Flyt din bundlinje med LEAN Præsentation i Max Bank. 26. maj Udsigt & Indsigt. Konsulenthuset Solbakkevej 2 i Vordingborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flyt din bundlinje med LEAN Præsentation i Max Bank. 26. maj 2010. www.lasseahm.dk 1. Udsigt & Indsigt. Konsulenthuset Solbakkevej 2 i Vordingborg."

Transkript

1 Flyt din bundlinje med LEAN ved Lasse Ahm Lasse Ahm Consult Lasse Ahm Consult - Vordingborg Er en moderne rådgivningsvirksomhed med hjemsted i Vordingborg på Sydsjælland. Jeg er 46 år, uddannet Lead Auditor i kvalitetsstyring, Lead auditor i miljøstyring, emballageteknolog samt Lean Administrations Specialist. Reklamebureau Orderkoordinator Danisco A/S Emballagekonstruktør Kvalitets- og miljøchef Panther Plast A/S Produktionschef Hygiejnechef, HACCP-teamchef Personalechef Subcontractor for Bureau Veritas Certification Konsulenthuset Solbakkevej 2 i Vordingborg. Udsigt & Indsigt 1

2 Konsulenthuset Solbakkevej 2 LEAN Kvalitetsstyring ISO 9001 Miljøstyring ISO Arbejdsmiljø OHSAS Lederudvikling Kurser & workshops Auditering Lasse Ahm Flyt din bundlinje med LEAN Program Hvad er Lean Erfaringer og succeser fra andre virksomheder Kom godt i gang 2

3 Introduktion Flyt din bundlinje med LEAN LEAN LEAN Hvordan? Introduktion Styr på processer og ressourcer samt høj produktivitet Leanvirksomhed Tilfredse og glade kunder Motiverede og ansvarlige medarbejdere Historien om LEAN 1911 Frederic W. Taylor. Taylorismen = standardisere arbejdet og skære alt unødvendigt fysisk bevægelser fra) 1930 erne General Motor overhaler FORD Ved indretning af samlebåndsarbejde 1936 Toyota vinder en stor lastbilkontrakt og får alvorlige leveringsproblemer 1973 Oliekrisen medfører at andre japanske og amerikanske virksomheder nærstuderer TPSsystemet 1990 Amerikanerne Daniel Jones og James Womarck skriver bogen The Machine that changes the world 2002 Dansk Industri indleder et roadshow rundt omkring i Danmark 2008 Danmark er et af de lande i verden, hvor LEAN er mest udbredt 1914 FORD Anvender samlebåndsarbejde Betragtes som de første som egentlig bruger LEAN 1934 Toyota begynder at producere biler. Tidligere en tekstilfabrik 1949 Toyota etablerer deres TPS Toyota Production System 1988 Haichi Ohnos bog om Toyota Production System udgives på engelsk 1996 Daniel Jones og James Womarck skriver bogen LEAN Thinking 2004 Bogen Lær at se oversættes til dansk af Dansk Industri 3

4 Introduktion Gode erfaringer NORDEA Arbejdet med lean siden 2005 Ca medarbejdere er involveret eller har arbejdet med lean Udbytte: Opnået en frigørelse af tid på ca. 30% H. Lundbeck Arbejdet med lean siden 2006 Alle medarbejdere er involveret i arbejdet med lean Udbytte: Produktionsforbedringer på 10-15% DSV Arbejdet med lean siden 2007 Ca medarbejdere er involveret eller har arbejdet med lean Udbytte: Opnået en frigørelse indtil videre på over 10% Novo Nordisk Arbejdet med lean siden 2003 Stort set alle medarbejdere arbejder med lean i hverdagen. 300 medarbejdere ud af ansatte arbejder udelukkende med lean. Udbytte: 20-50% effektivitetsforbedring målt i omkostninger/enhed Kilde: Berlingske Tidende Kendetegn for Toyotas TPS-program Høj standard Kvalitet Omhu Arbejdsmiljø Disciplin Tidsbesparelse Rettidig vedligeholdelse af udstyr 20:48 Introduktion Udgangspunktet i LEAN er en evig stræben efter det perfekte administrations- og produktions -system ved: Stadig faldende omkostninger Intet spild Ingen fejl Minimal gennemløbstid Ingen lagerbinding Minimalt pladsforbrug Maksimal kapacitetsudnyttelse Ubegrænset fleksibilitet Høj jobtilfredshed Høj kundetilfredshed 4

5 Introduktion Vurdering ved hjælp af optegnede flow og dermed værdikæden, hvad der skaber værdi, hvad der er støtteprocesser og hvad der er direkte spild Styrk de værdiskabende processer gennem standardiserede procedurer Minimer støtteprocesserne og afskaf spildet og så forsat arbejde med konstant at skabe løbende forbedringer Introduktion DIREKTØR LEVERANDØRER SALG KUNDESERVICE PRODUKTION LOGISTIK LEAN - PROCESOPTIMERING KUNDER Udgangspunktet LEAN 5 grundlæggende forhold vi skal have på plads 1. Forstå kunderne - hvem er vores kunder (interne/eksterne)? 2. Overtag styringen. Måling af opgavetilgang, fastlæggelse af normtider, måling af opgaveflow, måling af ressourceforbrug, produktivitet, kapacitetsudnyttelse og kvalitet. 3. Skab synlighed, synliggør mål og resultater med måltavler med opgørelser på produktivitet, gennemløbstid, kvalitet m.v. 4. Stol på standarder de skal sikre driftsstabilitet. Skab simple, overskuelige og letforståelige instruktioner. Best practice 5. Tydeliggør ansvaret. Ansvaret for succes med lean ligger hos ledelsen og medarbejdere. Processen er medarbejderdrevet. 5

6 Udgangspunktet Udgangspunktet i LEAN er en evig stræben efter det perfekte administrations- og produktionssystem ved: Stadig faldende omkostninger Intet spild Ingen fejl Minimal gennemløbstid Ingen lagerbinding Minimalt pladsforbrug Maksimal kapacitetsudnyttelse Ubegrænset fleksibilitet Høj jobtilfredshed Høj kundetilfredshed Styr på Tilfredse processer og og glade ressourcer Leanvirksomhed kunder samt høj produktivitet Motiverede og ansvarlige medarbejdere Eksempler på LEAN-redskaber RYD OP over alt! 6

7 80/20 reglen NOVENCO Group, Næstved NOVENCO Group, Næstved 7

8 Flyt din bundlinje med LEAN Målstyring Vi skal have 600 sager/ordrer/ekspeditioner igennem om måneden Nej vi skal have 4 sager igennem i timen! Bryd målene ned i mindre bidder - vi skal finde den rette takt Brug grafer visualiser dine budskaber Tavlemøder Kaizen 8

9 Typiske årsager til manglende succes med Kaizen: Manglende ejerskab og forankring hos ledelsen Manglende tålmodighed og fastholdelse hos ledelsen Kaizenstrukturen er ikke fastlagt tilstrækkeligt Mangel på ildsjæle, der kan drive processen Manglende træning af medarbejdere Manglende ressourcer til forbedringer Mangel på hurtige synlige resultater Medarbejdere får lov til at melde fra på Kaizen-arbejdet Maksimér kundeværdi Forstå hvem kunderne er: Få et klart billede af, hvem kunderne er. Inddel dem eksempelvis i: 1. Eksterne kunder 2. Interne kunder 3. Interessenter Inddel dem i grupperinger med fælles træk Forstå, hvad kunderne forventer af os: Hvad skaber værdi for kunderne? Måske lægger kunden vægt på helt andre ting end vi er klar over Kortlæg kundetilfredsheden Kortlæg parametre som kunden lægger mest vægt på (Kvalitet, pris, service, timing, hastighed, form etc.) Optegn mangler i forhold til i dag og udpeg indsatsområder som afdelingen kan påvirke Iværksæt (kortsigtede) forbedringer for at øge kundetilfredsheden Mål og følg op på effekt Maksimér kundeværdi 9

10 LEAN-huset 9. Maksimer kundeværdi 7. Forebyg fejl 8. Løbende forbedringer (Kaizen) 6. Skab flow Fjern stress 1. Forstå kunderne og organiser opgaverne 2. Overtag styringen 3. Skab synlighed 4. Stol på standarder 5. Tydeliggør ansvaret LEAN Erfaringer og succes i virksomhederne Gode erfaringer Guldborgsund Fysioterapi er blevet ramt af evolutionen... Fra at være en virksomhed baseret på gammel kultur og ustruktureret ledelse er vi på vej til, at blive en toptunet moderne virksomhed. Ved hjælp af Lasse Ahm og hans professionelle konsulentvirksomhed har vi fået øjnene op for nogle enkle og ekstremt stærke redskaber. Redskaber som skaber ro, overblik og overskud! Vi er på vej til at blive en LEAN virksomhed, hvor kun himlen er vores grænse! Tusind tak for et godt kursus og de varmeste anbefalinger fra Klaus Jørgensen Guldborgsund Fysioterapi "fordi der er forskel på behandling" 10

11 1. En behandlingsvirksomhed 5 ansatte Velvære og genoptræning Opnåede resultater God Team spirits - de er rigtig glade for den proces de har været igennem Den enkelte medarbejder har fået større ejerskab for arbejdsopgaverne Fået et langt bedre overblik og de administrative funktioner Mere ro/mindre stress omkring den enkelte medarbejders jobfunktion Ved hjælp af Beskrivelse af arbejdsopgaver Indført ugentlige møder efter en fastlagt dagsorden Videndeling Arbejdet struktureret med deres forbedringer 2. En industrivirksomhed 46 ansatte Forarbejdning af plader til industrien Opnåede resultater Bedre videndeling og forståelse af processerne i hele virksomheden På forkant med nye lov- og myndighedskrav Bedre udnyttelse af ressourcerne / fokus på gennemførsel af de mest udbytterige forbedringer Bedre styring af underleverandører med mindre tidsforbrug og højere kvalitet til følge Færre reklamationer Færre interne fejl Up to date kvalitetsstyringssystem som afspejler alle processer Afstemt forventningerne medarbejder og ledelse imellem klar målstyring Hurtigere oplæring af nye medarbejdere Ved hjælp af Optegning af de væsentligste flows i virksomheden Formaliseret struktur om hvordan virksomheden holder sig orienteret om gældende og nye lovkrav Alle forbedringsforslag blev prioriteret ud fra princippet investering / effekt-udbytte Klart aftalegrundlag med alle underleverandører Klare retningslinjer ved udstedelse af dispensationer Struktur omkring gennemgang af alle procedurer og arbejdsgange hvert 3. år Funktions- og stillingsbeskrivelser for alle nøgle medarbejdere Detaljere uddannelsesplaner for alle nye medarbejdere Gennemførsel af detaljeret kundetilfredsundersøgelse 3. En ingeniør virksomhed 55 ansatte Fremstiller brandslukningsudstyr Opnåede resultater Adgang til nye markeder gennem en ISO 9001 certificering Kvalitetssikring af arbejdsgangene Højere leveringssikkerhed Klar ansvarsfordeling med underleverandører Større ejerskab i ledergruppen Større videndeling Større fleksibilitet blandt medarbejderne Ved hjælp af Beskrivelse af samtlige arbejdsgange hvor best practice blev fastlagt Bedre styring af underleverandører klart aftalegrundlag Dokumenterede kvalitetskontrol hos underleverandører Detaljere organisationsplaner og tydelige funktionsbeskrivelser Detaljere arbejdsbeskrivelser Ensretning af tilbudsberegning 11

12 4. En kostskole 99 ansatte Kostskole for børn med behov for ekstra trygheds- og læringsmiljø Opnåede resultater Bedre team spirit Bedre arbejdsmiljø fysisk og psykisk Større motivation og øget arbejdsglæde Mindre nedslidning af bestemte faggrupper Væsentligt mindre madspild besparelse på kr ,- Udviklet jobfunktionerne så de giver større medarbejdertilfredshed Større videndeling i ledelsen Struktureret mødedisiplin Ved hjælp af Øget samarbejde /forståelse og accept af alle faggrupper Spildanalyser vurdering af behovet for faktaanalyser Brugertilfredsanalyser (kundetilfredshed) Fastlagt mødestruktur møder gennemføres trods lederernesfravær LEAN er er god idé fordi Motiveret fordi vi kan se at det nytter! Bedre arbejdsmiljø færre skridt Bedre kommunikation/samarbejde Vi er alle med i løsningerne Besparelser Mindre sygefravær Gjort forbedringer til en fælles opgave 5. En produktionsvirksomhed 46 ansatte Overfladebehandling Opnåede resultater Hurtigere intern logistik - ud og ind af lagerne Færre fejl ved anvendelse af forkerte råvarer Bedre planlægning Færre fejl ved indstilling af ordrer Mindre forbrug af forskellige forbrugs- og tilsætningsstoffer Bedre overvågning af de kritiske processer Dokumenterer kvalitetsdata gennem hele produktionsprocessen Udstedelse af færre dispensationer Styrket bevidstheden af nødvendige kompetencer som skal være til stede hos nye medarbejdere Væsentligt fald i omkostningerne til fejlretning af fejl opstået under produktionsprocessen Øget og struktureret vidensdeling mellem planlægning, produktionsafdeling og kvalitetsafdeling Øget informationsdeling i ledergruppen Hurtigere responstider i reklamationssager Bedre udnyttelse af ressourcerne ved implementering af forbedringer Tydeliggørelse af nødvendige indsatsområder Færre og kortere stoptider 5. En produktionsvirksomhed 46 ansatte Overfladebehandling Ved hjælp af Lokationsstyring Tydelig mærkning af alle varer ved varemodtagelsen samt under hele processen Øget overvågning af leveringstider fra råvareleverandører Forskellige indsatsområder, der sikrer en mere korrekt indstilling af produktionsmaskiner ved opstart Indkørsel af tjeklister og skriftlig dokumentation ved tilsætning af forskellige hjælpestoffer Hyppigere overvågning af de kritiske parametre Dokumentere kvalitetstjek gennem alle procesforløb Detaljerede krav til kvalifikationer hos nye medarbejdere Indførsel af en række daglige kvalitetskontroller af procesudstyr Indførsel af en dagligt informationsudvekslingsmøde mellem afdelingerne planlægning, produktion og kvalitet Hyppigere, men kortere møder i ledergruppen Fokus og opprioritering af alle reklamationssager kritiske og effektive korrigerende handlinger Alle forbedringer prioriteres med baggrund i INVESTERING / EFFEKT-UDBYTTE Konkret målstyring på alle afvigelses- og reklamationsomkostninger. Struktureret uddannelse af operatører planlagt og udført af vedligeholdelsespersonalet 12

13 Evnen at holde fokus på kunden Hvad er kundens behov? FØR kontakten Under kontakten EFTER kontakten Hvordan vil kunden gerne opleve processen? Hvordan vil kunden gerne betjenes? Nøgleord hvordan skal vi indfri kundens forventninger gennem vores proces? 13

14 Medarbejderne inddrages dagligt gennem struktur og systematisk kommunikation Medarbejderinvolvering Visualisering af budskaber ved hjælp af grafer Go-look-see / Walk as you talk Kaskade Top down Korrigerende handlinger Coach og undervisning RO / URO Følelser Rationel Ro Tillid Accept Risikovillig Kritisk/hverdag Logisk Forsøg Kreativ KOM BEKYMRINGERNE I MØDE Op på bordet med problemstillingerne, bekymringerne og hensigterne med Lean Paraderne kommer ned 14

15 Hvordan kommer du godt i gang? 1. Introduktion til LEAN-redskaberne for alle 2. Formulering af klare mål (ledelsen) 3. Kendskab til årsagen til/ønsket om forandringerne fortælles til hele organisationen (kan ikke ske for tit!) 4. Træning i LEAN-redskaberne 5. Vedholdenhed saml på forbedringerne! 6. Måling og videndeling af succeserne 7. Forankring - fastlæggelse af struktur Kaizen Tour til Japan september

16 2-dages kursus kl til Tid og sted: 3. og 4. november 2010 Pris kr ,00 Lasse AhmConsult Konsulenthuset Solbakkevej Vordingborg Spørgsmål Kontaktdata Lasse AhmConsult Solbakkevej Vordingborg Telefon Mobil Se meget mere på 16

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser WHITE PAPER Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser LEAN SAGSBEHANDLING GJORT ENKELT Flere undersøgelser viser, at a-kassernes top 5 udfordringer er og i lang tid har været: Øget omkostningsbevidsthed

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Rapport Projekt 2012-5

Rapport Projekt 2012-5 Rapport Projekt 2012-5 Tillidsbaseret Lean Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Side 1 Indhold Indledning s.. 2 Resume s..3 Baggrund..s. 4 Hvad er Tillidsbaseret Lean?...s. 5 Projektforløb. s. 6 Resultatet.

Læs mere

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis TEMA Lean Trivsel med Lean i praksis Trivsel med Lean i praksis 3 Indhold Lean betyder forandring Lean betyder forandring side 3 God kommunikation er et af nøgleordene. Denne pjece henvender sig til medlemmerne

Læs mere

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Indhold Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777. 1790 København V www.ibar.dk Medarbejdersekretariatet Vester Søgade 12. 1790 København V Telefon 33

Læs mere

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere