Udvidet doubletaktik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet doubletaktik"

Transkript

1 V I S H V A D D U K A N Udvidet doubletaktik DGIbadminton

2 Avanceret doubletaktik DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe: DGIbadmintons kursusudvalg i sam- arbejde med en række amtsinstruktører. Indholdsfortegnelse: Vis hvad du kan... 3 Indledning... 3 Avanceret taktik - double... 4 Offensiven... 5 Defensiven... 9 Øvelser Side 2

3 VIS HVAD DU KAN Velkommen på kursus i DGIbadminton DGIbadminton står også for stævner, lejre, skoler, internationale arrangementer og meget andet. Se dette på kontakt DGI s landskontor i Vingsted på telefon eller din lokale amtsforening (se bagsiden) tag udfordringen op DGIbadmintons kurser er baseret på dialog og vidensdeling. Vi tror på, at to-vejs kommunikation giver forøget udbytte for den enkelte. Ved aktivt at udnytte hinandens erfaringer kan der desuden skabes gode netværk. Du skal derfor spille dig selv på banen, deltage i samtalerne og engagere dig i fællesskabet. Kort sagt: bidrage med det bedste du har: dig selv. Vi udfordrer dig på din kunnen og dine holdninger. Vi giver dig mange redskaber, du kan bruge i din dagligdag som træner og/eller leder i din forening. DGIbadminton sætter i denne serie af korte kurser fokus på enkelte emner eller målgrupper indenfor badminton. Du kan således frit vælge hvilke kurser, der passer dig bedst. Kurserne har en varighed af 4 8 lektioner á 45 min. Udover de korte kurser har DGIbadminton et længere kursusforløb på 2 kurser med en varighed på henholdsvis 21 og 20 lektioner. Imellem kurserne ligger der et 4-timers modul med opsamling af emner og kurserne afsluttes med en konkret opgave i samarbejde med den lokale amtsforening. Indledning For år tilbage kunne man betegne de eksisterende materialer om badmintonteknik og badmintontaktik som manualer. Trænerens undervisning af spillere lagde uvægerligt op til instruktionsmetoden, hvor indlæringen foregik ved præsentation af det rigtige, som spillerne roligt og trygt kunne kopiere, og som trænerne let kunne undervise i. I dag er det ganske anderledes. Alle foreslåede retningslinier, som er beskrevet i dette materiale kan diskuteres og bør diskuteres. Det gør trænergerningen langt mere kompliceret, men også langt mere nuanceret og dynamisk. Badminton bliver dermed en idræt i konstant udvikling. En udvikling som smitter af på de mennesker, der involverer sig i den. En udvikling hvori holdning, oplysning og kvalitet vil være nøglebegreber på lige fod med engagement, udfordring og fællesskab. Brug materialet konstruktivt og tilføj selv dine erfaringer og ideer. God fornøjelse. Side 3

4 Avanceret taktik double At skrive om avanceret doubletaktik er ikke nogen let proces. Naturligvis gælder tommelfingerreglerne som udgangspunkt stadigvæk, men taktik på avanceret niveau er i høj grad bestemt af situationen. Altså hvor er egne individuelle stærke sider?, hvor er modstanderne svage?, hvad er deres individuelle svagheder?, mv. Derfor kan det forekomme at tommelfingerregler bliver brudt, ligesom individuelle aftaler kan medføre, at der f.eks. bevæges forskelligt afhængigt af, om A eller B har returneret et smash. Gennemgangen på K-kurset var primært rettet mod traditionelle angrebs- og forsvarsopstillinger ved forskellige angrebssituationer (angrebsniveau 1, 2 og 3) samt en beskrivelse af de første bolde i en duel omkring serv og servereturnering. Det antages, at indholdet af K-kurset er kendt, dvs. overordnede generelle tommelfingerregler vedrørende angreb og forsvar er kendte, de første boldes store betydning er kendt, og der er kendskab til fordele og ulemper ved diverse server og servereturneringer. Nærværende indhold vil tage udgangspunkt i forskellige taktiske dispositioner, der vil afhænge af den situation, der er gældende for spillerne. Arbejdet med avanceret doubletaktik starter i princippet ved analysen af forskellige stærke/svage sider hos den enkelte og efterfølgende sammensætningen af en god double konstellation. Afsnittet starter derfor med nogle generelle betragtninger, man som træner bør gøre sig, før man begynder at indspille sæsonens doublekonstellationer. Derefter beskrives generelle betragtninger i den offensive samt defensive situation. Afsnittet afsluttes med forslag til taktiske doubleøvelser. Doublen skal sammensættes En god double består ofte af en kreatør og en arbejdsmand. De færreste er lige gode til alting, og derfor kan det være en fordel at komplementere de stærke sider hver spiller har, ved at kombinere to typer af spillere. I det følgende altså kaldet for kreatøren og arbejdsmanden. Kreatøren er kendetegnende ved spilleren med en god teknik. Han/hun er stærk ved nettet med de korte, hurtige svingsløjfer og har gode smashopsamlinger. Kreatøren er god til at læse spillet og står ofte de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. I danmarksturneringen på divisionsniveau vil man ofte se kreatører spille mixdoublerne, fordi de netop har evne til at kunne opbygge et angreb med put-bolde og i det hele taget spille det opbyggende spil allerede fra servereturneringen. Arbejdsmanden er på den anden side ofte singlespilleren, der møver lidt rundt, er knapt så teknisk betonet men lever typisk på et hårdt smash. Han/hun er pga. den manglende teknik ikke så god i sin defensiv ved smashopsamlinger og har i de hele taget svært ved at sætte tempo i spillet. I praksis er verden naturligvis ikke sort og hvid. I nedenstående figur er f.eks. opstillet et hypotetisk double, hvor B er meget nær yderpunktet af en Arbejdsmand, mens A er tættere mod midten. Man kan naturligvis forestille sig en doublekonstellation, hvor A og B begge vil være meget tætte på midten. Det vil have betydning for den taktik denne double skal spille efter. Side 4

5 Figur 1: Eksempel på kreatør og arbejdsmand konstellation Offensiven Den foretrukne offensive position er med Arbejdsmanden bagerst, som altså har ansvaret for de nedadgående slag og Kreatøren forrest Ovenstående model kan være et godt værktøj til at sammensætte doublekonstellationer samt danne sig et overordnet billede af den enkelte konstellation. Om ikke andet er den god at have i baghovedet i starten af sæsonen, når doublerne skal sammenspilles. Den enkelte spiller skal placeres individuelt, så alene spillerens relative stærke og svage Kreatør/Arbejdsmand egenskaber vurderes. Modellen siger altså ikke noget om, hvor stærk spilleren er overfor andre men alene noget om, hvor spillerens individuelle stærke/svage sider er placeret. A kunne således i princippet være bedre end B på Arbejdsmand egenskaberne, for modellen siger alene noget om B s relative styrker/svagheder overfor denne selv. De fleste doubler sammensættes dog oftest af nogenlunde lige gode spillere, hvorfor det i praksis ofte vil være sådan, at B vil være den bedste arbejdsmand, jf. eksemplet. Af praktiske danske eksempler kan nævnes Jon Holst Christensen og Thomas Lund, hvor Jon fungerede som Arbejdsmand og spillede meget på den bagerste del af banen mens Thomas Lund, Kreatøren søgte mod nettet og tog sig af opsamlinger og netspillet. Et andet eksempel er Jesper Larsen og Jens Eriksen her var rollefordelingen Jesper Larsen som Arbejdsmand og Jens Eriksen som Kreatøren. Nærværende afsnit vil omhandle hvilke overvejelser, der bør gøres i forbindelse med den offensive taktik og ikke mindst, hvordan vi sikrer den foretrukne position med Arbejdsmanden bagerst. Sidstnævnte element vil dog også behandles i afsnittet vedrørende defensiv. Spillet i offensiven I K-materialet gennemgås forskellige positioner for frontspilleren afhængigt af hvilket angrebsniveau, vi taler om. Altså hvor langt fremme på banen bliver der angrebet fra. Disse tommelfingerregler skal der ikke røres ved, men på avanceret niveau bør træneren i samråd med doublekonstellationen yderligere tage stilling til 1) er der et mønster i den måde modstanderne samler op? - evt. hvilket? og blandt andet afledt af svaret på dette spørgsmål 2) hvem skal primært afgøre bolden? Dette spørgsmål relaterer sig til angrebs- niveau/zone 1 og 2, idet smasheren naturligvis selv prøver at afgøre bolden direkte ved angrebs- niveau/zone 3. ad 1. - Mønster i den måde modstanderne samler op på For det første bør man analysere og vurdere, om der er en fortrukken defensiv opstilling hos modstanderne. Altså om de f.eks. foretrækker én af dem som opsamler og derfor arbejder på at få denne person til at stå lige ned for smashet. Dernæst bør man analysere, hvorledes den enkelte af modstanderne samler op. Lad os skelne mellem 3 Side 5

6 generiske opsamlinger; 1) lang høj, 2) hård presset flad og 3) kort blød. Det er erfaret, at selv gode doublekonstellationer på divisionsniveau ofte ikke overvejer, hvilken type opsamlinger, modstanderne primært benytter. Således kan frontspilleren risikere at stå udenfor spillet ved at stå (for) tæt på nettet, mens der løftes højt eller presses fladt over hovedet på frontspilleren. Omvendt kan en mere defensiv frontspiller, placeret længere væk fra nettet fragive angrebet ved ikke at nå korte bløde opsamlinger højt nok oppe. Ovenstående betragtninger betyder, at frontspilleren i høj grad skal være i aktiv bevægelse også når medspilleren slår til bolden. Han/hun skal bevæge sig og placere sig afhængigt af den forventede returnering fra modspillerne. Returneringen fra modspillerne afhænger naturligvis udover modstandernes tekniske evner og taktik - af smashets kvalitet og hårdhed, og derfor er det væsentligt at kende sin makkers styrke ved forskellige slagpositioner. Det gælder, at jo hårdere smash, jo sværere er det at returnere gode lange smashopsamlinger samt kontrollere deciderede krydsopsamlinger Derfor gælder det, at jo hårde smash, der forventes, desto mere kan frontspilleren tillade sig at rykke ind under smasheren for at ligge absolut maksimum pres på den forventede lige opsamling. På den anden side ses det ofte, at modstanderne, når de har chancen specielt ved lige smash fra forhåndssiden samler langt kryds op mod den bagerste spillers baghånd. Hvis frontspilleren er trukket helt ind under den bagerste spiller, vil parret formentlig blive tvunget til at afgive angrebet, idet den bagerste spiller mere eller mindre skal slå sig fri i baghåndssiden. Derfor er det et sats og ofte en alt-eller-intet-situation, når frontspilleren stiller sig under den bagerste spiller. Mod rigtig gode defensive spillere, kan man endda argumentere for, at i de situationer, hvor frontspilleren reelt kan trække under angriberen kan angriberen måske selv følge op på smashet, hvorfor frontspilleren reelt aldrig kommer til at stå under smasheren. Hvorledes opsamleren bør placere sig, afhænger derfor af smashets kvalitet (som igen afhænger af smashers evner samt position for slaget) men ikke mindst af opsamlerens evner og taktik for opsamlingerne. Generelt gælder at mod defensive opsamlere, der samler højt langt (og ofte på kryds) skal frontspilleren placere sig så langt tilbage, at denne kan nå den lange, høje krydsopsamling og derved sikre et kraftfuldt smash via en god forspænding. Omvendt skal mange bløde opsamlinger naturligvis mødes ved, at frontspilleren rykker lidt frem på banen for derved at sikre angrebet. ad 2. Hvem skal afgøre bolden? Det er vigtigt at gøre sig nogle tanker om, hvem der primært skal afgøre bolden. Skal det være frontspilleren? eller bagspilleren? Svaret på dette spørgsmål skal blandt andet findes i en vurdering af aspekter fra ovenstående; altså en vurdering af egen styrke samt en vurdering af modstandernes opsamlinger. Hvis vores Arbejdsmand f.eks. er en fantastisk smasher, bør taktikken for frontspilleren være at stoppe boldene og sikre, der bliver løftet til denne. Omvendt kan modstanderne være gode til at samle op, så vores bagspiller ikke umiddelbart kan forvente at kunne slå bolden ned. Her bør taktikken derfor i højere grad gå på at lade frontspille- Side 6

7 ren afgøre duellen ved f.eks. at satse mere ved nettet eller i det hele taget komme ind og bryde spillet. Den bagerste spiller skal i den situation spille mere afventende og passe på ikke at afgive initiativet ved et hårdt smash fra en ikke hensigtsmæssig situation. Konkret bør han af og til droppe mod midten, variere smashenes hårdhed og stiksmashe for derved at åbne for muligheden for flade løft, som frontspilleren evt. kan komme ind og bryde i en fordelagtig situation. Man skal i sådanne situationer som frontspiller passe på med at presse hovedløst mod gode defensive opsamlere, idet flade pres vil komme hurtigt tilbage. Der tabes mange bolde på nettet, og de fleste laves som følge af fejl ved for tidligt angreb samt utålmodig pres. Pas på kontra Mange double-dueller vindes på et kontra eller i hvert fald afledt af et kontra. Det gælder, at jo hurtigere bolden spilles over på den anden side, jo hurtigere kommer den tilbage Ovenstående sætning lyder næsten for simpel til at medtage i et materiale som dette. Ikke desto mindre ses det ofte, at spillere presser på bolden i situationer, hvor de ikke er i balance eller korrekt opstillet. Er man ude af balance og spiller bolden hurtigt, er risikoen for at få den hurtigt tilbage, inden man er kommet i balance og placeret sig i position overhængende. Det er her vigtigt at beholde tålmodigheden og prøve at holde bolden i- eller under nethøjde på modstanderens halvdel, så man stadig er inde i kampen om angrebet. Det er nemmere for modstanderne at presse på en bold, der kommer i høj fart, og der skal derfor i disse opbyggende situationer ofte spilles blødt, så modstanderne i det mindste selv skal sætte kraft i bolden. Ved høje bolde, tæt mod baglinien er det en god idé at holde tålmodigheden og evt. spille stik eller holdte drop. Det gælder, at ved bløde nedadgående returneringer, vil frontspillerens rolle primært være tæt på nettet Det gælder om at bevare tålmodigheden ved høje bolde tæt på baglinien. Medmindre man er en særdeles god smasher, er risikoen for et kontra ved smash fra baglinien signifikant. Det er her vigtigt at frontspilleren er i fuld bevægelse og bevæger sig frem og tilbage afhængig af det nedadgående slags hårdhed. Jo, hårdere der slås, jo længere tilbage på banen skal frontspil-leren placere sig, da returneringerne da vil være længere (og alt andet lige hårdere). Det er lettere at presse og spille hårdt tilbage på en hård bold end på et blødt- eller moderat smash At det er lettere at presse tilbage på en hård bold fra baglinien skyldes, at bolden alt andet lige har en mere flad bane, hvorfor opsamlerne kan returnere i en højere højde samt returnere bolden tilbage i stort set den samme bane som den kom i (dvs. også teknisk lettere). Endvidere behøver smashopsamleren ikke at spille bolden med den samme kraft som ved en blød bold, idet boldens allerede hurtige hastighed betyder, at en selv beskeden modbevægelse vil give bolden en høj hastighed. Mange defensive spillere, spiller direkte på, at modstanderne skal dumme sig og angribe for tidligt, som forsvarerne så kan gå ind og slå kontra på. Det vil her for det angribende par være en Side 7

8 god idé at spille stikdrop, stiksmash eller holdte drop og vente på, at et løft evt. bliver for kort, som der så kan angribes 100% på. Det er her vigtigt, at frontspilleren ved drop trækker en smule frem på banen, idet det er dennes ansvar at dræbe evt. korte returneringer fra modstanderne. Modstanderne vil jo netop ofte prøve at vende den defensive situation til offensiv ved at spille kort og prøve at tvinge frontspilleren til at løfte. Som et overraskelsesmoment kan bruges et krydssmash. Det kan også bruges, hvis modstanderen på kryds er markant dårligere til at samle op end modstanderen ligefor eller ved ønske om en rotation af det angribende par. Frontspilleren skal nemlig i sådanne situationer dække hele den modsatte side, mens smasheren tager sig af hele siden denne smasher fra (både ved nettet og bagtil). Det er selvsagt farligt at lave krydssmash og det bør kun laves ved forudgående aftale om, at frontspilleren allerede inden smashet bevæger sig over mod modsatte side og således er forberedt (smasher kan jo se frontspillerens bevægelser). Et smash fra frontspilleren på en lang opsamling vil være mere kraftfuld, idet forspændingen udnyttes totalt. Opbygning til offensiven Som det fremgår indirekte af ovenstående, er filosofien om at den offensive situation er den mest foretrukne ikke gældende for alle doubler. Jovist, så vindes de fleste dueller fra en offensiv situation, men denne er ofte afledt af en god defensiv. En duel, der for eksempel for et par forløber med 8 defensive slag efterfulgt af et kontraslag samt et efterfølgende vinderslag (som godt nok er offensivt) må defineres at være defensivt betonet. Når først bolden har overlevet de første fire slag, er det meget ofte (specielt for damedoublerne), at duellerne bliver afgjort på denne måde. Overgangen fra en defensiv position vil derfor af mange doubler baseres på et kontraslag, som skal efterfølges af et vinderslag indenfor de 2-3 efterfølgende slag. Selvfølgelig findes der doubler, der kan og vil afgøre boldene fra en angrebssituation, og disse vil naturligvis spille for angrebet for enhver pris. Denne double vil altså benytte sig af gængse metoder til at få en af spillerne mod nettet. Ovenstående overvejelser er vigtige, når der tales avanceret double. Vil vi afgøre bolden fra en angrebsopstilling?, vil vi afgøre bolden baseret på kontra? og hvad gør modstanderne? Der findes doubler på divisionsniveau, hvor den bedste taktik vil være at spille bolden højt mod baglinien og vente på kontramuligheden, men der findes også doublen, hvor det vil være døden at løfte. Igen handler det om at kende sine egne og modstandernes stærke/svage sider. Når en offensiv opbygges måske fra defensiven kan det være en god idé bevidst at flytte én af spillerne rundt på banen. Det kan gøres ved høje krydsopsamlinger (eller drop lige på smash hvis frontspilleren dækker krydsopsamlingen) samt clear, drop, lob mod samme side under hele duellen. Fordelen ved dette er, at der er større sandsynlighed for en halvskidt returnering, hvis modstanderen er ude af balance og har bevæget sig meget. Angreb side om side Under kamp kan der opstå specielle situationer, hvor der angribes side om side. Det kan f.eks. være en situation, hvor der skal spilles et drive Side 8

9 eller noget put-spil fra omkring mixpunktet i lige side, hvor det kan være fornuftigt, hvis frontspilleren trækker tilbage og således dækker et højt krydsløft mod baghåndssiden, mens den der har spillet drivet dækker både net og baglinie i sin lige side. Ved bløde bolde, hvor modspillerne selv skal sætte fart på bolden, kan angreb side om side generelt være en god taktik, fordi man da i det fleste tilfælde klan nå op på nettet for at dræbe og ned på baglinien ved tilfælde af et løft, hvor der endvidere opnås en bedre forspænding. Defensiven Som det beskrives ovenfor, er defensiven for mange doubler altafgørende. Dels fordi defensiven - som nævnt - kan bane vejen for et efterfølgende afgørende vinderslag og dels fordi den er afgørende for parrets evne til at vende forsvaret til et konstruktivt angreb. Som nævnt er Kreatøren ofte den bedste til at samle op grundet hans/hendes gode teknik, ligesom denne er den foretrukne spiller ved nettet. Den optimale defensive situation er derfor med Kreatøren lige for bolden, idet der er større sandsynlighed for et lige smash (et krydssmash vil som bekendt være farligt for det angribende par). Dermed bliver smashet opsamlet af Kreatøren, der evt. kan rykke frem mod nettet, hvorved den optimale angrebssituation er sikret. Arbejdsmanden skal derfor på evt. drop eller netspil løfte på kryds, mens Kreatøren vil løfte lige I den rene double bør man ikke trække kryds tilbage, selvom man er den dårligste til at samle op og man evt. har løftet bolden lige op. Man kan ganske enkelt ikke nå det, og man vil således måske have Arbejdsmanden lige ned for smashet. I dette tilfælde kan man bryde reglen om at smashopsamler trækker med frem ved korte opsamlinger, idet det kan aftales, at det er Kreatøren, der trækker frem - uanset hvad. Varier opsamlingerne Præcis som ved angrebssituationen bør man i forsvarssituationen overveje, hvordan det angribende par er placeret under angrebet. Hvad er deres ønske-opstilling?, spiller de efter at frontspilleren skal afgøre bolden ved nettet og mellemdistancen?, presser frontspilleren bolden og prøver at afgøre den for enhver pris eller stopper han/hun den kun? Placerer frontspilleren sig generelt defensivt langt tilbage på banen for at modtage hårde presbolde samt høje krydsopsamlinger? Som nævnt, ses det selv på divisionsniveau, at et angribende par ikke overvejer og placerer sig efter, hvor det defensive par returnerer smashopsamlingerne. I så fald er vi heldige, idet vi blot kan returnere det samme sted hver gang. Langt hvis frontspilleren står tæt på nettet og kort hvis denne står langt fra nettet. Imidlertid ses det ofte, at frontspilleren hos det angribende par (nogle gange ubevidst) f.eks. rykker tilbage ved mange lange krydsopsamlinger. Derfor skal der varieres mellem kort blød, hård pres og lang krydsopsamling. Alt for mange spillere benytter sig kun af en eller måske to smashopsamlinger og mestrer ganske enkelt ikke den tredje. Generelt gælder det for defensiven at bevæge smasher på baglinien fra side til side. Hvis smasher f.eks. dropper mod midten fra en af siderne bør det defensive par forsøge at løfte mod modsatte side, som der droppes fra. Dette gælder naturligvis ikke, hvis den ene defensive spiller er langt bedre end den anden til at samle op, da de Side 9

10 der skal løfte mod den bedste smashopsamlers side som beskrevet ovenfor. Imidlertid er det vigtigt at få den bagerste spiller til at bevæge sig så meget, så denne alt andet lige får mindre tid til at time sit slag. Ofte vil smasheren jo netop droppe for at håbe på et for kort oplæg. Opdel banen i zoner Når man til træning arbejder med sine doubler, hvad enten det er rene doubler eller mixed doubler er det en god ide at opdele banen i zoner og bruge denne opdeling til at diskutere, hvor vores egne stærke sider er placeret. Endvidere kan det være et godt redskab, når der f.eks. kan coaches mellem 1. & 2. og 2. & 3. sæt. Den definition man har lavet til træning kan bruges til at præcisere spillerne ind på taktikken hurtigt. Denne opdeling kan naturligvis gøres mere eller mindre kompleks, men tanken er at hvis der f.eks. mellem 1. & 2. sæt aftales at spille mod den bagerste zone og undgå den midterste med defensiv kan det f.eks. betyde; overvejende brug af høje smashopsamlinger, angrebsclear, høje løft, flere svipserver end normalt, bløde opsamlinger, drop ved servereturneringen og undgå; pres på serven, hårde flade opsamlinger, put spil, satsede smash. Forskel på herre- og damedouble Der er stor forskel på herre- og damedouble. Ingen tvivl om det. Forskellen skyldes ikke at principperne er forskellige men kan forklares alene af den grund, at forholdet mellem styrken af defensiven og offensiven er anderledes i herre- og damedoubler. Damerne har en relativ stærk defensiv i forhold til herrerne. Damernes defensiv er ikke markant dårligere end mændenes, mens deres offensiv langt fra er så kraftfuld som mændenes. Forskellen kan dermed forklares med de tanker, der er præsenteret ovenfor. Den stærke defensiv gør f.eks. det utrolig vanskeligt for det angribende par at afgøre bolden og risikoen for et kontra er stor. Derfor ses det i højere grad hos damerne at der droppes, stikkes, cuttes, osv. for ikke at blotte sig ved smash, hvor smasher ikke er i absolut balance. Damerne er ikke bange for at løfte, og det ses derfor, at en damedouble-duel kan indeholde adskillige clear. Det gør generelt duellerne længere, hvilket naturligvis smitter af på længden af kampene. Der findes rent faktisk doubler, der f.eks. er eminente når boldene spilles højt og kort lad os kalde det en smash/opsamling double, mens andre er eminente på halvdistancen til putspil og hurtig ketsjerføring på nettet tju bang doublen (fordi sådanne doubler ofte afgør bolden i løbet af de første 5 dueller). Sidstnævnte double er ofte typiske mixedspillere i holdturneringen, mens singlespillerne ofte hellere vil spille fra baglinien. Side 10

11 Øvelser En taktisk øvelse defineres af mange som en øvelse hvori der er elementer af valg vedrørende duellen. Altså øvelser hvor der mindst én gang skal tages stilling til, om der skal slås slag A eller slag B eller om der skal bevæges på Z eller Y måde. Imidlertid kan det være nyttigt at tale om taktikken og lave et løbemønster, en slagsekvens, mv. som gentages igen og igen. Derved kan forskellen mellem en teknisk- og en taktisk øvelse forekomme diffus og virkeligheden er da også, at de to ting hører sammen (grunden til at spiller A ikke taktisk benytter en lang krydsopsamling kan jo være, at spilleren ikke mestrer den teknisk). En gentagelse af en sekvens kan ikke alene forbedre teknikken, som der bliver mere ro til at fokusere på ved gentagelser, men kan også taktisk skabe det man kan kalde en rygradsfornemmelse af et slag eller løbemønster altså at man via gentagelsen også udfører det i kamp. I dette materiale vil alene øvelser med et reelt valg præsenteres, men det kan være en god idé at starte med nogle fastlagte sekvenser og løbemønstrer. Det er væsentligt at påpege, at taktisk træning for øvede spillere ikke forløber af sig selv. Med dette menes, at taktiske øvelser netop er forbundet med et taktisk valg. Det er hele tidens trænerens opgave at forsøge at opstille succeskriterier for, hvornår en taktisk opgave er løst og ikke mindst at coache spillerne under øvelserne. Double øvelser Øvelse 1 Formål: Rotation og netspillers placering afhængig af oplæg til smasher. Beskrivelse: Oplæg til baglinien fra A+B, som står i en defensiv position. C smasher, og D skal efterfølgende komme ind og bryde opsamlingen fra A+B. Hvis C smasher langt fremme fra hans forhåndside bør D placere sig længere tilbage på banen og trække tilbage og ta den evt. lange krydsopsamling samt evt. korte krydsopsamling. C bør da dække det korte hjørne lige for sig samt en evt. lang lige opsamling. Succeskriteriet for D er, at denne kommer ind og spiller et konstruktivt og gerne afgørende slag på opsamlingen fra A+B. Øvelse 2 Formål: Netspillers rolle ved angreb. Beskrivelse: Øvelsen fungerer som ovenstående, men her skal netspilleren fokusere på en forudbestemt aftale; Skal han være den, der afgør bolden? eller skal han primært koncentrere sig om at stoppe boldene, så der løftes til makkeren? Den bagerste spiller skal i denne øvelse variere hans/hendes offensive spil, så der f.eks. også spilles bløde drop. Det gælder her for frontspilleren om at bevæge sig både frem og tilbage samt til siden afhængig af smashers placering og valg af slag. Succeskriteriet for frontspilleren er, at denne kommer frem til bløde returbolde men samtidig står så langt tilbage på banen, at han/hun kan nå at reagere på de hårde returbolde. Side 11

12 Øvelse 3 Formål: Variere opsamlinger afhængig af smash. Succeskriteriet for A+B er, at A indenfor 5 bolde får muligheden for at søge mod nettet med en konstruktiv opsamling. Beskrivelse: A+B spiller defensiv mod C+D. A+B kan vælge imellem 3 opsamlinger; høj lang på kryds, blødt kort eller hård flad tilbage. Det er A+B s opgave at undgå frontspillerens offensiv og altså forsøge at vende forsvaret til angreb. A+B skal tage hensyn til smashet s hårdhed ved valg af opsamling. Succeskriteriet for A+B er, at de allerede efter den første opsamling formår at presse C+D til et mindre konstruktiv slag. Øvelse 4 Formål: Arbejde mod at Kreatøren skal mod nettet. Beskrivelse: Denne øvelse er et eksempel på, at man under den taktiske træning bør træne nogle (ofte simple) spillemønstre, så favoritopstillingen opnås. I dette tilfælde ønsker vi at træne spillemønstre, der får Kreatøren mod nettet. C+D spiller offensiv, mens A+B (det øvende par) spiller defensiv. Vi antager, at A er Kreatøren som skal frem mod nettet. Det betyder, at A+B primært vil løfte mod A s side, da A da højest sandsynligt vil modtage smashet (fordi det offensive par ofte vil smashe lige). A skal ved smash på sig spille enten bløde korte opsamlinger eller hårde pres og efterfølgende søge mod nettet. B skal derimod, når B undtagelsesvis står lige for smashet, forsøge at løfte høje krydsopsamlinger, da A da vil stå lige for det efterfølgende smash. Side 12

13

14

15

16 DGIVendsyssel DGINordvest DGIHimmerland DGINordøstjylland DGIVestjylland DGIHammerum Herred DGIMidtjylland Randersegnens GI DGIÅrhusegnen DGIHorsensegnen DGIRibe Amt DGIVejle Amt DGISønderjylland SdU DGIOdense DGISvendborg DGINordvestsjælland DGIFrederiksborg Amt DGISorø Amt DGIRoskilde Amt DGIStorkøbenhavn DGIPræstø Amt DGISydhavsøerne DGIBornholm DGIbadminton Vingsted Skovvej Vejle tlf.: Fax: mail:

H V A D D U K A N V I S. Mixed double taktik. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. Mixed double taktik.  DGIbadminton V I S H V A D D U K A N Mixed double taktik www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Mixed double taktik DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002,

Læs mere

Udvidet singletaktik

Udvidet singletaktik V I S H V A D D U K A N Udvidet singletaktik www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Singletaktik DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2.

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. Feeding. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. Feeding. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N Feeding www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Feeding DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Feedingmateriale

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. Slagtræning. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. Slagtræning.  DGIbadminton V I S H V A D D U K A N Slagtræning www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Slagtræning DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe:

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N 7-11 år www.dgi.dk/badminton DGIbadminton 7 11 år DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe:

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. Fejlfinding. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. Fejlfinding. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N Fejlfinding www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Fejlfinding DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe:

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. Motion - ældre. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. Motion - ældre. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N Motion - ældre www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Motion- og ældrebadminton DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002,

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. 15-17 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. 15-17 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N 15-17 år www.dgi.dk/badminton DGIbadminton 15-17 år DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe:

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. De dygtige unge. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. De dygtige unge. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N De dygtige unge www.dgi.dk/badminton DGIbadminton De Dygtige Unge DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave.

Læs mere

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton S I V N AA K U D D A V H Badminton og leg www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Badminton og leg DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2.

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. 11-15 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. 11-15 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N 11-15 år www.dgi.dk/badminton DGIbadminton 11 15 år DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe:

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Kursus 2. DGI badminton

Kursus 2. DGI badminton Kursus 2 DGI badminton Badminton kursus 2 2. udgave 2005 [ 2 ] Indholdsfortegnelse K2 Indledning... side 4 Fagsprog for fagidioter... side 5 Programskitse... side 6 Lektionsoversigt... side 7 Teoridel

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006 Forsvarstræning Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Bliv inspireret af Mik Hagenbo! 2006 Teori vedr. offensivt orienteret forsvarsspil

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Tentour.no Din vei til morsom tennis. Dintour En annerledes tenniskamp

Tentour.no Din vei til morsom tennis. Dintour En annerledes tenniskamp intour En annerledes tenniskamp Hvad er INTour... 3 Grundøvelsen i INTour.... 4 INTour som stævneredskab... 5 Hvordan arrangerer man stævnet i INTour... 5 Hvordan kan man spille kampe uden spillertal...

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

DB senior 3 spillerhåndbog Sæson 2014 Senior 3 Vers. 1

DB senior 3 spillerhåndbog Sæson 2014 Senior 3 Vers. 1 DB senior 3 spillerhåndbog Sæson 2014 Senior 3 Vers. 1 Klub Overblik Organisationsdiagram Den røde tråd DBU DB Klub DB 3 DB 2 DB 1 Trænerteamets ansvarsområder Sportsdirektør (Henrik Vinther) o Udtage

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Kurser sæson 2009 / 2010

Kurser sæson 2009 / 2010 Kurser sæson 2009 / 2010 DGI Sydøstjylland badminton har hermed fornøjelsen at tilbyde kurser til ledere, trænere og hjælpetrænere. Kurserne er med til at dygtiggøre dine trænere og fastholde dem i trænergerningen.

Læs mere

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton V I S H V A D D U K A N Hjælpetræner elev www.dgi.dk/badminton DGIbadminton HJÆLPETRÆNERKURSUS DGIbadminton Udgivet af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Badmintonudvalget, september 2002, 1. udgave.

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE Nr.6653 Nr.6651 Badmintonregler lov til at serve og får et point. Bordtennisbold og bat Nik til bolden kamp Der kan spilles med kun 3 jongleringer før bolden skal returneres. Kan spilles som double, hvor

Læs mere

Talentcenter DANMARK. Spillermanual piger /drenge VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL

Talentcenter DANMARK. Spillermanual piger /drenge VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL Talentcenter DANMARK Spillermanual piger /drenge Ta l e n t c e n t e r Ve s t Ta l e n t c e n t e r Ø s t Ta l e n t c e n t e r M a n u a l Ta l e n t c e n t e r 0 0 8 Ta l e n t c e n t e r 0 0 9

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007. Dokumentation

Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007. Dokumentation Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007 Dokumentation Indhold Hold Bolderobring Hold Defensivt Forsvar Hold Finte mand-mand Hold Krydsspil Hold Krydsspil 2 Hold Mand-mand Hold Offensivt

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

F(ælles)-camps Manual

F(ælles)-camps Manual F(ælles)-camps Manual Forberedelse til stationstræning: (stationskoordinatoren tager stilling til) Stationsindhold (hvilke tema vil vi træne efter på den enkelte station). Gruppekonstituering: antal spillere

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec-Jan, 14/15 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Kære læser Konceptet potentiale" distractions performance Potential Distractions Performance

Kære læser Konceptet potentiale distractions performance Potential Distractions Performance Kære læser I dette skriv, vil vi forklare vores tanker bag, og opsætningen for vores juniorprogram. Vi vil forklarer, hvorfor vi sætter træningen sammen som vi gør, og hvilke ting der er afgørende for

Læs mere

Team Hørning Den røde tråd

Team Hørning Den røde tråd Team Hørning Den røde tråd Hørning IF Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95. Angreb mod zoneforsvar

Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95. Angreb mod zoneforsvar Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95 Angreb mod zoneforsvar Hvorfor skal man som coach beskæftige sig med angreb mod forskellige former for zone forsvar.

Læs mere

Udstyr. Om softball. Softball er et unikt boldspil, hvor samarbejde, teknik og taktik går op i en højere enhed.

Udstyr. Om softball. Softball er et unikt boldspil, hvor samarbejde, teknik og taktik går op i en højere enhed. SOFTBALL i skolen Om softball Softball er et unikt boldspil, hvor samarbejde, teknik og taktik går op i en højere enhed. Softball er i familie med baseball og de mere kendte spil rundbold og M- bold. Det

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

Perception/tilbyde sig. 1. Spil indenfor samme farve. 2.Bolden spilles i rækkefølge RØD-GUL-BLÅ. Fokus: Orientering/bevægelse/kommunikation

Perception/tilbyde sig. 1. Spil indenfor samme farve. 2.Bolden spilles i rækkefølge RØD-GUL-BLÅ. Fokus: Orientering/bevægelse/kommunikation Perception/tilbyde sig 1. Spil indenfor samme farve 2.Bolden spilles i rækkefølge RØD-GUL-BLÅ Fokus: Orientering/bevægelse/kommunikation Perception, førsteberøring og pasning Bolden spilles rundt. Brug

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

DGI tennis. Forslag til 2-3 timers tenniskaravane

DGI tennis. Forslag til 2-3 timers tenniskaravane DGI tennis Forslag til 2-3 timers tenniskaravane Øvelse 1: Stafetløb med bold liggende på ketsjer rundt om kegle. Hver spiller skal have en bold. Øvelsen kan gøres sværere ved at hvert hold kun har én

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Kenneth Heiner-Møller Kampforberedelse. Kampforberedelse. DBU store trænertræf Vejen 13. November 2010 10.30-12.00

Kenneth Heiner-Møller Kampforberedelse. Kampforberedelse. DBU store trænertræf Vejen 13. November 2010 10.30-12.00 Kampforberedelse DBU store trænertræf Vejen 13. November 2010 10.30-12.00 Kampforberedelse Mål: Vise hvad jeg gør Forklare hvorfor jeg gør som jeg gør Få input til hvordan det kan gøres bedre Praktisk

Læs mere

Coaching. Kampforberedelse. Coaching af kampen. Omkring det at spille kampe ligger der en række faser, som enhver coach bør være bevidst om.

Coaching. Kampforberedelse. Coaching af kampen. Omkring det at spille kampe ligger der en række faser, som enhver coach bør være bevidst om. Coaching Omkring det at spille kampe ligger der en række faser, som enhver coach bør være bevidst om. Kampforberedelse Sidste træning Udtagelse af spillere Anvendt psykologi under snakken efter sidste

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Ajax 2. Deltagere: Alle. Banen: Halv bane. Formål: Spillerne skal her træne i selve afslutningen med begge ben.

Ajax 2. Deltagere: Alle. Banen: Halv bane. Formål: Spillerne skal her træne i selve afslutningen med begge ben. Ajax 2 Banen: Halv bane Bolden startes med at blive spillet op til midten, som ligger den af for første spiller, der spiller ned til spilleren længst væk. Samtidig starter spilleren ude på kanten, og trækker

Læs mere

Dansk Squash Forbund Regler for squash

Dansk Squash Forbund Regler for squash Dansk Squash Forbund Regler for squash Minimum 5640 Clear Height 4570 50 1780 50 Front Wall Line Front Wall Service Line Board Side Wall Line 6400 for singles Between Playing Surfaces 1600 50 3100 50 1600

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

42 år gift, 2 børn Tidl. badmintonspiller på verdensplan Brand manager for Forza badminton og Babolat tennis

42 år gift, 2 børn Tidl. badmintonspiller på verdensplan Brand manager for Forza badminton og Babolat tennis FOA 10. SEPTEMBER MARTIN LUNDGAARD 42 år gift, 2 børn Tidl. badmintonspiller på verdensplan Brand manager for Forza badminton og Babolat tennis BADMINTON CV 1991: Dansk, nordisk og europamester u19 1995:

Læs mere

Træningsøvelser til motorikpakken

Træningsøvelser til motorikpakken Dansk Squash Forbund Motorikpakken 1 Træningsøvelser til motorikpakken Rekvisitter Skumbold m. plasthud Navn & beskrivelse Stikbold Alle mod alle det gælder om at ramme de andre og selv undgå at blive

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (7-mands)

Silkeborg IF spillestil (7-mands) Silkeborg IF spillestil (7-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 17.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Idræt og fritid. i de nye kommuner. Brikker til en fritidspolitik DGI

Idræt og fritid. i de nye kommuner. Brikker til en fritidspolitik DGI Idræt og fritid i de nye kommuner Brikker til en fritidspolitik DGI Kære læser Det frivillige foreningsliv er en vigtig medspiller, når fritidspolitikken skal formuleres i de nye kommuner. Selv inden for

Læs mere

Fremgang trods stort nederlag

Fremgang trods stort nederlag Fremgang trods stort nederlag Tilføjet af søndag 18. maj 2008 U12 drengene som jo i denne halvsæson har valgt at spille i U13, løb i dag ind i Bjæverskov hvor fysikken ved at spille mod en årgang ældre

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 4.- 6.klasse Spillet i centrum Håndbold i skolen - alle børn i spil 1 KÆRE FORENINGER, FORENINGSLEDERE OG TRÆNERE, KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer

Læs mere

Spillerudviklingsprogram.

Spillerudviklingsprogram. Spillerudviklingsprogram. Introduktion - HIKs fodboldmiljø rammer og målsætninger. I Hellerup Idrætsklub findes der en lang tradition for at børn, unge og voksne mødes og finder glæden ved at spille verdens

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende!

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! HVORDAN SPILLER JEG ONLINE? Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! 0. SKAB DIT PERSONLIGE EMBLEM OG DINE FARVER Du har adgang

Læs mere

Angrebsspil og contra U-12

Angrebsspil og contra U-12 Angrebsspil og contra 11 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle

Læs mere

DBTU - Træningsøvelser

DBTU - Træningsøvelser TRÆNINGSØVELSER 1.0 FORORD Dette kompendium - Træningsøvelser - er udarbejdet med henblik på at tjene to formål, nemlig: Fungere som uddannelsesmateriale på Dansk BordTennis Unions emnekursus vedrørende

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD (DGT),

DEN GRØNNE TRÅD (DGT), Forord I Jetsmark IF/Jammerbugt FC er der blevet udarbejdet DEN GRØNNE TRÅD (DGT), med målet om at opkvalificere organisationen, samarbejdet, trænerne, træningen og udviklingen af klubbens spillere for

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 2.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Idræt som redskab til inkluderende fælleskaber

Idræt som redskab til inkluderende fælleskaber Idræt som redskab til inkluderende fælleskaber Line Storm Maj-Britt S. Buch Rene Christensen Rene Osterhammel Thomas Buch STU-elev: Mikkel Nyhave Efterskoleelev: Christopher Clemensen Idrætsefterskole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,2011 Thy-Mors

Læs mere