BEHANDLING AF SYGDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEHANDLING AF SYGDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER"

Transkript

1 Nationale kliniske retningslinjer for BEHANDLING AF SYGDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER 2013

2 National klinisk retningslinje - Behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kilde angivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S URL: Emneord: National klinisk retningslinje, tandpleje, gingivitis, parodontitis, marginal parodontitis, mukositis ved implantat, periimplantitis, lægemiddelinduceret gingival hyperplasi, nekrotiserende gingivitis, nekrotiserende parodontitis, parodontal abces, egenomsorg, tandrensning Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1.0 Versionsdato: 15. oktober 2013 Format: pdf Elektronisk ISBN: Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, oktober

3 Indhold 1 Indledning Baggrund Formål Målgruppe Metode Retningslinjens juridiske status Centrale begreber og afgrænsninger 10 2 behandling af gingivitis Diagnose: Gingivitis - Forbedring af mundhygiejnen Diagnose: Gingivitis - Tandpasta med tilsætning af antimikrobielle stoffer Diagnose: Gingivitis - Mundskylning med antiseptisk opløsning som supplement til tandbørstning Diagnose: Gingivitis - Professionel tandrensning 20 3 Behandling af mukositis ved implantat Diagnose: Periimplantær mukositis - Forbedring af mundhygiejnen Diagnose: Periimplantær mukositis - Tandpasta med tilsætning af antimikrobielle stoffer Diagnose: Periimplantær mukositis - Mundskylning med antiseptisk opløsning som supplement til tandbørstning Diagnose: Periimplantær mukositis - Professionel rengøring af implantatet med henblik på fjernelse af plak og tandsten 25 4 Behandling af marginal parodontitis Diagnose: Kronisk parodontitis - Forbedring af mundhygiejnen Diagnose: Aggressiv parodontitis - Forbedring af mundhygiejnen Diagnose: Kronisk parodontitis - Tandpasta med tilsætning af antimikrobielle stoffer Diagnose: Aggressiv parodontitis - Tandpasta med tilsætning af antimikrobielle stoffer Diagnose: Kronisk parodontitis - Mundskylning med antiseptisk opløsning som supplement til tandbørstning Diagnose: Aggressiv parodontitis - Mundskylning med antiseptisk opløsning som supplement til tandbørstning Diagnose: Kronisk parodontitis - Rygestop 36 3

4 4.8 Diagnose: Aggressiv parodontitis - Rygestop Diagnose: Kronisk parodontitis - Mekanisk infektionsbehandling - sektionsvis - for fjernelse af plak og tandsten Diagnose: Aggressiv parodontitis - Mekanisk infektionsbehandling sektionsvis for fjernelse af plak og tandsten Diagnose: Kronisk parodontitis - Mekanisk infektionsbehandling full mouth for fjernelse af plak og tandsten Diagnose: Aggressiv parodontitis - Mekanisk infektionsbehandling full mouth for fjernelse af plak og tandsten Diagnose: Kronisk parodontitis - Mekanisk infektionsbehandling full-mouth disinfection for fjernelse af plak og tandsten Diagnose: Aggressiv parodontitis - Mekanisk infektionsbehandling full-mouth disinfection for fjernelse af plak og tandsten Diagnose: Kronisk parodontitis - Laser ved infektionsbehandling for fjernelse af plak og tandsten Diagnose: Aggressiv parodontitis - Laser ved infektionsbehandling for fjernelse af plak og tandsten Diagnose: Kronisk parodontitis - Subgingival skylning med antimikrobielle opløsninger Diagnose: Aggressiv parodontitis - Subgingival skylning med antimikrobielle opløsninger Diagnose: Kronisk parodontitis - Lokalbehandling med klorheksidingel Diagnose: Aggressiv parodontitis - Lokalbehandling med klorheksidingel Diagnose: Kronisk parodontitis - Lokal supplerende behandling med klorheksidinchip Diagnose: Aggressiv parodontitis - Lokal supplerende behandling med klorheksidinchip Diagnose: Kronisk parodontitis - Supplerende lokalbehandling med antibiotika Diagnose: Aggressiv parodontitis - Supplerende lokalbehandling med antibiotika Diagnose: Kronisk parodontitis - Supplerende systemisk antibiotikabehandling Diagnose: Aggressiv parodontitis - Supplerende systemisk antibiotikabehandling Diagnose: Kronisk parodontitis - Supplerende systemisk behandling med antiinflammatorisk præparat (doxycyklin i lav dosis) Diagnose: Aggressiv parodontitis - Supplerende systemisk behandling med antiinflammatorisk præparat (doxycyklin i lav dosis) Diagnose: Kronisk parodontitis - Kirurgisk behandling gingivektomi- for infektionskontrol Diagnose: Aggressiv parodontitis - Kirurgisk behandling gingivektomi- for infektionskontrol 76 4

5 4.31 Diagnose: Kronisk parodontitis - Kirurgisk behandling lapoperation - for infektionskontrol Diagnose: Aggressiv parodontitis - Kirurgisk behandling lapoperation - for infektionskontrol Diagnose: Kronisk parodontitis - Regelmæssig støttebehandling Diagnose: Aggressiv parodontitis - Regelmæssig støttebehandling 81 5 Behandling af periimplantitis Diagnose: Periimplantitis - Forbedring af mundhygiejnen Diagnose: Periimplantitis - Tandpasta med tilsætning af antimikrobielle stoffer Diagnose: Periimplantitis - Mundskylning med antiseptisk opløsning som supplement til tandbørstning Diagnose: Periimplantitis - Rygestop Diagnose: Periimplantitis - Mekanisk infektionsbehandling for fjernelse af plak og tandsten Diagnose: Periimplantitis - Laser ved infektionsbehandling for fjernelse af plak og tandsten Diagnose: Periimplantitis - Skylning af fordybede pocher med antimikrobielle opløsninger Diagnose: Periimplantitis - Supplerende lokalbehandling med klorheksidin Diagnose: Periimplantitis - Supplerende lokalbehandling med antibiotika Diagnose: Periimplantitis - Supplerende systemisk behandling med antibiotika Diagnose: Periimplantitis - Systemisk antibiotikabehandling som eneste behandling Diagnose: Periimplantitis - Supplerende systemisk behandling med antiinflammatorisk præparat (doxycyklin i lav dosis) Diagnose: Periimplantitis - Lapoperation med pochereduktion Diagnose: Periimplantitis - Regelmæssig støttebehandling Behandling af dybe knogledefekter ved tænder Diagnose: Dyb knogledefekt ved tand, associeret med kronisk eller aggressiv parodontitis - Regenerativ behandling med mem-bran (GTR) som supplement til lapoperation Diagnose: Dyb knogledefekt ved tand, associeret med kronisk eller aggressiv parodontitis - Regenerativ behandling med membran (GTR) som supplement til lapoperation Diagnose: Dyb knogledefekt ved tand, associeret med kronisk eller aggressiv parodontitis - Regenerativ behandling knogleerstatningsmaterialer - som supplement til lapoperation 109 5

6 7 Behandling af dybe knogledefekter ved implantater Diagnose: Dyb knogledefekt, associeret med periimplantitis - Regenerativ behandling med membran (GBR) som supplement til lapoperation Diagnose: Dyb knogledefekt, associeret med periimplantitis - Regenerativ behandling knogleerstatningsmaterialer - som supplement til lapoperation Behandling af furkaturinvolverede tænder Diagnose: Furkaturinvolvering grad III, underkæbemolar, associeret med kronisk eller aggressiv parodontitis - Tunnelering Diagnose: Furkaturinvolvering grad II-III, underkæbemolar, associeret med kronisk eller aggressiv parodontitis - Rodseparation eller rodresektion Diagnose: Furkaturinvolvering grad II, associeret med kronisk eller aggressiv parodontitis - Regenerativ behandling membran (GTR) som supplement til lapoperation Diagnose: Furkaturinvolvering grad II, associeret med kronisk eller aggressiv parodontitis - Regenerativ behandling emaljematriksprotein som supplement til lapoperation Diagnose: Furkaturinvolvering grad II, associeret med kronisk eller aggressiv parodontitis - Regenerativ behandling knogleerstatningsmateriale som supplement til lapoperation Behandling af blødtvævsretraktioner Diagnose: Lokal blødtvævsretraktion ved tand - Regenerativ kirurgi lapoperation Diagnose: Lokal blødtvævsretraktion ved tand - Regenerativ kirurgi supplerende behandling med bindevævstransplantat Diagnose: Lokal blødtvævsretraktion ved tand - Regenerativ kirurgi supplerende behandling med membran (GTR) Diagnose: Lokal blødtvævsretraktion ved tand - Regenerativ kirurgi supplerende behandling med emaljematriksprotein Diagnose: Lokal blødtvævsretraktion ved tand - Regenerativ kirurgi frit blødtvævstransplantat (gingivatransplantat) Diagnose: Lokal blødtvævsretraktion ved implantat - Regenerativ kirurgisk behandling Behandling af lægemiddelinduceret gingival hyperplasi Diagnose: Lægemiddelinduceret gingival hyperplasi - Infektionskontrol professionel tandrensning og mundhygiejneinstruktion som eneste behandling Diagnose: Lægemiddelinduceret gingival hyperplasi - Kirurgisk behandling i kombination med infektions-kontrol og støttebehandling Behandling af nekrotiserende gingivitis eller parodontitis Diagnose: Nekrotiserende gingivitis og parodontitis - Infektionskontrol mekanisk og medikamentel Behandling af parodontal absces 140 6

7 12.1 Diagnose: Parodontal absces - Drænage og systemisk antibiotikabehandling Behandling af parodontitis som en manifestation af genetiske sygdomme Diagnose: Parodontitis som en manifestation af neutropeni - Infektionsbehandling ikke-kirurgisk og kirurgisk inklusive hyppig støttebehandling Diagnose: Parodontitis som en manifestation af Downs syndrom - Infektionsbehandling ikke-kirurgisk og kirurgisk inklusive hyppig støttebehandling 143 Bilag 1: Evidensgraduering 144 Bilag 2: Implementering af anbefalinger 145 Bilag 3: Metode og proces 146 Bilag 4: Monitorering og opdatering 147 Bilag 5: Arbejdsgruppe 148 Bilag 6: Følgegruppe 149 Bilag 7: Høring 150 Bilag 8: Referencer 151 7

8 1 Indledning 1.1 Baggrund Sygdomme i vævene omkring tænder og tandimplantater er hyppigt forekommende blandt voksne danskere, og udgør et betydeligt tandsundhedsproblem i Danmark (1). Sygdomme, som forekommer i vævene omkring tænder og tandimplantater, er infektionssygdomme med bakteriel årsag, der kan føre til at tænder eller implantater mistes, hvilket kan reducere tyggefunktion, æstetik og livskvalitet for den enkelte. Det skønnes, at % af alle tandtab skyldes sygdommen marginal parodontitis (2). Undersøgelser peger på at infektion i mundhulen, i form af sygdommen marginal parodontitis, har betydning for den almene sundhedstilstand. Der er således påvist sammenhænge mellem marginal parodontitis og udviklingen af hjerte-karsygdomme og diabetes (3,4). Tidlig diagnostik og behandling af sygdomme i vævene omkring tænder og implantater med henblik på etablering af infektionskontrol vil medføre mindre omfattende behandlingsbehov og færre gener for den enkelte. Dette forudsætter regelmæssige undersøgelser af væv omkring tænder og implantater for at identificere kliniske sygdomstegn (blødning ved poche- og fæstetabsmåling, klinisk fæstetab og forøget pochedybde) (5). Der er i de seneste år sket en øgning i det samlede forbrug af parodontale ydelser i henhold til Overenskomst om tandlægehjælp (6), hvilket kan relateres til en øgning i antallet af ældre med egne tænder, samt en øget bevågenhed vedrørende parodontal sygdom fra såvel patienter som tandlæger og tandplejere. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Finansministeriet udførte i 2007 et mindre udredningsarbejde vedrørende forslag til omlægning af det regionale tilskudssystem til voksentandpleje (7). I udredningsarbejdet viste opgørelser fra sygesikringsregistret geografisk variation i forbruget af parodontale ydelser. Videre vurderede udredningsarbejdet, at ydelsesbeskrivelser for behandling af paradentose i den nuværende overenskomst bør undergå en opdatering i henhold til den nyeste faglige viden. Sundhedsstyrelsen er endvidere opmærksom på at der i det seneste årti er sket en markedsføring og udbredelse af nye ikke tilskudsberettiget behandlingsformer indenfor parodontologien, som hviler på et uklart evidensgrundlag, hvilket skaber usikkerhed hos såvel behandler som patient. 1.2 Formål Formålet er at udarbejde en retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater med henblik på at skabe et grundlag for ensartet evidensbaseret behandling af høj kvalitet. Videre vil retningslinjen kunne danne baggrund for en fremtidig faglig opdatering af de parodontale ydelser i Overenskomst om tandlægehjælp (6) og vil kunne finde anvendelse ved implementering af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) i praksistandplejen. 8

9 1.3 Målgruppe Retningslinjen er primært målrettet tandlæger og tandplejere, der arbejder i den kommunale tandpleje og i privat praksis. Endelig er retningslinjen rettet mod myndigheder, planlæggere og ledere i regioner og kommuner i relation til tandplejen, som har ansvaret for at sikre befolkningen evidensbaseret tandpleje høj kvalitet. 1.4 Metode Retningslinjen er udarbejdet af en af Sundhedsstyrelsen nedsat arbejdsgruppe bestående af 4 videnskabelige eksperter fra de odontologiske institutter ved Københavns og Aarhus Universitet samt en metodeekspert, (bilag 5). Retningslinjen er en oversættelse af dele af Nationella riktlinjer for Vuxentandvård 2012, Socialstyrelsen 2012 (5). Arbejdsgruppen har besluttet ikke at overføre Socialstyrelsens udarbejdede anbefalinger (rekommendationer), der er en sammenvejning af en sygdoms alvorlighedsgrad, behandlingens effekt, videnskabelig evidens og omkostningseffektivitet. Den nationale kliniske retningslinje omhandler 79 sygdoms behandlingskombinationer inden for sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. For hver sygdoms behandlingskombination præsenterer retningslinjen konklusioner vedr. behandlingens effekt på sygdomstilstanden med angivelse af evidensniveau eller om denne er baseret på en ekspertgruppebedømmelse (bilag 1). Videre er der kort præsenteret den litteraturvurdering og de betragninger og der ligger til grund for konklusionerne, og om der i den gennemgåede litteratur er angivet bivirkninger eller uønskede effekter af behandlingen samt referencer til litteraturen. For nærmere beskrivelse af metode henvises til bilag Retningslinjens juridiske status Nationale kliniske retningslinjer, der er udsendt af Sundhedsstyrelsen, er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende kliniske, sundhedsfaglige tilbud i specifikke situationer. De kan også benyttes af borgere og patienter, der søger viden herom. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig tilbud. 9

10 1.6 Centrale begreber og afgrænsninger Retningslinjen omfatter voksne patienter i den kommunale tandpleje og privat praksis. Retningslinjen indeholder ikke anbefalinger vedrørende diagnostik af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. I den af Sundhedsstyrelsen nedsatte arbejdsgruppe har der været uenighed vedrørende sygdomsklassifikation af marginal parodontitis. Uenigheden består i afgrænsning mellem klassifikationen kronisk parodontitis i forhold aggressiv parodontitis og afspejler en uenighed mellem eksperter internationalt. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er et tilstrækkeligt dokumenteret grundlag for en entydig afgrænsning mellem sygdomsklassifikationerne kronisk parodontitis og aggressiv parodontitis. Sundhedsstyrelsen henholder sig i denne kliniske retningslinje til Socialstyrelsens overordnede sygdomsdefinition (5). 10

11 1.6.1 Afgrænsning af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantat Blandt sygdommene i vævene omkring tænder og implantater beskriver Socialstyrelsen (5) behandlinger ved følgende diagnoser: Diagnoser Gingivitis: Inflammation i blødtvæv omkring tænderne. Mukositis ved tandimplantat: Inflammation i blødtvæv omkring tandimplantater. Kronisk parodontitis: Infektionssygdom som fører til progressivt tab af tændernes støttevæv. Aggressiv parodontitis: Infektionssygdom som karakteriseres af en hurtig sygdomsprogression, som medfører en omfattende nedbrydning af tændernes støttevæv. Periimplantitis: Bakterielt forårsaget inflammation (infektionssygdom) i væv omkring tandimplantat, som har resulteret i tab af knoglestøtte omkring implantatet. Nekrotiserende gingivitis eller parodontitis: Akut inflammatorisk destruktiv sygdom som er karakteriseret ved forekomst af approksimale nekrotiske sår, der gør ondt ved berøring og meget let bløder. Patienten har oftest også udtalt halitose (dårlig ånde). Parodontal absces: Akut, lokalt begrænset purulent (varig) inflammation i de parodontale væv som følge af forhindret drænage gennem tandkødslommen. Den hyppigste årsag er akut forværring af en fremskreden parodontitis, som er associeret med en dyb tandkødslomme eller furkaturinvolveret tand. Parodontitis som manifestation af genetiske sygdomme: Sygdommene neutropeni og Downs syndrom er forbundet med forøget risiko for parodontitis som følge af nedsat infektionsresistens. Lægemiddelinduceret gingival hyperplasi: Et øget volumen af blødtvæv omkring tænderne som er associeret med anvendelse af lægemidler tilhørende grupperne antiepileptika, immunosuppressiva og kalciumantagonister. Hyperplasien er oftest mest udtalt i for-og hjørnetandsregion. 11

12 Desuden inddrages behandlinger ved nedenstående specifikke tilstande, som er relaterede til defekter i vævene omkring tænder og implantater: Specifikke tilstande Dyb knogledefekt ved tand Dyb knogledefekt ved implantat Furkaturinvolveret tand Blødtvævsretraktion (gingival retraktion) 12

13 1.6.2 Afgrænsning af behandlinger af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantat Retningslinjerne omfatter egenomsorg og professionel behandling af sygdom og tilstande. Egenomsorg er fx forbedring af mundhygiejnen samt anvendelse af tandpasta eller mundskyllevæske med antimikrobielle stoffer. Professionelle behandlinger omfatter ikke-kirurgiske og kirurgiske tiltag for at eliminere bakteriel infektion og forhindre yderligere tab af støttevæv omkring tænder og implantater. Endvidere indgår regenerative behandlinger med henblik på at genskabe ødelagt væv omkring tænder og tandimplantater. Socialstyrelsen har i den kliniske retningslinje anvendt følgende behandlinger indenfor området parodontologi (5). Behandling Egenomsorg: Egenomsorg omfatter mundhygiejne og anvendelse af tandpasta og mundskyllevæsker med antimikrobielle stoffer. Professionel tandrensning: Professionel tandrensning udføres med passende tidsintervaller for at fjerne bakteriel biofilm og eventuelt tandsten og udgør et supplement til gentagen mundhygiejneinstruktion og kontrol. Professionel rensning af implantater: Professionel rensning af implantater udføres for at fjerne plak og tandsten i forbindelse med instruktion i mundhygiejne. Mekanisk infektionsbehandling: Professionel ikke-kirurgisk eller kirurgisk instrumentering for at fjerne plak og tandsten på tænder og implantater. Medikamentel infektionsbehandling: Supplerende behandling med antimikrobielle præparater (antiseptika, antibiotika). Regenerativ behandling: Supplerende kirurgisk behandling som har til formål at genskabe parodontalt væv omkring tænder og opnå defektudfyldning omkring implantater. 13

14 2 behandling af gingivitis 2.1 Diagnose: Gingivitis Forbedring af mundhygiejnen Ved gingivitis: medfører instruktioner i anvendelse af manuel tandbørste formindsket forekomst af gingivitis (nogenlunde videnskabeligt belæg) har anvendelse af elektrisk tandbørste med kombination af roterende og oscillerende bevægelser bedre gingivitisreducerende effekt end manuel tandbørstning. Andre typer af elektriske tandbørster har en gingivitisreducerende effekt, som er sammenlignelig med en manuel tandbørste (godt videnskabeligt belæg) medfører instruktion i anvendelse af tandtråd formindsket forekomst af gingivitis sammenlignet med tandbørstning alene (nogenlunde videnskabeligt belæg) En rapport fra Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) viser, at anvendelse af en elektrisk tandbørste reducerer forekomsten af gingivitis med % sammenlignet med en manuel tandbørste (1). En Cochrane-rapport (2) viser, at en elektrisk tandbørste med kombination af roterende og oscillerende bevægelser har en signifikant bedre gingivitisreducerende effekt (17 %) end en manuel tandbørste, forudsat at der gives omhyggelig instruktion. Anvendelse af øvrige typer af elektriske tandbørster viste ingen signifikant gingivitisreducerende effekt sammenlignet med anvendelse af en manuel tandbørste. En metaanalyse (3) viser, at personer, som bare modtager én enkelt instruktion i brug af manuel tandbørste, fremviser signifikant formindsket gingival blødning (6 %) 6-7 måneder senere. En Cochrane-rapport (4) vedrørende effekten af brug af tandtråd som supplement til tandbørstning finder signifikant større reduktion i forekomsten af gingivitis sammenlignet med tandbørstning alene (8 %). Bivirkning eller uønsket effekt De inkluderede studier har ikke beskrevet bivirkninger eller uønskede effekter. 14

15 Referencer 1. SBU. Kronisk parodontit - prevention, diagnostik och behandling. Rapport nr : 2. Robinson, PG, Deacon, SA, Deery, C, Heanue, M, Walmsley, AD, Worthington, HV, et al. Manual versus powered toothbrushing for oral health. Cochrane database of systematic reviews (Online). 2005; (2):CD Van der Weijden, GA, Hioe, KP. A systematic review of the effectiveness of self-performed mechanical plaque removal in adults with gingivitis using a manual toothbrush. Journal of clinical periodontology. 2005; 32 Suppl 6: Sambunjak, D, Nickerson, JW, Poklepovic, T, Johnson, TM, Imai, P, Tugwell, P, et al. Flossing for the management of periodontal diseases and dental caries in adults. Cochrane database of systematic reviews (Online). 2011; (12):CD

16 2.2 Diagnose: Gingivitis Tandpasta med tilsætning af antimikrobielle stoffer Tandpasta, som indeholder tinfluorid, aminofluorid, klorheksidin eller en kombination af triklosan og kopolymer reducerer gingivitis i højere grad end konventionelle fluortandpastaer (SBU evidensstyrke 3) Ved gingivitis giver anvendelse af en tandpasta med tinfluorid eller med triklosan (i kombination med kopolymer eller zinkcitrat) yderligere % gingivitisreducerende effekt sammenlignet med anvendelse af en tandpasta uden disse stoffer (nogenlunde videnskabeligt belæg) I de undersøgelser, der indgik i SBU s rapport (1), resulterede daglig anvendelse af en tandpasta med tilsætning af forskellige antiseptika (tinfluorid, klorheksidin og triklosan kombineret med kopolymer) i en reduktion af gingivitis med % sammenlignet med konventionel fluortandpasta. Metaanalyser i systematiske oversigter (2-4) viser, at den gennemsnitlige forskel i øget gingivitisreduktion var 18 % for triklosan og kopolymer og 14 % for tinfluorid. For tilsætning af triklosan og zinkcitrat var den tilsvarende effekt 38 %. Nyere undersøgelser viser effekter på linje med SBU-rapporten og de systematiske oversigter. Mangler der information i undersøgelserne? Effekten på gingivitis ved svært tilgængelige flader såsom approksimalflader mangler i undersøgelserne. Bivirkning eller uønsket effekt Ved anvendelse af tandpasta med indhold af klorheksidin og tinfluorid er rapporteret forøget grad af tandmisfarvning. 16

17 Referencer 1. SBU. Kronisk parodontit - prevention, diagnostik och behandling. Rapport nr : 2. Paraskevas, S, van der Weijden, GA. A review of the effects of stannous fluoride on gingivitis. J Clin Periodontol. 2006; 33(1): Hioe, KP, van der Weijden, GA. The effectiveness of self-performed mechanical plaque control with triclosan containing dentifrices. Int J Dent Hyg. 2005; 3(4): Davies, RM, Ellwood, RP, Davies, GM. The effectiveness of a toothpaste containing triclosan and polyvinyl-methyl ether maleic acid copolymer in improving plaque control and gingival health: a systematic review. J Clin Periodontol. 2004; 31(12): Mankodi, S, Bartizek, RD, Winston, JL, Biesbrock, AR, McClanahan, SF, He, T. Anti-gingivitis efficacy of a stabilized % stannous fluoride/sodium hexametaphosphate dentifrice. J Clin Periodontol. 2005; 32(1): Schiff, T, Proskin, HM, Zhang, YP, Petrone, M, DeVizio, W. A clinical investigation of the efficacy of three different treatment regimens for the control of plaque and gingivitis. J Clin Dent. 2006; 17(5): Mallatt, M, Mankodi, S, Bauroth, K, Bsoul, SA, Bartizek, RD, He, T. A controlled 6-month clinical trial to study the effects of a stannous fluoride dentifrice on gingivitis. J Clin Periodontol. 2007; 34(9): Rathe, F, Auschill, TM, Sculean, A, Gaudszuhn, C, Arweiler, NB. The plaque and gingivitis reducing effect of a chlorhexidine and aluminium lactate containing dentifrice (Lacalut aktiv) over a period of 6 months. J Clin Periodontol. 2007; 34(8):

18 2.3 Diagnose: Gingivitis Mundskylning med antiseptisk opløsning som supplement til tandbørstning Mundskylning med en klorheksidinopløsning (0,12 0,2 %) eller en essensopløsning som supplement til tandbørstning giver yderligere reduktion af gingivitis sammenlignet med tandbørstning alene (SBU evidensstyrke 3) Ved gingivitis har daglig mundskylning med klorheksidinopløsning, essensopløsning eller cetylpyrimidinkloridopløsning (CPC) som supplement til tandbørstning yderligere % gingivitisreducerende virkning (nogenlunde videnskabeligt belæg) Af SBU s rapport (1) fremgår, at mundskylning to gange om dagen med en 0,12 0,2 % opløsning af klorheksidin som supplement til tandbørstning giver yderligere % reduktion af gingivitis sammenlignet med tandbørstning alene. Mundskylning med essensolier har en lignende effekt. For øvrige mundskyllevæsker (aleksidin, triklosan, delmopinol og sanguinarin i kombination med zink) fandt man, at der ikke var tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag for en vurdering af den gingivitisreducerende effekt. En metaanalyse baseret på otte randomiserede kontrollerede undersøgelser vedrørende effekten af mundskyllevæsker med essensolier (2) viser en 18 % større gingivitisreduktion sammenlignet med en placeboopløsning. I en subanalyse baseret på to randomiserede kontrollerede undersøgelser vedrørende gingivitisreduktion approksimalt, fandtes ingen forskel efter seks måneder mellem anvendelse af tandtråd og mundskyllevæsker med essensolier; men i begge behandlingsgrupper var effekten ringe og næppe af klinisk betydning. Mundskylning med cetylpyrimidinkloridopløsning (CPC) som supplement til tandbørstning gav en tillægseffekt på % i reduktion i gingivalindeks og % i formindsket gingival blødning sammenlignet med skylning med placebo (3-6). Effekten var størst ved overvåget mundskylning. Sammenlignet med klorheksidin har mundskylning med CPC en mindre gingivitisreducerende effekt. Mangler der information i undersøgelserne? Effekten på gingivitis ved svært tilgængelige flader såsom approksimalflader mangler i undersøgelserne. 18

19 Bivirkning eller uønsket effekt Der er rapporteret tandmisfarvning og slimhindereaktioner ved anvendelse af antiseptiske mundskyllevæsker; men der er ikke tilstrækkeligt grundlag for en bedømmelse af prævalens og sværhedsgrad. Referencer 1. SBU. Kronisk parodontit - prevention, diagnostik och behandling. Rapport nr : 2. Stoeken, JE, Paraskevas, S, van der Weijden, GA. The long-term effect of a mouthrinse containing essential oils on dental plaque and gingivitis: a systematic review. Journal of periodontology. 2007; 78(7): Mankodi, S, Bauroth, K, Witt, JJ, Bsoul, S, He, T, Gibb, R, et al. A 6-month clinical trial to study the effects of a cetylpyridinium chloride mouthrinse on gingivitis and plaque. Am J Dent. 2005; 18 Spec No:9A-14A. 4. Stookey, GK, Beiswanger, B, Mau, M, Isaacs, RL, Witt, JJ, Gibb, R. A 6- month clinical study assessing the safety and efficacy of two cetylpyridinium chloride mouthrinses. Am J Dent. 2005; 18 Spec No:24A-8A. 5. Sharma, NC, Araujo, MW, Wu, MM, Qaqish, J, Charles, CH. Superiority of an essential oil mouthrinse when compared with a 0.05% cetylpyridinium chloride containing mouthrinse: a six-month study. International dental journal. 2010; 60(3): Ayad, F, Prado, R, Mateo, LR, Stewart, B, Szewczyk, G, Arvanitidou, E, et al. A comparative investigation to evaluate the clinical efficacy of an alcohol-free CPC-containing mouthwash as compared to a control mouthwash in controlling dental plaque and gingivitis: a six-month clinical study on adults in San Jose, Costa Rica. The Journal of clinical dentistry. 2011; 22(6):

20 2.4 Diagnose: Gingivitis Professionel tandrensning Ved gingivitis giver gentagne supplerende professionelle tandrensninger ingen formindskelse af gingivitisprævalensen sammenlignet med gentagne mundhygiejneinstruktioner og kontroller alene (godt videnskabeligt belæg) Vedrørende reduktion i gingivitisprævalens ses en signifikant dårligere behandlingseffekt ved gentagne professionelle tandrensninger sammenlignet med tandrensning kombineret med mundhygiejnekontrol og instruktioner (3). To undersøgelser med høj pålidelighed (4,5) viser, at professionelle tandrensninger ikke resulterer i nogen ekstra effekt ud over den, som opnås med gentagne mundhygiejneinstruktioner og kontroller. Bivirkning eller uønsket effekt De inkluderede studier har ikke beskrevet bivirkninger eller uønskede effekter. Referencer 1. Needleman, I, Suvan, J, Moles, DR, Pimlott, J. A systematic review of professional mechanical plaque removal for prevention of periodontal diseases. Journal of clinical periodontology. 2005; 32 Suppl 6: Beirne, P, Forgie, A, Worthington, HV, Clarkson, JE. Routine scale and polish for periodontal health in adults. Cochrane database of systematic reviews (Online). 2005; (1):CD Lightner, LM, O'Leary, JT, Drake, RB, Crump, PP, Allen, MF. Preventive periodontic treatment procedures: results over 46 months. Journal of periodontology. 1971; 42(9): Hugoson, A, Lundgren, D, Asklow, B, Borgklint, G. Effect of three different dental health preventive programmes on young adult individuals: a randomized, blinded, parallel group, controlled evaluation of oral hygiene behaviour on plaque and gingivitis. Journal of clinical periodontology. 2007; 34(5): Jones, CL, Milsom, KM, Ratcliffe, P, Wyllie, A, Macfarlane, TV, Tickle, M. Clinical outcomes of single-visit oral prophylaxis: a practice-based randomised controlled trial. BMC oral health. 2011; 11:35. 20

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

KRONISK PARODONTITIS - FOREBYGGELSE, DIAGNOSTIK OG BEHANDLING

KRONISK PARODONTITIS - FOREBYGGELSE, DIAGNOSTIK OG BEHANDLING KRONISK PARODONTITIS - FOREBYGGELSE, DIAGNOSTIK OG BEANDLING Kommentering af: Kronisk parodontit - prevention, diagnostik och behandling. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2005 Kommenterede

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

Diagnostik og behandling

Diagnostik og behandling Parodontitis Periimplantitis Diagnostik og behandling Eva Karring Tandlæge, ph.d. PTO, maj 2012. Parodontitis Diagnostik: Overordnet diagnose på individniveau. Tanddiagnoser. Behandling: Behandlingsplan

Læs mere

Tandpasta nye indholdsstoffer?

Tandpasta nye indholdsstoffer? Tandpasta nye indholdsstoffer? alan richards I lighed med i de andre skandinaviske lande er tandpastamarkedet i Danmark domineret af nogle få internationale producenter. Nye produkter kommer på markedet

Læs mere

Vedr. anmodning om bidrag til ministerens besvarelse af SUU B 19 spm. 2 om aggressiv parodontose.

Vedr. anmodning om bidrag til ministerens besvarelse af SUU B 19 spm. 2 om aggressiv parodontose. Sundhedsudvalget (2. samling) B 19 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vedr. anmodning om bidrag til ministerens besvarelse af SUU B 19 spm. 2 om aggressiv parodontose.

Læs mere

Periimplantitis. Et stort klinisk problem?

Periimplantitis. Et stort klinisk problem? Periimplantitis. Et stort klinisk problem? SØREN SCHOU, ODD CARSTEN KOLDSLAND, MARTIN SAABY, TORD BERGLUNDH & FLEMMING ISIDOR Summary Peri-implantitis. A significant clinical problem? The occurrence of

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Kort videnskabeligt nyt om probiotika

Kort videnskabeligt nyt om probiotika September 2014 GRATIS MAGASIN Fokus på diabetes Kort videnskabeligt nyt om probiotika 30-40% af prediabetikere udvikler diabetes 2 indenfor 3,5 år Probiotika forebygger halsbetændelse Mundhuleproblemer

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet

Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet Børge Hede Er munden og mundpleje et problem hos den den svage ældre? Det er af betydning at alle sygeplejersker kan give effektiv mundpleje til syge og

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE Fluor Pro-Argin TM teknologi Fluor Op til 20 % større reduktion i antal nye huller i tænderne efter 2 år 1,2 COLGATE, DEDIKERET TIL EN CARIESFRI

Læs mere

FotoSanNewsletter. Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? LAD til PA- behandling KÆRE TANDLÆGE

FotoSanNewsletter. Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? LAD til PA- behandling KÆRE TANDLÆGE FotoSanNewsletter Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? KÆRE TANDLÆGE Når du har læst dette nyhedsbrev håber jeg du vil tænke over de tre følgende spørgsmål: 1 EFFEKTIVITET I PA Kender

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter?

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? T EMA: ORTODONTI Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 30 6 Birte Melsen og Kirsten Warrer Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? Livskvalitet indtager en stadig større plads

Læs mere

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat BUCADOG Mundhygiejne til hund BUCACAT Mundhygiejne til kat Mundhygiejne HAR HUNDEN ELLER KATTEN DÅRLIG ÅNDE? Hvis din hund eller kat lugter dårligt ud af munden, kan det have flere årsager, f.eks infektioner

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mund- og tandhygiejne

Mund- og tandhygiejne Mund- og tandhygiejne Børge Hede Comwell Middelfart 6. maj 2015 Mundhulens bakterieflora WHO In several Western industrialized countries, oral health services are made available to the population, comprise

Læs mere

Parodontitis og diabetes

Parodontitis og diabetes Parodontitis og diabetes CARLA C. PONTES ANDERSEN Diabetes er en metabolisk sygdom med stigende prævalens på verdensplan. Situationen i Danmark er den samme, og det anslås, at ud af 100 voksne danskere

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

HER ER FREMTIDENS VEJ TIL BEDRE MUNDHYGIEJNE!

HER ER FREMTIDENS VEJ TIL BEDRE MUNDHYGIEJNE! HER ER FREMTIDENS VEJ TIL BEDRE MUNDHYGIEJNE! DEN PATENTEREDE PHILIPS SONICARE-TEKNOLOGI TIL EN PERFEKT, REN FORNEMMELSE SÅDAN FUNGERER DEN SONISKE TEKNOLOGI Den patenterede, soniske teknologi renser grundigt,

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

i mund og hjerte hænger sammen

i mund og hjerte hænger sammen Lars Lønstrup, journalist. Klaus Holsting, fotograf Sygdomme i mund og hjerte hænger sammen Jeg forstår godt, at motivationen øges hos plejepersonalet, når de hører om sammenhængene mellem marginal parodontitis

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft 16. april 2013 Siri Beier Jensen, lektor, tandlæge, PhD Afdeling for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi Tandlægeskolen

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters Kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger til fysioterapeuter, der Dette

Læs mere

NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION MARTS 2013. FotoSanNewsletter

NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION MARTS 2013. FotoSanNewsletter FotoSanNewsletter TEMA: Biofilm modulation I dette nummer sætter vi fokus på Bacterial Replacement Therapy (BRT) - en nyt redskab til at ændre mundhulens biofilm fra patogen til ikke-patogen. 1 Reducere

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER Høringsudkast 18. september 2013 Kolofonen laves af Sundhedsstyrelsen xxxx Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø 2013 SAMMENFATNING CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT ODONTOLOGISK INSTITUT D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT Specialtandlæge i Ortodonti 14. Marts

Læs mere

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone!

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få en tandimplantatløsning fra BIOMET 3i Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Som underdirektør i et stort finansieringsselskab

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Valg af bandage gør forskellen

Valg af bandage gør forskellen MINDSKET INFEKTIONSFREKVENS MED 67% 1a,2b MINDSKET FOREKOMST AF BULLAE MED 88% 1a,2b Valg af bandage gør forskellen a En sammenligning mellem standardbandagering, hvor AQUACEL bandagen anvendes i kombination

Læs mere

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET SUND MUND DOLLARGRIN

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET SUND MUND DOLLARGRIN DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET Nr.2/Marts 11 SUND MUND 6TIPS DET CHARMERENDE FOTO: THOMAS SKOU DOLLARGRIN Trods sin store eksponering i offentligheden, er Jason Watt ligesom de fleste andre,

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere