På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus"

Transkript

1

2 2 På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus Springbrættet er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis i alderen år. Springbrættet er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis i alderen år. Springbrættet er skabt på baggrund af mange års erfaring inden for arbejdet med misbrug. Dels erfaringer fra det forebyggende og opsøgende arbejde, og dels fra arbejdet med døgnbehandling, både socialpædagogisk og terapeutisk. Dette betyder at vi i behandlingen vil lægge stor vægt på psykoterapien, da det først og fremmest er på det indre plan der skal skabes en forandring, forandringen skulle så gerne vise sig på det ydre plan i form af forandret adfærd, både på det praktiske, men i stor grad også i forhold til de mellemmenneskelige relationer. Behandlingsforløbet vil være meget målrettet og koncentreret, da det er et forholdsvist kort døgnophold. På Springbrættet tror vi på at alle mennesker er unikke, at det er i orden at være anderledes og at ingen behøver at føle sig forkerte. At blive set, hørt og oplevet, - vil være et værdigrundlag der prioriteres meget højt. Vi vil igennem terapi, undervisning og socialpædagogiske forløb, hjælpe den enkelte til at blive opmærksom på sig selv, til at lære sig selv at kende og ikke mindst acceptere sig selv som den man er på godt og mindre godt. Dette skal danne udgangspunkt for at man får lyst til at leve det gode liv uden stoffer, et liv hvor man tager ansvar for sig selv og ikke længere har grund til at flygte, men tør at være tro mod sig selv, således at man får det godt. Venlig hilsen Susanne Holden Forstander

3 Springbrættet blev etableret 1 maj 1999 af Michael S. Holden. Springbrættet er skabt på baggrund af mange års erfaring inden for arbejdet med misbrug. Dels erfaringer fra det forebyggende og opsøgende arbejde, og dels fra arbejdet med døgnbehandling, både socialpædagogisk og terapeutisk. Programmet og konceptet er skabt med tanke på at det skal ligne en families hverdag. Dvs. at der i ugeskemaet indgår elementer som er med til at skabe denne kultur, men som samtidig også igangsætter og fastholder en positiv udvikling hos den enkelte. Dette betyder at vi i behandlingen vil lægge stor vægt på psykoterapien, da det først og fremmest er på det indre plan der skal skabes en forandring, forandringen skulle så gerne vise sig på det ydre plan i form af forandret adfærd, både på det praktiske, men i stor grad også i forhold til de mellemmenneskelige relationer. 3

4 4 Faseinddeling og placering skaber [ bedre resultater ] Den selvejende institution Springbrættet har opdelt behandlingsforløbet i flere faser for at opnå optimale resultater... Afgiftning Foregår på Slusen - afgiftningen varer fra 7 til 30 dage. Herefter er man i stabilisering og indslusning som varer 1-2 uger. Efter aftale flytter man til Springbrættet. *Se særskilt beskrivelse af Slusen. Fase 1 - ny elev (varer ca. 1 måned) Den første måned er man ny elev. Det vil sige at man lærer husets kultur at kende. Man får en kontaktperson, og man deltager i terapi og undervisning, men på et lettere niveau end de øvrige elever. I denne periode arbejder man meget på at gøre op med det gamle liv og med at sætte personlige mål for behandlingsopholdet (der udarbejdes en behandlingsplan). Bevægelsesfrihed: Man må kun forlade stedet, hvis det er i følge med en medarbejder. Fase 2 - elev (varer ca. 2-3 mdr.) I denne periode skal man lære at kunne tage ansvar for sig selv. Man skal deltage aktivt i de forskellige møder og pligter der er på stedet. dt Man får flere pligter og mere ansvar og der arbejdes meget på relationer i huset. Bevægelsesfrihed: Man må kun forlade Springbrættets område, hvis det er ifølge med en medarbejder. Spørgsmålet kan dog tages op 14 dage før man overgår til gammel elev. Fase 3 - gammel elev (varer ca. 1 3 mdr. afhængig af den samlede behandlingstid) Man skal kunne tage ansvar for sig selv og huset. Man skal være afklaret i forhold til stoffer (kunne sige nej). Hvis noget i huset ikke fungere skal man kunne tage ansvar for at medvirke til at det bliver bragt i orden. Der arbejdes meget med målsætninger og handleplaner for at nå disse. Desuden forventes det at man er i stand til at virke som forbillede og motiverende overfor nye elever. Bevægelsesfrihed: Man må, efter aftale, selv tage til de nærliggende byer, dog ikke Esbjerg. Man som gammel elev også have mulighed for at tage på weekend en gang om måneden. Udslusning (elever der er aftalt udslusning for) Udslusningen kan variere alt efter hvilken behandlingsaftale der er og foregår i selvstændig bolig i nærheden af Springbrættet. Den første tid møder man eventuelt på Springbrættet og deltager i undervisning og terapi. Videre vil der blive tilrettelagt praktikforløb, man går evt. i skole, er påbegyndt uddannelse eller arbejde. Man får større ansvarsområder og må færdes frit.

5 Slusen 12 pladser Springbrættet 12 pladser Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling Fungerer som indslusning for de som skal videre på Springbrættet Afgiftning varer fra 7-30 dage Herefter er man i stabilisering og indslusning 14 dage - 2 mdr. Faseopdelt behandling Terapeutisk samfund med fokus på gruppedynamik Psykosocial behandling Indsigtsorienteret behandling Adfærdspædagogik Kunstterapi Kæruphus 3 pladser Holbergs Allé 2 pladser Tilrettelæggelse af praktikforløb Uddannelses og erhvervsvejledning Støtte og kontaktfunktion fortsat individuel terapi Fokus på kultur og samfundsforhold Undervisning og husmøder Integrering i samfundet Tilrettelæggelse af praktikforløb Uddannelses og erhvervsvejledning Støtte og kontaktfunktion fortsat individuel terapi Fokus på kultur og samfundsforhold Undervisning og husmøder Integrering i samfundet

6 Springbrættet har et [ fastlagt ] ugeprogram med mange aktiviteter... 6 Der veksles mellem faste daglige rutiner og terapeutiske behandlinger i trygge rammer... Dagligdagen på Springbrættet består af møder, oplæg, undervisning, terapi og arbejdstræning. Morgenmøde: Hver morgen har vi morgenmøde. Her fortæller hver enkelt, også personalet om hvorledes man har sovet, hvordan ens morgen har være, hvad man tænker om dagen i dag og i det hele taget hvorledes man har det. Stormøde: Hver mandag samles elever og personale. Ved mødet står alt åbent. Opsamling på weekenden, der er meddelelser der skal bringes, konflikter skal måske tages op, kalenderen gennemgås m.m. Praktisk dag: Praktisk dag består af almindelig vedligehold af bygninger og arealer, maling af værelser, samle møbler og pasning af haven. I det hele taget har man selv stor indflydelse på hvad man laver, blot man er i gang. Praktisk dag er for os en måde at vurdere hvorvidt man er i stand til at tage et ansvar, strukturere og ikke mindst fuldføre det. Det er i det hele taget målet at det skal ligne en alm. families hverdag, med de opgaver der hører til i dagligdagen. Husmøde: Møde om evaluering på ugen der gik, ny fordeling af praktiske gøremål i huset, - her tænkes bl.a. på madplan og rengøringsområderne. Ved møderne deltager en medarbejder. Aktiviteter og fritid: Hver anden weekend vil der være en aktivitet ud af huset, det kan f.eks. være go-gart, paintball, fisketur, svømning, bowling, udflugt, museumsbesøg, ture i naturen m.m. Desuden vil huset indeholde forskellige muligheder for aktivitet som: bordtennis, dart, styrke træning, udendørs hockey, fodbold, og stort set alle former for spil. NA-møde: Hver uge tilbydes det at tage til NA-møde. Dette er frivilligt men vi opfordrer dog til at afprøve og give det en mulighed, da det i en overgang er et godt supplement til sit nye stoffrie netværk. Besøg: Man kan som udgangspunkt få besøg på Springbrættet hver 14. dag i weekenderne. Man må kun modtage besøg af de nærmeste pårørende samt kæreste, dog ikke hvis det er aktive misbrugere.

7 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 6:15 Stå op 6:15 Stå op 6:15 Stå op 6:15 Stå op 6:15 Stå op 9:00 Stå op 9:00 Stå op 6:45 Gåtur 6:45 Gåtur 6:45 Gåtur 6:45 Gåtur 7:30 Morgenmad 7:30 Morgenmad 7:30 Morgenmad 7:15 Morgenmad 7:30 Morgenmad 9:30 Morgenmad 9:30 Morgenmad 8:00-8:30 Rengøringsområde 8:00-8:30 Rengøringsområde 8:00-8:30 Rengøringsområde 7:45-8:15 Rengøringsområde 8:00-8:30 Rengøringsområde 10:00 Rengøringsområde 10:00 Rengøringsområde 8:30-12:30 Mandagsmøde +/- møde 8:30-10:00 Morgenmøde 8:30-10:00 Morgenmøde 10:45-11:00 Praktisk dag møde/ handletur 8:15-9:30 Gå tur 10:00-12:00 Gruppeterapi 8:30-10:00 Morgenmøde Tilbagefaldsarbejde/ kunstterapi 12:00 NA - møde 10:15-12:00 Rengøring 11:00-12:00 Praktisk dag/ handletur 13:00-14:00 Frokost 12:00-13:00 Frokost 12:00-13:00 Frokost 12:00-13:00 Frokost 12:00-12:30 Frokost 14:45-16:00 Hal 13:00-15:00 Rengøring 15:00-16:00 Husmøde 13:00-15:30 Praktisk dag/ handletur 13:00-15:30 Gruppeterapi 12:30-14:30 Tilbagefaldsarbejde/ kunstterapi 16:15-18:15 Svømmehallen/ Biblitek 18:30-19:00 Aftensmad 18:30-19:00 Aftensmad 18:00-19:00 Aftensmad 18:00-19:00 Aftensmad 18:00-19:00 Aftensmad 18:00-19:00 Aftensmad 18:00-19:00 Aftensmad 19:30 Aftenmøde 19:30 Aftenmøde 19:00 Aftenmøde 19:00 Aftensmøde 19:00 Aftenmøde 19:00 Aftenmøde 18:30 Gl. elevmøde 20:00 Livshistorie 19:00 Aftenmøde 22:30 Godnat 22:30 Godnat 22:30 Godnat 22:30 Godnat 22:30 Godnat

8 Springbrættet har en række [ normer og regelsæt ] til gavn for den enkelte 8 Frihed under ansvar er grundlæggende og til det hører en række regler og normer som skal følges... Visitationsprocedure Visitationen til DSI Springbrættet forestås altid af Springbrættets afdelingsleder, dette gælder også vedr. Afd. Slusen. Forsamtalen er en afdækkende samtale der først og fremmest går ud på at eleven opnår indgående kendskab til Springbrættets koncept (ugeskema, arbejdsmetode, regler m.m.), da vi mener at det er vigtigt at eleven selv har sagt ja til Springbrættet. Herefter aftales dato for start af behandlingen. Rammer og beliggenhed: Springbrættet har til huse i en trelænget tidligere landbrugsejendom fra Huset har tilhørende grønne arealer. Det ligger i et naturskønt område ca. 7 km. uden for Varde og 25 km. nord for Esbjerg, tæt på Blåvand og Vejers strand. Huset har plads til 15 personer. Vi har 17 værelser, hvoraf det ene er så stort at det kan forekomme at være et dobbeltværelse. Desuden har vi, ca. 1 km. fra Springbrættet, et tidligere forsamlingshus (Kæruphus) hvor der bla. er indrettet 9 enkeltværelser. Normer og hverdagsskikke Alle møder til aftalt tid og overholder aftaler. Alle følger aktivt den daglige struktur i huset og har en positivt og åben indstilling til de daglige begivenheder. Alle holder sit rengøringsområde i orden og ikke mindst til tiden. Ellers påtales det af personalet eller de øvrige elever. Ryd op efter dig selv. Dit værelse skal hver morgen fremtræde rent og opryddeligt. Alle er synlige og isolerer sig ikke på værelset. Man udviser overbærenhed og forståelse for andres problemstillinger, samt svage sider. Regler og normer er ikke til for at man skal rende rundt og kontrollere hinanden eller at banke hinanden oven i hovedet. Det er blot det der skal til, således vi kan være sammen på en god måde, hvor der er plads til alle og hvor der er forudsætning for at alle kan arbejde med sig selv og få mest muligt ud af opholdet. Alt ovenstående er nogle vigtige færdigheder der skal til, for at man kan begå sig socialt og være medvirkende til at skabe en god atmosfære i huset.

9 Der vil naturligvis udvises forståelse for, at de fleste har deres både stærke og svage sider af forskellige grunde såsom: Alder, erfaring, livsstil osv. Til det kan siges, at det eneste der forventes er: At du bidrager med dit At du gør dit bedste, At du er indstillet på at modtage konstruktiv kritik, således at du kan bearbejde og udvikle både dine stærke og svage sider. VI ER ALLE LIGE MEGET VÆRD! Hvis bare du og alle andre gør en indsats på samtlige ovenstående områder, vil det give plads til det som det hele handler om, nemlig dig og hvad du indeholder. Husregler Der må på ingen måde indtages nogen form for stemningsregulerende midler. Dette gælder også alkohol. Vold eller trusler om vold, vil på ingen måde blive accepteret. Udøvelse af hærværk eller anden ødelæggelse af Springbrættets inventar, skal betales af eleven selv, og vil blive trukket af lommepengene. Diskriminerende og undertrykkende udsagn og handlinger omkring: herkomst, religion, politik, køn og sexualitet er på ingen måde acceptabel. Urinprøve vil blive foretaget jævnligt. Det er ikke tilladt at have mobiltelefon. Spil om penge er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at låne penge af hinanden. Der er mødepligt til alle skemalagte møder og aktiviteter. Det er ikke tilladt at forlade stedet alene før man er blevet gammel elev. Til daglig skal man være på sit værelse kl Telefontid er mellem kl Lommepenge udbetales hver tirsdag. Post udleveres hver dag til middag. Internet er tændt fra søndag til onsdag i tidsrummet 16:00-22:00. 9

10 Der lægges vægt på mange [ terapiformer ] til den enkelte elev 10 Terapi er det stærkeste tilbud til vores elever Terapiformerne På Springbrættet lægges der stor vægt på psykoterapien, for det er først og fremmest på det indre plan der skal skabes en forandring. En forandring der skal vise sig på det ydre plan i form af ændret adfærd. Igennem terapien er det målet at eleven lærer sig selv at kende, blive opmærksom på sig selv og få lyst til at skabe en forandring der hvor der er brug for det. På Springbrættet anvendes forskellige terapiformer som vi forsøger at tilpasse den enkeltes behov. Kroppen giver en række signaler, og det er disse signaler den enkelte skal lære at kende og forholde sig til. Igennem terapien hjælper vi eleven til at finde årsagen til misbruget, bearbejde det og samtidig finde sine egne indre værktøjer/redskaber til at fastholde sig selv i stoffrihed, men også til at kunne leve det gode liv, det vil sige det liv hvor man er tro mod sig selv og tager ansvar for sig selv. Med terapien som redskab ønsker vi sammen med eleven at undersøge og lære den enkelte elev at definere hvad et godt liv er. Der vil bl.a. blive arbejdet med følgende emner: Misbrug (hvorfor er jeg havnet her?) Vrede, opgivelse, had, skyld, sorg mm. Opstille min egen behovspyramide. At tage beslutninger Forhold til gamle venner og bekendte Familie Målsætning (personlig, familie, venner, fritid, faglighed) Forelskelse og parforhold Livsformer, subkulturer, livskvalitet mm. Tegning, maling, ler, rollespil, kropssprog og stemmebrug At leve det gode liv. Tegn på tilbagefald. (Terence T. Gorski og Merlene Miller s bog: Advarselstegn på tilbagefald ) Projektioner Mening med livet. Forhindringer Clean/misbrug terapi. Individuel terapi Du vil modtage individuel terapi en gang ugentligt. Ofte vil det være tirsdag eller onsdagen dette foregår. I din individuelle terapi vil du komme til at arbejde med dine dybereliggende grundkonflikter og traumer.

11 Kunstterapi På Springbrættet er en del af behandlingen kunstterapi. Vi tilbyder kunstterapien som gruppeterapi og til enkelte som individuel terapi. Kunstterapi er en kreativ og selvudviklende terapiform, hvor eleverne får mulighed for: at arbejde fysiologisk med personlig centrering, grounding, indre opmærksomhed og ydre personlig stabilisering. at arbejde med indre billeder af fortrængte og glemte erfaringer gennem meditation og aktiv imagination - Guided Fantasy. at arbejde med udtryk for oplevelser og erfaringer gennem forskellige kreative og kunstneriske medier så som maleri, skulptur, collage, tegning, det narrative fortællende, kropsdynamiske og psykodramiske øvelser. at analysere og relatere de kreative indtryk og udtryk til egne personlige udviklingsforløb og derigennem støtte afvikling af gamle hæmmende tanke- og adfærdsmønstre. at arbejde med gruppe temaer og bruge gruppen som spejl og afstemning for udvikling af positiv identitet, selvtillid og opbygning af selvværd. at udvikle nye kontaktformer og få erfaringer med sikre voksne og tilknytning gennem den terapeutiske relation. Kunstteraptiens psykologi Kunstterapien bygger på den Jungianske analytiske psykologi og er i sin praksis en kombination af kreative skabende indtryks- og udtryksprocesser og psykoterapeutisk analyse. Det terapeutiske arbejde henter inspiration fra såvel Østens som Vestens filosofi og psykologi. Det grundlæggende menneskesyn er humanistisk og eksistentialistisk. Dybdepsykologi, moderne Selvpsykologi og bevidsthedspsykologien er vigtige elementer i den psykoterapeutiske, analytiske del. Kreativitets teori, Kunstnerisk Æstetisk Teori og Legens udviklingspsykologi er fundamentet for de tre aktivekreative processer. Kognitiv teori og neuropsykologi inddrages. Kunstterapien som en del af behandlingen Kunstterapien er en væsentlig del af behandlingen på Springbrættet. Den supplerer og understøtter Krop/ gestaltterapiens metoder samtidig med at den har sit eget sprog det kreativt udtrykkende og kontakten til det indre ubevidste. I den samlede behandling er der derfor en naturlig overføring fra såvel den individuelle terapi og gruppetera- pien til kunstterapi og omvendt.

12 Jeg gruppen - Springbrættes [ sidste nye ] spring 12 Målet er at eleverne bliver optaget af at mærke og erfare udvikling af deres grundlæggende Selv potentialer og øve sig i at fremstille sig selv. Vores udgangspunkt En del af de unge mennesker, der starter i behandlingsforløbet på Springbrættet, har begyndervanskeligheder med at turde og kunne inddrage sig kommunikativt i den daglige praksis i de planlagte og spontane gruppeprocesser for alle eleverne på Springbrættet. Nogle af de elever, der tilbydes plads i Jeg-gruppen kommer med en fastlåst ydre sikkerhedsidentitet, som de bruger som undgåelses strategi i større forsamlinger. Andre har primært som udgangspunkt skrøbelige og diffuse identitets strukturer. Alle har et ønske om at blive set, forstået, mødt og støttet fremadrettet i at blive proaktive og handlekraftige i det kommunikative fællesskab. Eller de skal gøres opmærksomme på, at de kunne have brug for : At blive sig selv værdig og kunne stå ved det!!! At kunne udvikle fokus og opmærksomhed på andre uden at underkende egen værdi!!! Jeg-gruppens mål er derfor at styrke den enkeltes selvværd og selvtillid. At lære at give sig selv betydning og modtage betydning i større fora. At turde ytre sig og være deltagende. At respektere sig selv og andre. Vi arbejder teoretisk/ metodisk ud fra: Principper for Appriciative Inquiry: jeg sætter pris på Anerkendende kommunikation Nonverbal og verbal kommunikations forståelse og omsætning Aktiv lytning Demokrati og dannelse Fokus er stimulering af et dynamisk Selvbillede: Jeg forandrer og udvikler mig! Jeg forstår, integrerer og adskiller mig fra min prægning og bliver mig selv Jeg bliver levende og aktiv i forholdet til mig selv og andre Jeg bliver proaktiv i stedet for reaktiv

13 Værdigrundlag DSI Springbrættets værdigrundlag er kendetegnende for den måde vi tænker og handler på i det daglige arbejde med vores elever. Vi... mener at alle mennesker er unikke, at det er i orden at være anderledes og ingen behøver at føle sig forkerte. mener at gode relationer og kontakt skaber konstruktiv udvikling. mener at øget selvindsigt skaber lyst til forandring og motiverer mennesket til at træffe de rigtige beslutninger. betragter misbrug som et symptom på bagvedliggende personlige problematikker.

14 I Jeg-gruppen er målet at eleverne bliver optaget af at mærke og erfare udvikling af deres grundlæggende Selv potentialer og øve sig i at fremstille sig selv. Og forholde sig til andres Selv fremstillinger. Derfor tager vi udgangspunkt i en til gruppen udviklet teoribaseret Selvbillede forståelsesmodel med baggrund i en socialpsykologisk referenceramme. Hvornår arbejder vi? Jeg-gruppen er aktiv 2 timer hver tirsdag og to timer to fredage i måneden, mens Springbrættets øvrige elever har morgenmøde. Jeg-gruppens deltagere er derfor med i husets samlede fællesmøder på andre tidspunkter. Hvordan arbejder vi i samspillet mellem behandlere og elever? I Jeg gruppen arbejder vi metodisk og strukturelt og med medansvar. Alle, både elever og vi 2 behandlere, der er tilknyttet tilbudet, bliver og er sikre i at: Vi har et fælles projekt, hvor vi som behandlere er ansvarlige for, at I som elever får en ramme for at arbejde med jeres selvbillede og vokse ud fra. I er ansvarlige for at sætte jeres NU Selvbillede ud til betragtning og anerkendende feed back... og efterfølgende personlig refleksion. Alle er ansvarlige for at inddrage sig, ud fra sikre rammer og øvelser, som vi som behandlere stiller til de enkelte gange og som er strukturen. Alle bidrager med Selvfremstilling, feed back og personlig refleksion. Både behandlere og elever fremstiller sig og inddrager sig. I Jeg-gruppen arbejdes der med at tage sin plads og give plads. Der er derfor ikke andre regler om håndsoprækning og andre kommunikative spilleregler i debat og diskussions opgaver end at fornemme, hvornår JEG manifesterer mig. Og DU manifesterer dig. Hvordan kommer eleverne ind og hvornår er de færdige i Jeg gruppen selvbillede selvtillid selvtillid andres vurdering min selvopfattelse selvvurdering selvværd selvværd Min JEGSTYRKE selvsikkerhed, balance, handlekraft

15 Jeg-gruppen er åben for ind- og udslusning. Eleverne kommer ind i gruppen gennem sam arbejde mellem den enkelte elev, Springbrættes daglige leder, samt gruppens to behandlere. Det samme gør sig gældende, når eleven er klar til at bidrage til og lukrere af Springbrættets behandling. (At turde og kunne inddrage sig kommunikativt i den daglige praksis for alle eleverne på Springbrættet). Samarbejde med ledelse Hver anden tirsdag mødes den daglige leder og gruppens to behandlere, hvor de aktuelle elevers udvikling evalueres og hvor evt. potentielle elever til gruppen drøftes. Selv evaluering af tilbudet En vigtig del af tilbudet er, at eleverne løbende Selv-evaluerer deres voksende Jeg kompetence. At de hver gang reflekterer over personlige forandringer. Der foretages evaluering gennem interviews med elever, der er færdige i Jeggruppen. (Elev 1) Jeg har lært at dele mit selvværd op i forskellige grupper, som har hjulpet mig til at forstærke de sider, hvor jeg er stærk. Jeg har lært at give mig selv lov til at fylde. Det har også lært mig at deltage mere aktivt i samtaler og tro på at det jeg siger, er noget værd. Det har ændret mit selvbillede i en positiv retning. (Elev 2) Jeg har lært at tage min plads, jeg tror mere på mig selv. Har lært af øvelserne. Jeg må godt være her og jeg er o.k. Det er o.k. at være mig og hvad, det indebærer. Det har hjulpet mig i forhold til min sociale angst. At jeg er blevet udfordret til at turde. vi har tavshedspligt i forhold til, hvad vi snakker om. Man lærer mere, fordi alle er tvunget til at gå på. (Elev 5) Da jeg kom, var jeg rigtig nervøs og bange.var bange for hvad de andre tænkte, følte at det jeg skulle sige skulle være rigtigt. Det har givet mig meget større selvværd og jeg har fået troen på mig selv, bedre til at kunne ytre min mening og fortælle, hvad der er inde i mig. Er ikke længere bange for at sige noget. Jeg ved det er ok. bare at være mig selv. Jeg har skullet være alle mulige personer og den person jeg allerbedst kan lide er, når jeg bare er mig selv, og de andre respekterer mig også meget mere. (Elev 3) Jeg er ikke så flov over at tale om ting, der gør mig usikker og ked af det, jeg føler mig ikke forkert. Jeg føler mig ikke så presset i Jeggruppen. Der lyttes mere til en, uden der bare kommer en masse råd. (Elev 4) Da jeg kom, kunne jeg ikke lide at sige noget, tænkte for meget på, hvad andre tænkte. Bange for at lyde dum, synes ofte det blev noget volapyk, jeg sagde, fordi jeg tænkte så meget over, hvad jeg sagde. Jeg er blevet bedre til at aflevere irritationer. Det er lettere at snakke om ting, fordi

16 16 Grundlaget for institutionen [ - vores menneskesyn ] DSI Springbrættet er i dag en institution i rivende vækst med en dynamisk opbygget ledelsesstruktur Overordnet idegrundlag Eksistentialistisk grundlag, - et humanistisk menneskesyn, - en urokkelig tro på menneskets mulighed for udvikling og vækst, når de er under de rette vækstbetingelser. Fokus på det raske/sunde menneske ikke sygdomsorienteret, men baseret på den antagelse at vore beboere har en fri vilje og er potentiel i stand til at tage ansvar for sine handlinger. Der tages udgangspunkt i Maslows behovspyramide, da vi mener at det er en god pejling på menneskets grundlæggende behov for at have et godt liv. At lære sig selv at kende og ikke mindst acceptere sig selv som den man er på godt og mindre godt. Dette skal danne udgangspunkt for at man får lyst til at leve det gode liv uden stoffer, et liv hvor man tager ansvar for sig selv og ikke længere har grund til at flygte, men tør at være tro mod sig selv, således at man får det godt. Ressourceorienteret - igennem den daglige struktur, psykoterapien og kunstterapien, søges der efter den enkeltes ressourcer, således at disse kan udvikles frit. Dette gøres ved at undersøge om der er tale om blokeringer, forsvarsmekanismer udviklet for at dække over svigt, frygt, traumatiske oplevelser osv, ikke udviklede eller fejludviklede ressourcer at få bearbejdet disse således at selvværdsfølelsen og dermed også troen på et godt liv øges. Mennesket kan af natur ikke være forkert - alle er som udgangspunkt rigtige, det kan ikke lade sig gøre at være forkert og ingen behøver derfor at føle sig forkert. Vi tror på at alle mennesker er unikke, at det er i orden at være anderledes. At blive set, hørt og oplevet, - vil være et værdigrundlag der prioriteres meget højt. Værdien af kontakt - vi har alle brug for at blive set igennem kontakt og nærvær. Gennem kontakt skabes der større tillid mellem elev og behandler, hvilket betyder større åbenhed og dermed også mulighed for at skabe vedvarende forandringer på det indre plan. Der kan bearbejdes på et dybere plan idet eleven ikke oplever den samme fare ved at være åben. Dette betyder også at behandlere på Springbrættet må være forbilleder i åbenhed, at behandleren tør bruge sig selv og sin faglighed i et harmonisk samarbejde. Få erfaring med at kunne føle sig set, mødt og rummet samt at kunne komme i møde, se og rumme andre. Indsigts- og energiorienteret behandling - Igennem større indsigt i sig selv (større selvbevidsthed), i sin historie og i sin samtid (samfundet, verden), tror vi at der skabes en større lyst til forandring i sit liv. Forandring kræver handling og igennem indsigten søges motivationen til forandring. Vi lægger i behandlingen stor vægt på psykoterapien, da det først og fremmest

17 er på det indre plan der skal skabers en forandring, forandringen skulle så gerne vise sig på det ydre plan i form af forandret adfærd, både på det praktiske, men i stor grad også i forhold til de mellemmenneskelige relationer. Frigørelse - Blive rigtige samfundsoprøre i stedet for igennem stoffer at gøre oprør på en uhensigtsmæssig måde der kun går ud over sig selv. Melde sig ind i samfundet og finde sin plads og ståsted hvor man har mulighed for at blive hørt. Gøre sig fri af uhensigtsmæssige mønstrer således at der kan skabes mulighed for et samfundsmæssigt og socialt tilfredsstillende liv. Vi bruger termen elev, ikke klient, for at understrege det ansvar de har for sig selv og over for hinanden. Vi har den holdning at vi alle er elever i livet, alle er vi på vej, livet er en proces vi er hele tiden på vej, derfor er det vigtigt at være åben og lærevillig (vi bliver aldrig færdige). Vi har dog forskellige roller i behandlingen nogle er lærere, men lærerne har også brug for at lære både på stedet men må også andre steder hen for at få ny læring. Værdigrundlag for personale Igennem års erfaringer både fra Springbrættet men også lign. Institutioner, mener vi at have erfaret at den højeste kvalitet i døgnbehandlingsarbejdet opnås med behandlere der har en socialfaglig grunduddannelse, dvs. udd. Socialpædagog, socialrådgiver, lærer eller evt. sygeplejerske. Efteruddannelse af personalet prioriteres meget højt. Det tilstræbes at alle, uanset funktion, skal have et basiskursus indenfor psykoterapi. Dette betyder ikke at alle skal være terapeuter, men at den enkelte tilegner sig en grundviden omkring den psykoterapeutiske indsats, da vi mener at dette vil øge den enkeltes bevidsthed om en helhedsorienteret behandling.

18 Kompetente medarbejdere [ i alle led ] er vores styrke 18 Vi har en bred vifte veluddannede medarbejdere som hver især udfylder de områder der er nødvendige for det bedste forløb... DSI Springbrættets ledelse m.m.: Susanne Holden Forstander Handels- og kontorudd års psykoterapeutisk basiskursus. Frederikke Mølgaard Afdelingsleder på Slusen Bachelor udd. socialrådgiver årig basiskursus i psykoterapi 2009 I gang med 2-årig udd. som gestaltterapeut. Marianne Stockholm Afdelingsleder på Springbrættet Udd. socialrådgiver. 12 års efterudd. Psykoterapeut. Udd. i systemisk og kognitiv terapi. Vagter og vikarer: Ud over det faste personale, er der ingen fastansatte vagter. Der er dog en fast gruppe som vi bruger hver måned. Gruppen er udvalgte igennem personlige kontakter og henvendelser, således at hver enkelt er nøje valgt i forhold til tidligere erfaringer, samt kendskabet til personlige forhold. Disse medarbejdere er således ikke valgt pga. deres uddannelsesforhold, men pga. personlige og erfaringsmæssige kva lifikationer.

19 DSI Springbrættets bestyrelse Ib Dam Schultz - Henrik Rindom - Susanne Holden Bestyrelsesformand: Søren Kokkenborg Forstander/ administration Susanne Holden Slusen Afdelingsleder: Frederikke Mølgaard Springbrættet Afdelingsleder: Marianne Stockholm Kæruphus og Holbergs Allé Ansvarlig Marianne Stockholm Super vision: Springbrættet får ekstern supervision hver 6 uge af Arne Jacobsen som er psykolog og uddannet krop/gestaltterapeut.

20 Afgiftning, stabilisering og indslusning Slusen Hesselmedvej Oksbøl Telefon Behandlingsstedet Springbrættet Hallumvadvej 39 Kærup 6851 Janderup Telefon Udslusning Kæruphus og Holbergs Allé Hallumvadvej 6 Kærup 6851 Janderup Telefon Reese Grafisk -

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv.

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. Hos os er alle elever Vi bruger begrebet elev ud fra et menneskesyn der handler om at vi alle er elever

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

tids behandling og er blevet noget mere optaget af kognitiv og løsningsfokuseret terapi støttet op med en styrket socialpædagogisk indsats.

tids behandling og er blevet noget mere optaget af kognitiv og løsningsfokuseret terapi støttet op med en styrket socialpædagogisk indsats. NYHEDER - NOVEMBER 2009 Hermed vil vi gerne invitere dig til læsning om de nyheder, tiltag og tanker vi i DSI Springbrættet er optaget af. I maj måned kunne vi fejre 10 års jubilæum. Dagen bar præg af

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015:

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015: Programoversigt Mandag Rusmiddelgruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Kroppen på toppen DAT-behandling 2015 Onsdag DAT-behandling Torsdag Rusmiddelgruppen Stemmehørergruppen Grupper 2015: Kroppen på

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

ReBoot Camp. Find dit rette element. Quantum innovation 1

ReBoot Camp. Find dit rette element. Quantum innovation 1 ReBoot Camp. Find dit rette element Quantum innovation 1 ReBoot Camp. Når man har mistet retningen i sit liv, og som konsekvensen heraf har mistet troen på dig selv, og troen på at få en uddannelse eller

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Specialdesignet Mindjuice Uddannelse inden for det socialfaglige og familiemæssige område. Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med par,

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Slip kontrollen, lad brugerne styre

Slip kontrollen, lad brugerne styre STOF nr. 21, 2013 Slip kontrollen, lad brugerne styre - I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde

Læs mere

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved 1 4.0 STU - forløb Ungdomsuddannelsen er en 3-årig uddannelse for de unge, der har afsluttet 10. klasse. Uddannelsen skal sikre en glidende overgang fra skole til arbejdslivet. Unge, der har afsluttet

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere