Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00"

Transkript

1 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde), Ole Liedke advokat (ordstyrer) og repræsentanter fra 96 haver deltog i den ekstraordinære generalforsamling. Dagsordenen lød: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Orientering (se bilag) 5. Afstemning om at: - Der i H/F Brandhøj føres kloakrør til og laves spildevandsbrønd 1 meter ind i haven i hver enkelt have, så at spildevand kan ledes væk fra hver enkelt have. - Der nedlægges nye vandrør i frostfri dybde, og vand føres til vandbrønd 1 meter ind i haven til hver enkelt have. - Der etableres vandmåler på vandtilførslen til hver enkelt have. - H/F Brandhøj accepterer det tilbud Druedalsvejens Entreprenørforretning A/S har afgivet. - Der indgås aftale med Arbejdernes Landsbank om at låne 8,603 millioner kr., som afdrages over 15 år med en forrentning på 7,25 % p.a. - Den månedlige haveleje forhøjes med 300,- kr. pr. måned, så at minihaverne fremover betaler 750,- kr. og kolonihaverne 1025,- kr. pr. måned første gang den 1. sep De nuværende 2 lån indfries. - Den ekstraordinære generalforsamling giver bestyrelsen fuldmagt til eventuelt at nedsætte den månedlige haveleje, når afregning for vandforbrug overgår til den enkelte havelejer, og bestyrelsen i øvrigt finder det forsvarligt.

2 Referat: Velkomst ved formanden: Der blev budt velkommen til generalforsamlingen og oplyst at Høje Tåstrup Kommune siden den sidste ekstraordinære generalforsamling har besluttet at der må overnattes i minihaverne på lige for med kolonihaverne. Hvis forslaget om kloakering vedtages, vil bestyrelsen arbejde videre på at skabe mulighed for at mini-haverne kan opføre nogle ekstra kvadratmeter til toilet og bad. Ad 1) Valg af dirigent Ole Liedke blev valgt som dirigent og generalforsamlingen blev erklæret for lovligt indkaldt og varslet. Ved den ekstraordinære generalforsamlings begyndelse var 93 haver repræsenteret og der var forlydende om at flere var på vej. Ad 2) Valg af referent Persille Schwartz (bestyrelsesmedlem) valgt som referent. Ad 3) Valg af stemmeudvalg Have 201, Frederiksen Have 206 Benche Have 115, Aastrøm Ad 4) Orientering Formanden: Håber at forslaget bliver godkendt. Hvis det gør, startes der op så snart sæsonen er afsluttet. Bestyrelsen vil i så fald forsøge at få fat i en minigraver, og vil lave gravning som en kollektiv indsats. Hvis forslaget ikke vedtages, skal vi om et par år have nedlagt nye vandledninger hvilket kan risikere at blive dyrere for os, hvis priserne ikke længere er så gunstige, som nu. Kassereren: På den sidste ekstraordinære generalforsamling oplyste have 115, Jens Peter (bestyrelsesmedlem), at han mente vi kunne få billigere lån, idet han havde kendskab til en anden kolonihaveforening, der havde fået tilbudt en lavere rente. Dette forhold er blevet undersøgt og det har vist sig at den pågældende forening har fået tilbudt en rente på 6.7%, hvilket har været muligt idet foreningen er en andelshaveforening, der har kunnet stille jorden som garanti. Det kan H/F Brandhøj ikke, idet vores huse ligger på lejet jord.

3 På den sidste ekstraordinære generalforsamling blev der også spurgt til en evt. kloakerings betydning for vurdering af husene. Dette er også blevet afklaret, og kolonihaveforbundet har oplyst at havernes værdi ved kloakering øjeblikkeligt stiger med kr. idet tilslutningsafgiften, der allerede er betalt, kommer haven til gode. Dertil kommer de dokumenterede udgifter til gravearbejde rørlægning osv. med almindelig afskrivning. Spørgsmål: Have 253, Heidi Kan nye ejere selv vælge, om de vil føre rør ind i huset? Nej, en ny ejer skal lægge det ind. Vi har kontakt med en bygherre, der vil give procenter, når vi køber ting til badeværelse. Spørgsmål: Have 264, Merete Er de kr. der blev oplyst på sidste ekstraordinære generalforsamling inklusiv gravearbejde tilslutning osv.? I referatet fra sidste ekstraordinære generalforsamling står der hvis man vælger at få det hele udført af professionelle, men skal arbejdet ikke udføres af professionelle i henhold til deklarationen? Hvad koster det at leje en rendegraver og skal man selv føre den? Svar fra advokat, Mads Kofoed: Beklager at Ole Rasmussen ikke kunne komme i dag, men han har kontaktet Mads med følgende oplysninger: Det koster 650 kr. pr. meter i private haver, hvis man selv har fjernet belægning osv. For vand koster det 850,- kr. Begge priser er ekskl. moms. En professionel skal lave tilslutning, men man må godt selv grave og reetablere. Prisen på leje af mini-graver kender vi ikke. Man skal ikke selv føre graveren, hvis man ikke kan. Så har vi nogen herude, der kan hyres til opgaven. Spørgsmål: have 248 Jeg har ikke nået at meddele, hvor brønden på grunden ønskes placeret. Kan man nå at lave det om? Ja, det kan man godt. Spørgsmål: Have 201, Anton Der er sikkert mange der har kr. i banken. For dem vil det sikkert kunne betale sig at indfri lånet. Nogen kan få et privat lån til en billigere rente og dermed også kunne trække renterne fra i skat. Vi har fået et lån med variable rente, så vi kan ikke vide, hvad der sker med renten fremover. Har foreningen sikret sig at lånet til enhver tid kan indfries helt eller delvist?

4 Svar fra kassereren: Ja, vi kan arbejde med 2 havelejer, så hvis man gerne vil, kan man indfri sin andel af lånet. Det er kun et spørgsmål om, hvordan vi styrer det. Beløbet er i størrelsesordnen pr. have. I forbindelse med salg følger indfrielsen huset. Kommentar og spørgsmål: Have 201, Anton Det bliver væsentligt mindre end 300 kr. man slipper fordi vi også får indfriet vores nuværende lån. Må man bygge toilet som man vil, eller skal der søges tilladelse? Der skal søges byggetilladelse hos kommunen for hvert enkelt hus. Supplerende svar fra kassereren: Hver have skal komme med en ansøgning, men vi kan koordinere det, sådan at I afleverer ansøgningen til os, og så tager vi dem fælles ned til kommunen. Skal man selv ned at optage lån, kan det blive som forbrugslån til en dyr rente, men banken er positivt indstillet overfor at undersøge om der kan tages pant i husene/stille husene som sikkerhed til etablering af toiletfaciliteter og andre forbedringer i husene Spørgsmål: Have 5B, Anne Marie Hvis man sælger sit hus er man så nødt til at få kloakeret? Dem der sælger haven skal ikke kloakere ind til huset, men en ny køber skal. Spørgsmål: Have 253: Heidi Hvorfor skal en ny ejer etablere toilet hvorfor tvinger man dem til det? Svar ved Mads Kofoed: Det er således, at når der ar lagt en hovedledning kan kommunen pålægge folk at kloakere. H/F Brandhøj har fået dispensation til, at det først træder i kraft ved et salg af huset. Kommentar: Have 206, Arne Det er ikke et problem at købere skal etablere toilet, for I kan bare give dem de kr. haven stiger i værdi i rabat. Ad 5) Afstemning Dirigenten oplyste: På den sidste ekstraordinære generalforsamling blev der stemt for forslaget, men da der ikke var fremmødt 2/3 af foreningens medlemmer, måtte der indkaldes til denne ekstraordinære generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages endeligt, hvis 2/3 af de fremmødte i dag stemmer ja.

5 Ved dagens ekstraordinære generalforsamling er der i øvrigt deltagelse af mere end 2/3 af foreningens medlemmer. Dirigenten oplæste forslaget til afstemning: Der stemmes om, hvorvidt medlemmet er indforstået med at: - Der i H/F Brandhøj føres kloakrør til og laves spildevandsbrønd 1 meter ind i haven i hver enkelt have, så at spildevand kan ledes væk fra hver enkelt have. - Der nedlægges nye vandrør i frostfri dybde, og vand føres til vandbrønd 1 meter ind i haven til hver enkelt have. - Der etableres vandmåler på vandtilførslen til hver enkelt have. - H/F Brandhøj accepterer det tilbud Druedalsvejens Entreprenørforretning A/S har afgivet. - Der indgås aftale med Arbejdernes Landsbank om at låne 8,603 millioner kr., som afdrages over 15 år med en forrentning på 7,25 % p.a. - Den månedlige haveleje forhøjes med 300,- kr. pr. måned, så at minihaverne fremover betaler 750,- kr. og kolonihaverne 1025,- kr. pr. måned første gang den 1. sep De nuværende 2 lån indfries. - Den ekstraordinære generalforsamling giver bestyrelsen fuldmagt til eventuelt at nedsætte den månedlige haveleje, når afregning for vandforbrug overgår til den enkelte havelejer, og bestyrelsen i øvrigt finder det forsvarligt. Afstemningsresultat 142 haver stemte ja, 54 haver stemte nej. Da det samlede antal stemmesedler (196) oversteg antallet af registrerede fremmødte haver med 4 stemmer, valgte dirigenten at foretaget en kontrolafstemning. Kommentar: Have 206, Arne Det er ikke korrekt at lave en ny afstemning, idet flere folk har forladt generalforsamlingen. Foreslog i stedet brevafstemning med advokaten som mellemled. Uddybning fra dirigenten: Dirigenten oplyste at da der var en overvægtt af ja-stemmer ved første afstemning, ville det være forsvarligt at lave en kontrolafstemning, der kunne indikere om det første resultat var pålideligt. Der blev foretaget en kontrolafstemning, hvor alle haver genregistrerede sig ved aflevering af stemmesedler, hvor det også blev kontrolleret at hver have afleverede max. 2 stemmer. 90 haver blev genregistreret. 131 stemte ja til forslaget 45 stemte nej til forslaget Forslaget blev dermed endeligt vedtaget.

6 Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter formanden takkede ham for det gode arbejde. Formanden oplyste at kloakeringsarbejdet vil blive påbegyndt inden jul, men at det først vil blive endeligt etableret når frosten er gået af jorden i foråret Der vil blive lavet en etableringsplan, som vil kunne ses i udhængsskabe og på hjemmesiden. Dato Persille Schwartz, Dato Ole Liedke Referent Dirigent Dato Villy Nielsen, Formand

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Hedehusene 12. februar 2014 Sted: Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371-2640 Hedehusene Adgang, stemmeret og

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere