Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres. Innovationsprocessen DI SÅDAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres. Innovationsprocessen DI SÅDAN"

Transkript

1 DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres

2 DI Sådan Innovationsprocessen Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres

3 Forord Innovation kan være et af redskaberne for at genskabe vækst i Danmark. En udfordring der er meget aktuel. Danmark har gennem de seneste år oplevet det største dyk i væksten siden 2. verdenskrig. Derfor skal en innovativ og produktiv anvendelse af ressourcerne overalt i det danske samfund - være med til at sikre et Danmark i udvikling. Virksomhedernes evne til at udvikle og producere i en kvalitet og til en pris, der er konkurrencedygtige såvel på hjemmemarked som på eksportmarkederne, er helt afgørende for vækstudviklingen og dermed den velstand, der skabes herhjemme. Det er centralt at kunne omsætte viden og ideer til konkrete kundeløsninger, der vækker begejstring hos kunderne og skaber overskud i virksomheden. Innovationsledelse er derfor et vigtigt kompetencefelt, der kan være med til at fastholde og udvikle gode medarbejdere og virksomhedens konkurrencekraft. Bogserien Innovationsprocessen består af seks bøger og indeholder en række virksomhedseksempler, værktøjer og ledelsesbudskaber fra DI s medlemskreds. De kan forhåbentlig inspirere indsatsen i din virksomhed. Bogserien er bygget op omkring DI s innovationsmodel, der på en overskuelig form viser flowet i arbejdsfaserne lige fra behovsafdækningen hos kunderne og til markedsintroduktionen, hvor indtjeningen skal komme. Hvert afsnit i de seks bøger indeholder også en række oplæg til drøftelser i virksomhedens ledergruppe. Held og lykke med din indsats. Udgivelsen af bogserien er finansieret af Industriens Fond, som et led i projektet Fremtidens ledelse og organisering af innovation. Udgivet af DI Forfatter: Kristian Stokbro Tryk: Kailow Graphic ISBN: November 2010 Hans Skov Christensen Adm. direktør 2 Sådan Forord 3

4 Indhold 7 Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen 8 DI s innovationsmodel 9 Innovationsprojekter gennemføres 11 Indledning udbyttet af lean i udviklingsprocessen 14 Hvad betyder begrebet lean og hvor stammer det fra? 15 Udbyttet af lean i udviklingsprocessen 17 Har din virksomhed behovet for at blive bedre? 18 Brænder for at skabe nyt? 18 Brænder for at lære? 19 Brænder for at lede? 19 Brænder for at komme i gang? 21 Lean i udviklingsprocessen en oversigt 25 Udfordringer Indledning til de seks kompetenceområder Højere værdi for kunden 33 Er der gennemslagskraft? 34 Kan det gøres anderledes? 38 Nytteværdier skab ny indsigt i kundens verden 40 En ekstraordinær kundeværdi hvad holder vi øje med? 41 Fra hvilke retninger kommer ny input? 44 Behov på flere niveauer 46 Succeen skal planlægges! 47 Ledelsesansvaret for kundeværdi Læring 49 Organisatorisk Læring 54 Lean betyder et skifte i måden at gennemføre et udviklingsprojekt på 56 Opsamling af viden et godt startgrundlag for nye projekter 58 En læringskultur, der skaber organisatorisk læring 64 Undgå vidensspild 64 A3 værktøjet Større ressourceudnyttelse 84 Review-møder 85 Frontloading 86 Set-based udvikling 88 Set-based udvikling skaber robuste løsninger 88 Trade-off grafer 89 Prototype-fasen 90 Testfasen 91 Risikominimering 92 Ressourcespild de tre M Bedre projektledelse 97 Ledelsen skaber helheder og samarbejde 98 Kompetente ledere ansporer medarbejderne 99 Lean-projektchefen 100 Mod og vilje til at sætte sig igennem 101 Udvikling af medarbejdernes kompetencer en ledelsesopgave 102 Vidensprocesserne skal ledes 103 Ændringsprocessen fra Low til High 105 Lean ledelseskultur Forbedringskultur hos ledere og medarbejdere 107 Lean-forbedringskultur 109 Kaizen-løbende forbedringer 111 Spildfaktorer i produktudvikling 114 En DI-undersøgelse af spildfaktorer i produktudvikling 119 Afslutning Overblik over jeres indsats 120 Oplæg til diskussion 123 Bilag DI-undersøgelse af spildfaktorer i produktudvikling 131 Værktøjer 132 Litteraturliste Øget udviklings hastighed 69 Visuel styring 72 Rytme 73 Værdistrøm 74 Værdistrømsanalyse 78 Beskyt mod fejl Poka-Yoka 4 Sådan Indhold 5

5 Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen For at styrke innovationsarbejdet i dansk erhvervsliv har DI udgivet publikationsserien Innovationsprocessen. Serien består af seks publikationer, der kan læses samlet eller i uddrag. Hver publikation knytter sig op til DI s innovationsmodel, der er vist på næste side. Læseren får derved mulighed for at udvælge de temaer, der har størst interesse. Hver publikation bygger på input fra en række virksomheder, der arbejder med at forbedre deres innovationsproces. Publikationerne kan forhåbentlig inspirere dig og dine kollegaer i jeres arbejde med at styrke virksomhedens innovationskraft. Publikationerne har følgende titler: 1 Indsigt i kundens verden 2 Beredskab af viden og teknologi 3 Idé og konceptudvikling 4 Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres 5 Markedsintroduktion 6 Ledelse og innovationskultur 6 Sådan Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen 7

6 DI har også udgivet publikationen Direktøren og innovation, hvor en række erhvervsledere har bidraget med ledelsesindsigt og overblik over innovationsprocessen. Figuren viser et flow fra venstre mod højre i innovationsmodellen. Samt følgende seks vigtige kompetenceområder, netop svarende til titlerne på de seks publikationer. 1 Indsigt i kundens verden 2 Beredskab af viden og teknologi 3 Idé og konceptudvikling 4 Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres 5 Markedsintroduktion 6 Ledelse og innovationskultur DI s innovationsmodel BOG 1 Indsigt i kundens verden BOG 2 Beredskab af viden og teknologi BOG 3 Idé- og konceptudvikling samt strategisk udvælgelse BOG 4 Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres BOG 5 Markedsintroduktion I denne publikation sættes der fokus på område 4. lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres. Og der er særlig fokus på at anvende lean-tanken til at sikre en innovativ og effektiv gennemførelse af innovationsprojekter, der kan give danske virksomheder fornyet konkurrencekraft. BOG 6 Ledelse og innovationskultur Pilene i DI s innovationsmodel binder innovationsfaserne sammen. De symboliserer: ledelse, innovationsstrategi, organisering og innovationskultur Innovationsprojekter gennemføres At gennemføre innovationsprojekter koster penge, men skaber virksomhedens fremtid. Det er i denne fase produktet udvikles og prototyper fremstilles, og det er dyrt, meget dyrt. Derfor er der i gennemførelsesfasen stor opmærksomhed på læringsprocessen og på sikkerhed og tempo sikkerhed for at kunden bliver tilfreds med den nyudviklede løsning, der lever op til kvalitetskravene og tempo i læringsprocesserne og eksekveringen af de enkelte projekter. Her kommer lean-tanken ind og kan netop give ny inspiration til at professionalisere projektgennemførelsen. 8 Sådan Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen 9

7 Indledning udbyttet af lean i udviklingsprocessen Not a little bit better, but a lot better sådant udtaler leaneksperter sig om virksomheder, der anvender lean-tanken i deres udviklingsproces. Begrebet lean betyder, at man er slank, trimmet at man ikke går rundt med overflødige kilo. Lean i en virksomhedssammenhæng betyder, at virksomheden trimmer sig selv at alle ansatte arbejder i en forbedringskultur, hvor de konstant forbedrer arbejdsprocesserne og skaber merværdi til virksomhedens kunder. Helt grundlæggende skaber lean mere tid til en kreativ og værdiskabende udvikling, der jo er kernen i udviklingsprocessen, fordi lean-principper og redskaber skaber mere viden og en højere kvalitet i udviklingsprojekterne. Derfor er det interessant for vidensmedarbejdere. Denne publikation giver et overblik over de fordele virksomheden kan opnå. Og den fortæller om vigtige ledelsesprincipper og værktøjer, samt hvilke overvejelser og drøftelser ledelsen med fordel kan tage fat på for at indføre lean. 10 Sådan Indledning udbyttet af lean i udviklingsprocessen 11

8 !! ADVARSEL! At arbejde med lean er en rejse der aldrig ender! Vær forberedt på det. Hver destination du kommer til bliver startpunktet for en fortsat forbedringsindsats, båret af ledelsesholdningen: Vi skal til stadighed forbedre os, for fortsat at være gode. Jo bedre den enkelte virksomhed er til at bruge sine ressourcer på værdiskabende aktiviteter over alt i virksomheden jo bedre kan den udnytte globaliseringens muligheder til at skabe vækst og beskæftigelse. Danske virksomheder møder konstant nye globale konkurrenter, der kan mere end blot konkurrere på prisen. Det sker, fordi eksporten fra de nye vækstøkonomier kommer op i et stadigt højere gear, samtidig med de kravler længere og længere op i værdikæden med nye produktløsninger, servicekoncepter og højteknologiske brands. Danske virksomheder med det relativt høje omkostningsniveau kan i stor stil konkurrere på at give kunderne nogle unikke fordele, som kunderne er villige til at betale en relativt høj pris for. Og lean-tanken er en vej for mange danske virksomheder til at øge konkurrencekraften, idet den sætter ind med mere værdiskabelse og en effektiv ressourceudnyttelse. Produktnyhederne må ikke lade vente på sig i dag. Derfor handler udviklingsprocessen ikke blot om at kunne udvikle én løsning, men i højere grad om i en lind strøm at kunne frembringe højværdi kundeløsninger, der giver kunderne unikke fordele, og som derved kan bære den højere pris. Kernen i al udvikling er at udvikle en god forretning! 12 13

9 : Målet med lean-tanken i udviklingsprocessen er at forbedre virksomhedens kompetencer til udvikling, således virksomheden kontinuerligt forbedrer værdien af de produkter, den udvikler. Samtidig sætter lean-tanken ind på, at alle virksomhedens ressourcer bruges optimalt det gælder naturligvis også for udviklingsressourcerne. Med lean i hele virksomheden og ikke blot i udviklingsprocessen, skabes høj værdi for kunderne og virksomheden tjener penge, fordi den samlede ressourceudnyttelse overalt i virksomheden optimeres løbende. Nogle eksempler på lean-værktøjer/principper i udviklingsprocessen: Set-based udvikling, der betyder at man på udvalgte steder i projektforløbet arbejder med flere alternative løsningsmuligheder, for at sikre at mindst en løsning kan bære igennem. Herved undgås de mange tilbageløb og forsinkelser i udviklingsprojektet Frontloading processen sørger for, at projektet starter på det rigtige vidensgrundlag, således wishfull-thinking minimeres gennem projektforløbet. Samtidig minimeres projektets risikoprofil og tilbageløb i projektet undgås En projektmodel, hvor læring og vidensdeling sikrer, at kritisk viden bliver forankret i virksomheden Ny indsigt i hvilke nytteværdidimensioner kunderne lægger vægt på, således projektet rammer rigtigt Hvad betyder begrebet lean og hvor stammer det fra? Lean betyder som nævnt slank eller trimmet, og begrebet lean i virksomheds sammenhæng stammer fra et stort amerikansk studieprojekt tilbage i erne, hvor en gruppe forskere sammenlignede konkurrencekraften hos bilfabrikker i Japan med bilfabrikker i USA og Europa. De japanske fabrikker med Toyota i spidsen, viste sig at være markant bedre end de andre. De brugte langt færre ressourcer og var langt mere kundeorienterede end bilfabrikkerne i USA og i Europa var på det tidspunkt. Forskerne betegnede dem som værende lean. Efterfølgende har lean-begrebet gået sin sejrsgang verden over, med særlig vægt på at trimme produktionsprocesserne. Her anvendes en række principper, som skaber flow og kvalitet i processerne, med det resultat at varerne kan leveres på kort tid og med brug af færrest mulige ressourcer. Ofte høres betegnelsen at produktionen er trimmet eller gjort lean. Lean tanken er båret af en ledelsesholdning, der skaber en systematisk problemløsningskultur overalt i virksomheden, samt en række værktøjer, der kan skabe mere værdi og en bedre ressourceudnyttelse i arbejdsprocesserne. Udbyttet af lean i udviklingsprocessen Virksomheder kan opnå afgørende konkurrencefordele, ved at indføre lean i udviklingsprocessen: Der udvikles mere værdi til kunderne Der bliver mere tid til innovationsdelen/værdiskabende udvikling i virksomheden, fordi lean-principperne indebærer, at man bruger færre ressourcer og mindre tid på ikke-værdiskabende aktiviteter. Der skabes samtidig en dybere indsigt i kundernes behov og det betyder, der kan lanceres flere nyskabende produkter, som kunderne begejstres over. I dag går der ofte for lang tid imellem lanceringerne af de nyskabende produkter, fordi udviklingsressourcerne i for stort et omfang bliver brugt til fejlretning og driftsopgaver. Og kommunikation mellem kunderne og produktudviklerne er ofte mangelfuld. På udviklingsområdet har lean-tanken også vundet indpas; her benyttes den samme ledelsesholdning til at skabe en systematisk problemløsningskultur, samt en række værktøjer; men her anvendes et andet miks af værktøjer, fordi der hér er tale om helt andre opgaver, der skal løses end på produktionens område. 14 Sådan Indledning udbyttet af lean i udviklingsprocessen 15

10 Virksomheden bliver klogere samtidig med den udvikler nye løsninger Wishfull thinking bliver minimeret det vil sige, der i langt højere grad træffes beslutninger, som er funderet på fakta og forsøgsdata og ikke på ønsketænkning. Der opbygges en solid læringskultur med stor åbenhed og lyst til vidensdeling, hvor medarbejdere på kryds og tværs af virksomheden opsamler, reflekterer, diskuterer og anvender viden, der er kvalificeret. I dag opsamles erfaringerne fra de enkelte projekter ikke systematisk. Situationen er ofte, at man opfinder den dybe tallerken gang på gang. Har din virksomhed behovet for at blive bedre? Udviklingsfunktionen skal til stadighed forbedre sin konkurrencedygtighed for at være med i kapløbet om kunderne. Følgende figur viser otte vigtige parametre, der siger noget om evnen til at frembringe innovative løsninger på en konkurrencedygtig måde. Diskuter i din ledergruppe jeres udviklings konkurrenceevne, og om der er et behov for en forbedring. Hastighed er hjertet i lean Udviklingsprojekterne gennemføres hurtigere og deres output bliver mere forudsigeligt. Time-to-Market afkortes og der er større præcision i at få projekterne færdige til aftalte lanceringsterminer. Det går i det hele taget hurtigere med at omsætte viden til værdi. Hurtighed er i stigende grad en ordrevinder, idet kundens tid ofte er den mest begrænsende ressource. I dag er udviklingstiderne ofte for lange og med for mange hovsa-ændringer i sidste øjeblik. Medarbejdertilfredsheden stiger og produktiviteten øges Tilfredsheden i virksomheden stiger det gælder såvel i udviklingsprocessen som i produktionen, fordi lean-principperne lægger op til et åbent, ligeværdigt og lærerigt samarbejde, hvor ressourcerne benyttes mere hensigtsmæssigt. I dag er der eksempelvis et stort uudnyttet produktivitetspotentiale i produktionen, der kunne realiseres, hvis udviklerne får en bedre indsigt i produktionsprocessernes kapabiliteter og tolerancegrænser. Overengineeering er ikke et ukendt fænomen! 1. Time to Market 2. Innovations-højde 3. Lanceringskvalitet 4. Innovationen bidrager med forventet omsætning 5. Produkterne lanceres som planlagt 6. Produktets cost-pris ligger som den skal 7. Udviklingsomkostningerne er optimerede 8. Samarbejde mellem udvikling, produktion og marketing 0 pct. Situationen i dag 100 pct. optimal Figuren viser en virksomhed med en god lanceringskvalitet(3) på de udviklede produkter. Og innovationshøjden(2) lever næsten op til, hvad der er behov for i markedet. Desværre lanceres produkterne(5) meget tilfældigt og bestemt ikke som planlagt, hvilket giver store problemer i marketingafdelingen med at tilrettelægge markedsfremstød. Det fremgår af figuren at samarbejdet mellem udvikling, produktion og marketing(8) ikke fungerer optimalt, hvilket er en væsentlig årsag til produkterne ikke lanceres som planlagt, og ydermere at produkternes costpris(6) ligger langt fra det optimale. Oplæg til diskussion: Diskuter i jeres ledergruppe hvordan situationen ser ud i dag i jeres virksomheds udviklingsproces. Indtegn i figuren hvordan virksomheden er placeret på de otte konkurrenceparametre. Hvilke af de otte parametre mener I bør forbedres i jeres virksomhed? Benyt anbefalingerne i hvert kapitel af publikationen til at forbedre virksomhedens konkurrenceevne. 16 Sådan Indledning udbyttet af lean i udviklingsprocessen 17

11 Brænder for at skabe nyt? Først og fremmest drejer udvikling sig om mennesker, der brænder for at skabe noget nyt og brugbart til virksomhedens kunder at skabe en god forretning. Med lean i udviklingsprocessen kommer der fokus på at eksperimentere, at lære og at dele viden på tværs i virksomheden. Og der er stor vægt på at opnå en bedre indsigt i kundens verden som afsæt for at kunne udvikle kvalitetsprodukter. Først når kundens behov professionelt er afdækket, kommer udbyttet af at indføre nye metoder og værktøjer til at effektivisere udviklingsprocesserne. I udviklingsprocessen skal der konstant nye erkendelser og viden om kunderne til. Det nytter ikke at være effektiv til at udvikle og producere gårsdagens produkter. Brænder for at lære? Et vigtigt mål med lean i udviklingsprocessen er: At blive de hurtigste til at lære, hvordan gode kundeløsninger udvikles indenfor virksomhedens branche. Gode kundeløsninger bygger på opdateret viden såvel erfaringsbaseret viden som forskningsbaseret viden. Virksomheder, der anvender lean-tankegangen i deres udvikling, er netop kendetegnet ved deres lyst og evner til at lære af andre virksomheder. De har ofte etableret et tæt samarbejde med andre virksomheder og forskningsverdenen, og udvikling er i stor udstrækning en læringsproces, samtidig med produkterne udvikles. Lean principperne er med til at effektivisere læringsprocessen og samarbejdet på tværs i virksomheden, hvor løbende forbedringer er en naturlig del af hverdagen. Vidensdeling gennemsyrer hele virksomheden, eksempelvis har de ansatte i produktudvikling etableret et tæt samarbejde og vidensdeling med produktionen, således de nye produkter kan produceres efter produktionens lean-principper med hensyn til flow, variantskabelse og i en høj kvalitet. Brænder for at lede? Udviklingsprocessen gennemføres i et teamwork, ofte med flere forskellige fagspecialister, der nogle gange kan have en tendens til at suboptimere deres del af produktløsningen. Det er ledernes opgave at sikre, at hver enkelt projektmedarbejder arbejder for at optimere helheden i produktløsningen, og ikke udøver silotænkning. Målet er at udvikle produkter, som begejstrer kunderne. Som leder i udviklingsafdelingen får du gennem lean-principperne ny indsigt i ledelsesrollen til at motivere dine medarbejdere, således udviklingen gennemføres i high-performance teams. Der er i lean fokus på lederens adfærd og evner til: at skabe helhed at skabe tillid at være nærværende, samt ikke mindst at skabe en systematisk problemløsningskultur. Lean betyder synlig ledelse, der motiverer medarbejderne. Brænder for at komme i gang? Denne publikation er en inspiration til virksomhedernes udviklingschefer, R&D Managers, projektledere og ledere, der arbejder med at forbedre virksomhedens udviklingsprocesser og menneskelige ressourcer. Der er som nævnt ingen mirakelformel, kun hårdt arbejde! Men heldigvis kan hver virksomhed tilpasse indsatsen efter eget behov. Erfaringer viser, at lederne vedvarende skal have fuld fokus på lean-processen, fordi der ikke er tale om et kortvarigt projekt, men om at få indarbejdet en ledelsesholdning til konstant at forbedre virksomhedens konkurrenceevne. Diskutér publikationens afsnit i din virksomheds ledergruppe. Hvert kapitel indeholder en række spørgsmål og værktøjer I kan arbejde med så er I godt på vej med lean-tanken i jeres udviklingsproces. Værktøjerne i publikationen kan du downloade fra I kapitlet Værktøjer på side 131 er vist en samlet oversigt over værktøjerne. 18 Sådan Indledning udbyttet af lean i udviklingsprocessen 19

12 Lean i udviklingsprocessen en oversigt Det er en vigtig ledelsesopgave at sætte liv og retning i lean-processen. Engagementet hos ledere og medarbejdere vokser, når alle har den samme opfattelse af behovet for en forandring, og åbent kan diskutere nye initiativer for at indføre lean tilpasset virksomhedens situation. Et godt samarbejde, når lean-principperne indføres, kan opnås, såfremt der fra starten arbejdes ud fra den samme helhedsforståelse. Lean i udviklingsprocessen kan knyttes op på den viste oversigtsfigur, der illustrerer et tempel, hvor templets bygningsdele illustrerer nogle vigtige kompetenceområder, der skal bygges op, for at få succes med lean tanken i udviklingsprocessen. : SÅDAN 20 Sådan Lean i udviklingsprocessen en oversigt 21

13 DI s oversigtsfigur: Lean-tanken i udviklingsprocessen I de følgende kapitler er de seks områder belyst. Og der er en række spørgsmål, du kan drøfte med dine kollegaer. Oplæg til diskussion: 1. Højere værdi for kunden Diskuter og beskriv jeres styrker på hver af de seks kompetenceområder På hvilke områder er der især behov for at styrke kompetencerne? 2. Bedre læring 3. Øget udviklingshastighed 4. Størrer ressourceudnyttelse 5. Bedre projektledelse Hvem skal tage initiativet til at styrke kompetencerne på de seks områder? 6. Forbedringskultur hos ledere og medarbejdere DI s oversigtsfigur viser seks kompetenceområder, der skal opbygges og spille sammen, som bygningsdelene i et tempel, hvor ingen del kan undværes. Figuren illustrerer, at det er højere værdi for kunden, der bliver løftet højt til tops, og derfor er dette område det første kompetenceområde, der behandles i denne publikation. De fire søjler og fundamentet forbedringskultur hos ledere og medarbejdere skal naturligvis også bygges op, ellers bliver det et ustabilt tempel, der ikke vedvarende kan løfte højere værdi for kunden. De seks kompetenceområder er: 1 Højere værdi for kunden 2 Bedre Læring 3 Øget udviklingshastighed 4 Større ressourceudnyttelse 5 Bedre projektledelse 6 Forbedringskultur hos ledere og medarbejdere : SÅDAN 22 Sådan Lean i udviklingsprocessen en oversigt 23

14 Udfordringer Indledning til de seks kompetenceområder Som indledning til de seks kompetenceområder er her nævnt nogle væsentlige udfordringer, som gælder for mange danske virksomheder. Og der er kort nævnt hvilke lean-temaer, der søger at løse disse udfordringer og dermed skabe forbedret konkurrencekraft. Og i de efterfølgende kapitler 1-6 er hvert område beskrevet i detaljer. 1. Højere værdi for kunden Udfordring: Adskiller din virksomheds produktløsninger sig fra konkurrenternes løsninger på nogle væsentlige dimensioner? Og er der gennemslagskraft nok? Lean-tema: Kundeværdier på overordnet niveau og på detailniveau udbygges. Og der opfanges, hvilke nytteværdidimensioner kunden prioriterer. Udfordring: Følger virksomheden med i, hvad der sker på helt andre felter som kunne give input til en ekstraordinær kundeværdi? Lean-tema: Der bliver holdt øje med strategisk udvalgte områder. : SÅDAN For ikke at stivne i vante forestillinger, hentes der input ind fra helt andre vinkler end fra egen branche. 24 Sådan Udfordringer Indledning til de seks kompetenceområder 25

15 2. Bedre Læring Udfordring: Hvordan får du minimeret wishfull thinking det vil sige, der træffes beslutninger i din virksomhed, som ikke er funderet på fakta og forsøgsdata, men på ønsketænkning? Lean-tema: En solid læringskultur med stor åbenhed og lyst til vidensdeling opbygges, hvor medarbejdere på kryds og tværs af virksomheden opsamler, reflekterer, diskuterer og anvender viden, der er kvalificeret. Udfordring: Hvordan sikres, at relevant viden samles op fra hvert projekt og føres tilbage i virksomheden, og derfra igen videre til nye projekter, således man ikke render og opfinder den dybe tallerken gang efter gang? Lean-tema: Som en del af hvert projektforløb etableres en organisatorisk læring, der kan sikre en vidensopsamling og vidensdeling i hele virksomheden, hvor værdifuld viden ikke mistes, men forbliver i virksomheden, selv når erfarne udviklere forlader virksomheden. 3. Øget udviklingshastighed Udfordring: Hvordan får du skabt et visuelt og involverende samarbejde om eksekveringen af projekterne? Lean-tema: Gennem en visuel styring får alle teammedlemmer det samme gode overblik over projektstatus og hvilke delopgaver, der aktuelt bliver arbejdet på. Jævnlige møder ved en visuel projekttavle kan give et godt overblik over fremdriften, og kan vise hvilke milepæle, der skal nås og er nået. Udfordring: Hvordan får virksomheden bedre styr på at levere de rette produkt til rette tid? Lean-tema: Ved at tænke i helheder, flow og værdistrømme minimeres ventetider og andre spildfaktorer. Målet er at forbedre helheden og ikke kun optimere gennemløbet i de enkelte processer. En god udviklingsproces er en proces, der konstant skaber succesfulde kundeløsninger. 26 Sådan Udfordringer Indledning til de seks kompetenceområder 27

16 4. Større ressourceudnyttelse Udfordring: Erfaringer viser at omkostningerne til fejlretning stiger eksponentielt jo længere frem i udviklingsprojektet man kommer. Hvordan undgås de mange fejlretninger og tilbageløb? Lean-tema: Med begrebet Frontloading lægges der flere ressourcer i starten af projektet. Der er fokus på at skaffe viden om de problemstillinger, der kan true projektets succes. Og med Set-based princippet undgås de mange tilbageløb. Udfordring: Hvordan undgås den ineffektive udviklingsproces, hvor man starter med at forelske sig i én bestemt løsning, som man klamre sig til, og som ofte ikke holder hele vejen igennem, selvom man retter til tester- retter til testerosv.? Lean-tema: Der benyttes trade-off grafer og der etableres en solid vidensplatform, hvor man opsamler virksomhedens viden om produktperformance og hvilke parametre, der skaber performance i det nye produkt. 5. Bedre projektledelse Udfordring: Ofte suboptimeres en række delløsninger, således det færdige produkt ikke fremstår som en god helhedsløsning, men som et middelmådigt produkt. Lean-tema: Der uddannes en projektledelse, der kan facilitere diskussioner med deltagelse af stærke fagledere, der hver brænder for deres løsninger, men hvor resultatet bliver en harmonisk helhedsløsning. Udfordring: Hvordan kommer man væk fra Low Performance, hvor der er uklare mål for udviklingsmedarbejderne, og ringe motivation? 6. Forbedringskultur hos ledere og medarbejdere Udfordring: Erfaringer viser, at brugen af lean-værktøjer og metoder ikke får den vedvarende effekt, man havde regnet med, såfremt der ikke samtidig udvikles en lean-kultur. Lean-tema: I lean-virksomheder indarbejdes en forbedringskultur hos alle ledere og medarbejdere. Værktøjer gør det ikke alene. Derfor beskæftiger lederne sig med at udvikle vilkår for medarbejdernes udfoldelse og læring individuelt og i fællesskab. Udfordring: Medarbejderne ved ofte hvor skoen trykker, men hvordan bliver de inddraget i forbedringsarbejdet? Lean-tema: Medarbejderne oplever en god ledelsesopbakning til at forbedre processer. Og fejl ses som et potentiale for læring. Holdningen er: Kun ved at lære af fejlene bliver vi bedre. Derfor er et vigtigt princip i lean netop at jage det perfekte, hvor opståede problemer løses på en systematisk måde. Årsagssammenhænge findes, løsningsforslag afprøves og den bedste løsning benyttes som standard, indtil en endnu bedre løsning findes.!! Kom godt i gang! I de følgende afsnit er de seks lean-kompetenceområder uddybet og hvert afsnit indeholder metoder, praktiske værktøjer og ledelseserfaringer til at sikre lean-tanken i udviklingsprocessen. Benyt spørgsmålene i afsnittene til at afklare, hvordan I vil prioritere jeres indsats. Lean-tema: Ledelsen arbejder bevidst på at skabe det rigtige mix af målstyring og fokus på læringsdelen og den menneskelige, sociale faktor. Der er vægt på at udvikle kompetente ledere. SÅDAN 28 Sådan Udfordringer Indledning til de seks kompetenceområder 29

17 "" Inden vi begynder at udvikle produktet er det afgørende at få klarlagt hvilke nytteværdier kunden lægger vægt på. Det skal ske, inden man låser sig fast på løsninger. Vi har styrket kontakten til kundesiden ikke mindst i starten af udviklingsprojekterne for at kunne fastlægge de helt rigtige værdier for kunden. Og disse værdier er efterfølgende arbejdsgrundlaget for os til at formulere og udvikle produktets features. 1. Højere værdi for kunden Forskningschef Frank Nielsen, Radiometer Medical I en globaliseret verden er begrebet kundeværdi et meget vigtigt kompetenceområde at dygtiggøre sig på at blive bedre til at finde ind til de helt rigtige værdier i kundens hverdag. Danske virksomheder har tradition for en tæt kontakt til deres kunder, hvor udfordringen er at kunne aflæse helt nye behov og problemstillinger som basis for en udvikling af nye løsninger, der begejstrer. Lean i udviklingsprocessen hjælper virksomheden med at skærpe sine kompetencer til at udvikle den helt rigtige løsning. At komme fra behov til produkt er kernen i produktudvikling, og derfor er det helt centralt at få skabt en god indsigt i de behov, som kunden har i dag, og som kunden vil få fremadrettet. Produktløsningen skal give kunden en høj brugsværdi og gerne en positiv ah-haeffekt, så kunden overraskes over, hvor godt produktudviklerne har forstået hans samlede behov ja næsten bedre end han selv. Og som noget vigtigt, at kunden også er villig til at betale prisen for produktet. Ellers er det blot Overengineering, der er en spildaktivitet! : SÅDAN 30 Sådan 1. Højere værdi for kunden 31

18 Er der gennemslagskraft? Kunden er den vigtigste person i udviklingsprocessen. Det er kunden der betaler! Derfor er kontakten til kunden vigtig og det er her succeen skabes. Et nyt produkts gennemslagskraft afgøres af, om produktet adskiller sig fra konkurrerende produktløsninger. Det betyder at ideen med produktet er helt centralt forstået som de fordele og nytteeffekter, som kunderne vil opleve ved produktet. Det kan eventuelt også være vigtigt, at produktet kan hjælpe kunden med at udvikle sin forretning. Her er et eksempel på nogle kundeværdier. Og bemærk, at der i teksten ikke står noget om produktets tekniske specifikationer: Kunde-værdier, som kunden vil betale for Kunde-værdier Eksempel: Hvilke kunde-værdier har Jeres produkt? Produktet AQT90 FLEX fra Radiometer Medical Produktet AQT90 FLEX fra Radiometer Medical Instrumentet kan teste for akutte problemer relateret til hjer-tesygdomme, infektioner, koagulationsforstyrrelser og gravidi-tet. Disse test foretages i dag oftest på hospitalernes centrallaboratorier, med lange ventetider som følge. Instrumentet gi-ver mulighed for placering på de behandlende afdelinger (ska-destuer, traumecentre og intensiv afdelinger) og dermed væ-sentlig hurtigere diagnose og korrekt behandling. AQT90 FLEX opfylder følgende krav fra patienter og brugere: Mere præcise data som grundlag for beslutninger. Instrumentet giver resultater, som er fuldt på højde med laboratoriets. Altså nøjagtighed meget hurtigt. Hurtigere testsvar til patienter. Instrumentet kan analysere op til 30 blodprøver pr. time. Mere effektiv tid med patienten. Ventetiden er reduceret til et minimum. Tidsbesparelse, omkostningsbesparelse og færre fejl. Alt manuelt arbejde automatiseret for at undgå fejl. Brugeren udsættes for mindre risiko. AQT90 FLEX er et to-talt lukket system, og dermed undgås kontakt med potentielt inficerede blodprøver. AQT90 Flex Kvalitet på laboratorieniveau Nem og intuitiv at bruge Sikkerhed for personale og patienter Høj hastighed i analyseprocessen er afgørende Skal kunne integreres med bestående IT-systemer Skal kunne udføre forskellige, relevante kritiske test Vigtige kundeværdier for produktet AQT90 FLEX, udviklet af virksomheden Radiometer Medical. Prøv at opliste ideen med jeres nye produkt. Brug systematikken som vist i næste figur, hvor der er to niveauer: Beskriv kundeværdier på overordnet niveau, og beskriv derefter de samme kundeværdier på et mere detailleret niveau, hvor der fortælles om hvordan virksomhedens løsning adskiller sig fra konkurrerende produkter. 32 Sådan 1. Højere værdi for kunden 33

19 Kunde-værdier på overordnet niveau og på detail-niveau Kunde-værdier på overordnet niveau Kunde-værdier på et mere detailleret niveau, hvor vi adskiller os fra konkurrerende produkter Kundeværdierne skal beskrives ud fra kundens hverdag, således det fremgår hvilke konkrete fordele man tilbyder kunden. Eksempelvis kunne det være at produktet gjorde kundens hverdag lettere, mere sikker, kunden kan spare penge, opnå en bedre sammenkobling mellem delsystemer eller antallet af manuelle arbejdsprocesser bliver reduceret. Udfyld skemaet med kundeværdier fra et af jeres nye produkter og overvej: Adskiller jeres løsning sig fra konkurrerende produkter på væsentlige dimensioner? Er der gennemslagskraft nok? Er der nogle kundeværdier, der kunne forbedres og som kunderne ville henrykkes over? " Vi har valgt at konkurrere på andre ting end pris og standardprodukter, " fordi vi har nogle af verdens største produktionsvirksomheder som konkurrenter, eksempelvis Caterpillar og Komatsu. Derfor er vores mål at være den bedste til at forstå vores kunders (og ikke-kunders) behov. Kun derved kan vi svømme imod strømmen og DON T JUST MAKE IT BETTER MAKE IT DIFFERENT! Vi har en klar målsætning om aldrig at miste kunder. Gennem et øget serviceniveau samt et kendskab til maskinen i hele dens levetid sikrer vi et tæt kendskab til kunderne og viden om, hvordan deres behov udvikler sig. Eksempelvis er driftssikkerhed, hurtig service, komfort og høj gensalgspris højtprioriteret af vores kunder. Og vi søger konstant at udvikle nye løsninger, der kan hjælpe kunderne med at udvide og udvikle deres forretning. R&D manager Thorkil K. Iversen, Hydrema Produktion Kan det gøres anderledes? Der skal mere og mere viden arbejdes ind i produkterne. Og det skal gøres i et stadig højere tempo. Danske virksomheder arbejder meget målrettet for at styrke konkurrenceevnen ved at blive mere innovativ og investere i den nødvendige udvikling og fornyelse. Men mange danske virksomheder er havnet i en hård priskonkurrence, fordi man tilbyder stort set de samme kundefordele som konkurrenterne. Og kunden har derfor ikke andet end prisen at tale om. Derfor er det vigtigt at kunne tilbyde nye og et anderledes mix af kundefordele. 34 Sådan Lean i udviklingsprocessen 35

20 Især hos mange mindre og mellemstore virksomheder er der et stort uudnyttet innovationspotentiale, der kunne høstes ved et tættere samarbejde med kunderne og leverandørerne i udviklingsprojekterne. Også et tættere samarbejde med videnscentre vil kunne sætte mere fart på fornyelsesprocesserne. " Vi har koblet vores traditionelle teknologiområder med nogle helt nye " teknologier, vi har fået udefra, og det har givet os et afgørende innovativt niveauspring. Gennemslagskraften af vores nye analyseapparat skyldes den merværdi som vores produkt skaber hos kunderne. De får en ny evne til at kunne reagere hurtigere på en skadestue eller intensiv afdeling og dermed forbedre behandlingen uden at påføre afdelingen yderligere arbejde. Dette giver bedre patient flow på de nævnte afdelinger og dermed en bedre behandling og større tilfredshed blandt patienterne. Forskningschef Frank Nielsen, Radiometer Medical High Mobillity dumper 912HM fra Hydrema Produktion Hydrema 912HM, er en helt ny High Mobillity dumper, udviklet specielt til arbejde i ekstremt terræn, med brede dæk, der sikrer et lavt marktryk. I udviklingsforløbet er anvendt forskningsbaseret viden til at opnå en hidtil uset førerkomfort for dumpere i denne klasse. Eksempelvis har dumperen en helt ny, patentanmeldt, affjedret foraksel, der sikrer at køretøjet lever op til de helt nye internationale grænser for vibrationer. 36 Sådan 1. Højere værdi for kunden 37

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier.

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier. af bogen: De nye vinderstrategier. Sådan skaber man blå oceaner. Markedsbetingelserne indenfor de fleste forretningsområder har gradvist udviklet sig så udbud overstiger efterspørgslen. Accelereret teknologisk

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Hjælpsomme vi er aldrig alene

Hjælpsomme vi er aldrig alene Hjælpsomme vi er aldrig alene Vi er hjælpsomme og gør kollegerne til stjerner. Vi ved, at bag en k a er står der en k a er og igen en k a er. Du og vi er aldrig alene. Vi giver til hinanden jo mere jo

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere