Åbning af generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbning af generalforsamling"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl , i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede, heraf 2 fuldmagter. Den siddende bestyrelse Mark Williams (formand) Torben Hansen (næstformand) Mikael Engmark (kasserer) Tine Sønderup Tarp (bestyrelsesmedlem) Jannie Schou (bestyrelsesmedlem) Åbning af generalforsamling Formand Mark Williams byder velkommen. Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Jan Poulsen, lejl. 72, til dirigent. Dette vedtages enstemmigt. Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt (27. februar 2015) Det konkluderes at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Valg af stemmetællere Det afgøres at evt. afstemninger sker ved håndsoprækning. Valg af stemmetællere: Lejl. 91, Jens og lejl. 62, Bente. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling Ingen anmærkninger til sidste års referat. Referat godkendt. Side 1

2 Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse af formand Mark Williams 2014 har for Andelsforeningen Sct. Kjelds Hus været et roligt år! Blandt hovedtemaerne har der været altanprojektet i samarbejde med altanudvalget, samarbejde med ny revisor, overordnet vurdering af ejendommens stand og overvejelser ift. fremtidige vedligeholdelses projekter. Af overvejelser har vi særligt fokus på: Dørpumper almindelige såvel som elektriske Opgangsdøre Vinduer Tag Kloak Hertil har vi fået opdateret maskinparken i vaskekælderen og implementeret nyt digitalt reservations- og betalingssystem. Der er desuden bygget overdækkede skure til barnevogne i gården. Vi har ligeledes fået renset tagrender. Sidst men ikke mindst sagde vi farvel til vores varmemester/vicevært René gennem 28 år. Bestyrelsen Bestyrelsen har i 2014 arbejdet ihærdigt på mange fronter. Der har særligt været fokus på vurderinger og handler, samarbejde med Altanudvalget, undersøgelse af de fremtidige vedligeholdelser sammen med alt vores øvrige administration. Tak til bestyrelsen for et godt og tæt samarbejde i den forgangne år, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Handler og vurderinger Bestyrelsen havde i handler af lejligheder. Dette er et usædvanligt lavt antal, hvilket har afstedkommet ressourcer internt i bestyrelsen til opdatering af vores forretningsgange og andre vigtige opgaver. Side 2

3 Information Bestyrelsen har i 2014 skrevet 7 nyhedsbreve med informationer om løst og fast. Alle nyhedsbreve aktuelle som tidligere kan ses på foreningens hjemmeside Bestyrelsen har i 2012 oprettet en Facebook gruppe der i skrivende stund har 79 medlemmer. Hér kan man bl.a. finde opslag med alt fra møbler og lejligheder til salg og bemærkninger om løst og fast. Her lægges også informationer ud fra bestyrelsen. Det er ligeledes en mulighed for fralyttende andelshavere at bevare tilknytning til foreningen og bl.a. have mulighed for at se invitationen til vores 100 års jubilæum i Økonomi Foreningens økonomi er god og sund. Som I senere i aften ved gennemgang af regnskab for 2014 vil kunne se, har vi opnået en voldsom rentebesparelse. Dette har vi været temmelig stolte af og må knibe os lidt i armen hvert gang vi tænker på besparelsens størrelse. Trods dette har bestyrelsen haft øget fokus på vores lån status qua historisk lave låneforhold. Dette kommer vi nærmere ind på ved forslag fra bestyrelsen senere i aften. Bestyrelsen har fundet anledning til huslejeregulering med en stigning på 6% fra 2015, således vi følger den almene prisudvikling. Det er 4 år siden der sidst har været en stigning. I december 2014 blev der foretaget intern revision. Denne godkendte nuværende regnskabspraksis og praksis for samarbejde med vores eksterne regnskabs assistance. Tak til den tid der blev brugt og gode arbejde. Udvalg Festudvalg Festudvalget har fået en revival i For at opretholde en god social platform i vores forening er arrangementer som sommerfest, julearrangement, fastelavn mv. et rigtig godt udgangspunkt, for en positiv omgang med hinanden her i vores forening. Kom endelig og støt op om disse arrangementer. Bestyrelsen vil gerne opfordre til at flere interesserede melder sig til festudvalget. Altanudvalg Altanudvalget har været meget aktive og ihærdige i Der har været en del tovtrækkeri med myndighederne. Vi er nu i gang med sidste godkendelsesfase som gerne skulle falde når som helst. Side 3

4 Det ser ud til vi får altaner i år. Tak til altanudvalget for et godt samarbejde og et grundigt udført stykke arbejde. Diverse Ny Servicemedarbejder Vi har ansat Henrik Jacobsen til jobbet som servicemedarbejder i foreningen. Henrik er primært kontaktperson for beboerne og er allerede kommet godt i gang. Henrik kan træffes mandag og torsdag fra kl på hans kontor og onsdag fra i bestyrelseslokalerne. Storskrald Bestyrelsen har indkøbt en trækvogn som beboerne frit kan benytte til selv at transportere deres storskrald til den nærtliggende genbrugsstation. Har du som beboer storskrald du vil af med, skal du selv borttransportere dette på egen bekostning. Beboere der forsøger sig med at dumpe ting i gården med håbet om andre tager sig af dette skal vide at der følger en regning på bortskaffelse kr ,- såfremt synderen opdages. Klimakvarter og områdefornyelse Områdefornyelse går sin stille gang i Sankt Kjelds Kvarter. Sankt. Kjelds Plads har ikke mærket så meget til dette, men Tåsinge Plads er netop blevet færdigt. Projektet på Sankt Kjelds Plads er i udbud i øjeblikket, og der vil blive offentliggjort en vinder den 30. april. Derefter vil der blive afholdt borgermøde og åbent kontor, hvor man kan kigge forbi og høre mere om projektet og komme med input. I løbet af sommer og efterår bliver projektet detailtegnet, og der satses fortsat på at starte fornyelsen i foråret Inden for de næste par måneder vil HOFOR begynde at grave på Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen (nord for pladsen) i forbindelse med omlægning af fjernvarme. Godkendelse af beretning Ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning, beretning godkendt enstemmigt. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse Bemærkninger af kasserer Mikael Engmark Årsregnskabet er udarbejdet af RSM plus P/S statsautoriserede revisorer efter erhvervsstyrelsens Side 4

5 retningslinjer for hvordan man præsenterer en andelsboligforening. Notesystem gør det mere overskueligt end foreningens tidligere anvendt praksis. Andelskrone: Bestyrelsen foreslår at den skal være uændret i forhold til sidste år. Der er vedlagt et nøgleoplysningsskema, hvilket er nyt for andelsboligforeninger. Spørgsmål Lejl Troels: hvilket beløb er sat til side til reserver? Svar fra kasserer: Side 22, f3: kr (hvilket svarer til 0,5 % af foreningen). Godkendelse af regnskabet Regnskabet godkendes enstemmigt. Forelæggelse af budget til godkendelse Bemærkninger af kasserer Mikael Engmark Bestyrelsen foreslår en huslejestigning på 6 % fra april måned. Specifikke poster: Låsesmed og nøgler: vi forventer at udskifte dørpumper, 6 er allerede skiftet. Tag: 2002 blev det set efter, vi fik at vide at det ville kunne holde 20 år endnu, hvilket vi er i tvivl om nu. Derfor budgetterer vi med at få lavet en gennemgang af taget så evt. tiltag kan skrives ind i vedligeholdsplanen. Ikke andre større projekter inden for det næste år. Spørgsmål Lejl Flemming: post omkring altan. Svar fra bestyrelsen: sammenlagt foreningens areal til et matrikel i forhold til altanprojektet, dette er ikke en del af foreningen budget, men det særskilte altanprojekt. Lejl. 72- Karina: omkostning til haveanlæg stort set fordoblet. Svar fra bestyrelsen: Beskæring af træer i gården. Lys og strøm til de nye barnevognsskure og andre små forbedringer i gården. Lejl. 14- Kasper: huslejestigning, hvor lang tid er den fast? Svar fra bestyrelsen: ingen garanti, men det har været kutyme at det sker ca. hver tredje år, det kommer dog helt an på fremtidige projekter med mindre vi har/får en stor reserve. Side 5

6 Lejl Annie: Lys i gården, det har været et problem tidligere, kan der ikke laves garanti på det? Svar fra bestyrelsen: Elektriker har haft problemer med at finde fejlkilde, ofte et problem ved fugt eller regn. Bestyrelsen har fokus på det og er på sagen. Lejl. 36- Jørgen: Løn til vicevært går en lille smule ned, ca 10 procent. Hvorfor er den ikke lavere i forhold til den nye servicemedarbejder der ikke har mange timer? Svar fra bestyrelsen: lønnen indeholder de forrige viceværtopgaver, lønnet som outsourcet. Budget til afstemning Budget vedtages enstemmigt, budgettet er godkendt. Behandling af indkomne forslag Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen for indhentning af lånekonverterings tilbud og rammer herfor til aktion (Bilag A) Bestyrelsen stiller følgende forslag: Bestyrelsen bemyndiges til at indhente tilbud for og iværksætte konvertering af A/B Sct Kjelds Hus lån, uden yderligere godkendelse, inden for følgende rammer: konverteringen kan kun ske til fastforrentede lån konverteringen må ikke medføre en øget årlig ydelse konverteringen må ikke medføre forlænget løbetid Bemyndigelsen er gyldig indtil 1. januar Bestyrelsens bemærkning til forslaget Som det er nu, kan bestyrelsen i princippet godt opsige lån men ikke optage lån uden foreningens godkendelse. Dette gør det svært for bestyrelsen at handle på gode lånemuligheder. Nordea og Realkredit Danmark har været i høring i forhold til det opstillede forslag. Spørgsmål Lejl 72 - Karina: Hvorfor 5 år? Hvorfor ikke bare et år frem af gangen. Svar fra bestyrelsen: Dette er også en mulighed, men det vil medføre at forslaget skal behandles hvert år ved generalforsamlingen. Side 6

7 Lejl. 36 Jørgen. Giver lejl. 72 ret. Vil gerne have mulighed for at det er et år af gangen i forhold til at en evt. kommende bestyrelse gør noget andet. Lejl. 36 Rune: Nuværende pres på kronen. Måske ikke relevant om nogle år, derfor fint med et år af gangen. Lejl Annie: Hvorfor må løbetiden ikke være længere? Svar fra bestyrelsen: Det kan også være en mulighed, dette er det mest sikre. Er der et tilfælde med en længere løbetid, kræver det almindelig procedure i forhold til foreningens godkendelse. Lejl. 123 Ida: Omkostning af lån, hvor er det? Svar fra bestyrelsen: i Punkt 2 i regnskabet. Lejl. 79 Halfdan: Solidarisk hæftelse. Kan det blive et del af forslaget? Svar fra bestyrelsen. Det vil betyde at forslaget bliver tilpasset marginalt, hvilket vi hermed gør. Formulering: Konvertering må ikke medfører lån med solidarisk hæftelse. Lejl Karina: Forklaring på hvorfor det gælder 5 år giver mening, trækker forlaget tilbage. Lejl. 74 Thomas: Uanset om der bliver skiftet bestyrelse, kan jeg ikke se at det vil gøre noget, bestyrelsen skal og gør det bedste for foreningen. Lejl. 38 Kim: konstaterer at bestyrelsen ikke kan kuppes. Lejl. 46- Moussa: Bliver vi informeret om konvertering hvis der sker noget? Svar fra bestyrelsen: Absolut, vi vil også forud (såfremt det er muligt) oplyse at vi tænker på det. Det skal også kun være i situationer hvor det virkelig giver gevinst at konvertere. Forslag til afstemning Forslaget til afstemning inkl. tilpasset formulering: Konvertering må ikke medføre lån med solidarisk hæftelse. Stemmetæller: 1 imod, 46 for. Forslaget er godkendt. Forslag om opgradering af internetswitch (Bilag B) Jeg stiller hermed forslag om, at foreningen får opgraderet sin internetswitch til Gigabit switch. Side 7

8 Baggrunden for forslaget er, at Andels.net kræver at foreningen har en Gigabit switch for at kunne levere de højeste hastigheder til de enkelte beboere. P.t. er hastigheden begrænset til 100 mbit. P.t. koster f.eks. 90/90 mbit 139,-, idet foreningen ikke har en gigabit switch. Havde foreningen haft en gigabit switch, havde den samme forbindelse kostet 99,- Så ved at udskifte foreningens internet switch til Gigabit opnås både mulighed for større hastighed, men også samtidig en prisbesparelse for medlemmer, som f.eks. ønsker at bibeholde en 90/90 mbit hastighed. Besparelsen er p.t. på 40,- kr. om måneden per abonnement. Forslagstiller: Lars Underbjerg, lejl. 75 Bestyrelsen Bestyrelsen har undersøgt det, og fundet frem til at internetswitch kan opgraderes uden omkostninger. Spørgsmål 58: Annie: jeg bruger ikke andelsnet, påvirker det os? Svar fra bestyrelsen: Nej, men det påvirker dig indirekte, idet andelsforeningen vil komme til at spare på det. 72: Jan: vil internettet være nede? Svar: Det tager ikke lang tid. Forslag til afstemning Grundet Bestyrelsens forklaring i forhold til at skift af internetswitch ikke påvirker økonomien negativt bliver forlaget ikke stillet til afstemning. Internetswitch vil blive opgraderet. Eventuelt valg af administrator Bestyrelsen indstiller til at vi forsætter den administration vi har i dag. Afstemning og godkendelse Forslaget vedtages enstemmigt Valg til bestyrelse og valg af to suppleanter På valg i bestyrelsen er: Tine Sønderup Tarp og Mark Williams. Begge opstiller til genvalg. Tine Sønderup Tarp og Mark Williams vælges enstemmigt, ingen modkandidater. Side 8

9 Valg af to suppleanter Lejl. 82: Jens og Lejl. 52: Joos Valg af to interne revisorer og valg af revisorsuppleant, samt ekstern revisor. 2 interne revisorer: Genvalgt. Lejl Mikkel og Lejl Kaj. Revisorsuppleant: Genvalgt. Lejl Anne Ekstern revisor: Genvalgt, RSM plus P/S vælges enstemmigt. Eventuelt Lejl. 58 Annie: Trækvogn, hvordan får man fat i den? Svar: Den er låst inde til hverdag. Aftal med Servicemedarbejder Henrik at låne nøgle til skuret. Lejl. 101 Flemming: kan der ikke komme lås på så alle kan hente den? Svar: den vil blive fyldt op med storskrald hvis den står fremme, så det er desværre ikke en mulighed. Lejl. 101 Flemming: nye måtter til hovedtrapper? Svar: Det ser vi på. 115 Marie: Lån til altanprojektet? Svar fra bestyrelsen: Der er ikke optaget noget lån endnu da vi ikke har den endelige godkendelse. Låneforslaget ligger allerede klar hos Nordea. Lejl. 58 Annie: Generet af at pap container ikke bliver tømt og bliver overfyldte. Svar fra Henrik (servicemedarbejder): Jeg holder løbende øje med det, og er på sagen. Lejl Lars: Lys på trapper, kælder og loft. Skal jeg kontakte servicemedarbejder? Svar: ja. Lejl. 83 Kaj: Må der stå sko på trapperne? Svar bestyrelsen: Det hedder sig at rengøringen skal kunne komme til. Bagtrapper skal være ryddet! Lejl Bisidder: Altanprojekt: - hvis det er 100 der er tilmeldt, går der så endnu et år før de er færdige? Svar fra bestyrelsen: Hvis kommunen er hurtig, så burde vi have altaner før udgangen af året, men det er svært at vurdere. Vi ved ikke hvor de starter opsætningen. Lejl. 14 Kasper: Hvordan vil opsætning af altaner påvirke adgang til øvrige lejligheder? Svar fra Side 9

10 bestyrelsen: umiddelbart vil det ikke påvirke øvrige lejligheder. Men vi kan ikke afvise at der kan ske noget der påvirker øvrige lejligheder. Lejl. 44 Nina. Hvilken stand kan vi forvente at lejlighederne bliver afleveret i indvendigt? Svar fra bestyrelsen: de dækker af, men ikke rengøring. De skal etablere en færdig løsning, altså en genetablering, dog uden maling. Lejl Flemming: hvis der opstår vandskade, kunne det være smart at alle loft og kælderrum har en nøgle så fx bestyrelsen og håndværker kan komme ind. Svar fra bestyrelsen det vil være uheldigt i tilfælde af, at der skulle forsvinde noget fra et rum. Lejl. 74 -Thomas: Det kunne være rart med en liste over hvem der har de forskellige rum, oversigt eller navn på kælder og loftrum. Svar: Servicemedarbejder kontaktes, så der kan indhentes tilladelse til de forskellige rum. Lejl Bisidder: Procedure for nedlæggelse af gas? Svar fra bestyrelsen: Efter Aftale med servicemedarbejder. Autoriseret VVS er skal benyttes. Efterfølgende kommer HOFOR ud og kvalitetssikrer indgrebet. Lejl. 123 Jakob: håndværkerliste. Har bestyrelsen en evaluering af håndværkerene, vi har oplevet dårlig service en del gange. Svar fra bestyrelsen: Vi er interesseret i at vide hvordan de forskellige håndværkere er, så vi kan tage aktion på det. Kontakt via Lejl. 17 Sandra: kunne vi overveje sensor på lys i kælderen? Lyset slukker alt for hurtigt. Svar fra bestyrelsen: lyset kan times, vi vil se på det og forlænge tiden. Lejl 89 - Anne: Udskiftning af gasmåler. Svar fra bestyrelsen: man kan selv tage initiativ, kontakt HOFOR. Lejl. 149 Bisidder: Uddelt folder i postkassen fra Kræftens Bekæmpelse, er den postomdelt? Svar: ja. Det er en postomdelt reklame, ikke et forslag fra beboere. Lejl 46 Moussa skal vi lukke folk ind som vil uddele reklame og aviser. Kan vi opfordre til at man ikke lukker folk ind? Svar fra bestyrelsen: ikke nødvendigvis. Vær opmærksom på hvem det er. Det kommer til at stå i et kommende nyhedsbrev, at vi opfordrer til at man ikke lukker folk ind. Lejl. 66 Lasse: Vand i kælderrum, hvis det sker, hvordan skal jeg forholde mig? Svar fra bestyrelsen: Komme der vand op ved et kraftigt regn, er det fordi en vandlås ikke er i spil. I Side 10

11 forbindelse med kloakering renovering vil dette blive kontrolleret. Lejl. 14 Kasper: Eksisterende altaner til gården. Væg mørtel er forsvundet. Svar: Kontakt Servicemedarbejder. Bestyrelsen: Helt generelt vil bestyrelsen og servicemedarbejder gerne have at vide hvordan ejendommen har det. Så fortæl hvad I ser, også småting, så vi kan have det med i vores generelle vedligeholdelsesplan. Lejl. 62 Beth: Må man male sine vinduer udvendigt? Svar fra bestyrelsen: ja, bare det er hvidt. Lejl. 17 Sandra: maling af opgang, ikke tilfreds. Svar: Bestyrelsen noterer og tager aktion på det. Afslutning Formanden takker af. Side 11

12

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere