Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND"

Transkript

1 Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND

2 TARKETT har for alvor vundet indpas i Danmark. I de fleste større byer kan man se dette slidstærke og vejr bestandige vejafmærkningsmateriale taget i anvendelse. TARKETT er udført i PVC og er økonomisk i brug. ønsker De yderligere oplysninger om TARKETT-vejafmærkningsmaterialer, er De velkommen til rere vor brochure eller kontakte vore afdelinger. at rekvi TIIøNTIX VEJBYGNING L_ TELEFON VEJEN(O5) TELEFON HERLEV: (01) TELEFON AALBORG; (08) A2

3 også Asfaltbeton til forstærknings- og slidlagsbelægninger i lufthavne VI LLADSE M Akts. Jens Villadsens Fabriker Mileparken Herlev (01) A5

4 n Y 1. På den ene side ser en FIAT trak tor med Hartsweep fejemaskine faktisk godt ud 2. På den anden side er den akkurat lige så velegnet at arbejde med som smart at se på! 3. Det er en smal sag at feje et bredt fortov og en cyklesti. Kosten leve res med fejebredder 1,1-1,3-1,5 meter.

5 SELVKØRENDE GUMMIHJULSTROMLE 3T Z4 Maximal dybdevirkning Maximal trækevne Maximal førerkomfort Minimale omkostninger Minimal venderadius A3

6 BYGGET TIL AT LIGGE I TOPPEN INTERNATIONAL FLEETSTAR r ê4. I,..k I.. 4 IH har gjort en masse ud af den nye FLEETSTAR. INTERNATIONAL HARVESTER har her ramt plet med en rigtig sværvægter 200 HK dieselmotor på 9 ltr. i V8 form fuldautomatisk hovedgearkasse med momentomformer plus 3-trins hjælpegearkas se træk på begge bagaksler differentialelås dobbelt sikkerhedsbremser foruden 2-kreds system hydraulisk motorbremse dobbelt chassisramme i specialhærdet stål sammenbygget powerstyring med vejfoling rustbeskyttet sikkerhedsforerhus opbygget på speciel stoddæmpet ramme stoddæmpere og ekstra brede fjedre på for akslen bredsporet foraksel gummiaffjedring på bagakslerne styrende virkning på bagaksler tænkende ventilator specielt ko lesystem. _1±IJ A4

7 4. Hele højden er 195 centimeter det vil sige at man kan køre under alle vejtræer og skilteskove uden at bukke sig! Bemærk: god udsigt bagud. v 5. Det indvendige må vi ikke glem me... vore kunder påstår at fører huset gør brugeren til en glad mand. - Forlang demonstration og specialbrochure tilsendt! Denne FIAT HK - model HART TRAC - er en 2-cylindret diesel-traktor, velegnet til snerydning på cykelstien, fortove og P-pladser på grund af den lave egenvægt, korte venderadius og iøvrigt smalle sporvidde, den er ligesom de større FIAT 450, 550 og 650 forsynet med red skaber, som specielt er fremstillet til brug for kommuner, amter, boligselskaber og andre offentlige institutioner. De er alle moderne udstyret med hydraulisk lift, uaf hængig kraftoverføring, differentialelås, de luxe sæde og andre praktiske og sikker hedsmæssige finesser. HARTSWEEP svingbar fejemaskine leve res i standardstørrelser fra 1,1-1,3-1,5 meters fejebredde. HARTSWEEP fejema skinen er opbygget af selvstændige kom ponenter som kan udskiftes uafhængigt af hinanden. HELGE LONI-IRTAIS Hovedkontor: Afdeling Jylland: Afdeling Fyn/Sønderjylland: Skovlunde Byvej 100 Mogelgårdsvej 4.6 Båring, 2740 Skovlunde 8520 Lystrup St Asperup Tlf. (01) Tlf. (06) Tlf. (09)

8 CATLRP:LLAA CAT C;ET AAE?.!ÆTKEA FCR CATERPILIEM TPACTOA CO fl CATEFIPILLAF B LARVEBANDSLIESSER Pedalstyring = Hurtig arbejdsgang = øget produkti vitet. Cat Power Shift med ét håndtag = Skift hastig hed og retning under fuld belastning uden at bremse = Større produktion. Forseglet hydratiliksystem = Min dre vedligeholdelse = længere levetid. Fremragende førersæde og nem betjening = Veloplagt maskinfører, = Større arbejdseffektivitet. Automatisk skovlkontrol = Stopper skovlen ved en bestemt gravevin kel og ved aflæsningshøjde = Kortere læssetid. Lang undervogn = Fremragende stabilitet, = Større sikkerhed. CAT justerfri brænd- stofsystem = Ingen vedligeholdelse = I Lang levetid. CAT dieselmotor med cm3 slagvolumen = Stort kraftoverskud = Lang levetid. 2,74 m af læsningshøjde = Rigelig højde til læs ning af selv store lastvogne. I I I I j ) CATERPILLAR tilbyder ialt 5 forskellige_iarvebåndslæssere: B 955K 977K ,4 tons 11,5 tons 13,g tons 20,5 tons 30,5 tons 70 HK 85 HK 115 HK 170 HK 275 HK iiiicc E5Es NA L0ST, TLF. 0?iWs _I CATEPPILLAP 2 LFD RHAN DL ER & A8

9 Dansk Vejtidsskrilt Udgivet at Amtsvejinspektørforeningen i Danmark Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniorforening Redaktion Professor, civilingeniør H. H. Ravn, ansvarshavende Øster Voldgade 10, 1350 København K Telefon (01) Civilingeniør A. 0. Haugaard Redaktionel medarbejder: Kgl. Kommissarius F. J. Boas Redaktionssekretær: Maianne Rauer Ekspedition: Teknisk Forlag AIS Skelbækgade 4, 1717 København V Tlf. (01) * Abonnementspris: Kr moms, om âret for 12 numre Løssalqspris: Kr. 5,80 -I- moms. England: IPC Business Press Ltd Fleet Street London E. C. 4, England Telefon: France: Compagnie Francaise d dition 40, Rue du Colisée Paris 80, France Telefon: og Italy: Etas-Komp sas Via Mantegna 6 Milano, Italy Telefon: / USA.: lliffe-ntp Inc. 300 East 42nd Street New York NY , USA. Telefon: (212) Japan: International Business Press Japsn Office Far East Trade Press Ltd. Seika Bldg., Akasaka Minato-ku-Tokyo, Japan Telefon: INDHOLD: Frost- og tøbrudsskader 165 Indtryk fra tilsyn med vejbygning i Brasilien 168 Nyt fra Vejdatalaboratoriet 173 Transportnet, status og udvikling A9

10 en Er der noget i vejen Der skal være meget i vejen, før en BM-Volvo Vejhøvl ikke kommer frem. Alsidig kvalitetshøvl BM-Volvo s vejhøvle ligger i en vægtog effektklasse, der gør dem meget velegnede til de allerfleste opgaver, som en vejhøvl kan komme ud for. Det er kvalitet i hver eneste detalje. Alle vitale dele er udført i det bedste svenske kvalitetsstål, og de er dimensionerede med god sikkerheds margin. Sikkerhedskobling til høvlbladet er standardudstyr Sikkerhedskoblinger er en detalje, der giver tryghed i arbejdet. Hvis bladet hugger sig fast i f. eks. en meget stor sten, udløses koblingen og maskinen klarer sig uskadt. Differentiale med låsemulighed Dette er en åbenbar fordel ved,bm Volvo s vejhøvle. Det mindsker sliddet på maskinerne. Styringen bliver behage ligere når differentialet er tilkoblet. Venderadien bliver mindre, og også dækslitagen mindskes væsentligt. På løst og fedtet underlag kan differen tialet låses, så maskinens frem kommelighed øges. Mekanisk bladindstilling Den mekaniske bladindstilling giver føreren mulighed for at indstille bladet helt præcist. Den medfører desuden en større følsomhed i manøvreringen. Vedligeholdelsesomkostningerne holdes på et minimum, fordi blad ophænget har udskiftelig slidskinne, og fordi det mekaniske system tåler meget hårde belastninger i årevis. Automatisk nivellering som ekstra udstyr Den automatiske nivellering sørger for, at en valgt vinkel på bladet holder sig, uanset maskinens hældning i øvrigt stor fordel, f. eks. ved planerings- og grøftearbejde. Førerkomfort af sædvanlig BM-Volvo kvalitet Førerhuset hviler på et mellemlæg af gummi, for t dæmpe vibrationerne fra motor og blad. Væggene og loftet er beklædt med støj- og varmeisolerende materiale. Føreren har det lige behageligt sommer og vinter. Alle betjeningsgreb er rationelt place rede, og udsynet er effektivt kompasset rundt. Vi ses på stand på HI-messen i Herning september. B1!K volro VHK310/116 Volvo Traktor A/S. Søborg. Tlf. (01) A 10

11 Frost- og tøbrudsskader Af civilingeniør Niels Bræstrup-Nielsen Virker vintersaltfllflge*i der har klaret en række proble mer bide for de kørende og vejmyndighederne, skadeligt for belægningen og frem mende for frost- og tobrud5 skader? Efter en lang og med hensyn til og vejskader dyr sumeres de hidtil kendte for. ohsreg{er mod disse skaog tier fremsættes en ny analogi mellem vandtætte mernbraners forhold I isole ingslag i husbygning og veba*stelser. Der rettes ;SPDJ s$t, I.fflStSkJ Vinteren 1969/70 vil utvivlsomt i fremtiden blive husket som een af de strenge vintre, der krævede mange penge til snerydning og reparation af frost- og tøbrudsskader. Endvidere som et år, hvor der uden egentligt be vis i pressen blev fremsat den påstand, at det i første række var saltet, der var ansvarligt for skadernes omfang. Beskrivelserne af de forskellige frost- og tøbrudsskader og deres be kæmpelse, som professor Ravn har gi vet i (1) og (2) har stadig gyldig hed, selv om de er skrevet for over 15 år siden. Men saltet har siden da lettet problemerne både for de køren de og vejmyndighederne. Fordelene ved at køre direkte på vejoverfladen og ikke på et ujævnt og glat is- eller snedække synes at opveje ulemperne, hvortil kan regnes: øget korrosion pa biler oa. skade pi bevoksning, forurening af bronde og grundiand, ulemperne for dyr med rifler på poterne, ulemper ved salt på fodtoj, men det er også indlysende, at en fug tig og bar kørebane påvirkes og øde lægges mere end en frossen vejbefæ stelse dækket af sne og is. Nogle spørgsmål, som skal søges opklaret i forbindelse med vintersalt ningen, er bl. a.: Iran saltet fremme revnedannelsen i asfaltb elægninger? Findes der i visse saltbiandinger for asfalt skadelige stoffer? Fødes islinserne fortrinsvis af ned sivende vand eller af opsuget vand? Skader salt betonveje? Medfører saitningen konstant»to brudstilstand«for uejbefæstelsen? Disse spørgsmål må dels løses i la boratoriet, dels i marken ved iagtta gelse, foto og målinger. Almindeligt boregrej for udboring af asfaltprøver kan normalt ikke arbejde ved tempera turer under frysepunktet, da man bm ger skyllevand. Man må derfor gøre iagttagelser enten ved opgravning, hvor asfaltlaget er gået i stykker, eller man må hakke sig igennem med værktøj. Vej laboratoriet appellerer her i kommende vintre til vej ingeniører i amter og kommuner om at opnotere dato og klokkeslet, lufttemperatur, frostdybde, beliggenhed af eventuelle Fig. A: 1. Groft NaC1 (Middelhavs salt) 2. Fint NaCi (Hollandsk finsalt) 3. CaCl (Tek nisk kalcium klorid) 1/2 times kort/ids virkning er uskra veret 5 timers laugtids virkning er skra veret. isforekomster og navnlig foto, som suppleret med tekst kan beskrive for holdene. Vej laboratoriet indfotografe rer normalt en tavle med angivelse af disse data. Hvis vi senere for eksempel får en bæreevnesag med forstærk ningsberegning, vil sådanne dokumen tarfoto være af stor værdi. Når NaCI og CaCl bringes i kon takt med is eller sne, begynder sneen at smelte, samtidig med at saltet op løses i smeltevandet. Opløsningen af NaCl kræver varme, d.v.s. vejbefæ stelsen afkoles, hvilket muligvis kan fremme revnedannelsen. Opløsningen af CaCl virker modsat (opvarmer vejbefæstelsen). Fra (3) er lånt 2 dia grammer, som viser resultatet af la boratorieforsøg vedr. saltsmeltning af 10 mm is på det norske vejlaborato. rium. Af den første (fig. A) frem går, at korttidsvirkningen ved +- 2 C efter 0,5 time (den hvide del af søj lerne) er større for CaCL, (mrk. 3) end for henholdsvis groft og fint 0 2 NaCI (mrk. 1 og 2). Til gengæld er den maksimale virkning (langtidsvirk ningen) i løbet af 5 timer større for Dansk T7ejtidsskrift nr

12 2 begge former for NaC1 end for CaCI ved +- 2 C (søjlerne angiver kg smeltet is pr. m2 ved en dosering på 0,1 kg salt pr. mo). De lavere søjler viser, hvor meget mindre is, der smel ter, når temperaturen falder til 7. Ved temperaturer lavere en -- 7 viser disse 2 figurer (fig. B), at NaCI snesmeltende evne ophører ved C, som er frysepunktet for en mættet kogsaltopløsning, medens CaCI snesmeltende virkning. I artiklen an gives, at brug af salte til snesmeltning ikke er praktisk/økonomisk ved tem peraturer under 5 til i--- 6 på grund af det store saitforbrug og risi ko for isdannelse på de fugtige veje (salt er vandsugende). Road Research Laboratory har i Road Note No. 18 angivet de saltmængder, som bruges i praksis til mel lem 20 og 150 g/m Saltet kan med fordel spredes på en fugtig kørebane før snefald og der ved hjælpe til, at sneen ikke iser fast på kørebanen. Bortset fra ganske tyn de snelag må saltspredning imidlertid 9 ved 20 stadig har nogen t..iddcihavssu Teknisk kalciumk[crid -20 TemperaturC -20 Temperat ur C Figur B: Mængde smeliet is r. sv2 ved overdosering 1,0 kg kemikaize r. (overdosering ved at få målelige resultater). kombineres med almindelig sneryd ning. Det vil være en fordel at an vende materiel, hvor man undgår snevolde med risiko for sneaflej ring ved fygning og vandpytter uden afløbs muligheder i vejkanterne under tø bruddet. Dannelsen af islinser i frossen jord er en kontinuerlig proces, hvor vandet dels befinder sig i befæstelsen eller underbunden, dels strømmer til gen nem revner i vej overfladen og endelig suges op fra grundvandet, hvis der er tale om frostfarlig jord, dvs. silt med stor kapillaritet og permeabilitet. Figur i kan hjælpe til at forstå, hvordan vand kan bevæge sig i frossen jord. Det er ikke alene saltopløsnin ger, der er flydende under vands nor male frysepunkt 0. Det er også mu ligt for rent vand ved højere tryk. I de kapillære hulrum i silten befin der vandet sig virkelig i flydende til stand trods minusgrader på grund af kapillarkræfter. En beklagelig følge heraf er, at man ikke alene af tempe raturmålinger (4), (5) kan måle frostdybder og isdannelser. Membranproblemet En nærliggende løsning for at for hindre vandtilstrømning til islinserne er at anbringe vandtætte membraner (plastikfolie, asfaltmembraner) for at afskære både det opstigende kapillar vand og det nedsivende overfladevand. Men her støder man på en række kondensvandsproblemer af samme art, som de problemer der opstår, når en tagisolering forsegles med en vandtæt membran, så den»ikke kan ånde. Isoleringslaget bliver vådt af kondens vand og mister sin isoleringsevne, og vejbefæstelsen udsættes for frostskader og mister sin bæreevne af samme grund. Bør man ikke i vejbygning anvende samme løsning som i husbygning, hvor man udtørrer isoleringslaget ved ventilation? Når man udlægger vandtætte membranlag for at skærme en forholdsvis tør befæstelse eller under bund, bør man efter min mening sam tidig ventilere med stikdræn, så man undgår indespærret kondensvand. Bå de dræn og membraner bør lægges med mindst 20 0/00 fald. 3 skadefaktorer Som huskeregel for foranstaltninger mod frostskader skal sammenlignin gen med brandskader, som i Dansk Vejtidsskrift 1969/10 har været nævnt under»nyt fra Statens Vejlaborato rium«, gentages. I begge tilfælde er 3 faktorer nød vendige: Ved brandskader Figur I Tilstandsdiagrarn for vand. Fortegnelse over tripleponkter at Tryk Temperatur at , , , ) Is VI dende vand C sou Dansk J7ejtidsskrift nr

13 - - Kunst eller ikke... Når De har set folgende spceifikationer, må De give os ret i, at den kunstneriske be dommelse er overflodig. Ulefoss regulerbare bronddæksel kan stilles til at folge vejens hældning fra vandret til 6 0/ fald. Stillingen kan til enhver tid aflæ ses på rammens skala. Hojdejusteringen 70 m/m i 8 trin foretages af én mand. Belastningsevne: 40 tons hjultryk. Lågtype: stobt i SG-jern vægt 39 kg. 1) Yderramme. 2) Inderramme. 3) Højdeklodser. 4) Dæksel. ER HOLGER ANDREASEN AGENTURER Als Islands Brygge 41, 2300 Kbhvn. S Tlf. (01 27) ASta 1301 [Wi

14 Autokontrol A 12 Alle betjeningsgreb er rigtigt an OVERBLIK OG KOMFORT lydisolerede førerhus giver en be Ford grave!læssemaskiner er Dan syn over hele arbejdsområdet. marks mest solgte. Det rummelige, hagelig og formålstjenlig arbejds Dette er bare to af årsagerne til, at bragt og betjenes let fra både førersæde og gravesæde, også en ting plads. De store ruder giver frit ud som muligt? der øger komforten. Hvorfor ikke gøre arbejdet så let Der graves overalt, men mest med Ford. alle Ford grave/læssemaskiner. Autokontrol er standardudstyr på at betjene eet håndtag. ste, effektive maskiner,derfremstil Ford grave/læssemaskiner er robu i stand til at fylde skovlen blot ved Med autokontrol er gravemesteren les på Ford fabriken i København. vise Dem alle de andre fordele, De får, når De vælger Ford. Lad Deres Ford traktorforhandler

15 i 0

16 Vejbroer Til W. T. K. s omfattende bygge- og anlægsvirksomhed hører bygning af broer. Her en skråbensbro projekteret af Chr. Ostenfeld & W. Jønson. Broen er forspændt i længderetning og udformet med kapseipresser ved skråbenenes fod for senere regulering af skråbenslængden. EJ Planlægning, konstruktion og udførelse at beton- og asfaltveje, havne- og brobygninger, jordarbejde, elementbyggeri og jernbetonskorstene. Har De aktuelle byggeplaner, tal med Wright, Thomsen & Kier AIS. wu<] Wright, Thomsen & Kier AIS Trondhjems Plads 3 Lundingsgade 33 M. A. Schultzvej København ø 8000 Århus C 9000 Ålborg Telefon (01 ) Tria 6635 Telefon (06) Telefon (08)

17 f. i Høj temperatur 2 Brandfarlige materialer 3 Luft (ilt) Ved frostskader 1 Lav temperatur 2 Frostfarlige materialer 3 Vand Mangler blot een af faktorerne er der ringe chance for skade. Som en undtagelse skal dog nævnes, at man har oplevet frosthævninger i ikke frostfarlige materialer, når vand i ma terialet frøs efter en tøbrudsperiode, der havde optøet de øverste lag, men ikke de nedre, der stadig var frosne, så dræningen af vejkassen var ringe. Faktor 1. Den lave temperatur kan undgås ved indbygning af varmelege mer (elektrisk opvarmning eller rør ledninger med varmt returvand fra fjernvarmeledninger). Bortset fra spe cielle nedkørsler (Limfjordstunnelen, viadukter i Odense (9)) er denne metode til at holde vej anlæg sne- og frostfri desværre så dyr i anlæg og drift, at den normalt ikke kommer i betragtning. Statens Vej laboratoriums tempera turmålinger er refereret i (4): Som følge af betons større varmelednings evne er der tidligt på vinteren risiko for issiag på betonveje, medens asfalt veje senere på vinteren som følge af asfaltens bedre isolation kan holde sig i frossen tilstand længere. God isola tion af en vej kan altså formindske frostdybden, idet afkølingen forsinkes, men ved længere kuldeperioder ikke forhindre frostskader, hvis betingel serne for disse i øvrigt er til stede. Faktor 2. Frostfarlige jordarter har stort siltindhold og som regel stor kapillaritet. Ler regnes ikke frostfar lig, da det er så finkornet, at vand ikke kan trænge frem til islinserne. Sand og grus har til gengæld stor permeabilitet, men så store hulrum, at der uden frosthævninger er plads til den volumenforøgelse, som vand undergår ved frysning til is. Sut kendes på sin harmonikastruk tur i plastisk tilstand og bør udskiftes indtil cm under færdig vejover flade ved anlæg af nye veje. En mængde af de frostskader vi har fået i denne vinter skyldes forsømmelser på dette punkt, som ikke var kendt ved vejens anlæg. Ved at sørge for et tykt lag af bundsikringsgrus frostsik rer man ikke alene vejen, men man får et bærelag til halv pris. Ifølge Kirks formler svarer 10 cm grusasfalt beton (E ) til ca. 24 cm enskornet bundsikringsgrus (E = 1.500), men 24 cm grus koster normalt min dre end det halve af 10 cm asfaltbæ relag, selvom bæreevnen er den samme. Der bør lægges vægt på vejmateria ler med ringe kalkindhold. Mange steder kan man direkte iagttage kalk sten som årsag til frosthævninger i nye veje. Pas på med at anvende sneplov på en sådan vej (6), (7), (8), (9). Faktor 3. T7andet, som er medvir kende til frostskaderne, kan holdes borte ved at gennemføre en god over fladeafvanding med tæt, revnefri slidlag med fald og ved hensigtsmæssig dræning af vejkasse og underbund, idet man tager hensyn til det tidligere nævnte rnembranproblem. Undgå»rendesten«uden afløb, som om sommeren dannes, når græs og regnorme hæver rabatterne over vej ens niveau og om vinteren ved smeitning af frosne snevolde. Endvidere bør det forhindres eks. ved en lermem bran at regnvand kan trænge ind i vejbefæstelsen fra siden gennem ra batterne. Tendensen til at erstatte vejgrøfter med trugformede rabatter har den svaghed ikke at virke, hvis dræn rørene er afskåret af frosne jordlag. Figur 2 viser en tysk motorvejsaf vanding, hvor man har prøvet at for hindre vandtilstrømning til vejkassen ved et lodret segment af filtergrus, (fort.ræiies side 180) o :ot :o:: 0, D. : - : Figur 2. Tysk molorvejsafvanding. o 8O mm Dansk Vejtidsskrift nr

18 på størstedelen af arealet og erstattet landet. I de tre sydlige stater, hvor tilsynet foregår, er urskoven ryddet Allerede på flyverejsen bemærker klar over den enorme frodighed af tages dette indtryk, og man bliver man den grønne farve, som domine rer landskabet. På senere tilrejser gen Hvordan er nu landet? Svaret er: grønt og frodigt med venlige men ligner en ganske almindelig dansk trafikprop. deres skyskrabere, men trafikkøerne nesker. De større byer overrasker med Brasilien 168 og den samlede kontraktsum er på et beløb svarende til 280 millio Arbejderne omfatter ca. 330 km hovedveje i de tre sydlige stater, jektering er de første kontrakter for bygningen gået i gang i 1969, ner danske kroner. silien er nu resulteret i en prioritering af anlægsarbejder. Efter pro med tilsyn at det Nationale Vejvæsen ONER med assistance af Kampsax. Et flerårigt arbejde med planlægning at transportsystemet i Bra Af civilingeniør Steen Winge Sloth, Kampsax i Brasilien tilsyn med vejbygning Indtryk fra Dins I e)iijss/ rift nr skal udvides fra 2 til 4 spor, og de Dette arbejde består af 12 km, der kan nævnes lod 81. Som et eksempel på planlægningen Planlægning kun ser dyrkede marker, hvor afgrø I de mere tætbefolkede egne har der bage som sværtede stammer over pløjemarken, og hvor landet atter er for brand, står de hårde Imbujatræer til Den rigelige landbrugsproduktion for bygningen af vejene; produkterne Tabellen viser stats- og føderalvej kende jordveje. en billig pris. at vejenes kvalitet forbedres fra jord vej til asfalt. får afstanden til deres marked for nye vej betyde, at mennesker veres i enhver restaurant hernede til er naturligvis en væsentlig baggrund ler hollandsk kvæg, som producerer som omtales senere i artiklen, vil den tages hjem i deres sted. På lod 51 52, kvæg; her ses hjorde af Hereford el korative skulpturer i landskabet. dog været landbrug så længe, at man derne formelig vælter op af jorden. Mange steder er der græsning for permarkeder, men som spidstegt ser mindsket til det halve, og yderligere, nettet i staten Paranå i 1964; der er km kommunale veje, næsten udeluk Herudover findes der ca recarea Brasilensis, der virker som de Der, hvor skoven er ryddet ved ladt, skyder junglen hurtigt op igen. ikke er så nemt at finde i danske su skal til marked i byerne og andre varer siden da asfalteret Ca km ses de karakteristiske fyrretræer, Au med landbrug. Særlig i staten Paranå det fænomenale kød, der desværre om året.

19 Trafikeret iordarhejde igennem et landskab med Parinfyr (lod 22). eksisterende 2 spor skal delvis ombygges. Vejen ligger i staten Rio Grande do Sul; den udgår fra hoved staden Porto Alegre (den muntre havn), og arbejdet ligger mellem Sao Leopoldo og Novo Hamburgo i sta tens mest industrialiserede del. Ved den økonomisk/tekniske plan lægning kom denne vej ud med en Benefit/Cost Ratio på 2,7. Det vil sige at når den beregnede økonomiske ge vinst ved vejbygningen for en 10 års periode diskonteres tilbage til anlægs tidspunktet, udgør den 2,7 gange an lægsomkostningerne. Herved blev vej en placeret øverst på byggeprogram met. Ustabil jord Som et led i indkøringen af tilsynet blev jeg udsendt og ankom til Brasi Kilometer med gennemsnitlig dongtrafik over 1000 Total Jordveje Grusveje Asfaltveje hen den første oktober Allerede næste dag var jeg fremme i Porto Alegre, hvor vores hovedkontor lå, og blev præsenteret for det første pro blem: Et skred i en ældre fyldning, der passerede et område med blød bund. Ved syn på stedet viste det sig, at skredet var sket i kanten af en fyld ning, der var 4 meter høj, og som skulle forhøjes til 8 m. Entreprenørfirmaet var naturligvis med ved mødet på stedet repræsen teret ved byggelederen og en geotek niker. Tilsynet deltog forstærket med en geotekniker fra statens teknologi ske institut. Vi foretog, efter en del snak som det hører sig til, nogle sonderinger, først med hælen og derefter med en bambusstage, som lod sig jage ned i det bløde. Da vi havde fået nok af det, aftalte vi, at der skulle laves lag følgeboringer med vingeforsøg, og vi blev enige om, at de skulle laves dels ved siden af dæmningen dels gennem dæmningen. Opfyldningsarbejdet blev standset, hvilket medførte lidt surhed hos byggelederen, men da han iøvrigt havde nok af andre steder, hvor han kunne sende sit jordhold hen (2 stk. WABCO selvlæssende scrapers ca. 10 kunne han godt se, det var rime ligt at standse her. m3), Jordarbejde På hjemvejen bemærkedes en fyld ning under udførelse, hvor entrepre nøren harvede den udlagte jordfyld op med tallerkenplov. Byggelederen oplyste, at det naturlige fugtigheds indhold var noget over det optimale, og at jorden derfor skulle luftes og udtørres. Jeg sendte en tanke hjem til det kolde klima, hvor våd jord stand ser arbejdet i ugevis, og mange steder må erstattes med grus. Ved besøg i entreprenørfirmaets la boratorium fandtes to laboranter og et par medhjælpere i færd med at udføre Da,isk J7rjik/sskrift nr

20 underste asfaltbeton Kampsax, i løbet af denne tid tilført grus og sten på bløde steder og høvlet ma teriale bort andre steder, hvor over fladen smuldrede. Dette vedligehold havde selvfølgelig ændret både de geometriske for hold og bæreevnen, og der måtte der for laves ny opmåling og rettelse af projektet både for geometri og for lagene i overbygningen. For hver strækning blev projektet rettet igennem, efterhånden som opmålingen forelå, og der var foretaget CBR undersøgelser af jorden. Entre prenøren fik sit projekt til jordarbej det 10 km ad gangen, og noget sene re den detaillerede ordre til overbyg ningslagenes tykkelse. Jordlaborataoriurn i arbejde. og beregne komprimeringskontrol. Vejarbejdet var endnu på begyndel sesstadiet, og tilsynets laboratorium endnu ikke i gang, men en laborant fra det nationale vejvæsen DNER før te tilsyn med, at prøverne blev fore taget på behørig vis. Protokollen over prøverne viste re sultater som regel på %, men enkelte lå dog under de specifi cerede 98 % for kohæsionsj ord. De var så mærket med et»om igen«, og det viste sig, at næste lag altid ventede på et positivt kontrolresultat af det foregående. Der var også andre vej lodder at se til. Næste dag tog jeg ud med den tilsynsførende ingenør på lod Her bygges 45 km tosporet vej; en del af jordarbejdet er lavet tidligere, og trafikken har kørt på det i mange år. Nu foretages der en breddeudvi delse af jordarbejde og gennemløb, og der kommer belægning på, bestå ende af: forstærkningslag bærelag (knust materiale med drænlag af sand) øverste bærelag (knust med et lag Macadam ovenpå) i to lag Det gamle jordarbejde var flere ste der blevet skrællet, og man kunne også se det dér, hvor gennemløbene skulle ændres. Her var der stedvis be tydelige mangler i komprimeringen, men vi kunne jo ikke så godt på ste det udvide kontrakten til at fjerne og gennemkomprimere også dette. I øv rigt havde det jo vist sin tjenlighed ved mange års belastning af trafikken, så vi nøjedes med at vedtage at passe godt på, at breddeudvidelsen fik det, den skulle have. Gennemlob Gennemløbene var dels jernbeton med kvadratisk tværsnit, og dels rør gennemløb, faisrør med fod fra en betonvarefabrik i Porto Alegre 70 km borte. Nogle af rørene var temmelig arrede og hullede, øjensynlig som følge af tør beton, der ikke var tilstrække lig vibreret. Entreprenøren fik fore vist manglerne og foreslog en udbed ring med mørtel, hvilket han fik lov til. Udgravningen af jord foregik i skæringer med frontlæsser, og lastbi ler transporterede jorden et par km til fyldningen, hvor den blev regule ret med grader og tromlet med 4 5 tons trukne vibrationstromler og fåre fodstromler. Her var der ikke proble mer med fugtigheden, så det ud til, og laboratoriet underbyggede dette. Der var dog her for få resultater, men det skyldtes, at laboratoriet hav de været optaget af CBR forsøg til dimensionering af overbygningen. Projektet var nemlig lavet for 3 år siden, og som følge af vedligeholdel sen var der nu en del afvigelser fra det oprindelige længdeprofil. Der var Forarbejder Hvordan kunne en entreprenør nu arbejde uden projekt? Og hvordan kunne man afslutte en kontrakt med ham uden at have et detailprojekt? Svaret er, at dette tildels var forud set i kontrakten. I begyndelsen skulle entreprenøren bygge sine lejre, og en lejr for tilsynet; han åbnede stenbrud, fjernede træer og buske, der hvor jordarbejdet skulle udvides, og be gyndte at indvinde grus fra floderne, det jordarbejde, der skulle laves, var af begrænset størrelse, gennemsnitlige høj dekorrektioner på cm, og det løb af stabelen, når projektet fo relå. Opmålingen blev foretaget af et topografhold fra statsvejvæsenet. Le deren indlagde et forslag til længdeprofil, (som ikke afveg stort fra det oprindelige) som blev forelagt koor dinationen, DNER til godkendelse. Tværprofilerne blev opmålt af et særligt hold, og målebø gerne herfra blev underskrevet af en treprenøren efter at han havde haft lejlighed til at kontrollere dem, Først senere blev de tegnet op og en ma nuel jordberegning foretaget. I den følgende måned blev min tid delt mellem disse arbejder og et tredie, som var et helt nyanlæg. Denne sidste vej, lod 51 52, gik gennem flade enge og krydsede to store flo der, hvor al overfart foregik på fær ger, der blev trukket over på wirer med håndkraft. Ved den første flod, Rio Sinos, var der allerede en bro, men de 8 m høje jordramper manglede. Inden den øst lige rampe kunne fyldes op, måtte et 4 m tykt lag dynd fjernes og erstattes med sand. Entreprenøren brugte en svømmende sandpumper med roteren de skær (engelsk»suction Cutter«) 170 Dansk J ejtidsskrift nr

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

MINI TIPVOGN C08. YANMAR LN 100 AE 10 HP 560 kg 2150 x 810 x 1336 mm. Motor Nettoeffekt Driftsvægt Dimensioner

MINI TIPVOGN C08. YANMAR LN 100 AE 10 HP 560 kg 2150 x 810 x 1336 mm. Motor Nettoeffekt Driftsvægt Dimensioner MINI TIPVOGN C08 Motor Nettoeffekt Driftsvægt Dimensioner YANMAR LN 100 AE 10 HP 560 kg 2150 x 810 x 1336 mm KOMPRIMERING Den samlede bredde er reduceret, og med små drejecirkler, som let kommer gennem

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening

Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening Klippere for professionelle brugere, der kræver effektivitet og godt arbejdsmiljø Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening SF De ny Iseki baghjulsstyrede redskabsbærere er robust bygget

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Rettelsesblad til. GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave

Rettelsesblad til. GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave Rettelsesblad til GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave Bygmestervej 5, 1. 2400 København NV Telefon: 35 87 87 00 Fax: 35 87 87 01 E-mail: info@turforlag.dk www.turforlag.dk Lastsikring 69 Lastsikring I

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN GRÆS- OG AREAL ARMERING BLOKKENE MED EKSTREM BELASTNINGSKAPASITET OG NATURLIG DRÆNING BY BANG græs og areal armering lever fuld ud op til kravene

Læs mere

Instruktioner til spor

Instruktioner til spor Instruktioner til spor Indhold Introduktion... 2 Generelle sikkerheds regler... 2 Leverede enheder... 3 Ting du selv skal huske... 3 Anbefalet værktøj... 3 Landskabs forberedelser... 4 Samling af sporsektioner...

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

Renovering af Egemose Centrets Jernbane. Projektbeskrivelse

Renovering af Egemose Centrets Jernbane. Projektbeskrivelse Renovering af Egemose Centrets Jernbane Projektbeskrivelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Om Egemose centret... 3 Jernbanens historie... 3 Renovering af banen... 3 Støbning af sveller...4 Jordarbejde,

Læs mere

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Opbevar stort og tungt gods effektivt

Læs mere

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER 1. GENERELT 1.1 Vej- og vejrforhold, der fører til udkald Glatføre opstår ved - nedkøling af våd vejbane til under 0 (hurtig opklaring, nye og sorte belægninger)

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

SAMSON SG gyllevogn - growing together SAMSON SG gyllevogn med svanehals-træk SAMSON AGROs SG gyllevogn produceres i 2 modeller: SG 23 med 2 aksler og 22,6 m³ tankvolumen samt SG 28 med 3 aksler og 27,8

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Forskningsnetkonference

Forskningsnetkonference Data center eller serverrum optimering for energiforbrug og Total Cost of Ownership Forskningsnetkonference November 2010 Niels E. Raun niels.raun@globalconnect.dk Oversigt Total Cost of Ownership: investering

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder.

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Asfaltreparationer Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Maj 2003 Belægningsreparation - asfalt Teknisk Forvaltning har i de forløbne år set stærkt varierende lappeløsninger

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE MANUFACTURED MANUFACTURED 2 PICHON 40 ÅRS ERFARING TIL DERES RÅDIGHED PICHON KNOW-HOW I mere end 40 år har PICHON været

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

9/21/2009. Dræn. Henning Stabell. Providing Essentials

9/21/2009. Dræn. Henning Stabell. Providing Essentials 9/21/2009 Dræn Henning Stabell Agenda 2 Wavin Dræning Regnvandshåndtering Produkter Installation mv. Wavin - Hovedsædet i Hammel 3 Produktionsvolumen: ca. 30.000 ton/år Produktionsmedarbejdere: ca. 200

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Vandafstrømning på vejen Formål: Hvordan forsinker man vandet der hvor det rammer? Her skal I styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten rc-beton.dk BUNDOPBYGNING FORSLAG TIL OPBYGNING AF BÆRELAG MV. BÆRELAG Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en pladevibrator på ca.

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for instruks Fortove, busstop o.l. Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Elite. Allround Standard

Elite. Allround Standard Elite Allround Standard Mustang byder på gennemførte løsninger fra Mustang hestetrailer er konstrueret til komfortabel og sikker transport under alle forhold. Der ligger mange beregninger og forsøg med

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

TYM TRAKTOR T233 T273 T293 T353 T433 T503 T603 T1003

TYM TRAKTOR T233 T273 T293 T353 T433 T503 T603 T1003 TYM TRAKTOR T233 T273 T293 T353 T433 T503 T603 T1003 INSTRUMENT PANEL Let tilgængelige funktioner Let aflæseligt instrument panel Havari, cruise & PTO kontakter POWER STYRING Hydraulisk power styring giver

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Opgravning & Retablering

Opgravning & Retablering Opgravning & Retablering 1 Poul-Erik Jakobsen Udgangspunktet 2 Når vi lige har lavet vores nye vej, står vi og ser på dette her det er flot og godt! Resultater 3 Men på et eller andet tidspunkt er vi nødt

Læs mere

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10 adresse afsender adressen afsendere adresser afsenderen adresserne afsenderne afstand aften afstande aftenen afstanden aftner afstandene aftnerne alder ballon alderen ballonen aske balloner asken ballonerne

Læs mere

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD...

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... Det er velkendt at boligen skal være tæt, så man undgår varmespild. Men i bestræbelserne på at få lukket utætheder må man ikke overse, at frisk luft og dermed ventilation

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

40-45-50-55 STYRTBØJLE KABINE

40-45-50-55 STYRTBØJLE KABINE GM 40-45-50-55 (T3) STYRTBØJLE KABINE McCormick GM (T3) lille og kompakt gennemtænkt og alsidig Den nye generation af Yanmar 3- og 4-cylindrede motorer giver høj ydelse, forbedret brændstoføkonomi, lavt

Læs mere

300.9D. hydraulisk minigravemaskine. Motor Hestekræfter 13,7 kw 18,6 hk Vægt Transportvægt med styrtbøjle

300.9D. hydraulisk minigravemaskine. Motor Hestekræfter 13,7 kw 18,6 hk Vægt Transportvægt med styrtbøjle 300.9D hydraulisk minigravemaskine Motor Hestekræfter 13,7 kw 18,6 hk Vægt Transportvægt uden styrtbøjle 935 kg Transportvægt med styrtbøjle 985 kg Kompakt størrelse God manøvreevne Kompakt størrelse Med

Læs mere

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig Enkel servering Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig billigere sundere hurtigere Servér hele menuer og snacks hele døgnet Færre omkostninger Større profit 2 maskiner kan tilberede 16 kilo pommes frites

Læs mere

Staghøjvej 3-5, 6630 Rødding

Staghøjvej 3-5, 6630 Rødding TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 23-02-2015 Sagsnr.: 12/13709 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Forslag til kendelse

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

RIDEBANER. Fakta om ridebaner

RIDEBANER. Fakta om ridebaner Fakta om ridebaner Der findes mange meninger om og opskrifter på, hvordan man opbygger en ridebane. Mange faktorer spiller ind, når man skal vælge den helt rigtige opbygning. Jeg vil her i aften gennemgå

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den sjette informationsskrivelse fra ungdomsafdelingen i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Udgravning af havnebassinet er nu afsluttet, alle flydebroer

Læs mere

Idéer til udvikling af vinter tjenesten på veje

Idéer til udvikling af vinter tjenesten på veje Juni 2009 (3. udgave) Idéer til udvikling af vinter tjenesten på veje Jens Kristian Fonnesbech Civilingeniør Langgyden 3 DK 5580 Nr. Aaby jkf@aiban.dk www.aiban.dk Indhold 1. Forord. 2. Udfordringer. 3.

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere