Arbejdsmiljø. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø. Indhold"

Transkript

1 Nr. 15 november 2010 Indhold Nye veje til sikker adfærd hos Arla Nye regler om samarbejdet om arbejdsmiljø Tilskud til arbejdsmiljørådgivning Slut med tunge løft hos DLG Løftevogn mod nedslidning af elektrikere Lokalt forankret voldspolitik Grænseløshedens dobbelthed Nem APV via internet Arbejd sikkert med spænding Sjældent har det været så sjovt at gøre rent! Lovpligtige og andre kurser i arbejdsmiljø Arrangementer i COWI Vejledninger til bedre arbejdsmiljø COWI er SKI-leverandør Ny adresse? Vil du tilmelde, framelde eller rette adresse, kan du klikke ind på: Udgiver: COWI A/S Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby Tlf Ved at fokusere på adfærdsbaseret sikkerhed er det på kort tid lykkedes Arla Foods at reducere ulykkesfrekvensen markant. COWI bistår med undervisning af ledere og medarbejdere. Nye veje til sikker adfærd hos Arla Ingen mennesker kommer til skade på arbejdspladsen, fordi de gerne vil det. Når det alligevel sker, handler det om noget andet som fx at produktiviteten bliver prioriteret højere end sikkerhed. Eller at medarbejderne opfatter det sådan. Derfor er det vigtigt at signalere gennem såvel ord som handling, at sikkerheden har højeste prioritet. Kursus for ledere og medarbejdere Arla gør det bl.a. ved at gennemføre et kursusforløb i adfærdsbaseret sikkerhed for i første omgang 2500 ledere og medarbejdere på mejerier i Danmark og Sverige. Arbejdsmiljø Kursusforløbet er udviklet af Arla i samarbejde med COWI. Det bygger på Arlas værdigrundlag, værktøjer fra Arlas lean-arbejde og koncernens bedste erfaringer med sikkerhedsarbejde. Det sikrer, at uddannelsen indgår som en naturlig del af mejerikoncernens øvrige tiltag. Måtte gøre noget andet Vi har gennem en årrække reduceret ulykkesfrekvensen væsentligt via tekniske værktøjer og systematisk arbejdsmiljøarbejde, fortæller HSE manager Birgitte Koch, Arla Foods. Men frekvensen var stadig for høj, og det kunne vi ikke leve med. Vi indså, at vi måtte gøre S C R E E N I N G S C R E E N I N G S C R E E N I N G Autoriseret arbejdsmiljørådgiver noget andet, end vi plejer, for at bringe den længere ned. Da en intern analyse viste, at 91 % af arbejdsulykkerne skyldes usikker adfærd, valgte vi derfor at fokusere på adfærdsbaseret sikkerhed. Ud over at have bidraget til udviklingen af kursusforløbet underviser nogle af COWIs arbejdsmiljørådgivere også på kurserne. To kursusforløb er aldrig helt ens, fortæller Marie Kloppenborg Jensen, COWI, projektleder og en af underviserne på projektet. Vi gør meget ud af at få vendt de konkrete sikkerhedsmæssige spørgsmål og udfordringer, deltagerne har. På den måde får de et Foto: Arla.

2 2 Nye regler om samarbejdet Bekendtgørelsen udmønter reglerne i arbejdsmiljøloven og har været ventet længe. Bekendtgørelsen konkretiserer således bl.a., COWI rådgiver om, hvordan virksomheder kan udnytte den fleksibilitet, som de nye regler om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde indebærer. hvordan virksomheder af forskellige størrelser internt skal samarbejde om arbejdsmiljø. Virksomheder med 1-9 ansatte behøver ikke at etablere en formel AMO. Her skal arbejdsgiveren, arbejdsledere og ansatte "bare" samarbejde om sikkerhed og sundhed. AMO i mellemstore og store virksomheder Virksomheder med ansatte skal oprette en AMO. Organisationen skal som minimum bestå af én udpeget arbejdsleder og én medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant samt arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Virksomheder med 35 eller flere ansatte skal også oprette en AMO. Organisationen skal være i to niveauer, nemlig et operationelt niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et overordnet, strategisk niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper samt af arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Antallet af medlemmer af og arbejdsmiljøgrupper i en AMO skal som noget nyt fastlægges ud fra et nærheds princip. Bekendtgørelsen opregner otte hensyn, som virksomheden skal tage, når den organiser- Fortsat fra forsiden godt grundlag for det videre arbejde med at forbedre sikkerhedskulturen, når de kommer tilbage til hverdagen. Lavere ulykkesfrekvens og generelt kompetenceløft Ulykkesfrekvensen er på mindre end to år reduceret med cirka 40 %. Det er et flot resultat, vurderer Birgitte Koch, Arla Foods. Derudover har kursusforløbet også givet et generelt kompetenceløft til medarbejdere og ledere. Vi er på vej til at skabe en helt ny sikkerhedskultur, hvor sikker adfærd er integreret i vores daglige arbejde. Hvor alle har et ansvar for egen og andres sikkerhed, og hvor vi alle arbejder sammen. Samarbejdet med COWI har fungeret rigtig godt. COWI var fra begyndelsen utroligt hurtig til at hjælpe os med at opbygge kursusforløbet og har hele tiden været god til at justere, hvis der var behov for det. Overleveringen af kursusforløbet fra den danske til den svenske del af vores forretning er også forløbet perfekt, slutter Birgitte Marie Kloppenborg Jensen

3 Den 1. oktober trådte nye regler i arbejdsmiljøloven om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde i kraft. Og fra søndag den 17. oktober gælder en ny bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Nogle af de vigtigste nyskabelser gennemgås her. om arbejdsmiljø Tilskud til arbejdsmiljørådgivning Offentlige virksomheder kan søge midler hos Arbejdstilsynet til arbejdsmiljørådgivning. COWI har flere kunder, der har benyttet sig af dette. Frem til udgangen af 2011 eller indtil pengekassen er tom kan offentlige virksomheder søge Arbejdstilsynet om refusion af udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning. Der må dog ikke være tale om påbudt rådgivning. 3 er arbejds miljøsamarbejdet. Selv om det lyder voldsomt, er det dog ikke mere konkret, end at der er vide muligheder for, at en virksomhed kan etablere en AMO, som passer til virksomheden. Årlig drøftelse Som noget nyt for både virksomheder med og uden AMO skal arbejdsgiveren sørge for, at der årligt gennemføres en arbejdsmiljødrøftelse. I virksomheder uden AMO skal det være en drøftelse med de ansatte, herunder eventuelle arbejdsledere. I virksomheder med AMO skal det være en drøftelse med medlemmerne af denne. Det, der skal drøftes, er i grove træk, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljø skal fungere det kommende år, hvordan det gik med at opfylde arbejdsmiljømålene det foregående år, og hvilke mål der skal arbejdes mod det kommende år. Virksomheder uden AMO skal desuden drøfte, om den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø er til stede i virksomheden. Det står hen i det uvisse, hvorfor det kun er små virksomheder, som skal drøfte dette spørgsmål. Under alle omstændigheder gælder det stadig for alle virksomheder, at arbejdsgiveren skal indhente "ekstern sagkyndig bistand", hvis virksomheden ikke selv råder over den nødvendige sagkundskab til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden. Det gælder også for alle virksomheder, at arbejdsgiveren over for Arbejdstilsynet skriftligt skal kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljø drøftelse har fundet sted. Arbejdsmiljøuddannelse Reglerne om arbejdsmiljøuddannelse til AMOs medlemmer er også blevet ændret. Den obligatoriske uddannelse er fremover på tre dage. Den skal være gennemført inden tre måneder efter, at et medlem af AMO er blevet udpeget eller valgt. Som supplement til den obligatoriske uddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde de nye medlemmer en supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Den skal være af to dages varighed og skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden i AMO. Endelig skal arbejdsgiveren hvert af de efterfølgende funktionsår tilbyde medlemmerne supplerende uddannelse af 1½ dags varighed. Uddannelsen skal give viden og kompetencer, som er relevante for Per Tybjerg Aldrich Der skal søges om minimum kr. pr. indsats, og en virksomhed kan maksimalt modtage kr. pr. år i refusion. Næsten alt kan lade sig gøre, så længe der er tale om Helle Nørregaard Potter

4 4 TEMA: Ergonomi Slut med tunge løft hos DLG Medarbejderne hos Danmarks største landbrugsselskab, DLG, har takket være en række tekniske og organisatoriske tiltag nedbragt mængden af håndteringer af sækkevarer. COWI har hjulpet med at analysere og forbedre arbejds processer, indretning og løfteudstyr. "Medarbejderne på vores driftsanlæg, hvor vi udleverer især foderstoffer i tunge sække til kunderne, havde en stor risiko for nedslidning på grund af tunge løft. Det har vi i DLG ønsket at gøre noget ved, og derfor har vi sammen med COWI gennemført en kampagne på alle DLGs anlæg under overskriften: Brug hovedet, når du arbej der det skåner din krop", fortæller driftsdirektør Lars Boe fra DLG Driftsregion Fyn-Øst. Kunderne hjælper til De tunge løft opstår typisk, når sække bliver afhentet af kunderne i køretøjer, der ikke kan læsses med varer på paller. "Hidtil har vore medarbejdere ofte løftet sækkene for kunderne og lagt dem ind i kundens biler, men det er det slut med efter, at vi har fået indført vores nye reg ler. Nu skal kunderne hjælpe med til at løfte sækkene over i bilerne, og vi har undervist medarbejderne i at arbejde smartere, så sækkene altid ligger i den optimale højde, og kan håndteres ved at rulle, tippe og vippe dem i stedet for at løfte", siger Lars Boe. Sække på højst 15 kilo Sektionsleder Helle Nørregaard Potter, COWI har sammen med DLG gennemgået arbejdsprocesserne og arbejdspladsernes indretning og løfteudstyr. Der er gennemført en lang række store og små justeringer. Blandt dem er, at sækkenes størrelse bliver skåret ned til højst 15 kg efterhånden som DLGs egne anlæg kan omstilles, og der bliver indgået aftaler med leverandørerne. Da DLGs nye løftepolitik indebærer, at kunderne for ventes at hjælpe DLG med at overholde arbejdsmiljøreglerne, er der også udarbejdet informationsmateriale til Helle Nørregaard Potter Løftevognsproducenten Hovmand A/S udvikler en løftevogn, som skal forebygge fysisk nedslidning blandt serviceelektrikere. COWI bistår med arbejdsmiljøfaglig rådgivning. Muskel-skelet-besvær er en væsentlig årsag til, at medarbejdere får langtidssygefravær eller må forlade arbejdsmarkedet før tid. Løft, træk og skub af tunge byrder, arbejde med bøjet eller vredet ryg eller nakke samt arbejde med løftede arme øger risikoen for muskel-skeletbesvær. Elektrikere er dagligt udsat for mange af disse risikofaktorer. Jobgruppen er Udviklingen af løftevognen støttes med midler fra Forebyggelsesfonden. COWIs ydelser omfatter arbejds miljø rådgivning og evaluering. Løftevogn mod nedslidning af elektrikere derfor defineret som særligt nedslidningstruet. Dette har inspireret løftevognsproducent Hovmand A/S og COWI til at samarbejde om udviklingen af en løftevogn til elektrikere. Målet er at forebygge ned slidning ved at nedbringe belast ninger af især skulder og ryg. Ud over Hovmand A/S og COWI deltager Harrit & Sørensen i udviklingen som teknisk designer. Projektet bakkes op af Dansk El-forbund og TEKNIQ henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiverorganisation for el-branchen. Eksperter og brugere inddrages Adm.dir. Søren Hovmand, Hovmand A/S lægger ikke skjul på, at projektets brede faglige fundering både er en styrke og en udfordring: "Det er vigtigt, at vi formår at samle mest muligt viden i udviklingsfasen ved at inddrage eksperter og brugere, og at input fra de forskellige aktører bliver forenet. Det er en udfordring, men selvfølgelig ganske nødvendigt". Fysioterapeut og arbejdsmiljørådgiver med mange års erfaring fra el-branchen, Igor Zorko, COWI er enig: "Designet af vognen skal forenes med viden om elektrikernes hverdag og arbejdsmiljømæssige udfordringer. Det kræver tæt samarbejde mellem bl.a. mig selv og den tekniske designer. Herudover er det vigtigt, at vi lytter til brugerne og tager dem med på Mikkel Zorko Gudmundsson

5 TEMA: Psykisk arbejdsmiljø Lokalt forankret voldspolitik Kerteminde Kommune implementerer med bistand fra COWI dens voldspolitik på de enkelte arbejdspladser. 5 Kerteminde Kommune ud arbejd ede i 2007 en politik for vold. Det skete som udmøntning af overenskomstaftalen mellem KL og KTO. Alli ge vel steg antallet af an - meld te volds tilfælde året efter. Ove Eriksen, risikokoordinator i Kerteminde Kommune, var rystet over beretningerne om trusler og vold. Han besluttede, at der skulle arbejdes med at få omsat den centrale politik til lokale retningslinjer, skræddersyet til den enkelte arbejdsplads' særlige forhold og opgaver. "Mange tænker: Når vi har udarbejdet politik, så bliver den implementeret. Men vores erfaring er, at det ikke sker af sig selv", siger Ove Eriksen. Fagforbundet FOA har for nylig kortlagt, at ansatte inden for plejefagene er mest udsatte for vold. Samtidig kender de ikke deres kommunes centrale politikker. FOA efterlyser mere uddannelse og sparring, så alle ansatte ved, hvordan man håndterer overgreb fra beboere, psykisk syge og handicappede. Uddannelse COWI, som gennem flere år har ydet assistance til arbejdsmiljøarbejdet i kommunen, blev hyret til opgaven: Uddannelse på de mest risikofyldte arbejdspladser i kommunen. Da krisen kradsede, var det en lykke, at Arbejdstilsynet bevilligede tilskud efter 50 procents ordningen, så kommunen kunne realisere projektet med at uddanne 40 MED-repræsentanter i forebyggelse og håndtering af vold og i at udarbejde en lokal voldspolitik. I projektet mødes deltagerne tre gange, og mellem møderne udarbejder de en voldspolitik for deres egen Helle Kjær Nørregaard Potter Grænseløshedens dobbelthed Personaleledelse kan opløse dilemmaer ved grænseløst arbejde. Det viser et interventionsprojekt, som COWI har gennemført. Folk, der arbejder grænseløst, er begejstrede. De vil ikke undvære det og vil have mere af det. Det understreges i COWIs interviewundersøgelse i projektet Det grænseløse arbejdes grænseløshed, som efter tre år afsluttes med en konference den 24. november (se bagsiden). Samtidig viser det sig, at det grænseløse arbejde skaber en række personlige dilemmaer, som ikke kan løses af personen selv. Det er dilemmaer, som vedrører, hvornår, hvordan og hvor meget man vil arbejde, og som opstår, fordi man oplever, at man skal vælge mellem det personligt spændende arbejde på den ene side og på den anden side det gode helbred, fritids- og familielivet og det gode kollegaskab. Dilemmaer kan mindskes Projektet viser, at dilemmaer kan mindskes gennem afklaring af forventninger, dels mellem ledere og medarbejdere, dels indbyrdes mellem kolleger. Fx med hensyn til medarbejderens arbejdstid og ståen til rådighed hen over døgnet. I det grænseløse arbejde er der traditionelt vægt på medarbejderens selvledelse. Projektet understreger i modsætning hertil, at lederen er en nøgleperson: Dilemmaer opløses gennem personaleledelse, der viser forståelse for og accept af den enkelte person ikke overvågning og kontrol, men støtte og tillid. Teamsamarbejde, respekt og retfærdighed er desuden nøglefaktorer med afgørende Susie Kjær

6 6 Nem APV via internet COWI tilbyder virksomheder en brugervenlig internetbaseret platform til ArbejdsPladsVurderingen (APV). APV-processen kan være kompleks og svær at overskue. For at gøre processen nemmere, tilbyder COWI nu virksomheder og kommuner m.fl. adgang til et internetbaseret APV-system, iapv. Systemet er brugervenligt og kan anvendes til samtlige faser af APV-processen kortlægning, opfølgning, prioritering/vurdering, udarbejdelse af handleplaner samt løbende opfølgning og hjælpe med at kæde faserne sammen på overskuelig vis. iapv gør det muligt at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljøsituation via spørgeskemaer, der kan udfyldes elektronisk og på papir. Resultaterne præsenteres grafisk eller i tabelform for hele virksomheden eller opdelt på de enkelte afdelinger. Ud fra dette kan der i systemet oprettes handleplaner, der løbende kan overvåges og følges op på. En virksomhed kan, hvis den vil, arbejde selvstændigt med iapv uden at inddrage COWIs arbejdsmiljørådgivere. Den er dog langt fra overladt til sig selv. Arbejds miljø konsulent Mikkel Gudmundsson, COWI forklarer: "For at sikre at en virksomhed føler sig klædt på til at bruge APV-systemet, uddanner vi som en del af startpakken en superbruger fra virksomheden. Desuden får den fri adgang til en hotline til at afklare eventuelle spørgsmål til systemet". Også til andet end APV COWI lægger vægt på, at det arbejdsmiljøfaglige er i orden, når virksomheder får adgang til systemet. Det kommer blandt andet til udtryk i de færdige spørgeskemaer, der følger med i startpakken. Men ellers kan virksomhederne selv udvikle deres skemaer. "Det, at en virksomhed selv kan designe dens spørgeskemaer, gør, at den kan bruge systemet til andet end APV fx til MUS eller kundetilfredshedsmålinger", slutter Mikkel Mikkel Gudmundsson Arbejd sikkert med spænding Stærkstrømsbekendtgørelsen stiller krav til alle, der kan komme i berøring med strømførende dele under arbejdet. Bl.a. at de pågældende medarbejdere skal instrueres mindst en gang årligt. COWI giver årligt 150 sådanne instruktioner. For alle installationsvirksomheder er L-AUS et velkendt ord. Andre virksomheder, hvor medarbejdere kommer i berøring med elektriske installationer, er muligvis ikke klar over, hvad begrebet dækker over. Men det bør de være. L-AUS er beskrevet i stærkstrømsbekendtgørelsens (SB) kapitel 63. Det står for Lavspænding Arbejde Under Spænding. Lavspænding er defineret som mindre end V. Arbejde under spænding er ikke kun opgaver, hvor man kommer i direkte berøring med strømførende dele. Det er også opgaver, hvor man kan komme i berøring med strøm inden for 500 mm fra arbejds zonen. Et typisk sted, hvor man som ikke-elektriker kan komme til at arbejde med spænding på, er ved fejlsøgning. Eksempelvis når man skruer et dæksel af en forsyning til en motor og måler for at finde ud af, hvorfor den ikke kører. Årlig instruktion Arbejdes der med spænding på, opstiller SB i flere tilfælde en række krav, som skal være opfyldt af hensyn til sikkerheden. Blandt andet skal medarbejdere, der arbejder i tavler, instrueres minimum en gang årligt. COWI udfører årligt cirka 150 instruktioner i L-AUSbestemmelserne i virksomheder over hele landet. Ud over at gennemgå L-AUSbestemmelserne, instrueres i livreddende førstehjælp og håndtering af forbrændinger. Det følger også af krav i Eyvind Lindegaard Andersen

7 Sjældent har det været så sjovt at gøre rent! 7 Forenede Rengøring A/S valgte at afholde den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for nyvalgte medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen som et internt kursus med COWI som underviser. Det sikrede kobling til virksomhedens arbejdsmiljøarbejde mv. Vi valgte at afholde vores eget kursus, så vi kunne fokusere fuldt ud på vores egen organisation, fortæller Renzo Larentis, driftschef for Århus- og Holstebroafdelingen. Vi skulle udbygge vores arbejdsmiljøorganisation, og med en større gruppe nyvalgte repræsentanter var det nærliggende, at alle blev introduceret til opgaven samtidig og derigennem kunne være med til at præge den fremadrettede indsats. I hverdagen er vi spredt ud på mange lokationer, så det var vigtigt for os, at kurset bidrog til, at de mange nye repræsentanter fandt hinanden, og at et netværk blev grundlagt, fortsætter Renzo Larentis. Tilpasset indhold Underviser Lisbeth Torp Ernst, COWI supplerer: En af fordelene ved et internt kursus er netop, at den enkelte virksomhed får mulighed for at sætte sit fingeraftryk på indholdet. Der er selvfølgelig et fagligt indhold, som ikke kan fraviges, men jeg opfordrer altid virksomhedens ledelse til at deltage med indlæg på kursets første og sidste dag, da dialogen kan være startskuddet til et frugtbart samarbejde om arbejdsmiljøet. Med et virksomhedskursus har man mulighed for at brancherette indholdet. Forenede Rengøring havde sammen med COWI udarbejdet en instruktionsfolder om ergonomi og rengøring, og dette materiale blev præsenteret og diskuteret på kurset, ligesom teknikker blev afprøvet. Sjældent har det været så sjovt at gøre rent, udtalte en af kursisterne i evalueringen. Vi har her fået muligheden for at lære en masse nyt, som sagtens kan bruges i hverdagen, og samtidig lært hinanden at kende. Det har været rigtig godt, at ledelsen også har været med nu ved vi, hvor de står, når vi snakker arbejdsmiljø i Forenede Lisbeth Torp Ernst Lovpligtige og andre kurser i arbejdsmiljø Den lovpligtige arbejds miljøuddannelse er forkortet til tre dage. Men COWI udbyder den stadig foruden en ny to dages opfølgning og korte kurser målrettet medlemmer af arbejdsmiljøorga ni sationen m.fl. Den 1. oktober trådte en række ændringer i arbejdsmiljøloven i kraft. Ændringerne ved rører bl.a. den lovpligtige arbejds miljøuddannelse. Arbejdsmiljøuddannelsen er forkortet til tre dage. Derudover har arbejdsgiveren pligt til at tilbyde medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen to dages opfølgning inden et år efter, at de er valgt/udpeget. "COWI er naturligvis klar med den nye tre dages lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og et kursusprogram for både efterår 2010 og forår 2011", fortæller sektionsleder Helle Potter, COWI. "Som et nyt tilbud har vi programsat to dages opfølgning på den obligatoriske del af uddannelsen", fortsætter Helle Potter. "Opfølgningsdagene tilrettelægges efter kursisternes ønsker til temaer for at gøre undervisningen relevant og nærværende." COWIs sikkerhedskoordinatoruddannelse fortsætter uændret, da der ikke er ændret i kravene til denne uddannelse. COWIs kursusprogram omfatter desuden mange korte kurser inden for arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed. De er et godt tilbud til arbejdsmiljøorganisationen, når medlemmerne skal tilbydes løbende efteruddannelse. Kurserne udbydes både som åbne kurser og som Helle Nørregaard Potter

8 Arrangementer i COWI PCB i bygninger hvor, hvordan og hvad kan der gøres ved det? Det grænseløse arbejdes grænseløshed PCB, der er sundheds skadeligt, har været anvendt i byggematerialer fra 1950 til Stoffet afgiver selv efter mange år dampe, der udgør en sundhedsrisiko. På dette møde vil der blive redegjort for, hvad det er for et stof, samt hvorfor og hvordan det er sundhedsskadeligt. Stoffets forekomst i bygningsmaterialer bliver gennemgået, ligesom der vil blive redegjort for bygherrers og bygningsejeres pligter i forhold til PCB. Endelig vil der blive redegjort for, hvordan PCB håndteres arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forbindelse med ombygninger og nedrivninger. Tid og sted Torsdag den 18. november 2010 kl hos COWI Parallelvej Kgs. Lyngby Torsdag den 13. januar 2011 kl hos COWI Nørretorv Ringsted Deltagergebyr 350 kr. + moms. Tilmelding inden 11. november (til det første møde) til Yderligere oplysninger Kristine B. Klint tlf COWI afslutter et treårigt forsknings- og udviklings projekt om grænseløst arbejde, støttet af Arbejds miljø forskningsfonden. Resultater samt værktøjer til intervention bliver præsenteret. Tid og sted Onsdag den 24. november 2010 kl hos COWI Parallelvej Kgs. Lyngby Deltagergebyr 350 kr. + moms. Tilmelding inden 15. nov. til Yderligere oplysninger Susie Kjær tlf Vejledninger til bedre arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) har for nylig udgivet en række vejledninger, som COWI har ført pennen på. Det drejer sig om Vejledning om arbejde i stinkskabe, Vejledning om EBA i laboratorier og Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien. Andre branchearbejdsmiljøråd er også på vej med vejledninger, som COWI har bidraget Per Tybjerg Aldrich COWI er SKI-leverandør COWI er udvalgt leverandør på en række SKI-aftaler og har bl.a. mulighed for at levere rådgivning om strategi, proces, ledelse og HR samt trivsel og sundhed til offentlige kunder uden, at kunden og COWI først skal gennem tidskrævende udbuds- og tilbudsrunder. SKI, der står for Statens og Kommunernes Indkøbsservice, gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlige sektor for at sikre mængderabatter på varer og ydelser til det offentlige. Som udvalgt leverandør lever COWI op til en række pris, kvalitets- og miljøkriterier, som SKI har opstillet i forhold til de givne Marchen Vinding Petersen 1309, nov Fotos: COWI/Tao Lytzen, Arla, Dlg, Flickr/Ed Yourdon, Simaje, Alexey05 Xchng/Sailor John COWI Lyngby Parallelvej Kgs. Lyngby Tlf.: COWI Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf.: COWI Århus Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.: COWI Vejle Havneparken Vejle Tlf.: COWI Esbjerg Stormgade Esbjerg Tlf.: COWI Odense Odensevej Odense Tlf.: Redaktion: Per Tybjerg Aldrich Design & Dtp: Lone Jensen

# 18 nyhedsbrev april 2012. arbejdsmiljø

# 18 nyhedsbrev april 2012. arbejdsmiljø # 18 nyhedsbrev april 2012 APV i høj sø Hos Hess har en APV-proces givet et friskt og mere overordnet blik på et på produktionsplatformen Syd Arne. COWI har facili teret og struktureret APV-processen og

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere