Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean"

Transkript

1 Til tillidsvalgte F O A F A G O G A R B E J D E Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean

2 Politisk ansvarlig: Peter Kvist Jørgensen Redaktion: Anne-Mette Jepsen og Louise Vergo Layout: GraFOA Maja Honoré Tryk: FOAs trykkeri Oplag: 500 ekspl. Februar FOA fag og arbejde

3 Hvad er lean? Lean betyder slank eller trimmet. Lean handler om at få mere ud af de ressourcer, der er til rådighed. FOA mener, at der er nogle fokuspunkter, der altid skal være til stede for, at der er tale om lean. Det er bl.a.: Fokus på værdien eller nytten for dem, der skal modtage det, der»produceres«eller ydes Fokus på uhensigtsmæssigheder og spild Inddragelse af medarbejdernes viden og erfaring Fokus på flow og træk, dvs. fokus på flaskehalse, stopklodser og andre forhold, der hindrer eller besværliggør ydelsen, og fokus på, at det er kundernes eller brugernes behov, der bestemmer indholdet af ydelsen Løbende forbedringer. Værdi For at sætte fokus på værdien af det, der ydes, analyseres processen eller arbejdsgangen, som den ser ud i dag. Der fokuseres på, hvad der skaber værdi og kvalitet for brugeren. Værdi er i produktionsvirksomheder Lean er inspireret af en model, der blev indført på Toyotas bilfabrikker. Lean blev først brugt i produktionsvirksomheder. Derfor er mange af de begreber, der bruges i lean, også derfra. Begreber som spild, kunde, værdi og flow kan godt virke lidt malplacerede i den offentlige sektor. FOA anbefaler, at I finder andre ord, der passer bedre til den offentlige sektor og at I er enige om, hvad de enkelte ord betyder, og hvordan I vælger at bruge dem. FOA fag og arbejde 3

4 fx pris, leveringstid og få fejl, mens det i den offentlige sektor kan være god service og kvalitet. Ideen er, at ressourcerne skal bruges til det, der skaber værdi og kvalitet, og tages fra uhensigtsmæssighederne. Det kan fx være i hjemmeplejen, hvis en social- og sundhedshjælpers rute bliver omlagt, så der går mindre tid med transport, og der bliver mere tid og ro til omsorg. Uhensigtsmæssigheder og spild Spild og uhensigtsmæssigheder er det, der ikke giver kvalitet og værdi. Det kan være ventetid, transporttid og fejl. Skal man fx gå frem og tilbage mange gange for at løse en opgave, kan indretningen måske ændres, så det, der skal bruges til opgaven, ligger lige ved siden af. Medarbejderinddragelse Medarbejderinddragelse er helt centralt i lean, fordi: Det er medarbejderne, der kender arbejdsgangene, og ved, hvad der kan forbedres og kan omsætte forbedringerne. Det er medarbejderne, der leverer velfærd (værdien) og bestemmer, hvordan opgaverne løses og forandres ud fra brugernes behov. 4 FOA fag og arbejde

5 Det er ofte medarbejderne, der kommer med de mest holdbare løsninger, fordi de kender mulighederne. Derfor er det vigtigt, at alle de medarbejdere, der har del i en arbejdsgang, er med til at analysere den og ikke kun bestemte grupper. Portørerne ved eksempelvis, hvornår der typisk er mest at lave, og hvor andre opgaver kan lægges. Medarbejderne i børneinstitutionen ved, hvor meget det betyder med uafbrudt samvær med børnene, og foreslår derfor, at forældrene selv melder børnene afleveret og hentet, hvad medarbejderne for eksempel har gjort i en daginstitution i Rudersdal kommune. Flow og træk Flow betyder, at der fokuseres på, at en opgave kan løses uden forhindringer undervejs. Der skal ikke være flaskehalse eller andre forhold, der besværliggør en opgave. En flaskehals kan fx være, hvis en sygeplejerske skal give tilladelse til eller skal udføre en handling (fx medicingivning), før en social- og sundhedsassistent kan arbejde videre. Træk betyder, at der kun ydes det, der bliver efterspurgt, eller med andre ord skal der kun laves det, der er brug for, når der er brug for det. FOA fag og arbejde 5

6 Løbende forbedringer Lean slutter ikke, når man har fjernet uhensigtsmæssighederne. Der skal hele tiden følges op og vurderes, om det er muligt at lave nye forbedringer. 6 FOA fag og arbejde

7 Det mener FOA om lean Den offentlige sektor undergår løbende forandringer, og lean er en af de måder, forandringer kan gribes an på. Som ved alle andre forandringer skal FOA stille krav om og holde fast i de rettigheder, vi som medarbejdere har til at blive inddraget i forbindelse med omstillinger fx gennem MEDaftalen og gennem»protokollatet om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering«. Med omstilling menes fx rationaliseringer, effektivisering, indførelse af nye, interne styreformer og/eller intern omorganisering begreber der kan betegne lean-projekter. MED-aftalen og rettigheder til inddragelse: MED-aftalens 8 stk. 3, pkt. 4, fastslår, at: Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af større rationaliseringsog omstillingsprojekter. I forbindelse med indførelse af lean kan tillidsvalgte således i henhold til MED-aftalen stille krav om, at der fastlægges en procedure for, hvornår og hvordan lean-projektet drøftes mellem ledelse og medarbejdere. På DKKs hjemmeside finder du et eksempel på en sådan procedure-retningslinje ved indførelse af lean-projekter se Lean bliver ofte fremstillet som et effektiviseringsredskab. FOA er ikke imod at effektivisere, så længe effektivisering ikke betyder, at medarbejderne skal løbe hurtigere og yde en dårligere service. Hvis effektivisering betyder, at arbejdet kan gøres nemmere og bedre, kan effektivisering være positivt. FOA fag og arbejde 7

8 »Jeg finder det meget vigtigt, at vi er meget opmærksomme på, at der er medarbejderinddragelse fra starten af drøftelserne af lean, samt at medarbejderne skal være med i drøftelser af de grundlæggende principper, før der kan tales om lean. Vi skal sikre, at der stilles krav om, at MED/SU er med i drøftelserne, og at det er den tillidsvalgte, der er omdrejningspunktet og den, der vælges til at sidde i udvalg og arbejdsgrupper. Vi kan frygte, at hele medarbejderdemokratiet sættes ud af drift.«hanne Find, fællestillidsrepræsentant på Sydvestjysk Sygehus Lean kan både bruges og misbruges Lean kan bruges til at få indflydelse og til at skabe muligheder for større kvalitet i arbejdet. Lean giver mulighed for at få indflydelse på forandringer og på, hvordan arbejdet skal gøres bedst muligt til gavn for både brugere og ansatte. Hvis lean kan bruges til at fastholde eller øge den offentlige service, uden at der samtidig sker et øget fysisk og psykisk pres på medarbejderne, er lean positivt. Lean skal bruges til et kvalitetsløft og til at afhjælpe de fysiske og psykiske belastninger, som mange af FOAs medlemmer oplever i dag. Men lean kan også misbruges. Lean kan dække over nedskæringer og yderligere pres på medarbejderne. Lean kan give indtryk af proforma inddragelse af medarbejderne, som dermed bliver gjort medansvarlige for forandringerne. Lean kan ikke gennemføres som skrivebordsarbejde. Det er vigtigt, at der er tale om reel inddragelse af medarbejderne, og at medarbejderne kan stå inde for de ændringer, der skal gennemføres. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alle opgaver der kan og skal standardiseres. 8 FOA fag og arbejde

9 Gode råd Fordi lean både kan bruges og misbruges, er det ekstra vigtigt, at FOA og dermed dig som tillidsvalgt er meget opmærksom på, hvordan lean bliver brugt hos jer. I skal være medarbejdernes vagthunde, men I skal også være konstruktive medspillere, der skal give input til, hvordan lean bedst muligt bruges hos jer. Er det først på tale, at I skal til at arbejde med lean, anbefaler FOA at gå aktivt ind i processen for at få optimal styring og indflydelse. Men hav en sund skepsis over for lean lean er ikke det eneste, der virker, andre forandringsmetoder kan også bruges. Flere hævder, at lean skaber et bedre arbejdsmiljø. Undersøgelser viser dog, at det ikke sker automatisk. Arbejdsmiljøet forbedres kun, hvis der sættes særligt fokus på det i forbindelse med indførelse af lean. Vær også opmærksom på: At det er vigtigt, at arbejdspladserne er så rummelige, at der også er plads til medarbejdere med nedsat arbejdsevne At de ansatte ikke skal være så leanede og effektive, at alle åndehullerne i arbejdet fjernes og de derfor hurtigt nedslides fysisk og psykisk»lean kan give rigtig god mening på offentlige arbejdspladser, men det er ikke en mirakelkur, vi har at gøre med. Lean er ikke løsningen, hvis problemet helt grundlæggende er et misforhold mellem ressourcer og behov.«birgit Lübker, Seniorkonsulent, Dansk Lean Akademi (Teknologisk Institut) FOA fag og arbejde 9

10 At der også skal være mulighed for faglig sparring og udvikling. Inden projektet starter Det en god idé, at I sammen med jeres kollegaer vurderer, om jeres arbejdsplads er gearet til at sætte et lean-projekt i gang. At indføre lean stiller nemlig krav til ledere, medarbejdere, samarbejdsklimaet og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Skal lean blive en succes, er det er fordel at kulturen er karakteriseret ved: God dialog Høj grad af inddragelse af medarbejderne Åbenhed i forhold til forandringer (fx opgaveglidning) Godt samarbejde på tværs Respekt for og klarhed over hinandens faglighed og kompetencer At både medarbejdere og ledere er gode til at give og modtage feedback Det skal være tilladt at lave forsøg og fejle Godt samarbejdsklima og arbejdsmiljø. Arbejdspladser præget af dårligt samarbejdsklima har ikke de bedste forudsætninger for et vellykket lean-projekt. Det vil også være vanskeligt at indføre 10 FOA fag og arbejde

11 lean, hvis jeres arbejdsplads er ramt af nedskæringer. Nedskæringer skaber utryghed og fremmer ikke det engagement, som lean kræver hos medarbejderne. Hvis jeres arbejdsplads ikke helt kan leve op til ovenstående gode samarbejdsklima, eller der er en vis skepsis i forhold til at skulle gennemgå endnu en omstillingsrunde, bør/kan lean anvendes på begrænsede områder, hvor en succes efterfølgende kan bringe processen videre altså en form for lean light. Når projektet starter op Det er vigtigt, at I i de relevante MED-/samarbejdsudvalg forholder jer til, om samarbejdsklimaet er godt på arbejdspladsen. Hvis I vurderer, at samarbejdet er dårligt på grund af stress, manglende åbenhed eller nedskæringer så tag initiativ til, at der bliver lavet en plan for, hvordan jeres arbejdsplads kan blive bedre rustet til lean, inden projektet starter. Hav fokus på, hvad der er blevet gjort for at klæ-»hvis ledelsen udelukkende ønsker at rationalisere, så er lean ikke velegnet. Hvis man udelukkende kører et lean-projekt for at afskedige medarbejdere, så ryger al motivationen. Hvad skal motivere medarbejderne til at arbejde med forbedringer, hvis de ved, at de dermed overflødiggør sig selv?«mikkel Eriksen, Chefkonsulent i rådgivningsvirksomheden Valcon, Områdeansvarlig for lean. FOA fag og arbejde 11

12 »OUH gennemfører lige nu det største lean-projekt på et sygehus i Danmark. Projektbeskrivelsen var en gyser udi manglende medarbejderinddragelse, og da lean-instruktørerne skulle uddannes blandt medarbejderne, blev ikke én fra FOAgruppen valgt. Den opgave gik primært til DSR. Derfor er det vigtigt, at tillidsrepræsentanterne sætter meget fokus på medarbejdersiden, når et lean-projekt skal sættes i gang. Der skal virkelig kæmpes for de pladser og den indflydelse.«jytte Laen, FTR Odense Universitets Hospital de lederne på til deres nye rolle som lean-ledere og spørg dem, om de føler sig parate til lean-projektet. Sørg for, at der er et godt samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter måske kan det være en idé at komme på de samme kurser. Det er også en god idé at kræve, at der er plads til både sikkerheds- og tillidsrepræsentanter i styregrupper og baggrundsgrupper. Fokus på projektbeskrivelsen Ethvert projekt starter med en projektbeskrivelse. Det er den, der sætter retningen for projektet, og det er derfor vigtigt, at I sikrer jer, at I får indflydelse på projektbeskrivelsen, og at der er taget højde for de centrale forhold omkring medarbejderinddragelse i et lean-projekt. Vær opmærksom på følgende: Er der fokus på medarbejderinddragelsen i projektbeskrivelsen? Er inddragelse af medarbejderrepræsentanter tilstrækkelig i projektledelsen og/eller i en eventuel styregruppe? 12 FOA fag og arbejde

13 Der skal være åbenhed om målet med at indføre lean. Der er stor forskel på, om lean indføres for at foretage nedskæringer eller for at løfte kvaliteten! Aftal hvad eventuelle effektiviseringsgevinster ved projektet skal bruges til eksempelvis til kompetenceudvikling eller til at løfte kvaliteten Sæt fokus på arbejdsmiljøet. Det kan gøres ved undervejs i processen at spørge til, hvordan en ny og forbedret arbejdsgang kan se ud, hvis arbejdsmiljøet også skal forbedres. Foreslå fx at et af målene med den nye arbejdsgang skal være, at der oftere bliver mulighed for at være to til at løfte eller på anden måde mindske tunge løft. Der skal være tid til at forberede og gennemføre processen. Er der afsat ressourcer til lean-processen i form af tid og personer, og er der ressourcer til uddannelse af ledere og medarbejdere? Stil krav om kursustilbud i lean til dig som tillidsvalgt sidestillet med dem, din leder får»«eksempel på formulering af forventninger/mål for et lean-projekt:»forventningerne til projektet er, at medarbejderinddragelsen vil forbedre forholdene for brugerne og give større medarbejdertilfredshed. Konkret forventes det at give et bedre arbejdsmiljø og mindre sygefravær. Hvis projektet frisætter ekstra ressourcer i kommunerne, skal det typisk bruges til kompetenceudvikling af medarbejdere.«væksthus for ledelse om lean-projektet:»effektivisering i fællesskab.«foa fag og arbejde 13

14 »«Omsorg kan ikke leanes: Administrative opgaver, der uføres jævnligt og kræver nogenlunde samme arbejdsgange hver gang, egner sig godt til standardisering. Men ledelsen skal holde tungen lige i munden, så lean-tankerne ikke overføres på områder, hvor de ikke hører hjemme.»selve mødet med børnene på skolen eller de gamle på plejehjemmet skal man ikke standardisere. Her har ledelsen et meget stort ansvar for at skelne mellem, hvad der er drift, og hvad der er omsorg.«birgit Lübker, Seniorkonsulent, Dansk Lean Akademi (Teknologisk Institut) På hvilke områder skal der arbejdes med lean? Hvad egner sig til at blive leanet og hvad gør ikke! Tag stilling til, om der er områder eller opgaver, der ikke skal arbejde med lean Hvordan sikres reel inddragelse, når arbejdet med lean er i gang. Alle berørte faggrupper bør være involveret i at kortlægge og analysere arbejdsgangene og identificere værdi og uhensigtsmæssigheder Det er vigtigt, at der bliver informeret bredt på arbejdspladsen også når der i en længere periode ikke er noget nyt. Manglende information er grobund for myter. 14 FOA fag og arbejde

15 Mere viden FOA fag og arbejde 15

16 Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Folderen indeholder en kort beskrivelse af lean, og hvad FOA mener om lean. Desuden giver folderen inspiration og gode råd til tillidsvalgte i arbejdet med lean-projekter på arbejdspladsen. Lean er en metode til at effektivisere arbejdsgange. Lean kan give medarbejderne direkte indflydelse på tilrettelæggelse og forbedring af arbejdsgange, men lean kan også misbruges. Som tillidsvalgt har du en opgave i at sikre, at arbejdet med lean sker på en fornuftig måde. Denne folder giver hjælp og inspiration til dette arbejde. Staunings Plads København V Tlf.:

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Ledelse i fællesskab

Ledelse i fællesskab Ledelse i fællesskab Nye opgaver for ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hvordan får vi en god arbejdsplads? Ledelse i fællesskab Hvorfor ledelse i fællesskab? Pjecens titel er valgt for at understrege,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF STYR EFTER KVALITETEN Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF Hvis du vil vide mere: Peter Dahler Larsen: Hvordan skal man som fagperson forholde sig til evalueringsbølgen

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads 1 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Ledelse under forandringsprocesser Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Indhold Ledelse under forandringsprocesser... 01 Indledning... 03 Formål... 03 Metode...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere