Pavens besøg i Storbritannien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pavens besøg i Storbritannien"

Transkript

1 Pavens besøg i Storbritannien SOM OMTALT i pressen, herunder i Katolsk Orientering, besøgte Benedikt XVI Skotland og England fra torsdag den 16. til søndag den 19. september. Da jeg på samme tid opholdt mig i England, fik jeg mulighed for at følge med i mediernes dækning af begivenheden. Jeg læste hver dag de tre førende aviser: The Guardian, The Independent og The Times, og så alle BBC s udsendelser. Her følger nogle oplysninger om og kommentarer til besøget. Oversigt 1. Hvor mange katolikker er der i Storbritannien? 2. Inden besøget 3. Kardinal Kaspers udtalelser 4. Tony Blair 5. Pavens statsbesøg 6. Det pastorale besøg 7. Protesterne 8. Indtrykket af pave Benedikt 9. Pavens budskab til briterne 10. Sexskandalerne 11. Var besøget en succes? 12. Besøgets pris 13. Afslutning: konsekvenser på længere sigt? 1. Hvor mange katolikker er der i Storbritannien? Tallet er 4.2 mill. i England, men medtages Wales og Skotland, kommer det op på mellem 5.4 og 6 millioner. Det vil sige små ti procent af befolkningen. Tidligere delte katolikkerne sig i to skarpt adskilte socialgrupper. Den ene og langt den største gruppe bestod af irske indvandrere og deres efterkommere, dvs. af arbejdere, den anden af nogle relativ få adelsog lidt flere bedrestillede middelklassefamilier (akademikere, journalister, m.v.). Hvor den første gruppe stemte Labour, gav den anden de konservative deres stemme. De fleste

2 [2] katolikker boede i Liverpool, London, Birmingham, Manchester og Glasgow. Det gør de stadig i Liverpool er 50 % af befolkningen i dag katolsk selv om de nu kan træffes overalt. Socialt kan katolikkerne heller ikke placeres så entydigt som tidligere, for de fleste vil nok i dag betegne sig som tilhørende middelklassen. Men det er stadig sådan, at protestanterne i Glasgow omtaler katolikkerne som The Irish. I de sidste tredive år har den katolske kirke oplevet en kraftig tilbagegang, som dog i de senere år er blevet opvejet af en indvandring fra Østeuropa og Caribien. 1.1 mill. katolikker går i kirke hver søndag. Det er omkring hver femte. Der er præstemangel, og den vil ikke blive mindre i fremtiden, for der er ikke mere end 39 unge mænd under uddannelse til præst. Det er forbavsende få set i forhold til antallet af katolikker. Ser man endvidere på alle religioner under et, er det kun 12 % af befolkningen, der praktiserer deres religion, så England er i høj grad et sekulært samfund. Og det ønsker den overvejende del af befolkningen, at landet skal vedblive med at være. 2. Inden besøget Pavens besøg var ikke som pave Johannes Paul II s i 1982 et pastoralt besøg, men et officielt statsbesøg, for han var inviteret af den tidligere premierminister Gordon Brown. Initiativet hertil var dog foretaget af hans forgænger Tony Blair ( en af hans mange fejltagelser, som en negativ journalist skrev). I ugerne op til besøget var der, som det også har været omtalt i danske aviser, en voldsom debat om besøget. Der kom protester fra bøsser og lesbiske, fra ofre for seksuel udnyttelse og fra kvinder, der ønskede at blive præsteviet. Desuden blev der protesteret imod, at paven ikke vil tillade HIV-syge at bruge kondom, hvorfor han blev tillagt et medansvar for udbredelsen aids i Afrika. Der var også protester fra mere yderligt gående protestantiske præster, som på ægte protestantisk vis så paven som antikrist og den katolske kirke som satans synagoge. Men de var kun få. Nej, hovedparten af protesterne vendte sig imod, at pavens besøg var et statsbesøg, betalt af britiske skatteydere. Hvorfor skulle hele befolkningen betale for noget, som kun vedkom et lille mindretal? Ville paven komme på et selvbetalt pastoralt besøg, kunne ingen have indvendinger, udtalte Stephen Fry fra det ateistiske British Humanist Society. Det var dog ikke helt korrekt, for biologen Richard Dawkins, der har skrevet bestselleren The God Delusion, udtalte offentligt: Mr. Ratzinger, som overhoved for verdens næst mest onde religion er De ikke velkommen. På næsten alle de områder, som vedrører sex, prævention, befolkningsudvikling og reproduktion er Deres holdning uliberal, umenneskelig og umoralsk. Ved på kriminel måde at beskytte præster, der har voldtaget børn, så de undgår retsforfølgelse, har De taget mere hensyn til præsterne end ofrene. Vend hjem til Deres Mussolini-opfundne fyrstedømme af en blikspand og kom ikke tilbage. Dawkins er kendt for ikke at lægge fingrene imellem! Han havde også rejst krav om, at paven skulle arresteres og retsforfølges for forbrydelser mod menneskeheden, når han betrådte britisk jord, men det krav fik nu ikke større opbakning. Logikken bag var, at pa-

3 [3] vens manglende reaktion på informationerne om de systematiske overgreb på børn, der havde fundet sted på katolske skoler og institutioner, var en krænkelse af FN s charter om børns rettigheder og dermed en forbrydelse mod menneskeheden. Om logikken holder, vil jeg ikke udtale mig om, men jeg er sikker på, at Vatikanet må have fået en forhåndsgaranti af den engelske regering, at en arrestation ikke ville komme på tale, for ellers var besøget nok blevet aflyst. Man kunne jo altid have brugt pavens alder som et påskud. I ugen op til besøget havde BBC to meget pavekritiske Panorama-udsendelser, den første om hvor meget Benedikt XVI/kardinal Ratzinger havde vidst om præsternes overgreb på børn og unge. Desuden havde organisationen Catholic Women Ordination købt skilteplads på flere busser, der kørte i det centrale London, med opfordring til paven om at tillade kvindelige præster. En undersøgelse viste endvidere, at 76 % af briterne var imod besøget, og at kun 25 % af katolikkerne var positive over for det. Af en anden undersøgelse fremgik, at 11 % af befolkningen var direkte negativ, 25 % positiv, mens resten var ligeglad. Så optakten var ikke ligefrem den bedste. 3. Kardinal Kaspers udtalelser Dagen før paven skulle ankomme til Edinburgh, trykte det tyske magasin Focus et interview med kardinal Walter Kasper om det forestående besøg. Heri udtalte han, der indtil for nylig var chef for Vatikanets kontor for inter-religiøs dialog, at England er i dag et sekulært og pluralistisk land. Undertiden, når man lander i Heathrow, føler man, at man er kommet til et tredje verdensland. Desuden hævdede han, at en aggressiv ny ateisme havde spredt sig i England. Paven ankommer (The Guardian 16. September 2010).

4 [4] Kaspers udtalelser blev slået stort op i de engelske medier. De opfattede dem som rendyrket racisme og som en kritik af det multikulturelle og multietniske England. En avis gjorde desuden opmærksom på, at kardinalen næppe havde været i ret mange lufthavne i den redje verden, for havde han det, ville han have vidst, at man ikke i dem så ansatte fra så mange forskellige etniske grupper som i Heathrow. Det var altså ikke kun en malplaceret, men også forkert sammenligning. Og til bemærkningen om den intolerante, aggressive ateisme kom denne spydige kommentar fra en af lederne af den sekulære modstand mod pavebesøget: Storbritannien har vist ikke brug for belæringer fra Vatikanet, når det drejer sig om tolerance og religiøst frihed. Og det havde han nok ret i, for i England gør myndighederne såvel på regeringssom på lokalplan sig store anstrengelser for, at ingen af landets over 100 forskellige religiøse grupperinger skal føle sig som anden eller redje klasses borgere. Det samme er tilfældet, når det drejer sig om de mange etniske minoriteter. Alt de så undertiden alligevel oplever at blive udsat for racistiske tilråb, overfald o.lign. er en anden sag. For katolikker er det især tydeligt, når de to fodboldklubber Celtic, der er katolsk med irske rødder, og Glasgow Rangers, der er protestantisk, mødes, for da synger tilhængerne stærkt nationalistiske og racistiske smædesange imod hinanden. Sker det uden for stadion, vanker der dog en bøde på 400. Kardinal Kaspers uheldige udtalelser må have fået telefonerne til at gløde i Whitehall og Vatikanet, hos ærkebiskopperne Vincent Nichols i London og Keith O Brien i Edinburg samt hos den pavelige nuntius i London. Man skulle for alt i verden undgå mislyde under besøget! Alle tog da også afstand fra dem, dvs. pavens talsmand Federico Lombardi mente nu, at Kasper var blevet misforstået (typisk!), men resultatet blev altså, at Kasper i sidste øjeblik blev fjernet fra pavens følge. Officielt på grund af pludselig sygdom, men den forklaring troede ingen på, da det kom frem, at han havde deltaget i et middagsselskab hos Tysklands ambassadør ved Vatikanet selvsamme torsdag aften, hvor paven om morgenen var landet i Skotland. 4. Tony Blair Samme dag som Kasper-interviewet kunne læses i det tyske Focus, trykte Vatikanets dagblad L Osservatore Romano et længere indlæg af den tidligere engelske premierminister Tony Blair, der som bekendt nu er blevet katolik. Efter at have udtalt sig meget rosende om pave Benedikt opfordrede han til sidst kirkens ledelse til at lytte til almindelige præsters og kirkegængeres syn på doktrinære emner og at udvise større interesse for de synspunkter, den normalt afviste som sekulære. Hvad Mr. Blair hentydede til, fremgik ikke af artiklen, men fra tidligere udtalelser ved vi, at han bl.a. ønsker, at kirken ændrer holdning til prævention, gengifte og homoseksuelle. Ganske interessant, at Vatikanets avis ville trykke denne indpakkede og nok så indirekte kritik af paven!

5 [5] 5. Pavens statsbesøg Besøget var altså et statsbesøg. Men der var egentlig ikke meget statsbesøg over de fire dage, paven var i Skotland og England. Ud over en modtagelse af prins Philip og af Skotlands førsteminister Alex Salmond i Edinburgh lufthavn, hvor han ankom med Alitalia-flyet AZ 4000, i pressen kaldet Shepherd One, en modtagelse af dronning Elizabeths på slottet Holyrood House i Edinburgh, en ti minutters privat samtale med dronningen og prinsgemalen over en kop te, en trykken hånd med et par hundrede mænd og kvinder i et telt og to korte taler af henholdsvis dronningen og paven, bestod det af en sammenkomst i Westminster Hall fredag eftermiddag, hvor paven talte til det politiske og kulturelle establishment, samt af samtaler med den konservative premierminister David Cameron, vicepremierminister Nick Clegg fra de liberale og Labours midlertidige leder Harriet Harman lørdag. Premierministeren fik femten minutter med paven, de to andre ti. Hvad de talte om, er ikke blevet offentliggjort. Festmiddagen fredag aften deltog paven ikke i, fordi han måtte gå tidligt i seng. Desuden holdt såvel paven som David Cameron en kort tale umiddelbart inden afrejsen fra Birmingham lufthavn. Det var alt! 6. Det pastorale besøg Men besøget var nu også pastoralt. I sammenligning med pave Johannes Paul II s pastorale besøg i 1982 var denne del af besøget dog stærkt reduceret. For almindelige katolikker var der således kun mulighed for at møde paven ved tre arrangementer: friluftsmessen i Bellahouston uden for Glasgow torsdag eftermiddag, vigilien i Hyde Park i London lørdag aften, og saligkåringsceremonien af den homoseksuelle kardinal Newman i Cofton Park ved Birmingham søndag formiddag. De øvrige arrangementer messen i den katolske Westminster Cathedral, fællesgudstjenesten i Westminster Abbey, besøget på det katolske St Mary University College i Twickenham ved London m.v. var for et udvalgt publikum og dermed lukkede sammenkomster. De blev dog sendt live i fjernsynet. Desuden kunne folk få et kort glimt af paven ved at stille sig op langs den rute, han skulle køre i sin hvide Mercedes papamobile til i Edinburgh og London. Paven benyttede selvfølgelig også lejligheden til at holde møder med de katolske biskopper, med de anglikanske biskopper og med repræsentanter for jødedom, islam og hinduisme. Endelig havde paven om lørdagen først et møde med fire kvinder og en mand, der som børn havde været udsat for seksuelt misbrug af katolske præster, og dernæst med repræsentanter for den katolskes kirkes sexberedskab. Møderne fandt sted i Det apostoliske nunciatur i London, hvor paven boede under opholdet. I 1982 var Johannes Paul II s besøg et sandt triumftog bød den polske pave velkommen til Coventry, 1 mill. mennesker var mødt frem for at se ham, da han kørte den korte strækning fra Liverpools lufthavn til byens centrum. Antallet af deltagere i hans mes-

6 [6] ser var enormt: i Manchester , i York , i Edinburgh , i Glasgow og i Cardiff I London samlede han på Wembley og polakker på Crystal Palace s fodboldstadion. Endelig holdt han messe for ældre, syge og døende i Southwark, en bydel i London, hvor der bor rigtig mange katolikker, og havde en sammenkomst med deltagelse af unge. Det var i Tiderne har ændret sig, og Benedikt XVI har ikke forgængerens rockstar - kvaliteter. Det ved alle, og derfor var også forventningerne skruet gevaldigt ned. På forhånd var der udbudt såkaldte pilgrim packs, dvs. billetter til de tre åbne arrangementer. Prisen for deltagelse var henholdsvis 20 i Glasgow, 5 i London og 25 i Birmingham. Da besøget startede, var der solgt pakker. Antallet af deltagere i de tre arrangementer angives forskelligt i medierne. I Bellahouston ved Glasgow , hvilket var en del mindre, end når Celtic på hjemmebane tørner sammen med Rangers, i Hyde Park i London (forventet ) og i Cofton Park ved Birmingham (forventet ). I det sidste tal indgik 400 biskopper og præster, heriblandt biskop Kozon, vip er og politifolk. Kun få af de mange deltagere fik et glimt af paven, næsten alle måtte nøjes med at se ham på storskærm. Kirken havde regnet med, at ville stå langs den 3 ½ mile lange rute i Edinburgh. De første angivelser sagde Senere oplyste bystyret dog, at antallet havde været Pavens forbikørsel i papamobilen var dog kun kulminationen på en timelang parade med talrige sækkepibeorkestre og paraderende skoleklasser, viftende med pavens og Skotlands flag. Besøget var tydeligvis gjort til en national begivenhed, hvor man i lige så høj grad fejrede St Ninian, en glemt helgen, som man ikke ved ret meget om og som ellers sjældent fejres (Skulle ifølge legenden havde bragt kristendommen til det, der i dag er det sydlige Skotland, i 397). At paven sådan lod sig spænde for en nationalistisk vogn, kan undre, men han og hans rådgivere har måske ikke været bevidste om, hvilke autonom-politiske følelser der findes i Skotland. 7. Protesterne Overalt hvor paven kom frem, var der protester. Det gjaldt Edinburgh, Twickenham. London og Birmingham. De fleste steder var der dog kun tale om spredte protester, især fra mænd og kvinder, der havde været sexmisbrugt. Deres råb til paven om at gøre noget seriøst ved problemet kunne heller ikke overdøve de mange jubelskrig og klapsalver, der strømmede paven i møde fra begejstrede katolske kvinder og børn. Så det er tvivlsomt, om han i det hele taget opdagede de protesterende.

7 [7] Protestmarchen mod Downing Street, London Kun i London fandt en organiseret protestmarch sted. Arrangørerne havde regnet med deltagere, men ifølge én avis deltog , ifølge en anden i protesten, der var arrangeret af British Humanist Society. Mange deltagere bar t-shirts med teksten Pope Nope, der var blevet den sekulære modstands slogan. Mange var det vel ikke i en millionby som London, men som sagt: det helt overvejende flertal af den engelske befolkning var fuldstændig ligeglad med besøget. På den anden var det vist også første gang, man oplevede en større, organiseret protest mod en pave. Den kom jo mod forventning ikke, da han i 2008 besøgte New York med dens store gay community. 8. Indtrykket af pave Benedikt Da paven steg ud af flyet fra Rom, undlod han at knæle ned og kysse landingsbanen. Denne skik kan føres tilbage til den romerske konsul Publius Cornelius Scipio d.y. (Karthagos erobrer i 146 f.v.t.), som efter sigende snublede, da han gik i land i Nordafrika, hvorfor han for at redde æren kyssede jorden og gav udtryk for sin glæde over atter at have fået fast grund under fødderne. Senere skulle Columbus have gjort det samme, da han gik i land på Hispañola i Pave Johannes Paul II gentog kysseriet, da han på sin første udlandsrejse landede i Polen. Herefter blev det kutyme: hver gang han var kommet ned ad trappen fra flyet, var det første han gjorde at knæle ned og kysse jorden. Kunne der første gang være en vis ræson i det, fordi han vendte tilbage til sit fødeland, kom det senere til at virke temmelig teatralsk. Så det var helt fint, at Benedikt ikke på det punkt efterlignede sin forgænger. En anden ting, som slog mig, var, at der kun var mænd med i pavens fly. At hans gejstlige følge bestod af mænd, undrer selvfølgelig ikke, men at der ikke var bare én kvinde blandt dem, der ikke behøvede at være af hankøn, var skuffende (medrejsende journalister, foto-

8 [8] grafer o.lign.). Det var der dog, opdagede jeg bagefter ved læsning af aviserne, for journalisten Jocenna Moorhead, der normalt skriver om familieanliggender, var flyet fra Rom. Men dem, man så på tv, var altså mænd (om end i kvindetøj). Denne mandsverden omkring paven stod i skærende kontrast til dels dem, der var indbudt for at hilse på ham i teltet, for her var skønsmæssigt anslået en tredjedel kvinder, dels til dem, der havde stillet sig op langs ruten i Edinburgh. Mellem 70 og 80 % af de voksne var nemlig her kvinder. At det ikke kan forklares med, at det var en hverdag, så mændene var på arbejde, viste pavens messer. For også i dem deltog langt flere kvinder end mænd. Ellers så man langs ruten i Edinburgh og ved de senere arrangementer mange børn og unge. Det var mere eller mindre tvangsudskrevne elever fra katolske skoler. Mit indtryk af paven på denne hans første dag i Storbritannien var ellers nok så positivt. Han virkede ydmyg, lidt sky og forlegen. Rar og elskelig syntes han også at være, så der var bestemt intet rottweiler over ham. Omvendt vil jeg sige, at han bestemt ikke er nogen god taler. Eller rettere oplæser, for han læste alle sine taler op. Nok taler han flydende engelsk, men det er med en så kraftig tysk accent, at man virkelig skal koncentrere sig for at forstå, hvad han siger. Om han taler italiensk, tysk eller engelsk (det er de sprog, jeg har hørt ham tale), så lyder det i øvrigt ens, så noget sprogøre har han bestemt ikke. Det skal man selvfølgelig ikke bebrejde ham, men det undrer, når man læser, at han skulle være meget musikalsk. Dertil kommer, at han læser sine tekster med en dræbende monoton stemme og lader sine sætninger glide ud i et uden større pauser, så man er ved at falde i søvn. Stemmen er også meget tynd og

9 [9] spinkel, nærmest lidt pibende, men det kan skyldes hans alder. Jeg tror derfor ikke, at der har været ret mange af hans tilhørere, der har fattet hans budskab. Forståelsen blev nu heller ikke gjort lettere af, at lyden fra flere af de store højttalere under messen i Bellahouston forsvandt i den kraftige blæst. Kender jeg børn og unge ret, er mange af dem efter ti minutter holdt op med at lytte og sat i-pod en i øret. Hvis de da ikke er begyndt at sende sms er til hinanden. Det gjorde de i hvert fald under vigilien i Hyde Park ifølge avisernes referat. 9. Pavens budskab til briterne Hvad havde paven så at sige til skotter og englændere? Ifølge en vittighedstegning kom Benedikt til Storbritannien med følgende bagage: The Times 16. september 2010 Det var dog ikke meget, han talte om disse emner, hvis han overhovedet nævnte dem. Nej, han budskab var mere overordnet. Det blev præsenteret allerede i hans første tale på Holyrood i Edinburgh og var en opfordring til befolkningen om at holde fast i dens kristne arv og at respektere landets kristne fundament en appel, der stod i kontrakt til hans samtidige lovprisning af den engelske tolerance og hans positive omtale af det multikulturelle engelske samfund, for efterkommes hans ønske, må de mennesker, der ikke er kristne, føle sig udelukket af statsfællesskabet. Det var i hvert fald sådan, de fleste engelske aviser så det. Videre advarede han mod den marginalisering af kristendommen, han mener, finder sted i det offentlige liv i Europa, ligesom han gentog sine tidligere angreb på den ekstreme ateisme, den aggressive sekularisme og relativismens diktatur. For Benedikt kan et sam-

10 [10] funds værdier og dets opfattelse af, hvad der etisk er rigtigt og forkert, ikke baseres på konsensus, men må bygge på den guddommelige åbenbaring, der findes i Bibelen og i den kristne tradition. Han bad desuden indtrængende sine tilhørere erkende den ødelæggelse, som udelukkelsen af Gud, religion og dyd fra det offentlige liv har forårsaget i det forrige århundrede. Som eksempel herpå nævnte han, at det netop var nazisternes fjernelse af Gud, der havde ført til holocaust. Det sidste skulle han ikke have sagt, for det var en mere end tvivlsom påstand. Opfattelsen blev da også straks skudt ned af flere både kristne, jødiske og ateistiske kommentatorer. De kunne nemlig gøre opmærksom på, at Hitler, Goebbels, Göring og flere andre fremtrædende nazister var født og opdraget som katolikker, og citerede desuden de mange prokristne udsagn i Mein Kampf. Samtidig pointerede de, at der også var jødeudryddelser i katolske lande som Slovenien og Kroatien, dvs. i lande der havde Gud og religion på dagsordenen. Selv er jeg enig heri, for jeg ser den tysk-østrigske nazisme vi må ikke glemme, at der faktisk var flere nazister i Østrig end i Tyskland som en politisk bevægelse, der i sine katolsk inspirerede, mytologiserende fremtrædelsesformer fremstod som en religion. Den brune kult er den blevet kaldt. Det er nok sandt, at Hitler, hvis han havde vundet krigen, ville være gået i gang med at likvidere den katolske og lutherske kirke i Tyskland-Østrig og i de besatte/erobrede lande, men det ville nu blot være for at lade dem erstatte af en germansk-arisk kirke. Ej heller må vi se bort fra, at det jødehad, kristne med kirkeledernes fulde støtte har lagt for dagen gennem næsten 1900 år, gjorde det muligt at få folkelig opbakning til nazisternes racelove, som var begyndelsen til holocaust. Tror I mig ikke, så lad mig nævne den fremtrædende tyske, katolske teolog Karl Adam, som pave Benedikt priser i sin bog om Jesus. I 1933 omtalte han Hitler som Tysklands redningsmand, og i 1943 skrev han følgende om dogmet om Marias ubesmittede undfangelse: Det er dette dogme om immaculata conceptio Mariae, som gør alle ondskabsfulde spørgsmål og klager, om vi i Jesus trods alle hans fortrin ikke må erkende en jødeafstammer, til et spørgsmål, der fra katolsk synspunkt fuldstændigt er kommet på afveje. Thi det forsikrer os, at Jesu moder Maria på ingen måde kan forbindes med hine hæslige anlæg og kræfter, som vi fordømmer hos fuldjøderne. Hun er ved Guds nådesunder hinsides disse jødiske arveanlæg, en overjødisk skikkelse. Og hvad gælder for moderen, gælder ikke mindre om hendes søns menneskelige natur. Om paven har læst dette, ved jeg ikke, men hvor ville det være godt og frugtbart, hvis han ville erkende, at også fortidens katolikker havde et vist medansvar for de nazistiske rædselsgerninger, frem for at gøre det til et spørgsmål om kristen tro eller ateisme. Pavens tale fredag formiddag til skoleeleverne og den studerende ungdom, som blev holdt på St Mary University College i Twickenham, var ifølge aviserne en af hans klareste og

11 [11] bedste taler under hele besøget. I enkle ord advarede han dem om the cult of celebrity og gav udtryk for et håb om, at der blandt dem, der nu lyttede til ham, kunne være nogle, som i fremtiden ville blive det 21. århundredes helgener. Han sagde bl.a. Lad mig forklare, hvad jeg mener. Når vi er unge, kan vi normalt tænke på folk, som vi ser op til, folk som vi beundrer, folk som vi gerne vil efterligne. Vi lever i en celebrity culture, og unge mennesker bliver ofte opfordret til at modellere sig selv efter folk i sports- og underholdningsverdenen. Men vær ikke tilfreds med det næstbedste. At have penge gør det muligt at være generøs og gøre noget godt for verden, men i sig selv er det ikke nok til at gøre os lykkelige. At være rigtig dygtig i en aktivitet eller stilling er godt, men det vil ikke tilfredsstille os, med mindre vi sigter mod noget endnu større. Det kan gøre os berømte, men det vil ikke gøre os lykkelige. Begær og selviskhed er farlige og destruktive tendenser, som gør stor skade. Ingen kan vist være uenige heri tværtimod er det godt endnu engang at blive mindet herom. Men det er nemt at sige til børn af over- og middelklasseforældre, der har deres på det tørre. Desuden lød det lidt hult, når de kirkelige arrangører havde ladet den i visse samfundsklasser populære, i andre rædselsfulde Susan Boyle fra programmet Britain s Got Talent (svarende til X-faktor i Danmark) og den skotske popsanger Michelle McMannus varme tilskuerne op før pavens messe i Bellahouston. Og i Hyde Park gentog showet sig, nu blot med den kønne mediestar og programværtinde Carol Vorderman og den 15-årige Liam McNally fra samme Got Talent -program som underholdere. Den kendte Manchester United-spiller Wayne Rooney, der tjener et tocifret millionbeløb om året, skulle også have sagt et par ord i Cofton Park, men han blev erstattet af en mindre kendt fodboldspiller fra en anden klub. Angiveligt fordi det var kommet frem, at Rooney under sin kones graviditet gentagne gange havde besøgt prostituerede. Og så er han jo ikke ligefrem et idol, ungdommen bør se op til! Det var altså, som om paven og de kirkelige arrangører ikke spillede helt den samme melodi. 10. Sexskandalerne Inden besøget var det store spørgsmål i pressen, hvordan paven ville takle sexskandalerne. Ville alt blive overskygget af den katolske pædofili-skandale? Mange havde lidt ondt af paven, for han kan ikke rejse til noget land, uden at man forlanger, at han skal forholde sig til dette problem. Andre vil nu mene, at det var selvforskyldt. Men hvad ville han i givet fald sige? Ville hansom han gjorde i Australien og på Malta, mødes med nogle af ofrene? Det sidste gjorde han som allerede nævnt. Bagefter blev der udsendt en pressemeddelelse, der fortalte, at han var bevæget over, hvad de kunne fortælle, og at han udtrykte sin dybe sorg og skam over, hvad ofrene og deres familier havde lidt. Han bad med dem og forsikrede dem, at den katolske kirke er i gang med at indføre effektive forholdsregler, der skal beskytte unge mennesker, og at den gør alt, hvad der står i dens magt, for at undersøge beskyldninger, for at samarbejde med civile myndigheder og for at de præster og ordensfolk, der er anklaget for disse frygtelige forbrydelser, kan blive retsforfulgt.

12 [12] Paven selv kom ind på problemet to gange. I den femten minutters lange briefing af journalisterne i flyet på vej til Skotland, omtalte han pædofili som en sygdom, der ikke kunne kureres, så pædofile præster skulle ikke have adgang til børn. Desuden udtrykte han over for folkemængden i Hyde Park, sin dybe sorg og medfølelse med de uskyldige ofre for disse uhyrlige forbrydelser. At paven er begyndt at kalde præsters seksuelle misbrug af børn og unge for en sygdom og en forbrydelse, er noget nyt. Men ifølge ofrene var det dog langtfra nok. En udtalte: der er en enorm forskel på at udtrykke sorg og at anerkende et ansvar, en anden: Vi er trætte af tomme undskyldninger og beklagelser, og en tredje: Hvis paven føler så megen sorg, hvorfor foretager han sig ikke noget? At vise sorg er ikke lederskab. Lederskab er at tage beslutninger. Det blev fulgt op af Peter Sanders, der er formand for National Association for People Abused in Childhood : Vi har brug for, at paven siger: Jeg vil overdrage alle de oplysninger, vi sidder ind med om misbrugende præster, hvor som helst de lever i verden, til de civile myndigheder. Dette er kravet til paven i dag. Men så langt har han ikke villet eller turdet gå. Han nøjedes med at møde nogle få håndplukkede, underdanige ofre. De mange organisationer, der samler og hjælper sexofrene, ville gerne tale med ham. Men det havde han ikke ønsket. Og hvorfor egentlig ikke? Jeg undrede mig også over, nu han var på de kanter, at han ikke på hjemvejen mellemlandede i Dublin. Her kunne han i lufthavnen have mødt og talt med en stor skare af mennesker, som var blevet sexmisbrugt, og derved have opnået nok så megen goodwill og troværdighed hos katolikker ikke kun i Irland, men overalt i verden. 11. Var besøget en succes? Svaret herpå må være et absolut ja. Alt klappede efter planen, og hvad der var af protester, kom aldrig til at forstyrre de offentlige arrangementer og de mere private møder og sammenkomster. Så alle kunne vel kun være glade og tilfredse. Men det var vel egentlig kun på overfladen, at besøget kunne betegnes som en succes. Konflikterne mellem Vatikanet og den engelske regering/parlament blev ikke løst. Sidstnævnte har ikke tænkt sig at fravige princippet om et sekulært samfund og ændre de love, den forrige regering indførte, som forbyder diskrimination ved optagelse på katolske skoler og ved behandling af adaptionsansøgninger. Regeringen ønsker desuden, at skolerne holder op med at være kønsopdelte, noget som kirken også modsætter sig. På besøgets næstsidste dag kunne The Independent desuden offentliggøre en meningsundersøgelse, fortaget i august blandt praktiserende katolikker i Storbritannien. Og den må virkelig have chokeret den rare, gamle pave og hans kardinaler og biskopper, for ifølge den bakker 70 % af katolikkerne op om kvinders ret til at vælge abort. Er der tale om gra-

13 [13] viditet efter en voldtægt, er tallet 90 %, og er kvindens liv i fare, er det helt oppe på 99,5 %. Desuden siger 89 % ja til kunstig befrugtning og 90 % til brugen af prævention. En klarere tilkendegivelse af, at katolikker mener, at paven og dermed den officielle katolske kirke på grundlæggende etiske områder tager fejl, kan man næsten ikke få. Avisernes vurdering af besøget var dog gennemgående positiv. Alligevel lagde de ikke skjul på, at der ikke var opnået særlig meget. Det var glamour og næppe ret meget andet. Selv om der ikke er tvivl om, at rigtig mange katolikker var glade for besøget, og at mange af de børn og unge, som stod langs hans ruter eller som deltog i hans messer, med stolthed i stemmen vil fortælle deres børn og børnebørn om den dag i september 2010, de så paven, er det spørgsmålet, om ikke hans besøg blot var et episode, som hurtigt bliver glemt. Noget varigt spor skal man ikke forvente, det har sat sig. Det var og blev en Mission improbable, som The Independent benævnte besøget. 12. Besøgets pris Tilbage er regningen, for den skal selvfølgelig betales. Oprindelig havde man regnet med, at besøget ville koste 8 mill., af hvilke kirken i England, Wales og Skotland skulle udrede de 3. Men som planlægningen skred frem, begyndte udgifterne at løbe løbsk, så regeringen satte den erfarne administrator Lord Chris Patten, selv katolik og tidligere konservativ politiker samt Hong Kongs sidste guvernør, i spidsen for den komité, der stod for besøget. Herefter lykkedes det nogenlunde at få styr på udgifterne. Jeg siger nogenlunde, for ingen ved endnu, hvad det har kostet. I øjeblikket er udgifterne beregnet til at ligge på mellem 15 og 20 mill., af hvilke kirken skal betale de 8. Dertil kommer udgifter på 1.5 mill. til politi og sikkerhed. Det sidste beløb synes dog, når man har set det enorme politiopbud, der var overalt, hvor paven færdedes, at være sat for lavt. Så de samlede udgifter kan meget nemt vise sig at blive højere. Lægger man dertil alle de udgifter, der på anden vis var forbundet med besøget, fx løn til de journalister og fotografer, der fulgte paven BBC havde således sat 400 ansatte til dække besøget er der næppe tvivl om, at pavebesøget har været en ekstrem dyr affære. Som det har fremgået af danske aviser, har den nye konservativ-liberale regering indledt en sparerunde, der er uden sidestykke i Storbritanniens nyere historie. Alle ministerier og offentlige institutioner skal beskære deres udgifter med 16 % (kun sundhedsvæsenet og ulandsbistanden er undtaget). Der er varslet afskedigelse af offentligt ansatte og nedskæringerne anses for at koste yderligere en halv million afskedigelser i den private sektor. Afgifterne for at studere ved de videregående uddannelser vil blive sat op, ligesom de offentlige tilskud til de gamle og de fattige vil blive beskåret. Som den kendte politiske kommentator Polly Toynbee skrev i The Guardian forleden, er det dem, der i forvejen er hårdest ramte, der kommer til at mærke nedskæringerne mest. Regeringen selv er selvfølgelig ikke enig heri, for den mener, at de er socialt afbalanceret. Jeg skal ikke udtale mig om, hvem der har ret, blot sige, at briterne går virkelig hårde tider i møde. Selv om det

14 [14] i det regnskab nok ikke har den store betydning, lyder kritikken igen af, at staten bortødslede 20 mill. på et unødvendigt pavebesøg. Oven i det har regeringen så pålagt Miljøministeriet at indbetale 3 mill. til dækning af statens udgifter i forbindelse med besøget, fordi den mener, at ministeriet har haft særlig glæde af pavebesøget! Det har virkelig bragt manges blod i kog. Men besøget har også været en stor økonomisk belastning for den katolske kirke i England, Wales og Skotland. Da besøget begyndte, havde kirkerne kun fået indsamlet 5 mill.. af de 8, de er blevet pålagt af staten. Det var sket i form af gaver (4 mill.) og ved en landsdækkende kirkeindsamling pinsedag (1.1 mill.) samt ved salg af pilgrim packs og merchandise (t-shirts, krus, tallerkener, nøgleringe med pavens billede eller motto o.s.v.). Desuden har kirkerne haft egne udgifter i forbindelse med messerne i Bellahouston og Crofton Park og vigilien i Hyde Park på flere millioner, udgifter til en webside, trykning af informationsmateriale og oprettelse af et pressecenter, m.v. alt sammen noget som skønnes at koste yderligere 5 mill. Så besøget efterlader de tre kirker i Storbritannien i dyb gæld. Oprindelig forlød det, at man ville pålægge de enkelte sogne at betale den. Det huede bestemt ikke alle sognepræster, for mange af dem kæmper i forvejen med røde tal på deres sogneregnskabers bundlinie. Besøget kan derfor meget nemt efterlade adskillige sogne i endnu større økonomiske vanskeligheder og tvinge dem til at skære yderligere ned på de pastorale aktiviteter. Men nu tales der om endnu en landsdækkende kirkeindsamling. Hvor meget der vil komme ind ved den, kan man selvfølgelig ikke sige på forhånd, men med de bebudede almene nedskæringer og den store arbejdsløshed, der vil følge heraf, bliver det nok ikke så meget. Og det vil sikkert i mange sogne være penge, som man i forvejen ville have givet til kirken (I Storbritannien er det sådan, at kirkens indtægter primært består af gaver og af penge, der er indsamlet under messerne). Så for de menigheder vil pavebesøget trods dets tilsyneladende succes være ikke mindre end en katastrofe. 13. Afslutning: Konsekvenser på længere sigt? Det kan det også godt tænkes at blive for kirken som helhed. På plussiden kan nævnes den positive omtale i medierne af katolske skoler og plejehjem, af katolikkernes store sociale engagement og offervilje og af Caritas og de andre katolske hjælpeorganisationer. Omvendt har den stærke fokusering på kirken i forbindelse med pavebesøget også fået modsætningen mellem kirkens ledelse og de mennesker, de er sat til at lede, helt frem på overfladen. Håndteringen af sagerne om seksuelle overgreb på børn og unge er ét eksempel, et andet de holdninger, der kom frem i den ovenfor omtalte undersøgelse, trykt i The Independent. Desuden er flere og flere begyndt at betvivle rigtigheden af at betragte Vatikanet som en stat og paven som et statsoverhoved, for derved er han som den eneste person i Europa immun over for retsforfølgelse, hvis han en dag skulle begå, iscenesætte eller dække over en kriminel handling. Denne problematik blev taget op af den internatio-

15 [15] nalt kendte og højt respekterede menneskeretsjurist Geoffrey Robertson i bogen The Case of the Pope Vatican Accountability for Human Rights Abuse, som Penguin udsendte i august Hans konklusion er, at FN og EU burde fratage Vatikanet dets status som selvstændig stat, for pavens lille territorium i Rom er ifølge Folkeretten ingen stat. I dag er der ikke politisk og folkelig opbakning til et sådan skridt, men ingen ved, om der vil være det i fremtiden? Er der det, vil pavebesøget i England 2010 kunne ses som begyndelsen til enden for den katolske kirke, vi kender i dag. Men om det vil være godt eller dårligt for den katolske tro, kan jeg ikke overskue. Kaare Rübner Jørgensen 20. oktober 2010

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Formanden har ordet. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. www.veok.dk. 15-marts-2010

Formanden har ordet. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. www.veok.dk. 15-marts-2010 15-marts-2010 Formanden har ordet Indhold 1. Pastoralrådsmøder 2. Den katolske kirke har brug for din mening 3. Kirkeskat 4. Sexskandalerne i Tyskland 5. Irland 6. Cølibatet 1. Pastoralrådsmøder Efter

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 1: Valg af stemmetællere Jens N Buch, Bent Raith. 2: Valg af dirigent Kristine Fog-Morrissette, som erklærer generalforsamlingen for rettidigt

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Formanden orienterer. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 7 29-jun-2014. Indhold

Formanden orienterer. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 7 29-jun-2014. Indhold VEOK Information nr. 7 29-jun-2014 Formanden orienterer Indhold 1. Kardinal Maradiaga om modstanden mod pave Frans 2. Pave Frans fortsætter oprydningen i Vatikanet 3. Kardinal Bertones nye lejlighed i

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 11 07-apr-2012

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 11 07-apr-2012 VEOK Information nr. 11 07-apr-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer om 1. Italien: Vatikanet skal betale skat 2. Vatikanet: Paven advarer mod en ikke-religiøs tolkning af livet 3. Vatikanet:

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Udenlandske nyheder Del 1 af 2

Udenlandske nyheder Del 1 af 2 VEOK Information nr. 3 1-feb-2012 Udenlandske nyheder Del 1 af 2 Indhold 1. Forbud mod piger som ministranter 2. Paven helgenkårer spanske præster 3. Vatikanet Paven usurperer historien - En pinlig misforståelse:

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

1. B16 og kondomerne. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011

1. B16 og kondomerne. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011 Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011 Kaare Rübner Jørgensen orienterer om to aktuelle emner: 1. B16 og kondomerne 2. Abortstriden i Phoenix, Arizona 1. B16 og kondomerne Den 23. november præsenterede den tyske

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed?

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Jeg er pæredansk. Jeg snakker altid pænt til og om andre. Jeg smiler og siger i lige måde, når nogle ønsker mig en god dag, uanset hvilken etnisk baggrund

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere