Læreplaner. Kristrup vuggestue. Kristrup Vuggestue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplaner. Kristrup vuggestue. Kristrup Vuggestue"

Transkript

1 Læreplaner I Kristrup vuggestue Kristrup Vuggestue

2 Læreplaner Kristrup vuggestue Læreplanerne tager udgangspunkt i vores daglige praksis, hvor vi gennem vores mål, værdier og principper sætter fokus på læring i de daglige rutiner og gøremål vi har. Vi vil inddrage fokuspunkterne fra Børnemiljøvurderingen og vores 2-årige aftalemål med Randers kommune. I 2015/16 er vores tema på aftalemål, overgange. Vi er de næste 2 år en del af et forskningsprojekt som Tryg Fondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet gennemfører i samarbejde med Rambøll Management Consulting og førende internationale forskere i børnesprog. Projektet hedder Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen, og vi deltager med start 19.september Formålet med projektet er at styrke børnenes sprogudvikling gennem en øget sprogindsats i dagtilbuddet. Indsatsen bygger på forskningens viden om hvordan børn lærer sprog, og hvilke områder der er særlig vigtige for barnet i den senere sprogudvikling og når barnet om nogle år skal lære at læse. Indsatsen består af pædagogiske aktivitetsforløb, som har bestemte læringsmål. Vi skal selv vælge aktiviteterne, sådan at de passer til børnenes verden, udvikling og interesser. Vi har fået inspirations-materialer og redskaber som kan støtte os i at nå de fastsatte læringsmål. Indsatsen er lavet for at styrke det sproglige samspil mellem voksen og barn, sådan at barnets naturlige evne til at lære sprog får de bedste muligheder for at udfolde sig. Det sker igennem lege, læsning i billedbøger, dagligdagsrutiner og i den nære omsorg for barnet. Mål: I Kristrup vuggestue er vores mål, at børnene trives i et inkluderende og udfordrende miljø, hvor barnets udvikling og læring er i fokus. For at barnet kan trives, er det nødvendigt at vi er autentiske voksne, der er anerkendende og møder barnet med omsorg og nærhed, og at vi skaber tryghed i barnets hverdag. Vi ønsker at opdrage barnet. Opdrage i betydningen dannelse. Vi synes, at det er vigtigt, at barnet lærer, ikke kun sig selv og egne grænser at kende, men også lærer at omgås andre og respektere deres grænser. Det er vigtigt, at, barnet lærer at indgå i sociale relationer, og bliver inkluderet i det store fællesskab i vuggestuen. For at barnet kan opnå dette, er det vigtigt, at vi som voksne er i stand til at kunne tage barnets perspektiv, og respekterer det enkelte barn, som den person det er. 2

3 Værdier: Vi synes, at det er værdifuldt at: - møde barnet med anerkendelse, Det skaber: selvværd respekt for sig selv og andre tillid til voksne - møde empatiske voksne dette udvikler empati hos barnet. - børnene får ret til at indtage deres egen verden. - have udeliv. - være voksne som tager ansvar dette skaber tillid. - være nærværende voksne. - her er latter, smil, glæde og humor. Pædagogiske principper: Vi arbejder ud fra begrebet anerkendende tilgang og er inspireret af ICDP metoden. Det betyder, at vi møder barnet med respekt og empati, så der opbygges et gensidigt tillidsforhold. Barnet udvikler sit selvværd ved, at vi møder det anerkendende og ved, at vi er tillidsvækkende voksne. Vi har fokus på inklusion forstået sådan, at barnet oplever sig som en betydningsfuld del af det sociale fællesskab. Vi støtter op om barnets venskaber, giver mulighed for leg på tværs af stuerne, både ude og inde. Vi hjælper barnet med at sætter ord på følelser, f.eks.: jeg kan godt se at du blev ked af det, da han tog din bil Medbestemmelse og selvhjulpenhed er vigtigt for os, da vi mener barnet har ret til at indtage sin egen verden. Det gør vi bl.a. ved, at barnet får få, men reelle valgmuligheder, vi respekterer barnets valg, og vi giver barnet tid til at gøre tingene selv. Vi synes, at udeliv er meget værdifuldt. Vores mål er at alle børn er ude hver dag mindst én gang. Ude - enten på tur eller på legepladsen. Der er højt til loftet, frisk luft, masser af plads og mange udfordringer. Vi har indrettet vores legeplads, så der er mange muligheder for at lege mange forskellige ting. Vi tager på ture ud af huset i mindre grupper for at styrke barnets kompetencer. Vi møder barnet med glæde smil, latter og humor. Vi vægter en god omgangstone, blandt både børn og voksne. Med disse principper mener vi, at vi er med til at skabe trygge og stabile rammer, med en forudsigelighed i hverdagen for barnet. Læringsforståelse: Læring er udvikling i et miljø med fokus på fordybelse, leg og medbestemmelse, hvor barnets nysgerrighed og interesser tilgodeses. For at skabe et godt udviklings- og læringsmiljø er det vigtigt, at vi er gode til at se det enkelte barn, og det som har betydning for barnet. Hvis barnet skal opnå ny læring, er det nødvendigt, at vi er i stand til at skabe de nødvendige rammer: Det gode læringsmiljø. Gode læringsmiljøer er, bl.a. at rum og 3

4 legetøj er tilgængelige, overskuelige, og indbyder til leg. Vi strukturerer hverdagen så vi opnår gode læringsmiljøer der også tilgodeser sprogudvikling. Læring foregår i de relationer barnet indgår i. For det 0-3 årige barn sker det igennem leg og ved at bruge sig selv /sin krop, Barnet finder ud af hvad kan jeg? Når vi snakker om læring bruger vi ofte begrebet zonen for nærmeste udvikling. Med det mener vi at læring skal være udfordrende i forhold til det barnet allerede kan uden at være så svært, at det giver op. Det betyder at vi tilrettelægger fællesaktiviteter målrettet det enkelte barn så det opnår ny mestring. Pædagogiske læringsmål: Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer ud fra brede og præciserede læringsmål og belyser med metoder og aktiviteter. De brede læringsmål, ser vi som den overordnede måde, vi arbejder på, de præciserede mål er målbare. De 6 temaer rækker ind over hinanden. F.eks. vil al læring påvirke den alsidige personlige udvikling. Da læringsmål og metoder i flere af temaerne er den måde, vi forholder os i vores pædagogiske praksis, vil der ikke være konkrete aktiviteter til disse metoder. Vi vil dokumentere med Tegn-på-læring, praksisfortællinger, fotodialog og video på ipad. Alsidig personlig udvikling: For at støtte en hensigtsmæssig alsidig personlig udvikling er omsorg, tryghed og tillid er nødvendig. Barnet bliver født som et socialt individ forstået på den måde, at det er afhængigt af at indgå i betydningsfulde sociale relationer for at kunne udvikle sig. Denne tilknytning er vigtigt fra fødslen. Tryg tilknytning betyder at barnet er tryg i forhold til dets nære omsorgspersoner og derved oplever en grundlæggende tryg tilknytning som gør at det har tillid til at turde indtage og udforske verden. Barnets udvikling sker ved, at barnet tager del i livet. Barnet er afhængigt af mennesker, som vil det. At ville det, betyder accept af det enkelte barns personlighed. At modtage omsorg er væsentligt for at opnå tryghed til, at være den man er og for at skabe tillid til sig selv og andre. At give omsorg er bl.a. at kunne være nærværende og vise ægte interesse for barnet. Selvværd er følelsen af at være værdifuld og have betydning og derved være inkluderet i fællesskabet. Selvværdsfølelsen styrkes ved at læse, se og anerkende barnet, som den person det er, at bekræfte barnet uden det har præsteret noget. Socialt samspil styrker barnets selvværd. Identitetsdannelse og personlig udvikling er forudsætninger for hinanden. Derfor er det afgørende, at vi er i stand til at skabe nogle gode rammer for positiv identitetsdannelse i vuggestuen. Selvstændighed, evnen til selv/medbestemmelse (bredt læringsmål) At barnet øver sig i at sige til og fra til de valg vi tilbyder dem. (Præciseret læringsmål) 4

5 Vi giver kun barnet reelle valg Vi lader barnet vælge, hvad det øser op. Når ikke der er planlagte aktiviteter respekterer vi, at vi barnet har gang i en god leg. Vi afbryder ikke unødigt. Selvhjulpenhed (brede læringsmål) At barnet gennem vores guidning, bliver i stand til, at det kan selv. (Præciseret læringsmål) Afhængig af alder skaber vi rammer for, at barnet kan øve sig i, at det kan selv. Barnet tager selv tøj af og på. Barnet øser selv mad op, og hælder selv vand op af små kander. Barnet kravler selv op og ned af stolen, puslebordet og stigen til krybberne. Tryghed(bredt læringsmål) At vi skaber tryghed for barnet i vuggestuen (Præciseret læringsmål) - Metoder: Vi prioriterer tid til at tage i mod nyt barn og forældre. Vi introducerer gradvist barnet til livet i vuggestuen. Vi skaber en god og tryg opstart i vuggestue. Vi skaber forudsigelighed i barnets hverdag. Alle voksne siger godmorgen og farvel til alle børn og forældre. Vi er nærværende voksne Vi informerer forældrene trygge forældre giver trygge børn! Vi er i dialog med forældrene hver dag. Fordybelse (bredt læringsmål) At barnet udvikler evne til at fordybe sig (Præciseret læringsmål) - Metoder: Vi skaber rammer, som giver tid/ro til fordybelse Vi respekterer barnets valg af aktivitet Vi er inspirerende og engagerede voksne, der fordyber os i de lege og aktiviteter der er i gang. 5

6 Vi tager på ture i skoven, regnskoven, gymnastiksal og deler os op i huset og på legepladsen i små grupper. Vi tager på ture med god tid Barnet udvikler empati (bredt læringsmål) At barnet opnår en begyndende fornemmelse af hvad andre føler. (Præciseret læringsmål) - Metoder: Vi arbejder anerkendende ressourceorienteret (ICDP) Vi anerkender barnets udtryk. Vi sætter ord på barnets udtryk, og hvad vi tror, det føler. Vi sætter ord på andre børns udtryk: f.eks. se hun græder, hun er ked af det. Social kompetence: Udvikling af sociale kompetencer er nært forbundet med den alsidige personlige udvikling. Det er vigtigt at kunne indgå i relationer, fordi barnet herigennem kan opnå følelsen af at være anerkendt, og have respekt for sig selv og andre. Barnet kommunikerer både sprogligt og kropsligt. Får at barnet kan udvikle positive sociale kompetencer er det vigtigt at barnet oplever: tryghed, anerkendelse, autentiske voksnes tilgængelighed, voksne som gode rollemodeller, at udvikle sproglige kompetencer. Ved at udvikle et nuanceret sprog er barnet bedre i stand til at udtrykke følelser og behov. Når barnet udvikler sociale kompetencer får det mulighed for at kunne bidrage til det inkluderende sociale fællesskab. Ved at opdele børnene i mindre grupper, skaber vi mulighed for at sætte særligt fokus på sociale relationer og nærhed. Barnet udvikler evne til at indgå i positive/tætte relationer med både børn og voksne (bredt læringsmål) Barnet udvikler empati (Præciseret læringsmål) Vi sætter ord på det andet barns udtryk og følelser Vi ser efter barnets gode intention, vi guider barnet, og spørger til dets handling. Barnet udvikler evne til at tackle negative situationer i relationer (Præciseret læringsmål) Anerkend følelser, guide barnet til at sætte ord på i stedet for at f.eks. slå. Vi giver barnet redskaber til, at barnet kan løse konflikten selv uden unødvendig voksenindblanding afhængig af barn og situation. 6

7 Barnet udvikler evne til at udsætte egne behov (Præciseret læringsmål) Vi øver barnet i at vente på tur Vi sætter ord på processen. Vi anerkender barnet og dets behov, derigennem udvikler det evnen til at udsætte egne behov. Barnet udvikler evne til at indgå i venskaber (Præciseret læringsmål) Vi skaber rum til at barnet kan vælge, hvem det vil være sammen med. Vi har et åbent hus, hvor barnet ofte selv kan vælge, hvor det vil være. Vi skaber muligheder for, at børnene får øje på hinanden: - Aktiviteter Vi har naturgruppe (de 10 ældste børn og 4 voksne) Vi har Regnskovsgruppe ( 8 børn, den 11. ældste 19. ældste og 4 voksne) Vi har aldersopdelte grupper på tværs af stuerne Sproglig udvikling: Det er vigtigt at barnet udvikler et så alsidigt sprog, at det er i stand til at udtrykke sig. Barnet bruger sproget til at udtrykke behov, tanker og følelser. Det er vigtigt for barnets selvfølelse, at det bliver i stand til at udtrykke sig præcist og nuanceret. Det er med til at fastholde og udvikle dets identitet. Det lille barn kommunikerer både via talesprog og især kropssprog. Et veludviklet kropssprog understøtter talesproget. Vi tolker barnets kropssprog og hjælper det til at aflæse andres kropssprog. Samtidig sætter vi ord på barnets handlinger og følelser. At kunne udtrykke sig sanseligt og motorisk er vigtigt for udvikling af sprogets kreative sider. Samtidig danner det grundlag for tilegnelse af talesprog. En forudsætning for børnenes sproglige udvikling er, at vi er i stand til at være nærværende og opmærksomme voksne der giver plads til eks. samtale, dans, pjat mv. Vi skal sørge for at vi bruger sproget rigtigt. Dvs. at vi gentager børnenes ord rigtigt og vi taler grammatisk korrekt. Vi bruger de understøttende sprogstrategier dialogisk læsning og samtaler i hverdagen fra sprogpakken. I vuggestuen laver vi løbende sprogtest (TRAS) på alle børn, fra de er ca. 2 år. Barnet udvikler et nuanceret talesprog (bredt læringsmål) Barnet udvikler et alsidigt ordforråd(præciseret læringsmål) 7

8 - Metoder: Vi sætter ord på alt Vi gentager/bekræfter barnets ord og lyde Vi læser højt med brug af dialogisk læsning Vi er opmærksomme på vores eget sprogbrug Vi lader børnene tale færdig, uden at blive rettet. Vi viser glæde ved at bruge sproget. Vi taler selv ordentligt og grammatisk rigtigt. Vi hjælper barnet til at sætte ord på følelser Vi bruger humor i sproget, og går med på børnenes sjove og fantasifulde historier. Vi har samtaler i hverdagen Vi har fokusord Vi har fokusbøger, -sange og -eventyr Vi læser bøger Vi taler med børnene Vi har morgensamling, med fokus på bl.a. sprog Vi retter ikke barnet, men gentager det rigtige Vi synger, læser rim og remser, vrøvler. Vi udvælger fokusord i forbindelse med temaer og projekter Vi læser fokusbøger (f.eks. før søvn, og måltid) Vi synger fokussange Vi fortæller fokuseventyr Barnet udvikler et velfungerende kropssprog (bredt læringsmål) Barnet bliver i stand til at udtrykke sig gennem kropssprog(præciseret læringsmål) Vi tolker barnets kropssprog og sætter ord på Vi bruger bevidst kropssproget til at understøtte talesproget. Vi synger fagtesange Vi laver teater Vi laver rytmik Barnet udvikler evne til at bruge stemmens toneleje/intonation hensigtsmæssigt (bredt læringsmål) Barnet bruger tonelejet hensigtsmæssigt(præciseret læringsmål) Vi guider barnet til at bruge stemmen hensigtsmæssigt - Aktivitet: Vi bruger forskellige stemmer når vi læser højt 8

9 Krop og bevægelse: Barnet er sin krop. Det skelner ikke mellem jeg og krop. Jo mindre barnet er jo mere kropsligt er det. Læring foregår primært gennem kroppen. Hele barnets identitetsdannelse sker gennem kroppen. Ved at mærke finder barnet ud af, hvem det er. F.eks. glæde, sorg, smerte, træthed mm ligeledes mærker barnet omverdens reaktion på dets ageren. Det er vigtigt at barnet udvikler en beherskelse af sin krop både fin- og grovmotorisk. Oplevelsen af jeg kan giver barnet glæde og selvværd. Vi skaber rammer for at barnet oplever glæde ved at bruge sin krop. Det er f.eks. ved boldspil, at gynge, at cykle, at danse, at lave rytmik, at have aktiviteter i gymnastiksal mm. Vi vil arbejde med sansemotoriske aktiviteter bl.a. massage. Kosten er meget vigtig i forhold til barnets lyst og energi til at bruge kroppen. Kosten er benzinen til motoren. Barnet udvikler glæde og tryghed ved egen krop(bredt læringsmål) Barnet udvikler en positiv kropsbevidsthed(præciseret læringsmål) Vi giver barnet positive oplevelser ved at bruge kroppen. Vi benævner kropsdele Vi er i fysisk kontakt med barnet, så det mærker sin afgrænsning Vi tolker, hvad vi tror barnet mærker f.eks. sult, varme, smerte, sorg, træthed Vi synger om kroppen Vi læser om kroppen Vi benævner kropsdele, samtidig med fysisk omsorg Barnet udvikler grovmotoriske færdigheder (bredt læringsmål) Barnet er i stand til at udføre alderssvarende grovmotoriske aktiviteter(præciseret læringsmål) Vi giver rum til fysisk udfoldelse Vi giver barnet passende udfordringer Vi guider og tilpasser hjælp Vi giver plads og rum til selvhjulpenhed Vi er fysisk aktive indenfor og udenfor: - På legepladsen, i fællesrummet og på stuerne. - Vi laver gymnastik og rytmik - Vi går i gymnastiksal. - Tur i naturen - Tur i Regnskoven/Danmarksparken 9

10 - Vi har emneuger - Barnet kravler selv op på stol, puslebord, krybbe mm Barnet udvikler finmotoriske færdigheder (bredt læringsmål) Barnet er i stand til at udføre finmotoriske alderssvarende aktiviteter (Præciseret læringsmål) Vi giver rum til finmotoriske aktiviteter Vi giver barnet passende udfordringer Vi guider og tilpasser hjælp Vi giver plads og rum til selvhjulpenhed Barnet tager selv tøj på Barnet øser selv op i det omfang det er muligt Barnet spiser selv Barnet laver puslespil, leger med magneter, ipad mm Barnet udvikler sansemotoriske færdigheder (bredt læringsmål) Barnet bliver i stand til at bruge sine sanser(præciseret læringsmål) Vi tilbyder forskellige sansemotoriske aktiviteter - Aktiviteter Vi bruger modellervoks, fingermaling, kartoffelmelsgrat, vand mm Vi dufter/smager/mærker frugt, blomster mm på legepladsen Maden dufter i huset, er koldt/varmt, har forskellige farver mm Natur og naturfænomener: Udeliv er en stor del af hverdagen. Især i sommerhalvåret lever vi ude, og det er vigtigt for os, at barnet oplever, at der er god plads, at der er plads til at løbe, cykle, lege, gynge og bare være Det er mange sidegevinster ved at prioriterer udeliv/naturoplevelser: En styrket motorik og kropsfornemmelse, lavere stressniveau Det godt for helbredet/sundheden. En masse naturoplevelser giver kendskab til årets gang, vi ser årstiderne skifter, finder ud af hvor dyrene bor. For at tilgodese alle børn bruger vi den nære natur. Vi bruger legepladsen, dens dyr og planter, vi bruger f.eks. Tirsdalen og Paderup Mose. De voksne der deltager skal være engageret og være fagligt forberedte. Vi skal være rollemodeller for børnene. Dvs. at vi er passende påklædt, vi er miljøbevidste Vi sår et frø og ser det vokse op, vi har bl.a. frugttræer og buske. Vi lærer barnet respekt for naturen, vi smider ikke affald, hvilke blomster må man plukke og vi træder ikke på en dyr. 10

11 Barnet opnår glæde ved gode naturoplevelser (bredt læringsmål) Barnet udtrykker ønske om, og glæde ved at komme ud(præciseret læringsmål) - Metoder: Vi vægter at komme ud på legepladsen og på tur Vi vil være engagerede og med vores viden lære dem om naturen Vi leger på legepladsen i al slags vejr Vi er på tur i al slags vejr Vi snakker om, og viser barnet natur og dyr Vi vil give barnet kendskab til natur og naturfænomener(præciseret læringsmål) - Metoder: Vi lærer barnet om natur og naturfænomener Vi præsenterer barnet for naturens mangfoldighed. Bl.a. Regnskoven. Vi klæder os på til vejr og vind vi skal have passende overtøj til personalet. Vi har ude-uger Vi lærer børnene at have respekt for natur og dyr Vi har en naturgruppe, med faste voksne og børn, der kommer det samme sted i en periode, hvor de kan se årstiderne skifte. Vi følger årstiderne på legepladsen Vi er miljøbevidste Vi bruger naturens materialer Vi tager i Regnskoven, i skoven, mosen mm, Vi viser træer og planter: kan de spises? Stikker de mm Vi sår og planter Vi spiser frugt og grønsager fra legepladsen Vi dufter og spiser krydderurter fra vores sansehave Vi leger med vand, graver i jord/mudder, laver bål, vi blæser sæbebobler. Vi leger med kastaniedyr, lerfigurer, mælkebøttestrimler mm Vi samler papiraffald op efter os Vi passer på dyr, træer og planter. Vi fodrer fugle, ser på haletudser, snegle mm Vi finder dyr i komposten, hækken mm Vi tager billeder af dyr i Regnskoven mm Vi har havedag, hvor vi river og fejer mm Vi har legepladsuge Vi benævner og synger om vejr og årstider Vi kælker på bakkerne på legepladsen 11

12 Kulturelle udtryksformer og værdier: Nutidens barndommens gade foregår i daginstitutioner. Derfor er det vigtigt at vi i vuggestuen giver tid, plads, rum og ro til leg. Tid som barnet disponerer over. Børns kultur bliver overleveret fra barn til barn. Derved skaber de deres egen kultur. Vi videregiver normer og værdier ved selv at efterleve dem. For at kunne indgå i et socialt fællesskab er det vigtigt at kende spillereglerne hvad er acceptabelt og uacceptabelt. Vi lever i et samfund præget af mange forskellige kulturer. Vi skal holde fast i vores danske kultur og de normer og værdier der er knyttet til den. Samtidig er det vigtigt at være åben og lydhør for andre kulturer og kunne tage hensyn til disse. I vuggestuen har vi vores egne traditioner, som er en del af vores kultur. Det er vigtigt at barnet stifter bekendtskab med alsidig kultur, hvilket er en opgave, som vi til en vis grad tager del i. For at støtte barnets udtryksformer er det nødvendigt, at vi giver mulighed for at arbejde med papir, tusser, udklædningstøj, musik mm Barnet opnår kendskab til dansk kulturs værdier og traditioner (bredt læringsmål) Barnet opnår kendskab til vuggestuens traditioner: jul, fødselsdag mm(præciseret læringsmål) Vi fejrer fødselsdag, påske, jul mm Vi holder bedsteforældredag. Vi fejrer barnets fødselsdag, med flag, sang og gave mm Vi fejrer vuggestuens fødselsdag med flag, sang og forældrekaffe m/fælles kagebord. Vi fejrer højtider med f.eks. påskefrokost, julefrokost, gå i kirke, nisser på hemsen, juletræsfest, slå katten af tønden, besøg på plejehjem mm Én gang om året holder vi bedsteforældredag. Barnet opnår kendskab til vuggestuens værdier: (Præciseret læringsmål) Vi arbejder anerkendende inspireret af ICDP metoden Vi voksne er empatiske Vi giver børnene mulighed for at være selvhjulpne Vi voksne tager ansvar Vi voksne er nærværende I de aktiviteter vi sætter i gang er vi bevidste om ovennævnte metoder, og at vi er rollemodeller. 12

13 Barnet opnår kendskab til kulturelle værdier: (Præciseret læringsmål) Vi planlægger aktiviteter, der tilgodeser kulturelle værdier Vi tager på biblioteker og museer, ser film, teater, tager ud i naturen, regnskoven mm. Vi synger, laver rytmik, ser billeder fra ture mm Barnet opnår kendskab til ligeværdighed: (Præciseret læringsmål) Vi behandler alle mennesker ordentligt og har respekt for forskellighed Vi er alle ligeværdige, men har ikke samme ansvar Barnet opnår kendskab til forskellige udtryksformer: (Præciseret læringsmål) Vi skaber rum og rammer ved at planlægge forskellige aktiviteter. Vi giver barnet mulighed for kendskab til forskellige materialer og teknikker. Vi inddrager ipad i kreative aktiviteter Vi danser, laver rytmik, synger, laver teater mm Vi tegner, maler, klipper og klistre mm Vi laver sansemotoriske aktiviteter f.eks. kartoffelmelsgrat, modellervoks Vi laver vendespil mm Børn med særlige behov: Vi arbejder anerkendende inspireret af ICDP-programmet. Vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer, og har fokus på de gode relationer både til de voksne og børnene. For at barnet oplever sig som en vigtig del af fællesskabet, skal vi have fokus på at styrke det enkelte barns ressourcer. Alle børn er børn med særlige behov. Alle børn kan have perioder, hvor de har det svært. F.eks. hvor de bider, er særligt kede af det eller andet. Når vi oplever et barn i vanskeligheder går vi aktivt ind og forsøger at bryde uhensigtsmæssige mønstre. Vi guider og støtter barnet i udvikling af kompetencer og støtter op om hensigtsmæssige relationer så barnet oplever sig som en inkluderet del af fællesskabet. Vi har et godt tværfagligt samarbejde med vores kontaktpsykolog, talepædagog og fremskudt socialrådgiver, som vi afholder tværfaglige møder med hver 4. uge. Derudover har vi samarbejde med fysioterapeut og sundhedsplejerske. Vi har lavet en forældrepjece, der kort beskriver formålet med disse møder, da vi oplever, at nogle 13

14 forældre bliver bekymrede, når vi vil tage deres barn op på et møde. Forældrene er altid orienteret når vi videregiver oplysninger/søger rådgivning vedr. et barn. Når barnet nærmer sig 2 år informerer vi forældrene om, at vi påbegynder TRAS sprogtest. Har vi en sproglig bekymring i forhold til barnet, kontaktes talepædagogen. Ved behov opretter vi forskellige grupper: f.eks. sproggruppe, motorikgruppe mm. Vi har ligeledes et godt samarbejde med børnehaverne i vores nærmiljø, hvor vi f.eks. har mulighed for at personale fra vuggestuen følger barnet den første tid i børnehaven. Det kan også være, at vi besøger børnehaven fast i en periode inden opstart. Når vi skønner at det er hensigtsmæssigt, holder vi et netværks- eller overleveringsmøde med den aktuelle børnehave. For at i mødekomme at barnet skal have en mulighed for at starte på en frisk og uden nogle forventninger, lader vi ofte barnet starte i børnehave, før vi udveksler erfaringer. Vi laver individuelle handleplaner stuevis, når der er behov bl.a. for at beskytte de sårbare børn. Vi er i åben og ligeværdig dialog med forældrene og inddrager dem aktivt ved behov. Dokumentation og evaluering: Vi tager mange billeder. Dem laver vi opslag med, laver diasshow på vores medieskærm. Vi laver barnets bog med div. materiale vedr. det enkelte barn, som det kan tage med i børnehave. Derudover skriver vi praksisfortællinger som vi øver os på, skal i barnets bog i en let læselig version, som kan læses for barnet - gerne sammen med barnets forældre og til vores brug til at evaluere vores praksis. Vi bruger tegn-på-læring som didaktisk redskab i til planlægning, dokumentation og evaluering af aktiviteter i årsplanen. De bruges også i forbindelse med vores fokuspunkter vedr. bmv: når barnet spiser, tager tøj på, og får skiftet ble. Dette kan vi løbende evaluere på: kan barnet selv øse op? Tager det selv tøj på? Vi øver os i at bruge ipads som dokumentationsværkstøj. Vores læreplaner evalueres i både personalegruppen og bestyrelsen. Bestyrelsen skal godkende revidering af dem. 14

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan Fanø kommunale dagpleje Pædagogiske læreplan 1 Indholdsfortegnelse: Personlig udvikling...s. 3 Sociale kompetencer...s. 4 Krop og bevægelse...s. 5 Sprog... s. 6 Natur og natur fænomener...s. 7 Kultur og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer.

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer. Pædagogiske Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj 2016 Temaer: Læringsforståelse Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Kontakt oplysninger: Gitte Staarup Nielsen Galgetoften Rødding Tlf.: Gitte Staarup Nielsen Redigeret af Lillian Mølgaard

Kontakt oplysninger: Gitte Staarup Nielsen Galgetoften Rødding Tlf.: Gitte Staarup Nielsen Redigeret af Lillian Mølgaard 201 Kontakt oplysninger: Gitte Staarup Nielsen Galgetoften 57 6630 Rødding Tlf.: 61 26 66 30 Gitte Staarup Nielsen Redigeret af Lillian Mølgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje. Jeg glæder

Læs mere

Lenes dagpleje. Kontakt oplysninger: Klebækvej Bække Tlf.: Lene Johansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Lenes dagpleje. Kontakt oplysninger: Klebækvej Bække Tlf.: Lene Johansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Klebækvej 3 6622 Bække Tlf.: 51243395 Lene Johansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje. Jeg glæder

Læs mere

Barnets sociale udvikling

Barnets sociale udvikling Barnets sociale udvikling At børnene oplever at de er en del af Æblegårdens fællesskab og at de bliver i stand til at forstå og respektere andre. At børnene erkender at vi alle er men er lige meget værd.

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Det er vigtigt, at vi voksne har et tydeligt sprog, og at vi bruger sproget sammen med børnene.

Det er vigtigt, at vi voksne har et tydeligt sprog, og at vi bruger sproget sammen med børnene. De 6 læreplanstemaer Sprog Kultur og kulturelle udtryksformer Krop og bevægelse Sociale kompetencer Natur / naturfænomener Personlig alsidig udvikling På vores personaledage i april 2017 har vi haft vuggestuens

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN DAGPLEJEN KUNDBY BØRNEHUS

PÆDAGOGISK LÆREPLAN DAGPLEJEN KUNDBY BØRNEHUS KUNDBY BØRNEHUS INTEGRERET DAGINSTITUTION TRØNNINGEVEJ 11 B-C, KUNDBY, 4520 SVINNINGE KONTOR 72 36 72 10 BØRNEHAVE 72 36 76 13 FRITTER 72 36 76 18 DAGPLEJEN 72 36 76 16 E-MAIL: KUNDBYBOERNEHUS@HOLB.DK

Læs mere

Ingas dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Inga Overbeck Mølleparken 28 Jels 6630 Rødding Tlf.:

Ingas dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Inga Overbeck Mølleparken 28 Jels 6630 Rødding Tlf.: Ingas dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Inga Overbeck Mølleparken 28 Jels 6630 Rødding Tlf.: 61 34 16 02 Inga Overbeck Redigeret af Lillian Mølgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje. Jeg

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Lisas dagpleje Kontakt oplysninger: Lisa Westergaard Nielsen Enebærvej Vejen Tlf. : Mail:

Lisas dagpleje Kontakt oplysninger: Lisa Westergaard Nielsen Enebærvej Vejen Tlf. : Mail: Lisas dagpleje 2016 Kontakt oplysninger: Lisa Westergaard Nielsen Enebærvej 2 6600 Vejen Tlf. : 20 64 46 11 Mail: lisasis@outlook.com Lisa Westergaard Nielsen Redigeret af Charlotte Jensen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen.

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Alsidig personlig udvikling Handler om den måde, barnets personlige

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Susannes dagpleje. Kontakt oplysninger: Susanne Ditlevsen Enggårdsvej 13, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Susannes dagpleje. Kontakt oplysninger: Susanne Ditlevsen Enggårdsvej 13, Andst 6600 Vejen Tlf.: Susannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Susanne Ditlevsen Enggårdsvej 13, Andst 6600 Vejen Tlf.: 75577227 Susanne Ditlevsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Juanitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Juanita Philis Ladelund Mannehøj Vejen Tlf.:

Juanitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Juanita Philis Ladelund Mannehøj Vejen Tlf.: Juanita s dagpleje Juanitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Juanita Philis Ladelund Mannehøj 158 6600 Vejen Tlf.: 22677795 Juanita Philis Ladelund Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Alsidige personlig udvikling

Alsidige personlig udvikling Alsidige personlig udvikling Vi skal som voksne være med til at styrke barnets alsidige personlige udvikling ved at: være et forbillede og være anerkendende i tilgangen til barnet, dermed vil barnet opnå

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Natur og natur fænomener: Mål: Børnene får erfaringer med og glæde ved at færdes i naturen. At barnet lærer at værne om og passe på naturen.

Natur og natur fænomener: Mål: Børnene får erfaringer med og glæde ved at færdes i naturen. At barnet lærer at værne om og passe på naturen. LÆreplaner 2016: 1. Social kompetence: Lære sociale spilleregler. Indgå aktivt i fællesskaber. Kan samarbejde, hjælpe, vise omsorg og deltage i konfliktløsninger. Kunne etablere og fastholde relationer

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal alle dagtilbud arbejde med pædagogiske læreplaner. De pædagogiske læreplaner skal beskrive institutionens praksis og mål for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR VUGGESTUEN SOLSTRÅLEN 2018

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR VUGGESTUEN SOLSTRÅLEN 2018 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR VUGGESTUEN SOLSTRÅLEN 2018 Der skal i alle dagtilbud efter serviceloven udarbejdes en pædagogisk læreplan, hvori børnemiljøvurderingen indgår. Den pædagogiske læreplan skal beskrive

Læs mere

Belindas dagpleje Kontakt oplysninger: Belinda Friis Sørensen Højgade Rødding Tlf.:

Belindas dagpleje Kontakt oplysninger: Belinda Friis Sørensen Højgade Rødding Tlf.: Belindas dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Belinda Friis Sørensen Højgade 10 6630 Rødding Tlf.: 22 58 81 28 Belinda Friis Sørensen Redigeret af Lillian Mølgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere