Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel"

Transkript

1 Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel

2 ii Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Introduktion Velkommen til Better Lender Hurtigt overblik over forretninger Kapitel 2. Forretningsvarsler Kapitel 4. Andre låneansøgninger Kapitel 5. Rapporter og analyser Kapitel 6. Administrationsværktøjer.. 15 Kapitel 3. Nye låneansøgninger iii

4 iv Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel

5 Kapitel 1. Introduktion Udvikling af en forretningsovervågningsløsning med IBM Business Process Manager indebærer to hovedopgaver. For det første skal du udvikle en overvågningsmodel ved hjælp af IBM Business Monitor development toolkit. En overvågningsmodel er dit overvågningsprogram, der behandler de realtidshændelser fra kilder, hvis præstation du vil overvåge. I overvågningsmodellen angiver du logikken for, hvordan præstationsdata skal beregnes ud fra de rå data, der hentes fra disse hændelser, og derefter kan du gøre de beregnede data vedvarende i en database. Denne overvågningsmodel distribueres til din IBM Business Process Manager-server. For det andet skal du oprette dit dashboard i Business Space. Et dashboard er sammensat af en eller flere sider, hvor hver side er sammensat af en eller flere widgetter. Formålet med et dashboard er, at det sætter dig i stand til at præsentere oplysninger, der er behandlet af overvågningsmodellen, på en meningsfyldt måde for forretningsbrugere, som sætter dem i stand til at analysere forretningsproblemer og handle på dem. Dette er et "Kom godt i gang"-modul, som primært er beregnet til at give en overordnet introduktion til brug af Business Space-dashboards sammen med IBM Business Process Manager-widgetter. Der følger et foruddefineret dashboard med, som du kan bruge til at øve dig på. En overvågningsmodel med navnet MortgageLendingBAMShowcase, som dette dashboard benytter, er skrevet og distribueret til IBM Business Process Manager-serveren. I Udvikl overvågningsmodeller finder du flere oplysninger om udvikling af overvågningsmodeller. Du kan starte med at læse nedenstående afsnit. PDF, der kan udskrives Velkommen til Better Lender Better Lender er en fiktiv kreditforening, der benytter IBM Business Process Manager til at spore og oprette rapporter om forretningsresultaterne. Den interaktive demomodel, Better Lender, indeholder en række øvelser, der kan hjælpe dig med at blive bekendt med nogle af funktionerne i de overvågningswidgetter, der findes i Business Space. Du får mulighed for at få vist de forskellige sider med skilleblade i Better Lender og udføre et par opgaver. De oplysninger, du lærer på den ene side, fører til opgaver, du skal udføre på den næste side. Besøg siderne i følgende rækkefølge: 1. Hurtigt overblik over forretninger - opsummerer forretningens tilstand ved hjælp af KPI'er (nøgleindikatorer). 2. Forretningsvarsler - Viser betingelser og varselsbeskeder om visse forretningssituationer, der muligvis kræver yderligere analyse. 3. Ny låneansøgning - Giver dig oplysninger, der kan hjælpe dig med at undersøge de problemer, som du har opdaget på siden Forretningsvarsler. 4. Andre låneprogrammer - Giver detaljerede forekomster om alle de ansøgninger, der har passeret det automatiske lånoprettelsestrin i processen, som er nødvendig for din løbende undersøgelse. 5. Rapporter og analyser - Beskriver, hvordan du kan bruge KPI-historik og -prognose-widgetten og lærer dig, hvordan du konfigurerer og arbejder med rapporter. 6. Administrationsværktøjer - Hjælper dig med at udføre vedligeholdelsesopgaver for Better Lenders varsler og KPI'er. 1

6 Denne side indeholder kombinationer af webapplikationer (widgetter), der konfigureres til at stille indhold til rådighed for flere kilder. Som en Better Lender-professionel skal du bruge widgetterne på hver side til at hente vigtige data (præstationsmetrikker) fra de forretningsprocesser, der aktuelt overvåges. En KPI, der er vigtig for virksomheden, er antallet af nye lån pr. måned. Ved at bruge widgetterne i Better Lender-pladsen kan du se, når antallet af nye lån i måneden falder under det forventede (mål). Du kan derefter hurtigt undersøge årsagen, hvis nødvendigt, og handle på det for at få antallet af nye lån for måneden tilbage på rette spor. Hjælp Du kan få adgang til hjælp til Business Space ved at klikke på linket Hjælp i toppen af pladsen. For at få vist hjælp om en bestemt widget skal du klikke på pil ned på widgettens titellinje og vælge Hjælp på widgetmenuen. Tilpas din plads Du kan vælge mellem forskellige temaer for at tilpasse din Better Lender-plads. Hvert tema bestemmer farveskema og udseende for siderne i pladsen. Gør følgende for at ændre temaet: 1. Klik på Administrér pladser.pladsstyring viser en liste over de pladser, du har adgang til. 2. I forbindelse med Better Lender-plads skal du klikke på Handlinger > Redigér indstillinger. 3. Under Pladstypografi skal du vælge banktemaet og derefter klikke på Gem. 4. Når du vender tilbage til Pladsstyring, skal du klikke på linket Better Lenderplads for at åbne pladsen. Hurtigt overblik over forretninger I oversigten over forretningens tilstand introduceres du for widgetterne Diagrammer og KPI'er. Diagrammer-widgetten stiller realtidsværdier til rådighed for tre vigtige KPI'er i Better Lender for den aktuelle måned. KPI'er-widgetten viser både måned til dato- og år til dato-beløb, som er kritiske for Better Lenders bundlinje. Widgetten Diagrammer Diagrammer-widgetten kan vise ethvert billede på dit dashboard, der kan indeholde visuelle stikord vedrørende den aktuelle forretningsstatus, som er baseret på de valgte KPI'er. Det første, du skal, er at tilpasse widgettitlen, så den giver mening for Better Lender. Hvis du vil have vist SVG-diagrammer, skal der være installeret en SVG-fremviser som plugin i standardbrowseren på systemet (typisk Microsoft Internet Explorer). Du kan undersøge, om du har en SVG-fremviser, ved at prøve at åbne en SVGfil med Microsoft Internet Explorer. Hvis diagrammet åbnes i browseren, er systemet konfigureret korrekt. I modsat fald skal du downloade Adobe SVG Viewer fra Vigtigt: Før du kan ændre widgetten eller selve siden, skal du klikke på Redigér side, hvorefter widgetpaletten bliver vist. Når du er færdig med ændringerne, skal du gemme siden og klikke på Afslut redigering for at fortsætte. 2 Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel

7 Tilpas widgettitel Alle widgetter har et standardnavn, som du kan tilpasse. Gør følgende for at ændre widgettens titel: 1. Klik på Redigér side, så siden skifter til redigeringstilstand. 2. Klik på widgettens menuikon, og vælg Omdøb. Vinduet Omdøb vises. 3. Revidér navnet til Diagrammer - overordnede præstation for måneden, og klik derefter på Gem. I dette eksempel stiller widgetten Diagrammer - Måned til dato-præstationsoversigt en statusoversigt over Better Lender-forretningen for den aktuelle måned til rådighed og viser værdier for følgende KPI'er: v Antal gennemførte lån v Antal nye lån v Antal lånefejl og -undtagelser Ved at se på diagrammet kan du se, at der er to problemer i virksomheden. For det første ved du, at virksomheden ikke har nået målet for antal gennemførte lån for måneden. Det behøver ikke at være et alvorligt problem lige nu og her, da det stadig kan være muligt at indhente det. Men du ønsker at forhindre eventuelle forhindringer, du har mulighed for at opdage på et tidligt tidspunkt. For det andet er det samlede antal fejl og undtagelser for højt, hvilket indikerer mulige problemer med enkelte lånesagsbehandlere, som i sidste ende kan påvirke kundetilfredsheden. Widgetten KPI'er KPI'er-widgetten viser målet og den aktuelle status for KPI'er i et farverigt målerformat. Du skal igen tilpasse widgettitlen, så den giver mening for Better Lender. Tilpas widgettitel Gør følgende for at ændre widgettens titel: 1. Klik på Redigér side, så siden skifter til redigeringstilstand. 2. Klik på widgettens menuikon, og vælg Omdøb. Vinduet Omdøb vises. 3. Revidér navnet til KPI'er - overordnet finansiel præstation, og klik derefter på Gem. De nye KPI'er - overordnet finansiel præstation-widgetten indeholder følgende måned til dato- og år til dato-oplysninger: v Antal gennemførte lån i alt v Gennemsnitligt beløb pr. låneansøgning v Samlede beløb i kroner for alle låneansøgninger Hent detaljer 1. Klik på en måler for at få vist detaljer, f.eks. en beskrivelse eller et mål. 2. Klik på lukknappen, eller klik på et hvidt område for at forlade vinduet. Redigér målet for KPI Du kan ændre målet for en KPI direkte fra widgetten. På basis af det laveste antal gennemførte lån og de aktuelle økonomiske betingelser kan du reducere målet for KPI'en Samlede måned til dato-beløb for låneansøgninger. Kapitel 1. Introduktion 3

8 Gør følgende for at ændre målet: 1. Fra widgetten KPI'er - Overordnet finansiel præstation skal du åbne egenskaberne for KPI'en Samlede måned til dato-beløb for låneansøgninger ved at klikke på ikonen KPI-egenskaber ( ). 2. Klik på skillebladet Interval i vinduet KPI-egenskaber. 3. Erstat værdien i feltet Mål med 6, og klik på OK. Det nye mål for måneden er DKK 6.0. Vis oplysninger i et andet format Du kan få vist dine finansielle nøgledata i forskellige grafiske formater. For at få vist de tilgængelige formater skal du klikke på hver knap i widgetten KPI'er - Overordnet finansiel præstation. Tip: Flyt musens pilmarkør hen over graferne for at få vist flere oplysninger, f.eks. interval, faktiske værdier og målværdier. 4 Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel

9 Kapitel 2. Forretningsvarsler Siden Forretningsvarsler indeholder et diagram over Better Lenders låneansøgningsproces, en liste over varselsbeskeder, som vedrører låneansøgningsfejl og en liste over aktive låneforekomster. Fra denne side kan du identificere et problem i procesdiagrammet, analysere listen over varsler om fejl vedrørende lån og tilknytte varsler til de aktive låneforekomster. Diagrammer - Lånebehandlingspræstation Widgetten Diagrammer - Lånebehandlingspræstation viser en processtrøm på højt niveau for en låneansøgning i Better Lender. Når en låneansøgning modtages, går den til underprocessen Automatisk oprettelse af lån, hvor alle de nødvendige dokumenter og gebyrer behandles. Lånet går derefter til underprocesserne Processorvalidering og Underskrivning samtidig. Lånet går først til underprocessen Lukning, når det er færdigbehandlet i begge underprocesser. Fra underprocessen Lukning går lånet gennem underprocesserne Finasiering efter lukning og Afsendelse. For hver underproces er der visse forventninger, der skal opfyldes, hvad angår den gennemsnitlige behandlingstid for en låneansøgning. Hvis en underproces ikke udføres som forventet, skifter den til rød. En rød procesboks i diagrammet er en kraftig visuel indikator for, at der er et problem. I diagrammet kræver Underskrivning opmærksomhed, fordi den forventede gennemsnitlige behandlingstid er overskredet. På forrige side blev du gjort opmærksom på, at målet for antal gennemførte lån ikke er opfyldt. Det kan muligvis skyldes, forsinkelser vedrørende behandling i Underskrivning. Varsler - Låneansøgningsfejl Fra widgetten Varsler kan du få vist varselsbeskeder vedrørende foruddefinerede forretningssituationer. Et eksempel på en foruddefineret forretningssituation i Better Lender er, f.eks. når forventningerne til overholdelse af gebyrer ikke imødekommes. Når de anslåede gebyrer, også kaldet hævegebyrer, overstiger de faktiske gebyrer med mere en vis procentdel, genereres en varselsbesked. Widgetten Varsler - Låneansøgningsfejl viser varselsbeskeder, der er genereret på basis af foruddefinerede kriterier for låneansøgningsfejl. Et af Better Lenders mål er at minimere antallet af disse låneansøgningsfejl. Men som du har erfaret på forrige side, så er målet for denne måned ikke nået. Vigtigt: Før du kan ændre widgetten eller selve siden, skal du klikke på Redigér side, hvorefter widgetpaletten bliver vist. Når du er færdig med ændringerne, skal du gemme siden og klikke på Afslut redigering for at fortsætte. Læs varsler Varslerne med rød tekst er ikke læst. Udfør følgende handlinger: 1. Klik på et varsel med rød tekst i listen. Der åbnes et vindue, der indeholder oplysninger om varslet. 2. Klik på Luk for at lukke vinduet. Farven på varslet skifter til sort, hvilket angiver, at varslet er læst. 5

10 Organisér dine varsler Du kan udføre en hvilken som helst af følgende handlinger for at organisere din varselsliste: v v v Klik på Markér som læst for at angive, at du set varslet. Farven på varslet skifter til sort. Hvis du vil angive, at et varsel stadig kræver opmærksomhed, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for varslet og derefter klikke på Markér som ulæst. Farven på varslet skifter fra sort til rød. Hvis du vil sende en kopi af varslet til en anden bruger, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for varslet og derefter klikke på Videresend varsel. v Hvis du vil fjerne varslet fra listen, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for varslet og derefter klikke på Fjern. I denne opgave skal du sende et varsel til anden bruger ved at markere afkrydsningsfeltet ud for det, klikke på Videresend varsel og derefter angive brugernavnet admin. Klik derefter på OK. Forekomster - Aktive lån I forretningsovervågning er en forekomst en specifik sammensætning af data, som IBM Business Process Manager behandler. I Better Lender er en specifik låneansøgning en forekomst. Widgetten Forekomster - Aktive lån viser en liste over aktive lån (lån, der endnu ikke er gennemførte) og specifikke metrikker, f.eks. kronebeløbet for hvert lån. Her lærer du om ansøgningsfejl ved at konfigurere widgetten Forekomster - Aktive lån til at dele oplysninger med widgetten Varsler - Låneansøgningsfejl. Vis delt indhold Fra listen over varsler i widgetten Varsler - Låneansøgningsfejl fremgår det, at de fleste varsler er relateret til fejl i forbindelse manglende overholdelse af gebyrer. Gør følgende for at undersøge hvorfor: 1. Find et varsel, der vedrører manglende overholdelse af gebyr, og klik derefter på i kolonnen Varslingskilde. Widgetten Forekomster - Aktive lån viser oplysninger om det lån, der er årsag det pågældende varsel. 2. Blad gennem kolonnerne, til du ser navnet på lånesagsbehandleren (Robert Grøn), og klik derefter på Gendan oprindeligt indhold. 3. Vend tilbage til listen over varsler i widgetten Varsler - Låneansøgningsfejl, og gentag trin Blad over til navnet på lånesagsbehandleren, og navnet Robert Grøn vises igen. 5. Klik på Gendan oprindeligt indhold. Du har nu opdaget, at de fleste fejl vedrørende manglende overholdelse af gebyrer opstår i forbindelse med lån, som Robert Grøn håndterer. 6 Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel

11 Kapitel 3. Nye låneansøgninger Når du har gennemgået varslerne, har du to hovedbekymringer: Fejl i tegningsresultater og gebyroverholdelse. Nu vil du undersøge de dårlige tegningsresultater og finde ud af, hvorfor der er mange gebyroverholdelsesvarsler. KPI'er - Måned til dato-låneundtagelser Brug widgetten KPI'er - Måned til dato-låneundtagelser til at spore, hvor mange fejl der er forårsaget af nye lån. Målet er at have få fejl. Herfra kan du se, at KPI'en vedrørende gebyroverholdelsesfejlen ligger over grænseværdien. Det er i overensstemmelse med dine tidligere konklusioner vedrørende lånefejl. Vigtigt: Før du kan ændre widgetten eller selve siden, skal du klikke på Redigér side, hvorefter widgetpaletten bliver vist. Når du er færdig med ændringerne, skal du gemme siden og klikke på Afslut redigering for at fortsætte. Vis KPI-intervaller En KPI-måler eller -søjle er opdelt i en sæt intervaller. Et interval defineres ved hjælp af start- og slutværdier, f.eks. fra 1000 til En KPI-værdi falder i et af KPI-intervallerne. I widgetten KPI'er - Måned til dato-låneundtagelser vises intervallerne med forskellige farver i hver KPI-søjle. 1. Vælg søjlen Month-to-Date Fee Compliance Failures KPI og peg med musen på farven længst til venstre. Du får vist følgende pegefølsomme tekst: Fremragende 0 2. Fremragende er navnet på intervallet, hvor 0 er startværdien, og 2 er slutværdien. 2. Fortsæt med at flytte musen til højre. Når du kommer forbi en anden farve, vises en ny intervaldefinition. Du får vist følgende intervaller: Meget god, God, Dårlig og Meget dårlig. Konfigurér KPI-historikken Nu vil du konfigurere KPI-historik for KPI'en Month-to-Date Fee Compliance Failures med henblik på at spore adfærden for dens værdier, så du har nogle historiske data at analysere senere. 1. I rækken Month-to-Date Fee Compliance Failures KPI skal du klikke på ikonen Historik og prognose ( ). 2. I vinduet KPI-historik og -prognose skal du markere Spor historiske data for denne KPI, hvis det ikke allerede er aktiveret. 3. Desuden vil du beregne historikken med tilbagevirkende kraft for denne KPI, så du kan inkludere tidligere data. Vælg En måned for tidsperioden, og klik på Erstat eksisterende historikdata med disse oplysninger. 4. Klik på Beregn, og klik derefter på OK. Opret et varsel I widgetten KPI'er - Måned til dato-låneundtagelser kan du oprette dit eget varsel baseret på en KPI. Dit mål er at sikre, at gebyroverholdelsesfejlene ikke overstiger intervallet "God". Hvis det sker, ønsker du at blive underrettet øjeblikkeligt. 7

12 8 Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel Udfør følgende trin for at oprette et varsel: 1. I rækken Month-to-Date Fee Compliance Failures skal du klikke på ikonen Varselsstyring ( ) under kolonnen Handlinger. 2. Klik på Nyt varsel i vinduet til varselsstyring. 3. Angiv følgende varselsnavn: Fee compliance failures worsen. 4. Angiv følgende beskrivelse: Month-to-date fee compliance failures have increased further beyond the Good range. 5. Under Betingelser skal du sikre, at Month-to-Date Fee Compliance Failure er anført i kolonnen KPI-navn. 6. I kolonnen Betingelse skal du klikke på teksten "Klik for at vælge betingelse" og derefter klikke på pil ned for at få vist betingelsesmenuen. Vælg Over interval. 7. I kolonnen Værdi skal du klikke på teksten "Klik for at vælge værdi" og derefter klikke på pil ned for at få vist værdimenuen. Vælg God. 8. Under Tidsangivelse skal du angive følgende værdier, så betingelsen vælges for hver dag begyndende i dag, og så du kun bliver underrettet én gang, når betingelsen er opfyldt. v Hvor ofte skal betingelser kontrolleres: Dage, 1 v Hvornår skal beskeder starte: Vælg dags dato, og vælg din tidszone. v Beskedfrekvens: Kun en gang, når betingelsen er opfyldt 9. Klik på skillebladet Varselsindhold. Det er her, du kan se varslets indhold og valgfrit indtaste din egen meddelelse. 10. Klik på skillebladet Besked. Det er her, du kan vælge beskedmetoder og tilføje modtagere. Indstillingen Dashboard er valgt som standard for beskedmetoderne. Det betyder, at når betingelsen er opfyldt, modtager du varslet på dashboardet. 11. Klik på OK for at gemme varslet. Der vises en meddelelse, der bekræfter, at varslet er oprettet korrekt. 12. Klik på OK. Det nye varsel vises på listen over varsler for KPI'en Month-to- Date Fee Compliance Failures. 13. Du vender tilbage til widgetten KPI'er - Måned til dato-låneundtagelser ved at klikke på Luk. Forekomster - Nye realkreditlån Widgetten Forekomster - Nye realkreditlån viser en liste over alle de nye lån. Tidligere konstaterede du, at lånesagsbehandleren (loan officer) Robert Gump havde det højeste antal gebyroverholdelsesfejl, så du ønsker at sortere denne liste efter lånesagsbehandler. Aktivér sorteringsfunktionen for en kolonne 1. Klik på Redigér side, så siden skifter til redigeringstilstand. 2. I widgetten Forekomster - Nye realkreditlån skal du klikke på Redigér indstillinger. 3. Klik på skillebladet Sortér. 4. Flyt Loan Officer-metrikken fra listen Tilgængelig til listen Valgt, og klik derefter på OK for at vende tilbage til widgetten. 5. Du sorterer listen med lånesagsbehandlere (loan officer) i stigende eller faldende rækkefølge ved at placere musens pilmarkør i Loan Officer-kolonneoverskriften og klikke på sorteringsikonen.

13 I den sorterede liste bemærker du, at de lån, der tilhører den nye medarbejder, Robert Gump, ser ud til at være store lån, også kaldet jumbolån. Det er ikke normal procedure, at nye medarbejdere ejer jumbolån. Derefter bevæger du dig ned i hierarkiet til en af Robert Gumps forekomster af jumbolån for at få flere oplysninger. Efter du har set flere oplysninger om hans lån, bekræfter du, at hans gebyroverholdelse bestemt ligger uden for de forventede målsætninger. Få flere oplysninger Nu hvor du ved, at Robert Gump har mange gebyroverholdelsesfejl, og at han har mange jumbolån i sin portefølje, hvilket er usædvanligt for en lånesagsbehandler (loan officer), der er ny i virksomheden, kan du få flere oplysninger om Robert Gumps jumbolån i widgetten Forekomster - Nye realkreditlån. Udfør følgende trin for at bevæge dig ned i hierarkiet og få flere oplysninger: 1. Gør følgende i forbindelse med det lån, du vil gennemgå: Gå til kolonnen Loan Setup Details, og klik på ikonen Vis underordnede forekomster ( ). Der vises flere oplysninger om låneforekomsten. 2. På widgetmenuen skal du vælge Opfrisk for at vende tilbage til listen. Hvis du undersøger andre lån i Robert Gumps portefølje, finder du de samme gebyroverholdelsesspørgsmål og konstaterer, at der er et problem, der skal tages op. Du kan f.eks. give denne lånesagsbehandler (loan officer) uddannelse i gebyroverholdelse. 3. Klik på Afslut redigering for at gemme siden og fortsætte til næste skilleblad. Kapitel 3. Nye låneansøgninger 9

14 10 Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel

15 Kapitel 4. Andre låneansøgninger Siden Andre låneansøgninger indeholder detaljerede forekomster af alle aktive låneansøgninger i de seneste tre måneder, som ligger ud over underprocessen for automatisk oprettelse af lån. Du kan også tilføje datafiltre for at begrænse dine forekomster til dem, der interesserer dig. Du kan også bruge widgetterne på denne side til at få flere oplysninger, der kan hjælpe dig med at bestemme, hvad du videre skal gøre for at løse de aktuelle problemer. Forekomster - Igangværende lån Widgetten Forekomster - Igangværende lån viser alle de aktive lån i Better Lenderlånesystemet. Det omfatter alle de lån, der er igangsat i den indeværende måned, og som ikke er gennemført, men som allerede har været gennem den automatiske oprettelse af lån. Vigtigt: Før du kan ændre widgetten eller selve siden, skal du klikke på Redigér side, hvorefter widgetpaletten bliver vist. Når du er færdig med ændringerne, skal du gemme siden og klikke på Afslut redigering for at fortsætte. Filtrér listen En anden måde kun at få vist specifikke forekomster på er at filtrere listen med forekomstdata. Udfør følgende trin for at filtrere forekomstdata: 1. På widgetmenuen Forekomster - Igangværende lån skal du vælge Redigér indstillinger. Konfigurationsindstillingerne vises. 2. Vælg skillebladet Filter. 3. Klik på Tilføj for at tilføje et nyt datafilter. 4. I kolonnen Metrik skal du vælge Loan Status. 5. I kolonnen Operator skal du vælge er lig med. 6. I kolonnen Værdi skal du angive Processor Validator and Underwriting. 7. Klik på Anvend. Forekomstværdierne opfriskes. 8. Klik på OK. Forekomster - Nedbrud af behandlingstid for gennemførte lån Nu er du klar til yderligere at undersøge den faktiske behandlingstid for både Processor Validator and Underwriting-underprocesserne. Widgetten Forekomster - Nedbrud af behandlingstid for behandlede lån indeholder detaljerede oplysninger om behandlingstiderne for hvert enkelt gennemført lån i hver enkelt underproces. Ved at gennemgå disse oplysninger kan du få nogle historiske datapunkter, som kan være nyttige i forbindelse med en analyse af det aktuelle problem. Konfigurér skærmbilledet med forekomster I widgetten Forekomster - Igangværende lån så du, at de fleste af lånene i Processor Validator and Underwriting-tilstandene var ejet af Gerald Mander, som er lånesagsbehandler (loan officer). Du vil gerne vide, om dette også har været mønstret 11

16 før i tiden. Men widgetten Forekomster - Nedbrud af behandlingstid for behandlede lån har ikke en Loan Officer-kolonne. Udfør følgende trin for at tilføje en kolonne: 1. På widgetmenuen Forekomster - Nedbrud af behandlingstid for gennemførte lån skal du vælge Redigér indstillinger. Konfigurationsindstillingerne vises på skillebladet Vis/skjul. 2. Under Vælg de kolonner, der skal vises, skal du flytte Loan Officer fra listen Tilgængelig til listen Valgt. 3. Brug pil op og pil ned til at angive, hvor kolonnen skal vises. 4. Klik på OK. Listen viser den ekstra kolonne. Dit næste mål er at finde ud af, om Gerald Mander er længst tid om at gennemføre Processor Validator- eller Underwriting-underprocesserne. Hvis du finder ud af det, kan du eventuelt finde årsagen til problemet, hvis du kan knytte forbindelse mellem validator- og underwriting-behandlerne for Gerald Manders lån. Du kan indsnævre mulighederne til bestemte behandlere. Sortér data i kolonner Udfør følgende trin for at konfigurere widgetten Forekomster - Nedbrud af behandlingstid for gennemførte lån, så den kan sorteres på basis af enhver kolonne: 1. Klik på Redigér side, så siden skifter til redigeringstilstand. 2. På widgetmenuen Forekomster - Nedbrud af behandlingstid for gennemførte lån skal du vælge Redigér indstillinger. 3. Klik på skillebladet Sortér. 4. Under Vælg de kolonner, du ønsker skal understøtte sortering skal du vælge alle metrikker ved at klikke på knappen Vælg alle metrikker ( ). Alle metrikker flyttes fra Tilgængelig til Valgt. 5. Klik på OK for at gemme ændringer og vende tilbage til widgetten. 6. Flyt musens pilmarkør hen over hver kolonneoverskrift for at få vist de sorterings- og filtreringsindstillinger, der er til rådighed. Du bemærker også, at mellem de to underprocesser tager Underwriting-tilstanden konsekvent længere tid end Processor Validator-tilstanden. Du ønsker at undersøge dette yderligere sammen med Underwriting-chefen, og derfor eksporterer du dataene til en CSV-fil (comma separated values), så chefen kan oprette et regneark. 12 Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel

17 Kapitel 5. Rapporter og analyser Fra siden Rapporter og analyser kan du få vist rapporter om Better Lenders forretningsresultater og eksportere oplysningerne og oprette en PDF-fil eller et regneark. Ved hjælp af widgetterne Rapportfremviser og KPI-historik og -prognose kan du analysere præstationsdata på mange forskellige måder. Bemærk: Konfigurér din browser til at tillade pop op-vinduer, inden du udfører nogen opgaver på denne side. Rapportfremviser - Samlede månedlige beløb for gennemførte lån På siden Hurtigt overblik over forretninger kan du fra widgetten KPI'er - Overordnet finansiel præstation se, om år til dato-beløbene stadig ligger inden for forventningerne for det pågældende tidspunkt på året. Du er bekymret for måned til datobeløbene. Det årlige beløb for gennemførte lån er Better Lenders vigtigste præstationsindikator, men det er vigtigt, at de månedlige mål opfyldes, for at præstationen ved årets afslutning er tilfredsstillende. Widgetten Rapportfremviser - Samlede beløb for gennemførte lån indeholder oplysninger om det samlede beløb for gennemførte lån for måneden og for året. Ved hjælp af widgetten Rapportfremviser - Samlede beløb for gennemførte lån kan du få en overordnet indsigt i virksomhedens resultater hver måned. Skift diagramtype Widgetten Rapportfremviser - Samlede månedlige beløb for gennemførte lån viser som udgangspunkt et diagram med søjlegrafer. Hvis du vil ændre diagramtypen til et linjediagram, skal du højreklikke på søjlegrafen og vælge Skift fremvisningstype > Linjediagram. Vis aktuelle værdier Hvis du vil have vist det faktiske beløb for gennemførte lån for hver måned, skal du bevæge musemarkøren hen over hvert datapunkt på grafen. Pegeteksten viser de aktuelle beløb. Udskriv rapporten Hvis du vil udskrive dette snapshot af rapporten, skal du vælge Handlinger > Eksportér til > PDF (eller vælg det format, du foretrækker). KPI-historik og -prognose - KPI-analyse Widgetten KPI-historik og -prognose - KPI-analyse sætter dig i stand til at analysere KPI-værdier over tid og forudsige, hvordan tendensen vil være i fremtiden. Hvis du f.eks. vil vide, hvordan KPI'en Samlede beløb for gennemførte lån har klaret sig tidligere med udgangspunkt i, at den ikke klarer sig godt i dag. Aktuelt viser widgetten KPI-historikken for denne KPI over en periode på et år. Du kan ændre tidsrammen ved at vælge en af knapperne for fast interval oven over grafen, eller du kan angive et specifikt tidsinterval ved hjælp af valgfunktionerne for startog sluttidspunkt. Desuden kan du ændre, hvor ofte du ønsker at vise datapunk- 13

18 terne, f.eks. hver time eller dagligt. Du er specifikt interesseret i de daglige KPIværdier siden årets start. Klik på ÅTD, og sørg for at vælge Hver dag for Vis datapunkter. Når en side vises i redigeringstilstand, kan du ændre widgetindstillingerne og vælge, hvilken KPI der skal vises, hvilken prognosemodel der skal bruges, og hvor meget historik der skal vises som standard. Ved hjælp af widgetten KPI-historik og -prognose - KPI-analyse kan du forudsige tendenserne for KPI-værdier. Når KPI-prognose er konfigureret, og dataene er tilgængelige, vises prognoseværdierne som diskrete punkter i grafen. Bemærk, at KPI-prognoser opfriskes hver time, så prognoserne er muligvis ikke tilgængelige, umiddelbart efter modellen er distribueret. Rapportfremviser - Lånanalyse I widgetten Rapportfremviser Låneanalyse er der en måling samt dimensioner, du kan anvende til at analysere lån yderligere. En måling er en beregning, der er baseret på rå data. En måling peger på en metrik, såsom et lånebeløb, og angiver en aggregeringsfunktion, f.eks. et gennemsnit eller en sum. Målinger omdanner forekomstoplysninger til nyttig information, såsom gennemsnitligt lånebeløb eller det samlede antal låneansøgninger. Vis individuel præstation ved hjælp af målinger Gør følgende for at anvende målinger til at analysere de individuelle lånesagsbehandleres præstationer: 1. Vælg Samlede antal låneansøgninger i feltet Målinger. Som standard vises det samlede antal låneansøgninger for alle dine lånesagsbehandlere. 2. For at få vist fordelingen af disse låneansøgninger hos de forskellige lånesagsbehandlere skal du højreklikke på Lånesagsbehandler (Alle) i gitteret og vælge Drill-down. Du kan se fordelingen hos Gert Møller, Joan Sørensen og Robert Gump. Drill-down til låneprocestilstand Gør følgende for at foretage yderligere analyse på basis af en ekstra dimension. Her er "lånesagsbehandler" en dimension. En anden dimension er låneprocestilstanden. 1. Ved at foretage drill-down vises fordelingen af låneansøgninger blandt de tre lånesagsbehandlere. 2. Højreklik på Lånesagsbehandler (Alle) i gitteret, og vælg Drill-down. For hver sagsbehandler vises fordelingen af deres lån på basis af status for hvert lån. Gert Møller har de fleste ansøgninger i tilstanden Processorvalidering og Underskrivning. Du kan vælge andre målinger til at udføre lignende typer analyse ved at vælge Handling > Redigér rapport, og derefter kan du i rapportens redigeringsvindue ændre standardmålingen for søjlegrafen og gitteret ved at trække en måling fra målingstræstrukturen i højre side til søjlegrafen og gitteret. 14 Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel

19 Kapitel 6. Administrationsværktøjer Fra siden Administrationsværktøjer kan du udføre vedligeholdelsesopgaver for Better Lender-varsler og KPI'er med widgetterne Varselsstyring og KPI-styring. Widgetten Varselsstyring Brug widgetten Varselsstyring til at abonnere eller ophæve abonnementet på varselsbeskeder og få et varsel sendt til din indbakke, personsøger eller mobiltelefon. Vigtigt: Før du kan ændre widgetten eller selve siden, skal du klikke på Redigér side, hvorefter widgetpaletten bliver vist. Når du er færdig med ændringerne, skal du gemme siden og klikke på Afslut redigering for at fortsætte. Ændring af indstillinger for alarmabonnement Du bekymrer dig om gebyroverholdelsen og ønsker at blive underrettet så hurtigt som muligt, hvis forventningerne til gebyroverholdelse ikke overholdes. Du kan eventuelt ikke få adgang til et dashboard (f.eks. siden Forretningsvarsler) i Better Lender-området, når du ikke er på kontoret, så derfor ønsker du at blive underrettet via eller telefon og også fra et dashboard. Sådan konfigurerer du dine indstillinger for varselsabonnementer: For Gebyroverholdelsesvarsel skal du markere afkrydsningsfelterne for Dashboardvarsel, Mobiltelefon og og derefter klikke på Gem. Widgetten KPI-styring Brug widgetten KPI-styring til at definere, kopiere og ændre KPI'er, vise KPI-egenskaber, vise og opretter varsler for KPI'er og konfigurere indstillinger for indsamling af historik- og prognosedata. Vis en liste med KPI'er for en bestemt model Du kender allerede nogle af Better Lenders måned til dato- og år til dato-kpi'er, men du vil gerne se, hvilke andre KPI'er der findes. Gør følgende: 1. I feltet Model skal du vælge Better Lender BAM Showcase. 2. Hvis du vil have vist alle de KPI'er, der er defineret for denne model, skal du i feltet Version vælge Alle. En liste over KPI'er vises. Skift farve for et interval 1. Vælg KPI'en Year-to-Date Number of Completed Loans, og klik derefter på Handlinger > Egenskaber. Vinduet KPI-egenskaber vises. 2. Vælg skillebladet Interval. 3. For intervallet Very Low skal du klikke på farveprøven for at få vist farvepaletten. Vælg en gul farve, og klik på OK. 4. Klik på Anvend, og vælg derefter skillebladet Prøve for at få vist, hvordan måleren vil se ud fra et widgetskærmbillede. 5. Klik på OK for at lukke vinduet KPI-egenskaber. Opret en prognosemodel 15

20 1. Mens du stadig bruger modellen Better Lender BAM Showcase, skal du vælge KPI'en Month-to-Date Average Amount of Loan Application (in thousands) og derefter klikke på Handlinger > Historik og prognose. 2. Under KPI-historik skal du vælge Spor historiske data for denne KPI og derefter klikke på Anvend. 3. Markér Aktivér KPI-prognose på basis af de historiske data for denne KPI, og klik derefter på Ny model. Vinduet Prognosemodeldefinition vises. 4. Angiv oplysninger om prognosemodellen: a. I feltet Modelnavn skal du angive Month-to-Date Average Amount of Loan Apps Prediction b. Under Prognosedatapunkter skal du vælge En gang om dagen. c. For Prognoseperiode skal du skrive 180 og derefter klikke på OK for at gemme prognosemodellen. Den nye modelnavn vises på listen over modeller. d. Klik på OK for at vende tilbage til KPI-styring. Gå til KPI-historik og -prognose for at få et prognosediagram vist. Bemærk: Når du opretter en prognosemodel, før du aktiverer indstillingen Aktivér KPI-prognose på basis af de historiske data for dette KPI, kan det vare op til en time, før du kan se data fra widgetten, fordi data uploades til IBM Business Process Manager-serveren en gang i timen. 16 Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Arrangementer i Listevisning

Arrangementer i Listevisning Kort introduktion til Typo3-plugin ARRANGEMENTER. De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser (Internet Explorer er den almindeligste),

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

IssMan brugervejledning

IssMan brugervejledning Version 1.0 IssMan brugervejledning Smartphone-app til let og hurtig fejl- og mangelgennemgang i bygge- og anlægsranchen Events Hold styr på dine aktiviteter og organisér dit arbejde og dine opgaver. Få

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 Først skal du vælge det rigtige arbejdsområdet

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11 Introduktion til OneDrive Windows-selvstudium: Side 11 af 11 I Windows 8.1 og Windows RT 8.1 kan du nemt gemme dine filer i OneDrive og åbne dem fra en hvilken som helst enhed, f.eks. din pc, tablet eller

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

SmartCloud Docs. Version 1.0

SmartCloud Docs. Version 1.0 SmartCloud Docs Version 1.0 ii SmartCloud Docs Indholdsfortegnelse Arbejd med dokumenter........ 3 Opret og importér dokumenter........ 3 Om skabeloner............ 3 Udarbejd dokumenter fra skabeloner.....

Læs mere

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse Beskrivelse Piwik er et cookiebaseret værktøj til at indsamle statistik om en hjemmesides brugere. Det vil sige, at når en bruger besøger hjemmesiden, så bliver der lagt en cookie på brugerens computer,

Læs mere

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud 2 KOM I GANG MED VUPTIWEB 2.1 Log på og Log ud 2.1.1 LOG PÅ Du har i mailen fået tilsendt hjemmesidens adresse, login adresse samt brugernavn og adgangskode. Navigér til login adressen og indtast dine

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere