nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012"

Transkript

1 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr Medlemsblad for Sektion Danmark TEMA: IPAs 50 års jubilæum IPA husene er en succes, der skrumper IPAs tillidsfolk Kan IPA hjælpe ved Europæiske fodboldkampe?

2

3 INDHOLD 10 6 Tanker ved HALVTREDS ÅRS JUBILÆET 9 LYKØNSKNING fra rigspolitichefen 10 MINDER FRA 50 ÅR i IPAs tjeneste 13 DER VAR SEKS men snart kun to 15 UNGDOMSTURENE - et af IPAs Flagskibe 15 EFTERLYSNING 17 Årets første HOVEDBESTYRELSESMØDE 18 PROGRAM for jubilæumsfestlighederne 20 IPA SEKTION Danmarks organisation 26 IPA blev en DEL AF MIT LIV 28 DET TABTE PARADIS 30 Fascinerende SORT SOL 30 FLYTTEMEDDELELSE 32 PAN EUROPEAN FOOTBALL TRAINING PROJEKT - men hvor er IPA henne 34 En 167 ÅRS FØDSELSDAG 39 Portræt NY KREDSFORMAND i København 41 YNGSTE LOKALFORENING fejrede 10 års jubilæum UDGIVES AF: International Police Association, Sektion Danmark IPA-NYT HJEMMESIDE ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi, Beredskab Aabenraa, Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa Tlf , mobil ANNONCEEKSPEDITION IPA-nyt, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf TRYK Zeuner Eftertryk må kun ske med kildeangivelse. Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets synspunkter, ligesom bladet ikke påtager sig ansvar for priser, annoncer mv. REDAKTIONSSEKRETÆR Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens Tlf , mobil INDLÆG OG ARTIKLER til næste IPA-nyt 3/2012 skal indsendes til redaktionssekretæren inden d. 1. august 2012 FORSIDEBILLEDET Nordiske IPA venner under IEC-mødet 1996 i Brisbane IPA-nyt nr

4 Østeuropæiske Rejser Østeuropæiske Rejser Industrivej 6 969O Fjerritslev Tlf Mobil: Flensborgvej Kruså Tlf IPA-nyt nr

5 Halvtreds år er ingen alder... LEDER når man er så ung af sind og så livskraftig som IPA Sektion Danmark er. Megen spalteplads er blevet brugt her i bladet i de senere år på at skrive om udviklingen af den danske sektion. Men kigger jeg lidt bagud her ved halvtredsårsjubilæet, har den spalteplads været rigtigt godt anvendt! Jeg mener, at vi i dag står over for en fødselar, man overhovedet ikke kan mærke årene på. Tværtimod er sektionen kommet godt igennem politireformen og de udfordringer, den udgjorde. Der er selvfølgelig relaterede udfordringer, som stadig kræver nytænkning, fx spørgsmålet om lokalforeninger og kredse, men den opgave mener jeg, at sektionen er gearet til at håndtere i det tempo, der passer hertil. Sektionen har også vist en betydelig åbenhed over for de krav til omstilling, samfundsudviklingen stiller i forhold til, at vi alle til stadighed skal dygtiggøre os. De tilbud, der i særdeleshed gives på internationalt plan ved kurser på Gimborn, understøttes nu af sektionen i fuldt omfang, og der arbejdes med yderligere ideer om, hvad vi kan tilbyde medlemmerne på denne front. Jeg ser det som en fornem opgave for IPA at skabe en sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Denne sammenhæng afspejler sig naturligvis også på det sociale plan. De fleste af os oplever, at arbejdet i politi og anklagemyndighed skaber så tætte bånd imellem os, at det er naturligt, at der er en forbundethed ud over det rent arbejdsmæssige. Dette tilgodeses i de mange lokale arrangementer af social og faglig karakter, der styrker sammenholdet og er med til at understøtte et godt arbejdsmiljø. Denne livskraft afspejler sig også i, at Sektion Danmark gennem alle årene har udvist en stigende vækstkurve. Målet om at nå medlem nr er pludselig ikke så fjernt endda! Det er jo i sig selv imponerende og vidner om, at sektionen har gode tilbud, der både kan tiltrække og fastholde medlemmer. Det er selvfølgelig vigtigt i al denne glæde over den positive udvikling ikke at tabe momentum, og der vil derfor også i nærmeste fremtid blive arbejdet med nye mål. Du kan andetsteds her i bladet læse om, hvilke mål der blandt andet kan komme på tale. For nu er der kun at ønske alle medlemmer tillykke med jubilæet og håbe på stor deltagelse i festlighederne. Servo Per Amikeco Michael Boolsen præsident IPA-nyt nr

6 Kronik Tanker ved halvtreds års jubilæet AF IPAs præsident, Michael Boolsen For mange giver halvtredsårsdagen anledning til at kigge bagud og spørge sig selv, hvad man har opnået i løbet af denne tid. Jeg kunne naturligvis også godt føle mig lidt fristet til at anvende denne plads til at gøre dette. Resultaterne er mange og imponerende. Man kan måle det alene på vores medlemstal; men dette er selvfølgelig forsimplet. Der, hvor IPA Danmark virkelig skal måles, er hvor sektionen har tilbud til medlemmerne. Vel at mærke tilbud, som interesserer alle grupper af medlemmer. Dette fordrer udvikling! Man kan sammenligne det lidt med en bil. Stiller vi os tilfredse med, at IPA Danmark er en veteranbil? Bevares, en velsmurt og velholdt veteranbil, der får fornyet, hvad der nu en gang skal fornyes. Men ikke desto mindre en veteranbil, hvor tingene er, som de nu en gang er. Det synes jeg heldigvis ikke! Historien viser, at den danske sektion har fulgt godt med og et meget langt stykke hen ad vejen tilpasset sig udviklingen i det omgivende samfund i almindelighed og dansk politi i særdeleshed. For nu at blive i bilhistorien er der dog efter min opfattelse i det væsentlige tale om en række faceliftede modeller. Dette skyldes ikke alene IPA Danmark. Skulle jeg blive en smule polemisk, har PEB (det internationale forretningsudvalg) og IEC (den internationale bestyrelse) i den tid, jeg har været med i alt væsentligt stået for veteranbilmodellen, hvor udvikling har været synonym med optagelse af nye medlemslande. Og når der internationalt set ikke er megen vilje til at udvikle (et glimrende eksempel er, hvor få lande der arrangerer Young Police Officers Programme i forbindelse med de internationale møder), smitter det naturligvis også af på mulighederne i sektionerne. Fabriksparken Glostrup Tlf Fax Strikkepinden - og den lille Zebra Kig forbi og se alt det lækre garn fra Geilsk, Lana Grossa, Hjelholts uldgarn, Onion, Viking Garn, Strikkekits fra Rasmilla, Økologisk garn, Strikkepinden - og den lille Zebra s eget uldgarn samt div. opskrifter. Der er også børnetøj af mit eget mærke Zebra 0-6 år. Åbningstider: Tirsdag - torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag - mandag lukket Strikkepinden - og den lille Zebra På gensyn Lea Jægergårdsgade Aarhus C Tlf IPA-nyt nr

7 50 TEMA års jubilæum Dette skal dog ikke hindre os i at tænke delvis nye tanker! For det første er det meget vigtigt, at vi til stadighed holder fokus på, hvad der kan være attraktivt for de unge medlemmer. Dette arbejde skal naturligvis først og fremmest ske lokalt i kredsene og sektionerne. Men det er også vigtigt, at de unge kolleger, der bliver engageret lokalt får indflydelse på det nationale niveau. Bortset fra et enkelt medlem er bestyrelsen præget af en vis aldersstegenhed. Alder er ikke diskvalificerende på nogen måde, men tankegangen er nu en gang forskellig. Det er altså vigtigt for udviklingen at få engageret unge medlemmer. Og dette er mindst lige så meget en opfordring til jer unge til at engagere jer! Vi bliver nødt til at tænke på, om vi har den rigtige struktur. Den nuværende struktur med tre niveauer skriver sig fra før politireformen og blev fastlagt med den gamle kredsstruktur in mente. Jeg vil ikke lave paladsrevolution og sige, at vi nu skal lægge om til en ren kredsstruktur; men jeg synes, at der er mange tegn på, at der blandt en del kolleger er en opfattelse af at have et tilhørsforhold til kredsen og ikke til en lokalstation. Debatten er nødvendig. Et andet punkt, hvor jeg finder, at vi skal gøre os overvejelser, er sektionens betydning. Sektionen lever et langt stykke hen ad vejen et stille liv i forhold til medlemmerne. Aktiviteter og initiativer udgår i alt væsentligt fra kredse og lokalforeninger. Jeg mener naturligvis, at tyngden fortsat skal ligge der. Men jeg mener også, at sektionen kan spille en mere aktiv rolle og bidrage med flere landsdækkende aktiviteter end de nuværende. Dette ville skabe gode muligheder for samarbejde med en række af de andre internationale sektioner, der er mere aktive med hensyn til at udbyde aktiviteter til alle medlemmer. Min kæphest er, ved de som har fulgt med i bladet de senere år, det professionelle spor. Jeg synes, at det er brandærgerligt, at IPA Danmark år efter år har et forsvindende lille antal deltagere ved kurser på det internationale uddannelsescenter Gimborn i Tyskland. Nu har vi endda gjort stort set, hvad vi kan for at gøre det gratis for medlemmerne at deltage i kurser. Jeg kan ikke tro, at det er fordi medlemmerne ikke vil tage imod dette enestående tilbud om international uddannelse og muligheden for at skabe netværk med kolleger fra andre lande. Vi er åbenbart ikke gode nok til at sælge varen. Vi må altså lægge os endnu mere i selen for at styrke den professionelle del af IPA konceptet. Styrkelse af det professionelle spor kræver også nytænkning. Det er naturligt, at en del af denne udgår fra de styrende organer. Men det er lige så naturligt, at input kommer fra medlemmerne. Det er trods alt medlemmerne, der ved, hvad de ønsker. Derfor vil jeg slutte denne tankestreg af med en opfordring til alle medlemmer til at overveje, hvordan de gerne ser, at IPA Danmark udvikler sig i fremtiden. Det er kun gennem jeres aktive deltagelse, at vi kan sikre, at IPA Danmark ikke om endnu halvtreds år skal trækkes frem fra veteranbilmuseet, men kører på motorvejen i sjette gear. IPA-nyt nr

8 8 IPA-nyt nr

9 Lykønskning fra rigspolitichefen 50 TEMA års jubilæum AF Jens Henrik Højbjerg Allerførst vil jeg gerne ønske IPA Danmark tillykke med de 50 år den 19. februar Ser man på aktivitetsniveauet og medlemstallet i den danske sektion, der jo har været stadigt stigende gennem de 50 år, er det tydeligt, at der er tale om en stærk og levedygtig fødselar, der hverken nærmer sig pensionsalder eller retræte. Jeg finder, at den danske sektion har været og er inde i en meget spændende udvikling. Arthur Troops oprindelige tanke om venskab mellem politifolk på tværs af grænser har vist sig at være en meget levedygtig tanke. Men der, hvor jeg synes, at det bliver rigtigt spændende, er i det krydsfelt mellem den sociale og den faglige udveksling, der har udviklet sig gennem de senere år. For mig at se ligger meget af IPA s levedygtighed i, at sektionen har formået at følge med tiden og udvikle sig i en retning, hvor der er en vis ligevægt mellem det sociale og det faglige islæt. Internationalt politisamarbejde bliver mere og mere vigtigt, og vi er nødt til at udvikle os og tænke nye tanker for at møde denne udfordring. I denne sammenhæng hilser jeg mange af de tanker om at understøtte medlemmernes dygtiggørelse på det internationale felt velkommen. Men før det bliver alt for alvorligt, vil jeg ønske IPA den allerstørste fornøjelse med festlighederne til september i anledning af halvtredsårsjubilæet. Jeg glæder mig meget til at deltage i festlighederne på Kronborg og LO-Skolen. Forsikringer til politiansatte Du kan se forsikringer og præmier på popermo.dk Popermo Forsikring g/s C. F. Tietgens Boulevard 38 DK-5220 Odense SØ Telefon Popermo Forsikring g/s IPA-nyt nr

10 Minder fra 50 år i IPAs tjeneste AF Jørgen Møller Jensen Jørgen Møller Jensen Hovedbestyrelsen har spurgt, om nogle af vi gamle medlemmer kunne have lyst til at berette lidt fra stiftelsen og tiden, der fulgte. De gamle fotoalbums/breve har bragt mig en tur down memory lane, og jeg kan regne ud, at jeg med mit lave medlemsnummer er blandt de ældste medlemsnumre, der endnu lever. Jeg er også blandt de få måske den eneste af nuværende medlemmer, der deltog i den stiftende generalforsamling den 19. februar Jeg har ingen optegnelser fra dagen, men husker, at jeg gjorde tjeneste i Udrykningstjenesten på Københavns Politigård denne aften og fik af vagtlederen lov til at deltage i mødet nogle timer, indtil vagtafløsningen ud på aftenen. Generalforsamlingen fandt sted i et stort loftlokale i en sidegade til Anker Heegårdsgade, og jeg tror, at det var i Mitchelsgade. Til stede var måske mennesker, men jeg husker nu kun Ib Holten og Gunner Ketter to senere generalsekretærer. Da jeg skulle nå tilbage til tjenesten, blev jeg ikke indmeldt denne aften. Samme år i maj blev jeg forflyttet til Århus, og jeg fik først taget mig sammen til indmeldelse i maj Mit medlemsbevis er underskrevet af præsident Svend Gredsted og som generalsekretær vistnok af Ib Holten. Medlemsbeviset er helt tilklistret med alle årsmærkerne. Sponsoreret Marianne Høyrup Persen Netværkskonsulent Indehaver Kærsholmvej 2C, 8732 Hovedgård Mobil: IPA-nyt nr

11 50 TEMA års jubilæum FU-møde i IPA Center Esbjerg Fra venstre, Jørgen Hansen, Jørgen Møller Jensen, Hans Jørgen Poulsen og Lars Rand Jensen Fremtrædende personer ja personligheder var i disse år ud over de ovennævnte bl.a. Erik Rødkier, Henrik Prier Jensen, Kjeld Jensen, Mogens Fledelius, Viggo Hansen, Fini Thobiassen, Hans Jørgen Poulsen, Svend Harder, Kaj Vittrup, Lars Rand Jensen, m.fl. Andre må kunne huske noget fra 60-erne, hvor jeg var optaget af tillidsmandsarbejde indtil jeg valgte at gå af som næstformand i kriminalpolitiforeningen i Mange årlige rejsedage og teen-age børn derhjemme i Århus var ikke gunstigt for familielivet. Indvalgt i hovedbestyrelsen Der blev tid til IPA, og jeg havde fornøjelsen at være medstifter af Region 2 medio 70-erne. Som regionsformand kom jeg med i IPAs hovedbestyrelse. Det var under Ib Pedersens præsidentperiode, en tid jeg husker som besværlig og konfliktfyldt og det endte da også med, at også jeg efter et par år som vicepræsident valgte at træde tilbage. Ved den lejlighed blev jeg i øvrigt udnævnt til æresmedlem. Foreningen skiftede generalsekretærer ret så ofte i disse år, men jeg blev opfordret til at stille op til valg som generalsekretær på Landsmødet på Bornholm i Det var det møde, hvor tågen forhindrede, at deltagerne kunne flyve hjem efter mødet. Det blev bornholmerbåden til København om natten i stedet. Det gav mulighed for et slags konstituerende bestyrelsesmøde, og vi var mange nyvalgte ombord, f.eks. Lars Rand Jensen, som præsident, men der manglede bl.a. en redaktør, så vi fik vredet armen om på Frank Scheegell fra Næstved. Han var siden i mange år en rigtig flittig redaktør af IPA-Nyt. Venskab med IPAs stifter Fra min generalsekretærperiode frem til min pensionering i 1995 vil jeg ikke berette noget særligt, idet perioden vel er kendt af mange medlemmer i dag. Det var en meget interessant tid, hvor IPA udviklede sig meget både her i landet og i udlandet. Vi kom op på over 8000 medlemmer og fik etableret et godt ry hos vore andre medlemslande. Vi afholdt en Baltic Sea Conference i Næstved for at få også de nye baltiske stater med i IPA, og efter min opklaringsrejse i 1994 til disse lande lykkedes det efterhånden under Dansk Sektions protektion. Økonomien var god og stabil, og det blev til mange IPArejser ud i verden, hvoraf jeg havde fornøjelsen at være rejseleder i Thailand, Italien, Brasilien, London, Paris og mange rejser til Tyskland. Ibz Gimborn fyldte meget op gennem 70-erne, men det vil jeg overlade til andre at berette om. Måske skulle jeg lige nævne, at vi kongresdeltagere følte at demokratiet blev genindført i IPA ved verdenskongressen i 1985 i Paris. En engelsk international generalsekretær havde i mange år egenrådigt domineret arbejdet i den internationale bestyrelse, men ved ihærdigt lobbyarbejde natten igennem lykkedes vort lille coup d etat, så jeg næste dag kunne foreslå den hollandske delegerede Theo Leenders som ny international generalsekretær. Han blev valgt og nye tider oprandt. Bl.a. blev IPAs stifter Arthur Troop nu igen efter års negligeren integreret i bestyrelsen. Han knyttede bånd til os i den danske sektion, og både Birgith og jeg har haft megen glæde af at kende denne uegennyttige, ja ydmyge personlighed. Et vindue til verden 60-erne og 70-erne var ganske anderledes for IPA-arbejdet end som det kendes i dag. Forholdet til Tyskland var nærmest ikke eksisterende. Krigen var endnu klar i erindringen, og mange af medlemmerne havde været i KZ lejr eller været under jorden herhjemme. I Region 2 fik vi taget hul på udvekslingen med tyskerne, og efterhånden blev det vel normaliseret. Der var ikke mange penge til rådighed. Besøg her og i udlandet blev klaret ved privat indkvartering. Det havde så den fordel, at vi fik mange dejlige kontakter til IPA i udlandet, og flere af dem har jeg da stadigvæk. IPA var helt typisk et familieforetagende. Rejseliv blev muligt og børnene fik et stort åbent vindue ud til verden. For mig og min familie har IPA været en stor oplevelse, der har fyldt rigtig meget i vores liv. Det er med stor glæde, at vi ser, at medlemstallet fortsat er stigende og aktiviteterne mange og mangeartede. Det lover godt for fremtiden Jeg vil ønske sektionen et rigtig godt jubilæum. Servo per Amikeco IPA-nyt nr

12 THE BILLABONG BAR Skolegade Århus C Tlf IPA-nyt nr

13 men snart kun to Der var seks Den triste nedtagning af IPA-husskiltet ved Røde Mølle AF vicepræsident Niels Erik Jensen, 3. Kommission Ja, det er IPA-husene her er tale om, og hvorfor denne lidt kedelige udvikling? Men sådan har denne del af IPAs virke udviklet sig gennem de sidste 10 år, selvom tilbuddet til medlemmerne en periode indtog pladsen som én af IPAs flagskibe. En epoke er skrumpet ind, og man kan give mange bud på hvorfor, men fakta er, at fra næste årskifte har IPA-Danmark kun to registrerede IPA huse tilbage. De tilbageværende huse er meget godt fordelt med IPA Arresøhus i den østlige del af landet og IPA-Center Esbjerg i den vestlige del. IPA Arresøhus er smukt beliggende ved Arresø på adressen Arresødalvej 101, 3300 Frederiksværk. Det ejes af IPA-kredsene i den nordøstlige del af Sjælland og drives med stor entusiasme af frivillige medlemmer. IPA-Center Esbjerg har en unik beliggenhed på adressen Sanatorievej 28, Hjerting, 6710 Esbjerg. Det drives af frivillige fra lokalforeningen IPA Esbjerg, som har lejet huset af Esbjerg Kommune på en kontrakt indtil udgangen af Åbenbart er det ikke en svigtende interesse fra medlemmerne, som er årsag til lukningerne. Udlejningen eller mere rigtigt belægningsprocenten har svinget lidt op og ned i de sidste 10 år, men har de seneste 5 år stort set været uændret, og et af husene har endda haft fremgang på det seneste. Årsagerne til nedlægning af IPA-husene skal primært findes i to forhold. Ejerskabet man burde måske sige rådighedsretten over de nedlagte huse har ikke kunnet fornys på acceptable vilkår, og samtidig har de meget entusiastiske medlemmer, som i mange år har ydet et enormt arbejde med drift og vedligeholdelse af husene, nået en alder, hvor de ønskede at blive aflastet. Men de yngre kræfter indenfor IPA har ikke i tilstrækkelig omfang meldt sig til opgaverne. Forsøg på at skabe garanti for det økonomiske grundlag for de nedlagte huse er ikke lykkedes. Det har ikke været mulig at opnå gennem de lokale foreninger eller kredse. IPA-huset Røsnæs ved Kalundborg lukkede for flere år siden. Ejerne fandt det mindre velegnet som IPA-hus, da det mere var et sommerhus. Wendelbogården i Nordjylland lukkede som IPA-hus ved udgangen af IPA-hus skiltet blev nedtaget ved Røde Mølle på Sydfyn ved sidste årsskifte, men det fortsætter i samme stil med særlige udlejningstilbud til IPAs medlemmer. Atriumgården ved Søndervig er endnu i drift, men sættes til salg og forventes at lukke ved næste årsskifte. IPA-husene er stadigvæk attraktive for medlemmerne og samtidig en vigtig del af IPAs sociale liv i Danmark, så vi håber, der også fremover vil være tilstrækkelig støtte og opbakning til driften af husene til glæde for medlemmerne. IPA-nyt nr

14 Dan Group Alarm Dan Group Alarm FOR DIN SIKKERHEDS SKYLD TYVERISIKRING - ADGANGSKONTROL TÅGESIKRING - ITV - MEKANISK SIKRING Dan Group Alarm Roskilde v/ Karsten Frederiksen, Lundevej 54, 4030 Tune VI PASSER PÅ DET, DU ER GLAD FOR! Dan Group Alarm Dan Group Alarm Tjenestemændenes Låneforening Tjenestemandsansatte (politi- og kontoransatte) der er medlem af Politiforbundet kan få forbrugslån på fordelagtige vilkår uden gebyrer og stiftelsesomkostninger. - Renten er altid blandt markedets laveste - Maj ,25% - Sikkerhed - en noteret lønforskrivning Ansøgningsskema udleveres af tillidsmanden på dit tjenested, hos Politiforbundet, eller på Låneforeningens hjemmeside - låneforeningen, låneproceduren, eks. på lån og afdrag mv, eller kontakt: Tjenestemændenes Låneforening H.C. Andersens Boulevard København V Tlf IPA-nyt nr

15 Ungdomsturene et af IPAs Flagskibe Igennem snart mange år har IPA sendt flere tusinde IPA børn på ferieture, enten sommerlejren for de yngste, sejlturen med M/S Bien for de lidt ældre og en udlands tur for de ældste. Det er selvfølgelig meget forskelligt, hvad det enkelte barn får ud af sin deltagelse. Men at være datter eller søn af en politier er ikke altid uproblematisk, og på disse ture møder børnene en flok kammerater, der har den samme tilgang til problemerne. Nogle af børnene får på disse ture rigtig gode venner, ja der er eksempler på venskaber, som har varet i mange år og som stadigvæk består. Turene er rigtig populære, og tilmeldingerne er afsluttet med fuldt hus hvad angår sejlturen og udlands turen. Men i skrivende stund er der stadigvæk enkelte ledige pladser på Sommerlejren i IPA Center Esbjerg for de 9 12-årige, som finder sted fra den 1. til den 7. juli Du kan læse mere om turen på IPAs hjemmeside, Har du et barn der er interesseret, og har du måske bare været lidt sent på vej, så skynd dig at kontakte ungdomskoordinator Søren Dam Mortensen, tlf , Efterlysning IPA nyt s redaktion efterlyser gamle fotos med relation til foreningen. Rigtig mange medlemmer har sikkert optaget fotos i forbindelse med arrangementer og begivenheder, som er sket indenfor IPA helt fra foreningens stiftelse den 19. februar 1962 og senere. I anledning af foreningens 50 års jubilæum vil vi gerne samle en fotodokumentation for de mange aktiviteter, der gennem årene er blevet afviklet i IPA, såvel nationalt som internationalt. Til mange fotos hører en historie, og et af formålene med indsamlingen er bagefter at følge op på disse historier og eventuelt bringe dem i kommende numre af bladet. Et medlem skrev for nylig til sektionen: Ganske vist hedder bladet IPA nyt men man kan måske lige så berettiget kalde bladet IPA gammelt. Ja, helt rigtigt set, men husk samtidig, at det er vigtigt at kende sin fortid og de grundprincipper, som IPA bygger på, og som tilbage i 1950 blev formuleret af IPA s stifter, den engelske politisergent Arthur Troop. Derfor har du et eller flere IPA relateret fotos så indsend dem til redaktionssekretæren (se side 3). Papirfotos vil blive scannet og derefter returneret til dig i uændret tilstand. Servo per Amikeco Svend Sandberg, redaktionssekretær IPA-nyt nr

16 Pizza Ciao Express Østergade 51, 9800 Hjørring Tlf Bodega Skuret Skyttehusene Albertslund Tlf MAN S BEST MEDIA Krebseparken Esbjerg V Tlf Bredgade Ulfborg Tlf HERCEGOVINA Helårsrestaurant Bernstoffsgade 3 DK 1577 København K Tlf IPA-nyt nr

17 Årets første hovedbestyrelsesmøde AF Niels Henrik Bak, generalsekretær IPA s hovedbestyrelse og et par ekstra tillidsfolk deltog lørdag den 24. marts 2012 i årets første hovedbestyrelsesmøde på vandrehjemmet ved Bella Centeret i København. Mødet har lidt misvisende betegnelsen HB-2, fordi det normalt afholdes som det 2. møde i efteråret. Men i år er der byttet om på møderne i anledning af foreningens 50 års jubilæumsfest, der afholdes i september sammen med det udvidede HB-møde, hvor alle lokalforeningerne er repræsenteret. Dagsordenen indeholdte mange interessante punkter og hovedparten af punkterne er beskrevet her nedenfor. Tak til IPA København for at arrangere mødet samt ledsager turen. Velkomst til den nye IPA kredsformand for København, Arne Wissing. Sektionen har deltaget i Nordeuropæisk IPA forum i Warszawa, hvor Verdenskongressen i Israel til efteråret blev drøftet. Her blev det blandt andet drøftet hvem der stiller op til nogle af de forskellige internationale poster. IPA Danmark stiller ikke op til nogen af posterne. Sektionens regnskab blev gennemgået, og der blev stillet forslag om en kontingentforhøjelse til Landsmødet i Ved årsskiftet var der medlemmer i IPA Danmark. IPA mangler stadig en materielforvalter kontakt 2. vicepræsident Bjarne Davidsen såfremt du er interesseret. Ungdoms turene er stadig populære, og igen i år sender IPA en masse IPA børn til henholdsvis IPA Center Esbjerg, på sejltur i det fynske ø-hav og til Tjekkiet. IPA huset Atriumgården er sat til salg, men vi har stadig Arresøhus og IPA Center Esbjerg der kører godt. Der er dog stadig masser af ledige udlejningsdage specielt på hverdage. IPAs lokalforeninger har forskellige aktivitetsniveau, og mange af foreningerne laver masser af aktiviteter. IPA Sektion Danmark skal i 2013 afholde IEC møde (hvilket betyder at der kommer ca. 300 gæster til Danmark, hvoraf ca. halvdelen skal deltage i et tre dages møde). I den forbindelse skal der arrangeres rigtig meget. Mange arbejdsgrupper blev nedsat, bl.a. til planlægning af ungdomsprogram, aftenprogram, ledsager tur, venskabsugen (Danmark rundt), logistik, budget, hotelansvarlig o.s.v.. Tak til Popermo, der sponsorerer bagsiden af IPA medlemskortet. IPA nyt må gerne have endnu mere fokus fremadrettet. Opfordring - HUSK at komme med input til bladet. IPA hjemmesiden drøftet og forevist af webmaster. IPA Sektion Danmark afholder 50 års jubilæum fra den 19. til den 23. september se særskilt indlæg. Kredsforeningerne lovede at støtte op om arrangementet og vil sende mange til jubilæumsfesten. Lov udvalget fremlagde idéer til lovændringer for at bringe foreningens love up to date. Gode drøftelser og opfordringer til en fortsat debat frem til efterårets møde. Såfremt du er interesseret i at læse hele referatet fra mødet kan du finde det på hjemmesiden Kig under fanebladet Sektion DK og klik nederst på fanebladet på Mødereferater. Herefter skal der indtastes en kode, som du kan få fra din lokale IPA formand. IPA-nyt nr

18 IPA Sektion Danmark Program for jubilæumsfestlighederne onsdag 19. september søndag 23. september Du kan vælge at deltage alle dagene eller fra fredag eftermiddag. Onsdag den 19. september 2012 Ankomst til Københavns Lufthavn eller Hovedbanegården. Transport til Hotel Konventum i Helsingør (tidl. LO-skolen). Alternativt selvtransport i egen bil til hotellet. Om aftenen i bus til Helsingør Færgehavn. Spisning på en af færgerne Helsingør-Helsingborg. Transport tilbage til hotellet. Torsdag den 20. september 2012 Morgenmad. Bustransport til København. Sightseeing i bussen og derefter havnerundfart. Frokost i Københavns centrum. Om eftermiddagen er der et 4 timers besøg i Tivoli. Aftensmad på restaurant Rio Bravo. Transport tilbage til hotellet. Fredag den 21. September 2012 Morgenmad. Bustransport til Vikingeskibsmuseet I Roskilde. Rundvisning. Transport til Fredensborg, hvor vi gør et kort ophold ved slottet. Frokost på den italienske restaurant Da Oscar i Fredensborg. Transport til Kronborg Slot, hvor der kl er arrangeret rundvisning. Kl lukker Kronborg Slot for offentligheden. IPA Sektion Danmarks jubilæumsreception afholdes herefter i Dansesalen på Kronborg. Der vil være lidt underholdning og lidt til ganen. Dresscode: Eventuelt uniform. Transport tilbage til hotellet. Aftenbuffet og senere musik og dans. 18 IPA-nyt nr

19 50 TEMA års jubilæum Hotel Konventum Kanalrundfart Kronborg Louisiana Lørdag den 22. September 2012 Morgenmad. Der afholdes udvidet hovedbestyrelsesmøde på hotellet for de delegerede. For øvrige gæster er der bustransport til Københavns centrum, hvor der vil være mulighed for at tilbringe nogle timer på egen hånd eller tage på havnerundfart. Frokost i Københavns centrum. Efter frokost køres der i bus til kunstmuseet Louisiana i Humlebæk. Kl kører busserne tilbage til Hotel Konventum. Kl er der kaffe og kage på hotellet. Gallamiddag om aftenen med 3 retters menu, underholdning, musik og dans. Dresscode: Galla Søndag 23. september 2012 Morgenmad. Herefter siger vi farvel til alle vores gæster. Transport til Københavns Lufthavn eller Hovedbanegården. Priser: Pr. pers. i dobb.vær. Pr. pers. i enk.vær. Onsdag søndag 4.600,- Dkr ,- Dkr. Fredag søndag 2.600,- Dkr ,- Dkr. Incl. i priserne er ophold, alle transporter under opholdet, entréer og måltider. Prisen fredag-søndag incl. rundvisning og reception på Kronborg, samt efterfølgende program for resten af ugen. Begrænset deltagerantal. Forbehold for ændringer i programmet. Tilmelding senest den 1. juli 2012 pr. til eller med navne på deltagerne. Samtidig betaling af det fulde beløb til Lån & Spar Bank, konto nr Ønsker nogen at donere en gave til IPA Danmark i forbindelse med jubilæet, anmodes om at der i stedet overføres et kontant beløb til IPA Danmarks Sociale Fond. Beløbet bedes indsat på bankkonto nr med anmærkning jubilæumsgave. Servo per Amikeco Jubilæumsudvalget IPA-nyt nr

20 IPA Sektion 2. Kommission Den kulturelle kommission Formand 2. vicepræsident Bjarne Davidsen Lokalpolitiet Aabenraa, Patruljesektionen Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa. Tlf , mob. Privat Præsident Michael Boolsen Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster. Tlf vicepræsident Jan Richter Henriksen Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2301 Mob vicepræsident Bjarne Davidsen Lokalpolitiet Aabenraa Patruljesektionen Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa Tlf , mob. Privat vicepræsident Niels Erik Jensen Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf , lok Generalsekretær Niels Henrik Bak Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter Ejby Industrivej 125, 2600 Glostrup. Tlf lok. 5070, mob Ass. generalsekretær (medlemssekretær) Erling Kjær Nordsjællands Politi, 3600 Frederikssund. Tlf lok Hovedkasserer Finn Knudsen, Syd- og Sønderjyllands Politi Gammelting 3, 6100 Haderslev. Tlf Ass. hovedkasserer (pensionist kontingent) Niels Erik Krarup Nielsen Østjyllands Politi, Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf lok Kommission Den professionelle kommission Formand 1. vicepræsident Jan Richter Henriksen. Webmaster Jan Anton Jensen Beredskabsfaglig Sektion, Vestegnen Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf eller eller Arkivar Erik Bryld Knøsen 99, 2670 Greve. Tlf , mob Signe Justesen, Østerled 13, 2791 Dragør. Tlf , mob eller Redaktionssekretær Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens. Tlf , mob Materielforvalter Jan Vesth Marker Rigspolitiet - Koncernservice Køretøjs- og elektroniksektionen Polititorvet 14, 1780 København V. Tlf , mob. privat Hobbysekretær Christian Harre Vagtcentralen, Midt- og Vestsjællands Politi Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Tlf Kommission Den sociale kommission Formand 3. vicepræsident Niels Erik Jensen. Rejsesekretær Finn Månsson Københavns Vestegns Politi Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf lok IPA-husformand Egon Andresen Tvedvej 2, 5700 Svendborg. Tlf Ungdomskoordinator Søren Dam Mortensen, KTC, Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia. Tlf IPA-nyt nr

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 7258 9948 Alt sendes til Funktionsp

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14B 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 9630 1448 Alt sendes til Funktionspostk.

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Rådhusgade 20 9670 Løgstør 51KK Aalborg Jyllandsgade 27 9000 Aalborg 52KK Hobro Adelgade 75 9500 Hobro 53KK Frederikshavn

Læs mere

Forbrugsudvikling af varmeforbruget i BYGST ejendomme

Forbrugsudvikling af varmeforbruget i BYGST ejendomme Haderslevvej 45 6200 Aabenraa 117 99 54 27.500 3.144 Haderslevvej 52 6200 Aabenraa 95 102 73 85 34 17.000 3.118 Gabelsgade 5 9000 Aalborg 84 87 89 78 11 9.000 1.818 Skibsbyggerivej 5 9000 Aalborg 54 53

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.... 3 HER FINDER DU ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.......................

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2 Afsnit 2 1. Vigtige telefonnumre og adresser a. 3F er b. Opmålerforeninger c. Opmålere Region Hovedstaden, Kampmannsgade 4, 2, 1790, København V, Tlf: 70 300 980 3F Bornholm 70 300 800 3F Bygge-, Jord-

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere