3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN"

Transkript

1 Den 20. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse Nr. 11 i 2004/05 3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september november 2004, urevideret Tal i parentes er sammenligningstal til sidste år Chr. Hansen Fødevareingredienser Salget steg 4% i lokale valutaer. Valutakurserne faldt samlet 3%, og salget i DKK udgjorde 845 mio. DKK (836) EBITA-margin udgjorde 13,5% (12,7). EBITA androg 114 mio. DKK (106) Fri sektorpengestrøm før finansielle poster udgjorde 95 mio. DKK For regnskabsåret 2004/05 er målet fortsat en organisk vækst på 5-6%, men på baggrund af de nuværende valutakurser (herunder en USD-kurs på 5,70 DKK), som er 3-4% lavere end sidste års valutakurser, forventes nu en omsætning på ca mio. DKK mod tidligere angivet mio. DKK. EBITA-marginen forventes fortsat at udgøre 13,0% ALK-Abelló Allergivaccination Salget steg 5% i lokale valutaer. Valutakurserne faldt samlet 1%, og salget i DKK udgjorde 325 mio. DKK (314) EBITA for kerneforretningen udgjorde 93 mio. DKK (84) Pipelineomkostningerne androg 41 mio. DKK (53) Samlet EBITA udgjorde 52 mio. DKK (31) Den nyudviklede produktlinie til sublingual immunterapi, SLITone, fortsætter den positive udvikling Nyt klinisk studie bekræfter sikkerhed og klinisk effekt af tablet mod græspollenallergi De tyske sundhedsmyndigheder har meddelt, at man med virkning fra 1. januar 2005 reducerer den obligatoriske rabatydelse fra 16% til 6% af salgsprisen For regnskabsåret 2004/05 forventes nu en organisk vækst i kerneforretningen på 8-10% mod tidligere 7-9%. Pipelineomkostningerne forventes at ligge på niveau med 2003/04. Samlet EBITA forventes nu at udgøre ca. -15 mio. DKK mod tidligere angivet 30 mio. DKK. Opjusteringen af salg og resultat skyldes effekten af bortfald af den midlertidige prisrabat i Tyskland Chr. Hansen Gruppen Salget steg 4% i lokale valutaer og androg mio. DKK (1.150) Ordinært resultat før skat udgjorde 121 mio. DKK (90) Nettorentebærende gæld blev reduceret med 160 mio. DKK til mio. DKK Chr. Hansen Holding A/S' andel af periodens resultat androg 60 mio. DKK (43) For regnskabsåret 2004/05 forventes fortsat med udgangspunkt i de nuværende valutakurser, herunder en USD-kurs på 5,70 DKK, et ordinært resultat før skat på mio. DKK Side 1/19 Kontaktpersoner: Adm. direktør Erik Sørensen eller José A. Moreno, Director Investor Relations and M&A

2 Kommentarer til 2004/05 for Chr. Hansen Ingredienssektoren Chr. Hansen Ingredienssektoren Resultatopgørelse, 1. september 30. november Mio. DKK 04/05 % 03/04 % Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger (506) 60 (499) 60 Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (59) 7 (58) 7 Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger (166) 20 (173) 21 Resultat af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) Afskrivning af goodwill (15) 2 (16) 2 Resultat af primær drift (EBIT) Afskrivninger inkl. goodwillafskrivninger er afholdt i resultatopgørelsen med Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Nettoomsætning Omsætningen for perioden udgjorde 845 mio. DKK, svarende til en organisk vækst på 4%. Væksten har været størst i Asien, Pacific & Middle East samt i Sydamerika, mens der har været negativ organisk vækst i Nordamerika. Salg Mio. DKK 04/05 03/04 Nordamerika Europa, Sydamerika & Asien Ingredienser Det er først og fremmest salget af kulturer og Human Health-produkter inkl. farmaprodukter, der har båret væksten. Herudover er øget markedsføringsindsats samt åbning af salgskontorer baggrunden for den øgede vækst. Prisfald på animalsk osteløbe samt periodeforskydninger i ordremønstre har påvirket væksten negativt i kvartalet. Valutakurserne, herunder specielt USD og USDrelaterede valutaer, har udvist et samlet fald på 3%, hvorfor omsætningen målt i DKK kun steg med 1%. 3 måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 2/19

3 Kommentarer til 2004/05 for Chr. Hansen Ingredienssektoren Geografisk fordeling - organisk vækst pr. kvartal % Q1 00/01 Q3 00/01 Q1 01/02 Q3 01/02 Q1 02/03 Q3 02/03 Q1 03/04 Q3 03/04 Europa, Sydamerika & Asien Nordamerika Global Q1 04/05 Europa Salget i Europa steg organisk med 4% til 423 mio. DKK (404). Væksten har været over gennemsnittet i Tyrkiet, Spanien, Tyskland og Rusland, mens der har været negativ organisk vækst i Frankrig, især pga. bortfald af enkelte engangsordrer. Der er fortsat vundet markedsandele inden for kulturområdet, hvor introduktion af nye produkter til såvel yoghurt- som osteindustrien har medført stigende salg. Salget af produkter til Human Health-industrien er steget. Der er fortsat prispres på osteløbeområdet, hvilket har resulteret i en lavere omsætning men uforandret indtjening for dette produktområde. Nordamerika Salget i Nordamerika viste en negativ organisk vækst på 2%. Grundet svækkelsen af USD på i alt 8% i forhold til sidste år faldt salget opgjort i DKK fra 300 mio. DKK til 269 mio. DKK. Salget er vokset organisk i Canada og i Mexico, men er faldet i USA. Faldet i salget i USA skyldes især periodeforskydning i ordreindgangen inden for Animal Health-produkter og vinkulturer samt et faldende salg af sweeteners, især inden for specifikke produktgrupper. Desuden har salget af smagsstoffer været lavere end forventet. Salget af kulturer fortsætter med at vokse, godt hjulpet af det nye mejerikultursystem EASY-SET, der er rettet mod store amerikanske ostemejerier. EASY-SET, der giver en mere sikker og bedre kontrolleret syrningsproces i mejerierne og dermed en bedre proceskontrol, har gennem det sidste par år taget markedsandele i USA, og vi forventer, at dette fortsætter. Salget af såvel farmaceutiske hjælpestoffer som probiotiske produkter til helsekostindustrien viser fortsat høj vækst. Den negative salgsudvikling, højere produktionsomkostninger end forventet, samt effekten af den faldende værdi af USD har medført et fald i indtjeningen i Nordamerika. Primo januar 2005 er den tidligere leder af Chr. Hansen Nordamerika fratrådt, og ny internt rekrutteret leder er udnævnt. Sydamerika Salget i Sydamerika har i 1. kvartal udvist en organisk vækst på 17%. Opgjort i DKK udgjorde salget 62 mio. DKK (54). Salgsstigningen har især fundet sted i Argentina. Der har i regionen været vækst inden for alle produktområder, bortset fra enzymområdet. Kultursalget har især udvist stor salgsvækst, ligesom nyudviklede smagsløsninger er blevet positivt modtaget af argentinske kunder. Asia/Pacific/Middle East Den organiske vækst i regionen udgjorde 16%. Salget i DKK udgjorde 91 mio. DKK (78). Den høje salgsvækst er resultatet af etableringen af nye salgskontorer i flere lande i regionen i løbet af de sidste 1-2 år. Væksten har været høj i alle lande i regionen, bortset fra Australien, hvor især faldende salg af enzymer reducerede væksten til 5%. Salget af kulturer, farver og smagsstoffer er steget i regionen. Vi har stor gavn af vores applikationscentre i Malaysia, Kina og Indien, hvorfra vi er i stand til at tilbyde kundetilpassede løsninger. Bruttomarginen var 40,1% eller 20 basis point (b.p.) lavere end sidste år. 3 måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 3/19

4 Kommentarer til 2004/05 for Chr. Hansen Ingredienssektoren Kapacitetsomkostninger faldt 3% til 225 mio. DKK (231), og forsknings- og udviklingsomkostninger udgør fortsat 7% af salget. Resultat af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) udgjorde 114 mio. DKK (106). EBITA-marginen steg til 13,5% fra 12,7%, især drevet af det voksende kultursalg. EBITA Mio. DKK 04/05 03/04 Nordamerika EBITA % af salg 3,7% 6,7% Europa, Sydamerika & Asien EBITA % af salg 18,1% 16,0% Ingredienser EBITA % af salg 13,5% 12,7% Afskrivning af goodwill faldt 1 mio. DKK til 15 mio. DKK som følge af de faldende valutakurser. Resultat af primær drift (EBIT) blev 99 mio. DKK (90). Balance Den investerede kapital blev reduceret med 124 mio. DKK fra mio. DKK ultimo 2003/04 til mio. DKK ved udgangen af 1. kvartal 2004/05. Fri sektorpengestrøm før finansielle poster udgjorde 95 mio. DKK (31) og er højere end sidste år især som følge af en mindre forøgelse af arbejdskapitalen end tilsvarende periode sidste år. Sektorpengestrøm før finansielle poster Mio. DKK 04/05 03/04 Overskud af primær drift Afskrivninger Forskydning i arbejdskapital, reguleringer mv. (28) (76) Sektorpengestrøm fra driften Bruttoinvesteringer*) (34) (42) Fri pengestrøm før finansielle poster *) inkl. en andel af Chr. Hansen Holdings investeringer i sektoren FORVENTNINGER TIL 2004/05 For regnskabsåret 2004/05 er målet fortsat en organisk vækst på 5-6%, men på baggrund af de nuværende valutakurser (herunder en USDkurs på 5,70 DKK), som er 3-4% lavere end sidste års valutakurser, forventes nu en omsætning på ca mio. DKK mod tidligere angivet mio. DKK. EBITA-marginen forventes fortsat at udgøre 13,0%. 3 måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 4/19

5 Kommentarer til 2004/05 for ALK-Abelló Allergisektoren ALK-Abelló Allergisektoren Resultatopgørelse, 1. september 30. november Mio. DKK 04/05 % 03/04 % Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger (105) 32 (106) 34 Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (53) 16 (64) 20 Salgs-, markedførings- og administrationsomkostninger (115) 36 (113) 36 Resultat af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) Afskrivning af goodwill (1) - (1) - Resultat af primær drift (EBIT) Afskrivninger inkl. goodwillafskrivninger er afholdt i resultatopgørelsen med Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Nettoomsætningen udgjorde 325 mio. DKK (314) svarende til en organisk vækst på 5%. Udviklingen i valutakurserne påvirkede salget negativt med 1%. Den tyske obligatoriske ekstra rabatydelse på 10%, der ikke var gældende i samme periode sidste år, har påvirket nettosalget negativt. Stigningen i omsætningen for allergivacciner var tilfredsstillende og skyldtes såvel stigning i salget af initial- som vedligeholdelsesbehandlinger. Salget af indlicensierede produkter udviste et mindre fald i kvartalet. Prissituation i Tyskland De tyske sundhedsmyndigheder har meddelt, at man med virkning fra 1. januar 2005 reducerer den obligatoriske rabatydelse fra 16% til 6% af salgsprisen. Under forudsætning af at de tyske myndigheder ikke indfører nye prisbegrænsende tiltag i 2005, opjusteres forventningerne til ALK-Abellós EBITA med ca. 15 mio. DKK til et forventet EBITA på ca. -15 mio. DKK i forhold til det tidligere estimat på -30 mio. DKK for regnskabsåret. Periodens bruttoresultat udgjorde 220 mio. DKK (208). Bruttoresultat for 2004/05 er positivt påvirket af ændring i produktmiks sammenlignet med 2003/04. Kapacitetsomkostninger udgjorde 168 mio. DKK (177). Faldet i kapacitetsomkostninger i forhold til sidste år skyldes primært et fald i forsknings- og udviklingsomkostningerne. Resultat af primær drift før goodwill afskrivninger (EBITA) udgjorde 52 mio. DKK (31). EBITA Mio. DKK 04/05 03/04 Kerneforretning EBITA % af salg 28,6% 26,8% Pipeline (41) (53) Allergi måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 5/19

6 Kommentarer til 2004/05 for ALK-Abelló Allergisektoren EBITA for kerneforretningen blev 93 mio. DKK, hvilket er 9 mio. DKK bedre end sidste år, primært som følge af stigende salg og ændring af produktmiks. Pipelineomkostningerne beløb sig til 41 mio. DKK, og er dermed 12 mio. DKK lavere end sidste år. Omkostninger til kliniske undersøgelser er forskudt mellem de enkelte kvartaler. Afskrivning af goodwill udgjorde 1 mio. DKK. Resultat af primær drift (EBIT) androg 51 mio. DKK (30). Fri sektorpengestrøm før finansielle poster er forbedret med 17 mio. DKK i forhold til sidste år og udgjorde 43 mio. DKK (26). Sektorpengestrøm før finansielle poster Mio. DKK 04/05 03/04 Overskud af primær drift Afskrivninger Forskydning i arbejdskapital, reguleringer mv. (1) 5 Sektorpengestrøm fra driften Bruttoinvesteringer*) (19) (21) Fri pengestrøm før finansielle poster *) inkl. en andel af Chr. Hansen Holdings investeringer i sektoren Bruttoinvesteringer udgjorde 19 mio. DKK (21) og vedrører især investeringer i Hørsholm. Samlede aktiver faldt fra mio. DKK pr. 30. november 2003 til 986 mio. DKK pr. 30. november 2004, heraf 443 mio. DKK anlægsaktiver og 543 mio. DKK omsætningsaktiver. KERNEFORRETNINGEN SLITone i Central- og Sydeuropa ALK-Abellós nyudviklede produktlinie til sublingual immunterapi, SLITone, fortsætter den positive salgsudvikling. Vaccine mod husstøvmideallergi i Kina Introduktionen i Kina af ALK-Abellós injektionsbaserede vaccine mod husstøvmideallergi, Alutard SQ, forløber som planlagt. De første patienter har påbegyndt behandlingen. I første omgang tilbydes behandling på allergiklinikker på hospitaler i udvalgte større byer. I december 2004 var der oprettet 16 allergiklinikker. Salget forventes at være på et beskedent niveau i indeværende regnskabsår, og det er endnu for tidligt at bedømme de fremtidige salgsmuligheder for vaccinen i Kina. PIPELINEN Tablet mod græspollenallergi ALK-Abelló indsendte i sommeren 2004 en registreringsansøgning vedrørende tabletten mod græspollenallergi til de svenske myndigheder, som fortsat behandler ansøgningen. En eventuel godkendelse af ansøgningen fra de svenske myndigheder forventes tidligst at foreligge medio ALK-Abelló har afsluttet GT-07, som er et supplerende klinisk studie af sikkerhed og klinisk effekt af græspollentabletten hos græspollenallergikere med moderat til svær høfeber, der samtidig har milde til moderate astmasymptomer. Studiet er et multicenterstudie med mindst 10 ugers forbehandling, omfattende 114 patienter i Danmark og Sverige. Ifølge de foreløbige resultater af dette studie reducerer ALK-Abellós tabletbaserede allergibehandling symptomer med 37%, og forbruget af symptomdæmpende medicin reduceres med 41%. Studiet skaber yderligere dokumentation for tabletbehandlingens effekt og sikkerhedsprofil. Resultaterne af GT-07 svarer til de resultater, der er opnået ved de injektionsbaserede vacciner mod græspollenallergi. 3 måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 6/19

7 Kommentarer til 2004/05 for ALK-Abelló Allergisektoren Inklusionen af patienter i GT-08 forløber som planlagt. GT-08 er et supplerende klinisk studie af effekten af tabletten for græspollenallergikere. Formålet med studiet er bl.a. at understøtte lanceringen af tabletten. Undersøgelsen forventes at inkludere ca. 600 patienter. Resultatet af studiet forventes at foreligge i første halvdel af Lanceringen af tabletten mod græspollenallergi planlægges at finde sted i slutningen af Tablet mod husstøvmideallergi Arbejdet med udviklingen af en tabletbaseret vaccine mod husstøvmideallergi forløber som planlagt. ALK-Abelló forventer fortsat at indlede kliniske tolerabilitetsstudier af dette produkt i løbet af ORGANISATION FORVENTNINGER TIL 2004/05 For kerneforretningen opjusteres forventningerne til EBITA med ca. 15 mio. DKK fra ca. 170 mio. DKK til ca. 185 mio. DKK pga. bortfald af den obligatoriske ekstra rabatydelse på 10% i Tyskland. Det forudsættes samtidig, at de tyske myndigheder ikke indfører nye prisbegrænsende tiltag i løbet af Som en konsekvens heraf opjusteres den organiske vækst i salget i kerneforretningen til ca. 8-10% mod tidligere 7-9%. Pipelineomkostningerne forventes fastholdt på niveauet fra regnskabsåret 2003/04, dvs. ca. 200 mio. DKK. EBITA for 2004/05 forventes herefter opjusteret til ca. -15 mio. DKK mod tidligere forventet -30 mio. DKK. Optimering af arbejdsprocesser Under overskriften "Fit-for-Fight" igangsatte ALK-Abelló i foråret 2004 et projekt med det formål at effektivisere organisationsstrukturer og arbejdsgange. "Fit-for-Fight" projektet har givet de ønskede resultater og har bl.a. medført outsourcing af engineering-aktiviteterne til Novo Nordisk Engineering samt en reduktion i antallet af ansatte. 3 måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 7/19

8 Kommentarer til 2004/05 for Chr. Hansen Gruppen Chr. Hansen Gruppen Regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den aflagte årsrapport for 2003/04. Resultatopgørelse Resultat af primær drift er kommenteret under hver sektor. Resultat af primær drift (EBIT) Mio. DKK Chr. Hansen 99 ALK-Abelló 51 Holding/elimineringer 2 Chr. Hansen Gruppen 152 Egenkapitalen udgjorde mio. DKK, svarende til 37,3% af balancesummen. Den nettorentebærende gæld blev reduceret med 160 mio. DKK fra mio. DKK ultimo 2003/04 til mio. DKK ved udgangen af 1. kvartal 2004/05. Ændringen i egenkapitalen kan specificeres som følger: Mio. DKK Periodens resultat 60 Udbytte - Valutakursreguleringer (33) Sikring af fremtidige transaktioner (6) I alt 21 Nettofinansieringsomkostninger androg 31 mio. DKK (32). Ordinært resultat før skat udgjorde herefter 121 mio. DKK (90). Beregnet skat af periodens ordinære resultat udgjorde 47 mio. DKK, svarende til 39% af ordinært resultat før skat (34). Den fortsat relativt høje skattesats skyldes, at en væsentlig del af goodwillafskrivningerne ikke er fradragsberettigede, og at en forholdsmæssig stor del af Gruppens indtjening er placeret i lande med høj skattesats. Chr. Hansen Gruppens resultat inkl. minoritetsinteresser udgjorde herefter 74 mio. DKK (56), og Chr. Hansen Holding A/S' andel af årets resultat udgjorde 60 mio. DKK (43). Indtjening pr. aktie (EPS) udgjorde 5,9 DKK (4,2). Balance Den investerede kapital blev reduceret med 139 mio. DKK fra mio. DKK ultimo 2003/04 til mio. DKK ved udgangen af 1. kvartal 2004/05. Pengestrøm Mio. DKK 04/05 03/04 Overskud af primær drift Afskrivninger Forskydning i arbejdskapital, reguleringer mv. (37) (78) Betalte omkostninger, renter og skat (53) (48) Pengestrøm fra driften Investeringer (41) (46) Fri pengestrøm Investeringer Mio. DKK 04/05 03/04 Bruttoinvesteringer i: Chr. Hansen ALK-Abelló Bruttoinvesteringer i alt Afgange mv. (12) (17) Investeringer måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 8/19

9 Kommentarer til 2004/05 for Chr. Hansen Gruppen Muligt frasalg af Chr. Hansen Holding A/S' Ingredienssektor Som meddelt i fondsbørsmeddelelse af 24. november 2004 ønsker Lundbeckfonden i fremtiden ikke at være en langsigtet strategisk ejer af en kontrollerende aktiepost i en ingrediensvirksomhed. Som en konsekvens heraf har bestyrelsen i Chr. Hansen Holding A/S besluttet ikke længere at arbejde for en spaltning og undersøger nu i stedet mulighederne for et salg af Ingredienssektoren. Salgsprocessen er igangsat og forventes afsluttet inden udgangen af Efter en sådan transaktion vil Chr. Hansen Holding A/S udelukkende bestå af aktiviteterne i ALK-Abelló A/S, således at det fortsættende børsnoterede selskab alene er et farmaceutisk selskab fokuseret på allergibehandling og forebyggelse af astma. Finanskalender 27. april 2005 Halvårsrapport (Q2) 2004/05 5. juli måneders rapport (Q3) 2004/05 Uge Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 CHR. HANSEN GRUPPENS FORVENTNINGER TIL 2004/05 Forudsætninger. Et rente- og valutakursniveau som gældende på nuværende tidspunkt, herunder en USD-kurs på 5,70 DKK. Salget forventes at udgøre ca. 4,6 mia. DKK, svarende til en organisk vækst på ca. 6%. Ordinært resultat før skat. Forventningerne til EBITA er kommenteret under sektorerne. Gruppens ordinære resultat før skat forventes fortsat at udgøre mio. DKK. Udtalelser om fremtidige forhold Denne kvartalsrapport indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for Chr. Hansen Gruppens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i kvartalsrapporten. Sådanne faktorer omfatter bl.a. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel og konkurrencefaktorer. Analytikermøde Der afholdes analytikermøde i dag kl på selskabets adresse i Hørsholm. Mødet webcastes på engelsk og kan følges på Hørsholm, den 20. januar 2005 CHR. HANSEN HOLDING A/S Jørgen Worning bestyrelsesformand Erik Sørensen adm. direktør 3 måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 9/19

10 Fondsbørsmeddelelser Fondsbørsmeddelelser udsendt i indeværende regnskabsår Nr. 1 Tildeling af aktieoptioner til direktionen (8/9/04) Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Finanskalender for regnskabsåret 2004/05 for Chr. Hansen Gruppen og Chr. Hansen Holding A/S (15/9/04) Chr. Hansen Gruppen opjusterer forventningerne til resultatet for regnskabsåret 2003/04 baseret på ureviderede og foreløbige tal (4/10/04) Dato for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse 2003/04 samt invitation til analytikermøde i Chr. Hansen Gruppen (8/11/04) Årsregnskabsmeddelelse for 2003/04 for Chr. Hansen Gruppen og Chr. Hansen Holding A/S (16/11/04) Chr. Hansen Holding A/S undersøger mulighederne for salg af fødevareingredienssektoren (24/11/04) Nr. 7 Ordinær generalforsamling i Chr. Hansen Holding A/S (25/11/04) Nr. 8 Generalforsamlingsforløb i Chr. Hansen Holding A/S den 13. december 2004 (13/12/04) Nr. 9 Nr. 10 Sikkerhed og klinisk effekt af tablet mod græspollenallergi yderligere dokumenteret i nyt studie (06/01/05) Dato for offentliggørelse af 3 måneders rapport (Q1) 2004/05 samt invitation til analytikermøde i Chr. Hansen Gruppen (13/01/05) 3 måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 10/19

11 Hoved- og nøgletal for Chr. Hansen Gruppen Fuldt udvandede nøgletal Q1 Q1 31. aug. Beløb i mio. DKK 2004/ / / Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (31) (32) Resultat af ordinær drift før skat Periodens resultat Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Antal medarbejdere - gennemsnit Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gældsforpligtelser, netto Egenkapital Pengestrømme og investeringer Afskrivninger heraf goodwillafskrivninger Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra investeringer (41) (46) Fri pengestrøm Aktiedata Udbytteprocent Selskabskapital Aktier i stk. à 10 DKK Nøgletal Overskudsgrad af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) 14,4 12,0 8,6 Overskudsgrad af primær drift (EBIT) 13,0 10,6 7,2 Egenkapitalens andel 38,5 37,3 36,2 36,2 Indtjening pr. aktie før goodwillafskrivninger (EPSAA) - DKK 7,3 7,5 5,8 13,9 Indtjening pr. aktie (EPS) - DKK 5,8 5,9 4,2 7,5 Cash flow pr. aktie (CFPS) - DKK 11,7 11,9 5,8 30,0 Indre værdi pr. aktie - DKK 192,5 189,7 188,0 187,7 Vækst Nettoomsætning Stigning i % 2 (3) Stigningen sammensætter sig således: Organisk vækst 4 3 Valuta (2) (6) Tilkøbte virksomheder - - Definitioner: se side 19 3 måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 11/19

12 Resultatopgørelse 1. september 30. november Chr. Hansen Gruppen Note Beløb i mio. DKK 2004/ /04 1 Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter 14 1 Andre driftsomkostninger 2 3 Resultat af primær drift før goodwillafskrivninger Afskrivning af goodwill Resultat af primær drift Renteindtægter og lignende indtægter 6 1 Renteomkostninger og lignende omkostninger Resultat af ordinær drift før skat Skat af ordinært resultat Ordinært resultat efter skat Minoritetsaktionærernes andel af tilknyttede virksomheders resultat Periodens resultat Indtjening pr. aktie (EPS) - DKK 5,9 4,2 3 måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 12/19

13 Balance pr. 30. november Aktiver Chr. Hansen Gruppen Beløb i mio. DKK 30. nov. 31. aug. 30. nov Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Øvrige immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andet driftsmateriel og inventar Igangværende investeringer Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer og tilgodehavender Udskudt skat, aktiv Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede varer og handelsvarer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 13/19

14 Balance pr. 30. november Passiver Chr. Hansen Gruppen Beløb i mio. DKK 30. nov. 31. aug. 30. nov Egenkapital Selskabskapital Sikring af fremtidige transaktioner (6) (6) (2) Andre reserver Foreslået udbytte Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Bank- og finanslån Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld og andre langfristede gældsforpligtelser Bank- og finanslån Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 14/19

15 Pengestrømsopgørelse 1. september - 30.november Chr. Hansen Gruppen Beløb i mio. DKK Note 2004/ /04 Resultat af primær drift Reguleringer A Ændring i driftskapital B (32) (77) Renteindbetalinger o.lign. 6 1 Renteudbetalinger o.lign. (37) (28) Betalte skatter (22) (21) Pengestrøm fra driften Investeringer i immaterielle anlægsaktiver - (6) Investeringer i materielle anlægsaktiver (53) (57) Salg af materielle anlægsaktiver Ændring i andre finansielle anlægsaktiver 1 - Pengestrøm fra investeringer (41) (46) Fri pengestrøm Ændring i finansielle forpligtelser (46) 52 Minoritetsinteresser (1) - Pengestrøm fra finansiering (47) 52 Periodens nettopengestrøm Likvide beholdninger 1. september Urealiseret gevinst på valuta, som indgår i likvide beholdninger 1 - Periodens nettopengestrøm Likvide beholdninger 30. november A B Reguleringer Af- og nedskrivninger Avance ved salg af aktiver (8) - Forskydning i hensættelser 3 (1) I alt Ændring i driftskapital Varebeholdninger (14) (20) Tilgodehavender (3) (64) Leverandører af varer og tjenesteydelser (36) (11) Anden gæld I alt (32) (77) Pengestrømsopgørelsen er korrigeret for valutakursreguleringer i de udenlandske tilknyttede virksomheder, og disse er således ikke indeholdt i pengestrømsopgørelsen. Dette medfører, at de enkelte tal i pengestrømsopgørelsen ikke kan udledes direkte af resultatopgørelsen og balancen. 3 måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 15/19

16 Noter til resultatopgørelsen Chr. Hansen Gruppen Beløb i mio. DKK 2004/ /04 1 Nettoomsætning Geografiske segmenter Danmark Europa (ekskl. Danmark) Nordamerika Øvrige markeder I alt Sektorer Ingredienssektoren Allergisektoren I alt De geografiske segmentoplysninger er fordelt i henhold til kundernes lokation. 3 måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 16/19

17 Egenkapitalens udvikling Chr. Hansen Gruppen Beløb i mio. DKK 30. nov. 31. aug. 30. nov Selskabskapital Kapital ved periodens begyndelse Kapital ved periodens slutning Selskabets beholdning af egne aktier udgør stk. 3 Egenkapital Egenkapitalen har i perioden udviklet sig således: Egenkapital ved periodens begyndelse Udbytte til Chr. Hansen Holding A/S' aktionærer - (20) - Periodens resultat Valutakursregulering af primo egenkapitalen i udenlandske dattervirksomheder (33) (60) (49) Sikring af fremtidige transaktioner, periodens bevægelse (6) (5) (1) Egenkapital ved periodens udgang måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 17/19

18 Supplerende noter Segment information for Chr. Hansen Gruppen Beløb i mio. DKK 2004/ / / / / / / /04 RESULTATOPGØRELSE Holding/- Ingredienser Allergi elimineringer Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger (506) (499) (105) (106) 5 4 (606) (601) Bruttoresultat I alt Forsknings- og udviklingsomkostninger (59) (58) (53) (64) 4 5 (108) (117) Kapacitetsomkostninger m.v. (166) (173) (115) (113) (7) (7) (288) (293) Resultat af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) Afskrivning af goodwill (15) (16) (1) (1) - - (16) (17) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af ordinær drift før skat (2) (5) BALANCE Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital (346) (183) Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser (777) (575) Gældsforpligtelser i alt (2) Passiver i alt INVESTERING Investeret kapital Investeringer i anlægsaktiver GEOGRAFISKE SEGMENTER* Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Investeringer i alt Danmark Europa (ekskl. Danmark) Nordamerika Øvrige markeder I alt De geografiske segmentoplysninger er fordelt i henhold til aktivernes lokation. *) Omsætning er oplyst i note 1 3 måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 18/19

19 Definitioner Investeret kapital Immaterielle og materielle anlægsaktiver, varebeholdninger og tilgodehavender med fradrag af hensatte forpligtelser (ekskl. udskudt skat), leverandørgæld, andre gældsforpligtelser og minoritetsinteresser. Overskudsgrad af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) Overskudsgrad af primær drift (EBIT) Egenkapitalens andel Indtjening pr. aktie før goodwillafskrivninger (EPSAA) Indtjening pr. aktie (EPS) Cash flow pr. aktie (CFPS) Price earningskvote (PE) Indre værdi pr. aktie Resultat af primær drift før goodwillafskrivninger x 100/Nettoomsætningen Resultat af primær drift x 100/Nettoomsætningen Egenkapital ultimo x 100/Passiver ultimo Periodens resultat ekskl. ekstraordinære omkostninger tillagt afskrivning af goodwill/gennemsnitligt antal aktier Periodens resultat ekskl. ekstraordinære omkostninger/gennemsnitligt antal aktier Pengestrømme fra driften ekskl. minoritetsandele/gennemsnitligt antal aktier Børskurs/Indtjening pr. aktie Egenkapital ultimo/antal aktier ultimo EPS, CFPS, PE samt fuldt udvandede nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings 'Anbefalinger og nøgletal 1997'. Ved beregning af fuldt udvandede nøgletal er effekten af udstedte aktieoptioner pr. 30. november 2004 indregnet i henholdsvis egenkapital og antal aktier. 3 måneders rapport (Q1) 2004/05 -- Fondsbørsmeddelelse nr. 11 i 2004/05 af 20. januar 2005 Side 19/19

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 19 2005/06 4. juli 2006 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes Økonomiske

Læs mere

KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 17 i 2002/03 3. juli 2003 KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 31. maj 2003 urevideret I fondsbørsmeddelelse nr. 16 af

Læs mere

9 MÅNEDERS RAPPORT (Q3) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

9 MÅNEDERS RAPPORT (Q3) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse Nr. 21 i 2004/05 Den 5. juli 2005 9 MÅNEDERS RAPPORT (Q3) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2004 31. maj 2005, urevideret Tal i parentes er sammenligningstal

Læs mere

6 MÅNEDERS RAPPORT (Q2) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

6 MÅNEDERS RAPPORT (Q2) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse Nr. 14 i 2004/05 Den 27. april 2005 6 MÅNEDERS RAPPORT () FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2004 28. februar 2005, urevideret Tal i parentes er sammenligningstal

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 16/2008 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT (Q2) 2003/04 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

HALVÅRSRAPPORT (Q2) 2003/04 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 15 i 2003/04 Den 29. april 2004 HALVÅRSRAPPORT (Q2) 2003/04 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2003 29. februar 2004 urevideret Chr. Hansen Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 2007 22. maj 2007 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 3 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste år

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes)

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2003/04 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN OG CHR. HANSEN HOLDING A/S

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2003/04 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN OG CHR. HANSEN HOLDING A/S Fondsbørsmeddelelse Nr. 5 i 2004/05 Den 16. november 2004 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2003/04 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN OG CHR. HANSEN HOLDING A/S Tal i parentes er sammenligningstal til sidste år Chr. Hansen

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN OG CHR. HANSEN HOLDING A/S

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN OG CHR. HANSEN HOLDING A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5 i 2002/03 18. november 2003 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN OG CHR. HANSEN HOLDING A/S Chr. Hansen Fødevareingredienser Salget steg med 2% i lokale

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 25. august 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 5 sider i alt SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004 Nettoomsætningen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret)

Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret) Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Resultater for perioden (Sammenligningstal for første kvartal 2012 er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i lokale

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Årsrapport 2003/04 CHR HANSEN. Bedre fødevarer og bedre helbred. til mennesker over hele verden. Chr. Hansen Gruppen Årsrapport 2003/04

Årsrapport 2003/04 CHR HANSEN. Bedre fødevarer og bedre helbred. til mennesker over hele verden. Chr. Hansen Gruppen Årsrapport 2003/04 Årsrapport 2003/04 CHR HANSEN Gruppen Bedre fødevarer og bedre helbred Chr. Hansen Gruppen Årsrapport 2003/04 til mennesker over hele verden Indhold Årsrapport Chr. Hansen Gruppen stærkt positioneret 1

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 26. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr.5/2004 5 sider i alt SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004 Nettoomsætning blev 173

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Engrosbiler Jens Munk ApS

Engrosbiler Jens Munk ApS Engrosbiler Jens Munk ApS CVR-nr. 26 22 92 00 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12 2014 Jens Munk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere