Deloitte - Kvinder i karriere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deloitte - Kvinder i karriere"

Transkript

1 Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR

2 Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse Mål for kvinder i karriere Personalepolitik Ansættelse, rekruttering og headhunting Karriereudvikling Dele erfaringer og resultater 2

3 Deloitte - Vores værdigrundlag Vi yder integreret revision og rådgivning, der ikke kun handler om tal, men også om mennesker. Vi vil være anerkendt som det bedste revisions- og rådgivningsfirma i Danmark. Derfor arbejder vi alle ud fra fire grundlæggende værdier. Tillid Vi går ikke på kompromis med vores integritet, vores uafhængighed og vores kvalitet. Vi arbejder på grundlag af vores professionelle dyder: Troværdighed, tillid og tryghed. Merværdi Vi er oprigtigt engageret i vores kunder og har indsigt i deres forretning. Derigennem skaber vi synlige og oplevede resultater. Vi udfordrer proaktivt tingenes tilstand - i søgen efter den optimale løsning. Kompetencer Vi udvikler både faglige og personlige kompetencer. Vi deler viden og erfaringer. Vi samarbejder på et fundament af gensidig respekt og på åben, ærlig og direkte kommunikation. Succes Som et dansk firma i en global organisation er vores position på det danske revisions- og rådgivningsmarked enestående. Med markedets bredeste og bedst integrerede ydelsespalet skaber vi succes for vores kunder og Deloitte. Vi er specielt stærke inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory. 3 Om Deloitte Touche Tohmatsu

4 Deloitte - Et skridt foran - i tanke og handling Deloitte har som målsætning at være førende på det danske marked inden for revision og rådgivning. Vi står generelt stærkt på de markeder, vi opererer indenfor, og vi har som mål at være nr. 1 eller 2 inden for alle vores forretningsområder. Vi tror på, at vi møder vores kunders individuelle behov gennem en bred ydelsespalet og specialkompetencer, bundet sammen af en evne til at arbejde på tværs. 4 Om Deloitte

5 Strategisk forankring Kvinder i karriere er et KL opdrag som tager udgangspunkt i Deloittes forretningsstrategi om at vores markedsmæssige profil skal afspejle vores kompetencer og sikre variation i vores kompetencer og erfaringsgrundlag. Kvinder i karriere har sin forankring i Deloittes strategiske projekter omkring leder- og talentudvikling, rollen som partner og rekruttering og employer branding. Kvinder i karriere har snitflader til de strategiske projekter og der arbejdes målrettet med kvinder som led i projekterne således, at den ledelsesmæssige forankring i organisationen sikres.

6 Formål Formålet med projektet Kvinder i karriere er at tematisere og synliggøre vigtigheden af kvinder i karriere i Deloitte og dermed sikre fastholdelse og udvikling af kvinder Det er en forretningsmæssig fordel at sætte fokus på kvinder i karriere Vi afspejler vores kunder og samarbejdspartnere bedre Vi tiltrækker de dygtigste og mest kompetente Vi sikres adgang til alle talenter Vi sikrer variation i kompetencer og erfaringsgrundlag Vi differentierer os fra konkurrenterne Vi brander os som en moderne og mangfoldig virksomhed Vi reducerer, at trænede og uddannede kvinder forlader Deloitte i utide return on investment

7 Vi tror på at vi gennem fokus på kvinder i karriere og bredere talentmasse kan virkeliggøre vores visioner og forretningsmæssige mål at vi ved at sætte konkret mål for kvinder i ledelse på sigt vil se flere kvindelige partnere i Deloitte at vi gennem kommunikation i vores interne medier og på vores kvindeportal kan skabe ledelsesmæssigt fokus på kvinder i karriere at det er et organisatorisk ansvar at skabe rammerne for kvinder i karriere og at det et ledelsesansvar at sikre kvinder i karriere

8 Kvindenetværk gruppe af initiativtager for lokale kvindenetværk. Netværket har til opdrag: At tematisere og synliggøre kvinder i karriere ved at sætte forskellige emner på dagsordenen, som kan kanaliseres ud i de Den organisatoriske forankring Projektejer er Jesper Jørgensen fra KL Projektet er forankret i Koncern HR med Lotte Bay som projektansvarlig Projektgruppe for kvinder i karriere er nedsat og deres opdrag er: Projektgruppen har til formål at være idéskabere, ildsjæle og eksponenter for kvinder i karriere, så Deloitte kan nå sine mål for kvinder i karriere. Projektgruppen skal tematisere og synliggøre vigtigheden af kvinder i karriere således, at vi understøtter en kultur, der giver mulighed for mangfoldighed blandt medarbejderne, lykkes bedst muligt.

9 Status på projektet Afholdelse af workshop om kvinder i karriere den 8. december Afholdelse af kvindedag den 9. marts Vi har sat fokus på work life balance bl.a. via en portal på Deloitte Resources og ved at wlb indgår som et fast punkt på udviklingssamtalerne Flere lokale kvindenetværk sætter dagsorden og har fokus på kvinder i karriere. Centralt understøtter vi disse initiativer og har afholdt et fælles kvindenetværksmøde hvor udviklingssamtalen var på dagsordenen Vi har udviklet en kvindeportal version 1, som kan inspirere ledere og kvinder til karriereudvikling i Deloitte

10 Tal for Deloitte pr Antal %-andel Kvindelige Seniorer ,9% Mandlige Seniorer ,1% Kvindelige Managers 83 30,3% Mandlige Managers ,7% Kvindelige Senior Managers 40 23,8% Mandlige Senior Managers ,2% Kvindelige partnere 13 8,9% Mandlige partnere ,1% Kvindelige indehavere 3 2,8% Mandlige indehavere ,2%

11 Afdelingsledere niveau 2 ledere Samlet antal N2 ledere: Mænd 93 73% Kvinder 34 27%

12 Mål og måltal for kvinder i ledelse 52% af dem vi ansætter er kvinder og dem vil Deloitte gerne fastholde. Fokus vil være på at udvikle og fastholde kvinder på de højere stillingsniveauer for at sikre flere kvindelige N2 ledere og kvindelige partnere. Dermed vil målene for kvinder i karriere være: Fastholdelse af kvinder 2015 Managers 40% 110 kvinder/164 mænd Senior Managers 30% 50 kvinder/ 118 mænd Kvinder som en del af den øverste ledelse 2025 Partnere 25% Indehavere 15% Kvinder som niveau 2 ledere 2015 Kvindelige N2 ledere 40% minimum af hvert køn

13 Mål og måltal for kvinder i ledelse - delmål Kvindelige Managers 30% (83) 35% (96) 40% (110) Kvindelige Senior Managers 24% (40) 27% (45) 30% (50) Kvindelige partnere 9% (13) 11% (16) 12% (18) Kvindelige IH 3% (3) 4% (4) 6% (5) Kvindelige N2 ledere 27% 34% 40%

14 Personalepolitik Ud fra et ønske om at tiltrække og fastholde kompetente kvindelige medarbejdere har Deloitte valgt at tilbyde en række vilkår som strækker sig ud over lovgivningens rammer. Det drejer sig bl.a. om: Barnets første sygedag Work life balance Fleksibilitet mulighed for selv at tilrettelægge arbejdstid i forhold til familieliv Fuld løn under barsel dobbelt så meget som loven kræver og i 10 uger længere Barselssamtale mulighed for fortsat tilknytning til konkrete kunder efter endt orlov

15 Ansættelse, rekruttering og headhunting Vi har som et led i S2010 i gang sat en fokuseret rekrutteringsproces, med fokus på interviewteknik, testning og proces for rekruttering. Rekruttering i Deloitte sker decentralt, gennem ca. 59 rekruttører, heraf 18 (31%) kvindelige rekruttører. Antallet af samtaler med kvindelige ansøgere er ca. 60%, hvorfor vi ønsker at matche vores ansøgere ved at antallet af rekruttører udgør minimum 40% af hvert køn. Ved brug af headhunting/eksterne rekrutteringsfirmaer er det et mål at få stillet minimum 40% af hvert køn til rådighed.

16 Karriereudvikling Deloitte har udviklet en ledelsesmodel og implementering af lederudviklingsprogram for alle niveau 2 ledere er igangsat i Udviklingsaktiviteterne understøtter ledelse som faglig disciplin. Lederne skal arbejde med en række af forskellige ledelsesværktøjer indenfor performance, relationer, styring og strategi samt arbejde med deres personlige lederskab. Deloitte har med succes arrangeret flere kvindedage, hvor kun kvinder inviteres. Oftest med en ekstern indlægsholder som udgangspunkt. Her drøftes bl.a. det at være kvinde i vores organisation og de muligheder og udfordringer det giver. Initiativer der skal inspirere kvinder på alle niveauer i organisationen Deloitte arbejder aktivt med work life balance, dels gennem en wlb portal dels gennem et konkret punkt i udviklingssamtalen. Wlb har skabt mulighed for at drøfte fleksibilitet i forhold til dér hvor den enkelte er i sit liv arbejdsmæssigt som privat I foråret 2009 foretog Deloitte en holdningsundersøgelse, hvor bl.a. spørgsmålet omkring kvinder i karriere indgik. Deloitte er særligt opmærksom på kvinders karriere for at sikre deres udvikling i Deloitte 25% af alle medarbejdere svarede at Deloitte er dårlige til dette og derfor kan vi gøre det bedre. Derfor: Håndtering af kvinder i karriere er en del af lederudviklingsaktiviteterne for N2 ledere Koncept for mentorordning udvikles og implementeres Udvikling og implementering af kvindenetværk på tværs af functions og geografi Særligt fokus på kvinder i performance management processen

17 Dele erfaringer og resultater Deloitte vil deltage aktivt i netværket omkring Kvinde Charter Kvinder i karriere vil være en integreret proces i vores kommunikationsstrategi første artikel kommer i Partner Nyt i septemberudgaven Der vil ske kvartalsvis rapportering til KL Der vil ske ½ årlig rapportering til FL kreds Der vil ske årlig rapportering til Ligestillingsministeriet

18 Kvinde Charter Ligestillingsministeriet tog initiativ til Charter i virksomheder deltog ved opstart Målet var 100 virksomheder i 2010 Pr. marts 2009 er der 73 deltagende virksomheder (eksempelvis Nykredit, IMB, Cowi og ATP) De virksomheder som tilslutter sig Charteret, forpligter sig til at gøre en konkret indsats for at få flere kvinder i ledelse. Forpligtelsen bliver tilpasset den enkelte branche, nuværende kønsmæssige fordeling mv. Charteret opregner syv områder, som den underskrivende virksomhed skal sætte ind i forhold til. 18 Footer

19 Kvinde charter - 7 punkter til forpligtelse At udarbejde en strategi eller plan for at få flere kvinder i ledelse eller for at fastholde en lige balance og igangsætte initiativer herfor. At udvikle og opstille mål for kvinder i ledelse, for andelen af kvinder på udvalgte ledelsesniveauer indenfor et fastsat tidsrum eller andelen af kvinder i talentpools eller pipeline. At sikre en personalepolitik som fremmer kvinders og mænds lige karrieremuligheder. At ansættelsesprocedurer og rekruttering bidrager til at synliggøre kvindelige ledertalenter, så der er både kvindelige og mandlige kandidater ved intern og ekstern rekruttering. At fastsætte et minimum for antallet af kvindelige kandidater, hvis der bliver gjort brug af headhuntere til rekruttering af ledere. At skabe rammer for den enkelte kvindes karriereudvikling gennem netværk, mentorordning eller andre konkrete initiativer. At dele erfaringer og resultater fra den indsats som sker på baggrund af charteret, f.eks. ved at bidrage til ligestillingsministerens tema-side på internettet om kvinder og ledelse. 19 Footer

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE INDHOLD BEST PRACTICE 3 ØGE MANGFOLDIGHEDEN 4 Etnicitet 4 Alder 7 handicap 8 seksuel orientering 9 køn 9 Alle Diskriminationsgrunde 11 FASTHOLDE MANGFOLDIGHEDEN 12 Etnicitet

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9 strategi Indhold HR-vision 4 HR-indsatsområder 6 Ledelsesudvikling 6 Kompetenceudvikling og talentudvikling 7 Rekuttering 9 Den attraktive arbejdsplads: trivsel og fatsholdelse 10 Tids- og aktivitetsplan

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING

VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING FORSVARSMINISTERIETS MANGFOLDIGHEDSPOLITIK INDHOLD FORORD 1. BAGGRUND & FAKTA 2. MANGFOLDIGHEDSPOLITIK - rammen for indsatsen 3. UDFORDRINGER 3.1. KVINDER 3.2. ETNISKE MINORITETER

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere