Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö november 2013 Innehåll

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll"

Transkript

1 Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö november 2013 Innehåll Distansutbildning på nätet... av Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg (SE)...2 Konstföreningen i förorten... av Brøndby Kunstforening (DK)...4 Konstföreningen som icke kommersiell plattform för samtidskonst... av Galleri Syster (SE)...6 Konstföreningen och publiken... av Bodø kunstforening (NO)...8 Konstföreningens identitet... av Mariagerfjord Kunstforening (DK) Konstföreningens lokala roll... av Sørum Kunstforening (NO) Den nya konstföreningen... av Minibar Artist Space (SE) Konstföreningens betydelse för konstlivet i Värmland... av Sveriges Konstföreningar distrikt Värmland (SE)

2 Distansutbildning på nätet av Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg (SE) Bakgrund Sveriges Konstföreningar Gävleborg (SKG) är ett av förbundets 25 distrikt och omfattar Gävleborgs län i södra Norrland med 18 anslutna konstföreningar, varav 6 arbetsplatsföreningar. Området är relativt glest befolkat och med stora geografiska avstånd mellan samhällena. Huvudorten, Gävle, ligger i länets södra del. För ett par år sedan byttes hela styrelsen ut och en omorientering av verksamheten har skett. I diskussionerna kring distriktets roll fastnade man för att satsa på bl.a. konstutbildning som ett huvudområde. Det är svårt för de enskilda konstföreningarna att själva mobilisera resurser för en kvalificerad utbildning. På många håll hade man efterfrågat kvalificerade föreläsare men utan framgång. Dessutom har Högskolan i Gävle upphört med sin utbildning i konstvetenskap. Inom styrelsen fanns erfarenhet av en mycket uppskattad föreläsare, som tidigare bl.a. ansvarat för den konstvetenskapliga kursen i Högskolan i Gävle, univ.lektor Jan O.M. Karlsson. Tanken föddes att utnyttja honom som föreläsare där hans föreläsningar skulle sändas ut som s.k. live streaming via Internet till de enskilda konstföreningarna i distriktet. För att kunna administrera en sådan kurs behövdes resurser utöver distriktsstyrelsen och kontakt togs under hösten 2012 med studieförbundet Sensus, med vilket Sveriges Konstföreningar centralt etablerat ett samarbete. Vi beslöt att de två första terminerna skulle omfatta Västerlandets konsthistoria med fem föreläsningar omfattande ca 4 tim. Inga prov eller tentamina sker och därmed kan inga akademiska poäng tillgodoräknas. Varje termin sker studiebesök under lärarledning på konstinstitutioner i Stockholm. Genomförande Efter att en överenskommelse hade träffats med föreläsaren och Sensus och en kostnadsberäkning gjorts kontaktades distriktets föreningar för att efterhöra intresset att delta i utbildningen. Kursavgiften fastställdes till 650 kr/ pers., vilket jämfört med liknande kurser inom studieförbund är mycket billigt. Gensvaret blev mycket positivt och utöver Gävle där föreläsningarna äger rum finns nu studiegrupper i Hofors, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal och Söderhamn. Förväntningarna var att få totalt deltagare. Resultatet blev att 167 personer deltagit! Distansutbildning är ju inget nytt men har vanligen skett med hjälp av videokonferensutrustning, som finns på större institutioner. Detta skulle medföra stora kostnader och mindre flexibilitet, medan vi ville ha ett enkelt, billigt system med hög tillgänglighet och stor flexibilitet. Tillsammans med Sensus, som även åtagit sig att ansvara för den tekniska delen, identifierades en mjukvara som kunde uppfylla dessa krav, Bambuser. Föreläsningarna skulle antingen kunna följas i grupp i distriktet eller via egen dator i realtid eller i efterhand, eftersom föreläsningarna läggs upp på en hemsida som skapats för kursen. De lokala föreningarna ansvarar för lokaler, förtäring, närvaroanteckningar etc. och utser för detta en studiele- 2

3 dare, som får stöd av Sensus. På de flesta orter har man kunnat hitta lämpliga lokaler till låga kostnader. Den tekniker som var tekniskt ansvarig för filmning, ljud etc. hade god erfarenhet av Bambuser. Dock blev det stora problem när den första föreläsningen startade bild och ljud hackade eller försvann. Dessa problem kvarstod även senare och slutligen bestämdes att överge tanken på live streaming. Nu filmas föreläsningarna och finns på hemsidan ett par dagar efter föreläsningen i Gävle. Det betyder att deltagarna utanför Gävle samlas senare för att följa föreläsningen. Orsaken till dessa problem med Bambuser är inte klarlagda men kan ha samband med att vi vill ha både en god bildkvalitet på konstverket som behandlas och läraren inklippt i bilden. Troligen är datamängden större än vad systemet klarar. Som kompensation har vi differentierat kursavgiften så att deltagarna utanför Gävle betalat 100 kr mindre. Vi erbjöd de som ville att lämna kursen men detta utnyttjades av endast ett fåtal. Även om live-streaming är idealet finns vissa fördelar med den metod som nu används man har t ex större flexibilitet att pausa och diskutera. Ekonomiskt var överenskommelsen att SKG står för lärarkostnaden medan Sensus svarar för administration, teknik och lokalen i Gävle. Kostnaden för den tekniska delen blev oväntat hög och har medfört att Sensus avsagt sig ansvaret för detta framöver. Det ekonomiska resultatet är ännu inte klart men troligen kommer distriktet att få ett visst överskott. Slutsatser och framtid Föreläsningsserien fortsätter hösten 2013 och planer finns även för ytterligare ett läsår kring den svenska och nordiska konsthistorien. Vi har medvetet valt att börja med den grundläggande konsthistorien för att senare gå vidare med samtidskonsten. Sensus har gjort en enkät bland kursens deltagare. Resultatet visar att man är mycket nöjd med kursens innehåll och föreläsaren. Även i övrigt är man övervägande positiv. Kursen har blivit en vitamininjektion i distriktet både vad gäller att få en lägereld att samlas kring och anslutning. Tack vare kursen har vi fått ytterligare en konstförening ansluten och flera nya medlemmar till existerande föreningar. Nu träffas många medlemmar flera gånger under en termin och har ett gemensamt ämne att diskutera. Distanskursen är inte bara en möjlighet för att erbjuda utbildning utan kan användas på många andra sätt det är helt enkelt en utmärkt kommunikationskanal till föreningar och medlemmar. Därför kommer vi att arbeta vidare på live-streaminglösningar och hoppas kunna erbjuda andra evenemang: Vernissager, föredrag, konstnärsbesök, konferenser m.m. Speciellt för andra distrikt med liknande strukturella förutsättningar bör metoden vara användbar. Vad gäller de konsthistoriska föreläsningarna är det viktigt att ha en föreläsare som kan attrahera intresset. Anders Norén, ordförande, Sveriges Konstföreningar Gävleborg 3

4 Konstföreningen i förorten av Brøndby Kunstforening (DK) Som tidligere anført har Brøndby Kunstforening hjemsted i en stor forstad vest for København. En kommune, kendt for store og forskelligtartede boligbyggerier til de mange tilflyttere fra såvel andre egne i Danmark som fra mange lande både før- og også nu. Allerede i 1967, da byggerierne var på sit højeste, dannede kunstinteresserede borgere Brøndby Kunstforening, som lever, har det godt, men som stadig må udvikle indhold og udtryk i en tid og en verden, som forandrer og som stiller nye krav til os. Foreningen består af en valgt bestyrelse- og ca medlemskaber, deraf en del skoler, kirker, biblioteker m.fl. Gennem bestyrelsens arbejde, research og samarbejde med kunstnerne sammensættes et udstillingsprogram, der betyder ny udstilling hver måned i to kulturhuse, som kunstforeningen har været medspiller til at få bygget- og som samtidig huser de øvrige aktiviteter, kunstforeningen er initiativtager eller medarrangør til. Derudover fungerer husene som teater, multimedierum, biblioteker, cafe, m.m. og er hjemsted for mange andre foreningers aktiviteter. Udgangspunkt for gode samarbejdsformer. Foruden foreningens udstillingsarbejde, musikarrangementer m.m. foretages der rejser til steder i landet, som har noget at byde, der kan inspirere - og som samtidig er steder, der ikke er totalt indlysende destinationer for medlemmerne. Det findes, selv i Danmark! Foreningens ide er - som Asger Jorns i sin tid - at udbrede kendskabet til oplevelsen af kunstens livsomfattende værdi og betydning, ikke mindst i det område af landet, hvor Brøndby er beliggende, så tæt på en hovedstad--og dog så anderledes. Vi har store kunstinstitutioner og museer i nærheden, men det viser sig, at en kunstforening kan noget, som er nyttigt i forhold til at være fødekæde og bindeled til mastodonterne. I Brøndby må man være fleksibel og genkendelig på samme tid. Det skal føles trygt at være medlem eller blive interesseret, måske provokeret - af de udstillinger og aktiviteter, vi bringer for dagen og på væggene. På vore udstillingssteder kan enhver komme lige ind fra gaden, se - spørge - oplives eller blive rasende. Finde oplysning, blive, eller gå uden at have oplevet noget. Og dog. Det er velkendt, at når der skiftes udstillig og væggene for en enkelt dag er tomme, fyldes rummene af reaktioner. "Hvor er vores billeder"???...det er nok den fineste bedømmelse, vi kan få!! Det er uvurderligt for de kunstnere, vi samarbejder med, at få disse reaktioner. At opleve, at der SKER noget for de mennesker, som besøger udstillingerne. Det er een af kunstforeningernes væsentligste betydning og pligt. Brøndby Kunstforening samarbejder, først og fremmest med de kunstnere, der er interesseret - og som vi interesserer os for. Deri ligger et stort, opsøgende arbejde for bestyrelsen. Når talen er på FREMTID - så dukker den hele tiden op gennem kunstnerne. Det bør gennemsyre foreningens arbejde at være vågen for, at netop kunstnerne har åbne sluser for den vej, verden drejer. De bedste kunstnere sanser alting længe førend politikerne- og alle vi andre.:...forholdet til klima, mediernes vældige udvikling og omklamring, krigene, kærlighedens vilkår. Menneskelivet. 4

5 Alt det kan bibringes gennem kunst. Det skal kunstforeningen tage imod, såvidt det kan lade sig gøre... Foreningerne kan arbejde hurtigere end de store institutioner, samtidig med, at unge kunstnere kan få en platform på vejen videre frem. Der er aldrig dømt ferie, hverken for kunstforeningsarbejde eller for kunstnere. Hvordan formidler vi alt dette? I Brøndby skrives der hver måned til medlemmerne - og på diverse netfora...der afholdes ferniseringer og samtaler med kunstnerne, udover foredrag og video-filmforevisninger. Samarbejdet med kunstnerne betyder gode aftaler og betingelser - ikke mindst med henblik på køb, både til udlånssamling for institutioner og til medlemmer på den årlige generalforsamling. Det er yderst vigtigt, at der også fremover samarbejdes med skoler og børneinstitutioner, som nemt kan besøge deres lokale forening.- eller få besøg. I Brøndby har vi tre male-tegnehold for alle i egnede lokaler. Der samarbejdes med mange andre foreninger og arrangeres såkaldte store kulturweekends, "Søndagsmatineér" med udvalgt musik til den aktuelle udstilling, ledsaget af kaffekagebord. Åbent for alle. og meget populært. som sagt før: Det skal føles trygt at komme - også uden egentlige forudsætninger, men med mulighed for forandring og nye tanker... Det må aldrig blive en lukket fest, selv om det kaldes en forening med betalende medlemmer, der på den måde støtter det kulturliv, som også støttes af Brøndby Kommune, der ser arbejdet som en stor værdi i netop den "globale landsby", som Brøndby er. A propos: Sidste år arrangeredes en stor udstilling med kunstnere fra store dele af verden med titlern "Global village". Det blev en succes, vi gentager i år. Med nye kunstnere. Alle kunstforeninger bør arbejde på en måde, således at de kommuner, de opererer i, kan se det absolut nyttige,værdifulde og nødvendige i at støtte den del af kulturen. Og alle kunstforeninger bør samtidig føle medansvar for udformningen af det fælles byrum, det fælles liv i kommunerne. Vanetænkningen kan ikke bruges, når talen er om kunst ELLER KUNSTFORENINGER. Så lad Klods Hans komme springende ind: Han siger noget NYT. Agnete Sørensen, formand for Brøndby Kunstforening, Danmark 5

6 Konstföreningen som icke kommersiell plattform för samtidskonst av Galleri Syster (SE) Galleri Syster är ett konstnärsdrivet galleri i Luleå, en mötesplats för samtida konst och ett rum församtal och diskussion. Vår verksamhet vilar på feministisk grund och vi vill göra skillnad genom att utforska, utmana och omkonstruera. Vi har ett utställningsrum i Luleå, men verkar också i olika samarbeten och på andra scener. Galleri Syster startade 2006 som en del i den Feministiska Kulturföreningen Syster. Vi fick möjlighet att hyra en ateljé, och då vi byggde om hallen till ett mötesrum, såg vi att här fanns en 9 kvm stor yta som kunde fungera som galleri. Nu fick vi möjlighet att visa samtida konst som intresserade oss. Konst som vi har valt utifrån vår nyfikenhet och vårt intresse. Och vi är inte medelålders män på kommunala och landstingsägda poster. Vi är kulturarbetare, konstnärer, skribenter och kvinnor. Vi var nyfikna och i stort behov av ett fungerande nätverk som räckte ut ur Norrbotten och var en del av resten av landet. Ämnen som jag kommer att beröra är: Konstföreningen som en oberoende och icke - kommersiell plattform för samtidskonst Konstföreningen som ett rum för konstutbildning, pedagogik, samtal och möten Konstföreningens betydelse för konstlivet utanför storstadsregionerna Med hjälp av en bra kunskapsbank, information om utställningsförsäkringar och ekonomiskt stöd i form av utställningsersättning spelar Sveriges Konstföreningar en viktig roll. Den möjliggör att vi är flera föreningsbaserade aktörer som startar och kan verka på ett professionellt sätt med goda villkor för konstnärerna. Sveriges konstföreningar skulle kunna arbeta mer uttalat för en utveckling att bredda verksamheten genom att verka för att fler gallerier, scener och projektrum inkluderas. Konstförening som begrepp är vidare än en arbetsplatskonstförening. Den fyller en utbildande och därigenom också en demokratisk funktion även utanför arbetsplatsen. Samtidskonsten behöver en scen också utanför storstadsregionerna och där kan konstföreningar spela en viktig roll. Konsten har en plats i vår samtid och det är väsentligt att verka mot en likriktning, att låta konsten också arbeta med tendenserna i vår samtid och vårt samhälle. Att som konstförening visa och beröra bra och väsentlig samtidskonst och att göra det också utanför storstadsregionerna är delvis politik, att hålla det konstnärliga och framåtskridande samtalet levande och att vara en del av det i hela landet. Att vi som konstförening arbetar icke-kommersiellt stärker vår position i det demokratiska landskapet. Vi blir ett alternativ till de kommunala konsthallarna, ett rum för konst som kanske inte annars finns, och här uppstår dynamiska och demokratiska värden. Vem är oberoende, och hur ska man kunna vara det? Vi söker finansiering på olika håll, och då hamnar man i olika beroendeställningar, och måste svara upp mot olika förväntningar och mål. I takt med att man arbetar upp sin verksamhet till en allt mer professionell nivå, krävs det mycket mer arbete. Att driva ett galleri som agerar i samtiden och i samhället kräver också att man hela tiden utvecklar och vidareutbildar sig, skapar nätverk och håller kontakter. Jag menar att det är ett konstprojekt i sig att driva en sådan verksamhet. Det är i hög grad ett osynligt arbete, som kan vara svårt att söka stöd för t ex hos kommun och landsting. Här vill man att föreningarna svarar mot specifika uppsatta mål och riktningar. Detta måste vi förhålla oss till och i viss mån styras av. 6

7 Fler aktörer innebär en bredare och mer diversifierad konstscen. Det i sig ökar viktigheten och verkar statushöjande för konsten i stort. För konstföreningarna borde samtidskonsten bli mer och mer intressant att arbeta med. Den är viktig med tanke på föryngring och nybildning, men också om man fokuserar mer på själva folkbildningen både inom föreningen och mot publiken. Fler aktörer som ser olika ut ger också en vidare verkan, vi agerar på delvis olika fält och når intresserade på ett brett område. Om man som vi, är ett galleri, så ser verksamheten annorlunda ut jämfört med om vi vore en arbetsplatskonstförening. Vår förening arbetar för att visa aktuell konst för allmänheten och i samband med det utveckla och utbilda också oss själva. Det är viktigt att alla känner sig välkomna, och att det finns möjlighet att lyssna på konstnärssamtal och träffa den konstnär som ställer ut. Vi arbetar också med föreläsningar och workshops och anser att vi tar ett stort pedagogiskt ansvar. Vi har också startat upp en satsning på ungdomar som heter Lillasyster. Vi vill nå och lära känna ungdomarna och att de lär sig hitta till oss och konsten. Projektet syftar till att ge ungdomar möjlighet att arbeta med arrangörskap och visa sin och andra ungdomars konst. Det är också ett mentorskap där konstintresserade ungdomar coachas av professionella konstnärer, samt erbjuds ett utbud av kurser och workshops. Galleri Syster har just gift sig med friteatergruppen, Teater Scratch i Luleå. Vi blev kära efter att ha arbetat tillsammans ett år med Genushjärta. Ett projekt som syftade till att vi ville lära känna varandra bättre och utifrån idén om att genusmedvetenhet och feminism är viktiga och är centralt i båda föreningarnas arbete. Giftemålet innebar också att vi flyttade ihop och in till stan. Vi är två initiativ som verkar i samma förhållandevis lilla stad. Vi behöver varandra, inte för våra ordinarie verksamheter, men för att som grupp hela tiden befinna oss i en dynamik där man med hjälp av varandra möjliggör att vi hela tiden försöker befinna oss i en föränderlig process. Tillsammans fortsätter vi att vidareutbilda och genusmedvetandegöra oss och utveckla delar av våra verksamheter som kanske inte är direkt knutna till vare sig galleri eller teater. Anja Persson för Galleri Syster, 7

8 Konstföreningen och publiken av Bodø kunstforening (NO) Hvordan kan man drive en profesjonell arena for kunsten som bygger på begrepene tradisjon, formidling og kvalitet? Bodø kunstforening ble grunnlagt av kunstnere og kunstinteresserte tilbake i 1946, og kunstforeningen har delvis vært styrt og drevet av kunstnerne i regionen. Den faglige interessegruppen for kunstnere og kunsthåndverkere i Bodø (FIG) har en sterk tilknytning til kunstforeninga, og har hatt flere årlige utstillinger i kunstforeninga. Som en del av utarbeidelsen av utstillingsprogrammet har Bodø kunstforening et kunstnerisk råd bestående av tre kunstnere fra FIG-gruppen. Dette er med på å opprettholde en høy kunstnerisk kvalitet i foreningens virksomhet, og gir en trygghet i at den kunsten som presenteres har et kvalitetsstempel. En representant for kunstnerne i regionen (og en vararepresentant) er også med i styret for kunstforeninga. Bodø Kunstforenings drift har alltid vært basert på publikumsrettede aktiviteter, hvor viktigheten av kunstformidling til barn og unge ble påpekt av kunstforeningas formann allerede i I perioden opprettet Bodø Kunstforening Pilotgalleriet (i samarbeid med Norsk Kulturråd og Bodø Kommune), hvor bl.a foreningens samling var med på å inspirere skoleelever. I dag er Bodø kunstforening det eneste ikke-kommersielle visningsstedet for visuell kunst i Bodø, den viktigste samarbeidspartneren til skolene i Bodø kommune når det gjelder prosjekter for Den Kulturelle Skolesekken (2-3 stk årlig) og formidling av visuell kunst bl.a. til studenter ved Universitetet i Nordland. Bodø kunstforening mottar ca. kr. 1 mill. NOK i støtte fra Bodø kommune årlig, men etter et budsjettkutt på kr f.o.m. 2012, og vi er tilbake på samme tilskuddssum som for 5 år siden. Bodø kunstforening har i løpet av de siste 20 årene opparbeidet seg et høyt ambisjonsnivå, og for å opprettholde dette nivået har man siden 1997 hatt kunstfaglig personale. Pr. i dag er det ansatt en daglig leder i 80% stilling og en kunstnerisk ansvarlig i 50% stilling, totalt 130 %, med høy kunstfaglig kompetanse og formidlingskompetanse. I tillegg kommer helge-/sommervakter og en stor gruppe frivillige i styret, galleriutvalget, utstillingsutvalget, kunstnerisk råd osv. Bodø kunstforening har en solid samling på ca. 628 kunstverk, hvor samlingen er bygget opp over tid gjennom innkjøp og gaver, samt donasjoner (Ellingsensamlingen på 322 kunstverk). Mange av kunstverkene er kjøpt inn fra Den Nordnorske Kunstutstilling, en utstilling som Bodø kunstforening selv eier og administrerer, hvor samlingen gir et unikt innblikk i Nordnorsk kunst gjennom snart 70 år. Et utvalg av kunstverkene er tilgjengelig for publikum ved årlige utstillinger og formidling til skolene og via utleie til samarbeidspartnere. Få visningssteder i Bodø-området og gode utstillingslokaler (totalt 300 m2, inkl. Blackbox) og utstillingsprogrammene de siste årene (ca. 15 utstillinger) har vært på grensen til den kapasitet kunstforeninga har. Det holde kunstnersamtaler, foredrag om kunst eller kunstnerpresentasjoner ved utstillingsåpninger. Det årlige besøkstallet (siden 2011) ligger på ca publikummere inkl. formidling for Den Kulturelle Skolesekken. Den Nordnorske Kunstutstilling som vises på visningssteder i de tre nordligste fylkene hvert år (siden 1946), og denne utstillingen har ca besøkende hvert år. 8

9 I Norge er det nå flere kunstinstitusjoner som endrer navn fra kunstforening til Kunsthall, og med dette endrer de fleste også driftsmodell. Tanken med å endre navn og karakter har også slått oss, men enn så lenge er det flere elementer som er en del av vår identitet som kunstforening, og som er til vår fordel. Spørsmålene dreier seg bl.a. om det er nødvendig å endre karakter eller endre navn eller endre noe i det hele tatt for å være aktuell for et kunstinteressert publikum? Hvordan kan vi bruke vår kunstarena for å skape kunstinteresse blant publikum? Hva ER vi og hva kan vi som kunstforening VÆRE for publikum? Hvordan kan vi fortsette å holde på kunstforenings-begrepet, og fortsatt være en vital og aktuell institusjon? Men kunstforeningen trenger også en endring, en fornyelse og nytenkning for å få en mer samtidsaktuell betydning, for å nå frem til et nytt og utvidet publikum. Arenautvikling er et av de viktigste begrepene i dagens kunstarena, i alle fall i Nord-Norge, hvor Fylkeskommunen i Nordland startet en ny tilskuddsordning i 2012 for arenautvikling, hvor formålene er å høyne kvalitet på visningsstedene og sørge for at Nordland skal ha vitale og profesjonelle fagmiljøer og institusjoner for visuell kunst. I 2013 mottar Bodø kunstforening kr NOK fra denne tilskuddsordningen til utbedring av lys- og lydforhold i utstillingsrommene. Bodø kunstforening har nettopp avsluttet en ny strategi- og handlingsplan, for å se hvilke grep som må til for å være aktuell på den visuelle kunstarenaen og for å nå ut til et nytt publikum. Bodø kunstforening vil de neste fire årene gjennomføre flere tiltak for å heve profesjonaliteten gjennom økt faglig personale bl.a. ved oppretting av en aspirantstilling, videreutvikle Den Nordnorske Kunstutstilling og i hht arenautvikling, noe som kan gjøre visningsrommene mer fleksible. Det er ønsker om å kunne produsere flere utstillinger fra egen samling, som skal brukes i formidlingssammenheng (to utstillinger 2013). I tillegg ønsker Bodø kunstforening å kunne være en arena for unge kunstnere fra regionen til å samarbeide med kunstforeningen om ulike prosjekt. Det vil også være ønskelig å kunne kuratere flere utstillinger selv, men samtidig også kunne presentere andre typer utstillinger og happenings. Målet er å være blant de 20 beste i Norge på formidling av kunst, og innen 2016 skal BKF forsterke sin rolle blant de viktigste formidlerne innen det visuelle kunstfeltet. Dette gjøres gjennom tre strategier 1) rolleutvikling, formidling og faglighet 2) utvikle visningsrom 3) arrangement og produksjoner. Etter en grundig utarbeidelse av strategiplaner for de neste 4 årene, er Bodø kunstforening langt på vei til å finne en måte å drive en kunstforening på som absolutt kan gjøre seg gjeldende i tiden fremover. Hvordan kan Bodø kunstforenings driftsmåte brukes av andre kunstforeninger? Det handler først og fremst om å kjenne sin identitet, se på de mulighetene man har i sine visningsrom og anvendelse av faglig kompetanse (egen eller leie inn kompetanse), satse på formidling, i tillegg til samarbeid med andre organisasjoner eller kommunale instanser og se muligheter for økt økonomisk støtte. Therese Kristin Tokle, daglig leder, Bodø kunstforening 9

10 Konstföreningens identitet av Mariagerfjord Kunstforening (DK) Traditionen for kunstforeninger i Norden er udsprunget af behov i større og mindre bysamfund for at møde kunst og formidle denne. De ældste kunstforeninger er fra midten af 1800 tallet og et udtryk for det overvejende nationalliberale borgerskabets ønske om og vilje til at styre væsentlige dele af samfundslivet. Mange af disse initiativer blev grundlaget for nutidens kunstmuseer. Sådan er det også blevet i Hobro. Med 100 års forsinkelse. Kunstforeningen blev etableret i 1946 som Hobro Kunstforening og udstillede i en årrække fra tid til anden på det hedengangne Grand Hotel. Da byen i 1962 fik sit nye gymnasium blev det til en række fine weekendudstillinger i løbet af året. Senere flyttede udstillingerne til byens bibliotek med længerevarende udstillinger. Sådan gik de første 40 år. I 1980 måtte byens bryggeri lukke. Hobro kommune købte hele det gamle kompleks, som var nedslidt, men som også var den sidste bevarede købmandsgård i byen og et smukt eksempel på den tidlige industrialisering i provinsen. Bies Bryggeri var samtidig landets ældste bryggeri grundlagt i 1841 seks år før Carlsberg. Det var nok værd at værne om. I dag er kunstforeningen en del af bryggeriets historie. I henholdsvis 1986 og 1987 arrangerede Hobro Kunstsamling 2 store udstillinger i det 5 etagers store bryghus. Det gik godt, indtil brandmyndigheder forbød brug af de øverste etager. Huset stod tomt, og så rykkede kunstforeningen ind i den underste etage på kvm. Den nye biblioteksfløj er bygget direkte op ad muren til bryghuset, så det var bare at slå hul i muren og sætte en dør i. Det sørgede kulturudvalgsformanden for. Hun er stadig medlem af kunstforeningens bestyrelse. Dette hul i muren kom til at betyde et nyt liv med store muligheder for kunstforeningen. Lokalerne var i første omgang tænkt som udstillingslokaler for alle, og i et par år havde vi en fornøjelig konkurrence med kaninavlerforeningen og andre seriøse foreninger. Men kun et par år. Herefter fik kunstforeningen hævd på lokalerne, som siden har haft kunstudstillinger hele året. I starten 12 udstillinger. I dag 6 udstillinger. Men vi er heldigvis ikke alene om kunsten. Hobro Kunstsamling blev etableret i 1975 som en selvejende institution. Igennem årene har kunstsamlingen systematisk erhvervet kunst fra ca. 30 af landets førende kunstnere fortrinsvis fra kunstnersammenslutningerne Grønningen, Koloristerne, Corner og Den Frie. Mange skulpturer er blevet opstillet i det offentlige rum og billedkunsten gør gavn i talrige institutioner. Sådan er det stadigvæk, men samlingen havde efterhånden et omfang, som nødvendiggjorde et større udstillingssted. Et museum. I årene blev hele bryghuset derfor renoveret og ombygget til et egentligt kunstmuseum på i alt 1015 kvm. Bryghuset er siden 1857 blevet udvidet flere gange på den måde, at der er lagt den ene etage oven på den anden, derfor fik museet navnet Kunstetagerne. Senere er kommet magasin til i en sidefløj, ligesom der i bryggerens smukke og fredede 10 værelses lejlighed er oprettet et arkiv for moderne møbelkunst og design Rud Thygesen Arkivet. 10

11 I august 2004 kunne borgmesteren overrække nøglerne til bryghuset til kunstsamlingen og kunstforeningen. Siden har vi udstillet sammen. Principielt har vi delt huset mellem os på den måde, at kunstforeningen fortsat disponerer over underste etage til skiftende udstillinger, men de øvrige 3 etager plus en sidefløj semipermanent huser dele af kunstsamlingen. Efter behov har både kunstsamlingen og kunstforeningen brugt hele huset til specielle udstillinger. Samarbejdet fungerer godt, måske takket være tilsigtet personsammenfald i de 2 bestyrelser. I 2014 er det 10 år siden, det gamle bryghus blev ombygget til kunsthus, og vi er nu gået i gang med for alvor at se på fremtiden. Indtil videre vil vi bibeholde de 3 institutioner, altså Hobro Kunstsamling, Mariagerfjord Kunstforening og Rud Thygesen Arkivet som selvstændige enheder, men det organisatoriske og udstillingsmæssige samarbejde styrkes. Takket være en bevilling fra Mariagerfjord kommune kan vi fra i år ansætte en kunstfaglig medarbejder. I år og næste år på deltid og fra 2015 på fuld tid. Det bliver noget af en opgave for den nye medarbejder, som skal samarbejde udstillingsmæssigt med de 3 bestyrelser. Men nu prøver vi i et samarbejdende fællesskab. Det er altså i de fysiske og organisatoriske rammer, Mariagerfjord Kunstforening opererer. Lad os se på indholdet. Hobro Kunstforening var fra starten i 1946 medlem af Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger (stiftet i 1944) og har gennem årene haft mange fremragende vandreudstillinger herfra. I nogle år har SDK's udstillinger udgjort flertallet, så planlægningen af et års udstillinger bestod ofte i at vælge mellem de udstillinger, som blev tilbudt. Herudover har foreningen til enhver tid selv produceret udstillinger. Da SDK for en halv snes år siden ikke længere fik støtte fra Kulturministeriet, måtte antallet af vandreudstillinger reduceres kraftigt, og vi blev tvunget til selv at producere udstillingerne. En omstillingsproces, som blev til en positiv udvikling, men også et væsentligt merarbejde samt øgede udgifter. Det kræver meget at drive et kunstmuseum alene med frivillig arbejdskraft. Men det har vi så gjort og lært meget af. Foreningen producerer 6 udstillinger om året udelukkende med professionelle kunstnere - bort set fra en ucensureret BIE-nale (opkaldt efter brygmester Bie!) hvert andet år. Der samarbejdes med kunstsamlingen om store udstillinger, som fylder alle etagerne. Kunstnerne udvælges på baggrund af bestyrelsesmedlemmernes forslag. Der udgives katalog til alle udstillinger. Af yngre og mere ukendte fx: Dennis Seide og Peter Max-Jakobsen Af etablerede kunstnere: fx Poul Janus Ipsen, Pernille Kløvedal Helweg og Aka Høegh. Af mere kendte kunstnere fx: Svend Havsteen-Mikkelsen, Peter Brandes og Günter Grass. Sådan vil det nok i princippet være fremover, men vi ønsker i kontinuiteten at indbygge fornyelse. I september i år er afholdt et fremtidsseminar, hvor bestyrelsen sammen med 2 kunstnere, en tidligere museumsdirektør og den nyansatte kunstfaglige medarbejder har drøftet Kunstetagernes identitet og virksomhed. 11

12 En vigtig del af vores identitet er udstillinger med kunsthåndværk og design. Det startede egentligt ved et tilfælde. Min personlige store interesse for arkitektur og design fik mig i 2006 til at spørge dansk møbelkunsts grand old man arkitekten Rud Thygesen, om vi måtte lave en udstilling med noget af hans møbelkunst. Rud Thygesen svarede ved at give os navnene på et større antal markante danske møbelarkitekter og designere med en opfordring til at invitere disse til at udstille sammen med ham. Det blev i 2007 til en udstilling med 26 arkitekter og designere, hvis møbler, lamper og brugskunst fyldte hele huset. Vi satsede stort og inviterede direktøren for Danske Møbelproducenter lensgreven til Tranekær slot til at åbne udstillingen, som fra starten blev en succes. Det var en satsning både økonomisk og arbejdsmæssigt, men vi lærte meget og fik blod på tanden. Bl.a. lærte vi, at sådanne udstillinger kræver professionel rådgivning og hjælp på mange områder. Vi lærte også, at sådan en hjælp kunne vi godt få. Til den første udstilling stod 3 arkitekter os bi. Og i begrænset omfang fik vi fondsmidler og anden økonomisk støtte. To år senere arrangerede vi udstillingen Unika keramik. Form og idé. Kunstindustriets daværende direktør var så venlig at forestå udvælgelsen af 19 fremragende keramikere fra hele landet. Og vi fik den netop fratrådte direktør for Køge Skitsesamling til at være udstillingskurator. Igen fyldte vi hele huset og igen i spændende samspil med dele af den permanente samling. Økonomien var sikret med fondsmidler, pressen god og besøgstallet højt. Blandt de besøgende var Statens Kunstfond for Kunsthåndværk og Design, som præmierede en af de udstillende keramikere. Fra udstillingen var der i øvrigt et pænt salg. Nu følte vi, at vi havde fundet et område, som både er spændende og som profilerer kunstforeningen og dermed Kunstetagerne. Ideen i temaudstillingerne er at tage pulsen på det bedste inden for det pågældende område lige nu. Kvaliteten skal være i top og samtidig skal udstillingen repræsentere den vifte af mangfoldighed, som udfolder sig på området. I 2010 rakte kræfterne alene til en udstilling i underetagens kvm. Vi fik direktøren for Glasmuseet i Ebeltoft til at vælge 10 jyske glaskunstnere ud og lavede udstillingen Den skøre kunst, som viste studio glas i både klassiske og eksperimenterende former. Trods advarsler om, at vævekunst ikke var 'in' besluttede vi i 2011 at lave en stor væveudstilling, hvor hele huset igen skulle bruges. I tråd med tiden. VÆV 2011 blev den hidtil mest besøgte udstilling. Kurator var en af vore fineste gobelinvævere, som på smukkeste vis fulgte op på konceptet om at vise det bedste.18 vævere viste bredden i forskellige former og teknikker: gobelinvævning, mønstre/bindinger, gulvtæpper, Jaquarsvæv samt alternative materialer og former.. Frivillige havde tømret specielle podier, fået avancerede edb programmer til at fungere, ændret på belysningen o.s.v. Igen var Statens Kunstfonds udvalg på området på besøg og købte pænt ind, ligesom Ny Carlsbergfondet gjorde det. Til stor glæde for kunstforeningen, valget Statens Kunstfond også at præmiere Mariagerfjord Kunstforening for Store udstillinger, hvortil kunstforeningen i alle tilfælde har entreret med professionelle kuratorer. Udstillingerne er alle glimrende formidlet, ikke mindst i kraft af velredigerede og oplysende kataloger. Alle udstillinger har været af museumskvalitet. Ud over glæden ved de kr. var der også lidt stolthed og tro på, at vi skulle fortsætte med disse udstillinger, Som det 5. område inden for kunsthåndværk og design valgte vi i 2013 at lave en smykkeudstilling. Igen var det den i mellemtiden pensionerede direktør for Kunstindustrimuseet, som stod os bi. 12

13 Denne gang sammen med oldermanden i Kjøbenhavns Guldsmedelaug. Udstillingen fik titlen Det Unikke Danske Smykke med et ønske om at vise alsidigheden i dansk smykkekunst.. 21 smykkekunstnere deltog, hver med 3 smykker - 2 nye og 1 lidt ældre for at antyde historik. En særdeles erfaren udstillingsarkitekt blev hyret til den i virkeligheden ret krævende opgave, det er at udstille små kunstværker. Hun designede en ganske spektakulær montre-opstilling, som i den grad fremhævede smykkerne. Igen var Statens Kunstfonds udvalg for Kunsthåndværk og Design på besøg, købte ind af 3 kunstnere og præmierede en 4. Udstillingen er velegnet til at vises andre steder såvel i Danmark som i udlandet. Det er et område, vi har gjort for lidt ud af, og som skal udvikles. Arrangørerne af denne spændende konference har valgt at præsentere mit indlæg som handlende om identitet og om at finde en niche. Det har jeg så prøvet på uden at sætte kunstforeningen ind i en niche. Tvært imod er en del af vores identitet skabt fra en fremskudt position. Erfaringerne med at dyrke et specielt område kan fint anvendes af andre kunstforeninger. Vi har med held vist en del udstillinger med grønlandsk kunst, ligesom også færøsk kunst har været på plakaten. Vi kunne have dyrket et af de områder mere intensivt, ligesom vi kunne have dyrket videokunst, betonarkitektur, fotokunst eller ung kunst fra Berlin. Men det blev altså kunsthåndværk og design, som er blevet en del af kunstforeningens identitet. Vi har lært, at det er nødvendigt med hjælp fra professionelle i klar erkendelse af, at vi i bestyrelsen ikke har tilstrækkelig ekspertise til at lave en udstilling af tilstrækkelig høj kvalitet. Vi har derfor benytter os af de gode kontakter, vi har. Erfaringen er, at der inden for de fleste områder er professionelle, som gerne vil hjælpe med viden og yderligere kontakter, fordi de pågældende brænder for deres område og kun er glade for, at andre viser interesse for det. Mange døre åbner sig på dén måde. Man lærer af det. Kunstforeningen udvikler sig i dette utroligt spændende samspil. For at kunne fortsætte på kvalificeret vis vil vi fremover at lave en planlægning, som rækker flere år ind i fremtiden. Det er nødvendigt for at have en linje og sammenhæng, for at kunne finansiere udstillingerne og for at kunne samarbejde med andre udstillingssteder. Måske skal SDK til også at koordinere udstillingsvirksomhed i Danmark som supplement at lave vandreudstillinger. På den måde kan kunstforeningernes bedste udstillinger sendes videre. Og måske skulle vi på nordisk plan i højere grad se på udveksling af udstillinger. Søren C Olesen 13

14 Konstföreningens lokala roll av Sørum Kunstforening (NO) Innledning Presentasjon av meg: Driver egen revisjonspraksis og jobber som kunstner. Har ledet Sørum Kunstforening i 1,5 år og tok kuratorutdannelsen ved Høyskolen i Telemark forrige år. Takke for muligheten til å delta på konferansen. Bakgrunn Skal prate om min erfaring med å ta over som leder for en liten kunstforening med få medlemmer av eldre årgang for 1,5 år siden, og veien frem til (og er fortsatt pågående) å etablere Sørum Kunstforening som en viktig arena i lokalsamfunnet som skaper engasjement og interesse hos både utøvende kunstnere og publikum. Jeg skal fortelle om hvilke grep vi har gjort som vi mener har vært vellykket i denne sammenheng. Sørum Kunstforening er drevet på frivillig basis og har ingen ansatte, og aktiviteten utøves av et aktivt styre. Det første jeg gjorde da jeg tok over som leder, var å finne engasjerte mennesker med ulik kompetanse til å sitte i styret sammen med meg vi er totalt 5 personer. Sørum kommune er en liten kommune med 16tusen innbyggere, som ligger ca 4 mil nord for Oslo. Det finnes ingen kunstgalleri i kommunen utover kunstforeningens. Presentasjon av problemstilling Hvordan kan kunstforeningen være en arena for å fremme kvalitativ god kunst, og hvilke hensyn og grep kan den utøvende kurator ta om målet er å skape engasjement og interesse i lokalsamfunnet? Kunstforeningens demokratiske og ikke-kommersielle rolle gir mange muligheter for å skape engasjement og interesse slik at kunstforeningen blir en viktig arena for både utøvende kunstnere og publikum Beskrivelse av prosjektet/ideen Den lokale kunstforeningen kan ta mange roller avhengig av hvilket ståsted en ønsker. Vi i Sørum Kunstforening er opptatt av at den lokale kunstforeningen skal være synlig og aktiv i lokalmiljøet, og at utstillinger som tilbys skal være preget av kvalitet. Kvalitet er viktig, både for at publikum skal oppleve at kunstforeningen har noe å tilby, og for at amatørkunstnere skal ha noe å strekke seg etter. Samtidig ønsker vi å engasjere publikum og tilby et variert program som engasjerer, ikke minst for å opprettholde vårt livsgrunnlag som hovedsakelig er medlemskontingenten. 14

15 Kunstforeningen er også en fin arena for nye kuratorer for å praktisere kuratoroppgaven, i forhold til valg av kunstnere og kunstverk, sammenstille verk og presentere dem på en best mulig måte, samt produsere tekst om kunstner og kunstnerskapet som gjøres tilgjengelig for publikum Dette gir god erfaring og praksis for uetablerte og nyutdannede kuratorer. Hvordan få til kvalitet i tilbudet og engasjement blant publikum? Vår erfaring er at å kombinere aktiviteter og samarbeide med andre kulturtilbydere er en måte å øke publikums engasjement på. De siste 5 år har jeg fungert som kurator for en kollektiv kunstutstilling under Sørum Festivalen - en årlig kulturfestival i Sørum Kommunen. I 2013 ble denne utstillingen lagt inn i Sørum Kunstforening. Erfaringen etter disse 6 årene, er at en slik fast utstilling har blitt en ønsket tradisjon og publikums tilstrømning øker for hvert år, og det samme har omsetningen. Kunstutstillingen er en salgsutstilling, og således også en kommersiell arena for salg av kunstverk, som er viktig for de fleste kunstnere, publikum og kunstforeningen. I forbindelse med denne utstillingen har vi de tre siste årene arrangert en kunstkonkurranse for amatørkunstnere, der tre vinnere i hver sin kategori tilbys å stille ut sitt vinnerbidrag på den kollektiv kunstutstillingen under Festivalen. Dette har medført et stort engasjement blant amatørkunstnerne, og med en jury som innehar faglig kompetanse har vi kunne opprettholde et bra kvalitetsnivå. Kunstkonkurransen har også bidratt til at pressen har blitt interessert fordi nyhetsmomentet oppleves stort og avisoppslagene har blitt flere og større og generelt bidratt til økt oppmerksomhet lokalt om både kunstutstillingen og konkurransen som kunstforeningen arrangerer. Vi har også valgt å vise andre kunstneriske uttrykk som en del av den kollektive kunstutstillingen under festivalen. I selve utstillingslokalet, med kunsten på plass, arrangerte vi år en intimkonsert med GisleBørgeStyveTrio for 140 publikummere. Dette ble en ubetinget suksess, og dro et nytt publikum til utstillingslokalet I tillegg inviterte vi bla. det lokale barne- og ungdomsteateret som vist utdrag fra Musikalen Annie i utstillingslokalet, lokale artister har bidratt med sangfremføring, samt skuespiller som fremførte en kjent monolog fra et historisk spel i kommunene; SkanseSpelet. På denne måten skapte vi en arena for å vise andre kunstneriske uttrykk, og bidro samtidig til markedsføring av andre arrangementer i kommunen Vår erfaring er at å tilby et variert kulturtilbud på ett sted skaper også et engasjement blant et bredere lag av lokalbefolkningen, og bidrar til en økt fellesskapsfølelse, samt lokal identitet og samhørighet. Avslutning; Hvorfor viktig i denne sammenhengen Lokale arenaer for å vise kunst med kvalitet er viktig, det bidrar til å bygge felleskap og identitet. Det å tilby kunstneriske opplevelser i et lokalmiljø bidrar til «å få kunsten ut til folket» og medfører økt deltagelse av lokalbefolkningen, ganske enkelt fordi terskelen for å delta blir lavere når reiseveien blir kortere. Å kombinere ulike kulturtilbud engasjerer også bredere i lokalbefolkningen. Vår erfaring med å løfte frem ukjente amatørkunstnere i en kunstutstilling av høy kvalitet skaper et stort engasjement lokalt, både hos kunstnere, publikum og pressen, som viker motiverende. Sissel Aurland, leder Sørum Kunstforening 15

16 Den nya konstföreningen av Minibar Artist Space (SE) Minibar Artist Space startades hösten 2011 och fungerar som ett undersökande samtidskonstprojekt med en gallerilokal i Vasastan, Stockholm som fysisk utgångspunkt. Projektet drivs som en ideell förening av konstnärerna Malin Henningsson, Sofia M. Westin och Anna Sagström. Initiativtagarna har alla en Masterexamen från Konstfack och är nu baserade och verksamma på olika platser inom den nationella och internationella konstscenen. Under de första två åren har ett trettiotal konstnärskap presenterats och marknadsförts genom olika utställningar och projekt. Konstnärer, poeter, musiker, designers och författare från Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och övriga Europa har genom de olika projektens utformning deltagit i många former av interdisciplinära, multinationella och interkulturella samarbeten och initiativet har vuxit fram som en välbehövd plattform, mötesplats och diskussionsforum för unga konstnärer idag. Trots projektets ringa ålder har redan den stora mängden besökare, alla samarbetspartners och utställare tillsammans hjälpt till att göra Minibar en av de viktigaste oberoende rösterna i Stockholms gallerivärld (vid årets höstöppning i augusti hade vi ca 200 besökare på plats i galleriet på Hälsingegatan). Majoriteten av de konstnärer vi arbetar aktivt med är under 35 år och delar ofta vår vision om att utmana hierarkier i konst- och utställningsvärlden genom att fokusera på nya sätt att samarbeta och framförallt att skapa nätverk. Kollektivet är en av grundbultarna i Minibars filosofi och projektet drivs helt ickekommersiellt och utan vinstkrav där alla medel går direkt tillbaka till att utöka verksamheten för att så många som möjligt ska få ta del av och vara en del av initiativet. Minibar har varit en konstförening sedan 2012, och utan möjligheten att söka utställningsersättning till de hårt arbetande konstnärerna hade många av utställningarna inte varit möjliga att genomföra. Ett exempel är utställningen som öppnade i augusti 2012, då vi presenterade ett nyproducerat verk av konstnären Ebba Bohlin, där hon skapade en episk ljus- och ljudinstallation som helt tog över rummet och gatan till besökarnas stora förtjusning, helt utan objekt i rummet att sätta en prislapp på - något som hade varit omöjligt på de flesta andra kommersiella gallerier i området som hade höstöppning samma kväll. Då hade vi även en inbjuden författare, Monica Aasprong från Norge, som bidrog med en nyproducerad text specifikt för projektet vilken besökarna utan kostnad kunde ta med sig hem i form av en trycksak samt även ta del av på vår hemsida. En av våra viktigaste uppgifter har sedan starten varit att hitta nya sätt att presentera och distribuera ung svensk samtidskonst för en större publik i Europa och världen, och på samma gång presentera nya intressanta svenska och internationella konstnärskap i Stockholm. Genom att kombinera en stark lokal närvaro med ett internationellt program arbetar vi för att luckra upp cementerade gränser mellan nationer, konstformer, ekonomiska strukturer och konstkonsumenter, och istället verka för ett mer lukrativt arbetsklimat för unga svenska konstnärer i synnerhet och branschen i allmänhet. Konstnärlig kvalitet borde inte dömas efter ekonomiska resurser, och vi som driver Minibar arbetar hårt för att skapa en seriös verksamhet med stark integritet som ger de presenterade projekten och individuella konstnärskap samma möjligheter att vara lika betydelsefulla och tongivande som de projekt som presenteras av etablerade institutioner med stora budgetar. Hur kan man som ung konstnär bibehålla integritet och makt över sitt konstnärskap samtidigt som man får möjlighet att presentera det för en stor publik, och hur kan man som oetablerad konstnär 16

17 marknadsföra sitt konstnärskap i övriga Europa och på den internationella konstscenen? Som unga kvinnliga konstnärer känns detta som en extra relevant fråga för oss. Vi anser att det är av stor vikt att vi hjälper till att skapa starka multinationella och interkulturella nätverk mellan konstnärer i olika länder i liknande positioner. Att bjuda in samarbetspartners till galleriet i Stockholm från så skilda länder som Island, Storbritannien, Ryssland och USA, blandat med svenska lokala konstnärer, är ett sätt. Att aktivt använda internet som en distributions- och marknadsföringskanal är ett annat. Det som framförallt genomsyrar Minibars verksamhet är nödvändigheten i att tänka nytt och utanför ramarna, speciellt när projektet har extremt limiterade ekonomiska resurser. Detta är något som också syns i hur vi fungerar som konstförening och vad vi anser att framtidens konstförening kan ha för roll och funktion. Under 2014 kommer Minibar presentera flera unga svenska konstnärskap inte bara i lokalen på Hälsingegatan i Stockholm utan även utanför Sveriges gränser, samt föra samtal om vad som händer på den unga svenska konstscenen och vad det är som driver Minibar projektet framåt. Detta för att på ett långsiktigt vis fundera kring möjliga intereuropeiska distributionskanaler och samverkande ickekommersiella ekonomiska system. (Ett tema som vi började behandla redan under våren med den brittiska konstnären Amy Stephens uppskattade föreläsning på Konstfack, anordnad av Minibar och öppen för allmänheten.) De tre ansvariga för Minibars program är alla kvinnor mellan 28 och 32 år. Initiativtagarna är väl medvetna om den segregerade och hierarkiska situationen inom många konstitutioner och ser Minibar som en viktig aktör i arbetet med att balansera (och diskutera) den skeva maktfördelning som finns. Majoriteten av de konstnärer projektet samarbetat med hittills har varit kvinnor och i framtiden arbetar vi målmedvetet med att också stärka detta. Då Minibar även lägger fokus vid att vara ett oberoende och icke-kommersiellt initiativ är initiativtagarna väl medvetna om ekonomiska strukturer. Programmet som presenteras är alltid helt gratis, både materialet som produceras i samband med utställningar (texter, trycksaker osv.) och det material som distribueras via hemsidan. Grundarna av projektet är alla tre födda och uppväxta i mindre orter utanför Stockholm, vilket ger en lyhördhet och känsla för kultur utanför innerstan eller andra stora europeiska städer, samt har en grundläggande lyhördhet inför klasstrukturer och utanförskap. En av Minibars många framtidsvisioner är att som konstförening och konstnärsdrivet projektrum inspirera och uppmuntra till skapandet av liknande initiativ. Alla som någon gång avslutat en konstnärlig utbildning känner till den utsatthet och osäkerhet man som nyutexaminerad befinner sig i och det stora behovet av en kontext och en mötesplats. Om man ser till antalet ökande utställningsförfrågningar och besökare som Minibar konstant får, är det uppenbart att det behövs fler liknande initiativ som kan fungera både som språngbräda, distributionskanal, utbildningsplattform samt som ett forum för diskussion, och vi tror att framtidens konstförening kan ha just den rollen. Sofia M. Westin, Minibar 17

18 Konstföreningens betydelse för konstlivet i Värmland av Sveriges Konstföreningar distrikt Värmland (SE) I slutet av 40-talet bildades många konstföreningar i Sverige och övriga Norden. Värmland låg väl framme i denna utveckling. När gränserna öppnades efter andra världskriget var intresset stort och uppdämt för den moderna europeiska bildkonsten. Längtan efter nya intryck bottnade också i yttrandefrihet och demokratiska rättigheter. Något som alltjämt är och ska vara grunden för fritt konstnärligt skapande. Det ska också ses som en demokratisk rättighet att visa och ställa ut bildkonst och konsthantverk för allmänheten. Medborgarna har därigenom möjlighet att ta del av en mångfald uttryckssätt, tolkningar, nya tankar och idéer. Att skapa ändamålsenliga lokaler för visning av bildkonst kan jämföras med det självklara att film- teater- och danskonst samt litteratur har tillgång till väl anpassade offentliga rum. I Värmland finns 16 kommuner, varav 3 har kommunala konstmuséer (Arvika, Karlstad, Kristinehamn). 14 allmänna konstföreningar är relativt jämnt utspridda i hela regionen. 12 föreningar disponerar egen utställningslokal i repektive kommun. 9 lokaler ligger centralt i en tätort, som också är centralort för kommunen. 4 ligger i utkanten av tätorten. Konsthallens storlek varierar från 80 till 250 kvm och takhöjden från 2,3 6 m. Förutsättningarna för att visa konst för allmänheten varierar således kraftigt. Detta gäller även antalet utställningar per förening och år. Ett stort ansvar vilar på varje förening att spegla vår samtidskonst med en mångfald uttryckssätt, material och tekniker. Arvika Konstförening Arvika konsthall kom till 1973 genom samarbete mellan Arvika kommun, Arvika konstföreningar och konstnärerna. Konstföreningens lokaler är inrymda i en centralt belägen kulturminnesmärkt f.d. bankbyggnad i jugendstil från Det största rummet har fem höga fönster som ger ett mycket bra dagsljus. Det andra rummet intill har mindre fönster och är beroende av konstljus. I angränsande lokaler finns Bildskolan Pilen där barn och ungdom ges tillfälle till konstnärligt skapande. Även Konstnärernas Kollektivverkstad med utrustning för grafikarbete har utrymmen här. Konstföreningen arrangerar 10 utställningar per år i 3-veckors perioder. En sommarutställning pågår i 8 veckor. Tack vare det centrala läget kan skolelever komma till utställningarna med bildlärare. Arvikabor och ett stort antal turister har också lätt att nå konsthallen i närheten av stadens torg. Konstföreningen visar växelvis bildkonst och konsthantverk oftast med 2-3 utställare. Närheten till Norge resulterar varje år i minst en utställning med bildkonst eller konsthantverk därirån. Flera konstföreningar i Värmland bör kunna inspireras till kontakter med norska konstnärer. Ett av rummen har en flygel och passar bra för konserter. En välkänd lokal jazzgrupp spelar här varje år. Även dansföreställningar skulle här kunna arrangeras i samarbete med t.ex. Dans i Värmland. Eftersom konsthallen ligger i Arvika centrum på gångavstånd till grundskola och gymnasium kan visningar för skolgrupper äga rum under ordinarie undervisningstid. Arvika kf. har bra möjligheter till detta med två bildlärare i styrelsen. Nedre Fryksdals Konstförening i Sunne Utanför Sunne centrum ligger Sundbergs Gård som på 90-talet omvandlat sin ladugård till ett kulturhus med kafé. Nedre Fryksdals Konstförening använder en del av ett f.d. kostall för vår- och höstsa- 18

19 long. Konsthallen är 10x12 m med nya spotlights. Fem fönster kan täckas med skivor för att öka väggytan. Ytterligare en f.d. stalldel finns att tillgå för större utställningar och fester. Här finns också en flygel som används vid konserter. Enskilda konstnärer kan hyra lokalerna av en stiftelse under hela året. Det innebär att Sundsbergs Gård har ca 12 utställningar per år. Alldeles intill ligger Hotell Selma Lagerlöf och ett kort stycke bort ett av Sveriges största SPA-hotell. Sunne ligger mitt i Värmland och är en mycket attraktiv turistort även för norrmän med bl.a. en stor populär husvagnspark och stugby på nära gångavstånd från Sundsbergs Gård. Möjlighet att ställa ut och se bildkonst och konsthantverk med god kvalité i denna byggnad och köping är av stor betydelse för alla besökare och konstnärer. Den omvandlade f.d. ladugården är lätt tillgänglig för handikappade utan trappor i bottenplanet. I byggnaden finns också en textilkammare och tandläkarmuseum samt på området ett gårds- och skogsmuseum. Norra Värmlands Konstförening i Torsby I ett stort f.d. höloft i Prostgårdslagårn i Torsby inryms en konst- och musikhall. Dagtid infaller ett vackert dagsljus genom sex takfönster och tre spröjsade gavelfönster. Ombyggnaden skedde på kommunalt initiativ på 60-talet. Resultatet har blivit ett tvåvånings kulturhus i vitputsad sten med hiss och wc även för handikappade. Huset hyrs ut till möten och föreningar. Nya väggar och spotlights i konsthallen har förbättrat exponeringen av konstverk. Hallen är luftig med 6 m. takhöjd till nock. Här finns också en flygel som används vid konserter arrangerade av Torsby Kammarmusikförening. Lokalen kan också användas för dansföreställningar. Som tätorten Torsbys enda ändamålsenliga utställningslokal är det viktigt att här ställa ut all slags bildkonst och konsthantverk med hög kvalité för studium av allmänheten och inte minst skolelever. Hittills sker detta två gånger per år i Norra Värmlands Konstförenings regi. Det är önskvärt att utställningsperioderna blir fler. Hagfors Konstförening I Hagfors stadshus källarplan har Hagfors konstförening sin konsthall på 9 x 9 m. Denna hyrs av kommunen för tre utställningar per år. Konsthallen har nyligen blivit 45 kvm mindre p.g.av stort behov av sammanträdesrum i ett trångbott stadshus. Hallen har egen ingång 1 trappa ner med hiss vardagar från stadshusentrén. Konstföreningen arrangerar vår- höst- och vintersalong i 2-veckors perioder. Det vanligaste är grupputställningar med teman med bildkonst under vår och höst samt konsthantverk på vintersalongen. Under årens lopp har teman varit t.ex. Musik och dans i konsten, Mat i konsten, Vatten i alla former och färger, Land och stad i konsten, Från slätt till fjäll, Människan i konsten, Konst från fyra världsdelar, Blomsterprakt, Hus och hem i konsten, Grafisk konst i Värmland, Djur i konsten, Växtverk i konsten. Hösten 2013 valdes temat Skogen i konsten. Strax före denna utställning debatterades livligt klimatförändringarna, utsläppsmålen och skogens betydelse på vår planet. Detta föranledde konstföreningen att exponera ett urval ledar- och debattartiklar som en del av utställningen. Konsthallen i stadshuset är den enda ändamålsenliga i Hagfors kommun och med närhet till Hagfors nybyggda storskola för alla stadier. Varje utställning visas för skolelever, föreningar, kommunpersonal mfl. Det är önskvärt att utöka antalet visningar även för företag. Föreningen arrangerar regelbundet konstresor inom Norden och övriga Europa. 19

20 Kulturföreningen Kulörta Lyktor i Filipstad I en 2-vånings f.d. kvarnbyggnad i sten från 1807 ryms Kulturföreningen Kulörta Lyktors två verksamheter: konstgalleri och Ferlinmuseet. Mycket tack vare stadens store kulturpersonlighet skalden Nils Ferlin kan föreningen också driva ett galleri med 11 utställningar per år. Här luktar fortfarande mjöl och lokalerna är mycket rustika med synliga träbjälkar och grovt trägolv. I bottenplanet ligger galleriet med ett fåtal små fönster, skärmväggar och huvudsakligen spotlightbelysning. Byggnaden ligger mitt i en välbevarad trähusbebyggelse från 1800-talet som bidrar till besöksintresset. Föreningen speglar växelvisdet lokala konstlivet med konstnärs- skap från övriga landet. Ett privat konstgalleri i närheten hjälper också till att öka antalet besökande. Föreningens mål är att utveckla Museet Kvarnen till att bli ett levande kulturcentrum i Filipstad. Föreningen Konst i Karlstad I centrala Karlstad ryms Föreningen Konst i Karlstad i en affärslokal med två större rum med högt i tak och bra dagsljus genom stora skyltfönster i söder. I 11 konstutställningar per år visas bildkonst från hela landet. Förhandsvisningar för medlemmarna arrangeras. Detta är en viktig aktivitet för föreningen för trivsel och kontakter. Galleriet är också samlingslokal för Konstrunda i Karlstad under en helg i oktober månad med ett 20-tal deltagare. (Forts. följer) Sammanfattning med möjlig utveckling för framtiden (Forts. följer. Till detta stycke bilägges också 23 samtalspunkter för möten med styrelser) Stefan Norén, distriktsordförande Sveriges Konstföreningar Värmland 20

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR KUNSKAPSSTADEN MALMÖ FÖRELIGGANDE RAPPORT ÄR EN SAMMANFATTNING av det löpande utvecklingsarbetet kring Malmö som kunskapsstad.

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline,

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline, Nyhedsbrev Arbejdet med app en fortsat side 2 Nyt system til bestilling af guidede ture side 3 Stort potentiale for lystfiskeri ved Skjern Å side 4 Et nærmere kig på hjemmesiden visitfegen side 5 Lokal

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Att. Københavns Kommune Hermed ansøgning om tilskud på 500.000 til afholdelse af Öresundsfestival 2013 Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Vision (på svensk) Att inom tre år bygga upp

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

THINK TANK Report SkanKomp Aktivitet 1.2 Kompetensmäklarutbildning Workshop 2 How to do 23-25 august 2011

THINK TANK Report SkanKomp Aktivitet 1.2 Kompetensmäklarutbildning Workshop 2 How to do 23-25 august 2011 THINK TANK Report SkanKomp Aktivitet 1.2 Kompetensmäklarutbildning Workshop 2 How to do 23-25 august 2011 info@groupsystems.com Raw data from the Think Tank sessions carried out on august 25 th 2011 Varberg,

Læs mere

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 1 INDLEDNING Öresundskomiteen blev etableret i 1993 og har gennem årene udviklet sig. Men formålet er det samme i dag som dengang: at

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

Den nordiske skolen fins den?

Den nordiske skolen fins den? Nikolaj Frydensbjerg Elf og Peter Kaspersen (red.) Den nordiske skolen fins den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag NOVUS FORLAG Den nordiske skolen fins den? Den nordiske skolen

Læs mere

Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Plenarmöte

Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Plenarmöte Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Lördagen den 20. augusti 2005 kl. 10:00 Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? (plenarmöte) Debattledare: Høyesteretsdommer

Læs mere

Bibliotekets besøg i Stockholm med Biblioteksledernetværket Oktober 2014.

Bibliotekets besøg i Stockholm med Biblioteksledernetværket Oktober 2014. Bibliotekets besøg i Stockholm med Biblioteksledernetværket Oktober 2014. Biblioteket Kongelige Tekniske Höjskola Velankommet til Stockholm mandag middag mødes vi foran biblioteket ved Kongelig Tekniske

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015

DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015 DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015 KURSKATALOG FÖR DÖVBLINDPERSONAL 2015 Utgiven av Nordens Välfärdscenter www.nordicwelfare.org maj 2015 Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson Grafisk produktion: Victoria

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl 9.00 11.30 Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Evaluering af Korta programmet

Evaluering af Korta programmet UFL-rapport Nr 2007:01 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Evaluering af Korta programmet En læreruddannelse på Göteborgs Universitet Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Arbejdsdokument. Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010

Arbejdsdokument. Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010 Arbejdsdokument Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Trollhättan Kommun. Rapport: Uppstartsworkshop aktivitet 1.1 Göteborg

Læs mere

Några aktuella böcker om barn/unga och media

Några aktuella böcker om barn/unga och media Ny litteratur 107 Några aktuella böcker om barn/unga och media Unge, medier og modernitet pejlinger i et foranderligt landskab Kirsten Drotner, København, Borgen, 1999, 279 p., (Skriftserie fra Center

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Faglig rapport for NordVu-projektet

Faglig rapport for NordVu-projektet Faglig rapport for NordVu-projektet projekt nr. 02036 Side 1 1 HOVEDKONKLUSION 4 2 BAGGRUND 5 3 FAGLIG SAMMENDRAG 6 3.1 PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER 7 4 TEST AF VÆRKTØJER 8 4.1 FØRSTE TESTFORLØB 9 4.2 ANDEN

Læs mere

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Referenten, dommer Lars Lindencrone Petersen, Danmark: Jeg har ikke tænkt mig slavisk at gennemgå det papir, der danner

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Color Chart 2015 - Facadebeklædning - Fasadekledning - Fasadbeklädnad. Feb 2015 2.105 DK, NO, SE

Color Chart 2015 - Facadebeklædning - Fasadekledning - Fasadbeklädnad. Feb 2015 2.105 DK, NO, SE Color Chart 2015 - Facadebeklædning - Fasadekledning - Fasadbeklädnad Feb 2015 2.105 DK, NO, SE [tectiva] Facadeplade af homogent gennemfarvet fibercement. Se produktdatablad eller prisliste for størrelser.

Læs mere

Børn, unge og medier

Børn, unge og medier Børn, unge og medier Nordiske forskningsperspektiver Redaktör Christa Lykke Christensen NORDICOM Nordicom informerar om medieforskning NORDICOMS uppgift är att sprida kunskap om medie- och kommunikationsforskningen

Læs mere

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013 Center for Politik og Organisation Politisk Service 13/12636 P f %M l»»l f f t^'-'fj Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK VI ARBEJDER FOR at være på forkant med formidling og produktion af den nyeste samtidskunst at etablere et 3-årigt

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN

FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN Kurt Klaudi Klausen og Per Selle (red.) FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN TANO og Jurist- og Økonomiforbundets Forlag Indhold Forord 11 Kapittel 1 Frivillig organisering i Norden 13 Kurt Klaudi Klausen og

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Prospekt. Florida A/S Deleboliger

Prospekt. Florida A/S Deleboliger Prospekt Florida A/S Deleboliger Fantastisk firma feriebolig mulighed Hvad er et køb af bolig som dele ejendom Man siger at en virksomheds vigstigste recurse er medarbejderne derfor skal de belønnes optimalt

Læs mere

Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde

Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde Opsamling fra seminaret afholdt den 14. december 2010 på Helsingborgs Konserthus

Læs mere

Kl. 10.00 Velkomst Mogens Kornbo formand for DFM netværk byder velkommen. Ordstyrer: Birgitte Dyrvig Carlsson, næstformand i DFM netværk

Kl. 10.00 Velkomst Mogens Kornbo formand for DFM netværk byder velkommen. Ordstyrer: Birgitte Dyrvig Carlsson, næstformand i DFM netværk Torsdag den 26. januar 2006 kl. 10.00 Kl. 10.00 Velkomst Mogens Kornbo formand for DFM netværk byder velkommen Ordstyrer: Kl. 10.15 Effektiv kvalitet i infrastruktur til facilitering af samfundet Jesper

Læs mere

Jørgen Grubbe Aina Knudsen Torhild Slåtto Sigrún Kristín Magnúsdóttir. Utdanning skaper utvikling. i utkantsområder syrjäseudut.

Jørgen Grubbe Aina Knudsen Torhild Slåtto Sigrún Kristín Magnúsdóttir. Utdanning skaper utvikling. i utkantsområder syrjäseudut. Hróbjartur Árnason Karin Berkö Tiina Front-Tammivirta Jørgen Grubbe Aina Knudsen Torhild Slåtto Sigrún Kristín Magnúsdóttir Utdanning skaper utvikling i glesbygden i glesbygden i utkantsområder syrjäseudut

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

Nordisk Højskolekonference

Nordisk Højskolekonference Nordisk Højskolekonference på Marjatta i Danmark den 8. til 10. august 2014 Den nordiske forberedelseskreds indbyder hjerteligt til en kort sommerkonference med temaet: Den imaginative tænkning 1 I forberedelseskredsen

Læs mere

Etik i markedsanalyse via Sociale Medier

Etik i markedsanalyse via Sociale Medier Etik i markedsanalyse via Sociale Medier IDÉ OG GENNEMFØRELSE SKISMA? Traditionel MR...a solution to a lack of information fokusgrupper f2f telefon (CATI) mystery shopping pen & paper etnografi offline

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

Referat. Deltagere. Afbud fra Gry Horne, Johansen, Vegvesen, Norge. Punkt

Referat. Deltagere. Afbud fra Gry Horne, Johansen, Vegvesen, Norge. Punkt Dato 27. marts 2015 Sagsbehandler Pia Brix Mail pbx@vd.dk Telefon Telefon Dokument DokNr Side 1/7 Referat Projekt Nortek om vejafmærkning, vegtavler (ROAD SIGNING) Emne Nordisk fælles fagnetværk Dato 24.

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person Nr. 1. Jan. - febr. - 2011 MITT ISLAND Veckoresa till Island sommaren 2011. Vi upplever valar, sprutande gejsrar, vattenfall och bad i varma källor. Detta har genom åren varit vår absolut populäraste resa,

Læs mere

klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne

klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne Tilmelding Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) arrangerer - i samarbejde med Københavns kommune og Sustainable Bussines

Læs mere

Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden

Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden Ingólfur V. Gíslason och Guðný Björk Eydal (red.) TemaNord 2010:595 Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden TemaNord 2010:595

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Till dig som är Rotarymedlem Läs SvD en månad för endast 49 kr

Till dig som är Rotarymedlem Läs SvD en månad för endast 49 kr Nr. 5. august - 2012 Till dig som är Rotarymedlem Läs SvD en månad för endast 49 kr Svenska Dagbladet ger bakgrund, analys och fördjupning inom nyheter, näringsliv och kultur. Varje dag. Vi nöjer oss inte

Læs mere

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Handlingsplan for støy Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Notat Trondheim Havn UDVIDELSE AF TRONDHEIM HAVN ORKANGER Handlingsplan vedrørende støjforhold 8. oktober 2014 Projekt nr. 217657-01

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

Landinspektøruddannelsen rekrutteringsudfordringen

Landinspektøruddannelsen rekrutteringsudfordringen [Prognosinstitutet beräknar att det årliga rekryteringsbehovet, trots svängningarna i antalet examinerade, under hela perioden fram till 2025 blir mindre än det årliga antal som examineras] [betyder det

Læs mere

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring .. STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) I ØKONOMI OG LEDELSE Samling 1 - Økonomi og økonomistyring Krav til regnskapsrapportering Hva er viktige tall å forholde seg til Budsjett og budsjettstyring Samling

Læs mere

Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie

Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie Rune JJ Brand Andreas Larsson Kandidatuppsats vt 2012 Handledare: Johan Bertlett Sammanfattning Syftet med denna studie var att

Læs mere

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com J O B Ö R E S U N D Ledernes Hovedorganisation, Ledarna og AS/3 ønsker med denne publikation at sætte fokus på nogle af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med det nye arbejdsmarked i Øresundsregionen.

Læs mere

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK Midtjylland NordDanmark Öresund Region Syddanmark Vejle Sjælland INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Midtjylland 3

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 22. maj 2015, København Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

& DATA METODE. Indhold i dette nummer: DDA Nyt nr. 94 2008. Persondataloven regler og praksis for god databehandlingsskik

& DATA METODE. Indhold i dette nummer: DDA Nyt nr. 94 2008. Persondataloven regler og praksis for god databehandlingsskik METODE & DATA Nr. 94 2008 Dan s k Data Ar k i v DDA Nyt nr. 94 2008 METODE & DATA Indhold i dette nummer: Persondataloven regler og praksis for god databehandlingsskik Att förena kvalitativa data och samhällsvetenskapliga

Læs mere

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Dagordning Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet ÅRSMAGASIN ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresunds - komiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Læs mere

Samarbete. Speed idé dating - 2011-11-25 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning

Samarbete. Speed idé dating - 2011-11-25 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Speed idé dating - 2011-11-25 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Samarbete Nätverk Kompetensmäklarutbildning Strategisk kompetensutveckling Följande personer vill samverka: Samarbete

Læs mere

Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit:

Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit: Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit: ViS Axxell FLD VUC IKVO IDAN MIMIR Sverige Finland Danmark Danmark Norge Island Island Projekt Frafald

Læs mere