Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen"

Transkript

1 Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version Udarbejdet af Brandsoft. 1

2 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer disse numre og koder. Man logger på ved at angive kasse nr. og adgangskode, hvorefter man kommer ind til denne skærm. Her kan man se evt. meddelelse fra provstiet, og man kan se hvilke skemaer der er adgang til. Ved at trykke på ikonet for budget 2011, kommer man ind i budgettet. Har man været inde i skemaet før, vil de oplysninger, der tidligere er tastet ind stadigvæk være i skemaet. Skemaet er opdelt i en række skærmbilleder, som vedrører de enkelte elementer i budgettet. Man kan skifte mellem skemaets dele ved at bruge skemagruppe vælgeren øverst til venstre i skærmen. Eller man kan bladre mellem de enkelte skemadele ved at bruge knapperne med forrige og næste side øverst til højre i skærmen. Husk at gemme hver gang inden der skiftes til en ny skemaside. Hvis man glemmer at gemme, bliver man advaret om, at der ikke er gemt. Her er det vigtigt at annullere sideskift og gemme inden sideskift. Gem knappen findes nederst til venstre i skærmen. 2

3 Har man været inde i skemaet før, vil de oplysninger, der tidligere er tastet ind, stadigvæk være i skemaet. Skemaet er opdelt i en række skærmbilleder, som vedrører de enkelte elementer i budgettet. Man kan skifte mellem skemaets dele ved at bruge skemagruppe vælgeren øverst til venstre i skærmen. Eller man kan bladre mellem de enkelte skemadele ved at bruge knapperne med forrige og næste side øverst til højre i skærmen. Husk at gemme hver gang, inden der skiftes til en ny skemaside. Hvis man glemmer at gemme, bliver man advaret om, at der ikke er gemt. Her er det vigtigt at annullere sideskift og gemme inden sideskift. Gem knappen findes nederst til venstre i skærmen. Forsiden Her angives oplysninger om kassens navn mv. Som noget nyt bliver man i år bedt om at angive CVR nr. Aflægges regnskab for et sogn, hvor der er flere CVR numre, kan man vælge at angive det CVR nr. hvortil, der er knyttet flest medarbejdere. Datoer på siden skal udfyldes i dette format

4 Forklaringer til budgettet Denne side indeholder tre tekstfelter. Såfremt man indtaster mere tekst,end der kan vises i felterne, vil teksten blot rykke op, men stadigvæk komme med på udskriften. 4

5 Budgetoverslag Siden med de tre budgetoverslagsår er samtidig også en side med opsummering for mange af de oplysninger, der er tastet ind andre steder i budgettet. Alle grå felter på siden er felter, som er beregnet ud fra indholdet i andre felter. Man kan således slet ikke indtaste i budget 2011 kolonnen, da hele indholdet er baseret på tal fra indtastningen i grupperne og bilagene. Man kan derfor bruge denne side til at få overblik over de samlede budgettal, efterhånden som man indtaster budgettet. Tal for de tre overslagsår skal indtastes på denne side. Det er en fordel at vente med denne del, til man er færdig med den øvrige del af budgettet, da man så har 2011 tal som sammenligningsgrundlag på siden. På denne side virker gruppe overskriften som en genvej til indtastningsskærmen for gruppen. Man kan på denne måde springe til gruppen i stedet for at bladre eller bruge gruppevælgeren. Siden giver et samlet overblik over henholdsvis drift og anlæg, og sluttes af med en oversigt over anlægsbudgettets virkning på regnskabets balance. Ved aflevering af budgettet til provstiet, kontrolleres der for, om summen af F modsvarer resultatet af E således G giver 0. Såfremt G ikke giver 0 får man ikke lov til at afleverer budgettet. 5

6 Formål 1: Fælles indtægter På denne side angives ligningsbeløb til drift samt tilskud fra fællesfonden. Der kan kun budgetteres med indtægter. Konto 11 er spærret for budgettering. 6

7 Formål 2: Kirkebygning og sognegård Løn kolonnen er spærret for indtastning, da al lønbudgettering sker via medarbejderbilaget i bilag 4. Resultatet af indtastningen fra bilag 4 vises automatisk i løn kolonnen. Øvrige driftsudgifter og indtægter angives for de enkelte formål, dette gøres uden angivelse af fortegn, da systemet selv beregner resultatet af indtægter, løn og øvrige udgifter. Tallene fra gruppen overføres automatisk til oversigtssiden med sammentællinger og budgetoverslagsår. 7

8 Formål 3: Kirkelige aktiviteter Løn kolonnen er spærret for indtastning, da al lønbudgettering sker via medarbejderbilaget i bilag 4. Resultatet af indtastningen fra bilag 4 vises automatisk i løn kolonnen. Øvrige driftsudgifter og indtægter angives for de enkelte formål, dette gøres uden angivelse af fortegn, da systemet selv beregner resultatet af indtægter, løn og øvrige udgifter. Tallene fra gruppen overføres automatisk til oversigtssiden med sammentællinger og budgetoverslagsår. Formål 39 er spærret for angivelse af indtægt. 8

9 Formål 4: Kirkegård Løn kolonnen er spærret for indtastning, da al lønbudgettering sker via medarbejderbilaget i bilag 4. Resultatet af indtastningen fra bilag 4 vises automatisk i løn kolonnen. Øvrige driftsudgifter og indtægter angives for de enkelte formål, dette gøres uden angivelse af fortegn, da systemet selv beregner resultatet af indtægter, løn og øvrige udgifter. Tallene fra gruppen overføres automatisk til oversigtssiden med sammentællinger og budgetoverslagsår. 9

10 Formål 5: Præsteboliger mv. Løn kolonnen er spærret for indtastning, da al lønbudgettering sker via medarbejderbilaget i bilag 4. Resultatet af indtastningen fra bilag 4 vises automatisk i løn kolonnen. Øvrige driftsudgifter og indtægter angives for de enkelte formål, dette gøres uden angivelse af fortegn, da systemet selv beregner resultatet af indtægter, løn og øvrige udgifter. Tallene fra gruppen overføres automatisk til oversigtssiden med sammentællinger og budgetoverslagsår. 10

11 Formål 6: Administration og fællesudgifter. Løn kolonnen er spærret for indtastning, da al lønbudgettering sker via medarbejderbilaget i bilag 4. Resultatet af indtastningen fra bilag 4 vises automatisk i løn kolonnen. Øvrige driftsudgifter og indtægter angives for de enkelte formål, dette gøres uden angivelse af fortegn, da systemet selv beregner resultatet af indtægter, løn og øvrige udgifter. Tallene fra gruppen overføres automatisk til oversigtssiden med sammentællinger og budgetoverslagsår. Konto 69 er spærret for angivelse af indtægt. 11

12 Formål 7: Finansielle poster Løn kolonnen er spærret for indtastning. Øvrige driftsudgifter og indtægter angives for de enkelte formål, dette gøres uden angivelse af fortegn, da systemet selv beregner resultatet af indtægter og øvrige udgifter. Tallene fra gruppen overføres automatisk til oversigtssiden med sammentællinger og budgetoverslagsår. Konto 70 og 71 er spærret for indtastning, da tal hentes fra angivelserne i anlægsprojekterne i bilag 3. 12

13 Formål 8: Anlægsinvesteringer Hele denne gruppe er spærret for indtastning. Tal til formål hentes fra anlægsprojekterne i bilag 3, det samme gælder for konto 90, mens tallene til konto 91 hentes fra bilag 2. Anlægsligningen på konto 92 beregnes som summen af ligningsbehov til anlægsudgifter, afdrag på lån samt opsparing. Alle tal til denne beregning hentes fra bilag 4. Konto 93 er spærret for budgettering. 13

14 Bilag 1: Oversigt over likvide midler af egenkapital Ultimosaldo 2011 beregnes som ultimo 2009 minus planlagt forbrug plus tilførsel minus underskud. I kolonnen Tilførsel/underskud 2010, angives i række 3 Videreførsel til ikke udført anlægsarbejde summen af nye forventede videreførsler af projekter, der ikke kan færdiggøres i 2010, men i budgetåret. Såfremt der i tekstfeltet til disponeringsteksten angives mere tekst, end der er plads til, vil teksten blot rulle op og stadigvæk komme med på udskriften. 14

15 Bilag 2: Oversigt over salg af anlæg mv. I bilaget er der plads til maksimalt 15 salg i budgetåret. Summen af salgsværdier overføres automatisk til konto 91. Den del af salgssummen, der oplægges i stiftet angives og summen af disse, overføres automatisk til budgetoverslagssiden under punkt F med balanceposteringer. Differencen mellem salgsværdien og den del, der er oplagt i Stiftet beregnes som I kirkekassen til anlægsfinansiering og denne sum overføres automatisk til oversigtssiden under punkt F med balanceposteringer. 15

16 Bilag 3: Anlægsprojekter På denne side kan man få overblik over allerede indtastede projekter, og man kan indtaste nye projekter. Er det første gang skærmen bruges, vil der ikke være oprettet anlægsprojekter. Til venstre i bunden af skærmen findes en knap til at oprette nyt anlægsprojekt. Når man trykker på knappen, kommer man ind i et tomt anlægsskema. 16

17 Bilag 3: Anlægsprojekter Projektbeskrivelsen er et fritekst felt, hvor man kort kan beskrive projektet. Under anlægsformål skal man vælge en af anlægskontiene ved hjælp af vælgeren. Der angives start- og slutår for projektet. Den totale udgift beregnes automatisk som en sum af de enkelte års udgifter. Det enkelte års udgift kan ikke direkte angives, men beregnes som en sum af det enkelte års finansierings elementer. Afdrag på lån og opsparing skal ikke medtages under udgifter men føres i den del af skemaet, der vedrører lån og opsparing. Til hvert projekt kan knyttes op til tre stiftsmiddellån, op til tre andre lån og op til tre opsparinger. Man angiver de tilknyttede låns forventede udvikling i budgetåret, ultimosaldo beregnes automatisk. Man angiver den forventede udvikling på de tilknyttede opsparinger, ultimosaldo beregnes automatisk. Fra bilag 3 overføres summen af udgifter på de enkelte anlægsprojekter til konto Anlægsligningen på konto 92 beregnes som summen af årets anlægsbevillinger plus afdrag plus opsparing. Når et anlæg er indtastet gemmes, og man returneres til oversigten, hvor næste anlægsskema kan oprettes. 17

18 Bilag 4: Ansatte På denne side kan nye medarbejdere oprettes, og man kan få overblik over allerede oprettede. Vil man rette en medarbejders oplysninger, klikker man blot på linket ved medarbejderens ansættelsestype. Man opretter en ny medarbejder ved at bruge knappen nederst til venstre i skærmen. Lønnen overføres automatisk til løn kolonnen på de formål, der benyttes i medarbejderskemaerne. Man laver altså lønbudgettet ved at lave budget på den enkelte medarbejder eller medarbejdergruppe. 18

19 Bilag 4: Ansatte På skærmen for ansat oplysninger vælges en ansættelsestype med vælgeren. Er der tale em en medarbejder aflønnet via FLØS, angives arbejdsgivernr. og medarbejdernr. Beskrivelse er et fritekstfelt og stillingskategorien viser automatisk betegnelsen knyttet til kategorien. Man kan angive egne numre, ligesom stillingsbetegnelsen kan overskrives med egen tekst. Bruttotimetal angives i hele timer. Ved angivelse af offentligt løntilskud vil denne del blive fraregnet i den budgetterede løn. Lønnen angives ved at indtaste bruttoløn i 2010 kr. Herefter fremskrives med den angivne fremskrivningsprocent. Fremskrivningsprocenten foreslås som 1,2% men kan rettes. Udlånes medarbejderen mod tilskud fra et andet sogn, skal denne ansættelsestype vælges og tilskud fra andet sogn skal angives. Man kan også angive timetallet, som medarbejderen er udlånt. Herefter fordeles medarbejderen på op til 6 formål ved at vælge formål og angive procentdel. Den samlede fordeling skal give 100%. Når oplysningerne på medarbejderen er indtastet gemmes, og man returnerer til oversigtskærmen, hvor en ny medarbejder kan oprettes. 19

20 Bilag 5: Budgetønsker Her angives ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme. Der skal knyttes en begrundelse til ønsket/ønskerne ved hjælp af tekstfeltet. 20

21 Bilag 6: Ønsker anlægsbevilling/opsparing Her angives ønsker vedr. nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg. Der skal oprettes et projekt til hvert nyt ønske, hvilket gøres ved at bruge knappen i nederste venstre hjørne. 21

22 Bilag 6: Ønsker anlægsbevilling/opsparing I projektskemaet angives en kort beskrivelse af projektet, og der vælges et formål ved hjælp af vælgeren i feltet. Start og slut år angives. Den totale udgift fremkommer ved at angive forventet finansiering i årene. Ønsker til anlægsopsparing angives i det særlige felt. 22

23 Generelt Man kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge at udskrive budgetskemaet, hvilket kan hjælpe til at give et bedre overblik. Udskriften dannes som en PDF fil, som kan udskrives på en tilsluttet printer, man kan også vælge at gemme udskriften eller sende den som en mail. Når budgettet skal afleveres til provstiet, sker dette ved at trykke på aflever knappen i bunden af skærmen. Før skemaet afleveres, bliver det kontrolleret, at sum G på oversigtssiden giver 0. Hvis ikke dette er tilfældet, skal årsagen findes og rettes, hvorefter man kan aflevere. Såfremt der er spærret for aflevering, skal provstiet kontaktes. Denne vejledning vil løbende blive rettet og udbygget i takt med de erfaringer, vi gør os. Hold derfor øje med versionsnummeret på den version, der er tilgængelig på nettet, således du altid har den seneste version. 23

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hedensted Provsti under Hedensted Provstiudvalg i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 451 CVR nummer: 21287288 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rødovre-Hvidovre provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre provsti i Rødovre og Hvidovre kommune Myndighedskode: CVR nummer: 2132188 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Staby. Staby Sogns Menighedsråd. Ringkøbing Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Staby. Staby Sogns Menighedsråd. Ringkøbing Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Staby under Staby Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8741 CVR nummer: 1636213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Staby den 2 / 5 214 Birgitte

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for under i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 25261437 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fladbjerg kapel den 3 / 9 213 Provst Jens Jacob Jensen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm kirkegårdsbestyrelse

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Højby Sogn i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7886 CVR nummer: 16446416 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Højby den 23 / 5 213 Solfrid Fjallsbak menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Frederikshavn kirkekasse. Frederikshavn Sogns Menighedsråd. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Frederikshavn kirkekasse. Frederikshavn Sogns Menighedsråd. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 21 for Frederikshavn kirkekasse under Frederikshavn Sogns Menighedsråd i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ordrup Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ordrup den 4 / 9 21 Inés Wandel menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Skt. Nicolai Kirke i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode: 621 CVR nummer: 368716 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kolding den 18 / 9 213 Hans Krab-Koed menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Haslev Kirke- og Præstegårdskasse. Haslev Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Haslev Kirke- og Præstegårdskasse. Haslev Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 13 for under Haslev Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 7379 CVR nummer: 63771511 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Haslev den 1 / 11 1 Gunnar Kjærgaard Larsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Måløv Kirkekasse under Måløv Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7188 CVR nummer: 65324911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Faxe Menighedsråd i Tryggevaelde Prrovsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 7522 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 7 / 11 213 Morten Vive menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Vetterslev - Høm under Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode: 7373 CVR nummer: 1195213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vetterslev

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune ÅRSBUDGET 215 for Søndersø under Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode: 7867 CVR nummer: 3817919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Søndersø den 25 / 9 21

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Nørreland. Nørrelands Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Nørreland. Nørrelands Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Nørreland under Nørrelands Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8815 CVR nummer: 1881 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Holstebro den / Christian

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ballerup Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup kommune Myndighedskode: 7187 CVR nummer: 9498819 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Gurli Lytzen menighedsrådsformand

Læs mere