BAKKESKOLEN. et læringscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAKKESKOLEN. et læringscenter"

Transkript

1 BAKKESKOLEN et læringscenter

2 Kolding kommunes vision for læringscentrene: Læringscentertanken er en vision om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejlederfunktioner skaber nye forudsætninger for undervisning og læring. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 19,2 Lovbekendtgørelse nr. 55, 17. jan Styrelsesvedtægt Kolding Kommune 1, stk 2.7, bilag (vedt ) Fælles mål 2009 Uddannelsesudvalget jan. 2010: Udviklingsprojekt: Skolebiblioteket som lærings center Funktionsbeskrivelsen for skolebiblioteksarbejdet af 17. april 2009 BAKKESKOLEN et læringscenter 2

3 Indholdsfortegnelse: Vision, organisation og funktion. 4 Om skolebibliotekets rolle. 5 Faglige vejledere.. 8 Design.. 9 Didaktik. 10 IT 10 Læsning. 10 Matematik.. 11 Naturfag LEAN.. 12 Læringsteamet: Skolens ledelse: Povl Erik Wolff Erik Damgaard Pedersen Peter Vest Hansen Skolebiblioteket: Henrik Hougaard Larsen Inger Meiltoft Design: Karin Kristensen Trine Uhrenholt IT-vejleder Henrik Esager Læsevejleder: Stine Schultz LEAN Maria Teglhus Matematik: Jacob Olesen Naturvidenskabelige fag: Marianne Lethager BAKKESKOLEN et læringscenter 3

4 Vision, organisation og funktion Læringscentertanken er visionen om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejledningsfunktioner skaber nye forudsætninger for undervisning og læring. Skoleledelsen er den formelle, overordnede leder af læringscentret og også den, som er ansvarlig for udformningen af skolens pædagogiske målsætninger. For at forankre målbeskrivelsen for udvikling af læringscentertanken på kommunens skoler (beskrevet i funktionsbeskrivelsen for skolebiblioteksarbejdet af 17. april 2009) er det målet i skoleåret , at alle kommunens skoler har etableret et læringscenter. Efter ses det, at teamet omkring læringscentret er etableret med skoleledelsen som teamleder teamet afholder jævnlige møder for i fællesskab at planlægge og afstemme forventningerne til arbejdet i læringscentret teamet ses som en medspiller i formidlingen af alle læremidler i undervisningen læringscentret markerer sig tydeligt som både et fysisk og et virtuelt læringsrum læringscentret arbejder således, at elever og lærere oplever det som en øjenåbner mod verden og som et redskab for pædagogisk udvikling teamets medlemmer deltager i relevante fælleskommunale netværk for at videndele og erfaringsudveksle Bibliotek og faglige vejledere har forskellige funktioner i læringscentret, men fungerer samtidig som en helhed, der arbejder med en fælles vision. De forskellige funktioner samarbejder om at udvikle skabe nye forudsætninger for og udvikle undervisning og læring på Bakkeskolen. BAKKESKOLEN et læringscenter 4

5 Om skolebibliotekets rolle Skolebiblioteket som del af skolens læringscenter. Læringscentertanken er visionen om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejledningsfunktioner skaber nye forudsætninger for undervisning og læring. Skoleledelsen er den formelle, overordnede leder af læringscentret og også den, som er ansvarlig for udformningen af skolens pædagogiske målsætninger. For at forankre målbeskrivelsen for udvikling af læringscentertanken på kommunens skoler (beskrevet i funktionsbeskrivelsen for skolebiblioteksarbejdet af 17. april 2009) er det målet i skoleåret , at alle kommunens skoler har etableret et læringscenter. Funktionsbeskrivelse: Interne samarbejdspartnere: Skolens ledelse Pædagogisk råd / udvalg Team Forældre Lærere Elever Eksterne samarbejdspartnere: Pædagogisk Center: Center for undervisningsmidler Formidling, sparring, deltagelse i relevante udvalg,.. Sparring, deltagelse i fagudvalg, sammensætning af relevante undervisningssæt, læsebånd, læsekurser,informationssøgning, formidling. Biblioteksorientering jvf. den kommunale læseplan, fritidslæsning sparring, litteratur til fagene, projektopgaven, IT- støtte til diverse baser (kommunale abonnementer)... Øvrige skolebibliotekarer/skolebibliotekarer i kommunen: lån, fælles kurser, møder, videndeling. Informationssamling Fællessamling Fællesindkøb, klargøring, registrering i basen (materialevalg) Kommunale projekter Udlånssamling TV- og videoudsendelser Emnekasser Informationssamling Kurser og netværk BAKKESKOLEN et læringscenter 5

6 Status skolebiblioteket er centralt placeret har 4 faste PC-arbejdspladser den trådløse opkobling giver mulighed for at medbringe egen eller skolens bærbare computere oplæsnings-, oplevelses-, forelæsnings-, film-,. trappe klassesæt / taskebøger er placeret i umiddelbar nærhed lærerforberedelse er nærmeste nabo trænger til nyt inventar (reoler, udstillingsmuligheder, fysiske arbejdspladser med mulighed for gruppearbejde) ingen kommunale planer om renovering (fik ny gulvbelægning i 2009) tre skolebibliotekarer to bogopsættere Sammenfatning Skolebiblioteket Fokus på materialer Fokus på service Viden Formidling Lån af bøger Fysisk sted Læringscentret Fokus på læring Fokus på sparring Livslang læring Formidling og vejledning Multilæring Ressourcecenter Uanset navn er det vores mål, at skolebiblioteket fortsat er stedet, hvor der: Arbejdes, bearbejdes, fortælles, forundres, hygges, imødekommes, indlæres, kommunikeres, lyttes, læres, læses, opbygges, opleves, samles udvikles, undersøges, undres, ændres, ønskes, åndes.. BAKKESKOLEN et læringscenter 6

7 Teamet ledes af skoleledelsen. Skolebiblioteket er en central del af læringscentret. Fokus flyttes fra service mod læring. Skolebiblioteket understøtter skolens profil. De faglige vejledere Opgaven løses af teamet I Læringscentret er vejledernes arbejdsområde normalundervisningen. Vejlederne fungerer som vejleder, koordinator og inspirator i forhold til udvikling af undervisning og læring. I skoleåret 2011/12 er de overordnede fokusområder for alle faglige vejledere: udvikling af undervisning og evaluering activ boards centrale begreber i fagene vidensdeling præsentation af nye materialer: litteratur og undervisningsmaterialer Læringscenter-værksteder 29. oktober Læse- og staveprøver Dansklærere Evaluering og kontinuitet i den fremadrettede indsats. Hvordan rettes prøverne og hvad kan vi bruge dem til? Erfaringsudveksling. Medbring gerne egne eksempler. Den røde tråd i naturfagene Marianne Lethager Naturfagslærere Hvilke forventninger har overbygningsfagene til N/T? Hvilke begreber skal være lært, inden eleverne kommer i 7. kl.? Vi skal lave en begrebskanon, så det bliver muligt at evaluere direkte på disse begreber, evt. vha. begrebskort (introduceres). Matematik og IT Henrik Esager og Jacob Olesen Matematiklærerne En gennemgang af værktøjerne Excel og Geogebra, som vi finder uundgåelige i folkeskolens matematikundervisning. Samtidig har vi et ønske om at opnå en fælles forståelse for programmernes anvendelse på Bakkeskolen. BAKKESKOLEN et læringscenter 7

8 10. december Lær IT præsentationer Inger Meiltoft og Henrik Esager Klynge A og det halve af klynge B Med afsæt i Lær IT vises forskellige elektroniske fremlæggelsesformer til brug ved elevarbejder. Der vil være tid til at afprøve et eller flere af programmerne. Medbring evt. materiale du alligevel skal bruge i din undervisning. Design Lav dit eget undervisningsforløb Karin Kristensen og Trine Uhrenholt Klynge C og det halve af klynge B Kort oplæg til arbejdet med design som pædagogisk metode. Tid til at udarbejde designforløb til netop din klasse. 29. april Lær IT præsentationer Inger Meiltoft og Henrik Esager Klynge C og det halve af klynge B Med afsæt i Lær IT vises forskellige elektroniske fremlæggelsesformer til brug ved elevarbejder. Der vil være tid til at afprøve et eller flere af programmerne. Medbring evt. materiale du alligevel skal bruge i din undervisning. Design Lav dit eget undervisningsforløb Karin Kristensen og Trine Uhrenholt Klynge A og det halve af klynge B Kort oplæg til arbejdet med design som pædagogisk metode. Tid til at udarbejde designforløb til netop din klasse. 27. maj Kom og se min årsplan Humanistiske fag Ledelsen deltager Tag dine årsplaner med og lad os udveksle ideer, undervisningsforløb, evalueringsmetoder og meget andet. Nyt omkring afgangsprøverne. Kom og se min årsplan Naturvidenskabelige fag Ledelsen deltager Tag dine årsplaner med og lad os udveksle ideer, undervisningsforløb, evalueringsmetoder og meget andet. Nyt omkring afgangsprøverne. BAKKESKOLEN et læringscenter 8

9 De faglige vejledere har vidt forskellige forudsætninger for deres arbejde i læringscentret, det gælder både uddannelse og tid, derfor er der også forskelle i de funktioner og tiltag, hver enkelt vejleder varetager ud over de fælles åbne værksteder i læringscentret. De enkelte vejlederes funktioner er: Design Vejledere: Karine Kristensen og Trine Uhrenholt Arbejdsområder: Fungere som vejleder, koordinator og inspirator i forhold til implementering af design i normalundervisningen på alle klassetrin. Tiltag: Opsamle og videregive ideer designmappe på intra eksempler på konkrete undervisningsforløb - Fysisk designtavle med definition på design og undervisningsforløb/elevarbejde Hjælpe kolleger med at implementere design i undervisningen Formidle tiltag og planer Fremadrettet Være vidensdeler mht. designpædagogik Vejledningstræffetid i læringscentret IT Vejleder: Henrik Esager Arbejdsområder: have en opsøgende rolle overfor alle lærerteam og skal medvirke til at kvalificere deres årsplanlægning, planlægning af emne- og projektforløb og dag-til-dag forberedelse m.m. med hensyn til IT have en koordinerende rolle i forbindelse med skoleudvikling, indførelse af IT- og medieplan, udvikling af IT-rygsæk -muligheder o.l. være med til at konkretisere ideer om den fremtidige IT-pædagogiske udvikling og give inspiration til udviklingsprocessen på skolen vejlede lærerne vedrørende elevernes IT-anvendelse søge at udvikle lærernes og elevers handlekompetence i konkrete pædagogiske situationer, samt give den teknisk vejledning, der er nødvendig i den sammenhæng synliggøre de forskellige typer af pædagogiske IT-vejledningstiltag, der tilbydes på skolen have en rådgivende rolle overfor skolens ledelse omkring alle IT-mæssige spørgsmål. BAKKESKOLEN et læringscenter 9

10 Andre aktiviteter: lave workshops,, IT-café, holde-i-hånd-ordninger m.m. for lærere Den pædagogiske IT-vejleder kan i et mindre omfang deltage i undervisningen for at vise de involverede lærere og elever, hvad der er praktisk og teknisk muligt Tiltag: Møder, planlægning og forberedelse i forbindelse med læringscenteret Implementering af interaktive tavler derfor prioriteres der at begge ITvejledere deltager ved alle læringscenterets arbejdende værksteder for Implementering af Junior PC kørekort i indskoling i skoleåret Læsning Vejleder: Stine Schultz Arbejdsområder: fungerer som vejleder, koordinator og inspirator i forhold til skolens læseindsats i normalundervisningen på alle klassetrin Tiltag: Vejledning af skolens dansklærere, faglærere, lærerteams, relevante fagudvalg og forældre i forhold til skolens læseindsats på alle klassetrin: o udredning af elevers individuelle læsebehov o differentieret læseundervisning o læsestrategier o læseforståelse o litteraturpædagogik o læsematerialer o undervisningsmetoder o tilrettelæggelse af læseundervisning o to-sprogede læsere o evalueringsmetoder og redskaber Læs og skriv i fagene projekt på mellemtrinnet Handleplan for literacy på Bakkeskolen Skolelæsekonference Klasselæsekonferencer Sprogvurdering på 0. årgang og læseprøver årgang Nationale tests Årlige stave- og læseprøver BAKKESKOLEN et læringscenter 10

11 Matematik Vejleder: Jacob Olesen (25 timer) Arbejdsområder: fungerer som vejleder, koordinator og inspirator i forhold til skolens indsats i matematik i normalundervisningen på alle klassetrin. Tiltag Være med til at udvikle undervisningsforløb i matematik til active boards. Indsamle og videresende undervisningsforløb, fra forskellige lærere. Naturfag Vejleder: Marianne Lethager Arbejdsområder: Koordinere og udbygge samarbejdsrelationerne mellem skolens naturfagslærere både på langs og på tværs Udarbejde en årlig handleplan for, hvilke indsatsområder skolen skal have indenfor naturfag i det pågældende skoleår Tiltag: At skabe en bedre progression i elevernes begrebsforståelse i hele skoleforløbet At bruge begrebskortlægning som arbejdsredskab og evalueringsmetode. Møde med overbygningens naturfagslærere, hvor fokus skal være på: Lærernes forventninger til elevernes forståelse af centrale faglige begreber efter 6. klasse. Diskussion af, hvilke forventninger, der er realistiske. Hvordan man kan arbejde med udvikling af elevernes begrebsforståelse o Hvordan man kan bruge begrebskort i undervisningen o Lærernes forventninger o Hvordan man kan arbejde med udvikling af elevernes begrebsforståelse o Hvordan man kan bruge begrebskort i undervisningen Ud fra input på de to møder udarbejdes en begrebskanon for naturfag på Bakkeskolen. Det må blive en minimumskanon oplistet efter årgange/ afdelinger. Lærerne forpligtes på at evaluere på, om eleverne efter endt undervisning er i stand til på en alderssvarende måde at forklare begreberne med egne ord. Ved skoleårets afslutning holdes evalueringsmøder med naturfagslærerne. BAKKESKOLEN et læringscenter 11

12 LEAN Tovholder: Maria Teglhus Arbejdsområder: fungerer som vejleder, koordinator og inspirator i forhold til implementering af LEAN-værktøjer i skolens daglige virke. Tiltag vejlede og inspirere skolens teams i forhold til anvendelse af LEANværktøjer i det daglige arbejde med fagligt fokus vejlede og inspirere skolens teams i forhold til anvendelse af LEANværktøjer i skoleudvikling udvikle og implementere værktøjer, der kan dokumentere, at skolens brugere oplever forøgelse af kvalitet og service koordinere implementering af de 5 S er på fælles områder og på intra: Sorter alt unødvendigt fjernes og kun det mest nødvendige forbliver i nærområdet Stram op det tilbageværende mærkes og får faste, nemt tilgængelige pladser Skur der udarbejdes plan for hvad, hvornår og hvordan gerne i små etaper. Benyttes også til at tjekke vedligehold og stand af udstyr Standardiser tag billeder af, hvordan der skal se ud, skriv labels på placering, lav evt. tjeklister Stå fast/selvdisciplin fasthold proces og hav fokus på konstante forbedringer BAKKESKOLEN et læringscenter 12

13 Vindmølle-modellen BAKKESKOLEN et læringscenter 13

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Danmarks skolebiblio olebibliotek ekar arer Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Skolebiblioteket fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Indhold På vej til at blive et læringscenter...

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Langsøskolen, skoleåret 00/ Kvalitetsrapport for skoleåret 00/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 00/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen i skoleåret 2014/2015 Kursuskatalog: Kursus data Få styrkerne i spil i den pædagogiske praksis Beskrivelse Opstartes på IT-temadagene Målgruppe: Årgangs-

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Skolens udviklingsplan indledning Hvad er en udviklingsplan: Skolens udviklingsplan er et værktøj, der skal understøtte alle skolens interessenter i at kunne

Læs mere