Forundersøgelse. Samspillet mellem private og offentlige støtteordninger. København Januar Anders Raft Jan Ankjær Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forundersøgelse. Samspillet mellem private og offentlige støtteordninger. København Januar 2012. Anders Raft Jan Ankjær Jensen"

Transkript

1 Samspillet mellem private og offentlige støtteordninger Forundersøgelse København Januar 2012 Anders Raft Jan Ankjær Jensen Projektejer Computerspilzonen v. Jan Neiiendam

2 Indhold Formål med dokumentet Begrundelse Metode Resumé, overblik og sammendrag Kortlægning af Internationale initiativer Øvrige internationale cases Analyse og sammenfatning Forslag til handling Appendiks

3 Formål med dokumentet Formålet er at skabe dybere indsigt i internationale initiativer og finansieringsmodeller indenfor computerspilbranchen, som alle har til hensigt at udvikle industrien regionalt eller nationalt. Hensigten er at afdække de private og offentlige støtteordninger og i den sammenhæng undersøge hvilke initiativer som er tilrettelagt med henblik på at styrke samspillet mellem private og offentlige støtteordninger. Begrundelse Både den danske og internationale spilindustri har ofte vanskeligt ved at rejse seed kapital til nye spændende spilkoncepter og virksomheder. Behovet for at gennemføre målrettede initiativer i det stærkt konkurrenceprægede globale landskab, er derfor særdeles væsentligt for både at tiltrække investeringer og stimulere vækst hos nationale spilvirksomheder. Mange lande tilbyder støtteforanstaltninger, skattemæssige fordele eller andre incitamenter specielt designet til at understøtte og stimulere udvikling af kreativt indhold specifikt indenfor spilindustrien. Rundt omkring i verden har spiludviklerne og deres selskaber eksempelvis adgang til kapital som anerkender de vidensbaserede og/eller kreative vækstøkonomier, eksempelvis gennem investeringer i inkubator og business accelerator virksomheder. Der er altså indtil videre vanskeligt for de europæiske spilvirksomheder og - udviklere at konkurrere under disse forudsætninger. Vi vil derfor undersøge og analysere en række nationale, regionale og internationale tiltag og konkrete initiativer. Metode De metodiske landeudvælgelseskriterier i forhold til kortlægning af den globale digitale spilindustristøtte, er funderet ud fra et europæisk perspektiv. Vi har derfor valgt lande omkring os som vi normalt sammenligner os med. Finland fordi det er et naboland, England, Tyskland og Frankrig fordi det er de store lande indenfor sektoren i Europa. Irland fordi det er en lille åben økonomi, som den danske. Yderligere har vi valgt Canada, fordi de er de globale markedsledere. Et par enkelte cases er valgt fra USA, fordi de repræsenterer det største spilmarked. Endeligt er Sydkorea valgt som eksempel på hvordan asiatiske økonomier understøtter industrien, da dette område repræsenterer det største vækstpotentiale. 3

4 Resumé, overblik og sammendrag Offentlige støtteordninger Årligt uddeles for godt 23 milliarder kroner til virksomheder og organisationer i Danmark via direkte og indirekte offentlige støtte- ordninger. Imidlertid kommer en stor del af den strategisk prioriterede forsknings- og udviklingsstøtte primært de store og veletablerede virksomheder til gode. Offentlige støtteinitiativer med relevans for computerspilbranchen Computerspilvirksomheder er en del af kultur- og oplevelsesøkonomien. Flere af de initiativer, der støtter op om computerspilvirksomheder, støtter også andre virksomhedstyper inden for kultur- og oplevelsesøkonomien. Inden for de kreative brancher modtager det Danske Filminstitut en økonomisk ramme på i alt mia. kr. fra 2011 til Til sammenligning modtager spiludviklingsindustrien 20 millioner kr. over samme periode. Tabel 1 - Offentligt støttede erhvervsfremmetilbud med relevans for computer- spilproducenter Computerspilbranchen Udvikling Kommercialisering Eksport Markedsføring Specifikt rettet mod computerspil Computerspilzonen (EVM) Copenhagen Entertainment (EU/Region Hovedstaden) Bretteville Hotspot (EU/region Nordjylland) Kulturministeriets støtteordning for computerspil (KUM) Nordisk Computerspilprogram (NMR) EU's media program (EU) Born Creative Programmet (UM) Generelle initiativer Innovationsmiljøer (VTU) Væksthusene (EVM) CKO s vækstpulje (EVM) Vækstpakken (EVM) Vækstfonden (EVM) Dansk Vækstkapital (EVM) Væksthusene (EVM) Eksportstøtteordninger til SMV er (UM) Eksportkreditfonden (EVM) Fonden til Markedsføring af Danmark (EVM) Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet Tiltrækning af kapital og optimering af afsætningsmuligheder for spilproduktion 4

5 En oversigt over offentligt støttede indsatser målrettet computerspilvirksomheder er opgjort i ovenstående tabel. Her fremgår også generelle erhvervsfremmeindsatser, der kan anvendes af computerspilvirksomheder. Af nyere generelle erhvervstilbud, der også kommer computerspilvirksomheder til gode, kan f.eks. nævnes, at der som del af finanslovsaftalen for 2012 bliver indført skattekreditter, så virksomheder med underskud får mulighed for at få udbetalt negativ skat af den del af deres underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter. Støtteordninger fra EU Støtteordninger fra EU er ikke dedikeret industrien direkte, da der ikke eksisterer en decideret ordning rettet mod kreative koncepter og digitalt indholdsudvikling. Det falder for nuværende uden for retningslinjerne for EU Research, Udvikling og Innovation (RD&I). Ikke desto mindre skal det nævnes, at Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi skal deltage i et større arbejde for EUKommissionen i Her skal der ses på, hvordan der kan skabes kapital til de kreative industrier i Europa under overskriften FAME Facilitiation Access and Mobilisation of European finance for growth of creative industries". Det er et delprojekt under EU- initiativet European Creative Industries Alliance Concrete action on better access to finance for innovative creative industries. Projektet finansieres af Competitiveness and Innovation (CIP) programmet

6 Kortlægning af internationale initiativer Baseret på fakta om kreative erhverv, herunder computerspilindustrien, har vi set nærmere på erfaringer fra udlandet. Kortlægningen benyttes til at skabe grundlag for vurdering af konsekvenser og perspektiver for den danske spilindustri. Hvilke internationale initiativer er etableret indenfor spilindustrien? Hvilke aktiviteter er blevet iværksat og hvordan er det gået for de enkelte initiativer? Canadisk støtte til spilindustrien Den canadiske spilindustri startede oprindeligt i Vancouver med tætte bånd til den amerikanske underholdningsindustri. Den canadiske regering har herefter på nationalt såvel som regionalt niveau udviklet en række programmer skræddersyet til den digitale spilindustri. På baggrund af disse tiltag accelererede væksten fra slutningen af 90 erne via aggressive strategier fra ikke mindst flere af provinserne heriblandt Quebec og Ontario. Tiltagene bestod bl.a. af skattefordele og internationale markedsførings- kampagner. Fokus: har været på talentudvikling og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Beskæftigelsestal: 15,700. Nationale politikker Generiske R&D skattekreditter på %. Mindre direkte tilskud (IRAP, New Media R&D Fond) Tilskud til R&D Regionale politikker Quebec Fra har man i Quebec (Canada) investeret mere end 3 mia. kr. og har udviklet mere end 500 spiltitler. Med en befolkning på ca. 7,7 mio. mennesker i Quebec har satsningen i spilindustrien skabt en markant vækst i antal medarbejdere. I år 2008 havde man over 6000 medarbejdere, der arbejder i spilindustrien og væksten fortsætter. Ontario Ontario Media Development Cooporation Subsidier på 30 % i løntilskud til spilproduktion Tilskud og prototype- finansiering R&D skattekreditter op til 60 % af produktionsomkostningerne 6

7 Montreal Subsidier på 30-37,5 % Løntilskud i op til 5 år Generøse R&D skattekreditter og iværksætter subsidier Signifikante lånegarantier og projekt tilskud Indkomstskatfritagelse for udenlandske eksperter op til 75 % i 5 år Skattekreditter på lønomkostninger på 100 % i op til 4 år. Tilsvarende subsidieordninger findes ligeledes i Prince Edward Islands, Manitoba, British Columbia, Nova Scotia and Newfoundland. Alle canadiske regionale modeller består af: Løntilskud (30-45 %) R&D skattekreditter Lånegarantier Projekttilskud Skattekreditter for investeringer 7

8 Irsk støtte til spilindustrien Den irske spilindustri tog for alvor form fra 2002 hvor industrien talte omkring 300 personer. I 2009, - 7 år senere var det tal vokset til små 1500, - en procentuel stigning på 400 %. I procentuel år til år terminologi er det et signifikant tal. Endvidere er 60 % af virksomhederne stiftet inden for de seneste 2 til 5 år, hvilket kraftigt indikerer en industri i vækst. Industrien bygger på de eksisterende styrker indenfor kreativitet, teknologi og bruger- engagement. Samtidigt profiterer industrien på en sammenhængende politik omkring klyngeudviklingsimplementering. Det gør den irske industri til et arnested for internationale virksomheder grundet det stærke netværk nationalt såvel som internationalt. Beskæftigelsestal: Nationale politikker Irland tilbyder en generel støtte til virksomheder i spilindustrien som inkluderer: 12,5% virksomhedsskat Fleksibel og generøs R&D skattekredit Direkte og indirekte støtteordninger til iværksættere og R&D projekter Konkurrencedygtigt skattemiljø Endvidere understøtter Irland mere specifikt iværksætter- og teknologivirksomheder via en Start Fond samt advisory panel og igap. Competitive Start Fund Competitive Start Fund er specifikt designet til at understøtte nye web- baserede iværksættere og blev søsat i Initiativet blev igangsat med en implicit erkendelse af, at internet iværksættere er forskellige fra traditionelle iværksættere. De er typisk yngre, mindre erfarne og med færre finansielle ressourcer. Fonden stiler mod at understøtte denne gruppe af virksomheder, så de kan opnå deres product- market fit, med udvikling og lancering af deres produkt til global kundevalidering. Fonden anerkender samtidigt at eksterne investorer opfatter industrien som en relativt risikabel sammenlignet med andre sektorer, grundet høj usikkerhed ift. efterspørgsel, afhængighed af kreativt talent, som ofte ikke er kommercielt motiverede og den immaterielle IP- baserede karakter af outputtet. Bridging the Experience Gap Virksomheder i spilindustrien besidder store tekniske og kreative kompetencer, men mangler ofte kommerciel ekspertise for at understøtte og skalere deres forretning. Af den årsag har Irland etableret et international advisory panel, som skal assistere udviklingen gennem f.eks. mentoring, salg/marketing, kommunikation mod eksterne investorer m.m. Internet Vækst Accelerator Program (igap) Endeligt har Irland oprettet igap, som er et intensivt 6 måneders management forløb rettet mod internet/games virksomheder med et stort potentiale. Programmet indeholder fundamentale områder, som er nødvendige for at bygge globale succeser. 8

9 Finsk støtte til spilindustrien De første finske spilselskaber blev etableret i Fra en industri på 20 virksomheder i begyndelsen af dette årtusinde, har industrien vokset til i 2010 at være en integreret del af den finske indholds eksportindustri, og består af ca. 70 virksomheder. Spilindustrien i Finland er blandt andet kendetegnet ved at have noget af det bedste teknologi know- how i verden. Nokia har naturligvis medvirket til den konstante udvikling indenfor teknologiområdet. I tillæg til dette, har offentlig finansiering og tilskud fra blandt andet Tekes 1 medvirket til omfattende muligheder for at udføre det krævende R&D arbejde, som kræves i spilindustrien. Til trods for en afmatning og økonomisk depression på de finansielle markeder, er det værd at bemærke, at der i perioden mellem år 2009 og 2010 er etableret 24 nye spilvirksomheder. Den finske spilbranche er fortsat relativ ung men velorganiseret, og kommunikation mellem virksomheder, forskere og uddannelsesinstitutioner fungerer gnidningsløst. Fokus: Investeringer foretaget i branchen styrker vækstpotentialet, primært med fokus på mobil platforme. Beskæftigelsestal: Omsætning per medarbejder var kr. i 2008 og kr. i Den finske spilindustri er vokset fra en omsætning på ca. 300 mio. kr. i 2004 til estimeret mia.kr. i omsætning i Heraf kom ca. 90 % af omsætningen fra eksportaktiviteter. Fra 2004 til 2010, har den årlige vækstrate i den finske spilbranche været på over 17 %, hvilket er betydeligt mere end de årlige vækstrater på det globale spilmarked. Som i andre lande, har man i Finland etableret en række regionale og nationale initiativer som har til hensigt at støtte udviklingen i den finske spilindustri. R&D investeringer Spilindustriens R&D investeringer var i 2007 cirka 165 mio. kr. Dette svarer til 25 % af spilindustrien omsætning Tekes subsidierede R&D investeringer på 50 mio. kr. i ud af 45 selskaber (54 %) havde i 2007 fået enten R&D eller eksportstøtte fra Tekes Af andre finansieringsmuligheder kan nævnes: AVEK, Nordic Game, EU Media Program og mere traditionel iværksætter finansiering. Nationale politikker Tekes tilskud til virksomhederne indbefatter omfattende R&D projekter og eksportstøtte, som er påkrævet i en hurtigt udviklende branche. Finnvera (nationalt finansieringsselskab) tilbyder ikke- spil specifikke lånegarantier AVEK, center for fremme af audiovisuel kultur, har en lille demo fond til spil 1 TEKES er det finske funding agentur for teknologi og innovation 9

10 Regionale politikker POEM (Nordisk Film og Media Fond) tilbyder særlige midler til spilprojekter Samtidig har den finsk baserede investeringsfond, Mediatonic, udviklet en model, som hverken er klassisk venture kapital eller seed finansiering. Mediatonic vil investere i produktet - intellectual Product Rights (IPR), og har ikke til formal at tage andel i virksomhedens egenkapital. 10

11 Fransk støtte til spilindustrien Frankrig har en moden industri, som via bl.a. subsidier oplevede stor vækst I 90 erne. Har gennem tiden udviklet store publishers f.eks. markedsleder Ubisoft og Atari, og to af de ledende mobile telefonspilvirksomheder Gameloft og Zenops. Industrien oplevede tilbagegang I begyndelsen af det nye årtusinde, i stort omfang grundet hjerneflugt primært til Canada. Målrettede skattekreditter til spil af kulturel værdi blev introduceret i Industrien er i en transitionsfase med vækst indenfor online game kategorien. Der er samtidigt oprettet en støttefond (CNC) til spilindustrien, skræddersyet til spilmodellering og pre- produktion. Regionale politikker Paris har en offentligt kapitaliseret venture fond på DKK 2 mia., som udelukkende støtter spilindustrien. Herudover tilbydes DKK 50 millioner PlayAll- ordningen, som er en pulje støttet af Cap Digital og industriministeriet, til bl.a. middleware. Lyon assisterer med uddannelse og eksporttilskud og tilbyder diverse subsidier til produktion. Marseille har en række initiativer, der hjælper lokale spilselskaber. Beskæftigelsestal: 3,000. Nationale politikker Nationale tiltag som understøtter industrien dækker bl.a. over: IFCIC 2 er en uafhængig finansiel institution oprettet af det franske kultur-, økonomi- og erhvervsministerium. Fonden råder over midler i omegnen af 550 mio. kr. spiludviklingsproduktions skattekreditter (CIJV) som dækker 20 % af de fleste udviklingsomkostninger såfremt spillet er af kulturel værdi. National Video Game Fond (FAJV) som støtter op til 35 % af udviklingsomkostninger ved prototyper. R&D skattekreditter (CIR) tilbagebetaler 5 % af R&D udviklingsomkostninger Diverse nationale tilskud, lånegarantier og eksporttilskud 2 Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles 11

12 Engelsk støtte til spilindustrien England har en moden industri, som har en lang tradition for at udvikle konsolspil. Industriens storhedstid var i forlængelse af årtusindskiftet. Eidos og Rockstar spillene var f.eks. ekstremt succesfulde. Den tidligere så stærke globale position har oplevet tilbagegang grundet konkurrence fra lav- omkostningslande. Selskaberne har efterfølgende tilpasset sig med mere bæredygtige online business modeller og en ny generation af iværksættere fokuserer nu primært på netværk/online gaming. Storbritannien har en stærk industrilobby gennem TIGA og UKIE1. Det politiske fokus er på talentudvikling og udvikling af den oprindelige spilindustri. Regionale politikker Støtten er delt op på en række regionale fonde med en samlet investering på ca. 30 millioner kr. i EM Media ITI Techmedia Screen Yorkshire Northern Ireland s DETI Creative IP Fund in Wales Beskæftigelsestal: 9,900. Nationale politikker Creative England, som er en ny struktur for at fremme de kreative industrier i hele England Generiske R&D skattekreditter, som typisk returnerer 4-5 % af udviklingsomkostningerne til selskaberne. I 2008 drejede det sig omkring 10 millioner kr. til R&D og pilotprojekter Generisk eksportassistance til nye eksportører 3 Strukturen skal erstattes af Creative England når denne er fuldt implementeret 12

13 Tysk støtte til spilindustrien Spilindustrien udgør et centralt element i den kulturelle og kreative økonomi i Tyskland. Det er især regionerne Nordrhein- Westfalen, Bayern, Rhein- Main, Hamburg og Berlin som i særdeleshed fokuserer på at skabe nye arbejdspladser indenfor spilindustrien. Store internationale spilvirksomheder som Sony, Ubisoft, Electronic Arts m.fl. har gennem flere år været aktivt i Tyskland og skabt store arbejdspladser. Parallelt har man i Tyskland opbygget en lukrativ kompetence indenfor udvikling af online og browser baserede spil. Omkring 150 virksomheder arbejder primært med udvikling og/eller markedsføring af spil. Tyske virksomheder som BigPoint, GameForge og Wooga har været i stand til at opbygge internationale succeser som har haft positiv indvirkning på det tyske arbejdsmarked. Udover de klassiske spildesignere, er der i særdeleshed efterspørgsel efter erfarne specialister. Dertil stiger efterspørgslen også i tilknyttede sektorer af internetøkonomien, såsom drift af spil, udvikling af betalingssystemer til spilindustrien mv. I Berlin har man intensivt arbejdet med udvikling af spilsektoren gennem flere år, hvilket har resulteret i opbygningen af en spilklynge. Både nationale og internationale spilselskaber har investeret i bestående og nye spil virksomheder. Blandt andet har sydkoreanske OnNet placeret deres europæiske hovedkvarter i Berlin. Byen har også placeret sig som en international kreativ hovedstad med et solidt uddannelses- fundament hvis modstykke næppe findes noget andet sted i Europa. Centret for spilforskning vil blive placeret på universitet i Postdam (DIGAREC), Games Academy har specialiseret sig i at uddanne gamedesignere, programmører og producenter (et koncept som er eksporteret til Canada) og HTW Gamelab, University of Applied Sciences skal være placeret i Berlin, samt en række andre specialiserede uddannelsesforløb inden for spilindustrien. Samtidig er byen også blevet centrum for en række årlige events indenfor den nationale og internationale spilindustri. Intet andet sted i Europa har man en så tæt og mangfoldig spilinfrastruktur. Beskæftigelsestal: Den tyske spilindustri bliver generelt set supporteret med både nationale og regionale initiativer. Heriblandt kan nævnes: Nationale tiltag Nogle generiske / non- game specifikke skattelettelser, legater og fonde. Regionale tiltag Spil særordningen (Gamecity Hamburg) tilbyder lån på op til 6,5 mio. kr. for prototype udvikling. Regionale skattefradrag for udviklingsprojekter, især for Østtyskland. Tilbud og konkret finansiering Med et omfattende program tilbyder Berlin både rådgivning, netværk og attraktivt erhvervsmiljø, kontorfaciliteter samt finansiering og støtte til de rigtige projekter og forretningsideer indenfor spilindustrien. Berlin har i samspil med en privat kapitalfond etableret en fond på 225 mio. kr. som delvist er finansieret gennem EU midler. VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin Fonden er baseret på traditionelle venture kapital principper og ønsker udelukkende at være mindretalsaktionær. Fonden har til formål at støtte mindre og mellemstore kreative virksomheder gennem aktiekøb eller mezzaninkapital 4. Der investeres op til 22 mio. kr. i en enkelt virksomhed hvilket typisk gennemføres i flere trancher 4 Mezzanin: Tålmodig og risikovillig låneform, der typisk anvendes for at øge mellemstore virksomheders soliditet. 13

14 Øvrige internationale cases Gennem vores research omkring kortlægningen af internationale støtteordninger, har vi primært fokuseret på europæiske erfaringer samt den canadiske spilindustri. Men spilindustrien har på tværs af lande og regioner en række mere fragmenterede tiltag som vi har valgt at se nærmere på. Sydkoreanske tiltag Tilbage i 1999 etableredes et promotion center (KOGIA) som skulle fokusere på udviklingen indenfor spilindustrien. Før år 2000 var Sydkorea primært et outsourcing marked for flere store internationale spilvirksomheder. Men med en fantastisk infrastruktur på bl.a. bredbånd har det været medvirkende årsag til en styrket national fokusering på online spil markedet. KOGIA har forskellige støtteprogrammer som fremmer eksportinitiativer indenfor spilsektoren, uddannelse (Game Academy), spil- events og symposier, support i forbindelse med pre- produktion m.m. Derudover er der specifikt etableret et investeringsprogram på 1,15 mia. kr. som kører i perioden med fokus på eksport. Væksten i den koreanske spilbranche har blandt andet betydet ekspansion af spilvirksomheder i Kina, Japan, Taiwan, Singapore og Malaysia. Beskæftigelsestal: Amerikanske initiativer Indenfor den amerikanske spiiindustri bliver der løbende iværksat lokale eller regionale initiativer som skal understøtte udviklingen indenfor sektoren. I Texas har filmkommissionen eksempelvis besluttet at øge incitamenterne for at tiltrække flere job indenfor spilindustrien. Spilvirksomheder med bopæl i Texas kan søge om refusion på op til 15 % af deres lokale udgifter. Et sådan initiativ har eksempelvis været medvirkende til at Electronic Arts (EA) har annonceret planer om at udvide deres EA Sports division og tilføje yderligere 300 nye arbejdspladser i Austin området. (Totalt arbejder 750 i sektoren i Austin området). Staten Washington, med Seattle i spidsen, huser ca. 150 spilvirksomheder som til sammen beskæftiger omkring medarbejder, og gør staten blandt de største indenfor den amerikanske spilindustri. Udover de mere kendte selskaber i regionen, Nintendo, Microsoft, Big Fish Games, Valve og WildTangent har regionen også to universiteter der har specialiseret sig i uddannelser indenfor spildesign. (DigiPen og The Academy of Interactive Entertainment). For at understøtte udviklingen indenfor spilindustrien i staten Washington, har man blandt andet med 7 mio. kr. støttet Enterprise Seattle som er en ny high- tech inkubator som udelukkende vil fokusere på gaming industrien. Finansieringen blev tilvejebragt gennem, Department of 14

15 Commerce s Economic Development Administration, Department of Labor s Employment & Training Administration and the Small Business Administration. Det primære formål med initiativet, er at tiltrække arbejdspladser og investeringer til regionen. Ud over fysisk kontorplads vil organisationen etablere mentorordninger og andre professionelle uddannelsesmuligheder. Samtidig ønsker man gennem etableringen af inkubatoren at hjælpe de nyuddannede kandidater, eller andre iværksættere i Seattle- området, så de får deres ideer ud i markedet. 15

16 Analyse og sammenfatning I vores analyse og sammenfatning følges samme kronologi, som fra kortlægningen. Imidlertid vil vi gå i dybden med enkeltelementer for at identificere samspillet mellem de private/offentlige støtteordninger, initiativer og finansieringsmodeller indenfor spilindustrien i de enkelte lande. Canada har uden sidestykke været det mest succesfulde land til at skabe de mest attraktive rammebetingelser for spilindustrien, grundet de foranstaltede aggressive og ikke mindst progressive politikker og implementeringen af disse nationalt, regionalt såvel som lokalt. Politikkerne er baseret på baggrund af de behov industrien har haft koblet med den overordnede ambition på området. De er derfor effektueret pga. samspillet mellem de offentlige og private aktører. Staten fungerer som den overordnede paraply, hvor der herunder findes en række agenturer, som fokuserer på de regionale behov. En af disse er OMDC 5 som er et agentur under Kultur- og Turismeministeriet i Canada og er den centrale instans for udviklingen af Ontarios kulturelle medier, herunder: Litteratur, film, interaktive digitale medier, magasiner og musik. OMDC yder finansiel støtte og strategisk rådgivning til Ontarios kulturelle entreprenører, som ønsker at udvikle og markedsføre nye indholds- baserede produkter og forretningsideer. Således bliver de nationale hjælpefunktioner delt op, for i bedre grad kunne varetage 5 Ontario Media Development Cooporation kommunikationen og behovet regionalt/ lokalt i samspil med de private aktører. Formålet er at skabe vækst og arbejdspladser inden for det identificerede fokusområde. OMDC har udviklet en såkaldt Indholds- og and Marketing Fond for hver af de fem sektorer, som ligger inden for deres område: OMDC Book Fund OMDC Film Fund OMDC Interactive Digital Media (IDM) Fund OMDC Magazine Fund OMDC Music Fund De fem fonde opererer forskelligt og har forskelligt fokus. Bogfonden kan bedst beskrives som branchestøtte, med fokus rettet mod markedsføringsinitiativer, der samlet set profilerer de canadiske forfattere i udlandet. Film- fonden er opbygget som låneinstitution, mens IDM- fonden er den eneste af fondene, som tilbyder direkte kapitalindskud til enkeltvirksomheder. IDM- fonden investerer op til kr. i virksomheder inden for interaktive digitale medier, som mangler likviditet til at udvikle salgbare produkter og iværksætte en produktion. OMDC arbejder i øvrigt med en række andre programmer og politikker på området, såsom skattelovgivningsinitiativer, juridisk beskyttelse af ophavsrettigheder samt øget samarbejde mellem kultur- og erhvervsaktører. OMDC udgør et eksempel på et offentligt politik- instrument rettet mod et udvalgt segment af kreative virksomheder/private aktører. Der anlægges altså et differentieret fokus på de kreative erhverv, som yderligere forstærkes ved, at man har oprettet fem 16

17 forskellige fonde med hver sin operationelle struktur. Der anvendes således en meget specialiseret og branchespecifik tilgang for at tilgodese de private aktørers differentierede behov. Fordelen ved dette er øjensynligt, at fondene kan tilpasse indsatsen til nogle meget specifikke udfordringer f.eks. som nævnt; finansiel støtte til iværksættelse af produktion inden for digitale medier eller samlet markedsføringsunderstøttelse af canadiske forfattere i udlandet. Ulempen kan være en mere omfattende administrationsbyrde samt en risiko for, at de mange vertikale branchepuljer kommer til at mangle horisontalt udsyn i forhold til at identificere generelle fællesudfordringer, samt at skabe erfaringsudveksling på tværs af brancher. Således kan fondene komme til at overlappe hinandens handleområder og derved duplikere hinandens respektive indsatser. Den irske spilindustri har udviklet sig voldsomt indenfor de sidste 10 år. Industrien har profiteret voldsomt på den sammenhængende politik omkring klyngeudviklingsimplementering, som blev tænkt ind på et meget tidligt tidspunkt. En stærk klyngestruktur er karakteriseret ved, at virksomhederne opnår positive synergieffekter gennem spredning af viden og udnyttelse af de tilstedeværende kompetencer, primært gennem stærke og højt kvalificerede netværk. I de talrige studier af klyngedannelsen omkring Silicon Valley er den helt primære faktor tilstedeværelsen af cutting- edge uddannelsessteder (i Silicon Valley s tilfælde Stanford University) som rugekasse for teknologiske virksomheder. Et tæt netværk af research institutioner, iværksættere og adgangen til risikovillig kapital har næstmest vægt. Det er disse afgørende elementer som danner fundamentet for Irlands succes. Klyngedannelse kan kun ske i et tæt samspil mellem private og offentlige aktører og kræver en lang horisont. Udviklingen er blevet og bliver fulgt nøje fra politisk hold i tæt samspil med private aktører for løbende at tilpasse og justere udviklingen om nødvendigt. Af samme årsag er den nyligt etableret Competitive Start Fund blevet søsat. Den er specifikt designet til at understøtte nye web- baserede iværksættere, i erkendelse af at behovene i industrien krævede en tilpasning fra den gængse metode. Således er Start Fonden et produkt af samspillet mellem de offentlige og private aktører. Finland har siden år 2002 haft en positiv udvikling indenfor spilindustrien. Finland har traditionelt set været pioner indenfor mobilspil industrien hvilket hovedsageligt skyldes Nokia s centrale placering i den finske teknologisektor. Det offentlige har i Finland iværksat en række uddannelsesmæssige initiativer som ligger stærkt i tråd med flere offentlige R&D tiltag indenfor den finske spilbranche. Den stigende popularitet indenfor computer- og videospil har haft væsentlige indflydelse på betydningen af akademisk spilresearch. Finske forskere har haft stor indflydelse på at grundlægge DIGRA, som er den internationale digitale spil research association. Samtidig er finske spilforskere og udviklere ofte aktive bidragsydere i internationale tidsskrifter og i forbindelse med specifikke spil events. Specielt det finske funding program for teknologi og innovation, Tekes, bør nævnes som en væsentlig årsag til udviklingen 17

18 indenfor den finske spilindustri. Hele 24 ud af 45 finske spilvirksomheder har modtaget R&D støtte, eksportfinansiering eller begge dele. De private venturekapital investorer på de finske marked viser stor interesse for spilindustrien, hvilket naturligvis skyldes succeshistorier som Habbo Hotel og Rovio med Angry Birds spillet. Indtil videre har Finland ikke etableret støtteordninger i et samspil mellem det offentlige og det private investeringsmiljø. Det er os bekendt at man arbejder med forskellige initiativer, men endnu har det ikke resulteret i konkrete tiltag. Den franske spilindustri har i en årrække været presset med Canada, som den primære grund. Den højt subsidierede industri, som den franske stat historisk har været kendetegnet ved, fik skabt resultater i begyndelsen, men er nu nået til en skillevej, og er ved at finde vejen tilbage. Et af de initiativer som bærer ved til dette bål er IFCIC. 6 IFCIC er et specialiseret låneinstitut målrettet de kulturelle industrier i Frankrig. Det oprindelige initiativ udsprang af et ønske om at skabe bedre finansieringsvilkår for filmproduktion og - distribution. I dag er målgruppen udvidet til at omfatte SMV er 7 inden for den kulturelle sektor generelt. IFCIC er etableret som et neutralt og uafhængigt aktieselskab, hvis kapitalmidler ejes af en række franske banker, to større offentlige finansinstitutioner samt den franske stat. 8 IFCIC råder over en egenkapital 6 Uafhængig finansiel institution oprettet af det franske kultur-, økonomi- og erhvervsministerium 7 Små og mellemstore virksomheder 8 De primære aktionærer fra den offentlige sektor er Oseo og Caisse des Dépôts et Consignations, som tilsammen ejer 49 % af kapitalen. Øvrige aktionærer i på ca. 120 mio. kr., samt endnu vigtigere, to aktive garantifonde med en samlet kapital på mere end 560 mio. kr. 9 Således spores et endog meget tæt og massivt samarbejde mellem statslige og private aktører på det finansielle område. Målet med IFCIC er at gøre det lettere for virksomheder og institutioner i den kreative sektor at opnå finansiering med banklån. Dette gøres ved at tilbyde garantier til banker, der udlåner risikovillig kapital til SMV er blandt kreative erhverv. IFCIC samarbejder i denne forstand primært med bankerne og ikke de kreative erhverv. Med lånegarantien er kommercielle banker bedre sikret, hvis de kulturelle virksomheder viser sig at skabe dårlig forretning eller går konkurs. IFCIC stiller dog ikke garanti for hele lånebeløbet. Det typiske niveau ligger på omtrent 50 pct. af bankernes udlån, og IFCIC halverer dermed bankernes eventuelle tab. IFCIC har stillet lånegaranti for omkring 2 mia. kr., svarende til samlede banklån for omtrent 4,2 mia. kr. I kraft af sin sammensætning er IFCIC endvidere forbundet med en række professionelle netværk og ekspertkomiteer inden for både den kreative og den finansielle sektor. Dette samarbejde er endnu et sofistikeret tiltag på eksempel på samspillet mellem offentlige og private aktørers samarbejde. Af samme årsag kan IFCIC foruden den finansielle sikkerhed tilbyde bankerne dybdegående brancheanalyser og risikovurderinger i IFCIC udgøres af ca. 20 kommercielle banker og låneinstitutter. De fleste af de førende banker og låneinstitutter i Frankrig ejer således aktier i IFCIC enten direkte, eller indirekte via søsterselskaber osv. 9 Fonds de garantie Cinéma et Audiovisuel, som primært er finansieret af Centre National de la Cinématographie (CNC) og Fonds Industries Culturelles, som primært finansieres af Kulturministeriet. 18

19 forbindelse med udlån og investeringer i de kreative erhverv, og herved eliminere en stor del af det risikoelement som hænger som en dyne over den globale industri. IFCIC er også interessant, idet kapitalmidlerne ikke investeres direkte i de kreative og kulturelle virksomheder, men indirekte i form af lånegarantier til de kommercielle banker. Fondens kapitalmidler bliver altså reelt set først anvendt, når en investering resulterer i tab. Alligevel opnås den ønskede stimulering af de kommercielle investorers incitament til at foretage risikovillige investeringer i den kulturelle sektor. Modellen er endvidere interessant, idet IFCIC s omfattende branchekendskab og specialiserede risikovurderinger kan bidrage til, at bankerne overvejende investerer i kulturelle forretninger med begrundet potentiale, hvilket på sigt er rentabelt for staten. Den engelske spilindustri, har ligesom den franske, oplevet stagnation. Årsagen skal findes indenfor deres tidligere styrkeposition på tripple A produktioner, hvor den primære produktion af disse produktioner foregår i lav- omkostningslande. Industrien er derfor i en transitionsfase. Denne transitionsfase bliver orkestreret i samspil mellem offentlige instanser såvel som private aktører, samt gennem TIGA og UKIE1, som er to store industrilobbygrupper i England indenfor sektoren. Et af resultaterne af denne transistionsfase blev et forslag om ordningen Creative England, som er en mere simpel og strømlinet struktur med et udvidet mandat til at fremme de kreative industrier i hele England, og som skal overtage pladsen fra den bureaukratiske nu lukkede UK Film Council. Det engelske spareprogram foranlediget af finanskrisen, har ramt de traditionelle støtteordninger kraftigt, så tilgangen for at forbedre rammevilkårene er ikke sket gennem traditionelle øgede bevillinger. Historisk har hensigten med at rette finansielt fokus på digitale medier beroet på en vurdering af, at disse erhverv var, er og vil være af afgørende betydning for regionernes og landets fremtidige økonomi. Creative England er fortsat under udvikling. En foreløbig pointe omkring ordningen som policy instrument er, at den har til formål at strømline (og dermed reducere) de offentlige udgifter til finansiering af de kreative industrier ved at samle indsatsen i én organisation. Ordningen fremstår aktuelt som en hybrid mellem en branchespecifik støtteordning for de digitale skærm- brancher og en mere bredt orienteret støtteordning til de kreative industrier generelt. Creative England skal efter planen danne rammen om et landsdækkende netværk og udgøre fundamentet for en langsigtet indsats for at facilitere øget finansiering (både offentlig og privat) til kreative SMV er og dermed i højere grad forbinde dem til nationale og internationale markeder. Derfor bliver det en nøgleopgave for Creative England at samarbejde med en række private, offentlige og halvoffentlige institutioner, herunder Arts Council of England, Skillset, the Design Council, NESTA og the Technology Strategy Board om at stimulere private investeringer i de kreative industrier. Creative England vil komme til at råde over en egenkapital, som skal finansiere iværksætteri samt støtte etablerede virksomheder i branchen. De nærmere rammer for denne del af strategien er fortsat under forhandling med den britiske regering. 19

20 DCMS har dog bekræftet, at Creative England vil have både statslige og lotteri- baserede kapitalmidler til rådighed. Centralt bliver det for modellen, at den skal præsentere finansieringsløsninger, som kan kompensere for de beskårede offentlige udgifter på området. Strategien bliver derfor i høj grad fokuseret på at involvere den private sektor samt EU- midler i finansieringen af de kreative industrier. Den tyske spilindustri ridder på en bølge. I særdelshed Berlin opfattes af mange som værende den europæiske spilindustris hjerte. Et interessant samarbejde mellem offentlige og private aktører i den sammenhæng er VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin. Det er en kapitalfond oprettet i et samarbejde mellem investeringsselskabet IBB Beteiligungsgesellschaft (IBB- Bet) og staten Berlin. Fonden har en grundkapacitet på 225 mio. kr., som delvist finansieres gennem EU s regionale udviklingsfond (ERDF). IBB- Bet er et privatejet investeringsselskab under Investitionsbank Berlin (IBB). IBB- Bet blev oprettet i 1997 som en venture kapitalfond tilegnet SMV er i Berlin. I 2008 blev fondene VC Fonds Kreativwirtschaft og VC Fonds Technologie oprettet som selvstændige fonde under IBB- Bets administration. VC Fonds Kreativwirtschaft har til formål at støtte Berlins SMV er inden for de kreative industrier ved at tilføre virksomheden egenkapital gennem aktieopkøb eller mezzaninkapital. Fonden er opbygget efter venture kapital- principper, hvilket betyder, at en investering tilsigtes at resultere i en fortjeneste, når virksomheden har opnået den forventede vækst. Typisk tilstræber fonden at have profitabelt exit inden for 3-5 år. Fonden investerer op til 11 mio. kr. i en virksomhed ad gangen, men kan godt investere i den samme virksomhed ad flere omgange. Dog investerer fonden maksimalt 22 mio. kr. i den samme virksomhed totalt set. VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin arbejder ud fra en bred forståelse af de kreative industrier, inkluderende Film/tv, Publishing, Musik/underholdning, Reklame, Mode, Design, Arkitektur, Multimedia, Computerspil, Software, Kunst samt øvrige kulturelle områder. Fondens investeringskriterier er således ikke baseret på brancheprioriteringer, men nærmere på virksomhedernes forretningsmæssige potentiale igen helt i overensstemmelse med venture kapital- tilgangen. Fonden kræver, at en privat og uafhængig investeringspartner er engageret i virksomheden med minimum samme beløb. Fonden tilstræber at have aktieminoritet og ønsker derfor maksimalt at eje 49 pct. af aktieandelene i en virksomhed. VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin er en interessant konstellation, fordi der er tale om en venture kapitalordning etableret i et samarbejde mellem offentlige og private aktører. 20

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER SEPTEMBER 2005 Forord Computerspil udgør i dag et væsentligt element i børn og unges medieforbrug

Læs mere

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering For Erhvervsstyrelsen 2014 0 Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr.

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Business Angel kapital i Region Midtjylland - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Udarbejdet for Region Midtjylland af Keystones 2014 Anbefalinger Denne analyse estimerer et solidt investeringspotentiale

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Risikovillig kapital til kreative virksomheder

Risikovillig kapital til kreative virksomheder Risikovillig kapital til kreative virksomheder Jørgen Rosted December 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk Forord Integrations- og beskæftigelsesborgmesteren

Læs mere

Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst

Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen SOCIALDEMOKRATERNE August 2009 Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst 1. Computerspil i rivende vækst Computerspil er

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Det Interaktive Hus. Center for dansk Computerspilsudvikling

Det Interaktive Hus. Center for dansk Computerspilsudvikling Det Interaktive Hus Center for dansk Computerspilsudvikling Oplæg til etablering af dansk kraftcenter for udvikling af interaktiv, digital underholdning i København. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

It s rolle i oplevelsesøkonomien

It s rolle i oplevelsesøkonomien Rambøll Management Udarbejdet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Dansk Handel & Service, Dansk Industri/ITEK og IT-Brancheforeningen It s rolle i oplevelsesøkonomien Maj 2005 It s rolle

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010 Udvalget om risikovillig kapital Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 1.1 Indledning...3 1.2 Baggrund...4 1.3 Udvalgets konklusioner...5 1.4 Udvalgets sammensætning...9 2 Innovation og markedet

Læs mere

Picking the Winners? En Analyse af Regeringens Globaliseringsstrategi

Picking the Winners? En Analyse af Regeringens Globaliseringsstrategi D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Andreas Fensholm Picking the Winners? En Analyse

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter.

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. RELEVANT FOR FØLGENDE BRANCHER: FILM DOKUMENTAR SPILUDVIKLING ANIMATION

Læs mere

Innovation i Videospilindustrien i Danmark. Maz Spork

Innovation i Videospilindustrien i Danmark. Maz Spork Innovation i Videospilindustrien i Danmark Maz Spork Sammenfatning Formålet med dette arbejde er at undersøge innovationsgraden i videospilindustrien i Danmark og signifikansen af innovation for danske

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Fremtidens Industri i Region Midtjylland

Fremtidens Industri i Region Midtjylland Konceptkatalog Fremtidens Industri i Region Midtjylland Industriinkubatorer 541-606 Svanemærket tryksag Som et led i Region Midtjyllands satsning inden for fremtidens industri har Hedensted Kommune, DAMRC

Læs mere