vedligehold din viden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vedligehold din viden"

Transkript

1 5 vedligehold din viden rambøll maintenance academy

2 6 Velkommen til Rambøll Maintenance Academy Vi tilbyder en række kurser til dig, der gerne vil motiveres og have kompetencerne spidset. Det er en gammelkendt nyhed, at forandring er vores kulturs eneste konstante. Men det skal man jo ikke lade sig skræmme af. Tværtimod gælder det om at holde fast i, at forandring fryder. Livet er en rejse, og uden forandring ville den være kedelig. Det samme gælder for vores viden og tilgang til arbejdet. Uden forandring og fremadrettet bevægelse bliver vi stillestående, gammeldags og i global forretningssammenhæng ude af stand til at konkurrere. Rambøll Maintenance Academy (RMA) vil gerne være din professionelle rejsekammerat. Med vores kurser får du din kuffert pakket med al den viden, inspiration og motivation, du har brug for i dit møde med vor foranderlige verden. Rambøll Maintenance Academy s (RMA) uddannelseskatalog udgives en gang årligt i juli måned og sendes til virksomheder, som har tilmeldt sig RMA s distributionsliste eller som tidligere har deltaget i vores uddannelser. Tilmelding til distributionslisten kan ske ved henvendelse til: Rambøll Maintenance Academy Lotfi Zaabalawi Mobil: Forslag til forbedringer af katalog eller kursusudbud er meget velkomne og kan sendes til samme adresse.

3 7 Om RMA Rambøll Maintenance Academy (RMA) er en uvildig udbyder af vedligeholds- og produktionsoptimeringskurser. Med ca engagerede medarbejdere i Rambøll arbejder vi til dagligt overalt i verden, og tilegner os kontinuerligt viden indenfor bl.a. vedligehold og produktionsoptimering. Vi ser frem til at videregive denne viden i den kommende kursussæson. Vores mål er at give kursusdeltagerne en teoretisk forståelse for de emner, der undervises i, og de praktiske færdigheder til at føre den viden ud i livet. Hvorfor deltage? Indsigt, engagement og motivation hænger uløseligt sammen. Uden indsigt slappes motivationen. Samtidig giver indsigt lyst til forandring. De fleste mennesker er åbne overfor, at ting ændrer sig, når de forstår hvorfor. Det er i dag en stor udfordring at navigere og vælge rigtigt blandt de mange koncepter, begreber og værktøjer, der findes på markedet. Som udgangspunkt virker alle værktøjer, hvis de passer til virksomhedens situation og anvendes rigtigt. Og det er vores opgave at levere den fornødne indsigt, og på den måde hjælpe jer med at undgå dyrekøbte fejldisponeringer. Målgruppe Rambøll Maintenance Academy henvender sig til alle, som er beskæftiget med vedligehold og produktion. Kursisterne er vedligeholdsteknikere, smede, elektrikere, produktionsfolk, vedligeholdschefer, tekniske chefer, produktionschefer og andre personer, som er beskæftiget indenfor vedligehold og produktion. Målrettede kurser Rambøll tilbyder at afholde alle de nævnte kurser som virksomhedstilpassede kurser. Derved får man mulighed for at skræddersy sit eget uddannelsesprogram og inddrage opgaver fra egen virksomhed i kurset.

4 8 Praktiske informationer Instruktørerne på Rambøll Maintenance Academy er alle uddannet indenfor vedligehold og repræsenterer et højt teoretisk niveau i kombination med praktisk erfaring. Alle vores instruktører er til dagligt involveret i forbedringsprojekter hos industrivirksomheder internationalt såvel som i Danmark. Holdet bag vores Maintenance Academy vil videregive deres erfaringer indenfor vedligehold, så dyrekøbte fejl undgås og gode idéer kan tages med hjem til gavn for den samlede virksomhedsdrift. Rambøll udleverer alt kursusmateriale og kursisten bedes altid medbringe lommeregner. Til de kurser, som gennemføres over flere dage, kan Rambøll være behjælpelig med indkvartering. Alle kurserne afholdes i udgangspunktet hos: Rambøll Hannnemanns Allé København S Egen virksomhed eller anden placering kan evt. aftales afhængig af deltagersammensætning og geografi. Tilmelding kan ske ved henvendelse til: Rambøll Maintenance Academy Lotfi Zaabalawi Mobil:

5 9 Kursuskalender Dato Pris Tilmelding Basic Maintenance 11. september kr. 20. august 2012 TPM (Total Productive Maintenance) 8. november kr. 10. oktober 2012 Lean Maintenance januar 2013 (2 dage) kr. 14. december 2012 Effective Material Handling RCM (Reliability Centred Maintenance) marts 2013 (2 dage) april 2013 (2 dage + en opfølgnings dag) (Opfølgning d. 3. maj) kr. 14. februar kr. 11. marts 2013 Maintenance Management 27. maj kr. 30. april 2013 Asset Management juni 2013 (2 dage) kr. 24. maj 2013 WORKSHOPS FMECA træning 27. september kr. 31. august 2012 Availability Optimization 23. november kr. 29. oktober 2012 Ret til ændringer forbeholdes, men vil blive meddelt deltagerne. Alle priser er eksl. moms, men inkl. materialer. Rambøll forbeholder sig ret til at aflyse kurser såfremt deltagerantallet er utilstrækkeligt. Tilmeldingen er bindende fra to uger før kursusstart. Ved senere annullering betales 50 % af kursusprisen.

6 1 kurser Basic Maintenance At vedligeholde handler ikke blot om at reparere sine anlæg når de svigter. At udføre det rigtige vedligehold handler i langt højere grad om at kombinere metoder, erfaringer og teori i et effektivt samspil. Kursisterne får på dette kursus lært de grundlæggende metoder til at reducere antallet af uplanlagte stop. Endvidere får deltagerne en introduktion til vedligeholdets disciplin og hvilke muligheder, der ligger i at arbejde struktureret med vedligehold. Kursisterne opnår et fælles sprog for begreber og terminologier, som gør deltageren i stand til at videreføre tankerne om effektivt vedligehold i egen organisation. Vedligeholdsformer, begreber og terminologier Aktiv og passiv vedligeholdstid Driftsikkerhed og tilgængelighed Introduktion til planlægning af vedligehold Grundlæggende organisering af vedligehold Forbedringsprogrammer for vedligehold Samspil mellem produktion og vedligehold TPM (Total Productive Maintenance) TPM er sammensat af forskellige arbejdsmetoder, der kan højne virksomheders produktionseffektivitet. Den japanske bilindustri indså i 70 erne, at der var nogle essentielle forudsætninger, som skulle opfyldes for at minimere spild og opnå større resultater. Forudsætningerne var baseret på systematiske arbejdsmetoder, der giver muligheder for at skabe optimale processer gennem hver enkelt medarbejders engagement, med henblik på at reducere omkostningerne og øge processernes totale økonomiske effektivitet. et med TPM er altså at skabe en fejlfri produktion gennem alles engagement og kontinuerlige små forbedringer. Hvad gemmer der sig bag forkortelserne og hvor kommer de fra Introduktion til LEAN og TPM begreber, værktøj og kultur Gennemførelse og organisering af en optimeringsproces Opgaver, øvelser og cases SMED Tabsfaktorer 5S Operatørudført vedligehold Varighed 1 dag Tid 11. september 2012 Pris kr. For afholdelse på egen Varighed 1 dag Tid 8. november 2012 Pris kr. For afholdelse på egen

7 2 Lean Maintenance Maintenance Management Der bliver i dag gennemført mange Lean projekter som også har direkte indflydelse på vedligeholdet. Lean giver som ofte en forøget produktivitet og effektivitet - dog med en mindre fokus på vedligeholdelsesoptimeringen. Lean Maintenance er en direkte adoptering af de kendte Lean principper og byder på en række værktøjer hvis fornemmeste mål er at sikre en optimeret vedligeholdelsesfunktion, høj pålidelighed og en effektiv omkostningsreduktion. Dette gøres ved systematisk at kortlægge og analysere hver enkelt maskine/udstyr og dets tilhørende kontrol/styresystem. Kursisterne lærer, gennem kortlægning af værdistrøm (i vedligeholdet) at finde og måle flaskehalse og spild vha. værktøjer som bl.a. VSM og Pareto analyser. Intro til Lean Maintenance Værktøjer til Lean Maintenance Spild elementer i vedligeholdet Eliminering af spild Fordele med Lean Maintenance Løbende forbedring med Lean Maintenance At drive og udvikle en vedligeholdsorganisation effektivt gøres bedst når man kender sine mål, har kortlagt hvordan man vil nå målene og med hvilke metoder. Organisering af vedligeholdsfunktion bør spille sammen med de øvrige aktiviteter i virksomheden, så man opnår en velfungerende helhed. Kursisterne bliver efter endt kursus i stand til at definere en politik, mål og strategi for sit vedligehold. Herudover bliver deltagerne i stand til at prioritere en resultatorienteret forbedringsproces indenfor vedligehold. Politik, mål og strategi Organisationsmodeller Outsourcing som strategisk partnerskab Produktionens samspil med vedligehold Nøgletal for vedligehold Igangsætning og drift af forbedringsprocesser indenfor vedligehold Opgaver, øvelser og cases Varighed 2 dage Tid januar 2013 Pris kr. For afholdelse på egen Varighed 1 dag Tid 27. maj 2013 Pris kr. For afholdelse på egen

8 3 Asset Management Asset management er defineret som strategisk ledelse og vedligehold af udstyret gennem dets levetid. et med dette kursus er, at introducere deltagerne til Asset Management og give dem et solidt afsæt til at starte op i egen virksomhed. Der arbejdes med styringsmodeller såvel som beslutningstagning, og kurset kan efter aftale følges op individuelt. af asset management programmer Opbygning af asset management modeller Introduktion af udvalgte standarder, herunder PAS55 Organisering af arbejdet Introduktion til udvalgte værktøjer Opgaver, øvelser og cases Effective Material Handling Ofte er reservedele og driften af reservedelslageret en økonomisk tung byrde for virksomheden. Kurset her fokuserer på at trimme de samlede lagerføringsomkostninger gennem afprøvede og anerkendte metoder. Deltagerne vil efter endt kursus være i stand til at udarbejde en reservedelstrategi for indkøb og drift af reservedelslageret, som er optimal i forhold til produktionen såvel som vedligehold. Introduktion grundlæggende lagerstyring Sammenhæng mellem vedligehold og lager Fastlæggelse af reservedelstrategi Lageranalyser Fastlæggelse af optimal lagerstørrelse og indkøbsmængde Logistisk og forsyningssikkerhed Lean Warehousing Opgaver, øvelser og cases Varighed 2 dage Tid juni 2013 Pris kr. For afholdelse på egen Varighed 2 dage Tid marts 2013 Pris kr. For afholdelse på egen

9 workshops 4 RCM (Reliability Centred Maintenance) RCM er en metode til fastlæggelse af den optimale vedligeholdsstrategi ud fra en svigt- og konsekvensmæssig betragtning. Metoden kombinerer medarbejderes erfaringer med metodens teoretiske modeller og vil således korrekt anvendt være en måde at bringe virksomhedens vedligehold betydeligt op i niveau. At gennemføre RCM analyser er en proces, som kræver kompetencer og den rette organisering. RCM-gruppen skal både kunne planlægge, analysere og sikre fremtidige drift med succes. Processen kan naturligvis kun drives, når man har tilegnet sig den nødvendige viden om værktøj og metoder, hvilket opnås gennem dette forløb. Funktionsnedbrydning (funktion, funktionssvigt, årsager og svigtvirkning) Grundlæggende vedligeholdsteori Vedligeholdsplanlægning Svigtteori (fejlkurver, svigtmønstre og PF-intervaller) Problemløsningsmetoder (fishbone, brainstorm etc.) Kritikalitetsanalyser, FMECA og værktøjer Organisering af drift af RCM processen Opgaver, øvelser og cases Varighed 2 dage + opfølgningsdag Tid april 2013 (opfølgning 3. maj) Pris kr. For afholdelse på egen Availability Optimization Availability Optimization (Forbedring af tilgængeligheden) gennemføres som en workshop, hvor formålet er, at give deltagerne den nødvendige viden til at forbedre udstyrstilgængeligheden på egen virksomhed. Deltagerne bliver trænet i de nødvendige teorier og værktøjer for at en resultatorienteret forbedringsproces kan igangsættes på egen virksomhed. Dagen er sammensat som en kombination af teori og praktik, hvor den praktiske del gennemføres som workshop. Der undervises i metoder til prioritering af tiltag og hvorledes udstyrstilgængelighed kan forøges. Varighed 1 dag Tid 27. september 2012 Pris kr. For afholdelse på egen FAILURE MODE EFFECT & CRITICALITY ANALYSIS At planlægge sit vedligehold på baggrund af FMECA analyser sikrer, at vedligeholdet er nøje tilpasset til det aktuelle behov ud fra en konsekvensmæssig og risikomæssig betragtning. Nogle anlæg skal nurses og plejes for at sikre det mest optimale vedligehold, mens andre anlæg blot kan køre indtil de svigter. Workshoppen gør deltagerne i stand til at foretage disse valg på egen hånd ved hjælp af FMECA systematikken. Varighed 1 dag Tid 23. november 2012 Pris kr. For afholdelse på egen

10 10

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support 3 Service Strategy Effektiv Forandring & Forankring WORKSHOPs Release, Control and Validation Design Transition Operation PRINCE2 Certificering ITIL Best Practice IT Erfa Service ManagementRally Effektiv

Læs mere

kursuskatalog supplement as

kursuskatalog supplement as kursuskatalog supplement as indhold supplement as 04 Organisationsudvikling 08 personlig udviling 12 kommunikation & undervisningsteknik 17 arbejdsmiljø & stress 20 økonomi & regnskab 23 projektarbejde

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse Lean KONSULENT UddannelseN Certificeret 11 dage Lean Konsulent Lean Leder Lean Specialist Service Produktion Support Support Produktion IT og Udvikling Forretningsudvikling HR Strategisk Implementering

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Business Centret. Indhold

Business Centret. Indhold Kurser for ledere Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog.

Læs mere