#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser oktober Velfærdens Årsdag side Hvad virker på beskæftigelsen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen?"

Transkript

1 # oktober 2013 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Skarphed på Velfærdens Årsdag side Kommunaldirektør taler ud > 04 Lauritzen på den lange bane Hvad virker på beskæftigelsen? > > > 16 Reaktioner på Trontalen Rigide regler blokerer for kommunale besparelser Ny rundspørge, foretaget af Dansk Erhverv blandt kommunaldirektørerne, viser, at langt størstedelen er enige med Produktivitetskommissionen i, at der er et besparelsespotentiale i kommunerne. Dokumentationen er med andre ord på plads, nu mangler der politisk handling, mener Dansk Erhverv. Hvis politikerne mener det alvorligt, når de siger, at de vil modernisere den offentlige sektor, så kunne de med fordel tage udgangspunkt i Produktivitetskommissionens arbejde. Kompleks bundlinje med forskellige mål Spørger man kommunaldirektørerne, hvilke forhold der udgør barrierer for øget produktivitet i det offentlige, peger de især på, at offentlige organisationer har en kompleks bundlinje med mange forskellige mål snarere end blot at maksimere overskuddet, der er med til at hæmme muligheden for effektivisering. Det er især rigide regelsæt og detailstyring, som kommunaldirektørerne føler sig bundet af, og som hæmmer en positiv produktivitetsudvikling i kommunerne. Af Malthe Mikkel Munkøe og Pernille Thorborg Jasper Der er udbredt enighed blandt landets kommunaldirektører om, at kommunerne sagtens kan effektivisere. Det viser Dansk Erhvervs nye rundspørge blandt direktørerne. 86 procent mener, at kommunerne i nogen eller høj grad kan effektivisere. Det er virkelig bemærkelsesværdigt, at så mange kommunaldirektører mener, at Produktivitetskommissionen har ret i, at kommunerne sagtens kan effektivisere og spare. Når også de, der til daglig sidder med hænderne i materien, er enige i kommissionens konklusioner, må politikerne simpelthen handle, siger administrerende direktør Jens Klarskov, Dansk Erhverv, og fortsætter: Når også de, der til daglig sidder med hænderne i materien, er enige i Produktivitetskommissionens konklusioner, må politikerne simpelthen handle. Jens Klarskov, administrerende direktør, Dansk Erhverv Men de henviser også til, at man som offentlig leder eller medarbejder ikke nødvendigvis bliver belønnet for at tage chancer og foretage dristige omlægninger. Vi har helt klart en udfordring med incitamentsstrukturen i det offentlige, når kommunaldirektørerne kan se et besparelsespotentiale, men ikke gør noget ved det. Den nulfejlskultur, der hersker i den offentlige sektor, er selvfølgelig en del af problemet. Men Fakta om analysen Analysen er baseret på en spørgeskemabaseret rundspørge blandt landets kommunaldirektører. I alt har 45 ud af landets 98 kommunaldirektører deltaget, og det sikrer en bred geografisk spredning. Foto: Colourbox. Foto: Kim Wendt. det spiller også en rolle, at man er bange for, at effektivisering blot fører til et mindre budget, så man ikke får noget ud af det. Det er også problematisk, at man kun i mindre grad kan benytte individuel løn til at præmiere den ekstraordinære indsats, påpeger Jens Klarskov. Desuden er kommunaldirektørerne blevet bedt om at vurdere en række forhold, der mere overordnet kan hæmme tilskyndelsen for at effektivisere i den offentlige sektor. Det er især rigide regelsæt og detailstyring, som kommunaldirektørerne opfatter som produktivitetshæmmere. Men mange oplever også, at finansieringssystemet er en barriere for at opnå en højere produktivitet eller effektiviseringsgevinster. Læs mere om kommunaldirektørernes syn på effektiviseringspotentiale på side 4.

2 DANSK ERHVERV leder oktober 2013 S 2 seminar: UDGIVES AF Børsen 1217 København K T F Annoncesalg: T Af Laurits Rønn Direktør Dansk Erhverv Hvorfor skal Emil vælge en merkantil erhvervsuddannelse? I sin tale ved Folketingets åbning talte statsminister Helle Thorning- Schmidt om Emil. Vi kender Emil fra en tidligere tale, men nu går han i 9. klasse. Regeringen vil gerne have ham til at tage en erhvervsuddannelse. Der er nemlig brug for dygtige faglærte i Danmark. Det er vi i Dansk Erhverv helt enige i. Erhvervsuddannelserne i Danmark har det ikke godt. Derfor var det positivt, da undervisningsminister Christine Antorini allerede dagen efter fremlagde regeringens plan for at forbedre erhvervsuddannelserne. Lad mig slå fast: En reform af erhvervsuddannelserne er tiltrængt. De er i dag parkeringsplads for alt for mange unge, der ikke reelt er uddannelsesparate. Det giver massive frafald på erhvervsskolerne og dårlig omtale blandt de unge. I dag er det kun to ud af fem, der gennemfører hele uddannelsen. Tallene taler et tydeligt sprog om, at der er noget fundamentalt galt. Heldigvis kommer der også dygtige folk ud af uddannelserne i dag. Vi har brug for, at rigtig mange unge vælger og ender med at gennemføre en faglært uddannelse inden for detailhandel, engroshandel, administration og kontor. Virksomhederne har brug for dygtige medarbejdere til at give god service, produktudvikle, sikre positiv udvikling med videre. Derfor er det rigtigt, når der indføres adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Det er også godt at opdele uddannelserne i spor for unge og for voksne. De unge kan dermed få et godt socialt ungdomsmiljø, som for nogle kan sikre, at det bliver sjovere at møde i skolen. Men især ét problem med reformen træder frem: Regeringen lægger op til at forkorte det nuværende 2-årige grundforløb på den merkantile del af uddannelsen. Fremover skal det være 1-årigt. Det betyder, at Emil skal to år i praktik og sidde mindre på skolebænken. Vi er glade for praktik, men det svækker uddannelsen. Det er svært at se, hvordan et kortere grundforløb og færre timer rimer på et kvalitetsløft af uddannelsen. Konsekvensen bliver også færre praktikpladser, når hver elev skal være længere tid i praktik i virksomhederne. Endelig får Emil svært ved at læse videre, hvis han gerne vil det. Derfor bliver de merkantile erhvervsuddannelser ikke særligt attraktive for Emil eller hans skolekammerater. I stedet vil de sætte krydset ved en af de andre erhvervsuddannelser, som bliver styrket med reformen. Det er ikke holdbart. Derfor arbejder vi for, at de merkantile uddannelser bliver bedre og ikke forringede. Redaktion john veje (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, tine larsen, johannes bøggild, anne birkelund, Tanja Thorsteinsson design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls-schultz Grafisk Oplag: Udgives 16 gange i 2013 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Få internationale kunder via udbud Kender din virksomhed vejen og mulighederne? Onsdag d. 23. oktober kl Børsen, Slotsholmsgade 1, København K Bliv klogere på dine muligheder og mød virksomheder, der er lykkedes med at slå hul på det internationale marked, når Dansk Erhverv i samarbejde med Udbudsvagten inviterer til seminar. Internationale organisationer og offentlige myndigheder i udlandet køber hvert år ind for milliarder. Man behøver ikke nødvendigvis at være en stor international spiller for at vinde aftaler. Alene til FN-institutionerne sælger danske virksomheder - små som store - løsninger for mere end 2 milliarder kr. årligt. Vejen til succes er lagt med klar information om mulighederne, en strategi for at tackle markedet og naturligvis en masse hårdt arbejde. Men belønningen kan være nye markedsmuligheder og vækst. Program: EU s institutioner som marked - har danske virksomheder en chance? UN and public procurement contracts - how do I find the way? Case: Phoenix Design Aid har erfaringer med udbud i FN s institutioner - og har nu åbnet afdelinger i New York og Geneve. Case: Dansk Scanning har vundet aftaler til EU s institutioner. Hvor finder jeg udbuddene? Om redskaber til informationssøgning af danske og udenlandske offentlige udbud. /information: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt: find: Få internationale kunder via udbud Sidste frist er onsdag den 16. oktober No show-gebyr på kr. 300,- + moms.

3 SCAN KODEN OG FÅ MERE INFO OM HAVNEHOLMEN TOWER Logik for beslutningstagere Det er en udbredt opfattelse, at det er billigere at blive boende i gamle lokaler frem for at flytte til nye, topmoderne kontorer. Opfattelsen beror på kvadratmeterprisen, som ofte er den mest anvendte målestok ved valg af lejemål. Men kvadratmeterprisen er kun en simpel indikator i det store regnestykke. Vil man have et ærligt og retvisende sammenligningsgrundlag, må der kalkuleres med flere faktorer. Derfor introducerer Norrporten en helt ny måde at beregne og anskue kvadratmeterpriser på. I vores regnestykke indgår også faktorer som fx energiforbrug plus andre vitale omkostninger såsom kvadratmeterforbrug pr. medarbejder. Eksemplet herover taler sit eget sprog. Vi kalder det Logik for beslutningstagere. Lej logisk i Havneholmen Tower Norrporten har flere energi- og kvadratmetermæssigt attraktive, moderne og fleksible kontorlejemål i København. Bl.a. Havneholmen Tower beliggende på en halvø i hovedstadens havneindløb, hvorfra der er kort til alt, inkl. byens centrum og puls, lufthavnen, Øresundsbroen og det europæiske motorvejsnet. S-tog og busser kører næsten til døren, og der er gode parkeringsmuligheder for såvel medarbejdere som forretningsforbindelser. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte markedsdirektør Thomas Wenzell Olesen, tlf Ejendomsselskabet Norrporten. Tlf Norrporten er et af Skandinaviens største ejendomsselskaber med ejendomme i København, Hamburg og fra Helsingborg til Luleå i Sverige. Vi ejer og forvalter ejendomme på i alt ca. 1,1 million kvadratmeter. Heraf er 85 % kontor, 10 % butikker og 5 % boliger. Ejendommenes samlede værdi udgør ca. 25 milliarder kroner. Norrporten er certificeret efter ISO Norrporten ejes af Andra AP-fonden og Sjätte AP-fonden.

4 DANSK ERHVERV POLITIK oktober 2013 S 4 Frihed under ansvar øger effektiviteten I Dansk Erhvervs analyse af kommunaldirektørernes syn på barrierer for effektivisering, som beskrevet i artiklen på forsiden, peger de kommunale ledere blandt andet på for mange og for rigide regelsæt. Men der er også muligheder, lyder det fra Skanderborg Kommunes kommunaldirektør. Kommunen har det seneste år sparet 80 millioner kroner takket være mere effektive processer og LEAN. Erfaringen er, at jo mere ansvar lederne har til at planlægge decentralt, desto større er motivationen for at tage ansvar for at effektivisere. Af Dorthe Pihl "Hvad nytter det, at vi fjerner regler med en pincet, når der samtidig smides nye på med en skovl? Ordene er økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers og rammer meget præcist den frustration, som landets kommunaldirektører oplever i det daglige. De mener nemlig, at rigide regler er en af de væsentligste barrierer for at skabe en mere effektiv offentlig sektor. Det betyder imidlertid ikke, at kommunerne ikke forsøger at effektivisere. De lokale erhvervsråd klapper ikke nødvendigvis i hænderne, når opgaverne går til store udbydere uden for lokalområdet. Lisbeth Binderup, kommunaldirektør, Skanderborg Kommune Alle ledere på LEAN-kursus I Skanderborg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet en effektiviseringsstrategi. Den pålægger politik kommunens 300 ledere af alt fra børnehaver til plejehjem at spare 1 procent af budgettet hvert år - vel at mærke uden, at det går ud over kvaliteten i opgaveløsningen. Det har sparet kommunen 80 millioner kroner det seneste år. Vi har sendt alle koncernens 300 ledere på et LEAN-kursus, så de har nogle redskaber til at udføre den effektiviseringsstrategi, vi kalder Skanderborg-modellen. Det har været helt afgørende i den her proces, at de decentrale ledere sætter sig i spidsen for at gå helt ned i kerneydelsen - basisarbejdet der udføres - for at kunne gennemskue nogle processer, der kan være mere effektive, forklarer kommunaldirektør Lisbeth Binderup og fortsætter: I en børnehave kan det være at have fokus på, hvilke aktiviteter der skaber værdi for børnene kontra dem, der skaber knapt så meget værdi - og så se på, om opgaverne kan løses mere enkelt. Mindre regelstyring øger engagementet Skanderborg Kommunes effektiviseringsstrategi tager afsæt i en høj grad af selvbestemmelse: Der kommer ikke noget godt ud af, at vi buldrer ud med initiativer fra centralt hold. Vores erfaring er, at motivationen og engagementet til at finde den bedste løsning er langt større, når vi ikke handler på en bestemt måde, fordi vi skal følge nogle paragraffer, men fordi vi selv har fået idéen til det, siger kommunaldirektøren. Hun understreger samtidig, at mange af de regler, politikerne vedtager, typisk er skabt i en god mening. Men konsekvensen er, at arbejdet bliver mere tidskrævende i kommunerne: Et eksempel er, at politikerne gerne vil gøre det nemmere for kommunerne at få et overblik over, hvordan det går med økonomien. Så i stedet for at udarbejde årsregnskaber skal vi nu også føre halvårsregnskab, selvom de data, vi har, ikke er optimale til formålet. Men staten tror jo, at det er en god regel. Men vi har andre værktøjer til at finde ud af, hvordan det går med økonomien - det behøver man ikke at lovgive om, påpeger Lisbeth Binderup. Ud fra dine erfaringer, i hvilket omfang vurderer du så, at de følgende forhold udgør barrierer, som hæmmer tilskyndelsen til at effektivisere i kommunerne. I høj grad I nogen grad Mindre grad Slet ikke Ved ikke For mange og for rigide regelsæt 49 % 44 % 7 % - - Detailregulering af arbejdsprocesser 42 % 47 % 11 % - - Finansieringssystem med utilsigtede effekter 16 % 62 % 18 % 4 % - (statslig styring, styring mellem sekto- rer osv.) Ufleksible overenskomster 20 % 51 % 29 % - - I Dansk Erhvervs rundspørge er kommunaldirektørerne meget enige i, hvad der hæmmer effektivisering i kommunerne. Det er stort set kun graden, der vurderes forskelligt. (Kilde: Dansk Erhverv, september 2013). Lisbeth Binderup: Der kommer ikke noget godt ud af, at vi buldrer ud med initiativer fra centralt hold. Jeg tror på, at viljen er der til at regelforenkle. Men der opstår hele tiden en understrøm af nye regler - for eksempel på baggrund af sager i medierne. Potentiale i store udbud Når kommunaldirektør Lisbeth Binderup skal pege på besparelsespotentiale i kommunen, ligger udbudsområdet lige for. Især når flere går sammen om udbudsopgaven: Kommunens cirka 70 kontraktholdere på rengøringsområdet har sparet penge ved at gå sammen om et udbud frem for, at hver enkelt skulle have fat i et rengøringsfirma. Vores erfaring er, at vi skal op i de store volumener for, at det betaler sig. Men det kan godt være et politisk problem, fordi det kan støde på lokal modstand. De lokale erhvervsråd klapper ikke nødvendigvis i hænderne, når opgaverne går til store udbydere uden for lokalområdet, fortæller hun. Interne udbud effektiviserer Et andet eksempel på effektivisering i Skanderborg Kommune er udbud, hvor Ungdomsskolen har udarbejdet et katalog til de andre skoler med tilbud om kurser i førstehjælp, overlevelsesture og andet for folkeskolerne og deres elever. Det er klokkeklar effektivisering, fordi Ungdomsskolens lærere bliver specialister i for eksempel førstehjælpspædagogik og dermed sparer forberedelsestid. Ved at stille spidskompetencen til rådighed for andre, opnår de stordrift og mere effektiv udnyttelse af de samlede undervisningsressourcer i kommunen, slutter Lisbeth Binderup.

5 DANSK ERHVERV moms oktober 2013 S 5 Forslag om nye momsregler er en administrativ bombe Illustration: Colourbox. Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring om at indføre en omvendt betalingspligt for moms på indenlandsk salg af mobiltelefoner, tablets og anden elektronik. Revisionsfirmaet Deloitte og Dansk Erhverv advarer stærkt imod at indføre de nye regler, der får store administrative konsekvenser blandt andet for forhandlere af elektronik. moms Af Tanja Thorsteinsson Forslaget om at indføre såkaldt omvendt betalingspligt for moms ved salg af blandt andet mobiltelefoner, bærbare pc er og tablets til virksomheder rammer alt for bredt i forhold til sigtet med de nye regler. Det giver simpelthen ikke mening at indføre så store administrative krav til salg af forskellige former for elektronik til virksomheder, når langt størstedelen af al handel med elektronik foregår på helt lovlig vis, siger chefkonsulent Ulla Brandt, Dansk Erhverv. Baggrunden for momsforslaget er at bekæmpe momsunddragelse, herunder at undgå de såkaldte momskarruselsager, hvor et meget stort parti varer, som eksempelvis mobiltelefoner, bliver solgt mellem en kæde af virksomheder. De fradrager løbende momsen af deres køb af varepartiet, for så enten at forsvinde eller gå konkurs, inden der skal afregnes moms til statskassen. Alle virksomheder, der forhandler elektronik, vil blive ramt af de nye regler. Også når der ikke er nogen nærliggende risiko for momssvindel, forklarer partner Lars Loftager Jørgensen, revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte og fortsætter: Reglerne vil blandt andet indebære, at kommer der en tømrermester ind hos en elektronikforhandler for at købe en mobiltelefon, vil forhandleren pludselig skulle håndtere handlen på en sådan måde, at der ikke skal udstedes en normal salgsfaktura med moms på. Det er den erhvervsdrivende køber, der skal stå for at angive momsen til SKAT. Forslaget bør indsnævres Bliver forslaget vedtaget i sin nuværende form, vil det blandt andet medføre problemer i detailhandlen. Salg af de omfattede produkter til privatpersoner og virksomheder skal pludselig håndteres helt forskelligt på kasseapparaterne. Derudover vil det give store udfordringer for sælger at skulle håndtere salg, hvor en virksomhed både køber varer omfattet af de nye regler og andre varer, der skal opkræves moms af på sædvanlig vis, påpeger Ulla Brandt. Forslaget bør indsnævres, så det ikke Et forslag om at indføre såkaldt omvendt betalingspligt for moms ved salg af blandt andet mobiltelefoner, bærbare pc er og tablets til virksomheder vil ramme alt for bredt i forhold til sigtet med de nye regler, mener Dansk Erhverv og Deloitte. rammer den helt almindelige handel med elektronik. Man kunne for eksempel undtage de butikker, der i overvejende grad handler med private, da det ikke er her, vi ser momssvindlen, siger Lars Loftager Jørgensen. Han ser også forslaget ramme andre brancher end detailhandlen: Som forslaget ser ud nu, vil også engroshandel med varerne få væsentlige, administrative konsekvenser, slutter Lars Loftager Jørgensen. Lars Loftager Jørgensen, partner, Deloitte. Ulla Brandt, chefkonsulent, Dansk Erhverv. Global outlook 7 Hot SpotS for rådgivererhverv: teknologi & it, kreativitet, iværksætteri, forskning, talent, kapital og vækst Tid: Onsdag den 6. november 2013 kl Sted: Hos Dansk Erhverv på Børsen, København K Tilmelding: Via senest den 1. November : 500 kr. for medlemmer af Dansk Erhverv og kr. for ikke-medlemmer. Seoul (IT & Teknologi) Tel Aviv (iværksætteri) London (kapital) Toronto (talent) Zürich (forskning) Istanbul (vækst) København (kreativitet). ViDENTuNgE VirKSOmHEDEr Og DErES KuNDEr Er BlEVET globale. Vær med, Når Vi SEr ud OVEr landets grænser EfTEr Ny ViDEN, NyE markeder Og NyE løsninger. Kom til Rådgiverdagen 2013 og mød dit netværk, kunder og konkurrenter, og bliv inspireret, når vi sætter syv hot spots under lup. Henrik Sass Larsen Neelie Kroes Tommy Andersen Sille Stener Martin Petersen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen deler sine tanker om, hvordan vi stimulerer væksten i Danmarks videntunge rådgivererhverv. Den europæiske vision for udvikling af videntunge brancher vil blive foldet ud af EU-Kommissær og viceformand for EU-Kommissionen Neelie Kroes via videolink. Thomas Nielsen Marianne Settnes Sune Alstrup Johansen Morten Bangsgaard Tine Aurvig- Huggenberger Mød blandt andre: CEO for Libratone Tommy Andersen Adm. direktør for CGI Danmark Martin Petersen Adm. direktør for reklamebureauet Ad People Sille Stener CEO for The Eye Tribe Sune Alstrup Johansen CEO for computerspilvirksomheden Progressive Media Thomas Nielsen Head of Legal & Compliance hos kapitalfonden Maj Invest Marianne Settness Christian Kurt Nielsen, adm. direktør, Mercuri Urval Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR danske revisorer. Christian Kurt Nielsen Charlotte Jepsen Steffen Lüders Søren Friis Larsen

6 DANSK ERHVERV velfærdens årsdag oktober 2013 S 6 Skarpe forskelle skaber innovative velfærdsløsninger Forskellig faglighed og skarpe profiler hos de private, selvejende og frivillige aktører på velfærdsområdet er en af vejene til at udvikle nye løsninger, lød det på Velfærdens Årsdag 2013 i Dansk Erhverv. velfærdens årsdag Af Kristian Kongensgaard På Velfærdens Årsdag 2013 havde økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager medbragt en krystalkugle, hvor hun så endnu flere samarbejdsmuligheder mellem private aktører og det offentlige for at realisere flere end de nuværende cirka 100 milliarder kr. ud af det samlede potentiale på anslået 380 milliarder kr. om året: Udbudsreglerne er så komplicerede, at der altid sker fejl. Derfor er der mange offentlige instanser, der hellere vil sidde på hænderne frem for at sende velfærdsopgaver i udbud. Jeg vil gerne have en dansk udbudslov og ikke kun oversatte EUudbudsdirektiver. Jo nemmere, det bliver at udbyde, desto flere vil gøre det. Arbejdet med en ny udbudslov går i gang nu. Ministeren erkendte, at der er stillet for mange barrierer op, og at de er svære at fjerne: Vi vil gerne af med mange regler. Men vi har det med at fjerne gamle Blandt gæstetalerne var også social-, børneog integrationsminister Annette Vilhelmsen. regler med en pincet og læsse nye på med en skovl. Private satser på forskellighed Markedsdirektør Mette Feifer præsenterede Dansk Erhvervs overordnede anbefalinger til samarbejde: Kommunale løsninger bliver ofte ens, hvorimod private satser på forskellighed og ofte besidder en specialviden. I fjor blev 83 procent af velfærdsopgaverne løst af offentlige institutioner, mens private og selvejende tilsammen kun stod for 17 procent. Dansk Erhverv mener, at målet bør være 50 procent. Budskabet var, at der skal være mere gennemsigtighed i de offentlige institutioners budgetter, så det bliver tydeligt, hvor meget den offentlige opgaveløsning faktisk koster: Det er paradoksalt, at det offentlige ofte ikke ved, hvad dets opgaver koster at udføre. Derfor burde det offentlige også følge årsregnskabsreglerne, påpegede Mette Feifer. Potentialet ligger ikke som guld på gaden Trods et stort potentiale ville direktør Jan Rose Skaksen, KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, ikke love, at der også kan komme en fest ud af det: Ved hjælp af en stor hammer har regeringerne efterhånden fået styr på kommunernes budgetter. Men også på velfærdsområdet kommer kommunerne til at prioritere trods et potentiale på 50 milliarder kr.. De ligger ikke som guld på gaden, der lige kan samles op. Der skal mere fleksibilitet og nye og smartere måder at gøre tingene på. Produktivitet handler ikke kun om at være hurtigst og billigst, kvalitet er også en vigtig del. Vi gør det et hak bedre Kan man vækste på det specialiserede socialområde? lød spørgsmålet til lederen af Fonden Kanonen, Trine Hounsgaard Pfeiffer. Fonden driver opholdssteder for meget udsatte unge flere steder i Danmark og på Grønland. Med sine erfaringer sagde hun blandt andet: Vi kan ikke vækste os til kvalitet. Den skal være på plads i forvejen, og det sikrer vi ved at udvikle interne kvalitetsstandarder, udarbejder Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager havde ikke taget et manuskript med, men en krystalkugle. virksomhedsplaner og strategier og konsoliderer os med en professionel bestyrelse. Alle udviklingsprojekter og arbejdsgrupper evalueres hver tredje måned. Vores mål er at blive endnu større og udnytte synergi, for eksempel ved at samle administrationen. Vi spørger hele tiden, hvordan andre gør - og så gør vi det et hak bedre. Vi har kun kommunerne som kunder, og derfor er vi i løbende dialog med dem om, hvad de har behov for, og hvad vi kan bidrage med. Der er ikke noget, der er umuligt - det tager bare lidt længere tid. Vi skal modstå presset I en paneldebat om, hvordan kvalitet, innovation og økonomisk bæredygtige løsninger går hånd i hånd på velfærdsområdet, sagde forhenværende socialminister og nuværende socialordfører samt borgmesterkandidat i Helsingør Kommune, den konservative Benedikte Kiær, blandt andet: Vi skal blive bedre til at modstå et pres om kontrol og tidstyranni. Men ændringer kan ikke styres centralt, det strander, hvis kommunerne ikke er med, og kommunalpolitikerne skal op i et højere gear. Vi kommer ingen vegne med hyldemeter af papir. Der skal styres efter mål og med Debatpanelet bestod af, fra venstre, forhenværende socialminister Benedikte Kiær, sundhedsog omsorgsborgmester Nina Thomsen, socialdirektør Ole Pass, og OK-Fondens direktør Paul Erik Weidemann. Yderst til højre ordstyrer Kurt Strand. Direktør Anne Mette Fugleholm, Diakonissestiftelsen, til venstre, og partner Mette Lindgaard, Deloitte Consulting, deltog begge med oplæg på Velfærdens Årsdag.

7 dansk ERHVERV & SELVEJE DANMARK - anbefalinger til et styrket aftalegrundlag DANSK ERHVERV velfærdens årsdag oktober 2013 S 7 et ordentligt tilsyn. Når der sker fejl, drejer det sig kun om mangel på ledelse, ledelse og atter ledelse. Frihed for både private og kommunale Københavns sundheds- og omsorgsborgmester, Nina Thomsen, ville gerne give velfærdsaktørerne mere frihed og fleksibilitet. Men hun syntes, at det både skulle gælde de private og de kommunale: Jeg savner at se, hvor de selvejende plejecentre er unikke. Hvis de ikke er det, kan de lige så godt være kommunale. Vis os på faglighed, at de kan noget andet. Vi kan naturligvis ikke vise større tillid til de selvejende end til de kommunale, og der skal også være et nogenlunde ens serviceniveau. Nina Thomsen pegede dog på en væsentlig sidegevinst ved danske velfærdsløsninger, hvor private aktører er unikke: Som kommune kan vi ikke matche de ønsker, der kommer fra udenlandske delegationer om eksport af velfærdsydelser fra Danmark. Giv køb på detailstyring Under debatten blev der skudt på kommunernes driftsoverenskomster med private aktører. Overenskomsterne er så ens og stramme, at de hindrer fleksibilitet og alternative måder at udføre servicen på. Blandt andet sagde Rødovre Kommunes socialdirektør og formand for Socialdirektørforeningen, Ole Pass: Jeg hører ikke til koret om, at der mangler penge på velfærdsområdet. Men der mangler mål i stedet for regler, og vi bliver nødt til at give køb på detailstyring. Hold øje med de fagprofessionelle Direktør Paul Erik Weidemann, OK- Fonden, ville først og fremmest have sat kompetencer og udviklingspotentiale i spil, uanset om de var kommunale eller private. Men hvis man gerne vil vide, hvilke institutioner der bedst løser deres opgave, havde han én sikker metode: Hold øje med, hvor de fagprofessionelle søger hen eller sender deres familiemedlemmer, for dér fungerer tingene. Han argumenterede også for at se mere nuanceret på, hvordan velfærdsopgaver skal løses: Det drejer sig ikke kun om, hvad der er egnet til at komme i offentligt udbud. Nogle opgaver skulle eller kunne måske udmøntes i andre samarbejdsformer end lige et offentligt udbud. For meget leverpostej Efter en række workshops var det partner Mette Lindgaard, Deloitte Consultings tur til at trække De fremadrettede perspektiver for samarbejde frem. Hos kommunerne konstaterede hun, at der stadig er masser af eksempler på, at de ikke regner alle omkostninger med, når kommunerne skal sammenligne egne priser med private tilbudsgiveres. Til dem havde hun denne henstilling: I skal definere jer noget skarpere, så forskellene træder frem. Der er lidt for meget leverpostej over det, lidt for meget af den samme faglighed. Bedste løsning uden støj Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen var også gæstetaler på Velfærdens Årsdag. Hun blev blandt andet spurgt om, hvilke mål hun havde for omfanget af privat inddragelse i løsningen af velfærdsopgaver: Jeg tror ikke på nationale procentmål i den sammenhæng. Det drejer sig om at finde den bedste løsning for den enkelte borger, uden at det støjer med, om det er billigt, offentligt eller privat. Når det offentlige ønsker at gå i udbud på velfærdsområdet Anbefalinger fra Dansk Erhverv og Selveje Danmark Det handler om mennesker Sociale velfærdsopgaver handler om mennesker og sker på baggrund af en konkret individuel vurdering. Det kan have en helt anden grad af kompleksitet end eksempelvis vareindkøb - der er ikke tale om indkøb af standardvarer. Fokus på kvalitet frem for pris Kvalitet og konkurrence om gode metoder skal have plads i udbud. Et ensidigt fokus på laveste pris er ofte ikke den mest effektive løsning på lang sigt. Plads til nicheaktører Udbud må ikke tage initiativet fra de mange unikke tilbud, som sikrer mangfoldigheden på velfærdsområdet. Der skal være plads til nicheaktører med meget specialiseret viden og indsatser. Det er væsentligt, at alle virksomheder stilles lige i konkurrence om indhold, kvalitet og pris. Derfor skal krav, tildelingskriterier mv., der utilsigtet frasorterer mindre virksomheder, undgås. Tæt dialog om samarbejde Der skal inden og efter udbuddet være en tæt dialog med aktørerne på området om, hvordan et udbud og efterfølgende samarbejde kan indrettes, så det i tilstrækkelig grad tager højde for kvalitet, socialfaglige og individuelle borgerhensyn. Her bør den gensidige dialog vægtes højt og være supplement til ren orientering om kommende udbud. Mulighed for partnerskaber Mulighederne for at indgå i partnerskabslignende samarbejde skal undersøges i forbindelse med udbud. Fokus på høje transaktionsomkostninger Det skal analyseres, om transaktionsomkostningerne ved et udbud for såvel udbyder som tilbudsgiver står mål med de forventede besparelser eller kvalitetsgevinster. Transaktionsomkostningerne ved udbud er generelt alt for høje. Dansk Erhverv har i en analyse konstateret, at det efter et konservativt skøn koster erhvervslivet 4,6 milliard kr. årligt at skrive tilbud ved offentlige udbudsforretninger. Afklaring af prisfastsættelse Der er en række uafklarede forhold mellem udbudsreglerne og sociallovgivningen. Vi efterlyser derfor, at der fra centralt hold som minimum sker en afklaring af, hvordan man som leverandør på det specialiserede socialområde afgiver priser i en udbudssituation, når både ens takst, budget mv. skal godkendes af Socialtilsynet. Tilsvarende skal det afklares, hvordan hensynet til den konkrete individuelle vurdering spiller sammen med udbud. Bedre samarbejde, bedre velfærd På Velfærdens Årsdag blev der gennemført 3 parallelle workshops. Her er det workshoppen om At være herre i eget hus - og få samarbejde, kontrol og selvstændig ledelsesret til at gå hånd i hånd. Foto: Kaj Bonne Samtlige anbefalinger af Dansk Erhverv og Selveje Danmark til Bedre samarbejde, bedre velfærd findes i denne nye pjece på 24 sider, der kan downloades på:

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

fremtiden starter her...

fremtiden starter her... fremtiden starter her... OPS: En styrket OFFENTLIGT- arkitektbranche PRIVAT Perspektiver SAMARBEJDE i et strategisk samarbejde Dansk med Dansk Erhvervs Erhverv medlemstilbud 2 OPS Offentligt-privat samarbejde

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Fortæl nye historier om frem0den

Fortæl nye historier om frem0den INCEPCION London Fortæl nye historier om frem0den Frem%dsforsker Nils Elmark er s%1er af det engelske konsulen6irma Incepcion Ltd. og underviser i krea%v forretningsudvikling på Business Ins0tute s MBA-

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Børnekonferencen 2014

Børnekonferencen 2014 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 119 Offentligt Børnekonferencen 2014 Søren Langager Jill Mehlbye Stine Bosse Benny Andersen Anna Prip Steen Wackerhausen Margrethe Vestager Lisbeth Zornig Andersen

Læs mere