INDHOLD. LEDELSESBERETNING FORCE Technology på vej ud af krisen Nøgletal OM FORCE TECHNOLOGY FORRETNINGSOMRÅDER FRA ÅRET DER GIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. LEDELSESBERETNING FORCE Technology på vej ud af krisen Nøgletal OM FORCE TECHNOLOGY FORRETNINGSOMRÅDER FRA ÅRET DER GIK"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 INDHOLD LEDELSESBERETNING 2 FORCE Technology på vej ud af krisen 3 Nøgletal 5 OM FORCE TECHNOLOGY 6 FORRETNINGSOMRÅDER 8 FRA ÅRET DER GIK 14 FORCE Technology har åbnet nyt grønt testcenter i Nordsjælland 16 FORCE Technology simulerer vindforholdene på Den Blå Planet 17 Reduktion af partikler fra skibsmotorer 18 Hvordan påvirker dit produkt miljøet? 19 Videnkupon forbedrer produktet, produktiviteten og potentialet 20 Vellykket turnaround i Sydindien 21 Viden er ikke det rene vand 22 Når fundamentet ikke er lufttæt alligevel 23 Kilometervis af svejseinspektion 24 Styrkelse af arbejdsmiljøet hos DSB 25 Sikker leg i højderne 26 Stærkere profil på analyseområdet 27 Den tyske Havariekommando træner i Lyngby-simulator 28 SailSafe med BC Ferries 29 FORCE Technology har slået sig på flasken i Bordeaux 30 FORCE Technology har en mission 31 Det ultimative system til automatiseret ultralydskanning 32 TwinEye røntgenmålesystem til LOGSTOR igen 35 FORCE Technology leverer tredjepartsverifikation til Statoil 36 Overvågningssystem til store oliefelter 37 Undervandsinspektion i Den Mexicanske Golf 38 Verdens mest præcise sensor finder fejl under vand 39 UDDRAG AF KONCERNENS ÅRSRAPPORT 40 BESTYRELSE & LEDENDE MEDARBEJDERE 44 ADRESSER 48 2/1

3 LEDELSESBERETNING Erik Søndergaard Bestyrelsesformand Ernst Tiedemann Administrerende direktør

4 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 LEDELSESBERETNING FORCE Technology på vej ud af krisen FORCE-koncernen oplevede ikke den forventede vækst i 2013, da efterspørgslen på såvel det danske som det svenske marked var træg, hvorimod den norske efterspørgsel fortsat er attraktiv. Vi ser ligesom i 2012, at der er store geografiske og branchemæssige forskelle i markedet nogle markeder / brancher vokser og andre er i tilbagegang. Nævnte forhold, sammenholdt med en markant styrkelse af den danske krone i forhold til svenske og norske kroner, medfører at nettotilvæksten i koncernomsætningen kun har været 3,6 %. I 2013 har FORCE Technology Danmark købt materiale- samt laboratorieaktiviteterne ud af DONG s termiske værker. Yderligere har vi tilkøbt laboratorievirksomheden LABVEST i Holstebro samt Grønvold & Karnov, der er specialiseret i udvikling af monitoreringssystemer af korrosionsudvikling i beton såvel on- som offshore. FORCE Technology Sweden har i 2013 erhvervet EMK AB, der arbejder med emissionsmålinger og CO2 verifikation. Investeringsniveauet er fortsat højt og nye produkter er kommet på markedet ultimo 2013 og andre vil blive lanceret i løbet af Innovations og formidlingsindsatsen er bibeholdt på et højt niveau, og dette vil fortsætte i Udvikling i omsætning og resultat I 2013 udgjorde den samlede koncernomsætning mio. DKK mod mio. DKK i 2012,hvilket svarer til en stigning på 3,6 %. Stigningen dækker over en omsætningsvækst i lokal valuta på 5,7 % i Danmark, 7 % i Sverige og 13,3 % i Norge. Den vægtede samlede vækst på 3,6 % skyldes en markant stærkere dansk kronekurs i forhold til de to andre valutaer. Resultatet af koncernens primære drift for 2013 blev 28,8 mio. DKK mod 43,7 mio. DKK i Resultatet betragtes som ikke tilfredsstillende. Danmark har fortsat høj udviklings- og innovationsindsats men utilfredsstillende resultatudvikling I Danmark har FORCE Technology i 2013 realiseret en omsætning på 744 mio. DKK en stigning i forhold til 2012 på 5,7 %. Når der bortses fra tilkøbte aktivite- ter, er væksten i omsætningen 1,6 %. Dette skyldes, at mange danske fremstillingsvirksomheder endnu ikke har genvundet konkurrenceevnen og dermed ikke øger efterspørgslen. Resultatet af den primære drift blev i 2013 realiseret på 17,3 mio. DKK, hvilket er 39 % ringere end i Baggrunden for den ikke tilfredsstillende resultatudvikling er primært et utilfredsstillende resultat i inspektions- og prøvningsaktiviteterne. Der er implementeret aktiviteter, der retter op på dette i Integrationen af de tilkøbte aktiviteter har påvirket 2013-resultatet negativt. Til gengæld vil 2014 blive påvirket resultatmæssigt positivt. Herudover har FORCE Technology Danmark ultimo 2013 lanceret et nyt state of the art automatiseret ultralydssystem, der allerede i 2014 vil øge omsætningen og indtjeningen.ligeledes vil etableringen af kalibreringsfaciliteter fra de mindste målere til de største til højtryksnaturgaskalibrering være driftsklar medio 2014, hvilket også vil øge såvel omsætning som indtjening. Resultatudviklingen betragtes som ikke tilfredsstillende. Sverige påvirket af udskydelser af store projekter Omsætningen i FORCE Technology, Sweden AB blev realiseret på 205 mio. DKK mod 201 mio. DKK i Den svage omsætningsudvikling skyldes udsatte store projekter inden for kernekraftindustrien, samt den tidligere beskrevne udvikling i valutakurser (DKK/SEK). Dog blev resultatet af den primære drift 4,5 mio. DKK mod 3,6 mio. DKK i Stigningen i resultatet skyldes en effektiv omkostningsstyring. Set i lyset af markedsudviklingen betragtes resultatet som tilfredsstillende. Vi forventer en positiv omsætnings- og resultatudvikling i Norge øger aktivitet markant med tilfredsstillende indtjening Omsætningen i FORCE Technology, Norway AS udgjorde 270,6 mio. DKK, hvilket er på niveau med sidste år i DKK valutakursudviklingen (DKK/NOK) dækker over en reel omsætningsstigning på godt 10 %. Resultatet af den primære drift er realiseret på 13,5 mio. DKK mod 17 mio. DKK i Den relativt lave udvikling i resultatet skyldes valutakursudviklingen samt tilpasning af infrastruktur for at håndtere den markante vækst. Såvel omsætnings- som resultatudvikling betragtes som tilfredsstillende. 2/3

5 Strategi for markant europæisk videncenter med skandinavisk udgangspunkt set i lyset af den globale krise Koncernen har siden år 2000 fulgt sin vækststrategi såvel aktivitetsmæssigt omsætningen i år 2000 var ca. 400 mio. DKK og mio. DKK i 2013 som applikationsmæssigt. Strategien har vist sig bæredygtig, også i krisetider. På den måde opfylder vi vores samfundsopgave, så vi til stadighed kan servicere vores kunder med en optimal teknologisk service. Dette er gjort sammenholdt med en ansvarlig økonomisk udvikling, der gør, at koncernen står stærkt rustet såvel vidensmæssigt som økonomisk. Dette er specielt vigtigt i en tid, hvor krisen stadig er over os. FORCE Technology står stærkt finansielt og kan selv i krisetider tilvejebringe den nødvendige kapital til såvel lovende innovative applikationer som egen vækst. Eksempelvis har Halsnæs Forsyning / Halsnæs Kommune sammen med FORCE Technology etableret Dansk Testcenter for Bioenergi, som tilbyder unikke betingelser for forskere og virksomheder, på et storskala bioenergianlæg på 10 MW et skoleeksempel på offentligt privat samarbejde. Yderligere vil FORCE Technology satse på at styrke egne kompetencer også forretningsmæssigt for til stadighed at kunne imødekomme markedets behov. Alt i alt vil den justerede strategi for FORCE Technology fortsat være med til at sikre, at FORCE Technology bliver i stand til at positionere sig tydeligere og med større effekt blandt de fem mest fremtrædende viden- og teknologicentre i Europa inden for de prioriterede kompetence- og forretningsområder. FORCE Technology arbejder globalt Udmeldingen for 2014 er, at FORCE Technology vil lette på speederen, når det drejer sig om proaktiv akkvisition, men vi vil fortsat satse på organisk vækst med fokus på såvel top- som bundlinjen, herunder udnyttelse af synergier i de i 2013 tilkøbte aktiviteter. Dette med skyldigt hensyn til, at vi vil være det fremmeste videncenter inden for vores kerneområder. Det er hermed målsætningen yderligere at tilpasse, styrke og effektivisere organisationen til at kunne udnytte de aktuelle muligheder i en globaliseret verden i hastig forandring og fortsat midlertidig krise. På kort sigt arbejder FORCE Technology således med en række initiativer, der skal styrke og effektivisere den samlede organisation, når det gælder kompetencer, ressourcer, effektiv omkostningsstyring og egen infrastruktur. Herudover arbejdes der med fastholdelse af bestående kunder og udnyttelse af mulighederne i et grundet krisen, fortsat skrøbeligt marked, som vi dog forventer vil bedre sig langsomt. FORCE Technology deltager løbende i Forskningsog Innovationsstyrelsens særlige initiativer til blandt andet at understøtte innovationen i det nye regionale Danmark. Dette arbejde har udviklet samarbejdet med de regionale videncentre, og dermed har vi i samarbejdet med de regionale aktører fået spredt endnu mere viden og teknologi til mindre og mellemstore virksomheder i Danmark til gavn for danske virksomheders internationale konkurrenceevne. Med de planlagte og allerede igangsatte strategiske tiltag er FORCE Technology godt forberedt til at kunne udnytte fremtidens muligheder og klare de nye udfordringer på et globalt marked, som forudsætter fleksibilitet og konkurrencekraft samt finansieringsevne også i krisetider. Koncernen forventer, at de strategiske vigtige markeder inden for energisektoren i 2014 vil fortsætte den positive udvikling, dog med vigende vækstrate. På koncernniveau forventer FORCE Technology en større vækst end i 2013, blandt andet ved at satse på salg af bredere serviceydelser og produkter til kunderne i energisektoren og andre vækstmarkeder. Herudover forventer vi tilvækst i omsætning og resultat grundet nye produktlanceringer. Som resultat af de gennemførte tiltag med fokus på at styrke organisationen, produktiviteten, kompetencerne og lønsomheden i hele koncernen, forventer FORCE Technology alt i alt et 2014 med stabilitet og fremgang såvel omsætnings som resultatmæssigt. Den samlede indsats vil bane vejen for den fortsat teknologiske og forretningsmæssige udvikling og succes for kunderne, for medarbejderne og for koncernen. Brøndby, 4. marts 2014 Erik Søndergaard Bestyrelsesformand Ernst Tiedemann Adm. direktør

6 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 NØGLETAL Nøgletal OMSÆTNING MDKK OMSÆTNING PR. MEDARBEJDER TDKK OMSÆTNING, UDLAND MDKK EGENKAPITAL MDKK ÅRETS RESULTAT MDKK /5

7 OM FORCE TECHNOLOGY Administration: 208 Antal medarbejdere primo 2014 Akademiske medarbejdere: 326 Total: Andet teknisk personale: 857

8 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 OM FORCE TECHNOLOGY FORCE Technology kort fortalt Som en af de førende teknologiske rådgivningsog servicevirksomheder i Danmark og på det internationale marked omsætter vi højt specialiseret ingeniørmæssig viden til praktiske og kosteffektive løsninger for et bredt udsnit af brancher og industrier. At være kunde hos os giver ikke blot adgang til en af de største videnbanker inden for udvikling af ny viden og nye teknologier i Europa, men også til et vidt forgrenet internationalt vidennetværk, der er trendsættende inden for en række forretningsområder. Med denne base i ryggen og med udgangspunkt i den enkelte kundes behov og målsætninger er vi i stand til at forvandle viden og erfaring til innovative løsninger og værdiskabende aktiviteter, der ikke alene opfylder kundens behov, men også styrker hans konkurrenceevne. Vores rådgivning, teknologier og produkter bygger på den kunde- og brancheforståelse, som vi har erhvervet gennem mere end 70 år. Vi er godt medarbejdere fordelt på hovedsædet i Brøndby, afdelingerne rundt om i hele Danmark og datterselskaberne i Sverige, Norge, Rusland, Kina og Singapore. GTS-virksomhed Det danske GTS-net, som består af 9 godkendte teknologiske servicevirksomheder, spiller en afgørende rolle for både større og mindre danske virksomheder ved at understøtte deres muligheder for udvikling og innovation. Som en af de 9 GTS-virksomheder er det vores opgave at yde en teknologisk service, der styrker erhvervslivets konkurrence- mæssige rammebetingelser, bl.a. ved at fremme innovation, udvikling og ressourceoptimering til gavn for både virksomhederne selv og samfundet som helhed. Vi løser opgaven gennem samarbejde i forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter og gennem matchmaking mellem dansk erhvervsliv og det offentlige vidensystem som helhed. Medarbejderne FORCE Technology er en spændende arbejdsplads præget af højteknologiske services, produkter og rådgivning baseret på de seneste landvindinger og forskningsresultater, og det stiller store krav til vores medarbejdere. De er blandt branchens dygtigste og mest respekterede, og de bidrager til et arbejdsmiljø, som opmuntrer til kreativitet og nytænkning og de skaber udvikling og dynamik gennem samarbejde på tværs af organisationen. VISION Det er vores vision at være kundernes foretrukne samarbejdspartner i projekter med et stort indhold af specialiseret viden. Vi ønsker at deltage i projekterne fra den tidlige idéfase til aflevering af det nøglefærdige projekt. Ved afslutningen dokumenterer vi, at kunden opnår den forventede funktionalitet, effektivitet og værdiskabelse. MISSION Det er vores mission at udvikle og markedsføre værdiskabende teknologier, løsninger og services, der forbedrer konkurrenceevnen for såvel vores danske som vores internationale kunder og dermed hjælper dem med at opfylde deres forretningsmæssige mål og visioner. 6/7

9 FORRETNINGSOMRÅDER Vi har opdelt vores forretning i 12 områder med hver deres specialviden og kompetencer; områder der samarbejder fra sag til sag i tværfaglige projektteams. Det sikrer vejen fra viden til værdi for kunderne og dermed, at den enkelte kunde altid får den mest kvalificerede løsning.

10 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 FORRETNINGSOMRÅDER MATERIALER & SVEJSNING Med Danmarks største materialeteknologiske kompetencer til rådighed rådgiver, udvikler og analyserer vi materialer og konstruktioner. Vi kombinerer høj faglig viden med uvildighed og hurtig udrykning, f.eks. i havarisager. På svejseområdet tilbyder vi rådgivning og udvikling inden for alle aspekter af svejseteknisk produktion. Vi råder over alle kendte svejsemetoder lige fra lysbue- til lasersvejsning. Eksempler på ydelser inden for hhv. materialer og svejsning: Materialer: Specialistviden inden for metaller og beton Katodisk beskyttelse og monitering Materialevalg, -karakterisering og -test Skades- og havariundersøgelser Korrosionsmålinger og -beskyttelse samt overfladebehandling Tilstandsvurdering og materialeundersøgelser på stedet. Svejsning: Svejseteknologi og kvalitets styring af svejsearbejde International troubleshooting/ rådgivning og tilsyn Design og beregning Uddannelse og kursusvirksomhed (godkendt IIW-uddannel sescenter) Lasersvejsning og -overfladebehandling Certificering af svejsere (gennemføres af FORCE Certification A/S) Pilotproduktion Trykprøvning Termisk sprøjtning. INTEGRITY MANAGEMENT Integrity management går i korte træk ud på at optimere industrielle anlæg offshore og onshore, så de lever op til gældende standarder og yder det optimale gennem hele deres levetid. Dette forudsætter en omfattende dataindsamling og -analyse med det formål at identificere de tiltag, der skal sættes i værk for at sikre en sikker og optimal ydeevne. Eksempler på vores ydelser: Structural integrity Materiale- og korrosionshåndtering Katodisk beskyttelse og verifikation Inspektion og overvågning Vedligeholdsoptimering Integrity management rørledninger Rådgivning inden for asset integrity. MARITIM INDUSTRI Arbejder med hydro- og aerodynamisk design og optimering af blandt andet skibe, havne, offshorekonstruktioner, bygninger og broer. Derudover er vi kendt for vores avancerede og omfattende efteruddannelser inden for skibshåndtering, beslutningsprocesser, kommunikation samt forholdet mellem menneske og maskine. Vores maritime produkter omfatter avancerede simulatorer til officerstræning og skibs- og havneundersøgelser. Eksempler på ydelser: Hydro- og aerodynamisk optimering af skibes performance Skibssimulatorer Ombordsystemer til ruteplanlægning, brændstofoptimering m.m. Simulatorbaseret træning og evaluering af skibe og havnelayout Human factors-baseret design af systemer Bygninger og broers vindlast og dynamik. 8/9

11 INSPEKTION & PRØVNING Produkter og konstruktioners kvalitet er forudsætningen for brugernes, miljøets og investorernes sikkerhed. Vi inspicerer, prøver og dokumenterer kvaliteten både i forbindelse med fremstilling og under drift. Vores landsdækkende korps af inspektører udfører ikke-destruktiv prøvning på bl.a. kraftværker, lagertanke, rørledninger, subseakonstruktioner, nuklearanlæg, vindmøllevinger, offshorekonstruktioner og kemiske-/farmaceutiske anlæg. Mekanisk og destruktiv prøvning foretages på materialer, f.eks. armeringsstål, stålplader og plast, og på produkter, f.eks. redningsveste, sikkerhedshjelme, -støvler, faldsikringer og stiger. Inspektion sker i form af andeneller tredjepartsaudits, bygherretilsyn og inspektion af produkter, f.eks.: Manuel ikke-destruktiv prøvning Automatiseret ikke-destruktiv prøvning Bygherretilsyn hos leverandør, f.eks. værksted/byggeplads First Article Inspection Bevidning af test Overvågning af fremstillingskontrol. Vi er akkrediteret af DANAK til at udføre mekanisk prøvning, ligesom vi efter relevante EU-direktiver er Notified Body til produktprøvning, f.eks.: Typegodkendelse af redningsveste Typegodkendelse af personlige værnemidler Produktionsprøvning af armeringsstål Trækprøvning Bøjeprøvning Udmattelsesprøvning CTOD-prøvning (Crack Tip Opening Displacement). MÅLETEKNIK Vi sikrer, at målere og produktionsudstyr er kalibreret og verificeret. FORCE Technology deltager i det internationale samarbejde på metrologiområdet og er på udvalgte områder godkendt som nationalt metrologiinstitut. Vi råder over verdens største anlæg til højtrykskalibrering af gasmålere, og vi er blandt de største globale udbydere af typeprøvning af flowmålere. Vores ydelser inden for måleteknik omfatter: Verifikation og kalibrering af udstyr og normaler inden for volumen, densitet, masse, flow, temperatur, kraft, tryk og moment Salg af lodder E-mærkning af færdigpakkede varer Typeprøvning af flow- og energimålere Rådgivning og undervisning inden for måleteknik; vores aktiviteter er akkrediteret af DANAK. På området for forlystelser, spil og fartskriverværksteder udfører vi: certificering af online spil; vi er det eneste akkrediterede organ i Danmark på området lovpligtige syn af gevinstgivende spilleautomater inspektion af offentlige forlystelser tilsyn med fartskriverværksteder eftersyn af fartskriverudstyr undervisning af mekanikere (fartskrivere). På det maritime område tilbyder vi service til cargosystemerne på gastankskibe, herunder: Kalibrering og service af trykog temperaturmåleudstyr samt niveaumålere Service af alarmsystemer og gasdetektorer Kalibrering og renovering af sikkerhedsventiler Service af DW-pumper og cargokompressorer.

12 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 FORRETNINGSOMRÅDER KEMISK ANALYSE Vores kompetencer inden for kemisk analyse og karakterisering er omfattende; vi har nogle af de dygtigste analysekemikere, vi råder over noget af det mest avancerede og moderne udstyr bl.a. et af Nordeuropas mest avancerede elektronmikroskoper til overfladekarakterisering, og vi er på forkant med den teknologiske udvikling inden for overfladekarakterisering. Vores ekspertise inkluderer: Polymerer og kompositter rådgivning, analyse og karakterisering Toldkemi Overfladekarakterisering og -analyser via FIB-SEM-teknologi State-of-the-art 3D-udstyr Analyser af kompositkonstruktioner Fødevarekontaktmaterialer Mikrobiologi Metalanalyser Sporelementanalyser Personlige værnemidler test Emissionsmålinger analyser Brændsels-, slagge- og askeanalyser og -karakterisering Analyser af drikke-, grund- og spildevand samt kontrol af vandkvaliteten i svømmebassiner og på badestrande Teknisk vand analyser. Vores services dækker: Kvalitetsledelse ISO 9000 Miljøledelse ISO Arbejdsmiljøledelse DS/OHSAS m.fl. Risk management Audit, herunder leverandøraudit Lean Forretningsudvikling. LEDELSESSYSTEMER Vi tilbyder rådgivning, sparring og uddannelse til virksomheder inden for alle brancher i forbindelse med opbygning, implementering, udvikling og auditering af ledelsessystemer. SENSOR & NDE INNOVATION Arbejder med en bred vifte af teknologisk rådgivning og løsninger, der optimerer og effektiviserer kundernes produktivitet. På verdensplan er vi førende i forbindelse med anvendelse af de mest moderne og avancerede sensorteknologier, f.eks. anvendelse af sensorer i produktionsforløb til identifikation og nedbringelse af produktionsfejl og i forbindelse med kvalitetskontrol og dokumentation. Eksempler på ydelser: Udvikling af kundetilpassede sensorløsninger inden for bl.a. ultralyd, røntgen og mikrobølger Udvikling af udstyr til ultralydsog hvirvelstrømsinspektion Softwareløsninger til planlægning, gennemførelse og doku- mentation af automatiseret inspektion Ultralydshydrofoner Sporstofundersøgelser i procesindustri, offshore og på renseanlæg Forskning og udvikling inden for målemetoder, sensorer og ikke-destruktiv prøvning (NDT). 10 / 11

13 ENERGI, KLIMA & MILJØ Vores teknologiske service adresserer de udfordringer, som samfundets aktører står over for optimering af energiforbruget og reduktion af miljø- og klimabelastningen. Vi arbejder med F&U, rådgivning og serviceydelser inden for fagområderne forbrænding, emissioner, energioptimering og miljøvurdering. Eksempler på ydelser: Rådgivning om driftsoptimering af energianlæg Projektering af energispareprojekter Risikovurdering af tekniske energianlæg Forbrænding og forgasning af biomasse og affald Luftforurening og emissions- reduktion Design af De-NO x -anlæg til den landbaserede og maritime industri Industriel fluid mekanik Energimærkning Miljøvurdering af produkter og processer CO2 -regnskaber og -reduktionsstudier. FORCE CERTIFICATION A/S Vores aktiviteter leveres på basis af internationalt anerkendte standarder og ordninger, og vi er akkrediteret af DANAK (EA-MLA) i henhold til ISO/IEC 17020, 17021, og Vi tilbyder certificering og inspektion inden for fem hovedområder: Personcertificering (svejsere og NDT-operatører) Overensstemmelsesvurdering EU-direktiver (bemyndiget organ nr PED, TPED, SPVD, LD, PPE, CPR, MarED, PyrAD, MID, NAWI) Produktcertificering (EN 1090, ISO 3834, USCG-redningsveste*, CO2 -verifikation) Systemcertificering (kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, kvalitetsmoduler inden for EU-direktiver m.m.) Inspektion i henhold til national lovgivning (tryk og elevatorer). Vi er godkendt som dansk Authorized National Body (ANB) for svej- seuddannelserne under European Welding Federation (EWF) og International Authorization Board (IAB/IIW). Vi er godkendt af United States Coast Guard (USCG) til certificering af redningsveste*. *) Ikke akkrediteret.

14 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 FORRETNINGSOMRÅDER SONOSTEAM SonoSteam er en effektiv og kemikaliefri løsning til reduktion af bakterier, skimmelsvampe og vira. Den patenterede teknologi tager udgangspunkt i en fløjte, der ved hjælp af damp under højt tryk skaber ultralyd. Kombinationen af damp og ultralyd reducerer effektivt bakterier. SonoSteam udvikler udstyr til reduktion af campylobacter og salmonella på ferske kyllinger. Teknologien er derudover under udvikling inden for en række nonfoodområder. Ost Æg Frø og korn Rengøring af procesudstyr og emballage. SonoSteam kan f.eks. anvendes til: Fersk kød UDDANNELSE & KURSER De fleste arbejdsgivere stiller i dag krav om, at du hurtigt kan tilegne dig ny viden og anvende den til at skabe resultater. På vores kurser hjælper vi dig med at omsætte den teoretiske viden til praksis i dine jobfunktioner. Vi råder over en rutineret stab af undervisere, der dækker dine specifikke behov for spar- ring og uddannelse inden for vores brede vifte af fagområder, som er: Arbejdsmiljøledelse Audit Energi og miljø Forretningsudvikling Fødevaresikkerhed Kemi og plast Kontrol af trykbærende udstyr Korrosion og materialeteknologi Kvalitetsledelse Lean Lugt og emissioner Maritim industri Miljøledelse Måleteknik NDT (ikke-destruktiv prøvning) Svejsning og svejseinspektion Transport Vandbehandling. 12 / 13

15 FRA ÅRET DER GIK Et spændende 2013 har budt på forskellige typer kunde- og udviklingsopgaver samt investering i ny teknologi.

16 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 FRA ÅRET DER GIK Udvikling af viden og teknologi Udvikling af viden og teknologi til dansk erhvervsliv og den offentlige sektor er en af vores grundpiller. Med støtte fra bl.a. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har vi deltaget i en række centrale F&U-projekter med det formål at tilvejebringe ny viden og nye services til gavn for dansk erhvervsliv og det danske samfund. En særligt spændende ny satsning i 2013 er optimering og udvikling af dansk produktion. I samarbejde med danske virksomheder og via strategisk partnerskab med udenlandske videninstitutioner skal vi sammen med Teknologisk Institut komme med konkrete idéer til teknologisk og ressourcemæssig optimering af produktionen med en øget produktivitet og omstillingsparathed og en mere fleksibel produktion for øje. Blandt vores opgaver er analyse af menneskelige aspekter i produktionssystemer og projekter, der øger virksomhedernes ressourceproduktivitet. I 2013 har vi eksempelvis udvidet vores analysekapacitet væsentligt gennem opkøb af LabVests og DONG Energys laboratoriefaciliteter og påbegyndt etableringen af verdens største og mest avancerede anlæg til kalibrering af højtryksgasflowmålere. En anden milepæl er færdiggørelsen af det nye P-Scan Stack System, som er vores egetudviklede ultralydsbaserede inspektionsudstyr og grundstenen i mange af vores avancerede inspektionsopgaver på a-kraftværker og olie-/gasinstallationer og i vindmølleindustrien. Læs i det følgende mere om nogle af de spændende projekter, vi har arbejdet med i Ny viden til gavn for virksomhederne En af vores vigtigste missioner er at kanalisere den nyeste viden ud til kunderne, og vi er i stand til løbende at omsætte denne viden til nye og forbedrede services og produkter. I 2013 hjalp vi godt virksomheder fra vidt forskellige brancher i ind- og udland til at nå deres forretningsmæssige mål. Investering i ny teknologi Vores varemærke at anvende og stille markedets nyeste teknologi til rådighed for erhvervslivet har betydet investering i ny teknologi og nye faciliteter. 14 / 15

17 FORCE Technology har åbnet nyt grønt testcenter i Nordsjælland Det nye Dansk Testcenter for Bioenergi giver virksomheder og forskere inden for bioenergi mulighed for at foretage storskalatests og afprøve nye brændselstyper og teknologier. Testcenteret ligger i Frederiksværk i Nordsjælland og er et offentligt-privat partnerskab mellem FORCE Technology og Halsnæs Forsyning A/S. Testcenteret er etableret på baggrund af vores dybdegående studie af forsknings- og udviklingsbehovet i den danske biomassekraftvarmebranche. Studiet viste bl.a. et behov for at forbedre virkningsgrader og reducere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Desuden har branchen et behov for at udvikle teknologier til at kunne bruge specielle brændsler med besværlige egenskaber, som kan medvirke til at sænke driftsomkostningerne. Med testcenteret, der er placeret på Halsnæs Forsynings biomassefyrede varmeværk, har vi etableret et testmiljø, hvor der i stor skala kan gennemføres realistiske tests og målinger på nye brændsler og teknologier. Testfaciliteter og muligheder I forbindelse med etableringen af testcenteret blev en ny træpillekedel installeret på varmeværket Kedelen er udstyret med faciliteter, der giver mulighed for en lang række tests af hele forløbet fra brændsel til fjernvarme, og den kommer til at spille en central rolle i testcenteret. Testforløbene er en del af den daglige drift og nyder dermed godt af det nære kendskab, som den sædvanlige bemanding har til anlægget. Understøtter det lokale erhvervsliv Vi er sikre på, at testcenteret bliver en succes, og at virksomheder og forskere inden for bioenergi vil tage godt imod det. Derudover håber vi, at testcenteret på sigt kan understøtte en lokal udvikling i Halsnæs Kommune med vækst og flere arbejdspladser. Samarbejdet med Halsnæs Forsyning er ikke kun til gavn for det lokale erhvervsliv. Som en del af vores forpligtelser som GTS-virksomhed giver testcenteret os mulighed for at opbygge og udvikle nye teknologiske kompetencer og serviceydelser, der kan komme andre danske virksomheder til gode. DANSK TESTCENTER FOR BIOENERGI Centret er en del af en større indsats, hvor vi udvikler og tilbyder teknologiske serviceydelser, der skal støtte den danske klynge af teknologiproducenter inden for termisk omsætning af biomasse i udviklingen af nye og forbedrede teknologier.

18 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 FRA ÅRET DER GIK FORCE Technology simulerer vindforholdene på Den Blå Planet I marts 2013 åbnede det nye Danmarks Akvarium Den Blå Planet i Kastrup på Amager. Med en beliggenhed helt ud til Øresund og en anderledes arkitektur var der brug for at få indblik i vindens påvirkning af bygningen og de omkringliggende udendørs arealer. Da Danmarks Akvarium voksede ud af sine bygninger i Charlottenlund, flyttede det til Kastrup på Amager og blev til Den Blå Planet. Optimeret tagkonstruktion Et af formålene med at analysere strømningsforholdene med CFD var at bruge simuleringerne til at fastlægge vindlaster på bygningens facadeelementer i forbindelse med dimensioneringen af tagkonstruktionen. Ved at kende de lokale vindlaster på bygningen var det muligt at optimere tagkonstruktionen med en reduktion i brugen af byggematerialer til følge. Til gavn for de besøgende I forbindelse med det nye byggeri blev FORCE Technology engageret af arkitekten til at beregne vindens strømninger omkring bygningen, der er formet som en hvirvelstrøm. Til det gjorde vi brug af Computational Fluid Dynamics (CFD) computersimuleringer. En af de store fordele ved CFD er muligheden for hurtigt og effektivt at opnå detaljeret information om strømningsforholdene allerede i designfasen. Et andet formål var at bruge simuleringen til at afdække eventuelt kritiske forhold i forbindelse med vindmiljøet omkring bygningen og gøre det muligt at minimere generne for publikum på de udendørs arealer. Ved at fastlægge strømningsforholdene, herunder tryk- og hastighedsfelt, fås et godt grundlag for at diagnosticere uhensigtsmæssige strømningsforhold og afdække eventuelle behov for optimering. For at få en komplet bestemmelse af vindens påvirkning foretog vi simuleringer ved forskellige vindhastigheder og i alt otte vindretninger, dækkende vinden 360 grader rundt om bygningen. 16 / 17

19 Reduktion af partikler fra skibsmotorer MAN Diesel & Turbo har udviklet nogle nye skibsmotorer, der skal imødekomme kommende krav til reduktion af både SO2 og NOX og til den samlede partikelemission. Som en del af innovationskonsortiet NaKIM fik FORCE Technology ansvaret for at karakterisere partikelemissionen fra de nye totaktsmotorer. I takt med, at kravene til udledningen af partikler, SO2 og NOX, bliver strengere, undersøger motorproducenter som f.eks. MAN de muligheder, der er for at reducere både partikelemissionen og SO2- og NOx-emissionen fra skibsmotorer. der i skrubberen dannes ultrafine partikler, som stort set ikke har nogen masse. Samtidig reduceres antallet af store partikler, som dominerer den samlede masse af partikler. Samarbejdet med FORCE har givet MDT ny viden om partikelantalsmåling og forbedret indsigten i partiklernes størrelsesfordeling, morfologi og kemiske sammensætning. Samarbejdet har desuden forbedret målesetuppet omkring partikelantalsmålinger og givet MDT en bedre forståelse for EGR-processen i relation til partikelfjernelse og -dannelse, udtaler Jannik B. Pedersen, Research engineer fra MAN Diesel & Turbo. MAN Diesel & Turbos nye motorer I de nye motorer benytter MAN sig af skrubberteknikken til reduktion af både SO2 og partikler. Til at reducere NOX-udledningen benytter virksomheden den såkaldte EGR-teknik (Exhaust Gas Recirculation), der vasker røggassen med skrubbervand tilsat lud før recirkulation til motoren. Alle målinger er udført i MANs testfaciliteter i København. Øget antal partikler og reduktion af partikelmasse Målingerne på EGR-skrubberen viste, at der i røggassen, som føres tilbage til forbrændingskammeret, kan genereres ultrafine partikler i skrubbersystemet samtidig med, at der sker en betragtelig reduktion i partikelmassen. At antallet af partikler øges samtidig med, at partikelmassen reduceres, skyldes, at OM NAKIM NaKIM (Nano- og mikropartikler karakterisering, innovative anvendelser og miljørigtig teknologi) var et innovationskonsortium, der havde til formål at støtte virksomheder, hvori luftbårne partikler indgår som et vigtigt element i deres forretning. INTERNATIONAL REGULERING AF SO2-UDSLIP Den Internationale Maritime Organisation (IMO) har vedtaget, at SO2-udslippet fra skibe i kystnære områder skal reduceres fra 1 til 0,1 % fra Desuden forhandles der om en reduktion af NOX-emissioner fra nye skibe i Optimal målemetode FORCE Technologys målinger viste, at temperaturen i prøvetagnings- og fortyndingssystemet skal være mindst 350 ºC, for at man kan opnå en repræsentativ måling af partikelantallet i emissioner fra motorerne. Ved at hæve temperaturen til 350 ºC og herefter fortynde røggassen med partikelfri, tør luft sikres det, at alle flygtige partikler fordampes inden partikelmålingen. Det målte antal partikler bliver hermed repræsentativt og reproducerbart, hvilket betyder, at MAN vil være i stand til at beskrive deres partikelemission på en korrekt måde i forhold til fremtidige antalsmålinger.

20 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 FRA ÅRET DER GIK Hvordan påvirker dit produkt miljøet? Miljøvurderinger inklusiv LCA (livscyklusvurderinger) bliver i stigende grad anvendt til at dokumentere og redegøre for produkters og serviceydelsers miljøpåvirkning. FORCE Technology har vurderet og analyseret alt fra kabler til tekstiler. Resultaterne fra en LCA kan bruges i forbindelse med design og optimering af et produkt eller en service, miljøforbedrende tiltag eller miljørapportering. To af de områder, vi i 2013 fokuserede på, var byggevare- og tekstilbranchen. Miljøvaredeklarationer på kabler fra NKT Bæredygtighed er en væsentlig faktor, når byggevarers anvendelighed skal vurderes, og derfor er der i Byggevareforordningen krav om, at alle byggevareproducenter, som forhandler deres produkter i EU, skal fremlægge miljødokumentationsmateriale på en harmoniseret måde, der gør det muligt at sammenligne ens byggevarer ud fra deres miljømæssige påvirkning. Vi har udviklet et softwarebaseret livscyklusvurderingsværktøj til NKT Cables Group A/S, som giver virksomheden det dokumentationsmateriale, der kræves ifølge standarden EN Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg Miljøvaredeklarationer Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer. Derudover viser værktøjet komparative miljøfordele ved forskellige produktdesign. Værktøjet er meget brugervenligt og kræver ikke erfaring med livscyklusvurdering. NKT kan bruge værktøjet både til at vise deres kunder, at byggevarerne er i overensstemmelse med lovgivningen, og til at vurdere andre miljøydelser, f.eks. carbon footprint af forskellige kabeldesign. Holdbarheden og brugen af tøjet ikke produktionen afgør miljøbelastningen Tekstilindustrien er en af verdens mest forurenende industrier. Vi har været med i flere projekter med det formål at arbejde for og styrke grøn omstilling i tekstilindustrien. Et af projekterne var et innovativt partnerskab med modedesigneren Rachel Kollerup mhp. at vurdere hendes kollektions miljøbelastning og kortlægge bæredygtige og miljøvenlige alternativer, f.eks. fåreuld pga. dets holdbarhed og brug af viskose som alternativ til bomuld. En gennemgang af materialevalget og produktionsfasen gav nogle interessante resultater. Det viste sig, at udsvingene på miljøbelastningen i produktionsfasen var relativt små uanset materialevalget. Det er i brugsfasen, miljøhensynet virkelig batter. Tøjet skal altså produceres af materialer, der holder længe, kræver mindst mulig behandling i brugsfasen og kan genanvendes, når tøjet er slidt op. 18 / 19

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

GTS Performanceregnskab

GTS Performanceregnskab GTS Performanceregnskab 28 GTS Performanceregnskab 28 29 Indhold 1 Omsætning og overskud skaber ny viden s. 4 28 var et godt år for GTS-institutterne. Både omsætning og overskud steg mærkbart i forhold

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter Program Ajour Management and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 28. november & Fredag den 29. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening

Læs mere

3 Forord. 4 Inspiration, insight, impact. 6 Cases. 60 Beretning. 72 Regnskab

3 Forord. 4 Inspiration, insight, impact. 6 Cases. 60 Beretning. 72 Regnskab Regnskab og beretning 2011 3 Forord 4 Inspiration, insight, impact 6 Cases 8 Byggeri 16 DMRI 22 Energi og Klima 30 Erhvervsudvikling 38 Life Science 44 Materialer og Produktion 50 Produktivitet og Logistik

Læs mere

Svejsning 5. Oktober 2014 41. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk. TEMA: Offshore

Svejsning 5. Oktober 2014 41. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk. TEMA: Offshore 5 Oktober 2014 41. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk TEMA: Offshore LEDER udlandet vil blive skrappere. Vi har et godt udgangspunkt. Men tiden er knap. Vi må ikke

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

Svejsning 6. December 2012 39. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk TEMA: NDT

Svejsning 6. December 2012 39. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk TEMA: NDT 6 December 2012 39. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk TEMA: NDT LEDER Et tidsmæssigt sammenfald af krise og globalisering har medført dramatiske og spændende ændringer

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1

Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1 Årsrapport 2010/2011 Ledelsesberetning / 1 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2010/11 + 5% + 50% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 Kursen er sat 8 Ledelsesberetning 12 Globalt fokus: Dét

Læs mere

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Årsrapport 2003 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Milepæle 2003 Januar Niels Due Jensen overdrager posten som koncernchef til Jens Jørgen Madsen og bliver selv koncernbestyrelsesformand. Grundfos

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere