#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser oktober Velfærdens Årsdag side Hvad virker på beskæftigelsen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen?"

Transkript

1 # oktober 2013 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Skarphed på Velfærdens Årsdag side Kommunaldirektør taler ud > 04 Lauritzen på den lange bane Hvad virker på beskæftigelsen? > > > 16 Reaktioner på Trontalen Rigide regler blokerer for kommunale besparelser Ny rundspørge, foretaget af Dansk Erhverv blandt kommunaldirektørerne, viser, at langt størstedelen er enige med Produktivitetskommissionen i, at der er et besparelsespotentiale i kommunerne. Dokumentationen er med andre ord på plads, nu mangler der politisk handling, mener Dansk Erhverv. Hvis politikerne mener det alvorligt, når de siger, at de vil modernisere den offentlige sektor, så kunne de med fordel tage udgangspunkt i Produktivitetskommissionens arbejde. Kompleks bundlinje med forskellige mål Spørger man kommunaldirektørerne, hvilke forhold der udgør barrierer for øget produktivitet i det offentlige, peger de især på, at offentlige organisationer har en kompleks bundlinje med mange forskellige mål snarere end blot at maksimere overskuddet, der er med til at hæmme muligheden for effektivisering. Det er især rigide regelsæt og detailstyring, som kommunaldirektørerne føler sig bundet af, og som hæmmer en positiv produktivitetsudvikling i kommunerne. Af Malthe Mikkel Munkøe og Pernille Thorborg Jasper Der er udbredt enighed blandt landets kommunaldirektører om, at kommunerne sagtens kan effektivisere. Det viser Dansk Erhvervs nye rundspørge blandt direktørerne. 86 procent mener, at kommunerne i nogen eller høj grad kan effektivisere. Det er virkelig bemærkelsesværdigt, at så mange kommunaldirektører mener, at Produktivitetskommissionen har ret i, at kommunerne sagtens kan effektivisere og spare. Når også de, der til daglig sidder med hænderne i materien, er enige i kommissionens konklusioner, må politikerne simpelthen handle, siger administrerende direktør Jens Klarskov, Dansk Erhverv, og fortsætter: Når også de, der til daglig sidder med hænderne i materien, er enige i Produktivitetskommissionens konklusioner, må politikerne simpelthen handle. Jens Klarskov, administrerende direktør, Dansk Erhverv Men de henviser også til, at man som offentlig leder eller medarbejder ikke nødvendigvis bliver belønnet for at tage chancer og foretage dristige omlægninger. Vi har helt klart en udfordring med incitamentsstrukturen i det offentlige, når kommunaldirektørerne kan se et besparelsespotentiale, men ikke gør noget ved det. Den nulfejlskultur, der hersker i den offentlige sektor, er selvfølgelig en del af problemet. Men Fakta om analysen Analysen er baseret på en spørgeskemabaseret rundspørge blandt landets kommunaldirektører. I alt har 45 ud af landets 98 kommunaldirektører deltaget, og det sikrer en bred geografisk spredning. Foto: Colourbox. Foto: Kim Wendt. det spiller også en rolle, at man er bange for, at effektivisering blot fører til et mindre budget, så man ikke får noget ud af det. Det er også problematisk, at man kun i mindre grad kan benytte individuel løn til at præmiere den ekstraordinære indsats, påpeger Jens Klarskov. Desuden er kommunaldirektørerne blevet bedt om at vurdere en række forhold, der mere overordnet kan hæmme tilskyndelsen for at effektivisere i den offentlige sektor. Det er især rigide regelsæt og detailstyring, som kommunaldirektørerne opfatter som produktivitetshæmmere. Men mange oplever også, at finansieringssystemet er en barriere for at opnå en højere produktivitet eller effektiviseringsgevinster. Læs mere om kommunaldirektørernes syn på effektiviseringspotentiale på side 4.

2 DANSK ERHVERV leder oktober 2013 S 2 seminar: UDGIVES AF Børsen 1217 København K T F Annoncesalg: T Af Laurits Rønn Direktør Dansk Erhverv Hvorfor skal Emil vælge en merkantil erhvervsuddannelse? I sin tale ved Folketingets åbning talte statsminister Helle Thorning- Schmidt om Emil. Vi kender Emil fra en tidligere tale, men nu går han i 9. klasse. Regeringen vil gerne have ham til at tage en erhvervsuddannelse. Der er nemlig brug for dygtige faglærte i Danmark. Det er vi i Dansk Erhverv helt enige i. Erhvervsuddannelserne i Danmark har det ikke godt. Derfor var det positivt, da undervisningsminister Christine Antorini allerede dagen efter fremlagde regeringens plan for at forbedre erhvervsuddannelserne. Lad mig slå fast: En reform af erhvervsuddannelserne er tiltrængt. De er i dag parkeringsplads for alt for mange unge, der ikke reelt er uddannelsesparate. Det giver massive frafald på erhvervsskolerne og dårlig omtale blandt de unge. I dag er det kun to ud af fem, der gennemfører hele uddannelsen. Tallene taler et tydeligt sprog om, at der er noget fundamentalt galt. Heldigvis kommer der også dygtige folk ud af uddannelserne i dag. Vi har brug for, at rigtig mange unge vælger og ender med at gennemføre en faglært uddannelse inden for detailhandel, engroshandel, administration og kontor. Virksomhederne har brug for dygtige medarbejdere til at give god service, produktudvikle, sikre positiv udvikling med videre. Derfor er det rigtigt, når der indføres adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Det er også godt at opdele uddannelserne i spor for unge og for voksne. De unge kan dermed få et godt socialt ungdomsmiljø, som for nogle kan sikre, at det bliver sjovere at møde i skolen. Men især ét problem med reformen træder frem: Regeringen lægger op til at forkorte det nuværende 2-årige grundforløb på den merkantile del af uddannelsen. Fremover skal det være 1-årigt. Det betyder, at Emil skal to år i praktik og sidde mindre på skolebænken. Vi er glade for praktik, men det svækker uddannelsen. Det er svært at se, hvordan et kortere grundforløb og færre timer rimer på et kvalitetsløft af uddannelsen. Konsekvensen bliver også færre praktikpladser, når hver elev skal være længere tid i praktik i virksomhederne. Endelig får Emil svært ved at læse videre, hvis han gerne vil det. Derfor bliver de merkantile erhvervsuddannelser ikke særligt attraktive for Emil eller hans skolekammerater. I stedet vil de sætte krydset ved en af de andre erhvervsuddannelser, som bliver styrket med reformen. Det er ikke holdbart. Derfor arbejder vi for, at de merkantile uddannelser bliver bedre og ikke forringede. Redaktion john veje (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, tine larsen, johannes bøggild, anne birkelund, Tanja Thorsteinsson design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls-schultz Grafisk Oplag: Udgives 16 gange i 2013 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Få internationale kunder via udbud Kender din virksomhed vejen og mulighederne? Onsdag d. 23. oktober kl Børsen, Slotsholmsgade 1, København K Bliv klogere på dine muligheder og mød virksomheder, der er lykkedes med at slå hul på det internationale marked, når Dansk Erhverv i samarbejde med Udbudsvagten inviterer til seminar. Internationale organisationer og offentlige myndigheder i udlandet køber hvert år ind for milliarder. Man behøver ikke nødvendigvis at være en stor international spiller for at vinde aftaler. Alene til FN-institutionerne sælger danske virksomheder - små som store - løsninger for mere end 2 milliarder kr. årligt. Vejen til succes er lagt med klar information om mulighederne, en strategi for at tackle markedet og naturligvis en masse hårdt arbejde. Men belønningen kan være nye markedsmuligheder og vækst. Program: EU s institutioner som marked - har danske virksomheder en chance? UN and public procurement contracts - how do I find the way? Case: Phoenix Design Aid har erfaringer med udbud i FN s institutioner - og har nu åbnet afdelinger i New York og Geneve. Case: Dansk Scanning har vundet aftaler til EU s institutioner. Hvor finder jeg udbuddene? Om redskaber til informationssøgning af danske og udenlandske offentlige udbud. /information: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt: find: Få internationale kunder via udbud Sidste frist er onsdag den 16. oktober No show-gebyr på kr. 300,- + moms.

3 SCAN KODEN OG FÅ MERE INFO OM HAVNEHOLMEN TOWER Logik for beslutningstagere Det er en udbredt opfattelse, at det er billigere at blive boende i gamle lokaler frem for at flytte til nye, topmoderne kontorer. Opfattelsen beror på kvadratmeterprisen, som ofte er den mest anvendte målestok ved valg af lejemål. Men kvadratmeterprisen er kun en simpel indikator i det store regnestykke. Vil man have et ærligt og retvisende sammenligningsgrundlag, må der kalkuleres med flere faktorer. Derfor introducerer Norrporten en helt ny måde at beregne og anskue kvadratmeterpriser på. I vores regnestykke indgår også faktorer som fx energiforbrug plus andre vitale omkostninger såsom kvadratmeterforbrug pr. medarbejder. Eksemplet herover taler sit eget sprog. Vi kalder det Logik for beslutningstagere. Lej logisk i Havneholmen Tower Norrporten har flere energi- og kvadratmetermæssigt attraktive, moderne og fleksible kontorlejemål i København. Bl.a. Havneholmen Tower beliggende på en halvø i hovedstadens havneindløb, hvorfra der er kort til alt, inkl. byens centrum og puls, lufthavnen, Øresundsbroen og det europæiske motorvejsnet. S-tog og busser kører næsten til døren, og der er gode parkeringsmuligheder for såvel medarbejdere som forretningsforbindelser. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte markedsdirektør Thomas Wenzell Olesen, tlf Ejendomsselskabet Norrporten. Tlf Norrporten er et af Skandinaviens største ejendomsselskaber med ejendomme i København, Hamburg og fra Helsingborg til Luleå i Sverige. Vi ejer og forvalter ejendomme på i alt ca. 1,1 million kvadratmeter. Heraf er 85 % kontor, 10 % butikker og 5 % boliger. Ejendommenes samlede værdi udgør ca. 25 milliarder kroner. Norrporten er certificeret efter ISO Norrporten ejes af Andra AP-fonden og Sjätte AP-fonden.

4 DANSK ERHVERV POLITIK oktober 2013 S 4 Frihed under ansvar øger effektiviteten I Dansk Erhvervs analyse af kommunaldirektørernes syn på barrierer for effektivisering, som beskrevet i artiklen på forsiden, peger de kommunale ledere blandt andet på for mange og for rigide regelsæt. Men der er også muligheder, lyder det fra Skanderborg Kommunes kommunaldirektør. Kommunen har det seneste år sparet 80 millioner kroner takket være mere effektive processer og LEAN. Erfaringen er, at jo mere ansvar lederne har til at planlægge decentralt, desto større er motivationen for at tage ansvar for at effektivisere. Af Dorthe Pihl "Hvad nytter det, at vi fjerner regler med en pincet, når der samtidig smides nye på med en skovl? Ordene er økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers og rammer meget præcist den frustration, som landets kommunaldirektører oplever i det daglige. De mener nemlig, at rigide regler er en af de væsentligste barrierer for at skabe en mere effektiv offentlig sektor. Det betyder imidlertid ikke, at kommunerne ikke forsøger at effektivisere. De lokale erhvervsråd klapper ikke nødvendigvis i hænderne, når opgaverne går til store udbydere uden for lokalområdet. Lisbeth Binderup, kommunaldirektør, Skanderborg Kommune Alle ledere på LEAN-kursus I Skanderborg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet en effektiviseringsstrategi. Den pålægger politik kommunens 300 ledere af alt fra børnehaver til plejehjem at spare 1 procent af budgettet hvert år - vel at mærke uden, at det går ud over kvaliteten i opgaveløsningen. Det har sparet kommunen 80 millioner kroner det seneste år. Vi har sendt alle koncernens 300 ledere på et LEAN-kursus, så de har nogle redskaber til at udføre den effektiviseringsstrategi, vi kalder Skanderborg-modellen. Det har været helt afgørende i den her proces, at de decentrale ledere sætter sig i spidsen for at gå helt ned i kerneydelsen - basisarbejdet der udføres - for at kunne gennemskue nogle processer, der kan være mere effektive, forklarer kommunaldirektør Lisbeth Binderup og fortsætter: I en børnehave kan det være at have fokus på, hvilke aktiviteter der skaber værdi for børnene kontra dem, der skaber knapt så meget værdi - og så se på, om opgaverne kan løses mere enkelt. Mindre regelstyring øger engagementet Skanderborg Kommunes effektiviseringsstrategi tager afsæt i en høj grad af selvbestemmelse: Der kommer ikke noget godt ud af, at vi buldrer ud med initiativer fra centralt hold. Vores erfaring er, at motivationen og engagementet til at finde den bedste løsning er langt større, når vi ikke handler på en bestemt måde, fordi vi skal følge nogle paragraffer, men fordi vi selv har fået idéen til det, siger kommunaldirektøren. Hun understreger samtidig, at mange af de regler, politikerne vedtager, typisk er skabt i en god mening. Men konsekvensen er, at arbejdet bliver mere tidskrævende i kommunerne: Et eksempel er, at politikerne gerne vil gøre det nemmere for kommunerne at få et overblik over, hvordan det går med økonomien. Så i stedet for at udarbejde årsregnskaber skal vi nu også føre halvårsregnskab, selvom de data, vi har, ikke er optimale til formålet. Men staten tror jo, at det er en god regel. Men vi har andre værktøjer til at finde ud af, hvordan det går med økonomien - det behøver man ikke at lovgive om, påpeger Lisbeth Binderup. Ud fra dine erfaringer, i hvilket omfang vurderer du så, at de følgende forhold udgør barrierer, som hæmmer tilskyndelsen til at effektivisere i kommunerne. I høj grad I nogen grad Mindre grad Slet ikke Ved ikke For mange og for rigide regelsæt 49 % 44 % 7 % - - Detailregulering af arbejdsprocesser 42 % 47 % 11 % - - Finansieringssystem med utilsigtede effekter 16 % 62 % 18 % 4 % - (statslig styring, styring mellem sekto- rer osv.) Ufleksible overenskomster 20 % 51 % 29 % - - I Dansk Erhvervs rundspørge er kommunaldirektørerne meget enige i, hvad der hæmmer effektivisering i kommunerne. Det er stort set kun graden, der vurderes forskelligt. (Kilde: Dansk Erhverv, september 2013). Lisbeth Binderup: Der kommer ikke noget godt ud af, at vi buldrer ud med initiativer fra centralt hold. Jeg tror på, at viljen er der til at regelforenkle. Men der opstår hele tiden en understrøm af nye regler - for eksempel på baggrund af sager i medierne. Potentiale i store udbud Når kommunaldirektør Lisbeth Binderup skal pege på besparelsespotentiale i kommunen, ligger udbudsområdet lige for. Især når flere går sammen om udbudsopgaven: Kommunens cirka 70 kontraktholdere på rengøringsområdet har sparet penge ved at gå sammen om et udbud frem for, at hver enkelt skulle have fat i et rengøringsfirma. Vores erfaring er, at vi skal op i de store volumener for, at det betaler sig. Men det kan godt være et politisk problem, fordi det kan støde på lokal modstand. De lokale erhvervsråd klapper ikke nødvendigvis i hænderne, når opgaverne går til store udbydere uden for lokalområdet, fortæller hun. Interne udbud effektiviserer Et andet eksempel på effektivisering i Skanderborg Kommune er udbud, hvor Ungdomsskolen har udarbejdet et katalog til de andre skoler med tilbud om kurser i førstehjælp, overlevelsesture og andet for folkeskolerne og deres elever. Det er klokkeklar effektivisering, fordi Ungdomsskolens lærere bliver specialister i for eksempel førstehjælpspædagogik og dermed sparer forberedelsestid. Ved at stille spidskompetencen til rådighed for andre, opnår de stordrift og mere effektiv udnyttelse af de samlede undervisningsressourcer i kommunen, slutter Lisbeth Binderup.

5 DANSK ERHVERV moms oktober 2013 S 5 Forslag om nye momsregler er en administrativ bombe Illustration: Colourbox. Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring om at indføre en omvendt betalingspligt for moms på indenlandsk salg af mobiltelefoner, tablets og anden elektronik. Revisionsfirmaet Deloitte og Dansk Erhverv advarer stærkt imod at indføre de nye regler, der får store administrative konsekvenser blandt andet for forhandlere af elektronik. moms Af Tanja Thorsteinsson Forslaget om at indføre såkaldt omvendt betalingspligt for moms ved salg af blandt andet mobiltelefoner, bærbare pc er og tablets til virksomheder rammer alt for bredt i forhold til sigtet med de nye regler. Det giver simpelthen ikke mening at indføre så store administrative krav til salg af forskellige former for elektronik til virksomheder, når langt størstedelen af al handel med elektronik foregår på helt lovlig vis, siger chefkonsulent Ulla Brandt, Dansk Erhverv. Baggrunden for momsforslaget er at bekæmpe momsunddragelse, herunder at undgå de såkaldte momskarruselsager, hvor et meget stort parti varer, som eksempelvis mobiltelefoner, bliver solgt mellem en kæde af virksomheder. De fradrager løbende momsen af deres køb af varepartiet, for så enten at forsvinde eller gå konkurs, inden der skal afregnes moms til statskassen. Alle virksomheder, der forhandler elektronik, vil blive ramt af de nye regler. Også når der ikke er nogen nærliggende risiko for momssvindel, forklarer partner Lars Loftager Jørgensen, revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte og fortsætter: Reglerne vil blandt andet indebære, at kommer der en tømrermester ind hos en elektronikforhandler for at købe en mobiltelefon, vil forhandleren pludselig skulle håndtere handlen på en sådan måde, at der ikke skal udstedes en normal salgsfaktura med moms på. Det er den erhvervsdrivende køber, der skal stå for at angive momsen til SKAT. Forslaget bør indsnævres Bliver forslaget vedtaget i sin nuværende form, vil det blandt andet medføre problemer i detailhandlen. Salg af de omfattede produkter til privatpersoner og virksomheder skal pludselig håndteres helt forskelligt på kasseapparaterne. Derudover vil det give store udfordringer for sælger at skulle håndtere salg, hvor en virksomhed både køber varer omfattet af de nye regler og andre varer, der skal opkræves moms af på sædvanlig vis, påpeger Ulla Brandt. Forslaget bør indsnævres, så det ikke Et forslag om at indføre såkaldt omvendt betalingspligt for moms ved salg af blandt andet mobiltelefoner, bærbare pc er og tablets til virksomheder vil ramme alt for bredt i forhold til sigtet med de nye regler, mener Dansk Erhverv og Deloitte. rammer den helt almindelige handel med elektronik. Man kunne for eksempel undtage de butikker, der i overvejende grad handler med private, da det ikke er her, vi ser momssvindlen, siger Lars Loftager Jørgensen. Han ser også forslaget ramme andre brancher end detailhandlen: Som forslaget ser ud nu, vil også engroshandel med varerne få væsentlige, administrative konsekvenser, slutter Lars Loftager Jørgensen. Lars Loftager Jørgensen, partner, Deloitte. Ulla Brandt, chefkonsulent, Dansk Erhverv. Global outlook 7 Hot SpotS for rådgivererhverv: teknologi & it, kreativitet, iværksætteri, forskning, talent, kapital og vækst Tid: Onsdag den 6. november 2013 kl Sted: Hos Dansk Erhverv på Børsen, København K Tilmelding: Via senest den 1. November : 500 kr. for medlemmer af Dansk Erhverv og kr. for ikke-medlemmer. Seoul (IT & Teknologi) Tel Aviv (iværksætteri) London (kapital) Toronto (talent) Zürich (forskning) Istanbul (vækst) København (kreativitet). ViDENTuNgE VirKSOmHEDEr Og DErES KuNDEr Er BlEVET globale. Vær med, Når Vi SEr ud OVEr landets grænser EfTEr Ny ViDEN, NyE markeder Og NyE løsninger. Kom til Rådgiverdagen 2013 og mød dit netværk, kunder og konkurrenter, og bliv inspireret, når vi sætter syv hot spots under lup. Henrik Sass Larsen Neelie Kroes Tommy Andersen Sille Stener Martin Petersen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen deler sine tanker om, hvordan vi stimulerer væksten i Danmarks videntunge rådgivererhverv. Den europæiske vision for udvikling af videntunge brancher vil blive foldet ud af EU-Kommissær og viceformand for EU-Kommissionen Neelie Kroes via videolink. Thomas Nielsen Marianne Settnes Sune Alstrup Johansen Morten Bangsgaard Tine Aurvig- Huggenberger Mød blandt andre: CEO for Libratone Tommy Andersen Adm. direktør for CGI Danmark Martin Petersen Adm. direktør for reklamebureauet Ad People Sille Stener CEO for The Eye Tribe Sune Alstrup Johansen CEO for computerspilvirksomheden Progressive Media Thomas Nielsen Head of Legal & Compliance hos kapitalfonden Maj Invest Marianne Settness Christian Kurt Nielsen, adm. direktør, Mercuri Urval Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR danske revisorer. Christian Kurt Nielsen Charlotte Jepsen Steffen Lüders Søren Friis Larsen

6 DANSK ERHVERV velfærdens årsdag oktober 2013 S 6 Skarpe forskelle skaber innovative velfærdsløsninger Forskellig faglighed og skarpe profiler hos de private, selvejende og frivillige aktører på velfærdsområdet er en af vejene til at udvikle nye løsninger, lød det på Velfærdens Årsdag 2013 i Dansk Erhverv. velfærdens årsdag Af Kristian Kongensgaard På Velfærdens Årsdag 2013 havde økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager medbragt en krystalkugle, hvor hun så endnu flere samarbejdsmuligheder mellem private aktører og det offentlige for at realisere flere end de nuværende cirka 100 milliarder kr. ud af det samlede potentiale på anslået 380 milliarder kr. om året: Udbudsreglerne er så komplicerede, at der altid sker fejl. Derfor er der mange offentlige instanser, der hellere vil sidde på hænderne frem for at sende velfærdsopgaver i udbud. Jeg vil gerne have en dansk udbudslov og ikke kun oversatte EUudbudsdirektiver. Jo nemmere, det bliver at udbyde, desto flere vil gøre det. Arbejdet med en ny udbudslov går i gang nu. Ministeren erkendte, at der er stillet for mange barrierer op, og at de er svære at fjerne: Vi vil gerne af med mange regler. Men vi har det med at fjerne gamle Blandt gæstetalerne var også social-, børneog integrationsminister Annette Vilhelmsen. regler med en pincet og læsse nye på med en skovl. Private satser på forskellighed Markedsdirektør Mette Feifer præsenterede Dansk Erhvervs overordnede anbefalinger til samarbejde: Kommunale løsninger bliver ofte ens, hvorimod private satser på forskellighed og ofte besidder en specialviden. I fjor blev 83 procent af velfærdsopgaverne løst af offentlige institutioner, mens private og selvejende tilsammen kun stod for 17 procent. Dansk Erhverv mener, at målet bør være 50 procent. Budskabet var, at der skal være mere gennemsigtighed i de offentlige institutioners budgetter, så det bliver tydeligt, hvor meget den offentlige opgaveløsning faktisk koster: Det er paradoksalt, at det offentlige ofte ikke ved, hvad dets opgaver koster at udføre. Derfor burde det offentlige også følge årsregnskabsreglerne, påpegede Mette Feifer. Potentialet ligger ikke som guld på gaden Trods et stort potentiale ville direktør Jan Rose Skaksen, KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, ikke love, at der også kan komme en fest ud af det: Ved hjælp af en stor hammer har regeringerne efterhånden fået styr på kommunernes budgetter. Men også på velfærdsområdet kommer kommunerne til at prioritere trods et potentiale på 50 milliarder kr.. De ligger ikke som guld på gaden, der lige kan samles op. Der skal mere fleksibilitet og nye og smartere måder at gøre tingene på. Produktivitet handler ikke kun om at være hurtigst og billigst, kvalitet er også en vigtig del. Vi gør det et hak bedre Kan man vækste på det specialiserede socialområde? lød spørgsmålet til lederen af Fonden Kanonen, Trine Hounsgaard Pfeiffer. Fonden driver opholdssteder for meget udsatte unge flere steder i Danmark og på Grønland. Med sine erfaringer sagde hun blandt andet: Vi kan ikke vækste os til kvalitet. Den skal være på plads i forvejen, og det sikrer vi ved at udvikle interne kvalitetsstandarder, udarbejder Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager havde ikke taget et manuskript med, men en krystalkugle. virksomhedsplaner og strategier og konsoliderer os med en professionel bestyrelse. Alle udviklingsprojekter og arbejdsgrupper evalueres hver tredje måned. Vores mål er at blive endnu større og udnytte synergi, for eksempel ved at samle administrationen. Vi spørger hele tiden, hvordan andre gør - og så gør vi det et hak bedre. Vi har kun kommunerne som kunder, og derfor er vi i løbende dialog med dem om, hvad de har behov for, og hvad vi kan bidrage med. Der er ikke noget, der er umuligt - det tager bare lidt længere tid. Vi skal modstå presset I en paneldebat om, hvordan kvalitet, innovation og økonomisk bæredygtige løsninger går hånd i hånd på velfærdsområdet, sagde forhenværende socialminister og nuværende socialordfører samt borgmesterkandidat i Helsingør Kommune, den konservative Benedikte Kiær, blandt andet: Vi skal blive bedre til at modstå et pres om kontrol og tidstyranni. Men ændringer kan ikke styres centralt, det strander, hvis kommunerne ikke er med, og kommunalpolitikerne skal op i et højere gear. Vi kommer ingen vegne med hyldemeter af papir. Der skal styres efter mål og med Debatpanelet bestod af, fra venstre, forhenværende socialminister Benedikte Kiær, sundhedsog omsorgsborgmester Nina Thomsen, socialdirektør Ole Pass, og OK-Fondens direktør Paul Erik Weidemann. Yderst til højre ordstyrer Kurt Strand. Direktør Anne Mette Fugleholm, Diakonissestiftelsen, til venstre, og partner Mette Lindgaard, Deloitte Consulting, deltog begge med oplæg på Velfærdens Årsdag.

7 dansk ERHVERV & SELVEJE DANMARK - anbefalinger til et styrket aftalegrundlag DANSK ERHVERV velfærdens årsdag oktober 2013 S 7 et ordentligt tilsyn. Når der sker fejl, drejer det sig kun om mangel på ledelse, ledelse og atter ledelse. Frihed for både private og kommunale Københavns sundheds- og omsorgsborgmester, Nina Thomsen, ville gerne give velfærdsaktørerne mere frihed og fleksibilitet. Men hun syntes, at det både skulle gælde de private og de kommunale: Jeg savner at se, hvor de selvejende plejecentre er unikke. Hvis de ikke er det, kan de lige så godt være kommunale. Vis os på faglighed, at de kan noget andet. Vi kan naturligvis ikke vise større tillid til de selvejende end til de kommunale, og der skal også være et nogenlunde ens serviceniveau. Nina Thomsen pegede dog på en væsentlig sidegevinst ved danske velfærdsløsninger, hvor private aktører er unikke: Som kommune kan vi ikke matche de ønsker, der kommer fra udenlandske delegationer om eksport af velfærdsydelser fra Danmark. Giv køb på detailstyring Under debatten blev der skudt på kommunernes driftsoverenskomster med private aktører. Overenskomsterne er så ens og stramme, at de hindrer fleksibilitet og alternative måder at udføre servicen på. Blandt andet sagde Rødovre Kommunes socialdirektør og formand for Socialdirektørforeningen, Ole Pass: Jeg hører ikke til koret om, at der mangler penge på velfærdsområdet. Men der mangler mål i stedet for regler, og vi bliver nødt til at give køb på detailstyring. Hold øje med de fagprofessionelle Direktør Paul Erik Weidemann, OK- Fonden, ville først og fremmest have sat kompetencer og udviklingspotentiale i spil, uanset om de var kommunale eller private. Men hvis man gerne vil vide, hvilke institutioner der bedst løser deres opgave, havde han én sikker metode: Hold øje med, hvor de fagprofessionelle søger hen eller sender deres familiemedlemmer, for dér fungerer tingene. Han argumenterede også for at se mere nuanceret på, hvordan velfærdsopgaver skal løses: Det drejer sig ikke kun om, hvad der er egnet til at komme i offentligt udbud. Nogle opgaver skulle eller kunne måske udmøntes i andre samarbejdsformer end lige et offentligt udbud. For meget leverpostej Efter en række workshops var det partner Mette Lindgaard, Deloitte Consultings tur til at trække De fremadrettede perspektiver for samarbejde frem. Hos kommunerne konstaterede hun, at der stadig er masser af eksempler på, at de ikke regner alle omkostninger med, når kommunerne skal sammenligne egne priser med private tilbudsgiveres. Til dem havde hun denne henstilling: I skal definere jer noget skarpere, så forskellene træder frem. Der er lidt for meget leverpostej over det, lidt for meget af den samme faglighed. Bedste løsning uden støj Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen var også gæstetaler på Velfærdens Årsdag. Hun blev blandt andet spurgt om, hvilke mål hun havde for omfanget af privat inddragelse i løsningen af velfærdsopgaver: Jeg tror ikke på nationale procentmål i den sammenhæng. Det drejer sig om at finde den bedste løsning for den enkelte borger, uden at det støjer med, om det er billigt, offentligt eller privat. Når det offentlige ønsker at gå i udbud på velfærdsområdet Anbefalinger fra Dansk Erhverv og Selveje Danmark Det handler om mennesker Sociale velfærdsopgaver handler om mennesker og sker på baggrund af en konkret individuel vurdering. Det kan have en helt anden grad af kompleksitet end eksempelvis vareindkøb - der er ikke tale om indkøb af standardvarer. Fokus på kvalitet frem for pris Kvalitet og konkurrence om gode metoder skal have plads i udbud. Et ensidigt fokus på laveste pris er ofte ikke den mest effektive løsning på lang sigt. Plads til nicheaktører Udbud må ikke tage initiativet fra de mange unikke tilbud, som sikrer mangfoldigheden på velfærdsområdet. Der skal være plads til nicheaktører med meget specialiseret viden og indsatser. Det er væsentligt, at alle virksomheder stilles lige i konkurrence om indhold, kvalitet og pris. Derfor skal krav, tildelingskriterier mv., der utilsigtet frasorterer mindre virksomheder, undgås. Tæt dialog om samarbejde Der skal inden og efter udbuddet være en tæt dialog med aktørerne på området om, hvordan et udbud og efterfølgende samarbejde kan indrettes, så det i tilstrækkelig grad tager højde for kvalitet, socialfaglige og individuelle borgerhensyn. Her bør den gensidige dialog vægtes højt og være supplement til ren orientering om kommende udbud. Mulighed for partnerskaber Mulighederne for at indgå i partnerskabslignende samarbejde skal undersøges i forbindelse med udbud. Fokus på høje transaktionsomkostninger Det skal analyseres, om transaktionsomkostningerne ved et udbud for såvel udbyder som tilbudsgiver står mål med de forventede besparelser eller kvalitetsgevinster. Transaktionsomkostningerne ved udbud er generelt alt for høje. Dansk Erhverv har i en analyse konstateret, at det efter et konservativt skøn koster erhvervslivet 4,6 milliard kr. årligt at skrive tilbud ved offentlige udbudsforretninger. Afklaring af prisfastsættelse Der er en række uafklarede forhold mellem udbudsreglerne og sociallovgivningen. Vi efterlyser derfor, at der fra centralt hold som minimum sker en afklaring af, hvordan man som leverandør på det specialiserede socialområde afgiver priser i en udbudssituation, når både ens takst, budget mv. skal godkendes af Socialtilsynet. Tilsvarende skal det afklares, hvordan hensynet til den konkrete individuelle vurdering spiller sammen med udbud. Bedre samarbejde, bedre velfærd På Velfærdens Årsdag blev der gennemført 3 parallelle workshops. Her er det workshoppen om At være herre i eget hus - og få samarbejde, kontrol og selvstændig ledelsesret til at gå hånd i hånd. Foto: Kaj Bonne Samtlige anbefalinger af Dansk Erhverv og Selveje Danmark til Bedre samarbejde, bedre velfærd findes i denne nye pjece på 24 sider, der kan downloades på:

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Djøfs forslag til. principper for udlicitering

Djøfs forslag til. principper for udlicitering Djøfs forslag til principper for udlicitering April 2015 Djøf arbejder for vækst Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN KEMI & LIFE SCIENCE + DANSK ERHVERV STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN en del af løsningen! INDHOLD ET VÆRDIFULDT PARTNERSKAB 3 MEDLEMSFORDELE MED FOKUS PÅ FORRETNINGEN 4 UNIKT BRANCHEFÆLLESSKAB

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved formand Emil Tang

Bestyrelsens beretning ved formand Emil Tang Bestyrelsens beretning ved formand Emil Tang Endnu engang velkommen til jer, som i år har valgt at komme til vores generalforsamling i Selveje Danmark. De sidste par år har vi jo kunne lægge generalforsamlingen

Læs mere

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA RESUMÉ Kommuner kan have stor indflydelse på erhvervslivets vilkår. Kommunerne bør derfor i højere grad

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017

UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017 UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017 Del: Der skal tages en række forskellige midler i brug, hvis flere unge skal i gang med og fastholde

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Dansk erhvervs videnstafet 2015

Dansk erhvervs videnstafet 2015 Bliv nomineret til: Dansk erhvervs videnstafet 2015 Dansk Erhvervs Videnstafet er en pris, der gives til innovative videnvirksomheder, der har udviklet nye, state of the art løsninger med stort fremtidigt

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning ƒforsyning Ny rapport giver re bud på fremtidens forsyningssektor Klaus Ulrik Mortensen 11. oktober 2017 kl. 3:00 0 kommentarer (Foto: Colourbox) SCENARIER: En statslig multiforsyning, som styrer hele

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi?

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Af Søren Braskov, erhvervspsykolog og partner i HumanAct Hvem skal føre virksomheden videre og hvordan? Generationsskifte i en familieejet virksomhed

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere