Udvidet doubletaktik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet doubletaktik"

Transkript

1 V I S H V A D D U K A N Udvidet doubletaktik DGIbadminton

2 Avanceret doubletaktik DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe: DGIbadmintons kursusudvalg i sam- arbejde med en række amtsinstruktører. Indholdsfortegnelse: Vis hvad du kan... 3 Indledning... 3 Avanceret taktik - double... 4 Offensiven... 5 Defensiven... 9 Øvelser Side 2

3 VIS HVAD DU KAN Velkommen på kursus i DGIbadminton DGIbadminton står også for stævner, lejre, skoler, internationale arrangementer og meget andet. Se dette på kontakt DGI s landskontor i Vingsted på telefon eller din lokale amtsforening (se bagsiden) tag udfordringen op DGIbadmintons kurser er baseret på dialog og vidensdeling. Vi tror på, at to-vejs kommunikation giver forøget udbytte for den enkelte. Ved aktivt at udnytte hinandens erfaringer kan der desuden skabes gode netværk. Du skal derfor spille dig selv på banen, deltage i samtalerne og engagere dig i fællesskabet. Kort sagt: bidrage med det bedste du har: dig selv. Vi udfordrer dig på din kunnen og dine holdninger. Vi giver dig mange redskaber, du kan bruge i din dagligdag som træner og/eller leder i din forening. DGIbadminton sætter i denne serie af korte kurser fokus på enkelte emner eller målgrupper indenfor badminton. Du kan således frit vælge hvilke kurser, der passer dig bedst. Kurserne har en varighed af 4 8 lektioner á 45 min. Udover de korte kurser har DGIbadminton et længere kursusforløb på 2 kurser med en varighed på henholdsvis 21 og 20 lektioner. Imellem kurserne ligger der et 4-timers modul med opsamling af emner og kurserne afsluttes med en konkret opgave i samarbejde med den lokale amtsforening. Indledning For år tilbage kunne man betegne de eksisterende materialer om badmintonteknik og badmintontaktik som manualer. Trænerens undervisning af spillere lagde uvægerligt op til instruktionsmetoden, hvor indlæringen foregik ved præsentation af det rigtige, som spillerne roligt og trygt kunne kopiere, og som trænerne let kunne undervise i. I dag er det ganske anderledes. Alle foreslåede retningslinier, som er beskrevet i dette materiale kan diskuteres og bør diskuteres. Det gør trænergerningen langt mere kompliceret, men også langt mere nuanceret og dynamisk. Badminton bliver dermed en idræt i konstant udvikling. En udvikling som smitter af på de mennesker, der involverer sig i den. En udvikling hvori holdning, oplysning og kvalitet vil være nøglebegreber på lige fod med engagement, udfordring og fællesskab. Brug materialet konstruktivt og tilføj selv dine erfaringer og ideer. God fornøjelse. Side 3

4 Avanceret taktik double At skrive om avanceret doubletaktik er ikke nogen let proces. Naturligvis gælder tommelfingerreglerne som udgangspunkt stadigvæk, men taktik på avanceret niveau er i høj grad bestemt af situationen. Altså hvor er egne individuelle stærke sider?, hvor er modstanderne svage?, hvad er deres individuelle svagheder?, mv. Derfor kan det forekomme at tommelfingerregler bliver brudt, ligesom individuelle aftaler kan medføre, at der f.eks. bevæges forskelligt afhængigt af, om A eller B har returneret et smash. Gennemgangen på K-kurset var primært rettet mod traditionelle angrebs- og forsvarsopstillinger ved forskellige angrebssituationer (angrebsniveau 1, 2 og 3) samt en beskrivelse af de første bolde i en duel omkring serv og servereturnering. Det antages, at indholdet af K-kurset er kendt, dvs. overordnede generelle tommelfingerregler vedrørende angreb og forsvar er kendte, de første boldes store betydning er kendt, og der er kendskab til fordele og ulemper ved diverse server og servereturneringer. Nærværende indhold vil tage udgangspunkt i forskellige taktiske dispositioner, der vil afhænge af den situation, der er gældende for spillerne. Arbejdet med avanceret doubletaktik starter i princippet ved analysen af forskellige stærke/svage sider hos den enkelte og efterfølgende sammensætningen af en god double konstellation. Afsnittet starter derfor med nogle generelle betragtninger, man som træner bør gøre sig, før man begynder at indspille sæsonens doublekonstellationer. Derefter beskrives generelle betragtninger i den offensive samt defensive situation. Afsnittet afsluttes med forslag til taktiske doubleøvelser. Doublen skal sammensættes En god double består ofte af en kreatør og en arbejdsmand. De færreste er lige gode til alting, og derfor kan det være en fordel at komplementere de stærke sider hver spiller har, ved at kombinere to typer af spillere. I det følgende altså kaldet for kreatøren og arbejdsmanden. Kreatøren er kendetegnende ved spilleren med en god teknik. Han/hun er stærk ved nettet med de korte, hurtige svingsløjfer og har gode smashopsamlinger. Kreatøren er god til at læse spillet og står ofte de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. I danmarksturneringen på divisionsniveau vil man ofte se kreatører spille mixdoublerne, fordi de netop har evne til at kunne opbygge et angreb med put-bolde og i det hele taget spille det opbyggende spil allerede fra servereturneringen. Arbejdsmanden er på den anden side ofte singlespilleren, der møver lidt rundt, er knapt så teknisk betonet men lever typisk på et hårdt smash. Han/hun er pga. den manglende teknik ikke så god i sin defensiv ved smashopsamlinger og har i de hele taget svært ved at sætte tempo i spillet. I praksis er verden naturligvis ikke sort og hvid. I nedenstående figur er f.eks. opstillet et hypotetisk double, hvor B er meget nær yderpunktet af en Arbejdsmand, mens A er tættere mod midten. Man kan naturligvis forestille sig en doublekonstellation, hvor A og B begge vil være meget tætte på midten. Det vil have betydning for den taktik denne double skal spille efter. Side 4

5 Figur 1: Eksempel på kreatør og arbejdsmand konstellation Offensiven Den foretrukne offensive position er med Arbejdsmanden bagerst, som altså har ansvaret for de nedadgående slag og Kreatøren forrest Ovenstående model kan være et godt værktøj til at sammensætte doublekonstellationer samt danne sig et overordnet billede af den enkelte konstellation. Om ikke andet er den god at have i baghovedet i starten af sæsonen, når doublerne skal sammenspilles. Den enkelte spiller skal placeres individuelt, så alene spillerens relative stærke og svage Kreatør/Arbejdsmand egenskaber vurderes. Modellen siger altså ikke noget om, hvor stærk spilleren er overfor andre men alene noget om, hvor spillerens individuelle stærke/svage sider er placeret. A kunne således i princippet være bedre end B på Arbejdsmand egenskaberne, for modellen siger alene noget om B s relative styrker/svagheder overfor denne selv. De fleste doubler sammensættes dog oftest af nogenlunde lige gode spillere, hvorfor det i praksis ofte vil være sådan, at B vil være den bedste arbejdsmand, jf. eksemplet. Af praktiske danske eksempler kan nævnes Jon Holst Christensen og Thomas Lund, hvor Jon fungerede som Arbejdsmand og spillede meget på den bagerste del af banen mens Thomas Lund, Kreatøren søgte mod nettet og tog sig af opsamlinger og netspillet. Et andet eksempel er Jesper Larsen og Jens Eriksen her var rollefordelingen Jesper Larsen som Arbejdsmand og Jens Eriksen som Kreatøren. Nærværende afsnit vil omhandle hvilke overvejelser, der bør gøres i forbindelse med den offensive taktik og ikke mindst, hvordan vi sikrer den foretrukne position med Arbejdsmanden bagerst. Sidstnævnte element vil dog også behandles i afsnittet vedrørende defensiv. Spillet i offensiven I K-materialet gennemgås forskellige positioner for frontspilleren afhængigt af hvilket angrebsniveau, vi taler om. Altså hvor langt fremme på banen bliver der angrebet fra. Disse tommelfingerregler skal der ikke røres ved, men på avanceret niveau bør træneren i samråd med doublekonstellationen yderligere tage stilling til 1) er der et mønster i den måde modstanderne samler op? - evt. hvilket? og blandt andet afledt af svaret på dette spørgsmål 2) hvem skal primært afgøre bolden? Dette spørgsmål relaterer sig til angrebs- niveau/zone 1 og 2, idet smasheren naturligvis selv prøver at afgøre bolden direkte ved angrebs- niveau/zone 3. ad 1. - Mønster i den måde modstanderne samler op på For det første bør man analysere og vurdere, om der er en fortrukken defensiv opstilling hos modstanderne. Altså om de f.eks. foretrækker én af dem som opsamler og derfor arbejder på at få denne person til at stå lige ned for smashet. Dernæst bør man analysere, hvorledes den enkelte af modstanderne samler op. Lad os skelne mellem 3 Side 5

6 generiske opsamlinger; 1) lang høj, 2) hård presset flad og 3) kort blød. Det er erfaret, at selv gode doublekonstellationer på divisionsniveau ofte ikke overvejer, hvilken type opsamlinger, modstanderne primært benytter. Således kan frontspilleren risikere at stå udenfor spillet ved at stå (for) tæt på nettet, mens der løftes højt eller presses fladt over hovedet på frontspilleren. Omvendt kan en mere defensiv frontspiller, placeret længere væk fra nettet fragive angrebet ved ikke at nå korte bløde opsamlinger højt nok oppe. Ovenstående betragtninger betyder, at frontspilleren i høj grad skal være i aktiv bevægelse også når medspilleren slår til bolden. Han/hun skal bevæge sig og placere sig afhængigt af den forventede returnering fra modspillerne. Returneringen fra modspillerne afhænger naturligvis udover modstandernes tekniske evner og taktik - af smashets kvalitet og hårdhed, og derfor er det væsentligt at kende sin makkers styrke ved forskellige slagpositioner. Det gælder, at jo hårdere smash, jo sværere er det at returnere gode lange smashopsamlinger samt kontrollere deciderede krydsopsamlinger Derfor gælder det, at jo hårde smash, der forventes, desto mere kan frontspilleren tillade sig at rykke ind under smasheren for at ligge absolut maksimum pres på den forventede lige opsamling. På den anden side ses det ofte, at modstanderne, når de har chancen specielt ved lige smash fra forhåndssiden samler langt kryds op mod den bagerste spillers baghånd. Hvis frontspilleren er trukket helt ind under den bagerste spiller, vil parret formentlig blive tvunget til at afgive angrebet, idet den bagerste spiller mere eller mindre skal slå sig fri i baghåndssiden. Derfor er det et sats og ofte en alt-eller-intet-situation, når frontspilleren stiller sig under den bagerste spiller. Mod rigtig gode defensive spillere, kan man endda argumentere for, at i de situationer, hvor frontspilleren reelt kan trække under angriberen kan angriberen måske selv følge op på smashet, hvorfor frontspilleren reelt aldrig kommer til at stå under smasheren. Hvorledes opsamleren bør placere sig, afhænger derfor af smashets kvalitet (som igen afhænger af smashers evner samt position for slaget) men ikke mindst af opsamlerens evner og taktik for opsamlingerne. Generelt gælder at mod defensive opsamlere, der samler højt langt (og ofte på kryds) skal frontspilleren placere sig så langt tilbage, at denne kan nå den lange, høje krydsopsamling og derved sikre et kraftfuldt smash via en god forspænding. Omvendt skal mange bløde opsamlinger naturligvis mødes ved, at frontspilleren rykker lidt frem på banen for derved at sikre angrebet. ad 2. Hvem skal afgøre bolden? Det er vigtigt at gøre sig nogle tanker om, hvem der primært skal afgøre bolden. Skal det være frontspilleren? eller bagspilleren? Svaret på dette spørgsmål skal blandt andet findes i en vurdering af aspekter fra ovenstående; altså en vurdering af egen styrke samt en vurdering af modstandernes opsamlinger. Hvis vores Arbejdsmand f.eks. er en fantastisk smasher, bør taktikken for frontspilleren være at stoppe boldene og sikre, der bliver løftet til denne. Omvendt kan modstanderne være gode til at samle op, så vores bagspiller ikke umiddelbart kan forvente at kunne slå bolden ned. Her bør taktikken derfor i højere grad gå på at lade frontspille- Side 6

7 ren afgøre duellen ved f.eks. at satse mere ved nettet eller i det hele taget komme ind og bryde spillet. Den bagerste spiller skal i den situation spille mere afventende og passe på ikke at afgive initiativet ved et hårdt smash fra en ikke hensigtsmæssig situation. Konkret bør han af og til droppe mod midten, variere smashenes hårdhed og stiksmashe for derved at åbne for muligheden for flade løft, som frontspilleren evt. kan komme ind og bryde i en fordelagtig situation. Man skal i sådanne situationer som frontspiller passe på med at presse hovedløst mod gode defensive opsamlere, idet flade pres vil komme hurtigt tilbage. Der tabes mange bolde på nettet, og de fleste laves som følge af fejl ved for tidligt angreb samt utålmodig pres. Pas på kontra Mange double-dueller vindes på et kontra eller i hvert fald afledt af et kontra. Det gælder, at jo hurtigere bolden spilles over på den anden side, jo hurtigere kommer den tilbage Ovenstående sætning lyder næsten for simpel til at medtage i et materiale som dette. Ikke desto mindre ses det ofte, at spillere presser på bolden i situationer, hvor de ikke er i balance eller korrekt opstillet. Er man ude af balance og spiller bolden hurtigt, er risikoen for at få den hurtigt tilbage, inden man er kommet i balance og placeret sig i position overhængende. Det er her vigtigt at beholde tålmodigheden og prøve at holde bolden i- eller under nethøjde på modstanderens halvdel, så man stadig er inde i kampen om angrebet. Det er nemmere for modstanderne at presse på en bold, der kommer i høj fart, og der skal derfor i disse opbyggende situationer ofte spilles blødt, så modstanderne i det mindste selv skal sætte kraft i bolden. Ved høje bolde, tæt mod baglinien er det en god idé at holde tålmodigheden og evt. spille stik eller holdte drop. Det gælder, at ved bløde nedadgående returneringer, vil frontspillerens rolle primært være tæt på nettet Det gælder om at bevare tålmodigheden ved høje bolde tæt på baglinien. Medmindre man er en særdeles god smasher, er risikoen for et kontra ved smash fra baglinien signifikant. Det er her vigtigt at frontspilleren er i fuld bevægelse og bevæger sig frem og tilbage afhængig af det nedadgående slags hårdhed. Jo, hårdere der slås, jo længere tilbage på banen skal frontspil-leren placere sig, da returneringerne da vil være længere (og alt andet lige hårdere). Det er lettere at presse og spille hårdt tilbage på en hård bold end på et blødt- eller moderat smash At det er lettere at presse tilbage på en hård bold fra baglinien skyldes, at bolden alt andet lige har en mere flad bane, hvorfor opsamlerne kan returnere i en højere højde samt returnere bolden tilbage i stort set den samme bane som den kom i (dvs. også teknisk lettere). Endvidere behøver smashopsamleren ikke at spille bolden med den samme kraft som ved en blød bold, idet boldens allerede hurtige hastighed betyder, at en selv beskeden modbevægelse vil give bolden en høj hastighed. Mange defensive spillere, spiller direkte på, at modstanderne skal dumme sig og angribe for tidligt, som forsvarerne så kan gå ind og slå kontra på. Det vil her for det angribende par være en Side 7

8 god idé at spille stikdrop, stiksmash eller holdte drop og vente på, at et løft evt. bliver for kort, som der så kan angribes 100% på. Det er her vigtigt, at frontspilleren ved drop trækker en smule frem på banen, idet det er dennes ansvar at dræbe evt. korte returneringer fra modstanderne. Modstanderne vil jo netop ofte prøve at vende den defensive situation til offensiv ved at spille kort og prøve at tvinge frontspilleren til at løfte. Som et overraskelsesmoment kan bruges et krydssmash. Det kan også bruges, hvis modstanderen på kryds er markant dårligere til at samle op end modstanderen ligefor eller ved ønske om en rotation af det angribende par. Frontspilleren skal nemlig i sådanne situationer dække hele den modsatte side, mens smasheren tager sig af hele siden denne smasher fra (både ved nettet og bagtil). Det er selvsagt farligt at lave krydssmash og det bør kun laves ved forudgående aftale om, at frontspilleren allerede inden smashet bevæger sig over mod modsatte side og således er forberedt (smasher kan jo se frontspillerens bevægelser). Et smash fra frontspilleren på en lang opsamling vil være mere kraftfuld, idet forspændingen udnyttes totalt. Opbygning til offensiven Som det fremgår indirekte af ovenstående, er filosofien om at den offensive situation er den mest foretrukne ikke gældende for alle doubler. Jovist, så vindes de fleste dueller fra en offensiv situation, men denne er ofte afledt af en god defensiv. En duel, der for eksempel for et par forløber med 8 defensive slag efterfulgt af et kontraslag samt et efterfølgende vinderslag (som godt nok er offensivt) må defineres at være defensivt betonet. Når først bolden har overlevet de første fire slag, er det meget ofte (specielt for damedoublerne), at duellerne bliver afgjort på denne måde. Overgangen fra en defensiv position vil derfor af mange doubler baseres på et kontraslag, som skal efterfølges af et vinderslag indenfor de 2-3 efterfølgende slag. Selvfølgelig findes der doubler, der kan og vil afgøre boldene fra en angrebssituation, og disse vil naturligvis spille for angrebet for enhver pris. Denne double vil altså benytte sig af gængse metoder til at få en af spillerne mod nettet. Ovenstående overvejelser er vigtige, når der tales avanceret double. Vil vi afgøre bolden fra en angrebsopstilling?, vil vi afgøre bolden baseret på kontra? og hvad gør modstanderne? Der findes doubler på divisionsniveau, hvor den bedste taktik vil være at spille bolden højt mod baglinien og vente på kontramuligheden, men der findes også doublen, hvor det vil være døden at løfte. Igen handler det om at kende sine egne og modstandernes stærke/svage sider. Når en offensiv opbygges måske fra defensiven kan det være en god idé bevidst at flytte én af spillerne rundt på banen. Det kan gøres ved høje krydsopsamlinger (eller drop lige på smash hvis frontspilleren dækker krydsopsamlingen) samt clear, drop, lob mod samme side under hele duellen. Fordelen ved dette er, at der er større sandsynlighed for en halvskidt returnering, hvis modstanderen er ude af balance og har bevæget sig meget. Angreb side om side Under kamp kan der opstå specielle situationer, hvor der angribes side om side. Det kan f.eks. være en situation, hvor der skal spilles et drive Side 8

9 eller noget put-spil fra omkring mixpunktet i lige side, hvor det kan være fornuftigt, hvis frontspilleren trækker tilbage og således dækker et højt krydsløft mod baghåndssiden, mens den der har spillet drivet dækker både net og baglinie i sin lige side. Ved bløde bolde, hvor modspillerne selv skal sætte fart på bolden, kan angreb side om side generelt være en god taktik, fordi man da i det fleste tilfælde klan nå op på nettet for at dræbe og ned på baglinien ved tilfælde af et løft, hvor der endvidere opnås en bedre forspænding. Defensiven Som det beskrives ovenfor, er defensiven for mange doubler altafgørende. Dels fordi defensiven - som nævnt - kan bane vejen for et efterfølgende afgørende vinderslag og dels fordi den er afgørende for parrets evne til at vende forsvaret til et konstruktivt angreb. Som nævnt er Kreatøren ofte den bedste til at samle op grundet hans/hendes gode teknik, ligesom denne er den foretrukne spiller ved nettet. Den optimale defensive situation er derfor med Kreatøren lige for bolden, idet der er større sandsynlighed for et lige smash (et krydssmash vil som bekendt være farligt for det angribende par). Dermed bliver smashet opsamlet af Kreatøren, der evt. kan rykke frem mod nettet, hvorved den optimale angrebssituation er sikret. Arbejdsmanden skal derfor på evt. drop eller netspil løfte på kryds, mens Kreatøren vil løfte lige I den rene double bør man ikke trække kryds tilbage, selvom man er den dårligste til at samle op og man evt. har løftet bolden lige op. Man kan ganske enkelt ikke nå det, og man vil således måske have Arbejdsmanden lige ned for smashet. I dette tilfælde kan man bryde reglen om at smashopsamler trækker med frem ved korte opsamlinger, idet det kan aftales, at det er Kreatøren, der trækker frem - uanset hvad. Varier opsamlingerne Præcis som ved angrebssituationen bør man i forsvarssituationen overveje, hvordan det angribende par er placeret under angrebet. Hvad er deres ønske-opstilling?, spiller de efter at frontspilleren skal afgøre bolden ved nettet og mellemdistancen?, presser frontspilleren bolden og prøver at afgøre den for enhver pris eller stopper han/hun den kun? Placerer frontspilleren sig generelt defensivt langt tilbage på banen for at modtage hårde presbolde samt høje krydsopsamlinger? Som nævnt, ses det selv på divisionsniveau, at et angribende par ikke overvejer og placerer sig efter, hvor det defensive par returnerer smashopsamlingerne. I så fald er vi heldige, idet vi blot kan returnere det samme sted hver gang. Langt hvis frontspilleren står tæt på nettet og kort hvis denne står langt fra nettet. Imidlertid ses det ofte, at frontspilleren hos det angribende par (nogle gange ubevidst) f.eks. rykker tilbage ved mange lange krydsopsamlinger. Derfor skal der varieres mellem kort blød, hård pres og lang krydsopsamling. Alt for mange spillere benytter sig kun af en eller måske to smashopsamlinger og mestrer ganske enkelt ikke den tredje. Generelt gælder det for defensiven at bevæge smasher på baglinien fra side til side. Hvis smasher f.eks. dropper mod midten fra en af siderne bør det defensive par forsøge at løfte mod modsatte side, som der droppes fra. Dette gælder naturligvis ikke, hvis den ene defensive spiller er langt bedre end den anden til at samle op, da de Side 9

10 der skal løfte mod den bedste smashopsamlers side som beskrevet ovenfor. Imidlertid er det vigtigt at få den bagerste spiller til at bevæge sig så meget, så denne alt andet lige får mindre tid til at time sit slag. Ofte vil smasheren jo netop droppe for at håbe på et for kort oplæg. Opdel banen i zoner Når man til træning arbejder med sine doubler, hvad enten det er rene doubler eller mixed doubler er det en god ide at opdele banen i zoner og bruge denne opdeling til at diskutere, hvor vores egne stærke sider er placeret. Endvidere kan det være et godt redskab, når der f.eks. kan coaches mellem 1. & 2. og 2. & 3. sæt. Den definition man har lavet til træning kan bruges til at præcisere spillerne ind på taktikken hurtigt. Denne opdeling kan naturligvis gøres mere eller mindre kompleks, men tanken er at hvis der f.eks. mellem 1. & 2. sæt aftales at spille mod den bagerste zone og undgå den midterste med defensiv kan det f.eks. betyde; overvejende brug af høje smashopsamlinger, angrebsclear, høje løft, flere svipserver end normalt, bløde opsamlinger, drop ved servereturneringen og undgå; pres på serven, hårde flade opsamlinger, put spil, satsede smash. Forskel på herre- og damedouble Der er stor forskel på herre- og damedouble. Ingen tvivl om det. Forskellen skyldes ikke at principperne er forskellige men kan forklares alene af den grund, at forholdet mellem styrken af defensiven og offensiven er anderledes i herre- og damedoubler. Damerne har en relativ stærk defensiv i forhold til herrerne. Damernes defensiv er ikke markant dårligere end mændenes, mens deres offensiv langt fra er så kraftfuld som mændenes. Forskellen kan dermed forklares med de tanker, der er præsenteret ovenfor. Den stærke defensiv gør f.eks. det utrolig vanskeligt for det angribende par at afgøre bolden og risikoen for et kontra er stor. Derfor ses det i højere grad hos damerne at der droppes, stikkes, cuttes, osv. for ikke at blotte sig ved smash, hvor smasher ikke er i absolut balance. Damerne er ikke bange for at løfte, og det ses derfor, at en damedouble-duel kan indeholde adskillige clear. Det gør generelt duellerne længere, hvilket naturligvis smitter af på længden af kampene. Der findes rent faktisk doubler, der f.eks. er eminente når boldene spilles højt og kort lad os kalde det en smash/opsamling double, mens andre er eminente på halvdistancen til putspil og hurtig ketsjerføring på nettet tju bang doublen (fordi sådanne doubler ofte afgør bolden i løbet af de første 5 dueller). Sidstnævnte double er ofte typiske mixedspillere i holdturneringen, mens singlespillerne ofte hellere vil spille fra baglinien. Side 10

11 Øvelser En taktisk øvelse defineres af mange som en øvelse hvori der er elementer af valg vedrørende duellen. Altså øvelser hvor der mindst én gang skal tages stilling til, om der skal slås slag A eller slag B eller om der skal bevæges på Z eller Y måde. Imidlertid kan det være nyttigt at tale om taktikken og lave et løbemønster, en slagsekvens, mv. som gentages igen og igen. Derved kan forskellen mellem en teknisk- og en taktisk øvelse forekomme diffus og virkeligheden er da også, at de to ting hører sammen (grunden til at spiller A ikke taktisk benytter en lang krydsopsamling kan jo være, at spilleren ikke mestrer den teknisk). En gentagelse af en sekvens kan ikke alene forbedre teknikken, som der bliver mere ro til at fokusere på ved gentagelser, men kan også taktisk skabe det man kan kalde en rygradsfornemmelse af et slag eller løbemønster altså at man via gentagelsen også udfører det i kamp. I dette materiale vil alene øvelser med et reelt valg præsenteres, men det kan være en god idé at starte med nogle fastlagte sekvenser og løbemønstrer. Det er væsentligt at påpege, at taktisk træning for øvede spillere ikke forløber af sig selv. Med dette menes, at taktiske øvelser netop er forbundet med et taktisk valg. Det er hele tidens trænerens opgave at forsøge at opstille succeskriterier for, hvornår en taktisk opgave er løst og ikke mindst at coache spillerne under øvelserne. Double øvelser Øvelse 1 Formål: Rotation og netspillers placering afhængig af oplæg til smasher. Beskrivelse: Oplæg til baglinien fra A+B, som står i en defensiv position. C smasher, og D skal efterfølgende komme ind og bryde opsamlingen fra A+B. Hvis C smasher langt fremme fra hans forhåndside bør D placere sig længere tilbage på banen og trække tilbage og ta den evt. lange krydsopsamling samt evt. korte krydsopsamling. C bør da dække det korte hjørne lige for sig samt en evt. lang lige opsamling. Succeskriteriet for D er, at denne kommer ind og spiller et konstruktivt og gerne afgørende slag på opsamlingen fra A+B. Øvelse 2 Formål: Netspillers rolle ved angreb. Beskrivelse: Øvelsen fungerer som ovenstående, men her skal netspilleren fokusere på en forudbestemt aftale; Skal han være den, der afgør bolden? eller skal han primært koncentrere sig om at stoppe boldene, så der løftes til makkeren? Den bagerste spiller skal i denne øvelse variere hans/hendes offensive spil, så der f.eks. også spilles bløde drop. Det gælder her for frontspilleren om at bevæge sig både frem og tilbage samt til siden afhængig af smashers placering og valg af slag. Succeskriteriet for frontspilleren er, at denne kommer frem til bløde returbolde men samtidig står så langt tilbage på banen, at han/hun kan nå at reagere på de hårde returbolde. Side 11

12 Øvelse 3 Formål: Variere opsamlinger afhængig af smash. Succeskriteriet for A+B er, at A indenfor 5 bolde får muligheden for at søge mod nettet med en konstruktiv opsamling. Beskrivelse: A+B spiller defensiv mod C+D. A+B kan vælge imellem 3 opsamlinger; høj lang på kryds, blødt kort eller hård flad tilbage. Det er A+B s opgave at undgå frontspillerens offensiv og altså forsøge at vende forsvaret til angreb. A+B skal tage hensyn til smashet s hårdhed ved valg af opsamling. Succeskriteriet for A+B er, at de allerede efter den første opsamling formår at presse C+D til et mindre konstruktiv slag. Øvelse 4 Formål: Arbejde mod at Kreatøren skal mod nettet. Beskrivelse: Denne øvelse er et eksempel på, at man under den taktiske træning bør træne nogle (ofte simple) spillemønstre, så favoritopstillingen opnås. I dette tilfælde ønsker vi at træne spillemønstre, der får Kreatøren mod nettet. C+D spiller offensiv, mens A+B (det øvende par) spiller defensiv. Vi antager, at A er Kreatøren som skal frem mod nettet. Det betyder, at A+B primært vil løfte mod A s side, da A da højest sandsynligt vil modtage smashet (fordi det offensive par ofte vil smashe lige). A skal ved smash på sig spille enten bløde korte opsamlinger eller hårde pres og efterfølgende søge mod nettet. B skal derimod, når B undtagelsesvis står lige for smashet, forsøge at løfte høje krydsopsamlinger, da A da vil stå lige for det efterfølgende smash. Side 12

13

14

15

16 DGIVendsyssel DGINordvest DGIHimmerland DGINordøstjylland DGIVestjylland DGIHammerum Herred DGIMidtjylland Randersegnens GI DGIÅrhusegnen DGIHorsensegnen DGIRibe Amt DGIVejle Amt DGISønderjylland SdU DGIOdense DGISvendborg DGINordvestsjælland DGIFrederiksborg Amt DGISorø Amt DGIRoskilde Amt DGIStorkøbenhavn DGIPræstø Amt DGISydhavsøerne DGIBornholm DGIbadminton Vingsted Skovvej Vejle tlf.: Fax: mail:

Udvidet singletaktik

Udvidet singletaktik V I S H V A D D U K A N Udvidet singletaktik www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Singletaktik DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2.

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N 7-11 år www.dgi.dk/badminton DGIbadminton 7 11 år DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe:

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. De dygtige unge. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. De dygtige unge. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N De dygtige unge www.dgi.dk/badminton DGIbadminton De Dygtige Unge DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave.

Læs mere

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton S I V N AA K U D D A V H Badminton og leg www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Badminton og leg DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2.

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton V I S H V A D D U K A N Hjælpetræner elev www.dgi.dk/badminton DGIbadminton HJÆLPETRÆNERKURSUS DGIbadminton Udgivet af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Badmintonudvalget, september 2002, 1. udgave.

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Idræt og fritid. i de nye kommuner. Brikker til en fritidspolitik DGI

Idræt og fritid. i de nye kommuner. Brikker til en fritidspolitik DGI Idræt og fritid i de nye kommuner Brikker til en fritidspolitik DGI Kære læser Det frivillige foreningsliv er en vigtig medspiller, når fritidspolitikken skal formuleres i de nye kommuner. Selv inden for

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95. Angreb mod zoneforsvar

Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95. Angreb mod zoneforsvar Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95 Angreb mod zoneforsvar Hvorfor skal man som coach beskæftige sig med angreb mod forskellige former for zone forsvar.

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende!

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! HVORDAN SPILLER JEG ONLINE? Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! 0. SKAB DIT PERSONLIGE EMBLEM OG DINE FARVER Du har adgang

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

Coaching. Kampforberedelse. Coaching af kampen. Omkring det at spille kampe ligger der en række faser, som enhver coach bør være bevidst om.

Coaching. Kampforberedelse. Coaching af kampen. Omkring det at spille kampe ligger der en række faser, som enhver coach bør være bevidst om. Coaching Omkring det at spille kampe ligger der en række faser, som enhver coach bør være bevidst om. Kampforberedelse Sidste træning Udtagelse af spillere Anvendt psykologi under snakken efter sidste

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde.

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde. Bredde/dybtespil Banen: Halvbane Her trænes angrebsspil, der spille 5 V 5, 6 V 6, og hvert hold skal forsvare 5 kegler i hver siden. Spillerne tvinges nu til at spille med bredde og sideskift. Formål:

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Frederiksberg HF Kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Torben Christensen

Læs mere

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd.

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd. I dag uddanner vi i dansk fodbold ikke spillerne til det sværeste!!!!!! At kunne besidde bolden i holdet under pres & Uden pres Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner Udd. Der er en årsag til at

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 I dette materiale, målrettet skoler og fritidsordninger, er kidsvolleyreglerne rettet til, så de passer til en undervisningssituation, hvor idrætslæreren har grupper

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

DBBF basistrænerkursus. Basistrænerkursus Svendborg, November 2012

DBBF basistrænerkursus. Basistrænerkursus Svendborg, November 2012 DBBF basistrænerkursus Basistrænerkursus Svendborg, November 2012 Velkommen til kursus! successen afhænger af DIN indsats deltag i diskusionerne del villigt dine erfaringer med andre spørg altid, hvis

Læs mere

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL 10 JEG HAVDE FORNØJELSEN AF AT SPILLE FUTSAL I SKOLEN, OG HVAD FUTSAL KAN GIVE DIG SOM FODBOLDSPILLER ER INTELLIGENS OG EN ANDEN MÅDE AT TÆNKE FODBOLD PÅ. HVORFOR? FORDI MAN SPILLER PÅ MEGET BEGRÆNSET

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt!

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! 1. Målsætning Sæt drømmemål Procesmål Præstationsmål Resultatmål Delmål God Planlægning i.f.t. målene er yderst vigtig. Følg pilene og skab:

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold Idrætsundervisning Teambold Læringsmål Eleven kan justere og udvikle aktiviteter. Eleven kan optimere aktiviteter til egen og gruppens bedste. Eleven opnår forståelse af hvad en god aktivitet er. Egne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Spillestil for U10 -> U14

Spillestil for U10 -> U14 Spillestil for U10 -> U14 Skrevet i et sprog der er forståeligt for aldersgruppen. VI har bolden - Grundlæggende I 11 mands spiller vi 4-3-3. Alternativet er, at vi spiller 4-4-2 med diamant. (Bruges tillige

Læs mere

A SAFETY CONSIDERATION

A SAFETY CONSIDERATION Sætte op hvad du har brug for og spillets regler At begynde at glide Hvordan man skal sidde samt bevæge sig Teknik fingerslag/bakkerslag/serve/angribe/blokere Aktiviteter Konkurrence og spil baserede aktiviteter

Læs mere

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet Besøg DBU Fyn Dagens program: Kl. 18.00-18.20 Præsentation af strukturen i dansk talentudvikling Præsentation af DBU s spillestil/spillesystem.

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

ICC Europe Howzat Text Danish Version

ICC Europe Howzat Text Danish Version ICC Europe Howzat Text Danish Version Velkommen til Howzat! ECB Coach Education, i samarbejde med ICC Europa, er forpligtet til at yde ressourcer i verdensklasse; Howzat! er designet til at spille en vigtig

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere.

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere. 1V1 positionsspil Deltagere: Alle 6 pr. bane Banen: 20 X 20 Øvelsen starter med at en spiller i midten skal løbe i position og vise hvor han vil have bolden. Rød spiller er presspiller, så blå skal være

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

3-mands forsvar Fortid eller fremtid?

3-mands forsvar Fortid eller fremtid? 3-mands forsvar Fortid eller fremtid? Pro-licens opgave udarbejdet af: Jesper Ingemann Sørensen AGF 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Problemformulering:... 5 3. Afgrænsning... 5 4. Metode... 6 4.1 Empirisk

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF 12-05-2015 Anti Fart kampagne Kom it Jim Gislinge CELF Indhold Problem-analyse... 2 Problem-analyse Emne: Folk overholder ikke farten Formål: Lave en kampagne der får folk til at overholde fart grænserne

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

HF s elitetræneruddannelse

HF s elitetræneruddannelse HF s elitetræneruddannelse Oversigt Dansk Håndbold Forbund s Elitetræneruddannelse blev omstruktureret i 2000. Siden er den løbende blevet opdateret og tilpasset de aktuelle krav. Denne folder beskriver

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere