PROTOKOL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud. 5. Forslag fra bestyrelsen. a) Forslag til vedtægtsændringer I 3 afløses den nuværende tekst af: Bestyrelsen fastsætter betingelserne for såvel gæster som medlemmer herunder kontingenter under hensyntagen til markedsvilkår, konkurrencebetingelser og klubbens økonomi. I 5 punkt 4 i indkaldelse til ordinær Generalforsamling afløses den nuværende tekst af: Forelæggelse af budget. 6. Forslag fra medlemmerne a) Forslag fra Martin Bjerrum om fleks medlemskab b) Forslag fra Lars Pedersen om lempeligere overgang fra junior til seniormedlemskab 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg til bestyrelsen er: Torben Pedersen (modtager genvalg) Hans Anton Sørensen (modtager genvalg) Torben Kjær Andersen (modtager genvalg) 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 9. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget. 10. Eventuelt. 1

2 Protokol: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog advokat Jørgen Søgaard Madsen, som blev valgt og han kunne konstatere, at vedtægternes betingelser for indvarsling af generalforsamlingen var overholdt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Formand Torben Pedersen aflagde beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år (se bilag) Beretningen blev godkendt uden bemærkninger fra salen. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren Heine Madsen fremlagde det reviderede regnskab i en kortfattet form til godkendelse (se bilag) Knud-Erik spurgte ind til, om vi overholder reglerne for forbrug af sprøjtemidler, hvilket baneudvalgsformand Torben Kjær Andersen kunne bekræfte, at vi til rigelighed gør. Egon Lorenzen bemærkede, at der nu er budgettal synlige i regnskabet, samt spurgte til hvor omkostninger til søen ved hul 4 er i regnskabet. Kassereren svarede, at den væsentlige del af udgifterne er i 2009 regnskabet og derfor ikke kan ses i 2010 regnskabet, kun et mindre restbeløb figurerer her. Herefter blev regnskabet godkendt. 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud. Heine Madsen fremlagde budgettet og medlemskontingenterne for det kommende år. Ib Lønborg spurgte til, hvad man får for et passivt medlemskab, hvilket er retten til medlemskab og retten til at beholde sit indskud. Lasse Iversen spurgte til, hvilke medlemstyper der er gået over som passive, hvilket bestyrelsen dog ikke har undersøgt endnu. Carsten Høng syntes, at det er en stor risiko med så stor en stigning for passive medlemmer. Johannes Hansen syntes, at det passive medlemskab skal sættes yderligere op og så give dem ret til f.eks. at kunne spille på par 3 banen etc. 2

3 Egon Lorenzen kommenterede, at der ikke var grund til at tale mere om dette punkt, da det kommer på et senere tidspunkt under forslag fra bestyrelsen. Jytte syntes, det er forkert, at der ikke tænkes mere menneskeligt på det punkt. Lars Torbensen ville godt vide, hvilken type det variable lån er, samt hvad renten er, set i lyset af at renterne er for stigende og medlemskabet for nedadgående. Der var ingen der på stående fod kunne forklare belåningen, men det er efterfølgende undersøgt og det forholder sig som følger: Vi har et rentemax lån på kr ,- hvor vi for øjeblikket betaler 1,75 % i rente. Renten fornyes 2 gange om året og der er en maxrente på 5,0 %. Lånet er afdragsfrit til år Det andet lån vi har, er et F1 lån, hvor renten for øjeblikket er 1,939 %. Det omlægges hvert år ved udgangen af februar og renten for det kommende år er 2,42 %. Lånet kan omlægges til et F2 lån, hvilket bestyrelsen ikke har ønsket renten for hele perioden ville i givet fald have været 2,95 %. Arly Andersen bemærkede, at der ikke er afsat væsentlige flere midler af til ejendomsskatter, da KLG rammes af grundskyldsproblematikken. Hertil svarede kassereren, at en eventuel stigning først vil få virkning fra 2012 og med de tal vi havde hørt, skulle det beløbe sig til en stigning på cirka ,00 pr. år, men at bestyrelsen havde besluttet at få afgørelsen undersøgt, da man vidste, at der var andre klubber i området, der ikke fik en tilsvarende stigning. Budgettet og kontingentsatserne blev herefter godkendt. Generalforsamlingen blev så kort suspenderet af dirigenten, idet bestyrelsen ville uddele 2 priser dels til en junior spiller, der har gjort en særlig indsats i 2010 og det blev Emil Olesen. Herefter blev der uddelt en pris til medlemmerne af forskønnelsesudvalget, der har gjort en særlig indsats også i 2010 med forskønnelsesarbejde på vores anlæg. 5. Forslag fra bestyrelsen. a) Forslag til vedtægtsændringer I 3 afløses den nuværende tekst af: Bestyrelsen fastsætter betingelserne for såvel gæster som medlemmer herunder kontingenter under hensyntagen til markedsvilkår, konkurrencebetingelser og klubbens økonomi. 3

4 I 5 punkt 4 i indkaldelse til ordinær Generalforsamling afløses den nuværende tekst af: Forelæggelse af budget. Formand Torben Pedersen motiverede forslaget med, at det primære formål er, at kunne lave nødvendige alternative fleks medlemskaber for at imødegå konkurrence fra andre klubber. Johannes Hansen synes, at det er et godt forslag når det tages i betragtning, at det der er tale om, er udvikling af andre medlemstyper. Lars Torbensen tilslutter sig også forslaget set i lyset af, at dette vil medvirke til at eliminere fjernmedlemskaber af f.eks. svenske klubber. Søren Brinch Hansen spurgte til, hvordan man har tænkt sig at føre kontrol med dette, da f.eks. tidsbestillingen ikke kontrolleres ordentligt. Formanden svarede, at dette bliver der arbejdet med hos Golfbox og bestyrelsen vil se på kontrolforanstaltninger inden de forskellige nye medlemskaber søsættes. Forslaget blev herefter vedtaget enstemmigt fra salen. Dette betyder, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling den 15. marts 2011 kl. 19:00 i klubhuset. 6. Forslag fra medlemmerne a) Forslag fra Martin Bjerrum om fleks medlemskab b) Forslag fra Lars Pedersen om lempeligere overgang fra junior til seniormedlemskab Martin Bjerrum spurgte indtil mulighederne for turneringsdeltagelse, men derudover trak begge forslagsstillere deres forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg til bestyrelsen er: Torben Pedersen (modtager genvalg) Hans Anton Sørensen (modtager genvalg) Torben Kjær Andersen (modtager genvalg) Alle 3 blev genvalgt. Som suppleanter blev Susanne Olesen og Birgitte Nielsen genvalgt, ligesom bestyrelsens forslag til ny suppleant Lasse Iversen blev valgt uden modkandidater. 4

5 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Her var der genvalg til Bent Kristensen og Jørgen Bak ligesom Anders Svendsen som suppleant. 9. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget. Her var der genvalg til Christian Spangsberg samt Jørgen Søgaard Madsen og nyvalgt blev Søren Olesen. 10. Eventuelt. Gunnar Morthorst efterspurgte, efter en hændelse med et løsgående kreatur, efter mere hjælp fra bestyrelsen ved sådanne hændelser. Der blev efterlyst springvand i søerne. Bjarne Borg takkede for opbakning fra bestyrelsen samt påskønnelse af forskønnelsesudvalgets arbejde og foreslog at frivilligt udvalg til at skaffe flere medlemmer. Torben Pedersen gav en afsluttende bemærkning bl.a. med besvarelse af ovennævnte spørgsmål. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. Bramming den 22. februar 2011 For protokollen: Hans Lauridsen Dirigent: 5

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere