COLOR TELEVISION VISION II 26 LXW DOLBY VISION II 32 LXW DOLBY SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COLOR TELEVISION VISION II 26 LXW 68-9620 DOLBY VISION II 32 LXW 82-9620 DOLBY SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS"

Transkript

1 COLOR TELEVISION VISION II 26 LXW DOLBY VISION II 32 LXW DOLBY SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS

2 INDHOLD 3-4 Opstilling og sikkerhed 5-6 Tilslutning/Forberedelse 5 Tilslutning af antenne og netledning 6 Isættelse af batterier i fjernbetjeningen 7-9 Kort oversigt 7 Tv ets tilslutninger 8 Fjernbetjeningen (tv-funktion) 9 Fjernbetjeningen (tekst-tv) 9 Frontpanelet på tv et 10 Indstillinger 10 Indstilling af tv-programmer automatisk 10 Billed- og lydindstillinger 11 Easy Dialog System 11 Den interaktive betjeningsvejledning»easy Dialog System«12-13 Tillægsfunktioner 12 Grundfunktioner 13 Zappefunktion 13 Alfanumerisk programvalg 14 Tekst-TV-Funktion 14 TOP-tekst- eller FLOF-tekst-funktion 14 Normaltekst-funktion 14 Yderligere funktioner 14 Double Window-funktion Informationer 15 Tekniske data 15 Servicehenvisninger for specialforhandleren 15 Miljøhenvisning Afhjælpning af fejl 2

3 TV R OPSTILLING OG SIKKERHED 20 cm 10 cm 20 cm Krieg am Golf 10 cm! SERVICE! Overhold følgende henvisninger i forbindelse med opstillingen af tv et: Dette tv er beregnet til modtagelse og gengivelse af billed- og lydsignaler. Enhver anden anvendelse er udtrykkeligt forbudt. Den idéelle afstand til skærmen er på 5 gange skærmens diagonale mål. Lys udefra på skærmen forringer billedkvaliteten. Sørg for tilstrækkeligt store afstande i reoler. Tv et er udelukkende beregnet til anvendelse i tørre rum. Hvis du alligevel anvender tv et udendørs, skal du under alle omstændigheder sørge for, at det er beskyttet mod fugt (regn, vandstænk). Udsæt aldrig tv et for fugt i nogen form. Stil ikke beholdere med væske (vaser eller lignende) ovenpå tv et. Beholderen kan vælte og væsken påvirke den elektriske sikkerhed. Placér tv et på et plant og hårdt underlag. Læg ikke genstande (f.eks. aviser) ovenpå tv et, og læg ikke duge eller lignende under tv et. Stil ikke tv et i umiddelbar nærhed af radiatorer eller i direkte sollys, da det forringer kølingen. Varmeophobninger er farekilder og formindsker tv ets levetid. Få for en sikkerheds skyld af og til en fagmand til at fjerne aflejringer inde i tv et. Du må under ingen omstændigheder åbne tv et. Garantien gælder ikke for skader, der er opstået som et resultat af usagkyndige indgreb. Sørg for, at netledningen og netadapteren ikke bliver beskadiget. Tv'et må kun anvendes med vedlagte netkabel/netadapter. Tordenvejr udgør en fare for alle elektriske apparater. Også når der er slukket for tv et, kan det blive beskadiget af et lynnedslag i lysnettet og/eller antenneledningen. Træk derfor altid el- og antennestikket ud i tordenvejr. Rengør kun skærmen med en fugtig, blød klud. Brug kun rent vand. Bemærk: Tilslut ikke noget udstyr, mens der er tændt for dit apparat. Sluk også for de andre apparater, før de tilsluttes! Sæt først netstikket til dit apparat i stikkontakten, når de eksterne apparater og antennen er tilsluttet! DANSK 3

4 OPSTILLING OG SIKKERHED I forbindelse med opstillingen af apparatet bør du være opmærksom på, at overfladen på møbler ofte har en belægning af lak og kunststoffer. De indeholder for det meste kemiske tilsætningsstoffer, som bl.a. kan angribe apparatets støtteben. Derved kan der dannes aflejringer på møbeloverfladen, som kan være meget vanskelige eller umulige at fjerne. Skærmen på dit LCD-tv opfylder de højeste kvalitetskrav og er kontrolleret for pixelfejl. Af teknologiske årsager kan det på trods af den størst mulige omhyggelighed under produktionen ikke 100 % udelukkes, at enkelte billedpunkter er defekte. Sådanne pixelfejl kan hvis de befinder sig inden for de grænser, der er specificeret af DIN-normen ikke betragtes som apparatfejl, som er omfattet af garantien. 4

5 TILSLUTNING/FORBEREDELSE Tilslutning af antenne og netledning TV R 1 Sæt antennekablet fra husantennen i antennebøsningen» «på tv'et. 2 Sæt det vedlagte netkabel i strømforsyningens netbøsning. 3 Sæt netkablets stik i stikkontakten. Bemærk: Sæt først netstikket til dit apparat i stikkontakten, når de eksterne apparater og antennen er tilsluttet! De tilsluttede apparater skal indstilles i menuen»installation«under punktet»apparat-tilslutninger«. Detaljerede henvisninger til dette findes i den interaktive betjeningsvejledning»easy Dialog System«. Betjeningen af Easy Dialog-systemet beskrives fra side 11. DANSK 5

6 TILSLUTNING/FORBEREDELSE High definition HD ready Dit tv er forberedt til modtagelse af højopløsende tv-signaler (HDTV-signaler). Signalkilderne (HDTV set-top-boxe eller HDTV dvd-afspillere) kan enten tilsluttes til bøsningen»dvi«(digitalt HDTV-signal) eller til bøsningerne»y Pb Pr«(analogt HDTV-signal). På den måde sikres det, at du også kan se digitale HDTV-udsendelser, der er kopieringsbeskyttede (HDCP High Definition Copy Protection), uden problemer. Isættelse af batterier i fjernbetjeningen 1 Åbn for batterirummet ved at tage dækslet af. 2 Isæt batterierne (type mignon, f.eks. UM-3 eller AA, 2x1,5 V). Overhold polariteten (er angivet i bunden af batterirummet). 3 Luk batterirummet. Bemærk: Hvis dit tv ikke længere reagerer rigtigt på fjernbetjeningens kommandoer, kan det skyldes, at batterierne er brugt op. Brugte batterier skal altid fjernes. Der hæftes ikke for skader, der er opstået som resultat af lækkende batterier. Miljøhenvisning Batterier hører ikke hjemme i almindeligt husholdningsaffald. Det gælder også for batterier, der ikke indeholder tungmetaller. Bortskaf de brugte batterier miljømæssigt korrekt ved f.eks. at aflevere dem i de dertil beregnede indsamlingsbeholdere. Informér dig om de gældende lovbestemmelser. 6

7 KORT OVERSIGT Tv ets tilslutninger AV 6 PC IN PC AUDIO IN AV 3 AV 1 LINE OUT AV 7 DVI AV 5 Y Pb Pr L R AV 2 Netbøsning. VGA-tilslutning til pc. Lydsignalindgang til pc. Av-bøsning til tilslutning af videobåndoptager, dvd-afspiller, satellitreceiver eller camcorder via den vedlagte av-adapter. Euro/AV-bøsning til dvd-afspiller, videobåndoptager, satellitreceiver. Hovedtelefonbøsning/audioudgang. Servicebøsning for specialforhandleren. Antennebøsning. Billedindgangsbøsning i henhold til DVI-standard, til digitale (DVI) signaler fra pc en. Billedindgangsbøsninger til dvd-apspiller, videobåndoptager, satellitreceiver (YUV-standard). Lydindgang til dvd-afspiller, videobåndoptager, satellitreceiver. Euro/AV-bøsning til dvd-afspiller, videobåndoptager, satellitreceiver. DANSK 7

8 KORT OVERSIGT Fjernbetjeningen (tv-funktion) PIP E D Slukker og tænder for tv et til og fra standby. Tv-billede i tekst-tv. Skifter billedformat. Henter stikordsregisteret A Å Tænder for tv et fra standby; vælger tv-programmer direkte.»0«vælger av-programpladserne»av1«,»av2«og»av3«; alfanumerisk programvalg (se side 13); indtastning af d i Lyd fra/til (mute). Henter menuen»easy Dialog«. Z Zappefunktion (se side 13). Tele Pilot 150 C P+, P- OK TXT TV-G z F Tænder for tv et fra standby; vælger programmer trinvist; flytter cursoren op/ned. Regulerer lydstyrken; flytter cursoren mod venstre/højre. Aktiverer forskellige funktioner. Skifter mellem tekst-tv-funktion og tv-funktion. Henter tv-guiden; viser informationer om aktuelle udsendelser. Henter menuen»billede«. Slår visningen af klokkeslæt og programpladsinformation til/fra. Stillbillede. Henter menuen»lyd«. VCR DVD SAT Til betjening af grundfunktionerne i en GRUNDIG videobåndoptager, satellitreceiver eller dvd-afspiller. Tryk på tasten»vcr«,»sat«eller»dvd«, og hold den inde. Tryk derefter på den ønskede tast. Hvilke funktioner du kan udføre, afhænger af apparatets udstyr. Prøv dig frem. 8

9 KORT OVERSIGT Fjernbetjeningen (tekst-tv) 1 0 Indtastning af Tele Pilot 150 C E D i P+, P- OK TXT TV-G z (rød) (gul) F (blå) Skifter til dobbelt tekststørrelse. Henter forklaringer til tekst-tv-funktionerne i menuen»ttv-indstil.«. Henter menuen»ttv-indstil.«. Page Catching. Direkte valg af tekst-tv-sider fra oversigtssider og hentning med»ok«. Valg af undersider til. For at gøre det skal funktionen»underside«i menuen»ttv-indstil.«indstilles på»til«. Aktiverer funktionerne»stop«,»aktuel-funktion«eller»svar«(hvis den pågældende funktion er slået til i menuen»ttv-indstil.«). Stiller om mellem tekst-tv-funktion og tv-funktion. Vælger funktionen»aktuel-funktion«. Bladrer en side tilbage. Bladrer til næste side. Vælger næste kapitel. Vælger næste emne. Bemærk: I menuen»ttv-indstil.«kan der indstilles mange muligheder for tekst-tv. For at gøre det skal du i tekst-tv-funktionen hente menuen»ttv-indstil.«med»i «. Detaljerede oplysninger om det fremgår af den interaktive betjeningsvejledning» Easy Dialog-system «. Frontpanelet på tv et IO Tænd/sluk for tv et. IO DANSK 9

10 INDSTILLINGER Indstilling af tv-programmer automatisk Tv et er udstyret med en automatisk programsøgning. Du starter søgningen og kan derefter sortere tv-programmerne i rækkefølge efter eget valg. Der står 99 programpladser til rådighed til tv-programmer, som kan programmeres vilkårligt med tv-programmer fra antennen eller fra kabeltilslutningen. Du kan også slette tv-programmer fra programtabellen, som er blevet fundet flere gange, eller hvis modtagekvalitet er for dårlig. Menusprog Deutsch Norsk Dansk Nederlands Español Português Français Svenska English Suomi Italiano âesky Vælg og bekræft Hjælp Slut Slovensky Slovensko Magyar Polski Türkçe Ελληνικά 1 Når fjernsynet tændes, vælges der sprog med»p+«,»p-«og der bekræftes med»ok«. 2 Vælg opstillingssted for apparatet med»p+«,»p-«og bekræft med»ok«. Den automatiske kanalsøgning starter. Afhængig af antallet af tv-kanaler, der kan modtages, kan søgningen vare et minut eller længere. Når den automatiske programpladsbelægning er afsluttet, vises menuen»easy Dialog fremvisning«. De har her mulighed for at få vist, hvordan tv et betjenes. 3 Vælg det ønskede punkt med»p-«og hent det med»ok«. 4 Skift til fjernsynsfunktion ved at vælge»til TV-program«med»P+«,»P-«og bekræfte med»ok«. Bemærk : De fundne tv-kanaler kan De nu sortere efter eget ønske. Ligeledes kan De nu indstille de yderligere tilkommende tv-kanaler. Detaljerede henvisninger til dette findes i den interaktive betjeningsvejledning» Easy Dialog System «. Billed- og lydindstillinger 1 Vælg»Billede«menu med»z«, eller vælg»lyd«menu med»f«. 2 Vælg det ønskede menupunkt med»p+«eller»p-«, og bekræft med»ok«. 3 Foretag ændring af indstillingen med» «,» «,»P+«eller»P-«. 4 Skift tilbage til»billede«menu eller»lyd«menu med»f«. 5 Forlad»Billede«menu eller»lyd«menu med»i«. Bemærk: Detaljerede oplysninger om indstillingsmulighederne fremgår af den interaktive betjeningsvejledning» Easy Dialog-system «. 10

11 EASY DIALOG SYSTEM Den interaktive betjeningsvejledning»easy Dialog System«TV et er udstyret med den interaktive betjeningsvejledning»easy Dialog System«. De forskellige muligheder samt indstillinger og betjening af TV et vises med denne interaktive betjeningsvejledning via menuer, brugerguide og hjælpefunktioner. Den trykte betjeningsvejledning er kun hjælp til første installation samt en generel oversigt og er derfor meget kortfattet. Sådan fungerer»easy Dialog System«Hovedmenuen»Easy Dialog«er kontrolpanel på Deres TV. Denne menu er indholdfortegnelsen for»easy Dialog Systems«. Den hentes med»i «. I stikordsregistret»a til Z«findes de alfabetisk ordnede forklaringer til alle betjeningsmuligheder og indstillinger. De enkelte menupunkter hentes direkte med»1 0 «eller trinvis med»p+«,»p-«og bekræftes med»ok«. Brugerguiden i den nederste del af menuen viser med hvilke taster bestemte funktioner udføres. Hvis De ønsker en forklaring til den valgte funktion, skal De bare trykke på»d«. De er kommet til at vælge det forkerte menupunkt? Intet problem, med»f «skifter De en menu tilbage igen. Når De har foretaget alle indstillinger, eller er færdig med at læse i den interaktive betjeningsvejledning, kan der skiftes tilbage til fjernsynsfunktion med»i «. Prøv Dem frem. De kan ikke gøre noget forkert. DANSK 11

12 TILLÆGSFUNKTIONER Grundfunktioner Tænd 1 Tænd tv et med»io «på tv et. Hvis LED en lyser, står apparatet i stand-by. Tænd tv et fra standby med»1 0«eller»P+«eller»P-«. Sæt i standby / sluk 1 Sæt tv et i standby med» «. 2 Sluk helt for tv et med»io «på tv et. På den måde sparer du energi. Valg af programpladser 1 Vælg programpladser direkte med»1 0«. 2 Vælg programpladser trinvist Valg af av-programpladser 1 Vælg av-programpladser ved at hente av-menuen med»0«, vælge av-programpladsen med»p+«eller»p-«og bekræfte med»ok«. Regulering af lydstyrken 1 Regulér lydstyrken med» «eller» «. Tele Pilot 150 C Til-/frakobling af lyden 1 Slå lyden fra (mute) og til igen med»p«. Visning af klokkeslæt 1 Slå visningen af klokkeslættet til/fra med» «. Skift af billedformat Tv et skifter automatisk til formatet 16:9, hvis det registreres på Euro-AV-bøsningerne. 1 Vælg billedformat ved at hente menuen»billedformat«med»e«og vælge det ønskede billedformat med»p+«eller»p-«og bekræfte med»ok«. 12

13 TILLÆGSFUNKTIONER Zappefunktion Med denne funktion kan De gemme den tv-kanal, De netop ser, og springe (zappe) videre til andre tv-kanaler. 1 Vælg den tv-kanal, der skal gemmes (f.eks. kanalen 7, PRO7), ved hjælp af»1 0«eller»P+«,»P-«og gem med»z«. På skærmen vises f.eks. indblændingen»z 7 PRO7«. Z 7 PRO7 2 Der kan nu skiftes til andre tv-kanaler ved hjælp af»1 0 «eller»p+«,»p-«. 3 Med»Z«kan man hver gang skifte (zappe) frem og tilbage mellem den gemte tv-kanal (eksempelvis PRO7) og den tvkanal, der blev set sidst. 4 Afslut zappefunktionen med»i«. Indblændingen forsvinder. Alfanumerisk programvalg Programpladserne kan hentes direkte ved at indtaste kanalens navn (f.eks. ARD). Ciffertasterne»2 0«er belagt med bogstaver. Der kan maks. indtastes fire bogstaver. 1 Med»2 0«indtastes første bogstav i kanalens navn (f.eks.»2«for bogstavet A). På skærmen vises en liste med alle tv-kanaler, der begynder med bogstaverne»a«,»b«eller»c«. Hver gang der indtastes et yderligere bogstav, indsnævres listen over mulige tv-kanaler. 2 Vælg den ønskede tv-kanal fra listen med»p+«,»p-«og hent den med»ok«. Bemærk: Der er tre muligheder ved valg af en programplads: 1. Bogstavindtastning Fra: Tv-kanalerne vælges kun via cifferindtastning. 2. Bogstavindtastning Til: Tv-kanalerne vælges kun via alfanumerisk indtastning. 3. Mix: Efter indtastning af et ciffer skiftes automatisk til den valgte tv-kanal, og den tilsvarende alfanumeriske liste indblændes. 3. Eksempel: Tryk på»3«. Tv et skifter til tredje programplads (f.eks. BR3), og samtidig vises listen over tv-kanaler, der begynder med»d«,»e«eller»f«. Den ønskede valgmulighed indstilles under»sår funktioner«i menuen»installation«. Se også henvisningerne i Easy Dialogsystemet. DANSK 13

14 TEKST-TV-FUNKTION TOP-tekst- eller FLOF-tekst-funktion 1 Tænd tekst-tv med»txt«. 2 Tekst-tv-sider kan vælges direkte med»1...0«. Bemærk: Nederst på skærmen ses en informationslinie, som består af et rødt, et grønt og afhængigt af udsendelsen et gult og et blåt skriftfelt. Fjernbetjeningen har ligeledes taster, der er markeret med disse farver. 3 Med»z «(rød) kan du bladre en side tilbage. 4 Med» «(grøn) kan du bladre til næste side. 5 kan du vælge det ønskede 6 Med»F«(blå) kan du vælge det ønskede emne. 7 Sluk tekst-tv med»txt«. Normaltekst-funktion 1 Tænd tekst-tv med»txt«. 2 Tekst-tv-sider kan vælges direkte med»1...0«. Tele Pilot 150 C 3 Med»P-«kan du bladre en side tilbage. 4 Med»P+«kan du bladre til den næste side. 5 Sluk tekst-tv med»txt«. Yderligere funktioner I tekst-tv-funktion kan der vælges og aktiveres mange funktioner i menuen»ttv-indstil.«, som f.eks. Sideoversigt, Aktuelfunktion eller Skriftstørrelse. 1 Tryk på»i«i tekst-tv-funktion. Menuen»TTV-indstil.«vises. 2 Vælg det ønskede menupunkt med»p+«eller»p-«, og aktivér det med»ok«. 3 Vælg funktion med»p+«eller»p-«, og bekræft med»ok«. 4 Forlad menuen»ttv-indstil.«med»i«. Double Window-funktion Med denne funktion kan du se tv-programmet og tekst-tv samtidig Tryk på»pip«i tekst-tv-funktion. Til venstre ses tv-programmet, til højre tekst-tv til tv-programmet.

15 INFORMATIONER Tekniske data Netspænding: Effektforbrug: 230 V, 50/60 Hz, (netdelens reguleringsområde V) i funktion 110 W, i standby ca.1 W (Vision 26) i funktion 130 W, i standby ca.1 W (Vision 32) Lydudgangstrin: Front 2 x 10 watt musik (2 x 6 watt sinus) Subwoofer 20 watt musik (10 watt sinus) Frekvensområder: C01... C99, specialkanaler S01... S41 Programpladser: 99 og 7 av Skærmstørrelse: 66 cm/26 (Vision 26) 81 cm/32 (Vision 32) Maks. opløsning: WXGA 1280 x 768 (Vision 26) WXGA 1366 x 768 (Vision 32) Virtual Dolby Surround: Med licens fra Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY og dobbelt-d-symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories Licensing Corporation. Servicehenvisninger for specialforhandleren Produktet opfylder kravene i de følgende EU-direktiver: Direktivet 73/23/EØF vedrørende elektrisk materiel til anvendelse inden for bestemte spændingsgrænser. Direktivet 89/336/EØF vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet. Apparatet overholder følgende standarder: EN 60065, EN 55013, EN Miljøhenvisning Dette produkt blev fremstillet af materialer af høj kvalitet og dele, der er egnede til recycling og kan genanvendes. Produktet må derfor ikke bortskaffes med det normale husholdningsaffald efter dets levetid, men skal afleveres på et samlested for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Hosstående symbol på produktet, i betjeningsvejledningen eller på emballagen henviser hertil. Informér dig om de lokale samlesteder hos de lokale myndigheder. Ved at anvende gamle apparater yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af vores miljø. DANSK Forbehold for ændringer og fejl! 15

16 INFORMATIONER Afhjælpning af fejl Hvis nedenstående hjælp ikke fører til et tilfredsstillende resultat, bedes De kontakte en autoriseret GRUNDIG-forhandler. Vær opmærksom på, at fejl også kan skyldes eksterne apparater som videobåndopta-gere og satellitmodtagere. Fejl Når tv et tændes vises menuen til indstiling af sprog ikke Billedet lyst (støj eller blåt) men ingen kanal synlig Billedet uden kontrast Ingen farve Lyden er utydelig Spøgelsesbilleder, refleksion Billedet ses, men ingen lyd Dårligt billede, dårlig lyd Intet eller fejlbehæftet teksttv Mulig årsag Der er allerede foretaget indstilling af tv-kanaler Antennekabel Billedindstillinger ude af justering Problemet skyldes stationen Farveintensitet på minimum Skru op for farven Tv-standardindstilling (hvis indstillingsmulighed er til rådighed) Problemet skyldes stationen Lydindstillingen Programindstilling Antenne Lydstyrken står på minimum eller der er slukket højttalerne Lydreguleringen via audiophonostik er aktiveret (hvis denne mulighed er til rådighed) Problemet skyldes stationen Forkert indstilling af billede og lyd Fjernsynsprogrammet (har ikke tekst-tv) eller antenneanlægget Sendersignalet for svagt Afhjælpning ATS RESET: Sluk for tv et med nettasten. Tryk på og nettasten samtidigt, tænd for tv et og sluk det igen. Tænd herefter for tv et igen. Antennekabel tilsluttet? Kontrol af antenneanlægget? Ændring af lysstyrke-, kontrast og farveindstillingen Udfør en test med et andet program Vælg den rigtige farvestandard Udfør en test med et andet program Korrigér lydindstillingen Automatisk eller manuel programindstilling/fintuning Få kontrolleret antennekablet eller -anlægget Skru op for lyden/tænd for lyden Vælg udsendelse af lyden via højttalerne Udfør en test med et andet program Indstil billede og lyd,»i«, hent fabriksindstillingen med tast kombinationen»z«,»ok«aufrufen Kontrollér med et andet fjernsynsprogram, evt. spøgelses billeder eller refleksion eller finindstilling Kontrollér antenneanlægget 16

17 INFORMATIONER Fejl Mulig årsag Fjernbetjeningen virker ikke Ingen optisk forbindelse Efter tilkobling vises menuen Børnesikring De forstår ikke menusproget Manglende billede/lyd påav-program-pladsen scart-tilslutning) Ingen farve og/eller billedet afskåret ved funktion med et eksternt apparat, f.eks. en dvd-afspiller og en dvd med amerikansk (NTSC) farvestandard eller en videobåndoptager og et bånd med en optagelse med amerikansk (NTSC) eller fransk (Secam) farvestandard. Batterierne i fjernbetjeningen ikke-defineret driftstilstand Børnesikring blev aktiveret Forkert indstilling af menusprog Scart-kablet sidder ikke rigtigt i bøsningen Tv et kunne ikke automatisk identificere farvestandarden. Afhjælpning Ret fjernbetjeningen mod tv et Kontrollér eller udskift batterierne Overhold polariteten Sluk for tv et med afbryderen i ca. 2 min. Indtast hemmeligt tal eller talkombinationen Hent menuen»sprog«med»i«,»5«,»1«og indstil det ønskede sprog. Sæt kablet rigtigt i. Anvend kun det vedlagte scartkabel. Indstil farvestandarden manuelt: Hent hovedmenuen med»i «. Vælg linjen»programtabel«med»p+«eller»p-«, og bekræft med»ok«. Vælg den av-programplads, der skal bruges, med»p+«eller»p-«, og bekræft med» «(grøn). Vælg linjen»farvestandard«med»p+«eller»p-«, og bekræft med»ok«. Aktivér funktionen»farvestandard«med»ok«. Vælg den nødvendige farvestandard (PAL, SECAM, NTSC) med»p+«eller»p-«, og bekræft med»ok«. Afslut indstillingen med»i «. DANSK 17

18 Grundig Multimedia B.V. Atrium, Strawinskylaan 3105 NL-1083 HJ Amsterdam

Din brugermanual GRUNDIG T 51-830 MULTI/ICN http://da.yourpdfguides.com/dref/2920882

Din brugermanual GRUNDIG T 51-830 MULTI/ICN http://da.yourpdfguides.com/dref/2920882 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual GRUNDIG DCR 1784 CO http://da.yourpdfguides.com/dref/2919003

Din brugermanual GRUNDIG DCR 1784 CO http://da.yourpdfguides.com/dref/2919003 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual GRUNDIG PLANAVISION 50 PXW 130-8620 DOLBY http://da.yourpdfguides.com/dref/2916466

Din brugermanual GRUNDIG PLANAVISION 50 PXW 130-8620 DOLBY http://da.yourpdfguides.com/dref/2916466 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

COLOR TELEVISION ELEGANCE 55 FLAT MF 55-2502/5 SK/TOP DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

COLOR TELEVISION ELEGANCE 55 FLAT MF 55-2502/5 SK/TOP DANSK NORSK SVENSKA SUOMI COLOR TELEVISION ELEGANCE 55 FLAT MF 55-2502/5 SK/TOP NORSK SVENSKA SUOMI INDHOLD 3 Opstilling og sikkerhed 4 Tilslutning/forberedelse 4 Tilslutning af antenne og netledning 4 Isættelse af batterier i

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

COLOR TELEVISION VISION 3 37-3821

COLOR TELEVISION VISION 3 37-3821 COLOR TELEVISION VISION 3 37-3821 INDHOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSTILLING OG SIKKERHED 5 TILSLUTNING/FORBEREDELSE 5 Tilslutning

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

EASY USE REMOTE CONTROL

EASY USE REMOTE CONTROL EASY USE REMOTE CONTROL G-VRC-01 DA NO FI SV AUS GUTEM GRUND Indhold 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING 3 Sikkerhed 3 Bemærkninger til produktemballage 3 Tilslutning af ladestationen til tv-apparatet 4 SIKKERHED

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 28PW6305 http://da.yourpdfguides.com/dref/977283

Din brugermanual PHILIPS 28PW6305 http://da.yourpdfguides.com/dref/977283 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Billedkvalitet kræver gode kabler

Billedkvalitet kræver gode kabler Billedkvalitet kræver gode kabler Når du indstiller dit nye digitale tv, benyt da følgende: Frekvens. 346Mhz/346000KHz Symbolrate. 6900 Modulation. 64 QAM Netværks ID. 0 Her på siden kan du læse mere om

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Indhold Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 2 3 7 6 5 4 English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker-strøminverter er beregnet

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-32V4500 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 32" (81 cm) BRAVIA HD Ready V4500 LCD-TV i "draw the LINE"- designkonceptet og elegant Piano Black. Det har en MPEG-4

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Ibrugtagning... 13

Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Ibrugtagning... 13 1 Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Brug i overensstemmelse med formålet...8 Sikkerhedshenvisninger...8 Ibrugtagning... 13 Udskiftning af batteriet...14

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK ZOOMAX M5 Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Om denne vejledning... 2 Sikkerhed og vedligehold... 2 Tilbehør...

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang med AirTies 7410

Kom godt i gang med AirTies 7410 VI GI R DIG Kom godt i gang med AirTies 7410 Læs, hvordan du tilslutter din TV-boks. Indhold Velkommen...5 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410...7 Når du skal installere TV-boksen...8 Når du skal hente

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

24 tv med LED-baggrundslys og integreret DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner

24 tv med LED-baggrundslys og integreret DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner 24 tv med LED-baggrundslys og integreret DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P12172 (MD 21267) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere