Paris Air Show Stikordsregister. BAe Klik på sidetallet for at springe frem til den side, hvor emnet er omtalt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paris Air Show 1979. Stikordsregister. BAe 146 9. Klik på sidetallet for at springe frem til den side, hvor emnet er omtalt."

Transkript

1 Paris Air Show 1979 Stikordsregister Klik på sidetallet for at springe frem til den side, hvor emnet er omtalt. Klik på pilen nederst på hver side for at komme tilbage til siden her. Airbus Industrie 6 Airbus A Airbus A ST Beluga 11 Airbus A Alpha Jet 7 Atlantic (anti ubåds-fly) 8 12 BAe BK BO C-160 Transall 4 10 Concorde 10 European Space Agency (ESA) 9 Jaguar 7 11 Mirage 4000 (Super 4000) 12 SA342 Gazelle 8 SA330 Puma 5 8 1

2 2

3 3

4 Et meget nært europæisk samarbejde har længe været den daglige virkelighed inden for luft- og rumfartsindustrien, og det i en grad, som vel næppe endnu er blevet tilfældet på noget andet område. Dette blev sagt i en tale, som Ludwig Bölkow, præsidenten for Vesttysklands største industrivirksomhed inden for luft- og rumfarten, Messerschmitt Bölkow Blohm, holdt ved en reception i Paris for europæiske og oversøiske samarbejdspartnere, for repræsentanter for myndighederne og for pressen. Baggrunden for udtalelsen var, at den faldt netop den dag d. 8. juni da man i Frankrig holdt valg til EFparlamentet, og når så mange mennesker med tilknytning til flyindustrien var samlet i Paris, var årsagen den store udstilling, der blev åbnet officielt den følgende dag. Årets luftfartsbegivenhed var uden sammenligning denne 33. luft- og rumfartsudstilling, som fandt sted i Le Bourget-lufthavnen ved Paris i dagene juni. Vel holdtes der også dengang luftfartsudstillinger mange andre steder i verden, men Pariser-salonen, som den populært bliver kaldt, havde nu engang fået positionen som den førende, hvor praktisk taget alt, hvad der blev frembragt på luft- og rumfartsområdet i den vestlige verden, og en betydelig del af den østlige verdens produkter, blev præsenteret for offentligheden og for kunderne, for konkurrenterne og for mulige samarbejdspartnere. At der i 1979 var tale om en slags jubilæum, C-160 Transall idet det var 70 år siden, den første Parisersalon blev afholdt, havde fået arrangørerne til at gøre en ekstra indsats, og ikke mindst de store europæiske samarbejdsprojekter blev i den anledning præsenteret med særlig vægt. Tidlige samarbejdsprojekter Ludwig Bölkow kunne med god grund sige, at der længe havde eksisteret et europæisk samarbejde m.h.t. fremstilling af fly. Allerede 20 år tidligere var Messerschmitt-Bölkow- Blohm sammen med den tyskhollandske virksomhed VFW- Fokker gået ind i et samarbejde med den franske Aerospatiale om fremstillingen af et tomotoret militært transportfly, C-160 Transall. I alt blev der til det vesttyske, det franske og det tyrkiske forsvar fremstillet 160 fly af typen, inden produktionen i midten af 7O erne blev midlertidigt indstillet. Nu var man i gang igen, for det første med fremstillingen af yderligere 28 til det franske forsvar, men derudover regnede man med gode eksportmuligheder, og derfor dukkede Transall endnu en gang op som en gammel nyhed på Pariserudstillingen. Concorde Også overlyds-passagerflyet Concorde måtte vel i 1979 betegnes som en gammel nyhed, og når den stadig blev vist frem på luftfartsudstillinger, var der flere grunde til det. For det første var den jo rent faktisk den eneste type passagerfly, der kunne præstere overlydsfart. Den amerikanske SST kom aldrig stort længere end til tegnebordet, og den russiske Tu-144 gav så mange problemer, at den havde måttet tages ud af drift. Concorden var altså et absolut enestående fly, og dertil kom for det andet, at den i hvert fald rent teknisk var et af de mest succesfulde resultater af europæisk samarbejde i dette tilfælde mellem engelsk og fransk luftfartsindustri 4

5 som man til dato kunne fremvise. Ikke desto mindre var Concorden vel nok det fly, der havde måttet stå for den kraftigste kritik. Det havde været alt for kostbart, sagde man, og med sin forurening og mulige indvirkning på jordens beskyttende ozonlag var det med til at ødelægge livsbetingelserne på vor klode, hævdedes det. Men for den megen og ofte usaglige kritik glemte de fleste, at under arbejdet med udviklingen af Concorden var der gjort så store teknologiske fremskridt, at hele projektet til fulde tåler sammenligning med de amerikanske og russiske rumfartsprojekter. Mens man med Concorden havde fået et fantastisk transportmiddel, som allerede var blevet en del af hverdagen, og som indtil da havde gennemført nær ved 6000 kommercielle flyvninger, så kunne man dengang diskutere den egentlige nyttevirkning af mange af rumprogrammerne. Men som det gjaldt for dem, sådan gjaldt det også for udviklingsarbejdet omkring Concorden, at det havde givet videnskabsmænd og teknikere en enorm sum af viden og kunnen, som stadig dagligt kommer os alle til gode på mangfoldige områder i vores hverdag. Men skabelsen af Concorden som transportmiddel og de store teknologiske fremskridt, som den havde ført med sig, havde krævet så store økonomiske og tekniske ressourcer, at det kun havde været muligt gennem et samarbejde over grænserne. Ingen enkelt europæisk stat råder over de nødvendige midler. Tornado Nok ikke helt så økonomisk krævende, men et projekt, der havde stillet mindst lige så store krav til teknologisk kunnen, er kampflyet Tornado, der blev fremstillet i et samarbejde mellem England, Tyskland og Italien. Hvis de europæiske lande skulle gøre sig håb om at følge med inden for den militære flyvning, så var nye og mere avancerede typer en nødvendighed. Enten måtte man købe de nye fly i USA, som bl.a. Danmark havde gjort med F-16, eller også måtte man fremstille dem selv, som de lande, der i forvejen rådede over en udviklet flyindustri, havde besluttet at gøre. Og et af resultaterne hed altså Tornado, og det var blevet et fly, som med god grund vakte stor opmærksomhed på årets udstilling i Paris. Udviklingen af flyet begyndte i 1970, og den første flyvning fandt sted i Indtil 1979 var der bygget 9 prototyper og 6 såkaldte før-serie -fly, og disse havde tilsammen gennemført mere end 2500 timers prøveflyvninger. Fremstillingen af den endelige produktionstype var påbegyndt, og til de tre landes Tornado, som den blev præsenteret i Paris i

6 Det var ikke mindst Tornadoens evne til at operere i ultralav højde, der imponerede alle. forsvar var der indtil da afgivet ordre på 805 fly, men man regnede med en ikke ubetydelig eksport. Det, der for den almindelige tilskuer gjorde Tornadoen bemærkelsesværdig, var muligheden for at ændre vingernes pilform, så den hele tiden bedst muligt passer til den hastighed og de manøvrer, piloten ønsker at udføre. For teknikeren var flyet nok især interessant p.gr.a. det meget avancerede udstyr, det er forsynet med, f. eks. en jordfølge-radar, der gør det muligt at flyve bogstavelig talt i trætophøjde og undvige alle hindringer selv om natten og i meget dårligt og usigtbart vejr. Airbus Et andet af de virkeligt betydningsfulde samarbejdsprojekter, som producenterne med berettiget stolthed viste frem i Paris, var passagerflyet Airbus A300. Her var nemlig ikke alene tale om en teknisk succes, men i høj grad også om en salgsmæssig. Ti år efter at Airbus-programmer blev indledt, og fem år efter at det første fly af typen blev indsat i regelmæssig trafik, var nu ikke færre end 20 luftfartsselskaber på kundelisten, og mere end 60 fly var i brug verden over; men ordrebogen rummede ordrer på endnu 140 fly af de to versioner, der indtil da var blevet produceret, samt på yderligere 100 af en lidt mindre udgave, der ventedes i drift i slutningen af Blandt Airbus-kunderne var også SAS, og det var netop et fly i SAS-bemaling, der blev præsenteret på udstillingen i Paris. Men fremstillingen skete i et samarbejde mellem franske, vesttyske, engelske og spanske firmaer. 6

7 Jaguar Alpha-Jet Jaguar og Alpha-Jet Det var dog trods alt på det militære område, at samarbejdet indtil da havde håret de fleste frugter. Blandt udstillingens mere avancerede typer sås også jagerbomberen Jaguar, som havde været i tjeneste i England og Frankrig siden 1973, og det var da også disse to lande, der arbejdede sammen om fremstillingen. En særlig eksportversion, kaldet Jaguar International, havde vakt ganske stor interesse. Foruden de 200, der skulle bygges til Frankrig og 202 til England, var der således bestilt 12 til Oman og 12 til Equador, og senest havde Indien afgivet ordre på 40 fly. Endnu et samarbejdsprojekt var Frankrig deltager i, nemlig træningsflyet Alpha- Jet, og partnerne var her vesttyske og belgiske virksomheder. Præsentationen af dette fly på Pariserudstillingen var en decideret salgsindsats; men også for Alpha Jet ens vedkommende kunne det i sandhed siges, at de tre lande gennem deres fælles indsats havde skabt en virkelig salgssucces, for ud over de tre landes egne ordrer på indtil da 433 fly havde Togo bestilt 5, Elfenbenskysten 12, Marokko 24 og Nigeria 12. Men der regnedes ganske givet med yderligere salg af dette fly, som ikke blot kunne anvendes til pilotuddannelse, men som også kunne medføre en ret stor våbenlast og således bruges som egentligt kampfly. 7

8 Atlantic Højt ragende op blandt udstillingens mindre fly sås den vel nok mest multinationale, nemlig Atlantic, der er konstrueret specielt til ubåds-bekæmpelse. Ikke færre end seks lande var mere eller mindre involverede i produktionen, nemlig Frankrig, Belgien, Holland, Vesttyskland, Italien og England. 87 fly af typen havde været i tjeneste i op til 12 å, og produktionen havde ligget stille i nogle år, men det var nu besluttet, at den skulle genoptages, og de første fly af denne nye produktion skulle være klar til det franske forsvar i 1985, og naturligvis håbede man, at der med denne genoptagelse af produktionen også ville følge nogle eksportordrer. Lynx Helikoptere Også på helikopterområdet havde man i nogen grad fundet ind i et samarbejde. Den franske virksomhed Aerospatiale havde i forening med British Aerospace konstrueret så fremragende helikoptertyper som SA342 Gazelle og SA33O Puma og desuden Lynx-helikopteren, som fra 1980 ville tilgå det danske søværn i et antal på 8. Men ikke mindst på helikopterområdet havde europæiske virksomheder fundet samarbejdspartnere uden for Europa. Den stor italienske helikopterfabrik Agusta havde således i mange år haft et nært samarbejde med de amerikanske Bell-fabrikker, og Messersmitt-Bölkow- Blohm var gået i samarbejde med Kawasaki i Japan om udvikling og produktion af en væsentligt forøget udgave af den tyske BO-105. Den nye helikopter, der havde fået betegnelsen BK 117, har plads til 8-1O passagerer. BK 117 BO-105 8

9 BAe 146 Fremtidigt samarbejde Et helt kapitel for sig var det europæiske samarbejde, der gennem en årrække havde eksisteret på rumfartens område. Næsten alle de vesteuropæiske lande og herunder naturligvis også Danmark var og er stadig involverede heri, og det organiseres gennem ESA (European Space Agency), der på Pariser-salonen præsenterede sig gennem sin hidtil største særudstilling. Men Pariser-salonen præsenterede også publikum for nye samarbejdsprojekter, som man formodentlig ville komme til at se en hel del mere til på de kommende års udstillinger. Blandt disse var British Aerospace BAe 146, et medium jetfly beregnet specielt til at beflyve de såkaldte fødelinjer til de store lufthavne og med en passagerkapacitet på i den mindste og i den største version. Som flyets betegnelse dengang, BAe 146, angiver, var det British Aerospace, der havde hovedansvaret for udvikling og konstruktion, men man var gået i samarbejde med SAAB-Scania i Sverige, som skulle fremstille alle rorflader, mens det amerikanske firma Avco Aerostructures skulle fremstille vingesektionerne. Men det er værd at bemærke, at disse to virksomheder ikke blot var underleverandører, men at de også var gået ind i projektets finansiering og delte således den økonomiske risiko med BAe. Endelig viste udstillingen, at også på det militære område var samarbejdsgrupper ved at forme sig med henblik på udvikling af 90 ernes afløser for ]aguar og Tornado. Det lå klart, at de franske Dassault-Breguet -fabrikker ville fortsætte med videreudvikling og fremstilling af deres Mirage-fly, hvoraf det sidste nye Super Mirage 4000 var stjernen på årets Pariser-udstillirig. Der var heller ingen tvivl om, at Hawker Siddeley i England ville fortsætte med udviklingen af den lodretstartende Harrier, som ingen andre hidtil havde kunnet gøre efter. Sådan præsenteredes Sea Harrier på udstillingen. Mirage 4000 Men i det hele taget var løsenet for Europas luft- og rumfartsindustri dengang samarbejde. En samarbejdsvirksomhed som Airbus Industrie havde vist, hvad der kan klares, når man er flere til at præstere de nødvendige økonomiske investeringer, og når man kan trække på den sum af teknologisk kunnen, der bliver til rådighed, når en ellers bitter konkurrence afløses af et indbyrdes samarbejde. 9

10 C-160 Transall blev oprindeligt udviklet og bygget af et selskab med navnet Transall (Transport Allianz), som var oprettet i et samarbejde mellem Nord Aviation i Frankrig og og de tyske virksomheder Weser Flugzeugbau og Hamburger Flugzeugbau. Selskabet blev oprettet i 1959 alene med det formål at skabe et nyt, moderne militært transportfly til det franske og det vesttyske forsvar. Senere blev produktíonen videreført i et samarbejde mellem franske Aerospatiale og tyske Vereinigte Flugtechnische Werke (VFW) og Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB). Den første flyvning fandt sted den 25. februar 1963, og det første operative fly blev taget i tjeneste i Og der er stadig her i 2013 en betydelig del af de i alt 214 fremstillede fly i tjeneste. Men det skal bemærkes, at der gennem årene er foretaget en meget lang række modifikationer og opgraderinger, og typen har været/er i brug til specielle opgaver som f.eks. tankfly og elektronisk opklaring. 20 fly fra det vesttyske flyvevåben blev i 1971 modificeret og opgraderet og solgt til Tyrkiet, og i modtog det sydafrikanske flyvevåben ni nye fly. Produktionen stoppede definitivt i En del af de tyske Transall er blevet udstyret med elektronisk udstyr til selvbeskyttelse fra den danske producent TERMA. På billedet ses anvendelse af flares. Paris 1979 Concord en fik ikke så lang levetid som Transall. 27 år blev det til i operationel tjeneste. Første flyvning fandt sted den 2. marts 1969, og første operationelle flyvning fulgte den 21. januar Den sidste flyvning fandt sted den 26. november Alt i alt blev der bygget 20 fly, men kun de 14 af dem var klargjort til egentlig passagerflyvning. De egentlige operatører var British Airways og Air France ; men derudover var der 2 andre selskaber, som i kortere perioder og på lejebasis fløj med Concorde, nemlig Braniff Internationale Airways og Singapore Airlines. G-BOAD fra British Airways, som har verdensrekorden i hastighed for passagerfly. Den blev sat den 7. februar 1996, da den fløj fra New York til London Heathrow på 2 timer 52 minutter og 59 sekunder. Dette fly kan nu se på Intrepid Sea-Air- Space Museum i New York. 10 Tornado Se side 20. Airbus Betegnelsen A300 har sin baggrund i de første planer for en flyvende bus. Den skulle nemlig have plads til 300 passagerer. Efterhånden som designarbejdet skred frem, lå det imidlertid klart, at ville være mere realistisk at stile efter et fly ved noget færre sæder, nemlig 250. Men man beholdt betegnelsen A300, idet man dog nu

11 føjede et B til. Og det blev til flere B- udgaver: B1 var en prototype, og ud over den blev der bygget et enkelt eksemplar til salg. B2 var den første egentlige produktionsmodel, som blev bygget fra 1974 og senere i versionerne 200 og 300 med større startvægt. I 1975 kunne man så levere den første A300B4, som også med årene kom i flere versioner. De seneste af disse versioner gjorde sig bemærket ved at kunne leveres med et 2- mands cockpit. Det var noget helt nyt og progressivt, for indtil da var alle langdistance passagerfly beregnet på at have mindst tre mand i cockpittet. Denne nye version fik betegnelsen A FF. A300B-10 er en forkortet udgave, som senere blev markedsført som A310. Der kom også en A300C, der er en konvertibel fragtudgave. A F er en ren fragtudgave, og endelig skal nævnes en ombygget udgave af A , som har fået tilføjet bogstaverne ST for Super Transporter. Den er også kendt under navnet Beluga, der betyder Hvidhval, og dette havn hentyder til det udseende, som flyet har fået med den store overbygning, som gør det muligt at laste meget store dele til Airbus-flyene, når de skal transporteres rundt til de forskellige samlefabrikker i Europa. A300 blev produceret indtil 2007, og da var der i alt fremstillet 561 eksemplarer. Jaguar blev udviklet og produceret af SEPECAT ( Société Européenne de Production de l'avion Ecole de Combat et d'appui Tactique), der var et joint venture mellem franske Breguet og British Aircraft Corporation, og det var et af de første større fransk-britiske samarbejde om et militært flyprojekt. Oprindeligt var projektet tænkt som et jettræningsfly med en begrænset evne til nærstøtte for tropper på jorden, men det lå tidligt klart, at udviklingen havde skabt behov for et fly med supersonisk hastighed og med evne til at udføre rekognoscering og til at gennemføre angreb med atomvåben. Det første fly blev taget i brug i 1973, og ud over de 2 største kunder, Royal Air Force og det franske flyvevåben, kom også Indien, Oman, Ecuador og Nigeria på salgslisten. De største af disse eksportkunder var Indien, som i 1978 bestilte i alt 160 fly. De 40 af disse blev bygget i Warton i England, mens 120 blev bygget på licens af Hindustan Aeronautics Ltd. I alt kom produktionen op på 543 fly. I Frankrig blev de sidste Jaguar er taget ud af tjeneste i 2005, og i England blev den sidste tur fløjet i

12 Helikoptere De fire helikoptertyper, der er nævnt på side 25 - Gazelle, Lynx, BO-105 og BK dukkede alle op på senere års udstillinger, i nogle tilfælde i nye og forbedrede udgaver, og de vil derfor være omtalt senere. BAe 146 Se side 18 Atlantique 2 I 1978 gav den franske regering grønt lys for en genoptagelse af produktionen af The Atlantique Nouvelle Generation - bedre kendt som Atlantique 2. Der er meget lidt forskel på krop og motorer i forhold til tidligere udgaver. Men udstyr og elektronik blev fornyet og forbedret i betydelig grad, og nyt kom til. Det gjaldt bl.a. en helt ny radar, nyt sonarudstyr og en udbygget taktisk computer samt et FLIR (Forward Looking InfraRed) tårn under næsen. Dertil kom en mulighed for at medføre forskellige nye våbentyper, herunder Exocet missiler. Der blev fremstillet 2 prototyper ved ombygning af eksisterende Atlantique fly, og en første flyvning blev gennemført den 8. maj Men der gik indtil 1989 før det første af i alt 28 fly var klar til levering. Af den ældre udgave, Atlantique 1, blev der bygget 87, og gennem årene har Atlantique 1 og 2 været i tjeneste i Frankrig, Tyskland, Italien og Holland samt Pakistan. Mirage 4000 var en tomotoret udgave af Mirage 2000 og kunne i størrelse sammenligned med den amerikanske F-15 Eagle. Den var designet til både at være en langdistance interceptor og en særdeles effektiv jagerbomber. Projektet var alene finansieret af Dassault, og man var klar til en første flyvning den 9. marts Men det måtte ret hurtigt erkendes, at der ikke var nogen kunder til denne Super Mirage. Den blev kun bygget i det ene eksemplar, og i løbet af 80 erne blev projektet definitivt skrinlagt. I dag kan Super Mirage ses i det franske luft og rumfartsmuseum i Le Bourget lufthavnen. Alpha Jet Se side 9 12

Udstillingen i Paris 1993

Udstillingen i Paris 1993 Indholdsfortegnelse Stikordsregister Klik på sidetallet for at springe frem til den side, hvor emnet er omtalt. Klik på pilen nederst på hver side for at komme tilbage til siden her. Udstillingen i Paris

Læs mere

Sådan finder du det bedste flysæde

Sådan finder du det bedste flysæde Sådan finder du det bedste flysæde Plads til ben og albuer rangerer højt på de fleste ønskesedler, når man skal flyve langt. Se listen over de ti flyselskaber, der tilbyder mest plads på økonomi-klasse.

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Indholdsfortegnelse Danmarks bedste Airshow Side 3 Sponsor pakke oversigt.. Side 4 GULD Sponsor pakke. Side 5 SØLV Sponsor pakke.. Side 6

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

FEID NYT 4-2008. Viste du at... Spændende nyt om ex-flyvevåben TF-100 i USA

FEID NYT 4-2008. Viste du at... Spændende nyt om ex-flyvevåben TF-100 i USA FEID NYT 4-2008 Drage vogter To danske Drakens holdes i live af en gruppe entusiaster på Flyvestation Karup. Viste du at... Spændende nyt om ex-flyvevåben TF-100 i USA Spotting på Japansk Første del en

Læs mere

Stikordsregister. Indholdsfortegnelse. Udstillingen i Paris 1989. Udstillingen side 3 Set i bakspejlet side 11

Stikordsregister. Indholdsfortegnelse. Udstillingen i Paris 1989. Udstillingen side 3 Set i bakspejlet side 11 Indholdsfortegnelse Udstillingen i Paris 1989 Klik på sidetallet for at springe frem til den side, hvor emnet er omtalt. Klik på pilen nederst på hver side for at komme tilbage til siden her. Stikordsregister

Læs mere

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 med svenske relationer På Djurslands Filatelistiske Højskole kom jeg med en appel til kursisterne om at udstille på DJURS 2013. For mit eget vedkomne ville jeg starte

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 Kære alle Julen og Nytåret er over os mens vi skriver disse ord. For første gang kunne vores barnebarn Constance danse med omkring juletræet. Så det må være et godt tidspunkt

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Indkvartering samt ophold ved bjørne jagt

Indkvartering samt ophold ved bjørne jagt Kamchatka Brunbjørn Rusland kaldes for bjørnelandet, da det har den største bjørnebestand i verden. Den gode trofæ kvalitet, sammen med den gode pris, giver en god grund til at jage bjørn her. Der til

Læs mere

Kamtschatka - Brunbjørn - Specielpris - Forår

Kamtschatka - Brunbjørn - Specielpris - Forår Kamtschatka - Brunbjørn - Specielpris - Forår Det her er jagt i vildmarken Rusland kaldes også bjørnelandet det har den største bjørne bestand i verden og den gode trofækvalitet sammen med den gode pris

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

VM i fodbold 2014 i Brasilien

VM i fodbold 2014 i Brasilien VM i fodbold 2014 i Brasilien Spille betingelser og regler Pris Tusseklubben inviterer til deltagelse i en tipsdyst på VM turneringen 2014. Hvert spil koster kr. 100,- Indsættes på Tusseklubbens konto

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Bilag Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Vi er ved at skrive opgave omkring SAS og om de har de resurser og kompetencer der skal til for at overleve. Det går ikke umiddelbart

Læs mere

Finansier din virksomhed

Finansier din virksomhed DanM a RKS EKSPORTKREDIT Finansier din virksomhed Styrk din likviditet, og få plads til flere kunder og større ordrer Når ekf stiller en kaution, kan banken hæve din kredit, og du kan udvide og udvikle

Læs mere

Stornos ukendte produkter

Stornos ukendte produkter Stornos ukendte produkter - lidt Storno produkthistorie Storno huskes jo først og fremmest som en af de førende europæiske producenter af mobiltelefoner, og der nok kun få, som erindrer, at Storno også

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Stikordsregister. Indholdsfortegnelse. Udstillingerne i 1982. ILA 1982 4 - Bakspejl 5. Farnborough 1982 6 - Bakspejl 14

Stikordsregister. Indholdsfortegnelse. Udstillingerne i 1982. ILA 1982 4 - Bakspejl 5. Farnborough 1982 6 - Bakspejl 14 Indholdsfortegnelse Klik på sidetallet for at springe frem til den side, hvor emnet er omtalt. Klik på pilen nederst på hver side for at komme tilbage til siden her. Udstillingerne i 1982 Stikordsregister

Læs mere

Er din virksomhed blandt de bedste?

Er din virksomhed blandt de bedste? Notabenus Group Er din virksomhed blandt de bedste? ... det er vores i kraft af dynamiske og dygtige samarbejdspartnere omkring mange spændende projekter Notabenus skaber attraktive investeringer i hele

Læs mere

Danskernes brug af fly som transportmiddel

Danskernes brug af fly som transportmiddel Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer Den Danske Banekonference 5. maj 2015 FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer v. Michael Hansen, senior projektleder, Atkins Planlægning & Arkitektur Konventionel Bane

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Velkommen til KVM-Conheat A/S.

Velkommen til KVM-Conheat A/S. Vi er til for Dem! En dedikeret historik KVM-Conheat Vi laver kun det, vi er bedst til. Og intet andet. Derfor har vi fokuseret på fjernvarmeløsninger og -stationer i mere end 30 år. Lige siden starten

Læs mere

It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever

It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever Terra Aqua It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever make. Prolog Det hele havde været foruroligende

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen 12 advokater - ligger i Hillerød og Helsingør - etableret helt tilbage i 1869, KTC har speciale indenfor fast ejendom og erhvervsret - 25 års erfaring med køb

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Herefter vil vi indkvartere os på The Kensington Close Hotel & Spa, som ligger centralt i Kensington tæt på shoppinggaden Kensington High Street.

Herefter vil vi indkvartere os på The Kensington Close Hotel & Spa, som ligger centralt i Kensington tæt på shoppinggaden Kensington High Street. London 24. 26. april 2012 Tirsdag d. 24. april 2012 Kl. 6.50 Kl. 7.50 Kl. 9.00 Check-in i Københavns Lufthavn terminal 3 skal være overstået. Afrejse Københavns Lufthavn med British Airways BA 811 til

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Draken Team Karup. DTK NYT 2012-1

Draken Team Karup. DTK NYT 2012-1 Draken Team Karup. DTK NYT 2012-1 NY SÆSON I DRAKEN TEAM KARUP Efter en alt for lang og kedelig vinter er foråret nu så småt på vej. Dagene længes, temperaturen stiger og solen får stadig mere magt, det

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Fly SAS København Paris (CDG) Paris (CDG) København Fly Air France Billund Paris (CDG) Paris (CDG) Billund 08:25 10:15 SK0565 15:20 17:05 SK0568 07:30

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 NGF Nature Energy CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 CNG Globalt set Ved Christian K. Kernel IGU-medlem i arbejdsgruppe 5.3 Gas til transport. 2 Præsentation: IGU-arbejde CNG på verdensplan

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Præsentation af Dr. Colin Walker

Præsentation af Dr. Colin Walker Præsentation af Dr. Colin Walker Oversat og redigeret af Ove Fuglsang Jensen Rundt om i verden findes dyrlæger der er specialister i brevduesygdomme, og en af dem er Dr. Colin Walker i Melbourne, Australien.

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Figur 1. Dette og de følgende billeder repræsenterer nogenlunde det materiale, der blev anvendt i undervisningen i luftkamp

Figur 1. Dette og de følgende billeder repræsenterer nogenlunde det materiale, der blev anvendt i undervisningen i luftkamp Træning i luftkamp Jo, der er stadig noget, vi kan lære ved at genopleve F84-G tiden. F84G årene, betød meget for FLV og betydningen rakte langt ud i det civile samfund. Vi unge, der oplevede at være i

Læs mere

Vi er glade for, at du har henvendt dig til os, for vi ved, vi byder på mere:

Vi er glade for, at du har henvendt dig til os, for vi ved, vi byder på mere: COPENHAGEN AIRTAXI A/S - KØBENHAVNS LUFTHAVN ROSKILDE - LUFTHAVNSVEJ 34-38 - DK 4000 ROSKILDE Tlf: 46 19 11 14 Fax 46 19 11 15 CVR nr. 49667728 E-mail cat@aircat.dk www.aircat.dk Tak for din interesse

Læs mere