NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast"

Transkript

1 NEWS Forår 2015 Tørlast mere fleksibel og effektiv 5 afdelinger bliver til 2 en for skibe med kraner, en for skibe uden kraner Side 4, 5 og 6 NPP fylder 10 år Side 10 og 11 Formanden gennem 20 år afmønstrer Side 12 og 13 Eco-skibe vinder frem i Tørlast Side 14 og 15

2 2 NORDEN news forår 2015 Godt rustet til fortsat udfordrende markeder 2015 tegner ligesom 2014 til at blive et ganske udfordrende år i tørlast. Nedturen har ikke blot varet længere, men også været mere brutal end forudset, og Baltic Dry Index et ramte således alle tiders bundniveau i februar i år. Allerede midtvejs gennem 2014 justerede NORDEN sin strategi og tilpassede sig til et fortsat skuffende marked. Nogle af tiltagene fik umiddelbar effekt som f.eks. stop for bestillingen af nye skibe samt tiltaget om at øge afdækningen for 2015 markant, mens andre vil forbedre NORDENs muligheder både her og nu og på den lange bane. Det drejer sig f.eks.om reorganiseringen af Tørlastafdelingen, som man kan læse mere om på siderne 4-6. Med den nye organisatoriske struktur opnår vi en bedre mulighed for at ensarte vores tilgang til markedet og vores kunder på tværs af skibstyperne, så vi får fuldt udbytte af den størrelse og position, som NORDEN har i markedet med en bredt sammensat flåde, der kan tilbyde præcis de løsninger, kunderne måtte have behov for. Det kræver naturligvis, at vi bibeholder en moderne og effektiv flåde som blandt andet består af brændstofeffektive eco-skibe som dem, vi beskriver på siderne 14 og15. For uanset om markedet er godt eller skidt, og prisen på brændstof er faldet markant på det seneste, er det vigtigt at have fokus på omkostninger. Og det har NORDEN. Rederiet har iværksat et spareprogram, der vil nedbringe de rejserelaterede omkostninger i flåden med USD 20 mio. årligt. Samtidig udnytter vi NORDENs finansielle position. For i udfordrende markeder opstår der også muligheder. NORDEN kunne således for nylig indgå en aftale med en række japanske redere, der giver NORDEN en besparelse på over USD 10 mio. på indbefragtningen af 9 tørlastskibe. Ved at betale USD 51,5 mio. her og nu sparer vi USD 62 mio. i fremtidige hyrebetalinger. Det er en god forretning og forrentning af vores penge, som er muliggjort af den grundidé om finansiel soliditet, som har været kendetegnende for NORDEN gennem alle 20 år under Mogens Hugos formandskab. Nu fratræder han på grund af alder, og på siderne 12 og 13 kan man læse mere om de mange gode resultater, som Mogens Hugo har været med til at skabe forudsætningerne for. Tankafdelingen har stået for nogle af disse i det seneste år. Mens tørlastmarkedet lå underdrejet det meste af 2014, sluttede året med kraftigt stigende rater i tankmarkedet, og vores Tankafdeling kunne sejle det bedste resultat siden 2008 hjem. Det stærke tankmarked er fortsat ind i 2015, og med en moderne tankflåde, en veltrimmet organisation og en afdækning på 20% er Norient Product Pool og dermed NORDEN godt positioneret til at nyde godt af dette. Dermed ser det ud til, at 2015 vil byde på et fortsat svært tørlastmarked, men også et tankmarked, som er kommet godt fra start. NORDEN vil udnytte mulighederne i markederne og optimere forretningen, så resultatet i 2015 kan blive væsentligt bedre end i God fornøjelse med læsningen. Klaus Nyborg, Konstitueret adm. direktør 4 Tørlast mere fleksibel og effektiv 7 Vores nye mand i Kina 8 NORDEN vil have det bedste ud af de dårlige markeder 10 Norient Product Pool runder 10 år Forsidefoto: Vice President Thomas Jarde (til venstre på billedet) og Vice President Thomas Kobbel har ansvaret for befragtningen af NORDENs tørlastskibe og de tørlastskibe (Handysize og Post-Panamax), som poolpartneren Interorient Navigation Company deltager med. Thomas Jarde står for Handysize og Supramax Thomas Kobbel står for Panamax, Post-Panamax og Capesize. Dampskibsselskabet NORDEN A/S: Strandvejen 52, 2900 Hellerup, Danmark, Telefon: , Ansvarshavende redaktør: Nicolai Bro Jöhncke, Head of Corporate Communications Layout og grafisk produktion: MeyerBukdahl

3 4 NORDEN news forår 2015 Tørlast mere fleksibel og effektiv Mens de 5 skibstyper i Tørlastflåden før havde hver sin befragtningssektion, er der nu kun 2 sektioner én for de mindste skibe (dem med kraner) og én for de største (dem uden kraner). For at få mest muligt ud af sin størrelse og position i markedet har Tørlastafdelingen gjort organisationen mere fleksibel og dermed mere effektiv. Ændringen betyder, at NORDENs 5 skibstyper Handysize, Supramax, Panamax, Post-Panamax og Capesize nu fordeles på kun 2 sektioner, mens de hidtil har haft hver sin sektion. I den ene sektion findes de mindste skibstyper, dem med kraner dvs. de 53 Handysize-skibe og de 70 Supramax-skibe. I den anden sektion findes de største skibe, dem uden kraner dvs. de 77 Panamax-skibe, de 14 Post-Panamax-skibe og 4 Capesizeskibe. Det giver en samlet tørlastflåde på 215 skibe (ultimo 2014-tal). Flåden består af egne skibe, indbefragtede skibe med købsoption, andre indbefragtede skibe og 13 Handysize-skibe og 6 Post- Panamax-skibe fra poolpartneren, det cypriotiske rederi Interorient Navigation Company. Størrelsen og positionen skal udnyttes Uanset om markederne er oppe eller nede, handler det for NOR- DEN om at få mest muligt ud af vores størrelse og position. Ved at samle befragtningsansvaret for skibene i 2 sektioner giver vi kunderne et bredere og mere fleksibelt billede af, hvilken skibstype der kan være mest relevant for dem i forbindelse med løsningen af et givent transportbehov. En kunde kan som udgangspunkt være ude efter en mindre skibstype. Men under samtalen med befragteren, som har flere skibstyper på hylden, finder han måske ud af, at han er bedre tjent med at vælge en større skibstype til opgaven. Vores viden, erfaring og størrelse vil dermed komme både kunden og os selv til gode, siger NORDENs tørlastchef, koncerndirektør Ejner Bonderup. Han er overbevist om, at der er betydelige uudnyttede synergier mellem de forskellige skibstyper. Alting kan altid blive bedre. Her har vi et område, hvor vi har store muligheder for at udnytte nogle synergier, som vi måske hidtil ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på som et væsentligt salgs- og indtjeningsparameter. Vi vil altid være i stand til at levere det optimale skib til kundens behov. Det nye set up vil også give os mulighed for at strømline en række funktioner i Tørlastafdelingen, siger Ejner Bonderup. Synergier Panamax/Post-Panamax Chefen for befragtningen af Panamax, Post-Panamax og Capesize, Vice President Thomas Kobbel, siger: Vores vigtigste opgave er at udnytte synergierne mellem Panamax og Post-Panamax. Først og fremmest handler det om, at vi skal

4 NORDEN news forår Ved at samle befragtningsansvaret for skibene i 2 afdelinger giver vi kunderne et bredere og mere fleksibelt billede af, hvilken skibstype der kan være mest relevant for dem Tørlastchef, koncerndirektør Ejner Bonderup Læs mere på næste side

5 6 NORDEN news forår 2015 Chefen for Panamax, Post-Panamax og Capesize Vice President Thomas Kobbel, 38 år, er chef for befragtningen af Panamax, Post-Panamax og Capesize i alt 95 skibe. Han er uddannet hos shipping.dk, tidligere Julius Mortensen Shipping. Han forlod han shipping. dk for at tiltræde et job hos Maersk Broker, hvor han var i 6 år, heraf næsten 3 år på Maersk Brokers kontor i Japan. Thomas Kobbel kom til NORDEN i Undervejs har han taget en HD-eksamen i finans. Chefen for Handysize og Supramax Vice President Thomas Jarde, 42 år, er chef for befragtningen af Handysize og Supramax i alt 120 skibe. Han er uddannet hos J. Lauritzen og har arbejdet på selskabets daværende kontor i Chile. Derefter kom han til Lauritzen Kosan, hvilket førte til en udstationering i Hong Kong som ansvarlig for selskabets aktiviteter øst for Suez. Thomas Jarde kom til NORDEN i var han chef for NORDENs kontor i USA. Han har gennemgået IMDs Business Programme. overbevise vores kunder om, at det engang imellem kan være mere fordelagtigt for dem at benytte en Post- Panamax i stedet for en Panamax og vice versa. Vi er jo størst i Panamax, og vi satser på at kunne udnytte vores kundebase fra Panamax i Post-Panamax også. Vi skal altså blive bedre til at bruge og tilbyde mangfoldigheden af NORDENs flåde. NORDEN har et godt navn i markedet og mange gode kunder, påpeger Thomas Kobbel. Derfor er jeg sikker på, at vi ved hjælp af en mere ensartet tilgang og tilbud om fleksible løsninger kan komme endnu tættere på vores eksisterende kunder og forhåbentlig også udvikle nye kunderelationer. Det stiller naturligvis store krav til befragterne, men NORDEN har nogle erfarne og velmotiverede medarbejdere, der kan tilbyde kunderne god rådgivning og fleksible løsninger, siger han. Bedre brug af ressourcer Chefen for befragtningen af Handysize og Supramax, Vice President Thomas Jarde, skal også på synergijagt. Derudover er det en hovedopgave for ham at sikre, at NORDEN bruger sine ressourcer bedre. Her på hovedkontoret i Hellerup skal vi gøre tingene på en mere ensartet måde. Det gælder i forhold til vore udekontorer, det gælder i forhold til mæglerne, og det gælder ikke mindst i forhold til kunderne. Det vil alt andet lige styrke vores salgsarbejde, og det er jo i sidste ende det, det hele handler om. Vi vil gerne fastholde vores nuværende kunder, men vi vil også gerne have nye i butikken, siger Thomas Jarde. Internt i organisationen går øvelsen ud på at udnytte mulighederne for at standardisere og optimere. Tørlastflåden tilpasset markederne I takt med at tørlastmarkedet i 2014 udviklede sig overraskende negativt, reducerede NORDEN sin tørlastflåde med 21%. Det var muligt på grund af forretningsmodellen, der indebærer, at tørlastflåden består af en kombination af egne skibe, skibe indbefragtet med forkøbsret og skibe, der kun er indbefragtet til enkelte rejser. Det lavere aktivitetsniveau betød, at lastvolumen var 7% lavere end i Kul og korn er de største lasttyper Kul og korn toppede igen i 2014 listen over NORDENs lasttyper. Tørlastflåden fragtede i alt 76 mio. tons, kul og korn udgjorde henholdsvis 32% og 22% af den samlede lastmængde. Tager man det samlede tørlastmarked, sker 80% af tørlastimporten i Østen. NORDEN har en mere ligelig geografisk fordeling, idet omkring 50% af NORDENs transporterede last foregår intra-atlantisk. Det skyldes bl.a. NORDENs 10-årige kontrakt om transport af 20 mio. tons kul fra Svalbard samt flere kontrakter om kultransport fra Murmansk og intra-atlantisk transport af træpiller og biomasse. Kina og Indien er fortsat de største enkeltaftagere af NORDENs laster, idet NORDEN i 2014 leverede 18 mio. tons til de 2 lande med Kina som den største aftager.

6 NORDEN news forår Vores nye mand i Kina Jens Fjordgaard Jensen er netop tiltrådt som chef for befragter-teamet på NORDENs repræsentationskontor i Shanghai med 4 års Kina-erfaring i bagagen. Kina er et hovedmarked for NORDENs tørlastforretning, og det er en mand med et solidt kendskab til landet og markedet, som nu skal stå i spidsen for NORDENs team af befragtere på repræsentationskontoret i Shanghai. Da Jens Fjordgaard Jensen i februar tiltrådte jobbet som chef for befragtningsaktiviteterne i Kina, havde han erfaringen fra 4 års ophold i landet med sig i bagagen. Det var i årene , han arbejdede som befragter på NOR- DENs Shanghai-kontor. Jens Fjordgaard Jensen kender Kina og markedet, og det er en stor fordel. Kina er ikke et nemt marked at komme ind i og at forstå for slet ikke at tale om at få succes i. Derfor er Jens erfaring fra hans første periode i Shanghai en stor fordel for NORDEN. Den betyder, at NORDEN ikke mister momentum i Kina. I de nuværende udfordrende tider på tørlastmarkedet må man ikke miste momentum. Forretningen skal køre for fuld styrke hele tiden, siger tørlastchef, koncerndirektør Ejner Bonderup. 12 medarbejdere Der er i alt 12 medarbejdere på repræsentationskontoret i Shanghai, hvoraf de 5 arbejder med befragtning, mens 2 er havnekaptajner, der bistår med det praktiske ved havneanløb. Som chef for befragterteamet i Kina bliver det Jens Fjordgaard Jensens vigtigste opgave at fortsætte udviklingen med at gøre NORDEN til den foretrukne partner for de kinesiske kunder. Han får også ansvaret for at indgå kontrakter, der passer til NORDENs måde at lave forretning på, siger koncerndirektør Ejner Bonderup. En anden vigtig opgave for Jens Fjordgaard Jensen bliver hele tiden at sikre, at teamet af befragtere arbejder frem mod samme mål og efter NORDENs 4 værdier: Ambition, empati, fleksibilitet og pålidelighed. Jens Fjordgaard Jensen kender Kina og markedet, og det er en stor fordel Tørlastchef, koncerndirektør Ejner Bonderup Hos NORDEN siden 2007 Jens Fjordgaard Jensen er 29 år, og hans karriere i NORDEN begyndte i 2007 med et job som shipping trainee. I uddannelsesperioden arbejdede han dels med Panamax-befragtning, dels med Supramax-operation, og umiddelbart efter den 2-årige uddannelse blev han udstationeret i Shanghai, hvor han var beskæftiget med at finde laster til både Panamax, Post-Panamax og Capesize. Da han i 2013 vendte hjem til hovedkontoret, vendte han også hjem til Panamax-befragtningen. Sætter høje standarder Ejner Bonderup betegner Jens Fjordgaard Jensen som fagligt meget dygtig og en mand, der sætter høje standarder for sig selv. Jeg er sikker på, at hans erfaring og høje energi og drive vil give teamet og NORDEN s forretning i Kina et boost. Han var i alle henseender klar til en ny og større udfordring, og det er en fantastisk mulighed for ham at få ledelsesansvaret for befragter-teamet i Shanghai, siger Ejner Bonderup. Kina mit hjem Jens Fjordgaard Jensen ser frem til de udfordringer, der ligger i at skulle lede befragter-teamet i Kina. Og så ser jeg frem til at komme tilbage til det land, jeg i 4 år har kaldt mit hjem. Det er et land, hvor man hver dag kan mærke en imponerende udvikling, og som arbejdsmæssigt betyder, at der altid er nye projekter at kigge på og nye potentielle kunder, der kan vindes over til NOR- DENs kundekreds og nyde godt af NORDENs ekspertise, siger han.

7 8 NORDEN news forår 2015 NORDEN vil have det bedste ud af de dårlige markeder Markedsforholdene kan NORDEN ikke ændre på, men Rederiet har iværksat en lang række tiltag, der alle har til formål at øge værdiskabelsen. Et spareprogram skal give USD 20 mio. årligt inden for en 3-årig periode. De dårlige markeder helt galt er det med tørlastmarkedet kan NORDEN ikke ændre på, men NORDEN kan gøre en masse ting for at få det bedste ud af de nuværende markedsforhold. Og det er præcist, hvad den opdaterede strategi har som mål, og hvad alle i NORDEN vil fokusere på i I slutningen af 2013 regnede vi med, at i 2014 ville markederne byde på en gradvis bedring. Derfor formulerede NORDEN dengang en opdateret strategi, der byggede på forventningerne om forbedrede markedsforhold i 2014 i både tørlast og tank. Halvvejs gennem 2014 kunne vi konstatere, at den forventede bedring ikke kom, og det har vi reageret på, siger konstitueret administrerende direktør Klaus Nyborg. Væksten i Kina svigter Især tørlastmarkedet vil fortsat være hårdt ramt, fordi den svagere kinesiske importvækst fortsætter, og fordi den store overkapacitet af skibe sammen med muligheden for at øge skibenes fart reducerer mulighederne for vedvarende forbedringer af forholdet mellem efterspørgsel efter transport og udbuddet af skibe. Markedet i 2015 forventes som de foregående år at blive volatilt dvs. at der vil være udsving i markedet. En lang række tiltag For at forbedre sin positionering til de vanskelige markeder har NORDEN gennemført en lang række tiltag: Investeringsprogrammet blev standset i første kvartal i 2014, og der blev ikke bestilt yderligere skibe i skibe er solgt i 2014 og i begyndelsen af 2015, heraf 2 nybygninger, med et provenu på USD 112 mio. NORDEN udnyttede sin fleksible forretningsmodel og reducerede den indbefragtede flåde og dermed aktivitetsniveauet i Tørlast markant Arbejdskapitalen er forbedret med USD 34 mio. Afdækningen for 2015 blev øget markant NORDEN skaffede USD 221 mio. i nye kreditfaciliteter til finansiering af nybygningsprogrammet Et spareprogram med fokus på skibenes driftsomkostninger og rejseafhængige omkostninger som havneafgifter, slæbebådsafgifter m.v. skal inden for en 3-årig periode skaffe besparelser på USD 20 mio. årligt Tørlastafdelingen er blevet reorganiseret med fokus på større fleksibilitet og bedre udnyttelse af NORDENs flådestørrelse og position i markedet (se mere på siderne 4-6) Fortsat skarpt fokus på brændstofbesparelser Fremrykket betaling for indbefragtningsaftaler med besparelser til følge

8 NORDEN news forår Hovedkontorets kantine var en eftermiddag i januar omdannet til en strategisk markedsplads med 11 boder en for hver afdeling og bemandet med repræsentanter for afdelingen. Derudover var der etableret 2 workshops om strategiske initiativer. Formålet var at give samtlige cirka 225 medarbejdere på hovedkontoret mulighed for at stifte bekendtskab med alle afdelingers strategiske mål og dermed deres bidrag til NORDENs strategiske fokusområder i I 2 timer kunne medarbejdere gå fra bod til bod og høre, hvad afdelingerne vil fokusere på i Spørgelysten blev fulgt op af en lige så stor lyst til at fortælle om de strategiske mål, som gennem året skal omsættes til konkrete handlinger, der løbende vil blive målt. Forretningsmodellens 2 elementer NORDENs forretningsmodel har 2 elementer: Udnyttelse af konkjunkturerne og værdiskabelse i konjunkturerne. Udnyttelse af konjunkturerne handler om at vurdere markedsforholdene og derefter tilpasse eksponeringen til markedet med egne skibe, langtidsindbefragtede skibe, langtidskontrakter og finansiel gearing. Værdiskabelse i konjunkturerne handler om at skabe mere værdi end konkurrenterne uanset markedsforholdene. Det skal ske ved optimering af lastekontrakter (tørlast), ved korte ind- og udbefragtninger af skibe, ved optimering af sammensætningen af rejser og Kommerciel fleksibilitet og hurtig ageren vil være afgørende for at udnytte udsvingene i markedet Konstitueret administrerende direktør Klaus Nyborg positioneringen, ved at udnytte sæsonudsving og pludselige højere rater og ved valg af skibe. Andre vigtige elementer ved værdiskabelsen i konjunkturerne er gennemførelsen af rejserne, herunder brændstofoptimering, og omkostningseffektivitet. I 2015 vil fokus i højere grad være på værdiskabelse i konjunkturerne fremfor på udnyttelse af konjunkturerne, siger Klaus Nyborg. 3 hovedoverskrifter Værdiskabelsen i konjunkturerne har fået 3 hovedoverskrifter, som samtlige afdelinger på NORDENs hovedkontor i Hellerup nu arbejder med, og som alle afdelinger har formuleret deres bidrag til i form af konkrete, målbare mål for Overskrifterne lyder: Commercial agility dvs. kommerciel fleksibilitet og hurtighed Cost drive dvs. besparelser Performance culture dvs. arbejdskultur Kommerciel fleksibilitet og hurtig ageren vil være afgørende for at udnytte udsvingene i markedet. Det kan være svært at gøre i tørlastmarkedet, hvis vi har for mange længevarende lastekontrakter. NOR- DEN vil derfor i 2015 i højere grad end i de senere år benytte sig af kortere kontrakter m.v. Vi vil også øge aktiviteten inden for køb og salg af skibe, siger konstitueret administrerende direktør Klaus Nyborg.

9 10 NORDEN news forår 2015 Norient Product Pool runder 10 år Samarbejdet mellem Interorient Navigation Company (INC) og NORDEN har været baseret på fælles værdier. Begge ønsker en produkttankpool, der er kendt i markedet for sit høje sikkerheds- og kvalitetsniveau og sin kommercielt fleksible tilgang til markedet. Med kun 16 skibe i flåden begyndte det småt, da Norient Product Pool (NPP) kom til verden 1. januar Men ambitionerne hos de to fædre, det cypriotiske rederi Interorient Navigation Company (INC) og NORDEN, manglede bestemt ikke noget. NPP ville med det kommercielle og operationelle ansvar for de 2 rederiers tankflåder være en ledende spiller i sit markedssegment, og kunderne skulle opfatte produkttankpoolen som en troværdig og fleksibel partner at lave forretning med. En anden styrke er de 66 medarbejdere på kontorerne, der arbejder som et globalt team. Det mest spændende ved NPP s medarbejdere er, at de er nysgerrige nysgerrige efter at finde nye forretningsmuligheder, nysgerrige efter at finde andre og bedre måder at arbejde på og nysgerrige med hensyn til mennesker, både vore kunder og deres kollegaer, siger Lars Bagge Christensen. År for år har NPP med resultater og markedsposition bevist, at der var potentiale bag og dermed fast grund under ambitionerne. På fødselsdagen bestod flåden af 86 skibe 44 MR-skibe og 42 Handysize-skibe, der enten ejes af de 2 rederier, er indbefragtede eller er i management hos rederierne. I 2014 indgik NPP-flåden spotkontrakter, og på spotrejserne blev der fragtet tons raffinerede olieprodukter som fuelolie, benzin og nafta fra raffinaderier til forbrugerlande verden over. Med en fornuftig flådestørrelse og en stor og hyppig kundekontakt klarer NPP sig godt i markedet som en af de største produkttankpools i verden. Selv om flåden ikke består af ens skibe, er den homogen og generelt yngre end konkurrenternes. Det gør flåden attraktiv for kunderne. Flådestørrelsen og en hyppig kundekontakt giver samtidig NPP en stærk føling med markedet. Det sætter os i stand til at se og afdække trends i markedsudviklingen, siger NORDENs tankchef og dermed den ansvarlige for NORDENs deltagelse i poolsamarbejdet, koncerndirektør Lars Bagge Christensen. Vi ønsker, at NPP bliver opfattet som en professionel operatør med et højt sikkerheds- og kvalitetsniveau Administrerende direktør Themis Papadopoulos, Interorient Navigation Company Kritisk masse NPP-flådens størrelse giver kritisk masse i markedet, og kritisk masse er en forudsætning for at kunne lave forretning med de store globalt opererende oliehandlere (oil traders) som Vitol, Glencore, Trafigura mv., der tegner sig for 60% af NPPs omsætning, og de store globalt opererende olieselskaber (oil majors) som BP, Shell, Total, Petrobas, ExxonMobil mv., der udgør de resterende 40% af poolens omsætning. Men kritisk masse gør det ikke alene, når et rederi vil lave forretning med oil traders og oil majors. Første prioritet: Sikkerheden Da konsekvenserne af olieudslip ved ulykker er så store for kunderne, indgår de kun kontrakter med rederier, hvis sikkerhed om bord på skibene og i alle operationer dokumenteres gennem de grundige og kompromisløse tjek de såkaldte vettings som oil traders og oil majors løbende foretager ude på skibene. De tjek handler ikke kun om skibenes tekniske standard, men også om besætningens og rederiets sikkerhedsmæssige kvalifikationer. God geografisk dækning Han fremhæver, at NPP også har fordel af kontorer med en god geografisk dækning af de tre markeds-væsentlige tidszoner Østen via Singapore, Europa/Afrika via Hellerup og Nord- og Sydamerika via Annapolis i USA og Rio de Janeiro i Brasilien. Netop sikkerheden er noget, rederierne selv står for. Sikkerhed er ikke noget, man kan købe sig til. Sikkerheden er noget, vi selv skal levere. Sikkerhed er noget, vi skal levere hver eneste dag ude om bord på skibene. For at alle NPPs skibe uanset ejerforhold kan betjene de samme kunder, er det afgørende, at de vedvarende

10 NORDEN news forår Flybrændstof 5% Nafta 15% Andet 1% 1% Vegetabilsk olie 24% Fuelolie Benzin 19% 8% Andet DPP 27% Gasolie/diesel opfylder de samme kvalitets- og sikkerhedskrav fra kunderne, siger koncerndirektør Lars Bagge Christensen. Konkrete politikker Administrerende direktør Themis Papadopoulos, Interorient Navigation Company, siger, at NPP med succes har været i stand til at skabe et brand i markedet, som man forbinder med evnen til at omsætte værdier til konkrete politikker. Vi ønsker, at NPP bliver opfattet som en foretrukket partner af vore forretningspartnere. Vi ønsker at blive opfattet som en professionel operatør med et højt sikkerheds- og kvalitetsniveau. Jeg tror, at når man kombinerer det med en fleksibel kommerciel tilgang til markedet, så opstår det forspring, som NPP nyder godt af, siger Themis Papadopoulos. Dynamisk forbindelse Han synes, det engang imellem kan være svært at forstå, at Interorient Navigation Company og NORDEN i 10 år sammen har lavet forretning som NPP, og at man er nået så langt, siden de 2 rederier i 2004 begyndte at diskutere idéen. Når et samarbejde begynder selv med de bedste intentioner fra begge sider er det umuligt at forudsige, hvad der kommer ud af det. I vores tilfælde har der været en stærk sammenhæng mellem etikken og værdierne i vore 2 selskaber, og denne sammenhæng har givet os en stærk og dynamisk forbindelse. Jeg tror, at vores samarbejde gennem NPP har medført, at begge selskaber har forbedret deres egne operationer, og det har sammen med flådevæksten sat NPP i stand til at vokse og til at levere som en af de bedste i forhold til konkurrenterne. Uden et exceptionelt samarbejde mellem de 2 partnere bag NPP ville det have været umuligt for poolen at få den succes, som den har fået, siger Interorient Navigation Company s administrerende direktør, Themis Papadopoulos. Risiokoafdækning De 2 rederier har også en fælles holdning til risikoafdækning. Afdækningen sker via kontrakter, primært time charter kontrakter. Afdækningen lægger et loft over indtjeningen i meget høje markeder. Men og det er formålet med den den hjælper i dårlige markeder med at opretholde en fornuftig indtjening. På langt sigt tjener det os bedst, siger Lars Bagge Christensen. antal skibe spot- Fragtede mængder antal havnekald År ved årets udgang kontrakter i tons (spot) lastning/losning (spot)

11 12 NORDEN news forår 2015 NORDENs formand gennem 20 år afmønstrer I Mogens Hugos formandstid er NORDENs flåde vokset fra 23 skibe til 242 skibe, mens omsætningen er steget fra 0,5 mia. kr. til 13,2 mia. kr. Dermed har NORDEN udviklet sig til et af verdens største rederier inden for både tørlast og produkttank. Det tog ikke lang tid for Mogens Hugo at sige ja, da han i 1995 blev opfordret til at træde ind i NORDENs bestyrelse og blive valgt til formand. Det er en post, som han har haft uafbrudt siden, og en post, som han med sine 72 år på grund af bestyrelsens aldersgrænse nu må forlade på årets generalforsamling torsdag 23. april. Der var især 3 ting, der trak i ham: For det første: 2 år i bestyrelsen for rederiet Motortramp, der sad på 67% af NORDENs aktier, havde givet ham smag for rederidrift. For det andet: De udfordrende markeder i midt-halvfemserne passede ham fint, for han har altid haft det godt med udfordringer for udfordringer kan tackles, hvis man vil og har evnerne. For det tredje: Rederidrift har altid haft en særlig status i dansk erhvervsliv det er noget med stolte traditioner, og denne status var NORDEN også en del af, selv om flåden i 1995 kun talte 18 egne og indbefragtede tørlast- og tankskibe plus 5 tankskibe i kommerciel management, og selv om omsætningen kun var 0,5 mia. kr. Det gik som forudset Mogens Hugos overbevisning om, at NORDEN er i stand til at lave forretning og optimere indtjeningen i både de jævne, de boomende og de udfordrende markeder kom til at holde stik Ved årsskiftet 2014/2015 bestod NORDENs flåde af 242 skibe 196 tørlastskibe og 46 produkttankskibe Omsætningen er vokset til 13,2 mia. kr. Det samlede resultat i årene beløber sig til 8,7 mia. kr. De samlede udbytter til aktionærerne er 4,9 mia. kr. NORDENs markedsværdi er steget med 2161% til 5,5 mia. kr. Fleksibel forretningsmodel Mogens Hugo fremhæver som en forudsætning for NORDENs markante vækst og positive udvikling i det hele taget, at Rederiet har en fleksibel forretningsmodel, der bygger på en flåde af egne skibe, langtidsindbefragtede skibe med forkøbsret og skibe indbefragtede for en kortere periode. Forretningsmodellen betyder, at NORDEN hurtigt kan udvide flåden, når markederne er på vej op som i begyndelsen af nullerne og den betyder, at NORDEN hurtigt kan reducere flåden, hvis markederne er på vej ned eller ligefrem ramler sammen,

12 NORDEN news forår Mogens Hugo, NORDENs afgående bestyrelsesformand: Det bliver et savn at skulle forlade NORDENs bestyrelse og dermed den virksomhed, som jeg har været knyttet så tæt til gennem 20 år. som tilfældet var efter finanskrisens udbrud i 2008, da 60 indbefragtede skibe blev tilbageleveret på kun 3 måneder. Forretningsmodellen sikrer med andre ord, at NORDEN hurtigt er i stand til at få del i et opsving og dermed øge indtjeningen, og lige så hurtigt er i stand til at begrænse tabene, når markederne er på vej ned. Generationsskifte Med hans afgang vil der ske et generationsskifte på formandsposten, idet næstformanden, den 51-årige Klaus Nyborg, forventes at overtage formandsposten, hvis generalforsamlingen genvælger ham til bestyrelsen. Ved mit farvel til NORDEN er det også vigtigt at kunne sige, at NORDEN gennem alle årene har været i stand til at bevare NORDEN har gennem alle årene været i stand til at bevare sit gode omdømme som et rederi, der med rette er respekteret meget bredt Mogens Hugo, afgående bestyrelsesformand sit gode omdømme som et rederi, der med rette er respekteret meget bredt, og som store og betydningsfulde virksomheder verden over er parate til at lave forretning med igen og igen, siger Mogens Hugo. Ked af de dårlige markeder Jeg er ked af at forlade NORDEN på et tidspunkt, hvor markederne er så dårlige, og indtjeningen derfor ser ud, som den gør. Men NORDEN er en stærk og velfungerende virksomhed. NORDEN har gjort og gør en kæmpe indsats for at skrue på alle de håndtag, som vi selv kan skrue på, for at drive forretningens så effektivt som muligt og for at få mest muligt ud af de forfærdelige markedsforhold, vi p.t. oplever, siger Mogens Hugo. Solid krigskasse Han er glad for, at NORDENs bestyrelse i de boomende år fra 1999 til 2008 trodsede analytikernes råd om at øge udbyttet til aktionærerne og i stedet lagde penge til side til de udsving og dårlige tider, som historisk set altid har kendetegnet markederne. Det er en styrke for NORDEN, at vi har en solid krigskasse. Den giver os handlefrihed. Selv om vi har trukket en del på den likvide kassebeholdning, er NORDEN stadig et af de mest velpolstrede rederier. Derfor kommer NORDEN også gennem den nuværende krise som et rederi, der er menneskeligt og teknisk i topform. Trods kriseårene har NORDEN beholdt sin veluddannede og velmotiverede medarbejderstab og haft råd til at fortsætte den investeringstunge tekniske fornyelse af flåden, siger Mogens Hugo i forbindelse med det kommende generationsskifte i bestyrelsen. Bemærkelsesværdigt drive Han har stor ros til overs for de 2 mænd, der i hans formandstid har været administrerende direktører for NORDEN først Steen Krabbe og derefter Carsten Mortensen, som i juni 2014 sagde sit job op, og som til maj afløses af Jan Rindbo. Udover at tænke og agere strategisk har de 2 administrerende direktører formået at sikre, at virksomheden i dag hele vejen igennem består af mennesker med et bemærkelsesværdigt stort drive kombineret med evnen til at altid få noget ud af udsvingene i markedet, den såkaldte volatilitet, siger Mogens Hugo og tilføjer: Bestyrelsens, direktionens og medarbejdernes indsats er gennem alle årene blevet bakket op af hovedaktionæren Motortramp, der i dag har en ejerandel på 28%. Motortramp er en meget loyal og langsigtet ejer, der tilfører NORDEN stabilitet. Værdien heraf kan ikke overvurderes. NORDEN på Facebook NORDEN er en verdensomspændende virksomhed med næsten 250 skibe, som sejler med korn, kul, cement, benzin, fuelolie, jetbrændstof og en masse andre produkter, som holder økonomierne i gang på alle kontinenter. Det vil vi gerne fortælle omverdenen endnu mere om, og derfor har NORDEN fået sin egen Facebook-side. Siden kommer kun til at leve med input og engagement fra dem, der følger os. Vi håber, at den vil vise en anden side af NORDENs hverdag til søs og på kontorerne end den mere officielle side, som vi deler via vores website, siger administratoren af NORDENs Facebook-side, Online Media Manager Karina Skydt Målsætningen er, at Facebook-siden skal aktivere brugerne, som derfor opfordres til lave opslag på vores væg med tekst eller foto, når de ser et NORDEN-skib et eller andet sted på kloden eller måske har en god historie fra de gamle dage på søen. Vi vil også gerne have kommentarer på vores opslag. Kort sagt vi er interesserede i alt, som har en forbindelse til NORDEN, og som kan interessere bredt, siger Karina Skydt. NORDENs eget bidrag til siden bliver mangfoldigt i form af præsentationer af vore skibstyper, masser af flotte fotos fra vores store arkiv, præsentation af vore kontorer rundt om i verden, fakta og illustrationer mv. Facebook.com/ dampskibsselskabetnorden

13 14 NORDEN news forår 2015 Eco-skibe vinder frem i NORDENs tørlastflåde Et nybygget Panamax-skib fra Oshima-værftet i Japan har et 20% lavere brændstofforbrug og dermed en tilsvarende lavere CO 2 -udledning. Sammen med sine 4 efterfølgende søsterskibe har det også en lasteevne, der gør det lettere for NORDEN at optimere eksisterende kontrakter. Det er en del af NORDENs forretningsmodel at satse på en ung, moderne og brændstofeffektiv flåde, og med Panamax-skibet NORD PENGUIN med en lasteevne på tons føjede NORDEN i januar endnu 1 eco-skib til sin tørlastflåde. 4 søsterskibe følger efter. Endnu et leveres i år, det 3. kommer i 2016, mens de 2 sidste i serien forlader værftet i Med NORD PENGUIN er det første gang, at NORDEN får et ecotørlastskib i den del af flåden, som NORDEN selv ejer, helt eller delvist. NORD PENGUIN indgår i et joint venture, som NORDEN ejer halvdelen af. Sådan vil det også være med det næste i søskendeflokken NORD BELUGA, mens de 3 sidste vil være 100% NORDEN-ejede. NORDEN betegner de 5 skibe som eco-skibe, fordi de opfylder 2020-kravene fra International Maritime Organisation (IMO) under FN med hensyn til udledning af CO 2 nemlig en reduktion på 20% i forhold til et referencepunkt fra % mindre CO 2 -udledning betyder 2 ting: 20% mindre brændstofforbrug og et bedre forhold mellem fart og brændstofforbrug. Sammen med sine 4 efterfølgende søsterskibe har NORD PENGUIN også en lasteevne (dødvægt), der gør det lettere for NORDEN at optimere eksisterende kontrakter. Helt i front Director Newbuilding Søren Westergaard betegner de 5 nye tørlastskibe som state of the art. Leverandøren af skibene er det japanske værft Oshima Shipbuilding, som NORDEN gennem årene har haft et tæt og professionelt samarbejde med. Med NORD PENGUIN kan vi konstatere, at Oshima-værftet igen har været i stand til at levere præcist det skib, som vi er gået efter og har betalt for. Dvs. et skib, som er helt i front med hensyn til det, som vores befragtere altid har fokus på fart/forbrug og lasteevnen. NORD PENGUIN har også dokumenteret, at serien med de 5 søsterskibe lever op til NORDENs værdi om pålidelighed. Det er simpelt hen et skib, hvor alting fungerer, som det skal og hele tiden, siger Søren Westergaard.

14 NORDEN news forår Fuldelektronisk styret hovedmotor NORD PENGUIN er som det første tørlastskib i NORDEN-flåden udstyret med en fuldelektronisk styret hovedmotor, en MANmotor af typen ME-C. Samme motortype vil blive installeret på de 4 søsterskibe. På tidligere nybygninger til tørlastflåden har hovedmotoren kun været halvelektronisk. I en halvelektronisk styret motor er det alene indsprøjtningen af brændstof, der er elektronisk styret. I en fuldelektronisk motor er også udstødningsventilerne elektronisk styret. Resultatet er en mere effektiv udnyttelse af brændstoffet og en bedre og renere forbrænding og dermed en reduceret CO 2 -udledning, fortæller Senior Newbuilding Manager Alex Hjortnæs. Andre tekniske fortrin ved NORD PENGUIN (og senere også de 4 søsterskibe): Skroget: Skrogets linjer er forfinede, idet den såkaldte blokkoefficient er forbedret. Jo mindre firkantet og jo mere strømlinet skibet er, des mindre bliver blok-koefficienten, og des bedre glider skibet gennem vandet. Og jo bedre skibet glider gennem vandet, des mindre brændstof bruger det. Stålforbruget: Stålforbruget er reduceret, så skibet har en mindre nettovægt og en bedre lasteevne (dødvægt). Finner: Foran propellen er installeret finner, der sætter vandstrømmen foran propellen i rotation den modsatte vej i forhold til den vej, propellen drejer. Det gør propellen mere effektiv og øger dermed skibets fremdrift. Vigtigt signal til kunderne NORDENs tørlastchef, koncerndirektør Ejner Bonderup, glæder sig over, at NORDEN trods de udfordrende markedsforhold har den økonomiske evne til med en række nybygninger at tilpasse flådesammensætningen, så den nu og fremover giver Rederiet de bedste konkurrencebetingelser på markedet, og så omkostningsstrukturen er så optimal som overhovedet muligt. Set i forhold til hvordan vi forventer, at råvaretransporten de såkaldte commodity flows vil udvikle sig på verdensplan, har vi brug for at øge vores flåde af Supramax- og Panamax-skibe. Leveringen af de nye skibe er et vigtigt signal til vores kunder om, at vores tonnagesammensætning er både tidssvarende og fremtidssikret, så vi er klædt på til at give kunderne lige netop den transportservice, som de efterspørger i dag og i morgen, siger Ejner Bonderup. Bestilt med beskæftigelse med det samme Umiddelbart efter leveringen fra Oshima-værftet var der beskæftigelse til NORD PENGUIN, hvis skrog er forstærket til sejlads i isfyldte farvande sådan som også NORD BELUGAs skrog vil være det. Det er Ruslands største leverandør af kul til det internationale marked, Siberian Coal Energy Company, som har indbefragtet skibet, der skal laste kul i bl.a. Stillehavs-havnen Vanino, som er en ishavn, fortæller Vice President Thomas Kobbel, chef for NORDENs flåde af Panamax-, Post-Panamax- og Capesize-skibe. Fyldig ordrebog I 2014 modtog NORDENs tørlastafdeling 4,5 eco Panamax-skibe, alle langtidsindbefragtede med forkøbsret. Udover de 4 endnu ikke leverede eco Panamax-skibe fra Oshimaværftet tæller tørlast-ordrebogen 1 eco Capesize-skib, 5 eco Panamax-skibe, som alle indbefragtes med købsoption, 6,5 eco Supramax-skibe, der indgår i NORDENs egen flåde, og 5 eco Supramax-skibe, der indbefragtes med købsoption. Eco-fordelen Om den kommercielle fordel ved, at eco-skibene i disse år for alvor holder deres indtog også i NORDENs tørlastflåde, siger Vice President Thomas Kobbel: Eco-fordelen slår naturligvis mest igennem, når bunkerpriserne er høje, som de har været i flere år. Nu er de lave, men vi har stadig en fordel selv ved lave bunkerpriser. Så selvfølgelig skal vi gå efter at have så brændstofeffektive skibe som muligt. På sigt vil det altid styrke os kommercielt, siger Thomas Kobbel

15 16 NORDEN news forår havneanløb hvert døgn 15 gange i døgnet kaldte et NORDEN/ NPP skib på spotrejse en havn i 2014 enten for at laste eller for at losse. For tørlastskibene med sammenlagt havnekald skete det 9 gange i døgnet for produkttankskibene i NPP med i alt havnekald skete det 6 gange i døgnet. Sammenlagt stod NORDENs/NPPs skibe på spotrejse i 2014 for havneopkald. I 2013 var tallet eller knap 9% lavere. Med 495 havnekald topper USA på listen over tørlastflådens havnekald det er især korn, træpiller og salt, der fylder skibene til og fra USA. Derefter følger Kina med 255 (fordelt på ikke færre end 55 havne), Australien med 166, Brasilien med 155 og Indonesien med 141 havnekald. For produkttankskibene på spotrejser ser Top 5-listen sådan ud: Rusland (276 havnekald), USA (245), Holland (200), Spanien (86) og Storbritannien (85). Her er Top 10-listerne over tørlastflådens og produkttankflådens mest kaldte havne i 2014: NORDEN med til at bekæmpe korruption Korruption i den maritime industri er et internationalt problem. Derfor skal korruption bekæmpes gennem et internationalt samarbejde fulgt op af en indsats i de enkelte rederier. NORDEN er med i dette samarbejde, og derfor trænes medarbejderne i, hvordan de skal forholde sig, når de møder problemet i deres dagligdag. TØRLASTFLÅDEN Havn Havnekald New Orleans, USA 117 San Lorenzo/San Martin, Argentina 70 Caleta Patillos, Chile 46 Rotterdam, Holland 41 Santos, Brasilien 40 Houston, USA 40 Taboneo, Indonesien 35 Murmansk, Rusland 35 Vancouver, Canada 31 Port Hedland, Australien 29 PRODUKTTANKFLÅDEN/NPP Havn Havnekald Rotterdam, Holland 128 St. Petersborg, Rusland 98 Singapore 64 Antwerpen, Belgien 64 Ust-Luga, Rusland 54 Amsterdam, Holland 47 Houston, USA 42 Malta 35 New York, USA 35 Tuapse, Rusland 29 Primorsk, Rusland 29 En stærk forretningsetik er forudsætningen for at bevare kundernes, forretningspartnernes og de ansattes tillid. Derfor kan det få dramatiske konsekvenser for en virksomheds omdømme og bundlinje, hvis virksomheden ikke følger den verdensomfattende lovgivning mod korruption. NORDEN har forpligtet sig til aktivt at bekæmpe korruption i den maritime industri. Korruption er et internationalt problem og skal som sådant bekæmpes gennem et internationalt samarbejde. Derfor sker vores indsats mod korruption i et tæt, formaliseret samarbejde med andre globalt opererende rederier og forretningspartnere. Dette internationale samarbejde følges op en omfattende indsats internt i NORDEN, hvor op til 1000 medarbejdere på skibene og kontorerne bliver trænet i, hvordan de skal forholde sig, hvis de møder problemet i deres dagligdag, siger konstitueret administrerende direktør Klaus Nyborg. Samarbejdet mellem de i alt 44 virksomheder og organisationer udover rederier er det f.eks. oliegiganter og nogle af verdens største mineselskaber foregår i netværket Maritime Anti-Corruption Network (MACN), som NORDEN var med til at stifte i NORDEN har fra begyndelsen været meget aktiv i netværket både som medlem og som en del af netværkets styrekomité. 2 former for korruption Der findes 2 væsensforskellige former for korruption: Bestikkelse og smørelse. NOR- DEN har en nultolerance-politik med hensyn til bestikkelse. Der er bestikkelse, når nogen modtager, tilbyder, anmoder om eller lover noget i form af naturalier eller kontanter med det formål at få forretningsmæssige fordele, som man ikke har krav på. Bestikkelse er ulovligt verden over, og NORDEN følger alle relevante love, der forbyder bestikkelse. Smørelse som på engelsk hedder facilitation payments er små betalinger i form af kontanter eller naturalier for en service, man har et retskrav på eller på anden måde er berettiget til. Det kan f.eks. være efter endt lastning ikke at måtte forlade en havn

16 NORDEN news forår Kulturudveksling på japansk/dansk Gode traditioner skal man værne om, og en af årets traditioner er den årlige japansk-danske kulturudveksling, hvor NORDEN er vært for Europa-baserede repræsentanter for japanske værfter, handelshuse, tonnageejere m.fl. I årets kulturtræf deltog 13 japanske gæster, som mødte ledende medarbejdere fra Tørlast og Tank først til en venskabelig, men naturligvis konkurrencepræget dyst på go-cart- og bowlingbanerne og bagefter til middag og masser af erfaringsudveksling på NORDENs hovedkontor i Hellerup, langt væk fra fyldte skriveborde, glødende computerskærme og ringende telefoner. I sin tale udtrykte tankchefen, koncerndirektør Lars Bagge Christensen, taknemmelighed over det samarbejde, som der altid har været mellem de japanske virksomheder og NORDEN. Det var 6. gang, kulturudvekslingen fandt sted. NORDENs mål er entydigt: Stop for korruption NORDEN har forpligtet sig til aktivt at bekæmpe korruption i den maritime industri Konstitueret administrerende direktør Klaus Nyborg igen, selvom alle tolddokumenterne er udfyldt og i orden. En skibsfører kan således blive udsat for pres til at give cigaretter til en embedsmand, der truer med ellers at ville forsinke skibets afrejse. Da smørelse i visse dele af verden er en indgroet skik i kulturen, befinder fænomenet sig globalt set i en lovmæssig gråzone, hvor der er forskellige tolkninger af lovligheden. Men uanset hvad udgør smørelse en klar udfordring for shippingbranchen, fordi den strider mod god forretningsetik. Det er NORDENs mål at reducere brugen af smørelse, som dog lovgivningsmæssigt er tilladt i de tilfælde, hvor en kaptajn eller et besætningsmedlem føler sig truet på helbredet eller sikkerheden. Anti-korruptions træning Gennem medlemskabet af Maritime Anti- Corruption Network har NORDEN derfor været en af initiativtagerne til udviklingen af et computerbaseret anti-korruptions træningsprogram, der skal hjælpe Rederiets medarbejde med at forstå de vigtigste dele af den internationale lovgivning mod korruption. Men nok så væsentlig er træningsprogrammets praktiske del, som præsenterer medarbejderne for typiske hverdagsscenarier, hvor kravet om smørelse er omdrejningspunktet. Vi ønsker at klæde vores medarbejdere på, så de kan optræde som ledere i kampen mod korruption. Derfor har vi tilrettelagt et træningsprogram for højrisiko-medarbejdere som kaptajner og operatører, der træner dem i, hvordan de kan øge deres forhandlingsstyrke over for f.eks. en embedsmand, der vil have nogle dollars, et par flasker whisky eller en karton cigaretter. Formålet med træningen af kaptajner og operatører er at hjælpe dem med at stå fast og modarbejde smørelse, siger Director Ulla E. Nielsen. kalender 17. april 2015 Navngivning og levering af J/V (50% ejet) tdw. Panamax tørlastskib (NORD BELUGA) Oshima Shipbuilding Co. Ltd., Japan 21. april maj 2015 Silent period frem til offentliggørelsen af delårsrapport for 1. kvartal april 2015 kl. 15:00 Generalforsamling Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center Falkoner Allé Frederiksberg 12. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal maj maj 2015 Roadshows i forbindelse med delårsrapport for 1. kvartal 2015

17 18 NORDEN news forår 2015 NORDEN kort fortalt Voldsom nedtur i tørlastmarkedet NORDENs resultater blev i 2014 kraftigt påvirket af en voldsom nedtur i tørlastmarkedet. Stik imod forventningen om en gradvis bedring i 2014 blev tørlastmarkedet voldsomt forværret i løbet af året. Tankmarkedet skuffede også i de 3 første kvartaler, men bød i 4. kvartal på en stærk afslutning af året, så Tank endte med at få det bedste driftsresultat i 6 år. NORDEN driftsresultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) blev USD -261 mio. Det var på linje med de senest udmeldte forventninger og stærkt påvirket af den hensættelse på USD 230 mio. på tabsgivende kontrakter, som blev foretaget i slutningen af Årets resultat, der også var negativt påvirket af de såkaldte værdireguleringer på sikringsinstrumenter, blev USD -416 mio. Tørlastafdelingens EBITDA endte på USD -294 mio., mens EBITDA i Tankafdelingen blev USD 44 mio. Slog markedet Såvel Tørlastafdelingen som Tankafdelingen slog markedet i 2014, idet indsejlingen i Tørlast lå 2% over de 1-årige T/C-rater og 35% over spotmarkedet, mens Tank formåede at slå de 1-årige T/C-rater med 6%. Ved udgangen af 2014 var markedsværdien af NORDENs egne skibe og de 14,5 nybygningsordrer inklusive joint ventures USD mio. Det er USD 58 mio. lavere end de regnskabsmæssige værdier og kostpriserne på nybygningsprogrammet. Betydelig forbedring NORDEN iværksatte i 2014 en række tiltag og ryddede op i gamle kontrakter, hvilket kom til at præge årets resultat markant. Trods et fortsat særdeles vanskeligt tørlastmarked vil tiltagene sammen med en god start i Tank sikre en betydelig forbedring af NORDENs resultat i 2015, siger konstitueret adm. direktør Klaus Nyborg. Tørlastmarkedet Den største skuffelse i 2014 var transporten af kul, som faldt med 1% i forhold til 2013, hvilket var en markant opbremsning i forhold til den gennemsnitlige vækst på over 7% de seneste 5 år. Specielt efterspørgslen fra Kina var klart under forventning og faldt med 11%. Det er første gang siden 2008, at Kinas import af kul falder, og første gang siden 1993, at den globale kultransport falder. Faldet skyldtes bl.a. øget produktion af el fra vandkraft efter usædvanlig store mængder nedbør i Kina og den kinesiske regerings påbud om mindre kulimport. Den globale kultransport blev også påvirket negativt af, at den historisk kolde vinder i USA kombineret med den milde vinter i Europa mindskede transporten af kul i Atlanterhavet. Tankmarkedet Tankmarkedet var i 1. kvartal 2014 påvirket af den historiske kulde i USA, som betød øget indenlandsk forbrug af raffinerede olieprodukter, og den milde vinter i Europa, der reducerede importbehovet for diesel. 2. kvartal blev ramt af unormal høj raffinaderivedligeholdelse særligt i USA med pres på raterne til følge, og et nyåbnet saudiarabisk raffinaderi var længere end forventet om at øge produktionen til fuld kapacitetsudnyttelse. Men fra slutningen af 3. kvartal steg efterspørgslen og dermed raterne markant i takt med de voldsomme fald i oliepriserne og i takt med fuld udnyttelse af raffinaderikapaciteten i særligt USA og Mellemøsten. Prisfaldet medførte en betydelig forøgelse af oliehandlernes arbitragehandel og lageropbygning. Samlet forventer NORDEN for 2015 et driftsresultat før renter og skat, men inklusiv afskrivninger (EBIT) på USD -40 til 40. mio.

18 NORDEN news forår NORDENs flåde: 242,5 skibe 196,5 tørlastskibe og 46 tankskibe Tørlast: Capesize Antal skibe i alt 4 Egne skibe 3 Indbefragtede skibe med købsoption 1 Andre indbefragtede skibe 0 Længde 290 meter Bredde 45 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Jernmalm og kul Kunder Stålværker, mineselskaber og kraftværker Gennemsnitsalder (egne og indbefragt. med købsopt.) 10,3 år Total antal Capesize-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Capesize i verdensflåden 6,3 år Post-Panamax Antal skibe i alt 8 Egne skibe 4 Indbefragtede skibe med købsoption 4 Andre indbefragtede skibe 0 Længde meter Bredde 43 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Jernmalm og kul Kunder Stålværker, mineselskaber og kraftværker Gennemsnitsalder (egne og indbefragt. med købsopt.) 3,9 år Total antal Post-Panamax-skibe i verdensflåden 521 Gennemsnitsalder på Post-Panamax i verdensflåden 6,5 år Panamax Antal skibe i alt 77 Egne skibe 3 Indbefragtede skibe med købsoption 16,5 Andre indbefragtede skibe 57,5 Længde meter Bredde 32 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Jernmalm, kul, korn, bauxit, cement og slagger Kunder Stålværker, mineselskaber, kraftværker, cementproducenter, kornhandlere og handelshuse Gennemsnitsalder (egne og indbefragt. med købsopt.) 4,5 år Total antal Panamax-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Panamax i verdensflåden 8,1 år Supramax Antal skibe i alt 70,3 Egne skibe 4 Indbefragtede skibe med købsoption 18 Andre indbefragtede skibe 49,3 Længde meter Bredde 32 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Jernmalm, kul, korn, cement, sukker og gødning Kunder Stålværker, mineselskaber, energiselskaber, kornhandlere, handelshuse, cementproducenter, sukkerproducenter og gødningsproducenter Gennemsnitsalder (egne og indbefragt. med købsopt.) 5 år Total antal Supramax-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Supramax i verdensflåden 8,1 år Handysize Antal skibe i alt 37,2 Egne skibe 12 Indbefragtede skibe med købsoption 11 Andre indbefragtede skibe 14,2 Længde meter Bredde meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Jernmalm, kul, korn, stål, cement, sukker og gødning Kunder Stålværker, mineselskaber, energiselskaber, kornhandlere, handelshuse, cementproducenter, sukkerproducenter og gødningsproducenter Gennemsnitsalder (egne og indbefragt. med købsopt.) 3,4 år Total antal Handysize-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Handysize i verdensflåden 11,2 år Antal skibe i ordre: 23 skibe Tørlast: Capesize 1 indbefragtet med købsoption Panamax 3,5 egne og 5 indbefragtede med købsoption Supramax 6,5 egne og 5 indbefragtede med købsoption Tank: MR 2 egne Tank: MR Antal skibe i alt 27 Egne skibe 8 Indbefragtede skibe med købsoption 7 Andre indbefragtede skibe 12 Længde meter Bredde 32 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, nafta, og flybrændstof Kunder Store olieselskaber og oliehandlere Gennemsnitsalder (egne og indbefragt. med købsopt.) 4,1 år Total antal MR-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på MR i verdensflåden 9 år Handysize Antal skibe i alt 19 Egne skibe 12 Indbefragtede skibe med købsoption 0 Andre indbefragtede skibe 7 Længde meter Bredde meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, nafta, og flybrændstof Kunder Store olieselskaber og oliehandlere Gennemsnitsalder (egne og indbefragt. med købsopt.) 6,3 år Total antal Handysize-skibe i verdensflåden 529 Gennemsnitsalder på Handysize i verdensflåden 12 år Noter: Listen over NORDEN flåde er opgjort pr. 31. december 2014 Listen over skibe i ordre er opgjort pr. 27. marts 2015 Verdensflådedata/Tørlast: Clarksons pr. 31. december 2014 Verdensflådedata/Tank: SSY pr. 31. december 2014

19 Fra venstre: Shipbroker Keith Naylor, Thurlestone Melbourne, Chartering Manager Bruce Elsworth, Arrium Mining Melbourne, Shipbroker Alistair McKay, SSY Sydney, General Manager og chef for NORDENs kontor i Melbourne Christian Hornum og tørlastchef og koncerndirektør Ejner Bonderup, NORDEN. Fra venstre: Shipbroker Rossen Petkov, Affinity Shipbrokers Melbourne, Shipbroker Andrew Heubner, Affinity Shipbrokers Melbourne, Assistant Chartering Manager Mads Simonsen, NORDEN Melbourne, Freight Manager Steve Carra, Olam International Limited, og Shipbroker Rahul Khanna, Affinity Shipbrokers Melbourne. Fra venstre: Shipbroker Christian Aldrich, Clarksons Australia/Perth, General Manager Kristian Tvilde, NORDEN, Singapore, og Business Development Manager Shaun Dinsdale, Clarksons Australia. Fra venstre: Shipbroker Nikhil Fernandes, Braemar ACM Shipbroking Melbourne, administrerende direktør Jakob Bergholdt, NORDEN, Singapore, og Captain Anant Ganesan, Braemar ACM Shipbroking Perth. Fra venstre: Chartering Operations Manager Hiti Kakani, Incitec Pivot, og Shipbroker Henriette Müller-Schönau, Thurlestone Shipping Melbourne. Fra venstre: Ship broker Justin De Meersman, Braemar ACM Shipbroking Perth og Vice President Michael Boetius, NORDEN. Housewarming i Melbourne NORDENs nye tørlastkontor i Melbourne i Australien fik en varm velkomst, da der 5. marts blev kaldt til housewarming, og over 60 forretningspartnere mødte frem for at hilse på, smage på maden, drikke et glas og udveksle erfaringer fra dagens shippingverden. Stemningen var i top. Som NORDEN tørlastchef, koncerndirektør Ejner Bonderup, sagde i sin tale, har NORDEN i mange år lavet forretninger i Australien, nemlig via kontoret i Singapore. Vi ved, at det gigantiske og alsidige australske tørlastmarked rummer et stort potentiale for os. Men på trods af vores alsidige flådesammensætning og forretningsmæssige evner og aktiviteter har vi ikke været i stand til at få tilstrækkelig meget ud af dette marked, fordi vi ikke har været fysisk til stede i markedet, sagde Ejner Bonderup, der tidligere i sin karriere selv har boet og arbejdet med tørlast i Melbourne. Men nu er NORDEN fysisk til stede i Australien nemlig med et nyetableret kontor i Melbourne, bemandet med General Manager Christian Hornum og Assistant Chartering Manager Mads M. Simonsen. De er begge erfarne NORDEN-medarbejdere, som er mere end klar til både at tage sig af eksisterende NORDEN-forretning i Australien og til at opdyrke helt ny forretning for NORDEN i det kæmpemæssige land, hvor især minedrift er en spidskompetence. At rejse down under til et så enestående land appellerer til stort set alle inklusiv virksomheder som NORDEN, sagde koncerndirektør Ejner Bonderup, før han hævede sit glas og takkede for den varme velkomst.

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s KONcERNåRSRAppORT 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 Overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 Strategisk opdatering

Læs mere

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest NEWS sommer 2013 13 nye effektive tørlastskibe Skibene skal være med til at sikre NORDENs vækst Side 4, 5, 6 og 7 Kontrakt forlænget Side 10 og 11 Produkttank i fokus Side 12 Kunder til fest Side 14 og

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 Tak for ordet. Jeg indledte med at sige, at selv om vi er i nye omgivelser, er der visse ting,

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats NEWS vinter 2014 NORDEN åbner kontor i Australien Tørlast har store ambitioner i Australien Side 4-9 Finanserne styrket med 3 nye lån Side 10 NORDEN til tops for klimaindsats Side 12-13 4 nye eco tankskibe

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering forår 2013 Biomasse fra USA til Europa Side 3 Investering i tørlastskibe Side 10 og 11 Sejlede kun for vind og vejr Side 13 4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering NORDEN imødekommer

Læs mere

NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast

NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast NEWS sommer 2014 Teknisk Afdeling fremtidssikret Nyt set-up tager højde for, at NORDENs flåde af egne skibe vokser markant Side 4-8 Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen Side 10-11 Carsten Mortensen

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 Tak for ordet. Focus & Simplicity er overskriften på NORDENs strategi. Fokus og enkelthed. Og

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015 2014 blev på mange måder et usædvanligt år. Udfordringerne stod i den grad i kø, og enkeltfaktorer

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

NEWS. Tørlast hyppigst i Panamakanalen. NORDEN bag ny global standard for leverandører. Tørlast satser mere på spotmarkedet. Forår 2014.

NEWS. Tørlast hyppigst i Panamakanalen. NORDEN bag ny global standard for leverandører. Tørlast satser mere på spotmarkedet. Forår 2014. NEWS Forår 2014 Tørlast hyppigst i Panamakanalen Side 9 Tørlast satser mere på spotmarkedet Side 10 og 11 NORDEN bag ny global standard for leverandører Side 12 og 13 2 NORDEN news forår 2014 2014 - et

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

NEWS. NORDEN i Amerika. Det lysner for tørlast. Splinterny motortype. Strategi realiseret

NEWS. NORDEN i Amerika. Det lysner for tørlast. Splinterny motortype. Strategi realiseret NEWS Vinter 2013 NORDEN i Amerika Alene fra 2012 til 2013 er tørlastaktiviteterne steget med 30%, og der er mere at komme efter på det modne nordamerikanske marked Side 4 Det lysner for tørlast Side 8

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

OPLEV VERDEN I NORDEN

OPLEV VERDEN I NORDEN OPLEV VERDEN I NORDEN Shipping Trainee Uddannelsen 2012 Informationsmøde Hellerup 8. februar 2012 Informationsmøde 8. februar 2012 1 AGENDA Kl. 17.35 Velkommen, v/ Vibeke Schneidermann, SVP, HR Manager

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Meddelelse nr. 16 12. august Koncern EBIT 2. kvartal USD 36 mio. bedste resultat i 14 kvartaler. (2. kvartal : USD -27 mio.). Periodens resultat 1. halvår : USD 82

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

Chile NEWS. Næste stop: NORDENs nye mand på broen. Tankflåden godt positioneret til opsvinget. Rensning af skibssider sat i system

Chile NEWS. Næste stop: NORDENs nye mand på broen. Tankflåden godt positioneret til opsvinget. Rensning af skibssider sat i system NEWS Sommer 2015 Næste stop: Chile Efter sommerferien åbner NORDEN sit 7. oversøiske tørlastkontor. Det skal øge forretningen på Sydamerikas vestkyst Side 4, 5, 6, 7, 8 og 9 NORDENs nye mand på broen Side

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL Meddelelse nr. 18 11. november Koncern EBIT 3. kvartal : USD 21 mio. på linje med forventningerne (3. kvartal : USD -28 mio.). Rekordresultat i Tank: EBIT 3. kvartal USD 37 mio.

Læs mere

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 NORDEN Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 Dampskibsselskabet Dansk Aktionærforening, NORDEN 10. marts A/S 2011 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 SNAPSHOTS FRA 140 ÅRS HISTORIE

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

NEWS. NORDENs nye trio. NPP får ny deltager og flere skibe. Havnekaptajn bruger drone til inspektion. Den ene af NORDENs fædre fylder 100

NEWS. NORDENs nye trio. NPP får ny deltager og flere skibe. Havnekaptajn bruger drone til inspektion. Den ene af NORDENs fædre fylder 100 NEWS EFTERÅR 2015 NORDENs nye trio For at effektivisere og forenkle virksomheden har NORDEN sammenlagt en række ledelsesfunktioner og reduceret direktionen fra 5 til 3 medlemmer Side 4, 5 og 6 NPP får

Læs mere

Sydbank, Investorkonference

Sydbank, Investorkonference Sydbank, Investorkonference ence Billede (Solnedgang?) g Carsten Mortensen, adm. direktør (President og CEO) Munkebjerg, 25. marts 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering 10

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Hellerup, marts 2015 Tørlastmarkedet i 2014 og udsigterne for 2015 Året 2014 blev på ingen måde som forventet. Efter en hæderlig

Læs mere

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket NEWS EFTERÅR 2013 NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr 15-20 gange om måneden lastes der kul primært til verdens største kulforbruger, Kina Side 4 Gode udsigter for jernmalm Side 10 Prinsessen i dok Side

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S. Koncernårsrapport 2016

DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S. Koncernårsrapport 2016 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Koncernårsrapport 2016 LEDELSENS BERETNING Påtegninger Koncernregnskab Moderselskabsregnskab Indhold Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal 3 2016 Overblik 4 Forord ved bestyrelsesformanden

Læs mere

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 NORDEN Carsten Mortensen, CEO Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN MINDED TEAM SPIRIT. NUMBER ONE.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2016 Radisson Blu Scandinavia Hotel 7. april 2016 NORDEN Generalforsamling 2016 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Klaus Nyborg NORDEN Generalforsamling

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 Da vi mødtes for et år siden, sagde jeg, at når vi mødes igen, vil NORDEN være endnu stærkere.

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

VINTER NORDEN NEWS. NORDEN OG JAPAN NORDEN er en af verdens største indbefragtere af japansk ejet tonnage Side 24

VINTER NORDEN NEWS. NORDEN OG JAPAN NORDEN er en af verdens største indbefragtere af japansk ejet tonnage Side 24 VINTER 2017-18 NORDEN NEWS GLOBAL RÆKKEVIDDE NORDEN åbner sit 9. kontor i Vancouver, Canada Side 8 3 FORRETNINGS ENHEDER NORDEN består nu af Dry Owner, Dry Operator og Tankers Side 18 NORDEN OG JAPAN NORDEN

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Årsrapport 2009 Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens

Læs mere

NEWS. Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed. safety first. safety first. Strategien tilpasset de dårlige tider. Sådan sparer NORDEN 2% brændstof

NEWS. Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed. safety first. safety first. Strategien tilpasset de dårlige tider. Sådan sparer NORDEN 2% brændstof NEWS Efterår 2014 safety first Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed NORDENs produkttankskibe er hele tiden til eksamen for at bevise, at skibene er sikre Side 4-8 safety first Strategien tilpasset de

Læs mere

tørlastchef: NORDEN står stærkt Rederiet har en klar strategi, gode værdier og penge i kassen Nyt shippingsystem Side 3 Side 8 og 9 Side 12, 13 og 14

tørlastchef: NORDEN står stærkt Rederiet har en klar strategi, gode værdier og penge i kassen Nyt shippingsystem Side 3 Side 8 og 9 Side 12, 13 og 14 vinter 2012 Nyt shippingsystem Side 3 Trainee-kampagne med et nyt ansigt Side 8 og 9 Destination: Svalbard Side 12, 13 og 14 tørlastchef: NORDEN står stærkt Rederiet har en klar strategi, gode værdier

Læs mere

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN VORES VISION: DET FORETRUKNE REDERI FOR SØFOLK 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FO EN ARB PL LANGVARIGE RELATIONER STÆRKE VÆRDIER GODE KARRIERE- MULIGHEDER DAMPSKIBSSELSKABET

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2013 Radisson Blu Falconer 24. april 2013 NORDEN Generalforsamling 2013 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2013

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 35 15. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 36 1/1-30/9 20 124 NORDEN justerer sine forventninger for helåret takket

Læs mere

2. kvartal og 1. halvår 2016

2. kvartal og 1. halvår 2016 MEDDELELSE NR. 19 17. AUGUST DELÅRSRAPPORT 2. kvartal og 1. halvår Justeret perioderesultat* 2. kvartal : USD -4 mio. (2. kvartal : USD 29 mio.). 1. halvår : USD -9 mio. EBIT 2. kvartal USD -34 mio. (USD

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 INDLEDNING NORDEN både bidrager til og nyder godt af den vækst i verdenshandelen, vi ser i disse år. Kina og en række andre lande opbygger

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005

Delårsrapport 3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 29 25. november 2005 Delårsrapport 3. kvartal 2005 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet for 3. kvartal blev USD 78 mio. inklusive

Læs mere

Side 8. Officersuddannelse med kundefokus. Side 14. Ny strategi styrker NORDEN. Side 20. Kunsten at købe 1,3 mio. tons brændstof hvert år

Side 8. Officersuddannelse med kundefokus. Side 14. Ny strategi styrker NORDEN. Side 20. Kunsten at købe 1,3 mio. tons brændstof hvert år Side 8 Officersuddannelse med kundefokus Side 14 Ny strategi styrker NORDEN Side 20 Kunsten at købe 1,3 mio. tons brændstof hvert år VINTER 2015 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S 2 NORDEN NEWS / VINTER 2015

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 18 14. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 23 1/1-30/9 20 104 Driftsresultatet (EBITDA) blev i 3. kvartal USD

Læs mere

NPP er løftet til verdens 2. største

NPP er løftet til verdens 2. største sommer 2012 NPP er løftet til verdens 2. største produkttankpool Den har levet op til sit formål: At øge indtjeningen relativt til de to partnere Side 4, 5, 6 og 7 NORDEN forbereder rensning af ballastvand

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 20. maj 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Første kvartal i hovedpunkter Periodens resultat for 1. kvartal blev USD 200

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Meddelelse nr. 6 19. marts 2012 Side 1 af 5 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i onsdag den 11. april 2012, kl. 15.00, i salen "Audience" på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 Dampskibsselskabet NORDEN A/S MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 INDLEDNING Det er tredje år i træk, at vi mødes til generalforsamling for at behandle en årsrapport,

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, AMALIEGADE 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 GENERALFORSAMLING 2007 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning

Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/4 2003 Formandens beretning INDLEDNING Vi vil i år håndtere bestyrelsens beretning på den måde, at jeg først giver et overblik over de vigtigste begivenheder

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95

Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads 6 29. marts 2006 1067 København K Side 1 af 95 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S har i dag godkendt

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 29. november 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 De 3 første kvartaler i hovedpunkter EBITDA for 3. kvartal blev USD 49 mio. en stigning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Meddelelse nr. 9 12. maj 2015 God start på året koncern EBIT 1. kvartal 2015 USD 30 mio. (1. kvartal : USD -23 mio.). Periodens resultat blev USD 39 mio. Stærkt tankmarked:

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2007

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 21 24. maj 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Første kvartal i hovedpunkter Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. og er det bedste

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2012 Radisson Blu Falconer 11. april 2012 NORDEN Generalforsamling 2012 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2012

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

11. april 2011 Radisson Blu Falconer

11. april 2011 Radisson Blu Falconer 11. april 2011 Radisson Blu Falconer Dampskibsselskabet Generalforsamling 11. NORDEN april 2011 A/S 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 Velkomst og valg af dirigent ved Mogens Hugo, formand

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2017 Radisson Blu Scandinavia Hotel 5. april 2017 NORDEN Generalforsamling 2017 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Klaus Nyborg NORDEN Generalforsamling

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 39 19. november 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Hovedpunkter fra rapporten: Periodens resultat for de første tre kvartaler af

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID Hellerup, april 2014 Efter restrukturering/bareboat salg af Bering ID har vi måtte slide i det for at få cash flow til at

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

NORDEN NEWS EFTERÅR DIVERSITET Carrie Chen (billedet) repræsenterer en af NORDENs 25 nationaliteter Side 8

NORDEN NEWS EFTERÅR DIVERSITET Carrie Chen (billedet) repræsenterer en af NORDENs 25 nationaliteter Side 8 EFTERÅR 2017 NORDEN NEWS DIVERSITET Carrie Chen (billedet) repræsenterer en af NORDENs 25 nationaliteter Side 8 NY KONTRAKT NORDEN indgår attraktiv kontrakt om transport af vejsalt fra Chile Side 6 ANTI-KORRUPTION

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005 København, den 25. april 2005 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 26. maj 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Hovedpunkter fra rapporten Resultatet for 1. kvartal af 2009 blev USD 73 mio. svarende

Læs mere

Nye trainees på vej. strategi 2011-13 på rette spor. 2 nye produkttankskibe med 25% lavere brændstofforbrug

Nye trainees på vej. strategi 2011-13 på rette spor. 2 nye produkttankskibe med 25% lavere brændstofforbrug efterår 2012 Nye trainees på vej Uddannelsen varer 2 år og lægger op til fastansættelse Side 10 og 11 strategi 2011-13 på rette spor Side 3 2 nye produkttankskibe med 25% lavere brændstofforbrug Side 6,7

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2010

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2010 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2010 22. april 2010 Radisson Blu Falconer Dampskibsselskabet NORDEN A/S 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning om Selskabets

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 14. marts 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Minus US $ 7,30 pr. short ton Minus US $ 7,60 pr. short

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 11. APRIL 2012

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 11. APRIL 2012 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 11. APRIL 2012 INDLEDNING Da vi sidste år mødtes til generalforsamling, sagde jeg, at 2011 ville blive et meget

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere