airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ"

Transkript

1 NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR.1/2006 What Hvad did har you du indåndet breathe today? i dag? Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ Håndtering af luft i lufthavne Allergi kilden til sommersnue

2 PHOTO: GETTY IMAGES Scenen er sat for fortsat succes PHOTO: LARS CLASON 2005 var igen et år med fremskridt for Camfil Farr gruppen med god vækst og indtjening. En del af denne succes skyldtes vores aggressive strategiske plan om at opnå vedvarende organisk vækst og yderligere styrke rentabiliteten over de næste fem år. Med mere end 100 nye tiltag i vores program har vi anvendt alle midler i organisationen, så vi kan skabe et mere effektivt Camfil Farr, som kan betjene vores kunder i hele verden endnu mere effektivt i fremtiden. Vores salg er stigende på det voksende nordamerikanske marked, vi har et godt salg i Europa, og vi gør betydelige fremskridt på de asiatiske markeder, hvor vi for nylig har åbnet en ny salgsafdeling i Tokyo, og vi udvider vores produktionsbase i Kina. Vi tænker også fremad ved at bygge et nyt centrum for vores sydamerikanske aktiviteter i Brasilien. Selv salget til gasturbineproducenter verden over vokser på de energihungrende markeder. Der er få store aktører i den globale filterbranche, og ingen kan konkurrere med Camfil Farrs position, innovative produktudvikling, brede ekspertise og professionalisme. Alt i alt medfører dette bedre produkter og ydelser til kunderne i en filterbranche, som bliver mere og mere kompleks som følge af nye nationale standarder til forbedring af indendørs luftkvalitet og mange menneskers store bekymring om effekten af luftbårne partikler på vores helbred. I dette nummer af AirMail behandles et par eksempler inden for flere af Camfil Farrs forretningssegmenter i flere områder af verden. Fremtiden ser lys ud. Vores organisation hænger godt sammen. Ved hjælp af vores strategi og handlingsplan gør vi tingene bedre og hurtigere. Vi hæver også niveauet på den standard, vores kunder forventer af os. Samtidig med at udviklingen fortsætter, vil vi i Camfil Farr altid være tro mod vores løfter og vigtigste opgave at levere ren luft, som er et af de mest livsnødvendige produkter på Jorden. God læselyst! Alan O Connell Koncerndirektør 2

3 Voksende beviser for at forurenet luft er skadelig Undersøgelser foretaget af universiteter og lægefaglige organisationer. En ny strategi vedrørende luftkvalitet i EU. Medicinske tidsskrifter påviser, at der er sammenhæng mellem luftforurening, hjertetilfælde og udvikling af atherosklerose. Andre miljømæssige faktorer forårsager hjertekarsygdomme. Ozons farlige effekt for mennesker. Hele verden bliver næsten dagligt bombarderet med ildevarslende og foruroligende rapporter, som alle tilsyneladende indeholder det samme grundlæggende budskab: Luftens kvalitet påvirker livskvaliteten. flygtige organiske forbindelser (VOC er), når varme og sollys er til stede. I Jordens nedre atmosfære kaldes denne for skadelig ozon (god ozon forekommer naturligt i stratosfæren), og den stammer fra kilder som udstødning fra motorkøretøjer og udledninger fra industrien. Sollys og varme medfører dannelse af ozon i jordniveau i skadelige koncentrationer. Luft er ligesom vand livsvigtig, og den internationale bevågenhed over for luftens påvirkning af menneskets helbred og miljøet er voksende. Nedenfor kan du læse et sammendrag af nogle aspekter af den seneste udvikling og nyheder inden for indendørs luftkvalitet. EU stræber efter bedre luftkvalitet EU-Kommisionen har bekendtgjort en ny strategi for luftkvalitet, hvis formål er at reducere det årlige antal tilfælde af for tidlig død forårsaget af forureningsrelaterede sygdomme, med 40 % inden Strategien omfatter alle væsentlige forurenende stoffer, men fokuserer på partikelstoffer og ozon i jordniveau. Det koster selvfølgelig penge at forbedre luftkvaliteten, men det menes, at disse udgifter opvejes mindst fem gange af fordelene for samfundet. Strategien har som mål at reducere antallet af for tidlige dødsfald, som er relateret til partikler og ozon, fra pr. år i 2000 til i år Ozon er et andet vigtigt forurenende stof, som videnskabsfolk har identificeret som værende særligt skadeligt for mennesker og for miljøet. Det afgives ikke direkte i luften, men dannes via en kemisk reaktion mellem nitrogenoxid (NO x ) og PHOTO: GETTY IMAGES Sammenhæng mellem forurening, hjertetilfælde og hjertekarsygdomme Videnskabsfolk har fundet en forbindelse mellem luftforurening og hjertetilfælde. En artikel trykt i magasinet Journal of Thrombosis and Haemostasis (hjerte-karsygdomme) ser specifikt på luftbårne partikler, som stammer fra forbrænding af brændstoffer samt fra skovbrande. Der er beviser på, at kort- og langsigtet udsættelse for partikler er forbundet med dødsfald som følge af hjerte-karsygdomme og sygdomme i luftvejene samt mere specifikt som følge af hjertetilfælde. Patienter med beskadigede arterier har større risiko for at få lungebetændelse og blodpropper med dødelig udgang. En anden nyligt trykt artikel i Environmental Health Perspectives (Perspektiver om Miljø Sundhed) bidrager yderligere til den voksende mængde litteratur, som forbinder luftforurening med hjertekarsygdomme, og indeholder oplysninger fra en undersøgelse, som giver de første epidemiologiske beviser, der forbinder atherosklerose (forkalkning af arterierne) med kontakt med fine partikler. I USA har forskere evalueret omkring 800 mænd og kvinder over 40 år i Los Angelesområdet, som har vist tegn på en øget risiko for hjertekarsygdomme. Data fra 23 overvågningsstationer i det trafiktætte LA blev brugt til at vurdere partikelkoncentrationer. Jo mere forurenet den luft var, som forsøgspersonerne var udsat for, jo tykkere lag af forkalkning havde de i carotisarterien. En undersøgelse offentliggjort af Amerikansk Hjerteforening tyder også på, at midlertidig udsættelse for trafikskabt luftforurening som 3

4 eksempelvis indånding af dieseludstødning kan udløse hjertetilfælde. Forskere på John Hopkins Bloomberg School of Health og Yale Universitetets miljøfakultet har også fastslået, at kortvarig udsættelse for fine partikler øger forekomsten af indlæggelser som følge af hjertekarsygdomme og luftsvejssygdomme. Disse resultater tyder på, at luftbårne partikler udgør en konstant helbredstrussel for den ældre del af befolkningen. Også det britiske sundhedsministerium anerkender sammenhængen mellem luftforurening og hjertesygdomme og opfordrer til mere forskning på området. Forurening af byluften i Frankrig Luftforurening i byerne i Frankrig, der hovedsagelig forårsages af fine partikler udledt i udstødningsgasser, dræber hvert år flere tusinde mennesker i Frankrig, ifølge en undersøgelse foretaget af det franske miljøagentur AFSSE hvert år flere tusinde mennesker i Frankrig. I rapporten anslås det, at mellem 6 og 11% af tilfældene af lungekræft med dødelig udgang hos patienter over 30 år skyldes fine partikler, som ophobes i lungerne og fremkalder tumorer. Mere end dødsfald som følge af hjerte- og åndedrætslidelser kan henføres direkte til luftforurening. Det blev i 2002 bevist i en undersøgelse foretaget i 26 europæiske storbyer og betalt af EU-Kommissionen og WHO, at partikler udgør en betydelig risiko for menneskers helbred. Hvis den foreslåede grænseværdi på 20 mikrogram partikler pr. kubikmeter nås for disse byer i 2010, anslås det, at cirka for tidlige dødsfald kunne undgås hvert år. Forurening i New Delhi øverst på listen i asiatisk undersøgelse Det anslås, at omkring fem millioner for tidlige dødsfald i Indien er relateret til forurenet luft. Heraf menes procent at skyldes forurening fra motorkøretøjer, rapporterer et indisk firma til AirMail. Ifølge en undersøgelse af luftforurening i 20 af de største byer i Asien i perioden foretaget af Verdensbanken og Asian Development Bank var niveauet af udledte partikler over WHO s obligatoriske sikkerhedsgrænse i mindst ti af byerne. New Delhi toppede listen med topværdier på mellem 350 og 800 mikrogram udledte partikler. WHO anbefaler et niveau på under 50 mikrogram. Hong Kong lover at forbedre luftkvaliteten Regeringen i Hong Kong har for nylig meddelt, at de vil arbejde målrettet på at overholde de mål for udledning, som er aftalt med Guangdongprovinsen for En talsmand har udtalt, at luftkvaliteten er et alvorligt problem, ikke blot for Hong Kong, men for hele Pearl River-deltaet, den hurtige vækst i urbaniseringen og industrien taget i betragtning. Elektricitetsproduktion er den største kilde til luftforurening i Hong Kong, og for at forbedre luftkvaliteten vil man implementere tiltag, som skal reducere udledningen af svovldioxid, nitrogenoxid, udledte partikler, som indåndes, samt VOC er. Af andre steder i det asiatiske Stillehavsområde anses Sydney for at være Australiens forureningshovedstad med smogniveauer, som ligger næsten ti gange højere end landets øvrige byer. Den luftforurening, som dannes som følge af tæt trafik, påvirker helbredet hos mennesker, der bor i Sydneys ydre forstæder. Filtrering giver bedre helbred Som illustreret i dette nummer er Camfil Farr verden over i færd med at udvikle nye og avancerede filtreringsprodukter og -systemer til fjernelse af fine partikler og andre forurenende stoffer i indblæsningsluften for at sikre ren indendørsluft og beskytte helbred og velbefindende hos bygningens beboere. Vi producerer også et bredt sortiment af systemer til styring af industriel luftforurening og rensning af udledninger fra produktionsprocesser. Vores mission har altid været at levere et af de mest livsvigtige produkter på jorden ren luft. Hvis du vil vide mere om vores virksomhed, kan du kontakte den nærmeste Camfil Farr-forhandler, læse vores seneste årsrapport (se bagsiden) eller besøge Hvilken slags luft indånder du i dag? Eksempler på websteder med aktuelle målinger af lokal luftforurening: Danmark Australien Kina Tyskland London Paris Stockholm USA For en renere verden Et udvalg af referenceinstallationer Molekylær sikkerhed midt i København Camfil Farrs store tekniske viden og baggrund inden for kritisk filtrering har ført til udvikling af filtersystemet Cambox Security til laboratorier, som kræver de højeste sikkerhedsstandarder. Som eksempel kan nævnes det nye Biotech Research Centre midt i København, som Camfil Danmark leverer mere end 150 specialdesignede Cambox-filtre med Absolutefiltre til. Med denne filterløsning filtreres og renses udsugningsluft fra tre molekylærbiologiske forskningslaboratorier grundigt, før den udledes. Ren pendlertrafik i Melbourne En af fornøjelserne under et besøg i Melbourne i Australien er at køre i sporvognene i CBD og de indre forstæder. Passagererne i Melbournes sporvogne kører komfortabelt og indånder luft fra Camfil Farr 30/30-filtre. Olympisk præstation Den franske servicevirksomhed Cofathec henvendte sig til Camfil Farr i Italien i forbindelse med opstarten af alle deres airconditionsystemer i bygningerne til vinter-ol i 2006 i Torino. Det drejede sig blandt andet om de olympiske landsbyer i Torino, Sestriere og Bardonecchia, ishockey 2-paladset og den ovale lingotto. Ordren blev opfyldt efter en meget snæver tidsplan, hvor Camfil Farr Italien afsendte to store lastvogne med Opakfil-filtre og forfiltre, som alle var mærket op til de forskellige steder, så det var nemt at installere dem. Dette sparede kostbar tid for Cofathec. 4

5 Lennart Nilsson Photography AB / Camfil AB De luftbårne partiklers usynlige verden: Fritflyvende partikler, som er naturligt til stede i al luft omkring os (stort foto) og partikler på vej ind i et Camfil Farr-luftfilter (øverst th) og som fanges af glasfibre. Se det usynlige Den verdensberømte fotojournalist Lennart Nilsson og Camfil Farr har indgået et samarbejde om at udforske den mindste af alle verdener det usynlige rige beboet af skadelige luftbårne partikler samt glasfibres evne til at opfange dem effektivt. I 2004 indledtes et samarbejde mellem Camfil Farr og Lennart Nilsson med henblik på at bruge hans unikke ekspertise og elektronmikroskop til at dokumentere, hvordan vores filtre effektivt fjerner partikler ved hjælp af et glasfibermedie, efter begges store bekymring for påvirkningen af luftbårne partikler på menneskets helbred. Hans fotografiske bidrag, hvoraf flere billeder kun er trykt i vores årsrapport for 2005 og her i AirMail, hjælper os til at skabe en større visuel forståelse for luftfiltreringens komplicerede verden. bliver synlig og viser, hvad den luft, vi indånder hver dag, indeholder, samt hvad et filter opsamler og indeholder. Til optagelse af billederne på disse sider er anvendt et elektronisk scanningsmikroskop (SEM) til at fotografere de partikler, som Camfil Farrfiltrene fjerner. Man kan se detaljer på ned til 5 ångström (0, mm). En filterprøve er dækket af et tyndt lag metal, så det bliver synligt. Prøven sættes herefter i SEM-mikroskopet, vises og sammensættes på Sådan blev billederne taget Lennart Nilsson anvender det mest avancerede en skærm. Lennart Nilsson tager billedet udstyr, som eksempelvis gør det muligt at lave med et al- forstørrelser op til en million gange samt at foretage kunstig farvelægning af billeder ved hjælp af en særlig metode, så en ellers usynlig verden mindeligt kamera via mikroskopet. Her kan du se i detaljer, hvordan snavs, grus, saltpartikler og pollen opfanges i vores filtre selv de mindste nanopartikler som sod, der ikke er større end en 1/100 millimeter, opfanges. Stillbillederne af disse partikler bidrager til at dokumentere, hvor effektive Camfil Farrs filtre er. Den usynlige sundhedstrussel Camfil Farr har tidligere anvendt Lennart Nilssons fantastiske evne til at fotografere det, som ikke kan fotograferes. I AirMail nr. 1/2004 bragte vi flere af hans billeder, som viste, hvordan sod absorberes i menneskeligt lungevæv og påvirker iltoptagelsen. Som skrevet andetsteds i dette nummer, kan fine partikler som sod kædes sammen med et stigende antal hospitalsindlæggelser og dødsfald som følge af luftvejs- og hjertesygdomme, og de kan forværre astmasymptomer. Mennesker med luftvejs- eller hjertesygdomme, ældre og børn er de mest udsatte grupper. 5

6 Debatemne: Bør der fastsættes grænseværdier for indendørsluften? Som beskrevet i sidste nummer af AirMail (No. 2/2005), har EU indført en ny europæisk standard, DS/EN 13779, for ventilation og aircondition i bygninger, som ikke anvendes til boligformål. Den nye standard fastlægger kategorier for udendørs luftkvalitet og flere kategorier for ønskværdig indendørs luftkvalitet (IAQ). Kravet om ren og sikker luft får topprioritet over hele verden. Undersøgelser og rapporter skaber et stigende behov for produkter og serviceydelser, der kan forhindre dårlig luft og dermed forbundne sundhedsrisici på arbejdspladser, offentlige faciliteter og skoler. I lyset af denne udvikling bør myndighederne så ikke overveje at fastsætte grænseværdier for indendørs luft? Dette har været genstand for debat, ikke mindst i Sverige, som er Camfil Farrs hjemland. Et voksende problem Alene i Sverige anslås det, at over mennesker dør før tiden som følge af udsættelse for skadelige partikler i den luft, de indånder. Dette tal er tre gange højere end det årlige dødstal som følge af trafikulykker i de nordiske lande. Ét af tre børn og én af tre voksne i Sverige lider i dag af en eller anden form for allergi, og antallet af allergikere er vokset betydeligt siden 1960 erne. Dette er også ved at blive et problem i andre lande i verden. En stor andel af disse skadelige partikler stammer fra trafikforurening, især udstødningsgasser og gadestøv, som løsnes fra vejbelægningen forurenende stoffer, som kan fjernes fra indblæsningsluften vha. højeffektive filtre (se Camfil Farrs undersøgelse på side 8. Risiciene forbundet med fine partikler er også beskrevet i AirMail nr. 1/2004.) Andre kilder til partikelforurening er desuden hverdagsaktiviteter som rengøring, afbrænding af træ, madlavning og stearinlys, hvilket for nylig er dokumenteret i forskning indsamlet af Socialstyrelsen i Sverige. Der har i flere år eksisteret grænseværdier for tilladte partikelniveauer i udendørsluften i mange lande (i Sverige siden 2004), og der træffes flere forholdsregler med henblik på at minimere de skadelige påvirkninger, trafikken har på udendørsluftkvaliteten. Men der gøres bemærkelsesværdigt lidt for at forbedre indendørsluften især når man tænker på, at folk tilbringer mere end 90 procent af tiden inden døre. Farlig luft i daginstitutioner En ny rapport fra det svenske institut for arbejdsmiljø, som er udarbejdet på bestilling af Socialstyrelsen, indikerer, at luften i daginstitutioner og skoler er langt mere skadelig end i hjemmet. Børn er ekstra sårbare og lider af allergi, ikke kun fordi de tilbringer mere tid i disse skadelige miljøer, men også fordi de bevæger sig mere, har hurtigere vejrtrækning og mindre luftveje. Hvordan kan den globale luftfilterbranche fremskynde processen i retning mod et sundere og mindre farligt indeklima i offentlige bygninger, på arbejdspladser og på offentlige steder? Det første trin kunne være at fastsætte grænseværdier for indendørsluft og kræve regelmæssige eftersyn af udvalgte faciliteter. Grænseværdier øger presset for en forandring i retning af sundere luft, da bygningernes ejere tvinges til at påtage sig et ansvar for at reducere denne væsentlige påvirkning af folkesundheden. De korrekte filtre er en del af løsningen Der kan også udrettes meget med ventilationsteknologi. Camfil Farr har forsket i partikelforurening og filtrering gennem 40 år, og resultatet viser, at de fleste filtre på markedet i dag enten har forkerte specifikationer, er utilstrækkelige eller anvendes forkert. Den korrekte filtertype i et korrekt vedligeholdt ventilationsanlæg kombineret med fornuftige rengøringsprocedurer kan reducere niveauet af skadelige partikler og forbedre IAQ. Et andet skridt går ud på at tage fat om problemets rod og reducere eller fjerne skadelige kilder til partikelforurening, som forurener indendørsluft og som ikke er tilstrækkeligt filtreret. Ved at indføre grænseværdier for indendørsluften øges forskningen også automatisk, og der vil blive indført bedre filtrering, rengøring og ventilationsanlæg på offentlige steder. Dette er den eneste måde, vi PHOTO: GETTY IMAGES 6

7 kan gøre fremskridt i retning af bedre folkesundhed med færre tilfælde af astma og allergi samt færre hjertekarproblemer. En del af en bredere EU-strategi For at vende tilbage til DS/EN 13779, så blev denne standard indført i kølvandet af EU-Kommissionens nye luftkvalitetsstrategi, som havde til formål at reducere det årlige antal tidlige dødsfald som følge af forureningsrelaterede sygdomme inden Denne strategi omfatter alle væsentlige forurenende stoffer, men fokuserer på partikler og ozon i jordniveau, som begge beviseligt udgør en væsentlig trussel mod menneskers sundhed. DS/EN angiver de krævede filter ydelser i et system for at opnå god IAQ under hensyntagen til udendørsluften (ODA), som er inddelt i fem kategorier. Den angiver også tydeligt den filterklasse, som kræves for at opnå den ønskelige IAQ. Hvis en bygning i et bymiljø kræver god IAQ, og ODA ligger på niveau 1 eller 2, skal der anvendes filterklasse F9 som sidste filtreringstrin i ventilationsanlæg samt et gasfilter til beskyttelse mod forurenende stoffer i gasform. Som verdensledende inden for renluftsteknologi og luftfilterproduktion følger Camfil Farr IAQdebatten tæt og tilbyder allerede i dag et komplet sortiment af produkter til effektiv kontrol af forurenende stoffer i partikel- og gasform i alle stadier. Disse internationalt anerkendte højeffektive produkter (F9) omfatter produkter til optimal filtrering i første trin og beskyttelse på andet trin samt mere avancerede filtre til forurenende stoffer i molekyleform og særlige produkter baseret på aktivt kul til filtrering i bymiljøer. De er alle designet til at give den ønskede IAQ i bygninger og hjælpe til at skabe et renere indendørs miljø. Du kan få flere oplysninger i Camfil Farrs brochure Indendørsluftkvalitet IAQ eller downloade den i pdf-format på Hvis du har kommentarer til denne artikel, kan du indsende dem pr. til Opnå høj IAQ med lave omkostninger Indendørsluftkvalitet (IAQ) har gjort entre i marketingverdenen. Tilbudet om et sundt og behageligt indeklima med høj IAQ i skoler, på arbejdspladser, i hjem og i kommunale bygninger bruges af nogle kommuner i Sverige som et salgsargument for at tiltrække nye borgere. Det er også en nødvendighed for budgetbevidste kommuner, som ønsker at reducere energiforbruget, at de vælger den rigtige filterleverandør. Eskilstuna kommune, som har omkring indbyggere, ligger ca. 120 km vest for Stockholm og har været fast kunde hos Camfil Farr i 14 år. De har købt en lang række forskellige luftfiltre til brug i ventilationsanlæg på alle skoler, ældrecentre, sygehuse og kommunale kontorer. Årsagen er enkel: Effektiv filtrering giver en bedre indendørsluftkvalitet, og takket være de lave trykfald og den lange levetid, som Camfil PHOTO: GETTY IMAGES Farrs filtre har, giver de lavere energiomkostninger, siger Lennart Johnsson, som er chef for det kommunale ejendomsselskab, Kommunfastigheter AB. Vi begyndte at købe Camfil Farrs produkter, fordi Hi-Flo F7 havde vundet en pris som det mest energibesparende filter i en konkurrence sponseret af Nutek, styrelsen for økonomisk politik og vækst, siger Lennart Johnsson. Jeg tror ikke på syntetiske eller elektrostatisk ladede filtre, for de mister effekten efter kort tid, hvilket medfører mange filterskift og høje omkostninger. Vi bruger kun Camfil Farrs glasfiberfiltre. Vi sætter også pris på, at vi kan bestille filtre på just-in-time-basis og få regelmæssige informationer fra Camfil Farr om den seneste udvikling inden for luftfiltrering. Eskilstuna har 49 børnehaver, 30 skoler samt 3 videregående uddannelsesinstitutioner. Filtrene bruges i ventilationsanlæg, som leverer luft til ca m 2 lokaler. Overalt anvendes Hi-Flo-filtre, klasse F6-F7. Ren luft til alle skoler i Stockholm Camfil Farrs svenske datterselskab, Camfil Svenska AB, har fået en præstigefyldt ordre fra YIT, som er leverandør til HVAC, på luftfiltre til alle børnehaver (377) og skoler (181) i Stockholm. I samarbejde med YIT omfatter en TFM-kontrakt (Total Filter Management) levering, udskiftning og bortskaffelse af filtre samt dokumentation for alle airconditionsystemer i skolerne. 7

8 Komplet dokumentation for bedre IAQ Camfil Farrs forsknings- og udviklingschef, Lennart Karlsson, har undersøgt fordelene ved brug af filtre med større filter-effektivitet til fjernelse af ultrafine partikler, før de ledes ind i indblæsningsluften i ventilationsanlæg i bymiljøer. Udsættelse for ultrafine partikler og disses potentielt sundhedsskadelige virkning kan reduceres væsentligt ved at vælge de rigtige filtre til indblæsningsluften, hvilket i højere grad bør tages i betragtning ved fastsættelse af standarder for indendørsluftkvalitet (IAQ). Resumé af artikel, som blev præsenteret på Sunde Bygningers 2006 konference*, og som er baseret på undersøgelser under virkelige forhold i det indre Stockholm sammenlignet med laboratorieundersøgelser. Hvis man skal opnå et bedre indeklima og beskytte de personer, der opholder sig i bygningerne i bymiljøer, skal valget af filtrering fokuseres på indsamling af fine og ultrafine fraktioner af forurenende partikler. Undersøgelser har vist, at ultrafine partikler potentielt kan have en negativ effekt på menneskers sundhed (se også AirMail nr. 2, 2005). Disse forurenende stoffer findes typisk i forurenet udendørsluft og stammer fra bilers udstødning samt udledninger fra forurenende kilder. Minimering af mængden af disse partikler i indblæsningsluften kan opnås ved hjælp af effektiv filtrering. Camfil Farr har foretaget undersøgelser med henblik på at vurdere et antal filtre ved hjælp af forskellige filtreringsmekanismer. Det var specifikt ultrafine partikler i 0,02 1,0 µm, der blev undersøgt. Laboratorieundersøgelserne blev bekræftet på baggrund af test under virkelige forhold i ventilationsanlæg i et højhus i centrum af Stockholm. Resultaterne viste, at bedre filterløsninger reducerer mængden af fine og ultrafine partikler betydeligt samt forbedrer indendørsluftkvaliteten. De fleste partikler mindre end 0,1 µm PHOTO: STOCKHOLMSFOTO Målinger i undersøgelserne foretaget af Camfil Farr viste, at de fleste partikler i indblæsningsluften i et bymiljø er mindre end 0,1 µm. En tilsvarende størrelsesfordeling blev opnået i laboratoriet, hvor Camfil Farr har testet forskellige filterklasser for fraktionseffektivitet. Undersøgelsen i Stockholm, som løb over et år, gav resultater for fraktionseffektivitet, ultrafine partikler og koncentrationen af PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) før og efter filtrene. PAH-effektiviteten kunne således vurderes for filtre i et bymiljø samt for, hvordan det hang sammen med effektiviteten for ultrafine partikler. Ud fra resultaterne kunne man antage, at de forurenende stoffer i indblæsningsluften i et bymiljø i de fleste tilfælde består af ultrafine og fine partikler. Sammenhængen mellem effektiviteten for ultrafine partikler og PAH-effektiviteten tydede på, at effektiv filtrering i dette partikelområde er af afgørende interesse, når det gælder om at opnå bedre IAQ og helbred ved at opfange de fine og ultrafine partikler med højeffektiv filtrering, før de forurenende stoffer når ind i ventilationsanlægget. Forskellige filtre, forskellig effektivitet I dag er de fleste HVAC-systemer, som tilfører luft til bygninger, udstyret med filtre i klasse F7 eller lavere. Laboratorieresultaterne viste, at filtre i F-klassen har en klar minimumseffektivitet for partikler med en størrelse tæt på 0,1 µm, mens effektiviteten øges, når størrelsen kommer i nærheden af partikelområdet i nanometerskalaen. Camfil Farrs laboratoriemålinger viste dog, at forskellige filtre i samme filterklasse varierer meget i evnen til at opsamle partikler, når de har været i drift et stykke tid, afhængig af filtreringsmekanismerne. S1-filtre har en mere eller mindre konstant partikelopsamlingseffekt i området nm, mens effektiviteten for G1-, G2- og S2-filtrene øges, når partikelstørrelsen reduceres inden for samme område. Af testresultaterne fremgik det, at udsættelse for ultrafine partikler og den potentielle helbredsrisiko, der er forbundet med disse, kunne reduceres væsentligt ved at vælge de rigtige indblæsningsfiltre til ventilationsanlæg i bymiljøer. Komplekst emne Sundhed og IAQ er et meget komplekst emne. Camfil Farrs undersøgelse påviste dog sammenhængen mellem filtrets ydelse og høj IAQ. Dette er en af mange faktorer, der skal tages hensyn til ved forbedring af IAQ i bygninger, kontorer og andre områder, hvor folk opholder sig. HVAC-systemer har primært været anset som udstyr til tilførsel af luft til bygningen, hvor de vigtigste parametre har været at regulere temperaturen og fugtigheden. Luftfiltre har traditionelt været betragtet som udstyr til beskyttelse 8

9 Effektivitet [%] Partikeleffektivitet, SMPS-CPC og LAS X Partikelstørrelse [µm] af ventilationsanlæggets komponenter og kanaler. Det fokus, som i dag er rettet mod IAQ, har til en vis grad ændret denne holdning. På det seneste har flere undersøgelser vist, at luftbårne partikler er vigtige i en sundhedsmæssig sammenhæng, specielt ultrafine partikler fra forbrændingsprocesser. Det betyder, at partikler som er mindre end en mikron er særdeles interessante i forbindelse med valg af filtre og ikke kun store partikler. Dette var hovedårsagen til undersøgelsen af HVAC-filtre, som blev udført i laboratorium og in-situ. Det et-årige måleprojekt for F7-filtre blev foretaget i centrum af Stockholm. variere op til 2,6 gange inden for den samme filterklasse. Ved at vælge en endnu bedre filterklasse kan niveauet yderligere sænkes. Ved at evaluere data for gennemtrængning fra laboratorieundersøgelsen kan niveauet yderligere sænkes med 28 % ved at skifte fra F7 til F9. Når man sammenligner in-situ-data for effektiviteten af F7 med effektiviteten af partikelbunden PAH, kan det med rimelighed antages, at eksponeringen kan reduceres med en tilsvarende faktor som i laboratorieundersøgelsen. For at opnå beskyttelse mod PAH i indblæsningsluften er højeffektive filtre i det ultra-fine område vigtige. En generel forbedring kan allerede i dag opnås ved at opgradere de aktuelle installerede filtre med filtre med høj opsamlingseffektivitet, ikke blot i finpartikelområdet, men også i det ultrafine område. Set i dette perspektiv er der behov for en bedre beskrivelse af ydelsen for ventilationsfiltre generelt. Gældende europæisk standard klassificerer filtre på 0,4 µm, og derved mangler de vigtige data. For en renere verden Et udvalg af referenceinstallationer Skummadrasser er ikke en sovende branche I USA leverer Camfil Farr et komplet udsugnings- og bekæmpelsessystem til den nye fabrik i Albuquerque i New Mexico, som producerer Tempur-madrasser og puder. Toluendiisocyanat (TDI) anvendes i produktionen af fleksibelt polyurethanskum og afgiver stoffer, som skal reguleres, for at niveauet kan holdes nede på 1 ppm. Løsningen er Camfil Farrs kultank med ca kg kul og en effektivitet på 99,9 % samt en produktlevetid på fem år. Der er tidligere leveret tre systemer til Tempur-fabrikker i Virginia og ét i Danmark. Valg af filter er afgørende Valg af filtre spiller en afgørende rolle, når det gælder effektiv rensning af indblæsningsluften. Camfil Farrs laboratorietest viste, at forskellen i forureningsniveau (gennemtrængning) af ultrafine og fine partikler i området nm kan Camfil Farrs FoU chef Lennart Karlsson. *Artiklen Possibilities to Achieve Better IAQ by Improving the Filtration and Quality of Supply Air with Respect to Nano or Ultra-fine Particles (hvordan man kan opnå bedre IAQ ved filtrering og kvalitet af indblæsningsluften mht. nano eller ultrafine partikler) er skrevet i samarbejde med Camfil Farrs forsker Ulf Johansson og blev for nylig fremlagt på den ottende Healthy Buildings Conference (Sunde bygninger), som blev afholdt i Lissabon i Portugal den juni (se boks). HB 2006 i Lissabon (4.-8. juni) var den ottende i rækken af Healthy Buildings Conferences (Sunde bygninger), som første gang blev afholdt i Stockholm i De emner, som behandles på konferencen, omhandler indendørsluftkvalitet og dennes effekt på helbredet. Der fokuseres hovedsageligt på bygninger som snævre/lukkede rum, hvor mennesker tilbringer ca. 90 % af deres liv. Målet med HB 2006 var primært at finde frem til den seneste viden om disse sundhedsrelaterede emner i videnskabelig og teknisk sammenhæng, især årsagerne til og forebyggelse af disse vha. relevante teknologiske opfindelser. Konferencen drøftede også lovgivning, metoder og processer til opnåelse af bedre folkesundhed og livskvalitet vha. forbedringer under tegning, bygning og vedligeholdelse af bygninger. HB-konferencerne er den officielle konference for International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ) og organisationer som EU, International Council for Building Research Studies and Documentation (CIB), International Academy of Indoor Air Sciences (IAIAS) og WHO. Udstyret med de bedste luftfiltre I det sydvestlige Sverige tårner den 190 meter høje og 54 etages bygning Turning Torso op som Malmøs nye vartegn og stolthed. Det nye spektakulære højhus indeholder lejligheder og kontorer, som er ventileret og klimareguleret ved hjælp af systemer, som anvender Camfil Farrs filtre for optimal filtrering og lave driftsomkostninger. De øverste etager fungerer som mødelokaler til konferencer, salgsfremmende aktiviteter, pressekonferencer og særlige begivenheder, alt sammen med optimal indendørsluftkvalitet fra Camfil Farr. 9

10 Fordelen ved filtrering i fødevareindustrien Håndtering af luft i lufthavne EU har anbefalet grænseværdier for det forurenende stof nitrogendioxid (NO 2 ) i lufthavne, og der er stadig større fokus på manglende overholdelse af disse. EU anbefaler et nitrogendioxidniveau på under 40 mikrogram pr. kubikmeter luft. Det menes, at personer med astma, bronkitis og emfysem lider mest ved påvirkning af NO 2. I en ny britisk undersøgelse foretaget af Chartered Society of the Physiotherapy udpeges landets lufthavne som de værste syndere, når det gælder NO 2 -niveauer. Lufthavnstrafikken har dog også fået ros. I en anden ny undersøgelse, Frontier Report om forurening fra lufttrafikken, konkluderes det, at lufttrafikken står for under 4 procent af den nuværende udledning af kuldioxid (CO 2 ). Denne rapport, som er betalt af European Low Fares Airline Association, angiver, at dette tal står i modsætning til forureningen fra vejtrafikken, som repræsenterer 20 procent af udledningerne. Uanset om typen af gasforurening stammer fra vej- eller lufttrafikken og uanset hvor problemet ligger, i lufthavne eller i byerne har Camfil Farr filterprodukterne, som kan forbedre den indendørsluftkvaliteten. TFM og filterprogrammer til lufthavne Camfil Farrs TFM-system (Total Filter Management) er et komplet system til håndtering af luftfiltreringsprodukter hos kunden for forbedret indendørs luftkvalitet til lavere omkostninger. Dette system anvendes til forbedring af den indendørs luftkvalitet i en række europæiske lufthavne. Her er et par eksempler: I Frankfurt Lufthavn overvåger og styrer Camfil Farr Germany over ventilationsanlæg i et område på mere end 15 km 2 med overvågning og vedligeholdelse af håndteringsenheder og befugtere i terminalerne. I Storbritannien har British Airports Authority indgået aftale med Camfil Farr om TFM-service i alle lufthavne i London (Heathrow, Gatwick og Stanstead), i Manchester og Liverpool samt i Skotland (Glasgow, Edinburgh og Aberdeen). I Danmark leverer Camfil Farr alle forfiltre (HI-FLO G klasse F7) og kulstofcylindre (Camcarb G 2600) til ventilationsanlæg i Københavns Lufthavn. På et senere tidspunkt skal selskabet levere en Camfil Farr-specifik TFM-løsning inklusive hydraulikfiltre. Camfil Farrs varemærkebeskyttede software LCC (livscyklusomkostninger) anvendes som et aktivt værktøj til at opnå energibesparelser samt optimering af alle eksisterende installationer for at opnå optimal indendørs luftkvalitet i én af Nordeuropas mest travle lufthavne. PHOTO: GETTY IMAGES PHOTO: LARS CLASON Camfil Farr leverer filterprodukter, filterhåndtering eller filterløsninger til så godt som alle større producenter af fødevarer i Europa og resten af verden, så de bliver i stand til at overholde de stadig hårdere hygiejnekrav samt styre den mikrobiologiske forurening. Et af de nyeste eksempler er Sara Lee Foods Europe, som er en del af Sara Lee Corporation, der producerer og sælger mærkevareprodukter i høj kvalitet til forbrugere over hele verden. Sara Lee har aktiviteter i 58 lande og medarbejdere, og de sælger pakkede kød- og osteprodukter, bagværk, kaffe og te til detail- og restaurationsmarkedet i 200 lande. Sara Lee er anerkendt over hele verden for deres lækre produkter. Virksomheden er førende på markedet for frisk bagværk i USA og har store markedsandele i USA og Frankrig inden for nedkølede dejprodukter samt på markedet for frisk brød i Spanien. Aftale for 22 fabrikker I starten af 2006 valgte Sara Lee Foods Europe Camfil Farrs luftfilterløsninger (produkter og service) til deres fabrikker i Europa for at forbedre filtreringen i deres ventilationsanlæg, forøge deres garanti for HACCP (Hazard Critical Control Points) for fjernelse af potentielle farer for fødevaresikkerheden samt øge deres medarbejderes viden om luftfiltreringsteknologi til hygiejnisk fødevareproduktion. Den europæiske aftale omfatter 22 fabrikker i Frankrig, Belgien, Holland, Portugal og Italien. Andre nyere eksempler på kunder i fødevareindustrien er BEL-koncernen i Frankrig, Nestlé i Nordamerika og Glanbia i Irland. 10

11 For en renere verden Et udvalg af referenceinstallationer Nærbillede af pollenpartikler opfanget af et Camfil Farr-filter. A...tju! Din sommersnue kan skyldes allergi Lider du af høfeber (årstidsbestemt allergisk snue)? Det skyldes sandsynligvis en allergisk reaktion på pollen og svampesporer. Du nyser. Øjne og næse løber og klør, eller måske lider du af hovedpine og træthed. I mange lande er græspollen og pollen fra træer og ukrudt den hyppigste årsag til høfeber. De angrebne personer kan være allergiske over for én eller flere typer pollen afhængig af det klima og den vegetationszone, de bor i. I Skandinavien er mange allergiske over for birkepollen. I Spanien kan oliventræerne udgøre kilden til såvel dine tapas som din nysen. For allergikere i Storbritannien er græs- og birkepollen det største problem. Allergikilderne er tilsvarende i USA, men de varierer efter region, igen afhængig af den lokale vegetation og klimaet samt andre faktorer. Andre mennesker lider af allergisk snue hele året rundt. Denne skyldes oftest skæl fra kæledyr, støv, mug og andre allergener, som også kan udløse symptomer hos astmatikere. Dette gælder også andre irriterende stoffer som tobaksrøg og forurening. Årsagen til denne overfølsomhed er ukendt, men problemet er meget udbredt og tiltagende, især hos børn. Antallet af websteder, som omhandler allergi (og astma), pollenvarsler, mugtal og andre allergirelaterede emner vidner om dette. HEPA eller F7 hjælper Mange mennesker får foretaget en hudtest for at bestemme, om de er allergiske over for planter, træer, ukrudt eller blomster. Allergi kan ikke helbredes, men der er flere måde, du kan reducere symptomerne på ved at undgå allergener, tage medicin eller få en vaccination. At holde sig inden døre om morgenen er en enkel måde at beskytte sig på. Det gælder også brug af HEPA-filtre (High Efficiency Particulate Air) eller højeffektive støvsugere, som fjerner allergener fra den indendørs luft, når pollentallet er højt. Camfil Farrs F7-filtre kan eksempelvis også installeres i offentlige ventilationsanlæg for at give ekstra effektiv filtrering, så allergenerne bremses i indblæsningsluften i højsæsonen for allergi. Vi håber, du får en allergi-fri sommer! Lennart Nilsson Photography AB / Camfil AB Huiyuan tapper Camfil Farr Beijing Huiyuan Beverage & Food Group er Kinas største producent af ren frugt- og grøntsagsjuice, saft og andre drikkevarer baseret på frugtsaft og te. Der produceres over 400 typer Huiyuan-produkter i mere end 20 moderne fabrikker over hele Kina. Huiyuan har over 100 avancerede aseptiske tappelinjer i klasse 100 renrumsstandard. Huiyuan producerer sikre drikkevarer, som er godkendt af de kinesiske myndigheder og sætter derfor en ære i god hygiejne. De har derfor valgt Camfil Farr som leverandør af godkendte luftfiltre. I dag anvendes vores 30/30-grovfiltre, Sofilair HEPA-filtre og Megalam U16 på Huiyuans fabrikker for at sikre de reneste og sikreste forhold for friske drikkevarer i tappelinjen. Operationspræstation i topklasse i Lyon Den ældgamle gallisk-romerske koloni Lyon i Frankrig er kendt for sin kulinariske dygtighed og kreativitet. Det er også et moderne hovedsæde for økonomi og videnskab, og Camfil Farr France leverer det sidste nye inden for filtreringsteknologi til opretholdelse af sterile luftforhold på 17 operationsstuer i et hospitalsprojekt i Saint-Etienne. Operationsstuerne skal bruges til blandt andet hjerte- og hoftekirurgi. Luften filtreres gennem det nye innovative CamHOSP-loft med envejsluftstrøm. Som følge af stigningen i infektioner, som opstår på hospitaler, er sundhedssektoren i færd med at gennemgå luftfiltreringen på operationsstuerne. CamHOSP overholder de skrappeste europæiske standarder og er også installeret på hospitaler i Belgien, Danmark, Finland og Spanien. 11

12 Camfil Farr nu også i Japan Messer 2006 Vi har fornøjelsen af meddele, at vi har etableret Camfil Farr Japan, som er det nyeste selskab i den verdensomspændende Camfil Farrkoncern. Den nye afdeling i Japan ledes af Masatoshi Omodaka. annual report 2005 Camfil Farr Annual Report 2005 Annual Report and Consolidated Financial Statements Camfil Farr Clean Air Solutions Årsrapporten er nu tilgængelig MAJ , ACHEMA, Frankfurt am Main, Tyskland , Hopital Expo, Paris, Frankrig , Airexpo, Zellik, Belgien 30. maj 1. juni, Power Gen Europe 2006, Køln, Tyskland JUNI 1. 1., Power Gen Europe 2006, Køln, Tyskland, Gas Turbine ADRESSE: Camfil Farr Japan KK Embassy of Sweden Compound Roppongi Minato-Ku, Tokyo , Japan Vil du vide mere? Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte Camfil Farr Danmark på tlf eller skrive eller faxe, fax , til Camfil Farr Danmark. TELEFONNUMRE: Kontor: Direkte: Fax Hovedkontor PHOTO: JOHNÉR BILDBYRÅ Camfil Farrs årsrapport for 2005 kan nu downloades på vores websted Du kan også bestille en trykt kopi hos Camfil Farrs hovedsæde i Sverige. Rapporten er en komplet præsentation af den globale Camfil Farr-koncern, vores forretningsområder og disses aktiviteter. Den indeholder også oplysninger om vigtige referenceinstallationer, vores internationale organisation samt vores historie. Som noget nyt er Camfil Farrs årsregnskab i år udarbejdet i overensstemmelse med de internationale IFRS-standarder. Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Sverige. Tlf Fax Danmark CAMFIL A/S, Kokkedal Industripark 104, DK-2980 Kokkedal. Tlf.: Fax: SEPTEMBER 5. 7., Power-Gen Asia China Power 2006, Hong Kong, Kina, Power Gen OKTOBER 4. 7., FinnBuild (HVAC), Helsinki, Finland NOVEMBER , PowerGEN 2006, Orlando, Florida, USA, Gas Turbine CAMFIL FARR AIRMAIL henvender sig til Camfil Farrs kunder over hele verden. Nyhedsbrevet findes på ni forskellige sprog. Udgives af: Camfil AB, Industrigatan 3 SE Trosa, Sverige Tlf.: Fax: Udgiver: Alain Berard, VP, Director Sales and Marketing Camfil Farr Group Redaktør: Margareta Swahn Forsling Tlf.: Fax: Oplag: eksemplarer. Trykt i Sverige YMER REKLAMBYRÅ PHOTO FRONT PAGE: GETTY IMAGES

ren luft gør en forskel

ren luft gør en forskel FRA CAMFIL FARR airmailnyhedsbrev NR.2/2005 ren luft gør en forskel 3 6 7 9 10 Fødevareindustrien: hvordan det mikroskopiske kan være katastrofalt På rette spor med filtrering til GE-lokomotiver Camfil

Læs mere

airmail Kampagne for ren luft i London

airmail Kampagne for ren luft i London NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 2/2011 Kampagne for ren luft i London 3 6 8 9 12 Ren luft indtager den politiske scene i Europa Kan du din ABC for AMC? Stor bioteknologisk ordre i Australien Italiens første

Læs mere

Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL

Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL Velkommen til den første udgave af Nikken produkter uddannelsesmanual Produkt uddannelsesmanualen er fyldt med informationer

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE

PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 205 Offentligt 1 RØG FRA HUS TIL HUS GENER FRA BRÆNDERØG - generel viden og cases PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Skab en sund arbejdsplads uden passiv rygning! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Sundhedsstyrelsen Center for

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering Mød formanden Stærkt salg i Rusland ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2013 Fra start i Indien Et ROCKWOOL vindue, tak Lys

Læs mere

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats 2010 Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Rambøll skærper hospitalsydelser

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Rambøll skærper hospitalsydelser 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 3 april 2012 1. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 1397-1492 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK ARKITEKT FRIIS & MOLTKE

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 FORSKNING for livet Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2011 2 Vision og 2015 mål Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

PELS EN DANSK VERDENSSUCCES

PELS EN DANSK VERDENSSUCCES PELS EN DANSK VERDENSSUCCES 2 3 indhold 3 6 8 10 15 18 20 22 27 30 35 38 41 44 46 50 53 55 59 63 65 69 PELS EN DANSK VERDENSSUCCES FORENING OG AUKTIONSHUS UNDER ÉT pels Fra fortid til nutid STOR DANSK

Læs mere

ALKOHOL I EUROPA. En rapport til EU-kommissionen

ALKOHOL I EUROPA. En rapport til EU-kommissionen ALKOHOL I EUROPA En rapport til EU-kommissionen Peter Anderson og Ben Baumberg Institute of Alcohol Studies, England Juni 2006 1 Resumé Baggrunden for rapporten På et tidspunkt, hvor Europakommissionen

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

Cumula AB (publ.) CVR-nr : 556867-8873 Informations Memorandum www.cumula.se

Cumula AB (publ.) CVR-nr : 556867-8873 Informations Memorandum www.cumula.se (publ.) TM CVR-nr : 556867-8873 www.cumula.se VELKOMMEN TIL NÆSTE GENERATIONS AKTIEHANDEL Cumula 4 www.cumula.se Indhold Indhold............................................... 5 Vigtig information........................................

Læs mere

Miljø Danmark 02.05. 30: Vild med edderkopper

Miljø Danmark 02.05. 30: Vild med edderkopper Miljø Danmark 02.05 MAGASIN OM NATUR OG MILJØ 30: Vild med edderkopper 6: Københavns miljø var en katastrofe 11: Ingen kender verdens sande tilstand 20: Vindmøller redder Nakskov Miljø Danmark MiljøDanmark

Læs mere