FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005"

Transkript

1 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND 4 SEKTION III KOMMISSIONEN Afdeling I OVERSIGT OVER UDGIFTER Afdeling II OVERSIGT OVER INDTÆGTER STILLINGSFORTEGNELSE BILAG: Udgiftsområde V Publikationskontoret Det Europæiske kontor for bekæmpelse af svig De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor Kontoret for forvaltning og fastsættelse af individuelle rettigheder Kontoret for infrastruktur og logistik, Bruxelles Kontoret for infrastruktur og logistik, Luxembourg Strukturfonde Forskning og teknologisk udvikling Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Fortegnelse over budgetposter til de associerede Central- og Østeuropæiske lande og Tyrkiet Budgettets del II: Lånoptagelses- og långivningstransaktioner Lånoptagelse og långivning med sikkerhedsstillelse over det almindelige budget Klassifikation af bevillingerne i obligatoriske og ikke-obligatoriske Samlet præsentation af ændringer i kontoplanen mellem 2004-budgettet og det foreløbige budgetforslag for 2005

2 III/2 KOMMISSIONEN DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtryckt i euro.

3 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget 2005 III/3 KOMMISSIONEN FORELØBIGT FORSLAG TIL ALMINDELIGT BUDGET 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDTÆGTER... 5 STILLINGSFORTEGNELSE BILAG Udgiftsområde V Publikationskontoret Det Europæiske kontor for bekæmpelse af svig De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor Kontoret for forvaltning og fastsættelse af individuelle rettigheder Kontoret for infrastruktur og logistik, Bruxelles Kontoret for infrastruktur og logistik, Luxembourg Strukturfonde Forskning og teknologisk udvikling Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Fortegnelse over budgetposter til de associerede Central- og Østeuropæiske lande og Tyrkiet Budgettets del II: Lånoptagelses- og långivningstransaktioner Lånoptagelse og långivning med sikkerhedsstillelse over det almindelige budget Klassifikation af bevillingerne i obligatoriske og ikke-obligatoriske Samlet præsentation af ændringer i kontoplanen mellem 2004-budgettet og det foreløbige budgetforslag for

4

5 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget 2005 III/5 KOMMISSIONEN INDTÆGTER

6 III/6 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget KOMMISSIONEN AFSNIT 3 DISPONIBLE OVERSKUD KAPITEL 3 0 DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår p.m. p.m , Overskud af egne indtægter som følge af en overførsel fra kapitler under EUGFL, Garantisektionen p.m. p.m. 0, 302 Overskud af egne indtægter som følge af en overførsel af overskuddet fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland p.m. p.m , KAPITEL 3 0 I ALT p.m. p.m ,34 Afsnit 3 i alt p.m. p.m ,34

7 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget 2005 III/7 KOMMISSIONEN AFSNIT 3 DISPONIBLE OVERSKUD KAPITEL 3 0 DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m ,34 Det er i artikel 15 i finansforordningen fastsat, at hvert regnskabsårs saldo, alt efter om der er tale om et overskud eller et underskud i indtægter eller, opføres i budgettet for det følgende regnskabsår. De relevante overslag over de nævnte indtægter eller opføres i budgettet under budgetbehandlingen og eventuelt ved hjælp af en ændringsskrivelse forelagt i overensstemmelse med artikel 34 i finansforordningen. Overslagene udarbejdes efter principperne i artikel 15 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000. Efter forelæggelsen af regnskabet for hvert regnskabsår opføres forskellen mellem de heri indeholdte tal og overslagene i budgettet for det følgende regnskabsår ved hjælp af et ændringsbudget. Et underskud opføres under artikel i oversigten over i denne sektion. Retsgrundlag Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 94/728/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (EFT L 130 af , s. 1). Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 253 af , s. 42), særlig artikel 7. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1) Overskud af egne indtægter som følge af en overførsel fra kapitler under EUGFL, Garantisektionen Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0, Retsgrundlag Rådets forordning (EF) nr. 2040/2000 af 26. september 2000 om budgetdisciplin (EFT L 244 af , s. 27), særlig artikel 12. Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 253 af , s. 42), særlig artikel Overskud af egne indtægter som følge af en overførsel af overskuddet fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m , Til denne artikel overføres i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 2040/2000 og artikel 3iforordning (EF, Euratom) nr. 2728/94 eventuelle overskud fra Garantifonden i forhold til målbeløbet. Retsgrundlag Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94 af 31. oktober 1994 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (EFT L 293 af , s. 1), senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1149/1999 (EFT L 139 af , s. 1). Rådets forordning (EF) nr. 2040/2000 af 26. september 2000 om budgetdisciplin (EFT L 244 af , s. 27). Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 253 af , s. 42), særlig artikel 7. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), særlig artikel 4, stk. 3.

8 III/8 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget KOMMISSIONEN AFSNIT 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EF-ORGANER KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN KAPITEL 4 2 ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister , Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste p.m. p.m , Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste KAPITEL 4 0 I ALT ,40 KAPITEL Personalets bidrag til pensionsordningen , Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder , Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager ,04 KAPITEL 4 1 I ALT ,64 KAPITEL Arbejdsgiverbidrag fra de decentraliserede organer til pensionsordningen ,96 KAPITEL 4 2 I ALT ,96 Afsnit 4 i alt ,

9 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget 2005 III/9 KOMMISSIONEN AFSNIT 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EF-ORGANER KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret ,61 Retsgrundlag Rådets forordning nr. 422/67/EØF, 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans (EFT 187 af , s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 2778/98 (EFT L 347 af , s. 1). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af , s. 8), senest ændret ved forordning (EKSF, EF, Euratom) nr. 2459/98 (EFT L 307 af , s. 3). Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af , s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af , s. 15). Protokol vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, særlig artikel 13. Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m ,79 Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Rådets forordning nr. 422/67/EØF, 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans (EFT 187 af , s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 2778/98 (EFT L 347 af , s. 1). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1), senest ændret ved forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 840/95 (EFT L 85 af , s. 10) Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Rådets forordning nr. 422/67/EØF, 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans (EFT 187 af , s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 2778/98 (EFT L 347 af , s. 1).

10 III/10 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget KOMMISSIONEN KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Nyt kapitel Personalets bidrag til pensionsordningen Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret ,45 Tidligere artikel401 Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af , s. 1), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af , s. 15) Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret ,15 Tidligere artikel550. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret ,04 Tidligere artikel562 Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

11 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget 2005 III/11 KOMMISSIONEN KAPITEL 4 2 ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Nyt kapitel Arbejdsgiverbidrag fra de decentraliserede organer til pensionsordningen Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret ,96 Tidligere artikel561 Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

12 III/12 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget KOMMISSIONEN AFSNIT 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL Indtægt ved salg af løsøre 5000 Indtægt ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5001 Indtægt ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5002 Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer formålsbestemte indtægter p.m. Artikel i alt p.m. p.m. 0, 501 Indtægt ved salg af fast ejendom p.m. p.m. 0, 502 Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,15 KAPITEL 5 0 I ALT p.m. p.m ,15 KAPITEL Indtægter ved udlejning af løsøre og materiel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 511 Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter 5110 Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Refusion af diverse leje formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,05 Artikel i alt p.m. p.m ,09 KAPITEL 5 1 I ALT p.m. p.m ,09

13 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget 2005 III/13 KOMMISSIONEN KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 4 UUDNYTTEDE INDTÆGTER, DER KAN ANVENDES PÅ NY (FINANSFORORDNINGENS ARTIKEL 27) KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDER KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti , Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret af de subventionerede organers konti og overført til institutionen p.m , Renter af forfinansiering p.m. p.m ,22 KAPITEL 5 2 I ALT ,19 KAPITEL Uudnyttede indtægter, der kan anvendes på ny (finansforordningens artikel 27) ,70 KAPITEL 5 4 I ALT ,70 KAPITEL Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder godtgørelser ved tjenesterejser betalt for andre institutioners eller organers regning og refunderet af disse formålsbestemte indtægter p.m. 551 Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde udført på denne anmodning formålsbestemte indtægter KAPITEL 5 5 I ALT p.m. p.m. KAPITEL Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter p.m.

14 III/14 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget KOMMISSIONEN KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN (fortsat) KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter p.m. 573 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,56 KAPITEL 5 7 I ALT p.m. p.m ,56 KAPITEL Indtægter i forbindelse med udlejning formålsbestemte indtægter p.m. 581 Indtægter fra forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter p.m. 583 Diverse indtægter formålsbestemte indtægter p.m ,43 KAPITEL 5 8 I ALT p.m. p.m ,43 KAPITEL Andre indtægter i forbindelse med administrationen ,70 KAPITEL 5 9 I ALT ,70 Afsnit 5 i alt ,82

15 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget 2005 III/15 KOMMISSIONEN AFSNIT 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM Indtægt ved salg af løsøre Indtægt ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0, Tidligere artikel503 Denne konto anvendes til indtægter fra salg eller overtagelse af transportmateriel, der tilhører institutionen. Disse indtægter er fra 2003, i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra e), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægt ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0, Tidligere artikel500 Denne konto anvendes til indtægter fra salg eller overtagelse af andet løsøre end transportmateriel, der tilhører institutionen. Disse indtægter er fra 2003, i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra e), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. Ny konto Disse indtægter er fra 2003, i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra e), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægt ved salg af fast ejendom Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0, Under denne budgetpost opføres indtægter ved salg af institutionens faste ejendom.

16 III/16 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget KOMMISSIONEN KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM (fortsat) Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m ,15 Disse indtægter er fra 2003, i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra e), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Under denne budgetpost opføres endvidere indtægter ved salg af produkter på elektroniske medier. KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER Indtægter ved udlejning af løsøre og materiel formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0, Disse indtægter er fra 2003, i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra e), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m ,04 Disse indtægter er fra 2003, i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra e), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Refusion af diverse leje formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m ,05 Disse indtægter er fra 2003, i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra e), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret ,71 Disse indtægter omfatter udelukkende bankrenter på Kommissionens anfordringskonti.

17 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget 2005 III/17 KOMMISSIONEN KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER (fortsat) Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret af de subventionerede organers konti og overført til institutionen Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret p.m ,26 Under denne budgetpost opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på de støttede organers konti og overført til Kommissionen Renter af forfinansiering Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m ,22 Under denne artikel opføres renteindtægter af forfinansiering. KAPITEL 5 4 UUDNYTTEDE INDTÆGTER, DER KAN ANVENDES PÅ NY (FINANSFORORDNINGENS ARTIKEL 27) Uudnyttede indtægter, der kan anvendes på ny (finansforordningens artikel 27) Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret ,70 Disse indtægter stammer fra transaktioner, der i 2003 fortsat reguleres af artikel 27 i finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af , s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 af , s. 1). Ifølge denne artikel 27 skal genanvendelsen af indtægter ske inden udgangen af det regnskabsår, der følger efter det regnskabsår, i hvilket beløbene er blevet inkasseret. De indtægter, som kunne genanvendes, men som ikke er udnyttet inden for den fastsatte frist, opføres under denne artikel. KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDER Nyt indhold for kapitel Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder godtgørelser ved tjenesterejser betalt for andre institutioners eller organers regning og refunderet af disse formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. Ny artikel Disse indtægter er fra 2003, i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra g), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

18 III/18 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget KOMMISSIONEN KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDER (fortsat) Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde udført på denne anmodning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. Ny artikel Disse indtægter er fra 2003, i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra e), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. Ny artikel Disse indtægter er fra 2003, i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra f), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. Ny artikel Disse indtægter er fra 2003, i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m ,56 Tidligere konto5700 Disse indtægter er fra 2003, i overensstemmelse med artikel 18 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

19 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget 2005 III/19 KOMMISSIONEN KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER Indtægter i forbindelse med udlejning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. Ny artikel Disse indtægter er fra 2003, i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra i), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter fra forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. Ny artikel Disse indtægter er fra 2003, i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra h), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Diverse indtægter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 Gennemførelse af tidligere artikel p.m ,43 KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN Andre indtægter i forbindelse med administrationen Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret ,70 Under denne artikel opføres andre indtægter i forbindelse med administrationen.

20 III/20 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget KOMMISSIONEN AFSNIT 6 AFSNIT 6 - BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EF-PROGRAMMER KAPITEL 6 0 BIDRAG TIL EF-PROGRAMMER Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL Forskellige forskningsprogrammer 6011 Samarbejdsaftaler Schweiz-Euratom om kontrolleret termonuklear fusion og plasmafysik formålsbestemte indtægter p.m. p.m , 6012 Europæiske aftaler om udvikling af fusionsenergi (EFDA) Formålsbestemte indtægter p.m. p.m , 6013 Samarbejdsaftaler med tredjelande som led i fællesskabsprogrammerne på forskningsområdet formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Samarbejdsaftaler med tredjelande som led i fællesskabsprogrammerne på industriområdet formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 6015 Samarbejdsaftaler med organer i tredjelande inden for rammerne af videnskabelige og teknologiske projekter af betydning for Fællesskabet (Eureka o.a.) formålsbestemte indtægter p.m. p.m , 6016 Samarbejdsaftaler med tredjelande som led i fællesskabsprogrammerne på området for videnskabelig og teknisk forskning formålsbestemte indtægter p.m , Artikel i alt p.m , Artikel602 Andre programmer 6021 Diverse indtægter, som anvendes til aktioner vedrørende humanitær nødhjælp formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Artikel i alt p.m. p.m. 0, 603 Associeringsaftaler mellem Fællesskaberne og tredjelande 6031 Indtægter fra kandidatlandenes deltagelse i fællesskabsprogrammer formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Indtægter fra tredjelandes deltagelse i fællesskabsprogrammer formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Indtægter fra tredjemands deltagelse i fællesskabsaktiviteter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Artikel i alt p.m. p.m ,96 KAPITEL 6 0 I ALT p.m ,12

21 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget 2005 III/21 KOMMISSIONEN KAPITEL 6 1 REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL Refusion af afholdt for en eller flere staters regning 6112 Bidrag til administrative som følge af afgørelse truffet af repræsentanter for medlemsstaternes regeringer forsamlet i Rådet den 27.februar 2002, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten formålsbestemte indtægter , 6113 Indtægter fra placering af aktiverne i henhold til artikel 4iRådetsbeslutning 2003/76/EF af 1. februar 2003 om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSFtraktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 6114 Indtægter i form af inddrevne midler fra Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram p.m. Artikel i alt p.m. p.m , 612 Refusion af specielt afholdt i forbindelse med udførelse af bestillingsarbejder mod vederlag formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 613 Oppebårne beløb i henhold til artikel8iforordning (EF) nr. 1258/1999 p.m. p.m. 0, 614 Refusion af EF-støtte til projekter og aktioner i tilfælde af kommerciel udnyttelse 6140 Refusion af EF-støtte til projekter og aktioner vedrørende nye energiteknologier i tilfælde af kommerciel udnyttelse formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 6141 Refusion af EF-støtte til aktioner på it-området i tilfælde af kommerciel udnyttelse p.m. p.m. 0, 6142 Refusion af EF-støtte til demonstrationsprojekter på det agroindustrielle område i tilfælde af kommerciel udnyttelse formålsbestemte indtægter 0, 6143 Refusion af EF-støtte til tilvejebringelse af risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Artikel i alt p.m. p.m , 615 Refusion af ikke-anvendt EF-støtte 6150 Refusion af ikke-anvendt støtte fra Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Refusion af ikke-anvendte tilskud til opnåelse af balance på diverse budgetter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,

22 III/22 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget KOMMISSIONEN KAPITEL 6 1 REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER (fortsat) KAPITEL 6 2 INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret (fortsat) 6152 Refusion af ikke-anvendte rentegodtgørelser formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 6153 Refusion af ikke-anvendte beløb i forbindelse med kontrakter indgået af institutionen formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Refusion af acontobeløb inden for rammerne af strukturfondene og Samhørighedsfonden formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Refusion af ikke-anvendte EF-støtte af forskellig art formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Refusion fra modtagere af EF-støtte af forskud, der ikke er anvendt på ny 0, Artikel i alt p.m. p.m , Refusion af afholdt på vegne af Det Internationale Atomenergiagentur formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 617 Refusion af beløb udbetalt i forbindelse med fællesskabsbistand til tredjelande 6170 Refusion som led i samarbejdet med Sydafrika formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,29 Artikel i alt p.m. p.m , Refusion af fødevarehjælp 6180 Refusion fra ordremodtagere eller modtagere af fødevarehjælp af for meget udbetalte beløb i forbindelse med fødevarehjælpen formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 6181 Refusion af yderligere forårsaget af modtagerne af fødevarehjælp formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Artikel i alt p.m. p.m. 0, 619 Anden refusion af afholdt for fremmed regning 6191 Anden refusion af afholdt for fremmed regning i henhold til Rådets afgørelse 94/179/Euratom formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Artikel i alt p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 1 I ALT p.m. p.m ,12 KAPITEL Levering mod vederlag af råmaterialer eller specielle fissile materialer [Euratomtraktatens artikel 6, litra b)] formålsbestemte indtægter 0,

23 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget 2005 III/23 KOMMISSIONEN KAPITEL 6 2 INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG (fortsat) KAPITEL 6 3 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret Indtægter af Det Fælles Forskningscenters ydelser (FFC) til tredjemand mod vederlag 6221 Indtægter af driften af HFR-reaktoren, som kan opføres som supplerende bevillinger formålsbestemte indtægter p.m. p.m , 6222 Andre indtægter af Det Fælles Forskningscenters ydelser for tredjemand mod vederlag, som kan anvendes til dækning af bevillinger opført i oversigten over formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 6223 Andre indtægter af Det Fælles Forskningscenters ydelser for tredjemand mod vederlag, som kan opføres som supplerende bevillinger formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Indtægter af Kommissionens licenser på patenterbare og ikke-patenterbare opfindelser, der er et resultat af fællesskabsforskning udført af Det Fælles Forskningscenter formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Andre indtægter i Det Fælles Forskningscenter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 6226 Indtægter fra Det Fælles Forskningscenters ydelser for andre af Kommissionens tjenestegrene på konkurrencemæssige betingelser, som kan opføres som supplerende bevillinger formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,94 Artikel i alt p.m. p.m , Indtægter ved ydelser, der mod vederlag er udført for tredjemand på forskningsområdet formålsbestemte indtægter 0, 624 Indtægter af Kommissionens licenser på patenterbare og ikke-patenterbare opfindelser, der er et resultat af fællesskabsforskning (indirekte foranstaltninger) formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 2 I ALT p.m. p.m ,70 KAPITEL Bidrag fra EFTA-landene i forbindelse med aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde formålsbestemte indtægter p.m. p.m , 631 Bidrag som led i Schengen-reglerne 6312 Bidrag til udvikling af omfattende informationssystemer i forbindelse med aftalen med Island og Norge formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,

24 III/24 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget KOMMISSIONEN KAPITEL 6 3 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER (fortsat) KAPITEL 6 5 FINANSIELLE KORREKTIONER KAPITEL 6 6 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret (fortsat) 6313 Andre bidrag som led i Schengen-reglerne (Island og Norge) formålsbestemte indtægter p.m. p.m ,25 Artikel i alt p.m. p.m ,25 KAPITEL 6 3 I ALT p.m. p.m ,25 KAPITEL Finansielle korrektioner 6500 Finansielle korrektioner under strukturfondene p.m. p.m ,72 Artikel i alt p.m. p.m ,72 KAPITEL 6 5 I ALT p.m. p.m ,72 KAPITEL Andre bidrag og tilbagebetalinger 6600 Konto Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte p.m. p.m ,56 Artikel i alt p.m. p.m ,40 KAPITEL 6 6 I ALT p.m. p.m ,40 Afsnit 6 i alt p.m ,31

25 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget 2005 III/25 KOMMISSIONEN AFSNIT 6 AFSNIT 6 - BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EF-PROGRAMMER KAPITEL 6 0 BIDRAG TIL EF-PROGRAMMER Forskellige forskningsprogrammer Samarbejdsaftaler Schweiz-Euratom om kontrolleret termonuklear fusion og plasmafysik formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m , Indtægter hidrørende fra samarbejdsaftalerne mellem Schweiz og Euratom, navnlig aftalen af 14. september Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1) som supplerende bevillinger under artikel (indirekte foranstaltning) i oversigten over i denne sektion afhængig af de, der skal dækkes Europæiske aftaler om udvikling af fusionsenergi (EFDA) Formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m , Indtægter hidrørende fra de multilaterale EFDA-aftaler mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og de 18 associerede partnere på fusionsområdet, og specielt aftalen af 30. marts Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1) som supplerende bevillinger under artikel (indirekte foranstaltning) i oversigten over i denne sektion afhængig af de, der skal dækkes. Indtægterne skal anvendes til at dække de associeredes bidrag til finansieringen af i forbindelse med Joint Fund som følge af anvendelsen af JET-strukturerne i overensstemmelse med EFDA Samarbejdsaftaler med tredjelande som led i fællesskabsprogrammerne på forskningsområdet formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m ,16 Tidligere artikel602 Indtægter hidrørende fra de samarbejdsaftaler, som Fællesskabet har indgået med tredjelande særlig dem, der deltager i det europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning med henblik på at knytte dem til Fællesskabets forskningsprogrammer. Disse eventuelle midler er beregnet til dækning af møde, kontrakter med sagkyndige samt forskningskontrakter i tilknytning til de pågældende programmer. Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1) som supplerende bevillinger under artikel , , , og (indirekte foranstaltninger) i oversigten over i denne sektion afhængig af de, der skal dækkes. Resolution af 21. november 1991, vedtaget af ministrene fra de stater, der deltager i det europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (Cost) (EFT C 333 af , s. 1).

26 III/26 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget KOMMISSIONEN KAPITEL 6 0 BIDRAG TIL EF-PROGRAMMER (fortsat) 601(fortsat) Samarbejdsaftaler med tredjelande som led i fællesskabsprogrammerne på industriområdet formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0, Tidligere artikel603 Indtægter hidrørende fra de samarbejdsaftaler, som Fællesskabet har indgået med europæiske tredjelande særlig dem, der deltager i det europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning med henblik på at knytte dem til Fællesskabets forskningsprogrammer. Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1) som supplerende bevillinger til dækning af de, som disse indtægter er bestemt til. Resolution af 21. november 1991, vedtaget af ministrene fra de stater, der deltager i det europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (Cost) (EFT C 333 af , s. 1) Samarbejdsaftaler med organer i tredjelande inden for rammerne af videnskabelige og teknologiske projekter af betydning for Fællesskabet (Eureka o.a.) formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m , Tidligere artikel604 Indtægter hidrørende fra samarbejdsaftaler mellem Fællesskabet og organer i tredjelande inden for rammerne af videnskabelige og teknologiske projekter af betydning for Fællesskabet(Eureka o.a.). Indtægter opføres i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1) som supplerende bevillinger under artikel , , , og (indirekte foranstaltninger) i oversigten over i denne sektion Samarbejdsaftaler med tredjelande som led i fællesskabsprogrammerne på området for videnskabelig og teknisk forskning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m , Tidligere artikel605 Indtægter hidrørende fra de stater, der deltager i det europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning, med henblik på at dække de, der er opført under afsnit 08 og under kapitel 02 03, 06 06, og i oversigten over i denne sektion. Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1) som supplerende bevillinger under artikel , , , og (indirekte foranstaltninger). Resolution af 21. november 1991, vedtaget af ministrene fra de stater, der deltager i det europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (Cost) (EFT C 333 af , s. 1).

27 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget 2005 III/27 KOMMISSIONEN KAPITEL 6 0 BIDRAG TIL EF-PROGRAMMER (fortsat) 602 Artikel602 Andre programmer Nyt indhold for tidligere artikel Diverse indtægter, som anvendes til aktioner vedrørende humanitær nødhjælp formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0, Tidligere artikel608 Tredjemands eventuelle deltagelse i aktioner vedrørende humanitær hjælp. Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1) som supplerende bevillinger under afsnit 23 i oversigten over i denne sektion beregnet til dækning af de, som disse indtægter er bestemt til Associeringsaftaler mellem Fællesskaberne og tredjelande Tidligere artikel609 Nyt indhold for tidligere artikel Indtægter fra kandidatlandenes deltagelse i fællesskabsprogrammer formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m ,64 Tidligere konto6091 Indtægter fra de associeringsaftaler, Fællesskabet har indgået med de ovenfor nævnte ansøgerlande med henblik på deres deltagelse i forskellige fællesskabsprogrammer. Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1) som supplerende bevillinger til dækning af de, som disse indtægter er bestemt til. Europaaftale af 23. december 1963 om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Tyrkiet på den anden side (EFT 217 af /64, s Europaaftale af 1. marts 1971 om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Malta på den anden side (EFT L 61 af , s. 1). Europaaftale af 14. maj 1973 om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Cypern på den anden side (EFT L 133 af , s. 1). Europaaftale af 16. december 1991 om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Ungarn på den anden side (EFT L 347 af , s. 2). Europaaftale af 16. december 1991 om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side (EFT L 348 af , s. 2). Europaaftale af 1. februar 1993 om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side (EFT L 357 af , s. 2). Europaaftale af 8. marts 1993 om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side (EFT L 358 af , s. 3). Europaaftale af 4. oktober 1993 om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Slovakiske Republik på den anden side (EFT L 359 af , s. 2). Europaaftale af 4. oktober 1993 om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side (EFT L 360 af , s. 2). Europaaftale af 12. juni 1995 om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side (EFT L 26 af , s. 3). Europaaftale af 12. juni 1995 om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side (EFT L 51 af , s. 3).

28 III/28 DA Foreløbigt forslag til almindeligt budget KOMMISSIONEN KAPITEL 6 0 BIDRAG TIL EF-PROGRAMMER (fortsat) 603(fortsat) 6031(fortsat) Europaaftale af 12. juni 1995 om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side (EFT L 68 af , s. 3). Europaaftale af 12. december 1998 om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side (EFT L 51 af , s. 2). Supplerende protokoller til Europaaftalerne (artikel 228 og 238) med henblik på visse fællesskabsprogrammers åbning for deltagelse fra ansøgerlandene Indtægter fra tredjelandes deltagelse i fællesskabsprogrammer formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m ,32 Tidligere konto6093 Under denne konto opføres tredjelandenes bidrag til toldsamarbejdsaftalerne. Det drejer sig bl.a. om Transit-projektet og projektet for formidling af toldmæssige og andre data (ved hjælp af telematik). Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1) som bevillinger under artikel (Told 2000) og (Told 2007) i oversigten over i denne sektion. Retsgrundlag Konvention af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (EFT L 226 af , s. 2), senest ændret ved afgørelse nr. 3/99 truffet af Den Blandede Kommission EF-EFTA (EFT L 5 af , s. 78). Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 210/97/EF af 19. december 1996 om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF (Told 2000) (EFT L 33 af , s. 24), senest ændret ved beslutning nr. 105/2000/EF (EFT L 13 af , s. 13). Rådets afgørelse af 19. marts 2001 om bemyndigelse af Kommissionen til på Det Europæiske Fællesskabs vegne at føre forhandlinger om en ændring af konventionen om oprettelse af et toldsamarbejdsråd, der blev undertegnet i Bruxelles den 15. december 1950, med henblik på Det Europæiske Fællesskabs optagelse i nævnte organisation. Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 253/2003/EF af 11. februar 2003 om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF (Told 2007) (EUT L 36 af , s. 1) Indtægter fra tredjemands deltagelse i fællesskabsaktiviteter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0, Tidligere konto6092 Tredjemands eventuelle deltagelse i fællesskabsaktiviteter. Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1) som supplerende bevillinger til dækning af de, som disse indtægter er bestemt til.

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 55 994 000 56 770 000 56 728 674,00 5 Indtægter fra institutionens administration p.m. p.m.

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/169 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Europa-Parlamentet for regnskabsåret

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 SEKTION IX DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 SEKTION II DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 CT/CA-027/2015DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0257 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0257 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0257 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2006 KOM(2006) 257 endelig 2006/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 15. oktober

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2281 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 SEKTION V DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter 21.10.2003 L 270/123 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande]

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] Det Europæiske Atomenergifællesskab ( Fællesskabet ), repræsenteret

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2006 KOM(2006) 473 endelig 2004/0172 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE)

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) Det [Europæiske Fællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION VII 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2135 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Regionsudvalget

Læs mere

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER 2007-2008 BILAG til VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 7. juni 2007 EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2008 (forretningsordenens artikel 73, stk. 4) P6_TA-PROV(2007)06-07(ANN01) FORELØBIG

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 10 final

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land),

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land), SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE nr. PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) [Det Europæiske Fællesskab] [Det Europæiske Atomenergifællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne... 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 251 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Traktat mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0454 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0454 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0454 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.7.2007 KOM(2007) 454 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN til budgetmyndigheden om budgetgarantier

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 SEKTION VIII DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2012 COM(2012) 116 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse 2011/734/EU rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne... INDHOLDSFORTEGNELSE A. Traktat mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik,

Læs mere

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 1 019 000 943 000 713 236,37

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 SEKTION X DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

AKT OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSESVILKÅR SAMT OM TILPASNING AF DE TRAKTATER, SOM DEN EUROPÆISKE UNION BYGGER PÅ

AKT OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSESVILKÅR SAMT OM TILPASNING AF DE TRAKTATER, SOM DEN EUROPÆISKE UNION BYGGER PÅ 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - dänische Akte: Bedingungen, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 413 AKT OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSESVILKÅR SAMT OM TILPASNING AF DE TRAKTATER,

Læs mere

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 11 441 657 10 862 036 11

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2004 KOM(2004) 810 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING Om følgerne af Den Tjekkiske Republiks

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten)

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten) BKI nr 1 af 10/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUP j.nr. 400.P.2. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.11.2009 KOM(2009)658 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om supplering af Schengengrænsekodeksen for så vidt angår overvågning af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere