Valdemar Smith. Konsolideringstendenser i luftfarten: Er SAS interessant for Lufthansa?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "108.835 Valdemar Smith. Konsolideringstendenser i luftfarten: Er SAS interessant for Lufthansa?"

Transkript

1 Bachelorafhandling Institut for Økonomi Forfatter: Casper Norre Christensen Antal tegn: Vejleder: Valdemar Smith Konsolideringstendenser i luftfarten: Er SAS interessant for Lufthansa? AARHUS UNIVERSITY BUSINESS & SOCIAL SCIENCES MAJ 2013

2 Abstract The European Airline industry has been through several changes in the last 20 years, as a result of an increased liberalization of the industry. The increased liberalization has made it possible for the airline firms to operate across national borders and has led to increased M&A activities. The M&A activities are also necessary for the firms to defend themselves against the uncontrollable external factors that are affecting the industry. Firms that have not had the financial strength to solve problems caused by the uncontrollable factors might end up in bankruptcy. Lufthansa Group has been a major player in the M&A activities by making several acquisitions of other airlines. SAS Group is one of the only traditional flagcarriers left in the European Market because it has not been involved in the M&A activities. In 2008, LH Group was close to acquiring SAS Group, but the financial crisis made the company withdraw its offer and no official negotiations have been made between the parties since. The main objective of this thesis is to conclude whether LH Group considers SAS Group as an interesting target company. This will be done by conducting an analysis to determine which strategic and profit maximizing motives LH Group might have. Furthermore, it will analyze how the competition authorities will treat the possible merger. Some of the strategic motives will be analyzed by using the VRIO-model to determine which competitive advantages SAS Group possesses. The profit maximizing motives will be done by analyzing theory assumptions from general industrial economics to conclude if motives exist in this case. To determine how the competition authorities will treat the merger, earlier M&A cases will be used from the European airline industry to draw general assumptions that can be utilized for this particular case. The analysis of the strategic motives showed that SAS Group has resources that can be considered as competitive advantages, which partly can be maintained if the company is acquired by LH Group. The competitive advantages that SAS Group possesses include the high customer base in the Nordic market, the strong brand value and its market leader position in the Scandinavian main airports. The first competitive advantage mentioned is possible to maintain after an acquisition, however, the last two mentioned depend on how the newly merged company will handle the resources and how the competition authority will react. Furthermore, LH Group has a strategic motive to continue making M&A later in the future to achieve growth. By an analysis of the target companies, SAS Group is considered the most interesting acquisition for LH Group.

3 The first part of the analysis of the profit maximizing motives treated cost saving motives and the results concluded that these savings were possible. The cost savings would be derived from Economics of Scale by pooling of support functions, jointing procurement of the air fleet and purchasing economies obtained by quantity discounts. Furthermore, cost savings will be derived from synergy efficiencies by the combination of the two firm s individual route networks and capital. The second part of the analysis of the profit maximizing motives showed that LH Group and SAS Group will obtain a dominating position in the Central and Northern European market and thereby increase their market power. This motive will probably be reduced by the intervention of the EU-Commission. The EU-Commission will require heavy undertakings if a merger between the two companies were proposed. The undertakings will primarily consist of requirements for the involved companies to give away certain slots to competitors. Analysis of earlier undertakings has shown that the effects of these undertakings are not optimal. Because of this, the profit maximizing motive of increasing market power can be possible to obtain anyway. As a result of the analysis it is evaluated that SAS Group is an interesting target company for LH Group. It is expected that the acquisition will be completed one day, but LH Group is not making M&A by the time. If another company tried to acquire SAS Group, LH Group will react and make an offer as well, to avoid the loss of a valuable partner. This is not expected to happen at the moment, and therefore, an acquisition will not be happening in the short term.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Strukturel analyse af den europæiske luftfart Markedsform Produktet Udbyderne Nye indtrængere Switching costs Koncentrationen af købere Priselasticitet LH Groups strategiske motiver for at overtage SAS Konkurrencemæssige fordele i SAS Stor kundebase i det nordiske marked Stærk brandværdi Markedsleder i de skandinaviske hovedlufthavne Bevarelse af de konkurrencemæssige fordele efter overtagelse LH Groups vækstmuligheder Alternative opkøbsmål Truslen fra andre opkøbere Omkostningsbesparelsesmotiver i en fusion mellem LH Group og SAS Economies of Scale Sammenlægning af støttefunktioner Flyflåden Economies of Scope Purchasing economies Køb af fly Køb af brændstof Finansiering Markedsmagtsmotiver i en fusion af LH Group og SAS... 28

5 5.1 Strukturelle markedsforhold Markedsafgrænsning Markedskoncentration Markedsandele Nye indtrængere Efterspørgselsfaktorer Købernes magt Delkonklusion Konkurrencemyndigheders indgriben mod markedsmagt Fusionsbestemmelserne i EU SIEC-testen Efficiensforsvar Failing firm defence Afgivelse af tilsagn ved fusion Tilsagnenes effekt Delkonklusion Vurdering af om SAS er et interessant opkøbsmål for LH Group Konklusion Kildefortegnelse Bilagsliste Bilag 1 Alliancernes markedsandele Bilag 2 Interview med Dr. Olaf Zeike Bilag 3 - Telefoninterview med Frank Holton Bilag 4 Definition af lufthavnskoder... 52

6 1. Indledning Den europæiske luftfart har de seneste 20 år ændret sig meget, som følge en øget liberalisering af branchen. Liberaliseringen af den europæiske luftfart startede d. 1. januar 1993, da EU fjernede en større del af de restriktioner, der hidtil havde været for luftfarten i EU. 1 De ændrede restriktioner medførte bl.a. fri adgang til at operere på tværs af landegrænserne for luftfartsselskaber fra EU s medlemslande, hvilket har ført til konsolideringer mellem selskaber fra forskellige lande. Luftfartsbranchen har stor risiko for at blive påvirket af ukontrollerbare eksterne faktorer, der kan medføre alvorlige konsekvenser for indtjeningen. 2 I de senere år har finanskrisen gjort vilkårene for selskaberne svære, og dertil har der været stigende brændstofpriser og naturkatastrofer såsom askeskyen på Island og jordskælvskatastrofen i Japan. De selskaber der ikke har den tilstrækkelige finansielle styrke kan komme i store problemer ved tilsvarende situationer. Det har ført til en større grad af konsolidering ved fusioner og opkøb i de senere år, for at selskaberne kan stå stærkere overfor de ukontrollerbare faktorer. Denne konsolidering er nødvendig, og forventes at fortsætte for at selskaberne er i stand til at overleve. 3 Lufthansa Group (LH Group) har været dominerende i konsolideringstendensen der har været i europæisk luftfart de senere år ved selskabets opkøb af bl.a. af Austrian, Brussels og SWISS, så koncernen nu omfatter otte forskellige selskaber. 4 SAS Group er en de få netværksselskaber i Europa der endnu ikke har været involveret i fusioner eller opkøb. SAS Group, der i denne afhandling blot vil benævnes SAS, inkluderer udover moderselskabet Scandinavian Airlines, datterselskaberne Widerøe og Blue1. Der har tidligere været forhandlinger mellem LH Group og SAS om en overtagelse af SAS. Parterne var i 2008 så langt fremme i forhandlingerne, at der var aftalt en dato for hvornår opkøbet skulle annonceres. 5 Inden denne dato indtraf, gik den amerikansk bank Lehmann Brothers konkurs, hvilket gjorde de finansielle markeder urolige og indikerede starten på den kommende finanskrise. LH Group vurderede, at tidspunktet var for risikabelt til at foretage opkøb og afbrød derfor det forestående opkøb af SAS. Der har siden det afbrudte opkøb i 2009 ikke været officielle forhandlinger mellem parterne. Formålet med denne afhandling 1 Doganis (2006) s Doganis (2006) s. 8 3 Doganis (2006) s Selskaberne er følgende: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, SN Brussels, Germanwings, Lufthansa CityLine, Air Dolomiti og Eurowings, samt disse selvstændige selskabers datterselskaber. 5 Finansavisen (2011) Side 1/52

7 er derfor at undersøge, om LH Group er interesseret i, at SAS skal være det næste selskab der skal overtages af det tyske selskab. I vurderingen af om SAS er et interessant opkøbsmål, vil det være relevant at undersøge om selskabet er i besiddelse af konkurrencemæssige fordele, som LH Group kan have strategiske motiver til at overtage. LH Groups strategiske motiver kan også indebære overvejelser om alternative muligheder for ikke-organisk vækst, hvilket gør det relevant at undersøge disse muligheder. Ifølge den industriøkonomiske teori, er en af grundene til at virksomheder fusionerer et motiv om at opnå øget profit. Den øgede profit kan opnås ved øget markedsmagt og ved omkostningsbesparelser som følge af fusionen. For at fastslå om SAS er interessant for LH Group, vil det være vedkommende at undersøge, om LH Group kan have motiver til at opnå profit ved at fusionere med SAS. Konkurrencemarkedet som de to selskaber opererer på, er reguleret af konkurrencemyndighederne der skal sikre en effektiv konkurrence i markederne. Hvis LH Group er interesseret i at overtage SAS, vil overtagelsen skulle godkendes af konkurrencemyndighederne. Det er derfor relevant at undersøge, hvordan konkurrencemyndighederne vil behandle en fusion mellem parterne. 1.1 Problemformulering Er SAS et interessant opkøbsmål for Lufthansa Group? o o o Har Lufthansa Group strategiske motiver til at overtage SAS? Kan Lufthansa Group og SAS opnå omkostningsbesparelser ved en fusion? Har Lufthansa Group og SAS mulighed for at opnå markedsmagt ved en fusion? Hvordan vil konkurrencemyndighederne reagere på markedsmagt? 1.2 Afgrænsning Denne afhandling afgrænser sig til at omfatte den europæiske luftfart. Det vil hovedsageligt være området der betegnes som Vesteuropa der fokuseres på, idet de tre store europæiske hovedlufthavne i Paris, London og Frankfurt er placeret i denne del af Europa. Som en del af den europæiske luftfart eksisterer der et marked for cargotransport. Dette marked udgør en mindre del og er udeladt fra denne afhandling, der vil fokusere på passagertransport ved rutetrafik. Afgrænsningen omfatter sig endvidere til netværksselskaber, da det er netværksselskaberne SAS og LH Group der er valgt som grundlag for casen. Det udelukker ikke en omtale af lavprisselskaberne, men medfører at disse i de fleste anledninger bliver tilsidesat. Da netværksselskaber primært flyver mellem Side 2/52

8 hovedlufthavne i de enkelte byer, vil det være hovedlufthavnene der bliver taget udgangspunkt i når et rutenet analyseres med henblik på at fastslå antallet af forbindelser mellem to forskellige byer. Der vil i afhandlingen kun blive fokuseret på horisontale fusioner herunder horisontale fusionsmotiver. På engelsk anvendes begreberne fusioner og opkøb under et samlet begreb kaldet mergers & acquisitions. I denne opgave vil begreberne fusion og opkøb blive anvendt synonymt om situationer hvor to eller flere virksomheder konsoliderer. Anvendelsen af begrebet er situationsbestemt af den kontekst begrebet indgår i. 1.3 Metode I afhandlingen vil der blive anvendt forskellige datakilder for at skabe en bred understøttelse af argumentationen. Alle dataene er blevet behandlet med en kildekritisk tilgang. I analysen af de strategiske motiver til at foretage opkøbet er der blevet taget udgangspunkt i VRIOmodellen fra Lynch (2009), for at fastslå hvilke konkurrencemæssige fordele SAS er i besiddelse af. De strategiske motiver bliver endvidere analyseret ud fra sekundære datakilder bestående af nyhedsartikler og faglige publikationer. Til at understøtte de sekundære datakilder er der udarbejdet primære data ved et interview med en tysk luftfartsekspert, der kan bidrage med et tysk perspektiv på LH Groups strategiske motiver. Analyserne i afhandlingen er foretaget med baggrund i grundlæggende industriøkonomisk teori. Til at analysere potentialet for omkostningsbesparelser og markedsmagt på bestemte ruter er der i afhandlingen analyseret data for de enkelte selskabers afgange på de givne ruter. Denne metode har været anvendt for at tilføre kvantitative data til opgaven, der kan understøtte argumentationerne fra de kvalitative data og den industriøkonomiske teori. Argumentationer vil i flere tilfælde blive understøttet af afgørelser fra tidligere fusionscases fra den europæiske luftfartsindustri, for at begrunde antagelserne om potentialet for markedsmagt og EU- Kommissionens indgriben ved en fusion mellem LH Group og SAS. 2. Strukturel analyse af den europæiske luftfart Liberaliseringen i den europæiske luftfart har afstedkommet en øget globalisering, hvor store netværksselskaber opererer på tværs af landegrænser. Den øgede globalisering var medvirkende til, at der i 1997 blev oprettet den første globale luftfartsalliance, Star Alliance, bestående af selskaberne Lufthansa, Side 3/52

9 SAS, Air Canada, United Airlines og Thai Airways. 6 Den anden store alliance, oneworld, blev oprettet i 1998 og anført af selskaberne American Airlines og British Airways 7. Den sidste af de tre store alliancer, SkyTeam, startede i år 2000, hvor bl.a. Air France og Delta Airlines var deltagende. 8 De tre alliancer af netværksselskaber dominerer i dag den internationale luftfart med et stærkt samarbejde på rutenetværket internt i de enkelte alliancer. Den øgede liberalisering har også medført øget konkurrence mellem selskaberne, da det enkelte selskab ikke længere har enerettighederne til det nationale hjemmemarked. Selskaberne der beskæftiger sig med lufttransport af passagerer kan opdeles i to hovedtyper. Den ene type er de traditionelle Full Service Airlines (FSA), såsom Lufthansa og SAS, som tilbyder en flybillet hvor alt service er inkluderet i prisen. Den anden type er Low Cost Carriers (LCC), også betegnet lavprisselskaber, der udbyder en lavere service til en lavere pris. På globalt plan udgjorde LCC i ,6 % af den samlede sædekapacitet(ask) på ruteflytrafikken. 9 Lavprisselskaberne i Europa flyver hovedsageligt på de intraeuropæiske ruter, hvor netværksselskaberne primært skaber deres indtjening på de interkontinentale ruter fra hovedlufthavnene. Netværksselskaber anvender hovedsageligt de intra-europæiske ruter som feedertrafik fra de regionale lufthavne til hovedlufthavnene. Derfor har netværksselskaberne stor konkurrence fra LCC på point-to-point trafikken i indenrigsmarkedet i Europa, hvor LCC i 2010 havde en markedsandel på 35,5 % af den intra-europæiske lufttrafik. 10 I det følgende vil en række strukturelle forhold i luftfartsindustrien blive analyseret, for at opnå en forståelse af de faktorer der præger konkurrencen i branchen. 2.1 Markedsform Som grundlæggende element i de strukturelle forhold er markedsformen, der påvirker de andre strukturelle elementer i branchen. Markedsformen kan bestemmes ud fra forbrugernes præferencegrad for det udbudte produkt og antallet af udbydere på markedet Produktet Netværksselskaberne udbyder en serviceydelse der består i at transportere passagerer fra punkt a til punkt c via punkt b, da selskaberne opererer som et netværk mellem destinationer i hele verden med deres hubs i centrum. Et hub er, i flyterminologi, et udtryk for en central hovedlufthavn der har et stort antal 6 Star Alliance 7 oneworld 8 SkyTeam 9 EU-Kommissionen (September 2011) s EU-Kommissionen (September 2011) s.97 Side 4/52

10 destinationer i dets netværk. Lavprisselskaberne udbyder at transportere passagerer fra punkt a til b, da de kun udbyder rejser fra én destination til en anden og er derfor ikke en del af det samme marked som netværksselskaberne. Der er enkelte parametre hvor netværksselskaberne forsøger at differentiere sig fra hinanden ved at tilbyde en række tillægsydelser. Det gøres bl.a. ved at tilbyde ekstra komfort på rejsen, udbud af wifi og bonusprogrammer, hvor der derved forsøges at skabe et heterogent produkt. Hovedydelsen, at transportere passagerer mellem destinationer, håndteres meget identisk af selskaberne og derfor anses ydelsen som homogen med en række biprodukter der kan gøre produktet mere heterogent Udbyderne Der er på det europæiske marked tre såkaldte megacarriers, LH Group, Air France/KLM og IAG, hvilket illustreres i tabel 1. De tre megacarriers omsætter cirka 70 % af det samlede antal indtægtsbærende passagerkilometre blandt medlemmerne af AEA, der er sammenslutningen af europæiske netværksselskaber. De tre selskabers høje markedsandel skyldes især, at selskaberne har været førende i den konsolideringstendens der har været i den europæiske luftfart. Tabel 1:Revenue Passenger-KM (RPK) 2010 blandt AEA medlemmer RPK (millioner) Andel af RPK for AEA medlemmer Lufthansa Group ,8 23,55% Air France/KLM ,1 25,96% IAG ,5 21,07% Total for de tre megacarriers ,4 70,58% Total for AEA ,3 100,00% 11 Da de tre megacarriers markedsandel tilsammen udgør mere end 70 % indikerer det en koncentreret branche med få store udbydere. Markedsformen betegnes derfor som et oligopol, da der er få store udbydere og et homogent produkt. Selvom markedsformen er oligopolistisk på det europæiske marked for netværksselskaber, er det oftest en anderledes markedsform der kendetegner de enkelte ruter mellem byerne i Europa. På flere af de regionale ruter indenfor EU bliver ruterne opereret af kun én eller to udbydere og derfor kan disse ruter betegnes som monopolistiske eller duopolistiske. 11 Selvkonstrueret, baseret på EU-kommissionen (September 2011) s.84 Side 5/52

11 Ruten mellem København og Stockholm opereres af de skandinaviske selskaber SAS og Norwegian med henholdsvis 8-12 og 3-5 daglige afgange. 12 Dette er et eksempel på en rute, hvorpå der er duopol, da de to udbydere er alene om at operere denne rute. Ruten mellem Frankfurt og København opereres af Lufthansa og SAS der tilsammen har 5-6 daglige afgange på ruten. 13 Da de to selskaber har indgået et joint venture 14 om at dele alle indtægter og udgifter på deres ruter mellem Skandinavien og Tyskland, anses det derfor som et monopol de to selskaber har på denne rute. 2.2 Nye indtrængere Der vil for et nystartet netværksselskab være store investeringer forbundet med at indtræde i branchen, da selskabet vil være tvunget til at besidde et større antal fly, for at oprette det rutenetværk der er nødvendigt for at kunne operere som netværksselskab. Dertil kræver det en række tilladelser, bl.a. en AOC tilladelse, der giver ret til at agere som flyselskab på kommerciel basis. Nye netværksselskaber opstår sjældent som følge heraf, og derfor vil der i dette afsnit fokuseres på etablererede selskaber der går ind på et nyt marked, da det er det mest sandsynlige indtrængningspunkt overfor netværksselskaber. Et etableret selskab der går ind på et nyt marked, kan være en udbyder der forsøger at indtræde på en rute den normalt ikke opererer på, eller en udbyder der forsøger at indtræde i en hel region for at etablere flere ruter i regionen. I flere af hub-lufthavnene i Europa er der et enkelt selskab, der har en høj andel i antallet af slots i lufthavnene. Et slot er en tilladelse til at benytte en lufthavns infrastruktur på et fast defineret tidspunkt. Det er tilfældet i Heathrow lufthavnen i London, hvor British Airways har 53 % af alle slotsene, mens andelene for Air France/KLM og LH Group i deres respektive hub-lufthavne i Charles De Gaulle lufthavnen i Paris og Frankfurt International Airport er endnu større. 15 Da lufthavnene har begrænset kapacitet på de populære afgangstidspunkter, er det oftest de dominerende selskaber der besidder de populære slots, fordi de har haft dem i flere år. Denne beskyttelse kaldes grandfather rights. Hvis et selskab anvender sine slots i minimum 80 % af en fartplansperiode, har selskabet ret til samme slot i den samme fartplansperiode året efter 16, og derfor kan det være svært for nye indtrængere at få adgang til de populære slots i lufthavnene. Hvis ikke de nye indtrængere kan komme i besiddelse af de favorable afgangstider, vil det være svært for dem at tiltrække kunder og derfor svært at etablere sig på ruterne. Retten til slots udgør derfor en stor adgangsbarriere i branchen. 12 KVS Availability tool; Undersøgt for perioden April KVS Availability tool; Undersøgt for perioden April EU-Kommissionen (1996) 15 Checkin.dk (3. juni 2012) 16 EU-Kommissionen:Slots Side 6/52

12 For flyselskaber er der lave sunk costs forbundet med at indtræde på en ny rute såvel som at forlade en rute, forudsat at selskabet i forvejen har en etableret flyflåde den kan indsætte på ruten. Viser ruten sig ikke at være profitabel, kan selskabet hurtigt forlade ruten igen og anvende flyet på en anden rute i stedet for. En anden væsentlig del af det at etablere sig på en ny rute vil være at sikre ground handlingen ved afgangene. Ground handling er et begreb der dækker over de fleste aktiviteter som er nødvendige for flyene i lufthavnene. Dette inkluderer bl.a. check-in, boarding ved gaten, bagagehåndtering og rengøring af flyene. Ground handlingen kan købes af lufthavnen, en handling agent eller er muligt at få et andet luftfartsselskab til at varetage. Selskaber vil dermed ikke være påtvunget ansættelse og investeringer i ground handling ved at indtræde på et nyt marked. Da investeringerne i form af sunk cost er lave ved at indtræde på en ny rute, er adgangsbarriererne små. De europæiske netværksselskaber er stærkt repræsenteret i de tre globale luftfartsalliancer. Det er selskaber fra de tre alliancer der udgør 88 % af de indtægtsbærende passagerkilometre blandt netværksselskaberne i AEA. 17 Mange af allianceselskaberne har indbyrdes codeshare aftaler, hvor det vil være ét selskab der operer en flyvning på en given rute, men hvor kunder også kan bestille ruten igennem codeshare-partneren i dennes navn. Der findes også interline aftaler hvor der er en aftale omkring billettering og bagage mellem selskaber, men til forskel fra codeshare bestilles billetten i det opererende selskabs navn. Codeshare og interline aftaler gør det muligt for netværksselskaber at tilbyde deres kunder at bestille hele rejsen ved dem, selvom rejsen ikke er non-stop. Det gør det nemmere for selskaberne at feede trafik fra de mindre lufthavne ind til et hub, for derefter transportere kunderne derhen i verden hvor de skal hen. Aftalerne finder sted både i og på tværs af alliancerne. Hvis nye indtrængere på markedet ikke har mulighed for at opnå codeshare aftaler eller er en del af en alliance vil det være svært at skabe trafik på langdistanceruter, da selskabet ikke har de korte ruter til at feede trafikken til langdistanceruterne. Det gør det til en adgangsbarriere for nye indtrængere. Det europæiske marked for luftfart er reguleret af EU, og som følge af liberaliseringen af luftfarten er det muligt for selskaberne fra EU-landene at operere på tværs af landegrænserne i EU. Det indre marked i EU udelukker samtidig også selskaber fra ikke-eu-lande at operere på intra-europæiske ruter og begrænser derved konkurrencen fra udefrakommende. I 2010 blev anden fase af aftalen EU-US open skies agreement dog vedtaget, der har givet amerikanske selskaber ret til at operere passagerservice mellem to 17 Bilag 1 Side 7/52

13 forskellige EU-destinationer. 18 For amerikanske selskaber vil det derfor være lettere at indtræde på det europæiske marked. Overordnet for det europæiske marked vurderes det ud fra ovenstående analyse at det er let for selskaber at indtræde på nye ruter eller i nye regioner. De lave sunk costs forbundet med at gå ind på en ny rute er det mest afgørende element i denne vurdering, understøttet af den lette adgang der er til at operere på tværs af landegrænser. På ruter hvor der er begrænsede adgangsmuligheder som følge af begrænset kapacitet i lufthavnene vurderes nye indtrængeres muligheder at være sværere. Derfor kan nye indtrængeres muligheder være svære på specifikke ruter. 2.3 Switching costs Switching costs omfatter omkostninger og begrænsninger for kunden ved at skifte fra et luftfartsselskab til et andet. For den enkelte kunde er der ingen medlemskrav eller anden binding, der begrænser kundens muligheder for valg af flyselskab, da den flyrejsende frit kan skifte mellem selskaberne hver gang denne bestiller billetter. Der er derfor meget få begrænsninger forbundet med at skifte mellem selskaberne for kunderne. Netværksselskaberne har prøvet at opsætte switching costs ved at tilbyde loyalitetsbonusser til kunderne. Frequent Flyer Programmer (FFP) er et populært loytalitetsparameter, der bliver anvendt af selskaberne. FFP er et medlemskab, som kunder kan tegne hos et selskab eller en alliance. Medlemskabet bruges til at optjene bonuspoint for den rejsende der kan ombyttes til frirejser, varer og andre goder. De kunder der rejser meget, kan få opgraderet deres basismedlemskab til et medlemskab af højere værdi, der bl.a. giver adgang til selskabets lounger i lufthavnene og større rabatter. Kunder der har et FFP-medlemskab kan føle sig bundet til at rejse med et bestemt selskab, da valget af et alternativt selskab vil medføre et afkald på de potentielle bonuspoint der kan optjenes. FFP-medlemskaber bliver primært tegnet af forretningsrejsende, da de har et rejseforbrug der gør medlemskabet værdifuldt. Som følge af at mange virksomheder har fået en strammere rejsepolitik, anvender mange forretningsrejsende bonuspointene til at blive opgraderet til første klasse. 19 bonuspointene ikke direkte koster penge for virksomheden, kan den forretningsrejsende foretage opgraderingen uden at overtræde virksomhedens rejsepolitik. Det medvirker til at gøre bonusprogrammet Da 18 Romanov et. Al (2010) 19 Takeoff.dk (2009) Side 8/52

14 værdifuldt for den forretningsrejsende, der kan se det som en ekstra omkostning at skifte til et andet selskab. 2.4 Koncentrationen af købere Luftfartsselskabernes kundegruppe kan opdeles i to hovedsegmenter, forretningsrejsende og fritidsrejsende. De fritidsrejsende er meget fragmenterede købere, da de handler rejser individuelt. De har dermed en meget lav forhandlingsstyrke overfor selskaberne. Den store fragmentation bliver delvist opvejet af den prisgennemsigtighed der er på markedet, hvor det er let at få oplyst den laveste pris på en bestemt rute ved at anvende internettets rejsesøgemaskiner. Da markedet er homogent, vil prisen være det vigtigste parameter for køberne, da der er en lav grad af produktdifferentiering mellem udbyderne. Mange forretningsrejsende køber flyrejser gennem deres respektive virksomheder, der har aftaler med bestemte luftfartsselskaber der kan inkludere rabatter eller ekstra loungeadgang. De store virksomheder har en højere forhandlingsstyrke overfor luftfartselskaberne, da den samlede virksomhed udgør en større kundeandel end den individuelle rejsende. 2.5 Priselasticitet Der er lavet mange undersøgelser af priselasticiteten i luftfartsbranchen. Et konsulentbureau har samlet flere af undersøgelserne og har konkluderet at kunderne i branchen har en høj prisfølsomhed. (Intervistas, 2007) Priselasticiteten i branchen er på -1,4, hvilket betyder at en stigning i priserne på en given rute eller marked med 10 % vil medføre et fald i efterspørgslen på 14 %. Den faldende efterspørgsel ved prisstigningen forekommer ved, at kunderne vælger en anden rute, et andet selskab, eller undlader at flyve. Der er forskel på prisfølsomheden mellem de to kundesegmenter på markedet, hvor de forretningsrejsende har en prisfølsomhed, der er lavere end de fritidsrejsende. Årsagen er, at for de forretningsrejsende er tid oftest lig med penge, og de vil derfor være tilbøjelige til at betale en højere pris for en kortere flyvetid eller større fleksibilitet i bookningen af billetter. 3. LH Groups strategiske motiver for at overtage SAS I analysen af om SAS er interessant for LH Group, vil det være relevant at lave betragtninger af, hvordan LH Group strategisk kan styrkes ved at overtage SAS. Der vil i det følgende blive analyseret, hvilke konkurrencemæssige fordele SAS er i besiddelse af samt sandsynligheden for at disse bevares hvis selskabet overtages af LH Group. Endvidere analyseres det hvilke vækstmæssige betragtninger der kan ligge til grund for at anse SAS som interessant opkøbsmål for LH Group. Side 9/52

15 3.1 Konkurrencemæssige fordele i SAS En virksomhed besidder en række fundamentale ressourcer og evner, som virksomheden anvender til at skabe en merværdi i det output den leverer til dets kunder og/eller til at skabe en konkurrencemæssig fordel i forhold til dets konkurrenter. Ressourcerne kan opdeles i tre hovedkategorier: Håndgribelige ressourcer, immaterielle ressourcer og organisationskapabiliteter. Håndgribelige ressourcer er fysiske ressourcer, virksomheden er i besiddelse af, der er med til at skabe værdi for kunden. Immaterielle ressourcer har ingen fysisk eksistens, men er en ressource som er til gavn for virksomheden, såsom brand og rettigheder. Disse ressourcer kan endvidere være svære at måle. For virksomheder der tilbyder en serviceydelse, såsom luftfartsselskaber, vil det ofte være de immaterielle ressourcer der skaber en konkurrencemæssig fordel, da det er en uhåndgribelig service der tilbydes. En organisationskapabilitet kan være færdigheder, rutiner og ledelse som virksomheden har i organisationen. VRIO modellen (Lynch, 2009) er en metodisk fremgangsmåde, der kan anvendes til at analysere, hvilke af virksomhedens ressourcer og evner der giver virksomheden en konkurrencemæssig fordel. Ved anvendelsen af VRIO undersøges hver enkelt af virksomhedens ressourcer og evner, for at finde ud af om de udgør en konkurrencemæssig ulempe, konkurrencemæssig paritet, midlertidig konkurrencemæssig fordel eller en vedvarende konkurrencemæssig fordel. For at finde frem til det undersøges det om ressourcen eller evnen er værdifuld, sjælden, svær at imitere samt om virksomheden er i stand til at udnytte sin ressource eller evne. Da det kun er de ressourcer eller evner der skaber en konkurrencemæssig fordel for SAS, der er interessante for LH Group, vil samtlige ressourcer og evner ikke blive gennemgået i afhandlingen. Analysen er derfor begrænset til at omfatte de konkurrencemæssige fordele, som SAS er i besiddelse af Stor kundebase i det nordiske marked SAS har en etableret kundebase i det nordiske marked, hvor selskabet er markedsleder med en markedsandel på 28 % i 2012, som det fremgår af tabel 2. Den stærke kundebase er en betydelig immateriel ressource for selskabet. Positionen som markedsleder har SAS opbygget over mange år, da de før liberaliseringen af luftfartsmarkedet havde en monopollignende kontrol af det nordiske marked som følge af politisk regulering fra regeringerne. Med 66 års erfaring som luftfartsselskab i Skandinavien har SAS organisation opbygget en knowhow om markedet og opbygget et loyalt kundeklientel. Det skandinaviske marked er endvidere særligt attraktivt, da borgerne har en høj levestandard i forhold til andre europæiske lande. Den Side 10/52

16 høje levestandard medfører, at borgerne rejser mere, og der er endvidere et stærkt high-yield business segment, har luftfartseksperten Olaf Zeike udtalt. 20 High-yield er betegnelsen for en høj omsætning på de dyre klasser på luftfartsselskabets afgange. Kundebasen i det nordiske marked betragtes derfor som en værdifuld ressource for SAS. Markedsandelen for SAS på det nordiske marked har været faldende over de seneste seks år, hvilket er illustreret i tabel 2. Markedsandelen er fra 2006 til 2012 aftaget fra 45 % til 28 %. En af årsagerne til faldet i markedsandelen skyldes SAS frasalg af selskaberne Air Baltic i 2008 og Spanair i De frasolgte selskabers markedsandele var begrænsede i det nordiske marked og frasalgene betragtes derfor kun at udgøre 4-5 % -point ud af den samlede reduktion i markedsandelene. Tabel 2: Markedsandel for udvalgte selskaber i det nordiske marked Selskab/Årstal SAS 45% 35% 29% 28% Finnair Group 14% 11% 10% 8% Norwegian 6% 11% 17% 22% Ryanair 5% 7% 9% 9% 21 Lavprisselskaberne Norwegian og Ryanairs fremgang i samme tidsperiode er en væsentlig årsag til reduktionen af SAS markedsandele. I tidsperioden er Norwegians markedsandel øget fra 6 % til 22 %, og derved er Norwegian blevet en stærk udfordrer til SAS. Norwegian profilerer sig som et skandinavisk luftfartsselskab og er i direkte konkurrence med SAS på flere af indenrigsruterne i det skandinaviske marked. Ved at agere som lavprisselskab, og dermed operere med lavere omkostninger, har selskabet mulighed for at tilbyde lavere priser end SAS, hvilket kan tiltrække kundegrupper der normalt ville have foretrukket SAS. Udjævningen af markedsandelene mellem de to selskaber over de senere å, kan indikere, at Norwegian har mulighed for at overtage positionen som det førende selskab på det nordiske marked. Luftfartsekspert Ole Kirchert Christensen vurderer ikke at dette scenarie vil opstå, da Norwegian vil få svært ved at overtage flere markedsandele, hvilket selskabet også har indset og derfor har startet langdistanceflyvninger. 22 En væsentlig årsag til at Norwegian får svært erobre ydereligere markedsandele, er SAS kundeloyalitetsprogram Eurobonus der har cirka 3 mio. medlemmer, heraf 76 % fra de tre 20 Bilag 2 21 Selvkonstrueret, baseret på SAS Group Annual Report 2006, 2008, 2010, DR P1 (2013) Side 11/52

17 skandinaviske lande. 23 Bonusprogrammet gør selskabet i stand til, at fastholde de kunder der bidrager mest til omsætningen, da det oftest er de hyppigt rejsende der anvender bonusprogrammet. Norwegian opererer som lavprisselskab uden partnere på markedet med et begrænset antal destinationer sammenlignet med netværksselskaberne. Til sammenligning kan SAS kunder optjene og anvende bonuspointene på både SAS og dets partneres ruter. Norwegian kan derfor ikke tilbyde et bonusprogram af samme værdi, som SAS kan tilbyde dets kunder med Eurobonus. Det gør SAS kundebase i det nordiske marked til en sjælden ressource, da der ikke er nogle store konkurrenter med en lignende ressource. Hvis Norwegian vil forsøge at få fat i SAS loyale kundebase, vil det kræve at Norwegian ændrer deres overordnede strategi, så de kan tilbyde funktioner tilsvarende et netværksselskab som SAS. Derved anses det som svært at imitere denne ressource. Den mangeårige erfaring SAS har i det nordiske marked gør dem i stand til at udnytte denne ressource, og dermed anses selskabets kundebase i det nordiske marked som en vedvarende konkurrencemæssig fordel Stærk brandværdi SAS har opbygget en immateriel ressource i den brandværdi, som selskabet er i besiddelse. Ranglisten Global RepTrak 100 er en omfattende undersøgelse af, hvordan virksomheders interessenter opfatter virksomhederne, og hvordan disse opfattelser påvirker forbrugernes købsadfærd. På ranglisten havde SAS i 2012 en placering som nummer 77 globalt. 24 Placeret længere nede på ranglisten er internationalt kendte virksomheder som Air France/KLM, ebay og Starbucks. At SAS er med på listen, er en tydelig indikation af, at SAS har en meget stærk brandværdi. Organisationen bag undersøgelsen, Reputation Institute, vurderer at SAS har opnået sin placering på listen på baggrund af dets anerkendte punktlighed og opfattelsen blandt forbrugere om selskabet udbyder nordisk kvalitet. Anerkendelsen for sin punktlighed har SAS opnået ved at have vundet prisen for det mest punktlige luftfartsselskab i Europa i årene 2009, 2010 og 2011 samt at opnå en tredjeplads for året Især for erhvervsrejsende er det et væsentligt aspekt at flyet ankommer til tiden, da rejsetidspunktet ofte vil være tilpasset tidspunkter for møder eller konferencer. På baggrund af styrken af SAS brand vurderes det at være en værdifuld ressource for virksomheden. 23 SAS Group Annual Report 2012 s Børsen (2012) 25 Morgenavisen Jyllandsposten (2013) Side 12/52

18 Organsiationen bag undersøgelsen nævnte også at opfattelsen af SAS som nordisk kvalitet var en væsentlig årsag til placeringen på listen. Selskabets nationale oprindelser er medvirkende til at gøre SAS brandet til en sjælden ressource, da der ingen andre selskaber er, der har et tilsvarende brand. Norwegians brand har ikke samme internationale anerkendelse, da selskabet kun opererer i Skandinavien. Endvidere betyder navnet Norwegian norsk, hvilket kan have en negativ opfattelse for indbyggere i Danmark og Sverige, der ser Norge som en slags nationalrival. Målrettet de danske kunder har SAS i årene 2008 til 2011 anvendt en prisvindende reklamevideo under navnet SAS så godt som hjemme. 26 Reklamevideoen har medvirket til at styrke SAS-brandet som værende skandinavisk internt i Skandinavien ved at være målrettet de danske forbrugere. Reklamevideoerne viser kendte danskere der befinder sig i en hektisk hverdag i udlandet, men så snart danskerne ser SAS symbolet, får det dem til at slappe af, da de føler sig hjemme. I 90 erne anvendte SAS sloganet It s Scandinavian 27, hvilket medvirkede til at øge opmærksomheden på selskabets oprindelse, og styrke den eksterne forståelse af SAS som nordisk kvalitet. At SAS i dets markedsføring har sat fokus på kernelementerne i brandet, viser at selskabet er i stand til at udnytte brandværdien. Den brandværdi SAS er i besiddelse af tager mange år at opbygge, da virksomheden skal have opbygget et kendskab til produkt der udbydes, og udføre præstationer der kan styrke værdien af brandet. Derfor anses denne ressource som svær at imitere. Brandværdien er derfor en vedvarende konkurrencemæssig fordel for SAS Markedsleder i de skandinaviske hovedlufthavne SAS høje markedsandele i det nordiske marked, stammer primært fra den trafik selskabet har i de største lufthavne i hvert af de tre skandinaviske lande. I Danmarks største lufthavn, Københavns Lufthavn (CPH), har SAS en markedsandel på 41 %, mens den næststørste operatør er Norwegian med en markedsandel på 15 %. 28 I den største lufthavn i Norge, Oslo-Gardermoen, er markedsandelen ligeledes på 41 %, hvor den nærmeste konkurrent er Norwegian med en markedsandel på 38 %. 29 I Sveriges største lufthavn Stockholm- Arlanda har SAS en markedsandel på 25 %. 30 Markedsandelen udgør kun SAS egne markedsandele, så dertil kan tillægges Lufthansas andele i trafikken fra de tre lufthavne til destinationerne i Tyskland, da SAS har et 26 Børsen.dk (2009) 27 SAS: Introducing SAS 28 Københavns Lufthavne A/S (November 2012) 29 Oslo Lufthavn AS 30 Check-in.dk (15. november 2012) Side 13/52

19 joint venture med Lufthansa, hvor de deler alle udgifter og indtægter på ruterne mellem det skandinaviske og tyske marked. De høje markedsandele tydeliggør at SAS er dominerende målt i trafikken til og fra de skandinaviske hovedlufthavne. Som netværksselskab er det essentielt at etablere et stort rutenetværk fra hovedlufthavnene, og ved at indtage en dominerende position i hovedlufthavnene er SAS markedsleder for trafikken mellem Skandinavien og resten af verden. Denne ressource anses som både værdifuld og sjælden, da der ikke er andre selskaber, der har en lignende dominans i de skandinaviske hovedlufthavne. En af årsagerne til SAS høje markedsandel er, at selskabet tidligere har haft monopol på det skandinaviske marked. Herved har SAS sikret sig en stor del af slotsrettighederne i lufthavnene. SAS kan, som følge af reglerne om grandfather rights, beholde rettighederne til de slots de har, så længe de selv anvender dem 80 % af fartplansperioden. Det gør det derfor svært for andre selskaber, at få adgang til de slots som SAS er i besiddelse af. Den enkelte lufthavns overskydende kapacitet er afgørende for, om det er muligt for andre selskaber at få adgang til attraktive slots i de skandinaviske hovedlufthavne. CPH, der fungerer som hub for SAS, har en høj kapacitet, med en banekapacitet på 83 fly pr. rullende time, hvilket betyder at 83 fly har mulighed for at lette indenfor en time. 31 Lufthavnens kapacitet er på størrelse med Heathrow lufthavn der agerer som hub for megacarrieren IAG. I Heathrow bliver kapaciteten næsten fuldt udnyttet med en udnyttelsesgrad på 98 %, hvilket ikke er tilfældet i CPH. 32 Ifølge slotskoordinatoren i CPH, Frank Holton, er det sjældent at selskaber afvises adgang til slots i CPH, da der er overskydende kapacitet til rådighed. 33 I peakperioderne kan slotskoordinatoren dog være nødsaget til at tilbyde selskaberne slots minutter tidligere eller senere end det forespurgte slot. Peakperioderne er dér hvor indenrigsafgangene i Skandinavien primært afgår, hvilket er morgen- og eftermiddagsafgange. CPH laver løbende kapacitetsudvidelser ved at styrke eller forøge antallet af terminaler. 34 Ifølge Frank Holton øger kapacitetsudvidelserne på terminalerne ikke antallet af slots der udbydes I CPH. Det er kun udvidelse af banekapaciteten der kan øge antallet af slot der udbydes. Der er ikke forestående udsigter til at banekapaciteten udvides i CPH, så derfor vil kapaciteten af slots være uændret i den nærmeste fremtid. I afsnit 2.2. blev det konkluderet at sunk costs var lave, for selskaber der indtræder på en ny rute, og derfor er det let at få adgang til hovedlufthavnene, såfremt kapaciteten er til rådighed. Derfor anses den immaterielle ressource som markedsleder i hovedlufthavnene ikke som svær at imitere. Det medfører at 31 Bilag 3 32 Tic.travel (Februar 2013) 33 Bilag 3 34 Københavns Lufthavne A/S (Marts 2012) Side 14/52

20 positionen som markedsleder i de skandinaviske hovedlufthavne betegnes som en midlertidig konkurrencemæssig fordel for SAS Bevarelse af de konkurrencemæssige fordele efter overtagelse I afsnit er der blevet fremhævet tre forskellige ressourcer, som SAS er i besiddelse af der betegnes som konkurrencemæssige fordele for selskabet. Ressourcerne er blevet analyseret ud fra en betragtning om SAS som selvstændigt selskab, men disse konkurrencemæssige fordele kan forsvinde, hvis SAS bliver overtaget af LH Group. Når LH Group opkøber andre selskaber anvendes en fast metode til at implementere det nye selskab i koncernen. En af strategierne selskabet anvender, er at lade det opkøbte selskab fortsætte som selvstændigt brand. 35 Derfor forventes det også at SAS vil fortsætte som selvstændigt brand, hvis selskabet bliver overtaget. Den tyske luftfartsekspert, Dr. Olaf Zeike, vurderer at hovedmotivet for LH Group til at overtage SAS er at få adgang til flyselskabets kundebase i det nordiske marked. 36 Kundebasen i det nordiske marked er i foregående analyse også blevet betegnet som en konkurrencemæssig fordel. En af årsagerne til at denne ressource betegnes som en konkurrencemæssig fordel er at den er sjælden, særligt som følge af det anerkendte Eurobonusprogram som SAS udbyder. Da airberlin i 2012 frasolgte hovedparten af sin ejerandel i selskabets bonusprogram, Topbonus, blev det solgt til næsten samme værdi som selskabets børsværdi. 37 Det antyder at værdien af anerkendte bonusprogrammer er meget høj. Det forventes derfor at Eurobonus vil fortsætte med eksistere som loyalitetsprogram for SAS, hvis selskabet skulle blive opkøbt af LH Group. Det vil medvirke til at SAS kundebase i det nordiske marked forbliver intakt, og at ressourcen fortsat vil være sjælden og svær at imitere. Kundebasen i det nordiske marked vil derfor stadig bestå som en konkurrencemæssig fordel, hvis selskabet overtages af LH Group. Den konkurrencemæssige fordel SAS har i dets brandværdi kan ophøre hvis der laves store ændringer i selskabet ved en overtagelse. En stor del af brandværdien stammer fra selskabets skandinaviske oprindelse. Hvis Lufthansa overtager selskabet, vil det ikke længere være de skandinaviske regeringer der har aktiemajoriteten i selskabet, men derimod tyske investorer. Derved forsvinder det skandinaviske tilhørsforhold, der får de skandinaviske forbrugere til at føle, at det er deres flyselskab. Lufthansa vil, for 35 Petersen (2009) 36 Bilag 2 37 Børsen.dk (19. november 2012) Side 15/52

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Bilag Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Vi er ved at skrive opgave omkring SAS og om de har de resurser og kompetencer der skal til for at overleve. Det går ikke umiddelbart

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

SAS tur/retur. En strategisk analyse af SAS. Institut for Marketing og Organisation. Vejleder: Jette Bjerrehus

SAS tur/retur. En strategisk analyse af SAS. Institut for Marketing og Organisation. Vejleder: Jette Bjerrehus Bachelorafhandling Forfatter: Institut for Marketing og Organisation Anne Worsøe Anslag: Eksamensnr.: 98.687 301274 Vejleder: Jette Bjerrehus SAS tur/retur En strategisk analyse af SAS AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System

En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System Bachelorafhandling Nationaløkonomisk institut Forfattere: Kai Rune Ankjær Borup Anne Schjøtt Storgaard Vejleder: Valdemar Smith En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System Kan SAS bevare sin

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. marts 2009 Dok.id J. nr. Internationalt Kontor Supplerende samlenotat om forslag om fælles regler for

Læs mere

Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen

Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen Telefoninterview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker, Sydbank, d. 22/03-2013. Interviewer: Anne Worsøe. CD med telefoninterview

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier

Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Bachelorafhandling Nationaløkonomisk Institut Forfattere: Anna Østergaard Kristensen Maria Laibach Halskov Christiansen Vejleder: Valdemar Smith Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Handelshøjskolen,

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Freedom2Act. Sales Pipeline Management

Freedom2Act. Sales Pipeline Management Sales Pipeline Management Sikrer øget profitabilitet Skab fremdrift i de mest værdifulde kundesegmenter Copyright 2009-2014 ApS. All rights reserved. 29DEC14 / 1 Sales Pipeline Management Hvis du vil opnå:

Læs mere

Strategisk analyse af SAS

Strategisk analyse af SAS Bachelorafhandling Erhvervsøkonomiske institut Forfatter Finn Andersen Eks. Nr.: 285791 Vejleder Karsten Wiborg Strategisk analyse af SAS Handelshøjskolen April, 2013 Anslag: 109.560 (inkl. Figurer) 1

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

AMERICAN EXPRESS PRÆSENTERER GLOBAL BUSINESS TRAVEL REPORT 2009

AMERICAN EXPRESS PRÆSENTERER GLOBAL BUSINESS TRAVEL REPORT 2009 Contact: Suzanne Withers +44 (0) 207 976 4604 suzanne.a.withers@aexp.com 18 November 2008 AMERICAN EXPRESS PRÆSENTERER GLOBAL BUSINESS TRAVEL REPORT 2009 - OMKOSTNINGER FOR FORRETNINGSREJSER VENTES AT

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

Oversigt over flyselskaber pr. rute på rammeaftalen 16.08 Flyrejser

Oversigt over flyselskaber pr. rute på rammeaftalen 16.08 Flyrejser Oversigt over flyselskaber pr. rute på rammeaftalen 16.08 Flyrejser Indenrigsruter: Ruter Lufthavne Flyselskab Flyselskab Flyselskab AALBORG-COPENHAGEN AAL-CPH Norwegian SAS AARHUS-COPENHAGEN AAR-CPH SAS

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Markedsformer i et teoretisk og praktisk perspektiv # Et caseeksempel 1 o r s i d e n Mål for de næste 60 minutter I får nu en Lille smagsprøve på

Læs mere

Executive summary: Side 2 af 88

Executive summary: Side 2 af 88 Executive summary: The main object of this report is to analyze the impact that SAS new strategy Core SAS has on the value of the company. Core SAS was introduced in February 2009 as a way out of the economic

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

SAS' fremtid. K a p i t e l 1 0

SAS' fremtid. K a p i t e l 1 0 Kapitel 10, SAS Fremtid, i uddrag fra bogen SAS. Når tiden er vigtigst. Historien om SAS turn around Peter Horn & Jens Wittrup Willumsen 2006-2008 1 K a p i t e l 1 0 SAS' fremtid Er fortiden fremtiden

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Ny Emirates rute til Dubai

Læs mere

SAS - Strategisk analyse med fokus på kapitalstrukturen

SAS - Strategisk analyse med fokus på kapitalstrukturen Hovedopgave HD (R) CBS, institut for regnskab. SAS - Strategisk analyse med fokus på kapitalstrukturen Vejleder: Jens Kristian Andersen Forfattere: Patrick Perez Sebastian Christensen 2013 Indhold 1. Indledende

Læs mere

Indhold. Forskning og udvikling. Introduktion. Markedsmagt (i)

Indhold. Forskning og udvikling. Introduktion. Markedsmagt (i) Indhold Forskning og udvikling Keld Laursen Institut for Industriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Introduktion Struktur, opførsel og

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer Den Danske Banekonference 5. maj 2015 FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer v. Michael Hansen, senior projektleder, Atkins Planlægning & Arkitektur Konventionel Bane

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

ACARS. Aircraft Communication Addressing and Reporting System

ACARS. Aircraft Communication Addressing and Reporting System ACARS Aircraft Communication Addressing and Reporting System OZ1LQO, 20/4-2006 Hvad er ACARS Opbygningen af ACARS Komponenter i flyet ACARS performance/begrænsninger Fra start til landing Eksempler på

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Teaser fra Information Memorandum, Clearhaus Holding A/S - udbud af nye aktier. August 2015

Teaser fra Information Memorandum, Clearhaus Holding A/S - udbud af nye aktier. August 2015 Teaser fra Information Memorandum, Clearhaus Holding A/S - udbud af nye aktier August 2015 Intro Udbuddet består af minimum 30.000 udbudte aktier og maksimum 50.000 udbudte aktier til en fast pris på 100

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 16 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 15 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Vi har indtil videre kun beskrevet

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Medlemskab gør en forskel

Medlemskab gør en forskel Medlemskab gør en forskel bestwestern.com bestwestern.dk Hvad betyder det for hotellet? Best Western - fordelene ved at være en del af verdens største hotelkæde Best Western er en sammenslutning af individuelt

Læs mere

International tilgængelighed, erhvervsudvikling og turisme Hvordan undgår Danmark at blive UdkantsEuropa?

International tilgængelighed, erhvervsudvikling og turisme Hvordan undgår Danmark at blive UdkantsEuropa? International tilgængelighed, erhvervsudvikling og turisme Hvordan undgår Danmark at blive UdkantsEuropa? Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010 SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen

Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen Partner Martin H. Thelle København 29 Sep 2011 SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Aftalevilkår for SAS Corporate Program

Aftalevilkår for SAS Corporate Program Aftalevilkår for SAS Corporate Program Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden CVR-nr. 25 59 81 13 Afdeling CPHNC Postboks 150 2770 Kastrup (herefter benævnt "SAS") 1 Formål Formålet med SAS

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af SAS

Strategisk analyse og værdiansættelse af SAS Udarbejdet af KG94478 303098 Klaus Holmgaard Graversen Vejleder Karsten Wiborg AG93171 303051 Alexander Rosager Gertz Strategisk analyse og værdiansættelse af SAS Antal anslag eksklusiv mellemrum: 139.549

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 204/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Mauritius. 18.03. -28.03.2004. Faktisk afrejse fra Kastrup 19.03.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV:

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere