Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet"

Transkript

1 Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg Tel CVR: Bank: Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version februar 2012

2 2 02/02/12 Indledning...4 Installation og opdateringer...4 Afinstallation...4 USB driver til Windows XP 32 bit...5 Installation af certifikat...5 Ny terminal...6 USB driver til Windows 7 64 bit...8 Manuel driver installering...9 Generelt...11 PC brugerfladen...11 Job konfiguration...11 Data i terminal...12 Terminallisten...12 Joblisten...12 Avanceret knap...12 Start af job...13 Stop af job...13 Dataoverførsel...13 Håndterminalen...14 Brugerfladen...14 Menu...14 Job...14 Slet...14 Power...14 Skærmen...14 Indikatorer...14 Powerdown og poweroff...15 Opladning og batterilevetid...15 Batterilevetid...15 Ladefejl...15 Superbruger...15 Avanceret konfiguration...15 Alias...16 Battery...16 Filesystem...16 Calibration...16 Code update...16 Fejl og problemer...16 Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ)...16

3 3 02/02/12 PC en kan ikke finde terminalen...17 Terminalen er død...17 Batteriet lades ikke op selvom niveauet er lavt...17 Tiden i terminal er forkert...17 Begreber...17

4 4 02/02/12 Indledning Denne manual beskriver brug af terminalen og den tilhørende software. Installation og opdateringer Softwaren installeres via en enkelt fil VDctrl_x_xx.msi. Hvor x er er numre der angiver versionen. Denne findes enten på den leverede CD eller nyeste version kan downloades fra På denne side kan findes yderligere information om fejl der er rettet og tilføjelser til softwaren, efterhånden som de rettes eller udvikles. Softwaren installeres ved at dobbeltklikke på filen, og følge installationsguiden. Det anbefales at installere i den mappe der foreslås (Programmer / Program Files) 1. Man skal således bare trykke 3 gange på Next knappen og derpå på Close. Efter installationen er der blevet oprettet en mappe med navnet VDctrl i programmer i startmenuen. Denne mappe indeholder en genvej til selve programmet VDctrl samt en genvej til denne manual i pdf format. Når programmet startes første gang vil der blive oprettet en mappe med navnet VDCtrl i brugerens dokument-mappe (Mine Dokumenter / My Documents). Denne mappe vil indeholde en mappe (data) med data fra terminalerne. Når man installerer en ny version af PC softwaren kan der følge opdateret software til terminalen med. Denne vil automatisk blive sendt til terminalen når den dockes. Denne opdateringsproces kan tage et stykke tid, og kan kræve at man skal starte PC softwaren igen et par gange. Har man først fået opdateret softwaren i terminalerne kan man ikke bruge ældre versioner af VPctrl til at konfigurere dem. Afinstallation Softwaren kan afinstalleres fra Windows kontrolpanel, eller ved at dobbeltklikke på installationsfilen og vælge Fjern (Remove). Når softwaren afinstalleres fra maskinen slettes datafiler ikke. 1 For Windows 7 64bit: Programmer(x86) / Program Files(x86)

5 5 02/02/12 USB driver til Windows XP 32 bit Når en ny terminal tilsluttes, skal der installeres en driver til den. Første gang der tilsluttes en terminal er det nødvendigt at fortælle hvilken driver der skal bruges. For at undgå at skulle fortælle hvilken driver der skal bruges hver gang en ny terminal tilsluttes, skal der installeres et certifikat inden den første terminal tilsluttes. Installation af certifikat For at installere certifikatet åbnes installations mappen (typisk C:\Programmer\VDctrl). Herfra vælges drivers mappen og herefter 32 mappen. På filen SC0.cer skal der højreklikkes og vælges Installer Certifikat (Install Certificate). Certifikat installations guiden følges som vist nedenfor og til sidst klikkes på ja (yes) for at acceptere installationen.

6 6 02/02/12 Ny terminal Første gang der tilsluttes en terminal er det nødvendigt at fortælle hvilken driver der skal bruges. Når terminalen er tilsluttet starter Windows ny hardware guide. Guiden følges som vist nedenfor og der navigeres til driverens placering. Efterfølgende terminaler vil installere driveren automatisk. Driveren til terminalen findes i mappen 32 som ligger i drivers i installationsmappen. (typisk C:\Programmer\VDctrl\drivers\32).

7 7 02/02/12

8 8 02/02/12 USB driver til Windows 7 64 bit Driveren installeres ved at dobbeltklikke på filen Install driver. Denne fil findes i mappen 64 som ligger i drivers i installationsmappen. (typisk C:\Programmer(x86)\VDctrl\drivers\64). For at installere driveren accepteres Windows sikkerheds advarsel. I installationsdialogboksen (vist nedenfor) vælges Installer (Install). Hvis installationen af driveren fejler, er det muligt at installere driveren manuelt.

9 9 02/02/12 Manuel driver installering For at installere driveren manuelt skal en terminal være tilsluttet Pc en. Windows vil fortælle at der ingen driver er installeret. Driveren installeres ved at åbne Windows enhedshåndtering (device manager). Enhedshåndteringen kan åbnes fra Windows kontrolpanel. I enhedshåndteringen højreklikkes der på enheden SC counter og der vælges Installer driver. Guiden følges som vist nedenfor og der navigeres til driverens placering. Driveren til terminalen findes i mappen 64 som ligger i drivers i installationsmappen. (typisk C:\Programmer(x86)\VDctrl\drivers\64).

10 Efterfølgende terminaler vil installere driveren automatisk /02/12

11 11 02/02/12 Generelt For at kunne bruge terminalen til at tælle med skal man definere hvad der skal tælles, hvornår og eventuelt hvor længe denne proces kaldes at konfigurere et job. Jobkonfiguration foregår på en PC der er tilsluttet en eller flere terminaler. Hver terminal kan indeholde op til 10 jobs. Terminalen behøver ikke at være tilsluttet en PC mens der tælles. Job starter på det tidspunkt de er defineret til at starte, og slutter enten når tælleren afslutter dem på terminalen eller når jobbet har kørt i den definerede periode. PC brugerfladen Som det ses på figuren er skærmen opdelt i to områder. Job konfiguration i venstre side og Data i terminal i højre side. Job konfiguration I skærmbilledets venstre side udfyldes alle felter og når man mener at være færdig med dette trykkes på knappen Send job til terminal. Stedkode,Bestyrernummer,Vejnr,Vejdel,Kilometer,Meter, Operatør ID Disse felter skrives direkte i datafilen og har ingen indflydelse på selve tællingen. Information om disse felter skal komme fra Vejdirektoratet. Vejnavn Udover at blive gemt i datafilen bruges dette felt også som en titel til at identificere jobbet Registreringsinterval Her vælge man hvor hyppigt data gemmes i terminalen og med hvor fin opløsning. Målingstype Målingstypen definerer betydning af de enkelte knapper, som det ses i listen midt i billedet. Information om den valgte type gemmes i datafilen

12 12 02/02/12 Omvendt rækkefølge Vælger man at sætte flueben her vendes rækkefølgen af alle knapper. Rækkefølgen af data i datafilen forbliver den samme. Filnavn Her skal man indtaste det filnavn hvori data gemmes når tællejobbet er overstået. Ved indtastning checkes det at man ikke allerede har en fil med dette navn på sin PC og at man ikke allerede har defineret et job med det samme filnavn i den aktive terminal. Vær opmærksom på at det er muligt at definere jobs i forskellige terminalen med det samme filnavn når disse job er overstået på begge terminaler og data skal downloades til PC en vil dette give anledning til en advarsel. Starttidspunkt Her vælger man hvornår jobbet skal startes. Der er følgende restriktioner. 1. Du skal vælge et tidspunkt senere end lige nu. 2. Det er ikke muligt at have overlappende jobs i den samme terminal. Hvis du definerer et job fra 10 til 12 på en given dag kan du ikke lave et andet job fra Ved at trykke på Nu knappen kan du få udfyldt feltet med dags dato og klokkeslæt. Varighed Her skal du vælge hvor lang tid jobbet skal vare. Retninger/strømme Tekst i disse felter overføres direkte til data filen. Mindst en af disse tre felter skal være udfyldt for at jobbet er gyldigt. Hvis der ikke skrives tekst i et eller flere af disse felter vil den tilsvarende knaprække på terminalen ikke registrere knaptryk. Data i terminal Det øverste liste i denne del af brugerfladen indeholde en liste over de terminaler der er detekteret som forbundet til PC en. Denne liste kaldes terminallisten. Under denne findes en liste over job i terminalen der kaldes joblisten. Terminallisten Ved at klikke på terminallisten kan man vælge den aktive terminal, altså den terminal der vil modtage data. Hvis der kun er fundet en terminal vil denne automatisk være valgt og vinduet med listen vil være deaktiveret. Dette er ikke tilfældet i figuren her ses 5 tilsluttede terminaler. Udfor hver terminal i listen er der lille cirkel der kan have flere farver. Grøn signalerer at terminalen er klar og at man kan konfigurere den. Orange/gul signalerer at terminalen er i gang med et job og at man derfor ikke kan foretage sig noget med før dette job er afsluttet. Rød betyder at terminalen er i en fejltilstand. Navnet der vises for den enkelte terminal er det såkaldte alias. Dette kan sættes for den enkelte terminal under avanceret konfiguration. Joblisten Joblisten er en liste over jobs i terminalen også disse kan have tre forskellige farver Grøn betyder at jobbet er klart og vil blive startet nå den tid kommer Orange/gul betyder at jobbet er aktivt, og skal afsluttes på terminalen før man kan kommunikere videre med den. Rød er en fejltilstand. Avanceret knap Se afsnittet superbruger.

13 13 02/02/12 Start af job For at starte et job skal det uploades til terminalen med Send job til tæller knappen. Når dette er gjort bør jobbet figurere i joblisten med en grøn tilstand, eller gul hvis man har sat jobstart til nu. Vær opmærksom på at man muligvis skal trykke på nu knappen igen lige inden send knappen for at få lov til at uploade jobbet. Dette skyldes at man ikke kan starte jobs i fortiden. Tiden i terminalen sættes så snart terminalen kommer i kontakt med en PC. Check derfor altid at din PC har den korrekte tid. Når et job først er startet i en terminal kan man godt have den tilsluttet sin PC, og man kan også godt have programmet kørende, men det anbefales at slukke for PC programmet. Det er meget vigtigt at man ikke stiller tiden på PC en mens et job er i gang, eller docker en terminal med et kørende job på en anden PC (der vil have en lidt anden tid) Dette skyldes at det, i terminalen,antages at tiden bevæger sig fremad og aldrig bagud. Stop af job Job kan KUN stoppes på terminalen. Dette gøres ved at trykke på JOB knappen til højre for displayet, og vælge stop job. Man kan stoppe et job på et hvert tidspunkt, og jobbet kan ikke startes igen. Dataoverførsel Så snart et job er stoppet og terminalen dockes vil data blive overført til PC en, og gemt i data directoriet. Det angivne filnavn vil blive brugt. Den originale fil gemmes i terminalen til den eksplicit bliver slettet ved brug af slet knappen. Der kan være et maksimum af 10 jobs i terminalen. Både afsluttede og nye jobs tæller. Sådan bør det virke, og virker det sådan behøver man ikke at læse resten af dette afsnit, der beskriver download af data i detaljer. For minimere risikoen for datatab bruger softwaren relativt komplicerede checks for at sikre at filer ikke overskrives eller slettes i terminalen uden at være blevet gemt på PC. I første omgang hentes filen i et internt format der kaldes XML. Filnavnet (angivet ved konfiguration) er simpelthen bare tilføjet et.xml En sådan fil kan åbnes med en browser og man skal bare dobbeltklikke på den i stifinder. Denne fil indeholder alle informationer og bliver senere lavet om til det af kunden specificerede format. Denne fil kan også findes i data directoriet. Det er under specielle omstændigheder muligt at få lavet flere datafiler der bør have eller få det samme navn. 1. Hvis man docker en terminal der er konfigureret på en anden PC kan man have givet den et datafilnavn der eksisterer på denne PC. 2. Hvis man konfigurerer to terminaler med det samme filnavn. 3. Hvis der manuelt er pillet ved filnavne. 4. Hvis der er en form for fejl i terminalen eller PC softwaren Pkt. 2 kunne med besvær undgås, men pkt. 1, 3 og 4 kan vi ikke gardere os imod. Når softwaren opdager at en fil, i XML format, med samme navn allerede eksisterer på PC en checkes følgende 1. Hvis de har samme indhold er der ingen problemer. Dette checkes ved at sammenligne størrelse og sidste skrive tidspunkt. Dette vil ske hver gang en terminal dockes med afsluttede jobs i. 2. Hvis de to filer ikke er ens giver vi PC filen et nyt og med garanti unikt navn, og downloader nu terminal filen stadig i XML formatet. 3. XML filen konverteres nu til kundens format og det undersøges om denne fil findes. Hvis ikke er alle glade og det var det.

14 14 02/02/12 4. Hvis den allerede findes tilføjes et _x efter filen og det checkes om denne fil også findes. Dette prøves 5 gange. Filen kan altså i sidste instans komme til at få texksten _x_x_x_x_x tilføjet. 5. Hvis der under pkt. 4 ikke kunne findes en ledig fil begynder det at blive kritisk, og en meget sandsynlig forklaring er at vi har en fejl i softwaren. Brugeren vil blive bedt om at rydde op i sine datafiler altså slette de filer der er tilføjet _x er til. Håndterminalen Brugerfladen Terminalen indeholder 4 knapper fordelt med 2 på hver sin side af skærmen.. Menu Her kan man indstille kontrasten i displayet, baggrundsbelysningen og slukke for terminalen Job Denne knap bruges til job relaterede funktioner. I denne version kan man kun stoppe et kørende job. Hvis der ikke er et aktivt job gør denne knap intet. Slet Her kan man slette den sidste registrering under et aktivt job. Power Denne knap bruges til at sætte terminalen i en dvaletilstand. Hvis man er i gang med et job er denne tilstand ikke mulig. Endvidere tændes terminalen ved at holde denne knap nede indtil den grønne lampe slukkes. Skærmen Der er 3 forskellige hovedbilleder der kan vises. Der er ikke defineret nogle jobs i terminalen Der er defineret jobs men de er ikke startet endnu Der er et aktivt job Indikatorer Terminalen har en enkelt lysdiode øverst til venstre. Denne lysdiode bruges til at indikerer flere tilstande. Ved fejl der forhindrer terminalen helt i at starte vil den blinke et antal gange og derpå holde en kort pause inden den blinker det samme antal gange igen. Ved fejlmelding vil det være en stor fordel hvis dette antal blink er talt, og rapporteres til leverandøren. Når man trykker på touchskærmen vil dioden lyse så længe man holder en knap nede, dog maksimalt 2 sekunder - dette er normal funktionalitet. Under powerdown blinker lysdioden jævnt og ca, 1 gang i sekundet. Under poweroff blinker dioden kort ca. hvert 6 sekund.

15 15 02/02/12 På docking stationen er der også en lysdiode. Denne vil blinke grønt når terminalen lader og lyse konstant grønt når den er færdigladet. En eventuel fejl vil vises med rødt. Powerdown og poweroff Terminalen slukker for skærmen og går i en strømbesparende tilstand efter et vist stykke tid uden nogen aktivitet. Terminalen tænder umiddelbart ved tryk på enhver knap. Man kan aktivt sætte terminalen i powerdown ved at trykke på power knappen, i det tilfælde kan man kun tænde for terminalen ved at trykke på power knappen igen. I powerdown spares noget strøm. Terminalen kan også slukkes helt. Dette gøres fra MENU knappen nederst. I dette tilfælde tændes terminalen ved at holder power knappen nede indtil den grønne diode slukker igen. Terminalen vil tænde efter et øjeblik. Opladning og batterilevetid Opladning begynder så snart stikket sættes i terminal terminalen. Terminalen kan lade fra PC en alene men ladestrømmen er begrænset det er også et krav at PC en tændt. Hvis man bruge special kablet vil terminalen trække strøm fra det store stik hvis dette er tilsluttet 12v. Hvis det ikke er tilsluttet 12v vil terminalen forsøge at lade fra en eventuelt tilsluttet PC. Hvis man under opladning trækker stik ud eller sætter dem ind kan der eventuelt opstå en ladefejl, men terminalen bør efter en kort pause starte opladning igen fra den nye kilde. Ladestatus kan ses i terminalen øverste højre hjørne. Under opladning vil bjælken blinke langsomt og vise hvor meget strøm der er på batterierne. Udsæt ikke terminalen for direkte sollys eller udsæt den på andre måder for høje temperaturer under opladning. Der afsættes en del varme ved opladning og kombineret med høje omgivelsestemperaturer kan dette forhindre fuld opladning. Under opladning vil maksimal backlight være begrænset. Hvis det tillades at terminalen aflades 100% kan der gå et stykke tid inden reel ladning begynder. Batterilevetid Med den nuværende kode har terminalen en maksimal batterilevetid på omkring 60 timer uden backlight. På sigt vil dette blive væsentligt forbedret, og kan forventes at ende lige over 100 timer. Dette skyldes at den nuværende terminal skriver stort set alt hvad den foretager sig til en fil, således at vi hurtigere kan finde og få afhjulpet de fejl der er i den. Bruger man backlight foringes levetiden kraftigt. Med fuld backlight er levetiden omkring de timer, dette vil ikke ændre sig i den endelige og stabile version. Slukkes der på on/off knappen forbedres levetiden væsentligt, specielt hvis man bruger backlight. Det må forventes at batteriernes kapacitet formindskes over tid. Ladefejl I tilfælde af fejl vil firkanten være helt tom. Terminalen bør prøve at genstarte opladning efter en pause på omkring 2 minutter. Hvis dette ikke sker eller man er meget utålmodig kan stikket trækkes ud og sættes i igen efter et par sekunder det bør genstarte opladning. Superbruger Avanceret konfiguration Denne knap er ikke aktiveret når programmet startes. For at bruge denne funktion skal man klikke i øverste venstre hjørne og vælge menupunktet expertmode. Herved aktiveres knappen.

16 16 02/02/12 Man kan lave al den ravage man ønsker under avanceret konfiguration, herunder slette alle sine data. Det anbefales derfor at man tænker sig grundigt om. Skærmbilledet skal primært bruges til fejlfinding indtil de sidste fejl i softwaren er fundet. Den almindelige bruger vil derfor sjældent eller aldrig have brug for denne funktion, og dokumentationen er derfor heller ikke fuldstændig. Først markeres den terminalen man ønsker at se nærmere på i terminallisten, og man trykker på Avanceret knappen og der åbnes en ny dialog. Det øverste store vindue indeholder en liste over filer i terminalen. Ved at trykke delete kan man slette enkelte filer. Det nederste vindue indeholder en liste med forskellig information om terminalen og dens tilstand. Alias Her kan man indtaste et brugervenligt navn for den enkelte terminal. Man skal afslutte ved at trykke på knappen til højre for dette felt. Battery Her kan man tvinge terminalen til at lade på batteriet med en given strøm. Kan eventuelt bruges hvis terminalen af en eller anden årsag (bør den ikke) ikke kan få startet opladningen af sig selv. Filesystem Her kan man formatere filsystemet i terminalen. Dette er et drastisk skridt og betyder at eventuelle data i terminalen går permanent tabt. Man kan også dumpe filsystemet. Dette betyder at dele af indholdet i terminalens lagermedie gemmes på PC en. Denne funktion skal kun bruges hvis man bliver bedt om det. Calibration Her kan man starte en såkaldt kalibrering af terminalens touch skærm. Hvis man har problemer med knapperne kan man bruge denne mulighed og se om det hjælper. Efter at have trykket på denne knap vil skal man følge anvisningerne på selve terminalen. Først skal man trykke på de 4 krydser der kommer på selve skærmen. Terminalen vil derpå lave nogle beregninger og viser den maksimale fejl på displayet. Hvis denne er under nogle få pixels kan man trykke OK og gemme resultatet, ellers bør man prøve igen. Derpå skal knapperne kalibreres og man skal placere et 3*10 knaps tastatur, og trykke på knapperne i den rækkefølge man bliver bedt om. Når man er færdig vil terminalen (efter et lille stykke tid) vise den maksimale fejl på skærmen. Den bør være under 1-2 mm, ellers skal man prøve igen. Det er meget vigtigt at man sørger for at tastaturet ligger helt præcist. Code update De tre knapper skal ikke bruges Fejl og problemer Da dette produkt og den tilhørende software er nyudviklet vil der være fejl i det. For at kunne få disse afhjulpet så hurtigt som muligt er det vigtigt at leverandøren får detaljerede oplysninger om problemet, hvordan det er opstået og om det eventuelt kan genskabes. I de tilfælde hvor terminalen indeholder tælledata (der skal bevares) er det også vigtigt at fortælle hvornår disse er indtastet. Samt hvilke data man ønsker retur. Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ)

17 17 02/02/12 PC en kan ikke finde terminalen 1. Check først at der er liv i terminalen se pkt. Terminalen er død 2. Vær helt sikker på at PC programmet ikke er åbnet i 2 vinduer -. bør ikke kunne lade sig gøre. 3. Tag USB stikket ud af terminalen og vent 5 sekunder sæt det i igen. Vent til den er startet igen. 4. Afslut PC programmet og start det igen. 5. Prøv en anden USB port på PC en. 6. Afslut Windows og genstart maskinen. Dette er desværre til tider nødvendigt. 7. Prøv på en anden PC Hvis ingen af de ovenstående punkter kan hjælpe til at etablere kontakt til terminalen så send den til service. Terminalen er død Hvis den grønne lysdiode ikke lyser på nogen måde er terminalen død.. Sæt terminalen i en docking station eller tilslut den til en tændt PC. Hvis den allerede er tilsluttet så undock den, og vent lidt inden den dockes igen. Det kan tage et par minutter før terminalen starter, hvis batterierne er helt afladede. Hvis dette ikke vækker terminalen til live så beskriv hvad der sket og send den til service. Batteriet lades ikke op selvom niveauet er lavt Hvis du bruger en PC skal du være sikker på at USB porten kan levere de 500mA som USB specifikationen forskriver. Dette gælder også hvis terminalen er tilsluttet en såkaldt USB hub. Specielt de billigere modeller af sådanne lever ikke op til kravene. Tiden i terminal er forkert Dette skyldes med stor sikkerhed at tiden på den sidst tilsluttede PC var forkert. Begreber Download Hermed forstås at data eller filer hentes fra terminalen til PC Upload Hermed forstås der sendes filer til terminalen Job Ved et job forstås selve tælle opgaven, altså den fysiske trykken på knapper. Terminal Apparatet Tæller En person der trykker på terminal Datafil Hermed forstås den fil der inholder tælledata. Docking undocking Hermed menes at terminalen forbindes til en PC via enten kabel eller docking station. Typisk vil man også forstå at PC softwaren er startet. Med undocking menes at stikket trækkes ud eller at den tages op af dockingstationen. Powerdown Terminalen er i en strømbesparende tilstand. Skærm Ved skærmen på terminalen forstå det aktive område lige over tastaturet Touchskærm Touchskærmen er den specielle trykfølsomme plastic/glasplade der dækker hele terminalens front.

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

GammaSpektrometer. Quick-start Guide. Indhold. Quick-start Guide Side 1 af 7. A Klargøring. 1. Udpakning og opstilling 2. Software

GammaSpektrometer. Quick-start Guide. Indhold. Quick-start Guide Side 1 af 7. A Klargøring. 1. Udpakning og opstilling 2. Software Quick-start Guide Side 1 af 7 GammaSpektrometer Quick-start Guide Indhold A Klargøring 1. Udpakning og opstilling 2. Software B Installation af software 1. Installation af driver 2. Installation af GaSp

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

TS1000 Quick Guide. Daglig brug

TS1000 Quick Guide. Daglig brug TS1000 Quick Guide Daglig brug Indholdsfortegnelse Opret brugere... 4 Brugerliste... 4 Fanen Data... 4 Fanen Tilvalg... 5 Fanen Specialområder... 6 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)...

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk

Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Podium View... 3 4. Forbind til Hardware... 5 5. Begynd

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Online via USB med ATS8500. Revision 02

Online via USB med ATS8500. Revision 02 Online via USB med ATS8500 ATS8500 - Opstart Programmet startes op ATS8500 - Opstart Ved første tilslutning af central via USB vil PC skulle installere driver for denne. Vælg Ja, kun denne gang & Installere

Læs mere

Wii Software Modificering. Uber Guide

Wii Software Modificering. Uber Guide Wii Software Modificering Uber Guide Af Michael Bartholin (og Alice Raunsbæk) http://wii.m-r-a.dk Revision: 2.2 Side 1 af 13 Sidst opdateret: 01/03/2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Dynamics CRM 4.0 Bredana Systemudvikling A/S - How to Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Først velkommen til din hostede Dynamics CRM. Med Outlook klienten installeret får du

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

Side 1 af 17. Læs hele vejledningen / manualen igennem inden du installere og bruger programmet

Side 1 af 17. Læs hele vejledningen / manualen igennem inden du installere og bruger programmet Side 1 af 17 Indledning Læs hele vejledningen / manualen igennem inden du installere og bruger programmet og Velkommen til denne vejledning i brug af CCleaners grundlæggende funktioner. Ved almindelig

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Vejledning i installation- og brug af Citrix efter opgradering den 15. juni 2015

Vejledning i installation- og brug af Citrix efter opgradering den 15. juni 2015 Vejledning i installation- og brug af Citrix efter opgradering den 15. juni 2015 Indhold Indledning... 2 Installation af Citrix receiver... 3 Tilpas dit startbillede... 9 Start et program... 11 Log af

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Indhold 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Ladibug... 3 4. Forbindelse... 6 5. Begynd at bruge Ladibug... 7 6. Anvendelse...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPTAC overførselsenhed Brugermanual

OPTAC overførselsenhed Brugermanual OPTAC overførselsenhed Brugermanual Telefonnummer support: +44 870 887 9256 E-Mail: optac@elc.stoneridge.com Document version 2.0 Document No. 6939-170 1 1 TERMINOLOGI... 4 2 INTRODUKTION... 4 2.1 Hvad

Læs mere

Installation og administration af MarvinSketch. Anders Almlund Osted, Køge Gymnasium

Installation og administration af MarvinSketch. Anders Almlund Osted, Køge Gymnasium Installation og administration af MarvinSketch Anders Almlund Osted, Køge Gymnasium September 2015 1 Indholdsfortegnelse Administration af programmet... 3 Registrering... 3 Ansøg om undervisningslicens...

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

PC - installation af Maple 2016 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 2016 med GYM-pakken PC - installation af Maple 2016 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 2016 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

BAT Installationsvejledning. Version 1.0

BAT Installationsvejledning. Version 1.0 BAT Installationsvejledning Version 1.0 Oktober 2013 1 BAT Installationsvejledning Indledning Denne vejledning er rettet til den IT ansvarlige på de uddannelsessteder, der skal anvende BAT systemet. Vejledningen

Læs mere

USB-kabler og drivere

USB-kabler og drivere USB-kabler og drivere til Microsoft XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Ofte stillede spørgsmål og fejlmeddelelser Bestem hvilket kabel du har Installation af korrekt driver version 3.2.0.0 MacOS

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Wii Software Modificering. Uber Guide

Wii Software Modificering. Uber Guide Wii Software Modificering Uber Guide Af Michael Bartholin (og Alice Raunsbæk) http://wii.m-r-a.dk Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav...3 Forberedelse...3 Historik...3

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning til dig med bredbånd via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Krypter dine mails når det er nødvendigt

Krypter dine mails når det er nødvendigt Krypter dine mails når det er nødvendigt Af Thomas Bødtcher-Hansen Hvor og hvornår skal vi kryptere vores mails? De paranoide mennesker krypterer alle deres mails og de naive mennesker ingen af deres mails.

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run Styreboks Kamera Indledning.... 3 Tekniske data.... 4 Sikkerhed.... 5 Skift Mini SD kort... 6 Skift batteri... 7 Montage af WiseCam... 8 Installation

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Installering af Microsoft Office... 2 Oplysninger inden installeringen... 2 Installering af Microsoft Office... 3 Introduktion...

Læs mere

CD-DIRECT Installationsvejledning

CD-DIRECT Installationsvejledning CD-DIRECT Installationsvejledning Indhold 1. Kom godt i gang med installationen af CD-DIRECT... 3 2. CD-DIRECT Installation... 4 3. Enkeltbruger Type I (uden kopi af databasefilen)... 5 3.1 Opdatering

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen.

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen. Ewido hed programmet tidligere, nu hedder det AVG Antispyware og er et program, som først og fremmest skal holde trojanske heste ude fra din maskine. Derudover, beskytter programmet dig mod en hel del

Læs mere

DI-Plot. Brugervejledning

DI-Plot. Brugervejledning DI-Plot Brugervejledning Digital Information Ltd. Technoparkstrasse CH-8005 Zürich Copyright - Digital Information Ltd. 2006 Copyright for denne tekniske dokumentation tilhører Digital Information Ltd.

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Gå tilbage til Windows startsiden

Gå tilbage til Windows startsiden Gå tilbage til Windows startsiden Installation og aktivering af Windows 7 via USB I denne installationsguide til Windows 7, som Elektronisk Download, vil vi vise hvordan du downloader og installerer din

Læs mere

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt et nyt produkt hos TDC. I den forbindelse har du fået tilsendt en TDC HomeBox. TDC

Læs mere

Android-app til Legacy pa Windows-pc

Android-app til Legacy pa Windows-pc Android-app til Legacy pa Windows-pc Efter at have bøvlet med kamera, kamerastativ, min store 17 bærbare pc, samt blyanter, viskelæder, nøgler, mobiltelefon, briller og hvad man ellers har med på arkivbesøg

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

INDHOLD 1 Introduktion 2 Tilslutning af SmarTach D-Box 3 Menuer 4 Konfiguration af SmarTach D-Box 5 Download af fartskriver data

INDHOLD 1 Introduktion 2 Tilslutning af SmarTach D-Box 3 Menuer 4 Konfiguration af SmarTach D-Box 5 Download af fartskriver data INDHOLD 1 Introduktion... s.04 1.1 Funktioner... s.04 1.2 Indhold af kassen og tekniske specifikationer... s.04 1.3 Indsættelse af batterier... s.05 2 Tilslutning af SmarTach D-Box... s.07 2.1 Tilslutning

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger Dato 15. marts 2016 Sagsbehandler Kim N. Eriksen Mail kine @vd.dk Telefon +45 2544 7014 Dokument 16/03534-1 Side 1 / 29 In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger 1. Introduktion

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Christoph Schepers Indhold I Ret opgaver i Word Markér fejl i farver (nemt og hurtigt).. Brug Words egne retteværktøjer:

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Manual for installering og brug af IE-spyad af Anette B. Overgaard

Manual for installering og brug af IE-spyad af Anette B. Overgaard Manual for installering og brug af IE-spyad af Anette B. Overgaard Jeg kan varmt anbefale alle at installere dette lille geniale program. Det sikrer dig mod rigtig meget spyware, som ligger rundt omkring

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere