nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012"

Transkript

1 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr Medlemsblad for Sektion Danmark TEMA: IPAs 50 års jubilæum IPA husene er en succes, der skrumper IPAs tillidsfolk Kan IPA hjælpe ved Europæiske fodboldkampe?

2

3 INDHOLD 10 6 Tanker ved HALVTREDS ÅRS JUBILÆET 9 LYKØNSKNING fra rigspolitichefen 10 MINDER FRA 50 ÅR i IPAs tjeneste 13 DER VAR SEKS men snart kun to 15 UNGDOMSTURENE - et af IPAs Flagskibe 15 EFTERLYSNING 17 Årets første HOVEDBESTYRELSESMØDE 18 PROGRAM for jubilæumsfestlighederne 20 IPA SEKTION Danmarks organisation 26 IPA blev en DEL AF MIT LIV 28 DET TABTE PARADIS 30 Fascinerende SORT SOL 30 FLYTTEMEDDELELSE 32 PAN EUROPEAN FOOTBALL TRAINING PROJEKT - men hvor er IPA henne 34 En 167 ÅRS FØDSELSDAG 39 Portræt NY KREDSFORMAND i København 41 YNGSTE LOKALFORENING fejrede 10 års jubilæum UDGIVES AF: International Police Association, Sektion Danmark IPA-NYT HJEMMESIDE ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi, Beredskab Aabenraa, Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa Tlf , mobil ANNONCEEKSPEDITION IPA-nyt, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf TRYK Zeuner Eftertryk må kun ske med kildeangivelse. Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets synspunkter, ligesom bladet ikke påtager sig ansvar for priser, annoncer mv. REDAKTIONSSEKRETÆR Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens Tlf , mobil INDLÆG OG ARTIKLER til næste IPA-nyt 3/2012 skal indsendes til redaktionssekretæren inden d. 1. august 2012 FORSIDEBILLEDET Nordiske IPA venner under IEC-mødet 1996 i Brisbane IPA-nyt nr

4 Østeuropæiske Rejser Østeuropæiske Rejser Industrivej 6 969O Fjerritslev Tlf Mobil: Flensborgvej Kruså Tlf IPA-nyt nr

5 Halvtreds år er ingen alder... LEDER når man er så ung af sind og så livskraftig som IPA Sektion Danmark er. Megen spalteplads er blevet brugt her i bladet i de senere år på at skrive om udviklingen af den danske sektion. Men kigger jeg lidt bagud her ved halvtredsårsjubilæet, har den spalteplads været rigtigt godt anvendt! Jeg mener, at vi i dag står over for en fødselar, man overhovedet ikke kan mærke årene på. Tværtimod er sektionen kommet godt igennem politireformen og de udfordringer, den udgjorde. Der er selvfølgelig relaterede udfordringer, som stadig kræver nytænkning, fx spørgsmålet om lokalforeninger og kredse, men den opgave mener jeg, at sektionen er gearet til at håndtere i det tempo, der passer hertil. Sektionen har også vist en betydelig åbenhed over for de krav til omstilling, samfundsudviklingen stiller i forhold til, at vi alle til stadighed skal dygtiggøre os. De tilbud, der i særdeleshed gives på internationalt plan ved kurser på Gimborn, understøttes nu af sektionen i fuldt omfang, og der arbejdes med yderligere ideer om, hvad vi kan tilbyde medlemmerne på denne front. Jeg ser det som en fornem opgave for IPA at skabe en sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Denne sammenhæng afspejler sig naturligvis også på det sociale plan. De fleste af os oplever, at arbejdet i politi og anklagemyndighed skaber så tætte bånd imellem os, at det er naturligt, at der er en forbundethed ud over det rent arbejdsmæssige. Dette tilgodeses i de mange lokale arrangementer af social og faglig karakter, der styrker sammenholdet og er med til at understøtte et godt arbejdsmiljø. Denne livskraft afspejler sig også i, at Sektion Danmark gennem alle årene har udvist en stigende vækstkurve. Målet om at nå medlem nr er pludselig ikke så fjernt endda! Det er jo i sig selv imponerende og vidner om, at sektionen har gode tilbud, der både kan tiltrække og fastholde medlemmer. Det er selvfølgelig vigtigt i al denne glæde over den positive udvikling ikke at tabe momentum, og der vil derfor også i nærmeste fremtid blive arbejdet med nye mål. Du kan andetsteds her i bladet læse om, hvilke mål der blandt andet kan komme på tale. For nu er der kun at ønske alle medlemmer tillykke med jubilæet og håbe på stor deltagelse i festlighederne. Servo Per Amikeco Michael Boolsen præsident IPA-nyt nr

6 Kronik Tanker ved halvtreds års jubilæet AF IPAs præsident, Michael Boolsen For mange giver halvtredsårsdagen anledning til at kigge bagud og spørge sig selv, hvad man har opnået i løbet af denne tid. Jeg kunne naturligvis også godt føle mig lidt fristet til at anvende denne plads til at gøre dette. Resultaterne er mange og imponerende. Man kan måle det alene på vores medlemstal; men dette er selvfølgelig forsimplet. Der, hvor IPA Danmark virkelig skal måles, er hvor sektionen har tilbud til medlemmerne. Vel at mærke tilbud, som interesserer alle grupper af medlemmer. Dette fordrer udvikling! Man kan sammenligne det lidt med en bil. Stiller vi os tilfredse med, at IPA Danmark er en veteranbil? Bevares, en velsmurt og velholdt veteranbil, der får fornyet, hvad der nu en gang skal fornyes. Men ikke desto mindre en veteranbil, hvor tingene er, som de nu en gang er. Det synes jeg heldigvis ikke! Historien viser, at den danske sektion har fulgt godt med og et meget langt stykke hen ad vejen tilpasset sig udviklingen i det omgivende samfund i almindelighed og dansk politi i særdeleshed. For nu at blive i bilhistorien er der dog efter min opfattelse i det væsentlige tale om en række faceliftede modeller. Dette skyldes ikke alene IPA Danmark. Skulle jeg blive en smule polemisk, har PEB (det internationale forretningsudvalg) og IEC (den internationale bestyrelse) i den tid, jeg har været med i alt væsentligt stået for veteranbilmodellen, hvor udvikling har været synonym med optagelse af nye medlemslande. Og når der internationalt set ikke er megen vilje til at udvikle (et glimrende eksempel er, hvor få lande der arrangerer Young Police Officers Programme i forbindelse med de internationale møder), smitter det naturligvis også af på mulighederne i sektionerne. Fabriksparken Glostrup Tlf Fax Strikkepinden - og den lille Zebra Kig forbi og se alt det lækre garn fra Geilsk, Lana Grossa, Hjelholts uldgarn, Onion, Viking Garn, Strikkekits fra Rasmilla, Økologisk garn, Strikkepinden - og den lille Zebra s eget uldgarn samt div. opskrifter. Der er også børnetøj af mit eget mærke Zebra 0-6 år. Åbningstider: Tirsdag - torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag - mandag lukket Strikkepinden - og den lille Zebra På gensyn Lea Jægergårdsgade Aarhus C Tlf IPA-nyt nr

7 50 TEMA års jubilæum Dette skal dog ikke hindre os i at tænke delvis nye tanker! For det første er det meget vigtigt, at vi til stadighed holder fokus på, hvad der kan være attraktivt for de unge medlemmer. Dette arbejde skal naturligvis først og fremmest ske lokalt i kredsene og sektionerne. Men det er også vigtigt, at de unge kolleger, der bliver engageret lokalt får indflydelse på det nationale niveau. Bortset fra et enkelt medlem er bestyrelsen præget af en vis aldersstegenhed. Alder er ikke diskvalificerende på nogen måde, men tankegangen er nu en gang forskellig. Det er altså vigtigt for udviklingen at få engageret unge medlemmer. Og dette er mindst lige så meget en opfordring til jer unge til at engagere jer! Vi bliver nødt til at tænke på, om vi har den rigtige struktur. Den nuværende struktur med tre niveauer skriver sig fra før politireformen og blev fastlagt med den gamle kredsstruktur in mente. Jeg vil ikke lave paladsrevolution og sige, at vi nu skal lægge om til en ren kredsstruktur; men jeg synes, at der er mange tegn på, at der blandt en del kolleger er en opfattelse af at have et tilhørsforhold til kredsen og ikke til en lokalstation. Debatten er nødvendig. Et andet punkt, hvor jeg finder, at vi skal gøre os overvejelser, er sektionens betydning. Sektionen lever et langt stykke hen ad vejen et stille liv i forhold til medlemmerne. Aktiviteter og initiativer udgår i alt væsentligt fra kredse og lokalforeninger. Jeg mener naturligvis, at tyngden fortsat skal ligge der. Men jeg mener også, at sektionen kan spille en mere aktiv rolle og bidrage med flere landsdækkende aktiviteter end de nuværende. Dette ville skabe gode muligheder for samarbejde med en række af de andre internationale sektioner, der er mere aktive med hensyn til at udbyde aktiviteter til alle medlemmer. Min kæphest er, ved de som har fulgt med i bladet de senere år, det professionelle spor. Jeg synes, at det er brandærgerligt, at IPA Danmark år efter år har et forsvindende lille antal deltagere ved kurser på det internationale uddannelsescenter Gimborn i Tyskland. Nu har vi endda gjort stort set, hvad vi kan for at gøre det gratis for medlemmerne at deltage i kurser. Jeg kan ikke tro, at det er fordi medlemmerne ikke vil tage imod dette enestående tilbud om international uddannelse og muligheden for at skabe netværk med kolleger fra andre lande. Vi er åbenbart ikke gode nok til at sælge varen. Vi må altså lægge os endnu mere i selen for at styrke den professionelle del af IPA konceptet. Styrkelse af det professionelle spor kræver også nytænkning. Det er naturligt, at en del af denne udgår fra de styrende organer. Men det er lige så naturligt, at input kommer fra medlemmerne. Det er trods alt medlemmerne, der ved, hvad de ønsker. Derfor vil jeg slutte denne tankestreg af med en opfordring til alle medlemmer til at overveje, hvordan de gerne ser, at IPA Danmark udvikler sig i fremtiden. Det er kun gennem jeres aktive deltagelse, at vi kan sikre, at IPA Danmark ikke om endnu halvtreds år skal trækkes frem fra veteranbilmuseet, men kører på motorvejen i sjette gear. IPA-nyt nr

8 8 IPA-nyt nr

9 Lykønskning fra rigspolitichefen 50 TEMA års jubilæum AF Jens Henrik Højbjerg Allerførst vil jeg gerne ønske IPA Danmark tillykke med de 50 år den 19. februar Ser man på aktivitetsniveauet og medlemstallet i den danske sektion, der jo har været stadigt stigende gennem de 50 år, er det tydeligt, at der er tale om en stærk og levedygtig fødselar, der hverken nærmer sig pensionsalder eller retræte. Jeg finder, at den danske sektion har været og er inde i en meget spændende udvikling. Arthur Troops oprindelige tanke om venskab mellem politifolk på tværs af grænser har vist sig at være en meget levedygtig tanke. Men der, hvor jeg synes, at det bliver rigtigt spændende, er i det krydsfelt mellem den sociale og den faglige udveksling, der har udviklet sig gennem de senere år. For mig at se ligger meget af IPA s levedygtighed i, at sektionen har formået at følge med tiden og udvikle sig i en retning, hvor der er en vis ligevægt mellem det sociale og det faglige islæt. Internationalt politisamarbejde bliver mere og mere vigtigt, og vi er nødt til at udvikle os og tænke nye tanker for at møde denne udfordring. I denne sammenhæng hilser jeg mange af de tanker om at understøtte medlemmernes dygtiggørelse på det internationale felt velkommen. Men før det bliver alt for alvorligt, vil jeg ønske IPA den allerstørste fornøjelse med festlighederne til september i anledning af halvtredsårsjubilæet. Jeg glæder mig meget til at deltage i festlighederne på Kronborg og LO-Skolen. Forsikringer til politiansatte Du kan se forsikringer og præmier på popermo.dk Popermo Forsikring g/s C. F. Tietgens Boulevard 38 DK-5220 Odense SØ Telefon Popermo Forsikring g/s IPA-nyt nr

10 Minder fra 50 år i IPAs tjeneste AF Jørgen Møller Jensen Jørgen Møller Jensen Hovedbestyrelsen har spurgt, om nogle af vi gamle medlemmer kunne have lyst til at berette lidt fra stiftelsen og tiden, der fulgte. De gamle fotoalbums/breve har bragt mig en tur down memory lane, og jeg kan regne ud, at jeg med mit lave medlemsnummer er blandt de ældste medlemsnumre, der endnu lever. Jeg er også blandt de få måske den eneste af nuværende medlemmer, der deltog i den stiftende generalforsamling den 19. februar Jeg har ingen optegnelser fra dagen, men husker, at jeg gjorde tjeneste i Udrykningstjenesten på Københavns Politigård denne aften og fik af vagtlederen lov til at deltage i mødet nogle timer, indtil vagtafløsningen ud på aftenen. Generalforsamlingen fandt sted i et stort loftlokale i en sidegade til Anker Heegårdsgade, og jeg tror, at det var i Mitchelsgade. Til stede var måske mennesker, men jeg husker nu kun Ib Holten og Gunner Ketter to senere generalsekretærer. Da jeg skulle nå tilbage til tjenesten, blev jeg ikke indmeldt denne aften. Samme år i maj blev jeg forflyttet til Århus, og jeg fik først taget mig sammen til indmeldelse i maj Mit medlemsbevis er underskrevet af præsident Svend Gredsted og som generalsekretær vistnok af Ib Holten. Medlemsbeviset er helt tilklistret med alle årsmærkerne. Sponsoreret Marianne Høyrup Persen Netværkskonsulent Indehaver Kærsholmvej 2C, 8732 Hovedgård Mobil: IPA-nyt nr

11 50 TEMA års jubilæum FU-møde i IPA Center Esbjerg Fra venstre, Jørgen Hansen, Jørgen Møller Jensen, Hans Jørgen Poulsen og Lars Rand Jensen Fremtrædende personer ja personligheder var i disse år ud over de ovennævnte bl.a. Erik Rødkier, Henrik Prier Jensen, Kjeld Jensen, Mogens Fledelius, Viggo Hansen, Fini Thobiassen, Hans Jørgen Poulsen, Svend Harder, Kaj Vittrup, Lars Rand Jensen, m.fl. Andre må kunne huske noget fra 60-erne, hvor jeg var optaget af tillidsmandsarbejde indtil jeg valgte at gå af som næstformand i kriminalpolitiforeningen i Mange årlige rejsedage og teen-age børn derhjemme i Århus var ikke gunstigt for familielivet. Indvalgt i hovedbestyrelsen Der blev tid til IPA, og jeg havde fornøjelsen at være medstifter af Region 2 medio 70-erne. Som regionsformand kom jeg med i IPAs hovedbestyrelse. Det var under Ib Pedersens præsidentperiode, en tid jeg husker som besværlig og konfliktfyldt og det endte da også med, at også jeg efter et par år som vicepræsident valgte at træde tilbage. Ved den lejlighed blev jeg i øvrigt udnævnt til æresmedlem. Foreningen skiftede generalsekretærer ret så ofte i disse år, men jeg blev opfordret til at stille op til valg som generalsekretær på Landsmødet på Bornholm i Det var det møde, hvor tågen forhindrede, at deltagerne kunne flyve hjem efter mødet. Det blev bornholmerbåden til København om natten i stedet. Det gav mulighed for et slags konstituerende bestyrelsesmøde, og vi var mange nyvalgte ombord, f.eks. Lars Rand Jensen, som præsident, men der manglede bl.a. en redaktør, så vi fik vredet armen om på Frank Scheegell fra Næstved. Han var siden i mange år en rigtig flittig redaktør af IPA-Nyt. Venskab med IPAs stifter Fra min generalsekretærperiode frem til min pensionering i 1995 vil jeg ikke berette noget særligt, idet perioden vel er kendt af mange medlemmer i dag. Det var en meget interessant tid, hvor IPA udviklede sig meget både her i landet og i udlandet. Vi kom op på over 8000 medlemmer og fik etableret et godt ry hos vore andre medlemslande. Vi afholdt en Baltic Sea Conference i Næstved for at få også de nye baltiske stater med i IPA, og efter min opklaringsrejse i 1994 til disse lande lykkedes det efterhånden under Dansk Sektions protektion. Økonomien var god og stabil, og det blev til mange IPArejser ud i verden, hvoraf jeg havde fornøjelsen at være rejseleder i Thailand, Italien, Brasilien, London, Paris og mange rejser til Tyskland. Ibz Gimborn fyldte meget op gennem 70-erne, men det vil jeg overlade til andre at berette om. Måske skulle jeg lige nævne, at vi kongresdeltagere følte at demokratiet blev genindført i IPA ved verdenskongressen i 1985 i Paris. En engelsk international generalsekretær havde i mange år egenrådigt domineret arbejdet i den internationale bestyrelse, men ved ihærdigt lobbyarbejde natten igennem lykkedes vort lille coup d etat, så jeg næste dag kunne foreslå den hollandske delegerede Theo Leenders som ny international generalsekretær. Han blev valgt og nye tider oprandt. Bl.a. blev IPAs stifter Arthur Troop nu igen efter års negligeren integreret i bestyrelsen. Han knyttede bånd til os i den danske sektion, og både Birgith og jeg har haft megen glæde af at kende denne uegennyttige, ja ydmyge personlighed. Et vindue til verden 60-erne og 70-erne var ganske anderledes for IPA-arbejdet end som det kendes i dag. Forholdet til Tyskland var nærmest ikke eksisterende. Krigen var endnu klar i erindringen, og mange af medlemmerne havde været i KZ lejr eller været under jorden herhjemme. I Region 2 fik vi taget hul på udvekslingen med tyskerne, og efterhånden blev det vel normaliseret. Der var ikke mange penge til rådighed. Besøg her og i udlandet blev klaret ved privat indkvartering. Det havde så den fordel, at vi fik mange dejlige kontakter til IPA i udlandet, og flere af dem har jeg da stadigvæk. IPA var helt typisk et familieforetagende. Rejseliv blev muligt og børnene fik et stort åbent vindue ud til verden. For mig og min familie har IPA været en stor oplevelse, der har fyldt rigtig meget i vores liv. Det er med stor glæde, at vi ser, at medlemstallet fortsat er stigende og aktiviteterne mange og mangeartede. Det lover godt for fremtiden Jeg vil ønske sektionen et rigtig godt jubilæum. Servo per Amikeco IPA-nyt nr

12 THE BILLABONG BAR Skolegade Århus C Tlf IPA-nyt nr

13 men snart kun to Der var seks Den triste nedtagning af IPA-husskiltet ved Røde Mølle AF vicepræsident Niels Erik Jensen, 3. Kommission Ja, det er IPA-husene her er tale om, og hvorfor denne lidt kedelige udvikling? Men sådan har denne del af IPAs virke udviklet sig gennem de sidste 10 år, selvom tilbuddet til medlemmerne en periode indtog pladsen som én af IPAs flagskibe. En epoke er skrumpet ind, og man kan give mange bud på hvorfor, men fakta er, at fra næste årskifte har IPA-Danmark kun to registrerede IPA huse tilbage. De tilbageværende huse er meget godt fordelt med IPA Arresøhus i den østlige del af landet og IPA-Center Esbjerg i den vestlige del. IPA Arresøhus er smukt beliggende ved Arresø på adressen Arresødalvej 101, 3300 Frederiksværk. Det ejes af IPA-kredsene i den nordøstlige del af Sjælland og drives med stor entusiasme af frivillige medlemmer. IPA-Center Esbjerg har en unik beliggenhed på adressen Sanatorievej 28, Hjerting, 6710 Esbjerg. Det drives af frivillige fra lokalforeningen IPA Esbjerg, som har lejet huset af Esbjerg Kommune på en kontrakt indtil udgangen af Åbenbart er det ikke en svigtende interesse fra medlemmerne, som er årsag til lukningerne. Udlejningen eller mere rigtigt belægningsprocenten har svinget lidt op og ned i de sidste 10 år, men har de seneste 5 år stort set været uændret, og et af husene har endda haft fremgang på det seneste. Årsagerne til nedlægning af IPA-husene skal primært findes i to forhold. Ejerskabet man burde måske sige rådighedsretten over de nedlagte huse har ikke kunnet fornys på acceptable vilkår, og samtidig har de meget entusiastiske medlemmer, som i mange år har ydet et enormt arbejde med drift og vedligeholdelse af husene, nået en alder, hvor de ønskede at blive aflastet. Men de yngre kræfter indenfor IPA har ikke i tilstrækkelig omfang meldt sig til opgaverne. Forsøg på at skabe garanti for det økonomiske grundlag for de nedlagte huse er ikke lykkedes. Det har ikke været mulig at opnå gennem de lokale foreninger eller kredse. IPA-huset Røsnæs ved Kalundborg lukkede for flere år siden. Ejerne fandt det mindre velegnet som IPA-hus, da det mere var et sommerhus. Wendelbogården i Nordjylland lukkede som IPA-hus ved udgangen af IPA-hus skiltet blev nedtaget ved Røde Mølle på Sydfyn ved sidste årsskifte, men det fortsætter i samme stil med særlige udlejningstilbud til IPAs medlemmer. Atriumgården ved Søndervig er endnu i drift, men sættes til salg og forventes at lukke ved næste årsskifte. IPA-husene er stadigvæk attraktive for medlemmerne og samtidig en vigtig del af IPAs sociale liv i Danmark, så vi håber, der også fremover vil være tilstrækkelig støtte og opbakning til driften af husene til glæde for medlemmerne. IPA-nyt nr

14 Dan Group Alarm Dan Group Alarm FOR DIN SIKKERHEDS SKYLD TYVERISIKRING - ADGANGSKONTROL TÅGESIKRING - ITV - MEKANISK SIKRING Dan Group Alarm Roskilde v/ Karsten Frederiksen, Lundevej 54, 4030 Tune VI PASSER PÅ DET, DU ER GLAD FOR! Dan Group Alarm Dan Group Alarm Tjenestemændenes Låneforening Tjenestemandsansatte (politi- og kontoransatte) der er medlem af Politiforbundet kan få forbrugslån på fordelagtige vilkår uden gebyrer og stiftelsesomkostninger. - Renten er altid blandt markedets laveste - Maj ,25% - Sikkerhed - en noteret lønforskrivning Ansøgningsskema udleveres af tillidsmanden på dit tjenested, hos Politiforbundet, eller på Låneforeningens hjemmeside - låneforeningen, låneproceduren, eks. på lån og afdrag mv, eller kontakt: Tjenestemændenes Låneforening H.C. Andersens Boulevard København V Tlf IPA-nyt nr

15 Ungdomsturene et af IPAs Flagskibe Igennem snart mange år har IPA sendt flere tusinde IPA børn på ferieture, enten sommerlejren for de yngste, sejlturen med M/S Bien for de lidt ældre og en udlands tur for de ældste. Det er selvfølgelig meget forskelligt, hvad det enkelte barn får ud af sin deltagelse. Men at være datter eller søn af en politier er ikke altid uproblematisk, og på disse ture møder børnene en flok kammerater, der har den samme tilgang til problemerne. Nogle af børnene får på disse ture rigtig gode venner, ja der er eksempler på venskaber, som har varet i mange år og som stadigvæk består. Turene er rigtig populære, og tilmeldingerne er afsluttet med fuldt hus hvad angår sejlturen og udlands turen. Men i skrivende stund er der stadigvæk enkelte ledige pladser på Sommerlejren i IPA Center Esbjerg for de 9 12-årige, som finder sted fra den 1. til den 7. juli Du kan læse mere om turen på IPAs hjemmeside, Har du et barn der er interesseret, og har du måske bare været lidt sent på vej, så skynd dig at kontakte ungdomskoordinator Søren Dam Mortensen, tlf , Efterlysning IPA nyt s redaktion efterlyser gamle fotos med relation til foreningen. Rigtig mange medlemmer har sikkert optaget fotos i forbindelse med arrangementer og begivenheder, som er sket indenfor IPA helt fra foreningens stiftelse den 19. februar 1962 og senere. I anledning af foreningens 50 års jubilæum vil vi gerne samle en fotodokumentation for de mange aktiviteter, der gennem årene er blevet afviklet i IPA, såvel nationalt som internationalt. Til mange fotos hører en historie, og et af formålene med indsamlingen er bagefter at følge op på disse historier og eventuelt bringe dem i kommende numre af bladet. Et medlem skrev for nylig til sektionen: Ganske vist hedder bladet IPA nyt men man kan måske lige så berettiget kalde bladet IPA gammelt. Ja, helt rigtigt set, men husk samtidig, at det er vigtigt at kende sin fortid og de grundprincipper, som IPA bygger på, og som tilbage i 1950 blev formuleret af IPA s stifter, den engelske politisergent Arthur Troop. Derfor har du et eller flere IPA relateret fotos så indsend dem til redaktionssekretæren (se side 3). Papirfotos vil blive scannet og derefter returneret til dig i uændret tilstand. Servo per Amikeco Svend Sandberg, redaktionssekretær IPA-nyt nr

16 Pizza Ciao Express Østergade 51, 9800 Hjørring Tlf Bodega Skuret Skyttehusene Albertslund Tlf MAN S BEST MEDIA Krebseparken Esbjerg V Tlf Bredgade Ulfborg Tlf HERCEGOVINA Helårsrestaurant Bernstoffsgade 3 DK 1577 København K Tlf IPA-nyt nr

17 Årets første hovedbestyrelsesmøde AF Niels Henrik Bak, generalsekretær IPA s hovedbestyrelse og et par ekstra tillidsfolk deltog lørdag den 24. marts 2012 i årets første hovedbestyrelsesmøde på vandrehjemmet ved Bella Centeret i København. Mødet har lidt misvisende betegnelsen HB-2, fordi det normalt afholdes som det 2. møde i efteråret. Men i år er der byttet om på møderne i anledning af foreningens 50 års jubilæumsfest, der afholdes i september sammen med det udvidede HB-møde, hvor alle lokalforeningerne er repræsenteret. Dagsordenen indeholdte mange interessante punkter og hovedparten af punkterne er beskrevet her nedenfor. Tak til IPA København for at arrangere mødet samt ledsager turen. Velkomst til den nye IPA kredsformand for København, Arne Wissing. Sektionen har deltaget i Nordeuropæisk IPA forum i Warszawa, hvor Verdenskongressen i Israel til efteråret blev drøftet. Her blev det blandt andet drøftet hvem der stiller op til nogle af de forskellige internationale poster. IPA Danmark stiller ikke op til nogen af posterne. Sektionens regnskab blev gennemgået, og der blev stillet forslag om en kontingentforhøjelse til Landsmødet i Ved årsskiftet var der medlemmer i IPA Danmark. IPA mangler stadig en materielforvalter kontakt 2. vicepræsident Bjarne Davidsen såfremt du er interesseret. Ungdoms turene er stadig populære, og igen i år sender IPA en masse IPA børn til henholdsvis IPA Center Esbjerg, på sejltur i det fynske ø-hav og til Tjekkiet. IPA huset Atriumgården er sat til salg, men vi har stadig Arresøhus og IPA Center Esbjerg der kører godt. Der er dog stadig masser af ledige udlejningsdage specielt på hverdage. IPAs lokalforeninger har forskellige aktivitetsniveau, og mange af foreningerne laver masser af aktiviteter. IPA Sektion Danmark skal i 2013 afholde IEC møde (hvilket betyder at der kommer ca. 300 gæster til Danmark, hvoraf ca. halvdelen skal deltage i et tre dages møde). I den forbindelse skal der arrangeres rigtig meget. Mange arbejdsgrupper blev nedsat, bl.a. til planlægning af ungdomsprogram, aftenprogram, ledsager tur, venskabsugen (Danmark rundt), logistik, budget, hotelansvarlig o.s.v.. Tak til Popermo, der sponsorerer bagsiden af IPA medlemskortet. IPA nyt må gerne have endnu mere fokus fremadrettet. Opfordring - HUSK at komme med input til bladet. IPA hjemmesiden drøftet og forevist af webmaster. IPA Sektion Danmark afholder 50 års jubilæum fra den 19. til den 23. september se særskilt indlæg. Kredsforeningerne lovede at støtte op om arrangementet og vil sende mange til jubilæumsfesten. Lov udvalget fremlagde idéer til lovændringer for at bringe foreningens love up to date. Gode drøftelser og opfordringer til en fortsat debat frem til efterårets møde. Såfremt du er interesseret i at læse hele referatet fra mødet kan du finde det på hjemmesiden Kig under fanebladet Sektion DK og klik nederst på fanebladet på Mødereferater. Herefter skal der indtastes en kode, som du kan få fra din lokale IPA formand. IPA-nyt nr

18 IPA Sektion Danmark Program for jubilæumsfestlighederne onsdag 19. september søndag 23. september Du kan vælge at deltage alle dagene eller fra fredag eftermiddag. Onsdag den 19. september 2012 Ankomst til Københavns Lufthavn eller Hovedbanegården. Transport til Hotel Konventum i Helsingør (tidl. LO-skolen). Alternativt selvtransport i egen bil til hotellet. Om aftenen i bus til Helsingør Færgehavn. Spisning på en af færgerne Helsingør-Helsingborg. Transport tilbage til hotellet. Torsdag den 20. september 2012 Morgenmad. Bustransport til København. Sightseeing i bussen og derefter havnerundfart. Frokost i Københavns centrum. Om eftermiddagen er der et 4 timers besøg i Tivoli. Aftensmad på restaurant Rio Bravo. Transport tilbage til hotellet. Fredag den 21. September 2012 Morgenmad. Bustransport til Vikingeskibsmuseet I Roskilde. Rundvisning. Transport til Fredensborg, hvor vi gør et kort ophold ved slottet. Frokost på den italienske restaurant Da Oscar i Fredensborg. Transport til Kronborg Slot, hvor der kl er arrangeret rundvisning. Kl lukker Kronborg Slot for offentligheden. IPA Sektion Danmarks jubilæumsreception afholdes herefter i Dansesalen på Kronborg. Der vil være lidt underholdning og lidt til ganen. Dresscode: Eventuelt uniform. Transport tilbage til hotellet. Aftenbuffet og senere musik og dans. 18 IPA-nyt nr

19 50 TEMA års jubilæum Hotel Konventum Kanalrundfart Kronborg Louisiana Lørdag den 22. September 2012 Morgenmad. Der afholdes udvidet hovedbestyrelsesmøde på hotellet for de delegerede. For øvrige gæster er der bustransport til Københavns centrum, hvor der vil være mulighed for at tilbringe nogle timer på egen hånd eller tage på havnerundfart. Frokost i Københavns centrum. Efter frokost køres der i bus til kunstmuseet Louisiana i Humlebæk. Kl kører busserne tilbage til Hotel Konventum. Kl er der kaffe og kage på hotellet. Gallamiddag om aftenen med 3 retters menu, underholdning, musik og dans. Dresscode: Galla Søndag 23. september 2012 Morgenmad. Herefter siger vi farvel til alle vores gæster. Transport til Københavns Lufthavn eller Hovedbanegården. Priser: Pr. pers. i dobb.vær. Pr. pers. i enk.vær. Onsdag søndag 4.600,- Dkr ,- Dkr. Fredag søndag 2.600,- Dkr ,- Dkr. Incl. i priserne er ophold, alle transporter under opholdet, entréer og måltider. Prisen fredag-søndag incl. rundvisning og reception på Kronborg, samt efterfølgende program for resten af ugen. Begrænset deltagerantal. Forbehold for ændringer i programmet. Tilmelding senest den 1. juli 2012 pr. til eller med navne på deltagerne. Samtidig betaling af det fulde beløb til Lån & Spar Bank, konto nr Ønsker nogen at donere en gave til IPA Danmark i forbindelse med jubilæet, anmodes om at der i stedet overføres et kontant beløb til IPA Danmarks Sociale Fond. Beløbet bedes indsat på bankkonto nr med anmærkning jubilæumsgave. Servo per Amikeco Jubilæumsudvalget IPA-nyt nr

20 IPA Sektion 2. Kommission Den kulturelle kommission Formand 2. vicepræsident Bjarne Davidsen Lokalpolitiet Aabenraa, Patruljesektionen Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa. Tlf , mob. Privat Præsident Michael Boolsen Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster. Tlf vicepræsident Jan Richter Henriksen Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2301 Mob vicepræsident Bjarne Davidsen Lokalpolitiet Aabenraa Patruljesektionen Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa Tlf , mob. Privat vicepræsident Niels Erik Jensen Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf , lok Generalsekretær Niels Henrik Bak Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter Ejby Industrivej 125, 2600 Glostrup. Tlf lok. 5070, mob Ass. generalsekretær (medlemssekretær) Erling Kjær Nordsjællands Politi, 3600 Frederikssund. Tlf lok Hovedkasserer Finn Knudsen, Syd- og Sønderjyllands Politi Gammelting 3, 6100 Haderslev. Tlf Ass. hovedkasserer (pensionist kontingent) Niels Erik Krarup Nielsen Østjyllands Politi, Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf lok Kommission Den professionelle kommission Formand 1. vicepræsident Jan Richter Henriksen. Webmaster Jan Anton Jensen Beredskabsfaglig Sektion, Vestegnen Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf eller eller Arkivar Erik Bryld Knøsen 99, 2670 Greve. Tlf , mob Signe Justesen, Østerled 13, 2791 Dragør. Tlf , mob eller Redaktionssekretær Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens. Tlf , mob Materielforvalter Jan Vesth Marker Rigspolitiet - Koncernservice Køretøjs- og elektroniksektionen Polititorvet 14, 1780 København V. Tlf , mob. privat Hobbysekretær Christian Harre Vagtcentralen, Midt- og Vestsjællands Politi Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Tlf Kommission Den sociale kommission Formand 3. vicepræsident Niels Erik Jensen. Rejsesekretær Finn Månsson Københavns Vestegns Politi Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf lok IPA-husformand Egon Andresen Tvedvej 2, 5700 Svendborg. Tlf Ungdomskoordinator Søren Dam Mortensen, KTC, Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia. Tlf IPA-nyt nr

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2014 Medlemsblad for Sektion Danmark De danske IPA huse Idéoplæg til IPAs Venner Facebookcamp 2014 en god begyndelse IPAs tillidsfolk efter årets valg INDHOLD

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2014 Medlemsblad for Sektion Danmark HUSK dit medlemskort 2015 i indlagte brev Spændende kursusprogram på Schloss Gimborn IPA på vej til en foryngelseskur! Adventure

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark IYG en oplevelse for livet! Kronik: Vi skal ud af dødvandet! Spændende tur til Grønland! INDHOLD 6 6 UFORGLEMMELIGE DAGE

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark IPAs 50 års jubilæum med fokus på fremtiden! Stor udskiftning i toppen af IPAs internationale ledelse Spændende kursustilbud

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2013

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2013 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2013 Medlemsblad for Sektion Danmark Nordisk møde med nye IPA-venner Vikingerne var internationalt orienteret Politisamarbejde med Tyrkiet gennem IPA Vågnende

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark Ungdomsturene igen en succes med engagerede ledere Skitur med udfordringer Motorcyklen er blevet et hit blandt medlemmerne

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 december 2010 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Læs i dette nummer bl.a. om: På vulkaner IPA Slagelses besøg på Island IEC-møde I Paris set med unge øjne Det bedste af Peru 36 IPA-medlemmer på en

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2013

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2013 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2013 Medlemsblad for Sektion Danmark Husk tilmelding til årets IPA-ungdomsture! Ekstremsport i slowmotion en fantastisk oplevelse Sund nysgerrighed åbner døre

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING DECEMBER 06 14 Formandsmødet i Rørvig SIDE 4 Ansøgning om ferieophold 2015 SIDE 18 LEDER: Samarbejde på tværs Indhold 4 FORMANDSMØDET I RØRVIG

Læs mere

DANSK POSTORKESTER FORBUND

DANSK POSTORKESTER FORBUND DANSK POSTORKESTER FORBUND Nr. 2 40. årgang Juni 2015 APO spiller op til rytmisk ballade ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 133 Juni 2013 INNER WHEEL 34. Årgang HKH Kronprinsesse Mary Protector for 16th Convention in Denmark may 2015 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 IW-Nyt s historie...6

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 2 juni 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere