INDHOLD. LEDELSESBERETNING FORCE Technology på vej ud af krisen Nøgletal OM FORCE TECHNOLOGY FORRETNINGSOMRÅDER FRA ÅRET DER GIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. LEDELSESBERETNING FORCE Technology på vej ud af krisen Nøgletal OM FORCE TECHNOLOGY FORRETNINGSOMRÅDER FRA ÅRET DER GIK"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 INDHOLD LEDELSESBERETNING 2 FORCE Technology på vej ud af krisen 3 Nøgletal 5 OM FORCE TECHNOLOGY 6 FORRETNINGSOMRÅDER 8 FRA ÅRET DER GIK 14 FORCE Technology har åbnet nyt grønt testcenter i Nordsjælland 16 FORCE Technology simulerer vindforholdene på Den Blå Planet 17 Reduktion af partikler fra skibsmotorer 18 Hvordan påvirker dit produkt miljøet? 19 Videnkupon forbedrer produktet, produktiviteten og potentialet 20 Vellykket turnaround i Sydindien 21 Viden er ikke det rene vand 22 Når fundamentet ikke er lufttæt alligevel 23 Kilometervis af svejseinspektion 24 Styrkelse af arbejdsmiljøet hos DSB 25 Sikker leg i højderne 26 Stærkere profil på analyseområdet 27 Den tyske Havariekommando træner i Lyngby-simulator 28 SailSafe med BC Ferries 29 FORCE Technology har slået sig på flasken i Bordeaux 30 FORCE Technology har en mission 31 Det ultimative system til automatiseret ultralydskanning 32 TwinEye røntgenmålesystem til LOGSTOR igen 35 FORCE Technology leverer tredjepartsverifikation til Statoil 36 Overvågningssystem til store oliefelter 37 Undervandsinspektion i Den Mexicanske Golf 38 Verdens mest præcise sensor finder fejl under vand 39 UDDRAG AF KONCERNENS ÅRSRAPPORT 40 BESTYRELSE & LEDENDE MEDARBEJDERE 44 ADRESSER 48 2/1

3 LEDELSESBERETNING Erik Søndergaard Bestyrelsesformand Ernst Tiedemann Administrerende direktør

4 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 LEDELSESBERETNING FORCE Technology på vej ud af krisen FORCE-koncernen oplevede ikke den forventede vækst i 2013, da efterspørgslen på såvel det danske som det svenske marked var træg, hvorimod den norske efterspørgsel fortsat er attraktiv. Vi ser ligesom i 2012, at der er store geografiske og branchemæssige forskelle i markedet nogle markeder / brancher vokser og andre er i tilbagegang. Nævnte forhold, sammenholdt med en markant styrkelse af den danske krone i forhold til svenske og norske kroner, medfører at nettotilvæksten i koncernomsætningen kun har været 3,6 %. I 2013 har FORCE Technology Danmark købt materiale- samt laboratorieaktiviteterne ud af DONG s termiske værker. Yderligere har vi tilkøbt laboratorievirksomheden LABVEST i Holstebro samt Grønvold & Karnov, der er specialiseret i udvikling af monitoreringssystemer af korrosionsudvikling i beton såvel on- som offshore. FORCE Technology Sweden har i 2013 erhvervet EMK AB, der arbejder med emissionsmålinger og CO2 verifikation. Investeringsniveauet er fortsat højt og nye produkter er kommet på markedet ultimo 2013 og andre vil blive lanceret i løbet af Innovations og formidlingsindsatsen er bibeholdt på et højt niveau, og dette vil fortsætte i Udvikling i omsætning og resultat I 2013 udgjorde den samlede koncernomsætning mio. DKK mod mio. DKK i 2012,hvilket svarer til en stigning på 3,6 %. Stigningen dækker over en omsætningsvækst i lokal valuta på 5,7 % i Danmark, 7 % i Sverige og 13,3 % i Norge. Den vægtede samlede vækst på 3,6 % skyldes en markant stærkere dansk kronekurs i forhold til de to andre valutaer. Resultatet af koncernens primære drift for 2013 blev 28,8 mio. DKK mod 43,7 mio. DKK i Resultatet betragtes som ikke tilfredsstillende. Danmark har fortsat høj udviklings- og innovationsindsats men utilfredsstillende resultatudvikling I Danmark har FORCE Technology i 2013 realiseret en omsætning på 744 mio. DKK en stigning i forhold til 2012 på 5,7 %. Når der bortses fra tilkøbte aktivite- ter, er væksten i omsætningen 1,6 %. Dette skyldes, at mange danske fremstillingsvirksomheder endnu ikke har genvundet konkurrenceevnen og dermed ikke øger efterspørgslen. Resultatet af den primære drift blev i 2013 realiseret på 17,3 mio. DKK, hvilket er 39 % ringere end i Baggrunden for den ikke tilfredsstillende resultatudvikling er primært et utilfredsstillende resultat i inspektions- og prøvningsaktiviteterne. Der er implementeret aktiviteter, der retter op på dette i Integrationen af de tilkøbte aktiviteter har påvirket 2013-resultatet negativt. Til gengæld vil 2014 blive påvirket resultatmæssigt positivt. Herudover har FORCE Technology Danmark ultimo 2013 lanceret et nyt state of the art automatiseret ultralydssystem, der allerede i 2014 vil øge omsætningen og indtjeningen.ligeledes vil etableringen af kalibreringsfaciliteter fra de mindste målere til de største til højtryksnaturgaskalibrering være driftsklar medio 2014, hvilket også vil øge såvel omsætning som indtjening. Resultatudviklingen betragtes som ikke tilfredsstillende. Sverige påvirket af udskydelser af store projekter Omsætningen i FORCE Technology, Sweden AB blev realiseret på 205 mio. DKK mod 201 mio. DKK i Den svage omsætningsudvikling skyldes udsatte store projekter inden for kernekraftindustrien, samt den tidligere beskrevne udvikling i valutakurser (DKK/SEK). Dog blev resultatet af den primære drift 4,5 mio. DKK mod 3,6 mio. DKK i Stigningen i resultatet skyldes en effektiv omkostningsstyring. Set i lyset af markedsudviklingen betragtes resultatet som tilfredsstillende. Vi forventer en positiv omsætnings- og resultatudvikling i Norge øger aktivitet markant med tilfredsstillende indtjening Omsætningen i FORCE Technology, Norway AS udgjorde 270,6 mio. DKK, hvilket er på niveau med sidste år i DKK valutakursudviklingen (DKK/NOK) dækker over en reel omsætningsstigning på godt 10 %. Resultatet af den primære drift er realiseret på 13,5 mio. DKK mod 17 mio. DKK i Den relativt lave udvikling i resultatet skyldes valutakursudviklingen samt tilpasning af infrastruktur for at håndtere den markante vækst. Såvel omsætnings- som resultatudvikling betragtes som tilfredsstillende. 2/3

5 Strategi for markant europæisk videncenter med skandinavisk udgangspunkt set i lyset af den globale krise Koncernen har siden år 2000 fulgt sin vækststrategi såvel aktivitetsmæssigt omsætningen i år 2000 var ca. 400 mio. DKK og mio. DKK i 2013 som applikationsmæssigt. Strategien har vist sig bæredygtig, også i krisetider. På den måde opfylder vi vores samfundsopgave, så vi til stadighed kan servicere vores kunder med en optimal teknologisk service. Dette er gjort sammenholdt med en ansvarlig økonomisk udvikling, der gør, at koncernen står stærkt rustet såvel vidensmæssigt som økonomisk. Dette er specielt vigtigt i en tid, hvor krisen stadig er over os. FORCE Technology står stærkt finansielt og kan selv i krisetider tilvejebringe den nødvendige kapital til såvel lovende innovative applikationer som egen vækst. Eksempelvis har Halsnæs Forsyning / Halsnæs Kommune sammen med FORCE Technology etableret Dansk Testcenter for Bioenergi, som tilbyder unikke betingelser for forskere og virksomheder, på et storskala bioenergianlæg på 10 MW et skoleeksempel på offentligt privat samarbejde. Yderligere vil FORCE Technology satse på at styrke egne kompetencer også forretningsmæssigt for til stadighed at kunne imødekomme markedets behov. Alt i alt vil den justerede strategi for FORCE Technology fortsat være med til at sikre, at FORCE Technology bliver i stand til at positionere sig tydeligere og med større effekt blandt de fem mest fremtrædende viden- og teknologicentre i Europa inden for de prioriterede kompetence- og forretningsområder. FORCE Technology arbejder globalt Udmeldingen for 2014 er, at FORCE Technology vil lette på speederen, når det drejer sig om proaktiv akkvisition, men vi vil fortsat satse på organisk vækst med fokus på såvel top- som bundlinjen, herunder udnyttelse af synergier i de i 2013 tilkøbte aktiviteter. Dette med skyldigt hensyn til, at vi vil være det fremmeste videncenter inden for vores kerneområder. Det er hermed målsætningen yderligere at tilpasse, styrke og effektivisere organisationen til at kunne udnytte de aktuelle muligheder i en globaliseret verden i hastig forandring og fortsat midlertidig krise. På kort sigt arbejder FORCE Technology således med en række initiativer, der skal styrke og effektivisere den samlede organisation, når det gælder kompetencer, ressourcer, effektiv omkostningsstyring og egen infrastruktur. Herudover arbejdes der med fastholdelse af bestående kunder og udnyttelse af mulighederne i et grundet krisen, fortsat skrøbeligt marked, som vi dog forventer vil bedre sig langsomt. FORCE Technology deltager løbende i Forskningsog Innovationsstyrelsens særlige initiativer til blandt andet at understøtte innovationen i det nye regionale Danmark. Dette arbejde har udviklet samarbejdet med de regionale videncentre, og dermed har vi i samarbejdet med de regionale aktører fået spredt endnu mere viden og teknologi til mindre og mellemstore virksomheder i Danmark til gavn for danske virksomheders internationale konkurrenceevne. Med de planlagte og allerede igangsatte strategiske tiltag er FORCE Technology godt forberedt til at kunne udnytte fremtidens muligheder og klare de nye udfordringer på et globalt marked, som forudsætter fleksibilitet og konkurrencekraft samt finansieringsevne også i krisetider. Koncernen forventer, at de strategiske vigtige markeder inden for energisektoren i 2014 vil fortsætte den positive udvikling, dog med vigende vækstrate. På koncernniveau forventer FORCE Technology en større vækst end i 2013, blandt andet ved at satse på salg af bredere serviceydelser og produkter til kunderne i energisektoren og andre vækstmarkeder. Herudover forventer vi tilvækst i omsætning og resultat grundet nye produktlanceringer. Som resultat af de gennemførte tiltag med fokus på at styrke organisationen, produktiviteten, kompetencerne og lønsomheden i hele koncernen, forventer FORCE Technology alt i alt et 2014 med stabilitet og fremgang såvel omsætnings som resultatmæssigt. Den samlede indsats vil bane vejen for den fortsat teknologiske og forretningsmæssige udvikling og succes for kunderne, for medarbejderne og for koncernen. Brøndby, 4. marts 2014 Erik Søndergaard Bestyrelsesformand Ernst Tiedemann Adm. direktør

6 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 NØGLETAL Nøgletal OMSÆTNING MDKK OMSÆTNING PR. MEDARBEJDER TDKK OMSÆTNING, UDLAND MDKK EGENKAPITAL MDKK ÅRETS RESULTAT MDKK /5

7 OM FORCE TECHNOLOGY Administration: 208 Antal medarbejdere primo 2014 Akademiske medarbejdere: 326 Total: Andet teknisk personale: 857

8 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 OM FORCE TECHNOLOGY FORCE Technology kort fortalt Som en af de førende teknologiske rådgivningsog servicevirksomheder i Danmark og på det internationale marked omsætter vi højt specialiseret ingeniørmæssig viden til praktiske og kosteffektive løsninger for et bredt udsnit af brancher og industrier. At være kunde hos os giver ikke blot adgang til en af de største videnbanker inden for udvikling af ny viden og nye teknologier i Europa, men også til et vidt forgrenet internationalt vidennetværk, der er trendsættende inden for en række forretningsområder. Med denne base i ryggen og med udgangspunkt i den enkelte kundes behov og målsætninger er vi i stand til at forvandle viden og erfaring til innovative løsninger og værdiskabende aktiviteter, der ikke alene opfylder kundens behov, men også styrker hans konkurrenceevne. Vores rådgivning, teknologier og produkter bygger på den kunde- og brancheforståelse, som vi har erhvervet gennem mere end 70 år. Vi er godt medarbejdere fordelt på hovedsædet i Brøndby, afdelingerne rundt om i hele Danmark og datterselskaberne i Sverige, Norge, Rusland, Kina og Singapore. GTS-virksomhed Det danske GTS-net, som består af 9 godkendte teknologiske servicevirksomheder, spiller en afgørende rolle for både større og mindre danske virksomheder ved at understøtte deres muligheder for udvikling og innovation. Som en af de 9 GTS-virksomheder er det vores opgave at yde en teknologisk service, der styrker erhvervslivets konkurrence- mæssige rammebetingelser, bl.a. ved at fremme innovation, udvikling og ressourceoptimering til gavn for både virksomhederne selv og samfundet som helhed. Vi løser opgaven gennem samarbejde i forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter og gennem matchmaking mellem dansk erhvervsliv og det offentlige vidensystem som helhed. Medarbejderne FORCE Technology er en spændende arbejdsplads præget af højteknologiske services, produkter og rådgivning baseret på de seneste landvindinger og forskningsresultater, og det stiller store krav til vores medarbejdere. De er blandt branchens dygtigste og mest respekterede, og de bidrager til et arbejdsmiljø, som opmuntrer til kreativitet og nytænkning og de skaber udvikling og dynamik gennem samarbejde på tværs af organisationen. VISION Det er vores vision at være kundernes foretrukne samarbejdspartner i projekter med et stort indhold af specialiseret viden. Vi ønsker at deltage i projekterne fra den tidlige idéfase til aflevering af det nøglefærdige projekt. Ved afslutningen dokumenterer vi, at kunden opnår den forventede funktionalitet, effektivitet og værdiskabelse. MISSION Det er vores mission at udvikle og markedsføre værdiskabende teknologier, løsninger og services, der forbedrer konkurrenceevnen for såvel vores danske som vores internationale kunder og dermed hjælper dem med at opfylde deres forretningsmæssige mål og visioner. 6/7

9 FORRETNINGSOMRÅDER Vi har opdelt vores forretning i 12 områder med hver deres specialviden og kompetencer; områder der samarbejder fra sag til sag i tværfaglige projektteams. Det sikrer vejen fra viden til værdi for kunderne og dermed, at den enkelte kunde altid får den mest kvalificerede løsning.

10 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 FORRETNINGSOMRÅDER MATERIALER & SVEJSNING Med Danmarks største materialeteknologiske kompetencer til rådighed rådgiver, udvikler og analyserer vi materialer og konstruktioner. Vi kombinerer høj faglig viden med uvildighed og hurtig udrykning, f.eks. i havarisager. På svejseområdet tilbyder vi rådgivning og udvikling inden for alle aspekter af svejseteknisk produktion. Vi råder over alle kendte svejsemetoder lige fra lysbue- til lasersvejsning. Eksempler på ydelser inden for hhv. materialer og svejsning: Materialer: Specialistviden inden for metaller og beton Katodisk beskyttelse og monitering Materialevalg, -karakterisering og -test Skades- og havariundersøgelser Korrosionsmålinger og -beskyttelse samt overfladebehandling Tilstandsvurdering og materialeundersøgelser på stedet. Svejsning: Svejseteknologi og kvalitets styring af svejsearbejde International troubleshooting/ rådgivning og tilsyn Design og beregning Uddannelse og kursusvirksomhed (godkendt IIW-uddannel sescenter) Lasersvejsning og -overfladebehandling Certificering af svejsere (gennemføres af FORCE Certification A/S) Pilotproduktion Trykprøvning Termisk sprøjtning. INTEGRITY MANAGEMENT Integrity management går i korte træk ud på at optimere industrielle anlæg offshore og onshore, så de lever op til gældende standarder og yder det optimale gennem hele deres levetid. Dette forudsætter en omfattende dataindsamling og -analyse med det formål at identificere de tiltag, der skal sættes i værk for at sikre en sikker og optimal ydeevne. Eksempler på vores ydelser: Structural integrity Materiale- og korrosionshåndtering Katodisk beskyttelse og verifikation Inspektion og overvågning Vedligeholdsoptimering Integrity management rørledninger Rådgivning inden for asset integrity. MARITIM INDUSTRI Arbejder med hydro- og aerodynamisk design og optimering af blandt andet skibe, havne, offshorekonstruktioner, bygninger og broer. Derudover er vi kendt for vores avancerede og omfattende efteruddannelser inden for skibshåndtering, beslutningsprocesser, kommunikation samt forholdet mellem menneske og maskine. Vores maritime produkter omfatter avancerede simulatorer til officerstræning og skibs- og havneundersøgelser. Eksempler på ydelser: Hydro- og aerodynamisk optimering af skibes performance Skibssimulatorer Ombordsystemer til ruteplanlægning, brændstofoptimering m.m. Simulatorbaseret træning og evaluering af skibe og havnelayout Human factors-baseret design af systemer Bygninger og broers vindlast og dynamik. 8/9

11 INSPEKTION & PRØVNING Produkter og konstruktioners kvalitet er forudsætningen for brugernes, miljøets og investorernes sikkerhed. Vi inspicerer, prøver og dokumenterer kvaliteten både i forbindelse med fremstilling og under drift. Vores landsdækkende korps af inspektører udfører ikke-destruktiv prøvning på bl.a. kraftværker, lagertanke, rørledninger, subseakonstruktioner, nuklearanlæg, vindmøllevinger, offshorekonstruktioner og kemiske-/farmaceutiske anlæg. Mekanisk og destruktiv prøvning foretages på materialer, f.eks. armeringsstål, stålplader og plast, og på produkter, f.eks. redningsveste, sikkerhedshjelme, -støvler, faldsikringer og stiger. Inspektion sker i form af andeneller tredjepartsaudits, bygherretilsyn og inspektion af produkter, f.eks.: Manuel ikke-destruktiv prøvning Automatiseret ikke-destruktiv prøvning Bygherretilsyn hos leverandør, f.eks. værksted/byggeplads First Article Inspection Bevidning af test Overvågning af fremstillingskontrol. Vi er akkrediteret af DANAK til at udføre mekanisk prøvning, ligesom vi efter relevante EU-direktiver er Notified Body til produktprøvning, f.eks.: Typegodkendelse af redningsveste Typegodkendelse af personlige værnemidler Produktionsprøvning af armeringsstål Trækprøvning Bøjeprøvning Udmattelsesprøvning CTOD-prøvning (Crack Tip Opening Displacement). MÅLETEKNIK Vi sikrer, at målere og produktionsudstyr er kalibreret og verificeret. FORCE Technology deltager i det internationale samarbejde på metrologiområdet og er på udvalgte områder godkendt som nationalt metrologiinstitut. Vi råder over verdens største anlæg til højtrykskalibrering af gasmålere, og vi er blandt de største globale udbydere af typeprøvning af flowmålere. Vores ydelser inden for måleteknik omfatter: Verifikation og kalibrering af udstyr og normaler inden for volumen, densitet, masse, flow, temperatur, kraft, tryk og moment Salg af lodder E-mærkning af færdigpakkede varer Typeprøvning af flow- og energimålere Rådgivning og undervisning inden for måleteknik; vores aktiviteter er akkrediteret af DANAK. På området for forlystelser, spil og fartskriverværksteder udfører vi: certificering af online spil; vi er det eneste akkrediterede organ i Danmark på området lovpligtige syn af gevinstgivende spilleautomater inspektion af offentlige forlystelser tilsyn med fartskriverværksteder eftersyn af fartskriverudstyr undervisning af mekanikere (fartskrivere). På det maritime område tilbyder vi service til cargosystemerne på gastankskibe, herunder: Kalibrering og service af trykog temperaturmåleudstyr samt niveaumålere Service af alarmsystemer og gasdetektorer Kalibrering og renovering af sikkerhedsventiler Service af DW-pumper og cargokompressorer.

12 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 FORRETNINGSOMRÅDER KEMISK ANALYSE Vores kompetencer inden for kemisk analyse og karakterisering er omfattende; vi har nogle af de dygtigste analysekemikere, vi råder over noget af det mest avancerede og moderne udstyr bl.a. et af Nordeuropas mest avancerede elektronmikroskoper til overfladekarakterisering, og vi er på forkant med den teknologiske udvikling inden for overfladekarakterisering. Vores ekspertise inkluderer: Polymerer og kompositter rådgivning, analyse og karakterisering Toldkemi Overfladekarakterisering og -analyser via FIB-SEM-teknologi State-of-the-art 3D-udstyr Analyser af kompositkonstruktioner Fødevarekontaktmaterialer Mikrobiologi Metalanalyser Sporelementanalyser Personlige værnemidler test Emissionsmålinger analyser Brændsels-, slagge- og askeanalyser og -karakterisering Analyser af drikke-, grund- og spildevand samt kontrol af vandkvaliteten i svømmebassiner og på badestrande Teknisk vand analyser. Vores services dækker: Kvalitetsledelse ISO 9000 Miljøledelse ISO Arbejdsmiljøledelse DS/OHSAS m.fl. Risk management Audit, herunder leverandøraudit Lean Forretningsudvikling. LEDELSESSYSTEMER Vi tilbyder rådgivning, sparring og uddannelse til virksomheder inden for alle brancher i forbindelse med opbygning, implementering, udvikling og auditering af ledelsessystemer. SENSOR & NDE INNOVATION Arbejder med en bred vifte af teknologisk rådgivning og løsninger, der optimerer og effektiviserer kundernes produktivitet. På verdensplan er vi førende i forbindelse med anvendelse af de mest moderne og avancerede sensorteknologier, f.eks. anvendelse af sensorer i produktionsforløb til identifikation og nedbringelse af produktionsfejl og i forbindelse med kvalitetskontrol og dokumentation. Eksempler på ydelser: Udvikling af kundetilpassede sensorløsninger inden for bl.a. ultralyd, røntgen og mikrobølger Udvikling af udstyr til ultralydsog hvirvelstrømsinspektion Softwareløsninger til planlægning, gennemførelse og doku- mentation af automatiseret inspektion Ultralydshydrofoner Sporstofundersøgelser i procesindustri, offshore og på renseanlæg Forskning og udvikling inden for målemetoder, sensorer og ikke-destruktiv prøvning (NDT). 10 / 11

13 ENERGI, KLIMA & MILJØ Vores teknologiske service adresserer de udfordringer, som samfundets aktører står over for optimering af energiforbruget og reduktion af miljø- og klimabelastningen. Vi arbejder med F&U, rådgivning og serviceydelser inden for fagområderne forbrænding, emissioner, energioptimering og miljøvurdering. Eksempler på ydelser: Rådgivning om driftsoptimering af energianlæg Projektering af energispareprojekter Risikovurdering af tekniske energianlæg Forbrænding og forgasning af biomasse og affald Luftforurening og emissions- reduktion Design af De-NO x -anlæg til den landbaserede og maritime industri Industriel fluid mekanik Energimærkning Miljøvurdering af produkter og processer CO2 -regnskaber og -reduktionsstudier. FORCE CERTIFICATION A/S Vores aktiviteter leveres på basis af internationalt anerkendte standarder og ordninger, og vi er akkrediteret af DANAK (EA-MLA) i henhold til ISO/IEC 17020, 17021, og Vi tilbyder certificering og inspektion inden for fem hovedområder: Personcertificering (svejsere og NDT-operatører) Overensstemmelsesvurdering EU-direktiver (bemyndiget organ nr PED, TPED, SPVD, LD, PPE, CPR, MarED, PyrAD, MID, NAWI) Produktcertificering (EN 1090, ISO 3834, USCG-redningsveste*, CO2 -verifikation) Systemcertificering (kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, kvalitetsmoduler inden for EU-direktiver m.m.) Inspektion i henhold til national lovgivning (tryk og elevatorer). Vi er godkendt som dansk Authorized National Body (ANB) for svej- seuddannelserne under European Welding Federation (EWF) og International Authorization Board (IAB/IIW). Vi er godkendt af United States Coast Guard (USCG) til certificering af redningsveste*. *) Ikke akkrediteret.

14 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 FORRETNINGSOMRÅDER SONOSTEAM SonoSteam er en effektiv og kemikaliefri løsning til reduktion af bakterier, skimmelsvampe og vira. Den patenterede teknologi tager udgangspunkt i en fløjte, der ved hjælp af damp under højt tryk skaber ultralyd. Kombinationen af damp og ultralyd reducerer effektivt bakterier. SonoSteam udvikler udstyr til reduktion af campylobacter og salmonella på ferske kyllinger. Teknologien er derudover under udvikling inden for en række nonfoodområder. Ost Æg Frø og korn Rengøring af procesudstyr og emballage. SonoSteam kan f.eks. anvendes til: Fersk kød UDDANNELSE & KURSER De fleste arbejdsgivere stiller i dag krav om, at du hurtigt kan tilegne dig ny viden og anvende den til at skabe resultater. På vores kurser hjælper vi dig med at omsætte den teoretiske viden til praksis i dine jobfunktioner. Vi råder over en rutineret stab af undervisere, der dækker dine specifikke behov for spar- ring og uddannelse inden for vores brede vifte af fagområder, som er: Arbejdsmiljøledelse Audit Energi og miljø Forretningsudvikling Fødevaresikkerhed Kemi og plast Kontrol af trykbærende udstyr Korrosion og materialeteknologi Kvalitetsledelse Lean Lugt og emissioner Maritim industri Miljøledelse Måleteknik NDT (ikke-destruktiv prøvning) Svejsning og svejseinspektion Transport Vandbehandling. 12 / 13

15 FRA ÅRET DER GIK Et spændende 2013 har budt på forskellige typer kunde- og udviklingsopgaver samt investering i ny teknologi.

16 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 FRA ÅRET DER GIK Udvikling af viden og teknologi Udvikling af viden og teknologi til dansk erhvervsliv og den offentlige sektor er en af vores grundpiller. Med støtte fra bl.a. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har vi deltaget i en række centrale F&U-projekter med det formål at tilvejebringe ny viden og nye services til gavn for dansk erhvervsliv og det danske samfund. En særligt spændende ny satsning i 2013 er optimering og udvikling af dansk produktion. I samarbejde med danske virksomheder og via strategisk partnerskab med udenlandske videninstitutioner skal vi sammen med Teknologisk Institut komme med konkrete idéer til teknologisk og ressourcemæssig optimering af produktionen med en øget produktivitet og omstillingsparathed og en mere fleksibel produktion for øje. Blandt vores opgaver er analyse af menneskelige aspekter i produktionssystemer og projekter, der øger virksomhedernes ressourceproduktivitet. I 2013 har vi eksempelvis udvidet vores analysekapacitet væsentligt gennem opkøb af LabVests og DONG Energys laboratoriefaciliteter og påbegyndt etableringen af verdens største og mest avancerede anlæg til kalibrering af højtryksgasflowmålere. En anden milepæl er færdiggørelsen af det nye P-Scan Stack System, som er vores egetudviklede ultralydsbaserede inspektionsudstyr og grundstenen i mange af vores avancerede inspektionsopgaver på a-kraftværker og olie-/gasinstallationer og i vindmølleindustrien. Læs i det følgende mere om nogle af de spændende projekter, vi har arbejdet med i Ny viden til gavn for virksomhederne En af vores vigtigste missioner er at kanalisere den nyeste viden ud til kunderne, og vi er i stand til løbende at omsætte denne viden til nye og forbedrede services og produkter. I 2013 hjalp vi godt virksomheder fra vidt forskellige brancher i ind- og udland til at nå deres forretningsmæssige mål. Investering i ny teknologi Vores varemærke at anvende og stille markedets nyeste teknologi til rådighed for erhvervslivet har betydet investering i ny teknologi og nye faciliteter. 14 / 15

17 FORCE Technology har åbnet nyt grønt testcenter i Nordsjælland Det nye Dansk Testcenter for Bioenergi giver virksomheder og forskere inden for bioenergi mulighed for at foretage storskalatests og afprøve nye brændselstyper og teknologier. Testcenteret ligger i Frederiksværk i Nordsjælland og er et offentligt-privat partnerskab mellem FORCE Technology og Halsnæs Forsyning A/S. Testcenteret er etableret på baggrund af vores dybdegående studie af forsknings- og udviklingsbehovet i den danske biomassekraftvarmebranche. Studiet viste bl.a. et behov for at forbedre virkningsgrader og reducere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Desuden har branchen et behov for at udvikle teknologier til at kunne bruge specielle brændsler med besværlige egenskaber, som kan medvirke til at sænke driftsomkostningerne. Med testcenteret, der er placeret på Halsnæs Forsynings biomassefyrede varmeværk, har vi etableret et testmiljø, hvor der i stor skala kan gennemføres realistiske tests og målinger på nye brændsler og teknologier. Testfaciliteter og muligheder I forbindelse med etableringen af testcenteret blev en ny træpillekedel installeret på varmeværket Kedelen er udstyret med faciliteter, der giver mulighed for en lang række tests af hele forløbet fra brændsel til fjernvarme, og den kommer til at spille en central rolle i testcenteret. Testforløbene er en del af den daglige drift og nyder dermed godt af det nære kendskab, som den sædvanlige bemanding har til anlægget. Understøtter det lokale erhvervsliv Vi er sikre på, at testcenteret bliver en succes, og at virksomheder og forskere inden for bioenergi vil tage godt imod det. Derudover håber vi, at testcenteret på sigt kan understøtte en lokal udvikling i Halsnæs Kommune med vækst og flere arbejdspladser. Samarbejdet med Halsnæs Forsyning er ikke kun til gavn for det lokale erhvervsliv. Som en del af vores forpligtelser som GTS-virksomhed giver testcenteret os mulighed for at opbygge og udvikle nye teknologiske kompetencer og serviceydelser, der kan komme andre danske virksomheder til gode. DANSK TESTCENTER FOR BIOENERGI Centret er en del af en større indsats, hvor vi udvikler og tilbyder teknologiske serviceydelser, der skal støtte den danske klynge af teknologiproducenter inden for termisk omsætning af biomasse i udviklingen af nye og forbedrede teknologier.

18 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 FRA ÅRET DER GIK FORCE Technology simulerer vindforholdene på Den Blå Planet I marts 2013 åbnede det nye Danmarks Akvarium Den Blå Planet i Kastrup på Amager. Med en beliggenhed helt ud til Øresund og en anderledes arkitektur var der brug for at få indblik i vindens påvirkning af bygningen og de omkringliggende udendørs arealer. Da Danmarks Akvarium voksede ud af sine bygninger i Charlottenlund, flyttede det til Kastrup på Amager og blev til Den Blå Planet. Optimeret tagkonstruktion Et af formålene med at analysere strømningsforholdene med CFD var at bruge simuleringerne til at fastlægge vindlaster på bygningens facadeelementer i forbindelse med dimensioneringen af tagkonstruktionen. Ved at kende de lokale vindlaster på bygningen var det muligt at optimere tagkonstruktionen med en reduktion i brugen af byggematerialer til følge. Til gavn for de besøgende I forbindelse med det nye byggeri blev FORCE Technology engageret af arkitekten til at beregne vindens strømninger omkring bygningen, der er formet som en hvirvelstrøm. Til det gjorde vi brug af Computational Fluid Dynamics (CFD) computersimuleringer. En af de store fordele ved CFD er muligheden for hurtigt og effektivt at opnå detaljeret information om strømningsforholdene allerede i designfasen. Et andet formål var at bruge simuleringen til at afdække eventuelt kritiske forhold i forbindelse med vindmiljøet omkring bygningen og gøre det muligt at minimere generne for publikum på de udendørs arealer. Ved at fastlægge strømningsforholdene, herunder tryk- og hastighedsfelt, fås et godt grundlag for at diagnosticere uhensigtsmæssige strømningsforhold og afdække eventuelle behov for optimering. For at få en komplet bestemmelse af vindens påvirkning foretog vi simuleringer ved forskellige vindhastigheder og i alt otte vindretninger, dækkende vinden 360 grader rundt om bygningen. 16 / 17

19 Reduktion af partikler fra skibsmotorer MAN Diesel & Turbo har udviklet nogle nye skibsmotorer, der skal imødekomme kommende krav til reduktion af både SO2 og NOX og til den samlede partikelemission. Som en del af innovationskonsortiet NaKIM fik FORCE Technology ansvaret for at karakterisere partikelemissionen fra de nye totaktsmotorer. I takt med, at kravene til udledningen af partikler, SO2 og NOX, bliver strengere, undersøger motorproducenter som f.eks. MAN de muligheder, der er for at reducere både partikelemissionen og SO2- og NOx-emissionen fra skibsmotorer. der i skrubberen dannes ultrafine partikler, som stort set ikke har nogen masse. Samtidig reduceres antallet af store partikler, som dominerer den samlede masse af partikler. Samarbejdet med FORCE har givet MDT ny viden om partikelantalsmåling og forbedret indsigten i partiklernes størrelsesfordeling, morfologi og kemiske sammensætning. Samarbejdet har desuden forbedret målesetuppet omkring partikelantalsmålinger og givet MDT en bedre forståelse for EGR-processen i relation til partikelfjernelse og -dannelse, udtaler Jannik B. Pedersen, Research engineer fra MAN Diesel & Turbo. MAN Diesel & Turbos nye motorer I de nye motorer benytter MAN sig af skrubberteknikken til reduktion af både SO2 og partikler. Til at reducere NOX-udledningen benytter virksomheden den såkaldte EGR-teknik (Exhaust Gas Recirculation), der vasker røggassen med skrubbervand tilsat lud før recirkulation til motoren. Alle målinger er udført i MANs testfaciliteter i København. Øget antal partikler og reduktion af partikelmasse Målingerne på EGR-skrubberen viste, at der i røggassen, som føres tilbage til forbrændingskammeret, kan genereres ultrafine partikler i skrubbersystemet samtidig med, at der sker en betragtelig reduktion i partikelmassen. At antallet af partikler øges samtidig med, at partikelmassen reduceres, skyldes, at OM NAKIM NaKIM (Nano- og mikropartikler karakterisering, innovative anvendelser og miljørigtig teknologi) var et innovationskonsortium, der havde til formål at støtte virksomheder, hvori luftbårne partikler indgår som et vigtigt element i deres forretning. INTERNATIONAL REGULERING AF SO2-UDSLIP Den Internationale Maritime Organisation (IMO) har vedtaget, at SO2-udslippet fra skibe i kystnære områder skal reduceres fra 1 til 0,1 % fra Desuden forhandles der om en reduktion af NOX-emissioner fra nye skibe i Optimal målemetode FORCE Technologys målinger viste, at temperaturen i prøvetagnings- og fortyndingssystemet skal være mindst 350 ºC, for at man kan opnå en repræsentativ måling af partikelantallet i emissioner fra motorerne. Ved at hæve temperaturen til 350 ºC og herefter fortynde røggassen med partikelfri, tør luft sikres det, at alle flygtige partikler fordampes inden partikelmålingen. Det målte antal partikler bliver hermed repræsentativt og reproducerbart, hvilket betyder, at MAN vil være i stand til at beskrive deres partikelemission på en korrekt måde i forhold til fremtidige antalsmålinger.

20 FORCE TECHNOLOGY ÅRSBERETNING 2013 FRA ÅRET DER GIK Hvordan påvirker dit produkt miljøet? Miljøvurderinger inklusiv LCA (livscyklusvurderinger) bliver i stigende grad anvendt til at dokumentere og redegøre for produkters og serviceydelsers miljøpåvirkning. FORCE Technology har vurderet og analyseret alt fra kabler til tekstiler. Resultaterne fra en LCA kan bruges i forbindelse med design og optimering af et produkt eller en service, miljøforbedrende tiltag eller miljørapportering. To af de områder, vi i 2013 fokuserede på, var byggevare- og tekstilbranchen. Miljøvaredeklarationer på kabler fra NKT Bæredygtighed er en væsentlig faktor, når byggevarers anvendelighed skal vurderes, og derfor er der i Byggevareforordningen krav om, at alle byggevareproducenter, som forhandler deres produkter i EU, skal fremlægge miljødokumentationsmateriale på en harmoniseret måde, der gør det muligt at sammenligne ens byggevarer ud fra deres miljømæssige påvirkning. Vi har udviklet et softwarebaseret livscyklusvurderingsværktøj til NKT Cables Group A/S, som giver virksomheden det dokumentationsmateriale, der kræves ifølge standarden EN Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg Miljøvaredeklarationer Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer. Derudover viser værktøjet komparative miljøfordele ved forskellige produktdesign. Værktøjet er meget brugervenligt og kræver ikke erfaring med livscyklusvurdering. NKT kan bruge værktøjet både til at vise deres kunder, at byggevarerne er i overensstemmelse med lovgivningen, og til at vurdere andre miljøydelser, f.eks. carbon footprint af forskellige kabeldesign. Holdbarheden og brugen af tøjet ikke produktionen afgør miljøbelastningen Tekstilindustrien er en af verdens mest forurenende industrier. Vi har været med i flere projekter med det formål at arbejde for og styrke grøn omstilling i tekstilindustrien. Et af projekterne var et innovativt partnerskab med modedesigneren Rachel Kollerup mhp. at vurdere hendes kollektions miljøbelastning og kortlægge bæredygtige og miljøvenlige alternativer, f.eks. fåreuld pga. dets holdbarhed og brug af viskose som alternativ til bomuld. En gennemgang af materialevalget og produktionsfasen gav nogle interessante resultater. Det viste sig, at udsvingene på miljøbelastningen i produktionsfasen var relativt små uanset materialevalget. Det er i brugsfasen, miljøhensynet virkelig batter. Tøjet skal altså produceres af materialer, der holder længe, kræver mindst mulig behandling i brugsfasen og kan genanvendes, når tøjet er slidt op. 18 / 19

FORCE Technology Fra viden til værdi

FORCE Technology Fra viden til værdi Velkommen til FORCE Technology Fra viden til værdi FORCE Technology - fakta 60-års erfaring med innovation og anvendelse af viden og teknologi Omsætning ca. 800 mio. kr. 35% af omsætningen genereres i

Læs mere

Dansk Testcenter for Bioenergi

Dansk Testcenter for Bioenergi Åbningsseminar Dansk Testcenter for Bioenergi Dansk Testcenter for Bioenergi Muligheder Afdelingschef Industrielle Processer, FORCE Technology Centerleder, Dansk Testcenter for Bioenergi Kristian Lykkemark

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Danish Subsea Network. 16. September 2014. Besøg os på forcetechnology.com

Danish Subsea Network. 16. September 2014. Besøg os på forcetechnology.com Danish Subsea Network 16. September 2014 Besøg os på forcetechnology.com FORCE Technology er: Blandt de førende teknologiske rådgivnings- og servicevirksomheder på det internationale marked. Vi: Er selvejende

Læs mere

INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM. Industriens Kompositlaboratorium

INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM. Industriens Kompositlaboratorium INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM Industriens Kompositlaboratorium 1 Nye muligheder indenfor kompositmaterialer Industriens Kompositlaboratorium (IKL) er et spændende nyt samarbejde mellem FORCE Technology,

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff GAD seminar 2017 Optimering og udnyttelse af ressourcer Andrew Hoff hof@force.dk Plan for introduktionen 1. Kort introduktion 2. Inden du går i gang 3. Indledede analyser 4. Værdistrømsanalyser 5. Værktøjer

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 P R O G R A M Kursus Tr y k b æ r e n d e u d s t Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 Offshore Center Danmark

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

Velkommen til Solar Danmark!

Velkommen til Solar Danmark! Velkommen til Solar Danmark! Vores identitet: Vi stræber efter at forbedre vores kunders forretning En ledende nordeuropæisk sourcing- og servicevirksomhed primært indenfor El-, VVS- og vedvarende energi-teknologier

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Sammen skaber vi energi til fremtiden

Sammen skaber vi energi til fremtiden Sammen skaber vi energi til fremtiden +45 7010 0234 verdo.com/energy 20171018 MockUp Brochure - Verdo Energy.indd 1 18-10-2017 20:15:01 Når to bliver til én Industrivarme og Verdo er gået sammen og blevet

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 Vores papirarbejde er i orden - også når det handler om miljøet Johnsen Graphic Solutions A/S har gennem mere end 20 år ført en dokumenteret og målrettet miljøpolitik til gavn

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY. Lighting the Future

We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY. Lighting the Future We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY Lighting the Future LITE A/S LITE A/S (Light Innovation Technology) er en dansk virksomhed med hovedkontor og showroom i Nørresundby og datterselskabet LITE Sverige

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse Comfort og design Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer VAV

Læs mere

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien TOOLS TO TRUST Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien DEN MINDSTE DETALJE GØR DEN STØRSTE FORSKEL Nøjagtighed kræver indsigt i det, der er vigtigt for vores kunder og deres slutbrugere. Og det

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

INDHOLD. LEDELSESBERETNING 2 FORCE Technology øger såvel aktivitetsniveau som indtjening trods store ændringer i markedet 3 Nøgletal 7

INDHOLD. LEDELSESBERETNING 2 FORCE Technology øger såvel aktivitetsniveau som indtjening trods store ændringer i markedet 3 Nøgletal 7 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLD LEDELSESBERETNING 2 FORCE Technology øger såvel aktivitetsniveau som indtjening trods store ændringer i markedet 3 Nøgletal 7 OM FORCE TECHNOLOGY 8 FORRETNINGSOMRÅDER 10 FRA ÅRET

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

For og bag kulisserne om de nye ISO14001 og ISO9001 standarder

For og bag kulisserne om de nye ISO14001 og ISO9001 standarder For og bag kulisserne om de nye ISO14001 og ISO9001 standarder Begge med efternavnet 2015 8. november 2016 Agenda Præsentation Lidt om standarder En ny standard bliver til High Levels Structure (Fælles

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Mød de danske videninstitutioner 4. Maj 2004

TEKNOLOGISK INSTITUT. Mød de danske videninstitutioner 4. Maj 2004 TEKNOLOGISK INSTITUT Mød de danske videninstitutioner 4. Maj 2004 Divisioner og centre Byggeri Beton Byggekomponenter Murværk Proces og IT Rørcentret Svømmebadsteknologi Tekstil Træ Materialer Kemi- og

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Velkommen til en grøn virksomhed. Novopan - først i Skandinavien

Velkommen til en grøn virksomhed. Novopan - først i Skandinavien novopan facts 1950 1. spånplade produceres 1971 NORDALIM startes 1978 Produktion af melaminbelagte plader påbegyndes 1978 VIBOPAN købes 1982 Nye aktionærer optages I ejer-kredsen 1990 Overtagelse af konkurrende

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE 2 Velkommen til BPI Bramming Plast-Industri A/S er den førende leverandør af avancerede kundetilpassede løsninger i skum. Vi

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft Vi har fokus på klima og energi Vores varmeveksler er mere end bare varm luft rokkedahl-energi.dk Om Rokkedahl Energi 50% Vi går op i besparelser. Derfor kan du altid forvente op til 50% i energibesparelse

Læs mere

Firmaprofil. Springbaner. Landingsmåtter. Trampoliner. Skumredskaber. Traditionelle redskaber. Håndredskaber. Legeredskaber.

Firmaprofil. Springbaner. Landingsmåtter. Trampoliner. Skumredskaber. Traditionelle redskaber. Håndredskaber. Legeredskaber. Firmaprofil Springbaner Landingsmåtter Trampoliner Skumredskaber Traditionelle redskaber Håndredskaber Legeredskaber Rytmegulv Parkour systemer Halprojekter PE-Redskaber PE-Redskaber udvikler og producerer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Novopan - først i Skandinavien

Novopan - først i Skandinavien novopan facts 2013 Nyt elektrofilter til rensning af luft fra tørreovne 2004 Mekanisk rensningsanlæg for træaffald startes 2000 Produktion i Glumsø lukker 2002 Nyt, stort og moderne opskæringsanlæg indvies

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Bliv en del af denne netværksgruppe og få de sidste nye opdateringer samt konsekvenserne af disse i forhold til medico-industrien i Danmark.

Bliv en del af denne netværksgruppe og få de sidste nye opdateringer samt konsekvenserne af disse i forhold til medico-industrien i Danmark. Bureau Veritas Netværksgruppe MEDICINSK UDSTYR Aktørerne i medico-industrien møder i stigende grad nye udfordringer. I Bureau Veritas netværksgruppe Medicinsk Udstyr får du rig mulighed for at møde andre,

Læs mere

LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - STANGMAGNETER MAGNITIZING YOUR FUTURE

LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - STANGMAGNETER MAGNITIZING YOUR FUTURE LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - STANGMAGNETER MAGNITIZING YOUR FUTURE INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen Virksomhedsprofil Neodymium stangmagneter i stålkappe Neodymium stangmagneter i plastkappe Neodymium

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

MERVÆRDIEN AF TREDJE PARTS UNDERSØGELSER OG CERTIFICERING

MERVÆRDIEN AF TREDJE PARTS UNDERSØGELSER OG CERTIFICERING INTERNATIONAL CONFEDERATION OF INSPECTION AND CERTIFICATION ORGANISATIONS MERVÆRDIEN AF TREDJE PARTS UNDERSØGELSER OG CERTIFICERING HVEM ER VI OG HVAD LAVER VI CEOC International er en europæisk sammenslutning,

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust tryggere kan ingen være VENLIG MOD ALLE HÅRD MOD KORROSIONEN For enhver virksomhed, der handler med metalprodukter og elektronik, er et korrosionsfrit miljø

Læs mere

Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim

Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim Program Velkomst og præsentation af Soudal Substitution og problemstillinger herved Konservatisme, finanskriser og andre

Læs mere

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed 2014 Videncenter for Idrætsanlæg fra vision til virkelighed Videndeling skaber vækst I en tid præget af forandring på idræts,- kultur- og fritidsområdet er der behov for nytænkning. Men der er også brug

Læs mere