Eksamenskursus side 8 Dokning af Nicolai Mærsk i Dubai side 10 International ledelse og management side 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenskursus side 8 Dokning af Nicolai Mærsk i Dubai side 10 International ledelse og management side 16"

Transkript

1 Nummer maj 2010 Eksamenskursus side 8 Dokning af Nicolai Mærsk i Dubai side 10 International ledelse og management side 16 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

2 Ser v i c e, In f o r m a t i o n, Mo r e Aw a r e n e s s & Co m m u n i c a t i o n Per s o n a l e n y t The Proof of the Pudding is in the eating. være nemmere at finde ud, af hvor man skal henvende sig med Sådan sluttede jeg en tidligere leder, og så- sine spørgsmål. Det ny SIMAC er dog mere end daglige henven- dan starter jeg denne leder. delser. Det er et SIMAC, hvor vi orienterer os mod, hvor langt vi Dette SIMAC NEWS indeholder nemlig både er nået i forhold til de mål vi har sat os for Vi orienterer emner som planlægning, tilfredshedsunder- os mod fremtiden og ikke mod fortiden. søgelser og et seminar for alle SIMAC-ansat- Af Torben Jessen Direktør te, hvor der blev drøftet fremtidsbilleder for SIMAC. Vi kan bruge nok så mange ord - og det gør Dialogen og kontakt Den tætte dialog vi har haft gennem det sidste års tid med MSU og SOL, ønsker vi at holde fast i og udbygge. Vi har nu et tæt og Økonomimedarbejder Søren Serup Konsulent Tove A. Dahlmann Rengøringsassistent Patima Simonsen Bogholder Berit Vestergaard Pedersen vi - både skrevne og talte. Men det bliver jer studerende der godt samarbejde via MSU-møder, via Studierådsmøder og via Antal pr. Ansat pr. Fratræder går på efterløn om føje år skal fortælle os, om det mål vi satte os for SIMAC MSU-formandens deltagelse i bestyrelsesmøder. 1. maj maj 2010 medio april 2010 pr. 28. maj 2010 anno 2012 blev en realitet, og ikke mindst blev en succes. Vi vil også gerne fremover øge den direkte kontakt med jer alle. Fælles mål Jan Askholm vil fortsat afholde kantinemøder, hvor jeg også ind imellem vil være med. Vi vil desuden - i samarbejde med MSU Søren kommer fra det private erhvervsliv, Tove kommer ligeledes fra det private Rengøringsassistent Patima Simonsen skal i I 23 ½ år har først Svendborg Maskinme- Det nye ved SIMAC er, at vi har sat os fælles mål for fremtiden. - med mellemrum invitere til møder i Salen, hvor der vil være hvor han har bestridt erhvervsliv, hvor hun gang med en cater ud- sterskole og dernæst I første omgang en fremtid, der kun ligger små tre år frem- en kort præsentation af nye tiltag på SIMAC, og hvor I kan tilsvarende stillinger. igennem en længere dannelse og har opsagt SIMAC nydt godt af me, men selv den længste rejse starter med det første spæde stille spørgsmål og få svar. Derudover vil jeres studieteam-leder Søren er oprindeligt årrække har varetaget sin stilling i SIMAC. Pa- Berits faglige kun- skridt. aflægge besøg hos jer med hyppige mellemrum for at sikre sig, uddannet revisoras- den daglige ledelse af tima fratræder formelt nen og hendes friske Vi har lyttet til jeres kommentarer omkring vores måde at kom- at vi fortsat er gode til at have de studerende i centrum, og at I sistent økonomifunktionen og medio april. bemærkninger. munikere og planlægge på. I har gennem tilfredshedsunder- også oplever det sådan i jeres hverdag. haft ansvaret for en Vi ønsker Patima held Vi siger Berit tak for søgelsen blandt andet tilkendegivet, at det er svært at finde Hvad det ny SIMAC yderligere vil byde på, får I at vide på et af meget bred opgavepor- og lykke med tak for hendes store indsats i ud af SIMACs organisation, og hvem der har ansvar for hvad. disse møder i Salen meget snart. tefølje. samarbejdet de sidste SIMAC og ønsker held Derudover går der for lang tid med at få svar på henvendelser. Dette gør vi nu noget ved, og længere omme i bladet kan I læse Rejse og mål 4 år. og lykke i den tredje alder. mere. Vi er ikke i mål endnu, men vi er på vej - godt på vej og det er Service vil være et gennemgående træk i det ny SIMAC. Ser ikke kun målet ude i fremtiden, der tæller. Det bliver en spæn- I på vores engelske betegnelser, så hedder det f.eks. student services, building services og it-services. Vores service vil dende og udfordrende rejse men bestemt ikke en kedelig rejse. SIMAC skal og vil være et godt sted at lære og et godt sted at Akt i v i t e t e r på Si m a c blandt andet være at svare hurtigt og kompetent, og det vil være. Velkommen ombord på rejsen mod det ny SIMAC. April 28. april kl Personaleforeningen afholder slalom-sejlads i simulatoren for ansatte Maj 7. maj - Maskinmestrenes Fodboldturnering på Maskinmesterskolen i Århus 12. maj - Svendborgløbet 18.maj - Fodboldturnering for maritime skoler på fodboldbanerne ved Tåsingehallen August august - Sommerskole vedrørende fjernvarme. Det foregår på Fuglsøcentret og er for maskinmesterstuderende på de sidste semestre. Det er gratis og udløser endda 5 ECTS-point. Se opslag på InfoBoard. Redaktionel info: Redaktør: Kjartan Ross Studerende, semester SO4w Læserbreve o.a. Debatindlæg, læserbreve, artikler o. a. kan indsendes til bladet på Korrektur: Nana Høgsland Kommunikationskoordinator - SIMAC Ansvarshavende: Torben Jessen Direktør - SIMAC Tryk: TrykTeam Grønnemosevej Svendborg Næste udgivelse: 31. maj Tidsfrist: Indhold der skal med i næste udgivelse skal være redaktionen i hænde senest 10 dage før næste udgivelse. SIMAC s værdier: SIMAC - a mile ahead Vi arbejder efter et fælles værdigrundlag og vil kendes for: at vi har et inspirerende studiemiljø at vi har kvalitetssikrede og internationalt anerkendte uddannelser på højt niveau at vi leverer udviklings- og samarbejdsorienterede dimittender at vi arbejder med respekt for hinanden og i åben dialog at vi arbejder professionelt og selvudviklende at vi er en professionel samarbejdspartner, der tager udgangspunkt i branchens behov 2 3

3 Stu d e n t e r t r i v s e l s u n d e r s ø g e l s e n 2009 STU 2009 En go d ma r k ø r at st y r e ef t e r Som de fleste af jer ved, 4. Sammenlæsninger med andre under- hvor de samlæste hold rent læringsmæs- Studentertrivselsunder- driften i studieteamene og sikre det fag- ikke vil være indskrevet på hold, men in- arbejder SIMAC med at visningshold sigt befinder sig, gå forud for brugen af søgelsen (STU) er et lige og pædagogiske grundlag for den dividuelt tilrettelægger deres uddannelse forbedre vores studie- 5. Informations flow og kommunikation denne undervisningsform. Således und- værdsat værktøj i chef- undervisning, I modtager. Med andre ord - naturligvis ud fra anbefalede forløb, som miljø, og dette arbejde 6. IT faciliteter info2all går man en undervisningssituation, hvor gruppens daglige arbej- sikrer de faglige netværk en koordinering tager højde for stigende progression dels tager udgangspunkt i 7. Ledelsen kun halvdelen af de studerende får ud- de. Vi bruger den aktivt af de faglige mål, så I oplever konsistente i undervisningsmetoder, dels i niveauet den studentertrivsels- 8. Studerendes forventninger til under- bytte af undervisningen. som styringssystem, uddannelsesforløb fra start til slut. for fagligt indhold. Af Christian Bust Olsen MSU-formand undersøgelse skolen (STU), gennemførte sidste efterår. Da un- visningen. Hvert af disse indsatsområder har vi som nævnt konkretiseret i en række anbefa- Information og opfølgning, tak STU afslørede yderligere, at rigtigt mange Af Jan Askholm Forstander da vi ikke kan forestille os en mere retvisende markør at styre efter Varieret undervisning Større variation i undervisningsmetoder Informationsflow Det sidste indsatsområde, der er bragt til dersøgelsen var afslut- linger, som samlet afspejler størstedelen studerende er frustrerede over informa- end I studerendes egne er en af de anbefalinger, som styregrup- torvs først i STU 2009 og nu i ovenstå- tet, nedsatte ledelsen af de generelle kommentarer og tenden- tionsflowet på SIMAC. Mange føler, at udsagn om egen trivsel. Derfor får I tak pen for STU har knyttet til det indsatsom- ende artikel, er ønsket om et mere ubrudt en styregruppe, som bestod af SIMACs ser, som kunne spores i STU. der ikke bliver taget ordentligt hånd om for jeres deltagelse i STU og styregrup- råde, der handler om, hvilke forventnin- informationsflow. Dette går primært på, studierektor og kvalitetskoordinator og af repræsentanter for både undervisere og studerende. Denne gruppe (som jeg Den svære forventningsafstemning deres henvendelser eller problematikker, og at disse følgelig gentager sig om og om igen. pens medlemmer for deres efterbehandling af det massive datamateriale, de har komprimeret til otte indsatsområder med ger i studerende har til jeres undervisere. Varieret undervisning har vi på dagsordenen ved fælles lærermøder, men det er at I som studerende løbende gerne vil informeres om alt fra aktiviteter i huset over eventuelle problemer til almindelig selv indgik i), fik til opgave at analysere materialet med henblik på at omsætte de I vores arbejde med materialet fra STU stod det hurtigt klart, at mange proble- Læs vores anbefalinger konkrete anbefalinger. Det er værdifuld viden, der er kommet ud af arbejdet. bestemt også et tema i arbejdet med at revidere studieplanerne. Det, at opstille planlægning. For at imødekomme dette ønske vil jeg - og til tider Torben Jessen rå data til konkrete indsatsområder og matikker i bund og grund handler om for- De anbefalinger, vi som styregruppe har Christian Bust Olsen indgik i styregruppen specifikke læringsmål for de enkelte fag, - afholde kantinemøder, ligesom vi i sam- anbefalinger. ventninger og manglende afstemning af uddraget af STU, har vi fremlagt mundt- for STU, og han er skribenten bag oven- afføder automatisk en debat om, hvilke arbejde med MSU vil invitere til møder i Styregruppens efterbehandling af stu- samme. Det drejer sig dels om vores - de ligt i et forum, hvor chefgruppen, studie- stående artikel, som jeg på chefgrup- undervisningsmetoder, der er mest hen- Salen. Her giver vi en kort præsentation dentertrivselsundersøgelsen for 2009 re- studerendes - forventninger til, hvad en og teamledere samt en gruppe undervi- pens vegne - besvarer i det følgende. sigtsmæssige at bruge. I denne kontekst af nyt tiltag på SIMAC, og I får lejlighed sulterede i, at vi har identificeret otte indsatsområder, indenfor hvilke der er plads til forbedringer. For hvert indsatsområde underviser bør gøre for at optimere sin undervisning og dels om, hvad en underviser har brug for fra os studerende for at sere var samlede. Derudover har vores anbefalinger været genstand for debat ved et seminar, SIMAC afholdt i Fåborg i Studieplaner som redskab til forventningsafstemning er det springende punkt at sikre, at I får de bedste forudsætninger for at indfri de mål, vi sætter for læringen. Undervis- til at stille spørgsmål og få svar. Samtidig fortsætter jeres studieledere deres gode vane med at informere om, hvad der rø- forklarer vi koblingen til STU, ligesom vi kunne opnå et godt resultat. begyndelsen af april måned. Ved semina- Det første indsatsområde handler om ningen er jo først vellykket, når den kan rer sig på de enkelte uddannelser. giver vores fortolkning af de kommentarer, der har rejst emnet. Af baggrunden og fortolkningen udleder vi en række Varieret undervisning Ud fra materialet kunne vi konstatere, at ret deltog alle SIMACs medarbejdere. Vi håber, at I som studerende vil tage jer tid til at læse anbefalingerne, som I kan forventningsafstemning undervisere og studerende imellem. Hvad skal de to parter bidrage med i undervisningslokalet, genfindes som egentlig læring hos jer. Samlæsninger Som supplement til denne direkte kontaktmulighed har vi oprettet såkaldte myndighedspostkasser i vores forskellige anbefalinger, som således udspringer af næsten alle studerende savner større va- finde på info2all under Semesterinfo i for at undervisningen resulterer i læring, Brugen af samlæsninger er et andet tema supportteam. Hvis vi tager studieadmini- de overordnede indsatsområder, vi har riation i undervisningen, eventuelt i form mappen Studentertrivsel. Samme sted er og hvordan sikrer vi, at de gensidige for- i STU. Der er pædagogiske gevinster at strationen som eksempel, har de fået en identificeret. Inden for hvert af disse om- af øget inddragelse af skolens simulator- det muligt at læse referater fra vores mø- ventninger er kendte og klare? hente i samlæsning, da de samlæste elektronisk postadresse, der hedder stu- råder ønsker vi at se konkrete tiltag gen- og laboratoriefaciliteter. Kontrasten til en der i styregruppen for STU. Afslutningsvis Da et undervisningsforløb skal tilrettelæg- hold bidrager med hver deres videns- Tanken med nemført, som sikrer og forbedrer trivslen sådan undervisning er den umotiverede håber vi meget, at vi som studerende vil ges inden for de rammer, der udstikkes i og erfaringsbank. De forskellige - men denne er, at I studerende kan henvende for SIMACs studerende. Vores endelige oplæsning af power point-show, som vi opleve en positiv udvikling i undervisnin- den relevante studieplan, er det oplagt alligevel beslægtede - indgangsvinkler jer med studieadministrative spørgsmål, rapport med anbefalinger til forbedringer gerne ville undvære, men som nogle des- gens kvalitet og mærke en forbedring af at formidle forventninger til undervis- tilfører undervisningen en god dynamik. ligesom I kan forvente et svar inden for af studiemiljø og undervisningskvalitet værre stadig oplever. vores studiemiljø. ningen her. I dette forår arbejder vi med Dog er det naturligvis en forudsætning, 24 timer - om ikke det endelige svar, så afleverede vi til chefgruppen og studieteamlederne i marts måned. Otte indsatsområder og en række anbefalinger Samlæsninger forudsætter sammenlignelige hold Skolens brug af samlæsninger viste sig ligeledes at være et relevant indsatspunkt. Fremadrettet opfordrer vi til, at flere studerende svarer på dette års studentertrivselsundersøgelse, så vi får bedre mulighed for at præge SIMAC til glæde for studerende. en grundig gennemskrivning af samtlige studieplaner, så de tydeligt udtrykker, hvilke læringsmål der knytter sig til det enkelte fag. Gennemskrivningen betyder, at planerne bliver operationelle for jer at holdene læringsmæssigt befinder sig på forenelige niveauer, og det skal vi naturligvis sikre. Her vil den nævnte gennemskrivning af studieplanerne gøre en positiv forskel. Gennemarbejdede og en kvittering for, at mailen er modtaget og vil blive behandlet. I kan naturligvis også opsøge studieadministrationen personligt, som det hele tiden har været tilfældet. Inden for ganske kort tid informerer 1. De studerendes forventninger til un- Samlæsninger burde fungere, såfremt studerende, idet læringsmålene fortæller indbyrdes konsistente studieplaner er det vi om de øvrige myndighedspostkasser, vi derviserne undervisningsplanerne stemmer overens, jer, hvad vi helt konkret forventer af jer bedste grundlag for undervisningsplaner har oprettet Forventninger til de studerende Afvikling af undervisningen / afveks- men ved undersøgelsens gennemførsel oplevede de færreste, at dette var tilfæl- til eksamen. De identificerer, på hvilket niveau jeres viden, færdigheder og kom- med klart definerede og sammenlignelige læringsmål. Desuden vil samlæsninger Styringssystemer i støbeskeen ling i undervisningen det. Derfor bør nøje overvejelser over, petencer skal ligge. i stor udstrækning blive afløst af den Sideløbende med de initiativer, der står Sideløbende med denne proces har vi forestående modularisering af uddan- beskrevet ovenfor, har vi forskellige sty- etableret faglige netværk, som drives af nelserne. Modulariseringen kommer til at ringssystemer i støbeskeen. Fra august i fagkonsulenter. Det arbejde, de faglige betyde, at studerende, der påbegynder år lancerer vi et nyt studieadministrativt netværk udfører, er med til at optimere deres uddannelse til efterårssemestret, system ved navn SIS, som vil give alle I 4 5

4 Str a t e g i og go s p e l i Fa a b o r g studerende lettere adgang til egne data. Vi arbejder også med en ny IT-løsning ved navn som bl.a. muliggør, at I vil få større lagerkapacitet, og at jeres Af Jeppe Sylvest Carstensen på vegne af Styregruppe for Læringsmål I starten af marts måned lød startskuddet for et stort arbejde med nye studieplaner, som underviserne i SIMAC skal færdiggøre inden 15. juni i år. Baggrunden for et behov for nye studieplaner skal findes i det tillæg til vores uddan- nelsesbekendtgørel- ser, som trådte i kraft 1. april i år. For at færdiggøre de nye studieplaner var første skridt udarbejdelsen af en model for en modulariseret uddannelse. Denne uddannelse er baseret på, at studerende skal gennemføre en række moduler i deres uddannelse. Selve modellen for modulariseringen blev færdig i udgangen af februar. mail kommer til at ligge uden for SIMACs fire wall. Sidstnævnte betyder, at vi kan give jer adgang til faciliteter som chat og blog uden at kompromittere sikkerheden Nye st u d i e p l a n e r I de nye studieplaner som både vil være gældende for den eksisterende uddannelse og en fremtidig modulariseret uddannelse, vil der ikke længere kunne gøres brug af Blooms Taksonomi, som vi alle kender f.eks. vide, forstå, anvende osv. Derimod skal det enkelte modul/ fagområde fastsætte læringsmål ud fra de 3 hovedområder Viden, Færdigheder og Kompetencer. De enkelte læringsmål skal samlet set lede op imod det Læringsudbytte, som er defineret for den enkelte uddannelse. Alle læringsudbytter for uddannelserne kan findes på nedenstående adresse. Selve arbejdet med læringsmål er første del af processen frem mod nye studieplaner, og dette arbejde gennemføres i øjeblikket i faglige samarbejder mellem underviserne. For hvert enkelt fagemne er der udpegede fagkonsulenter, som er i huset. I vil kunne læse meget mere om disse projekter i kommende udgaver af SIMAC NEWS, hvor vi i en mindre artikelserie vil uddybe de enkelte tiltag. overordnet ansvarlige - grundet deres faglige kompetencer - inden for området. Efterhånden som læringsmålene ligger fast for de enkelte fagemner, vil arbejdet med at skrive studieplanerne påbegynde. Til at styre hele denne proces er der nedsat en styregruppe. Denne styregruppe består af en studieleder og en underviser fra henholdsvis junior-, senior-, maskinmester-, værkstedskole- og simulatorteam. Styregruppen har fået en webside, hvor det til stadighed er muligt af følge arbejdet frem mod de nye studieplaner og stille evt. spørgsmål til styregruppen. Webstedet er tilgængeligt for alle ansatte og studerende. Adressen til web-stedet er: 2all.simac.dk/sites/Styregruppen-for- Laeringsmaal/default.aspx Af Nana Høgsland Kommunikationskoordinator Den 6. og 7. april var alle medarbejdere på SIMAC på seminar på Hotel Faaborg Fjord. Programmet var tætpakket med spændende gruppeopgaver, der gav udfordringer for alle. Overordnet var målet at fastlægge SIMACs nu-situation for derefter at skabe et realistisk fremtidsbillede af, hvor vi alle ser SIMAC anno Der var mange spændende bud på fremtidens SIMAC og idéer til realisering. Især kom der mange gode og kontante forslag omhandlende opgaver, som andre kan løse for underviserne, så de kan fokusere på den vigtige undervisningsopgave. Chefgruppen er i gang med at fastlægge den fremtidige organisering i SIMAC, så den er på plads inden næste semester starter. Samtidig vil der blive arbejdet på et nyt værdigrundlag. Alt sammen på baggrund af de mange idéer og input der blev bidraget med i Faaborg. En af de opgaver vi løste, hvor svarene virkelig pegede i en meget entydig retning var en kort walk-and-talk-øvelse. Vi skulle i små grupper på tre personer fastlægge, hvad vi som medarbejdere skal holde op med, og hvad vi skal blive ved med. Igen kom der mange gode og også enslydende - forslag på tavlen. Blandt blev der svaret, at det, vi skal blive ved med, er at have vores studerende i centrum og anerkende og respektere hinanden. Mødeaktiviteten sluttede omkring kl. 20 første dag, og det var tid til den lidt mere løsslupne del af programmet. Inden desserten blev vi underholdt af tre dygtige sangere, og inden vi havde set os om, var vi opdelt i tre hold og sang gospel. Især Rikke Vej skal i den forbindelse nævnes for sin fine solosang Dagen efter var der endnu en stram tidsplan, der skulle holdes. Vi endte med en tavle fuld af gode forslag til, hvordan SI- MACs værdier skal se ud. Alt i alt havde vi nogle rigtig gode og intense dage, med et stort engagement og energiniveau fra alle sider. De næste måneder skal gå med handling både fra medarbejdere og chefgruppe. Det nye SIMAC er lige om hjørnet. JEG VAR/BLEV SYG TIL EKSAMEN. HVAD GØR JEG NU? Du skal allerførst sørge for at skaffe en lægeerklæring der dækker tidsrummet for din eksamen, og den skal du aflevere i studieadministrationen senest to dage efter at eksamen blev afholdt. Dette gør at denne eksamen ikke kommer til at gælde som et forsøg. Dernæst bør du kontakte mig, for at høre hvilke muligheder du har. SIMAC afholder normalt kun eksamener i slutningen af hvert semester, så det kan betyde, at du først kan komme op til prøven igen et halvt år efter, men kontakt mig, så kan jeg fortælle om dine aktuelle muligheder. Med venlig hilsen Anna Oldenburg Studievejleder 6 7

5 Mun d t l i g ek s a m e n - e n me n t a l co c k t a i l I forbindelse med det klare budskab: I skal kunne jeres stof! Valg og Vilje studietaktiske eksa- Ikke noget med en blød opstart, hvilket Både før man overhovedet begynder at mensforberedelseskur- han ellers anbefaler, at man gør brug af læse op til en eksamen og sikkert også sus der blev afholdt i til en mundtlig eksamen. Det er fint til at flere gange mens man arbejder med stof- samarbejde med Skaa- skabe en god atmosfære og lige fornem- fet, skal man gøre det klart for sig selv, at rup Seminarium og Sy- me stemningen i eksamenslokalet. man har truffet et aktivt valg ved at tage Af Kjartan Ross Redaktør geplejeskolen torsdag den 8. april, havde SI- Det er nok en selvfølge for de fleste, at man skal kunne sit stof til eksamenen, faget og den dertilhørende eksamen. Det har man, fordi man vil noget med det. MAC besøg af Anders men Denne vilje kommer man dog først til at Kjærsig, som holdt fore- Anders pointerer det alligevel flere gange føle, når valget begynder at give en mod- drag om det psykiske aspekt i forbindelse igennem sit foredrag, for med at kunne stand, som Anders udtrykker det. Det er med at gå til mundtlig eksamen. sit stof er det ikke nok at kende det når stoffet bliver svært, at man virkelig Anders Kjærsig ved hvad han taler om. man skal også kunne gå ind i det og for- skal ville det. Men det er kun godt, mener Ud over at have læst flere forskellige stu- stå det. Anders, for den vilje man opbygger under dieretninger på universitet, hvorfor han Det kræver, at man knokler for at lære eksamenslæsningen giver en god udstrå- selv har været til et hav af eksamener, stoffet, og at man har diskuteret det - ar- ling til eksamen. Et interesseret publikum lytter efter guldkorn. som han selv udtrykker det, er han også færdiguddannet teolog, fastansat præst, gumenteret for og imod det. Anders forklarer: Du skal diskutere det med andre, Hvad øjnene ser du kommer ind i eksamenslokalet. Du Det at være nervøs er heller ikke nødven- Alt er alt for meget censor til andres eksamener samt dobbelt men ikke mindste også med dig selv. Der- Det første en censor ser er din krop, dit skal ikke signalere, at lærer og censor digvis en dårlig ting. Anders kalder det en Når man er til eksamen og trækker et Danmarksmester i karate. ved får du sat dine egne ord på stoffet. ansigt og dine øjne. Allerede her, før du skal tage sig af dig, men heller ikke have sund nervøsitet. Her på SIMAC har jeg spørgsmål, handler det om at kunne I skal kunne jeres stof Tal højt for dig selv, så du har prøvet at udtale ordene smagt på dem - og tag overhovedet har åbnet munden, har censor dannet sig nogle ubevidste indtryk af en attitude i retningen af: Nå, er du censor? Ja, nogen skal jo være det. hørt det omtalt som optimal frustration. Det er med til at sætte os op til eksa- slippe 9 ud af de 10 bolde med stof, man jonglerer med og så bruge den ene rigtige Efter kort at have præsenteret sig selv stilling til det du siger. Er det rigtigt og din person. Derfor er det vigtigt, at du Førstehåndsindtrykket er altså vigtigt. men og gøre krop og hjerne klar til kamp. bold. starter Anders lige på og hårdt med det hvorfor? virker forholdsvis rolig og afslappet, når Derfor bør man også lige huske at hilse på Apropos kamp så er det også tydeligt, at Det samme gør sig gældende til skriftlige censor, når man træder ind i eksamenslo- eksamener, hvor man må have alt med kalet. Her skal man afholde sig fra bare at ind. Alt er alt for meget, siger Anders og hilse med et hej, da det ikke signalerer fortsætter: Brug det du har i hovedet til den store retoriske begavelse, hvilket er uheldigt til en mundtlig eksamen. I stedet skal man tage sig tid til at hilse ordentlig på censor giv hånd og sige goddag eller godmorgen (og farvel, når man er færdig). Normalt ville man også se folk i øjnene, når man hilser, men man ved Tal højt for dig selv, så du har prøvet at udtale ordene smagt på dem - og tag stilling til det du siger. lige nøjagtigt at vælge det helt rigtige ud blandt alt det du har lært. For at kunne gøre dette kræves det, at du er rimelig klar i hovedet. Derfor er det ifølge Anders ikke nogen fordel febrilsk at læse helt frem til eksamen. Prøv i stedet at flytte fokus væk på eksamensdagen og aldrig, hvad man møder i folks øjne, så tænk på noget andet. Distraher dig selv for ikke at opleve noget, der bringer en Anders har kunnet drage nytte af sine er- om nødvendigt, bare det ikke er ved at ud af fatning, kommer Anders med et lille faringer som karateudøver. Det har lært lave noget fysisk. Laver du noget fysisk trick: Kig på folks næsetip i stedet for. De ham en vigtig ting om at gå til eksamen: op til en eksamen, som eksempelvis at kan alligevel ikke se forskel. Prøv det af Når man træder ind på en kampsportsa- løbe en tur for at klare hjernen, bruger du på vedkommende ved siden af dig den rena, kan man i yderste konsekvens dø en masse energi energi som du hellere er god nok. af det. Man kan ikke dø af at gå til eksa- skal bruge til eksamen. men. Lærer og censor er også bare men- Styr på nerverne nesker, som er lige så meget til eksamen Tænk stof Min personlige tolkning af Anders bud- som du er, for du prøver jo dem af lige så Da tiden er ved at løbe ud for Anders må skab er, at man skal slå koldt vand i blo- meget, som de prøver dig af. vi konstatere, at det har været et oply- det, når man går til mundtlig eksamen. Ydermere skal du huske på, at din lærer sende og oplivende foredrag pakket ind i Er man for nervøs til at være cool, så vær vil dig det bedste, men når det er sagt, oplevelser og humor alle gode elemen- cool omkring det, at du er nervøs. Joke, må man dog ikke se bort fra, at din læ- ter til en mundtlig eksamen. lidt med det. På den måde får du nem- rer trods alt også har en vis portion faglig Han runder sit foredrag af med ord- mere ved at slappe af og samtidig får du stolthed Det betyder dog ikke, at man ene: Når eksamen kommer, skal man sendt et signal: Ja, jeg er nervøs, men skal være bange for at jorde ens lærer, ikke tænke eksamen. Man skal tænke Anders Kjærsig fortalte levende om vigtigheden af at kunne sit stof grundigt. jeg har alligevel styr på situationen. hvis man kan. stof! 8 9

6 Dok n i n g af Ni c o l a i Mæ r s k i Du b a i Af Bjørn Ingmar Verwibe S04 Ding ding En SMS-besked fra Lars tikker ind. Hej Bjørn, nu sidder jeg i toget på vej mod København. Vi ses i Dubai. Klokken er 6.25 i min seng i Svendborg, mandag d. 15. marts. Flyafgang fra Kastrup er klokken Doh! Jeg har sovet over mig En lynhurtig tankerække i mit stadig søvndrukne sind fører til den konklusion at det ikke på nogen menneskelig måde vil være muligt at nå til Kastrup i tide. Så jeg må krybe til korset og ringe til rederiets superintendant for at bede om en ny billet. Jacob er også først lige kommet ud af fjerene, pludrende børn kan høres i baggrunden, men intet problem: en time senere lå der en ny flybillet i min mailboks, med afgang samme dags eftermiddag. Eksotisk og spændende Det er sgu godt at der er nogen der vil arbejde gratis for firmaet når de har underskud. Sådan lød en af de lettere sarkastiske kommentarer til at jeg havde sagt ja til mit rederis tilbud om at rejse til Dubai for udføre vedligehold på styremaskinen i et af rederiets mindre containerskibe Nora, Nicolai og Nele Maersk. Rejsen samt ophold og forplejning på skibet blev betalt af rederiet; den rå arbejdskraft, som blev leveret af jeg selv og tre andre SIMAC-studerende, blev ikke honoreret. Dette faktum skilte vandene blandt mange studerende, hvordan kunne rederiet tillade sig at bede om gratis arbejdskraft? Dette udfald hørte man naturligvis mest fra dem som havde valgt at takke nej til tilbuddet. Blandt de 20 som meldte sig, og blandt de heraf 12 som kom af sted, var opfattelsen nok en noget anden. Alene emnefeltet på mailen Docking in Dubai lyder jo noget eksotisk og spændende, lige meget om der er gratis arbejdskraft involveret eller ej. Havde der stået Docking in Frederikshavn ville jeg personligt nok også have været i den anden grøft; en uges arbejde Det, det hele handlede om - her hvor den ene (rillede) pakningsflade er afmonteret. Det åbne låg til styremaskinen på ca. 5 tons. for ingenting i en dansk provinsby ville ningen: Dubais skyline ved kysten af den ikke have været særlig attraktivt. Men persiske golf med den ene imponerende Dubai? Det ville sandsynligvis blive en skyskraber ved siden af den anden. Og oplevelse for livet, så der var ikke megen kronende over dem alle, det himmelstræbende Burj Khalifa som et andet tøven med Svar -knappen. Babelstårn - hele 828 meter højt. Jeg Storslåede Dubai blev betaget af dette tårn, hver gang jeg Grundet min senere flyafgang skulle jeg fik det at se i de kommende ti dage. Dets flyve med et natfly fra London Heathrow koniske form med de skrånende sider til Dubai International Airport. Således gjorde, at man ikke rigtig kunne fornemme dets højde. Det kunne være alt ankom flyet i dagslys til Dubai, og hvilket storslået syn der ventede under indflyv- mellem et par hundrede og over tusind meter højt. Dimensionerne overgik alt hvad hjernen indtil da havde troet muligt. Og det er i virkeligheden et ret godt billede på Dubai: det er en by, der forsøger at overgå det, man opfatter som muligt eller normalt. Et syv-stjernet hotel, hvor standarden i verden ellers er højst fem stjerner. En skiløjpe i en over 40 grader varm ørken. En seks-sporet motorvej i begge retninger midt igennem byen. Alverdens superbiler i gadebilledet, ikke som en kuriositet, men som en normalitet. Alt dette og meget mere skulle vi få at se i de kommende dage. Arbejde ombord Men det var ikke ren fornøjelse det hele. Vi var der jo først og fremmest for at udføre et stykke arbejde. Morten Lauge Kjær, Lars Dyrholm Hansen, Martin Elberg og undertegnede blev de fire studerende fra SIMAC, som skulle bistå vedligeholdelsesarbejdet på Nicolai Maersk. Dette kom til at foregå under kyndig ledelse og rådgivning af den norske servicetekniker fra Aker Solutions der har bygget styremaskinen, som de kalder for Porsgrunn Steering GearTM, opkaldt efter byen af samme navn mellem Oslo og Kristiansand. Styremaskinen af typen rotary vane skulle have skiftet fire metalblokke på de to vinger mellem hydraulikkamrene. Disse blokke var lavet af samme materiale som låget på styremaskinen, hvilket havde resulteret i rivning af metalspåner på et af søsterskibene. Arbejdet var ikke bare lige sådan. For at få løftet låget af, skulle diverse rør og ledninger fjernes fra låget. Derefter skulle ca. 35 bolte løsnes. De var tilspændt med et moment på 2300 Nm. Så der skulle en multiplier, et forlængerrør, en kædetalje og en god portion muskler til for at få løsnet boltene. Derefter skulle vi have sænket fire hydrauliske bolte, hvorefter det omkring 5 tons tunge låg kunne blive løftet op med fire store kædetaljer. Herefter skiftede vi diverse O-ringe, pakninger, de fire blokke samt tømte de fire kamre for omkring 500 liter hydraulikolie. Hydraulikolie endte med at blive meget forhadt Nicolai Mærsk - før Nicolai Mærsk - efter En sjælden gåtur under kølen

7 det løse sand, og så var det ellers bare til bagbord anker og ind under bulben. ud af stepperne med fuld gas. Det min- Og det var her, mens jeg betragtede de dede meget om en vild rutsjebanetur, andre gå under skibet, at dimensioner- den varede bare meget længere og så ne virkelig slog mig. Skibet hører med ikke ud til at få nogen ende lige med det sine 200 meters længde og lidt over 10 samme. Vi var ikke de eneste i ørke- meters dybgang ikke til blandt havets nen. Vi mødte på den anden side af 100 helt store kæmper, men en stor men- firehjulstrækkere undervejs, lidt færre neskelig præstation er det dog alligevel dune buggies og enkelte motocross- at bygge disse flydende mastodonter. På cykler. Indimellem blev der gjort ophold, vores vej tilbage mod agterspejlet gik vi så vi kunne komme ud og opleve denne et lille stykke af turen inde under skibet. endeløse ørken, som man i al fald ikke Man følte sig ret lille inde under de knap kan opleve noget sted i Europa, samt tons stål, men alligevel også en brændende varme som gav forbrændin- smule overlegen. For hvad kunne det- ger efter bare et kvarters ophold i solen. te hjælpeløse skib rent faktisk udføre, Tilbage på landevejen igen så vi en flok strandet på adskillige dokklodser? Det kameler, der var ved at krydse vejen. var os, hænderne og hjernerne, der var Det var imponerende, hvordan de store 4-hjulstrækkere arbejde sig gennem ørkenen. Det var en noget autentisk oplevelse. de magtfulde nu. Vi var med til at få dette På vej tilbage mod Dubai kørte vi ind til skib malet, repareret, få det på ret køl en slags ørkenbasar specielt for turister. igen, så det kunne klare yderligere fem Her var der aftensmad og et sceneshow år på verdenshavene. Og det var faktisk med mavedansere. Dette var et forsøg en ret fed følelse, som jeg denne ene på at vise den arabiske kultur for turis- gang godt kunne nøjes med at forblive men. Det var sat noget på spidsen, men ubetalt for. vi fangede da essensen: Det her var ikke som derhjemme, langtfra. Taknemlighed I dokken Mandagen var også dagen hvor vi fik styremaskinen samlet igen, og tilbage Tilbage på dokområdet om aftenen var var der kun mindre udfordrende jobs i Nicolai Maersk i mellemtiden blevet dok- maskinrummet, som at tjekke for løs- ket ind. Nu kunne man rigtig se, hvilket gående, skifte et højtryks-fuelrør samt arbejde der lå foran med at få malet trykprøve dampkondensatoren. Da vi skibssiden. Den var mildest talt noget tirsdag middag fandt os selv på dør- rusten at se på. Der var så småt blevet ken i styremaskinerummet i færd med klargjort maskineri til sandblæsning. at fremstille mandehulspakninger, blev De fire udsendte - fra venstre forfatter og fotograf Bjørn Ingmar Verwiebe-SO4, Morten Lauge Kjær-SO2, Lars Dyrholm Hansen-BJ9 og Martin Elberg-SE2 Dette arbejde startede den næste dag og fortsatte weekenden over. Om man- vi enige med hinanden om, at der ikke var mere relevant arbejde for os. Der dagen fik vi så en guidet rundvisning af var blevet bestilt flybilletter til os med efterhånden som arbejdet skred frem. fri eftermiddag til at tage på off-road- superintendant Jacob Ploug Hemcker, afgang onsdag nat, så vi havde stadig Burj Khalifa - verdens højeste bygning Vi fik tørret omkring 100 liter olie op safari i ørkenen. I al hast nåede vi lige der var noget af en vidensdatabase, når halvanden dag foran os, som vi kunne med håndkraft, og det kom ind alle steder - under riste, elmotorer, pumper og nøjagtig ned ad gangvejen, inden denne blev taget; fredag eftermiddag var lige- det kom til de enkelte komponenter af skibet. Rundturen startede agter, hvor bruge til sightseeing. Der var en fælles enighed mellem os fire, superintendan- sen værd at få hudens vintersprængte porrer fyldt op med det helende salt- Fakta om Burj Khalifa luftkølere. Skibet var på dette tidspunkt endnu ikke blevet dokket ind, men lå langs kaj ved siden af tørdokken. For at hindre roret i at bevæge sig ukontrolleret under inddokningen, blev de fire kamre fyldt ud med blokke af træ, således at vingerne og roret blev fikseret i midtskibs stilling. Off-road i ørkenen ledes tidspunktet hvor skibet skulle bugseres fra kajpladsen og ind i dokken. Vi fire studerende travede over til det hotel, hvor vi kortvarigt var blevet indlogeret efter ankomsten til Dubai. Klokken halv fire om eftermiddagen blev vi hentet af vores kenyanske guide i en stor Toyota firehjulstrækker. Med ombord var også en amerikansk og en italiensk turist. Efter en køretur på cirka 50 kilometer vi blev sat ind i vedligeholdelsesarbejdet omkring skruen. Her blev udført et såkaldt modified survey, hvor det ikke var nødvendigt at tage hele skruen af. Dette survey kan udføres ved hvert andet dokophold hvert tiende år. Fra skruen gik vi videre ad bagbord side. Vi kom en tur ind i den agterste thrustertunnel, hvor mine 1,67 meter sagtens kunne stå oprejst. Forbi indsugningen til søkisten, ten og skibsledelsen om, at vi kunne sige fra, når vi synes, at arbejdet ikke længere gav nogen mening for os. Vi var trods alt ulønnede og vi fornemmede da også en vis taknemmelighed for at styremaskinen nu igen var oppe at køre. Den sidste tid i Dubai gik med at besøge endnu et af de storslåede indkøbscentre, samt nyde et måltid på et af de mangfoldige spisesteder med alverdens vand. Sidste stop blev det imponerende Dubai Mall (et at verdens største indkøbscentre) for foden af Burj Khalifa, og det sidste vi så, før vi steg ind i taxaen tilbage mod skibet var det bjergtagende Dubai Fountain, som spyer kaskader af vand i takt til forskelligt musik en gang hver halve time. Klokken 2 om natten lettede vi fra lufthavnen med kurs tilbage mod Europa med en terminsprøve Højeste bygning i verden 200 etager 828 m høj m 2 areal 900 lejligheder 49 etager kontor 57 elevatorer tons stål Koster ca. 7,5 milliarder kroner Før vi kunne komme til at samle styrema- nåede vi de endeløse sandklitter i Dubais som faktisk er et overraskende uinte- mad. Den sidste eftermiddag blev nydt og en påskeferie i sigte. Dokningen af skinen igen, måtte vi dog vente på nogle ørken. En god portion luft blev lukket ud ressant hul i skroget bagved slingrekøl- på stranden med en dukkert i den salte Nicolai Maersk i Dubai blev, som jeg for- manglende reservedele. Dette gav os en af dækkene for at opnå et bedre greb i len. Så gik vi videre langs skibssiden op persiske golf. Det var nærmest hele rej- udsagde, en oplevelse for livet 12 13

8 Hve m er Ev e n t u d v a l g e t, o g hv o r ha r vi se t no g e t ti l de m? Inf o r m a t i o n fr a St u d i e v e j l e d e r e n I forbindelse med for- været flittige sponsorer af øl/vand samt knytter båndet imellem foredragsholdere rige års trivselsunder- sandwich og ikke mindst honorar til fore- og os studerende, står for afholdelsen af søgelse gav de stude- dragsholderne. Dette har ikke været en interessante foredrag og ikke mindst har rende udtryk for, at de helt lille post, og vi må takke mange overskud til at give lidt ekstra af dig selv ønskede flere arran- gange for, at de har gjort det muligt at til at arrangere foredrag, så er det med gementer og foredrag få blandt andet Mads Christensen og an- at melde sig under fanerne. For os, som Af Rune Mai Jørgensen på vegne af Eventudvalget til at støtte og udvikle studiemiljøet på SI- MAC. I den forbindelse blev der arrangeret en række arrangementer dre mindre kendte foredragsholdere til SIMAC. Hvad er på tegnebrættet? Løbende kan det ses i SIMACs aktivitets har været med indtil nu, har det været en positiv udfordring at koordinere og planlægge foredragene samt få kommunikeret information om det næstkommende foredrag ud til alle i så god tid som muligt. Af Anna Oldenburg Studievejleder igennem MSU blandt kalender, hvad der bliver planlagt. Nor- Processen har været sjov og interessant, andet foredrag om brændselsceller, Estonias forlis og Er det muligt at fastholde danske officerer til søs? Siden da har der malt vil det være der eller i MSUs referat, foredragene bliver annonceret først, hvorefter der vil blive sendt en mail rundt til hvilket har været med til at udvide min og mine kollegaers syn på, hvor bredt vi favner som maritime officerer. HVAD GØR JEG, HVIS JEG DUMPER I ET FAG? været en længere række foredrag med alle studerende og alle ansatte med info Hvis dette har interesse kan du/i skrive Kontakt mig, så snart du finder ud af, at du er dumpet. alt fra underholdning og personlig udvik- omkring det næstkommende foredrag til ling til forskellige vinkler på, hvad det blå samt mulighed for at tilmelde sig dette. Det kræver IKKE, at du er med i MSU for Jeg kan hjælpe dig med at kigge studieplanerne igennem, og finde ud af, om du bliver nødt til at gå om, eller om Danmark indbefatter. På nuværende tidspunkt er det næste at deltage. Det skal være lysten, der dri- der er muligheder for at gå videre. Alt dette afhænger af, hvor på uddannelsen du er, og hvilket fag det drejer I dag er der fire studerende tilknyttet et foredrag ikke planlagt, men vi håber på, ver værket samt muligheden for at udvide sig om. nyligt opstartet eventudvalg: Andreas at vi kan nå et enkelt foredrag mere, in- din horisont og dit eget netværk. Frotiin, Kjartan Ross, Søren Hansen og Rune Jørgensen, som har til formål at videreføre traditionen med at afholde foredrag for de studerende og ansatte på den eksamenerne går i gang. Nye studerende til Eventudvalget Forslag til kommende arrangementer? Vi har løbende fået flere idéer og forslag I tilfælde hvor du er dumpet i flere fag, vil jeg sammen med dig vurdere, om det er mest hensigtsmæssigt for dig at gå om eller fortsætte studiet. SIMAC afholder normalt kun eksamener i slutningen af hvert semester, så det kan betyde at du først kan komme op til prøven igen et halvt år efter. men kontakt mig, så kan jeg fortælle om dine aktuelle muligheder. SIMAC. Gruppen har arbejdet på at skabe så mange spændende foredrag, som det har været muligt. Tanken har været at af- Da flere medlemmerne i Eventudvalget er tæt på at afslutte deres uddannelse på SIMAC, er der stærkt brug for nye stude- til kommende arrangementer, og vi takker mange gange for de, som er kommet, men vi kan altid bruge flere idéer. I er Med venlig hilsen holde ca. 3-4 foredrag pr. semester, hvilket har vist sig at være meget passende, for at få så mange studerende som muligt rende til at videreføre udvalget, således at de studerende på SIMAC forsat kan opleve foredrag samt have en hyggelig derfor velkomne til at skrive til simac.dk, da den tjekkes løbende, og eventuelle forslag bliver skrevet ned. Anna Oldenburg Studievejleder til at deltage og af hensyn til vores egne aften og berige deres viden. Derfor skal Mange tak for de mange gode idéer og studier. SIMAC har i løbet af den tid, der er gået, der lyde en opfordring til dig! Hvis du har lyst til at være en del af dem, som kritik. HVOR MANGE GANGE KAN MAN DUMPE I ET FAG? Du har 3 forsøg til at bestå hvert fag på uddannelsen. Skulle det ske at du ikke består dit tredje forsøg, så er du reelt ikke længere berettiget til at være tilmeldt uddannelsen, og du kan udelukkes fra at starte på en lignende maritim uddannelse i to år fra udelukkelsesdatoen. Du kan, hvis der foreligger særlige omstændigheder ansøge om dispensation for flere forsøg. Denne ansøgning skal sendes til kvalitetskoordinator Susie Simonsen. Hvis du kommer ud for at være dumpet i et fag tre gange, så kontakt mig med det samme.. Med venlig hilsen Anna Oldenburg Studievejleder 14 15

9 Men n e s k e r i ve r d e n er en s 15. april inviterede over 9 mia. også et spring i bevidsthed og følelser, Alder: SIMACs Eventudvalg Hvilke dele af menneskeheden bidrager som det ikke er så let at overkomme. Langt de fleste steder i verden bygger til foredrag med Lek- med en befolkningstilvækst? Poul Wathnes grundholdning blev genta- man på erfaring og respekterer alder og tor Poul Wathne, lek- Kvinder i Europa i dag får i gennemsnit get flere gange i forskellige variationer: livserfaring. De fleste hierarkier er tilknyt- tor ved Københavns mindre end 1,5 barn, mens de for eksem- Vi lever alle i år 2010 uanset vores kultur tet livserfaring. Det er vigtigt at vide, at Maskinmesterskole pel i Afrika får 7 børn. og materielle udvikling og standard. det kan have direkte betydning for bund- og leder af uddan- Der er flere højtuddannede mennesker i Mennesker i verden er ens. linien at negligere dette. Af Elin Dorthea Kragsand Hansen Underviser nelsen International Management. Poul Wathne er en sprudlende og me- Afrika, end der er brug for, og der er flere nigerianske læger i London, end der er i Nigeria. Kina uddanner 4 gange så mange inge- Kulturforskellene bunder i forskellige livsvilkår og ikke i forskellige evner eller intelligens. Og så igen en provokation: Det kan godt betale sig at være opmærksom på, hvem der er den uformelle leder i en medarbejdergruppe og give ham en formel status. get vidende fortæller niører som vesten tilsammen! Hvor tror I så, man lærer matematik Det er klogt at respektere hierarkiet! med et internationalt perspektiv. Med en Dermed havde Poul Wathne sat scenen bedst? I en stråtækt skole i Afrika eller Religion: baggrund som underviser og udviklings- og skudt et meget underholdende oplæg her? Alle mennesker har en religion. Se ikke konsulent og med mange års erfaring fra arbejde i tredjeverdenslande fortalte han medrivende om de udfordringer, som i gang, som blev krydret med anekdoter og billeder fra store og små steder rundt om i verden. Hvornår er kultur betydningsfuld, og hvornår er den ikke? ned på dem. Hån dem ikke. For nogle mennesker er Gud den eneste hjælp og sikkerhed. ledere af virksomheder med afdelinger Kontrasterne blev trukket hårdt op, og vi Skønt ligheden mellem forskellige kultu- Respekt for troen! rundt om i verden, står overfor. Hans ud- blev udsat for adskillige provokationer. rer blev understreget flere gange, blev Tidsforståelse: gangspunkt var den demografiske udvik- Hvordan klarer man springet mellem fat- vigtigheden af viden om andre kulturer Opfattelsen af tid bliver grundlagt og ud- ling i verden, som stiller krav til os alle tigdom og rigdom, fra læring i en stråtækt ikke underkendt. Poul Wathne nævnte levet gennem opvækst og livet som det om at leve sammen på tværs af nationa- hytte på landet i Afrika til universitetet i nogle konkrete forhold, som hans erfaring leves i samfundet. Dermed er der store litet og kultur. Dar Es Salaam og til et hospital i London, havde vist, i hvert fald havde betydning i forskelle afhængig af, hvor man har sine Vi lever i en verden, hvor der i dag er er stort. samarbejdet mellem forskellige kulturer; rødder, og det lægger man ikke bare fra 6,3 mia. mennesker og i år 2050 vil være Der er tale om yderpunkter i verden; men nemlig alder, religion og tid. sig, fordi man flyver den halve verden rundt. Egne projekter Poul Wathne fortalte også om sit engagement i forskellige projekter - hovedsagelig i Afrika - heriblandt en skole i Ghana, hvis bestyrelse består udelukkende af kvinder, for som han sagde med eftertryk: Når man hjælper kvinder, så kan man være sikker på, at der er styr på det! Han har også været medvirkende til at etablere biogas anlæg i Tanzania. Det drejer sig om simple modeller, der kan etableres for 3500 kroner og forsyner gaslamper, så man kan se f.eks. at læse lektier, når solen er gået ned kl Et andet projekt, der tydeligvis har stor betydning for ham er et børnehjem i Dar Es Salaam med plads til 46 piger. Vi fik en bevægende beretning om den kaotiske situation i en storby med mange gadebørn og udbredt børneprostitution, hvor det lille børnehjem udgør et fristed for bare nogle få. International Management Inden Poul Wathne forlod os præsenterede han den uddannelse, som han leder i regi af Københavns Maskinmesterskole. Det drejer sig om uddannelsen International Management, der løber over 52 lektioner og er udviklet i tråd med udenrigsministeriets B2B-program med henblik på at ruste især maskinmestre, installatører og ingeniører til at etablere virksomheder i tredjeverdenslande. Uddannelsen trækker på højtprofilerede undervisere fra adskillige brancher og giver tilsammen et indblik i samfundsforhold og udfordringer i forskellige dele af verden. Som eksempler på emner fra undervisningen kan nævnes: Human Rights, cooperation and inforcement; Corrupt Practices in third world countries; tropical diseases in third world countries og weak states and explosion of the population. Uddannelsen afsluttes med et projektarbejde, hvis emne er: Etabler en virksomhed i et 3. verdensland. Interesserede kan læse mere på: pwathne.dk Aftenens foredrag blev afsluttet med et fremtidsbillede: I vil opleve, at de første mennesker bosætter sig på månen, måske bliver det jeres børnebørn. Vi har allerede været på månen, og Kina og Sovjet træner i dag astronauter til rejsen til Mars

10 Bac h e l o r p r o j e k t Tra f i k s i t u a t i o n Sk a g e n Idegrundlaget for den indledende arbejdstese byggede på - en af os - udokumenteret opfattelse af, at farvandene omkring Skagen i stigende grad var præget af trafikophobning medførende en stigning i krydstrafik, hvorfor vi i projektet har søgt at analysere den nuværende trafiksituation og opstille løsningsmodeller for eventuelle problemstillinger. I bestræbelserne på udarbejdelsen af en fyldestgørende risikovurdering samt identificering af særskilte risikomomenter blev projektet lavet i samarbejde med Søfartsstyrelsen, Farvandsvæsenet, SOK, KGM, DanPilot og Lodstilsynet. Ved et samarbejde med Farvandsvæsenet blev de statistiske trafikmønstre for de indre danske farvande kortlagt, hvorved vi kunne konkludere, at Danmark primært anvendes som passageområde for gennemsejlende trafik til og fra Østersøen, hvilket specielt blev underbygget af Farvandsvæsenets AIS træksstatistik på årsbasis. Som det fremgår af det statistiske AIS-billede, er den generelle tendens, at trafikken bevæger sig ind og ud af Østersøen igennem Øresund og Storebælt via de primære transitruter Bravo og Tango, hvorfor der ligeledes på baggrund af det statistiske billede kan opstilles fire knudepunkter for de Danske farvande: Mikkel Reiter Kardel BJ9 Øresund Kadetrenden Storebælt Skagen Martin Stenberg Hagen Eriksen BJ9 Af de fire ovenstående trafikknudepunkter fremstår Skagen som det eneste område, hvor yderligere reguleringstiltag fra myndighedernes side ikke er taget i anvendelse, hvilket kan undre da begge transitruter - Bravo og Tango - tager deres udgangspunkt ca. 1 sømil nordøst for Skagens gren. Passagestatistikken for Skagen viser en støt stigning i frekvens fra 6599 til 9512 månedlige passager i årene Dette kan omregnes til en daglig frekvens på 317 passager, hvilket bekræfter udgangstesen om en stigende trafikophobning i området. Yderligere betyder en passagefrekvens på 317 nødvendigvis, at der er mulighed for et større antal krydssituationer dagligt. Krydstrafik betyder ikke nødvendigvis en stærkt forøget risiko for kollision, idet dette ligeledes er bestemt af oceanografien samt geografien i området, hvor den krydsende trafik afvikles og yderligere er bestemt af trafikkens mønster i det pågældende område. Ved et nærstudie af det trafikale mønster i farvandene ved Skagen fremgår det tydeligt, at trafikken primært ophober sig i udgangspunktet for rute Bravo og rute Tango, hvilket bekræfter det generelle trafikmønster for transitpassagernes brug af rute Bravo samt Tango. fiksituationen i området kunne betegnes som værende yderst kompleks. De illustrerede antal af mulige krydssituationer kan i sig selv betegnes som værende et risikomoment, idet Skagen gren medfører en naturlig indskrænkning af vigemulighederne. Der er dog yderligere i erhvervet generel konsensus omkring yderligere segmenter, som udgør en speciel risikofaktor i området. Det følger af ovenstående, at området er præget af kraftigt krydstrafik og uhensigtsmæssige rutemønstre, der medfører en forøget sejladsrisiko, hvorfor det findes hensigtsmæssigt at indføre yderligere regulering med henblik på en sikrere afvikling af krydstrafikken. I projektet arbejdede vi med tre mulige reguleringsmetoder; rutenetsrevidering, VTS overvågning, trafikseparationsimplementering samt en kombination af de tre nævnte muligheder. Søretskonventionen i kombination med flere IMO resolutioner besværliggør indførelsen af en decideret VTS funktion som følge af principperne for retten til fri passage. Samme principper reducerer ligeledes effekten af en rutenetsrevidering, idet denne ikke kan gøres obligatorisk. Der foreligger dog ingen juridiske hindringer for indførelsen af et trafikseparationssystem, der set ud fra et økonomisk synspunkt er et muligt alternativ. Effekten af et trafikseparationssystem vil afhænge af dets endelige udformning. Systemet vil nødvendigvis skulle tage hensyn til det bestående trafikmønster samt være udformet således, at krydsrutemønsteret reguleres. Da systemet nødvendigvis vil skulle designes med flere ben, vil det være nødvendigt med indførelsen af et junction area, hvor krydstrafikken imellem benene kan afvikles. Dette løser dog ikke krydsruteproblematikken, da denne efterfølgende vil skulle foregå ureguleret indenfor området. Vores forslag bygger derfor på en model, hvor junction området er reguleret igennem en retningsbestemt rundkørsel. Herved reduceres risikoen ved krydstrafik betydeligt, idet regel 10 fordrer, at trafikken følger retningsangivelsen indenfor systemet. AIS træk på årsbasis Kilde: Farvandsvæsenet AIS træk på årsbasis Kilde: Farvandsvæsenet Det fremgår af omstående statistiske billede, at rutepunktet nord for Skagen angribes på varierende kurser indenfor en radius af ca. 270, hvorefter trafikmønsteret i hosstående figur kan opstilles. Trafikmønsteret som fremstillet her bevirker nødvendigvis, at en passage af Skagen gren medfører flere mulige krydssituationer under en enkelt passage. Dette følger af trafikkens generelle komplekse mønster med adskillige rutefletninger. Når der ligeledes tages højde for en passagefrekvens på 317 må tra- Fiskeskibs- samt coastertrafik, hvormed der forstås skibe, der kan navigere uden hensynstagen til de lave vanddybder nær grenen, anlægger ruter, der krydser det anbefalede rutenet og foretager passagen klos på eller indenom Skagen nordbøje, hvilket fremtvinger enten en regel 14 eller regel 15 situation for den indadgående trafik, der nødvendigvis bliver låst på styrbord side, hvortil både regel 14 og 15 foreskriver manøvre. Disse uhensigtsmæssige ruteanlæggelser kunne bekræftes via et nærstudie af AIS træk, der ikke er medtaget her, men der foreligger tydelige statistiske beviser for det uhensigtsmæssige rutemønster. Såfremt problematikken ved Skagen efter endt læsning har vakt interesse, anbefales det at læse hele projektet, hvori alle risikofaktorer og konklusioner er yderligere uddybet og dokumenteret

11 KRISTELIGT FORBUND FOR STUDERENDE på SIMAC søger en kontaktperson Da den nuværende kontaktperson står foran at skulle afslutte sit studie søges en ny. Dine opgaver vil være at stå for at arrangere nogle korte møder i ny og næ samt at reklamere for disse på blandt andet infoboardet. Du vil have mulighed for at få hjælp fra en studiesekretær i Odense. Forestående sejlperioder er ikke en hindring. Interesseret? Skriv til Søren Hansen på 20

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sådan finder du vejen til dit nye job

Sådan finder du vejen til dit nye job Sådan finder du vejen til dit nye job Mange mennesker går på arbejde dag ud og dag ind uden at have hjertet med sig, men fordi at de siger til sig selv at de skal tjene pengene til at betale regningerne

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere