DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem betjeningsvejledningen til senere brug. Vi anbefaler, at du afprøver optagefunktionen og lydstyrken før den endelige optagelse. Registrer dit produkt på og få flere fordele fra Olympus!

2 Introduktion Der tages forbehold for ændring af indholdet i dette dokument uden forudgående varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Illustrationerne af skærmen og lydoptageren, som vises i denne manual, kan afvige fra det aktuelle produkt. Der er lagt stor omhu i at sikre kvaliteten af dette dokument, men hvis du skulle finde noget, der virker problematisk, eller som udgør en fejl eller en undladelse, beder vi dig kontakte vores kundeservicecenter. Olympus fralægger sig ethvert ansvar for indirekte skader eller skader, der er opstået i forbindelse med tab af data som følge af en fejl i produktet, reparationer udført af en anden part end Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted og enhver anden årsag. Varemærker og registrerede varemærker IBM og PC/AT er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows og Windows Media er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Macintosh og itunes er varemærker tilhørende Apple Inc. microsd og microsdhc er varemærker tilhørende SD Card Association. Lydkodningsteknologien MPEG Layer-3 er på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson. EUPONY MOBILE er et varemærke tilhørende DiMAGIC Corporation. DVM er et varemærke tilhørende DiMAGIC Corporation. Produktet er udviklet på baggrund af støjreducerende teknologi, der bruges under licens fra NEC Corporation. Andre produkt- og mærkenavne nævnt heri er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. 2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion Sikker og korrekt brug Kom godt i gang Vigtige funktioner... 6 Delenes betegnelser... 7 Skærm (LCD skærm)...8 Strømforsyning...10 Isættelse af batterier...10 Batteriindstillinger...12 Opladning med tilslutning til en computer via USB...12 Tilslut til den USB-tilsluttede net-adapter (ekstraudstyr) for opladning...13 Sådan tændes/slukkes optageren...15 HOLD...16 Indstilling af tid og dato [Time & Date]...17 Ændring af tid og dato...18 Sådan isættes og udtages et microsd-kort...19 Isætning af et microsd-kort...19 Udtagning af et microsd-kort...20 [Hjem] skærmfunktioner...21 Bemærkninger om mapper...22 Om mapperne til taleoptagelser...22 Om mappen til musikgengivelse...23 Valg af mapper og filer Om optagelse Optagelse...25 Indstilling af optagescenen [Rec Scene]...27 Anbefalede indstillinger til forskellige optageforhold...28 Optagelse fra ekstern mikrofon eller andre enheder Om gengivelse Gengivelse...31 Indsættelse af et indeksmærke eller midlertidigt mærke...35 Ændring af gengivehastigheden...36 Sådan startes gentagen gengivelse af segment...37 Ændring af afspilningsscenen [Play Scene]...38 Sletning...39 Sletning af filer...39 Sletning af en mappe Om FM-radioen (Kun WS-760M) Brug af FM-radioen...41 Betjening af FM-radio-funktionen...42 Automatisk forindstilling af radiostationer [Auto-preset]...43 Ændring af modtagefunktionen...44 Tilføjelse af en radiostation...45 Optagelse af FM-radio Indstilling af menu Fremgangsmåde for indstilling af menu File Menu (Filmenu)...49, Rec Menu Play Menu LCD/Sound Menu...56 / Device Menu (Enhedsmenu)...57 FM Menu...59 Ændring af filernes rækkefølge [Replace]...59 Opdeling af filer [File Divide]...60 Ændring af USB-klasse[USB Settings]...61 Formatering af optageren [Format] Brug af optageren på din computer Driftsmiljø...65 Tilslutning af din pc...67 Frakobling fra pc'en...68 Overførsel af talefiler til din computer...69 Brug af Windows Media Player...70 Navne på vinduer...70 Kopiering af musik fra cd...71 Overførsel af musikfil til optageren...72 Kopiering af talefil til cd...75 Brug af itunes...77 Navne på vinduer...77 Kopiering af musik fra cd...78 Overførsel af musikfil til optageren...79 Kopiering af talefil til cd...80 Anvendelse som ekstern hukommelse for pc'en Øvrige oplysninger Liste over alarmmeddelelser...82 Fejlfinding...83 Tilbehør (ekstraudstyr)...86 Tekniske data...87 Teknisk hjælp og support

4 4 Sikker og korrekt brug Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger din nye lydoptager, for at få oplysninger om sikker og korrekt brug. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted til senere brug. Advarselssymbolerne angiver vigtige oplysninger om sikkerhed. Det er vigtigt at læse disse advarsler og oplysninger for at undgå tingskade og personskade. Generelle forholdsregler Maskinen må ikke efterlades i varme og fugtige omgivelser, f.eks. i en lukket bil i direkte sollys eller på stranden om sommeren. Maskinen må ikke opbevares i meget fugtige eller støvede omgivelser. Brug ikke organiske opløsningsmidler som alkohol eller lakfortynder til rengøring af enheden. Maskinen må ikke placeres på eller i nærheden af elektrisk udstyr som tv eller køleskabe. Undgå optagelse eller afspilning i nærheden af mobiltelefoner eller andet trådløst udstyr, da de kan forårsage interferens og støj. Hvis du oplever støj, så bevæg dig lidt væk, eller flyt diktermaskinen væk fra sådant udstyr. Undgå sand og snavs. Disse kan forårsage uoprettelige skader. Undgå kraftige vibrationer eller stød. Du må ikke selv adskille, reparere eller ændre enheden. Udstyret må ikke betjenes, mens du kører (f.eks. på cykel, motorcykel eller gokart). Opbevar enheden utilgængeligt for børn. Forholdsregler i forbindelse med modtagelsesforhold: Radiomodtagelsen vil variere betydeligt, afhængigt af hvor du bruger radioen. Hvis modtagelsen er dårlig, kan du prøve at flytte optageren hen i nærheden af et vindue og væk fra elektriske produkter som mobiltelefoner, fjernsyn, fluorescerende lys osv. Advarsel vedrørende tab af data: Optaget indhold i hukommelsen kan blive ødelagt eller slettet ved forkert brug, fejl i enheden eller under reparation. Det anbefales at lave en sikkerhedskopi og gemme vigtigt indhold på et andet medie, f.eks. på harddisken på din computer. Olympus fralægger sig ethvert ansvar for indirekte skader eller skader opstået i forbindelse med tab af data som følge af en fejl i produktet, reparationer udført af en anden part end Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted og alt andet, der ikke er omfattet af Olympus' ansvar. Forholdsregler i forbindelse med optagelse: Olympus kan ikke holdes ansvarlig for sletning eller beskadigelse af optagne filer som følge af fejl på optageren eller din computer. Indhold, som du har optaget, kan ikke i henhold til ophavsretslovgivningen anvendes til andet end privat forbrug uden udtrykkelig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

5 Sikker og korrekt brug Batterier f Fare: Batteriet må ikke udsættes for åben ild, høje temperaturer og må ikke kortsluttes eller adskilles. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys eller ved høje temperaturer i en varm bil, i nærheden af en varmekilde osv. f Advarsel: Der må ikke loddes ledninger eller poler direkte på batteriet, og batteriet må ikke modificeres. Forbind ikke polerne = og - med hinanden. Det kan medføre brand, overophedning eller elektrisk stød. Batterierne skal være i det medfølgende etui under transport og opbevaring for at beskytte polerne. Batteriet må ikke transporteres eller opbevares sammen med metalgenstande, f.eks. en nøglering. Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan der opstå brand, overophedning eller elektrisk stød. Slut ikke batteriet direkte til en stikkontakt eller cigarettænderen i en bil. Du må ikke isætte batterierne, når polerne = og - vender forkert. Hvis væske fra batteriet kommer i kontakt med øjnene, skal du straks skylle stedet med rent vand og søge læge. Forsøg ikke at oplade alkaline-, lithium- og andre batterier, der ikke er genopladelige. Brug aldrig batterier, der er revnet eller med ødelagt ydre kappe. Batteriet skal opbevares utilgængeligt for børn. Gør følgende, hvis du bemærker noget usædvanligt, når du bruger produktet, f.eks. unormal støj, varme, røg eller røglugt: 1 Fjern omgående batterierne (pas på, du ikke brænder dig), og 2 Kontakt forhandleren eller det lokale Olympus-serviceværksted for at få produktet efterset. Det genopladelige batteri må ikke udsættes for vand. Der må ikke komme vand på batteripolerne. Batteriernes isoleringskappe må ikke beskadiges. Brug ikke batteriet, hvis der ser ud til at være noget galt med det, hvis det f.eks. er utæt, farven eller formen har ændret sig. Afbryd laderen, hvis opladningen ikke er færdig efter den angivne periode. Hvis der kommer batterivæske på huden eller tøjet, skal det straks vaskes af med rent vand. Sørg for, at batteriet ikke kommer i nærheden af åben ild. f Forsigtig: Batterierne må ikke udsættes for kraftige stødpåvirkninger. Hvis genopladelige batterier ikke har været brugt i et stykke tid, skal de lades op, før de tages i brug. Genopladelige batterier har begrænset levetid. Når brugstiden bliver mærkbar kortere, selvom det genopladelige batteri er ladet helt op som beskrevet, skal det udskiftes med et nyt. 5

6 Kom godt i gang 1 Vigtige funktioner 6 Vigtige funktioner s Indbygget stereo FM-tuner. Du kan bruge optageren som radio (kun WS-760M) ( s. 41). s Optageren kan både bruges som digital lydoptager og digital musikafspiller (kun WS-760M, WS-750M) ( s. 25, s. 31). s Understøtter optagemedier med høj kapacitet. Ud over den indbyggede hukommelse kan du også optage på et microsd-kort* ( s. 19). * Kun WS-760M, WS-750M. s Understøtter det såkaldte lineær PCM-format, der gør det muligt at optage en lydkvalitet, der svarer til cd-niveau (kun WS-760M, WS-750M) ( s. 47, s. 49). s Understøtter flere optageformater, for eksempel MP3-format (MPEG-1 Audio Layer 3) og Windows Media Audio (WMA) format ( s. 47, s. 49). s Du kan afspille WAV *, WMA og MP3-file overført fra en computer i tillæg til de filer, som er optaget af selve enheden. Du kan også bruge den som musikafspiller. * Kun WS-760M, WS-750M. s Inddbygget stemmeaktiveringsfunktion i form af Variable Control Voice Actuator (VCVA) ( s. 47, s. 50). s Et Low Cut-filter minimerer støj fra klimaanlæg og anden lignende støj under optagelsen ( s. 47, s. 50). s En retningsbestemt mikrofon gør det muligt at skifte mellem bred stereooptagelse og meget retningsbestemt kvalitet (kun WS-760M) ( s. 47, s. 50). s Funktioner til indstilling af optagescene og afspilningsscene til registrering af den bedste indstilling til forskellige anvendelser ( s. 27, s. 38, s. 47, s. 52, s. 55). s Flere forskellige gentagefunktioner ( s. 37, s. 47, s. 54). s Indeholder EUPHONY MOBILE, der muliggør en naturlig og realistisk oplevelse uden at forringe lydkvaliteten (kun WS-760M, WS-750M) ( s. 47, s. 53). s Equalizerindstillingerne for gengivelse kan ændres (kun WS-760M, WS-750M) ( s. 47, s. 55). s Du kan opdele filer, der er optaget af optageren i MP3- eller PCM*-format ( s. 60). * Kun WS-760M, WS-750M. s Indsættelse af indeksmærker og midlertidige mærker gør det hurtigt at finde de ønskede steder ( s. 35). s Gengivehastigheden kan styres efter behov ( s. 36). s Direkte tilslutning til computerens USB-port. Dataene kan dermed overføres eller gemmes uden brug af USB-kabel eller programmer ( s. 69, s. 81). Optageren er kompatibel med USB 2.0, der muliggør hurtig dataoverførsel til en computer. s Opladning via USB (kun WS-760M, WS-750M) ( s. 12). s Full-dot-baggrundsbelysning (LCD-skærm) ( s. 8).

7 Delenes betegnelser 1 & ^ % $ # * q ( = ) - 1 Delenes betegnelser 1 Indbygget stereomikrofon (V) 2 Indbygget stereomikrofon (H) 3 Optagelampe 4 EAR-stik (hovedtelefoner) 5 MIC-stik (mikrofon) 6 Skærm (LCD-skærm) 7 Indbygget højttaler 8 + knap 9 REC (s)-knap (optag) 0 9-knap! LIST-knap # ERASE-knap $ SCENE/INDEX button % OK `/MENU button ^ 0 button & STOP (4) button * Batteridæksel ( Kortdæksel ) Remholder - POWER/HOLD-kontakt = USB-knap q USB-stik 7

8 Delenes betegnelser Skærm (LCD skærm) 1 Delenes betegnelser Mappeliste For WS-760M: Når der er valgt [Recorder]-funktion: 1 2 For WS-750M: Når der er valgt [Recorder]-funktion: 1 2 For WS-760M/WS-750M: Når der er valgt [Music]-funktion: 3 4 For WS-650S: Indikator for optagemedie*1, [Indikator for Recorder]-funktion, Indikator for batteri 2 Mappenavn 3 Indikator for optagemedie*1, [Indikator for Music]-funktion, Indikator for batteri 4 Mappenavn *1 Kun WS-760M, WS-750M Filliste For WS-760M/WS-750M: Når der er valgt [Recorder]-funktion: 1 2 8

9 Delenes betegnelser Når der er valgt [Music]-funktion: Når der er valgt [Music]-funktion: 3 # $ % ^ & * 1 For WS-650S: 1 2 For WS-650S: Delenes betegnelser 1 Indikator for optagemedie*1, Mappenavn, batteriindikator 2 Filnavn 3 Indikator for optagemedie*1, mappenavn, batteriindikator 4 Filnavn *1 Kun WS-760M, WS-750M Filvisning For WS-760M/WS-750M: Når der er valgt [Recorder]-funktion: Indikator for optagemedie*1, Filnavn, batteriindikator 2 Indikator for mappe, Indikator for optagefunktion 3 Under optagelse: Statusbjælke for resterende hukommelse Under gengivelse: Indikator for aktuel gengiveposition 4 Indikator for optage-/ gengivestatus 5 Optagedato og -klokkeslæt 6 [?] Indikator for mikrofonfølsomhed, [û] VCVA-indikator, [Æ] Indikator for stemmeaktivering, [%] Noise Cancel-indikator*1, [$] Indikator for Voice Filter, [0] Indikator for Low Cut Filter, [ ] Indikator for Zoom Mic*2 9

10 1 Oversigt over knapper/strømforsyning Delenes betegnelser 7 [í] Indikator for slettelås, [Ø] Indikator for afbrydelse af højttaler, Aktuelt filnummer/ samlet antal filer i mappen 8 Under optagelse: Optagetid Under gengivelse: Forløbet gengivetid 9 Under optagelse: Resterende optagetid Under gengivelse, eller når optageren er stoppet: Fillængde 0 Indikator for gengivefunktion! Kunstnernavn # Albumnavn $ Forløbet gengivetid % [ ] Indikator for EUPHONY*1 [ù] Indikator for equalizer*1 ^ Aktuelt filnummer/samlet antal filer i mappen [í] Indikator for slettelås, [Ø] Indikator for afbrydelse af højttaler & Fillængde * Indikator for gengivefunktion *1 Kun WS-760M, WS-750M *2 Kun WS-760M Strømforsyning Isættelse af batterier Optageren kan bruges med de genopladelige Ni-MH-batterier eller med alkalinebatterier (AAA). For WS-760M/WS-750M: Når optageren lades op, skal du bruge de medfølgende genopladelige Ni-MH-batterier (BR401). De medfølgende genopladelige batterier er ikke ladet helt op. Før du bruger enheden eller efter længere tid uden brug, skal batterierne lades helt op ( s. 12). For WS-650S: Optageren kan ikke oplade genopladelige batterier. 1 Tryk forsigtigt ned på batteridækslet i pilens retning, og skub dækslet op. 10

11 Strømforsyning 2 Isæt batteriet (AAA), og kontroller, at pluspolen = og minuspolen - vender korrekt. 3 Luk batteridækslet helt i ved at trykke i retningen A, og derefter skubbe det i retningen B. Bemærkninger Manganbatterier kan ikke bruges i denne optager. Det anbefales, at du bruger alkalinebatterier (AAA) eller genopladelige Olympus Ni-MH-batterier. Sørg for at stoppe optageren, før batterierne udskiftes. Hvis batterierne fjernes, mens optageren er i brug, kan der opstå fejl som f.eks. ødelæggelser af filen m.m. Hvis du optager til en fil, og batterierne løber tør, vil du miste den aktuelt optagne fil, fordi filen ikke vil blive lukket korrekt. Det er vigtigt at udskifte batterierne, når indikatoren for batteri vises med kun én streg. Du skal muligvis foretage batteriog tidsindstillingerne igen, hvis batteriudskiftningen har taget længere tid end 1 minut, eller hvis du med korte mellemrum fjerner og isætter batterierne flere gange efter hinanden. I dette tilfælde vises skærmen [Battery]. Yderligere oplysninger findes i "Batteriindstillinger" ( s. 12). Fjern batteriet, hvis diktermaskinen ikke skal bruges i en længere periode. Når der udskiftes genopladelige batterier, skal du kontrollere, at der bruges genopladelige Ni-MH-batterier (ekstraudstyr). Undgå at bruge produkter fra andre producenter, da det kan beskadige optageren. 1 Strømforsyning 11

12 Strømforsyning 1 Strømforsyning Batteriindstillinger Vælg, så indstillingen svarer til det batteri, du bruger. 1 Udskift batteriet, og tænd for optageren. 2 Tryk på knappen + eller for at ændre indstillingen. Indikator for batteri Batteritype [Ni-MH] (õ): Vælges, når genopladeligt Ni-MHbatterier fra Olympus (BR401) anvendes. [Alkaline] (ú): Vælges, når du bruger et almindeligt alkaline-batteri. 3 Tryk på knappen OK `/MENU for at udføre indstillingen. Hvis indikatoren for "timer" blinker på skærmen, skal du gå til afsnittet "Indstilling af tid og dato [Time & Date]" ( s. 17). Indikatoren for batteri på skærmen ændres, efterhånden som batterierne mister strøm. Bemærk Under gengivelsen af en tale/musikfil, bliver optageren muligvis nulstillet på grund af det lave batteriniveau, afhængigt af lydstyrken dette gælder også, selvom indikatoren for batteri viser [º]. I dette tilfælde skal du skrue ned for optagerens lyd. Opladning med tilslutning til en computer via USB For WS-760M/WS-750M: Batterierne kan lades op via tilslutning til computerens USB-port. Før opladningen skal du kontrollere, at de medfølgende genopladelige batterier er sat korrekt i optageren ( s. 10). Oplad ikke primærbatterier som alkaliske batterier eller litiumbatterier. Det kan medføre, at batterierne lækker eller opvarmes, og optageren kan få funktionsfejl. 1 Genstart computeren. 2 Skub USB-knappen i pilens retning for at skyde USB-stikket ud af optageren. 12 Når [æ] vises på skærmen, skal batterierne udskiftes snarest muligt. Når batterierne er ved at være opbrugt, vises [s] and [Battery Low] på displayet, og optageren slukkes.

13 Strømforsyning 3 Kontroller, at optageren er standset, og tilslut den til pc'ens USB-port. Tilslut til den USB-tilsluttede netadapter (ekstraudstyr) for opladning For WS-760M/WS-750M: Kan oplades ved tilslutning til netadapteren med USB-forbindelse (A514) (ekstraudstyr). 1 Forbind optageren med netadapterens USB-port. Til netadapterens (A514) USBforbindelse 1 Strømforsyning 4 Tryk på OK `/MENU-knappen for at starte opladning. 5 Opladningen er fuldført, når indikatoren for batteri skifter til [ ]. Ful opladning: cirka 3 timer* * Angiver den anslåede tid for fuld opladning ved stuetemperatur af et helt tomt genopladeligt batteri. Opladningstiden afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batterierne og deres status. 2 Tilslut netadapteren til en almindelig stikkontakt. Til stikkontakten 13

14 Strømforsyning 1 Strømforsyning 14 3 Tryk på OK `/MENU-knappen for at starte opladning. Hvis [USB Connect] ikke er indstillet til [AC Adapter], vil [Please wait] fortsat blive vist ( s. 61). 4 Opladningen er fuldført, når indikatoren for batteri skifter til [ ]. Bemærkninger Optageren kan ikke oplades, når pc'en ikke er tændt. Den oplades muligvis heller ikke, hvis pc'en ikke er slået til, eller hvis den er i standby- eller dvaletilstand. Oplad ikke diktermaskinen, når der bruges USB fordeler. Isæt det medfølgende genopladelige batteri, og indstill [Battery] til [Ni-MH]. Hvis [Battery] er indstillet til [Alkaline], kan du ikke oplade ( s. 12). Du kan ikke oplade, når [ø]*1 eller [ ]*2 blinker. Batterierne skal lades op ved temperaturer fra 5 til 35 C. *1 [ø]: Når den omgivende temperatur er lav. *2 [ ]: Når den omgivende temperatur er høj. Når brugstiden bliver mærkbar kortere, selvom batterierne er ladet helt op, skal de udskiftes med nye. Kontroller, at USB-stikket er sat helt i, ellers virker optageren muligvis ikke korrekt. Brug det medfølgende USB-forlængerkabel, afhængigt af situationen. Du må ikke bruge andre USB-forlængerkabler end det medfølgende kabel. Brug af kabler fra andre producenter kan beskadige optageren. Du må ikke bruge det medfølgende USB-forlængerkabel med enheder fra andre producenter. Forholdsregler vedrørende de genopladelige batterier Læs følgende forholdsregler omhyggeligt, før brug af de genopladelige Ni-MH-batterier. Afladning: De genopladelige batterier aflades, når de ikke er i brug. Husk at lade dem op jævnligt, før brug. Brugstemperatur: De genopladelige batterier er kemiske produkter. De genopladelige batteriers effektivitet kan svinge, selvom et batteri bruges inden for det anbefalede temperaturområde. Det er et kendetegn ved disse produkter. Anbefalet temperaturområde: I brug: 0 til 42 C Opladning: 5 til 35 C Langtidsopbevaring: -20 til 30 C Udendørs brug af batterierne over temperaturområdet kan medføre lavere effektivitet og kortere levetid. For at forhindre lækage eller rust på batterierne skal du fjerne de genopladelige batterier fra produkterne, når du ikke skal bruge dem i længere tid, og opbevare dem separat.

15 Strømforsyning Bemærkninger Denne optager er udviklet til at lade batterierne helt op, uanset deres aktuelle batteriniveau. For at opnå det bedste resultat ved opladning af helt nye batterier eller batterier, der ikke har været brugt i lang tid (mere end en måned), anbefales det at lade batterierne helt op og derefter at aflade dem 2 til 3 gange. Bortskaffelse af genopladelige batterier skal altid ske i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser. Yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse fås ved henvendelse til den lokale genbrugsstation. Hvis genopladelige Ni-MH-batterier ikke er helt afladet, skal de beskyttes mod kortslutning (f.eks. ved at sætte tape over polerne), før de bortskaffes. Til brugere i Tyskland: Olympus har en aftale med GRS (Joint Battery Disposal Association) i Tyskland om miljøvenlig bortskaffelse. Sådan tændes/slukkes optageren Sluk for optageren, når den ikke bruges, for at spare på batteriet. De eksisterende data, indstillinger og tidsoplysninger bevares, selvom optageren slukkes. Sådan tændes optageren Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning, mens optageren er slukket. Skærmen og optageren aktiveres. Genoptagelsesfunktionen genfinder den stopposition i hukommelsen, som optageren var i, da den blev slukket. Sådan slukkes optageren Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning, og hold den der i mindst 0,5 sekunder. Skærmen og optageren slukkes. Genoptagelsesfunktionen gemmer stoppositionen, før optageren slukkes. Energisparefunktion Hvis optageren er tændt, men ikke har været brugt i 10 minutter eller længere (standardindstilling), slukkes skærmen, og optageren skifter til energisparetilstand ( s. 57). Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte energisparefunktionen. 1 Strømforsyning 15

16 HOLD Hvis du indstiller optageren til HOLD-funktion, gemmes de aktuelle indstillinger, og alle knapper deaktiveres. Denne funktion er praktisk, når optageren ligger i en taske eller lomme. Du kan også stoppe for at forhindre ulykker under optagelsen. 1 Aktivering af HOLD-funktionen Skub knappen POWER/HOLD til [HOLD]. Afslutning af HOLD-funktionen Skub knappen POWER/HOLD til position A. HOLD Når [Hold] vises på skærmen, er optageren indstillet til HOLD-funktion. 16 Bemærkninger Hvis du trykker på en knap i HOLD-funktion, blinker tidsoplysningerne i 2 sekunder, men optageren aktiveres ikke. Hvis du aktiverer HOLD under afspilning (optagelse), deaktiveres betjeningen uden, at det påvirker afspilningen (optagelsen). Optageren stopper, når afspilningen er færdig, og når optagelsen afsluttes på grund af opbrugt hukommelse.

17 Indstilling af tid og dato [Time & Date] Hvis du indstiller tiden og datoen på forhånd, gemmes oplysningerne automatisk med hver fil, når filen optages. Indstilling af tid og dato på forhånd gør det lettere at administrere filerne. [Set Time & Date] vises første gang, du bruger optageren, eller når du har isat batterier efter, at enheden har været ubrugt i længere tid. Når indikatoren for "timer" blinker, skal du udføre opsætningen fra trin 1. 2 Tryk på +- eller -knappen for at angive en værdi. Gentag trinene ved at trykke på 9- eller 0-knappen for at vælge det næste punkt, og tryk derefter på +- eller -knappen for at angive værdien. Tryk på LIST-knappen, mens du indstiller timer og minutter for at vælge 12-timers- eller 24-timersformat. Eksempel: 10:38 s. M 10:38 PM (standardindstilling) 22:38 Du kan vælge rækkefølgen for "måned", "dag" og "år" ved at trykke på LIST-knappen, mens elementerne angives. Eksempel: 15. juli M 15D 2010Y (standardindstilling) 1 Indstilling af tid og dato 15D 7M 2010Y + -knap 9 0-knap OK `/MENU-knap LIST-knap 2010Y 7M 15D 3 Tryk på knappen OK `/MENU for at udføre indstillingen. 1 Tryk på 9- eller 0-knappen for at vælge det punkt, der skal indstilles. Vælg "timer", "minutter", "år", "måned" og "dag" med den blinkende markør. Tidsoplysningerne vises med den angivne dato og det angivne tidspunkt. Tryk på OK `/MENU -knappen for at acceptere tidsoplysningerne. Bemærk Hvis du trykker på OK `/MENU -knappen under opsætningen, gemmer optageren de indtil videre indstillede elementer. 17

18 Indstilling af tid og dato [Time & Date] 1 Ændring af tid og dato Mens optageren er stoppet skal du trykke på knappen STOP (4) og holde den inde for at vise [Time & Date] og [Remain]. Hvis tiden og datoen er forkert, kan de indstilles på følgende måde. 3 Tryk på knappen OK `/MENU eller 9 for at flytte markøren til det element, der skal indstilles. [Device Menu] vises på skærmen. 4 Tryk på knappen + eller for at vælge [Time & Date]. Indstilling af tid og dato STOP (4 )-knap 5 Tryk på knappen OK `/MENU eller 9. [Time & Date] vises på skærmen. "Timer" blinker på skærmen og angiver, at du kan indstille tid og dato. + -knap 9 0-knap OK `/MENU-knap 1 Stop optageren, og tryk på knappen OK `/MENU, og hold den inde. Menuen vises på skærmen ( s. 47). 2 Tryk på +- eller -knappen for at vælge fanen [Device Menu]. Du kan ændre menuvisningen ved at flytte markøren over indstillingsfanerne. Følgende trin er identiske med trin 1 til 3 i afsnittet "Indstilling af tid og dato [Time & Date]" ( s. 17). 6 Tryk på knappen STOP (4) for at lukke menuskærmen. 18

19 Sådan isættes og udtages et microsd-kort For WS-760M/WS-750M: Når "microsd" angives i brugervejledningen, henviser det til både microsd og microsdhc. Optageren kan bruges med almindeligt tilgængelige microsd-kort og med den indbyggede flashhukommelse. Isætning af et microsd-kort 1 Stop optageren for at åbne kortdækslet. 2 Vend microsd-kortet korrekt, og sæt det ind i kortholderen som vist på tegningen. Hold microsd-kortet lige, når du sætter det i. Hvis microsd-kortet isættes forkert eller skævt, kan kontakterne blive beskadiget, og kortet kan sætte sig fast. Hvis microsd-kortet ikke er sat helt i, overføres der muligvis ikke data til kortet. 3 Luk kortdækslet. Når du isætter et microsd-kort, får du muligvis vist skærmen til valg af optagemedie. 4 Når du vil optage til et microsd-kort, skal du trykke på knappen + eller og vælge [Yes]. 1 Sådan isættes og udtages et microsd-kort 5 Tryk på knappen OK `/MENU for at udføre indstillingen. 19

20 Sådan isættes og udtages et microsd-kort 1 Sådan isættes og udtages et microsd-kort Bemærkninger Det er muligt at skifte optagemedie til den indbyggede hukommelse ( s. 47, s. 57 ). I nogle tilfælde kan optageren ikke genkende microsd-kort, der er blevet formateret (initialiseret) på en anden enhed, f.eks. en computer. Sørg for at formatere dem med optageren før brug ( s. 63). Udtagning af et microsd-kort 1 Stop optageren for at åbne kortdækslet. 2 Tryk microsd-kortet ind for at låse det op, og lad det glide delvist ud. 3 Luk kortdækslet. Bemærkninger Hvis fingeren flyttes for hurtigt, når kortet trykkes ind, kan microsd-kortet springe ud af holderen. Ophæv skrivebeskyttelsen, før du isætter microsd-kortet. Yderligere oplysninger om microsd-kort, der kan bruges med denne optager, findes på Olympus' hjemmeside. Optageren genkender muligvis ikke alle microsd-kort, da visse kort ikke er kompatible med optageren. Hvis microsd-kortet ikke genkendes, skal du fjerne kortet og isætte det igen for at se, om optageren genkender kortet. SD-kortets behandlingsydeevne reduceres, når der skrives og slettes gentagne gange. Hvis det er tilfældet, skal du formatere microsd-kortet ( s. 63). microsd-kortet kommer derefter til syne i holderen, så det kan fjernes. Hvis du skubber microsd-kortet ud, når hukommelsen er indstillet til [microsd Card], skifter optageren automatisk til [Built-in Memory]. 20

21 [Hjem] skærmfunktioner For WS-760M/WS-750M: Ud over at bruge optagerenen som lydoptager og musikafspiller, kan du også bruge den som radio*. * Kun WS-760M. + -knap OK `/MENU-knap LIST-knap 1 Tryk på knappen LIST gentagne gange for at indstille [Home]-skærmen. [Home] vises på skærmen. Når der er valgt [Recorder]: Optageren skifter til [Recorder]- funktion. Du vil kunne optage og afspille filer, som er optaget af optageren ( s. 25, s. 31). Når der er valgt [Music]: Optageren vil skifte til [Music]-funktion, og du vil kunne afspille musikfiler, som er overført til optageren ( s. 31). 1 [Hjem] skærmfunktioner Når der er valgt [FM Radio]*: Optageren vil skifte til [FM Radio]- funktion, og du vil kunne modtage FM-radio ( s. 41, s. 42). 2 Tryk på knappen + eller for at vælge funktionen. * Kun WS-760M 3 Tryk på knappen OK `/MENU. Bemærk Under optagelse kan du ikke skifte funktion uden at stoppe optageren. 21

22 Bemærkninger om mapper 1 Bemærkninger om mapper Den indbyggede hukommelse eller microsd-kortet kan bruges som optagemedie (Kun WS-760M, WS-750M). Talefiler og musikfiler gemmes i særskilte mapper til taleoptagelser og mapper til musikgengivelse, der organiseres i en træstruktur og gemmes. Om mapperne til taleoptagelser [Folder A]-[Folder E] i mappen [Recorder] er mapperne til taleoptagelser. Når du optager med optageren, skal du vælge en af de fem mapper og derefter starte optagelsen. Hjem Du kan ændre funktionen på [Home]-skærmen (Kun WS-760M, WS-750M). Optager Folder A Folder B Mappe Fil Folder C Folder D Folder E Bliver destination for mikrofonoptagelse. 200 Radiomappe Hver mappe kan indeholde op til 200 filer. Når du optager fra radioen, gemmes optagelsen automatisk i mappen [Radio Folder] (kun WS-760M). 22 Bemærk Filer eller mapper placeret under mappen [Recorder] vil ikke blive angivet på optageren.

23 Bemærkninger om mapper Om mappen til musikgengivelse For WS-760M/WS-750M: Når der overføres musikfiler til enheden med Windows Media Player, oprettes der automatisk en mappe i mappen til musikgengivelse (lagenes struktur vises på tegningen nedenfor). Musikfiler i samme mappe kan placeres i den ønskede rækkefølge og gengives ( s. 59). 1 Hjem Music Første lag Artist 01 Artist 02 Andet lag Album 01 Album Bemærkninger om mapper Artist 03 Album Hver mappe kan indeholde op til 200 filer. Der kan oprettes op til 300 mapper i mappen [Music], inklusive mappen [Music]. Mappe Fil 23

24 Valg af mapper og filer Du kan skifte mapper, mens optageren er stoppet eller under gengivelse. Yderligere oplysninger om lagenes struktur i mapperne findes i afsnittet "Bemærkninger om mapper" ( s. 22, s. 23). [Home]-skærmen* Brug af mapper ved taleoptagelser 1 Valg af mapper og filer Eksempel: WS-760M Mappeliste Filliste Filvisning Brug af mapper ved musikgengivelse * Mappeliste Mappeliste (Første lag) Mappeliste (Andet lag) Filliste Filvisning 24 De forskellige niveauer } Return: LIST-knap Hver gang du trykker på denne knap, går du et niveau op. Listevisningen kan betjenes med 0-knappen. Tryk på LIST-knappen, og hold den nede, mens markøren er i mappelisten for at skifte til filvisningen. { Fortsæt: OK `/MENU-knap Hver gang du trykker på denne knap, går du et niveau ned og åbner den mappe eller fil, som du har valgt på listen. Listevisningen kan betjenes med 9-knappen. + or knap Vælg en mappe eller fil. [Home]-skærmen*: Gør det muligt at ændre optagerens funktion ( s. 21). Filvisning: Viser oplysninger om den valgte fil. Gengivelsen sættes på standby. Listevisning: Viser mapper og filer, der er optaget med optageren. * Kun WS-760M, WS-750M

25 Om optagelse Optagelse Vælg en mappe ([&] til [*]), før du starter en optagelse. Disse fem mapper kan bruges til at skelne mellem optagelsestyperne. For eksempel kan mappen [&] bruges til private oplysninger, mens mappen ['] udelukkende bruges til arbejdsrelaterede oplysninger. STOP (4)-knap REC (s)-knap a Optagefunktion b Statusbjælke for resterende hukommelse c Forløbet optagetid d Resterende optagetid e Niveaumåler (ændres, afhængigt af optageniveauet og optagefunktionens indstillinger) [Rec Mode] kan ikke ændres, mens en optagelse er sat på standby eller under en optagelse. Dette skal indstilles, mens optageren er stoppet ( s. 47, s. 49). 3 Tryk på STOP (4) knap for at stoppe en optagelse. [ ] vises på skærmen. 2 Optagelse For WS-760M/WS-750M: I andre funktioner end [Recorder] vises [Cannot record in this folder], hvis du trykker på knappen REC (s). Optag kun efter, at du har indstillet [Recorder]- funktionen på [Home]-skærmen ( s. 21). Med WS-760M kan du optage FM radio i [FM Radio]-funktion ( s. 46). 1 Vælg en optagemappe ( s. 22 til s. 24). 2 Tryk på REC (s) knap for at starte en optagelse. Optagelampen lyser, og [ ] vises på skærmen. Ret mikrofonen i retning af den kilde, der skal optages. a b c d e f Fillængde Bemærkninger f For at sikre, at du ikke mister begyndelsen af optagelsen, bør du først optage efter at have kontrolleret, af optagelsesindikatoren lyser, og kontrollere funktionsindikatoren på skærmen. Når den resterende optagetid er under 60 sekunder, blinker optagelampen. Når der er mellem 30 og 10 sekunder tilbage af optagetiden, blinker indikatoren hurtigere. Meddelelsen [Folder Full] vises, når der ikke kan optages mere. Vælg en anden mappe, eller slet unødvendige filer, før du optager ( s. 39). [Memory Full] vises, når hukommelsen er fuld. Slet unødvendige filer, før du optager mere ( s. 39). 25

26 Optagelse 2 Optagelse 26 Kun WS-760M, WS-750M: Vi anbefaler at formatere optagemediet i optageren før optagelse ( s. 47, s. 63). Når et microsd-kort sidder i optageren, skal du kontrollere, at du har valgt optagemedie som enten [Built-in Memory] eller [microsd Card], så der ikke opstår fejl ( s. 47, s. 57). Hvis knappen REC (s) trykkes ned, når en anden funktion end optagelse er valgt, vises [Cannot record in this folder]. Vælg en mappe fra [Folder A] til og med [Folder E], og begynd at optage igen. Optagelsesindstillinger [Mic Sense] ( s. 47, s. 49) [Rec Mode]*1 ( s. 47, s. 49) [Zoom Mic]*2 ( s. 47, s. 50) [Low Cut Filter] ( s. 47, s. 50) [VCVA] ( s. 47, s. 50) [V-Sync. Rec] ( s. 47, s. 51) [Rec Scene] ( s. 47, s. 52) Indstiller optagelsesfølsomheden. Indstiller optagelseshastighed hvert optageformat. Indstiller retningsvirkningen for den indbyggede stereomikrofon Denne funktion kan reducere støj fra klimaanlæg, projektorer og anden lignende støj. Indstiller tærskelværdien for stemmeaktivereingen Variable Control Voice Actuator (VCVA). Indstiller startniveau for stemmeaktiveret optagelse. Foretager indstillinger for optagelse, der passer til optagelsesforholdene eller -omgivelserne. *1 På WS-760M (i [FM Radio]-funktion er den eneste [Rec Mode]-indstilling, du kan ændre, filformatet for optagelsen). *2 Kun WS-760M. Pause Under optagelse: Tryk på knappen REC (s). [ ] vises på skærmen. Optageren slukkes efter 60 minutter i [Rec Pause]. Genoptagelse af en optagelse: Tryk igen på REC (s) knap. Optagelsen genoptages på det sted, hvor den blev afbrudt. Hurtig kontrol af optaget indhold Tryk med optageren i optagefunktion på OK `/MENU-knappen. [ ] vises på skærmen. I [Recorder]-funktion afspilles den sidste fil, der blev optaget med mikrofon. I [FM Radio]-funktion skifter optageren til [Recorder]-funktion, og den sidste fil, der er optaget fra FM-radioen vil blive afspillet.

27 Optagelse Medhør, mens der optages Du kan høre den lyd, der optages, ved at sætte hovedtelefonerne i optagerens EARstik, før du starter en optagelse. Tryk på +- eller -knappen for at justere lydstyrken for medhør. Slut hovedtelefonerne til EARstikket på optageren. Når optagelsen starter, høres den lyd der optages, i hovedtelefonerne. Indstilling af optagescenen [Rec Scene] Du kan nemt ændre indstillingerne for optagelse ved at vælge den scene, der bedst passer til anvendelsen ( s. 47, s. 52). + -knap OK `/MENU-knap 2 Til EAR-stik SCENE/INDEX-knap Optagelse 1 Stop optageren, tryk på knappen SCENE/INDEX, og hold den inde. 2 Tryk på knappen + eller for at vælge [Rec Scene]. Bemærkninger Optageniveauet kan ikke justeres med lydstyrkeknappen. Du må IKKE skrue for højt op for lyden, når du bruger hovedtelefoner. Du kan få høreskader af at lytte til meget høj lyd. Du må ikke placere hovedtelefonerne i nærheden af en mikrofon, da der kan opstå lydfeedback. Hvis den eksterne højttaler er tilsluttet under en optagelse, kan der opstå lydfeedback. 3 Tryk på knappen OK `/MENU. 4 Tryk på knappen + eller for at vælge optagescenen. 5 Tryk på knappen OK `/MENU. 27

28 Optagelse Anbefalede indstillinger til forskellige optageforhold Optageren er oprindeligt indstillet til [ST XQ] (WMA-format), så du kan optage stereo i høj kvalitet, umiddelbart efter at du har købt den. Flere af optagefunktionerne kan tilpasses yderligere i overensstemmelse med optageforholdene. Nedenstående tabel viser de anbefalede indstillinger for nogle eksempler på optageforhold. 2 Optagelse Optageforhold Foredrag i store rum. Konferencer med store menneskemængder. Møder og forhandlinger med et mindre antal deltagere. Diktering med meget baggrundsstøj. Musikgengivelse, fuglesang og jernbanelyde. Anbefalede indstillinger [Rec Mode] ( s. 47, s. 49) [PCM]: [44,1kHz/16bit]*2 [MP3]: [128kbps] eller mere [WMA]: [ST XQ] [MP3]: [128kbps] eller mere [WMA]: [ST XQ] [MP3]: [128kbps] [WMA]: [ST XQ] [WMA]: [HQ] [PCM]: [44.1kHz/16bit]*2 [Mic Sense] ( s. 47, s. 49) [High] [Middle] [Low] Indstil mikrofonens følsomhed efter den lydstyrke, der optages. *1 Kun WS-760M. *2 Kun WS-760M, WS-750M. *3 Kun WS-650S. [Low Cut Filter] ( s. 47, s. 50) [On] [Off] [Zoom Mic]*1 ( s. 47, s. 50) [+6] [Off] Der oprettes automatisk navne på filer, der er optaget med denne optager. 28 WS WMA Bruger-id: Det bruger-id, der blev angivet på den digitale lydoptager. 2 Filnummer: Et filnummer tildeles fortløbende, uanset om der skiftes optagemedie. 3 Filtypenavn: Filtypenavnet for det optageformat, der bruges til optagelser med denne enhed. Lineær PCM-format*.WAV MP3-format.MP3 WMA-format.WMA * Kun WS-760M, WS-750M.

29 Optagelse Optagelse fra ekstern mikrofon eller andre enheder Den eksterne mikrofon og andet udstyr kan tilsluttes, og lyden kan optages. Tilslut den ønskede enhed som følger. Undlad at tilslutte og fjerne enheder fra optageren under optagelse. Optagelse med ekstern mikrofon: Slut en ekstern mikrofon til optagerens MIC-stik. Til MIC-stik Kompakt zoom-mikrofon (envejs): ME32 Mikrofonen er integreret med et stativ, så den er velegnet til at placere på et bord og optage konferencer eller foredrag på afstand. Meget følsom og støjreducerende monomikrofon (enkeltvejs): ME52W Denne mikrofon bruges til at optage lyd på afstand og minimerer støj fra omgivelserne. Klipsmikrofon (alle retninger): ME15 Lille skjult mikrofon, der kan sættes på med klips. Telefonmikrofon: TP7 Øresneglsmikrofon, der kan sættes i øret under en telefonsamtale. Telefonstemmerne og -samtalen optages klart og tydeligt. 2 Optagelse Understøttede eksterne mikrofoner (ekstraudstyr) ( s. 86) Stereomikrofon: ME51S Den indbyggede mikrofon har en stor diameter, der gør det muligt at lave lydfølsomme stereooptagelser. 2-kanalsmikrofon (alle retninger): ME30W Disse meget følsomme mikrofoner (alle retninger) understøttes af PluginPower, der er velegnet til optagelse af koncerter. Kompakt Gun-mikrofon (envejs): ME31 Den retningsbestemte mikrofon er velegnet til for eksempel udendørs optagelse af fuglesang. Bemærkninger Den indbyggede mikrofon deaktiveres, når der sluttes en ekstern mikrofon til optagerens MIC-stik. Mikrofoner, der understøttes af Plug-inPower, kan også bruges. Når den eksterne stereomikrofon bruges, mens [Rec Mode] er indstillet til en monooptagelse, optages lyden kun på den venstre mikrofonkanal (V) ( s. 47, s. 49). Når den eksterne monomikrofon bruges, mens [Rec Mode] er indstillet til stereooptagelse, optages lyden kun på den venstre mikrofonkanal ( s. 47, s. 49). 29

30 Optagelse Optagelse af lyd fra andre enheder med optageren: Der kan optages lyd fra den anden enheds lydudgangsstik (hovedtelefonstik), når den anden enhed sluttes til optagerens MIC-stik med tilslutningskablet KA333 (ekstraudstyr). Optagelse af lyd fra optageren på andre enheder: Lyden fra denne optager kan optages på andet udstyr, når der er oprettes forbindelse mellem andre enheders lydindgangsstik (mikrofonstikket) og denne optagers EAR-stik med tilslutningskablet KA333 (ekstraudstyr). 2 Optagelse Til MIC -stikket Til andre enheders lydudgangsstik Til EAR -stikket Til lydindgangsstik på andre enheder Bemærk De detaljerede indgangsniveauer kan ikke justeres på denne optager. Når der tilsluttes eksterne enheder, skal du lave en prøveoptagelse, og derefter justere de eksterne enheders udgangsniveau. Bemærk Når du justerer de forskellige lydkvalitetsindstillinger til afspilning på optageren, ændres også lydudgangssignalet fra EAR-stikket ( s. 47, s. 53, s. 54, s. 55). 30

31 Om gengivelse Gengivelse Optageren kan gengive filer i WAV*-, MP3- og WMA-format. Før du kan gengive en fil, der er optaget med andre enheder, skal du overføre (kopiere) den fra computeren. * Kun WS-760M, WS-750M. STOP (4)-knap + -knap OK `/MENU-knap For WS-760M/WS-750M: Hvis du vil gengive en fil, der er overført fra din pc, skal du sætte optageren i funktionen [Recorder] eller [Music], afhængigt af, hvortil du har overført filen. Hvis du vil gengive den fil, du har optaget, skal du sætte optageren i [Recorder]-funktion ( s. 21). 1 Vælg mappen med de filer, der skal gengives ( s. 22 til s. 24). 2 Tryk på OK `/MENU-knappen for at starte gengivelse. [ ] vises på skærmen. a b c d e a Indikator for optagemedie*, filnavn b Symbol for mappe c Indikator for aktuel gengiveposition d Forløbet gengivetid e Fillængde * Kun WS-760M, WS-750M. 3 Tryk på +- eller -knappen for at indstille en behagelig lydstyrke. Lydstyrken kan justeres fra [00] til [30]. 4 Tryk på STOP (4)-knappen på et vilkårligt sted for at stoppe en gengivelse. [ ] vises på skærmen. Dette stopper en gengivelse, før filen er færdig. Når genoptagelsesfunktionen aktiveres, gemmes stoppositionen, selvom der slukkes for optageren. Næste gang du tænder optageren, starter gengivelsen fra den registrerede stopposition. 3 Gengivelse 31

32 Gengivelse 3 Afspilning 32 Gengiveindstillinger [Noise Cancel]*1 ( s. 47, s. 53) [EUPHONY]*2 ( s. 47, s. 53) [Play Mode] ( s. 47, s. 54) [Voice Filter]*1 ( s. 47, s. 54) [Equalizer]*2 ( s. 47, s. 55) [Skip Space] ( s. 47, s. 55) [Play Scene] ( s. 47, s. 55) For WS-760M/WS-750M: Juster niveauet for indstillingen Noise Cancel, hvis det er svært at høre den optagede lyd på grund af støj i omgivelserne. EUPHONY-indstillingen kan sættes til et af 4 niveauer efter behov. Du kan vælge en gengivefunktion, der passer til dig. Maskinen har en stemmefilterfunktion, der frasorterer lave og høje frekvenstoner under normal, hurtig eller langsom gengivelse og muliggør dermed en mere tydelig gengivelse. Hvis du ændrer equalizerindstillingen, kan du gengive musik med din foretrukne lydkvalitet. Spolingsintervallet kan angives. Du kan gemme gengivelsesindstillinger efter eget valg med forskellig lydkvalitet og gengivelsesmetode. *1 Kan kun bruges i [Recorder]-funktion. *2 Kan kun bruges i [Music]-funktion. For WS-650S: [Play Mode] ( s. 47, s. 54) [Voice Filter] ( s. 47, s. 54) [Skip Space] ( s. 47, s. 55) [Play Scene] ( s. 47, s. 55) Til EARstik Du kan vælge en gengivefunktion, der passer til dig. Maskinen har en stemmefilterfunktion, der frasorterer lave og høje frekvenstoner under normal, hurtig eller langsom gengivelse og muliggør dermed en mere tydelig gengivelse. Spolingsintervallet kan angives. Du kan gemme gengivelsesindstillinger efter eget valg med forskellig lydkvalitet og gengivelsesmetode. Gengivelse med hovedtelefoner Der kan sluttes hovedtelefoner til optagerens EAR-stik, så der kan lyttes med. Optagerens højttaler afbrydes, når der bruges hovedtelefoner. Bemærkninger Sku ned for lyden, før hovedtelefonerne tilsluttes, for at undgå høreskader. Du må ikke skrue for højt op for lyden, når du bruger hovedtelefoner. Høj lyd kan forårsage høreskader og nedsat hørelse.

33 Gengivelse Kør frem Stop optageren, og åbn filvisningen. Tryk derefter på 9-knappen, og hold den nede. Kør tilbage Stop optageren, og åbn filvisningen: Tryk på 0-knappen, og hold den nede. [ß] vises på skærmen. Optageren stopper, når du slipper 9- knappen. Tryk på OK `/MENU-knappen for at genoptage gengivelsen fra det sted, hvor den blev stoppet. Under gengivelse: Tryk på 9 knap, og hold den nede. Den normale gengivelse genoptages, når du slipper 9-knappen. Hvis der er indsat et indeksmærke eller midlertidigt mærke i filen, stopper optageren på det pågældende sted ( s. 35). Optageren stopper, når den når slutningen af filen. Bliv ved med at holde 9-knappen nede for at fortsætte med "cue" fra starten af den næste fil. [ ] vises på skærmen. Optageren stopper, når du slipper 0- knappen. Tryk på OK `/MENU-knappen for at genoptage gengivelsen fra det sted, hvor den blev stoppet. Ved gengivelse: Tryk på 0-knappen, og hold den nede. Når du slipper knappen 0, genoptager optageren den normale afspilning. Hvis der er indsat et indeksmærke eller midlertidigt mærke i filen, stopper optageren på det pågældende sted ( s. 35). Optageren stopper, når den når starten af filen. Ved fortsat tryk på 0-knappen køres der tilbage fra slutningen af den forrige fil. 3 Gengivelse 33

34 Gengivelse Sådan findes starten af en fil Om musikfiler 3 Gengivelse 34 Når optageren er stoppet eller under en gengivelse: Tryk på 9-knappen. Optageren springer til starten af den næste fil. Under gengivelse: Tryk på 0-knappen. Optageren springer til starten af den aktuelle fil. Når optageren er stoppet: Tryk på 0-knappen. Optageren springer til starten af den forrige fil. Hvis optageren stoppes midt i en fil, springer den til begyndelsen af filen. Under gengivelse: Tryk to gange på 0-knappen. Optageren springer til starten af den forrige fil. Bemærkninger Når du springer til starten af filen under gengivelsen, stopper optageren ved indeksmærket og det midlertidige mærke. Indeksmærket og det midlertidige mærke springes over, når handlingen udføres, mens optageren er stoppet ( s. 35). Når [Skip Space] er indstillet til andet end [File Skip], spoler optageren fremad/ tilbage i den valgte tidsperiode, hvorefter gengivelsen starter ( s. 47, s. 55). Når optageren ikke kan gengive en musikfil, der er blevet overført til den, skal du kontrollere, at samplingfrekvensen og bithastigheden er inden for det interval, der tillades af gengivelsen. Nedenfor findes de kombinationer af samplingfrekvenser og bithastigheder, som optageren understøtter for musikfiler. Filformat Samplingfrekvens WAVformat* MP3- format WMAformat 44,1 khz 16 bit MPEG1 Layer3: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz MPEG2 Layer3: 16 khz, 22,05 khz, 24 khz 8 khz, 11 khz, 16 khz, 22 khz, 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Bithastighed Fra 8 kbps til 320 kbps Fra 5 kbps til 320 kbps * Kun WS-760M, WS-750M. MP3-filer med variabel bithastighed (konverteringsbithastighederne kan variere) kan muligvis ikke gengives korrekt. Optageren kan kun gengive WAV-filer i lineært PCM-format. Andre WAV-filer kan ikke gengives. Optageren understøtter Microsoft Corporation DRM9, men ikke DRM10. Selv hvis optageren kan gengive et givet filformat, overholder den muligvis ikke alle kodninger af dette format.

35 Gengivelse Indsættelse af et indeksmærke eller midlertidigt mærke Indeksmærker og midlertidige mærker gør det hurtigt at finde det ønskede sted under frem- eller tilbagespoling, eller når der køres frem i en fil. Indeksmærker kan kun indsættes på filer, der er oprettet på Olympus lydoptagere, men du kan indsætte midlertidige mærker i stedet for at huske de ønskede placeringer. Sletning af et indeksmærke eller midlertidigt mærke 1 Find det indeksmærke eller midlertidige mærke, der skal fjernes. 2 Tryk på knappen 9 eller 0 for at vælge det indeksmærke eller midlertidige mærke, der skal slettes. + -knap OK `/MENU-knap SCENE/INDEX-knap 1 Under optagelse eller gengivelse: Tryk på SCENE/INDEX-knappen. Der vises et tal på skærmen, og der indsættes et indeksmærke eller midlertidigt mærke. Optagelsen eller afspilningen fortsætter efter, at der er indsat et indeksmærke eller midlertidigt mærke, så du kan indsætte flere indeksmærker eller midlertidige mærker på tilsvarende måde. 3 Mens nummeret på indeksmærket eller det midlertidige mærke vises på skærmen i ca. 2 sekunder, skal du trykke på knappen ERASE. Indeksmærket eller det midlertidige mærke slettes. Indeksnumre eller midlertidige numre, der kommer efter det slettede indeksnummer eller midlertidige nummer, flyttes automatisk op. Bemærkninger Midlertidige mærker er midlertidige markeringer. Hvis du overfører en fil til pc'en eller flytter den med en pc, slettes de automatisk. Der kan indsættes op til 16 indeksmærker og midlertidige mærker i en fil. Hvis du forsøger at indsætte mere end 16 indeksmærker eller midlertidige mærker, vises meddelelsen [Index Full] for indeksmærker og [Temp Mark Full] for midlertidige mærker. Der kan ikke indsættes eller slettes indeksmærker eller midlertidige mærker i en beskyttet fil ( s. 47, s. 49). 3 Gengivelse 35

36 Gengivelse 3 Ændring af gengivehastigheden Rediger hastigheden afhængigt af behovet, f.eks. gengive mødeindhold ved høj hastighed, eller genhør passager, som var vanskelige at høre i en sprogundervisningstime. Der sker en automatisk, digital justering af tonen uden ændring af stemmen, så gengivelsen lyder naturlig. + -knap OK `/MENU-knap 3 Tryk på knappen OK `/MENU. a Indikator for gengivehastighed a Den valgte gengivehastighed bevares, selvom du har stoppet gengivelsen. Den næste gengivelse sker med den pågældende hastighed. Gengivelse 1 Under gengivelse: Tryk på OK `/MENU-knappen. Om grænserne for hurtig gengivelse Når samplingfrekvensen for filen er 48 khz eller 32 khz, kan du ikke gengive med 3 gange hastighed. Ved disse frekvenser er den maksimale hurtige gengivehastighed er 2 gange*. * På WS-650S er den maksimale hurtige gengivehastighed 2 gange. 2 Tryk på knappen + eller for at vælge gengivehastighed. Bemærkninger Du kan, som ved normal gengivelse, stoppe en gengivelse, spole med "cue" eller indsætte et indeksmærke i en gengivelse i slowmotion ( s. 35). Du kan vælge gengivelse i slowmotion eller hurtig gengivelse, uanset om du har valgt [Voice Filter] eller [Equalizer] ( s. 47, s. 54, s. 55). Kun WS-760M, WS-750M: Du kan ikke vælge gengivelse i slowmotion eller hurtig gengivelse, hvis du har valgt [Noise Cancel] eller [EUPHONY] ( s. 47, s. 53). 36

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME- OPTAGER WS-853 WS-852 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus!

NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus! LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus! 2 Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager.

Læs mere

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITAL STEMME- OPTAGER VN-733PC VN-732PC VN-731PC Kom godt i gang Optagelse Afspilning Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

VP-10 DIGITAL STEMME-OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

VP-10 DIGITAL STEMME-OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME-OPTAGER VP-10 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere oplysninger

Læs mere

LS-20M BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager

LS-20M BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager LINEÆR PCM-OPTAGER LS-20M Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning.

Læs mere

LS-5 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager

LS-5 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager LINEÆR PCM-OPTAGER LS-5 Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! DA Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager.

Læs mere

LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING

LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING DA Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! 2 DA Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus

Læs mere

DP-211 NOTE CORDER BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus!

DP-211 NOTE CORDER BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-211 BETJENINGSVEJLEDNING DA Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! 2 DA Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus

Læs mere

Kom godt i gang DIGITAL STEMME- OPTAGER Optagelse Afspilning WS-833 FM-radio WS-832 Menu Brug med en pc WS-831 Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING

Kom godt i gang DIGITAL STEMME- OPTAGER Optagelse Afspilning WS-833 FM-radio WS-832 Menu Brug med en pc WS-831 Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING DIGITAL STEMME- OPTAGER WS-833 WS-832 WS-831 Kom godt i gang Optagelse Afspilning FM-radio Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING. Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager.

DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING. Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager. DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om,

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

DM-901 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Afspilning. Tidsplan. Menu. Wi-Fi-funktion.

DM-901 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Afspilning. Tidsplan. Menu. Wi-Fi-funktion. DIGITAL STEMME- OPTAGER DM-901 BRUGSANVISNING Kom godt i gang Optagelse Afspilning Tidsplan Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 8 Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges

Læs mere

DIGITAL STEMME- Kom godt i gang OPTAGER Optagelse Afspilning Tidsplan DM-7 Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING

DIGITAL STEMME- Kom godt i gang OPTAGER Optagelse Afspilning Tidsplan DM-7 Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING DIGITAL STEMME- OPTAGER DM-7 BRUGSANVISNING Kom godt i gang Optagelse Afspilning Tidsplan Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 8 Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

DIGITAL OPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER DS-2500 BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning. Gem

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-00/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 DK Kom i gang BETJENINGSVEJLEDNING Delenes betegnelser Hovedtelefonstik

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller Indholdsfortegnelse Introduktion Bemærkning vedr. copyright 1 Sikkerhedsinformation 2 Forholdsregler 2 I pakken findes 3 Kend din bærbare MP3-afspiller 4 Opsætning af din bærbare MP3-afspiller 5 Sådan

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Din brugermanual SONY NWZ-B135 http://da.yourpdfguides.com/dref/1105925

Din brugermanual SONY NWZ-B135 http://da.yourpdfguides.com/dref/1105925 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

LYDOPTAGER ROLAND R-05

LYDOPTAGER ROLAND R-05 INTRODUKTION TIL LYDOPTAGER ROLAND R-05 Rolands R-05 er en lille lydoptager, der nemt kan ligge i tasken. Den har indbygget mikrofon men også mulighed for tilslutning af en ordentlig interviewmikrofon,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Brugervejledning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS VN-8600PC

Din brugermanual OLYMPUS VN-8600PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NWD-B103 / B105 / B103F / B105F

NWD-B103 / B105 / B103F / B105F http://www.sony-europe.com Sony Corporation Printed in Denmark Betjeningsvejledning NWD-B103 / B105 / B103F / B105F Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. -

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - For at lave sine musik CD er om til WMA format kræver det en PC med Microsoft Media Player version 7.1 eller

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Menuen. Home Indeks. Brugervejledning NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F. 2010 Sony Corporation 4-185-045-31(1)

Indholdsfortegnelse. Menuen. Home Indeks. Brugervejledning NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F. 2010 Sony Corporation 4-185-045-31(1) Brugervejledning NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F 2010 Sony Corporation 4-185-045-31(1) Bemærkning Nogle modeller er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det land/område, hvor du har købt afspilleren.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

LS-14/LS-12 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER

LS-14/LS-12 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER LINEÆR PCM-OPTAGER LS-4/LS- Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning.

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere