Frem%den med Telemedicin. Klaus Phanareth

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frem%den med Telemedicin. Klaus Phanareth"

Transkript

1 Frem%den med Telemedicin Klaus Phanareth

2 Telemedicinsk Forskningsenhed det Ansa0e i TFE - Lone Schou, ph.d.- studerende - Chris8na Emme, ph.d.- studerende - Anna Svarre Jakobsen, ph.d.- studerende - Klaus Phanareth, leder - Espen Skalle, stud.med., OSVAL ll, webmaster - 2 kommunika8onsmedarbejdere - 3 eksterne lektorer - 1 overlæge 2 projektsygeplejersker (Herlev) Call- center (24- %mers vagthold) - Bemandet med læger/sygeplejersker Samarbejdende hospitalsenheder (internt) - AMA FH - Udgående AMA - Medicinsk afd. M Samarbejdende hospitaler - Herlev (1 overlæge, 2 projektsygeplejersker, 2 afdelinger) Andre - Region Hovedstaden, r, Website:

3 FokusskiG fra sygdom mod sundhed Den demografiske bombe venter forude Forekomst af kronisk sygdom eskalerer Sundhedsvæsenet behandlerkultur har grundlæggende været uændret de sidste 100 år Økonomien er vigende Sundhedsvæsenet som ska[efinancieret hjørnesten i det danske velfærdssystemet er truet, hvis ikke der gøres noget.

4 Stor fokus på Telemedicin

5 Stor fokus på Telemedicin

6 Hvad kan den telemedicinske teknologi bidrage med? Hvad kan telemedicin? 1. Fly[e ambulante kontroller (hosp. ambulatorier) 2. Ersta[e konsulta8oner hos prak8serende læger 3. Gøre indlæggelser 8l udlæggelser (LEON) 4. Pa8entempowerment (myndiggørelse overtage kontrol af egen sygdom) 5. Katalysator for reorganisering i retning af reelt tværsektorielt samarbejde 6. Opgaveglidning (øgede kompetancer i primærsektor) 7. Kvalitetsforbedring 8. Øget livskvalitet 9. Poten8aler ved telemedicinsk hjemme- /selvmonitorering - mulighed for øget transparens af sygdomsak8vitet - hur8gere interven8on ved forværring - - bedre og mere kompetent styring af pa8engorløbet pa8enten som ak8v bidragsyder (pa8enten ansvarliggøres)

7 Telemedicinske koncepter: modenhed/sektorplacering Omfanget af telemedicinske koncepter som er sat i drih er meget begrænset. En opgørelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse over forbruget af telemedicinske ydelser for første halvår 2011 viser, at telemedicin udgør 0,0068 pct. af de samlede sundhedsydelser på offentlige sygehuse i Danmark.

8 Barrierer 1. Den organisatoriske barriere (tovholdere, opgaveglidning, koordinering, samhandling mm.) 2. Lovgivningsbarrieren (ansvar, sikkerhed, deling af data) 3. Kultur- og holdningsbarrieren (de nye roller som pa8ent og behandlere, afstand versus nærhed, teknologiforskrækkelse mm.) 4. Afregningsbarrieren (DRG, ydelsesbaseret afregning, tværsektorielle fordelingsnøgler mm.) 5. Ledelsesmæssige barrierer (drih på bekostning af innova8on) 6. Evidens 7. Disrup8v innova8on barriere eller mulighed?

9 Hvad kan den telemedicinske teknologi bidrage med? Disrup8ve elementer Digitaliseringsbølgen Forløbs Telemedicin Empowerment Sektoropblødning Ydelsesorientering Åbne systemer

10 Hvad kan den telemedicinske teknologi bidrage med? Paradigmeskih? Sundhedsvæsenet anno 2011 Epital pa8ent borger pa8ent forbruger ansvarsfratagelse empowerment diagnose forløb sygdom 8lstand indlagt udlagt Behandler konsulent behandling service behandling forebyggelse/prokras8nering fragmenteret sammenhængende lukkede systemer åbne systemer centralt borgernært monosektoriel tværsektoriel - sektorneutralt DRG- afregning og ydelsesafregning Kontaktbaseret Disease management on schedule on demand få leverandører mange leverandører

11 Udviklingsperspek8vet

12 Effek8vitetsfremmende 8ltag i sundhedsvæsenet : Koordinerede 8ltag som tværsektorielle aktører forenes om at implementere, for at opnå en sam8dig maksimering af pa8entunderstø[else og arbejdskrahbesparelse. Drivkræher: 0 - punkt Eherspørgsel af sundhedsydelser begyndende samarbejde over sektorer Øget effek8vitet (ak8vitet x kvalitet) 0 % Organisering (D.M.) Ressourcedisponering LEON Opgaveglidning Pa8entempowerment 13 Tid

13 Effek8vitetsforøgelser under disrup8onsmedierede transforma8oner : Koordinerede 8ltag som tværsektorielle aktører forenes om at implementere, for at opnå en sam8dig maksimering af pa8entunderstø[else og arbejdskrahbesparelse. Drivkræher: Ydelsesorientering 0 - punkt Eherspørgsel af sundhedsydelser K5 Ydelser Pa8ent Orienteret og kommunikerende Øget effek8vitet (ak8vitet x kvalitet) 0 % 10 % Organisering (D.M.) Ressourcedisponering LEON Opgaveglidning Pa8entempowerment 14 Tid

14 Effek8vitetsforøgelser under disrup8onsmedierede transforma8oner : Koordinerede 8ltag som tværsektorielle aktører forenes om at implementere, for at opnå en sam8dig maksimering af pa8entunderstø[else og arbejdskrahbesparelse. Empowerment Drivkræher: Ydelsesorientering Eherspørgsel af sundhedsydelser 0 - punkt K5 Ydelser Orienteret og kommunikerende Pa8ent K5 Ydelser Tilstandsværktøj Empowerment Uddannelse/ coaching Ak8veret Selvbehandlende Kommunikerende Pa8ent Øget effek8vitet (ak8vitet x kvalitet) 0 % 10 % 30 % Organisering (D.M.) Ressourcedisponering LEON Opgaveglidning Pa8entempowerment 15 Tid

15 Effek8vitetsforøgelser under disrup8onsmedierede transforma8oner : Koordinerede 8ltag som tværsektorielle aktører forenes om at implementere, for at opnå en sam8dig maksimering af pa8entunderstø[else og arbejdskrahbesparelse. Enstrengethed Eherspørgsel af sundhedsydelser Drivkræher: 0 - punkt K5 Ydelser Orienteret og kommunikerende Ydelsesorientering Pa8ent K5 Ydelser Tilstandsværktøj Empowerment Uddannelse/ Health- coaching Pa8ennetværk Pa8engoreninger Ak8veret Selvbehandlende Kommunikerende Empowerment Pa8ent K5 Ydelser Tilstandsværktøj Empowerment Uddannelse/ Coaching TM- callcenter Fælles system Fornyet forretningsmodel Selvbehandlende Kommunikerende Ydelsesproducerende Pa8ent Øget effek8vitet (ak8vitet x kvalitet) 0 % 10 % 30 % 50 % Organisering (D.M.) Ressourcedisponering LEON Opgaveglidning Pa8entempowerment 16 Tid

16 Disrup8ons- og behovstransformeret sundhedsvæsen : Koordinerede 8ltag som tværsektorielle aktører forenes om at implementere, for at opnå en sam8dig maksimering af pa8entunderstø[else og arbejdskrahbesparelse. Empowerment Drivkræher: Eherspørgsel af sundhedsydelser 0 - punkt K5 Ydelser Orienteret og kommunikerende Ydelsesorientering Pa8ent K5 Ydelser Tilstandsværktøj Empowerment Ak8veret Selvbehandlende Kommunikerende Pa8ent K5 Ydelser Tilstandsværktøj Empowerment TM- callcenter Fælles system Fornyet forretningsmodel Selvbehandlende Kommunikerende Ydelsesproducerende E- pital Øget effek8vitet (ak8vitet x kvalitet) 0 % 10 % 30 % 50 % Organisering (D.M.) Ressourcedisponering LEON Opgaveglidning Pa8entempowerment 17 Tid

17 E- pitalprojektet et osteklokke studie Sundhedstrekanten i en osteklokke Forskningsins8tu8oner (DTU, Kbh s universitet, Ingeniørhøjskolen) (hjemmepleje, plehjem, sundhedscenter, socialservice) Lægepraksis er

18 E- pitalprojektet et osteklokke studie Sundhedstrekanten i en osteklokke Forskningsins8tu8oner (DTU, Kbh s universitet, Ingeniørhøjskolen) Drih (hjemmepleje, plehjem, sundhedscenter, socialservice) Forskning Organisering Lægepraksis er

19 EPITALET Betegnelse for et disrup8onstransformeret sundhedsvæsen udsprunget af et behovsdrevet paradigmeskih, der gennem sektoropblødning og nyorganisering har skabt et tværsektorielt samarbejdende, sammenhængende og servicerende sundhedsvæsen båret af telemedicinske ydelser med borgeren som en proak8v medspiller

20 EPITALETS referencegruppe (>50 fagpersoner) Offentlige virksomheder Borgmester - Lyngby/Taarbæk kommune Afd. Leder, Service og Sundhed - Lyngby/Taarbæk kommune s direktør Frederiksberg s vicedirektør - Frederiksberg Direktør Danske Pa8enter Direktør - Lungeforeningen Københavns Fagspecialister Overlæge, Enhed for Klinisk Kvalitet, Hovedstadregionen Overlæge, Enhed for kroniske pa8engorløb, Bispebjerg Ledende overlæge, Hvidovre Specialeansvarlig overlæge, Herlev Specialeansvarlig, overlæge, Gentohe Specialeansvarlig overlæge, Frederiksberg IT- arkitekt, Hovedstadsregionen Kommunika8ons- og ledelsesekspert Leverendører Viewcare Pallas Informa8k DM- sohware Logica KMD SAS Ins8tute 6 poten%elle ph.d.- studerende Forsknings- og uddannelsesins%tu%oner Studieleder Human Centered Compu8ng - Københavns Universitet Networks Tecnology and Service Plagorms DTU Networks Tecnology and Service Plagorms DTU Studieleder Ingeniørhøjskolen Ballerup Projektchef MPM Teknologisk Ins8tut

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Barrierer for optimal behandling af KOL

Barrierer for optimal behandling af KOL Dokumentation: Barrierer for optimal behandling af KOL Eksperter har defineret syv barrierer, som hindrer den bedst mulige KOL-behandling. Forfattere: Jørgen Vestbo Peter Lange Jesper Lykkegaard Jens Søndergaard

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 1 10-02-2011 14:21:27 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 2 10-02-2011 14:21:27 Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Triple Aim i den midtjyske region Pa5entsikkerhedskonferencen 2014, parallelsession 6

Triple Aim i den midtjyske region Pa5entsikkerhedskonferencen 2014, parallelsession 6 Triple Aim i den midtjyske region Pa5entsikkerhedskonferencen 2014, parallelsession 6 Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Lidt om Triple Aim Triple Aim er et universelt metoderedskab,

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Nærbilleder af livet med kronisk sygdom

Nærbilleder af livet med kronisk sygdom Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.04 Den kroniske patient Nærbilleder af livet med kronisk sygdom Lone Grøn Signe Vang Mette Kellberg Herholdt Mertz Den kroniske patient Nærbilleder af livet med

Læs mere