Nej til SU-nedskæringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nej til SU-nedskæringer"

Transkript

1 Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform kommer til at gå hårdt ud over unges levegrundlag, uanset hvilken uddannelse man går på. Derfor er studenterorganisationerne på de forskellige uddannelsesinstitutioner gået sammen i kampen mod SU-forringelser, da SU en er altafgørende for, at alle unge har mulighed for at tage en uddannelse, uanset hvor man kommer fra og hvad man læser. SU i et samfundsperspektiv Alle er enige om, at uddannelse er vigtigt for både den enkelte og for samfundet. Alt peger på, at Danmark fremover kommer til at mangle uddannet arbejdskraft 1, og regeringens egne målsætninger er, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, 60 pct. skal have en videregående uddannelse, og 25 pct. en lang videregående uddannelse. I 1988 lavede man en SU-reform. Her blev SU en hævet væsentligt, da politikerne ønskede, at støtten skulle gøre det muligt for alle unge at gennemføre en videregående uddannelse uden at have så meget erhvervsarbejde, at fokus fjernes fra studierne. Det forbedrede de studerendes muligheder for at gennemføre, og i årene efter faldt frafaldet på uddannelserne. Rigsrevisionen har også påvist, at SU en halverer risikoen for, at elever og studerende afbryder deres uddannelse 2. Den faldende frafaldsprocent betyder, at Danmark er på en fjerde bedst blandt OECD-landene, til at få studerende til at gennemføre en uddannelse, hvorimod hverken Norge eller Sverige er at finde iblandt top De øvrige lande i top fire er Japan, Portugal og Sydkorea, iblandt hvilke Danmark er det land, hvor den største andel af befolkningen har gennemført en lang 1 Regeringsgrundlaget, Rigsrevisionen, 1996! 3 OECD, 2013

2 videregående uddannelse. 4 Det er ikke alene godt for den enkelte studerende, men også for samfundet. Undersøgelser viser, at alle uddannelser betaler sig, og lange videregående uddannelser betaler sig tilbage til samfundet hele 7,5 gange 5. Når uddannelser har så højt økonomisk afkast, er det ikke overraskende, at undersøgelser peger på en samlet værditilvækst på omkring 53 mia. kroner årligt, hvis regeringens uddannelsesmålsætninger realiseres 6. Uddannelse er altafgørende for samfundsøkonomien og for den enkelte. Derfor er det ikke overraskende, at hele 84 pct. af danskerne er imod forringelser af SU en, da SU en er forudsætningen for, at alle kan gennemføre en uddannelse. 7 Studerende er ansvarlige Politikere og erhvervsliv siger, at unge skal tage ansvar, og tage en uddannelse. Vi tager ansvar, når vi er den ungdomsårgang i historien, hvor flest gennemfører en uddannelse. Og vi tager ansvar, når vi gennemfører hurtigere end nogen årgange før os 8. I de sidste 10 år er kandidatstuderende ikke alene blevet ca. et halvt år hurtigere færdige, de er også yngre når de kommer ud på arbejdsmarkedet 9. Når der alligevel er mange, der forsinkes, så er der mange årsager til det SU en er ikke en af dem. Ser man på erhvervsrettede uddannelser, så forsinkes mange fordi de ikke har mulighed for at gennemføre. Lige nu står unge og mangler en praktikplads, hvilket for mange betyder, at de dropper ud og starter på en ny uddannelse 10. På de videregående uddannelser skyldes forsinkelser i høj grad administrative barrierer. F.eks. oplever mange at skulle vente i op til et år for at kunne tage en enkelt eksamen, uden at kunne studere imens de venter. Andre forsinkes, fordi de tager i relevant praktik, men kun kan få en lille del af praktikforløbet godkendt som en del af uddannelsen. 4 OECD, Arbejdernes Erhvervsråd, Arbejdernes Erhvervsråd, YouGov for MetroExpress, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012!

3 Endelig kan man se, at studerende, der ikke har behov for SU en, faktisk tager ansvar og melder den fra. Det kan være studerende, der sidst på uddannelsen har fået et godt job, og derfor vælger afmelder SU en 11. Nedskæringer får færre til at gennemføre Der findes kun meget lidt viden om, hvilke konsekvenser en dansk SU-reform vil have. Det vi ved, det er, at flere gennemfører en uddannelse, ligesom gennemførselstiden er faldet i de seneste år. Hvis man skærer i SU en, så betyder det, at studerende skal arbejde mere ved siden af studierne, hvilket går udover den tid, studerende bruger på deres uddannelse. Uddannelsesministeriets egne tal viser, at hvis studerende har for meget erhvervsarbejde, så øges risikoen for, at de ikke gennemfører deres uddannelse 12. Derudover har det vist sig, at de studerendes gennemsnitlige indkomst er faldet siden år 2008, da det er blevet sværere at finde et studiejob, 13. En undersøgelse i 2010 viste desuden, at 73,6 pct. af de studerende forventer, at de vil være længere tid om at gennemføre deres uddannelse, hvis der skæres i SU en, og 42,4 pct. frygter, at de ikke kan gennemføre deres uddannelse 14. Nedskæringer rammer socialt skævt Ét af grundprincipperne bag SU en har altid været, at den skal sikre lige adgang til uddannelse, da Danmark har brug for mest mulig veluddannet arbejdskraft. Tal fra Uddannelsesministeriet viser, at de studerende, der er længst tid om at gennemføre en lang videregående uddannelse, er dem, hvis forældre enten har folkeskole eller gymnasiel uddannelse som afsluttet uddannelse. Det betyder, at SU-nedskæringer rammer socialt skævt 15. Erfaringer fra Sverige og Norge viser det samme. Her har man omlagt en stor del af SU en til lån, ligesom man straffes, hvis man forsinkes. Her viser evalueringerne, at studerende, hvis forældre ikke har en videregående uddannelse, pga. udsigten til gæld, nu i højere grad ser det 11 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, SU-rådet, SU-styrelsen, Ungdommens Analyseenhed, 2010! 15 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 2013

4 som en risiko selv at tage en, og derfor i stigende grad fravælger en videregående uddannelse. 16 Det er i forvejen 37 pct. af studerende på videregående uddannelser der modtager lån 17, og hvis endnu flere bliver nødt til det pga. forringelser i SU en, vil det få færre til at tage en videregående uddannelse. Alternativet til at optage lån skulle være, at studerende arbejder mere ved siden af studierne, selvom ministeriets egne tal viser, at for meget erhvervsarbejde øger risikoen for at studerende falder fra. 18 Siden 2008 har politikerne hævet fribeløbet for studerende på videregående uddannelser med 39,7 pct. for at få studerende til at arbejde mere, men fordi bla. den økonomiske krise har gjort det sværere at finde studiejobs, er den gennemsnitlige indkomst faldet 8,7 pct. i samme tidsperiode. 19 Når det er sværere at finde erhvervsarbejde ved siden af studierne, bliver studerende blot endnu mere afhængige af, hvorvidt de kan få økonomisk støtte hjemmefra eller er villige til at tage lån. SU-styrelsens egne tal viser, at 49 pct. af de studerende på videregående uddannelser ikke er tilbøjelige til at optage lån, for at gennemføre deres uddannelse. 20 Når 49 pct. ikke vil optage lån, og de studerende ikke kan finde arbejde, er der stor risiko for at studerende forsinkes eller afbryder deres uddannelse, hvis SU en forringes. Hjemmeboende SU Mange unge betaler husleje for at bo hjemme, og de betaler i gennemsnit 1034 kroner om måneden. 21 For disse unge vil det blive sværere at gennemføre en uddannelse, da mulighederne i højere grad vil afhænge af, hvor mange penge ens forældre har. Én af grundene til, at mange hjemmeboende betaler husleje er, at forældre ikke modtager børnepenge efter deres børn er fyldt 18, ligesom mange familier kan mærke den økonomiske krise. Krisen har også haft betydning for de hjemmeboendes økonomi. Siden år 2008 er hjemmeboende elevers gennemsnitlige indkomst faldet 31 pct., på trods af, at politikerne har 16 SU-rådet, SU-styrelsen, SU-rådet, SU-styrelsen, SU-styrelsen, 2013! 21 Nordea, 2010

5 hævet fribeløbet, for at gøre det muligt for elever at tjene mere. 22 Det tyder på, at der er færre jobs til eleverne, hvilket understøttes af, at flere elever er nødt til at tage lån, for at komme igennem uddannelsen. I 2008 var det 13,4 pct. af de hjemmeboende der tog SU-lån, I 2011 var tallet steget til 20,2 pct. 23 Fordi SU en på ungdomsuddannelser er afhængig af forældres indkomst, uanset om man bor hjemme, vil forringelser gå hårdest ud over de unge, der bor uden for de større byer, da de oftere er nødt til at flytte hjemmefra. ECTS-baseret SU Der har været tale om at gøre SU en på videregående uddannelser afhængig af, hvor mange ECTS de studerende tager. Umiddelbart kunne det måske give mening, men det vil ikke gøre de studerende hurtigere, men tværtimod kan det få færre til at gennemføre en uddannelse. 24 Hele 47,8 pct. af de studerende peger på, at de er forsinkede, fordi de gerne vil dygtiggøre sig. Det kan være studerende, der er blevet forsinkede ifb. med praktikophold, eller som har taget fag på andre uddannelsesinstitutioner, selvom det kan føre til administrativt besvær. 24 pct. af de forsinkede studerende peger på uddannelsens indretning som årsag, da de f.eks. skal vente et år, fordi de dumpede en enkelt eksamen. 25 ECTS-baseret SU vil hverken gøre studerende bedre eller hurtigere, da det ikke gør noget ved årsagerne til at studerende forsinkes, men blot straffer de uheldige. DJØF s studielivsundersøgelse fra 2011 viser desuden, at hele 72 pct. af de studerende i nogen eller høj grad føler sig stressede ift. deres studie, dette tal vil forværres væsentligt, hvis en dumpet eksamen ikke alene forsinker de studerende, men også betyder at man ikke kan betale huslejen. 26 Et argument for at straffe de langsomme studerende har været, at der efter sigende mangler økonomiske incitamenter til at blive færdig. Det er forkert, for efter uddannelsen er færdig, vil alle få flere penge udbetalt, uanset om man kommer ud og får et arbejde eller kommer på 22 SU-styrelsen, SU-styrelsen, SU-rådet, Ungdommens Analyseenhed, 2010! 26 DJØF, 2011

6 dagpenge eller kontanthjælp. Økonomisk set er der altså al mulig grund til at blive så hurtigt færdig med sin uddannelse som muligt. Det er desuden mærkværdigt, at regeringen igen overvejer at hænge SU en op på, hvor hurtige de studerende er. I 1988 ændrede man reglerne, så studerende skulle tilmelde sig eksamen for at få SU, men udover at føre til proforma eksamenstilmeldinger, så blev SU-systemet så bureaukratisk og dyrt at administrere, at man droppede det igen i Det ekstra års SU Hele 49 pct. af de studerende på videregående uddannelser forsinkes i deres studier, oftest på grund af barrierer internt på uddannelsesinstitutionen eller studieskift som følge af mangelfuld vejledning. 28 Det betyder, at det er nødvendigt at man kan få SU i ét år længere end uddannelsen er normeret til. Det ekstra års SU er den afgørende årsag til, at Danmark er fjerdebedst blandt OECD-landene, når det kommer til at få studerende, der er startet på en videregående uddannelse, til også at gennemføre en. 29 Det skyldes, at det ekstra år giver mulighed for, at man kan foretage studieskift eller af forskellige årsager blive forsinket, uden at man mister sit levegrundlag. Fjerner man det ekstra års SU, vil 90,6 pct. af de studerende ifølge en rundspørge bruge mindre tid på deres uddannelse, og 42,4 pct. frygter ikke at kunne gennemføre. 30 Der er relativt stor forskel på gennemførselstid fra en uddannelsesinstitution til en anden. Den store forskel uddannelsesinstitutionerne imellem viser, at det netop ikke er SU en der forsinker de studerende, men forhold på uddannelsesinstitutionen. I medierne omtaler man ofte det ekstra år som et universitetsfænomen. I virkeligheden er det alle studerende, der har SU til den tid deres uddannelse er normeret til + ét år 31, og ser man på de mellemlange videregående uddannelser, såsom lærer- og socialrådgiveruddannelsen, vil de studerende her blive ramt ekstra hårdt. Dét skyldes, at 28 pct. af de studerende først har læst ét 27 SU-rådet, SU-styrelsen, OECD, 2013! 30 Ungdommens Analyseenhed, SU-styrelsen

7 eller flere år på en anden uddannelse, og derfor allerede har brugt flere af deres SU-klip. For læreruddannelsen er tallet hele 37 pct., og 24 pct. af de kommende sygeplejersker bliver ramt, hvis man skærer det ekstra SU-år. 32 Når 61 pct. af studenterne i 2012 aldrig havde mødt deres vejleder, er det klart, at flere vælger forkert i første omgang. 33 Flere politikere er begyndt at sige, at det fortsat skal være muligt at modtage et ekstra års SU, hvis der er særlige årsager til det. Igen glemmer regeringen, at man tidligere har forsøgt sig med denne model. I 1988 blev det ekstra års SU gjort til dispensations-klip, som man kunne søge om at få. På grund af alt for store administrationsomkostninger, valgte man i 1996 igen at gøre, så studerende som udgangspunkt kan få det ekstra år, hvis de forsinkes. 34 Det er desuden vigtigt for unge, der skal til at vælge uddannelse, at man er sikret et økonomisk levegrundlag under hele uddannelsesforløbet. Derfor kan en afskaffelse af det ekstra års SU, uanset om det bliver til dispensations-klip, medføre, at studerende, der er i tvivl om, hvorvidt de kan gennemføre på normeret, fravælger en videregående uddannelse, fordi det er usikkert, om man kan få dispensation. Vær med til at kæmpe mod SU-forringelser SU-reformen bliver afgørende for, om vi også fremover kan sige, at vi i Danmark har et system der giver unge lige og fri adgang til uddannelse. Alle regeringspartierne har tidligere meldt ud, at de er imod SU-forringelser, og alle undersøgelser peger på, at det ikke kan betale sig at skære i SU en. Sig nej til SU-nedskæringer og vær med til at sikre, at SU en ikke forringes! Kontakt dit lokale elevråd eller studenterorganisation og hør, hvordan du kan være med. Har du spørgsmål til tal eller undersøgelser der ligger til grund for dette notat, kontakt Mads Melin, tlf SU-styrelsen, Uddannelsesministeriet, SU-rådet, 2001!

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

Hurtigt gennem uddannelsessystemet

Hurtigt gennem uddannelsessystemet december 2010 Hurtigt gennem uddannelsessystemet Resume IDA har gennemført en analyse blandt de studerende medlemmer for at nuancere og perspektivere debatten om SU-reformer og incitamenter for hurtig

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

KRITISKE ANALYSER SOCIALT SKÆV "SU - REFORM" FRA SRSF:

KRITISKE ANALYSER SOCIALT SKÆV SU - REFORM FRA SRSF: 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Minirapport SOCIALT SKÆV "SU - REFORM" FRA SRSF: SU skal forringes

Læs mere

Studerende og erhvervsarbejde

Studerende og erhvervsarbejde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2 3 EN SU TIL AT LEVE AF SU en er grundlaget for den lige adgang til uddannelse for alle, uanset opvækst og

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse Den 18. april 2013 AFTALETEKST Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse A. Et SU-system der fremmer tidligere færdiggørelse Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 27. møde Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE UNGE, SOM ER STOPPET ELLER UDENFOR UDDANNELSE BAGGRUND OG LIVSSITUATION Peter er 23 år og opvokset på Fyn i en mindre by, hvor han også har gået i gymnasiet.

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Studenterøkonomi 2010

Studenterøkonomi 2010 Studenterøkonomi 2010 en spørgeskemaundersøgelse om studerendes økonomiske forhold og deres holdninger til Statens Uddannelsesstøtte 26. maj 2010 UngdommensAnalyseEnhed Studenterøkonomi 2010 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere