ENERGI PÅ HAVET BILAGSSAMLING INDEHOLDENDE PROJEKTBESKRIVELSER AF 5 DELPROJEKTER SAMT DIVERSE BILAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGI PÅ HAVET BILAGSSAMLING INDEHOLDENDE PROJEKTBESKRIVELSER AF 5 DELPROJEKTER SAMT DIVERSE BILAG"

Transkript

1 BILAGSSAMLING INDEHOLDENDE PROJEKTBESKRIVELSER AF 5 DELPROJEKTER SAMT DIVERSE BILAG TIL ANSØGNING VEDRØRENDE: ENERGI PÅ HAVET FRA OFFSHORE CENTER DANMARK OM ØKONOMISK STØTTE FRA DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONAL UDVIKLING SAMT FRA VÆKSTFORUM I REGION SYDDANMARK. 1. JULI 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY KORT RESUMÉ AF PROJEKTET KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTETS ERHVERVSPOLITISKE RATIONALE PROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER Projektets baggrund Projektets formål Projektets hovedaktiviteter Projektets forventede effekter ANSØGERS OG CENTRALE PARTERS ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER FOR AT GENNEMFØRE PROJEKTET Projektledelse Projektpartnere PROJEKTETS ADDITIONALITET, OG NYHEDSVÆRDI PROJEKTETS INFORMATIONS- OG PR-FORANSTALTNINGER PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER, MILEPÆLE OG TIDSPLAN BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: SUBSTITUTION AF MATERIALER OFFSHORE KORT RESUMÉ AF PROJEKTET KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTETS ERHVERVSPOLITISKE RATIONALE PROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER Projektide Projektets baggrund Projektets formål Projektets hovedaktiviteter ANSØGERS OG CENTRALE PARTERS ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER FOR AT GENNEMFØRE PROJEKTET Projektledelse Projektpartnere PROJEKTETS ADDITIONALITET OG NYHEDSVÆRDI PROJEKTETS INFORMATIONS- OG PR-FORANSTALTNINGER PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER, MILEPÆLE OG TIDSPLAN BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: KOORDINERING OG UDVIKLING AF OFFSHORE ENERGIUDDANNELSER KORT RESUMÉ AF PROJEKTET KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTETS ERHVERVSPOLITISKE RATIONALE PROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER Projektidé Projektets baggrund Projektets formål Projektets hovedaktiviteter ANSØGERS OG CENTRALE PARTERS ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER FOR AT GENNEMFØRE PROJEKTET Projektledelse Projektpartnere PROJEKTETS ADDITIONALITET OG NYHEDSVÆRDI PROJEKTETS INFORMATIONS- OG PR-FORANSTALTNINGER PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER, MILEPÆLE OG TIDSPLAN BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: REKRUTTERING OG PROFILERING KORT RESUMÉ AF PROJEKTET KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTETS ERHVERVSPOLITISKE RATIONALE PROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER Projektets baggrund Projektets hovedaktiviteter ANSØGERS OG CENTRALE PARTERS ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER FOR AT GENNEMFØRE PROJEKTET... 56

3 4.4.1 Projektledelse Projektpartnere PROJEKTETS ADDITIONALITET OG NYHEDSVÆRDI PROJEKTETS INFORMATIONS- OG PR-FORANSTALTNINGER PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER, MILEPÆLE OG TIDSPLAN BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE VINDSEKTOREN FORSKNING KORT RESUMÉ AF PROJEKTET KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTETS ERHVERVSPOLITISKE RATIONALE PROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER Projektets baggrund Projektets formål Projektets hovedaktiviteter ANSØGERS OG CENTRALE PARTERS ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER FOR AT GENNEMFØRE PROJEKTET Projektledelse Projektpartnerne PROJEKTETS ADDITIONALITET, KOMPLEMENTARITET OG NYHEDSVÆRDI PROJEKTETS INFORMATIONS- OG PR-FORANSTALTNINGER PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER, MILEPÆLE OG TIDSPLAN BILAG TIL DELPROJEKT: OFFSHORE VINDSEKTOREN - FORSKNING

4 OVERSIGT OVER PROJEKTET 4

5 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY 1. BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY 1.1 Kort resumé af projektet Delprojektet Offshore Supply vil arbejde med at sikre, at SMV er i og udenfor offshore olie & gas sektoren er gearet til at matche branchens krav på en række områder som kvalitet, sikkerhed, miljø, ledelse m.m. Indgangsbarriererne kan således virke høje, men delprojektet vil søge at analysere kravene og komme med konkretet anbefalinger, overblik og hjælp til at konkurrere i branchen. I 2008 blev der således udarbejdet en håndbog, Offshore hvordan?, der bl.a. bygger på en analyse af den danske offshoresektor virksomhedsudvikling og klyngeperspektiver. Analysen mundede ud i en række anbefalinger til bl.a. Offshore Center Danmark (OCD) om, hvordan OCD som klyngefacilitator kunne være med til at understøtte udviklingen i specielt SMV er i deres bestræbelser på at blive en del af branchen. En række af disse anbefalinger danner således udgangspunkt for indeværende delprojekt, der indeholder følgende faser: En analysefase, hvor kravene i sektoren analyseres. Dette sker i tæt samarbejde med akkrediteringsvirksomheder, ligesom en række virksomheder fra offshorebranchen vil være tilknyttet delprojektet, for at sikre at udgangspunktet for delprojektet er på plads. En udviklingsfase, hvor der arbejdes med at udvikle konkrete værktøjer og templates. Delprojektets parter vil i denne fase fokusere på at afgrænse indsatsen til at omfatte de områder, hvor branchen forudser størst nytte for SMV erne i delprojektet. En afprøvningsfase, hvor værktøjerne og templates m.m. afprøves i en række pilotvirksomheder. Dette betyder, at de værktøjer, der udvikles, rent faktisk prøves af i virksomheder, der allerede er i branchen eller i virksomheder, der er på vej ind i branchen. Denne mulighed for at prøve tingene af vil alt andet lige betyde, at outputtet bliver meget brugervenligt og tilpasset målgruppen. En formidlings- og forankringsfase, der i første omgang betyder, at en række organisationer, virksomheder og erhvervsfremmeorganisationer bliver orienteret om forløbet. Dernæst vil værktøjerne blive forankret hos OCD, der efter delprojektets ophør vil gøre brug af de udviklede værktøjer og templates i forbindelse med centrets andre tilbud til branchen. De øvrige involverede partnere vil ligeledes kunne benytte sig af materialet.

6 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY Delprojektet opnår derved, at flere virksomheder og dermed flere kompetencer kommer ind i offshorebranchen. Derved medvirker delprojektet til at understøtte målsætningen i det overordnede projekt om en vækst i offshorebranchen frem mod 2020 i antal ansatte fra de nuværende ca til For at sikre kvaliteten i delprojektet, vil det blive gennemført i tæt samarbejde med en række virksomheder fra branchen. Disse sidder således i delprojektets styregruppe og vil løbende deltage i udvikling, tilpasning og evaluering af delprojektet i hele løbetiden. Ved delprojektets start udgør styregruppen følgende virksomheder; Semco Maritime, Ocean Team Scandinavia, Cubeair, Esbjerg Offshorebase, Force Technology og Bureau Veritas. Styregruppen suppleres efter behov. 1.2 Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale Delprojektet vil søge at udvikle konkrete værktøjer og templates, der skal være med til at give SMV virksomheder i og udenfor offshorebranchen en række konkurrencemæssige muligheder, der gør, at de kan være med til at understøtte den positive vækst i offshorebranchen. Nye kompetencer, der kommer ind i branchen, vil medføre udvikling af nye produkter og services og dermed skabelsen af flere jobs. Uudnyttede potentialer på f.eks. eksport og ledelsesområdet i SMV er i branchen vil medføre øget international afsætning til gavn for den danske eksport. Således vil mange af de udviklede kompetencer på dansk sokkel komme i spil på den globale bane, hvilket givet betyder øget vækst og innovation og dermed flere jobs i branchen. Delprojektet vil derfor have et klart forretningsmæssigt perspektiv og fokusere på de barrierer og muligheder, der er for at udvikle SMV er i offshore olie & gas branchen. Som ovenfor dokumenteret er der en række aktiviteter, der bliver adresseret i delprojektet. De erhvervsmæssige effekter, ved i samspil med erhvervets aktører at bidrage til denne proces, er derfor af omfattende størrelse både for de involverede virksomheder og for regionen som helhed. Delprojektet understøtter derfor det overordnede projekts målsætning på vækst i antal jobs og indtjening frem mod Projektets baggrund, formål og hovedaktiviteter Projektets baggrund I 2008 udgav Offshore Center Danmark håndbogen Offshore hvordan? Håndbogen rummede to analyser af den danske offshore olie & gas sektor. 6

7 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY Morten Hahn-Pedersen & Morten Karnøe Søndergaard fra hhv. Fiskeri- og Søfartsmuseet og Center for Maritime Studier stod bag rapporten Den danske offshoresektor Udvikling, udfordringer og værdi. Svend Ole Madsen fra Syddansk Universitet var forfatter til den anden delrapport Analyse af den danske offshoresektor virksomhedsudvikling og klyngeperspektiver. Delrapporten Analyse af den danske offshoresektor munder ud i en række anbefalinger til virksomheder, der ønsker at satse på offshore olie & gas sektoren. Med udgangspunkt i større centrale kunders krav (Mærsk Olie og Gas AS, DONG Energy, Semco Maritime A/S med flere) gav rapporten en række pejlemærker for virksomhedsspecifikke udviklingsaktiviteter i den enkelte virksomhed. Således blev følgende udviklingsmuligheder / udfordringer skitseret: Klyngeniveau Rapporten beskrev, at der var en række muligheder for at forbedre samarbejdet mellem klyngens aktører. En række af de interviewede virksomheder foreslog direkte, at OCD med et medlemstal på ca. 200 går ind og udfylder rollen som katalysator for formidling af det nødvendige samarbejde og udvikling af medlemmerne. Ud over de i dag kendte aktiviteter peges der på en række nye områder, som kan overvejes at blive taget op: Templates For mange mindre virksomheder kan processen med at få udviklet og implementeret et større kvalitetsstyringssystem (evt. ISO 9000) virke uoverkommeligt. En af respondenterne forslog, at OCD evt. kunne udarbejde en template over minimumskravene til et kvalitetsstyringssystem beregnet til brug i offshoresektoren. Heri skulle kravene fra alle større operatører og leverandører være inkluderet. Samme model kunne bruges i forbindelse med HSE og CSR. Ligeledes kunne man bearbejde standard service og leverancebetingelser fra operatører og større underleverandører for helt præcist at få klarlagt disse. Flere af operatørerne påpeger væsentlige juridiske, herunder ansvars- og erstatningsmæssige problemstillinger ved at levere til offshoresektoren. En udredning og klarlæggelse af disse forhold kunne være en opgave for OCD. Overvågning 7

8 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY Alle større udbud offentliggøres i EU Journal. En væsentlig operatør fremhæver, at det ofte er en brancheforenings opgave at følge udviklingen i disse og gøre relevante medlemmer opmærksomme på specifikke tilbud. Klyngedokumentation Udbygning og videreudvikling af klyngedokumentationen blev også foreslået placeret i OCD regi. Dokumentationen forventes at være en udbygning af nuværende kompetenceprofiler, men bør gøres mere flerdimensionel, således at den kan anvendes til flere formål (f.eks. i en match making proces), og derved ikke udelukkende anvendes ud fra et aftagerperspektiv. Med udgangspunkt i ovennævnte, konkluderede rapporten, at OCD kunne arbejde videre med følgende forhold: - Udvikling af templates beregnet til SMV ers kvalitetsstyring, miljøstyring og arbejdsmiljøstyring - Klarlæggelse af standard service og leveringsbetingelser til sektoren - Klarlæggelse af væsentligste juridiske problemstillinger i sektoren for SMV er - Overvågning af offentliggjorte EU udbud indenfor området - Yderligere dokumentation af klyngens kompetencer, erfaringer, kapaciteter, uddannelsesmuligheder og træningsforhold m.v.. - Markedsføring af områdets SMV er evt. i form af en konference, der afspejler klyngens kompetencer - Kontakt til f.eks. større norske aftagere for at virke som fødselshjælper i forbindelse med internationalisering Delprojektet vil således arbejde videre med nogle af de nævnte anbefalinger i rapporten, som vil blive beskrevet under projektaktiviteter Projektets formål Delprojektet har til formål at udnytte det potentiale, som danske virksomheder har, for at generere en større omsætning i offshore olie & gas sektoren. Da der er en række risikomomenter forbundet med udvindingen og behandlingen af den energi, der kan produceres offshore, stilles der en række krav, som virksomhederne, der leverer til sektoren, skal leve op til. Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, forsyningssikkerhed og sporbarhed er således konkrete krav, der skal kunne honoreres af de deltagende virksomheder. Kon- 8

9 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY kret foregår dette via en række certificeringer og godkendelser, som virksomhedernes ledelses- og forretningssystemer skal kunne honorere. Mange SMV er leverer allerede i dag produkter og ydelser af høj kvalitet, men efterlever i mange tilfælde ikke kravene fra offshorebranchen. Derfor vil det være en strategisk beslutning, om den enkelte virksomhed målrettet søger ind i offshorebranchen, idet indtrængningsbarriererne er forholdsvis høje. SMV er har i mange tilfælde ikke ressourcerne til at igangsætte krævende strategiprocesser, (jvf. også ovenfor nævnte håndbog) hvorfor delprojektet vil sætte fokus på følgende forhold, der alle vil være med til at afhjælpe ovennævnte problemstilling: I samarbejde med relevante partnere vil delprojektet analysere kravene i sektorens forskellige delbrancher indenfor offshore olie & gas branchen. Analysen vil munde ud i en oversigt over konkrete krav på forskellige områder. Med udgangspunkt i analysen vil delprojektet i tæt samarbejde med de deltagende virksomheder, herunder akkrediteringsinstitutter, udvælge en række væsentlige indsatsområder, som der vil blive arbejdet videre med. For hvert af indsatsområderne vil der blive lavet aftaler om udvikling af en række værktøjer, templates, vejledninger og skabeloner, der på en overskuelig måde søger at komme med hjælp og anbefalinger til virksomheder, der ønsker at bearbejde offshore olie & gas markedet. Værktøjerne vil blive afprøvet i projektforløbet. Dette sker i et tæt samarbejde med leverandører, der allerede leverer til offshore olie & gas sektoren og med leverandører, der ønsker at bliver en del af sektoren via en række pilotprojekter. Erfaringer fra pilotprojekterne vil blive analyseret i delprojektets styregruppe, og eventuelle tilrettelser vil blive foretaget og værktøjer, templates og best cases vil blive offentliggjort og forankret hos OCD i forlængelse af delprojektet. Vi forventer således, at virksomheder i branchen tilføres ny viden, så der er mulighed for at øge aktiviteterne, ligesom vi endvidere forventer, at nye virksomheder / nye kompetencer får adgang til branchen, så delprojektet derved kan være med til at understøtte det overordnede projekts målsætning om ansatte i offshorebranchen i

10 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY Projektets hovedaktiviteter Delprojektets hovedaktiviteter kan efterfølgende opstilles, som følger: a) Projektstart Der etableres procedurer til håndtering af bl.a. datastrømme i delprojektet. b) Definering af kvalitetskontrol i delprojektet Der etableres procedurer for at sikre kvaliteten i delprojektet. c) Klarlæggelse af standard service- og leveringskrav i branchen Leverandører til sektoren skal leve op til høje kvalitetskrav, herunder krav om leveringssikkerhed, sikkerhed, dokumentation af produkter og procedurer og økonomiske krav m.v.. Offshore olie & gas markedet arbejder endvidere i stor udstrækning med prækvalifikationer både i forhold til det danske marked og i forhold til internationale markeder. Disse operatør- og markedsbetingede forhold vil endvidere blive klarlagt i denne fase af delprojektet. d) Klarlæggelse af certificeringskrav i branchen, brudt ned på delbrancher Forskellige virksomheder leverer forskellige produkter. Certificeringskravene er naturligvis afhængige af, hvilken type produkt eller ydelse der leveres til sektoren. For at gøre penetreringen til markedet mere overskuelig er det nødvendigt at lave en overskuelig oversigt over, hvilke certificeringer der er knyttet til de enkelte dele af branchen. Den første del af opgaven består derfor i at identificere kravene, nedbrudt på del-brancher og markeder. Se figur. Aftagers specifikke krav Grundlæggende krav 10

11 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY e) Klarlæggelse af væsentlige juridiske og aftalemæssige problemstillinger i branchen Der er en særlig udfordring m.h.p. kontaktindgåelse for sektoren. For øvrige sektorer eksisterer der brancheorganisationer der har retningsliner til brug for aftaleindgåelse, rådgivning om lovmæssigheder m.v.. Dette findes ikke i offshoresektoren og er derfor en særlig omfattende opgave for den enkelte virksomhed. f) Udvikling af værktøjer, skabeloner og vejledninger samt simplificering til brug i certificeringsprocessen Når kravene er identificeret ned på delbrancher, skal de overskueliggøres for brugerne. Der kan tænkes forskellige muligheder, men der skal udvikles nogle styringsværktøjer, skabeloner og check-lister, der støtter brugeren i arbejdet med certificeringsprocessen. g) Udgivelse af certificerings-hjælpeværktøjer De udviklede værktøjer skal gøres offentlig tilgængelige således at alle, der ønsker at opnå en certificering m.h.p.. leverance til branchen, kan anvende dem. En offentliggørelse på et website vil sikre tilgængeligheden for alle, der måtte ønske at anvende værktøjerne. Da der er flere udbydere af disse certificeringer, og private konsulenter der tilbyder ydelser til virksomhederne i forbindelse med processen, vil det være hensigtsmæssigt for dette markeds frie konkurrence, hvis værktøjerne offentliggøres på et upolitisk og ikke-kommercielt website, der hostes af Offshore Center Danmark. h) Udvikling af værktøjer til dokumentation, styring og håndtering af den løbende certificering samt vejledninger til opretholdelse af certificering Når en virksomhed har opnået en certificering, skal denne vedligeholdes og fornys løbende. Til dette brug udvikles tillige lignende (styrings-)værktøjer til brug i virksomhederne. Disse udgives til brug for offentligheden på samme website som de ovenstående værktøjer. i) Pilotprojekter udvalgte SMV er. 10 relativt uerfarne virksomheder med fokus på den danske sektor Som beskrevet er ovenstående arbejde med simplificering og tydeliggørelse af certificeringsprocessen samt udvikling af værktøjerne et udtalt ønske fra sektoren, og det er nærværendes delprojekts intention at efterkomme og afprøve dette ønske. For at sikre at de udviklede værktøjer har den ønskede effekt, bliver disse afprøvet i praksis. Se yderligere detail-beskrivelse nedenfor. Rekruttering af deltagervirksomheder - Konference ("fyrtårn" omkring underleverandørernes globale muligheder omkring olie & gas offshore) 11

12 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY - Rekruttering via andre aktører Kommunale erhvervsråd, brancheforeninger, rådgivningsvirksomheder o.lign. SMV forløb (netværk) Der udvælges virksomheder, og der etableres et netværk for disse, m.h.p. at motivere og erfaringsudveksle i forbindelse med den proces, de skal gennemløbe. SMV vilje, evne og motivationsafklaring (ledelsen) De udvalgte virksomheder screenes og afklares i forhold til parathed, såvel på motivation som faglige kompetencer SMV fremtidens pres og muligheder (sektor) SMV kompetenceafklaring De udvalgte virksomheders kompetencer afdækkes detaljeret i forhold til de forestående muligheder. Det søges klarlagt, om virksomheden har nogle tavse kompetencer og der fokuseres i processen for den enkelte virksomhed på de særlige spidskompetencer virksomheden besidder, der kan anvendes i offshoresektoren. Der laves en kompetence-analyse for hver enkel virksomhed og en drejebog for virksomhedens udviklingsforløb på baggrund heraf. SMV certificering (forberedelser og audits) Med udgangspunkt i virksomhedens kompetence-analyse og de værktøjer der er udviklet m.h.p. certificeringsprocessen, gennemløbes certificeringsprocessen i samarbejde med en konsulent. SMV plan for udvikling (individuelle tiltag) Når virksomheden har gennemført certificerings- og kompetenceudviklingsprocessen, tages der afsæt i virksomhedens aktuelle status, og der udvikles en plan for den enkelte virksomheds udviklingsmuligheder fremadrettet. Projekt, internationalisering og relationsudvikling På basis af erfaringer fra internationaliseringsprojektet, der p.t. gennemføres af OCD, planlægges et internationaliseringsforløb for udvalgte, eksportmodne virksomheder Formidling, case forløb, indgreb med strategiske aftagere Evaluering og udvalgte gentagelser j) Evaluering af pilotprojekter og feedback på værktøjerne Sideløbende og efterfølgende pilotprojekterne skal de udarbejdede værktøjer løbende evalueres, m.h.p. at tilrette håndteringen af dem og optimere brugen og brugervenligheden. 12

13 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY k) Pilotprojekter udvalgte SMV er. 10 relativt erfarne virksomheder der har fokus på det internationale offshore olie & gas marked En række virksomheder, der i dag allerede er aktive i offshoresektoren i den danske del af Nordsøen, tilbydes et lignende forløb som nævnt ovenfor. Forløbet vil dog have fokus på udvalgte udenlandske markeder. Disse kunne være Norge (tæt på Danmark), Qatar (udnyttelse af at Mærsk Olie og Gas AS har en række aktiviteter i Qatar), Storbritannien (tæt på Danmark men har lille dansk involvering), eller Grønland såfremt dette marked kunne udvikles kommercielt. Faserne vil derfor blive justeret i forhold til det enkelte marked og de udfordringer, der er forbundet dermed. l) Evaluering af pilotprojekter, udvikling af værktøjer og best case Pilotprojekterne evalueres, værktøjerne, templates m.m. færdiggøres og udvalgte virksomheder interviewes i forhold til best case beskrivelse. Alt sammen offentliggøres via projektets hjemmeside, ligesom værktøjer og templates stilles til rådighed for alle interessenter Projektets forventede effekter Vi forventer, at delprojektet direkte bidrager til at opkvalificere 20 virksomheder via de nævnte pilotprojekter, der gennemføres. Bestående leverandører til offshorebranchen får således tilført nye værktøjer, der kan betyde nye udviklingsmuligheder f.eks. på det internationale marked. Derudover er pilotprojektdelen endvidere med til at sikre, at nye kompetencer tilføres offshorebranchen. Der vil endvidere blive udviklet en række templates og guidelines, der vil blive offentliggjort via projektets hjemmeside og efterfølgende på OCD s hjemmeside og på deltagende projektpartneres hjemmeside. Disse templates og guidelines vil fremover endvidere indgå i de tilbud, som OCD tilbyder medlemsvirksomheder og andre interessenter i forhold til offshorebranchen. 1.4 Ansøgers og centrale parters administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Projektledelse Udviklingscentret for Erhverv & Turisme i Vejen (UC) UC er projektleder på delprojektet. UC arbejder bl.a. med virksomhedsudvikling, ligesom man har betydelig erfaring med at gennemføre større og mindre projekter, der har fokus på udvikling af virksomheder til gavn for vækst og udvikling. 13

14 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY Til delprojektet tilknyttes en projektkoordinator. Projektkoordinatoren er ansvarlig for gennemførelse af delprojektet i tæt samarbejde med de deltagende institutioner og virksomheder Projektpartnere Offshore Center Danmark (OCD) OCD blev stiftet i maj 2003 som en selvejende, erhvervsdrivende fond med hjemsted i Esbjerg. OCD blev endvidere i 2006 udnævnt til regionalt teknologicenter, ligesom VTU i 2009 udnævnte centret til national innovationsnetværk for offshoresektoren. OCD er således af betragte som klyngefacilitator for offshoreklyngen. OCD har en betydelig opbakning blandt virksomhederne i branchen og har cirka 200 medlemsvirksomheder. OCD er ansvarlig for administration af delprojektet og bidrager til sammenkoblingen mellem delprojektet og det overordnede projekt, hvor resultatet af alle aktiviteter samles, udvikles og videreformidles. Mærsk Olie og Gas AS Mærsk Olie og Gas AS har en mangeårig erfaring i arbejdet med udvindingen af olie og gas fra den danske nordsø-sokkel. Mærsk Olie og Gas AS har til stadighed været medvirkende til at udvikle underleverandører, og har løbende føjet en større andel af danske underleverandører til porteføljen. Mærsk Olie og Gas AS har interesse i at sikre kritisk masse af kvalificerede underleverandører, og har i delprojektet til opgave i begrænset omfang at yde sparring til projektleder i forbindelse med udviklingen af værktøjerne, samt at medvirke ved en screening af pilotvirksomhederne. Bureau Veritas Med kontorer i 140 lande løfter Bureau Veritas opgaver omkring kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed for aktører i alle dele af olie- & gasindustrien. Fra designfasen, på dybt vand, on- eller offshore, vedligeholdelse og drift. Ydelserne dækker dokumenteret overholdelse af krav, inspektioner, træning & uddannelse. 14 Bureau Veritas vil være involveret i udviklingen af de nævnte templates og værktøjer og skal i høj grad være med til at sikre standarden af det, der udvikles i delprojektet. Bureau Veritas rolle er at bringe en indgående fagkundskab i spil ved at dissekere regler, love, vejledninger og cirkulærer og omformulere dem til nogle, for virksomhederne, brugbare værktøjer.

15 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY Force Technology Force Technology indgår i delprojektet som partner med en flerstrenget interesse. Force Technology har i lighed med de øvrige virksomheder i området, der beskæftiger et stort antal højtuddannede, et stadigt fokus på rekrutterings- og uddannelsesproblematikkerne. Force Technology er bredt engageret i sektoren, og med flere lokalkontorer i regionen er berøringsfladerne mange og store. Endvidere har Force Technology en række fagkompetencer og systemkendskab, der direkte bringes i anvendelse i delprojektet vedrørende SMV ere. Force Technology s rolle bliver at være konsulent i pilotvirksomhederne og yde vejledning i processen mod at opnå det ønskede godkendelsesniveau. Ocean Team Scandinavia Ocean Team Scandinavia A/S (OTS) er specialiseret i at tilvejebringe "Total renheds pakkeløsninger" gennem udvikling, fabrikation, salg og udlejning af stort set alle slags smøreolie- og proces rensningsanlæg samt yde service indenfor hydraulik-, olie- og gasudvikling-, vindmølle-, industri-, samt konstruktion og rørarbejds-virksomheder, world wide. OTS har tillige gennemgået den samme godkendelses- og internationaliseringsproces på meget kort tid, og vil kunne give værdifulde og konstruktive indspark og erfaringer videre til delprojektet. OTS s rolle er tillige at sikre, at de udviklede værktøjer og templates bliver praktiske og målrettede til offshoresektorens små og mellemstore virksomheder Semco Maritime A/S Semco Maritime A/S er en af Danmarks førende leverandører til marine og energisektoren og yder en målrettet indsats for at kunne levere den bedste service og de bedste projektløsninger på det globale marked. Semco Maritimes rolle i delprojektet er at være de små- og mellemstore virksomheders garant for, at delprojektet når et mål, der er anvendeligt og konkret for SMV erne. Semco Maritime har en god og lang erfaring med leverancer til offshoresektoren, såvel på den danske sokkel som i udlandet. Semco Maritime har tillige gennemgået den samme proces, og vil kunne give værdifulde og konstruktive indspark og erfaringer videre til delprojektet. 15

16 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY DS Industri & håndværk DS Håndværk & Industri er Danmarks største arbejdsgiver- og brancheorganisation med 2400 medlemmer inden for industri-, vvs-, smede- og maskinvirksomheder samt virksomheder, der ligger tæt op af disse brancher. Medlemsvirksomhederne er primært små og mellemstore virksomheder med under 100 ansatte. I Region Syddanmark har DS Håndværk & Industri omkring 650 medlemsvirksomheder og heraf en række leverandører til offshoresektoren. DS Håndværk & Industri finder delprojektet meget interessant og perspektivrigt. Vi oplever i dag oplever stigende krav til certificering og kvalitetsstyring i de små og mellemstore virksomheder. Det stiller store krav til virksomhedernes omstillings- og vidensniveau. Hermed kan certificeringskravene uden tvivl udgøre en vækstbarriere for små og mellemstore virksomheder. Delprojektet Offshore Supply kan hjælpe med til at fjerne barriererne - via uddannelse og konkrete værktøjer m.v. Derfor støtter DS Håndværk & Industri delprojektet aktivt og bidrager gerne med brancheekspertise, identifikation af virksomheder og markedsføring af delprojektet. DS Håndværk & Industri har til opgave at være medvirkende til at rekruttere pilotvirksomhederne, samt sikre forankringen af værktøjerne efterfølgende delprojektet. Varde Erhvervs og Turistråd (VET) VET er en service- og udviklingsorganisation for erhverv og turisme i Varde Kommune. VET arbejder bl.a. for en positiv udvikling i områdets nye og bestående virksomheder, heriblandt virksomheder inden for offshorebranchen. VET har til opgave at hjælpe med rekruttering af SMV er. Derudover får VET adgang til de udviklede værktøjer og templates. Endelig vil VET løbende omtale delprojektet via nyhedsbreve m.m. Tønder Kommunes Erhvervsforum (TE) TE, der blev opstartet i oktober 2006, er et centralt omdrejningspunkt for erhvervsudvikling og erhvervssamarbejdet i Tønder Kommune. 16 TE har til opgave at hjælpe med rekruttering af SMV er. Derudover får TE adgang til de udviklede værktøjer og templates. Endelig vil TE løbende omtale delprojektet via nyhedsbreve m.m.

17 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) EEU udvikler og formidler et samarbejde mellem erhvervslivet, turismen, det offentlige, vidensinstitutioner og andre nøgleinteressenter, der har fokus på innovation og vækst. EEU har til opgave at hjælpe med rekruttering af SMV er. Derudover får EEU adgang til de udviklede værktøjer og templates. Endelig vil EEU løbende omtale delprojektet via nyhedsbreve m.m. 1.5 Projektets additionalitet, og nyhedsværdi Delprojektet arbejder med at udvikle templates og guidelines. Branchen har behov for nye kompetencer, og samarbejdet omkring udvikling, afprøvning og forankring af samme er ikke set før. Aktiviteterne understøtter endvidere branchens bestræbelser for at tiltrække nye kompetencer, hvilket er med til at sikre, at de udviklede produkter rent faktisk bliver spredt og brugt også efter delprojektets ophør. 1.6 Projektets informations- og pr-foranstaltninger Nærværende delprojekt bidrager til det overordnede projekts informations- og PR aktiviteter i form af løbende input til projekthjemmesiden. Samtlige rapporter, templates og guidelines vil således blive offentliggjort på hjemmesiden. Såvel under projektforløbet som efterfølgende, vil delresultater blive offentliggjort ved bl.a. konferencer og pressemeddelelser. Endvidere vil der i processen med rekruttering af virksomheder til pilotprojekterne være en hvervekampagne i samarbejde med aktører, der har en løbende kontakt til relevante virksomheder, f.eks. de lokale erhvervskontorer, brancheforeninger og rådgivningsinstitutter. Endelig vil der blive udarbejdet færdige templates og værktøjer, ligesom der vil blive udarbejdet en beskrivelse af en række caseforløb. 1.7 Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan Hovedaktiviteter marts august 2010 Afholdelse af kick-off møde for projektpartnere Nedsættelse af styregruppe og afholdelse af 2 styregruppemøder 17

18 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY Gennemførelse af projektforberedelse, herunder udarbejdelse af forretningsgange, adm. procedurer, kvalitetsprocedurer m.m. Kick-off konference (delprojektets identitet) Tilknytning af rådgivere, partnere, videncentre Klarlæggelse af standard service- og leveringskrav i branchen i Danmark Klarlæggelse af certificeringskrav i branchen, brudt ned på delbrancher i Danmark Klarlæggelse af væsentlige juridiske og aftalemæssige problemstillinger i branchen i Danmark Halvårlig afrapportering til hovedprojektet udarbejdes Milepæle marts august 2010 Kick-off møde for projektpartnere afholdt Partnerkontrakter er underskrevet Styregruppe nedsat og 2 styregruppemøde afholdt Projektforberedelse, herunder udarbejdelse af forretningsgange, adm. procedurer, kvalitetsprocedurer m.m. gennemført. Kick-off konference (delprojektets identitet) gennemført Rådgivere, partnere, videncentre på plads i delprojektet Standard service- og leveringskrav i branchen i Danmark klarlagt Certificeringskrav i branchen, brudt ned på delbrancher i Danmark klarlagt Væsentlige juridiske og aftalemæssige problemstillinger i branchen i Danmark klarlagt Halvårlig afrapportering til hovedprojektet udarbejdet Hovedaktiviteter september februar 2011 Afholdelse af 2 styregruppemøder Udvikling af værktøjer, dokumenter og vejledninger samt simplificering af processen, til brug i certificeringsprocessen i Danmark Udgivelse af certificerings-hjælpeværktøjer til brug for det danske offshore marked Konference ( fyrtårn omkring underleverandørernes globale muligheder offshore) afholdes Rekruttering af deltagervirksomheder til pilotprojekter - 10 udvalgte SMV er med relativ lille erfaring på det danske offshore marked Halvårlig afrapportering til hovedprojektet udarbejdes Milepæle: september februar styregruppemøder afholdt Værktøjer, dokumenter og vejledninger samt simplificering af processen, til brug i certificeringsprocessen i Danmark udviklet og publiceret 18

19 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY Konference ( fyrtårn omkring underleverandørernes globale muligheder offshore) afholdt Rekruttering af deltagervirksomheder til pilotprojekter - 10 udvalgte SMV er med relativ lille erfaring på det danske offshore marked foretaget Halvårlig afrapportering til hovedprojektet udarbejdet Hovedaktiviteter: marts august 2011 Afholdelse af 2 styregruppemøder Udvikling af templates til dokumentation for den løbende certificering samt guidelines for opretholdelse af certificering Klarlæggelse af standard service- og leveringskrav i branchen på udvalgte eksportmarkeder Klarlæggelse af certificeringskrav i branchen, brudt ned på delbrancher på udvalgte eksportmarkeder Klarlæggelse af væsentlige juridiske og aftalemæssige problemstillinger i branchen på udvalgte eksportmarkeder Udvikling af værktøjer til brug i certificeringsprocessen på udvalgte eksportmarkeder Udgivelse af certificerings-hjælpeværktøjer til brug på udvalgte eksportmarkeder Pilotprojekter på det danske offshore marked Løbende feedback vedr. værktøjerne på det danske offshore marked Rekruttering af deltagervirksomheder til pilotprojekter på udvalgte eksportmarkeder udvalgte SMV er med relativ lille eksporterfaring på det globale offshore marked Halvårlig afrapportering til hovedprojektet udarbejdes Milepæle: marts august styregruppemøder afholdt Værktøjer til opretholdelsen af certificeringen i Danmark er publiceret Værktøjer til udvalgte eksportmarkeder indenfor offshoresektoren er publiceret Halvårlig afrapportering til hovedprojektet udarbejdet Hovedaktiviteter: september februar 2012 Afholdelse af 2 styregruppemøder Halvårlig afrapportering til hovedprojektet udarbejdes Pilotprojekter på det Danske offshore marked fortsættes Certificeringer af pilotvirksomhederne (forberedelser og audits) ift. det danske offshore marked Løbende feedback vedr. værktøjerne Evaluering af pilotprojekter og evaluering af værktøjerne 19

20 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: OFFSHORE SUPPLY Relationsudvikling ift. internationaliseringen (pilotprojekter på udvalgte eksportmarkeder) Milepæle: september februar styregruppemøder afholdt pilotvirksomheder til udvalgte eksportmarkeder er rekrutteret pilotvirksomheder har anvendt værktøjerne og er certificeret og parat til at levere til den danske offshoresektor. Halvårlig afrapportering til hovedprojektet udarbejdet Hovedaktiviteter: marts august 2012 Afholdelse af 2 styregruppemøder Halvårlig afrapportering til hovedprojektet udarbejdes Pilotprojekter på udvalgte eksportmarkeder Løbende feedback vedr. værktøjerne Fremstilling af PR-materiale vedr. de udviklede værktøjer Milepæle: marts august styregruppemøder afholdt Halvårlig afrapportering til hovedprojektet udarbejdet Fremstilling af PR-materiale for værktøjerne er iværksat Hovedaktiviteter: september februar 2013 Afholdelse af 2 styregruppemøder Slutrapportering til hovedprojektet udarbejdes Pilotprojekter på udvalgte eksportmarkeder fortsættes Certificeringer af pilotvirksomhederne (forberedelser og audits) ift. det udvalgte eksportmarkeder Løbende feedback vedr. værktøjerne Konference (Evaluering, formidling og forankring) PR for udviklede værktøjer Netværk, fortsat internationalisering og udvikling (evt. m. GTS) Kommercialisering via delprojektets parter Milepæle: september februar styregruppemøder afholdt Slutrapportering til hovedprojektet udarbejdet pilotvirksomheder har anvendt værktøjerne og er certificeret og parate til at levere til udvalgte eksportmarkeder i offshoresektoren 20

21 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: SUBSTITUTION AF MATERIALER OFFSHORE 2. BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: SUBSTITUTION AF MATERIALER OFFSHORE 2.1 Kort resumé af projektet Delprojektet Substitution af materialer offshore har fokus på, hvordan offshorebranchen rent strategisk kan arbejde med nye innovative materialer på offshoreinstallationer. Virksomhederne i offshorebranchen vil være omdrejningspunkt i projektet, og vil sammen med Offshore Center Danmark, Plast Center Danmark samt udvalgte plastproducenter søge at udvikle et strategisk grundlag for brug af nye materialer på offshoreinstallationer. I offshoreindustrien anvendes der store mængder stål til opførelse af diverse konstruktioner, idet ståls egenskaber er velkendte og veldokumenterede. En ulempe ved stål er imidlertid dets vægt samt det faktum, at det korroderer. På platforme offshore er der således et yderst korrosivt miljø. Det skyldes dels det stærkt saltholdige miljø og den megen transport af saltvand på platformene til køle- og renseformål. Det skyldes imidlertid også de meget aggressive og slidende medier der pumpes op fra undergrunden, samt de stoffer der bruges på platformen til produktionsprocessen. Projektet kan kort skitseres, som følger: For at få en systematisk afdækning af mulige materialer, vil der i projektperioden blive truffet materialevalg på baggrund af en konkret defineret materialevalgsprocedure. Det udførte analysearbejde vil blive samlet i en rapport, som har det formål at afdække og beskrive status, hindringer og muligheder for brugen af plastmaterialer, hvilke plastmaterialer, der kan komme i betragtning til at erstatte traditionelle materialer. Rapporten skal udmønte sig i forslag til fokusområde. De(t) endelige materialevalg, som det besluttes at arbejde videre med, foretages af PCD i samarbejde med de industrielle partnere, som er involverede enten som brugere eller som producenter. Herefter følger design, prototype, test- og installationsfaserne. Specielt mht. test og installationsfaserne vil der igen være et tæt samspil mellem PCD og de industrielle partnere i projektet. For at verificere og dokumentere de(t) valgte emne(r)s egenskaber overfor de(t) konventionelle materiale(r) vil der blive udført sammenlignende test mellem traditionelle materialer og plastmaterialer i korrosivt miljø eller det miljø, der har vist sig at være til havs for at dokumentere plasts egenskaber i forbindelse med de valgte anvendelser. 21

22 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: SUBSTITUTION AF MATERIALER OFFSHORE For at inddrage den seneste forskning i projektet vil en eller flere forskere med speciale i plast og polymere materialer fra Esbjerg Institute of Technology Aalborg Universitet blive involveret i projektarbejdet. Projektet vil således bidrage til at styrke konkurrencen i offshorebranchen gennem valg af nye innovative materialer med en række egenskaber, der medfører væsentlige besparelser i forhold til driften af platformene. 2.2 Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale Regeringen fremlagde i 2007 en energistrategi med en række ambitiøse mål for den danske energipolitik frem til I februar 2008 blev der indgået en energiaftale med næsten alle folketingets partier, der fastsatte mål og virkemidler for det danske energisystem frem mod Aftalen indebærer en udbygning med vedvarende energi, reduktion af energiforbruget samt en mere effektiv udnyttelse af energien. I aftalen indgår for olie- og gassektoren en kortlægning og oplæg til initiativer til en mere energieffektiv indvinding i Nordsøen. Dette arbejde skulle være færdigt i Formålet med aftalen er at mindske Danmarks afhængighed af kul, olie og gas. Men selv med en massiv satsning på vedvarende energi og energibesparelser vil den danske olie- og gassektor fortsat have en væsentlig betydning for den danske økonomi og den danske forsyningssikkerhed mange år frem. På trods af en mærkbar nedgang i olie- og gasproduktionen fik staten i 2007 næsten 28 mia. kr. i indtægter fra aktiviteterne i Nordsøen. Efter mange år med stadig øgede indtægter til staten er 2007 det første år, hvor indtægterne er faldet. Faldet på ca. 3 mia. kr. i forhold til 2006 skyldes en naturgiven nedgang i produktionen og en faldende dollarskurs, der ikke fuldt ud opvejes af de stigende oliepriser. Den fortsat høje oliepris øger selskabernes investeringer i efterforskning, udbygning af felter og teknologiudvikling, og Energistyrelsen forventer en stigning i investeringerne til efterforskning i de kommende år. Netop disse aktiviteter forventes at kunne opbremse faldet i produktionen af olie og gas. Det vil betyde, at Danmark forhåbentlig også i fremtiden vil få en væsentlig indtægt fra aktiviteterne i Nordsøen. Set i lyset af den øgede satsning på teknologiudvikling ses en øget anvendelse af plastmaterialer på offshoreinstallationer som en mulighed for at reducere især vedligeholdelsesomkost- 22

23 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: SUBSTITUTION AF MATERIALER OFFSHORE ningerne men også tidsforbruget til montering og håndtering. Dette skyldes især disse materialers gode evner til at modstå korrosion samt deres forholdsvis lave vægt. Tidligere undersøgelser foretaget af virksomheder i offshorebranchen har vist, at der over en platforms levetid kan opnås en besparelse på ca. 10 % ved maksimal anvendelse af plastmaterialer. Dette er ikke et helt uvæsentligt beløb, når der årligt investeres i størrelsesordenen DKK 5 mia. i feltudvidelser alene i den danske sektor. Andre i branchen udtaler dog, at denne procentsats er højt sat og mener, at der nok nærmere er tale om besparelser på 2 5 %. De DKK mio., som alene den danske offshoresektor vil kunne tilføre plastbranchen ved substitution af metalemner med plastemner, vil uden tvivl medføre en øget beskæftigelse i den danske plastindustri med et ukendt antal personer. Hertil kommer naturligvis et uvurderligt eksportpotentiale, hvis betragtningen udvides til at omfatte offshorebranchen world wide. 2.3 Projektets baggrund, formål og hovedaktiviteter I dette afsnit beskrives projektets formål og hovedaktiviteter Projektide I perioden udarbejdede Offshore Center Danmark og Plast Center Danmark i samarbejde med en række offshorevirksomheder samt plastproducenter en screeningsrapport omhandlende øget anvendelse af kompositmaterialer offshore. Endvidere blev der udviklet og opført en accesplatform i et hærdeplastisk kompositmateriale på wellhead platformen Dan FF i den danske del af Nordsøen. Accesplatform i hærdeplastisk kompositmateriale 23

24 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: SUBSTITUTION AF MATERIALER OFFSHORE På baggrund af dette vellykkede projekt er der fra de involverede virksomheder, som har etableret en ERFA-gruppe, rejst ønsker om yderligere analyser, test og dokumentation af øget anvendelse af plastmaterialer offshore. Ved plast forstås i denne sammenhæng hærdeplast, hærdeplastiske kompositter, termoplast samt gummi og termoplastiske elastomere Projektets baggrund I offshoreindustrien anvendes der store mængder stål til opførelse af diverse stålkonstruktioner, idet ståls egenskaber er velkendte og veldokumenterede. Stål såvel konstruktionsstål som rustfrit stål har høj styrke og stivhed, hvilket gør dem til optimale materialer i forbindelse med konstruktion af mange af de emner, som anvendes offshore. En ulempe ved stål er imidlertid dets vægt samt det faktum, at det korroderer. Stål har en densitet på (7,9 g/cm 3 ), hvilket gør det til et tungt materiale med et lavt styrke/ vægtforhold sammenlignet med andre materialer. På platforme offshore er der et yderst korrosivt miljø. Det skyldes dels det stærkt saltholdige miljø og den megen transport af saltvand på platformene til køle- og renseformål. Det skyldes imidlertid også de meget aggressive og slidende medier der pumpes op fra undergrunden, samt de stoffer der bruges på platformen til produktionsprocessen. Rustfrit stål er den gruppe af stål, der udmærker sig ved en høj bestandighed mod korrosion. Denne korrosionsbestandighed skyldes dannelsen af en tynd, usynlig passivhinde på stålets overflade, og så længe denne hinde er intakt, er stålet at betragte som rustfrit. Desværre er rustfriheden ingen selvfølge, men afhænger af en kombination af stålets sammensætning og det miljø, stålet udsættes for. Et af de medier, der kan nedbryde rustfrit stål, er havvand, og i praksis er korrosionsskader på rustfrit stål i havmiljø særdeles almindelige. Værst er det for rustfrit stål, der anvendes nedsænket i havvand, mens også over vandlinjen er der grund til at passe på især hvis stålet er monteret steder, hvor det udsættes for saltsprøjt eller aerosoler, men ikke for regnvand. Sådanne kritiske steder er gelændere monteret under halvtag på steder, hvor der sker eksponering fra vejrlig såsom sol, hav og vind. Sådanne gelændere vil normalt være fremstillet af galvaniseret stål, der også males inden installation. 24

25 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: SUBSTITUTION AF MATERIALER OFFSHORE At være i stand til at kontrollere korrosion, vægtreduktion af emner samt reduktion af vedligeholdelsesomkostninger er alle faktorer, der motiverer offshoreindustriens interesse for erstatning af stålemner med plastemner Projektets formål Projektets formål er med afsæt i den tidligere udarbejdede screeningsrapport at afdække og gennemanalysere de anvendelsesområder indenfor offshore, hvor plast med fordel kan substituere eller komplementere de traditionelt anvendte materialer. Efter identifikation af de områder med størst økonomisk potentiale, vil disse blive genstand for yderligere beskrivelse og analyse, der sammenfattes i en rapport. På baggrund heraf vil der i samråd med industrien blive udviklet og fremstillet prototyper, som efterfølgende testes for at verificere og dokumentere plasts egenskaber i forhold til traditionelt anvendte materialer. For ydermere at få den seneste forskning på området indarbejdet i projektet vil en eller flere forskere med plast- og polymermaterialer som forskningsområde blive involveret i projektarbejdet Projektets hovedaktiviteter Substitution af traditionelle materialer med plast, skal kun foregå efter forudgående analyser, idet der er såvel fordele som ulemper forbundet med anvendelse af plastmaterialer offshore. I nedenstående er nogle fordele og ulemper forbundet med plastmaterialer anvendt i offshoresektoren listet. Fordele ved anvendelse af plastmaterialer i offshoresektoren frem for metalliske materialer: Lav densitet Høj styrke/vægtforhold Korrosionsbestandighed Kemisk bestandighed Længere vedligeholdelsesfrekvens Lav vægt Nemmere at installere* Forarbejdningsmulighed til to- og tredimensionelle emner Direkte indfarvning af materialet i processen Kan samles ved limning eller boltning Nogle plasttyper kan samles ved svejsning Udmattelsesresistent Lav termisk konduktivitet 25

26 BESKRIVELSE AF DELPROJEKT: SUBSTITUTION AF MATERIALER OFFSHORE Integration af elektriske og informations- transmittere Større fleksibilitet i design idet materialerne kan skræddersys for at imødekomme specielle krav Ulemper ved anvendelse af kompositte materialer i offshoresektoren frem for metalliske materialer Brandbarhed (Afhænger af materiale) Røgudvikling under brand I visse tilfælde dimensionsforøgelse i forhold til metaller Højere termisk udvidelseskoefficient end for metaller Kan ikke altid svejses Ved opskæring kan der opstå frie overflader, der ved visse plasttyper giver risiko for vandindtrængning Vandoptag i overfladen ved visse plasttyper Ved stød under kranoperationer vil der opstå skader med risiko for vandindtrængning. Plast konstruktioner monteres typisk med bolte. Disse bolte efterses sjældent hvorved tilstanden ikke kendes. Derfor foretrækker mange fra platformene svejste stålkonstruktioner i stedet, da det her vil være synligt, hvis samlingerne korroderer. *inkluderer nemmere håndterbarhed på grund af lav vægt, nemmere at tilpasse Hvis substitutionen af metalemner med plastemner anskues direkte, er plastemner i nogle tilfælde billigere, men i andre tilfælde er det nødvendigt at inkludere omkostningerne for hele livscyklussen af emnet for at besparelsen klarlægges. Emner af eksempelvis meget avancerede kompositte materialer konstruerede med fordyrende kulfibre er normalt (men ikke altid) dyrere end tilsvarende stålemner. Vægtreduktion og omkostningsbesparelser i den tilhørende støttestruktur kan ofte medføre at den samlede omkostning beregnet for det system, hvori kompositten er integreret, er billigere. For at få en systematisk afdækning af sådanne problemstillinger vil der i projektperioden blive truffet materialevalg på baggrund af gennemarbejdelse af en materialevalgsprocedure indeholdende følgende trin: 1) Funktionsanalyse beskrivende hvad det pågældende emne skal anvendes til 2) Miljøanalyse beskrivende det miljø det pågældende emne skal udsættes for, dvs. termisk, elektrisk, kemisk, strålings- og brandteknisk miljø. 3) Opstille funktions- og miljøkrav til emnet. 26

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Skal du have en del af kagen?

Skal du have en del af kagen? Skal du have en del af kagen? Sådan bliver du leverandør til offshore industrien Erhvervsinitiativet Offshore Supply hjælper din virksomhed med at tage de første skridt ud på nye markeder. 50.000 milliarder

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM. Industriens Kompositlaboratorium

INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM. Industriens Kompositlaboratorium INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM Industriens Kompositlaboratorium 1 Nye muligheder indenfor kompositmaterialer Industriens Kompositlaboratorium (IKL) er et spændende nyt samarbejde mellem FORCE Technology,

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 1 Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Branchen Historie Formål og

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ Udfordring

Annoncering efter ansøgninger Titel Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ Udfordring Side 1 af 9 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ -

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark Status på Udviklingsprojekter Energi på Havet Projektperiode: 2010 2013 Formål: Vækst i Offshore Sektoren Vækstmål:

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet ANSØGNINGSVEJLEDNING 15. oktober 2013 J.nr. 3401/1001-6635 Ref. BJK Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet - Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

J.nr.: 09/9388. Energi på Havet. Projektnavn: Offshore Center Danmark. Ansøger: Adresse: Niels Bohrs vej Esbjerg Kontaktperson:

J.nr.: 09/9388. Energi på Havet. Projektnavn: Offshore Center Danmark. Ansøger: Adresse: Niels Bohrs vej Esbjerg Kontaktperson: Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 17.924.666,50 kr. 17.924.666,50 kr. Ansøger

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Høring om klinisk forskning 2. november 2012 Formand for NSS Poul Jaszczak, overlæge, dr.med Fra statusrapporten

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

- Offshore Supply. Få andel i fremtidens ordremuligheder. - Olie og Gas industrien. 17. januar 2012

- Offshore Supply. Få andel i fremtidens ordremuligheder. - Olie og Gas industrien. 17. januar 2012 - Offshore Supply Få andel i fremtidens ordremuligheder - Olie og Gas industrien 17. januar 2012 Program: 14:00 Velkomst og indledning v/michael Ahring Petersen, projektleder 14:10 Internationale muligheder

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131 Bilag 30a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.570.724 kr. 12.570.724 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv Dette er en beskrivelse af en analyse, som Søfartsstyrelsen - med støtte fra Den Danske Maritime Fond

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Onsdag den 4. juni 2014, hos Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg

Onsdag den 4. juni 2014, hos Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri ELCOR SKAGEN A/S er en elektro-teknisk virksomhed som designer og producerer kontrol- og fordelingstavler til førende industrier i verden med den

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Kommentarer til notat af 26. november 2007 om TEKO og erhvervsakademidannelsen

Kommentarer til notat af 26. november 2007 om TEKO og erhvervsakademidannelsen Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 18 Offentligt 28. januar 2008 Kommentarer til notat af 26. november 2007 om TEKO og erhvervsakademidannelsen Institutionsstyrelsen har med notatet

Læs mere

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Offshore Center Danmark Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning for

Læs mere

SAMMEN FINDER VI LØSNINGEN. orlahansen.dk

SAMMEN FINDER VI LØSNINGEN. orlahansen.dk SAMMEN FINDER VI LØSNINGEN VI GØR DET KOMPLICEREDE ENKELT Hos Orla Hansen A/S er vi tiltrukket af vanskelige opgaver. Opgaver der kan udfordre os og opgaver der stiller krav til vores faglighed, kompetencer,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Strategisk udvikling af SMV 29.01.2008

Strategisk udvikling af SMV 29.01.2008 Strategisk udvikling af SMV 29.01.2008 Strategier mhp. på øget kundefokus og kundeudvikling 29.01.2008 Strategisk udvikling af SMV er 1 Dagsorden Opfølgning Markedsudviklingsmuligheder Med nogle kommentarer

Læs mere

Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512. 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1

Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512. 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1 Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1 29.05.2008 Svend Ole Madsen 2 Få taloplysniger om Syddansk Universitet.. 17.000 studerende i alt 3.000

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Offentlig Privat Innovation

Offentlig Privat Innovation 24. maj 2012 Offentlig Privat Innovation udfordringer og løsningsveje 1 Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsinnovation Region Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regionsyddanmark.dk Mobil:

Læs mere

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE - SEMINAR FOR ERHVERVSAKADEMIERNE Formål med seminaret At kvalificere Erhvervsakademiernes konkrete arbejde med forskningstilknytning og udviklings-

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Slutrapport Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Titel: Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg oncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion!

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Karl Sperling - Aalborg Universitet Velkomst og kort introduktion til PRINCIP-projektet. Se flere

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Ansøgning til: RUMMELIG imidt Oplysninger om ansøger: LO Midtjylland 8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Projektbeskrivelse 1. Baggrund RUMMELIG i midt er et inklusionsprogram,

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk Hvem er vi? 1 Plast Center Danmark Plast Center Danmark, PCD, er en erhvervsdrivende fond, som blev oprettet med det formål at opbygge et videns- og kompetencemiljø indenfor plast- og polymerområdet PCD

Læs mere

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter Deltagelse i STARTprojekter bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr 27109489 Intro bips har i regi af cuneco udviklet en række standarder og services, som danner

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

Bæredygtig Produktion 3.0

Bæredygtig Produktion 3.0 Bæredygtig Produktion 3.0 Arne Remmen & Michael Søgaard Jørgensen ar@plan.aau.dk & msjo@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet - i samarbejde med Netværk for Bæredygtig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder:

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder: Visionsaftale FITNESS & GYMNASTIK 1. Periode for samarbejde Visionsaftalen imellem GymDanmark og DGI Gymnastik & Fitness har virkning fra 15. maj 2016 og selve projektperioden forløber fra 1.8.2016 til

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere