Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Optimering af produktionen i institutionskøkkener Nr Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September 2011

2 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK Optimering af produktionen i institutionskøkkener hører til den fælles kompetencebeskrivelse 2778 Mad til grupper medvarierede behov for ernæring. FKB`en og uddannelses mål kan hentes på under Efteruddannelse Handlingsorienterede mål Deltageren kan definere hvad kvalitet og kvalitetsparametre er i forbindelse med madproduktion i institutionskøkkener, samt redegøre for hvordan kvalitetssikring og arbejdsmiljø kan optimere køkkenets ydelser. Deltageren kan anvende LEAN principperne til at optimere køkkenets produktion samt redegøre for de metoder, der kan anvendes til kvalitetsudvikling i et produktionskøkken såsom DDKM og ISO Deltageren kan anvende LEAN principperne i en madproduktion, der inddrager brugerindflydelse i den ugentlige kostplanlægning. Deltagerne kan, med udgangspunkt i egen arbejdsplads, konstruere hvordan Den Danske Kvalitetsmodel og Lean principperne kan anvendes til optimering af madproduktion. Arbejdsfunktioner Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke faglærte og faglærte) beskæftiget med madproduktion og optimering af produktionen i institutionskøkkener. Sammenhæng til TAK Uddannelsesmålet relaterer til tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) i FKB en og skal kvalificere deltageren indenfor følgende TAK: TAK: Kvalitetsudvikling i institutionskøkkener Der stilles i stigende omfang krav til optimering af køkkenets ydelser i forbindelse med køkkeners dokumentation af kvaliteten i madproduktion og serviceydelser samt forbrug af ressourcer. Derfor er kravene til medarbejdernes kompetencer til at arbejde struktureret med optimering og kvalitetsudvikling stor. Det er nødvendigt, at medarbejderne har indsigt i de metoder for optimering af køkkenets produktion set i forhold til køkkenets anvendte kvalitetsparametre og kvalitetssikring. Medarbejderne har behov for kompetencer til at kunne optimere køkkenets ydelser i forbindelse med virksomhedens anvendelse af Den danske Kvalitetsmodel. TAK: Planlægning og produktion af hverdagsmad Det kræver indsigt i mange fagområder at kunne foretage en professionel planlægning og tilberedning af hverdagsmad, herunder viden om kvalitetssikringssystemer vedrørende madfremstilling, hygiejne (egenkontrol) og akkreditering mv. Hvad angår maden, skal køkkenets ydelser leve op til de ernæringsmæssige anbefalinger. TAK: Samarbejde, kommunikation og videndeling i institutionskøkkener Der stilles krav til medarbejderne kompetencer til samarbejde, kommunikation og videndeling i forbindelse med forandringsprocesserne og udvikling af kvaliteten af både produkter og ydelser. I den forbindelse stilles store krav til tværfagligt samarbejde, samarbejde med leverandører, brugere og pårørende med flere. Side 2 af 26

3 2. Ideer til tilrettelæggelse af undervisningen 1.dag 2. dag 3.dag Kl Kl Kl Velkomst /præsentation Afstemning af forventninger Kvalitet - Kvalitetssikring Den Danske Kvalitetsmodel Arbejdsmiljø, Audit Grøn smiley, Mærkning f.eks Nøglehulsmærkning Opsamling fra dag 1 Information Aktiv lytning Hvorfor hører vi ikke altid efter hvad der bliver sagt Teamsamarbejde Team koordinator Principper i LEAN Anvendelse i køkkenet Konsekvenser Opgave: Hvad vil kursisterne arbejde med inden for Den Danske Kvalitetsmodel og LEAN Fremlægges i plenun Hvad du har arbejdet med Hvad du vil se på når du er tilbage i jobbet som du afslutter på 3. dagen, hvor Temaet er løbende forbedringer Siden sidst Hvad er du blevet klogere på siden dag 2 Værdistrøm spildformer - Løbende forbedringer Hvad bør være anderledes på din arbejdsplads Tænk og beskriv hvordan dine ændringsforslag skal indgå som rettelser Udefra kommende krav Hvad er kvalitet Fremtid: ISO fremtidens certificering Spørgsmål inden kursusstart Udsendes sammen med indkaldelsen Skemaet returneres senest 14 dage før kursusstart 1. Hvis jeres arbejdsplads anvender Den Danske Kvalitetsmodel, hvilke punkter arbejder I med? 2. Hvordan har du været involveret i arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel? 3. Er der elementer enten i LEAN eller Den Danske Kvalitetsmodel du/eller din arbejdsgiver vil have dig til at arbejde med på kurset? 4. Hvilke forventninger har du til kurset? Side 3 af 26

4 Overvejelser ved planlægningen: Ovenstående spørgsmål ses sendt ud til deltagerne inden kurset, så der er mulighed for at inddrage deltagernes kendskab i undervisningen. Når der tales om kvalitet og kvalitetssikring er det vigtigt at have kendskab til hvorledes kvaliteten sikres og at kursisterne har et anvendeligt redskab. Kvalitet er såvel en objektiv (f.eks. varens holdbarhed) som subjektiv holdning maden. Det er tænkt, at kursisterne skal skrive på en post it eller et stykke farvet karton, som sættes op på væggen og der laves en opsamling, for at vise forskelligheden i, hvad der menes med kvalitet. Der udleveres nogle råvarer, som kursisterne skal tilberede. Det er tænkt, at de skal arbejde sammen 2-3 personer i køkkenet. Derefter skal kursisterne blive enige om, hvilke af retterne har en god kvalitet. Det er meningen, at kursisterne får de opskrifter, som har opnået en god kvalitet. Med udgangspunkt i kursisternes forudsætninger gennemgås den danske kvalitetsmodel. Den danske kvalitetsmodel skal de selv arbejde med. De får et kort oplæg og nogle internet adresser udleveret. Derefter skal der laves en lille folder med de ting at kursisterne mener der vil være vigtige for dem at huske. Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet, der udvikles i et samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og erhvervsliv. DDKM bygger på akkreditering. Det er et system, der skaber løbende læring og kvalitetsudvikling. Der kan være kursister, som ikke er på sygehuse eller plejehjem, hvor man anvender DDKM. De skal i stedet diskutere, hvad der vil være godt for dem at tage med hjem, for at sikre en god kvalitet i deres køkken. Det er vigtigt at få fremhævet, hvilke positive ting der kan komme ud af sådan et arbejde. Side 4 af 26

5 Dag 1. Ca. min Emner 15 min. Præsentation forventnings afstemning 1.45 t. Hvad er kvalitet for dig? Post it Et kort svar på en post it, hvad er kvalitet Formål: At vise hvor forskellig opfattelse vi har af kvalitet Hvordan defineres kvalitet? 3,3 t. Den Danske Kvalitetsmodel omkring produktion I grupper I har 90 min. til at indsamle viden om Den Danske Kvalitetsmodel og hvordan den vil få indflydelse i det daglige arbejde 60 min. til fremstilling af folder Resultatet indskrives i en mini folder En A4 side foldet til A5 1 t. Arbejdsmiljø Grøn smiley Indhold i arbejdsmiljø lovgivningen Hvorfor APV, hvordan hænger det sammen med den danske kvalitetsmodel. Smiley ordningen hvad fortæller den Diskuter og definere et godt arbejdsmiljø. 30 min. Nøglehulsmærkning Hvad er nøglehulsmærket og hvad fortæller det? 10 min. Opsummering af dagen Med udgangspunkt i arbejdsmiljø loven. De vigtigste punkter gennemgås på interaktiv tavle, hvor det fremhæves med indretning af arbejdsplads og det psykiske arbejdsmiljø, samt en snak om APV og hvordan den anvendes i hverdagen. Hvad fortæller nøglehulsmærket? - og hvordan kan det bruges i relation til Den Danske Kvalitetsmodel? Kursisterne skal i grupper diskutere, hvordan det anvendes i dagligdagen og om det kan anvendes mere konstruktivt. Side 5 af 26

6 Dag 2: Ca. min emner 2 t. Information Aktiv lytning Hvorfor hører vi ikke altid, hvad der bliver sagt? Hvad skal der til for at være aktiv lytter? Teamsamarbejde Team koordinator Hvad kræves for et godt teamarbejde i køkkenet 5,4 t. LEAN og storkøkkener Generelt At se på alt der ikke giver værditilvækst Lean = miljørigtig sikkerhed service. Introduktion til Lean 5 S model + opgave s. 21 Opsamling Kursisterne skal lave en opsummering fra dagen før, hvad var det bedste ved dagen i går? Der skal være et kort oplæg om aktiv lytning, hvad kræves der af den person der lytter, og hvad vil det sige at være aktiv lytter. Derefter skal de lave en selv evaluering af, hvordan de tror, de selv er som aktiv lytter (opgave). De vil også komme ind omkring, hvad der skal til for at team arbejdet fungere godt. Lean hvad er det, samt hvad kan det bruges til i køkkenet. Der laves et oplæg, for at sikre kursisterne en fælles forståelse og give dem et indblik i, hvad Lean går ud på. Der skal være oplæg og små opgaver relateret til Lean resten af dagen. Dagen slutter af med, hvad kursisterne kunne tænke sig at studere i forhold til egen praksis. Det vil være godt at de medbringer et billede til næste gang, som der kan arbejdes videre med Side 6 af 26

7 Dag 3: Ca. min 3,5t. Emner Siden sidst: Hvad har de kunne bruge af de emner der blev gennemgået sidste gang Løbende forbedringer Arbejde med Lean i forhold til egen praksis Hvordan ser det ud med 5S på din arbejdsplads? 3,5 t Gå på nettet og brug spørgeteknikken 5 gange hvorfor Fremtid: ISO fremtidens certificering Er ISO fremtidens certificering? 30 min. evaluering Opsamling siden sidst. De emner der blev arbejdet med sidste gang kan det bruges? Hvilke aha oplevelser har kursisterne haft siden sidst? Afhængig af kursisternes viden om Lean og omsætning til praksis. Hvis de har en forståelse for det, så vil vi evt. komme mere ind på Kaizen og spaghettidiagram og relatere til egen arbejdsopgaver. I plenum tales der om værditilvækst - hvad er det, der tilfører produktet/processen en værdi? Kursisterne skal have et kendskab til værditilvækst, så de selv kan arbejde videre med det i relateret til egen praksis. Hvad er vigtigt at bevare i køkkenet og hvad vil være godt at skille sig af med? Kursisterne skal selv arbejde med de syv spildformer(lean), der vil være et meget kort oplæg om, hvad det går ud på, og hvordan de skal arbejde med det på holdet. De skal arbejde sammen i grupper og have en dialog om, hvad der er spild i egen praksis. Der bør komme mange gode diskussioner ud af, hvornår er noget spild eller hvornår det giver en værditilvækst? Kursisterne skal gerne blive bevidste om, hvilke arbejdsopgaver/processer, der er rentable og hvilke, der fremover skal undlades. Der sker hele tiden nye tiltag, det kan være politisk, det kan være krav fra kunderne eller der kommer en ny /revideret lovgivning om hygiejne. Det kræver at kursisterne er klar over, hvordan de tilegner sig ny viden og følger med i de tendenser, der er i samfundet. De skal stifte bekendtskab med forskellige søge maskiner eller internet adresser, hvor de kan søge nyeste viden eller modtage nyhedsbreve. De skal ind på stanard.dk /www.bureuveritas.dk og finde materiale om Iso fødevare sikkerhed, og finde ud af, hvad det går ud på (opgave). Dagen afsluttes med at kursisterne laver en problemformulering, som de vil hjem og arbejde med, så det de har lært på kurset bliver anvendeligt, frem for at det kun bliver indkapslet læring. Side 7 af 26

8 3. Afholdelsesformer Kurset kan tilrettelægges som en vekselvirkning mellem teori, cases, gruppeopgaver, diskussion og erfaringsudveksling. 3,0 dage fordelt som kursusdage (split) mindst 4 uger mellem første og andet modul Vi anbefaler at der skal være ca. 4 uger mellem de første 2 dage og den sidste, for det er vores tanke, at opfordre kursisterne til at afprøve tingene, så vi sikre at det er brugbart det de lærer. 4. Litteratur og nyttige links Den Danske Kvalitetsmodel Den Nye LEAN Værktøjskasse ISBN Lisbeth Kern-Hansen, Randi Jepsen og Søren Hald Lund Lærebog i arbejdsmiljø, Udgivelsesår: 201Udgave: 1, Isbn: Kort om Lean - en praktisk introduktion, Udgivelsesår ISBN NR Karina Kyhn Andersen, Kulinarisk sensorik, Isbn: Erichsen Leif, Kvalitet, Isbn Christensen Lene, Skovsby Kirsten, Sørensen Solveig - Produktionsformer og kvalitetsudvikling 2udgave, 2000, Isbn Links: Den Danske kvalitetsmodel - Hygiejneforordning nr Bekendtgørelse om uddannelse i fødevarehygiejne nr hjemmeside om arbejdsmiljø Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø; LBK nr 1072 af 07/09/ arbejdspladsvurdering fødevaresikkerhed ISO ISO føevaresikkerhed Side 8 af 26

9 Opgave om kvalitet. Bilag 1 Nævn 5-10 ting i køkkenet, som der kan laves en kvalitetssikring på. Vælg et emne/område i køkkenet, som du skal beskrive, hvad du vil gøre for at kvalitetssikre. Redegør for de 6 kvalitetstrin og giv eksempel. Hvad er forskellen på kvalitetssikring og kvalitetsudvikling? Opgave om arbejdsmiljø. Nævn de 5 punkter i arbejdsmiljø loven, du syntes der er vigtigst for dig. Hvad er en apv? og hvad kan du bruge den til? Hvilke elementer indgår under det psykiske arbejdsmiljø? Beskriv hvad du mener der kendetegner et godt arbejdsmiljø. Side 9 af 26

10 Prøv dine evner til at lytte Bilag 2 Du kan afprøve og udvikle dine evner til at lytte ved at være opmærksom på Følgende, når der tales til dig: 1. Lægger du det, som du er i gang med væk og holder op med at tænke på det? 2. Ser du på den, der taler? 3. Udelukker du ting, der forstyrrer? 4. Tænker du over, hvad hun siger? 5. Prøver du at finde ud af, hvad hun mener? 6. Lader du hende afslutte, hvad hun prøver på at sige? 7. Prøver du at finde ud af, hvorfor hun siger det, hun siger? 8. Hvis hun tøver, prøver du så at opmuntre hende til at fortsætte? 9. Prøver du at gentage med andre ord, det hun har sagt? og spørger du, om du har forstået det rigtigt? 10. Venter du med at vurdere, hvad hun har sagt, indtil hun er færdig? 11. Lytter du ligegyldigt til, hvordan hun siger det, og hvilke ord, hun bruger? 12. Lytter du, når du tror, du ved, hvad hun vil sige? 13. Udspørger du hende, for at få hende til at forklare sine tanker mere udførligt? Side 10 af 26

11 Lytning er en bevidst handling, som blandt andet vanskeliggøres af følgende forhold: - Det danske sprog har mange ord, som bruges i forskellige betydninger. F.eks. du er vel nok fin, kan være ment ironisk. - Ofte indleder vi en samtale med et neutralt emne, som ikke har noget med den egentlige sag at gøre. - Det, der siges, ligger måske over fatteevne, f.eks. en eller anden Indviklet teori. - Forstyrrende ting, f.eks. maskinstøj eller andre, der taler, kan hindre opfattelsen. - Selv om man lytter koncentreret, så er det ikke sikkert, man opfatter det, der er sagt, rigtigt. Mange ord siges og skrives ens, men har forskellig betydning. - Alle mennesker har en række fordomme og normer, der virker som et filter for det, der siges. Disse fordomme og normer kan gøre, at man er forudindtaget over for den, der taler. - Vor evne til at tænke er fire gange så hurtig som evnen til at tale. Derfor har man en tendens til at drage slutninger, inden den der taler har talt færdig. - Vi har lært gennem vor opvækst, at det er en god evne at kunne tale. Derfor forsøger man at overdænge andre med en talestrøm i stedet for at lytte. Evnen til at tale giver indflydelse og magt, men ikke indsigt og forståelse for andres meninger. Side 11 af 26

12 Hvordan forbereder man sin evne til at lytte? - Vær aldrig forudindtaget mod den, der taler. - Drag aldrig forhastede slutninger. - Planlæg ikke dit svar samtidig med at du lytter. - Hold dine egne meninger og problemer på afstand. - Vær koncentreret og lyt efter de væsentlige ting. Bilag 3 - Bemærk måden den talende udtrykker sig på - tonefaldet, ansigtsudtryk, håndbevægelser og lignende. Opgave: Aktiv lytning 1. Hvordan vil du beskrive dig selv, som lytter, på jobbet? 2. Hvordan vil du beskrive dig selv, som lytter, derhjemme? 3. Tænk på den bedste lytter du kender. Hvad er karakteristiske træk ved ham/hende? Hvilken konklusion kan du drage af dine svar? Hvad gør en god lytter? Bliv en bedre lytter Personlige overvejelser: Styrken jeg har som lytter, er: Nogle ting, jeg gør, der ofte kommer i vejen for aktiv lytning: For at blive en bedre lytter, er jeg nødt til at: - Og holde op med og gøre: Side 12 af 26

13 Team For at et team skal fungere optimalt, så skal der være nogle grundregler. Bilag 4 Disse skal omhandle: Rammerne - de organisatoriske rammer omkring teamet. Hvad er teamets beføjelser? - og i hvilke sammenhæng? Retningen hvad er teamets mål? hvordan og hvornår vil teamet komme i mål? Rollerne - fordelingen af opgaverne, som skal etableres og udføres i teamet Reglerne - teamets grundregler Relationerne - de indbyrdes relationer og den kommunikation, teamet ønsker at have indbyrdes Opgave: 2 køkkengrupper Ud fra de 5 ovenstående team-emner, skal I for hvert emne finde de 3 vigtigste ting, der skal være opfyldt for at et team fungere optimalt. Forklar vigtigheden i jeres punkter, og sammenhængen mellem punkterne Skrives på flipover-ark Fremlægges i plenum Side 13 af 26

14 Lean Det vi gør i Lean produktion er at få en proces til kun at lave det, som den næste proces - har brug for når den har brug for det. Vi forsøger, at sammenkæde alle processer fra slutbruger til råmaterialer i et flow med kortest mulig gennemløbstid, bedste kvalitet og laveste omkostninger. Betingelser for at nå målet 1. Det kræver en synlig ledelse, der går i spidsen for projektet 2. Det skal være acceptabelt at bruge tid på processen, og der skal være tid til det 3. Det kræver åbenhed og ærlighed fra alle sider 4. Det kræver synlige og målbare resultater 5. Det kræver rapportering af fremdrift i det løbende projektarbejde til alle medarbejdere 6. Det kræver, at processen ikke går i stå. Gennemførelsen kan sammenlignes med at køre på cykel, hvis fremdriften standser, vælter vi 7. Det kræver, at alle deltager aktivt 8. Det kræver korpsånd og virksomhedskultur Side 14 af 26

15 Der er flere muligheder for opstart af LEAN: Lav en værdistrøm og arbejd ud fra den En værdistrøm giver et billede af, hvordan flowet er En væsentlig måde og opdage spild på Lean Thinking De fem trin: 1. Identificer værdien for kunden 2. Kortlægge værdistrømmen og reducer ikke værdi skabende aktiviteter 3. Skab flow i værdistrømmen 4. Indfør træk (Pull) 5. Stræb efter det perfekte TIMWOOD (de syvspildformer) T Transport I Lager (inventory) M Bevægelse (movements) W Vente(wailting) O Overproduktion O overforædling (gøre mere ud af det end højest nødvendig) D Defekter Eller tag enkelte elementer fra LEAN og brug dem Dette vil typisk være 5 S 5 S: Sorter skelne væsentligt fra uvæsentlig System i tingene skab en plads til alt Sæt alt på plads Skur og skrub Skinnende rent Systematisk rengøring Standardiser skab sammenhæng Selv disciplin Standarder må overholdes eller forbedres Side 15 af 26

16 5S er den grundlæggende husholdnings disciplin for Lean, kvalitet og sikkerhed. Det er lige relevant i kontoret og i køkner på lagre osv. Alle arbejder bedre og føler sig bedre tilpas i et ryddeligt lokale. Men det handler i høj grad også om at ændre måden, vi tænker på fra en holdning om at `jeg arbejder på en beskidt fabrik til jeg arbejder i et fremstillings-laboratorium. Et team bør udføre de følgende trin med deres team leder. Sorter Smid alt det ud, som ikke bliver brugt. Det første trin her er bogstaveligt talt at KLASSIFICERE alting efter frekvens. Det er en god ide at gøre det sammen med teamet og gennemgå hver ting systematisk. Hvis en ting bruges hver dag har vi så det rigtige antal til rådighed? Hvis det er noget, som bruges ugentligt, kan det så bringes ud til os hver uge? Hvis det er noget, som bruges månedlig, er det så bedre at placere det på et lager? Hvis det aldrig bruges, eller man er i tvivl, så sæt en rød seddel på det eller smid det ud. En rød seddel er i dette tilfælde et skilt med datoen; hvis genstanden ikke bliver brugt inden for en fastsat dato, bør den smides ud, genanvendes eller sættes på auktion. Sorteringstrinnet bør foretages jævnligt f.eks. en gang hver halve år, men som en tilbagevendende aktivitet ikke en relancering af 5S Sæt i orden Placer det, som bliver brugt på det mest hensigtsmæssige sted. Der skal være en fast plads til alting (f.eks. ved hjælp af omrids, tegninger, foto, lager markeringer, værktøjer og udstyr på vogne i den rigtige arbejdshøjde og med farver, som matcher det værktøj, de hører til). Personlige værktøjskasser frarådes fordi det værktøj, som hører til arbejdet, bør have en standard placering. Standarden er Tand kirurgi. Hvorfor? Fordi alle kan relatere til den høje standard, som findes der og til konsekvensen af fejl. Gå efter et niveau - hvilket betyder at forme værktøj og dele skal holdes i samme højde som arbejdet udføres i, for at minimere behovet for at bøje sig ned efter noget. Gentag sæt i orden hver gang der sker en ændring i produkter eller dele. Brug et spaghetti diagram til analyse. Ergonomiske principper bør spille en rolle i, hvor ting placeret, og en ergonomisk revision kan muligvis hjælpe med indretningen Skur Fortsæt det gode arbejde. Det inkluderer en løbende fysisk oprydning og visuel skuring, som indebærer at medarbejdere altid er opmærksomme på ting, der ikke er på plads og prøve at rette op på fejlen med det samme. Nogle firmaer arbejder med en 5 minutters rutine, som indebærer, at medarbejderne udvikler en 5 minutters rengøringsrutine for hver dag i ugen, sådan at når ugen er gået, er alting blevet foretaget det nødvendige antal gange. Udpeg præcis hvem der er ansvarlig for hvad og hvad standarden er. For at dette trin kan gennemføres, er det nødvendigt, at der er passende rengøringsmateriale placeret på passende steder og at det bliver udskiftet med jævne mellemrum. Til rutinerengøringen kan der være skema, hvor medarbejderne noterer, at de har gennemført deres opgave. At gøre rent og checke betyder, at disse to ting er integreret. Man gør ikke bare rent, men checker samtidig for enhver unormal ting og de bagvedliggende årsager. Side 16 af 26

17 Standardiser Det er først nu det bliver muligt at indføre standard arbejde. Det er det virkelige resultat af 5S. Men det er også vigtigt at fastholde 5S standarderne. Derfor skal der også udarbejdes standarder for de første 3 S er. Fastlæg standarder for god orden og hvem gør hvad, hvor tit og hvor meget. Oprydnings- og rengøringsplan, samt ordensresultater synlig gøres Selvdisciplin Det kræver opfølgning at fastholde engagementet og resultater. Derfor udarbejdes et vurderingsskema til området, og der nedsættes en ordensgruppe, som ved hjælp at audits og synliggørelse af ordenskvaliteten i afdelingerne holder processen i gang. Ordensgruppen består af repræsentanter fra alle virksomhedens afdelinger og fungerer som ildsjæl i området. Gruppen skal have stor ledelsesopbakning. Husk, at hovedårsagen til at bruge 5 S er standard arbejde Side 17 af 26

18 1. S Sortere Bilag 5 Skelne væsentligt fra uvæsentligt Skelne mellem hvad der er nødvendigt, og hvad der er unødvendigt Behold det nødvendige. Fjern det unødvendige. Find en anden lagerplads for værktøj, dele, emner, udstyr o. lign., som er nødvendigt, men som ikke bruges jævnligt. Find en metode til at forhindre ophobninger af alt unødvendigt. Opgave 1.1 I skal tage billeder af jeres arbejdsplads, for at kunne se før og efter 5S er blevet udført. Opgave1. 2 Operation mærkning Sorter alt væsentligt fra uvæsentligt på arbejdspladsen. Du skal farvemærke vare, papir, materialer, udstyr og værktøjer, det vil sige alt på jeres arbejdsplads. Du skal dele det i 3 kategorier: Grøn-emne som bruges hyppigt (dagligt) på arbejdspladsen Gul-emne som ikke bruges hyppigt (ugentligt eller månedligt), men som heller ikke skal smides ud Rød-emne som ikke bruges og som skal smides ud Alle gule og røde dele placeres i en stor bunke og der tages endelig stilling til ekstern placering eller udsmidning. I levnedsmiddelproduktionen kan mærkningen ske på foto af hensyn til hygiejne. Opgave 1.3 Registrer mængde af materiale som du har smidt ud (røde) i kg. Mængde (i meter) reol som er tomme Antal varenumre returneret til lager (gule) Side 18 af 26

19 2S System i tingene Skabe en plads til alt. Sæt alt på plads. Opgave 2.1 Du skal lave et spaghettidiagram over din arbejdsplads, lav først en skitse over din arbejdsplads som den ser ud nu, tag udgangspunkt i en arbejdsproces, tegn så streger på skitsen over, hvordan du udføre en arbejdsproces. Opgave 2.2 Lav en plan hvor du skal: Beslut en placering af alle nødvendige emner (alle grønne mærker). Der skal være en fast plads til alting, så man tydelig kan se, når der mangler noget Fastlæg, hvor mange emner der skal være af hver på pladsen Beslut en placering af alle nødvendige emner (alle gule mærker). Hvilket lager står de på, og hvor på lageret? Markér arealer, arbejdspladser osv. Sikrer overholdelse ved at anvende almindeligt standardiseret udstyr. Ergonomiske principper bør spille en rolle i, hvor ting placeres. Når I er færdige med jeres plan, skal I hjælpe hinanden i grupper med at se på hinandens skitser om det kan laves bedre. Side 19 af 26

20 3S Systematisk rengøring Skur og skrub Skinnende rent Fjern støv, snavs, affald og andre fremmede materialer, for at opnå en ren arbejdsplads. Hold arbejdspladsen pænt. Brug rengøring som en form for inspektion. Rengøring fremhæver unormale forhold og korrigerer for afvigelser. Indbyg rengøring i alle vedligeholdelsesaktiviteter. Rengøring øger værdien af udstyret og stoltheden i afdelingen. Opgave 3.1 Lav en standard 1 vedrørende rengøring i området: fastlæggelse af rengøringsintervaller rengøringsmidler fokuspunkter i områdets rengøring 1 En standard bør som minimum indeholde følgende punkter: 1. Titel /hvad standarden omhandler 2. Beskrivelse af aktiviteten 3. Hvem er ansvarlig for standarden (ikke nødvendigvis den som skal udføre arbejdet) 4. Registrering (af at aktiviteten er foretaget og hvornår) Side 20 af 26

21 4S Standardiser Skab sammenhæng Opgave 4.1 Udarbejd en standard (bedste praksis) for, hvordan I vil sikre, at det fortsat er de væsentlige varer, udstyr og værkstøjer, der befinder sig i området. Tænk Den Danske Kvalitetsmodel ind i arbejdet med 5S Opgave 4.2 Lav en standard som sikrer at alle varer, og alt udstyr i det daglige befinder sig på deres fastlagte pladser. 5S Selvdisciplin Standarder skal overholdes og forbedres Opgave 5.1 Udarbejd en standard til sikring af at alle punkter i 5S programmet fortsat holdes i vinden - at der ikke slækkes på overholdelse af kravene. Hvilke skal sikre at der laves forbedringer i 5S? Side 21 af 26

22 Kort info om LEAN elementer Løbende forbedringer Hvad skaber værdi tilvækst på din arbejdsplads? Elementer som skal bevares. Brug de 7 spildformer i dit arbejde med løbende forbedringer. Du skal nu finde spild på din arbejdsplads, som beskrives og komme med løsningsforslag til Side 22 af 26

23 Side 23 af 26

24 Side 24 af 26

25 Side 25 af 26

26 Opgave - krav til fødevaresikkerhed Bilag 6 Hvilke udefra kommende krav, kan der komme, som berører jeres arbejde? Hvordan vil det påvirke jeres hverdag? Hvor findes der oplysninger, hvad nyt der er på vej f.eks. nye krav og nye standarder osv. Kunne ISO være et af fremtidens certificeringsværktøjer værktøjer Gruppeopgave: fremlægges i plenum Fremtidens certificering ISO (www.bureauveritas.dk - fødevaresikkerhed) Kravet til fødevaresikkerhed vokser. Forbrugere og myndigheder stiller i stigende grad krav om, at de fødevarer, som vi alle spiser, skal være af høj kvalitet og med en høj sikkerhed. Opstår der problemer, skal fejlkilden hurtigt findes og udbedres. Kravene er i første omgang primært rettet mod detailhandlen, men derfra spreder de sig gennem hele fødevarekæden til forædlingsindustrien, primærproducenter og transportører. Med ISO har hele fødevarekæden fået en fælles standard, som kan anvendes på tværs af brancher og landegrænser. En standard, der med fokus på kommunikation og ledelsens ansvar, betyder maksimal sikkerhed til minimale systemomkostninger. Gennem en fælles terminologi effektiviseres kommunikationen både internt mellem virksomhedens afdelinger og eksternt til kunder og leverandører, og fejlrisici minimeres. Med en standard, der har et globalt afsæt og en branchemæssig fleksibilitet, øges potentiale for en effektiv fødevaresikkerhed i hele fødevarekæden. Fordele ved en ISO certificering Opbygges tillid til produkter og virksomhed. Dokumenteres virksomhedens styringssystemer opbygget efter de internationalt anerkendte HACCP-principper. Sikres sporbarhed et skridt frem og et tilbage i fødevarekæden. Sikres stor grad af gennemsigtighed og forbedret kundeanseelse. Øges effektiviteten gennem opbygning af logiske styringssystemer, forbedrede processer og minimering af fejlproduktion. Opnår virksomheden et ledelsessystem, der er kendt og anerkendt i de fleste fødevarerelaterede brancher i mere end 40 lande. Styret systemudvikling og minimering af parallelle systemer. Spagetti diagram Opgave: Tegn en skitse over jeres arbejdsplads i helikopterperspektiv, hvor man kan se, hvordan der transporteres produkter rundt. Brug farver til at vise de forskellige ting, der transporteres rundt. Er der et forslag til forenkling af jeres arbejdsplads? Bog ISBN , Den nye LEAN værktøjskasse, Se fra side 88 til side 89 Side 26 af 26

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Håndtering og styring af madvarer i storkøkkener Nr. 46 935 Udviklet af: Lone Algayer Gert Pedersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro 09. 2011

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Fra strategi til praksis i institutionskøkkener Nr. 46 942 Udviklet af: Lone Algayer Per Dam Hansen Uddannelsescenter Holstebro 1. Uddannelsesmålet og

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk 5S LEAN Værktøj 2 Sorter og smid væk Dette første S betyder, at alt i hvert arbejdsområde eller i hver produktionscelle skal gås

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Ernæring og økologi med spisemærket Nr. 47 529 Udviklet af: Berit Brøndum Troels Peter Schyum Jensen Susanne Nygaard Bertelsen Mercantec H.C. Andersens

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Teknologi i den daglige madproduktion Nr 46 902 Udviklet af: Gitte Saxton Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Læs mere

Mad til børn organisering og samarbejde

Mad til børn organisering og samarbejde Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad til børn organisering og samarbejde Nr. 42 887 Udviklet af: Majbritt Kielsgaard Kristensen Allan Kirk Heegaard Allan Borup Hejndorf HC Andersensvej

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV), kan I lige så godt samtidig kigge virksomheden grundigt igennem for at finde frem til,

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED

7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED Rod og uorden er årsag til næsten halvdelen af alle arbejdsulykker. Værktøjet

Læs mere

7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED

7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED 7.1 7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED Rod og uorden er årsag til næsten halvdelen af de ulykker, der sker i industrien. Metoden Styr på Orden og Sikkerhed er egnet til at få løst de forhold, der har med

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Indpakning af maden emballage og mærkning Nr. 45943 Udviklet af: Katrine Olesen Hinge Peter Schyum Jensen Lotte Eder Haubjerg Mercantec H. C. Andersens

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Brugerdreven mad- og måltidsudvikling

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Brugerdreven mad- og måltidsudvikling Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 46 895 Brugerdreven mad- og måltidsudvikling Udviklet af: Karen Leth Kost & Ernæringsforbundet Nørre Voldgade 90 1358 Kbh. K Juli 2011 Nærværende

Læs mere

Indholdsfortegnelse side 1. Præsentation side 2. Forord side 3

Indholdsfortegnelse side 1. Præsentation side 2. Forord side 3 Side 0 Indholdsfortegnelse side 1 Præsentation side 2 Forord side 3 Indsatsområde 1: Næringsberegning af opskrifter i produktionskøkkenerne, tilpasset normerne for ældrekost/sygehuskost side 4 Indsatsområde

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Smagen i centrum. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 45874. Udviklet af: INSPIRATIONSMATERIALE: 45 874 Smagen i centrum

Smagen i centrum. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 45874. Udviklet af: INSPIRATIONSMATERIALE: 45 874 Smagen i centrum Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 45874 Smagen i centrum Udviklet af: Rasmus Gøtsche Københavns Madhus Jonn Vinther Martinsen og Mariann Præstegaard Hotel- og Restaurantskolen Oktober

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik Svendborg d. 12.12.2008 Indledning Processen, omkring en nyorganisering af Miljø og Teknikområdet, er endnu ikke tilendebragt. Det er dog ønskeligt, at der på nuværende tidspunkt gøres status, i det væsentlige

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Vi arbejder med social kapital

Vi arbejder med social kapital Vi arbejder med social kapital R e t FÆR DIgHeD I D KERNE OPGAVEN SamaRbejDe I L L t Vores kerneopgave er uddannelse. Hotel- og Restaurantskolens mission og vision er: Vi er her for elevernes skyld Vi

Læs mere

Tema: UMV undervisningsmiljø

Tema: UMV undervisningsmiljø Tema: UMV undervisningsmiljø Klassetrin: 5. og 6. klasse 1. Med erfaringerne fra gæstelærerens besøg og undervisning kan eleverne arbejde over en længere periode, hvor de indsamler registreringer af problemer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere