DIVERSITETEN ER AFGØRENDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIVERSITETEN ER AFGØRENDE"

Transkript

1 U G E 12 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR DIVERSITETEN ER AFGØRENDE Transport fra A til B er kun en lille del af opgaven for Schenker A/S Henrik Dam Larsen, Managing Director Af Chefredaktør Knud Meldgaard At gøre rede for en verdensomspændende virksomhed med ca ansatte kræver sin mand: han hedder Henrik Dam Larsen og er Managing Director i Schenker A/S, der har til huse i Hvidovre ved København. Schenker A/S er et selvstændigt, dansk aktieselskab, der oprindelig har sit udspring i det gamle Deutsche Bundesbahn, altså det tyske, statsejede DB, men har siden været del af forskellige selskaber. I dag ejes det danske selskab af tyske Schenker AG og opererer i Danmark på almindelige markedsvilkår, men alle selskaber, på verdensplan, styres fra moderselskabet, DB Mobility Logistics AG i Berlin. - Vi har dog aldrig været statsejede, da vi er et selvstændigt aktieselskab, et logistikselskab, hvor vi betaler skat og har vore egne kalkuler, siger direktøren og understreger, at Schenker A/S arbejder på præcis samme vilkår som alle andre i branchen, selvom nogle har rumlet om andet. Opdelingen i selskaber i Danmark er således: DB Schenker Rail og DB Schenker Logistics, hvor Schenker A/S hører hjemme. Meningen med to selskaber er, at Rail er et operativt selskab, der ejer materiellet The Rolling Stock mens Logistics primært er udadvendt, altså mod kunden, hvor pris, kvalitet og levering er nøgleordene.

2 Men hvordan kan I ofte være blandt de billigste på markedet? - Det har jo primært noget med massen at gøre, vi er et stort foretagende, og det er der naturligvis nogle fordele i, svarer direktøren og kommunikationsansvarlige Jens Holste, der også deltager i mødet, tilføjer: - Hvis vi altid var de billigste, så ville vi jo vinde alt, og det gør vi ikke desværre! Diversitet - Vi er til for kunden, siger Henrik Dam Larsen, og fortsætter: - Vi spørger kunden om hans behov og det er den måde vi får kunder på, også fordi vi er ligeglade med om vi bruger DB Schenker Rail eller andre. Vi vil ikke altid nøjes med det vi selv har, men køber også hos andre, f.eks. andre jernbaneselskaber. Her er vi så ved kernen, eller styrken, hos DB Schenker, ikke bare i Danmark, men world wide. Det at man kan håndplukke præcis den leverandør, der er bedst til opgaven på alle områder! Diversitet er dermed et nøgleord. Det vi ikke selv har på hylden, det skaffer vi. - Logistikselskaber er jo til for at være indifferente i forhold til om man flyver, kører eller sejler eller kombinerer de enkelte transportformer. Eller, som jeg plejer at udtrykker det: mine kunder er ikke altid det vigtigste, ofte er jeg meget mere interesseret i mine kunders kunder, for det er dem, der skal vægte MIN kunde og hans tilfredshed med os, pointerer direktøren videre. Fra A til B At flytte gods fra A til B er i dag en betydelig større opgave end tidligere, hvor kunden ofte brugte flere selskaber (transportformer). Hvis A lå i Det Ydre Mongoliet og B i Midtvesten, USA, så krævede det både tog, skib og bil, hvilket altså betød mindst tre transportører. I dag kræver kunden leverancen klaret af ét selskab, der så, ikke mindst logistisk, skal få kabalen til at gå op. Kunden er altså troløs, hvilket betyder, at hvad navn, der står på toget/flyet/bilen er ligegyldigt. Pris, kvalitet og tidsfaktoren er det afgørende. Henrik Dam Larsen, kan du give et eksempel? - Ja, det kan jeg. F.eks. et computerselskab, hvor ét produkt måske kommer op fra frihavnen i Hamburg med tog til København, hvor der så, med fly til Kastrup, er kommet nogle såkaldte hot items, der så skal smeltes sammen til en levering i Skandinavien. Altså keyboards, der kommer fra Kina, skal mødes med computeren, der kommer fra Polen, og så leveres til kunden, svarer direktøren. 50% til DB Tog, her godstog, er jo en stor del af DB Schenker. Kendt i erhvervslivet, men ikke så kendte blandt de private togrejsende, der dog tit ser disse utroligt lange godstog, hvor der ofte står DB på vognene. Men det er også her, igen, diversiteten kommer ind. Der kan lige så godt stå SJ eller et andet navn på lokomotivet eller nogle af de mange godsvogne. Schenker A/S hyrer det selskab, der passer bedst til opgaven. - Så det er ikke 90% af transporterne, der går til DB, der er nok tale om 50% til DB, og så resten til andre selskaber, forklarer direktøren. Miljøet spiller en stor rolle i transportsektoren, og alle er enige om, at tog er mere miljøvenlige end gummihjul, altså lastbiler. Det synspunkt har man også hos Schenker A/S, men det betyder ikke, at man afskærer sig fra brug af lastbiler, det betyder mere, at man vælger med omtanke og sørger for evt. at

3 kombinere bil og tog, så alle faktorer tilgodeses inkl. miljøet. - Vi har bla. en kunde i Italien, der producerer pizzabakker. De blev tidligere kørt på lastbil, men nu køres de op med tog, selvom vi ved, at jernbanen kan være lidt længere om det end lastbiler, måske et døgn eller to, men det er ligegyldigt for denne kunde, der dermed har et flydende lager. Vi kører produkterne op fra Modena til Ringsted, hvor de så omlastes til videre distribution, forklarer Henrik Dam Larsen. Kombi-transport Her spiller de moderne kombi-transporter en stor rolle. Altså den kombi-transport, der består af en container, der lastes på et tog, for så at transporteres til en omlastningsstation, som i Taulov, og så videre, igen, på lastbil til det endelige bestemmelsessted. Det er min fornemmelse, at markedet for togtransporter er på vej opad. Er det rigtig? - Ja, det er korrekt og det skyldes to ting: dels, at man har været i en presset, økonomisk situation, hvor man kigger under alle tæpper. Er der lidt at spare? Og så, naturligvis, miljøet, som mange tænker på i dag. Men der er stadig slow starters, altså indkøbere, der ikke har firmaets miljøpolitik som deres hovedarbejdsområde, så det kræver en ledelsesbeslutning at ændre den politik, siger direktøren Her kan indkøberne få hjælp hos DB Schenker, bl.a. ved at gå ind på hjemmesiden og tjekke den miljøkalkulator, firmaet har lagt op. Her kan kunden så se, hvor meget CO2 han udleder, hvis han kører lastbil, og så kan han altså se den konkrete forskel på tog og bil. - Hvis nu det betyder, at kunden kan se, at hvis han venter to dage, så kan han bruge toget, - ja, så har vi skabt en succes, siger direktøren, og tilføjer, at jernbanetransport skal altså planlægges mere end biltransport, ja, faktisk mener han, at man burde lave et panel af komplementerende virksomheder, der så kunne koordinere deres transporter, f.eks. på det europæiske jernbanenet. Her er vi også ved noget fundamentalt: et europæisk jernbanesamarbejde. Et samarbejde, der ikke kun handler om de enkelte transportører, men, i lige så høj grad, en lang række europæiske erhvervsvirksomheder, der producerer forskellige produkter: store og små, tunge og lette, osv., men hvor

4 man, ved en koordineret indsats, kan spare, både på pengene men også på CO2- udslippet. Et godt fremtidsperspektiv at arbejde videre med også på europæisk, politisk plan. Just in time - Vi skal, simpelthen, tilbage til det gamle just in time-princip. Det var 80 ernes frække udtryk, men det blev desværre ofte oversat til, at det skulle være så hurtigt som muligt, hvilket ikke er tilfældet. Just in time betyder, at man skal regne baglæns i sin forsyningskæde, så man får den dialog, der er nødvendig, nemlig: hvornår skal du bruge dit produkt? Det giver så os en mulighed for at lege lidt med dit produkt og få det til at passe ind i en større helhed, filosoferer direktøren videre. Vi har måske vænnet os for meget til at alt skal gå stærkt, hvor vi måske fremover skal anvende det gamle udtryk om at udvise rettidig omhu og planlægge bedre, også mht. det økonomiske aspekt: hvor lang tid skal jeg binde min investerede kapital i transport. Altså det jeg sparer på den længere transporttid, sætter jeg måske over styr ved en lang transporttid. Tid er penge og vice versa. En transport fra Kina, med skib, kan tage mere end 40 dage, mens DB Schenker klarer det med tog på 22 dage. 3 gange om ugen kører der godstog fra Beijing til Duisburg og videre op til Skandinavien via Hamburg. Tog skal altså bruges primært over lange afstande for at være rentabelt. Ja og dog! Et meget klart eksempel på rentabelt godstog i Danmark er strækningen Fredericia København, hvor der, hver dag, køres øl fra bryggeriet i Fredericia til bl.a. de tørstige københavnere. Ingen tog, ingen øl! Udfordringer Til sidst skal vi lige vende de fremtidige udfordringer, på jernbanen, i Europa, inkl. Femern-forbindelsen. Der er ikke mindre end 4 forskellige sikkerhedssystemer på banerne i Europa og det at glide over landegrænserne er stadig en udfordring for alle togoperatører. - De færreste ved faktisk, at der er forskellig strøm i det jyske og det sjællandske elnet. Det skifter på Sprogø, hvor man faktisk, på nogle 100 meter, kører uden strøm, fordi man skifter leverandør, siger direktøren, der derfor hilser ERTMS-systemet og de nye el-tog velkomment. - Ja, undskyld jeg siger det, men vi lignede jo Uganda før i tiden, siger Henrik Dam Larsen smilende. Udfordringerne ser direktøren også i den nye Femern-forbindelse, hvor han, måske lidt provokerende spørger, hvad Danmark vil bruge forbindelsen til. Øresunds-forbindelsen binder to byer sammen, i hvert sit land, men dog med et solidt befolkningsmæssigt og kulturelt ståsted. Spørgsmålet er om vi, sammen med tyskerne, kan skabe noget lignende via Femern, hvor vi jo forbinder to øde landområder, særligt på den tyske side. Det kræver derfor en stor kraftanstrengelse, fra begge lande, at udvikle et behov for både erhvervslivet og turisterhvervet, hvis ikke Østdanmark og Femern skal ende som en gennemkørsel for tog fra Sverige og Norge til det sydlige Europa. Henrik Dam Larsen ser store muligheder i den nye forbindelse, men det kræver, foruden de mange penge, også visioner fra ikke mindst politisk side, og politikere er jo ofte at sammenligne med a slow boat from China og de glemmer tit visionerne, der jo sjældent giver stemmer ved valget, men er tvingende nødvendige for et fortsat solidt samarbejde mellem erhvervslivet i hele Europa.

5 GENVALG AF TRAFIKORDFØRERE De politiske partier, repræsenteret i Folketinget, har valgt trafikordførere Venstres Folketingsgruppe har genvalgt Kristian Pihl Lorentzen som trafikordfører og dermed fortsætter en af Folketingets mest erfarne ordførere inden for transport og infrastruktur. Folketingets øvrige trafikordførerskaber ser således ud: Kim Christiansen, Dansk Folkeparti * Mike Legarth, Konservative * Villum Christensen, Liberal Alliance Andreas Steenberg, Radikale Venstre * Rasmus Prehn, Socialdemokraterne * Karsten Hønge, Socialistisk Folkeparti og Henning Hyllested, Enhedslisten Produktivitetskommissionens anbefalinger: KUN ROADPRICING KAN LØSE KØBENHAVNS TRÆNGSELSPROBLEMER OG LETBANER ER FOR DYRE Af Morten Engelbrecht, Letbaner.DK Der er rigtigt, at København er præget af megen biltrafik, der fylder luften med skadelig NO2 gas kvælstofdioxid, og som nogle steder overstiger EU s grænseværdier. Det er bl.a. de mange cyklister, som vi praler af at have, som dagligt indånder denne forurening. Byen har et kollektivt trafiksystem i gaderne, der alene består af busser med en lav rejsehastighed. Der investeres i disse år store beløb i metro i Københavns kommune, og de hidtidige erfaringer har vist, at metroen erstatter mange busser. Men derved bliver der også plads i gaderne til endnu flere biler. Letbaner er den mest omkostningseffektive trafikinvestering på skinner Mon produktivitetskommissionen har læst Region Hovedstadens Analyse fra marts 2013 Flere letbaner i hovedstadsområdet, der er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU)? Denne rapport påpeger nogle omkostningseffektive trafikløsninger i form af et fintmasket kollektivt trafiknet med letbaner, som supplement til de øvrige bybaner i form af S-tog, metro og regionaltog. Her er en løsning på hovedstadens trængselsproblemer, som man med stor succes har indført i over 200 andre europæiske byer, fordi bilisterne får et alternativt tilbud i form af et fintmasket net af bybaner. Det betyder, at man nemt kan komme rundt i byen med et minimum af skift. Rapporten påviser endvidere, at der kan anlægges et net af letbaner for én metrolinjes pris og med flere Så meget fylder 175 biler med 200 passagerer Så meget fylder 200 passagerer i en letbanevogn

6 passagerer, samtidig med at den bl.a. foreslår letbaneforbindelser til hovedstadens 5 store regionshospitaler. F.eks. er prisen på metrocityringen ca. 1,4 mia.kr. pr. km, mens prisen på Ring 3 letbanen er på ca. 140 mio.kr. pr km. Byens 5 regionshospitaler har ikke bybaneforbindelser Det betyder, at parkeringskaos rammer patienter, besøgende og personale. Patienterne kommer for sent eller aflyser ambulantbehandling, og personalet må tage ekstra tidligt hjemmefra, fordi de ellers ikke kan være sikre på at finde en parkeringsplads. Den kommende centralisering af hospitalerne vil medføre en endnu større koncentration af trafik i de kommende år. I forvejen ligger hovedstadens 5 regionshospitaler dårligt i forhold til offentlige baneforbindelser. At det drejer sig om rigtig mange mennesker hver dag, viser denne oversigt med nøgletal for Hovedstadens 5 regionshospitaler, hvor antallet af besøgene til de indlagte patienter ikke er medregnet. Hospital Antal Ambulante Trafikskabende Ansatte behandlinger aktiviteter om dagen (to ture om dagen) Bispebjerg Glostrup Herlev Hvidovre Rigshospitalet De omtalte forhold kan ikke løses tilfredsstillende med produktivitetskommissionens anbefaling af roadpricing uden letbaner. I Odense forbereder man den nye letbaneforbindelse bl.a. til det nye store regionshospital med direkte forbindelse til hospitalets indgang. Det forventes, at medarbejdere og studerende skal transporteres til og fra hospitalet og det nye Campus-område hver dag, men også dette letbaneprojekt bliver skudt ned af produktivitetskommissionen. Også den kommende letbane i Aarhus vil få forbindelse til byens hospital i Skejby. Hospitalerne ofrer mange penge på at transportere dårligt gående og en del patienter til ambulantbehandlinger mellem hjem og hospital. Denne udgift kunne i et vist omfang spares, hvis hospitalerne fik letbaneforbindelse. Og megen unødig tid for personalet ville også kunne spares med en attraktiv trafikforbindelse. 2,1 MIO. TIL LONDON FRA DANSKE LUFTHAVNE I 2013 rejste over 2,1 mio. passagerer til London fra danske lufthavne. Der var sammenlagt flere passagerer til Stansted og Gatwick end til Heathrow, der er Europas største lufthavn. London er en af de storbyer i verden, der har den største tiltrækningskraft. Hvert år besøger over 15. mio. turister den britiske hovedstad, og mange kommer med fly fra Danmark. Det viser Trafikstyrelsens opgørelser for Læs hele artiklen på: check-in.dk DANSKE HAVNE SÆTTER KURS MOD EUROPAS BEDSTE HAVNE Danske erhvervshavne har haft succes de senere år, men de vilkår, havnene arbejder under, er under pres. Fra 2015 kommer der eksempelvis nye krav til skibsbrændstof. Det vil forvride konkurrencen til fordel for transport på vej. EU kaster store beløb i europæiske

7 transportruter, hvor tog skal køre fra syd til nord. EU bevilger enorm støtte til havne i Middelhavet. De havne håber at få gods fra Fjernøsten ind til deres havne. Herfra kan det transporteres med tog til Nordeuropa. Hvis det sker, bliver nordeuropæiske havne hårdt ramt, fordi skibsfarten ikke bruges fornuftigt. - Det er Danske Havnes ønske, at regeringen, med transportministeren i spidsen, løfter havne og nærsøtransport op i politisk prioritering. Havne er vigtige for dansk erhverv. For fastholdelse og tiltrækning af nye virksomheder. Søvejen kan være svar på mange af fremtidens transportudfordringer. Derfor er det nødvendigt, at havne og søvejen er højt på den politiske dagsorden. Danske Havne sætter på Havnekonference 2014 fokus på, at havne kan blive endnu bedre. Vi tror faktisk på, at de danske havne har potentialet til at blive Europas bedste. Men det kræver meget at nå i mål. Af havnene. Af politikerne. Af kunderne. Det vil vi diskutere sammen på havnekonferencen, siger formand Uffe Steiner Jensen forud for konferencen Europas bedste havne. Transportminister Magnus Heunicke stiller op og fortæller om regeringens ambitioner for danske havne. Partiernes ordførere deltager og ikke mindst deltager en lang række havneledelser og bestyrelsesmedlemmer samt havnenes samarbejdsparter. Europas bedste havne finder sted i Grenaa den april Den 1. april går turen til Anholt Vindmøllepark. Den 2. og 3. sættes skarpt på visionen om, at de danske havne skal være Europas bedste. Se program mm. og tilmeld dig hurtigst mulig på For yderligere kommentarer kontakt formand Uffe Steiner Jensen på For information om konferencen kontakt vicekontorchef Nete Herskind på Formanden for Danske Havne afmønstrer Afskedsreception for Uffe Steiner Jensen, formand for Danske Havne Alle, der kender Uffe Steiner Jensen, ved hvor markant en person han har været for Danske Havne. Det vil derfor glæde Danske Havne, at se politikere, samarbejdsparter, nuværende og tidligere medlemmer af Danske Havnes bestyrelse, havnebestyrelsesmedlemmer, havneadministrationer, familie, venner og andre, som Uffe har været i kontakt med. Torsdag den 27. marts 2014 kl hos Danske Havne, Weidekampsgade 10, 2300 København S. Udgiver: Meldgaard Media & Marketing s.m.b.a. * CVR-nr Redaktion: Motalavej 37 * DK 4220 Korsoer * * Ansvarshavende redaktør: Knud Meldgaard Annoncer: Salgschef Bo Jensen * *

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: MERE PLADS OGSÅ TIL DE BLÅ MOTORVEJE Danske Havne har fået en direktør med kant Chefredaktør

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 39 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FEMERN-TUNNEL STYRKER KØBENHAVNS LUFTHAVN Den kommende tunnel er ingen konkurrent, tvært imod, mener Københavns

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten 2. Nr. årgang 1 4. årgang Nr. 1 Januar Februar Januar 2010 2010 2013 2 Foto Simon Ladefoged TEMA AFFALD Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten Abonnementer kan gøre aflevering af affald til en dyr

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN FEMERN-FORBINDELSEN: ET STORT PROBLEM, MEN EN STØRRE OPGAVE Den planlagte forbindelse er IKKE truet Af chefredaktør

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE NR. 2 - JULI 2015 RØNNE HAVN A/S BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE STRATEGISK SAMARBEJDE UDLØSER NYE ARBEJDSPLADSER RØNNE HAVN KLAR TIL UDVIDELSE KRYDSTOGTER BETYDER INDTÆGTER TIL BORNHOLM NYT LOGO TIL

Læs mere

Flextur bliver misbrugt side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Flextur bliver misbrugt side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 6 - Juni 2015-12. årgang Flextur bliver misbrugt side 6 Frikørslen får en ny chance Politikere fra fem forskellige partier er klar til at give frikørselsordningen

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Udbudsform hæmmer teletaxien. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Udbudsform hæmmer teletaxien. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 05 - Maj 2012-9. årgang Aarhus Taxa har vendt minus til plus og efter det totale kollaps er de igen på benene side 12 Er du forsikret mod ulykken? Det troede

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2013-10. årgang Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget side 12 Flex fuld af fejl Alle de store sjællandske taxiselskaber oplever, at afregninger

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 03 - Marts 2014-11. årgang Udløbet førerkort kan koste dyrt side 6 Nye chauffører skal have en mentor Det halter med servicen, fordi nye chauffører mangler opdragelse,

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

mod løndumping Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

mod løndumping Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 02 - Februar 2014-11. årgang Fynbus tvunget i aktion mod løndumping side 8 Taxiernes ny minister Socialdemokraten Magnus Heunicke skal som ny transportminister

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 12 - December 2013-10. årgang Ny bog om livet som taxichauffør om natten side 6 Nej til ejerstraf Urimeligt at straffe vognmand, hvis hans chauffør har kørt for

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Fælles lov for bus og taxi skal løse EP-problem side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6

Fælles lov for bus og taxi skal løse EP-problem side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 06 - Juni 2010-7. årgang Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6 Politikerne har ikke brug for taxierhvervet, men vi har brug for dem hør Hans Engells bud

Læs mere