Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård"

Transkript

1 Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: Poul Erik Ottosen Fremmødte husstande: 36 Fra administrationen: PEO (ref.) Referat sendt ud den 14. september 2010 samt den 20. september 2010 Valg af dirigent Iris Gausbo blev valgt. Dirigenten gennemgik dagsorden, og stillede forslag om tilføjelse af følgende punkter: 1a) Valg af referent. 1b) Valg af 3 stemmetællere. 4a) Fremlæggelse af regnskab for individuel køkkenrenovering til godkendelse. Forsamlingen godkendte disse tilføjelser til dagsorden. Valg af stemmetællere Ejner Petersen, John Jensen, John Th. Jørgensen. Fremlæggelse af beretning Afdelingsbestyrelsens skriftlig beretning var udsendt inden mødet, således at de tilstedeværende kunne stille uddybende spørgsmål hertil. Beretningen blev vedtaget uden yderligere spørgsmål. Fremlæggelse af driftsbudget for 2011 Administrationen fremlagde driftsbudgettet for 2011, der medfører en huslejestigning på 2,11 %. Stigningen er hovedsageligt begrundet i øgede henlæggelser til vedligehold, idet der er indregnet en del nye arbejder, som udskiftning af faldstammer i gulv og omfugning af facader. Disse arbejder er indarbejdet i henhold til de retningslinjer som selskabet har udstukket for fremtidssikring af afdelingerne. Spørgsmål / svar: Kan afdelingens lån omlægges til billigere lån i stil med de private boligejeres? Administrationen følger løbende alle lån, der er i afdelingen, så de bliver omlagt i den udstrækning, det kan betale sig.

2 Spørgsmål fra salen: Kan afdelingen ikke søge Landsbyggefonden til nogle af disse arbejder, som er indeholdt i driftsbudget, således at leje kan holdes nede? Administrationen redegjorde for reglerne for tildeling af midler fra Landsbyggefonden, herunder at der ikke ydes midler til vedligeholdelsesarbejder, som afdelingen burde have sparet op til. Der ydes kun midler til forbedringsarbejder og større renoveringer, som afdelingen ved almindelig drift ikke har kunne forud se ville komme. Budgettet blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer. Orientering om årsregnskab 2009 Administrationen orienterede om regnskab 2009 i hovedtal. Af regnskabet fremgår, at ejendommen har fået tilbagebetalt for meget opkrævet ejendomsskat for de forudgående år, grundet for høj værdiansættelse af afdelingen. Desværre har man konstateret, at afskrivning af forbedringsarbejder i forbindelse med køkkenrenovering for 2007 og 2008 ikke har været bogført, hvorfor der er sket en ekstraordinær afskrivning for disse for samt almindelig afskrivning for 2009 på i alt kr Sammen med andre korrektioner for tidligere år medfører det, at afdelingen kom ud med et underskud på kr , som skal afskrives over de kommende 3 år. Der blev efterfølgende stillet uddybende spørgsmål til, hvorledes det kan være, at køkkenerne ikke har været afskrevet tidligere, samt om dette medfører omkostninger for lejerne. Administrationen kunne orientere om, at indtægterne havde været bogført i de foregående år, men afskrivningen af lån har ikke været bogført i de pågældende kalenderår. Dette påfører således ikke afdelingen yderligere omkostninger, idet det kun er de 23 lejere, der har fået nyt køkken, som afdrager på lånet. Forsamlingen tog herefter regnskabet til efterretning. Gennemgang af byggeregnskab for nye køkkener til godkendelse Driften gennemgik budget og regnskab for de udførte køkkener i Der er blevet udført 23 køkkener, som samlet kostede kr ,50. Selskabet har hertil ydet en trækningsret på kr , og lejerne har indbetalt kr i den mellemliggende periode fra 2006 til Der er således optaget et samlet 20 årigt kontantlån på

3 kr ,52, som afdrages af de lejere, der har fået nyt køkken. Regnskabet blev herefter sendt til godkendelse af dirigenten. Forslaget blev således godkendt uden stemmer imod. Regnskabet sendes således nu til endelig godkendelse i Herlev Kommune, hvorefter lånet hjemtages. Indkomne forslag Der var stillet forslag om, at der på ny må holdes 1 hund pr. lejemål, som det tidligere har været tilladt. Ib Franke stillede forslag om, at forslaget bliver sendt til urafstemning, da der ikke var ret mange lejere til stede. Dirigenten kunne konstatere, at forsamlingen sendte forslaget til urafstemning. Administrationen foranlediger således snarest, at forslaget kommer til urafstemning blandt alle afdelingens lejere. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 1 år Afdelingsbestyrelsen forslog John Jensen, Kærlundevej 14,1.th. som formand. Dirigenten forespurgte, om der var andre som ønskede valg. Da ikke andre ønske at stille op, blev John Jensen således valgt. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer De 2 eksisterende afdelingsbestyrelsesmedlemmer Else- Marie Petersen og Lone Gregersen genopstillede begge. Herudover opstillede tidligere suppleant Willy Døj, hvorfor der skulle være skriftlig afstemning. Stemmeafgivelsen var som følger: Else-Marie Petersen : 66 Willy Døj : 56 Lone Gregersen : 12 De 2 øverste var således valgt for 2 år. Valg af suppleanter Der var ingen, som ønskede at opstille som suppleant til afdelingsbestyrelsen, hvorfor afdelingsbestyrelsen antages selv at supplere sig i nødvendigt omfang, i det kommende år. Valg til repræsentantskabet Afdelingsbestyrelsen indtræder automatisk som repræsentanter til repræsentantskabet for afdelingen. Der skal således ikke vælges nogle. Eventuelt Hvorledes er reglerne for husdyr? Hvorledes fortolkes besøg af hunde? Administrationen kunne orientere om, at i

4 henhold til tidligere domspraksis på området, vil man normalt tillade besøg af hund én gang om måneden, uden at dette er en overtrædelse af gældende husorden om, at der ikke må holdes hund. Afdelingsbestyrelsen skal se på, om den gældende husorden generelt skal præciseres bedre eller ændres, hvilket vil kræve en godkendelse på et afdelingsmøde. Hvilket sprog udleveres husorden på til de udlændinge, som flytter ind i afdelingen? Administrationen kunne orientere om, at på nuværende tidspunkt udleveres den gældende husorden kun på dansk. Såfremt man ønsker denne oversat, vil afdelingen skulle betales for dette. Hvorledes er det med vandmålerne i afdelingen, hvornår skal de i givet fald monteres? Administrationen, kunne orientere om, at grundet opbygningen af rørsystemet, hvor rørene går op i boligerne via lodrette stigrør i boligerne samt videre ind gennem væggene til køkkenerne på den anden side af væggen, vil man i boligerne skulle montere 5-6 målere på det kolde og varme vand i den enkelte bolig. Omkostningerne til målerne og udarbejdelse af vandregnskab vil således overstige omkostningerne vil vand, hvorfor det ikke med den nuværende opbygning, økonomisk vil være rentabel. Man kan dog godt, af hensyn til et retfærdighedsprincip, vedtage at montere disse, for at alle betaler for deres reale vandforbrug. Postkasserne, som blev monteret sidste år, medfører flere steder, at man får fugtig post efter regn. Administrationen kunne oplyse, at man var blevet opmærksom på problemet flere steder i afdelingen, hvorfor der er indkøbt plastnet til at lægge i bunden af postkasserne, således at problemet skulle minimeret. Driften skal samtidigt opfordre til, at man er opmærksom på, om nogle postkasserne står åbne, enten som følge af reklamer eller, at disse af andre årsager ikke er lukket ned. Hvem rydder op efter de skolebørn, som ryger på afdelingens område? Flere lejere føler, at skolebørn fra Engskolen er til gene med cigaretskodder og andet affald. Driften kunne orientere om, at det er svært at komme problemet til livs, så længe eleverne må forlade skolen, idet afdelingen er offentligt område. Varmemester og afdelingsbestyrelsen

5 har i flere omgange rettet henvendelse til Engskolen om problemet, dog uden at dette er blevet løst. Dirigenten spurgte, om der var flere kommentarer under punktet eventuelt, hvilket ikke var tilfælde, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden.

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere