BK YDUN KLUB HÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BK YDUN KLUB HÅNDBOG"

Transkript

1 BK YDUN KLUB HÅNDBOG

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben Bestyrelsen Bestyrelsesmøder Klubbens organisering Afdelinger Elite Bredde Træner i BK Ydun Generel jobbeskrivelse for træneren Trænerens ansvar i forhold til spillerne Trænerens ansvar i forhold til forældre Ansvar i forhold til forbund Ansvar i forhold til øvrige Ansvar i forhold til klubben Træneren for 1. Holdet/afdelingsansvarlig UT møder Aflønning af trænere Udgifter afholdt for klubben Trænerkontrakter Trænerudvikling Udviklingsplaner Uddannelsesplaner Holdledere Arbejdsopgaver for holdlederen Aflønning af holdledere Spillere/forældre Generelle retningslinjer Opførsel Håndbolden i BK Ydun De praktiske forhold Medlemskab, medlemskontingent og spillercertifikat Udmeldelse Holdinddeling, mål og træning Mål og midler Træningstider Træningsmaterialer Styrkerum Udvalg Seniorudvalg Ungdomsudvalg Sponsorudvalg Medieudvalg Arrangementsudvalg Fællesarrangementer Klubbens hædersbevisninger Årets fidus - på hvert hold Årets flidspokal for hver afdeling Årets ungdomsspiller dreng/pige for hele klubben Årets seniorspiller herre/dame for hele klubben

3 9. Økonomi Transport Fonde

4 1. Om klubben BK Ydun har eksisteret siden 1916 og holder til i Frederiksberg Hallerne på Jens Jessensvej. Der er i dag ca. 400 medlemmer, fordelt på senior- og ungdomshold i alle aldersgrupper. Klubbens trænerstab og ledelse består udelukkende af frivillige, der brænder for håndbold og for klubben. Vi har elite såvel som bredde, idet vi spænder over både talentfulde ungdomsspillere og de mange børn og unge, som også har deres drømme og ikke mindst glæde til håndbolden. Fælles for dem alle er, at de elsker at komme i klubben, være sammen med deres venner, røre sig og udvikle sig gennem sporten og klublivet. Klubben er baseret på frivillige kræfter og mange ledere, trænere, hjælpere og forældre lægger et stort stykke arbejde i at få skabt nogle gode rammer for det lilla håndboldliv i Frederiksberg Hallerne. Det er centralt i BK Yduns arbejde, at alle skal påtage sig ansvar for at få klubben til at fungere på en sportslig, social og økonomisk ansvarlig måde. Vi ta'r sjov håndbold alvorligt! 4

5 2. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv i øvrigt og skal som minimum have 6 medlemmer som varetager følgende poster: Formand Kasserer Ungdomsformand Seniorformand Sponsoransvarlig Klub- og udviklingsansvarlig Bestyrelsen har derudover en børneansvarlig. Herudover kan vælges op til 3 menige medlemmer. Dog kan der undtagelsesvis vælges 1-2 medlemmer mere, såfremt generalforsamlingen godkender det. Dette for at varetage nogle af de ekstra arbejdsopgaver, der foreslås. Foreningen vil kunne gøres ansvarlig for skadegørende handlinger hos bestyrelsen og andre af foreningens folkevalgte ledere og ansatte trænere. Bestyrelsen har derfor besluttet at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring for at imødegå eventuelle risici i dens arbejde 2.1. Bestyrelsesmøder Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov dog med mindst 1 uges varsel. Bestyrelsesmøderne søges afholdt månedligt og altid forud for møder i andre af klubbens fora f.eks. ungdomstrænermøder eller andre udvalg. Bestyrelsesmøderne fastlægges normalt på forudgående bestyrelsesmøde. Samtidig med indkaldelsen fremsendes forslag til dagsorden for bestyrelsesmødet. Der føres referat af bestyrelsesmøderne, der efterfølgende distribueres til bestyrelsens medlemmer for kommentarer. 5

6 3. Klubbens organisering BK Ydun er baseret på frivilligt og generelt ulønnet arbejde til glæde for såvel den frivillige som foreningens medlemmer. For at sikre den størst mulige personlige indflydelse for de frivillige og således fastholde og motivere disse har klubben som udgangspunkt et højt indhold af selvregulering og kun begrænsede faste organisationsstrukturer Afdelinger For at foreningens medlemmer kan udøve deres idræt bedst muligt følger vores forening Håndboldregion Øst s aldersopdelinger af spillere. Børnerækkerne består af alle spillere fra U3 til U12. Ungdomsrækkerne af spillere fra U14-U18 og seniorafdelingen af resten. Dog har BK Ydun valgt at lade U12 spillerne indtræde under ungdomsrækkerne og U18 spillerne er lagt under seniorafdelingen. Til at sikre alle medlemmernes interesser og til at sikre den fornødne frivillige opbakning har foreningen valgt at arbejde med 3 grundpiller. Børneområdet, hvor det børneansvarlige bestyrelsesmedlem er kontaktpunktet mellem forening, forældre/børn og de frivillige. Ungdomsområdet, hvor ungdomsformanden i klubbens bestyrelse er kontaktpunktet mellem foreningen, de frivillige trænere og ledere og spillerne/spillernes forældre. Seniorområdet, hvor seniorformanden er kontaktpunktet mellem spillere, trænere/ledere og bestyrelse. De 3 afdelinger har selvstændigt ansvar for ledelsen af afdelingerne, dog skal beslutninger af økonomisk karakter (herunder ansættelser/afskedigelser), disciplinærsager og organisatoriske ændringer iagttage særlige regler, og evt. forankres i bestyrelsen. Herudover findes en selvstændig forening Yduns Venner, hvis opgave det er at indsamle midler til støtte til BK Yduns to årlige klubture, afholdelse af ungdomsafslutning mv Elite Foreningen ønsker at fastholde og udvikle elitespillere til såvel herre som dame divisionsholdene, og hvor der er mulighed for det, vil elitespillere blive tilbudt at deltage i særlige arrangementer, herunder tilbydes at træne med de øvrige seniorelitespillere. Også på ungdomsniveau vil foreningen gennem bl.a. allokering af udvalgte trænere søge at fastholde og tiltrække elitespillere Bredde BK Ydun vil på alle niveauer og i alle aldersklasser søge at tilbyde alle idrætsudøvere uanset evner og ambitioner et relevant tilbud, og vil gennem såvel forældre og andre frivillige tilbyde et socialt engageret tilbud. Foreningen deltager i en lang række aktiviteter med såvel håndboldforeninger som kommunale aktiviteter og andre arrangementer for at tiltrække og fastholde en stor bredde i klubben. Som udgangspunkt er der derfor altid plads til nye spillere og nye medlemmer. 6

7 4. Træner i BK Ydun Trænerne i klubben er både klubbens største aktiv og er med til at skabe et godt håndboldmiljø for spillerne samt at skabe den klubånd, der forventes i BK Ydun Generel jobbeskrivelse for træneren Det er træneren, der har det overordnede ansvar for holdet. Træneren kan og bør uddelegere de administrative opgaver til f.eks. en holdleder, forældre eller andre. Dog er det stadig træneren, som har ansvaret for at de administrative opgaver bliver udført. Træneren har ansvaret for at holde bestyrelsen orienteret om navne på holdleder og/eller træningsassistent(-er) Trænerens ansvar i forhold til spillerne Trænerens primære ansvar er at sikre, at spillerne får et for dem relevant tilbud omkring håndbold. Det er trænerens ansvar at tilbyde spillerne håndboldtræning og udvikling af deres personlige færdigheder, som er tilpasset den enkelte spillers evner. Træneren har det overordnede ansvar for at formidle information mellem klubben og spillerne, og formidle information fra spillerne til klubbens bestyrelse og andre trænere/ledere. Træneren har ansvar for at spillerne udøver deres sport på en ansvarlig måde, og skal lære spillerne såvel klub- som forbundsregler for udøvelsen af sporten. Som et led i udøvelsen af trænergerningen har træneren også ret til at foretage disciplinære skridt, fra en personlig samtale til kortvarige udelukkelser fra deltagelse i træning og eller kamp. Træneren kan ikke ekskludere spillere fra klubben. Det er også trænerens ansvar at sikre, at spillerne udviser sportslig korrekt opførsel under kampe og ved træning, Det er trænerens ansvar, at der ikke forekommer mobning spillerne imellem. Ved gentagne hændelser tages der kontakt til spillerens forældre. BK Ydun tager skarp afstand fra mobning Trænerens ansvar i forhold til forældre Træneren har ansvar for den løbende kommunikation mellem klubben og forældrene. Herunder er det trænerens ansvar at sikre, at forældre har kendskab til de rettigheder, pligter og muligheder, som klubben tilbyder. Træneren skal løbende (dog mindst 1 gang årligt) afholde forældremøder med spillernes forældre. Forældremødet skal indeholde oplysninger om klubbens regler, fastlæggelse af regler for holdet (f.eks. omkring afbud) oplysninger om deltagelse i turneringer, klubture mv. og forældrenes deltagelse omkring opgaverne på holdet. Det er også trænerens ansvar at sikre, at forældrene udviser sportslig korrekt opførsel under kampe og ved træning, herunder at forældrene har kendskab til forbundets anvisninger omkring afvikling af kampe. Endelig skal træneren sikre en løbende dialog med spillernes forældre, såfremt spilleren gennem en periode ændrer adfærd. 7

8 4.4. Ansvar i forhold til forbund Træneren har ansvaret for at forbundets regler og love for udøvelsen af sporten overholdes. Det medfører, at træneren har ansvaret for afvikling af holdets hjemmekampe og sikrer at forpligtelserne omkring holdkort, kamprapporter, tidtagning, indtelefonering af resultatet osv. følges. Det er trænerens ansvar at sikre, at kun lovlige spillere benyttes og at nødvendige dispensationer indhentes fra forbundet. Det er også trænerens ansvar at iagttage fair sportmanship. Træneren er klubbens ansigt udadtil og snyd er ikke acceptabelt. Både i forhold til spillere, forældre og forbund er træneren en rollemodel, og skal gennem sit virke medvirke til at sætte den højest mulige etiske standard Ansvar i forhold til øvrige BK Ydun kræver at samtlige ledere og trænere underskriver en erklæring, der giver klubben ret til at indhente en udtalelse fra politiet under Lov om Børneattest. Klubben indhenter denne tilladelse jf. 36 i bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister. Attesten kan findes på Det er den enkelte leder/træners eget ansvar at sikre, at honorarer, godtgørelser o. lign. økonomiske transaktioner bliver meddelt relevante myndigheder korrekt Ansvar i forhold til klubben Alle ledere/trænere har ansvar for at sikre, at klubben har korrekte personlige informationer om dem, herunder adresse, telefonnummer, adresse, bankoplysninger osv. Trænerne har pligt til at oplyse spillere og forældre om kontaktmuligheder, herunder som minimum telefonnummer og adresse. Disse oplysninger skal træneren også stille til rådighed via klubbens hjemmeside. Det er trænerens ansvar at klubben modtager ind- og udmeldelser fra holdets spillere, og skal sikre, at klubbens data over spillere er ajourført. Det er trænerens ansvar at indkomne spillercertifikater afleveres til kontoret. Det er også gennem trænerne at klubbens bestyrelse normalt vil kommunikere med foreningens øvrige medlemmer, ligesom at den naturlige kommunikation fra medlemmer og forældre typisk vil gå gennem trænerne. For at sikre den optimale kommunikation mellem bestyrelse og trænerne imellem afholder klubben faste trænermøder, hvor det forventes at alle trænere deltager. Det er trænerens ansvar at kontrollere postbakken i klublokalet, holde sig orienteret via mail samt hjemmesiden for at få de nødvendige indkomne informationer Træneren for 1. Holdet/afdelingsansvarlig Træneren for 1. holdet har ansvaret for at udtage spillerne til 1./2. holdstruppen i tæt samarbejde med 2. holds træneren. Træneren for 1. Holdet har pligt til at holde sig ajour med spillermaterialet i hele afdelingen, således at spillere, der udviser talent og træningsflid bliver rykket op og altid er placeret på de rigtige hold. 8

9 Dette er ikke mindst vigtigt på de yngre årgange, hvor spillerne kan gøre meget store fremskridt på relativ kort tid. Træneren for 1. holdet har ansvaret for, at der udarbejdes en årsplan for hele afdelingen, hvor målsætning for sæsonen fastlægges. Dette sker i samarbejde med trænerne på alle hold i afdelingen. Årsplanen fremsendes til bestyrelsen/sportsudvalget for at sikre den nødvendige opbakning til målsætningen. Der afholdes evalueringsmøde min. 1-2 gange årligt eller efter behov. Kort herefter afholdes et obligatorisk spiller/forældremøde, hvor planerne bliver præsenteret og forventninger etc. bliver afstemt UT møder Klubbens ungdoms- og børnetrænere afholder trænermøde min. 5 gange årligt. Mødet ledes af ungdomsformanden, som også indkalder trænerne og fremsender dagsorden for mødet. Normalt fastlægges datoen for afholdelse af UT-møderne for et år ad gangen, men trænerne og/eller bestyrelsen kan indkalde til yderligere møder efter behov. Mødet kan udover dagsordenen indeholde et specifikt emne/tema f.eks. kost og ernæring, tape/forbindinger mv Aflønning af trænere Klubbens ledere og trænere arbejder som udgangspunkt frivilligt, dog udbetaler klubben en mindre godtgørelse til trænerne til dækning af nogle af trænerens omkostninger. Godtgørelsen fastsættes hvert år af bestyrelsen ud fra statens takster. Det er bestyrelsen, som fastsætter principperne for tildeling af honorar Udgifter afholdt for klubben Trænere kan efter forudgående aftale foretage udlæg på klubbens vegne, og vil efterfølgende blive kompenseret for sådanne udgifter. Udlæg på klubbens vegne skal altid forud godkendes af bestyrelsesformanden og/eller klubbens kasserer Trænerkontrakter Alle trænere vil ved sæsonens begyndelse 1. maj få udleveret en trænerkontrakt for det følgende år, såfremt det ønskes. Trænerkontrakten er det aftalegrundlag som gælder mellem BK Ydun og træneren. Kontrakten er som udgangspunkt 1-årig og udløber automatisk 30. april det efterfølgende år Trænerudvikling Som frivillig træner og leder i BK Ydun tilbyder klubben ud over det håndboldmæssige fællesskab også vore frivillige både faglig og personlig udvikling Udviklingsplaner Alle trænere tilbydes 1-2 årlige udviklingssamtaler med en af bestyrelsen udpeget håndboldfagligt kompetent leder. På møderne fastlægges overordnede målsætninger for trænerens udvikling af såvel hold som træneren personligt. Klubbens ungtrænere kan såfremt de ønsker det også indgå aftaler med bestyrelsen om sådanne udviklingssamtaler. 9

10 4.14. Uddannelsesplaner Alle klubbens trænere og frivillige ledere vil løbende blive tilbudt kurser og uddannelse, dels som led i den generelle faglige og personlige udvikling, og dels for fortsat at sikre, at BK Ydun fastholder relevante tilbud til dens medlemmer. BK Ydun vil normalt afholde eventuelle omkostninger til kursusafgifter og certifikater, men som udgangspunkt ikke udgifter til transport og overnatning. Som i alle andre sammenhænge har klubben kun et begrænset budget til rådighed til uddannelsesaktiviteter, og klubbens bestyrelse vil derfor prioritere uddannelsesønsker og behov. 10

11 5. Holdledere BK Ydun opfordrer til at træneren forsøger at tilknytte en holdleder til holdet, som kan forestå en række af de administrative opgaver. Såfremt der ikke er en holdleder, påhviler opgaverne træneren. 5.1 Arbejdsopgaver for holdlederen Ajourføre spillerkartotek og websiden for holdet på Sørge for at spillerdragter vaskes, evt. i en turnusordning Organisere evt. frugtordninger og holdkasse Koordinere at der sidder folk ved dommerbord til hjemmekampe Indtelefonering af kampresultat Planlægge og organisere kørselsordninger Løbende kommunikation med forældre og spillere per mail/sms Sociale aktiviteter Det anbefales at holdlederens opgaver ikke begrænses eller fastlåses til ovenstående opgaver, men at der i dialog mellem træner og holdleder indgås aftaler om rollefordelingen Aflønning af holdledere Ligesom trænere som udgangspunkt udfører frivilligt ulønnet arbejde, hvor der udbetales et mindre honorar kan BK Ydun beslutte at udbetale et mindre honorar til holdledere som har påtaget sig betydelige arbejdsopgaver. Dette aftales mellem et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem og træneren for det hold, hvor holdlederen er tilknyttet. 11

12 6. Spillere/forældre BK Ydun ønsker at tilbyde et trygt, sikkert og sjovt rum for klubbens medlemmer, og til det har klubben en række retningslinjer for medlemmerne Generelle retningslinjer BK Ydun lægger den største vægt på at klubbens spillere, ledere og forældre opfører sig ansvarsfuldt og sportsligt korrekt. Klubben følger håndboldforbundets retningslinjer for sportslig optræden, disse kan findes på Spillerne/forældrene har et personligt ansvar for, at klubbens materialer efter udlån altid afleveres i hel og rengjort tilstand. Det gælder f.eks. spilledragter, bolde, og øvrige træningsmaterialer. Tilsvarende har spillerne et personligt ansvar for at træningsmaterialer indsamles og afleveres efter brug. Alle klubbens aktiver (bolde, redskaber osv.) stilles til rådighed gennem trænerne Opførsel BK Ydun har en klar holdning til at alle spillere og forældre skal bidrage til at skabe en positiv og tryg atmosfære omkring hold og klub. Der er absolut nul-tolerance overfor mobning og usportslig opførsel. Dette inkluderer også spillere, ledere og forældre fra modstanderhold, ligesom det gælder overfor officials, dommere og andre, som medvirker til at afvikle kampe og turneringer. Nul-tolerancen medfører også, at alle spillere, ledere og forældre har pligt til at meddele træneren, holdlederen eller bestyrelsen, hvis de oplever mobning eller usportslig opførsel, og mobning vil blive sanktioneret. I gentagne eller grove tilfælde vil dette medføre eksklusion fra klubben. BK Ydun lægger stor vægt på medlemmernes trivsel, og forventer at alle medlemmer og forældre bidrager til dette ved at hjælpe hinanden og støtte hinanden og ved at tage ansvar for at alle trives og er trygge ved at være i klubben. Det forventes at spillere/forældre i deres adfærd på internettet aldrig udtaler sig negativt på diverse chats og øvrige fora på nettet om BK Ydun som klub eller om enkelte spillere. Dette gælder også om modstandere. 12

13 7. Håndbolden i BK Ydun I dette afsnit beskrives den måde, hvorpå håndbolden bliver udført rent praktisk i klubben, og indeholder såvel en række administrative og praktiske forhold. Klubben har en velfungerende bestyrelse, administration og ungdomstrænernetværk, og alle hold kan altid anmode om assistance til at få løst nogle af sine opgaver De praktiske forhold For at kunne udøve sin sport i klubben skal man være medlem og have et gyldigt spillercertifikat og have betalt sit medlemskontingent. Man skal ligeledes tilknyttes et hold, som man skal træne med og man skal have noget personligt udstyr, f.eks. indendørs sportssko Medlemskab, medlemskontingent og spillercertifikat Som udgangspunkt kan alle blive medlem af BK Ydun, men i særlige tilfælde kan klubben være nødsaget til at sætte nye medlemmer på venteliste. Indmeldelse kan ske løbende over året, men klubben anbefaler at spillere fortrinsvis indmeldes før efterårssæsonen eller før forårssæsonen for at give spilleren mulighed for at kunne deltage i en af de 2 løbende turneringer. Den naturlige vej er at kontakte 1. Holdstræneren for den relevante årgang og med denne aftale at deltage i træningen på prøve ud fra om spilleren har spillet tidligere. Træneren vil herefter vurdere, hvilket hold den pågældende spiller bør indplaceres på. Spilleren vil derefter blive indmeldt ved at udfylde en indmeldelsesblanket, som kan hentes på klubbens hjemmeside, og indmeldelsen afleveres til træneren, som herefter afleverer indmeldelsen til kontoret, som registrerer spilleren. Såfremt spilleren har spillet i en anden klub, vil kontoret tage kontakt til den tidligere klub for at få spillercertifikatet udleveret. Der findes en række karantæneregler for spillere, som skifter klub, og kontoret vil meddele evt. karantæne til træneren. Selvom spilleren har karantæne, gælder dette ikke for træning og oftest heller ikke for stævner. Har spilleren ikke spillet håndbold før, vil kontoret udfylde et spillercertifikat, der udleveres til træneren for påtegning af spilleren. Alle originale spillercertifikater opbevares på kontoret og det er træneres ansvar, at der foreligger spillercertifikat på alle sine spillere. Spilleren vil herefter modtage en opkrævning af det næste normale kontingent. Spilleren er altså indmeldt også før vedkommende har betalt sit første kontingent. Klubben opkræver kontingent for alle klubbens medlemmer, såvel børn som voksne, og kontingentet opkræves i 2 halvårlige betalinger med betalingsfrist i august/september og januar/februar. Spillere i klubben vil under normale omstændigheder ikke kunne være kontingentfrie. Opkrævningerne udsendes via PBS og indbetales til klubbens konto via bankoverførsel. Undtaget herfra er klubbens mikrospillere (U3-U6) hvor opkrævningen finder sted med indmeldelsen og herefter 1 gang årligt i forbindelse med spillerens første træningsdag. 13

14 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, og manglende betaling af kontingent medfører en rykkerskrivelse samt besked til spillerens træner herom. Betales denne ikke, vil der tilgå træneren besked, og spilleren vil modtage en sidste rykkerskrivelse. Spilleren vil herefter blive spærret for deltagelse i kamp og træning indtil restancen er betalt. Klubben vil tilbageholde spillercertifikaterne for spillere, der er i restance, således at de ikke vil kunne spille kampe for en anden klub. Klubbens kontor vil i samarbejde med træneren sørge for at spilleren har et korrekt spillercertifikat, og kontoret vil i samarbejde med spiller og forældre indhente spillercertifikat fra den tidligere klub, såfremt dette påkræves. Klubbens kasserer eller ungdomsformand vil på klubbens vegne underskrive spillercertifikater. Kontoret opbevarer alle originale spillercertifikater, og trænerne skal sikre sig, at de har kopier, hvor det er nødvendigt Udmeldelse Selv om BK Ydun gerne vil beholde medlemmerne hele livet, er der spillere, som løbende ønsker at melde sig ud. Udmeldelse foregår altid skriftligt til klubbens kontor og træner, og spilleren kan få udleveret sit spillercertifikat, såfremt det ønskes. Dog må spilleren ikke være i restance og alle udleverede materialer, f.eks. spillerdragter mv. skal være tilbageleveret. Uanset udmeldelsesdato vil spilleren altid skulle betale kontingent for en påbegyndt halv-sæson Holdinddeling, mål og træning BK Ydun tager udgangspunkt i, at de bedste spillere skal spille på de bedste hold. At de bedste spillere skal spille på samme hold skal ses som et tilbud til den enkelte spiller, og spilleren kan altid frit vælge at spille på et lavere rangerende hold. Klubben vil dog så vidt muligt søge at undgå dette, dels for at undgå at visse hold lukker sig sammen og dels for rent sportsligt i forhold til andre klubber at undgå over/undermatching. Trænerne for en afdeling skal ved sæsonstart samle alle spillere i en afdeling, for at give alle spillere mulighed for at tilspille sig på et af de bedste hold. Kort før sommerferien foretager trænerne en opdeling af spillerne til de enkelte hold. Derefter skal trænerne løbende sikre, at de spillere, som er placeret på det enkelte hold, stadig er det mest relevante valg. Klubben anbefaler at spillerne løbende får besked om deres udvikling. Da klubben ønsker at 1. holdet er bedst 2. holdet er næstbedst osv. kan det medføre, at der også i løbet af turneringen rykkes spillere op og ned. Det kan skyldes skader, udmeldelser og flytningen kan være permanent for resten af turneringen eller blot for nogle kampe. Spilleren og spillerens forældre (op til U12) skal altid kontaktes før en evt. op- eller nedrykning. Spilleren skal have mulighed for at sige nej til at blive rykket op Mål og midler I forbindelse med sæsonstarten er det trænerens ansvar at fastlægge de mål, som holdet skal arbejde for at opnå. 14

15 Målene skal være realistiske og selvfølgelig målbare. Dertil kommer at målene skal tage udgangspunkt i holdet, som det ser ud ved sæsonstart. Målsætningerne kan være mange, men for at træneren og spillerne/forældrene holder fokus bør der ikke være for mange. Nedenstående eksempler er blot nogle, som kan indgå. Vores hold er meget lille, vi vil forsøge at få 4 nye spillere i denne sæson Vores spillere kender ikke hinanden særlig godt, vi vil have alle til at deltage i klubturene. Sidste år blev vi nr. 5 i divisionen, i år vil vi kvalificere os til DM. Vi skal kunne spille 3 forskellige forsvarsopstillinger når sæsonen er gået. Vi skal træne en markspiller op som reservemålvogter. Vi var for få til træning, vi aftaler at følges sammen i denne sæson. Når målsætningen er klar, skal den præsenteres til alle forældre og spillere, så alle ved, hvad der er succeskriterierne og hvad der er af forventningerne til sæsonen. Udover de konkrete mål for holdet, kan også forældrene opstille nogle mål for deres deltagelse i holdets og for dens sags skyld klubbens sociale aktiviteter. Forældrene kan i samarbejde med trænerne lave sociale arrangementer i forlængelse af kampe og træning og/eller andre aktiviteter, hvor spillerne kan mødes. Det anbefales at dette aftales på forældremøder og formidles skriftligt til alle forældre og spillere. Det er ligeledes træner og forældre/spillere som fastlægger, hvilke stævner, som holdet skal deltage i. I den forbindelse er det vigtigt for træneren at oplyse, hvilke stævner og klubture vedkommende kan deltage i. Det er ikke alle trænere, som har ferie/fri ad libitum. Til at indfri målsætningen stiller klubben sine faciliteter til rådighed. Træner(e) Træningstid Styrkerum (for de fleste ungdomshold) Materialer Administration BK Ydun tildeler trænere med en eller anden form for håndboldfaglig kompetence som udgangspunkt til alle hold Træningstider Bestyrelsen vil tildele hvert hold en andel af klubbens samlede træningstider, som afspejler de kommunale anbefalinger. Imidlertid har BK Ydun slet ikke rådighed over det nødvendige antal træningstimer i hallerne, som der er behov for, og bestyrelsen tildeler derfor alle hold en rimelig andel af klubbens hal tider. Som udgangspunkt stiger andelen af træningstid med spillernes alder, ligesom klubbens 1.hold evt. 2. hold tildeles mere tid end de øvrige hold. Endelig har bestyrelsen besluttet som udgangspunkt, at børn ikke skal træne efter kl og seniorer ikke før kl afhængig af om den tildelte træningstid passer overens med dette, da håndbolden i Frederiksberghallerne skal deles mellem mange klubber. Den enkelte træner vil i forbindelse med sæsonstarten blive bedt om at afgive ønsker om træningstider, og bestyrelsen vil herefter søge at fordele haltiderne så alle tilgodeses ligeligt. 15

16 Træningsmaterialer For børneholdene stiller klubben bolde og en række træningsmaterialer til rådighed (inkl. U12). Dertil kommer, at klubben også stiller spillerdragter til rådighed i kampe. De er typisk betalt af sponsorer, men tilhører klubben. Det opfordres til at man på hvert hold laver en vaskeordning, således at kamptøjet går på tur. For ungdomsspillerne stiller klubben harpiks og tape til rådighed, og i et begrænset omfang også bolde. Også her tilhører spillerdragter betalt af sponsorer klubben, og skal afleveres samlet til kontoret af træneren ved sæsonafslutning. Ud over disse ting råder klubben over materialeskabe med fælles træningsudstyr. Den enkelte træner har adgang til disse skabe, og kan frit låne materialerne, MEN DE SKAL STILLES TILBAGE EFTER ENDT BRUG!!!!! Styrkerum Klubben råder over et meget begrænset antal timer i Frederiksberghallens styrkerum, og disse timer tildeles i prioriteret rækkefølge først til senior divisionsholdene og derefter til ungdomsholdene. Styrkerummet må kun benyttes af spillere fra U16 og opefter. Personer under 18 år må ikke opholde sig i styrkerummet uden voksen opsyn. Der forefindes også et mindre styrkerum i Tre Falke hallen, der er til fri afbenyttelse, såfremt der er ledigt, da BK Ydun ikke har fast tid der. Her gælder samme regler som ovenstående. 16

17 8. Udvalg Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løbende eller enkeltstående opgaver og udpeger til disse udvalg en tovholder, og godkender disse udvalgs sammensætning. Dette kan f.eks. være i forbindelse med det årlige natløb, særlige klubdage, fællesture osv. BK Ydun har 3 faste udvalg: Seniorudvalget Ungdomsudvalget Sponsorudvalget På kan ansvarsområderne for de enkelte udvalg og for bestyrelsen findes Seniorudvalg Udvalgets formål At forestå det daglige arbejde i seniorafdelingen iht. klubbens overordnede målsætning, samt mål for arbejdet i afdelingen. Udvalget fordeler selv sine opgaver i seniorafdelingen, således at alle opgaver bliver udført hurtigt og bedst muligt. Sammensætning Udvalget består af min. 3 medlemmer. Udvalget forestår selv sekretærfunktionen. Seniorformanden, er valgt efter konstituering af bestyrelsen og er fast medlem og formand for udvalget. De øvrige medlemmer udpeges/vælges på spillermøder blandt spillere og ledere. Udvalget kan løbende supplere sig med nye medlemmer efter behov. Kompetence Udvalget kan træffe beslutninger vedr. seniorafdelingen, inden for de overordnede retningslinier og målsætningerne for klubben. Økonomisk kan udvalget disponere indenfor de rammer, som forvejen er godkendt på generalforsamlingen eller efterfølgende godkendt af bestyrelsen. Arbejdsfordeling Aftales på første møde i sæsonen. Omfanget af opgaverne for de kontaktansvarlige aftales i udvalget. Information Der tages referat af alle møder, og kopi tilsendes bestyrelse, trænere og den sportslige konsulent. Det er vigtigt, at så mange som muligt holdes orienteret om de beslutninger udvalget træffer. Møder Udvalget planlægger så vidt muligt alle nødvendige møder 1 år frem i tiden, i henhold til årets aktiviteter. Seniorudvalgets arbejdsopgaver Samarbejde med bestyrelsen om målsætninger for seniorområdet. Udarbejde retningslinier for afdelingen, sportsligt, socialt mv. Planlægge fremtidige aktiviteter og tiltag. 17

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter. for. AaB Ishockey

Vedtægter. for. AaB Ishockey for AaB Ishockey Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling 10. juni 2015 AaBI pr 20150610.docx Side 1 af 9 1. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er AaB Ishockey og har hjemsted i Aalborg.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 For Roskilde Håndbold begynder talentarbejdet allerede i de yngste årgange, ja, principielt begynder det allerede fra babyhåndbolden ved Voksne dygtige trænere ned

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere