BK YDUN KLUB HÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BK YDUN KLUB HÅNDBOG"

Transkript

1 BK YDUN KLUB HÅNDBOG

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben Bestyrelsen Bestyrelsesmøder Klubbens organisering Afdelinger Elite Bredde Træner i BK Ydun Generel jobbeskrivelse for træneren Trænerens ansvar i forhold til spillerne Trænerens ansvar i forhold til forældre Ansvar i forhold til forbund Ansvar i forhold til øvrige Ansvar i forhold til klubben Træneren for 1. Holdet/afdelingsansvarlig UT møder Aflønning af trænere Udgifter afholdt for klubben Trænerkontrakter Trænerudvikling Udviklingsplaner Uddannelsesplaner Holdledere Arbejdsopgaver for holdlederen Aflønning af holdledere Spillere/forældre Generelle retningslinjer Opførsel Håndbolden i BK Ydun De praktiske forhold Medlemskab, medlemskontingent og spillercertifikat Udmeldelse Holdinddeling, mål og træning Mål og midler Træningstider Træningsmaterialer Styrkerum Udvalg Seniorudvalg Ungdomsudvalg Sponsorudvalg Medieudvalg Arrangementsudvalg Fællesarrangementer Klubbens hædersbevisninger Årets fidus - på hvert hold Årets flidspokal for hver afdeling Årets ungdomsspiller dreng/pige for hele klubben Årets seniorspiller herre/dame for hele klubben

3 9. Økonomi Transport Fonde

4 1. Om klubben BK Ydun har eksisteret siden 1916 og holder til i Frederiksberg Hallerne på Jens Jessensvej. Der er i dag ca. 400 medlemmer, fordelt på senior- og ungdomshold i alle aldersgrupper. Klubbens trænerstab og ledelse består udelukkende af frivillige, der brænder for håndbold og for klubben. Vi har elite såvel som bredde, idet vi spænder over både talentfulde ungdomsspillere og de mange børn og unge, som også har deres drømme og ikke mindst glæde til håndbolden. Fælles for dem alle er, at de elsker at komme i klubben, være sammen med deres venner, røre sig og udvikle sig gennem sporten og klublivet. Klubben er baseret på frivillige kræfter og mange ledere, trænere, hjælpere og forældre lægger et stort stykke arbejde i at få skabt nogle gode rammer for det lilla håndboldliv i Frederiksberg Hallerne. Det er centralt i BK Yduns arbejde, at alle skal påtage sig ansvar for at få klubben til at fungere på en sportslig, social og økonomisk ansvarlig måde. Vi ta'r sjov håndbold alvorligt! 4

5 2. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv i øvrigt og skal som minimum have 6 medlemmer som varetager følgende poster: Formand Kasserer Ungdomsformand Seniorformand Sponsoransvarlig Klub- og udviklingsansvarlig Bestyrelsen har derudover en børneansvarlig. Herudover kan vælges op til 3 menige medlemmer. Dog kan der undtagelsesvis vælges 1-2 medlemmer mere, såfremt generalforsamlingen godkender det. Dette for at varetage nogle af de ekstra arbejdsopgaver, der foreslås. Foreningen vil kunne gøres ansvarlig for skadegørende handlinger hos bestyrelsen og andre af foreningens folkevalgte ledere og ansatte trænere. Bestyrelsen har derfor besluttet at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring for at imødegå eventuelle risici i dens arbejde 2.1. Bestyrelsesmøder Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov dog med mindst 1 uges varsel. Bestyrelsesmøderne søges afholdt månedligt og altid forud for møder i andre af klubbens fora f.eks. ungdomstrænermøder eller andre udvalg. Bestyrelsesmøderne fastlægges normalt på forudgående bestyrelsesmøde. Samtidig med indkaldelsen fremsendes forslag til dagsorden for bestyrelsesmødet. Der føres referat af bestyrelsesmøderne, der efterfølgende distribueres til bestyrelsens medlemmer for kommentarer. 5

6 3. Klubbens organisering BK Ydun er baseret på frivilligt og generelt ulønnet arbejde til glæde for såvel den frivillige som foreningens medlemmer. For at sikre den størst mulige personlige indflydelse for de frivillige og således fastholde og motivere disse har klubben som udgangspunkt et højt indhold af selvregulering og kun begrænsede faste organisationsstrukturer Afdelinger For at foreningens medlemmer kan udøve deres idræt bedst muligt følger vores forening Håndboldregion Øst s aldersopdelinger af spillere. Børnerækkerne består af alle spillere fra U3 til U12. Ungdomsrækkerne af spillere fra U14-U18 og seniorafdelingen af resten. Dog har BK Ydun valgt at lade U12 spillerne indtræde under ungdomsrækkerne og U18 spillerne er lagt under seniorafdelingen. Til at sikre alle medlemmernes interesser og til at sikre den fornødne frivillige opbakning har foreningen valgt at arbejde med 3 grundpiller. Børneområdet, hvor det børneansvarlige bestyrelsesmedlem er kontaktpunktet mellem forening, forældre/børn og de frivillige. Ungdomsområdet, hvor ungdomsformanden i klubbens bestyrelse er kontaktpunktet mellem foreningen, de frivillige trænere og ledere og spillerne/spillernes forældre. Seniorområdet, hvor seniorformanden er kontaktpunktet mellem spillere, trænere/ledere og bestyrelse. De 3 afdelinger har selvstændigt ansvar for ledelsen af afdelingerne, dog skal beslutninger af økonomisk karakter (herunder ansættelser/afskedigelser), disciplinærsager og organisatoriske ændringer iagttage særlige regler, og evt. forankres i bestyrelsen. Herudover findes en selvstændig forening Yduns Venner, hvis opgave det er at indsamle midler til støtte til BK Yduns to årlige klubture, afholdelse af ungdomsafslutning mv Elite Foreningen ønsker at fastholde og udvikle elitespillere til såvel herre som dame divisionsholdene, og hvor der er mulighed for det, vil elitespillere blive tilbudt at deltage i særlige arrangementer, herunder tilbydes at træne med de øvrige seniorelitespillere. Også på ungdomsniveau vil foreningen gennem bl.a. allokering af udvalgte trænere søge at fastholde og tiltrække elitespillere Bredde BK Ydun vil på alle niveauer og i alle aldersklasser søge at tilbyde alle idrætsudøvere uanset evner og ambitioner et relevant tilbud, og vil gennem såvel forældre og andre frivillige tilbyde et socialt engageret tilbud. Foreningen deltager i en lang række aktiviteter med såvel håndboldforeninger som kommunale aktiviteter og andre arrangementer for at tiltrække og fastholde en stor bredde i klubben. Som udgangspunkt er der derfor altid plads til nye spillere og nye medlemmer. 6

7 4. Træner i BK Ydun Trænerne i klubben er både klubbens største aktiv og er med til at skabe et godt håndboldmiljø for spillerne samt at skabe den klubånd, der forventes i BK Ydun Generel jobbeskrivelse for træneren Det er træneren, der har det overordnede ansvar for holdet. Træneren kan og bør uddelegere de administrative opgaver til f.eks. en holdleder, forældre eller andre. Dog er det stadig træneren, som har ansvaret for at de administrative opgaver bliver udført. Træneren har ansvaret for at holde bestyrelsen orienteret om navne på holdleder og/eller træningsassistent(-er) Trænerens ansvar i forhold til spillerne Trænerens primære ansvar er at sikre, at spillerne får et for dem relevant tilbud omkring håndbold. Det er trænerens ansvar at tilbyde spillerne håndboldtræning og udvikling af deres personlige færdigheder, som er tilpasset den enkelte spillers evner. Træneren har det overordnede ansvar for at formidle information mellem klubben og spillerne, og formidle information fra spillerne til klubbens bestyrelse og andre trænere/ledere. Træneren har ansvar for at spillerne udøver deres sport på en ansvarlig måde, og skal lære spillerne såvel klub- som forbundsregler for udøvelsen af sporten. Som et led i udøvelsen af trænergerningen har træneren også ret til at foretage disciplinære skridt, fra en personlig samtale til kortvarige udelukkelser fra deltagelse i træning og eller kamp. Træneren kan ikke ekskludere spillere fra klubben. Det er også trænerens ansvar at sikre, at spillerne udviser sportslig korrekt opførsel under kampe og ved træning, Det er trænerens ansvar, at der ikke forekommer mobning spillerne imellem. Ved gentagne hændelser tages der kontakt til spillerens forældre. BK Ydun tager skarp afstand fra mobning Trænerens ansvar i forhold til forældre Træneren har ansvar for den løbende kommunikation mellem klubben og forældrene. Herunder er det trænerens ansvar at sikre, at forældre har kendskab til de rettigheder, pligter og muligheder, som klubben tilbyder. Træneren skal løbende (dog mindst 1 gang årligt) afholde forældremøder med spillernes forældre. Forældremødet skal indeholde oplysninger om klubbens regler, fastlæggelse af regler for holdet (f.eks. omkring afbud) oplysninger om deltagelse i turneringer, klubture mv. og forældrenes deltagelse omkring opgaverne på holdet. Det er også trænerens ansvar at sikre, at forældrene udviser sportslig korrekt opførsel under kampe og ved træning, herunder at forældrene har kendskab til forbundets anvisninger omkring afvikling af kampe. Endelig skal træneren sikre en løbende dialog med spillernes forældre, såfremt spilleren gennem en periode ændrer adfærd. 7

8 4.4. Ansvar i forhold til forbund Træneren har ansvaret for at forbundets regler og love for udøvelsen af sporten overholdes. Det medfører, at træneren har ansvaret for afvikling af holdets hjemmekampe og sikrer at forpligtelserne omkring holdkort, kamprapporter, tidtagning, indtelefonering af resultatet osv. følges. Det er trænerens ansvar at sikre, at kun lovlige spillere benyttes og at nødvendige dispensationer indhentes fra forbundet. Det er også trænerens ansvar at iagttage fair sportmanship. Træneren er klubbens ansigt udadtil og snyd er ikke acceptabelt. Både i forhold til spillere, forældre og forbund er træneren en rollemodel, og skal gennem sit virke medvirke til at sætte den højest mulige etiske standard Ansvar i forhold til øvrige BK Ydun kræver at samtlige ledere og trænere underskriver en erklæring, der giver klubben ret til at indhente en udtalelse fra politiet under Lov om Børneattest. Klubben indhenter denne tilladelse jf. 36 i bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister. Attesten kan findes på Det er den enkelte leder/træners eget ansvar at sikre, at honorarer, godtgørelser o. lign. økonomiske transaktioner bliver meddelt relevante myndigheder korrekt Ansvar i forhold til klubben Alle ledere/trænere har ansvar for at sikre, at klubben har korrekte personlige informationer om dem, herunder adresse, telefonnummer, adresse, bankoplysninger osv. Trænerne har pligt til at oplyse spillere og forældre om kontaktmuligheder, herunder som minimum telefonnummer og adresse. Disse oplysninger skal træneren også stille til rådighed via klubbens hjemmeside. Det er trænerens ansvar at klubben modtager ind- og udmeldelser fra holdets spillere, og skal sikre, at klubbens data over spillere er ajourført. Det er trænerens ansvar at indkomne spillercertifikater afleveres til kontoret. Det er også gennem trænerne at klubbens bestyrelse normalt vil kommunikere med foreningens øvrige medlemmer, ligesom at den naturlige kommunikation fra medlemmer og forældre typisk vil gå gennem trænerne. For at sikre den optimale kommunikation mellem bestyrelse og trænerne imellem afholder klubben faste trænermøder, hvor det forventes at alle trænere deltager. Det er trænerens ansvar at kontrollere postbakken i klublokalet, holde sig orienteret via mail samt hjemmesiden for at få de nødvendige indkomne informationer Træneren for 1. Holdet/afdelingsansvarlig Træneren for 1. holdet har ansvaret for at udtage spillerne til 1./2. holdstruppen i tæt samarbejde med 2. holds træneren. Træneren for 1. Holdet har pligt til at holde sig ajour med spillermaterialet i hele afdelingen, således at spillere, der udviser talent og træningsflid bliver rykket op og altid er placeret på de rigtige hold. 8

9 Dette er ikke mindst vigtigt på de yngre årgange, hvor spillerne kan gøre meget store fremskridt på relativ kort tid. Træneren for 1. holdet har ansvaret for, at der udarbejdes en årsplan for hele afdelingen, hvor målsætning for sæsonen fastlægges. Dette sker i samarbejde med trænerne på alle hold i afdelingen. Årsplanen fremsendes til bestyrelsen/sportsudvalget for at sikre den nødvendige opbakning til målsætningen. Der afholdes evalueringsmøde min. 1-2 gange årligt eller efter behov. Kort herefter afholdes et obligatorisk spiller/forældremøde, hvor planerne bliver præsenteret og forventninger etc. bliver afstemt UT møder Klubbens ungdoms- og børnetrænere afholder trænermøde min. 5 gange årligt. Mødet ledes af ungdomsformanden, som også indkalder trænerne og fremsender dagsorden for mødet. Normalt fastlægges datoen for afholdelse af UT-møderne for et år ad gangen, men trænerne og/eller bestyrelsen kan indkalde til yderligere møder efter behov. Mødet kan udover dagsordenen indeholde et specifikt emne/tema f.eks. kost og ernæring, tape/forbindinger mv Aflønning af trænere Klubbens ledere og trænere arbejder som udgangspunkt frivilligt, dog udbetaler klubben en mindre godtgørelse til trænerne til dækning af nogle af trænerens omkostninger. Godtgørelsen fastsættes hvert år af bestyrelsen ud fra statens takster. Det er bestyrelsen, som fastsætter principperne for tildeling af honorar Udgifter afholdt for klubben Trænere kan efter forudgående aftale foretage udlæg på klubbens vegne, og vil efterfølgende blive kompenseret for sådanne udgifter. Udlæg på klubbens vegne skal altid forud godkendes af bestyrelsesformanden og/eller klubbens kasserer Trænerkontrakter Alle trænere vil ved sæsonens begyndelse 1. maj få udleveret en trænerkontrakt for det følgende år, såfremt det ønskes. Trænerkontrakten er det aftalegrundlag som gælder mellem BK Ydun og træneren. Kontrakten er som udgangspunkt 1-årig og udløber automatisk 30. april det efterfølgende år Trænerudvikling Som frivillig træner og leder i BK Ydun tilbyder klubben ud over det håndboldmæssige fællesskab også vore frivillige både faglig og personlig udvikling Udviklingsplaner Alle trænere tilbydes 1-2 årlige udviklingssamtaler med en af bestyrelsen udpeget håndboldfagligt kompetent leder. På møderne fastlægges overordnede målsætninger for trænerens udvikling af såvel hold som træneren personligt. Klubbens ungtrænere kan såfremt de ønsker det også indgå aftaler med bestyrelsen om sådanne udviklingssamtaler. 9

10 4.14. Uddannelsesplaner Alle klubbens trænere og frivillige ledere vil løbende blive tilbudt kurser og uddannelse, dels som led i den generelle faglige og personlige udvikling, og dels for fortsat at sikre, at BK Ydun fastholder relevante tilbud til dens medlemmer. BK Ydun vil normalt afholde eventuelle omkostninger til kursusafgifter og certifikater, men som udgangspunkt ikke udgifter til transport og overnatning. Som i alle andre sammenhænge har klubben kun et begrænset budget til rådighed til uddannelsesaktiviteter, og klubbens bestyrelse vil derfor prioritere uddannelsesønsker og behov. 10

11 5. Holdledere BK Ydun opfordrer til at træneren forsøger at tilknytte en holdleder til holdet, som kan forestå en række af de administrative opgaver. Såfremt der ikke er en holdleder, påhviler opgaverne træneren. 5.1 Arbejdsopgaver for holdlederen Ajourføre spillerkartotek og websiden for holdet på Sørge for at spillerdragter vaskes, evt. i en turnusordning Organisere evt. frugtordninger og holdkasse Koordinere at der sidder folk ved dommerbord til hjemmekampe Indtelefonering af kampresultat Planlægge og organisere kørselsordninger Løbende kommunikation med forældre og spillere per mail/sms Sociale aktiviteter Det anbefales at holdlederens opgaver ikke begrænses eller fastlåses til ovenstående opgaver, men at der i dialog mellem træner og holdleder indgås aftaler om rollefordelingen Aflønning af holdledere Ligesom trænere som udgangspunkt udfører frivilligt ulønnet arbejde, hvor der udbetales et mindre honorar kan BK Ydun beslutte at udbetale et mindre honorar til holdledere som har påtaget sig betydelige arbejdsopgaver. Dette aftales mellem et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem og træneren for det hold, hvor holdlederen er tilknyttet. 11

12 6. Spillere/forældre BK Ydun ønsker at tilbyde et trygt, sikkert og sjovt rum for klubbens medlemmer, og til det har klubben en række retningslinjer for medlemmerne Generelle retningslinjer BK Ydun lægger den største vægt på at klubbens spillere, ledere og forældre opfører sig ansvarsfuldt og sportsligt korrekt. Klubben følger håndboldforbundets retningslinjer for sportslig optræden, disse kan findes på Spillerne/forældrene har et personligt ansvar for, at klubbens materialer efter udlån altid afleveres i hel og rengjort tilstand. Det gælder f.eks. spilledragter, bolde, og øvrige træningsmaterialer. Tilsvarende har spillerne et personligt ansvar for at træningsmaterialer indsamles og afleveres efter brug. Alle klubbens aktiver (bolde, redskaber osv.) stilles til rådighed gennem trænerne Opførsel BK Ydun har en klar holdning til at alle spillere og forældre skal bidrage til at skabe en positiv og tryg atmosfære omkring hold og klub. Der er absolut nul-tolerance overfor mobning og usportslig opførsel. Dette inkluderer også spillere, ledere og forældre fra modstanderhold, ligesom det gælder overfor officials, dommere og andre, som medvirker til at afvikle kampe og turneringer. Nul-tolerancen medfører også, at alle spillere, ledere og forældre har pligt til at meddele træneren, holdlederen eller bestyrelsen, hvis de oplever mobning eller usportslig opførsel, og mobning vil blive sanktioneret. I gentagne eller grove tilfælde vil dette medføre eksklusion fra klubben. BK Ydun lægger stor vægt på medlemmernes trivsel, og forventer at alle medlemmer og forældre bidrager til dette ved at hjælpe hinanden og støtte hinanden og ved at tage ansvar for at alle trives og er trygge ved at være i klubben. Det forventes at spillere/forældre i deres adfærd på internettet aldrig udtaler sig negativt på diverse chats og øvrige fora på nettet om BK Ydun som klub eller om enkelte spillere. Dette gælder også om modstandere. 12

13 7. Håndbolden i BK Ydun I dette afsnit beskrives den måde, hvorpå håndbolden bliver udført rent praktisk i klubben, og indeholder såvel en række administrative og praktiske forhold. Klubben har en velfungerende bestyrelse, administration og ungdomstrænernetværk, og alle hold kan altid anmode om assistance til at få løst nogle af sine opgaver De praktiske forhold For at kunne udøve sin sport i klubben skal man være medlem og have et gyldigt spillercertifikat og have betalt sit medlemskontingent. Man skal ligeledes tilknyttes et hold, som man skal træne med og man skal have noget personligt udstyr, f.eks. indendørs sportssko Medlemskab, medlemskontingent og spillercertifikat Som udgangspunkt kan alle blive medlem af BK Ydun, men i særlige tilfælde kan klubben være nødsaget til at sætte nye medlemmer på venteliste. Indmeldelse kan ske løbende over året, men klubben anbefaler at spillere fortrinsvis indmeldes før efterårssæsonen eller før forårssæsonen for at give spilleren mulighed for at kunne deltage i en af de 2 løbende turneringer. Den naturlige vej er at kontakte 1. Holdstræneren for den relevante årgang og med denne aftale at deltage i træningen på prøve ud fra om spilleren har spillet tidligere. Træneren vil herefter vurdere, hvilket hold den pågældende spiller bør indplaceres på. Spilleren vil derefter blive indmeldt ved at udfylde en indmeldelsesblanket, som kan hentes på klubbens hjemmeside, og indmeldelsen afleveres til træneren, som herefter afleverer indmeldelsen til kontoret, som registrerer spilleren. Såfremt spilleren har spillet i en anden klub, vil kontoret tage kontakt til den tidligere klub for at få spillercertifikatet udleveret. Der findes en række karantæneregler for spillere, som skifter klub, og kontoret vil meddele evt. karantæne til træneren. Selvom spilleren har karantæne, gælder dette ikke for træning og oftest heller ikke for stævner. Har spilleren ikke spillet håndbold før, vil kontoret udfylde et spillercertifikat, der udleveres til træneren for påtegning af spilleren. Alle originale spillercertifikater opbevares på kontoret og det er træneres ansvar, at der foreligger spillercertifikat på alle sine spillere. Spilleren vil herefter modtage en opkrævning af det næste normale kontingent. Spilleren er altså indmeldt også før vedkommende har betalt sit første kontingent. Klubben opkræver kontingent for alle klubbens medlemmer, såvel børn som voksne, og kontingentet opkræves i 2 halvårlige betalinger med betalingsfrist i august/september og januar/februar. Spillere i klubben vil under normale omstændigheder ikke kunne være kontingentfrie. Opkrævningerne udsendes via PBS og indbetales til klubbens konto via bankoverførsel. Undtaget herfra er klubbens mikrospillere (U3-U6) hvor opkrævningen finder sted med indmeldelsen og herefter 1 gang årligt i forbindelse med spillerens første træningsdag. 13

14 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, og manglende betaling af kontingent medfører en rykkerskrivelse samt besked til spillerens træner herom. Betales denne ikke, vil der tilgå træneren besked, og spilleren vil modtage en sidste rykkerskrivelse. Spilleren vil herefter blive spærret for deltagelse i kamp og træning indtil restancen er betalt. Klubben vil tilbageholde spillercertifikaterne for spillere, der er i restance, således at de ikke vil kunne spille kampe for en anden klub. Klubbens kontor vil i samarbejde med træneren sørge for at spilleren har et korrekt spillercertifikat, og kontoret vil i samarbejde med spiller og forældre indhente spillercertifikat fra den tidligere klub, såfremt dette påkræves. Klubbens kasserer eller ungdomsformand vil på klubbens vegne underskrive spillercertifikater. Kontoret opbevarer alle originale spillercertifikater, og trænerne skal sikre sig, at de har kopier, hvor det er nødvendigt Udmeldelse Selv om BK Ydun gerne vil beholde medlemmerne hele livet, er der spillere, som løbende ønsker at melde sig ud. Udmeldelse foregår altid skriftligt til klubbens kontor og træner, og spilleren kan få udleveret sit spillercertifikat, såfremt det ønskes. Dog må spilleren ikke være i restance og alle udleverede materialer, f.eks. spillerdragter mv. skal være tilbageleveret. Uanset udmeldelsesdato vil spilleren altid skulle betale kontingent for en påbegyndt halv-sæson Holdinddeling, mål og træning BK Ydun tager udgangspunkt i, at de bedste spillere skal spille på de bedste hold. At de bedste spillere skal spille på samme hold skal ses som et tilbud til den enkelte spiller, og spilleren kan altid frit vælge at spille på et lavere rangerende hold. Klubben vil dog så vidt muligt søge at undgå dette, dels for at undgå at visse hold lukker sig sammen og dels for rent sportsligt i forhold til andre klubber at undgå over/undermatching. Trænerne for en afdeling skal ved sæsonstart samle alle spillere i en afdeling, for at give alle spillere mulighed for at tilspille sig på et af de bedste hold. Kort før sommerferien foretager trænerne en opdeling af spillerne til de enkelte hold. Derefter skal trænerne løbende sikre, at de spillere, som er placeret på det enkelte hold, stadig er det mest relevante valg. Klubben anbefaler at spillerne løbende får besked om deres udvikling. Da klubben ønsker at 1. holdet er bedst 2. holdet er næstbedst osv. kan det medføre, at der også i løbet af turneringen rykkes spillere op og ned. Det kan skyldes skader, udmeldelser og flytningen kan være permanent for resten af turneringen eller blot for nogle kampe. Spilleren og spillerens forældre (op til U12) skal altid kontaktes før en evt. op- eller nedrykning. Spilleren skal have mulighed for at sige nej til at blive rykket op Mål og midler I forbindelse med sæsonstarten er det trænerens ansvar at fastlægge de mål, som holdet skal arbejde for at opnå. 14

15 Målene skal være realistiske og selvfølgelig målbare. Dertil kommer at målene skal tage udgangspunkt i holdet, som det ser ud ved sæsonstart. Målsætningerne kan være mange, men for at træneren og spillerne/forældrene holder fokus bør der ikke være for mange. Nedenstående eksempler er blot nogle, som kan indgå. Vores hold er meget lille, vi vil forsøge at få 4 nye spillere i denne sæson Vores spillere kender ikke hinanden særlig godt, vi vil have alle til at deltage i klubturene. Sidste år blev vi nr. 5 i divisionen, i år vil vi kvalificere os til DM. Vi skal kunne spille 3 forskellige forsvarsopstillinger når sæsonen er gået. Vi skal træne en markspiller op som reservemålvogter. Vi var for få til træning, vi aftaler at følges sammen i denne sæson. Når målsætningen er klar, skal den præsenteres til alle forældre og spillere, så alle ved, hvad der er succeskriterierne og hvad der er af forventningerne til sæsonen. Udover de konkrete mål for holdet, kan også forældrene opstille nogle mål for deres deltagelse i holdets og for dens sags skyld klubbens sociale aktiviteter. Forældrene kan i samarbejde med trænerne lave sociale arrangementer i forlængelse af kampe og træning og/eller andre aktiviteter, hvor spillerne kan mødes. Det anbefales at dette aftales på forældremøder og formidles skriftligt til alle forældre og spillere. Det er ligeledes træner og forældre/spillere som fastlægger, hvilke stævner, som holdet skal deltage i. I den forbindelse er det vigtigt for træneren at oplyse, hvilke stævner og klubture vedkommende kan deltage i. Det er ikke alle trænere, som har ferie/fri ad libitum. Til at indfri målsætningen stiller klubben sine faciliteter til rådighed. Træner(e) Træningstid Styrkerum (for de fleste ungdomshold) Materialer Administration BK Ydun tildeler trænere med en eller anden form for håndboldfaglig kompetence som udgangspunkt til alle hold Træningstider Bestyrelsen vil tildele hvert hold en andel af klubbens samlede træningstider, som afspejler de kommunale anbefalinger. Imidlertid har BK Ydun slet ikke rådighed over det nødvendige antal træningstimer i hallerne, som der er behov for, og bestyrelsen tildeler derfor alle hold en rimelig andel af klubbens hal tider. Som udgangspunkt stiger andelen af træningstid med spillernes alder, ligesom klubbens 1.hold evt. 2. hold tildeles mere tid end de øvrige hold. Endelig har bestyrelsen besluttet som udgangspunkt, at børn ikke skal træne efter kl og seniorer ikke før kl afhængig af om den tildelte træningstid passer overens med dette, da håndbolden i Frederiksberghallerne skal deles mellem mange klubber. Den enkelte træner vil i forbindelse med sæsonstarten blive bedt om at afgive ønsker om træningstider, og bestyrelsen vil herefter søge at fordele haltiderne så alle tilgodeses ligeligt. 15

16 Træningsmaterialer For børneholdene stiller klubben bolde og en række træningsmaterialer til rådighed (inkl. U12). Dertil kommer, at klubben også stiller spillerdragter til rådighed i kampe. De er typisk betalt af sponsorer, men tilhører klubben. Det opfordres til at man på hvert hold laver en vaskeordning, således at kamptøjet går på tur. For ungdomsspillerne stiller klubben harpiks og tape til rådighed, og i et begrænset omfang også bolde. Også her tilhører spillerdragter betalt af sponsorer klubben, og skal afleveres samlet til kontoret af træneren ved sæsonafslutning. Ud over disse ting råder klubben over materialeskabe med fælles træningsudstyr. Den enkelte træner har adgang til disse skabe, og kan frit låne materialerne, MEN DE SKAL STILLES TILBAGE EFTER ENDT BRUG!!!!! Styrkerum Klubben råder over et meget begrænset antal timer i Frederiksberghallens styrkerum, og disse timer tildeles i prioriteret rækkefølge først til senior divisionsholdene og derefter til ungdomsholdene. Styrkerummet må kun benyttes af spillere fra U16 og opefter. Personer under 18 år må ikke opholde sig i styrkerummet uden voksen opsyn. Der forefindes også et mindre styrkerum i Tre Falke hallen, der er til fri afbenyttelse, såfremt der er ledigt, da BK Ydun ikke har fast tid der. Her gælder samme regler som ovenstående. 16

17 8. Udvalg Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løbende eller enkeltstående opgaver og udpeger til disse udvalg en tovholder, og godkender disse udvalgs sammensætning. Dette kan f.eks. være i forbindelse med det årlige natløb, særlige klubdage, fællesture osv. BK Ydun har 3 faste udvalg: Seniorudvalget Ungdomsudvalget Sponsorudvalget På kan ansvarsområderne for de enkelte udvalg og for bestyrelsen findes Seniorudvalg Udvalgets formål At forestå det daglige arbejde i seniorafdelingen iht. klubbens overordnede målsætning, samt mål for arbejdet i afdelingen. Udvalget fordeler selv sine opgaver i seniorafdelingen, således at alle opgaver bliver udført hurtigt og bedst muligt. Sammensætning Udvalget består af min. 3 medlemmer. Udvalget forestår selv sekretærfunktionen. Seniorformanden, er valgt efter konstituering af bestyrelsen og er fast medlem og formand for udvalget. De øvrige medlemmer udpeges/vælges på spillermøder blandt spillere og ledere. Udvalget kan løbende supplere sig med nye medlemmer efter behov. Kompetence Udvalget kan træffe beslutninger vedr. seniorafdelingen, inden for de overordnede retningslinier og målsætningerne for klubben. Økonomisk kan udvalget disponere indenfor de rammer, som forvejen er godkendt på generalforsamlingen eller efterfølgende godkendt af bestyrelsen. Arbejdsfordeling Aftales på første møde i sæsonen. Omfanget af opgaverne for de kontaktansvarlige aftales i udvalget. Information Der tages referat af alle møder, og kopi tilsendes bestyrelse, trænere og den sportslige konsulent. Det er vigtigt, at så mange som muligt holdes orienteret om de beslutninger udvalget træffer. Møder Udvalget planlægger så vidt muligt alle nødvendige møder 1 år frem i tiden, i henhold til årets aktiviteter. Seniorudvalgets arbejdsopgaver Samarbejde med bestyrelsen om målsætninger for seniorområdet. Udarbejde retningslinier for afdelingen, sportsligt, socialt mv. Planlægge fremtidige aktiviteter og tiltag. 17

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion ÅRGANG 2, NUMMER 1 DATO 30. SEPTEMBER 2013 NYDUN-BREVET NYDUN-BREV NR. 5 Velkommen til NYdun-BREV Formand Andreas Nikolajsen Så starter turneringen endelig! I alle afdelinger har forberedelserne været

Læs mere