nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012"

Transkript

1 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr Medlemsblad for Sektion Danmark TEMA: IPAs 50 års jubilæum IPA husene er en succes, der skrumper IPAs tillidsfolk Kan IPA hjælpe ved Europæiske fodboldkampe?

2

3 INDHOLD 10 6 Tanker ved HALVTREDS ÅRS JUBILÆET 9 LYKØNSKNING fra rigspolitichefen 10 MINDER FRA 50 ÅR i IPAs tjeneste 13 DER VAR SEKS men snart kun to 15 UNGDOMSTURENE - et af IPAs Flagskibe 15 EFTERLYSNING 17 Årets første HOVEDBESTYRELSESMØDE 18 PROGRAM for jubilæumsfestlighederne 20 IPA SEKTION Danmarks organisation 26 IPA blev en DEL AF MIT LIV 28 DET TABTE PARADIS 30 Fascinerende SORT SOL 30 FLYTTEMEDDELELSE 32 PAN EUROPEAN FOOTBALL TRAINING PROJEKT - men hvor er IPA henne 34 En 167 ÅRS FØDSELSDAG 39 Portræt NY KREDSFORMAND i København 41 YNGSTE LOKALFORENING fejrede 10 års jubilæum UDGIVES AF: International Police Association, Sektion Danmark IPA-NYT HJEMMESIDE ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi, Beredskab Aabenraa, Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa Tlf , mobil ANNONCEEKSPEDITION IPA-nyt, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf TRYK Zeuner Eftertryk må kun ske med kildeangivelse. Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets synspunkter, ligesom bladet ikke påtager sig ansvar for priser, annoncer mv. REDAKTIONSSEKRETÆR Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens Tlf , mobil INDLÆG OG ARTIKLER til næste IPA-nyt 3/2012 skal indsendes til redaktionssekretæren inden d. 1. august 2012 FORSIDEBILLEDET Nordiske IPA venner under IEC-mødet 1996 i Brisbane IPA-nyt nr

4 Østeuropæiske Rejser Østeuropæiske Rejser Industrivej 6 969O Fjerritslev Tlf Mobil: Flensborgvej Kruså Tlf IPA-nyt nr

5 Halvtreds år er ingen alder... LEDER når man er så ung af sind og så livskraftig som IPA Sektion Danmark er. Megen spalteplads er blevet brugt her i bladet i de senere år på at skrive om udviklingen af den danske sektion. Men kigger jeg lidt bagud her ved halvtredsårsjubilæet, har den spalteplads været rigtigt godt anvendt! Jeg mener, at vi i dag står over for en fødselar, man overhovedet ikke kan mærke årene på. Tværtimod er sektionen kommet godt igennem politireformen og de udfordringer, den udgjorde. Der er selvfølgelig relaterede udfordringer, som stadig kræver nytænkning, fx spørgsmålet om lokalforeninger og kredse, men den opgave mener jeg, at sektionen er gearet til at håndtere i det tempo, der passer hertil. Sektionen har også vist en betydelig åbenhed over for de krav til omstilling, samfundsudviklingen stiller i forhold til, at vi alle til stadighed skal dygtiggøre os. De tilbud, der i særdeleshed gives på internationalt plan ved kurser på Gimborn, understøttes nu af sektionen i fuldt omfang, og der arbejdes med yderligere ideer om, hvad vi kan tilbyde medlemmerne på denne front. Jeg ser det som en fornem opgave for IPA at skabe en sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Denne sammenhæng afspejler sig naturligvis også på det sociale plan. De fleste af os oplever, at arbejdet i politi og anklagemyndighed skaber så tætte bånd imellem os, at det er naturligt, at der er en forbundethed ud over det rent arbejdsmæssige. Dette tilgodeses i de mange lokale arrangementer af social og faglig karakter, der styrker sammenholdet og er med til at understøtte et godt arbejdsmiljø. Denne livskraft afspejler sig også i, at Sektion Danmark gennem alle årene har udvist en stigende vækstkurve. Målet om at nå medlem nr er pludselig ikke så fjernt endda! Det er jo i sig selv imponerende og vidner om, at sektionen har gode tilbud, der både kan tiltrække og fastholde medlemmer. Det er selvfølgelig vigtigt i al denne glæde over den positive udvikling ikke at tabe momentum, og der vil derfor også i nærmeste fremtid blive arbejdet med nye mål. Du kan andetsteds her i bladet læse om, hvilke mål der blandt andet kan komme på tale. For nu er der kun at ønske alle medlemmer tillykke med jubilæet og håbe på stor deltagelse i festlighederne. Servo Per Amikeco Michael Boolsen præsident IPA-nyt nr

6 Kronik Tanker ved halvtreds års jubilæet AF IPAs præsident, Michael Boolsen For mange giver halvtredsårsdagen anledning til at kigge bagud og spørge sig selv, hvad man har opnået i løbet af denne tid. Jeg kunne naturligvis også godt føle mig lidt fristet til at anvende denne plads til at gøre dette. Resultaterne er mange og imponerende. Man kan måle det alene på vores medlemstal; men dette er selvfølgelig forsimplet. Der, hvor IPA Danmark virkelig skal måles, er hvor sektionen har tilbud til medlemmerne. Vel at mærke tilbud, som interesserer alle grupper af medlemmer. Dette fordrer udvikling! Man kan sammenligne det lidt med en bil. Stiller vi os tilfredse med, at IPA Danmark er en veteranbil? Bevares, en velsmurt og velholdt veteranbil, der får fornyet, hvad der nu en gang skal fornyes. Men ikke desto mindre en veteranbil, hvor tingene er, som de nu en gang er. Det synes jeg heldigvis ikke! Historien viser, at den danske sektion har fulgt godt med og et meget langt stykke hen ad vejen tilpasset sig udviklingen i det omgivende samfund i almindelighed og dansk politi i særdeleshed. For nu at blive i bilhistorien er der dog efter min opfattelse i det væsentlige tale om en række faceliftede modeller. Dette skyldes ikke alene IPA Danmark. Skulle jeg blive en smule polemisk, har PEB (det internationale forretningsudvalg) og IEC (den internationale bestyrelse) i den tid, jeg har været med i alt væsentligt stået for veteranbilmodellen, hvor udvikling har været synonym med optagelse af nye medlemslande. Og når der internationalt set ikke er megen vilje til at udvikle (et glimrende eksempel er, hvor få lande der arrangerer Young Police Officers Programme i forbindelse med de internationale møder), smitter det naturligvis også af på mulighederne i sektionerne. Fabriksparken Glostrup Tlf Fax Strikkepinden - og den lille Zebra Kig forbi og se alt det lækre garn fra Geilsk, Lana Grossa, Hjelholts uldgarn, Onion, Viking Garn, Strikkekits fra Rasmilla, Økologisk garn, Strikkepinden - og den lille Zebra s eget uldgarn samt div. opskrifter. Der er også børnetøj af mit eget mærke Zebra 0-6 år. Åbningstider: Tirsdag - torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag - mandag lukket Strikkepinden - og den lille Zebra På gensyn Lea Jægergårdsgade Aarhus C Tlf IPA-nyt nr

7 50 TEMA års jubilæum Dette skal dog ikke hindre os i at tænke delvis nye tanker! For det første er det meget vigtigt, at vi til stadighed holder fokus på, hvad der kan være attraktivt for de unge medlemmer. Dette arbejde skal naturligvis først og fremmest ske lokalt i kredsene og sektionerne. Men det er også vigtigt, at de unge kolleger, der bliver engageret lokalt får indflydelse på det nationale niveau. Bortset fra et enkelt medlem er bestyrelsen præget af en vis aldersstegenhed. Alder er ikke diskvalificerende på nogen måde, men tankegangen er nu en gang forskellig. Det er altså vigtigt for udviklingen at få engageret unge medlemmer. Og dette er mindst lige så meget en opfordring til jer unge til at engagere jer! Vi bliver nødt til at tænke på, om vi har den rigtige struktur. Den nuværende struktur med tre niveauer skriver sig fra før politireformen og blev fastlagt med den gamle kredsstruktur in mente. Jeg vil ikke lave paladsrevolution og sige, at vi nu skal lægge om til en ren kredsstruktur; men jeg synes, at der er mange tegn på, at der blandt en del kolleger er en opfattelse af at have et tilhørsforhold til kredsen og ikke til en lokalstation. Debatten er nødvendig. Et andet punkt, hvor jeg finder, at vi skal gøre os overvejelser, er sektionens betydning. Sektionen lever et langt stykke hen ad vejen et stille liv i forhold til medlemmerne. Aktiviteter og initiativer udgår i alt væsentligt fra kredse og lokalforeninger. Jeg mener naturligvis, at tyngden fortsat skal ligge der. Men jeg mener også, at sektionen kan spille en mere aktiv rolle og bidrage med flere landsdækkende aktiviteter end de nuværende. Dette ville skabe gode muligheder for samarbejde med en række af de andre internationale sektioner, der er mere aktive med hensyn til at udbyde aktiviteter til alle medlemmer. Min kæphest er, ved de som har fulgt med i bladet de senere år, det professionelle spor. Jeg synes, at det er brandærgerligt, at IPA Danmark år efter år har et forsvindende lille antal deltagere ved kurser på det internationale uddannelsescenter Gimborn i Tyskland. Nu har vi endda gjort stort set, hvad vi kan for at gøre det gratis for medlemmerne at deltage i kurser. Jeg kan ikke tro, at det er fordi medlemmerne ikke vil tage imod dette enestående tilbud om international uddannelse og muligheden for at skabe netværk med kolleger fra andre lande. Vi er åbenbart ikke gode nok til at sælge varen. Vi må altså lægge os endnu mere i selen for at styrke den professionelle del af IPA konceptet. Styrkelse af det professionelle spor kræver også nytænkning. Det er naturligt, at en del af denne udgår fra de styrende organer. Men det er lige så naturligt, at input kommer fra medlemmerne. Det er trods alt medlemmerne, der ved, hvad de ønsker. Derfor vil jeg slutte denne tankestreg af med en opfordring til alle medlemmer til at overveje, hvordan de gerne ser, at IPA Danmark udvikler sig i fremtiden. Det er kun gennem jeres aktive deltagelse, at vi kan sikre, at IPA Danmark ikke om endnu halvtreds år skal trækkes frem fra veteranbilmuseet, men kører på motorvejen i sjette gear. IPA-nyt nr

8 8 IPA-nyt nr

9 Lykønskning fra rigspolitichefen 50 TEMA års jubilæum AF Jens Henrik Højbjerg Allerførst vil jeg gerne ønske IPA Danmark tillykke med de 50 år den 19. februar Ser man på aktivitetsniveauet og medlemstallet i den danske sektion, der jo har været stadigt stigende gennem de 50 år, er det tydeligt, at der er tale om en stærk og levedygtig fødselar, der hverken nærmer sig pensionsalder eller retræte. Jeg finder, at den danske sektion har været og er inde i en meget spændende udvikling. Arthur Troops oprindelige tanke om venskab mellem politifolk på tværs af grænser har vist sig at være en meget levedygtig tanke. Men der, hvor jeg synes, at det bliver rigtigt spændende, er i det krydsfelt mellem den sociale og den faglige udveksling, der har udviklet sig gennem de senere år. For mig at se ligger meget af IPA s levedygtighed i, at sektionen har formået at følge med tiden og udvikle sig i en retning, hvor der er en vis ligevægt mellem det sociale og det faglige islæt. Internationalt politisamarbejde bliver mere og mere vigtigt, og vi er nødt til at udvikle os og tænke nye tanker for at møde denne udfordring. I denne sammenhæng hilser jeg mange af de tanker om at understøtte medlemmernes dygtiggørelse på det internationale felt velkommen. Men før det bliver alt for alvorligt, vil jeg ønske IPA den allerstørste fornøjelse med festlighederne til september i anledning af halvtredsårsjubilæet. Jeg glæder mig meget til at deltage i festlighederne på Kronborg og LO-Skolen. Forsikringer til politiansatte Du kan se forsikringer og præmier på popermo.dk Popermo Forsikring g/s C. F. Tietgens Boulevard 38 DK-5220 Odense SØ Telefon Popermo Forsikring g/s IPA-nyt nr

10 Minder fra 50 år i IPAs tjeneste AF Jørgen Møller Jensen Jørgen Møller Jensen Hovedbestyrelsen har spurgt, om nogle af vi gamle medlemmer kunne have lyst til at berette lidt fra stiftelsen og tiden, der fulgte. De gamle fotoalbums/breve har bragt mig en tur down memory lane, og jeg kan regne ud, at jeg med mit lave medlemsnummer er blandt de ældste medlemsnumre, der endnu lever. Jeg er også blandt de få måske den eneste af nuværende medlemmer, der deltog i den stiftende generalforsamling den 19. februar Jeg har ingen optegnelser fra dagen, men husker, at jeg gjorde tjeneste i Udrykningstjenesten på Københavns Politigård denne aften og fik af vagtlederen lov til at deltage i mødet nogle timer, indtil vagtafløsningen ud på aftenen. Generalforsamlingen fandt sted i et stort loftlokale i en sidegade til Anker Heegårdsgade, og jeg tror, at det var i Mitchelsgade. Til stede var måske mennesker, men jeg husker nu kun Ib Holten og Gunner Ketter to senere generalsekretærer. Da jeg skulle nå tilbage til tjenesten, blev jeg ikke indmeldt denne aften. Samme år i maj blev jeg forflyttet til Århus, og jeg fik først taget mig sammen til indmeldelse i maj Mit medlemsbevis er underskrevet af præsident Svend Gredsted og som generalsekretær vistnok af Ib Holten. Medlemsbeviset er helt tilklistret med alle årsmærkerne. Sponsoreret Marianne Høyrup Persen Netværkskonsulent Indehaver Kærsholmvej 2C, 8732 Hovedgård Mobil: IPA-nyt nr

11 50 TEMA års jubilæum FU-møde i IPA Center Esbjerg Fra venstre, Jørgen Hansen, Jørgen Møller Jensen, Hans Jørgen Poulsen og Lars Rand Jensen Fremtrædende personer ja personligheder var i disse år ud over de ovennævnte bl.a. Erik Rødkier, Henrik Prier Jensen, Kjeld Jensen, Mogens Fledelius, Viggo Hansen, Fini Thobiassen, Hans Jørgen Poulsen, Svend Harder, Kaj Vittrup, Lars Rand Jensen, m.fl. Andre må kunne huske noget fra 60-erne, hvor jeg var optaget af tillidsmandsarbejde indtil jeg valgte at gå af som næstformand i kriminalpolitiforeningen i Mange årlige rejsedage og teen-age børn derhjemme i Århus var ikke gunstigt for familielivet. Indvalgt i hovedbestyrelsen Der blev tid til IPA, og jeg havde fornøjelsen at være medstifter af Region 2 medio 70-erne. Som regionsformand kom jeg med i IPAs hovedbestyrelse. Det var under Ib Pedersens præsidentperiode, en tid jeg husker som besværlig og konfliktfyldt og det endte da også med, at også jeg efter et par år som vicepræsident valgte at træde tilbage. Ved den lejlighed blev jeg i øvrigt udnævnt til æresmedlem. Foreningen skiftede generalsekretærer ret så ofte i disse år, men jeg blev opfordret til at stille op til valg som generalsekretær på Landsmødet på Bornholm i Det var det møde, hvor tågen forhindrede, at deltagerne kunne flyve hjem efter mødet. Det blev bornholmerbåden til København om natten i stedet. Det gav mulighed for et slags konstituerende bestyrelsesmøde, og vi var mange nyvalgte ombord, f.eks. Lars Rand Jensen, som præsident, men der manglede bl.a. en redaktør, så vi fik vredet armen om på Frank Scheegell fra Næstved. Han var siden i mange år en rigtig flittig redaktør af IPA-Nyt. Venskab med IPAs stifter Fra min generalsekretærperiode frem til min pensionering i 1995 vil jeg ikke berette noget særligt, idet perioden vel er kendt af mange medlemmer i dag. Det var en meget interessant tid, hvor IPA udviklede sig meget både her i landet og i udlandet. Vi kom op på over 8000 medlemmer og fik etableret et godt ry hos vore andre medlemslande. Vi afholdt en Baltic Sea Conference i Næstved for at få også de nye baltiske stater med i IPA, og efter min opklaringsrejse i 1994 til disse lande lykkedes det efterhånden under Dansk Sektions protektion. Økonomien var god og stabil, og det blev til mange IPArejser ud i verden, hvoraf jeg havde fornøjelsen at være rejseleder i Thailand, Italien, Brasilien, London, Paris og mange rejser til Tyskland. Ibz Gimborn fyldte meget op gennem 70-erne, men det vil jeg overlade til andre at berette om. Måske skulle jeg lige nævne, at vi kongresdeltagere følte at demokratiet blev genindført i IPA ved verdenskongressen i 1985 i Paris. En engelsk international generalsekretær havde i mange år egenrådigt domineret arbejdet i den internationale bestyrelse, men ved ihærdigt lobbyarbejde natten igennem lykkedes vort lille coup d etat, så jeg næste dag kunne foreslå den hollandske delegerede Theo Leenders som ny international generalsekretær. Han blev valgt og nye tider oprandt. Bl.a. blev IPAs stifter Arthur Troop nu igen efter års negligeren integreret i bestyrelsen. Han knyttede bånd til os i den danske sektion, og både Birgith og jeg har haft megen glæde af at kende denne uegennyttige, ja ydmyge personlighed. Et vindue til verden 60-erne og 70-erne var ganske anderledes for IPA-arbejdet end som det kendes i dag. Forholdet til Tyskland var nærmest ikke eksisterende. Krigen var endnu klar i erindringen, og mange af medlemmerne havde været i KZ lejr eller været under jorden herhjemme. I Region 2 fik vi taget hul på udvekslingen med tyskerne, og efterhånden blev det vel normaliseret. Der var ikke mange penge til rådighed. Besøg her og i udlandet blev klaret ved privat indkvartering. Det havde så den fordel, at vi fik mange dejlige kontakter til IPA i udlandet, og flere af dem har jeg da stadigvæk. IPA var helt typisk et familieforetagende. Rejseliv blev muligt og børnene fik et stort åbent vindue ud til verden. For mig og min familie har IPA været en stor oplevelse, der har fyldt rigtig meget i vores liv. Det er med stor glæde, at vi ser, at medlemstallet fortsat er stigende og aktiviteterne mange og mangeartede. Det lover godt for fremtiden Jeg vil ønske sektionen et rigtig godt jubilæum. Servo per Amikeco IPA-nyt nr

12 THE BILLABONG BAR Skolegade Århus C Tlf IPA-nyt nr

13 men snart kun to Der var seks Den triste nedtagning af IPA-husskiltet ved Røde Mølle AF vicepræsident Niels Erik Jensen, 3. Kommission Ja, det er IPA-husene her er tale om, og hvorfor denne lidt kedelige udvikling? Men sådan har denne del af IPAs virke udviklet sig gennem de sidste 10 år, selvom tilbuddet til medlemmerne en periode indtog pladsen som én af IPAs flagskibe. En epoke er skrumpet ind, og man kan give mange bud på hvorfor, men fakta er, at fra næste årskifte har IPA-Danmark kun to registrerede IPA huse tilbage. De tilbageværende huse er meget godt fordelt med IPA Arresøhus i den østlige del af landet og IPA-Center Esbjerg i den vestlige del. IPA Arresøhus er smukt beliggende ved Arresø på adressen Arresødalvej 101, 3300 Frederiksværk. Det ejes af IPA-kredsene i den nordøstlige del af Sjælland og drives med stor entusiasme af frivillige medlemmer. IPA-Center Esbjerg har en unik beliggenhed på adressen Sanatorievej 28, Hjerting, 6710 Esbjerg. Det drives af frivillige fra lokalforeningen IPA Esbjerg, som har lejet huset af Esbjerg Kommune på en kontrakt indtil udgangen af Åbenbart er det ikke en svigtende interesse fra medlemmerne, som er årsag til lukningerne. Udlejningen eller mere rigtigt belægningsprocenten har svinget lidt op og ned i de sidste 10 år, men har de seneste 5 år stort set været uændret, og et af husene har endda haft fremgang på det seneste. Årsagerne til nedlægning af IPA-husene skal primært findes i to forhold. Ejerskabet man burde måske sige rådighedsretten over de nedlagte huse har ikke kunnet fornys på acceptable vilkår, og samtidig har de meget entusiastiske medlemmer, som i mange år har ydet et enormt arbejde med drift og vedligeholdelse af husene, nået en alder, hvor de ønskede at blive aflastet. Men de yngre kræfter indenfor IPA har ikke i tilstrækkelig omfang meldt sig til opgaverne. Forsøg på at skabe garanti for det økonomiske grundlag for de nedlagte huse er ikke lykkedes. Det har ikke været mulig at opnå gennem de lokale foreninger eller kredse. IPA-huset Røsnæs ved Kalundborg lukkede for flere år siden. Ejerne fandt det mindre velegnet som IPA-hus, da det mere var et sommerhus. Wendelbogården i Nordjylland lukkede som IPA-hus ved udgangen af IPA-hus skiltet blev nedtaget ved Røde Mølle på Sydfyn ved sidste årsskifte, men det fortsætter i samme stil med særlige udlejningstilbud til IPAs medlemmer. Atriumgården ved Søndervig er endnu i drift, men sættes til salg og forventes at lukke ved næste årsskifte. IPA-husene er stadigvæk attraktive for medlemmerne og samtidig en vigtig del af IPAs sociale liv i Danmark, så vi håber, der også fremover vil være tilstrækkelig støtte og opbakning til driften af husene til glæde for medlemmerne. IPA-nyt nr

14 Dan Group Alarm Dan Group Alarm FOR DIN SIKKERHEDS SKYLD TYVERISIKRING - ADGANGSKONTROL TÅGESIKRING - ITV - MEKANISK SIKRING Dan Group Alarm Roskilde v/ Karsten Frederiksen, Lundevej 54, 4030 Tune VI PASSER PÅ DET, DU ER GLAD FOR! Dan Group Alarm Dan Group Alarm Tjenestemændenes Låneforening Tjenestemandsansatte (politi- og kontoransatte) der er medlem af Politiforbundet kan få forbrugslån på fordelagtige vilkår uden gebyrer og stiftelsesomkostninger. - Renten er altid blandt markedets laveste - Maj ,25% - Sikkerhed - en noteret lønforskrivning Ansøgningsskema udleveres af tillidsmanden på dit tjenested, hos Politiforbundet, eller på Låneforeningens hjemmeside - låneforeningen, låneproceduren, eks. på lån og afdrag mv, eller kontakt: Tjenestemændenes Låneforening H.C. Andersens Boulevard København V Tlf IPA-nyt nr

15 Ungdomsturene et af IPAs Flagskibe Igennem snart mange år har IPA sendt flere tusinde IPA børn på ferieture, enten sommerlejren for de yngste, sejlturen med M/S Bien for de lidt ældre og en udlands tur for de ældste. Det er selvfølgelig meget forskelligt, hvad det enkelte barn får ud af sin deltagelse. Men at være datter eller søn af en politier er ikke altid uproblematisk, og på disse ture møder børnene en flok kammerater, der har den samme tilgang til problemerne. Nogle af børnene får på disse ture rigtig gode venner, ja der er eksempler på venskaber, som har varet i mange år og som stadigvæk består. Turene er rigtig populære, og tilmeldingerne er afsluttet med fuldt hus hvad angår sejlturen og udlands turen. Men i skrivende stund er der stadigvæk enkelte ledige pladser på Sommerlejren i IPA Center Esbjerg for de 9 12-årige, som finder sted fra den 1. til den 7. juli Du kan læse mere om turen på IPAs hjemmeside, Har du et barn der er interesseret, og har du måske bare været lidt sent på vej, så skynd dig at kontakte ungdomskoordinator Søren Dam Mortensen, tlf , Efterlysning IPA nyt s redaktion efterlyser gamle fotos med relation til foreningen. Rigtig mange medlemmer har sikkert optaget fotos i forbindelse med arrangementer og begivenheder, som er sket indenfor IPA helt fra foreningens stiftelse den 19. februar 1962 og senere. I anledning af foreningens 50 års jubilæum vil vi gerne samle en fotodokumentation for de mange aktiviteter, der gennem årene er blevet afviklet i IPA, såvel nationalt som internationalt. Til mange fotos hører en historie, og et af formålene med indsamlingen er bagefter at følge op på disse historier og eventuelt bringe dem i kommende numre af bladet. Et medlem skrev for nylig til sektionen: Ganske vist hedder bladet IPA nyt men man kan måske lige så berettiget kalde bladet IPA gammelt. Ja, helt rigtigt set, men husk samtidig, at det er vigtigt at kende sin fortid og de grundprincipper, som IPA bygger på, og som tilbage i 1950 blev formuleret af IPA s stifter, den engelske politisergent Arthur Troop. Derfor har du et eller flere IPA relateret fotos så indsend dem til redaktionssekretæren (se side 3). Papirfotos vil blive scannet og derefter returneret til dig i uændret tilstand. Servo per Amikeco Svend Sandberg, redaktionssekretær IPA-nyt nr

16 Pizza Ciao Express Østergade 51, 9800 Hjørring Tlf Bodega Skuret Skyttehusene Albertslund Tlf MAN S BEST MEDIA Krebseparken Esbjerg V Tlf Bredgade Ulfborg Tlf HERCEGOVINA Helårsrestaurant Bernstoffsgade 3 DK 1577 København K Tlf IPA-nyt nr

17 Årets første hovedbestyrelsesmøde AF Niels Henrik Bak, generalsekretær IPA s hovedbestyrelse og et par ekstra tillidsfolk deltog lørdag den 24. marts 2012 i årets første hovedbestyrelsesmøde på vandrehjemmet ved Bella Centeret i København. Mødet har lidt misvisende betegnelsen HB-2, fordi det normalt afholdes som det 2. møde i efteråret. Men i år er der byttet om på møderne i anledning af foreningens 50 års jubilæumsfest, der afholdes i september sammen med det udvidede HB-møde, hvor alle lokalforeningerne er repræsenteret. Dagsordenen indeholdte mange interessante punkter og hovedparten af punkterne er beskrevet her nedenfor. Tak til IPA København for at arrangere mødet samt ledsager turen. Velkomst til den nye IPA kredsformand for København, Arne Wissing. Sektionen har deltaget i Nordeuropæisk IPA forum i Warszawa, hvor Verdenskongressen i Israel til efteråret blev drøftet. Her blev det blandt andet drøftet hvem der stiller op til nogle af de forskellige internationale poster. IPA Danmark stiller ikke op til nogen af posterne. Sektionens regnskab blev gennemgået, og der blev stillet forslag om en kontingentforhøjelse til Landsmødet i Ved årsskiftet var der medlemmer i IPA Danmark. IPA mangler stadig en materielforvalter kontakt 2. vicepræsident Bjarne Davidsen såfremt du er interesseret. Ungdoms turene er stadig populære, og igen i år sender IPA en masse IPA børn til henholdsvis IPA Center Esbjerg, på sejltur i det fynske ø-hav og til Tjekkiet. IPA huset Atriumgården er sat til salg, men vi har stadig Arresøhus og IPA Center Esbjerg der kører godt. Der er dog stadig masser af ledige udlejningsdage specielt på hverdage. IPAs lokalforeninger har forskellige aktivitetsniveau, og mange af foreningerne laver masser af aktiviteter. IPA Sektion Danmark skal i 2013 afholde IEC møde (hvilket betyder at der kommer ca. 300 gæster til Danmark, hvoraf ca. halvdelen skal deltage i et tre dages møde). I den forbindelse skal der arrangeres rigtig meget. Mange arbejdsgrupper blev nedsat, bl.a. til planlægning af ungdomsprogram, aftenprogram, ledsager tur, venskabsugen (Danmark rundt), logistik, budget, hotelansvarlig o.s.v.. Tak til Popermo, der sponsorerer bagsiden af IPA medlemskortet. IPA nyt må gerne have endnu mere fokus fremadrettet. Opfordring - HUSK at komme med input til bladet. IPA hjemmesiden drøftet og forevist af webmaster. IPA Sektion Danmark afholder 50 års jubilæum fra den 19. til den 23. september se særskilt indlæg. Kredsforeningerne lovede at støtte op om arrangementet og vil sende mange til jubilæumsfesten. Lov udvalget fremlagde idéer til lovændringer for at bringe foreningens love up to date. Gode drøftelser og opfordringer til en fortsat debat frem til efterårets møde. Såfremt du er interesseret i at læse hele referatet fra mødet kan du finde det på hjemmesiden Kig under fanebladet Sektion DK og klik nederst på fanebladet på Mødereferater. Herefter skal der indtastes en kode, som du kan få fra din lokale IPA formand. IPA-nyt nr

18 IPA Sektion Danmark Program for jubilæumsfestlighederne onsdag 19. september søndag 23. september Du kan vælge at deltage alle dagene eller fra fredag eftermiddag. Onsdag den 19. september 2012 Ankomst til Københavns Lufthavn eller Hovedbanegården. Transport til Hotel Konventum i Helsingør (tidl. LO-skolen). Alternativt selvtransport i egen bil til hotellet. Om aftenen i bus til Helsingør Færgehavn. Spisning på en af færgerne Helsingør-Helsingborg. Transport tilbage til hotellet. Torsdag den 20. september 2012 Morgenmad. Bustransport til København. Sightseeing i bussen og derefter havnerundfart. Frokost i Københavns centrum. Om eftermiddagen er der et 4 timers besøg i Tivoli. Aftensmad på restaurant Rio Bravo. Transport tilbage til hotellet. Fredag den 21. September 2012 Morgenmad. Bustransport til Vikingeskibsmuseet I Roskilde. Rundvisning. Transport til Fredensborg, hvor vi gør et kort ophold ved slottet. Frokost på den italienske restaurant Da Oscar i Fredensborg. Transport til Kronborg Slot, hvor der kl er arrangeret rundvisning. Kl lukker Kronborg Slot for offentligheden. IPA Sektion Danmarks jubilæumsreception afholdes herefter i Dansesalen på Kronborg. Der vil være lidt underholdning og lidt til ganen. Dresscode: Eventuelt uniform. Transport tilbage til hotellet. Aftenbuffet og senere musik og dans. 18 IPA-nyt nr

19 50 TEMA års jubilæum Hotel Konventum Kanalrundfart Kronborg Louisiana Lørdag den 22. September 2012 Morgenmad. Der afholdes udvidet hovedbestyrelsesmøde på hotellet for de delegerede. For øvrige gæster er der bustransport til Københavns centrum, hvor der vil være mulighed for at tilbringe nogle timer på egen hånd eller tage på havnerundfart. Frokost i Københavns centrum. Efter frokost køres der i bus til kunstmuseet Louisiana i Humlebæk. Kl kører busserne tilbage til Hotel Konventum. Kl er der kaffe og kage på hotellet. Gallamiddag om aftenen med 3 retters menu, underholdning, musik og dans. Dresscode: Galla Søndag 23. september 2012 Morgenmad. Herefter siger vi farvel til alle vores gæster. Transport til Københavns Lufthavn eller Hovedbanegården. Priser: Pr. pers. i dobb.vær. Pr. pers. i enk.vær. Onsdag søndag 4.600,- Dkr ,- Dkr. Fredag søndag 2.600,- Dkr ,- Dkr. Incl. i priserne er ophold, alle transporter under opholdet, entréer og måltider. Prisen fredag-søndag incl. rundvisning og reception på Kronborg, samt efterfølgende program for resten af ugen. Begrænset deltagerantal. Forbehold for ændringer i programmet. Tilmelding senest den 1. juli 2012 pr. til eller med navne på deltagerne. Samtidig betaling af det fulde beløb til Lån & Spar Bank, konto nr Ønsker nogen at donere en gave til IPA Danmark i forbindelse med jubilæet, anmodes om at der i stedet overføres et kontant beløb til IPA Danmarks Sociale Fond. Beløbet bedes indsat på bankkonto nr med anmærkning jubilæumsgave. Servo per Amikeco Jubilæumsudvalget IPA-nyt nr

20 IPA Sektion 2. Kommission Den kulturelle kommission Formand 2. vicepræsident Bjarne Davidsen Lokalpolitiet Aabenraa, Patruljesektionen Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa. Tlf , mob. Privat Præsident Michael Boolsen Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster. Tlf vicepræsident Jan Richter Henriksen Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2301 Mob vicepræsident Bjarne Davidsen Lokalpolitiet Aabenraa Patruljesektionen Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa Tlf , mob. Privat vicepræsident Niels Erik Jensen Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf , lok Generalsekretær Niels Henrik Bak Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter Ejby Industrivej 125, 2600 Glostrup. Tlf lok. 5070, mob Ass. generalsekretær (medlemssekretær) Erling Kjær Nordsjællands Politi, 3600 Frederikssund. Tlf lok Hovedkasserer Finn Knudsen, Syd- og Sønderjyllands Politi Gammelting 3, 6100 Haderslev. Tlf Ass. hovedkasserer (pensionist kontingent) Niels Erik Krarup Nielsen Østjyllands Politi, Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf lok Kommission Den professionelle kommission Formand 1. vicepræsident Jan Richter Henriksen. Webmaster Jan Anton Jensen Beredskabsfaglig Sektion, Vestegnen Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf eller eller Arkivar Erik Bryld Knøsen 99, 2670 Greve. Tlf , mob Signe Justesen, Østerled 13, 2791 Dragør. Tlf , mob eller Redaktionssekretær Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens. Tlf , mob Materielforvalter Jan Vesth Marker Rigspolitiet - Koncernservice Køretøjs- og elektroniksektionen Polititorvet 14, 1780 København V. Tlf , mob. privat Hobbysekretær Christian Harre Vagtcentralen, Midt- og Vestsjællands Politi Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Tlf Kommission Den sociale kommission Formand 3. vicepræsident Niels Erik Jensen. Rejsesekretær Finn Månsson Københavns Vestegns Politi Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf lok IPA-husformand Egon Andresen Tvedvej 2, 5700 Svendborg. Tlf Ungdomskoordinator Søren Dam Mortensen, KTC, Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia. Tlf IPA-nyt nr

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Præsidentens beretning IPA Sektion Danmarks organisation Fodbold og glade dage i Kroatien INDHOLD

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

KREDS 4... IPAs mc-klub i Plonsk deltog også i marchen. Michael Boolsen og Mikkel Ross foran sommerresidensen Wilanow Palace. Af Mikkel R oss, kredsformand i IPA Kreds 4. Jeg valgte sammen med min kone,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel.

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel. Goddag til nye praktikanter Dansk Politi har ringet til landets politikredse for at høre, hvordan et typisk introduktionsprogram for PGII ere ser ud hos dem. Nedenfor kan du se et sammenkog af svarene.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere