Referat Den 29. januar Brøndby, den 6. februar Brøndbyernes Andelsboligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening"

Transkript

1 Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl Deltagere: Alexander Johansen Allan Rasmussen Kurt Jørgensen Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Frank Hansen Jørgen Weng Kasper Nørballe Formand Næstformand Direktør Dagsorden: 1. Valg af dirigent Alexander Johansen blev valgt som dirigent. 2. Valg af referent Kasper Nørballe blev valgt som referent. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde At organisationsbestyrelsen godkender referat nr. 80 (bilag 1). Allan Rasmussen bemærkede, at hans kritik af den langsomme sagsbehandling vedrørende indkaldelse af suppleanter til bestyrelsesmødet den 30. oktober 2014, ikke var refereret. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet. 1

2 4. Indtræden i bestyrelsen Klaus Jespersen og Jørgen Weng er indtrådt i bestyrelsen. Der skal trækkes lod om rækkefølgen for deres indtræden. En træder ind i valgperioden og en træder ind i perioden At organisationsbestyrelsen godkender lodtrækningen. Organisationsbestyrelsen godkendte lodtrækningen og resultatet blev: Klaus Jespersen indtræder i valgperioden Jørgen Weng indtræder i valgperioden Arbejdskalender (Årshjul) Revideret årshjul vedlægges mødeindkaldelsen, som (bilag 2). Datoer for afdelingsmøder i afd. 1 og 2? At organisationsbestyrelsen godkender det reviderede årshjul. Organisationsbestyrelsen godkendte det reviderede årshjul. Afdelingsmøderne i afdeling 1 og 2 blev planlagt. Organisationsbestyrelsesmødet den 27. august 2015 flyttes til den 26. august Årshjulet sendes ud med referatet. 2

3 6. Gaveregulativ (bilag 3) Det er tidligere aftalt at gaveregulativet skal tages op på årets første organisationsbestyrelsesmøde, for en vurdering af om det skal revideres. Da det ikke er muligt at blive valgt til hverken afdelings- eller organisationsbestyrelse, før man er fyldt 18 år, giver det ingen mening at man kan få en gave efter ønske, når man konfirmeres. At organisationsbestyrelsen godkender gaveregulativet med den ændring, at gave ved konfirmation under punktet Andre begivenheder fjernes. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen og punktet fjernes fra gaveregulativet. 7. Udlejningsstatistik for 2014 Udlejningsstatistikken for 2014 er udsendt med dagsordenen som (bilag 4). At organisationsbestyrelsen tager punktet til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog punktet til efterretning. Den nye statistik udsendes som pdf med referatet. 8. Tegningsudskrift/ekstrakt Tegningsudskrift fremlægges på mødet. Tegningsudskriften underskrives af hele bestyrelsen på grund af nye medlemmer. 3

4 At organisationsbestyrelsen underskriver tegningsudskriften. Organisationsbestyrelsen underskrev tegningsudskriften. 9. Gennemgang af vedtægter Udvalget fremlægger resultatet af workshoppen, der blev afholdt den 14. januar 2015 kl i FA09. Udkast til reviderede vedtægter vedlægges som (bilag 5). Vedtægterne er konsekvensrettet så de følger normalvedtægterne, ellers er der er ikke lavet nogen væsentlige ændringer. Udvalget bad administrationen om at få udsendt forretningsorden for organisationsbestyrelsen samtidig og vedlægges som (bilag 6). At organisationsbestyrelsen beslutter hvilke ændringer der skal indstilles til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde i Organisationsbestyrelsen godkendte de reviderede vedtægter til indstilling på repræsentantskabsmødet den 21. maj Orientering fra formanden Alexander orienterer om helhedsplanen for Brøndbyparken. At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4

5 Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Jørgen Weng sender mail til driftschef Kjeld Skelmose med Cc til Kasper Nørballe vedrørende klage til Brøndby Kommune. 11. Orientering fra administration Der har været afholdt bestyrelsesmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde i FA09 i december På mødet blev ydelseskataloget gennemgået og godkendt. Ydelseskataloget vedhæftes som (bilag 7). Administrationen orienterer mundtligt hvilke konsekvenser der er ved dette, samt de øvrige punkter fra FA09s bestyrelsesmøde. Referat fra FA09s bestyrelsesmøde kan læses på FA09s hjemmeside. Direkte link - At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 12. Afdeling 2 Eventuelle orienteringspunkter fra afdelingen og eventuelle uopsættelige beslutninger. a) Samdriftsaftalen med afdeling 1, vedlægges som (bilag 8). b) Fastlæggelse af det ordinære afdelingsmøde. c) Projekt vedrørende ventilation. d) Projekt vedrørende udskiftning af vinduer, anlægsbudget vedlagt som (bilag 9). e) Tilstandsrapport. 5

6 At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. At organisationsbestyrelsen træffer beslutning om hvilket af de to fremsendte anlægsbudgetter der godkendes og indstilles til godkendelse på et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 2, her under låneoptagelsen og huslejeforhøjelsen. At organisationsbestyrelsen træffer eventuelle nødvendige beslutninger vedrørende afdeling 2. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. a) Samdriftsaftalen mellem afdeling 1 og 2 blev godkendt af både afdeling 1 og 2, samt organisationsbestyrelsen. b) Det ordinære afdelingsmøde afholdes tirsdag den 8. september 2015 kl på Kilden. c) Ventilationsprojektet er en del af afdelingens DV-plan. d) Organisationsbestyrelsen besluttede at indstille anlægsbudget med 2 lags-vinduer til godkendelse på et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 2, herunder den efterfølgende låneoptagelse og huslejeforhøjelse. Afdelingsmødet afholdes den 25. februar 2015 kl på Brøndbyøster Skole. Bestyrelsen ønskede deltagelse af Mette Madsen fra Holmsgaard. På mødet skal der også være et punkt med valg til bestyrelsen, herunder beslutning om: Bestyrelsens størrelse Formand vælges på mødet eller konstitueres Repræsentantskabsmedlemmer vælges på afdelingsmødet eller udpeges af afdelingsbestyrelsen. e) Udgift til tilstandsrapport indarbejdes i DV-planen for

7 13. Bestyrelse web Administrationen har undersøgt muligheden for, at der oprettes to forskellige login til afdelingsbestyrelserne, således at formanden kan se det hele og resten af bestyrelsesmedlemmerne kan se udvalgte emner i bestyrelsesweb. Dette kan godt lade sig gøre, men vil være en særlig ydelse der bliver givet til BAB og dermed skal betales som tillægsydelse til FA09. Det vil koste ca. kr plus moms. pr. afdeling at få dette sat op i systemet. Administrationen skal gøre opmærksom på, at ovenstående vil blive indført som en del af administrationsbidraget i forbindelse med indførelsen af beboerweb, der forventes at kunne tages i brug inden udgangen af At organisationsbestyrelsen træffer beslutning om at afdelingsbestyrelserne kan tilkøbe dette. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. De respektive afdelingsbestyrelser melder tilbage om de ønsker to login. 14. Personale Der er ansat to nye medarbejdere i BAB. I afdeling 1 og 2 er Bo Eggertsen ansat som ejendomsmester I afdeling 3 er Kim Baun ansat som ejendomsmesterassistent. At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7

8 15. Byggesager Afdeling 1 - Vand- og afløbsinstallationer Der skal optages lån til byggesagen vedrørende vand- og afløbsinstallationer etape 2 og 4 på kr Ydelsen er indeholdt i det godkendte budget for 2015, hvor der er budgetteret med en ydelse på kr årligt. At organisationsbestyrelsen godkender låneoptagelsen og at administrationen hjemtager lån i Nykredit, der efterfølgende underskrives af de af boligorganisationen tegningsberettigede. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. Afdeling 3 - Kollektiv råderet Der skal optages lån til finansiering af den kollektive råderet køkkenmoderniseringer fra på kr. ca Ydelsen betales af de lejere der har fået udført moderniseringerne. At organisationsbestyrelsen godkender låneoptagelsen og at administrationen hjemtager lån i Nykredit, der efterfølgende underskrives af de af boligorganisationen tegningsberettigede. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. Afdeling 3 Vinduer haveside, etape 1 og 2 Der skal optages lån til byggesagen udskiftning af vinduer mod haveside etape 1 og 2 på kr Ydelsen er indeholdt i det godkendte budget for 2015, hvor der er budgetteret med en ydelse på kr årligt. Ud over 8

9 denne finansiering, er der afsat på afdelingens DV-plan i 2015, således at det samlede anlægsbudget udgør kr At organisationsbestyrelsen godkender låneoptagelsen og at administrationen hjemtager lån i Nykredit, der efterfølgende underskrives af de af boligorganisationen tegningsberettigede Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. Afdeling 3 - Vand- og afløbsinstallationer, etape 4 og 5 På det ordinære afdelingsmøde i 2014, blev det godkendt at igangsætte udskiftning af vand- og afløbsinstallationer, etape 4 og 5. Der skal optages lån til byggesagen vedrørende vand- og afløbsinstallationer, etape 4 og 5 på kr Ydelsen er indeholdt i det godkendte budget for 2015, hvor der er budgetteret med en ydelse på kr årligt. Afdelingen ansøger samtidig om brug af egen trækningsret til gennemførelse af sagen på kr At organisationsbestyrelsen godkender låneoptagelsen og at administrationen hjemtager lån i Nykredit, der efterfølgende underskrives af de af boligorganisationen tegningsberettigede. At organisationsbestyrelsen godkender brug af egen trækningsret på kr Det er en forudsætning for sagens gennemførelse, at den godkendes i både landsbyggefonden (egen trækningsret) og Brøndby Kommune (låneoptagelsen. 9

10 Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. Afdeling 3 udskiftning af vinduer og døre altanside 2015 På det ordinære afdelingsmøde i 2014, blev det godkendt at igangsætte udskiftning af udskiftning af vinduer og døre på altansiden. Der skal optages lån til byggesagen vedrørende udskiftning af vinduer og døre på altansiden på kr Der er en forventet ydelse på kr. ca årligt, hvilket svarer til en huslejestigning på kr. 2,38%. At organisationsbestyrelsen godkender låneoptagelsen og at administrationen hjemtager lån i Nykredit, der efterfølgende underskrives af de af boligorganisationen tegningsberettigede. Det er en forudsætning for sagens gennemførelse, at Brøndby Kommune godkender låneoptagelsen. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 16. Eventuelt Næste møde organisationsbestyrelsesmøde (regnskabsmøde) er torsdag 23. april 2015, kl hos FA09. Allan Rasmussen havde inden mødet sendt administrationen en forespørgsel om der var tegnet en forsikring for bestyrelsesmedlemmerne. Dette har BABs forsikringsmægler bekræftet per mail. Mailen sendes ud med referatet. 10

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Glostrup, den 10.02.2012 SA Referat Den 9. februar 2012 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 0. Stationsparken 24.2.tv. kl. 17.00 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere