Brugervejledning til. Acer projektorserien PD323/PD311

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til. Acer projektorserien PD323/PD311"

Transkript

1 Brugervejledning til Acer projektorserien PD323/PD311

2 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere forurening og sørge en bedre beskyttelse af det globale miljø. USA Ved elektroniske produkter, der indeholder en billedskærm af typen fl adskærm eller billedrørsskærm samt en superhøjtryks kviksølvslampe: Lamper i dette produkt indeholder kviksølv og skal genbruges eller affaldshåndteres i overensstemmelse med lokale, statslige eller føderale love. For yderligere oplysninger kontakt the Electronic Industries Alliance via netstedet For lampespecifi k affaldshåndtering, besøg netstedet org.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig...2 Introduktion... 4 Produkt Fordele...4 Pakke Oversigt...5 Produkt Oversigt...6 Hovedenhed...6 Kontrolpanel...7 Forbindelsesporte...8 Fjernbetjening med laser pegepind...9 Installation Forbindelse af Projektoren...10 Tænd/Sluk for Projektoren...11 Tænd for Projektoren Sluk for Projektoren...12 Advarselsindikator...12 Justering af Det Projekterede Billede...13 Justering af Projektorens Billedhøjde...13 Justering af Projektorens Zoom / Fokus...14 Justering af Projektorens Billedstørrelse...14 Brugerkontroller Kontrolpanel & Fjernbetjening...15 Skærmvisningsmenu...19 Hvordan den betjenes...19 Color (Farve)(Computer / Video Modus)...20 Image (Billede)(Computer/Video Modus)...22 Management (Administration) (Computer / Video Modus)...24 Audio(Computer / Video Modus)...31 Timer (Tidsindstilling)(Computer / Video Modus)...32 Language (Sprog)(Computer / Video Modus)...33 Appendiks Fejlfi nding...34 Udskiftning af lampe...37 Specifi kationer...39 Kompatible Modus...40 Vedtægter og sikkerhedsmeddelelser Dansk

4 Bruger note Forsigtig Følg alle advarsler, forsigtighedsregler og vedligeholdelse som anbefalet i denne brugervejledning, for at maksimere levetiden for din enhed. Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Se ikke ind i projektorens linse, når pæren er tændt. Detstærke lys kan beskadige dine øjne. For at nedsætte risikoen for brand eller elektriske stød, mådette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Åbn eller adskil ikke dette produkt, eftersom det kan forårsage elektrisk stød. Når pæren udskiftes, lad venligst enheden få lov til at køle ned og følg alle forskrifter for udskiftning. Dette produkt vil selv undersøge levetiden for pæren. Udskift venligst pæren, når der vises advarselsmeddelelser. Nulstil Lamp Hour Reset (Lampetidsnulstilling) funktionen på On Screen Display Management (Administration) menuen efter udskiftning af pæremodulet (se side 26) Når der slukkes for projektoren, forvis dig om, at projektoren fuldfører dens nedkølingscyklus før strømmen afbrydes. Sluk først for projektoren og derefter for signalkilden. Brug ikke linsedæksel, når projektoren arbejder. Når pæren har udstået sin levetid, vil den brænde ud og lave en høj poppende lyd. Hvis dette sker, vil projektoren tænde igen, indtil pæremodulet er blevet udskiftet. For at udskifte pæren, følges de procedurer, der er nævnt under Udskiftning af lampe. Dansk... 2

5 Bruger note Gør: Sluk for produktet før rengøring. Brug en blød fugtig klud med et mildt vaskemiddel til rengøring af kabinettet. Frakobl stikket fra stikkontakten, hvis produktet ikke bliver brugt i lange perioder. Gør ikke: Blokker ikke hullerne og åbningerne på enheden. De er der til ventilation. Brug ikke rengøringsmidler, voks eller opløsningsmidler til rengøring af enheden. Må ikke bruges under følgende forhold: - I ekstremt varme, kolde eller fugtige omgivelser. - I områder der er udsat for meget støv og snavs. - Tæt på apparater, der genererer et stærkt magnetfelt. - Placeres ikke i direkte sollys Dansk

6 Introduktion Produkt Fordele Dette er en projektor med XGA(PD323)/SVGA(PD311) enkeltchips 0,55 DLP. De enestående fordele inkluderer: Sand XGA, 1024 x 768 adreserbare pixels (PD323) Sand SVGA, 800 x 600 adreserbare pixels (PD311) Enkelt chip DLP teknologi NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM og HDTV kompatibel (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i) Den kraftige, brugervenlige Acer Empowering-taste omfatter: Acer eview Management, Acer etimer Management og Acer eopening Management. Fjernbetjening med fuld kontrol og laser pegepind Avanceret digital keystone korrektion og fuld skærmsbilledskalering med høj kvalitet Brugervenligt kontrolpanel SXGA+, SXGA kompression og VGA, SVGA reskalering Mac kompatibel Dansk... 4

7 Introduktion Pakke Oversigt Denne projektor bliver leveret med alle dele vist nedenfor. Kontroller, for at sikre, at produktet er komplet. Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget. Projektor Elledning 1,8m Komposite Video kabel 2,0m USB Kabel 1,8m Fjernbetjening med laser pegepind 2 x Batterier Quick Start kort VGA Kabel 1,8m Bæretaske Brugervejledning 5... Dansk

8 Introduktion Produkt Oversigt Hovedenhed Forsynet med 2 fjernbetjeningsmodtagere på frontpanelet og forrest på topdækslet Dansk... 6 Zoom Ring Kontrolpanel Modtager til Fjernkontrol Elevator Fod Zoom Linse Fokus Ring Elevator Knap Strømstik Forbindelsesporte 2

9 Introduktion Kontrolpanel Temperaturindikator LED 2. Indikatorlampe LED 3. Strøm og indikatorlampe (Strøm LED) 4. Kilde 5. Re-Synk 6. Afbryder 7. Menu 8. Tilbage 9. Fire-vejs Vælger Taster 7... Dansk

10 Introduktion Forbindelsesporte USB Stik 2. Audio Indgangsstik 3. S-Video Indgangsstik 4. Komposite Video Indgangsstik 5. Stik til VGA-indgang (pc analogt signal) 6. Kensington TM Låsebeslag Dansk... 8

11 Introduktion Fjernbetjening med laser pegepind Laser Pegepind 2. Strøm 3. Laser Knap 4. Kilde 5. Re-Synk 6. Fastfrys 7. Gem 8. Dæmpning 9. Billedforhold 10. Fire-vejs Vælger Taster 11. Keystone 12. Tilbage 13. Digital Zoom 14. Menu 15. Venstreklik med musen 16. Højreklik med musen 17. Mus 18. Afbryder 19. Lydstyrke +/- 20. Side Op/Side Ned 21. S-video 22. VGA 23. Komponentvideo 24. Kompositvideo 9... Dansk

12 Installation Forbindelse af Projektoren 1 USB PC RGB DVD Afspiller, Opsætningsboks, HDTV modtager S-Video Udgang Video Udgang Elledning 2....VGA Kabel 3....Lydkabel med jackstik/jackstik (Ekstra tilbehør) USB Kabel 5....lydkabel med jackstik/rca (Ekstra tilbehør) S-Video Kabel (Ekstra tilbehør) Komposit Video Kabel 8....VGA til Komponent/HDTV Adapter (Ekstra tilbehør) RCA Komponent Kabel (Ekstra tilbehør) For at sikre dig at projektoren fungerer rigtigt sammen med computeren, skal du sørge for, at timingen i fremvisningstilstanden er kompatibel med projektoren. Se afsnittet om Kompatible modus på side 40. Dansk... 10

13 Installation Tænd/Sluk for Projektoren Tænd for Projektoren 1. Åbner objektivdækslet. 2. Objektivdækslet skal være åben, når der tændes for projektoren. Power LED-lampen lyser rødt, når strømmen er slået til. 3. Tænd lampen ved at trykke på tænd/sluk-knappen på kontrolpanelet. Og Power LED-lampen skifter til blå. 4. Tænd for din signalkilde (computer, bærbar, video afspiller etc.). Projektoren vil genkende din signalkilde automatisk. Hvis ikonerne Lock (Lås) og Source (Kilde) fremkommer på skærmen, betyder det, at projektoren låses til denne kildetype, og at der ikke er fundet noget indgangssignal af denne type. Hvis skærmbilledet viser No Signal (Ingen Signal), kontroller venligst, at signalkablerne er sikkert forbundet. Hvis du har forbundet flere signalkilder på samme tid, ved brug af Kilde knappen på fjernbetjeningen, eller kontrolpanelet for at skifte. 2 Strøm Objektivdækslet skal være åben, når der tændes for projektoren. Tænd først for projektoren og derefter for signalkilderne. 1 Objektivdækslet Dansk

14 Installation Sluk for Projektoren 1. Tryk på Strøm knappen for at slukke for projektorpæren, vil du se en meddelelse Please press power button again to complete the shutdown process. Warning: DO NOT unplug while the projector fan is still running. (Tryk venligst på Strøm knappen igen for at fuldføre nedlukningsprocessen. Advarsel: FJERN IKKE elledningen, mens projektorens ventilator stadig kører.) vises på projektorens skærm. Tryk på Strøm knappen, for at bekræfte, ellers vil meddelelsen forsvinde efter 5 sekunder. 2. Køleventilatoren kører videre i 30 sekunder for at efterkøle, hvorefter Power LED-lampen blinker rødt med hurtige blink. Når Power LED-lampen blinker langsomt, er projektoren gået i ventetilstand. Hvis du ønsker at tænde for projektoren igen, skal du vente indtil projektoren er færdig med afkølingscycklen og er kommet i standby modus. Når den er kommet i standby modus, tryk på Strøm knappen, for at genstarte projektoren. 3. Afbryd eledningen fra den elektriske stikkontakt og fra projektoren. 4. Tænd ikke for projektoren umiddelbart efter en nedlukningsprocedure. 5. Luk evt. for objektivdækslet for at undgå støv. Advarselsindikator Når indikatoren LAMP lyser konstant orangegult, slukkes projektoren automatisk. Kontakt venligst din lokale forhandle eller service center. Når indikatoren TEMP lyser konstant orangegult i ca. 20 sekunder, betyder det, at projektoren er blevet overophedet. Du vil se en meddelelse Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.(projektor Overophedet. Pæren vil automatisk blive slukket.) på skærmbilledet. Projektoren vil automatisk lukke sig selvned. Under normale forhold kan projektoren tændes igen efter at dener kølet ned. Hvis problemet vedbliver, skal du kontakte din lokale forhandler, eller vores service center. Dansk Når indikatoren TEMP blinker orangegult i ca. 30 sekunder, vises teksten Fan fail.lamp will automatically turn off soon.(blæseren svigter. Lampen slukkes snart automatisk.) på skærmbilledet. Kontakt venligst din lokale forhandler, eller vores service center.

15 Installation Justering af Det Projekterede Billede Justering af Projektorens Billedhøjde Projektoren er forsynet med en elevatorfod til justering af billedhøjden. For at hæve billedet: 1. Tryk på elevator knap. 2. Hæv billedet til den ønskede højdevinkel, derefter slippes knappen, for at låse elevatorfoden i position. 3. Brug den indbyggede skrue i fødderne til finindstilling af hældningen. For at sænke billedet: 1. Tryk på elevator knap. 2. Sænk biledet, derefter slippes knappen for at låse elevatorfoden i position. 3. Brug den indbyggede skrue i fødderne til finindstilling af hældningen. 1 Elevator Knap 2 Elevator Fod 3 Vippe-justeringsfod Dansk

16 Installation Justering af Projektorens Zoom / Fokus Du kan dreje zoom ringen ind eller ud. For at fokusere biledet, roter fokusringen indtil billedet er klart. Projektoren vil fokusere på afstande fra 3,94 to 39,37 fod (1,2 til 12,0 meter). Zoomring Fokusring Justering af Projektorens Billedstørrelse 302,00 "(767,1cm) 253,67"(644,3cm) 277,25" (704,2cm) 177,57"(451,0cm) 231,04" (586,9cm) 126,84"(322,2cm) 161,73" (410,8cm) 76,10"(193,3cm) 115,52" (293,4cm) Hd 30,44" (77,3cm) 69,31" (176,1cm) 27,73" (70,4cm) 3,94'(1,2m) 9,84'(3,0m) 16,40'(5,0m) 22,97'(7,0m) 32,81'(10,0m) 39,37'(12,0m) Skærm (Diagonal) 30,44 (77,3cm) 76,10 (193,3cm) 126,84 (322,2cm) 177,57 (451,0cm) 253,67 (644,3cm) Min. 27,73 (70,4cm) 69,31 (176,1cm) 115,52 (293,4cm) 161,73 (410,8cm) 231,04 (586,9cm) 277,25 (704,2cm) Max. 24,35 x 18,26 60,88 x 45,66 101,47 x 76,10 142,06 x 106,54 202,94 x 152,20 241,60 x 181,20 302,00 (767,1cm) Skær (WxH) 61,8 x 46,4cm 154,6 x 116,0cm 257,8 x 193,3cm 360,8 x 270,6cm 515,4 x 386,6cm 613,7 x 460,3cm Størrelse Min. 22,18 x 16,64 55,45 x 41,59 92,42 x 69,31 129,38 x 97,04 184,83 x 138,62 221,80 x 166,35 (WxH) 56,3 x 42,2cm 140,9 x 105,7cm 234,7 x 176,0cm 328,6 x 246,5cm 469,5 x 352,1cm 563,4 x 422,5cm Max. 2,74 (7,0cm) 6,85 (17,4cm) 11,42 (29,0cm) 15,98 (40,6cm) 22,83 (58,0cm) 27,18 (69,0cm) Min. 2,50 (6,9cm) 6,24 15,9cm) 10,40 (26,4cm) 14,56 (37,0cm) 20,79 (52,8cm) 24,95 (63,4cm) 3,94 (1,2m) 9,84 (3,0m) 16,40 (5,0m) 22,97 (7,0m) 32,81 (10,0m) 39,37 (12,0m) HD afstande Dansk Max. Denne graf er kun beregnet til brugerens reference.

17 Brugerkontroller Kontrolpanel & Fjernbetjening Der findes måde at kontrollere funktionerne på: Fjernbetjening og kontrolpanel. Kontrolpanel Brug af Kontrolpanel Strøm Se venligst afsnittet om Tænd/Slukfor projektoren på side Resync (Re-Synk.) Synkroniserer projektoren automatisk til kilden med input. Menu Tryk på Menu for at starte skærmvisnings (OSD) menu en. For at forlade OSD, tryk på Menu igen. For at bekræfte dit valg af punkter. Source (Kilde) Tryk på Kilde for at vælge RGB, Komponent-p, Komponent-i, S-Video, Komposit, Video og HDTV kilder. Fire-vejs Vælger Taster Brug til at vælge punkter, eller for at justere dine valg. Afbryder Acer Empowering Key forsyner Acer med tre enestående funktioner, så som Acer eview Management, Acer etimer Management og Acer eopening Management. Tryk på tasten e i mere end 1 sekund for at starte hovedskærmmenuen til at stille på denne funktion. Back (Tilbage) Tilbage til det forrige trin ved betjening af skærmmenuerne Dansk

18 Brugerkontroller Fjernbetjening Dansk Brug af Fjernbetjeningen Strøm Se afsnittet Tænd/Sluk for projektoren på side Laserknap Ret fjernbetjeningen på skærmen, tryk og hold denne knap inde, for at aktivere laser pegepinden. Resync (Re-Synk.) Automatisk synkronisering af projektoren til signalkilden. Source (Kilde) Tryk på Kilde for at vælge RGB, komponent-p, komponent-i, S-Video, komposit video og HDTV kil. Freeze (Fastfrys) Tryk på Fastfrys for at holde pause i skærmbilledet. Hide (Gem) Skjuler momentant videoen. Tryk på Gem for at gemme billedet, tryk en gang til, for at vise billedet igen. Aspect Ratio (Billedforholdet) Anvend denne funktion til at vælge det ønskede billedforhold, dvs. forholdet mellem højden og bredden i billedet. (Auto/4:3/16:9) Mute (Dæmpning) Anvend denne taste for at slå lyden fra. Fire-vejs Vælger Taster Brug for at vælge punkterne eller justere dine valg ved betjening af skærmmenuerne. Keystone Juster billedforvrængningen forårsaget at hældningen på projektoren (±16 grader). Menu Tryk på Menu for at starte skærmvisningsmenuen. For at forlade OSD, tryk på Menu igen. Zoom Digital zoomning ind/ud. Back (Tilbage) Tilbage til det forrige trin ved betjening af skærmmenuerne.

19 Brugerkontroller Mus / Højreklik Med Musen / Venstreklik Med Musen Disse funktioner virker lige som på en mus på en pc eller en-mac. Disse funktioner kan kun anvendes, når projektoren er en tilsluttet. Afbryder Acer Empowering Key forsyner Acer med tre enestående funktioner, så som Acer eview Management, Acer etimer Management og Acer eopening Management. Tryk på tasten e i mere end 1 sekund for at starte hovedskærmmenuen til at stille på denne funktion. Acer eview Management Tryk på e for kalde undermenuen Acer eview Management frem. Acer eview Management anvendes til at vise valg af tilstand. Se under afsnittet Skærmbilled menuer for yderligere detaljer. Acer etimer Management Tryk på e for kalde undermenuen Acer etimer Management frem. Acer etimer Management bruges af de øvrige funktioner til styring af fremvisningstiden. Se under afsnittet Skærmbilledmenuer for yderligere detaljer. Acer eopening Management Tryk på e for kalde undermenuen Acer eopening Management. Acer eopening Management giver brugeren mulighed for at ændre på startskærmen med et billede efter eget valg. Se under afsnittet Skærm billedmenuer for yderligere detaljer. Volume (Lydstyrke) Skruer op/ned for lydstyrken. Page Up (Side Op) (Kun computer modus) Brug denne knap til side op. Denne funktion er kun tilgængelig, når projektoren er forbundet til en computer, via et USB kabel. Page Down (Side Ned) (Kun computer modus) Brug denne knap til side ned. Denne funktion er kun tilgængelig, når.projektoren er forbundet til en computer, via et USB kabel Dansk

20 Brugerkontroller VGA Tryk på VGA for at skifte kilden til VGA-In-konnektor. Denne konnektor understøtter analog RGB, YPbPr (480p/576p/ 720p/1080i), YCbCr (480i/576i) og RGBsync. Component Video (Komponentvideo) Tryk på Komponent for at skifte kilde til komponentvideo. Denne kilde understøtter YPbPr (480p/576p/720p/1080i) og YCbCr (480i/576i). Composite Video (Kompositvideo) Tryk på Video for at skifte kilden til Kompositvideo. S-video Tryk på S-video for at skifte kilden til S-video-kilde. Dansk... 18

21 Skærmvisningsmenu Brugerkontroller Projektoren har flersprogede skærmvisningsmenuer, der tillader dig at foretage billedjusteringer og at ændre et bredt udvalg af indstillinger. Projektoren vil automatisk finde kilden. Hvordan den betjenes 1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen eller i kontrolpanelet for at kalde skærmbilledmenuen frem. 2. Når OSD bliver vist, brug tasterne til at vælge ethvert punkt i hovedmenuen. Efter valg af det ønskede hoved menu punkt, tryk på for at gå ind i submenuen for feature indstilling. 3. Brug tasterne for at vælge det ønskede punkt og juster dine indstillinger med tasten. 4. Vælg det næste punkt, der skal justeres, i submenuen og juster, som beskrevet overfor. 5. Tryk på Tilbage på fjernbetjeningen eller betjeningspanelet, hvor efter skærmbilledet returnerer til hovedmenuen. 6. Tryk én gang til på Menu på fjernbetjeningen eller betjeningspanelet for at forlade skærmmenuen. Derefter lukkes skærmmenuen automatisk, mens projektoren gemmer automatisk de nye indstillinger. Hovedmenu Indstillinger Undermenu Dansk

22 Brugerkontroller Color (Farve) (Computer / Video Modus) Display Mode (Skjerm Modus) Der er mange fabriksindstillinger der er optimeret til forskellige typer af billeder. Bright (Lysstyrke) : Til indstilling af den optimale lysstyrke. PC : For computere og bærbare. Video : For afspilning af video i lyse omgivelser. Theater (Teater) : For hjemmeteater i et mørkt rum. srgb : Til opnåelse af de mest optimale ægte farver. User(Bruger) : Husker brugerens indstillinger. Bightness (Lysstyrke) Justerer lysstyrken på billedet. Tryk på for at gøre billedet mørkere. Tryk på for at gøre billedet lysere. Contrast (Kontrast) Kontrastkontrollen kontrollerer den grad af forskel, der er mellem det lyseste og mørkeste del af billedet, Justering af kontrasten skifter andelen af sort og hvidt i billedet. Tryk på for at nedsætte kontrasten. Tryk på for at forøge kontasten. Color Temperature (Farvetemperatur) Juster farvetemperaturen. Ved højere temperaturer, vil skærmen se koldere ud; ved lavere temperaturer, vil skærmen se varmere u. Dansk... 20

23 Brugerkontroller Color (Farve) (Computer / Video Modus) Saturation (Farvemæning) og Tint (Nuance) funktionerne er ikke understøtet i computer modus eller DVI modus. White Segment (Hvidsegment) Brug hvidsegments kontrollen for at indstilletopniveauet for hvid på DMD chippen. 0 står forminimalt segment, og 10 står for maksimum segment.hvis du foretrækker et stærkere billede, juster mod enmaksimal indstilling. For et mere naturligt billede,juster mod en minimal indstilling. Degamma Påvirker representionen ved mørke scener. Medstørre gammaværdier, vil mørke scener se lysere ud. Color R (Farve R) Justerer den røde farve. Color G (Farve G) Justerer den grønne farve. Color B (Farve B) Justerer den blå farve. Saturation (Farvemætning) Justerer et video billede fra sort og hvidt til uldfarvemætning. Tryk på Tryk på for at nedsætte andelen af farve ibilledet. for at forøge andelen af farve i billedet. Tint (Nuance) Justerer farvebalancen for rød og grøn. Tryk på Tryk på for at forøge andelen af grønt i billedet. for at forøge andelen af rødt i billedet Dansk

24 Brugerkontroller Image (Billede) (Computer/Video Modus) Keystone Juster billedforvrængningen forårsaget at hældningen på projektoren (±16 grader). Aspect Ratio (Aspektforhold) Brug denne funktion til, at justere dit ønskede aspektforhold. Auto : Beholder billedet med det originale bredde-højde forhold og maksimerer billedet til at passe, til det originale antal horisontale eller vertikale pixels. 16:9 : Inputkilden proportioneres, så den passer til skærmbredden og passes til i højden, så billedet vises i forholdet 16:9. 4:3 : Inputkilden proportioneres, så den passer til projektorskærmen og passer i forholdet 4:3. Projection (Projektion) For-skrivebord Dette er fabriksindstillingen. For-loft Når du vælger denne funktion, vil projektoren vende billedet op og ned, for loft-monteret projektion. Bagside - skrivebord Når denne funktion vælges, spejlvender projektoren billedet, så det kan projiceres på bagsiden af en gennemskinnelig skærm. Dansk... 22

25 Brugerkontroller Image (Billede) (Computer/Video Modus) Funktionerne H. position (Horisontal position), V. Position (Vertikal position), Frequency (Frekvens) og Tracking (Sporing) understøttes ikke i tilstandene DVI og Video. Funktionen Sharpness (Skarphed) understøttes ikke i DVIog computertilstand. Bagside - loft Når denne funktion vælges, spejlvender projektoren billedet og vender det samtidigt på hovedet. Det kan projiceres fra bagsiden af en gennemskinnelig skærm med loftmonteret projektor. H. Position (Horisontal position) Tryk på Tryk på for at bevæge billedet til venstre. for at bevæge billedet til højre. V. Position (Vertikal position) Tryk på Tryk på Frequency (Frekvens) for at bevæge billedet nedad. for at bevæge biledet opad. Frequency (Frekvens) ændrer skærmens datafrekvens, til at matche frekvensen på din computers grafikkort. Hvis du oplever en vertikal blinkende stolpe, bruges denne funktion til at udføre justeringer. Tracking (Sporing) Tracking (Sporing) synkroniserer signal timingen på skærmen med dit grafik kort. Hvis du oplever et ustabilt eller flimrende billede, bruges denne funktion til at afhjælpe det. Sharpness (Skarphed) Justerer billedskarpheden. Tryk på Tryk på for at reducere skarpheden. for at øge skarpheden Dansk

26 Brugerkontroller Management (Administration) (Computer / Video Modus) Dansk ECO Mode (Eco Mode) Vælg On (Til) for at nedsætte lysstyrken fra projektorens lampe, hvilket vil nedsætte strømforbruget, forlænge lampens levetid og reducere støjen. Vælg Off (Fra) for at vende tilbage til normal modus. Auto Shutdown (Automatisk nedlukning)(i minutter) Projektoren slukker automatisk, når der ikke har været noget signalinput i det indstillede tidsinterval. Source Lock (Kildelås) Når kildelåsen er slået fra, søger projektoren efter andre signaler i tilfælde af, at det nuværende inputsignal er gået tabt. Når kildelåsen er slået til, Lås den nuværende kildekanal, inden der trykkes på knappen Kilde på fjernkontrollen efter den næste kanal. Menu Location (Menuplacering) Vælg menuplaceringen på billedskærmen. Startup Screen (Startskærmbillede) Anvend denne funktion til at vælge det ønskede start skærmbillede. Hvis du ændrer indstillingen, fra den ene til en anden, når du forlader OSDmenuen, vil den nye indstilling træde i kraft. Acer : Som fabriksindstillet standard anvendes Acer projektoren eget skærmbillede. User : Et brugerdefineret startskærmbillede kan hentes fra pc en til projektoren via USB-kablet ved hjælp af nytteprogrammet Acer eopening Management (Se en nærmere beskrivelse i det efterfølgende).

27 Brugerkontroller Management (Administration) (Computer / Video Modus) Acer eopening Management er et pc nytteprogram til brug for ændring af det fabriksindstillede standard skærmbillede af Acer projektoren til et billede efter eget valg. Acer eopening Management findes på den medfølgende installationscdrom. Tilslut projektoren til pc en med det medfølgende USBkabel og start derefter programmet Acer eopening Management, når du skal overføre et af dine egne billeder fra pc en til projektoren. Før overførslen starter, skal projektoren stå i Download Mode (Downloadmodus). Følg venligst instruktionerne nedenfor for at komme i Download Mode (Downloadmodus). 1. Hvis projektoren er tændt, tryk to gange på afbryderknappen, for at slukke for projektoren. 2. Træk elstikket ud af projektoren. 3. Tryk og hold knapperne Menu og nede samtidigt, og tilslut derefter elstikket til projektoren. 4. Når Temp og LED-lamperne tændes, frigives begge knapper og projektoren går i download stilling. 5. Sørg for at USB-kablet er koblet til projektoren fra pc ens. Lamp Hour Elapse(Brændetid for lampe) Viser den forløbne brændetid for lampen (i timer). Lamp Reminding (Lampealarm) Vælg denne funktion til at vise, eller gemme advarselsmeddelelser, når advarsel om udskiftning af lampen bliver vist. Meddelelsen vil blive vist 30 timer, før levetiden ophører Dansk

28 Brugerkontroller Management (Administration) (Computer / Video Modus) Lamp Hour Reset (Nulstilling af brændetid) Tryk på knappen, efter at du har valgt Yes (Ja) for at indstille brændetidstælleren til 0 timer. Security (Sikkerhed) Tryk på for at starte indstillingen af Security (Sikkerhed). Hvis funktionen Security (Sikkerhed) allerede er slået til, skal Administrator Password (Administratorens brugerkode) indtastes, før der indstilles sikkerhedsindstillingerne. Security (Sikkerhed) Denne projektor er udstyret med gode sikkerhedsfunktioner til administration af anvendelsen af projektoren. Vælg On (Til) for at aktivere sikkerhedsfunktionen. Brugere skal indtaste adgangskode alt efter den definerede Security Mode (Sikkerhedsindstillin g), da User Password (brugeradgangskoden) blev indstillet. Se afsnittet User Password (brugeradgangskoden) for nærmere detaljer. Vælg Off (Fra), hvorved brugerne ikke behøver at indtaste deres brugerkode. Dansk Når sikkerhedsfunktionen er slået til, beder projektoren burger om at indtaste sin brugerkode, når der tændes for projektoren. Såvel User Password (brugeradgangskoden) som Administrator Password (Administratorens brugerkode) kan anvendes til denne dialog.

29 Brugerkontroller Management (Administration) (Computer / Video Modus) Timeout(Min.) (Tidsbegrænsning (i minutter)) Når Security (Sikkerhed) er indstillet til On (Til), kan administratoren indstille en tidsbegrænsningsfunkt ion. Tryk på eller for at indstille varigheden. Varigheden varierer fra 10 til 990 minutter. Når tiden er løbet ud, beder projektoren brugeren om at indtaste brugerkoden igen. Fabriksindstillingen på Timeout (Min.) (Tidsbegrænsning (i minutter)) er Off (Fra), dvs. den er slået fra. User Password (Brugerkode) Tryk på for at ændre på User Password (brugeradgangskoden). Anvend tasterne,, eller til valg af karakterer og tryk på MENU for at bekræfte det. Tryk på tfor slette en karakter, efter at den valgte karakter er bekræftet. Tryk på MENU for at afslutte indstillingen af brugerkoden. Gentag brugerkoden ved Confirm Password (Bekræft brugerkoden). Brugerkoden kan være på 4-8 karakterer Dansk

30 Brugerkontroller Management (Administration) (Computer / Video Modus) Projektoren giver to muligheder for indstilling af Security Mode (Sikkerhedsindstilling). Vælg Request password only after plugging power code (Forlang kun brugerkode efter at elledningen er sat i stikkontakten), hvorved projektoren beder brugeren om at indtaste brugerkoden, når projektoren sættes i stikkontakten for første gang. Vælg Always request password while projector turns on (Forlang altid brugerkode, når der tændes for projektoren), hvorved brugeren skal indtaste brugerkoden hver gang, der tændes for projektoren. Administrator Password (Administratorens brugerkode) Administrator Password (Administratorens brugerkode) kan indtastes såvel i dialogen Enter Administrator Password (Indtast administratorens brugerkode) somi Enter Password (Indtast brugerkode). Tryk på for at ændre Administrator Password (Administratorens brugerkode). Dansk Det fabriksindstillede Administrator Password (Administratorens brugerkode) er 1234.

31 Brugerkontroller Management (Administration) (Computer / Video Modus) Hvis administratoren glemmer Administrator Password (Administratorens brugerkode), skal De gøre som følger for at genskabe Administrator Password (Administratorens brugerkode) : 1. Tryk på MENU i mere end 4 sekunder, når enten dialogen Enter Password (Indtast brugerkode) eller Enter Administrator Password (Indtast administratorens brugerkode) vises. 2. Skriv Unlock ID (Lås ID op) ned og kontakt det nærmeste Acer servicecenter. Der gives en ny administrator brugerkode i henhold til Lås op-id en. 3. Når den nye Administrator Password (Administratorens brugerkode) er tildelt fra Acer og er blevet indtastet på projektoren, erstattes den gamle Administrator Password (Administratorens brugerkode) med den nye brugerkode Dansk

32 Brugerkontroller Management (Administration) (Computer / Video Modus) Reset (Nulstilling) knappen efter at have valgt Yes (Ja), for at vende tilbage til displayparametrene, for at nulstille alle menuer til deres standard værdier. Dansk... 30

33 Brugerkontroller Audio (Computer / Video Modus) Volume (Volumen) Tryk på Tryk på Mute (Stille) for at nedsætte volumen. for at forøge volumen. Vælg On (Til) for at afbryde lyden. Vælg Off (Fra) for at slå lyden til. Power On/Off Volume (Tænd/sluk-styrke) Anvend denne funktion til at stille på lydstyrken, når der tændes/slukkes. Alarm Volume (Alarmstyrke) Anvend denne funktion for at stille på lydstyrken, når der er fejl ved projektoren Dansk

34 Brugerkontroller Timer (Tidsindstilling) (Computer / Video Modus) Timer Start (Timer-start) Tryk på for at starte/stoppe timeren. Timer Period (Timer-periode) Tryk på for at indstille tidsperioden på timeren. Timer Volume (Timer-styrke) Anvend denne funktion for at stille på lydstyrken, når timerfunktionen er slået til og tiden udløbet. Timer Display (Timer-visning) Tryk på for at vælge timerens visningstilstand på skærmen. Timer Location (Timer-placering) Vælg placeringen af timeren på skærmen. Dansk... 32

35 Brugerkontroller Language (Sprog) (Computer / Video Modus) Language (Sprog) Vælg den flersprogede OSD menu. Brug eller tasten for at vælge dit foretrukne sprog. Tryk på for at bekræfte valget Dansk

36 Appendiks Fejlfinding Hvis du har problemer med projektoren, se den efterfølgende information. Hvis problemet vedbliver, kontakt venligst din lokale forhandler eller service center. Problem: Intet billede vises på skærmen. Forvis dig om at alle kabler og elledninger er korrekt og sikkert forbundet, som beskrevet i Installation afsnittet. Forvis dig om at benene på stikkene ikke er bøjet eller knækket. Forvis dig om at projektionspæren er blevet sikkert installeret. Se venligst afsnittet, Udskiftning af pæren. Forvis dig om, at du har fjernet linsedækslet og at der er tændt for projektoren. Forvis dig om at Hide (Gem) funktionen ikke er aktiveret. Problem: Partielle, rullende eller ukorrekt vist billede. Tryk på Re-Synk. knappen på fjernbetjeningen. Hvis du bruger en PC: Hvis opløsningen på din computer er højere end 1024 x 768 (PD323)/800 x600(pd311).følg de trin, der er nævnt nedenfor, for at ændre opløsningen. For Windows 3.x: 1. Windows Programstyring, klik på ikonen for Windows Setup (Windows Opsætning) i Hovedgruppen. 2. Verificer at indstillingen for skærmopløsningen er mindre end, eller lig med 1024 x 768 (PD323)/800 x 600 (PD311). For Windows 95, 98, 2000, XP: 1. Åbn My Computer (Min Computer) ikonen, Control Panel (Kontrolpanel) folder, og derefter dobbeltklikkes på Display (Skærm) ikonen. 2. Vælg Setting (Indstilling) tappen. 3. Desktop Area (Skrivebordsareal) kan du finde indstillingen for opløsning. Verificer at indstillingen for opløsning er mindre end eller lig med 1024 x 768 (PD323)/800 x 600 (PD311) resolution. Dansk Hvis projektoren stadig ikke viser hele billedet, er du nødt til at ændre visning på den skærm du anvender. Se de følgende trin. 4. Følg de overfor viste trin 1-2. Klik på knappen for Advanced Properties (Avancerede Indstilinger). 5. Vælg Change (Ændre) knappen under Monitor (Skærm) tabben.

37 Appendiks 6. Klik på Show all devices (Vis alle enheder). Derefter vælges Standard monitor types (Standard skærmtyper) i Manufacturers (Fabrikant) boksen ; vælg den opløsningsmodus som du behøver i Models (Modeller) boksen. 7. Verificer at indstillingen for skærmopløsning er mindre end, eller lig med 1024 x 768 (PD323)/800 x 600 (PD311). Hvis du bruger en bærbar PC: 1. Du skal først implementere de overforstående trin, om indstilling af skærmopløsning på computeren først. 2. Skift den bærbare Pc s skærm til external display only (Kun eksterne skærme) eller CRT only (Kun CRT) modus. Hvis du oplever vanskeligheder ved skift af opløsning eller din skærm fryser, genstartes alt udstyr og projektoren. Problem: Skærmen på din Bærbare eller PowerBook computer viser ikke din præsentation. Hvis du bruger en Bærbar PC: Nogle Bærbare Pc er kan deaktivere deres skærm, når der anvendes en anden skærm. Se venligst din computers betjeningsvejledning for information om, hvordan du reaktiverer skærmbilledet. Hvis du anvender en Apple PowerBook: Kontrolpaneler, åbnes PowerBook Skærm, for at vælge Video Spejling On (Til). Problem: Billedet er ustabilt eller flimrende Brug Tracking (Sporing) for at korrigere det. Se side 23. Skift din skærms farveindstilling fra din computer. Problem: Biledet har en vertikal flimrende stolpe Brug Frequency (Frekvens) for at lave justering. Se side 23. Kontroller og skift skærmopløsning på dit grafikkort, for at gøre det kompatibelt med produktet. Se side 40. Problem: Billedet er ude af fokus Juster Fokusringen på projektorens linse. Se side 14. Forvis dig om at projektorens skærm er mellem den anbefalede afstand 3,94 til 39,37 fod (1,2 til 12,0 meter) fra projektoren Dansk

38 Appendiks Problem: Biledet er udstrakt, når der vises 16:9 DVD. Projektoren justerer automatisk 16:9 DVD og justerer aspektforholdet, ved at digitalisere til fuld skærm med 4:3, som standard indstilling. Hvis billedet stadig er udstrakt, bliver du også nødt til at justere aspektforholdet ved, at gå frem som følger: Vælg venligst 4:3 aspektforhold på din DVD afspiller, hvis du afspiller 16:9 DVD. Hvis du ikke kan vælge 4:3 aspektforhold på din DVD afspiller, vælg venligst 4:3 aspektforhold på skærmmenuen. Problem: Billedet er spejlvendt. Vælg Image (Administration) fra OSD og juster projektionsretningen Se side 22. Problem: Lampen brænder ud eller laver en poppende lyd Når lampen når grænsen for dens levetid, vil den brænde ud og kan lave en høj poppende lyd. Hvis det sker, vil projektoren ikke tænde før lampemodulet er blevet udskiftet. For at udskifte lampen, følg proceduren i Udskiftning af lampe Se side 37. Problem: LED meddelelser Meddelelse rødt Strøm LED blå Temp. LED Pære LED Standby-status (Strømkabel) Blinker langsomt Lampe lys =>Lys til =>Lys fra Tændt Slukning (Køling) Blinker hurtigt Fejl (Lampefejl) Fejl (Termisk fejl) Fejl (Ventilator fejl) Blinker Fejl (Over temp.) Fejl (Lampebrud) Dansk... 36

39 Appendiks Advarsel: Lamperummet er varmt! Lad det køle af før lampen udskiftes! Udskiftning af lampe Projektoren vil selv overvåge levetiden for lampen. Den vil vise dig en advarselsmeddelelse Lamp is appoaching the end of its useful life in full power operation.replacement Suggested! (Lampen er ved at nå grænsen for dens brugbare levetid ved drift ved fuld effekt. Udskiftning anbefales!) Når du ser denne meddelelse, udskiftes lampen snarest muligt. Forvis dig om at projektoren har fået lov til at køle ned i mindst 30 minutter før der skiftes lampe Advarsel: For at reducere risikoen for person skader, må du ikke tabe lampemodulet eller berøre lampen. Lampen kan gå i stykker og forårsage skader hvis den tabes. Procedure ved udskiftning af lampe: 1. Sluk for projektoren ved at trykke på afbryderknappen. 2. Lad projektoren køle ned i mindst 30 minutter. 3. Fjern elledningen. 4. Fjern dækslet. 5. Skub op og fjern dæksel. 6. Fjern de 2 skruer fra lampemodulet. 7. Fjern lampemodulet. For at udskifte lampemodulet, gentag disse trin i omvendt orden Dansk

40 Appendiks Problem: Huskemeddelelser Lamp is appoaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! (Lampen nærmer sig enden på dens brugbare levetid ved drift ved fuld effekt. Udskiftning anbefales!) vil vises i omkring 10 sekunder, når pærens levetid bliver opbrugt. Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (Projektor overophedet. Lampen vil automatisk blive slået fra.) Vil blive vist, når temperaturen på systemet er overophedet. Fan fail.lamp will automatically turn off soon. (Ventilator overophedet. Lampen vil automatisk blive slået fra.) Vil blive vist når ventilatoren ikke fungerer. Dansk... 38

41 Appendiks Specifikationer De specifikationer der er nævnt nedenfor kan ændres uden forudgående varsel. For oplysning om de endelige specifikationer, se venligst Acer aktuelle specifikationer. Lysrør Lampe Antal Pixels Antal Farver Kontrastforhold - Enkelt Chip DLP Teknologi fra Texas Instruments - 200W Brugerudskiftelig lampe pixels(h) X768 linjer(v) for PD pixels(h) X 600 linjer(v) for PD311-16,7M farver :1 (Fuld til/fuld fra) Uniformitet - 85% Støjniveau - 34 db(a) (standard modus)/31 db(a) (ECO modus) Projektionslinse - F/2,7~3,0 f=21,83~23,81mm med 1.1x Manuel zoom linse Projektionsstørrelse (Diag.) - 27,7-302,0 tommer, diagonalt Projektionsafstand - 3,94 til 39,4 fod (1,2 til1 12,0 meter) Video Kompatibilitet - NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM og HDTV kompatibel - Komposit video & S-Video kapacitet H. Frekvens - 31,5kHz~100kHz horisontal scanning V. Frekvens - 56Hz~85Hz vertikal opdatering Strømforsyning - Universel AC indgang V ; Indgangsfrekvens 50/60Hz I/O Stik - Strøm: AC strømstik - En 15-pin D-sub til VGA, komponent og HDTV signal - Video Indgang: En Komposit video RCA indgang En S-Video indgang - USB: Et USB stik til fjernbetjening - Audio Indgang: Et jack stik til audio indgang Vægt - 2,9 lbs (1,3kg) Dimensioner (W x H x D) - 8,5 x 6,7 x 2,4 tommer (216 x 169 x 62 mm) Omgivelser - Driftstemperatur: 41~95 o F (5~ 35 o C) Fugtighed: 80% maksimum (Ikke-kondenserende) - Opbevaringstemperatur: -4~140 o F (-20~60 o C) Fugtighed: 80% maksimum (Ikke-kondenserende) Sikkerhedsregulativer - FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, ETL/cEL, ETL/ GS, CB Report, CCC Dansk

42 Appendiks Kompatible Modus Mode Résolution (Analogique) Fréquence V, (Hz) Fréquence H, (khz) VESA VGA 640 x ,5 VESA VGA 640 x ,9 VESA VGA 640 x ,9 VESA VGA 640 x ,5 VESA VGA 640 x ,9 VESA VGA 640 x ,5 VESA VGA 640 x ,3 VESA VGA 720 x ,5 VESA VGA 720 x ,9 VESA SVGA 800 x ,2 VESA SVGA 800 x ,9 VESA SVGA 800 x ,1 VESA SVGA 800 x ,9 VESA SVGA 800 x ,7 VESA XGA 1024 x ,4 VESA XGA 1024 x ,5 VESA XGA 1024 x ,0 VESA XGA 1024 x ,7 VESA SXGA 1152 x ,8 VESA SXGA 1152 x ,5 (*) VESA SXGA 1152 x ,1 VESA SXGA 1280 x ,98 (*) VESA SXGA 1280 x ,98 (*) VESA SXGA x ,98 MAC LC x ,66 34,98 MAC II x ,68 35 MAC x ,55 49,725 MAC x ,24 MAC 1152 x ,06 68,68 MAC G4 640 x ,35 i MAC DV 1024 x i MAC DV 1152 x ,49 (*) i MAC DV 1280 x ( * ) gælder kun PD323. Dansk... 40

43 Appendiks Vedtægter og sikkerhedsmeddelelser Dette tillæg indeholder diverse almene meddelelser vedrørende Acer projektoren. FCC-meddelelse Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for et digitalt udstyr i klasse B ifølge FCC-reglernes kapitel 15. Disse begrænsninger er udformet til at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender, og kan udstråle radiofrekvential energi og, hvis ikke installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferensen ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr ikke forårsager skadelig interferens på radioeller fjernsynsmodtagelsen, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at prøve at rette på interferensen ved hjælp af én eller flere af de følgende foranstaltninger: Drej eller flyt på antennen. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til et stik på et andet net end det, hvor modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radiomekaniker for yderligere assistance. Bemærk: Afskærmede kabler Alle forbindelser til andet computerudstyr skal være forsynet med afskærmede kabler for at bibeholde overholdelsen af FCC-reglerne. Advarsel Ændringer eller modificeringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten kan ugyldigforklare brugerens rettigheder, der give af Den Føderale Kommunikationskommision, til at anvende denne computer Dansk

44 Appendiks Driftsbetingelser Dette udstyr overholder kapitel 15 i de amerikanske FCC-regler. Driften er underlagt to følgende betingelser: 1. Dette udstyr må ikke forårsage interferens, og 2. Dette udstyr skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens der måtte forårsage en uønsket virkning på udstyret. Notice: Canadian users This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Remarque à l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Konformativitetsdeklaration for EU-landene Acer erklærer herved, at denne Acer projektor overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser, der stilles i Direktiv nr. 1999/5/EF. (Venligst besøg netstedet global.acer.com). Соответствует сертификатам, обязательным в РФ Dansk... 42

45 Appendiks Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt. Gem dem til fremtidigt brug. 1. Følg alle de advarsler og instruktioner, der er angivet på produktet. 2. Træk altid stikket ud af kontakten, inden udstyret rengøres. Der må ikke anvendes rensevæske eller aerosolrensemidler. Benyt en let fugtet klud til at rense med. 3. Dette produkt må ikke anvendes i nærheden af vand. 4. Dette produkt må ikke placeres på en ustabil vogn, fod, rullebord eller bord. Hvis produktet falder på gulvet, kan det blive alvorligt beskadiget. 5. Dette produkt skal tilsluttes den type spænding, der angivet på mærkaten. Hvis du ikke er sikker på spændingstypen, skal du forhøre dig hos en lokal forhandler eller elektricitetsselskab. 6. Sørg for, at der ikke er noget, der hviler oven på elledningen. Placer heller ikke produktet, så folk kommer til at træde på ledningen. 7. Skub aldrig noget som helst objekt ned i dette produkt gennem sprækker i kabinettet, da det kan berøre farlige spændingspunkter eller forårsage kortslutninger, der kan resultere i brand eller elektriske stød. Spild aldrig flydende væske af nogen art på eller ned i produktet. 8. Forsøg ikke selv at foretage service på produktet, da en åbning eller fjernelse af beklædningen kan udsætte dig for elektriske farer eller andre risici. Al service skal foretages af faguddannet servicepersonale. 9. Træk stikket ud af væggen og henvend dig til servicepersonale i følgende tilfælde: a. Når elledningen eller elstikket er beskadiget eller flosset. b. Hvis der er spildt flydende væske ned i produktet. c. Hvis produktet har været udsat for regn eller vand. d. Hvis produktet ikke fungerer normalt, selv om brugerinstruktionerne bliver efterfulgt. Juster kun de kontroller, der er beskrevet i brugerinstruktionerne, da en fejlagtigt justering af andre kontroller kan resultere i beskadigelse af produktet og oftest kræver et omfattende reparationsarbejde af en faguddannet tekniker for at få det til at virke normalt igen. e. Hvis produktet har været tabt eller kabinet er beskadiget. Hvis produktet udviser åbenlys forandring i ydelse eller indikerer et behov for service. 10. For undgå utilsigtet stød så brug kun vekselstrømsadapteren, når der er korrekt jordforbindelse i stikkontakten Dansk

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig...2 Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Hovedenhed...6 Kontrolpanel...7 Forbindelsesporte...8

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien XD1150/XD1150D/ XD1250/XD1250D

Brugervejledning til. Acer projektorserien XD1150/XD1150D/ XD1250/XD1250D Brugervejledning til Acer projektorserien XD1150/XD1150D/ XD1250/XD1250D Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD523P/PD525P/PD527

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD523P/PD525P/PD527 Brugervejledning til Acer projektorserien PD523P/PD525P/PD527 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PH530

Brugervejledning til. Acer projektorserien PH530 Brugervejledning til Acer projektorserien PH530 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien XD1170/XD1270/XD1280

Brugervejledning til. Acer projektorserien XD1170/XD1270/XD1280 Brugervejledning til Acer projektorserien XD1170/XD1270/XD1280 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PH730

Brugervejledning til. Acer projektorserien PH730 Brugervejledning til Acer projektorserien PH730 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PW730

Brugervejledning til. Acer projektorserien PW730 Brugervejledning til Acer projektorserien PW730 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD724/PD726

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD724/PD726 Brugervejledning til Acer projektorserien PD724/PD726 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede...

Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkning vedrørende brug... 2 Forholdsregler... 2 Indledning... 4 Produktets funktioner... 4 Oversigt over emballagens indhold... 5 Oversigt over produktet...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Acer Projektør. P3150/P3250 serierne: Brugervejledning

Acer Projektør. P3150/P3250 serierne: Brugervejledning Acer Projektør P3150/P3250 serierne: Brugervejledning Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør P3150/P3250 serierne. Originaludgave: 3/2008

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Acer Projektør. P7270/P7270i/P7280/P7280i/ P7290 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. P7270/P7270i/P7280/P7280i/ P7290 serierne Brugervejledning Acer Projektør P7270/P7270i/P7280/P7280i/ P7290 serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Acer Projektør. X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning

Acer Projektør. X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning Acer Projektør X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor X1130/X1230/X1230S serierne Originaludgave:

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

FCC advarsel... Canadisk DOC note... Forsigtighedsregler... Pakkeindhold... Installationsvejledning... Juster skærmens indstillinger...

FCC advarsel... Canadisk DOC note... Forsigtighedsregler... Pakkeindhold... Installationsvejledning... Juster skærmens indstillinger... Indholdsfortegnelse TCO03 note... FCC advarsel... Canadisk DOC note... Forsigtighedsregler... Pakkeindhold... Installationsvejledning... Samling af skærm... Montering af skærm... Justering af synsvinkel...

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Acer Projektør. X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne Brugervejledning Acer Projektør X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Acer Projektør. H5350 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. H5350 serierne Brugervejledning Acer Projektør H5350 serierne Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor H5350 serierne Originaludgave: 12/2007 Der kan foretages

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

ONYX PHD. Bærbart CCTV Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. www.freedomscientific.com. 440783-001 Rev.

ONYX PHD. Bærbart CCTV Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. www.freedomscientific.com. 440783-001 Rev. ONYX PHD Bærbart CCTV Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. www.freedomscientific.com 440783-001 Rev. B Freedom Scientific, Inc., 11800 31st Court North, St. Petersburg,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Acer Projektør. X1160/X1260 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. X1160/X1260 serierne Brugervejledning Acer Projektør X1160/X1260 serierne Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor X1160/X1260 serierne Originaludgave: 8/2007 Der

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

E910 Brugervejledning til LCD-monitor i farve

E910 Brugervejledning til LCD-monitor i farve E910 Brugervejledning til LCD-monitor i farve Velkommen Copyright Copyright 2009 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Acer Projektør. H5360 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. H5360 serierne Brugervejledning Acer Projektør H5360 serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor H5360 serierne Originaludgave: 08/2009 Der kan foretages

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Indhold 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Ladibug... 3 4. Forbindelse... 6 5. Begynd at bruge Ladibug... 7 6. Anvendelse...

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Advarsel inden installation

Advarsel inden installation Dansk Advarsel inden installation Slå strømmen fra kameraet så snart der kan lugtes røg eller usædvanlige lugte. Placer ikke Netværkskameraet i nærheden af varmekilder, så som fjernsyn og ovne. Hold netværkskameraet

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

Din brugermanual EPSON EMP-S3 http://da.yourpdfguides.com/dref/557183

Din brugermanual EPSON EMP-S3 http://da.yourpdfguides.com/dref/557183 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON EMP-S3 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere