Arbejdsmiljø. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø. Indhold"

Transkript

1 Nr. 15 november 2010 Indhold Nye veje til sikker adfærd hos Arla Nye regler om samarbejdet om arbejdsmiljø Tilskud til arbejdsmiljørådgivning Slut med tunge løft hos DLG Løftevogn mod nedslidning af elektrikere Lokalt forankret voldspolitik Grænseløshedens dobbelthed Nem APV via internet Arbejd sikkert med spænding Sjældent har det været så sjovt at gøre rent! Lovpligtige og andre kurser i arbejdsmiljø Arrangementer i COWI Vejledninger til bedre arbejdsmiljø COWI er SKI-leverandør Ny adresse? Vil du tilmelde, framelde eller rette adresse, kan du klikke ind på: Udgiver: COWI A/S Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby Tlf Ved at fokusere på adfærdsbaseret sikkerhed er det på kort tid lykkedes Arla Foods at reducere ulykkesfrekvensen markant. COWI bistår med undervisning af ledere og medarbejdere. Nye veje til sikker adfærd hos Arla Ingen mennesker kommer til skade på arbejdspladsen, fordi de gerne vil det. Når det alligevel sker, handler det om noget andet som fx at produktiviteten bliver prioriteret højere end sikkerhed. Eller at medarbejderne opfatter det sådan. Derfor er det vigtigt at signalere gennem såvel ord som handling, at sikkerheden har højeste prioritet. Kursus for ledere og medarbejdere Arla gør det bl.a. ved at gennemføre et kursusforløb i adfærdsbaseret sikkerhed for i første omgang 2500 ledere og medarbejdere på mejerier i Danmark og Sverige. Arbejdsmiljø Kursusforløbet er udviklet af Arla i samarbejde med COWI. Det bygger på Arlas værdigrundlag, værktøjer fra Arlas lean-arbejde og koncernens bedste erfaringer med sikkerhedsarbejde. Det sikrer, at uddannelsen indgår som en naturlig del af mejerikoncernens øvrige tiltag. Måtte gøre noget andet Vi har gennem en årrække reduceret ulykkesfrekvensen væsentligt via tekniske værktøjer og systematisk arbejdsmiljøarbejde, fortæller HSE manager Birgitte Koch, Arla Foods. Men frekvensen var stadig for høj, og det kunne vi ikke leve med. Vi indså, at vi måtte gøre S C R E E N I N G S C R E E N I N G S C R E E N I N G Autoriseret arbejdsmiljørådgiver noget andet, end vi plejer, for at bringe den længere ned. Da en intern analyse viste, at 91 % af arbejdsulykkerne skyldes usikker adfærd, valgte vi derfor at fokusere på adfærdsbaseret sikkerhed. Ud over at have bidraget til udviklingen af kursusforløbet underviser nogle af COWIs arbejdsmiljørådgivere også på kurserne. To kursusforløb er aldrig helt ens, fortæller Marie Kloppenborg Jensen, COWI, projektleder og en af underviserne på projektet. Vi gør meget ud af at få vendt de konkrete sikkerhedsmæssige spørgsmål og udfordringer, deltagerne har. På den måde får de et Foto: Arla.

2 2 Nye regler om samarbejdet Bekendtgørelsen udmønter reglerne i arbejdsmiljøloven og har været ventet længe. Bekendtgørelsen konkretiserer således bl.a., COWI rådgiver om, hvordan virksomheder kan udnytte den fleksibilitet, som de nye regler om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde indebærer. hvordan virksomheder af forskellige størrelser internt skal samarbejde om arbejdsmiljø. Virksomheder med 1-9 ansatte behøver ikke at etablere en formel AMO. Her skal arbejdsgiveren, arbejdsledere og ansatte "bare" samarbejde om sikkerhed og sundhed. AMO i mellemstore og store virksomheder Virksomheder med ansatte skal oprette en AMO. Organisationen skal som minimum bestå af én udpeget arbejdsleder og én medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant samt arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Virksomheder med 35 eller flere ansatte skal også oprette en AMO. Organisationen skal være i to niveauer, nemlig et operationelt niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et overordnet, strategisk niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper samt af arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Antallet af medlemmer af og arbejdsmiljøgrupper i en AMO skal som noget nyt fastlægges ud fra et nærheds princip. Bekendtgørelsen opregner otte hensyn, som virksomheden skal tage, når den organiser- Fortsat fra forsiden godt grundlag for det videre arbejde med at forbedre sikkerhedskulturen, når de kommer tilbage til hverdagen. Lavere ulykkesfrekvens og generelt kompetenceløft Ulykkesfrekvensen er på mindre end to år reduceret med cirka 40 %. Det er et flot resultat, vurderer Birgitte Koch, Arla Foods. Derudover har kursusforløbet også givet et generelt kompetenceløft til medarbejdere og ledere. Vi er på vej til at skabe en helt ny sikkerhedskultur, hvor sikker adfærd er integreret i vores daglige arbejde. Hvor alle har et ansvar for egen og andres sikkerhed, og hvor vi alle arbejder sammen. Samarbejdet med COWI har fungeret rigtig godt. COWI var fra begyndelsen utroligt hurtig til at hjælpe os med at opbygge kursusforløbet og har hele tiden været god til at justere, hvis der var behov for det. Overleveringen af kursusforløbet fra den danske til den svenske del af vores forretning er også forløbet perfekt, slutter Birgitte Marie Kloppenborg Jensen

3 Den 1. oktober trådte nye regler i arbejdsmiljøloven om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde i kraft. Og fra søndag den 17. oktober gælder en ny bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Nogle af de vigtigste nyskabelser gennemgås her. om arbejdsmiljø Tilskud til arbejdsmiljørådgivning Offentlige virksomheder kan søge midler hos Arbejdstilsynet til arbejdsmiljørådgivning. COWI har flere kunder, der har benyttet sig af dette. Frem til udgangen af 2011 eller indtil pengekassen er tom kan offentlige virksomheder søge Arbejdstilsynet om refusion af udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning. Der må dog ikke være tale om påbudt rådgivning. 3 er arbejds miljøsamarbejdet. Selv om det lyder voldsomt, er det dog ikke mere konkret, end at der er vide muligheder for, at en virksomhed kan etablere en AMO, som passer til virksomheden. Årlig drøftelse Som noget nyt for både virksomheder med og uden AMO skal arbejdsgiveren sørge for, at der årligt gennemføres en arbejdsmiljødrøftelse. I virksomheder uden AMO skal det være en drøftelse med de ansatte, herunder eventuelle arbejdsledere. I virksomheder med AMO skal det være en drøftelse med medlemmerne af denne. Det, der skal drøftes, er i grove træk, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljø skal fungere det kommende år, hvordan det gik med at opfylde arbejdsmiljømålene det foregående år, og hvilke mål der skal arbejdes mod det kommende år. Virksomheder uden AMO skal desuden drøfte, om den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø er til stede i virksomheden. Det står hen i det uvisse, hvorfor det kun er små virksomheder, som skal drøfte dette spørgsmål. Under alle omstændigheder gælder det stadig for alle virksomheder, at arbejdsgiveren skal indhente "ekstern sagkyndig bistand", hvis virksomheden ikke selv råder over den nødvendige sagkundskab til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden. Det gælder også for alle virksomheder, at arbejdsgiveren over for Arbejdstilsynet skriftligt skal kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljø drøftelse har fundet sted. Arbejdsmiljøuddannelse Reglerne om arbejdsmiljøuddannelse til AMOs medlemmer er også blevet ændret. Den obligatoriske uddannelse er fremover på tre dage. Den skal være gennemført inden tre måneder efter, at et medlem af AMO er blevet udpeget eller valgt. Som supplement til den obligatoriske uddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde de nye medlemmer en supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Den skal være af to dages varighed og skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden i AMO. Endelig skal arbejdsgiveren hvert af de efterfølgende funktionsår tilbyde medlemmerne supplerende uddannelse af 1½ dags varighed. Uddannelsen skal give viden og kompetencer, som er relevante for Per Tybjerg Aldrich Der skal søges om minimum kr. pr. indsats, og en virksomhed kan maksimalt modtage kr. pr. år i refusion. Næsten alt kan lade sig gøre, så længe der er tale om Helle Nørregaard Potter

4 4 TEMA: Ergonomi Slut med tunge løft hos DLG Medarbejderne hos Danmarks største landbrugsselskab, DLG, har takket være en række tekniske og organisatoriske tiltag nedbragt mængden af håndteringer af sækkevarer. COWI har hjulpet med at analysere og forbedre arbejds processer, indretning og løfteudstyr. "Medarbejderne på vores driftsanlæg, hvor vi udleverer især foderstoffer i tunge sække til kunderne, havde en stor risiko for nedslidning på grund af tunge løft. Det har vi i DLG ønsket at gøre noget ved, og derfor har vi sammen med COWI gennemført en kampagne på alle DLGs anlæg under overskriften: Brug hovedet, når du arbej der det skåner din krop", fortæller driftsdirektør Lars Boe fra DLG Driftsregion Fyn-Øst. Kunderne hjælper til De tunge løft opstår typisk, når sække bliver afhentet af kunderne i køretøjer, der ikke kan læsses med varer på paller. "Hidtil har vore medarbejdere ofte løftet sækkene for kunderne og lagt dem ind i kundens biler, men det er det slut med efter, at vi har fået indført vores nye reg ler. Nu skal kunderne hjælpe med til at løfte sækkene over i bilerne, og vi har undervist medarbejderne i at arbejde smartere, så sækkene altid ligger i den optimale højde, og kan håndteres ved at rulle, tippe og vippe dem i stedet for at løfte", siger Lars Boe. Sække på højst 15 kilo Sektionsleder Helle Nørregaard Potter, COWI har sammen med DLG gennemgået arbejdsprocesserne og arbejdspladsernes indretning og løfteudstyr. Der er gennemført en lang række store og små justeringer. Blandt dem er, at sækkenes størrelse bliver skåret ned til højst 15 kg efterhånden som DLGs egne anlæg kan omstilles, og der bliver indgået aftaler med leverandørerne. Da DLGs nye løftepolitik indebærer, at kunderne for ventes at hjælpe DLG med at overholde arbejdsmiljøreglerne, er der også udarbejdet informationsmateriale til Helle Nørregaard Potter Løftevognsproducenten Hovmand A/S udvikler en løftevogn, som skal forebygge fysisk nedslidning blandt serviceelektrikere. COWI bistår med arbejdsmiljøfaglig rådgivning. Muskel-skelet-besvær er en væsentlig årsag til, at medarbejdere får langtidssygefravær eller må forlade arbejdsmarkedet før tid. Løft, træk og skub af tunge byrder, arbejde med bøjet eller vredet ryg eller nakke samt arbejde med løftede arme øger risikoen for muskel-skeletbesvær. Elektrikere er dagligt udsat for mange af disse risikofaktorer. Jobgruppen er Udviklingen af løftevognen støttes med midler fra Forebyggelsesfonden. COWIs ydelser omfatter arbejds miljø rådgivning og evaluering. Løftevogn mod nedslidning af elektrikere derfor defineret som særligt nedslidningstruet. Dette har inspireret løftevognsproducent Hovmand A/S og COWI til at samarbejde om udviklingen af en løftevogn til elektrikere. Målet er at forebygge ned slidning ved at nedbringe belast ninger af især skulder og ryg. Ud over Hovmand A/S og COWI deltager Harrit & Sørensen i udviklingen som teknisk designer. Projektet bakkes op af Dansk El-forbund og TEKNIQ henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiverorganisation for el-branchen. Eksperter og brugere inddrages Adm.dir. Søren Hovmand, Hovmand A/S lægger ikke skjul på, at projektets brede faglige fundering både er en styrke og en udfordring: "Det er vigtigt, at vi formår at samle mest muligt viden i udviklingsfasen ved at inddrage eksperter og brugere, og at input fra de forskellige aktører bliver forenet. Det er en udfordring, men selvfølgelig ganske nødvendigt". Fysioterapeut og arbejdsmiljørådgiver med mange års erfaring fra el-branchen, Igor Zorko, COWI er enig: "Designet af vognen skal forenes med viden om elektrikernes hverdag og arbejdsmiljømæssige udfordringer. Det kræver tæt samarbejde mellem bl.a. mig selv og den tekniske designer. Herudover er det vigtigt, at vi lytter til brugerne og tager dem med på Mikkel Zorko Gudmundsson

5 TEMA: Psykisk arbejdsmiljø Lokalt forankret voldspolitik Kerteminde Kommune implementerer med bistand fra COWI dens voldspolitik på de enkelte arbejdspladser. 5 Kerteminde Kommune ud arbejd ede i 2007 en politik for vold. Det skete som udmøntning af overenskomstaftalen mellem KL og KTO. Alli ge vel steg antallet af an - meld te volds tilfælde året efter. Ove Eriksen, risikokoordinator i Kerteminde Kommune, var rystet over beretningerne om trusler og vold. Han besluttede, at der skulle arbejdes med at få omsat den centrale politik til lokale retningslinjer, skræddersyet til den enkelte arbejdsplads' særlige forhold og opgaver. "Mange tænker: Når vi har udarbejdet politik, så bliver den implementeret. Men vores erfaring er, at det ikke sker af sig selv", siger Ove Eriksen. Fagforbundet FOA har for nylig kortlagt, at ansatte inden for plejefagene er mest udsatte for vold. Samtidig kender de ikke deres kommunes centrale politikker. FOA efterlyser mere uddannelse og sparring, så alle ansatte ved, hvordan man håndterer overgreb fra beboere, psykisk syge og handicappede. Uddannelse COWI, som gennem flere år har ydet assistance til arbejdsmiljøarbejdet i kommunen, blev hyret til opgaven: Uddannelse på de mest risikofyldte arbejdspladser i kommunen. Da krisen kradsede, var det en lykke, at Arbejdstilsynet bevilligede tilskud efter 50 procents ordningen, så kommunen kunne realisere projektet med at uddanne 40 MED-repræsentanter i forebyggelse og håndtering af vold og i at udarbejde en lokal voldspolitik. I projektet mødes deltagerne tre gange, og mellem møderne udarbejder de en voldspolitik for deres egen Helle Kjær Nørregaard Potter Grænseløshedens dobbelthed Personaleledelse kan opløse dilemmaer ved grænseløst arbejde. Det viser et interventionsprojekt, som COWI har gennemført. Folk, der arbejder grænseløst, er begejstrede. De vil ikke undvære det og vil have mere af det. Det understreges i COWIs interviewundersøgelse i projektet Det grænseløse arbejdes grænseløshed, som efter tre år afsluttes med en konference den 24. november (se bagsiden). Samtidig viser det sig, at det grænseløse arbejde skaber en række personlige dilemmaer, som ikke kan løses af personen selv. Det er dilemmaer, som vedrører, hvornår, hvordan og hvor meget man vil arbejde, og som opstår, fordi man oplever, at man skal vælge mellem det personligt spændende arbejde på den ene side og på den anden side det gode helbred, fritids- og familielivet og det gode kollegaskab. Dilemmaer kan mindskes Projektet viser, at dilemmaer kan mindskes gennem afklaring af forventninger, dels mellem ledere og medarbejdere, dels indbyrdes mellem kolleger. Fx med hensyn til medarbejderens arbejdstid og ståen til rådighed hen over døgnet. I det grænseløse arbejde er der traditionelt vægt på medarbejderens selvledelse. Projektet understreger i modsætning hertil, at lederen er en nøgleperson: Dilemmaer opløses gennem personaleledelse, der viser forståelse for og accept af den enkelte person ikke overvågning og kontrol, men støtte og tillid. Teamsamarbejde, respekt og retfærdighed er desuden nøglefaktorer med afgørende Susie Kjær

6 6 Nem APV via internet COWI tilbyder virksomheder en brugervenlig internetbaseret platform til ArbejdsPladsVurderingen (APV). APV-processen kan være kompleks og svær at overskue. For at gøre processen nemmere, tilbyder COWI nu virksomheder og kommuner m.fl. adgang til et internetbaseret APV-system, iapv. Systemet er brugervenligt og kan anvendes til samtlige faser af APV-processen kortlægning, opfølgning, prioritering/vurdering, udarbejdelse af handleplaner samt løbende opfølgning og hjælpe med at kæde faserne sammen på overskuelig vis. iapv gør det muligt at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljøsituation via spørgeskemaer, der kan udfyldes elektronisk og på papir. Resultaterne præsenteres grafisk eller i tabelform for hele virksomheden eller opdelt på de enkelte afdelinger. Ud fra dette kan der i systemet oprettes handleplaner, der løbende kan overvåges og følges op på. En virksomhed kan, hvis den vil, arbejde selvstændigt med iapv uden at inddrage COWIs arbejdsmiljørådgivere. Den er dog langt fra overladt til sig selv. Arbejds miljø konsulent Mikkel Gudmundsson, COWI forklarer: "For at sikre at en virksomhed føler sig klædt på til at bruge APV-systemet, uddanner vi som en del af startpakken en superbruger fra virksomheden. Desuden får den fri adgang til en hotline til at afklare eventuelle spørgsmål til systemet". Også til andet end APV COWI lægger vægt på, at det arbejdsmiljøfaglige er i orden, når virksomheder får adgang til systemet. Det kommer blandt andet til udtryk i de færdige spørgeskemaer, der følger med i startpakken. Men ellers kan virksomhederne selv udvikle deres skemaer. "Det, at en virksomhed selv kan designe dens spørgeskemaer, gør, at den kan bruge systemet til andet end APV fx til MUS eller kundetilfredshedsmålinger", slutter Mikkel Mikkel Gudmundsson Arbejd sikkert med spænding Stærkstrømsbekendtgørelsen stiller krav til alle, der kan komme i berøring med strømførende dele under arbejdet. Bl.a. at de pågældende medarbejdere skal instrueres mindst en gang årligt. COWI giver årligt 150 sådanne instruktioner. For alle installationsvirksomheder er L-AUS et velkendt ord. Andre virksomheder, hvor medarbejdere kommer i berøring med elektriske installationer, er muligvis ikke klar over, hvad begrebet dækker over. Men det bør de være. L-AUS er beskrevet i stærkstrømsbekendtgørelsens (SB) kapitel 63. Det står for Lavspænding Arbejde Under Spænding. Lavspænding er defineret som mindre end V. Arbejde under spænding er ikke kun opgaver, hvor man kommer i direkte berøring med strømførende dele. Det er også opgaver, hvor man kan komme i berøring med strøm inden for 500 mm fra arbejds zonen. Et typisk sted, hvor man som ikke-elektriker kan komme til at arbejde med spænding på, er ved fejlsøgning. Eksempelvis når man skruer et dæksel af en forsyning til en motor og måler for at finde ud af, hvorfor den ikke kører. Årlig instruktion Arbejdes der med spænding på, opstiller SB i flere tilfælde en række krav, som skal være opfyldt af hensyn til sikkerheden. Blandt andet skal medarbejdere, der arbejder i tavler, instrueres minimum en gang årligt. COWI udfører årligt cirka 150 instruktioner i L-AUSbestemmelserne i virksomheder over hele landet. Ud over at gennemgå L-AUSbestemmelserne, instrueres i livreddende førstehjælp og håndtering af forbrændinger. Det følger også af krav i Eyvind Lindegaard Andersen

7 Sjældent har det været så sjovt at gøre rent! 7 Forenede Rengøring A/S valgte at afholde den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for nyvalgte medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen som et internt kursus med COWI som underviser. Det sikrede kobling til virksomhedens arbejdsmiljøarbejde mv. Vi valgte at afholde vores eget kursus, så vi kunne fokusere fuldt ud på vores egen organisation, fortæller Renzo Larentis, driftschef for Århus- og Holstebroafdelingen. Vi skulle udbygge vores arbejdsmiljøorganisation, og med en større gruppe nyvalgte repræsentanter var det nærliggende, at alle blev introduceret til opgaven samtidig og derigennem kunne være med til at præge den fremadrettede indsats. I hverdagen er vi spredt ud på mange lokationer, så det var vigtigt for os, at kurset bidrog til, at de mange nye repræsentanter fandt hinanden, og at et netværk blev grundlagt, fortsætter Renzo Larentis. Tilpasset indhold Underviser Lisbeth Torp Ernst, COWI supplerer: En af fordelene ved et internt kursus er netop, at den enkelte virksomhed får mulighed for at sætte sit fingeraftryk på indholdet. Der er selvfølgelig et fagligt indhold, som ikke kan fraviges, men jeg opfordrer altid virksomhedens ledelse til at deltage med indlæg på kursets første og sidste dag, da dialogen kan være startskuddet til et frugtbart samarbejde om arbejdsmiljøet. Med et virksomhedskursus har man mulighed for at brancherette indholdet. Forenede Rengøring havde sammen med COWI udarbejdet en instruktionsfolder om ergonomi og rengøring, og dette materiale blev præsenteret og diskuteret på kurset, ligesom teknikker blev afprøvet. Sjældent har det været så sjovt at gøre rent, udtalte en af kursisterne i evalueringen. Vi har her fået muligheden for at lære en masse nyt, som sagtens kan bruges i hverdagen, og samtidig lært hinanden at kende. Det har været rigtig godt, at ledelsen også har været med nu ved vi, hvor de står, når vi snakker arbejdsmiljø i Forenede Lisbeth Torp Ernst Lovpligtige og andre kurser i arbejdsmiljø Den lovpligtige arbejds miljøuddannelse er forkortet til tre dage. Men COWI udbyder den stadig foruden en ny to dages opfølgning og korte kurser målrettet medlemmer af arbejdsmiljøorga ni sationen m.fl. Den 1. oktober trådte en række ændringer i arbejdsmiljøloven i kraft. Ændringerne ved rører bl.a. den lovpligtige arbejds miljøuddannelse. Arbejdsmiljøuddannelsen er forkortet til tre dage. Derudover har arbejdsgiveren pligt til at tilbyde medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen to dages opfølgning inden et år efter, at de er valgt/udpeget. "COWI er naturligvis klar med den nye tre dages lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og et kursusprogram for både efterår 2010 og forår 2011", fortæller sektionsleder Helle Potter, COWI. "Som et nyt tilbud har vi programsat to dages opfølgning på den obligatoriske del af uddannelsen", fortsætter Helle Potter. "Opfølgningsdagene tilrettelægges efter kursisternes ønsker til temaer for at gøre undervisningen relevant og nærværende." COWIs sikkerhedskoordinatoruddannelse fortsætter uændret, da der ikke er ændret i kravene til denne uddannelse. COWIs kursusprogram omfatter desuden mange korte kurser inden for arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed. De er et godt tilbud til arbejdsmiljøorganisationen, når medlemmerne skal tilbydes løbende efteruddannelse. Kurserne udbydes både som åbne kurser og som Helle Nørregaard Potter

8 Arrangementer i COWI PCB i bygninger hvor, hvordan og hvad kan der gøres ved det? Det grænseløse arbejdes grænseløshed PCB, der er sundheds skadeligt, har været anvendt i byggematerialer fra 1950 til Stoffet afgiver selv efter mange år dampe, der udgør en sundhedsrisiko. På dette møde vil der blive redegjort for, hvad det er for et stof, samt hvorfor og hvordan det er sundhedsskadeligt. Stoffets forekomst i bygningsmaterialer bliver gennemgået, ligesom der vil blive redegjort for bygherrers og bygningsejeres pligter i forhold til PCB. Endelig vil der blive redegjort for, hvordan PCB håndteres arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forbindelse med ombygninger og nedrivninger. Tid og sted Torsdag den 18. november 2010 kl hos COWI Parallelvej Kgs. Lyngby Torsdag den 13. januar 2011 kl hos COWI Nørretorv Ringsted Deltagergebyr 350 kr. + moms. Tilmelding inden 11. november (til det første møde) til Yderligere oplysninger Kristine B. Klint tlf COWI afslutter et treårigt forsknings- og udviklings projekt om grænseløst arbejde, støttet af Arbejds miljø forskningsfonden. Resultater samt værktøjer til intervention bliver præsenteret. Tid og sted Onsdag den 24. november 2010 kl hos COWI Parallelvej Kgs. Lyngby Deltagergebyr 350 kr. + moms. Tilmelding inden 15. nov. til Yderligere oplysninger Susie Kjær tlf Vejledninger til bedre arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) har for nylig udgivet en række vejledninger, som COWI har ført pennen på. Det drejer sig om Vejledning om arbejde i stinkskabe, Vejledning om EBA i laboratorier og Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien. Andre branchearbejdsmiljøråd er også på vej med vejledninger, som COWI har bidraget Per Tybjerg Aldrich COWI er SKI-leverandør COWI er udvalgt leverandør på en række SKI-aftaler og har bl.a. mulighed for at levere rådgivning om strategi, proces, ledelse og HR samt trivsel og sundhed til offentlige kunder uden, at kunden og COWI først skal gennem tidskrævende udbuds- og tilbudsrunder. SKI, der står for Statens og Kommunernes Indkøbsservice, gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlige sektor for at sikre mængderabatter på varer og ydelser til det offentlige. Som udvalgt leverandør lever COWI op til en række pris, kvalitets- og miljøkriterier, som SKI har opstillet i forhold til de givne Marchen Vinding Petersen 1309, nov Fotos: COWI/Tao Lytzen, Arla, Dlg, Flickr/Ed Yourdon, Simaje, Alexey05 Xchng/Sailor John COWI Lyngby Parallelvej Kgs. Lyngby Tlf.: COWI Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf.: COWI Århus Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.: COWI Vejle Havneparken Vejle Tlf.: COWI Esbjerg Stormgade Esbjerg Tlf.: COWI Odense Odensevej Odense Tlf.: Redaktion: Per Tybjerg Aldrich Design & Dtp: Lone Jensen

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

# 23 nyhedsbrev november 2013. arbejdsmiljø

# 23 nyhedsbrev november 2013. arbejdsmiljø # 23 nyhedsbrev november 2013 INDHOLD Nyt værktøj sætter pris på et 1 DLG forstærker fokus på psykisk 2 Spil sætter fokus på stress og trivsel 4 Spar 50 % på rådgivning 5 Grib chancen for efteruddannelse

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 2013 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 lovpligtige

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

# 18 nyhedsbrev april 2012. arbejdsmiljø

# 18 nyhedsbrev april 2012. arbejdsmiljø # 18 nyhedsbrev april 2012 APV i høj sø Hos Hess har en APV-proces givet et friskt og mere overordnet blik på et på produktionsplatformen Syd Arne. COWI har facili teret og struktureret APV-processen og

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

KURSUSKALENDER ARBEJDSMILJØ, SIKKERHED OG SUNDHED

KURSUSKALENDER ARBEJDSMILJØ, SIKKERHED OG SUNDHED KURSUSKALENDER ARBEJDSMILJØ, SIKKERHED OG SUNDHED 2015 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 LOVPLIGTIGE

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Arbejdsmiljø. Indhold. Ny adresse? Arbejdsmiljø i virksomhedsøkonomisk

Arbejdsmiljø. Indhold. Ny adresse? Arbejdsmiljø i virksomhedsøkonomisk 2 6 4 8 Nr. 16 juni 2011 Indhold Arbejdsmiljø i virksomhedsøkonomisk perspektiv Lovpligtige og andre kurser i arbejdsmiljø Fyns Politi efter ud danner AMO på temadag Helbredskontrol ved natarbejde Team

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker AM 2012 Ole Ryssel Rasmussen Tlf. 30 10 96 92 orra@alectia.com Jasper Eriksen Tlf. 30 10 96 85 jaer@alectia.com Uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne Nye

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Side 1 af 9 Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 840 af 29. juni 2010 I medfør af 9, stk. 2, jf. 8, 19, 25 og 27, 73,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Hvor er virksomhederne på vej hen:

Hvor er virksomhederne på vej hen: Hvor er virksomhederne på vej hen: Fleksibel organisering af AM organisationen Brug af arbejdsmiljødrøftelse j og kompetenceudvikling 3 typer virksomheder Virksomhed før Fulgte principperne i loven før

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere