Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang"

Transkript

1 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl Deltagere Afbud Udeblevet Dagsorden Bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer Lars Andersen, Marie-Louise Scharling, Tina Jensen, Svend Erik Pedersen, Grete Kristiansen, Kim Gunnarson og Paul Nielsen Repræsentantskabsmedlemmer Michael Larsen Suppleanter til repræsentantskabet Maria Nielsen Fra administrationen Laila Anine Jensen, Claus Sieben Hansen og Lene Terpe (referent) Laila Arlofelt og Torben Ljungkvist Irene Jørgensen, Michael Jensen, Svend Vang og Bjarne Rasmussen 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 6. maj Revisionsprotokollat 4. Optagne lån i perioden 6. maj - 8. oktober Flyttelejligheder og syn heraf 6. Råderetten 7. Behandling af indkomne forslag 8. Budget 2015 a. Boligorganisationen Kirstinevang b. Boligorganisationens afdelinger Kornvænget Egebjerghaven Børneinstitutionen 9. Renoveringsarbejder: a. Udvendig gavlisolering - afd. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg er formand Lars Andersen, Tina Jensen, Svend Erik Pedersen og Kim Gunnarson 11. Meddelelser a. Fra formanden b. Fra administrationen c. Fra afdelingerne d. Fra medarbejderrepræsentanten e. Fra kommunens repræsentant 12. Fastsættelse af næste mødedato - forslag 23. april Eventuelt. 525

2 ad 1 - Valg af dirigent Lars Andersen blev valgt som dirigent. ad 2 - Godkendelse af referat fra kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 6. maj 2014 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. ad 3 - Revisionsprotokollat Ingen indførsel. ad 4 - Optagne lån i perioden 22. april oktober 2013 Der er ikke optaget lån i perioden. På grund af den nuværende favorable rente er der påtænkt gennemført flere konverteringer inden årets udgang. ad 5 - Flyttelejligheder og syn heraf Afdelingsbestyrelsen i afdeling har arbejdet på at forbedre standarden i flyttelejligheder og de økonomiske konsekvenser heraf. De opfordrede derfor til, at der afholdes et møde, hvor det aftales hvilke arbejder, der skal udføres i flyttelejlighederne og om standarden skal forbedres. Medarbejderrepræsentanten foreslog, at bestyrelsen tilmeldes et synskursus. Det blev besluttet, at bestyrelsen indkalder til et møde om syn af flyttelejligheder. ad 6 - Råderetten Afdelingsbestyrelsen i afdeling har arbejdet med råderetten og ønskede at høre repræsentantskabets holdning til maksimumshuslejen i forhold til råderetten. Administrationen oplyste, at der er en grænse på godtgørelsesbeløbet på kr. som skal afskrives over mindst 10 og maksimalt 20 år. Arbejdet skal godkendes før igangsættelse. ad 7 - Behandling af indkomne forslag Der var modtaget følgende forslag fra Tina Jensen. Ændring af vedtægter/forretningsorden, således at der til møder ikke kan stilles forslag med mindre man kommer til selve møderne. Det gælder beboer- og bestyrelsesmøder. Vi mener ikke, det er rimeligt, at en beboer kan komme med en lang liste af forslag for så ikke at komme til beboermødet. Det vil være rart hvis der fremover kunne stå i dagsordenen/mødeindkaldelsen at man har mødepligt hvis man kommer med forslag. Administrationen oplyste, at i henhold til Boligselskabernes Landsforening er der ikke krav om, at forslagsstiller er til stede, men derimod krav om, at forslag skal behandles, når det er modtaget skriftligt og rettidigt. Dirigenten på mødet kan herefter høre de fremmødtes mening om behandling heraf. Se endvidere: samt Børge Højlunds Beboerdemokrati uden begrænsninger side

3 ad 8 - Budget 2015 a. Boligorganisationen Kirstinevang Boligorganisationens budget for 2015 blev gennemgået. Almenbos administrationsbidrag fastholdes med kr. inkl. moms og bruttoadministrationsbidraget for 2015 for afdelingerne udgør kr. pr. lejemålsenhed pr. år. Bestyrelsen godkendte budgettet for Boligorganisationen Kirstinevang. b. Boligorganisationens afdelinger Budgettet anviser fastholdelse af lejen pr. 1. januar 2015 med en gennemsnitlig leje på 790 kr. m 2 pr. år for familieboliger. Gennemsnitslejen for de ældre- og handicapegnede boliger er 893 kr. m 2 pr. år inkl. beløbet til renoveringsprojektet og faldstammeudskiftningen. Bestyrelsen godkendte budgettet for afdeling. Kornvænget Budgettet anviser fastholdelse af lejen pr. 1. januar 2015 med en gennemsnitsleje på 873 kr. m 2 pr. år for familieboliger og 754 kr. m 2 pr. år for ungdomsboliger. Bestyrelsen godkendte budgettet for afdeling Kornvænget. Egebjerghaven Budgettet anviser en lejeforhøjelse pr. 1. januar 2015 på 2,2 % svarende til kr. og en gennemsnitsleje på 965 kr. m 2 pr. år for familieboliger, 841 kr. m 2 pr. år for ungdomsboliger og kr. m 2 pr. år for ældre- og handicapegnede boliger. Bestyrelsen godkendte budgettet for afdeling Egebjerghaven. Børneinstitutionen Budgettet anviser en lejeforhøjelse pr. 1. januar 2015 på 3,1 % svarende til kr. og en gennemsnitsleje på kr. m 2 pr. år. Budgettet er fremsendt til Ballerup Kommune til orientering. Bestyrelsen godkendte budgettet for Børneinstitutionen. ad 9 - Renoveringsarbejder a. Udvendig gavlisolering - afd. Administrationen oplyste, at tidsplanen holder og arbejdet forventes afsluttet i løbet af november måned. Administrationen har fået flere positive tilbagemeldinger allerede, idet de berørte beboere har bemærket, at temperatursvingningerne er mindre end tidligere. Endvidere vil ventilationshullerne i alle facader blive lukket inden vinter. Der blev spurgt, om de udskiftede badeværelsesvinduer kan vendes. Administrationen svarede, at dette kunne de og at ejendomskontoret vil omdele brugermanualer til de nye vinduer. Afdeling ønskede at få tilsendt udbudsmaterialet på projektet, hvilket administrationen fremsender snarest muligt. ad 10 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er formand Lars Andersen, Tina Jensen, Svend Erik Pedersen og Kim Gunnarson Lars Andersen, Tina Jensen, Svend Erik Pedersen og Kim Gunnarson blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. 527

4 Jane Maarbjerg blev valgt som 1. suppleant og Tom Møller blev valgt som 2. suppleant for afdeling Michael Larsen blev valgt som suppleant for afdeling Kornvænget Michael Jensen blev valgt som suppleant for afdeling Egebjerghaven Bestyrelsen består herefter af: Valgte medlemmer: Lars Andersen, formand Marie-Louise Scharling, næstformand Tina Jensen Grete Kristiansen Laila Arlofelt Svend Erik Pedersen Kim Gunnarson Paul Nielsen ( ) afdeling Egebjerghaven ( ) afdeling ( ) afdeling Kornvænget ( ) afdeling Egebjerghaven ( ) afdeling ( ) afdeling ( ) afdeling ( ) medarbejderrepræsentant Udpegede medlemmer: Irene Jørgensen indtil 31. december 2017 Jane Maarbjerg, 1. suppleant Tom Møller, 2. suppleant Michael Larsen, suppleant Michael Jensen, suppleant ( ) afdeling ( ) afdeling ( ) afdeling Kornvænget ( ) afdeling Egebjerghaven ad 11 - Meddelelser a. Fra formanden Formanden havde ingen meddelelser. b. Fra administrationen Administrationen oplyste, at der i forbindelse med AKB Lyngbys indtræden i Almenbo ansættes en ny udlejningsmedarbejder i administrationen pr. 1. december c. Fra afdelingerne Afdeling orienterede om, at der i 2015 skal afholdes ekstraordinært afdelingsmøde om etablering af dørtelefoner og om råderetten. Afdeling Egebjerghaven oplyste, at der i 2015 skal afholdes ekstraordinært afdelingsmøde om ændring af antenneanlæg fra sløjfe- til stikledningsanlæg. Afdelingen har i 2014 haft to store vandskader, hvoraf den ene - en lækageskade med sivende vand - er blevet afvist af forsikringsselskabet. Afdelingen vil derfor ansøge på næste organisationsbestyrelsesmøde om et tilskud til dækning af skaden. d. Fra medarbejderrepræsentanten Medarbejderrepræsentanten havde ingen meddelelser. e. Fra kommunen repræsentant Kommunens repræsentant var igen ikke mødt. ad 11 - Fastsættelse af næste mødedato Næste møde blev aftalt til den 23. april 2015 kl

5 ad 12 - Eventuelt Afdelingsbestyrelsen i havde været til møde med YouSee/Dansk Kabel-TV, som vil fremsende materiale omkring omlægning af antenneanlægget. Afdelingsbestyrelsen videresender materialet til administrationen. Afdelingsbestyrelserne ønsker de nye lokalaftaler fremsendt i kopi. Mødet sluttede kl Referent formand Dirigent Lene Terpe Lars Andersen Lars Andersen 529

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere