Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö november 2013 Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll"

Transkript

1 Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö november 2013 Innehåll Distansutbildning på nätet... av Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg (SE)...2 Konstföreningen i förorten... av Brøndby Kunstforening (DK)...4 Konstföreningen som icke kommersiell plattform för samtidskonst... av Galleri Syster (SE)...6 Konstföreningen och publiken... av Bodø kunstforening (NO)...8 Konstföreningens identitet... av Mariagerfjord Kunstforening (DK) Konstföreningens lokala roll... av Sørum Kunstforening (NO) Den nya konstföreningen... av Minibar Artist Space (SE) Konstföreningens betydelse för konstlivet i Värmland... av Sveriges Konstföreningar distrikt Värmland (SE)

2 Distansutbildning på nätet av Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg (SE) Bakgrund Sveriges Konstföreningar Gävleborg (SKG) är ett av förbundets 25 distrikt och omfattar Gävleborgs län i södra Norrland med 18 anslutna konstföreningar, varav 6 arbetsplatsföreningar. Området är relativt glest befolkat och med stora geografiska avstånd mellan samhällena. Huvudorten, Gävle, ligger i länets södra del. För ett par år sedan byttes hela styrelsen ut och en omorientering av verksamheten har skett. I diskussionerna kring distriktets roll fastnade man för att satsa på bl.a. konstutbildning som ett huvudområde. Det är svårt för de enskilda konstföreningarna att själva mobilisera resurser för en kvalificerad utbildning. På många håll hade man efterfrågat kvalificerade föreläsare men utan framgång. Dessutom har Högskolan i Gävle upphört med sin utbildning i konstvetenskap. Inom styrelsen fanns erfarenhet av en mycket uppskattad föreläsare, som tidigare bl.a. ansvarat för den konstvetenskapliga kursen i Högskolan i Gävle, univ.lektor Jan O.M. Karlsson. Tanken föddes att utnyttja honom som föreläsare där hans föreläsningar skulle sändas ut som s.k. live streaming via Internet till de enskilda konstföreningarna i distriktet. För att kunna administrera en sådan kurs behövdes resurser utöver distriktsstyrelsen och kontakt togs under hösten 2012 med studieförbundet Sensus, med vilket Sveriges Konstföreningar centralt etablerat ett samarbete. Vi beslöt att de två första terminerna skulle omfatta Västerlandets konsthistoria med fem föreläsningar omfattande ca 4 tim. Inga prov eller tentamina sker och därmed kan inga akademiska poäng tillgodoräknas. Varje termin sker studiebesök under lärarledning på konstinstitutioner i Stockholm. Genomförande Efter att en överenskommelse hade träffats med föreläsaren och Sensus och en kostnadsberäkning gjorts kontaktades distriktets föreningar för att efterhöra intresset att delta i utbildningen. Kursavgiften fastställdes till 650 kr/ pers., vilket jämfört med liknande kurser inom studieförbund är mycket billigt. Gensvaret blev mycket positivt och utöver Gävle där föreläsningarna äger rum finns nu studiegrupper i Hofors, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal och Söderhamn. Förväntningarna var att få totalt deltagare. Resultatet blev att 167 personer deltagit! Distansutbildning är ju inget nytt men har vanligen skett med hjälp av videokonferensutrustning, som finns på större institutioner. Detta skulle medföra stora kostnader och mindre flexibilitet, medan vi ville ha ett enkelt, billigt system med hög tillgänglighet och stor flexibilitet. Tillsammans med Sensus, som även åtagit sig att ansvara för den tekniska delen, identifierades en mjukvara som kunde uppfylla dessa krav, Bambuser. Föreläsningarna skulle antingen kunna följas i grupp i distriktet eller via egen dator i realtid eller i efterhand, eftersom föreläsningarna läggs upp på en hemsida som skapats för kursen. De lokala föreningarna ansvarar för lokaler, förtäring, närvaroanteckningar etc. och utser för detta en studiele- 2

3 dare, som får stöd av Sensus. På de flesta orter har man kunnat hitta lämpliga lokaler till låga kostnader. Den tekniker som var tekniskt ansvarig för filmning, ljud etc. hade god erfarenhet av Bambuser. Dock blev det stora problem när den första föreläsningen startade bild och ljud hackade eller försvann. Dessa problem kvarstod även senare och slutligen bestämdes att överge tanken på live streaming. Nu filmas föreläsningarna och finns på hemsidan ett par dagar efter föreläsningen i Gävle. Det betyder att deltagarna utanför Gävle samlas senare för att följa föreläsningen. Orsaken till dessa problem med Bambuser är inte klarlagda men kan ha samband med att vi vill ha både en god bildkvalitet på konstverket som behandlas och läraren inklippt i bilden. Troligen är datamängden större än vad systemet klarar. Som kompensation har vi differentierat kursavgiften så att deltagarna utanför Gävle betalat 100 kr mindre. Vi erbjöd de som ville att lämna kursen men detta utnyttjades av endast ett fåtal. Även om live-streaming är idealet finns vissa fördelar med den metod som nu används man har t ex större flexibilitet att pausa och diskutera. Ekonomiskt var överenskommelsen att SKG står för lärarkostnaden medan Sensus svarar för administration, teknik och lokalen i Gävle. Kostnaden för den tekniska delen blev oväntat hög och har medfört att Sensus avsagt sig ansvaret för detta framöver. Det ekonomiska resultatet är ännu inte klart men troligen kommer distriktet att få ett visst överskott. Slutsatser och framtid Föreläsningsserien fortsätter hösten 2013 och planer finns även för ytterligare ett läsår kring den svenska och nordiska konsthistorien. Vi har medvetet valt att börja med den grundläggande konsthistorien för att senare gå vidare med samtidskonsten. Sensus har gjort en enkät bland kursens deltagare. Resultatet visar att man är mycket nöjd med kursens innehåll och föreläsaren. Även i övrigt är man övervägande positiv. Kursen har blivit en vitamininjektion i distriktet både vad gäller att få en lägereld att samlas kring och anslutning. Tack vare kursen har vi fått ytterligare en konstförening ansluten och flera nya medlemmar till existerande föreningar. Nu träffas många medlemmar flera gånger under en termin och har ett gemensamt ämne att diskutera. Distanskursen är inte bara en möjlighet för att erbjuda utbildning utan kan användas på många andra sätt det är helt enkelt en utmärkt kommunikationskanal till föreningar och medlemmar. Därför kommer vi att arbeta vidare på live-streaminglösningar och hoppas kunna erbjuda andra evenemang: Vernissager, föredrag, konstnärsbesök, konferenser m.m. Speciellt för andra distrikt med liknande strukturella förutsättningar bör metoden vara användbar. Vad gäller de konsthistoriska föreläsningarna är det viktigt att ha en föreläsare som kan attrahera intresset. Anders Norén, ordförande, Sveriges Konstföreningar Gävleborg 3

4 Konstföreningen i förorten av Brøndby Kunstforening (DK) Som tidligere anført har Brøndby Kunstforening hjemsted i en stor forstad vest for København. En kommune, kendt for store og forskelligtartede boligbyggerier til de mange tilflyttere fra såvel andre egne i Danmark som fra mange lande både før- og også nu. Allerede i 1967, da byggerierne var på sit højeste, dannede kunstinteresserede borgere Brøndby Kunstforening, som lever, har det godt, men som stadig må udvikle indhold og udtryk i en tid og en verden, som forandrer og som stiller nye krav til os. Foreningen består af en valgt bestyrelse- og ca medlemskaber, deraf en del skoler, kirker, biblioteker m.fl. Gennem bestyrelsens arbejde, research og samarbejde med kunstnerne sammensættes et udstillingsprogram, der betyder ny udstilling hver måned i to kulturhuse, som kunstforeningen har været medspiller til at få bygget- og som samtidig huser de øvrige aktiviteter, kunstforeningen er initiativtager eller medarrangør til. Derudover fungerer husene som teater, multimedierum, biblioteker, cafe, m.m. og er hjemsted for mange andre foreningers aktiviteter. Udgangspunkt for gode samarbejdsformer. Foruden foreningens udstillingsarbejde, musikarrangementer m.m. foretages der rejser til steder i landet, som har noget at byde, der kan inspirere - og som samtidig er steder, der ikke er totalt indlysende destinationer for medlemmerne. Det findes, selv i Danmark! Foreningens ide er - som Asger Jorns i sin tid - at udbrede kendskabet til oplevelsen af kunstens livsomfattende værdi og betydning, ikke mindst i det område af landet, hvor Brøndby er beliggende, så tæt på en hovedstad--og dog så anderledes. Vi har store kunstinstitutioner og museer i nærheden, men det viser sig, at en kunstforening kan noget, som er nyttigt i forhold til at være fødekæde og bindeled til mastodonterne. I Brøndby må man være fleksibel og genkendelig på samme tid. Det skal føles trygt at være medlem eller blive interesseret, måske provokeret - af de udstillinger og aktiviteter, vi bringer for dagen og på væggene. På vore udstillingssteder kan enhver komme lige ind fra gaden, se - spørge - oplives eller blive rasende. Finde oplysning, blive, eller gå uden at have oplevet noget. Og dog. Det er velkendt, at når der skiftes udstillig og væggene for en enkelt dag er tomme, fyldes rummene af reaktioner. "Hvor er vores billeder"???...det er nok den fineste bedømmelse, vi kan få!! Det er uvurderligt for de kunstnere, vi samarbejder med, at få disse reaktioner. At opleve, at der SKER noget for de mennesker, som besøger udstillingerne. Det er een af kunstforeningernes væsentligste betydning og pligt. Brøndby Kunstforening samarbejder, først og fremmest med de kunstnere, der er interesseret - og som vi interesserer os for. Deri ligger et stort, opsøgende arbejde for bestyrelsen. Når talen er på FREMTID - så dukker den hele tiden op gennem kunstnerne. Det bør gennemsyre foreningens arbejde at være vågen for, at netop kunstnerne har åbne sluser for den vej, verden drejer. De bedste kunstnere sanser alting længe førend politikerne- og alle vi andre.:...forholdet til klima, mediernes vældige udvikling og omklamring, krigene, kærlighedens vilkår. Menneskelivet. 4

5 Alt det kan bibringes gennem kunst. Det skal kunstforeningen tage imod, såvidt det kan lade sig gøre... Foreningerne kan arbejde hurtigere end de store institutioner, samtidig med, at unge kunstnere kan få en platform på vejen videre frem. Der er aldrig dømt ferie, hverken for kunstforeningsarbejde eller for kunstnere. Hvordan formidler vi alt dette? I Brøndby skrives der hver måned til medlemmerne - og på diverse netfora...der afholdes ferniseringer og samtaler med kunstnerne, udover foredrag og video-filmforevisninger. Samarbejdet med kunstnerne betyder gode aftaler og betingelser - ikke mindst med henblik på køb, både til udlånssamling for institutioner og til medlemmer på den årlige generalforsamling. Det er yderst vigtigt, at der også fremover samarbejdes med skoler og børneinstitutioner, som nemt kan besøge deres lokale forening.- eller få besøg. I Brøndby har vi tre male-tegnehold for alle i egnede lokaler. Der samarbejdes med mange andre foreninger og arrangeres såkaldte store kulturweekends, "Søndagsmatineér" med udvalgt musik til den aktuelle udstilling, ledsaget af kaffekagebord. Åbent for alle. og meget populært. som sagt før: Det skal føles trygt at komme - også uden egentlige forudsætninger, men med mulighed for forandring og nye tanker... Det må aldrig blive en lukket fest, selv om det kaldes en forening med betalende medlemmer, der på den måde støtter det kulturliv, som også støttes af Brøndby Kommune, der ser arbejdet som en stor værdi i netop den "globale landsby", som Brøndby er. A propos: Sidste år arrangeredes en stor udstilling med kunstnere fra store dele af verden med titlern "Global village". Det blev en succes, vi gentager i år. Med nye kunstnere. Alle kunstforeninger bør arbejde på en måde, således at de kommuner, de opererer i, kan se det absolut nyttige,værdifulde og nødvendige i at støtte den del af kulturen. Og alle kunstforeninger bør samtidig føle medansvar for udformningen af det fælles byrum, det fælles liv i kommunerne. Vanetænkningen kan ikke bruges, når talen er om kunst ELLER KUNSTFORENINGER. Så lad Klods Hans komme springende ind: Han siger noget NYT. Agnete Sørensen, formand for Brøndby Kunstforening, Danmark 5

6 Konstföreningen som icke kommersiell plattform för samtidskonst av Galleri Syster (SE) Galleri Syster är ett konstnärsdrivet galleri i Luleå, en mötesplats för samtida konst och ett rum församtal och diskussion. Vår verksamhet vilar på feministisk grund och vi vill göra skillnad genom att utforska, utmana och omkonstruera. Vi har ett utställningsrum i Luleå, men verkar också i olika samarbeten och på andra scener. Galleri Syster startade 2006 som en del i den Feministiska Kulturföreningen Syster. Vi fick möjlighet att hyra en ateljé, och då vi byggde om hallen till ett mötesrum, såg vi att här fanns en 9 kvm stor yta som kunde fungera som galleri. Nu fick vi möjlighet att visa samtida konst som intresserade oss. Konst som vi har valt utifrån vår nyfikenhet och vårt intresse. Och vi är inte medelålders män på kommunala och landstingsägda poster. Vi är kulturarbetare, konstnärer, skribenter och kvinnor. Vi var nyfikna och i stort behov av ett fungerande nätverk som räckte ut ur Norrbotten och var en del av resten av landet. Ämnen som jag kommer att beröra är: Konstföreningen som en oberoende och icke - kommersiell plattform för samtidskonst Konstföreningen som ett rum för konstutbildning, pedagogik, samtal och möten Konstföreningens betydelse för konstlivet utanför storstadsregionerna Med hjälp av en bra kunskapsbank, information om utställningsförsäkringar och ekonomiskt stöd i form av utställningsersättning spelar Sveriges Konstföreningar en viktig roll. Den möjliggör att vi är flera föreningsbaserade aktörer som startar och kan verka på ett professionellt sätt med goda villkor för konstnärerna. Sveriges konstföreningar skulle kunna arbeta mer uttalat för en utveckling att bredda verksamheten genom att verka för att fler gallerier, scener och projektrum inkluderas. Konstförening som begrepp är vidare än en arbetsplatskonstförening. Den fyller en utbildande och därigenom också en demokratisk funktion även utanför arbetsplatsen. Samtidskonsten behöver en scen också utanför storstadsregionerna och där kan konstföreningar spela en viktig roll. Konsten har en plats i vår samtid och det är väsentligt att verka mot en likriktning, att låta konsten också arbeta med tendenserna i vår samtid och vårt samhälle. Att som konstförening visa och beröra bra och väsentlig samtidskonst och att göra det också utanför storstadsregionerna är delvis politik, att hålla det konstnärliga och framåtskridande samtalet levande och att vara en del av det i hela landet. Att vi som konstförening arbetar icke-kommersiellt stärker vår position i det demokratiska landskapet. Vi blir ett alternativ till de kommunala konsthallarna, ett rum för konst som kanske inte annars finns, och här uppstår dynamiska och demokratiska värden. Vem är oberoende, och hur ska man kunna vara det? Vi söker finansiering på olika håll, och då hamnar man i olika beroendeställningar, och måste svara upp mot olika förväntningar och mål. I takt med att man arbetar upp sin verksamhet till en allt mer professionell nivå, krävs det mycket mer arbete. Att driva ett galleri som agerar i samtiden och i samhället kräver också att man hela tiden utvecklar och vidareutbildar sig, skapar nätverk och håller kontakter. Jag menar att det är ett konstprojekt i sig att driva en sådan verksamhet. Det är i hög grad ett osynligt arbete, som kan vara svårt att söka stöd för t ex hos kommun och landsting. Här vill man att föreningarna svarar mot specifika uppsatta mål och riktningar. Detta måste vi förhålla oss till och i viss mån styras av. 6

7 Fler aktörer innebär en bredare och mer diversifierad konstscen. Det i sig ökar viktigheten och verkar statushöjande för konsten i stort. För konstföreningarna borde samtidskonsten bli mer och mer intressant att arbeta med. Den är viktig med tanke på föryngring och nybildning, men också om man fokuserar mer på själva folkbildningen både inom föreningen och mot publiken. Fler aktörer som ser olika ut ger också en vidare verkan, vi agerar på delvis olika fält och når intresserade på ett brett område. Om man som vi, är ett galleri, så ser verksamheten annorlunda ut jämfört med om vi vore en arbetsplatskonstförening. Vår förening arbetar för att visa aktuell konst för allmänheten och i samband med det utveckla och utbilda också oss själva. Det är viktigt att alla känner sig välkomna, och att det finns möjlighet att lyssna på konstnärssamtal och träffa den konstnär som ställer ut. Vi arbetar också med föreläsningar och workshops och anser att vi tar ett stort pedagogiskt ansvar. Vi har också startat upp en satsning på ungdomar som heter Lillasyster. Vi vill nå och lära känna ungdomarna och att de lär sig hitta till oss och konsten. Projektet syftar till att ge ungdomar möjlighet att arbeta med arrangörskap och visa sin och andra ungdomars konst. Det är också ett mentorskap där konstintresserade ungdomar coachas av professionella konstnärer, samt erbjuds ett utbud av kurser och workshops. Galleri Syster har just gift sig med friteatergruppen, Teater Scratch i Luleå. Vi blev kära efter att ha arbetat tillsammans ett år med Genushjärta. Ett projekt som syftade till att vi ville lära känna varandra bättre och utifrån idén om att genusmedvetenhet och feminism är viktiga och är centralt i båda föreningarnas arbete. Giftemålet innebar också att vi flyttade ihop och in till stan. Vi är två initiativ som verkar i samma förhållandevis lilla stad. Vi behöver varandra, inte för våra ordinarie verksamheter, men för att som grupp hela tiden befinna oss i en dynamik där man med hjälp av varandra möjliggör att vi hela tiden försöker befinna oss i en föränderlig process. Tillsammans fortsätter vi att vidareutbilda och genusmedvetandegöra oss och utveckla delar av våra verksamheter som kanske inte är direkt knutna till vare sig galleri eller teater. Anja Persson för Galleri Syster, 7

8 Konstföreningen och publiken av Bodø kunstforening (NO) Hvordan kan man drive en profesjonell arena for kunsten som bygger på begrepene tradisjon, formidling og kvalitet? Bodø kunstforening ble grunnlagt av kunstnere og kunstinteresserte tilbake i 1946, og kunstforeningen har delvis vært styrt og drevet av kunstnerne i regionen. Den faglige interessegruppen for kunstnere og kunsthåndverkere i Bodø (FIG) har en sterk tilknytning til kunstforeninga, og har hatt flere årlige utstillinger i kunstforeninga. Som en del av utarbeidelsen av utstillingsprogrammet har Bodø kunstforening et kunstnerisk råd bestående av tre kunstnere fra FIG-gruppen. Dette er med på å opprettholde en høy kunstnerisk kvalitet i foreningens virksomhet, og gir en trygghet i at den kunsten som presenteres har et kvalitetsstempel. En representant for kunstnerne i regionen (og en vararepresentant) er også med i styret for kunstforeninga. Bodø Kunstforenings drift har alltid vært basert på publikumsrettede aktiviteter, hvor viktigheten av kunstformidling til barn og unge ble påpekt av kunstforeningas formann allerede i I perioden opprettet Bodø Kunstforening Pilotgalleriet (i samarbeid med Norsk Kulturråd og Bodø Kommune), hvor bl.a foreningens samling var med på å inspirere skoleelever. I dag er Bodø kunstforening det eneste ikke-kommersielle visningsstedet for visuell kunst i Bodø, den viktigste samarbeidspartneren til skolene i Bodø kommune når det gjelder prosjekter for Den Kulturelle Skolesekken (2-3 stk årlig) og formidling av visuell kunst bl.a. til studenter ved Universitetet i Nordland. Bodø kunstforening mottar ca. kr. 1 mill. NOK i støtte fra Bodø kommune årlig, men etter et budsjettkutt på kr f.o.m. 2012, og vi er tilbake på samme tilskuddssum som for 5 år siden. Bodø kunstforening har i løpet av de siste 20 årene opparbeidet seg et høyt ambisjonsnivå, og for å opprettholde dette nivået har man siden 1997 hatt kunstfaglig personale. Pr. i dag er det ansatt en daglig leder i 80% stilling og en kunstnerisk ansvarlig i 50% stilling, totalt 130 %, med høy kunstfaglig kompetanse og formidlingskompetanse. I tillegg kommer helge-/sommervakter og en stor gruppe frivillige i styret, galleriutvalget, utstillingsutvalget, kunstnerisk råd osv. Bodø kunstforening har en solid samling på ca. 628 kunstverk, hvor samlingen er bygget opp over tid gjennom innkjøp og gaver, samt donasjoner (Ellingsensamlingen på 322 kunstverk). Mange av kunstverkene er kjøpt inn fra Den Nordnorske Kunstutstilling, en utstilling som Bodø kunstforening selv eier og administrerer, hvor samlingen gir et unikt innblikk i Nordnorsk kunst gjennom snart 70 år. Et utvalg av kunstverkene er tilgjengelig for publikum ved årlige utstillinger og formidling til skolene og via utleie til samarbeidspartnere. Få visningssteder i Bodø-området og gode utstillingslokaler (totalt 300 m2, inkl. Blackbox) og utstillingsprogrammene de siste årene (ca. 15 utstillinger) har vært på grensen til den kapasitet kunstforeninga har. Det holde kunstnersamtaler, foredrag om kunst eller kunstnerpresentasjoner ved utstillingsåpninger. Det årlige besøkstallet (siden 2011) ligger på ca publikummere inkl. formidling for Den Kulturelle Skolesekken. Den Nordnorske Kunstutstilling som vises på visningssteder i de tre nordligste fylkene hvert år (siden 1946), og denne utstillingen har ca besøkende hvert år. 8

9 I Norge er det nå flere kunstinstitusjoner som endrer navn fra kunstforening til Kunsthall, og med dette endrer de fleste også driftsmodell. Tanken med å endre navn og karakter har også slått oss, men enn så lenge er det flere elementer som er en del av vår identitet som kunstforening, og som er til vår fordel. Spørsmålene dreier seg bl.a. om det er nødvendig å endre karakter eller endre navn eller endre noe i det hele tatt for å være aktuell for et kunstinteressert publikum? Hvordan kan vi bruke vår kunstarena for å skape kunstinteresse blant publikum? Hva ER vi og hva kan vi som kunstforening VÆRE for publikum? Hvordan kan vi fortsette å holde på kunstforenings-begrepet, og fortsatt være en vital og aktuell institusjon? Men kunstforeningen trenger også en endring, en fornyelse og nytenkning for å få en mer samtidsaktuell betydning, for å nå frem til et nytt og utvidet publikum. Arenautvikling er et av de viktigste begrepene i dagens kunstarena, i alle fall i Nord-Norge, hvor Fylkeskommunen i Nordland startet en ny tilskuddsordning i 2012 for arenautvikling, hvor formålene er å høyne kvalitet på visningsstedene og sørge for at Nordland skal ha vitale og profesjonelle fagmiljøer og institusjoner for visuell kunst. I 2013 mottar Bodø kunstforening kr NOK fra denne tilskuddsordningen til utbedring av lys- og lydforhold i utstillingsrommene. Bodø kunstforening har nettopp avsluttet en ny strategi- og handlingsplan, for å se hvilke grep som må til for å være aktuell på den visuelle kunstarenaen og for å nå ut til et nytt publikum. Bodø kunstforening vil de neste fire årene gjennomføre flere tiltak for å heve profesjonaliteten gjennom økt faglig personale bl.a. ved oppretting av en aspirantstilling, videreutvikle Den Nordnorske Kunstutstilling og i hht arenautvikling, noe som kan gjøre visningsrommene mer fleksible. Det er ønsker om å kunne produsere flere utstillinger fra egen samling, som skal brukes i formidlingssammenheng (to utstillinger 2013). I tillegg ønsker Bodø kunstforening å kunne være en arena for unge kunstnere fra regionen til å samarbeide med kunstforeningen om ulike prosjekt. Det vil også være ønskelig å kunne kuratere flere utstillinger selv, men samtidig også kunne presentere andre typer utstillinger og happenings. Målet er å være blant de 20 beste i Norge på formidling av kunst, og innen 2016 skal BKF forsterke sin rolle blant de viktigste formidlerne innen det visuelle kunstfeltet. Dette gjøres gjennom tre strategier 1) rolleutvikling, formidling og faglighet 2) utvikle visningsrom 3) arrangement og produksjoner. Etter en grundig utarbeidelse av strategiplaner for de neste 4 årene, er Bodø kunstforening langt på vei til å finne en måte å drive en kunstforening på som absolutt kan gjøre seg gjeldende i tiden fremover. Hvordan kan Bodø kunstforenings driftsmåte brukes av andre kunstforeninger? Det handler først og fremst om å kjenne sin identitet, se på de mulighetene man har i sine visningsrom og anvendelse av faglig kompetanse (egen eller leie inn kompetanse), satse på formidling, i tillegg til samarbeid med andre organisasjoner eller kommunale instanser og se muligheter for økt økonomisk støtte. Therese Kristin Tokle, daglig leder, Bodø kunstforening 9

10 Konstföreningens identitet av Mariagerfjord Kunstforening (DK) Traditionen for kunstforeninger i Norden er udsprunget af behov i større og mindre bysamfund for at møde kunst og formidle denne. De ældste kunstforeninger er fra midten af 1800 tallet og et udtryk for det overvejende nationalliberale borgerskabets ønske om og vilje til at styre væsentlige dele af samfundslivet. Mange af disse initiativer blev grundlaget for nutidens kunstmuseer. Sådan er det også blevet i Hobro. Med 100 års forsinkelse. Kunstforeningen blev etableret i 1946 som Hobro Kunstforening og udstillede i en årrække fra tid til anden på det hedengangne Grand Hotel. Da byen i 1962 fik sit nye gymnasium blev det til en række fine weekendudstillinger i løbet af året. Senere flyttede udstillingerne til byens bibliotek med længerevarende udstillinger. Sådan gik de første 40 år. I 1980 måtte byens bryggeri lukke. Hobro kommune købte hele det gamle kompleks, som var nedslidt, men som også var den sidste bevarede købmandsgård i byen og et smukt eksempel på den tidlige industrialisering i provinsen. Bies Bryggeri var samtidig landets ældste bryggeri grundlagt i 1841 seks år før Carlsberg. Det var nok værd at værne om. I dag er kunstforeningen en del af bryggeriets historie. I henholdsvis 1986 og 1987 arrangerede Hobro Kunstsamling 2 store udstillinger i det 5 etagers store bryghus. Det gik godt, indtil brandmyndigheder forbød brug af de øverste etager. Huset stod tomt, og så rykkede kunstforeningen ind i den underste etage på kvm. Den nye biblioteksfløj er bygget direkte op ad muren til bryghuset, så det var bare at slå hul i muren og sætte en dør i. Det sørgede kulturudvalgsformanden for. Hun er stadig medlem af kunstforeningens bestyrelse. Dette hul i muren kom til at betyde et nyt liv med store muligheder for kunstforeningen. Lokalerne var i første omgang tænkt som udstillingslokaler for alle, og i et par år havde vi en fornøjelig konkurrence med kaninavlerforeningen og andre seriøse foreninger. Men kun et par år. Herefter fik kunstforeningen hævd på lokalerne, som siden har haft kunstudstillinger hele året. I starten 12 udstillinger. I dag 6 udstillinger. Men vi er heldigvis ikke alene om kunsten. Hobro Kunstsamling blev etableret i 1975 som en selvejende institution. Igennem årene har kunstsamlingen systematisk erhvervet kunst fra ca. 30 af landets førende kunstnere fortrinsvis fra kunstnersammenslutningerne Grønningen, Koloristerne, Corner og Den Frie. Mange skulpturer er blevet opstillet i det offentlige rum og billedkunsten gør gavn i talrige institutioner. Sådan er det stadigvæk, men samlingen havde efterhånden et omfang, som nødvendiggjorde et større udstillingssted. Et museum. I årene blev hele bryghuset derfor renoveret og ombygget til et egentligt kunstmuseum på i alt 1015 kvm. Bryghuset er siden 1857 blevet udvidet flere gange på den måde, at der er lagt den ene etage oven på den anden, derfor fik museet navnet Kunstetagerne. Senere er kommet magasin til i en sidefløj, ligesom der i bryggerens smukke og fredede 10 værelses lejlighed er oprettet et arkiv for moderne møbelkunst og design Rud Thygesen Arkivet. 10

11 I august 2004 kunne borgmesteren overrække nøglerne til bryghuset til kunstsamlingen og kunstforeningen. Siden har vi udstillet sammen. Principielt har vi delt huset mellem os på den måde, at kunstforeningen fortsat disponerer over underste etage til skiftende udstillinger, men de øvrige 3 etager plus en sidefløj semipermanent huser dele af kunstsamlingen. Efter behov har både kunstsamlingen og kunstforeningen brugt hele huset til specielle udstillinger. Samarbejdet fungerer godt, måske takket være tilsigtet personsammenfald i de 2 bestyrelser. I 2014 er det 10 år siden, det gamle bryghus blev ombygget til kunsthus, og vi er nu gået i gang med for alvor at se på fremtiden. Indtil videre vil vi bibeholde de 3 institutioner, altså Hobro Kunstsamling, Mariagerfjord Kunstforening og Rud Thygesen Arkivet som selvstændige enheder, men det organisatoriske og udstillingsmæssige samarbejde styrkes. Takket være en bevilling fra Mariagerfjord kommune kan vi fra i år ansætte en kunstfaglig medarbejder. I år og næste år på deltid og fra 2015 på fuld tid. Det bliver noget af en opgave for den nye medarbejder, som skal samarbejde udstillingsmæssigt med de 3 bestyrelser. Men nu prøver vi i et samarbejdende fællesskab. Det er altså i de fysiske og organisatoriske rammer, Mariagerfjord Kunstforening opererer. Lad os se på indholdet. Hobro Kunstforening var fra starten i 1946 medlem af Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger (stiftet i 1944) og har gennem årene haft mange fremragende vandreudstillinger herfra. I nogle år har SDK's udstillinger udgjort flertallet, så planlægningen af et års udstillinger bestod ofte i at vælge mellem de udstillinger, som blev tilbudt. Herudover har foreningen til enhver tid selv produceret udstillinger. Da SDK for en halv snes år siden ikke længere fik støtte fra Kulturministeriet, måtte antallet af vandreudstillinger reduceres kraftigt, og vi blev tvunget til selv at producere udstillingerne. En omstillingsproces, som blev til en positiv udvikling, men også et væsentligt merarbejde samt øgede udgifter. Det kræver meget at drive et kunstmuseum alene med frivillig arbejdskraft. Men det har vi så gjort og lært meget af. Foreningen producerer 6 udstillinger om året udelukkende med professionelle kunstnere - bort set fra en ucensureret BIE-nale (opkaldt efter brygmester Bie!) hvert andet år. Der samarbejdes med kunstsamlingen om store udstillinger, som fylder alle etagerne. Kunstnerne udvælges på baggrund af bestyrelsesmedlemmernes forslag. Der udgives katalog til alle udstillinger. Af yngre og mere ukendte fx: Dennis Seide og Peter Max-Jakobsen Af etablerede kunstnere: fx Poul Janus Ipsen, Pernille Kløvedal Helweg og Aka Høegh. Af mere kendte kunstnere fx: Svend Havsteen-Mikkelsen, Peter Brandes og Günter Grass. Sådan vil det nok i princippet være fremover, men vi ønsker i kontinuiteten at indbygge fornyelse. I september i år er afholdt et fremtidsseminar, hvor bestyrelsen sammen med 2 kunstnere, en tidligere museumsdirektør og den nyansatte kunstfaglige medarbejder har drøftet Kunstetagernes identitet og virksomhed. 11

12 En vigtig del af vores identitet er udstillinger med kunsthåndværk og design. Det startede egentligt ved et tilfælde. Min personlige store interesse for arkitektur og design fik mig i 2006 til at spørge dansk møbelkunsts grand old man arkitekten Rud Thygesen, om vi måtte lave en udstilling med noget af hans møbelkunst. Rud Thygesen svarede ved at give os navnene på et større antal markante danske møbelarkitekter og designere med en opfordring til at invitere disse til at udstille sammen med ham. Det blev i 2007 til en udstilling med 26 arkitekter og designere, hvis møbler, lamper og brugskunst fyldte hele huset. Vi satsede stort og inviterede direktøren for Danske Møbelproducenter lensgreven til Tranekær slot til at åbne udstillingen, som fra starten blev en succes. Det var en satsning både økonomisk og arbejdsmæssigt, men vi lærte meget og fik blod på tanden. Bl.a. lærte vi, at sådanne udstillinger kræver professionel rådgivning og hjælp på mange områder. Vi lærte også, at sådan en hjælp kunne vi godt få. Til den første udstilling stod 3 arkitekter os bi. Og i begrænset omfang fik vi fondsmidler og anden økonomisk støtte. To år senere arrangerede vi udstillingen Unika keramik. Form og idé. Kunstindustriets daværende direktør var så venlig at forestå udvælgelsen af 19 fremragende keramikere fra hele landet. Og vi fik den netop fratrådte direktør for Køge Skitsesamling til at være udstillingskurator. Igen fyldte vi hele huset og igen i spændende samspil med dele af den permanente samling. Økonomien var sikret med fondsmidler, pressen god og besøgstallet højt. Blandt de besøgende var Statens Kunstfond for Kunsthåndværk og Design, som præmierede en af de udstillende keramikere. Fra udstillingen var der i øvrigt et pænt salg. Nu følte vi, at vi havde fundet et område, som både er spændende og som profilerer kunstforeningen og dermed Kunstetagerne. Ideen i temaudstillingerne er at tage pulsen på det bedste inden for det pågældende område lige nu. Kvaliteten skal være i top og samtidig skal udstillingen repræsentere den vifte af mangfoldighed, som udfolder sig på området. I 2010 rakte kræfterne alene til en udstilling i underetagens kvm. Vi fik direktøren for Glasmuseet i Ebeltoft til at vælge 10 jyske glaskunstnere ud og lavede udstillingen Den skøre kunst, som viste studio glas i både klassiske og eksperimenterende former. Trods advarsler om, at vævekunst ikke var 'in' besluttede vi i 2011 at lave en stor væveudstilling, hvor hele huset igen skulle bruges. I tråd med tiden. VÆV 2011 blev den hidtil mest besøgte udstilling. Kurator var en af vore fineste gobelinvævere, som på smukkeste vis fulgte op på konceptet om at vise det bedste.18 vævere viste bredden i forskellige former og teknikker: gobelinvævning, mønstre/bindinger, gulvtæpper, Jaquarsvæv samt alternative materialer og former.. Frivillige havde tømret specielle podier, fået avancerede edb programmer til at fungere, ændret på belysningen o.s.v. Igen var Statens Kunstfonds udvalg på området på besøg og købte pænt ind, ligesom Ny Carlsbergfondet gjorde det. Til stor glæde for kunstforeningen, valget Statens Kunstfond også at præmiere Mariagerfjord Kunstforening for Store udstillinger, hvortil kunstforeningen i alle tilfælde har entreret med professionelle kuratorer. Udstillingerne er alle glimrende formidlet, ikke mindst i kraft af velredigerede og oplysende kataloger. Alle udstillinger har været af museumskvalitet. Ud over glæden ved de kr. var der også lidt stolthed og tro på, at vi skulle fortsætte med disse udstillinger, Som det 5. område inden for kunsthåndværk og design valgte vi i 2013 at lave en smykkeudstilling. Igen var det den i mellemtiden pensionerede direktør for Kunstindustrimuseet, som stod os bi. 12

13 Denne gang sammen med oldermanden i Kjøbenhavns Guldsmedelaug. Udstillingen fik titlen Det Unikke Danske Smykke med et ønske om at vise alsidigheden i dansk smykkekunst.. 21 smykkekunstnere deltog, hver med 3 smykker - 2 nye og 1 lidt ældre for at antyde historik. En særdeles erfaren udstillingsarkitekt blev hyret til den i virkeligheden ret krævende opgave, det er at udstille små kunstværker. Hun designede en ganske spektakulær montre-opstilling, som i den grad fremhævede smykkerne. Igen var Statens Kunstfonds udvalg for Kunsthåndværk og Design på besøg, købte ind af 3 kunstnere og præmierede en 4. Udstillingen er velegnet til at vises andre steder såvel i Danmark som i udlandet. Det er et område, vi har gjort for lidt ud af, og som skal udvikles. Arrangørerne af denne spændende konference har valgt at præsentere mit indlæg som handlende om identitet og om at finde en niche. Det har jeg så prøvet på uden at sætte kunstforeningen ind i en niche. Tvært imod er en del af vores identitet skabt fra en fremskudt position. Erfaringerne med at dyrke et specielt område kan fint anvendes af andre kunstforeninger. Vi har med held vist en del udstillinger med grønlandsk kunst, ligesom også færøsk kunst har været på plakaten. Vi kunne have dyrket et af de områder mere intensivt, ligesom vi kunne have dyrket videokunst, betonarkitektur, fotokunst eller ung kunst fra Berlin. Men det blev altså kunsthåndværk og design, som er blevet en del af kunstforeningens identitet. Vi har lært, at det er nødvendigt med hjælp fra professionelle i klar erkendelse af, at vi i bestyrelsen ikke har tilstrækkelig ekspertise til at lave en udstilling af tilstrækkelig høj kvalitet. Vi har derfor benytter os af de gode kontakter, vi har. Erfaringen er, at der inden for de fleste områder er professionelle, som gerne vil hjælpe med viden og yderligere kontakter, fordi de pågældende brænder for deres område og kun er glade for, at andre viser interesse for det. Mange døre åbner sig på dén måde. Man lærer af det. Kunstforeningen udvikler sig i dette utroligt spændende samspil. For at kunne fortsætte på kvalificeret vis vil vi fremover at lave en planlægning, som rækker flere år ind i fremtiden. Det er nødvendigt for at have en linje og sammenhæng, for at kunne finansiere udstillingerne og for at kunne samarbejde med andre udstillingssteder. Måske skal SDK til også at koordinere udstillingsvirksomhed i Danmark som supplement at lave vandreudstillinger. På den måde kan kunstforeningernes bedste udstillinger sendes videre. Og måske skulle vi på nordisk plan i højere grad se på udveksling af udstillinger. Søren C Olesen 13

14 Konstföreningens lokala roll av Sørum Kunstforening (NO) Innledning Presentasjon av meg: Driver egen revisjonspraksis og jobber som kunstner. Har ledet Sørum Kunstforening i 1,5 år og tok kuratorutdannelsen ved Høyskolen i Telemark forrige år. Takke for muligheten til å delta på konferansen. Bakgrunn Skal prate om min erfaring med å ta over som leder for en liten kunstforening med få medlemmer av eldre årgang for 1,5 år siden, og veien frem til (og er fortsatt pågående) å etablere Sørum Kunstforening som en viktig arena i lokalsamfunnet som skaper engasjement og interesse hos både utøvende kunstnere og publikum. Jeg skal fortelle om hvilke grep vi har gjort som vi mener har vært vellykket i denne sammenheng. Sørum Kunstforening er drevet på frivillig basis og har ingen ansatte, og aktiviteten utøves av et aktivt styre. Det første jeg gjorde da jeg tok over som leder, var å finne engasjerte mennesker med ulik kompetanse til å sitte i styret sammen med meg vi er totalt 5 personer. Sørum kommune er en liten kommune med 16tusen innbyggere, som ligger ca 4 mil nord for Oslo. Det finnes ingen kunstgalleri i kommunen utover kunstforeningens. Presentasjon av problemstilling Hvordan kan kunstforeningen være en arena for å fremme kvalitativ god kunst, og hvilke hensyn og grep kan den utøvende kurator ta om målet er å skape engasjement og interesse i lokalsamfunnet? Kunstforeningens demokratiske og ikke-kommersielle rolle gir mange muligheter for å skape engasjement og interesse slik at kunstforeningen blir en viktig arena for både utøvende kunstnere og publikum Beskrivelse av prosjektet/ideen Den lokale kunstforeningen kan ta mange roller avhengig av hvilket ståsted en ønsker. Vi i Sørum Kunstforening er opptatt av at den lokale kunstforeningen skal være synlig og aktiv i lokalmiljøet, og at utstillinger som tilbys skal være preget av kvalitet. Kvalitet er viktig, både for at publikum skal oppleve at kunstforeningen har noe å tilby, og for at amatørkunstnere skal ha noe å strekke seg etter. Samtidig ønsker vi å engasjere publikum og tilby et variert program som engasjerer, ikke minst for å opprettholde vårt livsgrunnlag som hovedsakelig er medlemskontingenten. 14

15 Kunstforeningen er også en fin arena for nye kuratorer for å praktisere kuratoroppgaven, i forhold til valg av kunstnere og kunstverk, sammenstille verk og presentere dem på en best mulig måte, samt produsere tekst om kunstner og kunstnerskapet som gjøres tilgjengelig for publikum Dette gir god erfaring og praksis for uetablerte og nyutdannede kuratorer. Hvordan få til kvalitet i tilbudet og engasjement blant publikum? Vår erfaring er at å kombinere aktiviteter og samarbeide med andre kulturtilbydere er en måte å øke publikums engasjement på. De siste 5 år har jeg fungert som kurator for en kollektiv kunstutstilling under Sørum Festivalen - en årlig kulturfestival i Sørum Kommunen. I 2013 ble denne utstillingen lagt inn i Sørum Kunstforening. Erfaringen etter disse 6 årene, er at en slik fast utstilling har blitt en ønsket tradisjon og publikums tilstrømning øker for hvert år, og det samme har omsetningen. Kunstutstillingen er en salgsutstilling, og således også en kommersiell arena for salg av kunstverk, som er viktig for de fleste kunstnere, publikum og kunstforeningen. I forbindelse med denne utstillingen har vi de tre siste årene arrangert en kunstkonkurranse for amatørkunstnere, der tre vinnere i hver sin kategori tilbys å stille ut sitt vinnerbidrag på den kollektiv kunstutstillingen under Festivalen. Dette har medført et stort engasjement blant amatørkunstnerne, og med en jury som innehar faglig kompetanse har vi kunne opprettholde et bra kvalitetsnivå. Kunstkonkurransen har også bidratt til at pressen har blitt interessert fordi nyhetsmomentet oppleves stort og avisoppslagene har blitt flere og større og generelt bidratt til økt oppmerksomhet lokalt om både kunstutstillingen og konkurransen som kunstforeningen arrangerer. Vi har også valgt å vise andre kunstneriske uttrykk som en del av den kollektive kunstutstillingen under festivalen. I selve utstillingslokalet, med kunsten på plass, arrangerte vi år en intimkonsert med GisleBørgeStyveTrio for 140 publikummere. Dette ble en ubetinget suksess, og dro et nytt publikum til utstillingslokalet I tillegg inviterte vi bla. det lokale barne- og ungdomsteateret som vist utdrag fra Musikalen Annie i utstillingslokalet, lokale artister har bidratt med sangfremføring, samt skuespiller som fremførte en kjent monolog fra et historisk spel i kommunene; SkanseSpelet. På denne måten skapte vi en arena for å vise andre kunstneriske uttrykk, og bidro samtidig til markedsføring av andre arrangementer i kommunen Vår erfaring er at å tilby et variert kulturtilbud på ett sted skaper også et engasjement blant et bredere lag av lokalbefolkningen, og bidrar til en økt fellesskapsfølelse, samt lokal identitet og samhørighet. Avslutning; Hvorfor viktig i denne sammenhengen Lokale arenaer for å vise kunst med kvalitet er viktig, det bidrar til å bygge felleskap og identitet. Det å tilby kunstneriske opplevelser i et lokalmiljø bidrar til «å få kunsten ut til folket» og medfører økt deltagelse av lokalbefolkningen, ganske enkelt fordi terskelen for å delta blir lavere når reiseveien blir kortere. Å kombinere ulike kulturtilbud engasjerer også bredere i lokalbefolkningen. Vår erfaring med å løfte frem ukjente amatørkunstnere i en kunstutstilling av høy kvalitet skaper et stort engasjement lokalt, både hos kunstnere, publikum og pressen, som viker motiverende. Sissel Aurland, leder Sørum Kunstforening 15

16 Den nya konstföreningen av Minibar Artist Space (SE) Minibar Artist Space startades hösten 2011 och fungerar som ett undersökande samtidskonstprojekt med en gallerilokal i Vasastan, Stockholm som fysisk utgångspunkt. Projektet drivs som en ideell förening av konstnärerna Malin Henningsson, Sofia M. Westin och Anna Sagström. Initiativtagarna har alla en Masterexamen från Konstfack och är nu baserade och verksamma på olika platser inom den nationella och internationella konstscenen. Under de första två åren har ett trettiotal konstnärskap presenterats och marknadsförts genom olika utställningar och projekt. Konstnärer, poeter, musiker, designers och författare från Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och övriga Europa har genom de olika projektens utformning deltagit i många former av interdisciplinära, multinationella och interkulturella samarbeten och initiativet har vuxit fram som en välbehövd plattform, mötesplats och diskussionsforum för unga konstnärer idag. Trots projektets ringa ålder har redan den stora mängden besökare, alla samarbetspartners och utställare tillsammans hjälpt till att göra Minibar en av de viktigaste oberoende rösterna i Stockholms gallerivärld (vid årets höstöppning i augusti hade vi ca 200 besökare på plats i galleriet på Hälsingegatan). Majoriteten av de konstnärer vi arbetar aktivt med är under 35 år och delar ofta vår vision om att utmana hierarkier i konst- och utställningsvärlden genom att fokusera på nya sätt att samarbeta och framförallt att skapa nätverk. Kollektivet är en av grundbultarna i Minibars filosofi och projektet drivs helt ickekommersiellt och utan vinstkrav där alla medel går direkt tillbaka till att utöka verksamheten för att så många som möjligt ska få ta del av och vara en del av initiativet. Minibar har varit en konstförening sedan 2012, och utan möjligheten att söka utställningsersättning till de hårt arbetande konstnärerna hade många av utställningarna inte varit möjliga att genomföra. Ett exempel är utställningen som öppnade i augusti 2012, då vi presenterade ett nyproducerat verk av konstnären Ebba Bohlin, där hon skapade en episk ljus- och ljudinstallation som helt tog över rummet och gatan till besökarnas stora förtjusning, helt utan objekt i rummet att sätta en prislapp på - något som hade varit omöjligt på de flesta andra kommersiella gallerier i området som hade höstöppning samma kväll. Då hade vi även en inbjuden författare, Monica Aasprong från Norge, som bidrog med en nyproducerad text specifikt för projektet vilken besökarna utan kostnad kunde ta med sig hem i form av en trycksak samt även ta del av på vår hemsida. En av våra viktigaste uppgifter har sedan starten varit att hitta nya sätt att presentera och distribuera ung svensk samtidskonst för en större publik i Europa och världen, och på samma gång presentera nya intressanta svenska och internationella konstnärskap i Stockholm. Genom att kombinera en stark lokal närvaro med ett internationellt program arbetar vi för att luckra upp cementerade gränser mellan nationer, konstformer, ekonomiska strukturer och konstkonsumenter, och istället verka för ett mer lukrativt arbetsklimat för unga svenska konstnärer i synnerhet och branschen i allmänhet. Konstnärlig kvalitet borde inte dömas efter ekonomiska resurser, och vi som driver Minibar arbetar hårt för att skapa en seriös verksamhet med stark integritet som ger de presenterade projekten och individuella konstnärskap samma möjligheter att vara lika betydelsefulla och tongivande som de projekt som presenteras av etablerade institutioner med stora budgetar. Hur kan man som ung konstnär bibehålla integritet och makt över sitt konstnärskap samtidigt som man får möjlighet att presentera det för en stor publik, och hur kan man som oetablerad konstnär 16

17 marknadsföra sitt konstnärskap i övriga Europa och på den internationella konstscenen? Som unga kvinnliga konstnärer känns detta som en extra relevant fråga för oss. Vi anser att det är av stor vikt att vi hjälper till att skapa starka multinationella och interkulturella nätverk mellan konstnärer i olika länder i liknande positioner. Att bjuda in samarbetspartners till galleriet i Stockholm från så skilda länder som Island, Storbritannien, Ryssland och USA, blandat med svenska lokala konstnärer, är ett sätt. Att aktivt använda internet som en distributions- och marknadsföringskanal är ett annat. Det som framförallt genomsyrar Minibars verksamhet är nödvändigheten i att tänka nytt och utanför ramarna, speciellt när projektet har extremt limiterade ekonomiska resurser. Detta är något som också syns i hur vi fungerar som konstförening och vad vi anser att framtidens konstförening kan ha för roll och funktion. Under 2014 kommer Minibar presentera flera unga svenska konstnärskap inte bara i lokalen på Hälsingegatan i Stockholm utan även utanför Sveriges gränser, samt föra samtal om vad som händer på den unga svenska konstscenen och vad det är som driver Minibar projektet framåt. Detta för att på ett långsiktigt vis fundera kring möjliga intereuropeiska distributionskanaler och samverkande ickekommersiella ekonomiska system. (Ett tema som vi började behandla redan under våren med den brittiska konstnären Amy Stephens uppskattade föreläsning på Konstfack, anordnad av Minibar och öppen för allmänheten.) De tre ansvariga för Minibars program är alla kvinnor mellan 28 och 32 år. Initiativtagarna är väl medvetna om den segregerade och hierarkiska situationen inom många konstitutioner och ser Minibar som en viktig aktör i arbetet med att balansera (och diskutera) den skeva maktfördelning som finns. Majoriteten av de konstnärer projektet samarbetat med hittills har varit kvinnor och i framtiden arbetar vi målmedvetet med att också stärka detta. Då Minibar även lägger fokus vid att vara ett oberoende och icke-kommersiellt initiativ är initiativtagarna väl medvetna om ekonomiska strukturer. Programmet som presenteras är alltid helt gratis, både materialet som produceras i samband med utställningar (texter, trycksaker osv.) och det material som distribueras via hemsidan. Grundarna av projektet är alla tre födda och uppväxta i mindre orter utanför Stockholm, vilket ger en lyhördhet och känsla för kultur utanför innerstan eller andra stora europeiska städer, samt har en grundläggande lyhördhet inför klasstrukturer och utanförskap. En av Minibars många framtidsvisioner är att som konstförening och konstnärsdrivet projektrum inspirera och uppmuntra till skapandet av liknande initiativ. Alla som någon gång avslutat en konstnärlig utbildning känner till den utsatthet och osäkerhet man som nyutexaminerad befinner sig i och det stora behovet av en kontext och en mötesplats. Om man ser till antalet ökande utställningsförfrågningar och besökare som Minibar konstant får, är det uppenbart att det behövs fler liknande initiativ som kan fungera både som språngbräda, distributionskanal, utbildningsplattform samt som ett forum för diskussion, och vi tror att framtidens konstförening kan ha just den rollen. Sofia M. Westin, Minibar 17

18 Konstföreningens betydelse för konstlivet i Värmland av Sveriges Konstföreningar distrikt Värmland (SE) I slutet av 40-talet bildades många konstföreningar i Sverige och övriga Norden. Värmland låg väl framme i denna utveckling. När gränserna öppnades efter andra världskriget var intresset stort och uppdämt för den moderna europeiska bildkonsten. Längtan efter nya intryck bottnade också i yttrandefrihet och demokratiska rättigheter. Något som alltjämt är och ska vara grunden för fritt konstnärligt skapande. Det ska också ses som en demokratisk rättighet att visa och ställa ut bildkonst och konsthantverk för allmänheten. Medborgarna har därigenom möjlighet att ta del av en mångfald uttryckssätt, tolkningar, nya tankar och idéer. Att skapa ändamålsenliga lokaler för visning av bildkonst kan jämföras med det självklara att film- teater- och danskonst samt litteratur har tillgång till väl anpassade offentliga rum. I Värmland finns 16 kommuner, varav 3 har kommunala konstmuséer (Arvika, Karlstad, Kristinehamn). 14 allmänna konstföreningar är relativt jämnt utspridda i hela regionen. 12 föreningar disponerar egen utställningslokal i repektive kommun. 9 lokaler ligger centralt i en tätort, som också är centralort för kommunen. 4 ligger i utkanten av tätorten. Konsthallens storlek varierar från 80 till 250 kvm och takhöjden från 2,3 6 m. Förutsättningarna för att visa konst för allmänheten varierar således kraftigt. Detta gäller även antalet utställningar per förening och år. Ett stort ansvar vilar på varje förening att spegla vår samtidskonst med en mångfald uttryckssätt, material och tekniker. Arvika Konstförening Arvika konsthall kom till 1973 genom samarbete mellan Arvika kommun, Arvika konstföreningar och konstnärerna. Konstföreningens lokaler är inrymda i en centralt belägen kulturminnesmärkt f.d. bankbyggnad i jugendstil från Det största rummet har fem höga fönster som ger ett mycket bra dagsljus. Det andra rummet intill har mindre fönster och är beroende av konstljus. I angränsande lokaler finns Bildskolan Pilen där barn och ungdom ges tillfälle till konstnärligt skapande. Även Konstnärernas Kollektivverkstad med utrustning för grafikarbete har utrymmen här. Konstföreningen arrangerar 10 utställningar per år i 3-veckors perioder. En sommarutställning pågår i 8 veckor. Tack vare det centrala läget kan skolelever komma till utställningarna med bildlärare. Arvikabor och ett stort antal turister har också lätt att nå konsthallen i närheten av stadens torg. Konstföreningen visar växelvis bildkonst och konsthantverk oftast med 2-3 utställare. Närheten till Norge resulterar varje år i minst en utställning med bildkonst eller konsthantverk därirån. Flera konstföreningar i Värmland bör kunna inspireras till kontakter med norska konstnärer. Ett av rummen har en flygel och passar bra för konserter. En välkänd lokal jazzgrupp spelar här varje år. Även dansföreställningar skulle här kunna arrangeras i samarbete med t.ex. Dans i Värmland. Eftersom konsthallen ligger i Arvika centrum på gångavstånd till grundskola och gymnasium kan visningar för skolgrupper äga rum under ordinarie undervisningstid. Arvika kf. har bra möjligheter till detta med två bildlärare i styrelsen. Nedre Fryksdals Konstförening i Sunne Utanför Sunne centrum ligger Sundbergs Gård som på 90-talet omvandlat sin ladugård till ett kulturhus med kafé. Nedre Fryksdals Konstförening använder en del av ett f.d. kostall för vår- och höstsa- 18

19 long. Konsthallen är 10x12 m med nya spotlights. Fem fönster kan täckas med skivor för att öka väggytan. Ytterligare en f.d. stalldel finns att tillgå för större utställningar och fester. Här finns också en flygel som används vid konserter. Enskilda konstnärer kan hyra lokalerna av en stiftelse under hela året. Det innebär att Sundsbergs Gård har ca 12 utställningar per år. Alldeles intill ligger Hotell Selma Lagerlöf och ett kort stycke bort ett av Sveriges största SPA-hotell. Sunne ligger mitt i Värmland och är en mycket attraktiv turistort även för norrmän med bl.a. en stor populär husvagnspark och stugby på nära gångavstånd från Sundsbergs Gård. Möjlighet att ställa ut och se bildkonst och konsthantverk med god kvalité i denna byggnad och köping är av stor betydelse för alla besökare och konstnärer. Den omvandlade f.d. ladugården är lätt tillgänglig för handikappade utan trappor i bottenplanet. I byggnaden finns också en textilkammare och tandläkarmuseum samt på området ett gårds- och skogsmuseum. Norra Värmlands Konstförening i Torsby I ett stort f.d. höloft i Prostgårdslagårn i Torsby inryms en konst- och musikhall. Dagtid infaller ett vackert dagsljus genom sex takfönster och tre spröjsade gavelfönster. Ombyggnaden skedde på kommunalt initiativ på 60-talet. Resultatet har blivit ett tvåvånings kulturhus i vitputsad sten med hiss och wc även för handikappade. Huset hyrs ut till möten och föreningar. Nya väggar och spotlights i konsthallen har förbättrat exponeringen av konstverk. Hallen är luftig med 6 m. takhöjd till nock. Här finns också en flygel som används vid konserter arrangerade av Torsby Kammarmusikförening. Lokalen kan också användas för dansföreställningar. Som tätorten Torsbys enda ändamålsenliga utställningslokal är det viktigt att här ställa ut all slags bildkonst och konsthantverk med hög kvalité för studium av allmänheten och inte minst skolelever. Hittills sker detta två gånger per år i Norra Värmlands Konstförenings regi. Det är önskvärt att utställningsperioderna blir fler. Hagfors Konstförening I Hagfors stadshus källarplan har Hagfors konstförening sin konsthall på 9 x 9 m. Denna hyrs av kommunen för tre utställningar per år. Konsthallen har nyligen blivit 45 kvm mindre p.g.av stort behov av sammanträdesrum i ett trångbott stadshus. Hallen har egen ingång 1 trappa ner med hiss vardagar från stadshusentrén. Konstföreningen arrangerar vår- höst- och vintersalong i 2-veckors perioder. Det vanligaste är grupputställningar med teman med bildkonst under vår och höst samt konsthantverk på vintersalongen. Under årens lopp har teman varit t.ex. Musik och dans i konsten, Mat i konsten, Vatten i alla former och färger, Land och stad i konsten, Från slätt till fjäll, Människan i konsten, Konst från fyra världsdelar, Blomsterprakt, Hus och hem i konsten, Grafisk konst i Värmland, Djur i konsten, Växtverk i konsten. Hösten 2013 valdes temat Skogen i konsten. Strax före denna utställning debatterades livligt klimatförändringarna, utsläppsmålen och skogens betydelse på vår planet. Detta föranledde konstföreningen att exponera ett urval ledar- och debattartiklar som en del av utställningen. Konsthallen i stadshuset är den enda ändamålsenliga i Hagfors kommun och med närhet till Hagfors nybyggda storskola för alla stadier. Varje utställning visas för skolelever, föreningar, kommunpersonal mfl. Det är önskvärt att utöka antalet visningar även för företag. Föreningen arrangerar regelbundet konstresor inom Norden och övriga Europa. 19

20 Kulturföreningen Kulörta Lyktor i Filipstad I en 2-vånings f.d. kvarnbyggnad i sten från 1807 ryms Kulturföreningen Kulörta Lyktors två verksamheter: konstgalleri och Ferlinmuseet. Mycket tack vare stadens store kulturpersonlighet skalden Nils Ferlin kan föreningen också driva ett galleri med 11 utställningar per år. Här luktar fortfarande mjöl och lokalerna är mycket rustika med synliga träbjälkar och grovt trägolv. I bottenplanet ligger galleriet med ett fåtal små fönster, skärmväggar och huvudsakligen spotlightbelysning. Byggnaden ligger mitt i en välbevarad trähusbebyggelse från 1800-talet som bidrar till besöksintresset. Föreningen speglar växelvisdet lokala konstlivet med konstnärs- skap från övriga landet. Ett privat konstgalleri i närheten hjälper också till att öka antalet besökande. Föreningens mål är att utveckla Museet Kvarnen till att bli ett levande kulturcentrum i Filipstad. Föreningen Konst i Karlstad I centrala Karlstad ryms Föreningen Konst i Karlstad i en affärslokal med två större rum med högt i tak och bra dagsljus genom stora skyltfönster i söder. I 11 konstutställningar per år visas bildkonst från hela landet. Förhandsvisningar för medlemmarna arrangeras. Detta är en viktig aktivitet för föreningen för trivsel och kontakter. Galleriet är också samlingslokal för Konstrunda i Karlstad under en helg i oktober månad med ett 20-tal deltagare. (Forts. följer) Sammanfattning med möjlig utveckling för framtiden (Forts. följer. Till detta stycke bilägges också 23 samtalspunkter för möten med styrelser) Stefan Norén, distriktsordförande Sveriges Konstföreningar Värmland 20

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0068 Klageren: xx SE 118 82 Stockholm Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller

Læs mere

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling Teknik Ekonomi Miljö TEM utför konsultuppdrag, bedriver tvärvetenskaplig miljöforskning och håller utbildningar, allt inom hållbarhetsområdet.

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. Vi vill gratulera

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Alebo info@alebo.se http://www.alebo.se 180 km 2h 55 min Starts: Alebo Pensionat, Södra vägen, Unnaryd, Sweden Ends: Södra vägen 53, Unnaryd, Sweden Start Point:

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Superseniorerna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget old people wanna rock all the way Vi kommer fra Lystrup Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Page 1 of 9 RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Fra: (nakkedraget@hotmail.com) Sendt: 25. april 2009 07:46:27 Til: bock.jakt@spray.se Hej lars Din deadlines er lang overskredet og jeg har

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Mars/ April MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport.

Mars/ April MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport. Mars/ April MÅNEDSRAPPORT EU Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport. 13 april 2015 Agenda Mars/ April 2015 13-14 April Transportutskottet sammanträder 17 April IRU General Assembly,

Læs mere

Nyhedsbrev. @Thomas Olesen, thomas.olesen@ru.rm.dk. Region Midtjylland Ansvarshavende redaktør Thomas Olesen thomas.olesen@ru.rm.

Nyhedsbrev. @Thomas Olesen, thomas.olesen@ru.rm.dk. Region Midtjylland Ansvarshavende redaktør Thomas Olesen thomas.olesen@ru.rm. Nyhedsbrev Marianne Hagel, Sinatur Hotel Skarrildhus, Skjern Å side 2 Claës Ljung och Agnieszka Polak-Ring, Alvhaga Vildmark AB, Sverige side 3 John Simoni, biolog og naturvejleder, Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 ØRESUNDSREGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD FRA RUNDBORDSSAMTALER Foråret 2008 besluttede Öresundskomiteen at iværksætte et visionsarbejde som

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk hilsen : ægteskab Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda

Læs mere

Evaluering af Nordisk Sommeruge

Evaluering af Nordisk Sommeruge Evaluering af Nordisk Sommeruge 1. Hvordan er du tilfreds med den information, som du modtog i forbindelse med Nordisk Sommeruge? Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende OK Mangelfuld Vurderinger Invitationen

Læs mere

CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa

CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa Fasiliteter / Faciliteter / Faciliteter Kjøkken / Köket / Køkken Separat dusj / Separat dusch / Seperat bad Hage -terrasse / Trädgård

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder Makramé SV Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta makramé med vilket

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK 7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK Som formalisert samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kundskapsdepartementet befinner (DKS) seg i skjæringspunktet mellom

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

PROJEKTEVALUERING. Fra vision til lokalt engagement Udbredelse og formidling af lokale energistrategimål

PROJEKTEVALUERING. Fra vision til lokalt engagement Udbredelse og formidling af lokale energistrategimål PROJEKTEVALUERING Fra vision til lokalt engagement Udbredelse og formidling af lokale energistrategimål Strategi for bæredygtig udvikling i Norden 2009-2012 projekt nr. 80362, journal nr. 08-02436 Indhold

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Hobro Kunstsamling 40 år Åbningstale af Jørgen Ponoppidan til jubilæumsudstillingen 12. september 2015

Hobro Kunstsamling 40 år Åbningstale af Jørgen Ponoppidan til jubilæumsudstillingen 12. september 2015 Hobro Kunstsamling 40 år Åbningstale af Jørgen Ponoppidan til jubilæumsudstillingen 12. september 2015 1 Tak. Denne dag Hobro Kunstsamlings 40 års jubilæumsdag er på mange måder en stor dag. En dag, der

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN Bilag vedrørende Edvard Munch Galleriet projekt på Helnæs Gamle Præstegård ANSØGNING EDVARD MUNCH GALLERIET på Helnæs Gl. Præstegård Ibsen-Munch- udstillingen har skabt en stor interesse for Edvard Munch

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

RH Lounge RH Session RH Visit

RH Lounge RH Session RH Visit RH Lounge RH Session RH Visit RH Lounge, RH Session og RH Visit. I denne brochure præsenterer RH tre stole, der øger siddeoplevelsen i f.eks. konference-, møde- og undervisningslokaler samt venteværelser

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

Utvärdering av PraktikSwapØresund

Utvärdering av PraktikSwapØresund Utvärdering av PraktikSwapØresund Framtagen av: Instituttet for Fremtidsforskning 2005 EUROPEISKA UNIONEN Detta projekt är delfinansierat genom INTEREEG IIIA Öresundsregionen Indhold Forord...6 1. Indledning...7

Læs mere

Tips & Idéer. Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull

Tips & Idéer. Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull Tips & Idéer Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull 600308 SE Det är lätt och roligt att göra smycken av merinoull och det blir fint att kombinera ullsmyckena med smyckepärlor,

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget 6.årgang Hammerum skole Klodserne Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Team All Stars! Vi kommer fra Dianalund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 5 jenter og 4 gutter. Vi representerer Holbergskolen Type

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004 GODKENDT referat Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 13.30 16.00 Sted: København SAKER 1 Godkjenning

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Brug byen! / Använd staden!

Brug byen! / Använd staden! dzidzo.dk Brug byen! / Använd staden! Evaluering Billede Bus Passing Stig Nygaard Brug byen! / Använd staden! Evalueringsrapport efter pilotprojekt Resume Pilotprojektet Brug byen! (se tekstboks) er blevet

Læs mere

Opgave 1. Lav en liste over væsentlige forudsætninger inden for følgende områder: 1. Politiske forudsætninger. 2. Organisatoriske forudsætninger

Opgave 1. Lav en liste over væsentlige forudsætninger inden for følgende områder: 1. Politiske forudsætninger. 2. Organisatoriske forudsætninger Sammenskrivning af resultaterne fra workshop i Randers d. 7. oktober 2010 om, hvordan man skaber de bedste forudsætninger for at blive en bedre cykelby Lav en liste over væsentlige forudsætninger inden

Læs mere

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss?

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? gruppe 1950 (4) Martin Louise Claes Signe: nej gruppe 1950

Læs mere

Science Camp i Danmark update

Science Camp i Danmark update Science Camp i Danmark update 8. april 2013 Kære venner i Smil(e) Danske lærere (fra 1. klasse 10. klasse) blev den 1. april lockoutet fra skolerne i Danmark, og der er ingen, der ved hvornår lockouten

Læs mere

Hvad vil du forandre?

Hvad vil du forandre? Hvad vil du forandre? Kick-off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 www.interreg-oks.eu #interregoks Kick Off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 VARMT VÄLKOMNA! Eriksbergshallen i Göteborg

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Filosofi med børn. Frie børnehaver, København d. 17. maj 2013. v/ Dorete Kallesøe (lektor og husfilosof) og Margrethe Berg (lektor)

Filosofi med børn. Frie børnehaver, København d. 17. maj 2013. v/ Dorete Kallesøe (lektor og husfilosof) og Margrethe Berg (lektor) Filosofi med børn Frie børnehaver, København d. 17. maj 2013 v/ Dorete Kallesøe (lektor og husfilosof) og Margrethe Berg (lektor) Dagsorden 1. Filosofisk samtale i praxis 2. Hvad er filosofi med børn?

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

FIKTIONALITET I LITTERATUR

FIKTIONALITET I LITTERATUR KNUD ROMER, KARL OVE KNAUSGÅRD OG JONAS HASSEN KHEMIRI præsen TATION VÆRKER I GRÅZONEN IKKE-fiktion Fiktion Selvbiografi, dokumentar Etik (moral) Roman Æstetik (kunst, nydelse) 2 VÆRKER I GRÅZONEN Genrer:

Læs mere