BK YDUN KLUB HÅNDBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BK YDUN KLUB HÅNDBOG"

Transkript

1 BK YDUN KLUB HÅNDBOG

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben Bestyrelsen Bestyrelsesmøder Klubbens organisering Afdelinger Elite Bredde Træner i BK Ydun Generel jobbeskrivelse for træneren Trænerens ansvar i forhold til spillerne Trænerens ansvar i forhold til forældre Ansvar i forhold til forbund Ansvar i forhold til øvrige Ansvar i forhold til klubben Træneren for 1. Holdet/afdelingsansvarlig UT møder Aflønning af trænere Udgifter afholdt for klubben Trænerkontrakter Trænerudvikling Udviklingsplaner Uddannelsesplaner Holdledere Arbejdsopgaver for holdlederen Aflønning af holdledere Spillere/forældre Generelle retningslinjer Opførsel Håndbolden i BK Ydun De praktiske forhold Medlemskab, medlemskontingent og spillercertifikat Udmeldelse Holdinddeling, mål og træning Mål og midler Træningstider Træningsmaterialer Styrkerum Udvalg Seniorudvalg Ungdomsudvalg Sponsorudvalg Medieudvalg Arrangementsudvalg Fællesarrangementer Klubbens hædersbevisninger Årets fidus - på hvert hold Årets flidspokal for hver afdeling Årets ungdomsspiller dreng/pige for hele klubben Årets seniorspiller herre/dame for hele klubben

3 9. Økonomi Transport Fonde

4 1. Om klubben BK Ydun har eksisteret siden 1916 og holder til i Frederiksberg Hallerne på Jens Jessensvej. Der er i dag ca. 400 medlemmer, fordelt på senior- og ungdomshold i alle aldersgrupper. Klubbens trænerstab og ledelse består udelukkende af frivillige, der brænder for håndbold og for klubben. Vi har elite såvel som bredde, idet vi spænder over både talentfulde ungdomsspillere og de mange børn og unge, som også har deres drømme og ikke mindst glæde til håndbolden. Fælles for dem alle er, at de elsker at komme i klubben, være sammen med deres venner, røre sig og udvikle sig gennem sporten og klublivet. Klubben er baseret på frivillige kræfter og mange ledere, trænere, hjælpere og forældre lægger et stort stykke arbejde i at få skabt nogle gode rammer for det lilla håndboldliv i Frederiksberg Hallerne. Det er centralt i BK Yduns arbejde, at alle skal påtage sig ansvar for at få klubben til at fungere på en sportslig, social og økonomisk ansvarlig måde. Vi ta'r sjov håndbold alvorligt! 4

5 2. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv i øvrigt og skal som minimum have 6 medlemmer som varetager følgende poster: Formand Kasserer Ungdomsformand Seniorformand Sponsoransvarlig Klub- og udviklingsansvarlig Bestyrelsen har derudover en børneansvarlig. Herudover kan vælges op til 3 menige medlemmer. Dog kan der undtagelsesvis vælges 1-2 medlemmer mere, såfremt generalforsamlingen godkender det. Dette for at varetage nogle af de ekstra arbejdsopgaver, der foreslås. Foreningen vil kunne gøres ansvarlig for skadegørende handlinger hos bestyrelsen og andre af foreningens folkevalgte ledere og ansatte trænere. Bestyrelsen har derfor besluttet at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring for at imødegå eventuelle risici i dens arbejde 2.1. Bestyrelsesmøder Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov dog med mindst 1 uges varsel. Bestyrelsesmøderne søges afholdt månedligt og altid forud for møder i andre af klubbens fora f.eks. ungdomstrænermøder eller andre udvalg. Bestyrelsesmøderne fastlægges normalt på forudgående bestyrelsesmøde. Samtidig med indkaldelsen fremsendes forslag til dagsorden for bestyrelsesmødet. Der føres referat af bestyrelsesmøderne, der efterfølgende distribueres til bestyrelsens medlemmer for kommentarer. 5

6 3. Klubbens organisering BK Ydun er baseret på frivilligt og generelt ulønnet arbejde til glæde for såvel den frivillige som foreningens medlemmer. For at sikre den størst mulige personlige indflydelse for de frivillige og således fastholde og motivere disse har klubben som udgangspunkt et højt indhold af selvregulering og kun begrænsede faste organisationsstrukturer Afdelinger For at foreningens medlemmer kan udøve deres idræt bedst muligt følger vores forening Håndboldregion Øst s aldersopdelinger af spillere. Børnerækkerne består af alle spillere fra U3 til U12. Ungdomsrækkerne af spillere fra U14-U18 og seniorafdelingen af resten. Dog har BK Ydun valgt at lade U12 spillerne indtræde under ungdomsrækkerne og U18 spillerne er lagt under seniorafdelingen. Til at sikre alle medlemmernes interesser og til at sikre den fornødne frivillige opbakning har foreningen valgt at arbejde med 3 grundpiller. Børneområdet, hvor det børneansvarlige bestyrelsesmedlem er kontaktpunktet mellem forening, forældre/børn og de frivillige. Ungdomsområdet, hvor ungdomsformanden i klubbens bestyrelse er kontaktpunktet mellem foreningen, de frivillige trænere og ledere og spillerne/spillernes forældre. Seniorområdet, hvor seniorformanden er kontaktpunktet mellem spillere, trænere/ledere og bestyrelse. De 3 afdelinger har selvstændigt ansvar for ledelsen af afdelingerne, dog skal beslutninger af økonomisk karakter (herunder ansættelser/afskedigelser), disciplinærsager og organisatoriske ændringer iagttage særlige regler, og evt. forankres i bestyrelsen. Herudover findes en selvstændig forening Yduns Venner, hvis opgave det er at indsamle midler til støtte til BK Yduns to årlige klubture, afholdelse af ungdomsafslutning mv Elite Foreningen ønsker at fastholde og udvikle elitespillere til såvel herre som dame divisionsholdene, og hvor der er mulighed for det, vil elitespillere blive tilbudt at deltage i særlige arrangementer, herunder tilbydes at træne med de øvrige seniorelitespillere. Også på ungdomsniveau vil foreningen gennem bl.a. allokering af udvalgte trænere søge at fastholde og tiltrække elitespillere Bredde BK Ydun vil på alle niveauer og i alle aldersklasser søge at tilbyde alle idrætsudøvere uanset evner og ambitioner et relevant tilbud, og vil gennem såvel forældre og andre frivillige tilbyde et socialt engageret tilbud. Foreningen deltager i en lang række aktiviteter med såvel håndboldforeninger som kommunale aktiviteter og andre arrangementer for at tiltrække og fastholde en stor bredde i klubben. Som udgangspunkt er der derfor altid plads til nye spillere og nye medlemmer. 6

7 4. Træner i BK Ydun Trænerne i klubben er både klubbens største aktiv og er med til at skabe et godt håndboldmiljø for spillerne samt at skabe den klubånd, der forventes i BK Ydun Generel jobbeskrivelse for træneren Det er træneren, der har det overordnede ansvar for holdet. Træneren kan og bør uddelegere de administrative opgaver til f.eks. en holdleder, forældre eller andre. Dog er det stadig træneren, som har ansvaret for at de administrative opgaver bliver udført. Træneren har ansvaret for at holde bestyrelsen orienteret om navne på holdleder og/eller træningsassistent(-er) Trænerens ansvar i forhold til spillerne Trænerens primære ansvar er at sikre, at spillerne får et for dem relevant tilbud omkring håndbold. Det er trænerens ansvar at tilbyde spillerne håndboldtræning og udvikling af deres personlige færdigheder, som er tilpasset den enkelte spillers evner. Træneren har det overordnede ansvar for at formidle information mellem klubben og spillerne, og formidle information fra spillerne til klubbens bestyrelse og andre trænere/ledere. Træneren har ansvar for at spillerne udøver deres sport på en ansvarlig måde, og skal lære spillerne såvel klub- som forbundsregler for udøvelsen af sporten. Som et led i udøvelsen af trænergerningen har træneren også ret til at foretage disciplinære skridt, fra en personlig samtale til kortvarige udelukkelser fra deltagelse i træning og eller kamp. Træneren kan ikke ekskludere spillere fra klubben. Det er også trænerens ansvar at sikre, at spillerne udviser sportslig korrekt opførsel under kampe og ved træning, Det er trænerens ansvar, at der ikke forekommer mobning spillerne imellem. Ved gentagne hændelser tages der kontakt til spillerens forældre. BK Ydun tager skarp afstand fra mobning Trænerens ansvar i forhold til forældre Træneren har ansvar for den løbende kommunikation mellem klubben og forældrene. Herunder er det trænerens ansvar at sikre, at forældre har kendskab til de rettigheder, pligter og muligheder, som klubben tilbyder. Træneren skal løbende (dog mindst 1 gang årligt) afholde forældremøder med spillernes forældre. Forældremødet skal indeholde oplysninger om klubbens regler, fastlæggelse af regler for holdet (f.eks. omkring afbud) oplysninger om deltagelse i turneringer, klubture mv. og forældrenes deltagelse omkring opgaverne på holdet. Det er også trænerens ansvar at sikre, at forældrene udviser sportslig korrekt opførsel under kampe og ved træning, herunder at forældrene har kendskab til forbundets anvisninger omkring afvikling af kampe. Endelig skal træneren sikre en løbende dialog med spillernes forældre, såfremt spilleren gennem en periode ændrer adfærd. 7

8 4.4. Ansvar i forhold til forbund Træneren har ansvaret for at forbundets regler og love for udøvelsen af sporten overholdes. Det medfører, at træneren har ansvaret for afvikling af holdets hjemmekampe og sikrer at forpligtelserne omkring holdkort, kamprapporter, tidtagning, indtelefonering af resultatet osv. følges. Det er trænerens ansvar at sikre, at kun lovlige spillere benyttes og at nødvendige dispensationer indhentes fra forbundet. Det er også trænerens ansvar at iagttage fair sportmanship. Træneren er klubbens ansigt udadtil og snyd er ikke acceptabelt. Både i forhold til spillere, forældre og forbund er træneren en rollemodel, og skal gennem sit virke medvirke til at sætte den højest mulige etiske standard Ansvar i forhold til øvrige BK Ydun kræver at samtlige ledere og trænere underskriver en erklæring, der giver klubben ret til at indhente en udtalelse fra politiet under Lov om Børneattest. Klubben indhenter denne tilladelse jf. 36 i bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister. Attesten kan findes på Det er den enkelte leder/træners eget ansvar at sikre, at honorarer, godtgørelser o. lign. økonomiske transaktioner bliver meddelt relevante myndigheder korrekt Ansvar i forhold til klubben Alle ledere/trænere har ansvar for at sikre, at klubben har korrekte personlige informationer om dem, herunder adresse, telefonnummer, adresse, bankoplysninger osv. Trænerne har pligt til at oplyse spillere og forældre om kontaktmuligheder, herunder som minimum telefonnummer og adresse. Disse oplysninger skal træneren også stille til rådighed via klubbens hjemmeside. Det er trænerens ansvar at klubben modtager ind- og udmeldelser fra holdets spillere, og skal sikre, at klubbens data over spillere er ajourført. Det er trænerens ansvar at indkomne spillercertifikater afleveres til kontoret. Det er også gennem trænerne at klubbens bestyrelse normalt vil kommunikere med foreningens øvrige medlemmer, ligesom at den naturlige kommunikation fra medlemmer og forældre typisk vil gå gennem trænerne. For at sikre den optimale kommunikation mellem bestyrelse og trænerne imellem afholder klubben faste trænermøder, hvor det forventes at alle trænere deltager. Det er trænerens ansvar at kontrollere postbakken i klublokalet, holde sig orienteret via mail samt hjemmesiden for at få de nødvendige indkomne informationer Træneren for 1. Holdet/afdelingsansvarlig Træneren for 1. holdet har ansvaret for at udtage spillerne til 1./2. holdstruppen i tæt samarbejde med 2. holds træneren. Træneren for 1. Holdet har pligt til at holde sig ajour med spillermaterialet i hele afdelingen, således at spillere, der udviser talent og træningsflid bliver rykket op og altid er placeret på de rigtige hold. 8

9 Dette er ikke mindst vigtigt på de yngre årgange, hvor spillerne kan gøre meget store fremskridt på relativ kort tid. Træneren for 1. holdet har ansvaret for, at der udarbejdes en årsplan for hele afdelingen, hvor målsætning for sæsonen fastlægges. Dette sker i samarbejde med trænerne på alle hold i afdelingen. Årsplanen fremsendes til bestyrelsen/sportsudvalget for at sikre den nødvendige opbakning til målsætningen. Der afholdes evalueringsmøde min. 1-2 gange årligt eller efter behov. Kort herefter afholdes et obligatorisk spiller/forældremøde, hvor planerne bliver præsenteret og forventninger etc. bliver afstemt UT møder Klubbens ungdoms- og børnetrænere afholder trænermøde min. 5 gange årligt. Mødet ledes af ungdomsformanden, som også indkalder trænerne og fremsender dagsorden for mødet. Normalt fastlægges datoen for afholdelse af UT-møderne for et år ad gangen, men trænerne og/eller bestyrelsen kan indkalde til yderligere møder efter behov. Mødet kan udover dagsordenen indeholde et specifikt emne/tema f.eks. kost og ernæring, tape/forbindinger mv Aflønning af trænere Klubbens ledere og trænere arbejder som udgangspunkt frivilligt, dog udbetaler klubben en mindre godtgørelse til trænerne til dækning af nogle af trænerens omkostninger. Godtgørelsen fastsættes hvert år af bestyrelsen ud fra statens takster. Det er bestyrelsen, som fastsætter principperne for tildeling af honorar Udgifter afholdt for klubben Trænere kan efter forudgående aftale foretage udlæg på klubbens vegne, og vil efterfølgende blive kompenseret for sådanne udgifter. Udlæg på klubbens vegne skal altid forud godkendes af bestyrelsesformanden og/eller klubbens kasserer Trænerkontrakter Alle trænere vil ved sæsonens begyndelse 1. maj få udleveret en trænerkontrakt for det følgende år, såfremt det ønskes. Trænerkontrakten er det aftalegrundlag som gælder mellem BK Ydun og træneren. Kontrakten er som udgangspunkt 1-årig og udløber automatisk 30. april det efterfølgende år Trænerudvikling Som frivillig træner og leder i BK Ydun tilbyder klubben ud over det håndboldmæssige fællesskab også vore frivillige både faglig og personlig udvikling Udviklingsplaner Alle trænere tilbydes 1-2 årlige udviklingssamtaler med en af bestyrelsen udpeget håndboldfagligt kompetent leder. På møderne fastlægges overordnede målsætninger for trænerens udvikling af såvel hold som træneren personligt. Klubbens ungtrænere kan såfremt de ønsker det også indgå aftaler med bestyrelsen om sådanne udviklingssamtaler. 9

10 4.14. Uddannelsesplaner Alle klubbens trænere og frivillige ledere vil løbende blive tilbudt kurser og uddannelse, dels som led i den generelle faglige og personlige udvikling, og dels for fortsat at sikre, at BK Ydun fastholder relevante tilbud til dens medlemmer. BK Ydun vil normalt afholde eventuelle omkostninger til kursusafgifter og certifikater, men som udgangspunkt ikke udgifter til transport og overnatning. Som i alle andre sammenhænge har klubben kun et begrænset budget til rådighed til uddannelsesaktiviteter, og klubbens bestyrelse vil derfor prioritere uddannelsesønsker og behov. 10

11 5. Holdledere BK Ydun opfordrer til at træneren forsøger at tilknytte en holdleder til holdet, som kan forestå en række af de administrative opgaver. Såfremt der ikke er en holdleder, påhviler opgaverne træneren. 5.1 Arbejdsopgaver for holdlederen Ajourføre spillerkartotek og websiden for holdet på Sørge for at spillerdragter vaskes, evt. i en turnusordning Organisere evt. frugtordninger og holdkasse Koordinere at der sidder folk ved dommerbord til hjemmekampe Indtelefonering af kampresultat Planlægge og organisere kørselsordninger Løbende kommunikation med forældre og spillere per mail/sms Sociale aktiviteter Det anbefales at holdlederens opgaver ikke begrænses eller fastlåses til ovenstående opgaver, men at der i dialog mellem træner og holdleder indgås aftaler om rollefordelingen Aflønning af holdledere Ligesom trænere som udgangspunkt udfører frivilligt ulønnet arbejde, hvor der udbetales et mindre honorar kan BK Ydun beslutte at udbetale et mindre honorar til holdledere som har påtaget sig betydelige arbejdsopgaver. Dette aftales mellem et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem og træneren for det hold, hvor holdlederen er tilknyttet. 11

12 6. Spillere/forældre BK Ydun ønsker at tilbyde et trygt, sikkert og sjovt rum for klubbens medlemmer, og til det har klubben en række retningslinjer for medlemmerne Generelle retningslinjer BK Ydun lægger den største vægt på at klubbens spillere, ledere og forældre opfører sig ansvarsfuldt og sportsligt korrekt. Klubben følger håndboldforbundets retningslinjer for sportslig optræden, disse kan findes på Spillerne/forældrene har et personligt ansvar for, at klubbens materialer efter udlån altid afleveres i hel og rengjort tilstand. Det gælder f.eks. spilledragter, bolde, og øvrige træningsmaterialer. Tilsvarende har spillerne et personligt ansvar for at træningsmaterialer indsamles og afleveres efter brug. Alle klubbens aktiver (bolde, redskaber osv.) stilles til rådighed gennem trænerne Opførsel BK Ydun har en klar holdning til at alle spillere og forældre skal bidrage til at skabe en positiv og tryg atmosfære omkring hold og klub. Der er absolut nul-tolerance overfor mobning og usportslig opførsel. Dette inkluderer også spillere, ledere og forældre fra modstanderhold, ligesom det gælder overfor officials, dommere og andre, som medvirker til at afvikle kampe og turneringer. Nul-tolerancen medfører også, at alle spillere, ledere og forældre har pligt til at meddele træneren, holdlederen eller bestyrelsen, hvis de oplever mobning eller usportslig opførsel, og mobning vil blive sanktioneret. I gentagne eller grove tilfælde vil dette medføre eksklusion fra klubben. BK Ydun lægger stor vægt på medlemmernes trivsel, og forventer at alle medlemmer og forældre bidrager til dette ved at hjælpe hinanden og støtte hinanden og ved at tage ansvar for at alle trives og er trygge ved at være i klubben. Det forventes at spillere/forældre i deres adfærd på internettet aldrig udtaler sig negativt på diverse chats og øvrige fora på nettet om BK Ydun som klub eller om enkelte spillere. Dette gælder også om modstandere. 12

13 7. Håndbolden i BK Ydun I dette afsnit beskrives den måde, hvorpå håndbolden bliver udført rent praktisk i klubben, og indeholder såvel en række administrative og praktiske forhold. Klubben har en velfungerende bestyrelse, administration og ungdomstrænernetværk, og alle hold kan altid anmode om assistance til at få løst nogle af sine opgaver De praktiske forhold For at kunne udøve sin sport i klubben skal man være medlem og have et gyldigt spillercertifikat og have betalt sit medlemskontingent. Man skal ligeledes tilknyttes et hold, som man skal træne med og man skal have noget personligt udstyr, f.eks. indendørs sportssko Medlemskab, medlemskontingent og spillercertifikat Som udgangspunkt kan alle blive medlem af BK Ydun, men i særlige tilfælde kan klubben være nødsaget til at sætte nye medlemmer på venteliste. Indmeldelse kan ske løbende over året, men klubben anbefaler at spillere fortrinsvis indmeldes før efterårssæsonen eller før forårssæsonen for at give spilleren mulighed for at kunne deltage i en af de 2 løbende turneringer. Den naturlige vej er at kontakte 1. Holdstræneren for den relevante årgang og med denne aftale at deltage i træningen på prøve ud fra om spilleren har spillet tidligere. Træneren vil herefter vurdere, hvilket hold den pågældende spiller bør indplaceres på. Spilleren vil derefter blive indmeldt ved at udfylde en indmeldelsesblanket, som kan hentes på klubbens hjemmeside, og indmeldelsen afleveres til træneren, som herefter afleverer indmeldelsen til kontoret, som registrerer spilleren. Såfremt spilleren har spillet i en anden klub, vil kontoret tage kontakt til den tidligere klub for at få spillercertifikatet udleveret. Der findes en række karantæneregler for spillere, som skifter klub, og kontoret vil meddele evt. karantæne til træneren. Selvom spilleren har karantæne, gælder dette ikke for træning og oftest heller ikke for stævner. Har spilleren ikke spillet håndbold før, vil kontoret udfylde et spillercertifikat, der udleveres til træneren for påtegning af spilleren. Alle originale spillercertifikater opbevares på kontoret og det er træneres ansvar, at der foreligger spillercertifikat på alle sine spillere. Spilleren vil herefter modtage en opkrævning af det næste normale kontingent. Spilleren er altså indmeldt også før vedkommende har betalt sit første kontingent. Klubben opkræver kontingent for alle klubbens medlemmer, såvel børn som voksne, og kontingentet opkræves i 2 halvårlige betalinger med betalingsfrist i august/september og januar/februar. Spillere i klubben vil under normale omstændigheder ikke kunne være kontingentfrie. Opkrævningerne udsendes via PBS og indbetales til klubbens konto via bankoverførsel. Undtaget herfra er klubbens mikrospillere (U3-U6) hvor opkrævningen finder sted med indmeldelsen og herefter 1 gang årligt i forbindelse med spillerens første træningsdag. 13

14 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, og manglende betaling af kontingent medfører en rykkerskrivelse samt besked til spillerens træner herom. Betales denne ikke, vil der tilgå træneren besked, og spilleren vil modtage en sidste rykkerskrivelse. Spilleren vil herefter blive spærret for deltagelse i kamp og træning indtil restancen er betalt. Klubben vil tilbageholde spillercertifikaterne for spillere, der er i restance, således at de ikke vil kunne spille kampe for en anden klub. Klubbens kontor vil i samarbejde med træneren sørge for at spilleren har et korrekt spillercertifikat, og kontoret vil i samarbejde med spiller og forældre indhente spillercertifikat fra den tidligere klub, såfremt dette påkræves. Klubbens kasserer eller ungdomsformand vil på klubbens vegne underskrive spillercertifikater. Kontoret opbevarer alle originale spillercertifikater, og trænerne skal sikre sig, at de har kopier, hvor det er nødvendigt Udmeldelse Selv om BK Ydun gerne vil beholde medlemmerne hele livet, er der spillere, som løbende ønsker at melde sig ud. Udmeldelse foregår altid skriftligt til klubbens kontor og træner, og spilleren kan få udleveret sit spillercertifikat, såfremt det ønskes. Dog må spilleren ikke være i restance og alle udleverede materialer, f.eks. spillerdragter mv. skal være tilbageleveret. Uanset udmeldelsesdato vil spilleren altid skulle betale kontingent for en påbegyndt halv-sæson Holdinddeling, mål og træning BK Ydun tager udgangspunkt i, at de bedste spillere skal spille på de bedste hold. At de bedste spillere skal spille på samme hold skal ses som et tilbud til den enkelte spiller, og spilleren kan altid frit vælge at spille på et lavere rangerende hold. Klubben vil dog så vidt muligt søge at undgå dette, dels for at undgå at visse hold lukker sig sammen og dels for rent sportsligt i forhold til andre klubber at undgå over/undermatching. Trænerne for en afdeling skal ved sæsonstart samle alle spillere i en afdeling, for at give alle spillere mulighed for at tilspille sig på et af de bedste hold. Kort før sommerferien foretager trænerne en opdeling af spillerne til de enkelte hold. Derefter skal trænerne løbende sikre, at de spillere, som er placeret på det enkelte hold, stadig er det mest relevante valg. Klubben anbefaler at spillerne løbende får besked om deres udvikling. Da klubben ønsker at 1. holdet er bedst 2. holdet er næstbedst osv. kan det medføre, at der også i løbet af turneringen rykkes spillere op og ned. Det kan skyldes skader, udmeldelser og flytningen kan være permanent for resten af turneringen eller blot for nogle kampe. Spilleren og spillerens forældre (op til U12) skal altid kontaktes før en evt. op- eller nedrykning. Spilleren skal have mulighed for at sige nej til at blive rykket op Mål og midler I forbindelse med sæsonstarten er det trænerens ansvar at fastlægge de mål, som holdet skal arbejde for at opnå. 14

15 Målene skal være realistiske og selvfølgelig målbare. Dertil kommer at målene skal tage udgangspunkt i holdet, som det ser ud ved sæsonstart. Målsætningerne kan være mange, men for at træneren og spillerne/forældrene holder fokus bør der ikke være for mange. Nedenstående eksempler er blot nogle, som kan indgå. Vores hold er meget lille, vi vil forsøge at få 4 nye spillere i denne sæson Vores spillere kender ikke hinanden særlig godt, vi vil have alle til at deltage i klubturene. Sidste år blev vi nr. 5 i divisionen, i år vil vi kvalificere os til DM. Vi skal kunne spille 3 forskellige forsvarsopstillinger når sæsonen er gået. Vi skal træne en markspiller op som reservemålvogter. Vi var for få til træning, vi aftaler at følges sammen i denne sæson. Når målsætningen er klar, skal den præsenteres til alle forældre og spillere, så alle ved, hvad der er succeskriterierne og hvad der er af forventningerne til sæsonen. Udover de konkrete mål for holdet, kan også forældrene opstille nogle mål for deres deltagelse i holdets og for dens sags skyld klubbens sociale aktiviteter. Forældrene kan i samarbejde med trænerne lave sociale arrangementer i forlængelse af kampe og træning og/eller andre aktiviteter, hvor spillerne kan mødes. Det anbefales at dette aftales på forældremøder og formidles skriftligt til alle forældre og spillere. Det er ligeledes træner og forældre/spillere som fastlægger, hvilke stævner, som holdet skal deltage i. I den forbindelse er det vigtigt for træneren at oplyse, hvilke stævner og klubture vedkommende kan deltage i. Det er ikke alle trænere, som har ferie/fri ad libitum. Til at indfri målsætningen stiller klubben sine faciliteter til rådighed. Træner(e) Træningstid Styrkerum (for de fleste ungdomshold) Materialer Administration BK Ydun tildeler trænere med en eller anden form for håndboldfaglig kompetence som udgangspunkt til alle hold Træningstider Bestyrelsen vil tildele hvert hold en andel af klubbens samlede træningstider, som afspejler de kommunale anbefalinger. Imidlertid har BK Ydun slet ikke rådighed over det nødvendige antal træningstimer i hallerne, som der er behov for, og bestyrelsen tildeler derfor alle hold en rimelig andel af klubbens hal tider. Som udgangspunkt stiger andelen af træningstid med spillernes alder, ligesom klubbens 1.hold evt. 2. hold tildeles mere tid end de øvrige hold. Endelig har bestyrelsen besluttet som udgangspunkt, at børn ikke skal træne efter kl og seniorer ikke før kl afhængig af om den tildelte træningstid passer overens med dette, da håndbolden i Frederiksberghallerne skal deles mellem mange klubber. Den enkelte træner vil i forbindelse med sæsonstarten blive bedt om at afgive ønsker om træningstider, og bestyrelsen vil herefter søge at fordele haltiderne så alle tilgodeses ligeligt. 15

16 Træningsmaterialer For børneholdene stiller klubben bolde og en række træningsmaterialer til rådighed (inkl. U12). Dertil kommer, at klubben også stiller spillerdragter til rådighed i kampe. De er typisk betalt af sponsorer, men tilhører klubben. Det opfordres til at man på hvert hold laver en vaskeordning, således at kamptøjet går på tur. For ungdomsspillerne stiller klubben harpiks og tape til rådighed, og i et begrænset omfang også bolde. Også her tilhører spillerdragter betalt af sponsorer klubben, og skal afleveres samlet til kontoret af træneren ved sæsonafslutning. Ud over disse ting råder klubben over materialeskabe med fælles træningsudstyr. Den enkelte træner har adgang til disse skabe, og kan frit låne materialerne, MEN DE SKAL STILLES TILBAGE EFTER ENDT BRUG!!!!! Styrkerum Klubben råder over et meget begrænset antal timer i Frederiksberghallens styrkerum, og disse timer tildeles i prioriteret rækkefølge først til senior divisionsholdene og derefter til ungdomsholdene. Styrkerummet må kun benyttes af spillere fra U16 og opefter. Personer under 18 år må ikke opholde sig i styrkerummet uden voksen opsyn. Der forefindes også et mindre styrkerum i Tre Falke hallen, der er til fri afbenyttelse, såfremt der er ledigt, da BK Ydun ikke har fast tid der. Her gælder samme regler som ovenstående. 16

17 8. Udvalg Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løbende eller enkeltstående opgaver og udpeger til disse udvalg en tovholder, og godkender disse udvalgs sammensætning. Dette kan f.eks. være i forbindelse med det årlige natløb, særlige klubdage, fællesture osv. BK Ydun har 3 faste udvalg: Seniorudvalget Ungdomsudvalget Sponsorudvalget På kan ansvarsområderne for de enkelte udvalg og for bestyrelsen findes Seniorudvalg Udvalgets formål At forestå det daglige arbejde i seniorafdelingen iht. klubbens overordnede målsætning, samt mål for arbejdet i afdelingen. Udvalget fordeler selv sine opgaver i seniorafdelingen, således at alle opgaver bliver udført hurtigt og bedst muligt. Sammensætning Udvalget består af min. 3 medlemmer. Udvalget forestår selv sekretærfunktionen. Seniorformanden, er valgt efter konstituering af bestyrelsen og er fast medlem og formand for udvalget. De øvrige medlemmer udpeges/vælges på spillermøder blandt spillere og ledere. Udvalget kan løbende supplere sig med nye medlemmer efter behov. Kompetence Udvalget kan træffe beslutninger vedr. seniorafdelingen, inden for de overordnede retningslinier og målsætningerne for klubben. Økonomisk kan udvalget disponere indenfor de rammer, som forvejen er godkendt på generalforsamlingen eller efterfølgende godkendt af bestyrelsen. Arbejdsfordeling Aftales på første møde i sæsonen. Omfanget af opgaverne for de kontaktansvarlige aftales i udvalget. Information Der tages referat af alle møder, og kopi tilsendes bestyrelse, trænere og den sportslige konsulent. Det er vigtigt, at så mange som muligt holdes orienteret om de beslutninger udvalget træffer. Møder Udvalget planlægger så vidt muligt alle nødvendige møder 1 år frem i tiden, i henhold til årets aktiviteter. Seniorudvalgets arbejdsopgaver Samarbejde med bestyrelsen om målsætninger for seniorområdet. Udarbejde retningslinier for afdelingen, sportsligt, socialt mv. Planlægge fremtidige aktiviteter og tiltag. 17

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Indledning Gladsaxe Ishockeys (GI) ungdomsudvalg (UU) blev dannet på GIs første ordinære generalforsamling i marts 2003. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter. for. Holbæk Badminton Klub

Vedtægter. for. Holbæk Badminton Klub Vedtægter for Holbæk Badminton Klub Holbæk Badmintonhal og Holbæk Badminton Klub er to institutioner i klubben, med en og samme bestyrelse, til varetagelse af følgende formålsparagraf: 1 Klubbens navn

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING RØDOVRE KUNSTSKØJTEKLUB 16. FEBRUAR 2007 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING Denne forretningsorden er godkendt på RSIK s bestyrelse den 5. oktober 2006 1 Indledning Denne

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere

Håndbog for trænere og ledere Håndbog for trænere og ledere Denne håndbog er udarbejdet af bestyrelsen, til at belyse hvorledes klubben forholder sig overfor relevante problemstillinger i løbet af en sæson, samt i forbindelse med opstart,

Læs mere

Vedtægter for Sponz MTB

Vedtægter for Sponz MTB 1 Navn/hjemsted Vedtægter for Sponz MTB Klubbens navn er Sponz MTB med hjemsted i Hillerød. (Klubben er tilsluttet Danmarks Cykle Union og underkastet deres love og regler.) 2 Kerneområder Bredde mountainbike

Læs mere

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold 1. Formål og målsætning 1.1 Det er Herlev Idrætsforening (HI) Fodbolds formål at tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der ser

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Vedtægter. Middelfart Badminton Klub. Vedtaget d. 16/3 2016

Vedtægter. Middelfart Badminton Klub. Vedtaget d. 16/3 2016 Vedtægter Middelfart Badminton Klub Vedtaget d. 16/3 2016 Navn 1 Foreningens navn er Middelfart Badminton Klub (MBK) Hjemstedet er Middelfart kommune 2 Klubben er gennem Badminton Fyn (BF) medlem af Badminton

Læs mere

Træner og holdleder ABC

Træner og holdleder ABC Træner og holdleder ABC Dig som træner og holdleder Velkommen til Tune Håndbold. Her i ABC en får du de første informationer om klubben og dét, der er vigtigt at vide, når du er træner eller holdleder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING STIFTET 1905 Opdateret september 2015 1 Stk. 1. Foreningens navn er: Grenaa Idrætsforening, Fodboldafdeling (GIF) og foreningens hjemsted er Grenaa.

Læs mere

Næstved/Herlufsholm Håndbold (NHH et barn født i 1933)

Næstved/Herlufsholm Håndbold (NHH et barn født i 1933) Næstved/Herlufsholm Håndbold (NHH et barn født i 1933) Vision/målsætning & forventninger En verden af oplevelser sammen Vision Vi udvikler håndbold i Næstved Kommune og bidrager til at skabe hele mennesker

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægterne er ændret og vedtaget den 3. februar 2016 1 1 Afdelingens navn og hjemsted Afdelingens navn er Gadstrup Idrætsforening Håndboldafdelingen (GIFH). Afdelingens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er forkortet LH, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

V I P P E R Ø D B O L D K L U B

V I P P E R Ø D B O L D K L U B FORENINGSPLAN VIPPERØD BOLDKLUB Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målsætning... 4 1. Generalforsamling... 4 2. Bestyrelse... 5 2.1 Formand... 5 2.2. Næstformand... 5 2.3. Kasserer... 5 2.3.3.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG Forbundets turneringsudvalg består af en på repræsentantskabsmødet valgt formand samt kredsenes turneringsudvalgsformænd. Til formandsposten kan vælges en person uden

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Øresund Håndbold, med registrerede binavne KVIK Humlebæk og NG-Håndbold. Den er stiftet den 1. juni 2010 ved sammenslutning

Læs mere

Vedtægter Og Retningslinier

Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening www.houlkaer.dk Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening - er idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner med omsorg for hinanden og fælles engagement! Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Houlkær Idrætsforening Stiftet 1982

Houlkær Idrætsforening  Stiftet 1982 Houlkær Idrætsforening www.houlkaer.dk Stiftet 1982 Vedtægter & Retningslinjer Houlkær Idræts Forening er idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner med omsorg for hinanden og fælles engagement!

Læs mere

Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler.

Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler. Vedtægter m.v. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aarhus Syd Taekwondo. Dens hjemsted er Aarhus Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler. 3

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

BRABRAND IF HÅNDBOLD 2016 - JYLLANDS BEDSTE TALENTUDVIKLERE

BRABRAND IF HÅNDBOLD 2016 - JYLLANDS BEDSTE TALENTUDVIKLERE BRABRAND IF HÅNDBOLD BRABRAND IF HÅNDBOLD 2016 - JYLLANDS BEDSTE TALENTUDVIKLERE UDARBEJDET AF BESTYRELSEN I SAMARBEJDE MED MARTIN LOFT, NIKOLAJ CLAUSEN, PETER GRUNDTVIG SØRENSEN OG MIKKEL STAFFENSEN INDHOLD

Læs mere