HOSPITAL NYT HVIDOVRE LONDON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOSPITAL NYT HVIDOVRE LONDON"

Transkript

1 HOSPITAL NYT HVIDOVRE LONDON STUDIETUR OKTOBER 2014

2 Deltagere Hvidovre Hospital A 3 Mette Gliese A 1 Gertrude Ellekilde B 4 Frank Hansen A 1 Karin Lornsen A 3 Johnny Berg A 1 Hanne Højland Keller A 1 Jørn Aagaard A 1 Anette Thovtrup B 2 Christian Johansen B 2 Klaus Børch A 3 Jens-Ole Jørgensen B 2 Stine Fjelstervang A 4 Marianne Engholt B 2 Bent Klug Projektorganisationen B 2 Lisbeth Larsen B 2 Lasse Søager A 3 Walter Nielsen A 1 Hanne Gundelach A 3 Jette Mieritz A 3 Naja McNair A 3 Sussie Foghmar A 4 Finn Bloch B 4 Marianne Skovby Rådgivergruppen B 4 Charlotte Wilken A 1 Michael Sterr-Sørensen B 4 Tina Holm Nielsen B 2 Mads Kaltoft B 4 Benedikte Pallesgaard B 1 Jette Sandberg A 1 Pernille Scheuer A 3 Lotte Bigom-Eriksen B 2 Nina Bjørnholdt B 2 Mikkel Manuel A 3 Rie Mikkelsen A 4 Sally Rudgaard Jessen B 4 Helle Schiønning Svenson Rejsearrangør A 1 Bente Dich A 3 Dorte Augustenborg B 2 Steen Thystrup 2

3 Velkommen på studietur! Velkommen til London, og velkommen til tre forhåbentlig inspirerende dage med besøg på hospitaler i byen. Vi har i projektorganisationen valgt målet for studieturen efter drøftelser med vores rådgivere. Valget faldt i første omgang på England, fordi det engelske sundhedsvæsen har gennemgået en udvikling og nået mål på akutområdet for flere år tilbage, som minder meget om de tanker om og mål for akutområdet, som Region Hovedstaden har. Derefter valgte vi London, fordi vi kunne planlægge det mest effektive program uden for meget transport rundt i landet. Vi vil kunne lade os inspirere af vore engelske kollegers principper for organisation og arbejdsgange. Vi vil også få at høre, både hvad der har fungeret godt i realiseringen af deres planer, og hvad de ville gøre anderledes. Og vi vil få at høre, hvad de planlægger at gøre i de kommende år. Men der er meget i det engelske sundhedsvæsen, som er grundlæggende forskelligt fra det danske, og som det er svært at lade sig inspirere af: England har en ganske anden design-tradition end Danmark, og deres arbejdsmiljøregler er meget anderledes end de danske. Blandt andet har de ikke samme regler om dagslys, som vi har. Og nogle af hospitalerne er op til 10 år gamle, så der er sket en del udvikling, både i Danmark og i England, bl.a. i forhold til flersengsstuer. I skal med andre ord ikke så meget fokusere på bygningerne, men på det, der foregår i dem, og på dialogen med vore engelske kolleger - vi kan stå på skuldrene af dem, når vi skal bygge! 3

4 Torsdag - HOLD B Great Ormond Street Hospital Onsdag: Hillingdon Hospital Bevan Ward Heathrow 4 Torsdag - HOLD A UCLH, The Heart Hospital Double Tree by Hilton 150 Bayswater Rd. London W2 4RT Fredag: St. Thomas Hospital Evalina Children s Hosp. Torsdag: Chelsea and Westminster Hospital

5 Fakta om det engelske sundhedsvæsen Det engelske sundhedsvæsen er organiseret i National Health Service (NHS), som blev etableret i 1948 i en organisatorisk struktur, der minder en del om de skandinaviske sundhedsvæsener. Den væsentligste forskel er, at det engelske sundhedsvæsen er mere centralt styret og som følge heraf har staten mere direkte indflydelse. Organisatorisk er sundhedsvæsenet bygget op om et sundhedsministerium og 10 regionale sundhedsmyndigheder, Strategic Health Authorities (SHA), som har det overordnede ansvar for samtlige sundhedsordninger i en region. Under det regionale niveau er distriktssundhedsmyndighederne, District Health Authorities - også kaldet Primary Care Trust (PCT). Udbyderne af hospitalsydelser er overvejende offentlige, men styres som selvejende institutioner med selvstændige bestyrelser. Der findes i dag i omegnen af offentlige hospitaler og specialklinikker i England. PCT har ansvaret overfor praktiserende læger og offentlige tandlæger. Endvidere fungerer PCT som køber af diagnosticering, behandling og pleje på hospitaler. Dette administreres af de offentlige NHS Trusts samt af den private sektor. Desuden har PCT ansvaret for såvel den primære som den sekundære forebyggelse (inkl. sundhedsscreening af borgere), vaccination, kontrol af epidemier, fødsler, psykiatrisk bistand, apotekervæsen, høreklinikker, børnesundhed (eks. sundhedsplejersker) samt plejehjem. Engelske patienter har frit valg mellem praktiserende læger, men begrænset adgang til frit valg af sygehus. Den engelske betegnelse for akutmodtagelse er Accident & Emergency (A&E). De arbejder ud fra et krav, om at 95 % af patienterne skal være tilset, behandlet, indlagt eller udskrevet indenfor en 4-timers periode. Der er i tilknytning til akutmodtagelserne et sengeafsnit for patienter med planlagt ophold under 48 timer. For børn er dette tidskriterium dog kun 24 timer. Desuden findes der i tilknytning til flere akutmodtagelser også et Walk In Center (WIC) der svarer til vores lægevagt, dog også bemandet med sygeplejersker. 5

6 Hillingdon Hospital Bevan Ward Pilotprojektet The Bevan Ward er fra 2007 (færdigbygget i 2008) og er et arbejdende forskningsprojekt med formålet at studere forskellige fysiske udformninger af et sengeafsnit, bestående udelukkende af eneværelser med eget bad/toilet. Pilotprojektet har givet mulighed for, på en fuldt fungerende afdeling, at undersøge fordele og ulemper og øvrige implikationer for patienter og personalet, eksempelvis i forhold til visuel observation af patienter, en reduktion af gangafstande, bedre interaktion med patienter under hensyntagen til diskretion, personfølsomme oplysninger mv. Hospitalet har fra begyndelsen brugt den nye afdeling til at reflektere over de fysiske rammers potentiale for at påvirke og udvikle både patientpleje og arbejdsrutiner. De har blandt andet udviklet nye arbejdsgange og hyppigere gennemgange af patientstatus og arbejdsopgaver. Der er i projektet eksperimenteret med indretning af stuerne, typer af overgange mellem patientværelse og korridor samt forskellige modeller for placering af toilet/bad. Afdelingen har fra starten af været i fuld drift med forskellige typer af patienter. Der er etableret 3 forskellige sengeafsnit, der primært er differentieret i forhold badeværelsets placering samt overgangen og graden af transparens mellem patientværelse og korridor. Sygeplejekontoret er erstattet af touch down -baser i korridorerne. Der er tale om et komplet sengeafsnit med 24 eneværelser fordelt på 3 grupper á 8 senge, placeret i en T-form. Hver gruppe (grøn, blå og lilla) er indrettet efter 3 forskellige principper og ligger omkring en fælles korridor med touch-down pladser. Centralt på afdelingen ligger et fællesområde med birumsfaciliteter, patientophold samt personalekontorer. Onsdag 6 Fakta, Bevan Ward 24 enkelte patientværelser (eget bad/toilet) Samlet etageareal ca m 2 Taget i brug i 2008

7 Parlør Det engelske sundhedsvæsen er mindst lige så glade for forkortelser som vi er - her er et nyttigt udvalg: A&E - Accident & Emergency Department UCC - Urgent Care Centre ED - Emergency Department AAU - Acute Assessment Unit WIC - Walk in center EMU - Emergency Medical Unit CED - Childrens Emergency Department PICU - Pediatric Intensive Care Unit NICU Neonatal Intensive Care Unit Grøn - standardiseret indretning af samtlige sengestuer Blå - maksimering af indkig og udsyn på sengestuen Lilla - maksimering af mulighed for social interaktion Gul fællesområde 7

8 Foredrag: Wayfinding i akutmodtagelser Vi skal høre Kelly Pollard fra firmaet PearsonLloyd fortælle om et projekt, som firmaet har gennemført i samarbejde med flere hospitaler i London. Projektet handler om ny wayfinding i akutmodtagelser. Fokus har været på at forbedre patienternes oplevelse af forløbet og derved reducere antallet af hændelser med vold og ophidselse. De har nået flotte resultater og har arbejdet meget interessant med inddragelse af mange faggrupper - og projektet ser ud til at være meget enkelt. Efter Kellys oplæg og spørgsmål fra jer, vil vi fra Byggeafdelingen og Rådgivergruppen fortælle jer om hospitalets planer for wayfinding i det eksisterende hospital og i det nye projekt - og forhåbentlig har vi alle fået ny inspiration efter dette arrangement. Onsdag 8

9 Chelsea and Westminster Hospital Hospitalet åbnede i 1993, men er af flere omgange blevet om- og udbygget. Det indeholder mange specialer, og af særlig interesse for os er deres akutmodtagelse (Urgent Care Center og Acute Assessment Unit), der åbnede i 2011, og en helt ny børneafdeling, der åbnede i foråret Hospitalet har 448 sengepladser og patienter årligt, heraf gennem akutmodtagelsen. Vi skal, efter en introduktion til hospitalet, på to ture gennem hospitalet. På den ene tur besøger vi Børnehospitalet og Women s Services, altså Gynækologi-Obstetrik. På den anden tur besøger vi Akutmodtagelsen og faciliteter til ambulant behandling - her vil vi også høre om planerne for udvikling af akutområdet på hospitalet. Vi er så mange, at vi ikke alle kan se det hele. Derfor deler vi os, således at gruppe 1 og 2 besøger Børnehospitalet og Women s Services, mens gruppe 3 og 4 besøger Akutmodtagelsen mm. Gruppeinddelingen fremgår af deltagerlisten på side 2 Vi går fælles fra hotellet 7:30 Busstop: Kensington Palace Gardens Bus 328 mod Chelsea Stå af på West Brompton, Fulham Rd. Gå til venstre ad Fulham Rd. til hospitalet Hospitalet ligger Fulham Rd. 369 Torsdag 9

10 UCLH The Heart Hospital Hold A The Heart Hospital, der er en selvstændig enhed under University College London Hospital, har en lang historie bag sig som et af Storbritanniens største specialiserede hjertehospitaler. Det har ikke altid haft sit nuværende, enkle og sigende navn - i 1872 hed det The National Hospital for the special treatment of Paralysis, Epilepsy, Nervousness, and the Primary Stages of Insanity and other diseases from Affectations of the Heart. Hospitalet har til huse i historiske bygninger fra et af de første byggerier opført specielt til behandlingen af hjerte-kar-sygdomme. Hospitalet har 106 sengepladser fordelt på 5 afsnit og et intensiv afsnit. Der behandledes i indlagte patienter årligt og 1700 i ambulante forløb foruden patienter i opfølgning. Hospitalet indgår i et samarbejde med St. Bart s Health om at slå det kardiologiske speciale sammen. Vi forventer at komme til at høre om deres planer, ligesom vi efter og under rundvisnngen vil høre om deres erfaringer med behandling af både indlagte og ambulante patienter. Som højt specialiseret hjertehospital vil der være meget af særlig interesse for repræsentanter for dette speciale, men vi forventer også at høre meget af generel interesse i forhold til sengeafsnit, dagafsnit og ambulatorier. Hospitalet kan ikke modtage os alle sammen - derfor besøges dette hospital kun af hold A - inddelingen fremgår af deltagerlisten s. 2 Vi tager fælles af sted fra frokost kl. 13:15 Bus 14/414 mod Warren Street/Maida Vale Stå af på South Kensington og tag Picadilly Line mod Oakwood Skift på Picadilly Circus til Bakerloo mod Queen s Park Stå af på Regent s Park Gå ad Portland Place, til højre ad Devonshire St.og til venstre ad Westmoreland St. til hospitalet i nr Tors

11 Hold B Great Ormond St. Hospital Great Ormond Street Hospital, med engelsk forkærlighed for forkortelser også kaldet GOSH, begyndte sin historie i 1852 som det første hospital i Storbritannien, der fokuserede på børn som patientgruppe. Nu er GOSH et højt specialiseret børnehospital med fokus både på forskning inden for børns sygdomme, men også med stort set alle børnespecialer repræsenteret, herunder kardiologi, hjernekirurgi og genterapi. Hospitalet er løbende ombygget, senest i En større nybygning er under planlægning til åbning i Denne nybygning planlægges med et udpræget grønt fokus, hvor målet er at skabe det mest miljøvenlige hospital i Storbritannien. Vi vil både få en introduktion til hospitalet og deres planer for nybyggeriet, ligesom vi forventer, i to hold, at få lejlighed til at besøge sengeafsnit og behandlingsfaciliteter for børn. Hospitalet har haft væsentligt fokus på wayfinding i samarbejde med rådgiverfirmaet Landor Design - med udgangspunkt i naturens former og farver. Hospitalet har nydt godt af bevågenhed fra mange velgørere, ikke mindst J. M. Barrie, hvis testamentariske indtægter fra hans værk Peter Pan har haft stor betydning for hospitalets mulighed for at finansiere drift og udvikling af hospitalet til et meget højt stade. Hospitalet kan kun modtage en mindre gruppe - derfor besøges dette hospital kun af hold B - inddelingen fremgår af deltagerlisten s. 2 dag 11 Vi tager fælles af sted fra frokost kl. 13:00 Bus 14/414 mod Warren Street/Maida Vale Stå af på South Kensington og tag Picadilly Line mod Oakwood Stå af på Holborn Gå ad Southampton Row, til højre ad Theobalds Rd., til venstre ad Boswell St til Ormond St til hospitalet

12 St. Thomas Hospital Hospitalet er fra midten af 1800-tallet og var ét af de første steder, der byggedes efter det pavillon-princip, der blev introduceret af Florence Nightingale. Hospitalet bestod oprindeligt af syv bygninger placeret vinkelret på Themsen og internt forbundet af en gang. Tre af pavillonerne blev bombet under 2. Verdenskrig, men de resterende fire eksisterer stadig som en fungerende del af hospitalet. Hospitalet er i gang med planlægningen af en større om- og udbygning af akutmodtagelsen med forventet ibrugtagning i Projektet omfatter en ny og større akutmodtagelse samt en akut medicinsk sengeafdeling. Der skal bl.a. etableres et 48-timers akutafsnit med eneværelser, faciliteter til demente ældre patienter samt kort-tids-unit til børn (der forventes færdigbehandlet inden for 24 timer). Ombygninger kommer til at foregå samtidigt med at den nuværende akutmodtagelse fortsat skal fungere. Planen vil blive præsenteret mundtligt og gennem tegningsmateriale ved besøget på Evelina Childrens Hospital. Akutmodtagelsen på St Thomas er en af de højst præsterende akutmodtagelser i South London, et optageområde der har en betydelig del af udsatte patienter blev der på Akutmodtagelsen på St Thomas registreret 140,000 besøg, dvs pr. dag var der i alt 380 patienthenvendelser: 185 af disse patienter blev tilset for en alvorlig skade eller lidelse 125 patienter blev behandlet i Urgent Care Centre (UCC) 60 børn blev tilset i børne-akutmodtagelsen 105 ambulanceankomster 27 patienter blev indlagt på Emergency Medical Unit (EMU) 7 børn overført til indlæggelse på Evelina Children s Hospital Fredag 12

13 Fakta patienter pr år, dvs. ca. 380 patienter om dagen i gennemsnit Ny akutmodtagelse: 78 akutsengepladser (voksne) samt 6 akutsengepladser (under 24 t) til børn Forventet ibrugtagning 2016 Budget på 20 millioner Fællesområde, Evelina Children s Hospital 13

14 Evelina Children s Hospital Evelina Children s Hospital er en del af Guy s og St. Thomas NHS Foundation Trust. Byggeriet startede i marts 2003 og stod færdigt i oktober Det blev bygget med en overkapacitet på 20%, men nu ti år senere har man kapacitetsproblemer på grund af udviklingen i behandlingsteknologi og har derfor planer om at udvide yderligere. Hospitalet står som et godt eksempel på nytænkning af de fysiske rammer og har gennem de sidste otte år erfaret hvilke fordele, ulemper og ikke mindst muligheder, en anderledes fysisk organisering giver. Ambulatorierne er organiseret rundt om en et langstrakt fælles venteområde med modtagelse og med to parallelle personalekorridorer, der forbinder patientområdet med de enkelte konsultationsrum og birumsfaciliteter. Sengeafsnittene er disponeret med primært flersengs-områder og sygeplejestationer på den ene side og eneværelser med eller uden sluse samt birum på den anden side af en langsgående korridor med rummer i alt 3 afsnit. Der er ved alle sengepladser mulighed for én overnattende pårørende - er der flere pårørende, kan de bo på patienthotellet. Der har i projektet blandt andet været fokus på at skabe en wayfinding i børnehøjde og at både børn og deres familier blev inddraget aktivt i designprocessen. Denne brugerinvolvering påvirker særlig tydeligt tre områder: Udformningen af det store opholdsareal (se billede s. 13), som er indrettet så der er mulighed for naturlig ventilation, for at der ikke skulle lugte af hospital. Udformning af gangarealer, så der ikke områder med skygger eller blinde vinkler, som kan virke skræmmende for børn. Udsmykning og farvelægning af arealerne, så man nemt kan orientere sig i bygningen og således at den oplevelsesmæssigt er indbydende. 14 Fredag Fakta Samlet etageareal ca m sengepladser Taget i brug i 2005

15 Diagram: Ambulatorier Diagram: Sengeafsnit 15

16 Program Oversigt 10:00 Hillingdon Hospital, Bevan Ward Fælles transport i bus fra lufthavnen 12:30 Frokost 15:15 Vi går fælles fra hotellet Wayfinding i akutmodtagelser/kelly Pollard, Pearson-Lloyd The Thistle Hotel, 104 Bayswater Rd. 19:30 Middag: Restaurant Urban Meadow / ligger lige ved vores hotel 07:30 Afgang fra hotellet med offentlig transport - husk rejsekortet 08:30 Chelsea and Westminster Hospital / se side 9 12:00 Frokost 13:00 Afgang med offentlig transport 14:30 Hold A: UCLH, The Heart Hospital / se side 10 14:00 Hold B: GOSH, Great Ormond Street Hospital / se side 11 18:45 Afgang fra hotellet Middag: Gallery Mess / Saatchi Gallery, Duke of York Square 08:00 Afgang fra hotellet med bus - husk bagagen 09:00 St. Thomas Hospital / se side 12 Evelina Children s Hospital / se side 14 12:30 Frokost 13:30 Afgang fra hospitalet 15:00 Tjek ind - Heathrow Lufthavn 17:00 SK506 til København Hotel: Double Tree by Hilton Hyde Park 150 Bayswater Rd London W2 4RT Rejseleder: Dorte Augustenborg

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 3 April 2013 Sygehusbyggerier et skridt videre Dansk og hollandsk lægevægt forskelle og ligheder Effektiv tværsektoriel ledelsesmodel Integreret hjemmetræning

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

2012 17. 23. november. New York. Studietur for Socialudvalget og. Sekretariatet Socialforvaltningen Aarhus Kommune

2012 17. 23. november. New York. Studietur for Socialudvalget og. Sekretariatet Socialforvaltningen Aarhus Kommune 2012 17. 23. november New York Studietur for Socialudvalget og Børn og Unge udvalget (tvangsforanstaltninger) Deltagerliste Claus Thomasbjerg Formand for Socialudvalget Kate Runge Medlem af Socialudvalget

Læs mere

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Styring i praksis Inspiration fra British Columbia Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende institution oprettet

Læs mere

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser.

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden December 2008 Koncern Plan

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 5 / September 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel Til lands

Læs mere

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 NYT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL APRIL 2006 Ferier er farlige for patienterne Side 2 Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 Smertefri og rask på rekordtid Side 8 TEMANUMMER Accelereret kirurgi: Fire ud

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 1 10-02-2011 14:21:27 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 2 10-02-2011 14:21:27 Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Mellem vindmøller og primadonnaer

Mellem vindmøller og primadonnaer Nye organisationsformer i sundhedsvæsenet: Årsmøde i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber 25. januar 2013 Mellem vindmøller og primadonnaer Tidens mantra er: patienten i centrum, kampen om fagligheden

Læs mere

REGIO. Hvem svinger dørene for?

REGIO. Hvem svinger dørene for? REGIO NR 1 / ÅRGANG 1 / APRIL 2013 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Hvem svinger dørene for? En ny analyse gør op med en række fordomme om svingdørspatienter, der indlægges igen og igen. Hver tredje genindlæggelse

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Dansk Sundhedsinstitut Januar 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere Ulf Hjelmar, Ane Reese Mikkelsen og Pia Vivian Pedersen Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere En evaluering af indsatsen i fire kommuner Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt

Læs mere