HÅNDBOG LSM TRANSPONDERTERMINAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG LSM TRANSPONDERTERMINAL"

Transkript

1 Seite GENERELLE OPLYSNINGER 1.1. INDSATSOMRÅDE Transponderterminalen er en kombination af en læser til vægmontering og en tilhørende software. Denne kombination tjener til omprogrammering af transpondere. Takket være brugerens betjening kan administrator forberede ændringer og aktualiseringer af transponderkonfigurationen, men behøver ikke at være til stede på tidspunktet for deres ikrafttræden FORUDSÆTNINGER Til indsættelse af transponderterminalen kræves følgende komponenter: LSM.BUSINESS mindst en installeret LSM Business Edition LSM.ONLINE Modul Online Installeret og konfigureret CommNodeServer Netværksforbindelse til server Netværksforbindelse til transponderterminal Kommunikation mellem server og transponderterminal, - vær opmærksom på router- og firewall- konfiguration! Bemærk Vær venligst opmærksom på, at programmet og de tilhørende konfigurationsværktøjer udelukkende findes i en engelsksproget version. Ved spørgsmål om idriftsættelse i det interne netværk bedes De forinden kontakte Deres IT-afdeling. Der kræves administratorrettigheder til installation og konfiguration af softwaren.

2 Seite IBRUGTAGNING AF TRANSPONDERTERMINAL FREMGANGSMÅDE Konfiguration af hardware Installation af software Konfiguration af softwarekomponenterne 2.1. KONFIGURATION AF HARDWARE For at tage transponderterminalen i brug skal denne være tilsluttet et tilgængeligt IPnetværk. For den bedste tilgængelighed anbefaler vi her anvendelsen af en DHCP server. Konfigurationen kan nu gennemføres enten med programmet XTAdminXXL som beskrevet i næste kapitel eller via en browser gennem angivelse af IP-adressen (se kapitel 2.1.5). Bemærk Ved afvigende ændringer af den konfiguration, der er fastlagt til opgaven af SimonsVoss, kan apparatet veksle til en ikke-defineret tilstand. Det kan medføre, at apparatet ikke længere er brugbart!

3 Seite INSTALLATION TIL BRUG AF XTADMINXXL Til konfiguration af transponderterminalen kan værktøjet XTAdminXXL anvendes. Ved hjælp af dette program kan man også søge efter transponderterminalen ved ubekendt IP-adresse. Programmet finder De på SimonsVoss hjemmeside under INFOCENTER DOWNLOADS WEITERE DOWNLOADS IINFOCENTER DOWNLOADS Installationsmåde: Setup.exe Påbegyndelse af installationen Bearbejdelse af de enkelte trin Bemærk Bemærk venligst, at installationen kræver administratorrettigheder Bekræft med et klik på Next >, for at starte installationen Vælg installationsmappe og bekræft med Next >, for at starte installationen

4 Seite 4 Bekræft med Next >, for at starte installationen. Installation er gennemført med succes. Afslut installationen med Close INDSTIL IP-ADRESSEN PÅ TRANSPONDERTERMINALEN Start anvendelse af XTAdminXXL. Efter Start står De i konfigurationsværktøjet, som vist. Vælg Scan, angiv derpå det ønskede netværkssegment, start Scan og bekræft med Ja

5 Seite 5 Vælg SetIP og angiv den ønskede IP-adresse, bekræft med OK INDSTILLING AF STANDARD-GATEWAYS Start anvendelsen af XTAdminXXL. Vælg Telnet og angiv password XT, for at få tilgang til komponenterne. Af sikkerhedsgrunde skal De først ændre adgangspassword ved at indtaste A, bekræfte med enter og derefter angive 7=***** i kommandoprompten, hvor ***** står for Deres eget password og bekræfte med enter. Vælg N für NETWORK MENU og bekræft med enter

6 Seite 6 Vælg 6 for IP MENU og bekræft med enter Kontroller adressen i feltet 3. Om nødvendigt ændres den til 3=XXX.XXX.XXX.XXX i kommandoprompten og bekræft med enter. Herefter gennemføres en Reboot ved at trykke på tasten nederst til højre på transponderterminalens hus KONFIGURERING AF SMARTCD-MODULET I TRANSPONDERTERMINALEN Start på anvendelsen XTAdminXXL. Vælg Telnet, marker IPadressen på det ønskede værktøj i den venstre træstruktur og angiv så som password XT eller det nye password, De er blevet tildelt, for at logge på komponenterne. Vælg I for INTERFACE MENU og bekræft med enter

7 Seite 7 Vælg 1 für Smart-CD- Settings MENU og bekræft med enter Vælg 1 for Config Menu og bekræft med enter Kontroller værdien i feltet b=emucode. Om nødvendigt ændres denne i c000 ved at indtaste b=c000 som kommandoprompt og bekræft med enter. Herefter gennemføres en Reboot ved at trykke på tasten nederst til højre på transponderterminalens hus KONFIGURATION VIA EN BROWSER Stil musen i det markederede nederste venstre hjørne. Ved at klikke på linket kommer De ligeledes til konfigurationsskærmbilledet. Herefter er proceduren for konfiguration som beskrevet i forrige kapitel.

8 Seite TEST AF TRANSPONDERTERMINALEN For at teste funktion og indstillinger af transponderterminalen kan man anvende softwaren TestTransTerm.exe. Dette skal ske i den mappe, hvor filen TestTransTerm.exe blev gemt. Med denne test kan man kontrollere udlæsning af en G2-aflåsning (cylinder, Smart Relais nødvendig) og Event-Tastens funktion (højre side af huset). Tilgængelige parametre for testen (kommandoprompt): -h, --host <IP addr> : IP address of target host --portudp <port> : UDP communication port (default 1003) --porttcp1 <port> : TCP1 communication port (default 1003) --porttcp2 <port> : TCP2 communication port (default 1002) -w, --waitcycle <millisec> : time interval between two test cycles(default 10000) -c, --waitoncd <millisec> : time interval for waiting of CD answer(default 7000) -b, --waitonbutton <sec> : time interval for waiting of button press(default 5) -r, --cyclecount <times> : the number of test cycles, "0" means undetermined workflow (default: 0) -?, --help : this message Eksempel: D:\>TestTransTerm.exe -h w c b 5 -r 1

9 Seite 9 Eksempel: Eksempel (alt skrives i et felt): \TestTransTerm>TestTransTerm.exe -h w c b 5 -r 1 D:\>TestTransTerm.exe -h w c b 5 -r /06/30 12:02:40: Sent: <STI> 2012/06/30 12:02:40: Recv: < > 2012/06/30 12:02:40: Sent: <STI> 2012/06/30 12:02:40: Recv: < > 2012/06/30 12:02:40: Sent: <TMP> 2012/06/30 12:02:40: Recv: < 41> 2012/06/30 12:02:40: Rear side temperature: /06/30 12:02:41: Sent: <DP1> 2012/06/30 12:02:41: Recv: <DP1> 2012/06/30 12:02:41: Sent: <SM1> 2012/06/30 12:02:41: Recv: <SM1> 2012/06/30 12:02:41: Sent: <DPWOK 2012/06/30 12:02:41> 2012/06/30 12:02:41: Recv: <DPW> 2012/06/30 12:02:41: Sent: E 11 1E 00 0E F A D /06/30 12:02:44: Recv: 0E 11 1E DE 0A A F B A 2012/06/30 12:02:48: Now let's test the button /06/30 12:02:49: Button has been pressed OK! Resultater: Cycles : 1 Sockets : OK Smart CD : OK Button : OK Temperature read : OK Temperature value : 41 C D:\> Alternativt kan testen ske via en batchfil (start.bat).

10 Seite RESET TIL FABRIKSINDSTILLING Bemærk: Aktivering af trykkontakten medfører altid, at apparatet skal konfigureres påny. Dette er muligvis ikke muligt på stedet under monteringen! Den blå Factory-Default-Reset-Tast på transponderterminalens bagside sætter indstillingen til den forudindstillede produktionsværdi. Denne fungerer først efter genstart. Fremgangsmåde ved slukket stand: Tryk på Factory-Default-Reset-Tasten og hold den inde Power on Vent på meldingen = Factory Reset Slip Factory-Default-Reset-Tasten. Fremgangsmåde ved tændt stand: Tryk på Factory-Default-Reset-Tasten og hold den inde Genstart via Telnet menuen eller ved at trykke på Reset-tasten på transponderterminalens underside Vent på meldingen = Factory Reset Slip Factory-Default-Reset-tasten Sørg for at det ikke er muligt at foretage en utilsigtet omkoblingsfunktion INSTALLATION AF SOFTWARE For driften af transponderteminalen er yderligere to softwarekomponenter nødvendige: Service, tjener til kommunikation mellem terminalen og databasen Konsol, tjener til at vise status og til terminalens konfiguration Rækkefølgen i installationsrutinen: TransTerm_setup_3_1.exe Påbegyndelse af installationen Bearbejdelse af de enkelte trin Bemærk Vær opmærksom på at installationen kræver administratorrettigheder.

11 Seite 11 Bekræft med Next, for at starte installationen Læs licensbetingelserne igennem og accepter disse. Vælg herefter Next. Indgiv brugerinformationerne og vælg herefter Next. Bekræft efterfølgende med Next.

12 Seite 12 Vælg den komplette installation med complete og bekræft med Next. Bekræft herefter med Install. Bekræft med Finish for at afslutte installationen. Installationen sker som standard i følgende mapper: Service C:\Program Files (x86)\simonsvoss\transponderterminalservice Konsol C:\Program Files (x86)\simonsvoss\transponderterminal\console Test af tjenesten: Efter installationen skal tjenesten SimonsVoss Transponder Terminal Server kunne ses i systemet.

13 Seite SOFTWAREKONFIGURATION Efter installation af begge ekstra softwarekomponenter skal disse oprettes og konfigureres i softwaren OPRETTE KOMMUNIKATIONSKNUDER COMMNODESERVER CommNode Serveren kræves for at fordele opgaverne til andre netværksknuder og give tilbagemeldinger til databasen. CommNodeServeren bør være installeret allerede ved den første ibrugtagning af softwaren. Dette kan De kontrollere som beskrevet nedenfor. Skulle installationen ikke være gennemført, bedes De sørge for at gøre det nu. Installationsanvisningen kan De finde i Håndbog LSM IT Administration, kapitel Kommunikationsknuder. Kontrol af CommNodeServer Start LSM Anmelden Indgiv brugernavn og password (som administrator) netværk Kommunikationsknuder De kan navigere gennem de oprettede objekter med piletasterne FORKLARING Name Betegnelse for tilslutning til softwaren Rechnername Betegnelse for den computer hvor komponenterne er installeret IP Port IP- port der bruges til kommunikationen Beschreibung Ledigt felt til beskrivelse af tilslutningen Anschlüsse Lokale tilslutninger via hvilke der er adgang til programmeringsværktøjet Ping Tester forbindelsen til komponenterne Konfig Dateien Opretter konfigurationsfiler

14 Seite 14 Übertragen De nye konfigurationsindstillinger overføres til den ledige CommNode. Testen Tester forbindelsen til det markerede tilslutningsværktøj Bearbeiten Tilslutning kan bearbejdes Hinzufügen Tilslutning kan tilføjes Entfernen Tilslutning kan fjernes Ved udførelse af funktionen PING kan De kontrollere tilgængeligheden og dermed funktionen af CommNodes. Ved udførelse af funktionen Übertragen, overføres de aktuelle data til Comm- Nodes OPRETTELSE AF KOMMUNIKATIONSKNUDER TRANSTERM SERVICE TransTerm Service tjener til kommunikation mellem transponderterminalen og databasen. FREMGANGSMÅDE Start LSM Anmelden Oplys brugernavn og password Netværk Kommunikationsknuder Neu Indtast konfigurationsdata (se nedenfor) Konfig-Dateien opret og gem Kopier filerne (netcfg.xml, appcfg.xml, msgcfg.xml) ind i TransTerm Service installationsmappen og genstart

15 Seite 15 Name Betegnelse for tilslutning til softwaren Rechnername Betegnelse for den computer hvor komponenterne er installeret IP Port IP- port der bruges til kommunikationen Beschreibung Ledigt felt til beskrivelse af tilslutningen OPRETTE KONFIGURATIONSFILER GENERELT Konfigurationsfilerne er nødvendige for at kunne meddele en kommunikationsknude (CommNode) hvilke apparater, der er tilknyttet, og hvordan den kan få adgang til databasen. FREMGANGSMÅDE Start LSM Anmelden Oplys brugernavn og password (som administrator) Netværk Kommunikationsknuder Neu eller udvalg af de allerede bestående kommunikationsknuder Konfigurationsdata tastes ind hhv. checkes Konfig-Dateien oprettes og gemmes Filer (netcfg.xml, appcfg.xml, msgcfg.xml) kopieres ind i installationsoversigten SimonsVoss CommNode Server Venstre musetast Windows-Start-knap Vælg optionen Ausführen I dialogfeltet Öffnen indtastes kommandoen services.msc og bekræftes Tjenesten SimonsVoss CommNode Server genstartes

16 Seite 16 BEMÆRK Filerne kan også oprettes på enhver ønsket computer med GUI og kan så gemmes via netværket. Ved alle ændringer af konfigurationen af en CommNodes skal konfig-filerne oprettes påny og kopieres eller overføres til CommNodes listen. Er CommNode indstillet som tjeneste, skal denne lukkes manuelt og genstartes, såfremt der sker større ændringer, såsom navneskifte af computeren. Brugeren, der starter tjenesten SimonsVoss CommNode Server, skal have rettighed til at kommunikere via netværket OPRETTE KOMMUNIKATIONSKNUDER TRANSTERM KONSOL TransTerm Konsollen tjener til at vise status og konfiguration af transponderterminalen. FREMGANGSMÅDE Start LSM Anmelden Indgiv brugernavn og password (som administrator) Netværk Kommunikationsknuder Neu Indtast konfigurationsdata (se nedenfor) Konfig-Dateien oprettes og gemmes Filerne (netcfg.xml, appcfg.xml, msgcfg.xml) kopieres ind i installationsoversigten for TransTerm Console Name Betegnelse for tilslutning til softwaren Rechnername Betegnelse for den computer hvor komponenterne er installeret IP Port IP- port der bruges til kommunikationen Beschreibung Ledigt felt til at beskrive tilslutningen

17 Seite OPRETTELSE AF KONFIGURATIONSFILER GENERELT Konfigurationsfilerne er nødvendige for at meddele en kommunikationsknude (CommNode), hvilke værktøjer, der er tilsluttet og hvordan den kan få adgang til databasen. FREMGANGSMÅDE Start LSM Anmelden Indgiv brugernavn og password (som administrator) Netværk Kommunikationsknuder Neu eller udvalg af de allerede bestående kommunikationsknuder Konfigurationsdata indtastes hhv. checkes Konfig-Dateien oprettes og gemmes Filer (netcfg.xml, appcfg.xml, msgcfg.xml) kopieres ind i installationsoversigten SimonsVoss CommNode Server Venstre musetast Windows-Start-Button Vælg optionen Ausführen I dialogfeltet Öffnen indtastes kommandoen services.msc og bekræftes Tjenesten SimonsVoss CommNode Server genstartes BEMÆRK Filerne kan også oprettes på enhver ønsket computer med GUI og kan så gemmes via netværket. Ved alle ændringer af konfigurationen af en CommNodes skal konfig-filerne oprettes påny og kopieres eller overføres til CommNodes listen. Er CommNode indstillet som tjeneste, skal denne lukkes manuelt og genstartes, såfremt der sker større ændringer, såsom navneskifte af computeren. Brugeren, der starter tjenesten SimonsVoss CommNode Server, skal have rettighed til at kommunikere via netværket OPRETTELSE AF IP-ADRESSEN I installationsoversigten for TransTerm Service findes en fil med navnet nodes.csv. Her indsættes alle transponderterminaler med den pågældende IP-adresse.

18 Seite 18 Navn Adresse Port 1 Port 2 Port 3 Host x.y Host x.y Host x.y

19 Seite KONFIGURATION 3.1. FREMGANGSMÅDE Åbning af softwaren Transponder Terminal 3.1 via startmenuen. Efter åbning af softwaren får De dette startskærmbillede. Meld Dem med den LSM bruger, der har ret til at programmere transponderen. Database Lager for LSM Databank (mappestruktur) \\[SERVERNAME]\ Freigabename\lsmdb\lsmdb.add Remote Server Indstilling hvorved kan opnås adgang til databasen User Brugernavn Password Tilhørende password Udvælg fra kapitel den oprettede TransTerm Service. De står nu i konsollen til overvågning og styring af transponderterminalen.

20 Seite BETJENING AF TRANSPONDERTERMINAL KONSOLLEN Med konsollen kan vises status for de enkelte transponderterminaler. Yderligere optioner kan vælges. Counter Oversigt over de forskellige statusmeldinger State Oversigt over den aktuelle procestid Log enabled: Protokollering af statusmeldingerne Read deactivation log: Udlæsning af kvitteringerne på en transponder til deaktiveringer Load Nodes De enkelte poster for de forskellige transponderterminaler i filen nodes.csv indlæses påny. Start Server Tjenesten SimonsVoss Transponder Terminal Server startes. Stop Server Tjenesten SimonsVoss Transponder Terminal Server lukkes. Results Protokol over aktiviteterne ved transponderterminalerne. Today only Filtrerer resultatlisten efter poster fra i dag. Refresh Aktualisering af den venstre resultatliste Hosts Oversigt over de registrerede transponderterminaler

21 Seite 21 I oversigten over de enkelte transponderterminaler kan yderligere data specificeres. Ligeledes kan det i transponderterminalen Integrerede programmeringsværktøj testes via CheckCD. Hosts Oversigt over se integrerede transponderterminaler (fra nodes.csv) Check CD Check af og angivelse af programmeringsværktøjets firmware i transponderterminalen Host Angiver den aktuelle værdi for de under Hosts udvalgte transponderterminaler Refresh Opdatering af statusoversigten Temperature Angivelse af de protokollerede temperaturer.

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

LSM Business Update Manuel LockingSystemManagement Version 3.3 04.2016

LSM Business Update Manuel LockingSystemManagement Version 3.3 04.2016 04.2016 2 / 20 1 Generelt... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Juridiske bemærkninger... 3 1.3 Sikkerhedsanvisninger... 3 1.4 Minimum systemkrav... 4 1.5 Informationer om håndbogen... 5 2 Afinstallation af gammel

Læs mere

Installation af Elektronisk APV på flere PC er

Installation af Elektronisk APV på flere PC er Installation af Elektronisk APV på flere PC er Vejledning til installation af Elektronisk APV, når programmet skal installeres på flere PC er, der kobler sig op på en fælles server. 1 Installation af Elektronisk

Læs mere

Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle

Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle...1 Konfigurér terminalen...2 Konfigurér Cradlen til netværket....3 Modtageprogrammet...7 Til lokal modtager...7 Til fjern modtager

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

HASP-fejlfindingsvejledning

HASP-fejlfindingsvejledning HASP-fejlfindingsvejledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA

Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA Softwareinstallation Bemærk angående USB-tilslutning: Tilslut ikke USB-kablet før du bliver bedt om at gøre det. Hvis skærmen ikke vises, skal du klikke på

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

Chippay.NET applikationen

Chippay.NET applikationen Installationsvejledning Chippay.Net Vejledning for Installering Chippay.NET applikationen Indholds-fortegnelse 0. System Requirements 1. Installering af interface til kortterminal 2. Installering af USB-driver

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005

Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005 Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005 Metrologic ApS Tinvej 20 B 3060 Espergærde Tel: 0045 4913 6500 Fax. 0045 4913 6540 E-mail: Mail@metrologic.dk WWW. Metrologic.dk Version: 1 2005 Q-DAS GmbH, - Metrologic

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MPCC

BRUGERVEJLEDNING MPCC V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) LEDNINGSNET BEMÆRK: fungerer som en Modbus-master. Derfor skal eventuelle andre Modbus-masterenheder frakobles bussen, når der oprettes forbindelse mellem og et eksisterende Modbus-netværk.

Læs mere

1 Start installation. 2 Vælg Kør. Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data

1 Start installation. 2 Vælg Kør. Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data Generelt Opdatér det gamle program til version 13.0 Tøm PocketMark Kode Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer det nye Næsgaard Mark.NET

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Implementeringsvejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Implementeringsvejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Implementeringsvejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Installationsvejledning til ectrl

Installationsvejledning til ectrl Installationsvejledning til ectrl Følgende vejledning viser installationen på en computer med Windows 7. Den kan variere en smule fra computer til computer og kan se anderledes ud med andre styresystemer,

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Contents. ESXi installation og basisk konfiguration

Contents. ESXi installation og basisk konfiguration Contents ESXi installation og basisk konfiguration... 1 Opsætning af ESXi virtuelle netværk... 7 Vælge netværk som et GuestOS skal tilsluttes... 9 Installation af virtuelle maskiner... 11 Arbejde med Guest

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C

Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C Udpakning Pak forsigtigt overvågningskameraet ud og kontroller, at alle de nedenfor angivne dele er vedlagt: 1. MAGINON IPC-20 C 2. Vægholder 3. 2x

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen.

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen. Ewido hed programmet tidligere, nu hedder det AVG Antispyware og er et program, som først og fremmest skal holde trojanske heste ude fra din maskine. Derudover, beskytter programmet dig mod en hel del

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Tilslut ikke loggeren endnu. Hent software Datasuite på www.fourtec.com Klik på 'Download Datasuite Software'. Note:

Læs mere

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 44164 INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 2-39 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-14:07 Ordre 10723 EFU Indledning IHC Control Viewer giver

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Installation af LeverandørService udvidelse. Version maj 2004 Side 1 af 5

Installation af LeverandørService udvidelse. Version maj 2004 Side 1 af 5 Installation af LeverandørService udvidelse Version 1.0 Side 1 af 5 Installation For at installere udvidelsen (dll'et) skal LeverandørService PC være installeret på maskinen. Leverandørservice kan hentes

Læs mere

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800 Hurtig start AC750 WiFi Range-udvider Model EX3800 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.1 Den 27. maj 2015 J.nr. 4004-V0720-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

DBox installationsmanual

DBox installationsmanual DBox installationsmanual Dokument version 1.24 12. marts 2014 DBox beskrivelse... 2 Tilslutningsprocedure... 3 Software... 4 Installation af DBox i klinik... 5 Installation af Osirix på Mac... 10 DBox

Læs mere

Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall

Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall Innehåll INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERET INSTALLATION... 10 YDERLIGERE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Side 1 af 12 Indledning

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

ProjectWise Explorer Installations Guide

ProjectWise Explorer Installations Guide ProjectWise Explorer Installations Guide ProjectWise Explorer Installations Guide Den Nye Bane København - Ringsted & Ringsted - Femeren Banen 5. september 2016 Side: 1 af 14 Side: 2 af 14 Indhold 1 Formål...

Læs mere

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Dynamics CRM 4.0 Bredana Systemudvikling A/S - How to Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Først velkommen til din hostede Dynamics CRM. Med Outlook klienten installeret får du

Læs mere

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk.

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. Side 1 af 5 IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. IP0027 IP telefon med 5 SIP-konti Side 2 af 5 1. Kom godt i gang, konfiguration af IP-adresse m.m. Tilslut

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

Wii Software Modificering. Uber Guide

Wii Software Modificering. Uber Guide Wii Software Modificering Uber Guide Af Michael Bartholin (og Alice Raunsbæk) http://wii.m-r-a.dk Revision: 2.2 Side 1 af 13 Sidst opdateret: 01/03/2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3

Læs mere

Installer Kommuniker: På Tryk 2.8

Installer Kommuniker: På Tryk 2.8 Installer Kommuniker: På Tryk 2.8 Udfør en administrativ installation Denne version af Kommuniker: På Tryk indeholder en symbolopdatering fra efteråret 2009. Du har nu over 10,000 Widgit Symboler. Disse

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

Installation af EASY-A på Oracle Applikation Server

Installation af EASY-A på Oracle Applikation Server Installation af EASY-A på Oracle Applikation Server 10-03-2008 EN/TUK v. 1 1 Indhold 1. Forudsætninger i vejledningen... 3 2. Forberedelse... 3 2.1 Oracle Application Server... 3 2.2 Oprettelse af mapper...

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide SMARTair trådløs Trin-for-trin guide Indholdsfortegnelse Hvordan opretter man et trådløst system... 3 Nulstille HUB en (Reset).... 3 Klargøring af hub version 5.0x... 4 Klargøring af hub version 6.0x...

Læs mere

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

Installation af Novapoint 19.35

Installation af Novapoint 19.35 Installation af Novapoint 19.35 Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 19.35, der kun kan installeres på 64 bit versioner af: AutoCAD 2015 AutoCAD Map 3D 2015 AutoCAD Civil

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik 23. april 2015 MTL Forskningsservice Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik Denne vejledning beskriver opsætning og logonprocedure fra Windowsmaskiner ved ekstern logon til DST s forskerservere

Læs mere

Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007

Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007 Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan Generelt: Teori og praksis. Tager sikkert ikke så lang tid Hvad bruges en FTP- og webserver til? Hvad skal der bruges

Læs mere

Online via USB med ATS8500. Revision 02

Online via USB med ATS8500. Revision 02 Online via USB med ATS8500 ATS8500 - Opstart Programmet startes op ATS8500 - Opstart Ved første tilslutning af central via USB vil PC skulle installere driver for denne. Vælg Ja, kun denne gang & Installere

Læs mere

FAQ til Web Ansøger, Web ejendomsfunktionær, Web investeringskunde og Web bestyrelse Installationsvejledning

FAQ til Web Ansøger, Web ejendomsfunktionær, Web investeringskunde og Web bestyrelse Installationsvejledning FAQ til Web Ansøger, Web ejendomsfunktionær, Web investeringskunde og Web bestyrelse Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Side 1 af 18 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

DE DANSKE BREVDUEFORENINGER. De danske Brevdueforeninger. DdB Compakt Manual. TauRIS software Opdatering af Terminal

DE DANSKE BREVDUEFORENINGER. De danske Brevdueforeninger. DdB Compakt Manual. TauRIS software Opdatering af Terminal 2012 DE DANSKE BREVDUEFORENINGER De danske Brevdueforeninger DdB Compakt Manual TauRIS software Opdatering af Terminal 2 TauRIS Compact XL i DdB version Betjeningsvejledning til klubben. Ver. 2.2 april

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20 WinSvin Via netværk Indholdsfortegnelse WinSvin via Netværk.... 3 Installation på server. Program og data deles herfra... 3 Installation på arbejdsstation. Program og data ligger på server.... 11 Installation

Læs mere