MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur"

Transkript

1 MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur Ved Kjeld Bo Andersen, Grundfos

2 Grundfos

3 Kultur Der findes mange forskellige forklaringer på hvad kultur er. Kulturbegrebet bruges til at beskrive de særlige kendetegn, der adskiller forskellige grupperinger eller samfund. Alle samfund kan siges at have en kultur Ifølge Alvesson er der betydelig enighed om følgende: Kultur er helhedsorienteret Kultur refererer til et kollektivt fænomen Kultur er historisk bestemt Kultur er træg og svær at forandre Kultur opstår i menneskelige samspil Kultur lader sig ikke let måle og klassificere Kultur handler om, hvordan grupper af mennesker forstår verden Antropologiske begreber er vigtige for at forstå kultur

4 Kultur Alvesson foreslår, at kultur kan defineres som forestillinger og referencerammer, som er fælles for en vis gruppe, og som ofte udtrykkes eller formidles i symbolsk form, og som vejleder mennesker i, hvordan de relaterer til deres fælles omverden. Kulturen danner en fælles tolkningsramme. En kultur er ikke synlig i sig selv. Den udtrykkes gennem sproget, handlinger, ritualer, rutiner, mønstre, symboler, genstande, teknologier, mv. Én måde at udtrykke det på, er at kultur er et mønster af genstande, fælles værdier og grundlæggende antagelser. Dette mønster kan man kalde et meningssystem. En anden måde er at sige, at kultur ses i de socialt skabte symboler.

5 Virksomhedskultur Organisationskulturen er den lim, der holder organisationen sammen. Kulturen fungerer som en form for mentalt landkort, som hjælper de ansatte til at skabe mening og viden, om hvordan de skal reagere i forskellige situationer. En kultur er meget stabil, men det er muligt at ændre den. Og det kan være nødvendigt, hvis kulturen ikke medvirker til at nå de fastsatte mål. En organisationskultur defineres blandt andet af: Hvordan organisationen opfatter sig selv i forhold til omgivelserne? Hvilken betydning har strukturerne, for eksempel organisationsdiagrammet? Hvad der udgør korrekt opførsel? Hvad der er sandt/falsk? Hvordan man relaterer til hinanden? Hvem der bestemmer hvad? Organisationens historie, teknologier, m.v

6 Virksomhedskultur Den del af organisationskulturen, der drejer sig om arbejdsmiljø, kan betegnes sikkerhedskulturen eller arbejdsmiljøkulturen. Man kan betragte sikkerhedskultur som et aspekt af organisationskulturen eller som en subkultur. Begrebet sikkerhedskultur er vigtigt, fordi der indfanger holdningsmæssige sider af arbejdsmiljøarbejdet, som for eksempel: Hvad er acceptabel risiko? Hvad er rimelig adfærd? Hvad er skadeligt? Skal indtjening sættes højere end medarbejdernes helbred Sikkerhedskulturen omfatter dermed grundlæggende antagelser om og holdninger til sikkerhed og arbejdsmiljø. Den indbefatter måder at samarbejde på, måder at påvirke sikkerhedsarbejdet, risikoopfattelse, arbejdsmiljø, det gode arbejde, m.m. Sikkerhedskulturen drejer sig ikke kun om arbejdsulykker, men om arbejdsmiljø generelt. Sikkerhedskulturens værdier kan være indarbejdet i eller i modstrid med andre værdier i virksomheden, for eksempel produktionskulturens værdier.

7 Kultur Billedlig talt kan en kultur betragtes som en frossen genstand som det ikke sådan lige er mulig at ændre form på. Skal der ske en ændring skal den eksisterende kultur gennem en optøningsfase Efter optøning kommer der en fase hvor ændringen gennemføres Genfrysning

8 Miljøledelse på Grundfos Ledelsessystemet kræver: Defineret ansvar fra topledelsen til den enkelte medarbejder Mål for miljø & arbejdsmiljø arbejdet Handlingsplaner og strategier Evaluering af lov overholdelse Evaluering overholdelse af egne ledelsessystemer Synlig ansvars fordeling Årlig evaluering med den øverste ledelse Årlige opfølgningsmøder med lokal ledelse

9 Miljøledelse på Grundfos

10 Grundfos

11 Miljøledelse på Grundfos Det er målsætningen at reducere ulykkesfrekvensen til 10 %. Projektleder: JDH Strategi: Sikkerhedsrepræsentanter deltager på afd. møder for at informere om ulykker samt tilløb til ulykker. Sikkerhedsrepræsentanterne/leder kunne komme med på gruppemøderne i den pågældende afdeling hvor der har været en hændelse for at informere om hændelsen og de forbyggende tiltag som er blevet gjort for at hændelsen ikke sker igen. Der gennemføres løbende kampagner med baggrund i Tilløb til ulykker, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Dette vil ske i samarbejde med Miljøafdelingen. Undersøge muligheden for at få små korte film til at blive afspillet på diverse storskærme rundt i produktionen. Filmene omhandler de arbejdsskader som kan ske i hverdagen. (Kan desuden se på Der skal tages kontakt til de medarbejdere som har med storskærmene rundt i produktionen for at høre om der findes en mulighed for at få små film afspillet på dem uden at det forstyrrer produktionen.

12 Lean er.. Det at levere maksimal værdi til kunden og samtidig forbruge færrest mulige ressourcer ved at reducere gennemløbstiden Alt hvad vi prøver på, er at reducere gennemløbstiden Taiichi Ohno, Toyota

13 Spild det som kunden ikke vil betale for De syv spildtyper: Overproduktion Ventetid Transport Fejl og defekter Lager Unødvendig bevægelse Uhensigtsmæssig proces Udover de syv typer defineret spild, er virksomhederne begyndt at have fokus på endnu en type spild, der er mindre konkret og håndgribelig. Det er spild af medarbejdernes intellektuelle ressourcer. Det er uudnyttede mentale ressourcer, at medarbejdernes uddannelse samt viden og initiativ ikke nyttiggøres.

14 Lean og arbejdsmiljø Lager Unødvendig bevægelse Fejl og defekter Ventetid Uudnyttede ressourcer Uhensigtsmæssig proces Transport Overproduktion

15 Der er mange udfordringer i at implementere lean I de fleste virksomheder er forbedringerne kortvarige de forsvinder når man slipper. Typiske årsager til mangel på resultater: Ustabilitet (mangel på emner, udsving i kundeaftræk, udstyrsproblemer mm.) medfører at alle kræfter anvendes til bare at fastholde status quo Brandslukning er et symptom på denne ustabilitet Ustabilitet -> medarbejdere tvinges til at gå tilbage til den gamle måde Få virksomheder, som prøver at blive Lean, har succes med det fordi: Gode intentioner drukner i den daglige drift Prioriteterne ændres pga. af ekstern pres Ingen stoppesteder undervejs man får ikke 50% af resultater med 50% af indsats Nogle kan føle det truende at se, at den måde vi normalt arbejder på ændres. Kilde: Journey to Lean: Making Operational Change Stick

16 Faldgruber med relation til lean 1. Forbedringskultur kan skabe utryghed/stress Medarbejderne forventes at kunne beskrive den nuværende arbejdssituation, identificere problemområder, opstille mål og skabe løsninger. Denne arbejdsform tiltaler nogen, mens andre bliver utrygge ved at der hele tiden stilles spørgsmål til bestående. Denne utryghed skal vi kunne tage hånd om. 2. Nogen mener arbejdsprocedurer kvæler kreativiteten I lean arbejdes med forbedringer, som forankres i arbejdsprocedurer. Manges opfattelse af procedurer er, at de er besværlige, bureaukratiske og kvælende for kreativiteten. I lean kan en procedure ændres med korte intervaller eller dagligt. De gælder kun til en medarbejder kan forbedre den. 3. Adfærdsændringen i implementeringen undervurderes Lean metoderne er relativt enkle at forstå. Derfor kan man komme til at undervurdere de ledelsesressourcer, som skal til for at skabe adfærdsforandringer (coaching, kommunikation, konflikthåndtering og situationsbestemst ledelse kan være værktøjer)

17 Hvad er en lean leder? 1. Lean ledere har en klar bevidsthed om sig selv som rollemodeller, der efterlever virksomhedens mål om lean. 2. Lean ledere ser det som deres primære opgave at udvikle medarbejdere og teams, som løbende udvikler og forbedrer lean processer. 3 Lean ledere opfatter sig selv som coaches, der inspirerer medarbejderne til at fokusere på det, der skaber værdi og undgå spild 4. Lean ledere også topledere er synlige på produktionsgulvet. Giver medarbejderne stort ansvar men søger selv forståelse, så de kan fokusere på det vigtige og stille de rigtige spørgsmål 5. Lederens holdning til problemer er, at få dem frem i lyset, så alle kan lære af dem og skabe løbende forbedringer

18 Lean lederens ansvarsområde 1. Sikre at indsatsområde bliver besluttet 2. Designe en hensigtsmæssig arbejdsproces 3. Udvælge det rette ressourcer (fagligt, personligt og socialt) 4. Afsætte tid til udvikling af området og gennemføre aktiviteterne 5. Evaluere resultat og arbejdsproces 6. Sikre forankring af løsning i dagligdagen (standardisering) 7. Følge op og kontrollere at ny adfærd er indarbejdet 8. Sikre løbende forbedringer

19 Forandringens bølgedal Gennem god ledelse kan det sikres at turen gennem forandringens bølgedal bliver kortvarig, og at dalens dybde (produktivitetstabet) bliver minimeret Produktivitet Driftfasen Opstart Entusiasme Forventet udvikling Udvikling: Teamet fungerer Nye metoder Voksende begejstring Chok Realitetschok - tvivl: Vanskeligt at nå mål Behov for nye metoder/kompetencer Tid

20 Lean ledelse i praksis Tro på lean visionen og udstrål stort engagement Beskriv visionen og dens betydning for medarbejderne Besøg områder der har arbejdet med lean og hør deres erfaringer Udstrål tillid til at projektet er det rigtige Tal med medarbejderne om deres bekymringer Lean baseres på involvering, så gør plads til dialog om gode/dårlige sider af lean Sørg for undervisning i lean Sørg for løbende information og stil dig selv til rådighed for spørgsmål Brug det gode eksempel til at skabe interesse Start med de lavthængende frugter I projektstarten er der øget arbejde og frustration hos medarbejderne bevar roen Dit gode eksempel er en forudsætning for at få medarbejderne med Forbered dig på at gennemgå forandring som leder Forstå de værktøjer du skal bruge til driftledelse og forstå dine processer Vær til stede blandt medarbejderne Med et klart mål er alle bemyndiget til at arbejde i samme retning Kilde: God lean ledelse - erfaringer fra Ledernes Hovedorganisation

21 Lederens tre personlige udfordringer ved mødet med forandringer Mellemledere skal ofte stå i spidsen for forandringer, som er iværksat højere oppe i organisationen. Det kræver en personlig modningsproces for den enkelte leder før han/hun med overbevisning kan gå ud til sine medarbejdere og sælge ideen samt agere optimalt i rollen som leder. Tre aspekter er centrale: 1. Mening at forstå hvorfor forandringen er rigtig, at forlade nogle hidtidige holdninger til hvad der er rigtigt og nå frem til også at føle at det er rigtigt at ændre kurs. 2. Mod at overvinde sin egen tvivl om at det er det rigtige vi gør. At overvinde tvivlen om at jeg kan gøre det. At turde se muligheden for at fejle i øjnene. 3. Kompetencer at udvikle evnerne til at gøre det nye - f.eks evnen til at tænke i flow

22 Udvikling af mening, mod og kompetencer Der findes ingen lette løsninger, men her er et par bud som måske kan hjælpe: Udvikling af mening: 1. Dialog, spørg, samtale fremmer forståelsen 3. Bliv involveret i arbejdet med den konkrete forandring det giver forståelse at deltage 3. Skab luft til at det bliver muligt at bruge tid på at sætte sig ind i det 4. Forstå din rolle hvad er det præcist der forventes 5. Tal med kollegaer, som har arbejdet meget med lean Udvikling af mod: 1. Diskuter hvad du er i tvivl om nogen gange gemmer vi bekymringer for om man vil lykkes med det nye bag indvendinger om tid, ressourcer og diverse forhindringer 2. Fokuser på målene og hvordan vi skal komme derhen. Tag de enkelte skridt ad gangen. Udvikling af kompetencer: 1. Kurser, sparring med chef/kolleger. Identificering af kompetence gab. 2. Feedback på det man gør hvad fungerer og hvor er der behov for udvikling.

23 Topledelsens opgaver - forudsætninger for succes Sætter overordnede mål og går foran i processen Prioriterer at der arbejdes med lean hele vejen igennem Udviser engagement og tager synligt ansvar Coacher og støtter lederne i deres opgaver med at gennemføre lean aktiviteter Sikrer at lederne forankrer ny adfærd i dagligdagen ved at efterspørge resultater

24 Lederens opgaver - forudsætninger for succes Går foran i forandringsprocessen og hjælper med at skabe de rigtige holdninger ved selv at udvise dem Gennemfører aktiv forandringsledelse Hvor er vi Hvor skal vi hen Hvordan kommer vi derhen Kommunikerer aktivt og målrettet Sikrer forankring af ny adfærd

25 Medarbejderne - forudsætninger for succes Forstår hvad lean går ud på (deltager i kurser og besøger afdelinger, som har arbejdet med lean) Forstår baggrunden for at vi arbejder med lean Inddrages aktivt Ønsker at udvikle virksomheden og sig selv (lean aktiviteter kan være en del af MUS)

26 Der er en række forudsætninger, som skal være på plads, før adfærd ændres Uddannelse jeg har den nødvendige uddannelse for at kunne gøre det på den nye måde.jeg får den nødvendige coaching på linien Jeg vil ændre adfærd hvis.. Tilpassede systemer/strukturer jeg er opmuntret af systemet til at gøre sådan Rolle modeller jeg kan se at min leder har ændret adfærd Forståelse og commitment jeg forstår hvad jeg skal forandre og jeg vil gerne

27 Forandringsmodstand Der kan være gode grunde til, at medarbejderne yder modstand: De føler at de mister kontrol og indflydelse De bliver hele tiden overraskede De oplever stor usikkerhed, f.eks. pga. manglende information De bliver forvirrede, f.eks. fordi for meget forandres på samme tid De er bange for at tabe ansigt De bliver usikre på deres kompetence Det kan give mere arbejde at skulle igennem en ændring. Det kræver tid, energi og møder. Ændringen kan påvirke andre aktiviteter, som ikke har nogen direkte forbindelse med forandringen. Der kan frigives opsparet uvilje, som skyldes mistillid grundet tidligere uindfriede løfter. Reelle trusler, idet forandringen kan bringe smerte og tab.

28 Forandringsmodstand Carnall har beskrevet håndteringsmodellen, som kan anvendes af forandringsagenten til at begrænse modstanden mod forandringen. At styrke medarbejdernes selvtillid og selvværd ved forståelig information, som forklarer baggrunden for den pågældende forandring. At udvikle nye kompetencer, give moralsk støtte og opmuntring til at afprøve det nye, vise Forståelse og indlevelsesevne overfor den situation, som medarbejderen befinder sig i. At give viden og indsigt om forandringen og de berørte medarbejderes rolle i det nye. At give sig tid til at lytte til synspunkter hos medarbejderne. At involvere folk, fordi det fører til bedre beslutninger, større engagement og motivation. Det omdirigerer energi fra modstand til støtte, det giver mulighed for at prøve sig frem, og endelig opbygger det en bedre forståelse af forandring, og hvordan den kan opnås. Ulempen er, at det tager længere tid, især i de tidligere stadier, og det kræver mere energi af alle parter. Det kan også skabe forøget usikkerhed og ustabilitet, fordi modstanderne lettere kommer til orde. Kilde (Bakka & Fivelsdal, 2004) (Carnall, 1999)

29 Medarbejdertilfredshed

30 Forandringsledelse / Lean på Grundfos Optøning: Etablering af en oplevelse af nødvendighed Oprettelse af den styrende koalition Udvikling af en vision og en strategi Formidling af forandringsvision Forandring: Skabe grundlag for handling på bred basis Generering af kortsigtede gevinster Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring Forankring: Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen

31 Forandringsledelse / Lean på Grundfos Typisk projektforløb. 1. Projektleder, PT, udarbejder projektoplæg begrundet i, arbejdsmiljø, procesoptimering, flytning eller andet. 2. Oplæg diskuteres med medarbejderne på et afd. møde, efterfølgende har medarbejderne typisk et par uger til at kigge på projektet og til at komme med input. 3. Blandt medarbejderne udvælges der repræsentanter som deltager i projektet, samt SR 4. Områdets PL formidler vision og strategi, mål og delmål. 5. Når de enkelte delmål er opnået markeres det at de er opnået og hvorfor, herefter sættes der nye mål. 6. Når et projekt er fuldt gennemført præsenteres det for hele afd.

32 Konklusion Det er muligt at implementere Lean med succes for arbejdsmiljøet Altafgørende faktor for konsekvenserne på arbejdsmiljøet er måden, hvorpå Lean implementeres. Arbejdslederen får roller indenfor lederskab (fastlæggelse af retning, skabe tilslutning, motivation og inspiration). Den vigtigste enkeltstående faktor er medarbejderinddragelse. Lean og arbejdsmiljø

33 Miljøledelse / Lean Lean sætter fokus på løbende forbedringer af de enkelte processer og minimering af spild. Miljøledelse sætter fokus på løbende forbedringer af miljø og arbejdsmiljø Hvis man i Lean sammenhænge vil betragte dårligt arbejdsmiljø som spild og inddrage væsentlige miljøpåvirkninger i sine kortlægninger af værdistrømme så arbejder begge systemer i samme retning Arbejdsmiljøet bliver som regel husket via en APV og via medarbejder inddragelse Miljøpåvirkninger bliver kun husket hvis der er en projektleder der sætter fokus på emnet

34 Sikkerhedskultur Udfordringen i dag i en stor organisation som Grundfos er vidensdeling. Det kan undre at nogle områder kan producere i årevis uden ulykker med fravær, hvorimod andre er mere synlige i statistikken. Hvad er det som ledelsen gør anderledes i de områder hvor der stort set ikke sker ulykker. Den lokale ledelse har påvirket kulturen således at der i dag er en sikkerhedskultur Den enkelte leder taler om sikkerhed, den enkelte leder er synlig i produktionen også når det gælder sikkerhed

35 Sikkerhedskultur Hvad skal der til for at skabe / ændre en sikkerhedskultur: Øverste ledelse skal tale om sikkerhed, topledelsen skal i sit engagement vise at sikkerhed er vigtigt og ikke uddelegere arbejdet. Krav fra omverden, aktionærer, regulerende myndigheder, fagforbund, interessenter. Aflønning i henhold til opnåede resultater

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER...

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... 7 A5. LÆRING OG FORANDRING I dette appendiks behandles teorien omkring læring og forandring. Læringsteorien

Læs mere

Forandringsledelse. Erhvervskonference

Forandringsledelse. Erhvervskonference Forandringsledelse. Erhvervskonference Lindø Industripark den 21. august 2014 Agenda Præsentation af ego Kort præsentation af Training Gallery ApS Management/leadership Forandringsprocessens mål og indhold

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Hardcore strategi, målsætning og målstyring. Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv Herning bibliotek 19/2 2015 Anders Trillingsgaard

Hardcore strategi, målsætning og målstyring. Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv Herning bibliotek 19/2 2015 Anders Trillingsgaard Hardcore strategi, målsætning og målstyring Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv Herning bibliotek 19/2 2015 Anders Trillingsgaard Formiddagens program 8.30 Morgenmad og mingling 9.00 Dagens program

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Afdelingssygeplejerske Tina Thomsen Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Lene Lehmkuhl Program Proces Projekt/opgave afsnit ITA2, OUH

Læs mere

FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS,

FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS, FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS, 2007 Formål med fællesmøde nr. 5 At få indblik i: Hvad er forandringsledelse for en størrelse?. Hvordan en forandringsproces kan gribes an?. En forandringsproces fra det virkelige

Læs mere

Forandringsledelse Af Pia Torreck, UPTION

Forandringsledelse Af Pia Torreck, UPTION Forandringsledelse Af Pia Torreck, UPTION Hvorfor taler vi om forandringsledelse? Hvorfor taler vi overhovedet om forandringsledelse? Man kan vel stort set sige, at alt forandrer sig hele tiden ergo er

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, andre bygger vindmøller.

Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, andre bygger vindmøller. Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Særtryk FORANDRINGSLEDELSE Af cand phil Kirstine Andersen Forandringsledelse handler om at tilrettelægge

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Toyota Kata. Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden

Toyota Kata. Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden Toyota Kata Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte

Læs mere

Projektlederens mareridt

Projektlederens mareridt Projektlederens mareridt Jeg red ind i byen ved solopgang. Straks bemærkede jeg fjendskabet. Jeg var fremmed jeg skulle ikke blande mig i deres liv. Bedemanden slikkede sig om munden, og begyndte at lave

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Hvem er vi? Det innovative perspektiv Vores styrke ligger i evnen til, at forankre nye salgsprocesser, strategier og værktøjer,

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

»Fra vision til praktisk arbejdsmiljøledelse

»Fra vision til praktisk arbejdsmiljøledelse »Fra vision til praktisk arbejdsmiljøledelse Vibeke Rasmussen. vira@alectia.com »Program for resten af dagen Præsentation af Colas Lederudvikling hos Colas forløb og formål Eksempler Samarbejdet Colas

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO

LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO 1 BØRNEHAVEKLASSELEDER PÅ ØSTER SNEDE SKOLE 2000-2007 ANSAT SOM SFO- LEDER 1. NOV 2007 2 HEDENSTED KOMMUNE INDFØRTE LEG & LÆRING I ÅR 2000 O. -1. - 2. OG 3. KLASSE GÅR

Læs mere

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse. Systematisk arbejdsmiljøledelse

Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse. Systematisk arbejdsmiljøledelse Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse Systematisk arbejdsmiljøledelse Helle Birk Domino arbejdsmiljøkonsulent Landscentret, Plan & Miljø Gevinster ved sundt og sikkert arbejdsmiljø Færre arbejdsskader

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kultur og adfærdsændringer - Projekt om intern færdsel

Kultur og adfærdsændringer - Projekt om intern færdsel Kultur og adfærdsændringer - Projekt om intern færdsel Sikker adfærd i færdsel BAR Jord til Bord, Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg 2 kødforædlingsvirksomheder Projektindhold: Opnå sikker adfærd i den

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v T e m a Generelle afgørende faktorer i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Relationskompetence

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Den gode samtale i FTF-A

Den gode samtale i FTF-A Den gode samtale i FTF-A Medarbejderkompetencer og ledelse 23. Oktober 2013 Teamleder Poul-Erik Jeppesen FTF-A og Den gode samtale 136.000 medlemmer fordelt på 59 brancher 26 vejledere og 6 ledere fordelt

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Lean samarbejde og ledelse

Lean samarbejde og ledelse Lean samarbejde og ledelse Peter Hasle Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lean og arbejdsmiljø et dynamisk spændingsfelt Torsdag den 17. juni 2010, Eigtveds Pakhus, København Samarbejde eller

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Strategi- og ledelsesprocesser i krisetider Peter Mainz Mainz Management. Procesdag 09 Væksthus - Hovedstadsregionen

Strategi- og ledelsesprocesser i krisetider Peter Mainz Mainz Management. Procesdag 09 Væksthus - Hovedstadsregionen Strategi- og ledelsesprocesser i krisetider Peter Mainz Mainz Management Procesdag 09 Væksthus - Hovedstadsregionen Omverden analyse Strategisk analyse Forandringsbehov Strategisk intension Strategiske

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur Sikkerhedskultur hvorfor nu det? Der er mange gode grunde til at sætte fokus på sikkerhedskulturen i rederiet. Bortset fra grundstødninger

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Hele mennesker skaber hele løsninger Wise Mind * www.wisemind.dk * info@wisemind.dk

Hele mennesker skaber hele løsninger Wise Mind * www.wisemind.dk * info@wisemind.dk Tvingende nødvendighed er det adrenalin, der får en organisation til at præstere. Men mange steder opstår der en falsk nødvendighed pakket ind i travlhed, møder og udvalg. Vi viser handlekraft, men har

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere