Forundersøgelse. Samspillet mellem private og offentlige støtteordninger. København Januar Anders Raft Jan Ankjær Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forundersøgelse. Samspillet mellem private og offentlige støtteordninger. København Januar 2012. Anders Raft Jan Ankjær Jensen"

Transkript

1 Samspillet mellem private og offentlige støtteordninger Forundersøgelse København Januar 2012 Anders Raft Jan Ankjær Jensen Projektejer Computerspilzonen v. Jan Neiiendam

2 Indhold Formål med dokumentet Begrundelse Metode Resumé, overblik og sammendrag Kortlægning af Internationale initiativer Øvrige internationale cases Analyse og sammenfatning Forslag til handling Appendiks

3 Formål med dokumentet Formålet er at skabe dybere indsigt i internationale initiativer og finansieringsmodeller indenfor computerspilbranchen, som alle har til hensigt at udvikle industrien regionalt eller nationalt. Hensigten er at afdække de private og offentlige støtteordninger og i den sammenhæng undersøge hvilke initiativer som er tilrettelagt med henblik på at styrke samspillet mellem private og offentlige støtteordninger. Begrundelse Både den danske og internationale spilindustri har ofte vanskeligt ved at rejse seed kapital til nye spændende spilkoncepter og virksomheder. Behovet for at gennemføre målrettede initiativer i det stærkt konkurrenceprægede globale landskab, er derfor særdeles væsentligt for både at tiltrække investeringer og stimulere vækst hos nationale spilvirksomheder. Mange lande tilbyder støtteforanstaltninger, skattemæssige fordele eller andre incitamenter specielt designet til at understøtte og stimulere udvikling af kreativt indhold specifikt indenfor spilindustrien. Rundt omkring i verden har spiludviklerne og deres selskaber eksempelvis adgang til kapital som anerkender de vidensbaserede og/eller kreative vækstøkonomier, eksempelvis gennem investeringer i inkubator og business accelerator virksomheder. Der er altså indtil videre vanskeligt for de europæiske spilvirksomheder og - udviklere at konkurrere under disse forudsætninger. Vi vil derfor undersøge og analysere en række nationale, regionale og internationale tiltag og konkrete initiativer. Metode De metodiske landeudvælgelseskriterier i forhold til kortlægning af den globale digitale spilindustristøtte, er funderet ud fra et europæisk perspektiv. Vi har derfor valgt lande omkring os som vi normalt sammenligner os med. Finland fordi det er et naboland, England, Tyskland og Frankrig fordi det er de store lande indenfor sektoren i Europa. Irland fordi det er en lille åben økonomi, som den danske. Yderligere har vi valgt Canada, fordi de er de globale markedsledere. Et par enkelte cases er valgt fra USA, fordi de repræsenterer det største spilmarked. Endeligt er Sydkorea valgt som eksempel på hvordan asiatiske økonomier understøtter industrien, da dette område repræsenterer det største vækstpotentiale. 3

4 Resumé, overblik og sammendrag Offentlige støtteordninger Årligt uddeles for godt 23 milliarder kroner til virksomheder og organisationer i Danmark via direkte og indirekte offentlige støtte- ordninger. Imidlertid kommer en stor del af den strategisk prioriterede forsknings- og udviklingsstøtte primært de store og veletablerede virksomheder til gode. Offentlige støtteinitiativer med relevans for computerspilbranchen Computerspilvirksomheder er en del af kultur- og oplevelsesøkonomien. Flere af de initiativer, der støtter op om computerspilvirksomheder, støtter også andre virksomhedstyper inden for kultur- og oplevelsesøkonomien. Inden for de kreative brancher modtager det Danske Filminstitut en økonomisk ramme på i alt mia. kr. fra 2011 til Til sammenligning modtager spiludviklingsindustrien 20 millioner kr. over samme periode. Tabel 1 - Offentligt støttede erhvervsfremmetilbud med relevans for computer- spilproducenter Computerspilbranchen Udvikling Kommercialisering Eksport Markedsføring Specifikt rettet mod computerspil Computerspilzonen (EVM) Copenhagen Entertainment (EU/Region Hovedstaden) Bretteville Hotspot (EU/region Nordjylland) Kulturministeriets støtteordning for computerspil (KUM) Nordisk Computerspilprogram (NMR) EU's media program (EU) Born Creative Programmet (UM) Generelle initiativer Innovationsmiljøer (VTU) Væksthusene (EVM) CKO s vækstpulje (EVM) Vækstpakken (EVM) Vækstfonden (EVM) Dansk Vækstkapital (EVM) Væksthusene (EVM) Eksportstøtteordninger til SMV er (UM) Eksportkreditfonden (EVM) Fonden til Markedsføring af Danmark (EVM) Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet Tiltrækning af kapital og optimering af afsætningsmuligheder for spilproduktion 4

5 En oversigt over offentligt støttede indsatser målrettet computerspilvirksomheder er opgjort i ovenstående tabel. Her fremgår også generelle erhvervsfremmeindsatser, der kan anvendes af computerspilvirksomheder. Af nyere generelle erhvervstilbud, der også kommer computerspilvirksomheder til gode, kan f.eks. nævnes, at der som del af finanslovsaftalen for 2012 bliver indført skattekreditter, så virksomheder med underskud får mulighed for at få udbetalt negativ skat af den del af deres underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter. Støtteordninger fra EU Støtteordninger fra EU er ikke dedikeret industrien direkte, da der ikke eksisterer en decideret ordning rettet mod kreative koncepter og digitalt indholdsudvikling. Det falder for nuværende uden for retningslinjerne for EU Research, Udvikling og Innovation (RD&I). Ikke desto mindre skal det nævnes, at Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi skal deltage i et større arbejde for EUKommissionen i Her skal der ses på, hvordan der kan skabes kapital til de kreative industrier i Europa under overskriften FAME Facilitiation Access and Mobilisation of European finance for growth of creative industries". Det er et delprojekt under EU- initiativet European Creative Industries Alliance Concrete action on better access to finance for innovative creative industries. Projektet finansieres af Competitiveness and Innovation (CIP) programmet

6 Kortlægning af internationale initiativer Baseret på fakta om kreative erhverv, herunder computerspilindustrien, har vi set nærmere på erfaringer fra udlandet. Kortlægningen benyttes til at skabe grundlag for vurdering af konsekvenser og perspektiver for den danske spilindustri. Hvilke internationale initiativer er etableret indenfor spilindustrien? Hvilke aktiviteter er blevet iværksat og hvordan er det gået for de enkelte initiativer? Canadisk støtte til spilindustrien Den canadiske spilindustri startede oprindeligt i Vancouver med tætte bånd til den amerikanske underholdningsindustri. Den canadiske regering har herefter på nationalt såvel som regionalt niveau udviklet en række programmer skræddersyet til den digitale spilindustri. På baggrund af disse tiltag accelererede væksten fra slutningen af 90 erne via aggressive strategier fra ikke mindst flere af provinserne heriblandt Quebec og Ontario. Tiltagene bestod bl.a. af skattefordele og internationale markedsførings- kampagner. Fokus: har været på talentudvikling og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Beskæftigelsestal: 15,700. Nationale politikker Generiske R&D skattekreditter på %. Mindre direkte tilskud (IRAP, New Media R&D Fond) Tilskud til R&D Regionale politikker Quebec Fra har man i Quebec (Canada) investeret mere end 3 mia. kr. og har udviklet mere end 500 spiltitler. Med en befolkning på ca. 7,7 mio. mennesker i Quebec har satsningen i spilindustrien skabt en markant vækst i antal medarbejdere. I år 2008 havde man over 6000 medarbejdere, der arbejder i spilindustrien og væksten fortsætter. Ontario Ontario Media Development Cooporation Subsidier på 30 % i løntilskud til spilproduktion Tilskud og prototype- finansiering R&D skattekreditter op til 60 % af produktionsomkostningerne 6

7 Montreal Subsidier på 30-37,5 % Løntilskud i op til 5 år Generøse R&D skattekreditter og iværksætter subsidier Signifikante lånegarantier og projekt tilskud Indkomstskatfritagelse for udenlandske eksperter op til 75 % i 5 år Skattekreditter på lønomkostninger på 100 % i op til 4 år. Tilsvarende subsidieordninger findes ligeledes i Prince Edward Islands, Manitoba, British Columbia, Nova Scotia and Newfoundland. Alle canadiske regionale modeller består af: Løntilskud (30-45 %) R&D skattekreditter Lånegarantier Projekttilskud Skattekreditter for investeringer 7

8 Irsk støtte til spilindustrien Den irske spilindustri tog for alvor form fra 2002 hvor industrien talte omkring 300 personer. I 2009, - 7 år senere var det tal vokset til små 1500, - en procentuel stigning på 400 %. I procentuel år til år terminologi er det et signifikant tal. Endvidere er 60 % af virksomhederne stiftet inden for de seneste 2 til 5 år, hvilket kraftigt indikerer en industri i vækst. Industrien bygger på de eksisterende styrker indenfor kreativitet, teknologi og bruger- engagement. Samtidigt profiterer industrien på en sammenhængende politik omkring klyngeudviklingsimplementering. Det gør den irske industri til et arnested for internationale virksomheder grundet det stærke netværk nationalt såvel som internationalt. Beskæftigelsestal: Nationale politikker Irland tilbyder en generel støtte til virksomheder i spilindustrien som inkluderer: 12,5% virksomhedsskat Fleksibel og generøs R&D skattekredit Direkte og indirekte støtteordninger til iværksættere og R&D projekter Konkurrencedygtigt skattemiljø Endvidere understøtter Irland mere specifikt iværksætter- og teknologivirksomheder via en Start Fond samt advisory panel og igap. Competitive Start Fund Competitive Start Fund er specifikt designet til at understøtte nye web- baserede iværksættere og blev søsat i Initiativet blev igangsat med en implicit erkendelse af, at internet iværksættere er forskellige fra traditionelle iværksættere. De er typisk yngre, mindre erfarne og med færre finansielle ressourcer. Fonden stiler mod at understøtte denne gruppe af virksomheder, så de kan opnå deres product- market fit, med udvikling og lancering af deres produkt til global kundevalidering. Fonden anerkender samtidigt at eksterne investorer opfatter industrien som en relativt risikabel sammenlignet med andre sektorer, grundet høj usikkerhed ift. efterspørgsel, afhængighed af kreativt talent, som ofte ikke er kommercielt motiverede og den immaterielle IP- baserede karakter af outputtet. Bridging the Experience Gap Virksomheder i spilindustrien besidder store tekniske og kreative kompetencer, men mangler ofte kommerciel ekspertise for at understøtte og skalere deres forretning. Af den årsag har Irland etableret et international advisory panel, som skal assistere udviklingen gennem f.eks. mentoring, salg/marketing, kommunikation mod eksterne investorer m.m. Internet Vækst Accelerator Program (igap) Endeligt har Irland oprettet igap, som er et intensivt 6 måneders management forløb rettet mod internet/games virksomheder med et stort potentiale. Programmet indeholder fundamentale områder, som er nødvendige for at bygge globale succeser. 8

9 Finsk støtte til spilindustrien De første finske spilselskaber blev etableret i Fra en industri på 20 virksomheder i begyndelsen af dette årtusinde, har industrien vokset til i 2010 at være en integreret del af den finske indholds eksportindustri, og består af ca. 70 virksomheder. Spilindustrien i Finland er blandt andet kendetegnet ved at have noget af det bedste teknologi know- how i verden. Nokia har naturligvis medvirket til den konstante udvikling indenfor teknologiområdet. I tillæg til dette, har offentlig finansiering og tilskud fra blandt andet Tekes 1 medvirket til omfattende muligheder for at udføre det krævende R&D arbejde, som kræves i spilindustrien. Til trods for en afmatning og økonomisk depression på de finansielle markeder, er det værd at bemærke, at der i perioden mellem år 2009 og 2010 er etableret 24 nye spilvirksomheder. Den finske spilbranche er fortsat relativ ung men velorganiseret, og kommunikation mellem virksomheder, forskere og uddannelsesinstitutioner fungerer gnidningsløst. Fokus: Investeringer foretaget i branchen styrker vækstpotentialet, primært med fokus på mobil platforme. Beskæftigelsestal: Omsætning per medarbejder var kr. i 2008 og kr. i Den finske spilindustri er vokset fra en omsætning på ca. 300 mio. kr. i 2004 til estimeret mia.kr. i omsætning i Heraf kom ca. 90 % af omsætningen fra eksportaktiviteter. Fra 2004 til 2010, har den årlige vækstrate i den finske spilbranche været på over 17 %, hvilket er betydeligt mere end de årlige vækstrater på det globale spilmarked. Som i andre lande, har man i Finland etableret en række regionale og nationale initiativer som har til hensigt at støtte udviklingen i den finske spilindustri. R&D investeringer Spilindustriens R&D investeringer var i 2007 cirka 165 mio. kr. Dette svarer til 25 % af spilindustrien omsætning Tekes subsidierede R&D investeringer på 50 mio. kr. i ud af 45 selskaber (54 %) havde i 2007 fået enten R&D eller eksportstøtte fra Tekes Af andre finansieringsmuligheder kan nævnes: AVEK, Nordic Game, EU Media Program og mere traditionel iværksætter finansiering. Nationale politikker Tekes tilskud til virksomhederne indbefatter omfattende R&D projekter og eksportstøtte, som er påkrævet i en hurtigt udviklende branche. Finnvera (nationalt finansieringsselskab) tilbyder ikke- spil specifikke lånegarantier AVEK, center for fremme af audiovisuel kultur, har en lille demo fond til spil 1 TEKES er det finske funding agentur for teknologi og innovation 9

10 Regionale politikker POEM (Nordisk Film og Media Fond) tilbyder særlige midler til spilprojekter Samtidig har den finsk baserede investeringsfond, Mediatonic, udviklet en model, som hverken er klassisk venture kapital eller seed finansiering. Mediatonic vil investere i produktet - intellectual Product Rights (IPR), og har ikke til formal at tage andel i virksomhedens egenkapital. 10

11 Fransk støtte til spilindustrien Frankrig har en moden industri, som via bl.a. subsidier oplevede stor vækst I 90 erne. Har gennem tiden udviklet store publishers f.eks. markedsleder Ubisoft og Atari, og to af de ledende mobile telefonspilvirksomheder Gameloft og Zenops. Industrien oplevede tilbagegang I begyndelsen af det nye årtusinde, i stort omfang grundet hjerneflugt primært til Canada. Målrettede skattekreditter til spil af kulturel værdi blev introduceret i Industrien er i en transitionsfase med vækst indenfor online game kategorien. Der er samtidigt oprettet en støttefond (CNC) til spilindustrien, skræddersyet til spilmodellering og pre- produktion. Regionale politikker Paris har en offentligt kapitaliseret venture fond på DKK 2 mia., som udelukkende støtter spilindustrien. Herudover tilbydes DKK 50 millioner PlayAll- ordningen, som er en pulje støttet af Cap Digital og industriministeriet, til bl.a. middleware. Lyon assisterer med uddannelse og eksporttilskud og tilbyder diverse subsidier til produktion. Marseille har en række initiativer, der hjælper lokale spilselskaber. Beskæftigelsestal: 3,000. Nationale politikker Nationale tiltag som understøtter industrien dækker bl.a. over: IFCIC 2 er en uafhængig finansiel institution oprettet af det franske kultur-, økonomi- og erhvervsministerium. Fonden råder over midler i omegnen af 550 mio. kr. spiludviklingsproduktions skattekreditter (CIJV) som dækker 20 % af de fleste udviklingsomkostninger såfremt spillet er af kulturel værdi. National Video Game Fond (FAJV) som støtter op til 35 % af udviklingsomkostninger ved prototyper. R&D skattekreditter (CIR) tilbagebetaler 5 % af R&D udviklingsomkostninger Diverse nationale tilskud, lånegarantier og eksporttilskud 2 Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles 11

12 Engelsk støtte til spilindustrien England har en moden industri, som har en lang tradition for at udvikle konsolspil. Industriens storhedstid var i forlængelse af årtusindskiftet. Eidos og Rockstar spillene var f.eks. ekstremt succesfulde. Den tidligere så stærke globale position har oplevet tilbagegang grundet konkurrence fra lav- omkostningslande. Selskaberne har efterfølgende tilpasset sig med mere bæredygtige online business modeller og en ny generation af iværksættere fokuserer nu primært på netværk/online gaming. Storbritannien har en stærk industrilobby gennem TIGA og UKIE1. Det politiske fokus er på talentudvikling og udvikling af den oprindelige spilindustri. Regionale politikker Støtten er delt op på en række regionale fonde med en samlet investering på ca. 30 millioner kr. i EM Media ITI Techmedia Screen Yorkshire Northern Ireland s DETI Creative IP Fund in Wales Beskæftigelsestal: 9,900. Nationale politikker Creative England, som er en ny struktur for at fremme de kreative industrier i hele England Generiske R&D skattekreditter, som typisk returnerer 4-5 % af udviklingsomkostningerne til selskaberne. I 2008 drejede det sig omkring 10 millioner kr. til R&D og pilotprojekter Generisk eksportassistance til nye eksportører 3 Strukturen skal erstattes af Creative England når denne er fuldt implementeret 12

13 Tysk støtte til spilindustrien Spilindustrien udgør et centralt element i den kulturelle og kreative økonomi i Tyskland. Det er især regionerne Nordrhein- Westfalen, Bayern, Rhein- Main, Hamburg og Berlin som i særdeleshed fokuserer på at skabe nye arbejdspladser indenfor spilindustrien. Store internationale spilvirksomheder som Sony, Ubisoft, Electronic Arts m.fl. har gennem flere år været aktivt i Tyskland og skabt store arbejdspladser. Parallelt har man i Tyskland opbygget en lukrativ kompetence indenfor udvikling af online og browser baserede spil. Omkring 150 virksomheder arbejder primært med udvikling og/eller markedsføring af spil. Tyske virksomheder som BigPoint, GameForge og Wooga har været i stand til at opbygge internationale succeser som har haft positiv indvirkning på det tyske arbejdsmarked. Udover de klassiske spildesignere, er der i særdeleshed efterspørgsel efter erfarne specialister. Dertil stiger efterspørgslen også i tilknyttede sektorer af internetøkonomien, såsom drift af spil, udvikling af betalingssystemer til spilindustrien mv. I Berlin har man intensivt arbejdet med udvikling af spilsektoren gennem flere år, hvilket har resulteret i opbygningen af en spilklynge. Både nationale og internationale spilselskaber har investeret i bestående og nye spil virksomheder. Blandt andet har sydkoreanske OnNet placeret deres europæiske hovedkvarter i Berlin. Byen har også placeret sig som en international kreativ hovedstad med et solidt uddannelses- fundament hvis modstykke næppe findes noget andet sted i Europa. Centret for spilforskning vil blive placeret på universitet i Postdam (DIGAREC), Games Academy har specialiseret sig i at uddanne gamedesignere, programmører og producenter (et koncept som er eksporteret til Canada) og HTW Gamelab, University of Applied Sciences skal være placeret i Berlin, samt en række andre specialiserede uddannelsesforløb inden for spilindustrien. Samtidig er byen også blevet centrum for en række årlige events indenfor den nationale og internationale spilindustri. Intet andet sted i Europa har man en så tæt og mangfoldig spilinfrastruktur. Beskæftigelsestal: Den tyske spilindustri bliver generelt set supporteret med både nationale og regionale initiativer. Heriblandt kan nævnes: Nationale tiltag Nogle generiske / non- game specifikke skattelettelser, legater og fonde. Regionale tiltag Spil særordningen (Gamecity Hamburg) tilbyder lån på op til 6,5 mio. kr. for prototype udvikling. Regionale skattefradrag for udviklingsprojekter, især for Østtyskland. Tilbud og konkret finansiering Med et omfattende program tilbyder Berlin både rådgivning, netværk og attraktivt erhvervsmiljø, kontorfaciliteter samt finansiering og støtte til de rigtige projekter og forretningsideer indenfor spilindustrien. Berlin har i samspil med en privat kapitalfond etableret en fond på 225 mio. kr. som delvist er finansieret gennem EU midler. VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin Fonden er baseret på traditionelle venture kapital principper og ønsker udelukkende at være mindretalsaktionær. Fonden har til formål at støtte mindre og mellemstore kreative virksomheder gennem aktiekøb eller mezzaninkapital 4. Der investeres op til 22 mio. kr. i en enkelt virksomhed hvilket typisk gennemføres i flere trancher 4 Mezzanin: Tålmodig og risikovillig låneform, der typisk anvendes for at øge mellemstore virksomheders soliditet. 13

14 Øvrige internationale cases Gennem vores research omkring kortlægningen af internationale støtteordninger, har vi primært fokuseret på europæiske erfaringer samt den canadiske spilindustri. Men spilindustrien har på tværs af lande og regioner en række mere fragmenterede tiltag som vi har valgt at se nærmere på. Sydkoreanske tiltag Tilbage i 1999 etableredes et promotion center (KOGIA) som skulle fokusere på udviklingen indenfor spilindustrien. Før år 2000 var Sydkorea primært et outsourcing marked for flere store internationale spilvirksomheder. Men med en fantastisk infrastruktur på bl.a. bredbånd har det været medvirkende årsag til en styrket national fokusering på online spil markedet. KOGIA har forskellige støtteprogrammer som fremmer eksportinitiativer indenfor spilsektoren, uddannelse (Game Academy), spil- events og symposier, support i forbindelse med pre- produktion m.m. Derudover er der specifikt etableret et investeringsprogram på 1,15 mia. kr. som kører i perioden med fokus på eksport. Væksten i den koreanske spilbranche har blandt andet betydet ekspansion af spilvirksomheder i Kina, Japan, Taiwan, Singapore og Malaysia. Beskæftigelsestal: Amerikanske initiativer Indenfor den amerikanske spiiindustri bliver der løbende iværksat lokale eller regionale initiativer som skal understøtte udviklingen indenfor sektoren. I Texas har filmkommissionen eksempelvis besluttet at øge incitamenterne for at tiltrække flere job indenfor spilindustrien. Spilvirksomheder med bopæl i Texas kan søge om refusion på op til 15 % af deres lokale udgifter. Et sådan initiativ har eksempelvis været medvirkende til at Electronic Arts (EA) har annonceret planer om at udvide deres EA Sports division og tilføje yderligere 300 nye arbejdspladser i Austin området. (Totalt arbejder 750 i sektoren i Austin området). Staten Washington, med Seattle i spidsen, huser ca. 150 spilvirksomheder som til sammen beskæftiger omkring medarbejder, og gør staten blandt de største indenfor den amerikanske spilindustri. Udover de mere kendte selskaber i regionen, Nintendo, Microsoft, Big Fish Games, Valve og WildTangent har regionen også to universiteter der har specialiseret sig i uddannelser indenfor spildesign. (DigiPen og The Academy of Interactive Entertainment). For at understøtte udviklingen indenfor spilindustrien i staten Washington, har man blandt andet med 7 mio. kr. støttet Enterprise Seattle som er en ny high- tech inkubator som udelukkende vil fokusere på gaming industrien. Finansieringen blev tilvejebragt gennem, Department of 14

15 Commerce s Economic Development Administration, Department of Labor s Employment & Training Administration and the Small Business Administration. Det primære formål med initiativet, er at tiltrække arbejdspladser og investeringer til regionen. Ud over fysisk kontorplads vil organisationen etablere mentorordninger og andre professionelle uddannelsesmuligheder. Samtidig ønsker man gennem etableringen af inkubatoren at hjælpe de nyuddannede kandidater, eller andre iværksættere i Seattle- området, så de får deres ideer ud i markedet. 15

16 Analyse og sammenfatning I vores analyse og sammenfatning følges samme kronologi, som fra kortlægningen. Imidlertid vil vi gå i dybden med enkeltelementer for at identificere samspillet mellem de private/offentlige støtteordninger, initiativer og finansieringsmodeller indenfor spilindustrien i de enkelte lande. Canada har uden sidestykke været det mest succesfulde land til at skabe de mest attraktive rammebetingelser for spilindustrien, grundet de foranstaltede aggressive og ikke mindst progressive politikker og implementeringen af disse nationalt, regionalt såvel som lokalt. Politikkerne er baseret på baggrund af de behov industrien har haft koblet med den overordnede ambition på området. De er derfor effektueret pga. samspillet mellem de offentlige og private aktører. Staten fungerer som den overordnede paraply, hvor der herunder findes en række agenturer, som fokuserer på de regionale behov. En af disse er OMDC 5 som er et agentur under Kultur- og Turismeministeriet i Canada og er den centrale instans for udviklingen af Ontarios kulturelle medier, herunder: Litteratur, film, interaktive digitale medier, magasiner og musik. OMDC yder finansiel støtte og strategisk rådgivning til Ontarios kulturelle entreprenører, som ønsker at udvikle og markedsføre nye indholds- baserede produkter og forretningsideer. Således bliver de nationale hjælpefunktioner delt op, for i bedre grad kunne varetage 5 Ontario Media Development Cooporation kommunikationen og behovet regionalt/ lokalt i samspil med de private aktører. Formålet er at skabe vækst og arbejdspladser inden for det identificerede fokusområde. OMDC har udviklet en såkaldt Indholds- og and Marketing Fond for hver af de fem sektorer, som ligger inden for deres område: OMDC Book Fund OMDC Film Fund OMDC Interactive Digital Media (IDM) Fund OMDC Magazine Fund OMDC Music Fund De fem fonde opererer forskelligt og har forskelligt fokus. Bogfonden kan bedst beskrives som branchestøtte, med fokus rettet mod markedsføringsinitiativer, der samlet set profilerer de canadiske forfattere i udlandet. Film- fonden er opbygget som låneinstitution, mens IDM- fonden er den eneste af fondene, som tilbyder direkte kapitalindskud til enkeltvirksomheder. IDM- fonden investerer op til kr. i virksomheder inden for interaktive digitale medier, som mangler likviditet til at udvikle salgbare produkter og iværksætte en produktion. OMDC arbejder i øvrigt med en række andre programmer og politikker på området, såsom skattelovgivningsinitiativer, juridisk beskyttelse af ophavsrettigheder samt øget samarbejde mellem kultur- og erhvervsaktører. OMDC udgør et eksempel på et offentligt politik- instrument rettet mod et udvalgt segment af kreative virksomheder/private aktører. Der anlægges altså et differentieret fokus på de kreative erhverv, som yderligere forstærkes ved, at man har oprettet fem 16

17 forskellige fonde med hver sin operationelle struktur. Der anvendes således en meget specialiseret og branchespecifik tilgang for at tilgodese de private aktørers differentierede behov. Fordelen ved dette er øjensynligt, at fondene kan tilpasse indsatsen til nogle meget specifikke udfordringer f.eks. som nævnt; finansiel støtte til iværksættelse af produktion inden for digitale medier eller samlet markedsføringsunderstøttelse af canadiske forfattere i udlandet. Ulempen kan være en mere omfattende administrationsbyrde samt en risiko for, at de mange vertikale branchepuljer kommer til at mangle horisontalt udsyn i forhold til at identificere generelle fællesudfordringer, samt at skabe erfaringsudveksling på tværs af brancher. Således kan fondene komme til at overlappe hinandens handleområder og derved duplikere hinandens respektive indsatser. Den irske spilindustri har udviklet sig voldsomt indenfor de sidste 10 år. Industrien har profiteret voldsomt på den sammenhængende politik omkring klyngeudviklingsimplementering, som blev tænkt ind på et meget tidligt tidspunkt. En stærk klyngestruktur er karakteriseret ved, at virksomhederne opnår positive synergieffekter gennem spredning af viden og udnyttelse af de tilstedeværende kompetencer, primært gennem stærke og højt kvalificerede netværk. I de talrige studier af klyngedannelsen omkring Silicon Valley er den helt primære faktor tilstedeværelsen af cutting- edge uddannelsessteder (i Silicon Valley s tilfælde Stanford University) som rugekasse for teknologiske virksomheder. Et tæt netværk af research institutioner, iværksættere og adgangen til risikovillig kapital har næstmest vægt. Det er disse afgørende elementer som danner fundamentet for Irlands succes. Klyngedannelse kan kun ske i et tæt samspil mellem private og offentlige aktører og kræver en lang horisont. Udviklingen er blevet og bliver fulgt nøje fra politisk hold i tæt samspil med private aktører for løbende at tilpasse og justere udviklingen om nødvendigt. Af samme årsag er den nyligt etableret Competitive Start Fund blevet søsat. Den er specifikt designet til at understøtte nye web- baserede iværksættere, i erkendelse af at behovene i industrien krævede en tilpasning fra den gængse metode. Således er Start Fonden et produkt af samspillet mellem de offentlige og private aktører. Finland har siden år 2002 haft en positiv udvikling indenfor spilindustrien. Finland har traditionelt set været pioner indenfor mobilspil industrien hvilket hovedsageligt skyldes Nokia s centrale placering i den finske teknologisektor. Det offentlige har i Finland iværksat en række uddannelsesmæssige initiativer som ligger stærkt i tråd med flere offentlige R&D tiltag indenfor den finske spilbranche. Den stigende popularitet indenfor computer- og videospil har haft væsentlige indflydelse på betydningen af akademisk spilresearch. Finske forskere har haft stor indflydelse på at grundlægge DIGRA, som er den internationale digitale spil research association. Samtidig er finske spilforskere og udviklere ofte aktive bidragsydere i internationale tidsskrifter og i forbindelse med specifikke spil events. Specielt det finske funding program for teknologi og innovation, Tekes, bør nævnes som en væsentlig årsag til udviklingen 17

18 indenfor den finske spilindustri. Hele 24 ud af 45 finske spilvirksomheder har modtaget R&D støtte, eksportfinansiering eller begge dele. De private venturekapital investorer på de finske marked viser stor interesse for spilindustrien, hvilket naturligvis skyldes succeshistorier som Habbo Hotel og Rovio med Angry Birds spillet. Indtil videre har Finland ikke etableret støtteordninger i et samspil mellem det offentlige og det private investeringsmiljø. Det er os bekendt at man arbejder med forskellige initiativer, men endnu har det ikke resulteret i konkrete tiltag. Den franske spilindustri har i en årrække været presset med Canada, som den primære grund. Den højt subsidierede industri, som den franske stat historisk har været kendetegnet ved, fik skabt resultater i begyndelsen, men er nu nået til en skillevej, og er ved at finde vejen tilbage. Et af de initiativer som bærer ved til dette bål er IFCIC. 6 IFCIC er et specialiseret låneinstitut målrettet de kulturelle industrier i Frankrig. Det oprindelige initiativ udsprang af et ønske om at skabe bedre finansieringsvilkår for filmproduktion og - distribution. I dag er målgruppen udvidet til at omfatte SMV er 7 inden for den kulturelle sektor generelt. IFCIC er etableret som et neutralt og uafhængigt aktieselskab, hvis kapitalmidler ejes af en række franske banker, to større offentlige finansinstitutioner samt den franske stat. 8 IFCIC råder over en egenkapital 6 Uafhængig finansiel institution oprettet af det franske kultur-, økonomi- og erhvervsministerium 7 Små og mellemstore virksomheder 8 De primære aktionærer fra den offentlige sektor er Oseo og Caisse des Dépôts et Consignations, som tilsammen ejer 49 % af kapitalen. Øvrige aktionærer i på ca. 120 mio. kr., samt endnu vigtigere, to aktive garantifonde med en samlet kapital på mere end 560 mio. kr. 9 Således spores et endog meget tæt og massivt samarbejde mellem statslige og private aktører på det finansielle område. Målet med IFCIC er at gøre det lettere for virksomheder og institutioner i den kreative sektor at opnå finansiering med banklån. Dette gøres ved at tilbyde garantier til banker, der udlåner risikovillig kapital til SMV er blandt kreative erhverv. IFCIC samarbejder i denne forstand primært med bankerne og ikke de kreative erhverv. Med lånegarantien er kommercielle banker bedre sikret, hvis de kulturelle virksomheder viser sig at skabe dårlig forretning eller går konkurs. IFCIC stiller dog ikke garanti for hele lånebeløbet. Det typiske niveau ligger på omtrent 50 pct. af bankernes udlån, og IFCIC halverer dermed bankernes eventuelle tab. IFCIC har stillet lånegaranti for omkring 2 mia. kr., svarende til samlede banklån for omtrent 4,2 mia. kr. I kraft af sin sammensætning er IFCIC endvidere forbundet med en række professionelle netværk og ekspertkomiteer inden for både den kreative og den finansielle sektor. Dette samarbejde er endnu et sofistikeret tiltag på eksempel på samspillet mellem offentlige og private aktørers samarbejde. Af samme årsag kan IFCIC foruden den finansielle sikkerhed tilbyde bankerne dybdegående brancheanalyser og risikovurderinger i IFCIC udgøres af ca. 20 kommercielle banker og låneinstitutter. De fleste af de førende banker og låneinstitutter i Frankrig ejer således aktier i IFCIC enten direkte, eller indirekte via søsterselskaber osv. 9 Fonds de garantie Cinéma et Audiovisuel, som primært er finansieret af Centre National de la Cinématographie (CNC) og Fonds Industries Culturelles, som primært finansieres af Kulturministeriet. 18

19 forbindelse med udlån og investeringer i de kreative erhverv, og herved eliminere en stor del af det risikoelement som hænger som en dyne over den globale industri. IFCIC er også interessant, idet kapitalmidlerne ikke investeres direkte i de kreative og kulturelle virksomheder, men indirekte i form af lånegarantier til de kommercielle banker. Fondens kapitalmidler bliver altså reelt set først anvendt, når en investering resulterer i tab. Alligevel opnås den ønskede stimulering af de kommercielle investorers incitament til at foretage risikovillige investeringer i den kulturelle sektor. Modellen er endvidere interessant, idet IFCIC s omfattende branchekendskab og specialiserede risikovurderinger kan bidrage til, at bankerne overvejende investerer i kulturelle forretninger med begrundet potentiale, hvilket på sigt er rentabelt for staten. Den engelske spilindustri, har ligesom den franske, oplevet stagnation. Årsagen skal findes indenfor deres tidligere styrkeposition på tripple A produktioner, hvor den primære produktion af disse produktioner foregår i lav- omkostningslande. Industrien er derfor i en transitionsfase. Denne transitionsfase bliver orkestreret i samspil mellem offentlige instanser såvel som private aktører, samt gennem TIGA og UKIE1, som er to store industrilobbygrupper i England indenfor sektoren. Et af resultaterne af denne transistionsfase blev et forslag om ordningen Creative England, som er en mere simpel og strømlinet struktur med et udvidet mandat til at fremme de kreative industrier i hele England, og som skal overtage pladsen fra den bureaukratiske nu lukkede UK Film Council. Det engelske spareprogram foranlediget af finanskrisen, har ramt de traditionelle støtteordninger kraftigt, så tilgangen for at forbedre rammevilkårene er ikke sket gennem traditionelle øgede bevillinger. Historisk har hensigten med at rette finansielt fokus på digitale medier beroet på en vurdering af, at disse erhverv var, er og vil være af afgørende betydning for regionernes og landets fremtidige økonomi. Creative England er fortsat under udvikling. En foreløbig pointe omkring ordningen som policy instrument er, at den har til formål at strømline (og dermed reducere) de offentlige udgifter til finansiering af de kreative industrier ved at samle indsatsen i én organisation. Ordningen fremstår aktuelt som en hybrid mellem en branchespecifik støtteordning for de digitale skærm- brancher og en mere bredt orienteret støtteordning til de kreative industrier generelt. Creative England skal efter planen danne rammen om et landsdækkende netværk og udgøre fundamentet for en langsigtet indsats for at facilitere øget finansiering (både offentlig og privat) til kreative SMV er og dermed i højere grad forbinde dem til nationale og internationale markeder. Derfor bliver det en nøgleopgave for Creative England at samarbejde med en række private, offentlige og halvoffentlige institutioner, herunder Arts Council of England, Skillset, the Design Council, NESTA og the Technology Strategy Board om at stimulere private investeringer i de kreative industrier. Creative England vil komme til at råde over en egenkapital, som skal finansiere iværksætteri samt støtte etablerede virksomheder i branchen. De nærmere rammer for denne del af strategien er fortsat under forhandling med den britiske regering. 19

20 DCMS har dog bekræftet, at Creative England vil have både statslige og lotteri- baserede kapitalmidler til rådighed. Centralt bliver det for modellen, at den skal præsentere finansieringsløsninger, som kan kompensere for de beskårede offentlige udgifter på området. Strategien bliver derfor i høj grad fokuseret på at involvere den private sektor samt EU- midler i finansieringen af de kreative industrier. Den tyske spilindustri ridder på en bølge. I særdelshed Berlin opfattes af mange som værende den europæiske spilindustris hjerte. Et interessant samarbejde mellem offentlige og private aktører i den sammenhæng er VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin. Det er en kapitalfond oprettet i et samarbejde mellem investeringsselskabet IBB Beteiligungsgesellschaft (IBB- Bet) og staten Berlin. Fonden har en grundkapacitet på 225 mio. kr., som delvist finansieres gennem EU s regionale udviklingsfond (ERDF). IBB- Bet er et privatejet investeringsselskab under Investitionsbank Berlin (IBB). IBB- Bet blev oprettet i 1997 som en venture kapitalfond tilegnet SMV er i Berlin. I 2008 blev fondene VC Fonds Kreativwirtschaft og VC Fonds Technologie oprettet som selvstændige fonde under IBB- Bets administration. VC Fonds Kreativwirtschaft har til formål at støtte Berlins SMV er inden for de kreative industrier ved at tilføre virksomheden egenkapital gennem aktieopkøb eller mezzaninkapital. Fonden er opbygget efter venture kapital- principper, hvilket betyder, at en investering tilsigtes at resultere i en fortjeneste, når virksomheden har opnået den forventede vækst. Typisk tilstræber fonden at have profitabelt exit inden for 3-5 år. Fonden investerer op til 11 mio. kr. i en virksomhed ad gangen, men kan godt investere i den samme virksomhed ad flere omgange. Dog investerer fonden maksimalt 22 mio. kr. i den samme virksomhed totalt set. VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin arbejder ud fra en bred forståelse af de kreative industrier, inkluderende Film/tv, Publishing, Musik/underholdning, Reklame, Mode, Design, Arkitektur, Multimedia, Computerspil, Software, Kunst samt øvrige kulturelle områder. Fondens investeringskriterier er således ikke baseret på brancheprioriteringer, men nærmere på virksomhedernes forretningsmæssige potentiale igen helt i overensstemmelse med venture kapital- tilgangen. Fonden kræver, at en privat og uafhængig investeringspartner er engageret i virksomheden med minimum samme beløb. Fonden tilstræber at have aktieminoritet og ønsker derfor maksimalt at eje 49 pct. af aktieandelene i en virksomhed. VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin er en interessant konstellation, fordi der er tale om en venture kapitalordning etableret i et samarbejde mellem offentlige og private aktører. 20

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012 NOTAT København, juni 2012 Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger Computerspilzonen anbefaler at der gennemføres 9 initiativer for at styrke udviklingen i den danske spilbranche,

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil Beslutningsforslag nr. B 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. april 2010 af Mogens Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Leif Lahn Jensen (S), Anne-Marie Meldgaard (S), Flemming Møller Mortensen (S), Rasmus

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Tiltrækning af kapital og optimering af afsætningsmuligheder for spilproduktion

Tiltrækning af kapital og optimering af afsætningsmuligheder for spilproduktion Redaktionen afsluttet medio november 2011 December 2011 Tiltrækning af kapital og optimering af afsætningsmuligheder for spilproduktion 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 UDFORDRINGER FOR BRANCHEN... 2 1.2 NUVÆRENDE

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge http://www.comon.dk/art/166871 Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge Et fantastisk interview hvor du selv er journalisten. Af Karim Pedersen 16. september 2011 kl. 07.37 For en hel generation

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk Et kig i krystalkuglen Michael Møller mm.fi@cbs.dk Om erhvervsobligationer som suppesten Erhvervsobligationer sælges som glimrende løsning på finansieringsproblem. Løsningen bliver dog ekstra god, hvis

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere