Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres. Innovationsprocessen DI SÅDAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres. Innovationsprocessen DI SÅDAN"

Transkript

1 DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres

2 DI Sådan Innovationsprocessen Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres

3 Forord Innovation kan være et af redskaberne for at genskabe vækst i Danmark. En udfordring der er meget aktuel. Danmark har gennem de seneste år oplevet det største dyk i væksten siden 2. verdenskrig. Derfor skal en innovativ og produktiv anvendelse af ressourcerne overalt i det danske samfund - være med til at sikre et Danmark i udvikling. Virksomhedernes evne til at udvikle og producere i en kvalitet og til en pris, der er konkurrencedygtige såvel på hjemmemarked som på eksportmarkederne, er helt afgørende for vækstudviklingen og dermed den velstand, der skabes herhjemme. Det er centralt at kunne omsætte viden og ideer til konkrete kundeløsninger, der vækker begejstring hos kunderne og skaber overskud i virksomheden. Innovationsledelse er derfor et vigtigt kompetencefelt, der kan være med til at fastholde og udvikle gode medarbejdere og virksomhedens konkurrencekraft. Bogserien Innovationsprocessen består af seks bøger og indeholder en række virksomhedseksempler, værktøjer og ledelsesbudskaber fra DI s medlemskreds. De kan forhåbentlig inspirere indsatsen i din virksomhed. Bogserien er bygget op omkring DI s innovationsmodel, der på en overskuelig form viser flowet i arbejdsfaserne lige fra behovsafdækningen hos kunderne og til markedsintroduktionen, hvor indtjeningen skal komme. Hvert afsnit i de seks bøger indeholder også en række oplæg til drøftelser i virksomhedens ledergruppe. Held og lykke med din indsats. Udgivelsen af bogserien er finansieret af Industriens Fond, som et led i projektet Fremtidens ledelse og organisering af innovation. Udgivet af DI Forfatter: Kristian Stokbro Tryk: Kailow Graphic ISBN: November 2010 Hans Skov Christensen Adm. direktør 2 Sådan Forord 3

4 Indhold 7 Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen 8 DI s innovationsmodel 9 Innovationsprojekter gennemføres 11 Indledning udbyttet af lean i udviklingsprocessen 14 Hvad betyder begrebet lean og hvor stammer det fra? 15 Udbyttet af lean i udviklingsprocessen 17 Har din virksomhed behovet for at blive bedre? 18 Brænder for at skabe nyt? 18 Brænder for at lære? 19 Brænder for at lede? 19 Brænder for at komme i gang? 21 Lean i udviklingsprocessen en oversigt 25 Udfordringer Indledning til de seks kompetenceområder Højere værdi for kunden 33 Er der gennemslagskraft? 34 Kan det gøres anderledes? 38 Nytteværdier skab ny indsigt i kundens verden 40 En ekstraordinær kundeværdi hvad holder vi øje med? 41 Fra hvilke retninger kommer ny input? 44 Behov på flere niveauer 46 Succeen skal planlægges! 47 Ledelsesansvaret for kundeværdi Læring 49 Organisatorisk Læring 54 Lean betyder et skifte i måden at gennemføre et udviklingsprojekt på 56 Opsamling af viden et godt startgrundlag for nye projekter 58 En læringskultur, der skaber organisatorisk læring 64 Undgå vidensspild 64 A3 værktøjet Større ressourceudnyttelse 84 Review-møder 85 Frontloading 86 Set-based udvikling 88 Set-based udvikling skaber robuste løsninger 88 Trade-off grafer 89 Prototype-fasen 90 Testfasen 91 Risikominimering 92 Ressourcespild de tre M Bedre projektledelse 97 Ledelsen skaber helheder og samarbejde 98 Kompetente ledere ansporer medarbejderne 99 Lean-projektchefen 100 Mod og vilje til at sætte sig igennem 101 Udvikling af medarbejdernes kompetencer en ledelsesopgave 102 Vidensprocesserne skal ledes 103 Ændringsprocessen fra Low til High 105 Lean ledelseskultur Forbedringskultur hos ledere og medarbejdere 107 Lean-forbedringskultur 109 Kaizen-løbende forbedringer 111 Spildfaktorer i produktudvikling 114 En DI-undersøgelse af spildfaktorer i produktudvikling 119 Afslutning Overblik over jeres indsats 120 Oplæg til diskussion 123 Bilag DI-undersøgelse af spildfaktorer i produktudvikling 131 Værktøjer 132 Litteraturliste Øget udviklings hastighed 69 Visuel styring 72 Rytme 73 Værdistrøm 74 Værdistrømsanalyse 78 Beskyt mod fejl Poka-Yoka 4 Sådan Indhold 5

5 Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen For at styrke innovationsarbejdet i dansk erhvervsliv har DI udgivet publikationsserien Innovationsprocessen. Serien består af seks publikationer, der kan læses samlet eller i uddrag. Hver publikation knytter sig op til DI s innovationsmodel, der er vist på næste side. Læseren får derved mulighed for at udvælge de temaer, der har størst interesse. Hver publikation bygger på input fra en række virksomheder, der arbejder med at forbedre deres innovationsproces. Publikationerne kan forhåbentlig inspirere dig og dine kollegaer i jeres arbejde med at styrke virksomhedens innovationskraft. Publikationerne har følgende titler: 1 Indsigt i kundens verden 2 Beredskab af viden og teknologi 3 Idé og konceptudvikling 4 Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres 5 Markedsintroduktion 6 Ledelse og innovationskultur 6 Sådan Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen 7

6 DI har også udgivet publikationen Direktøren og innovation, hvor en række erhvervsledere har bidraget med ledelsesindsigt og overblik over innovationsprocessen. Figuren viser et flow fra venstre mod højre i innovationsmodellen. Samt følgende seks vigtige kompetenceområder, netop svarende til titlerne på de seks publikationer. 1 Indsigt i kundens verden 2 Beredskab af viden og teknologi 3 Idé og konceptudvikling 4 Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres 5 Markedsintroduktion 6 Ledelse og innovationskultur DI s innovationsmodel BOG 1 Indsigt i kundens verden BOG 2 Beredskab af viden og teknologi BOG 3 Idé- og konceptudvikling samt strategisk udvælgelse BOG 4 Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres BOG 5 Markedsintroduktion I denne publikation sættes der fokus på område 4. lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres. Og der er særlig fokus på at anvende lean-tanken til at sikre en innovativ og effektiv gennemførelse af innovationsprojekter, der kan give danske virksomheder fornyet konkurrencekraft. BOG 6 Ledelse og innovationskultur Pilene i DI s innovationsmodel binder innovationsfaserne sammen. De symboliserer: ledelse, innovationsstrategi, organisering og innovationskultur Innovationsprojekter gennemføres At gennemføre innovationsprojekter koster penge, men skaber virksomhedens fremtid. Det er i denne fase produktet udvikles og prototyper fremstilles, og det er dyrt, meget dyrt. Derfor er der i gennemførelsesfasen stor opmærksomhed på læringsprocessen og på sikkerhed og tempo sikkerhed for at kunden bliver tilfreds med den nyudviklede løsning, der lever op til kvalitetskravene og tempo i læringsprocesserne og eksekveringen af de enkelte projekter. Her kommer lean-tanken ind og kan netop give ny inspiration til at professionalisere projektgennemførelsen. 8 Sådan Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen 9

7 Indledning udbyttet af lean i udviklingsprocessen Not a little bit better, but a lot better sådant udtaler leaneksperter sig om virksomheder, der anvender lean-tanken i deres udviklingsproces. Begrebet lean betyder, at man er slank, trimmet at man ikke går rundt med overflødige kilo. Lean i en virksomhedssammenhæng betyder, at virksomheden trimmer sig selv at alle ansatte arbejder i en forbedringskultur, hvor de konstant forbedrer arbejdsprocesserne og skaber merværdi til virksomhedens kunder. Helt grundlæggende skaber lean mere tid til en kreativ og værdiskabende udvikling, der jo er kernen i udviklingsprocessen, fordi lean-principper og redskaber skaber mere viden og en højere kvalitet i udviklingsprojekterne. Derfor er det interessant for vidensmedarbejdere. Denne publikation giver et overblik over de fordele virksomheden kan opnå. Og den fortæller om vigtige ledelsesprincipper og værktøjer, samt hvilke overvejelser og drøftelser ledelsen med fordel kan tage fat på for at indføre lean. 10 Sådan Indledning udbyttet af lean i udviklingsprocessen 11

8 !! ADVARSEL! At arbejde med lean er en rejse der aldrig ender! Vær forberedt på det. Hver destination du kommer til bliver startpunktet for en fortsat forbedringsindsats, båret af ledelsesholdningen: Vi skal til stadighed forbedre os, for fortsat at være gode. Jo bedre den enkelte virksomhed er til at bruge sine ressourcer på værdiskabende aktiviteter over alt i virksomheden jo bedre kan den udnytte globaliseringens muligheder til at skabe vækst og beskæftigelse. Danske virksomheder møder konstant nye globale konkurrenter, der kan mere end blot konkurrere på prisen. Det sker, fordi eksporten fra de nye vækstøkonomier kommer op i et stadigt højere gear, samtidig med de kravler længere og længere op i værdikæden med nye produktløsninger, servicekoncepter og højteknologiske brands. Danske virksomheder med det relativt høje omkostningsniveau kan i stor stil konkurrere på at give kunderne nogle unikke fordele, som kunderne er villige til at betale en relativt høj pris for. Og lean-tanken er en vej for mange danske virksomheder til at øge konkurrencekraften, idet den sætter ind med mere værdiskabelse og en effektiv ressourceudnyttelse. Produktnyhederne må ikke lade vente på sig i dag. Derfor handler udviklingsprocessen ikke blot om at kunne udvikle én løsning, men i højere grad om i en lind strøm at kunne frembringe højværdi kundeløsninger, der giver kunderne unikke fordele, og som derved kan bære den højere pris. Kernen i al udvikling er at udvikle en god forretning! 12 13

9 : Målet med lean-tanken i udviklingsprocessen er at forbedre virksomhedens kompetencer til udvikling, således virksomheden kontinuerligt forbedrer værdien af de produkter, den udvikler. Samtidig sætter lean-tanken ind på, at alle virksomhedens ressourcer bruges optimalt det gælder naturligvis også for udviklingsressourcerne. Med lean i hele virksomheden og ikke blot i udviklingsprocessen, skabes høj værdi for kunderne og virksomheden tjener penge, fordi den samlede ressourceudnyttelse overalt i virksomheden optimeres løbende. Nogle eksempler på lean-værktøjer/principper i udviklingsprocessen: Set-based udvikling, der betyder at man på udvalgte steder i projektforløbet arbejder med flere alternative løsningsmuligheder, for at sikre at mindst en løsning kan bære igennem. Herved undgås de mange tilbageløb og forsinkelser i udviklingsprojektet Frontloading processen sørger for, at projektet starter på det rigtige vidensgrundlag, således wishfull-thinking minimeres gennem projektforløbet. Samtidig minimeres projektets risikoprofil og tilbageløb i projektet undgås En projektmodel, hvor læring og vidensdeling sikrer, at kritisk viden bliver forankret i virksomheden Ny indsigt i hvilke nytteværdidimensioner kunderne lægger vægt på, således projektet rammer rigtigt Hvad betyder begrebet lean og hvor stammer det fra? Lean betyder som nævnt slank eller trimmet, og begrebet lean i virksomheds sammenhæng stammer fra et stort amerikansk studieprojekt tilbage i erne, hvor en gruppe forskere sammenlignede konkurrencekraften hos bilfabrikker i Japan med bilfabrikker i USA og Europa. De japanske fabrikker med Toyota i spidsen, viste sig at være markant bedre end de andre. De brugte langt færre ressourcer og var langt mere kundeorienterede end bilfabrikkerne i USA og i Europa var på det tidspunkt. Forskerne betegnede dem som værende lean. Efterfølgende har lean-begrebet gået sin sejrsgang verden over, med særlig vægt på at trimme produktionsprocesserne. Her anvendes en række principper, som skaber flow og kvalitet i processerne, med det resultat at varerne kan leveres på kort tid og med brug af færrest mulige ressourcer. Ofte høres betegnelsen at produktionen er trimmet eller gjort lean. Lean tanken er båret af en ledelsesholdning, der skaber en systematisk problemløsningskultur overalt i virksomheden, samt en række værktøjer, der kan skabe mere værdi og en bedre ressourceudnyttelse i arbejdsprocesserne. Udbyttet af lean i udviklingsprocessen Virksomheder kan opnå afgørende konkurrencefordele, ved at indføre lean i udviklingsprocessen: Der udvikles mere værdi til kunderne Der bliver mere tid til innovationsdelen/værdiskabende udvikling i virksomheden, fordi lean-principperne indebærer, at man bruger færre ressourcer og mindre tid på ikke-værdiskabende aktiviteter. Der skabes samtidig en dybere indsigt i kundernes behov og det betyder, der kan lanceres flere nyskabende produkter, som kunderne begejstres over. I dag går der ofte for lang tid imellem lanceringerne af de nyskabende produkter, fordi udviklingsressourcerne i for stort et omfang bliver brugt til fejlretning og driftsopgaver. Og kommunikation mellem kunderne og produktudviklerne er ofte mangelfuld. På udviklingsområdet har lean-tanken også vundet indpas; her benyttes den samme ledelsesholdning til at skabe en systematisk problemløsningskultur, samt en række værktøjer; men her anvendes et andet miks af værktøjer, fordi der hér er tale om helt andre opgaver, der skal løses end på produktionens område. 14 Sådan Indledning udbyttet af lean i udviklingsprocessen 15

10 Virksomheden bliver klogere samtidig med den udvikler nye løsninger Wishfull thinking bliver minimeret det vil sige, der i langt højere grad træffes beslutninger, som er funderet på fakta og forsøgsdata og ikke på ønsketænkning. Der opbygges en solid læringskultur med stor åbenhed og lyst til vidensdeling, hvor medarbejdere på kryds og tværs af virksomheden opsamler, reflekterer, diskuterer og anvender viden, der er kvalificeret. I dag opsamles erfaringerne fra de enkelte projekter ikke systematisk. Situationen er ofte, at man opfinder den dybe tallerken gang på gang. Har din virksomhed behovet for at blive bedre? Udviklingsfunktionen skal til stadighed forbedre sin konkurrencedygtighed for at være med i kapløbet om kunderne. Følgende figur viser otte vigtige parametre, der siger noget om evnen til at frembringe innovative løsninger på en konkurrencedygtig måde. Diskuter i din ledergruppe jeres udviklings konkurrenceevne, og om der er et behov for en forbedring. Hastighed er hjertet i lean Udviklingsprojekterne gennemføres hurtigere og deres output bliver mere forudsigeligt. Time-to-Market afkortes og der er større præcision i at få projekterne færdige til aftalte lanceringsterminer. Det går i det hele taget hurtigere med at omsætte viden til værdi. Hurtighed er i stigende grad en ordrevinder, idet kundens tid ofte er den mest begrænsende ressource. I dag er udviklingstiderne ofte for lange og med for mange hovsa-ændringer i sidste øjeblik. Medarbejdertilfredsheden stiger og produktiviteten øges Tilfredsheden i virksomheden stiger det gælder såvel i udviklingsprocessen som i produktionen, fordi lean-principperne lægger op til et åbent, ligeværdigt og lærerigt samarbejde, hvor ressourcerne benyttes mere hensigtsmæssigt. I dag er der eksempelvis et stort uudnyttet produktivitetspotentiale i produktionen, der kunne realiseres, hvis udviklerne får en bedre indsigt i produktionsprocessernes kapabiliteter og tolerancegrænser. Overengineeering er ikke et ukendt fænomen! 1. Time to Market 2. Innovations-højde 3. Lanceringskvalitet 4. Innovationen bidrager med forventet omsætning 5. Produkterne lanceres som planlagt 6. Produktets cost-pris ligger som den skal 7. Udviklingsomkostningerne er optimerede 8. Samarbejde mellem udvikling, produktion og marketing 0 pct. Situationen i dag 100 pct. optimal Figuren viser en virksomhed med en god lanceringskvalitet(3) på de udviklede produkter. Og innovationshøjden(2) lever næsten op til, hvad der er behov for i markedet. Desværre lanceres produkterne(5) meget tilfældigt og bestemt ikke som planlagt, hvilket giver store problemer i marketingafdelingen med at tilrettelægge markedsfremstød. Det fremgår af figuren at samarbejdet mellem udvikling, produktion og marketing(8) ikke fungerer optimalt, hvilket er en væsentlig årsag til produkterne ikke lanceres som planlagt, og ydermere at produkternes costpris(6) ligger langt fra det optimale. Oplæg til diskussion: Diskuter i jeres ledergruppe hvordan situationen ser ud i dag i jeres virksomheds udviklingsproces. Indtegn i figuren hvordan virksomheden er placeret på de otte konkurrenceparametre. Hvilke af de otte parametre mener I bør forbedres i jeres virksomhed? Benyt anbefalingerne i hvert kapitel af publikationen til at forbedre virksomhedens konkurrenceevne. 16 Sådan Indledning udbyttet af lean i udviklingsprocessen 17

11 Brænder for at skabe nyt? Først og fremmest drejer udvikling sig om mennesker, der brænder for at skabe noget nyt og brugbart til virksomhedens kunder at skabe en god forretning. Med lean i udviklingsprocessen kommer der fokus på at eksperimentere, at lære og at dele viden på tværs i virksomheden. Og der er stor vægt på at opnå en bedre indsigt i kundens verden som afsæt for at kunne udvikle kvalitetsprodukter. Først når kundens behov professionelt er afdækket, kommer udbyttet af at indføre nye metoder og værktøjer til at effektivisere udviklingsprocesserne. I udviklingsprocessen skal der konstant nye erkendelser og viden om kunderne til. Det nytter ikke at være effektiv til at udvikle og producere gårsdagens produkter. Brænder for at lære? Et vigtigt mål med lean i udviklingsprocessen er: At blive de hurtigste til at lære, hvordan gode kundeløsninger udvikles indenfor virksomhedens branche. Gode kundeløsninger bygger på opdateret viden såvel erfaringsbaseret viden som forskningsbaseret viden. Virksomheder, der anvender lean-tankegangen i deres udvikling, er netop kendetegnet ved deres lyst og evner til at lære af andre virksomheder. De har ofte etableret et tæt samarbejde med andre virksomheder og forskningsverdenen, og udvikling er i stor udstrækning en læringsproces, samtidig med produkterne udvikles. Lean principperne er med til at effektivisere læringsprocessen og samarbejdet på tværs i virksomheden, hvor løbende forbedringer er en naturlig del af hverdagen. Vidensdeling gennemsyrer hele virksomheden, eksempelvis har de ansatte i produktudvikling etableret et tæt samarbejde og vidensdeling med produktionen, således de nye produkter kan produceres efter produktionens lean-principper med hensyn til flow, variantskabelse og i en høj kvalitet. Brænder for at lede? Udviklingsprocessen gennemføres i et teamwork, ofte med flere forskellige fagspecialister, der nogle gange kan have en tendens til at suboptimere deres del af produktløsningen. Det er ledernes opgave at sikre, at hver enkelt projektmedarbejder arbejder for at optimere helheden i produktløsningen, og ikke udøver silotænkning. Målet er at udvikle produkter, som begejstrer kunderne. Som leder i udviklingsafdelingen får du gennem lean-principperne ny indsigt i ledelsesrollen til at motivere dine medarbejdere, således udviklingen gennemføres i high-performance teams. Der er i lean fokus på lederens adfærd og evner til: at skabe helhed at skabe tillid at være nærværende, samt ikke mindst at skabe en systematisk problemløsningskultur. Lean betyder synlig ledelse, der motiverer medarbejderne. Brænder for at komme i gang? Denne publikation er en inspiration til virksomhedernes udviklingschefer, R&D Managers, projektledere og ledere, der arbejder med at forbedre virksomhedens udviklingsprocesser og menneskelige ressourcer. Der er som nævnt ingen mirakelformel, kun hårdt arbejde! Men heldigvis kan hver virksomhed tilpasse indsatsen efter eget behov. Erfaringer viser, at lederne vedvarende skal have fuld fokus på lean-processen, fordi der ikke er tale om et kortvarigt projekt, men om at få indarbejdet en ledelsesholdning til konstant at forbedre virksomhedens konkurrenceevne. Diskutér publikationens afsnit i din virksomheds ledergruppe. Hvert kapitel indeholder en række spørgsmål og værktøjer I kan arbejde med så er I godt på vej med lean-tanken i jeres udviklingsproces. Værktøjerne i publikationen kan du downloade fra I kapitlet Værktøjer på side 131 er vist en samlet oversigt over værktøjerne. 18 Sådan Indledning udbyttet af lean i udviklingsprocessen 19

12 Lean i udviklingsprocessen en oversigt Det er en vigtig ledelsesopgave at sætte liv og retning i lean-processen. Engagementet hos ledere og medarbejdere vokser, når alle har den samme opfattelse af behovet for en forandring, og åbent kan diskutere nye initiativer for at indføre lean tilpasset virksomhedens situation. Et godt samarbejde, når lean-principperne indføres, kan opnås, såfremt der fra starten arbejdes ud fra den samme helhedsforståelse. Lean i udviklingsprocessen kan knyttes op på den viste oversigtsfigur, der illustrerer et tempel, hvor templets bygningsdele illustrerer nogle vigtige kompetenceområder, der skal bygges op, for at få succes med lean tanken i udviklingsprocessen. : SÅDAN 20 Sådan Lean i udviklingsprocessen en oversigt 21

13 DI s oversigtsfigur: Lean-tanken i udviklingsprocessen I de følgende kapitler er de seks områder belyst. Og der er en række spørgsmål, du kan drøfte med dine kollegaer. Oplæg til diskussion: 1. Højere værdi for kunden Diskuter og beskriv jeres styrker på hver af de seks kompetenceområder På hvilke områder er der især behov for at styrke kompetencerne? 2. Bedre læring 3. Øget udviklingshastighed 4. Størrer ressourceudnyttelse 5. Bedre projektledelse Hvem skal tage initiativet til at styrke kompetencerne på de seks områder? 6. Forbedringskultur hos ledere og medarbejdere DI s oversigtsfigur viser seks kompetenceområder, der skal opbygges og spille sammen, som bygningsdelene i et tempel, hvor ingen del kan undværes. Figuren illustrerer, at det er højere værdi for kunden, der bliver løftet højt til tops, og derfor er dette område det første kompetenceområde, der behandles i denne publikation. De fire søjler og fundamentet forbedringskultur hos ledere og medarbejdere skal naturligvis også bygges op, ellers bliver det et ustabilt tempel, der ikke vedvarende kan løfte højere værdi for kunden. De seks kompetenceområder er: 1 Højere værdi for kunden 2 Bedre Læring 3 Øget udviklingshastighed 4 Større ressourceudnyttelse 5 Bedre projektledelse 6 Forbedringskultur hos ledere og medarbejdere : SÅDAN 22 Sådan Lean i udviklingsprocessen en oversigt 23

14 Udfordringer Indledning til de seks kompetenceområder Som indledning til de seks kompetenceområder er her nævnt nogle væsentlige udfordringer, som gælder for mange danske virksomheder. Og der er kort nævnt hvilke lean-temaer, der søger at løse disse udfordringer og dermed skabe forbedret konkurrencekraft. Og i de efterfølgende kapitler 1-6 er hvert område beskrevet i detaljer. 1. Højere værdi for kunden Udfordring: Adskiller din virksomheds produktløsninger sig fra konkurrenternes løsninger på nogle væsentlige dimensioner? Og er der gennemslagskraft nok? Lean-tema: Kundeværdier på overordnet niveau og på detailniveau udbygges. Og der opfanges, hvilke nytteværdidimensioner kunden prioriterer. Udfordring: Følger virksomheden med i, hvad der sker på helt andre felter som kunne give input til en ekstraordinær kundeværdi? Lean-tema: Der bliver holdt øje med strategisk udvalgte områder. : SÅDAN For ikke at stivne i vante forestillinger, hentes der input ind fra helt andre vinkler end fra egen branche. 24 Sådan Udfordringer Indledning til de seks kompetenceområder 25

15 2. Bedre Læring Udfordring: Hvordan får du minimeret wishfull thinking det vil sige, der træffes beslutninger i din virksomhed, som ikke er funderet på fakta og forsøgsdata, men på ønsketænkning? Lean-tema: En solid læringskultur med stor åbenhed og lyst til vidensdeling opbygges, hvor medarbejdere på kryds og tværs af virksomheden opsamler, reflekterer, diskuterer og anvender viden, der er kvalificeret. Udfordring: Hvordan sikres, at relevant viden samles op fra hvert projekt og føres tilbage i virksomheden, og derfra igen videre til nye projekter, således man ikke render og opfinder den dybe tallerken gang efter gang? Lean-tema: Som en del af hvert projektforløb etableres en organisatorisk læring, der kan sikre en vidensopsamling og vidensdeling i hele virksomheden, hvor værdifuld viden ikke mistes, men forbliver i virksomheden, selv når erfarne udviklere forlader virksomheden. 3. Øget udviklingshastighed Udfordring: Hvordan får du skabt et visuelt og involverende samarbejde om eksekveringen af projekterne? Lean-tema: Gennem en visuel styring får alle teammedlemmer det samme gode overblik over projektstatus og hvilke delopgaver, der aktuelt bliver arbejdet på. Jævnlige møder ved en visuel projekttavle kan give et godt overblik over fremdriften, og kan vise hvilke milepæle, der skal nås og er nået. Udfordring: Hvordan får virksomheden bedre styr på at levere de rette produkt til rette tid? Lean-tema: Ved at tænke i helheder, flow og værdistrømme minimeres ventetider og andre spildfaktorer. Målet er at forbedre helheden og ikke kun optimere gennemløbet i de enkelte processer. En god udviklingsproces er en proces, der konstant skaber succesfulde kundeløsninger. 26 Sådan Udfordringer Indledning til de seks kompetenceområder 27

16 4. Større ressourceudnyttelse Udfordring: Erfaringer viser at omkostningerne til fejlretning stiger eksponentielt jo længere frem i udviklingsprojektet man kommer. Hvordan undgås de mange fejlretninger og tilbageløb? Lean-tema: Med begrebet Frontloading lægges der flere ressourcer i starten af projektet. Der er fokus på at skaffe viden om de problemstillinger, der kan true projektets succes. Og med Set-based princippet undgås de mange tilbageløb. Udfordring: Hvordan undgås den ineffektive udviklingsproces, hvor man starter med at forelske sig i én bestemt løsning, som man klamre sig til, og som ofte ikke holder hele vejen igennem, selvom man retter til tester- retter til testerosv.? Lean-tema: Der benyttes trade-off grafer og der etableres en solid vidensplatform, hvor man opsamler virksomhedens viden om produktperformance og hvilke parametre, der skaber performance i det nye produkt. 5. Bedre projektledelse Udfordring: Ofte suboptimeres en række delløsninger, således det færdige produkt ikke fremstår som en god helhedsløsning, men som et middelmådigt produkt. Lean-tema: Der uddannes en projektledelse, der kan facilitere diskussioner med deltagelse af stærke fagledere, der hver brænder for deres løsninger, men hvor resultatet bliver en harmonisk helhedsløsning. Udfordring: Hvordan kommer man væk fra Low Performance, hvor der er uklare mål for udviklingsmedarbejderne, og ringe motivation? 6. Forbedringskultur hos ledere og medarbejdere Udfordring: Erfaringer viser, at brugen af lean-værktøjer og metoder ikke får den vedvarende effekt, man havde regnet med, såfremt der ikke samtidig udvikles en lean-kultur. Lean-tema: I lean-virksomheder indarbejdes en forbedringskultur hos alle ledere og medarbejdere. Værktøjer gør det ikke alene. Derfor beskæftiger lederne sig med at udvikle vilkår for medarbejdernes udfoldelse og læring individuelt og i fællesskab. Udfordring: Medarbejderne ved ofte hvor skoen trykker, men hvordan bliver de inddraget i forbedringsarbejdet? Lean-tema: Medarbejderne oplever en god ledelsesopbakning til at forbedre processer. Og fejl ses som et potentiale for læring. Holdningen er: Kun ved at lære af fejlene bliver vi bedre. Derfor er et vigtigt princip i lean netop at jage det perfekte, hvor opståede problemer løses på en systematisk måde. Årsagssammenhænge findes, løsningsforslag afprøves og den bedste løsning benyttes som standard, indtil en endnu bedre løsning findes.!! Kom godt i gang! I de følgende afsnit er de seks lean-kompetenceområder uddybet og hvert afsnit indeholder metoder, praktiske værktøjer og ledelseserfaringer til at sikre lean-tanken i udviklingsprocessen. Benyt spørgsmålene i afsnittene til at afklare, hvordan I vil prioritere jeres indsats. Lean-tema: Ledelsen arbejder bevidst på at skabe det rigtige mix af målstyring og fokus på læringsdelen og den menneskelige, sociale faktor. Der er vægt på at udvikle kompetente ledere. SÅDAN 28 Sådan Udfordringer Indledning til de seks kompetenceområder 29

17 "" Inden vi begynder at udvikle produktet er det afgørende at få klarlagt hvilke nytteværdier kunden lægger vægt på. Det skal ske, inden man låser sig fast på løsninger. Vi har styrket kontakten til kundesiden ikke mindst i starten af udviklingsprojekterne for at kunne fastlægge de helt rigtige værdier for kunden. Og disse værdier er efterfølgende arbejdsgrundlaget for os til at formulere og udvikle produktets features. 1. Højere værdi for kunden Forskningschef Frank Nielsen, Radiometer Medical I en globaliseret verden er begrebet kundeværdi et meget vigtigt kompetenceområde at dygtiggøre sig på at blive bedre til at finde ind til de helt rigtige værdier i kundens hverdag. Danske virksomheder har tradition for en tæt kontakt til deres kunder, hvor udfordringen er at kunne aflæse helt nye behov og problemstillinger som basis for en udvikling af nye løsninger, der begejstrer. Lean i udviklingsprocessen hjælper virksomheden med at skærpe sine kompetencer til at udvikle den helt rigtige løsning. At komme fra behov til produkt er kernen i produktudvikling, og derfor er det helt centralt at få skabt en god indsigt i de behov, som kunden har i dag, og som kunden vil få fremadrettet. Produktløsningen skal give kunden en høj brugsværdi og gerne en positiv ah-haeffekt, så kunden overraskes over, hvor godt produktudviklerne har forstået hans samlede behov ja næsten bedre end han selv. Og som noget vigtigt, at kunden også er villig til at betale prisen for produktet. Ellers er det blot Overengineering, der er en spildaktivitet! : SÅDAN 30 Sådan 1. Højere værdi for kunden 31

18 Er der gennemslagskraft? Kunden er den vigtigste person i udviklingsprocessen. Det er kunden der betaler! Derfor er kontakten til kunden vigtig og det er her succeen skabes. Et nyt produkts gennemslagskraft afgøres af, om produktet adskiller sig fra konkurrerende produktløsninger. Det betyder at ideen med produktet er helt centralt forstået som de fordele og nytteeffekter, som kunderne vil opleve ved produktet. Det kan eventuelt også være vigtigt, at produktet kan hjælpe kunden med at udvikle sin forretning. Her er et eksempel på nogle kundeværdier. Og bemærk, at der i teksten ikke står noget om produktets tekniske specifikationer: Kunde-værdier, som kunden vil betale for Kunde-værdier Eksempel: Hvilke kunde-værdier har Jeres produkt? Produktet AQT90 FLEX fra Radiometer Medical Produktet AQT90 FLEX fra Radiometer Medical Instrumentet kan teste for akutte problemer relateret til hjer-tesygdomme, infektioner, koagulationsforstyrrelser og gravidi-tet. Disse test foretages i dag oftest på hospitalernes centrallaboratorier, med lange ventetider som følge. Instrumentet gi-ver mulighed for placering på de behandlende afdelinger (ska-destuer, traumecentre og intensiv afdelinger) og dermed væ-sentlig hurtigere diagnose og korrekt behandling. AQT90 FLEX opfylder følgende krav fra patienter og brugere: Mere præcise data som grundlag for beslutninger. Instrumentet giver resultater, som er fuldt på højde med laboratoriets. Altså nøjagtighed meget hurtigt. Hurtigere testsvar til patienter. Instrumentet kan analysere op til 30 blodprøver pr. time. Mere effektiv tid med patienten. Ventetiden er reduceret til et minimum. Tidsbesparelse, omkostningsbesparelse og færre fejl. Alt manuelt arbejde automatiseret for at undgå fejl. Brugeren udsættes for mindre risiko. AQT90 FLEX er et to-talt lukket system, og dermed undgås kontakt med potentielt inficerede blodprøver. AQT90 Flex Kvalitet på laboratorieniveau Nem og intuitiv at bruge Sikkerhed for personale og patienter Høj hastighed i analyseprocessen er afgørende Skal kunne integreres med bestående IT-systemer Skal kunne udføre forskellige, relevante kritiske test Vigtige kundeværdier for produktet AQT90 FLEX, udviklet af virksomheden Radiometer Medical. Prøv at opliste ideen med jeres nye produkt. Brug systematikken som vist i næste figur, hvor der er to niveauer: Beskriv kundeværdier på overordnet niveau, og beskriv derefter de samme kundeværdier på et mere detailleret niveau, hvor der fortælles om hvordan virksomhedens løsning adskiller sig fra konkurrerende produkter. 32 Sådan 1. Højere værdi for kunden 33

19 Kunde-værdier på overordnet niveau og på detail-niveau Kunde-værdier på overordnet niveau Kunde-værdier på et mere detailleret niveau, hvor vi adskiller os fra konkurrerende produkter Kundeværdierne skal beskrives ud fra kundens hverdag, således det fremgår hvilke konkrete fordele man tilbyder kunden. Eksempelvis kunne det være at produktet gjorde kundens hverdag lettere, mere sikker, kunden kan spare penge, opnå en bedre sammenkobling mellem delsystemer eller antallet af manuelle arbejdsprocesser bliver reduceret. Udfyld skemaet med kundeværdier fra et af jeres nye produkter og overvej: Adskiller jeres løsning sig fra konkurrerende produkter på væsentlige dimensioner? Er der gennemslagskraft nok? Er der nogle kundeværdier, der kunne forbedres og som kunderne ville henrykkes over? " Vi har valgt at konkurrere på andre ting end pris og standardprodukter, " fordi vi har nogle af verdens største produktionsvirksomheder som konkurrenter, eksempelvis Caterpillar og Komatsu. Derfor er vores mål at være den bedste til at forstå vores kunders (og ikke-kunders) behov. Kun derved kan vi svømme imod strømmen og DON T JUST MAKE IT BETTER MAKE IT DIFFERENT! Vi har en klar målsætning om aldrig at miste kunder. Gennem et øget serviceniveau samt et kendskab til maskinen i hele dens levetid sikrer vi et tæt kendskab til kunderne og viden om, hvordan deres behov udvikler sig. Eksempelvis er driftssikkerhed, hurtig service, komfort og høj gensalgspris højtprioriteret af vores kunder. Og vi søger konstant at udvikle nye løsninger, der kan hjælpe kunderne med at udvide og udvikle deres forretning. R&D manager Thorkil K. Iversen, Hydrema Produktion Kan det gøres anderledes? Der skal mere og mere viden arbejdes ind i produkterne. Og det skal gøres i et stadig højere tempo. Danske virksomheder arbejder meget målrettet for at styrke konkurrenceevnen ved at blive mere innovativ og investere i den nødvendige udvikling og fornyelse. Men mange danske virksomheder er havnet i en hård priskonkurrence, fordi man tilbyder stort set de samme kundefordele som konkurrenterne. Og kunden har derfor ikke andet end prisen at tale om. Derfor er det vigtigt at kunne tilbyde nye og et anderledes mix af kundefordele. 34 Sådan Lean i udviklingsprocessen 35

20 Især hos mange mindre og mellemstore virksomheder er der et stort uudnyttet innovationspotentiale, der kunne høstes ved et tættere samarbejde med kunderne og leverandørerne i udviklingsprojekterne. Også et tættere samarbejde med videnscentre vil kunne sætte mere fart på fornyelsesprocesserne. " Vi har koblet vores traditionelle teknologiområder med nogle helt nye " teknologier, vi har fået udefra, og det har givet os et afgørende innovativt niveauspring. Gennemslagskraften af vores nye analyseapparat skyldes den merværdi som vores produkt skaber hos kunderne. De får en ny evne til at kunne reagere hurtigere på en skadestue eller intensiv afdeling og dermed forbedre behandlingen uden at påføre afdelingen yderligere arbejde. Dette giver bedre patient flow på de nævnte afdelinger og dermed en bedre behandling og større tilfredshed blandt patienterne. Forskningschef Frank Nielsen, Radiometer Medical High Mobillity dumper 912HM fra Hydrema Produktion Hydrema 912HM, er en helt ny High Mobillity dumper, udviklet specielt til arbejde i ekstremt terræn, med brede dæk, der sikrer et lavt marktryk. I udviklingsforløbet er anvendt forskningsbaseret viden til at opnå en hidtil uset førerkomfort for dumpere i denne klasse. Eksempelvis har dumperen en helt ny, patentanmeldt, affjedret foraksel, der sikrer at køretøjet lever op til de helt nye internationale grænser for vibrationer. 36 Sådan 1. Højere værdi for kunden 37

Figurer på nettet www.di.dk/innovation. Bog nr. 4 i serien "Innovationsprocessen"

Figurer på nettet www.di.dk/innovation. Bog nr. 4 i serien Innovationsprocessen Figurer på nettet www.di.dk/innovation Bog nr. 4 i serien "Innovationsprocessen" Figur side 17 Har din virksomhed behov for at styrke sin udviklingsevne? Udfyld skemaet med situationen i jeres virksomhed.

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver April 2014 Agenda 1.Kort om innovation 2.Introduktion til fremtidig innovationsmodel 3.Innovationsworkshop 4.Introduktion til Effektsimulator 5.Ekstern

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

Ledelsens Dag, 6.november 2007

Ledelsens Dag, 6.november 2007 Ledelsens Dag, 6.november 2007 Effektiv lean med tilfredse medarbejdere Kuno Johansen, Organisations- og ledelseskonsulent Gellert Johansen ApS Tlf.; 2936 1217, Mail: gellertjohansen@mail.dk Henning Barsøe,

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

4 Godt arbejde er centralt

4 Godt arbejde er centralt 4 Godt arbejde er centralt Medarbejdernes gode arbejde er det, der muliggør udvikling i virksomhederne. Cevea har i gentagende analyser påpeget, at gode virksomheder klarer sig bedre end deres konkurrenter

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED LEAN MANAGER FINANS ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED Finansielle virksomheder har færre ressourcer til at løse stadigt flere udfordringer. De skal leve op til

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Kan suboptimering undgås?

Kan suboptimering undgås? 1 Kan suboptimering undgås? Hvordan du kan bruge procesmodellen til at overskue de nødvendige forandringer. Tiderne er ved at skifte. Igennem lang tid har vi været vant til at høre om vækst, optimisme,

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere