DOF s Uddannelsespolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOF s Uddannelsespolitik"

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten og dels løbere over 20 år: - løbere i forbundets to Kraftcentre (KC) - løbere i U-25 og Elitegruppen. Målgruppen er overvejende kendetegnet ved at være mennesker under uddannelse almen ungdomsuddannelse for juniorernes vedkommende eller længerevarende akademisk uddannelse for seniorernes vedkommende. Orienteringsidrætten er kendetegnet ved, at der ikke er nogen form for professionalisme. Ingen vil således kunne vælge en vej som levebrødsorienteringsløber som et alternativ til sideløbende med en idrætslig karriere at tage en uddannelse. Politik for løbere under 20 Disse løbere er typisk hjemmeboende. De fleste er typisk i gang med en almen ungdomsuddannelse, men der kan være unge, der har påbegyndt videregående uddannelse eller er i gang med en erhvervsuddannelse. Som hjemmeboende er forbundet af den opfattelse at ansvaret for børnenes uddannelse og uddannelsesvalg er forældrenes, men forbundet stiller sig til rådighed med råd og vejledning, specielt ved vurderingen af, hvordan en idrætskarriere kombineres med den aktuelle uddannelse eller uddannelsesønske. Flere af vore unge løbere vælger efter forbundsindstilling den TD-støttede 4- årige ungdomsuddannelse, men også andre forlængede uddannelsesforløb er en mulighed. Procedurer før forbundet kan indstille til 4-årig ungdomsuddannelse eller anden forlænget uddannelse: TKC-træneren bør hvert år (nov. - dec.) informere talentmiljøløberne om muligheden for 4-årigt gymnasieforløb. TKC-løberne bør være bekendt med og ved ønske have udleveret: 1

2 TEAM DANMARK s Elitesport og Ungdomsuddannelse. Mellem Team Danmark og DOF er der indgået den aftale, at godkendelse kun sker efter indstilling fra Dansk Orienterings-Forbund. I første omgang sker det ved TKC-træneren, men ansøgningen bliver kun behandlet af Team Danmark, hvis den er godkendt af DOF s sportschef. Det idrætsniveau, der mellem DOF og Team DK er aftalt som indstillingskrav er: Minimum være optaget i et TKC Individuel vurdering efter udviklingssamtale med træneren Et generelt Team Danmark krav for at blive godkendt til et forlænget forløb er: At udøveren træner timer om ugen At udøveren hører til blandt de bedste i sin aldersklasse Trænerens opgave i forbindelse med indstilling: Samtale med udøveren om valg af et forlænget ungdomsuddannelsesforløb. Valg af et forlænget uddannelsesforløb begrundet i idrætten, er også begyndelsen til valg af en eliteidrætskarriere. Samtale om hvad det indebærer idrætsligt, uddannelsesmæssigt, socialt. Tilvalg på et område betyder også fravalg på andre. Sammen med udøveren udarbejde Udviklingsplan for de kommende 2-3 år. Planen skal omhandle 1) idrætslig målsætning, 2) målsætning for uddannelse, 3) vurdering af faktorer som kan påvirke idrætssatsningen, uddannelsesmålsætningen og det sociale liv. Udarbejdelse af indstilling (trænerens anbefaling af udøveren). Træneren sender til DOF s sportschef: Udviklingsplan med træner og aktiv underskrift Trænerindstilling Liste med vigtige resultater for de seneste 2 år (DMér, ranglisteplacering) DOF s holdning til en forlængelse af ungdomsuddannelsen DOF anbefaler ikke entydigt at unge mennesker, der har planer om at prøve grænser af inden for idrætten, skal søge et 4-årigt forløb. Vi mener, at man skal tænke sig godt om, søge rådgivning i skole og tale med sine forældre og sin træner før et sådant valg tages, for at vurdere udbytte og konsekvenser idrætsligt, uddannelsesmæssigt og socialt. 2

3 Kommer man efter moden overvejelse og rådgivning til den konklusion, at man vil søge optagelse på 4-årigt handelsskole- eller gymnasieforløb eller forlængelse af anden uddannelse, anvendes proceduren ovenfor. Tidsfrister: Inden 20. januar: Fremsendelse af ansøgningsskema til det ønskede uddannelsessted Senest 1. februar: Ansøgninger sendes fra Team Danmark til DOF, der foretager den idrætslige vurdering. 15. februar: DOF sender indstilling omkring den enkelte ansøger til Team Danmark Ultimo februar: Svar udsendes fra Team Danmark til ansøgerne. Ansøgningsskemaer og informationsmateriale Ansøgningsskemaer og informationsmateriale kan rekvireres via Team Danmarks hjemmeside: Politik for løbere over 20 år DOF s opgave er at råde, vejlede og støtte aldrig at tage beslutninger, hvad angår uddannelsesvalg. For udøvere uden beskæftigelse gælder, at forbundet principielt finder at uddannelse bør finde sted sideløbende med den sportslige karriere. Afbrydelse af uddannelse i kortere eller længere perioder kan kun ske efter samråd med træneren. DOF forpligter sig til at gennemføre helhedsrådgivning for KC-løbere og aktive i DOF s elitegrupper. Trænerne med ansvar for løbernes sportslige planlægning har ansvaret for en helhedsplanlægning og -rådgivning sammen med den enkelte løber. Med det mål at skabe balance og sammenhæng mellem idræt, uddannelse og det private liv skal træneren fungere som rådgiver og sparringspartner omkring løberens situation i og udenfor idrætten. For løbere i forbundets Bruttogruppe (Seniorelite, U25 og Juniorelite) skal der hvert år udfyldes og indsendes helhedsplaner til Team Danmark. Helhedsplanen består af: Job-/uddannelsesplaner minimum 3-årige Årsplan-/ugeplan planlagte konkurrencer og træningslejre Målsætninger for de prioriterede konkurrencer Resultater ved prioriterede konkurrencer Budget Årsplan for den/de ansvarlige trænere 3

4 Ansvarlig for rådgivning: Elitegruppe-herrer: Seniorlandstræneren U25-løbere: Respektive KC-trænere KC-løbere: KC træneren Trænerens opgave: Træneren forventes at kunne rådgive løberen omkring generelle uddannelsesog karrierevalg, dog således, at trænerens primære opgave et at gøre løberen bekendt med det væsentlige i en fortsat kvalificering igennem uddannelse sideløbende med idrætskarrieren. Hvis løberen har et yderligere rådgivningsbehov er det trænerens opgave at formidle kontakt mellem løberen og en ekspert indenfor uddannelsesområdet, så et videregående rådgivningsforløb kan påbegyndes. Det er trænerens opgave at spille en aktiv rolle omkring løberens uddannelsesog beskæftigelsesforhold, så der findes individuelle og afbalancerede løsninger for løberen, som er forenelig med løberens sportslige karriere. Rådgivning skal styrke og sikre kvaliteten i udøverens dagligdag. Træneren sættes i stand til at varetage de rådgivningsmæssige opgaver via interne kurser. Den aktives opgave: Den aktive skal kontinuerligt underrette sin træner om forhold, der vil få betydende indflydelse på dagligdagen og de planer, der er aftalt i forbindelse med den årlige udviklings- og helhedssamtale. Det er den aktives ansvar i god tid at underrette eller rette forespørgsel i forhold til de mere specifikke støttemuligheder på uddannelsesområdet, som er skitseret nedenfor. Støttemuligheder Overskridelser af uddannelsens normerede tid med mere end et år vil normalt medføre stop i SU. I de tilfælde kan den aktive på forbunds- og TD-anbefaling søge om supplerende SU. For at få bevilget supplerende SU skal det kunne dokumenteres, at forlængelsen skyldes eliteidrætsaktiviteter på meget højt internationalt niveau. Henvendelse til sportschefen. Yderligere støttemuligheder: 4

5 TD kan søges om økonomisk støtte til supplerende undervisning via uddannelsesstedet, der udfærdiger ansøgninger til Team Danmark. Flytning af eksamen. Såfremt aktive pga. vigtige idrætsbegivenheder forhindres i at gå til de ordinære eksaminer, er der mulighed for at ændre eksamensterminer. Mundtlige eksamener kan som regel flyttes, eller der kan i særlige tilfælde etableres en ekstraordinær eksamen, som TD kan søges om økonomisk dækning af. DOF s politik vedr. dagpenge Det er DOF s holdning, at støtte fra DOF og Team Danmark ikke kan forenes med at den aktive samtidig modtager dagpenge. Derfor skal DOF s sportschef orienteres med det samme, hvis en løber af den ene eller anden grund bliver afhængig af dagpenge. For den enkelte på dagpenge udarbejdes sammen med DOF og Team Danmark handleplaner. Rådgivning efter endt idrætskarriere Ved ophør af idrætskarrieren er det forbundets opgave at give tilbud om rådgivning og vejledning i job- og uddannelsesspørgsmål samt orientere om de muligheder Team Danmark har for at yde hjælp på job-uddannelsesområdet. Senest revideret dec redaktionelle rettelser maj

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere