LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1"

Transkript

1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V

2 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre vedvarende udvikling og værdi for ledige, medarbejdere og virksomheder. Tradium Erhverv tilbyder både enkeltstående og mere sammenhængende forløb indenfor de tekniske, merkantile og bløde fagområder, ligesom FVU nu også kan rekvireres her. Vi udbyder efteruddannelse i Randers, Hobro, Pederstrup - og i din virksomhed hvis du ønsker det. Hvad kan vi? Alle vores undervisere har adskillige års erfaring med formidling, suppleret med en erhvervsmæssig baggrund inden for Lean og ledelse. Vi er derfor i stand til at sikre, at jeres medarbejdere deltager i et kvalificeret efteruddannelsesforløb indenfor Lean. Vores erfaring er, at de bedste forudsætninger for læring sker i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Undervisningen inden for Lean vil derfor tage udgangspunkt i aktuelle eksempler og situationer fra deltagerens hverdag. side 2

3 Hvorfor vælge LEAN? Lean principperne er indført for at forbedre virksomhedens samlede forsyningskæde. Den baseres på virksomhedens kendskab til kundens behov i detaljer, og derudfra fjernes overflødige aktiviteter, som ikke er værdiskabende for kunden. Ikke værdiskabende aktiviteter er spild og det minimeres ved at have et godt flow, når det gælder produktion og en effektiv sagsbehandling, når det drejer sig om administration. Skab værdier for kunden, fjern spild og lav et godt flow er således de centrale indsatsområder i Lean. Resultatet af en godt implementeret Lean strategi er at man har en sund virksomhed, som til stadighed forandrer og forbedrer sig. Kendetegnene vil være følgende 3 punkter: Glade og tilfredse kunder fordi man kender og opfylder deres behov. En virksomhed med styr og kontrol på flow, processer, procedurer, effektivitet og spild. Motiverede og engagerede medarbejdere, da mange af forslagene til forbedringer netop kommer fra medarbejderne. For at kunne implementere Lean i virksomheden eller at kunne udnytte de fordele som ligger i at kunne bruge Lean værktøjerne er det vigtigt, at ledelse og nøglemedarbejdere i virksomheden har et breder kendskab til Lean. Vi tilbyder således Lean undervisning indenfor 3 områder: 1. Lean Produktion 2. Lean Administration 3. Lean Ledelse Tradium vejleder i hvorledes kursusforløbene sammensættes for deres virksomhed. side 3

4 side 4 Lean: produktion Deltagerne vil typisk være hele virksomheden for de generelle, mens de mere specifikke ikke nødvendigvis alle i virksomheden. Det foregår normalt på virksomheden og med virksomhedens problemstillinger som cases. Vi tilbyder bl.a. disse kurser: Lean generelt: 1 dag Introduktion til Lean, de 5 Leanprincipper og 7 spildformer 5S modellen samt spild: 2 dage Sorter, Systematiser, Skrub og Skur, Standardiser og Selvdisciplin bruges til at skabe synlige forbedringer i arbejdsområdet. Omstillingseffektivisering for operatører: 2 dage Gennemførelse af løbende forbedringer, forandringer og systematisk problemløsning. Ved anvendelse af SMED metoden reduceres omstillingstiderne. Poka-Yoke: 2 dage Anvendes til at hindre fejl kan opstå. Kvaltetsstyring i hele forsyningskæden. VSM-værdistrømsanalyse: 3 dage Anvendes til at udpege hvad der skaber værdi for kunden, eliminering af spild ved bedre flow. Logistik i produktionen - Kanban: 2 dage Kanban bruges til at styre produktionen i form af trækprincippet Pull. Sammensætning af kurser efter behov: x dage Aftales med vores konsulenter. Lean: administration Lean administration er anvendelse af Lean indenfor service og administration. Det kan foregå på virksomheden eller på en af vores afdelinger, men det vil være med virksomedens problemstillinger som cases. Det er typisk områder som arbejdsgange og forretningsprocedurer, der effektiviseres via medarbejdernes forslag til forbedringer. Vi tilbyder bl.a. disse kurser: Lean generelt: 1 dag Introduktion til Lean, de 5 Leanprincipper og 7 spildformer. Fokus på det værdiskabende for kunderne eksempelvis kortere sagsbehandling og forbedret kundeservice. Reduktion af spildtid via forbedret papirgang. 5S modellen samt spild: 1 dage Sorter, Systematiser, Skrub og Skur, Standardiser og Selvdisciplin bruges til at skabe synlige forbedringer i arbejdsområdet. Opnå en fælles standard for arkivering og oprydning, som er en forudsætning for en fleksibel og effektiv sagsbehandling. VSM + Kaizen: 2 dage Anvendes til kortlægning af værdikæden og gennemførsel af løbende forbedringer samt systematisk problemløsning. Mange ansvarsskift undervejs samt kompetencebehov afklares ligesom læringsprocesser igangsættes ud fra konstaterede fejl. Forstyrrende og forsinkende elementer i sagsbehandlingen lokaliseres.

5 Lean: ledelse Lean ledelse er et supplement til Lean produktion og Lean administration. Det er vigtigt at ledelse og nøglemedarbejdere har et bredere kendskab til Lean værktøjer og at de forstår at bruge dem. Kurset foregår på en af vores afdelinger og det vil typisk være sammen med kursister fra andre virksomheder således at man også kan udnytte erfaringsudveksling. Vi tilbyder kurset: Ledelsens ressourceoptimering: 3 dage I kurset gennemgås og afprøves de forskellige Lean værktøjer 5S, VSM, Poka-Yoke, Kanban, Kaizen mm., således at man efterfølgende kan implementere de relevante værktøjer i egen virksomhed. Målgruppen for dette kursus er ikke kun ledere og mellemledere, men også medarbejdere, som skal være med til at implementere Lean eller hvis man vil anvende nogle af Lean værktøjerne. Hvis Lean allerede er introduceret kan dette være en mulighed for at få det til at fungere i dagligdagen. Forløbet sammensættes blandt følgende AMU-mål Produktion: Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean, 1 dag, 118, Anvendelse af 5S-modellen for operatører, 2 dage, 356, Omstillingseffektivisering for operatører, 2 dage, 356, Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører, 3 dage, 534, Kanban-styring, 2 dage, 356, Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører, 2 dage, 356,- Administration Lean i administrative funktioner, 1 dag, 118, Optimering ved 5S af den administrative funktion, 1 dag, 118, Lean-kortlægning af værdistrøm i administration, 2 dage, 356,- Ledelse Ledelsens ressourceoptimering, 3 dage, 534,- side 5

6 Pris Økonomien ved Lean kursus er sammensat ud fra de gældende AMU-regler. Det består bla. af følgende elementer: Obligatorisk deltagerbetaling pt kr. pr. deltager pr. dag. VEU godtgørelsen til VEU berettigede kursister på kr. 630 kr. pr. deltager pr. kursusdag. (priser for enkelte AMU mål er beskrevet på forrige side) Tilmelding og yderligere information Kontakt Mette Mitta Kristensen , side 6

7 Uddannelsesvilkår for AMU uddannelser ved Tradium Erhverv i 2012 AMU = ArbejdsMarkeds- Uddannelser = AMU-kurser AMU udgør et bredt udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der består af arbejdsmarkedsuddannelser og udvalgte enkeltfag fra erhvervsuddannelserne. Formål Formålet med AMU er at bidrage til et fleksibelt arbejdsmarked ved at give den enkelte mulighed for løbende at tilegne sig de kvalifikationer og kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Hvad er AMU? AMU-kurser er korterevarende kurser, som giver landsdækkende kompetence. Kurserne har til formål at imødekomme ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Uddannelserne inden for AMU er kompetencegivende og kan indgå i uddannelsesstrukturer, som giver anerkendte kompetencer på arbejdsmarkedet og kan give merit til de grundlæggende, erhvervsrettede uddannelser. Målgruppe AMU-målgruppen defineres som medarbejdere, der ikke har et højere uddannelsesniveau end svarende til en erhvervsuddannelse. Hvem kan deltage Alle voksne med behov for voksen- og efteruddannelse kan deltage. Deltagere med videregående uddannelse (beskæftigede) Deltagere med en videregående eller højere uddannelse, som er i beskæftigelse, kan deltage på et AMU-kursus, men er ikke berettiget til at få VEUgodtgørelse (se nedenfor). Deltagerantal Ved minimum deltagerantal, skal forstås det antal kursister, der samlet skal være tilmeldt et kursus/forløb, for at det kan gennemføres. Tilmelding Kontakt den uddannelsesinstitution, der udbyder kurset. For virksomheder: Fra 1. januar 2011 skal virksomheder og selvstændige selv tilmelde deres medarbejdere AMU kurser på: her er alle udbudte AMU kurser i hele landet samlet. Kursusbevis Der udstedes bevis til de kursister, der gennemfører kurset med et tilfredsstillende resultat set ud fra en faglig og pædagogisk vurdering om tilfredsstillende resultatopnåelse. VEU-godtgørelse/lønrefusion Der kan udbetales VEUgodtgørelse ifølge gældende regler svarende til 80% af højeste dagpengesats 630,- kr. pr. dag. Læs evt. mere på Ansøgningen om VEUgodtgørelse sker på: Deltagerbetaling Deltageren/virksomheden betaler før kursusstart en obligatorisk deltagerbetaling, der er afhængig af fag og kursustype, men som udgør hhv. 118,- eller 178,- pr. deltager pr. dag. Bemærk dog, at der gælder særlige betalingsvilkår i forhold til den uddannelsesmæssige baggrund. Kost og logi Ved afholdelse af internatkurser, kan der efter gældende regler søges tilskud til kost og logi for deltagere i VEU-målgruppen. Evaluering Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse, bliver bedt om at vurdere deres uddannelse i Vis Kvalitet, og alle besvarelserne bliver registreret i et landsdækkende system, som er tilgængeligt for alle på: www. viskvalitet.dk. Forbehold Gennemførelse af kurserne sker under forbehold af de bevilgende myndigheders godkendelse. Der tages derfor forbehold for lovændringer. FVU i AMU Undersøgelser viser at ca. 1 million danskere har vanskeligheder ved at leve op til de krav der stilles i hverdagen inden for dansk og matematik. Derfor får du i løbet af dit kursusforløb på Tradium Erhverv tilbudt at få tjekket dine læseog regnefærdigheder, og du får vejledning til at komme videre. Afbuds-, udeblivelses- og frameldelsegebyr Tradium Erhverv forbeholder sig retten til at tage gebyr ved afbud, udeblivelses og framelding. Ved udeblivelse fra kursets 1. dag betales 2.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner betales 3.500,-. Ved framelding senere end 1 uge før kursets første dag betales 1.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner betales 2.500,-. Hvis du er ledig og bliver forhindret i at deltage i et kursus, skal skolen have besked hurtigst muligt. Overdrages kursuspladsen til en anden bortfalder gebyret, samt hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes forhold i medarbejderens ansættelsesforhold. Samt hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning og hvis arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning. Særligt tilrettede kurser Tradium Erhverv tilrettelægger gerne kurser eller forløb specielt målrettet netop din virksomhed. Kontakt vores konsulenter for at høre nærmere side 7

8 Vi har taget alt det bedste fra Handelskolen Minerva og Randers Tekniske Skole og samlet det hele under ét T. TRADIUM.DK Her finder du adresserne på TRADIUMs kursus- og efteruddannelsestilbud: Vester Allé Randers Minervavej Randers SØ Amu-centervej Kolind Blommevej Randers NØ Kirketoften Hobro

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere