Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge. Kursusprogram for foråret 2013 OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge. Kursusprogram for foråret 2013 OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6!"

Transkript

1 Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge Kursusprogram for foråret OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6! 1

2 Indhold Uddannelsesplanlægning side 3 Energivejlederkurser side 4 ZERObyg Kurser side 6 Energikurser for byggebranchen side 8 Salg, kommunikation og service for byggebranchen side 10 Håndværkere der er blevet uddannet til energivejledere 2

3 Uddannelsesplanlægning Har jeres virksomhed overvejet at få lavet en uddannelsesplan? I kan i samarbejde med EUC Syd få udarbejdet en uddannelsesplan for hele virksomheden. Vi laver et tjek, der ud fra jeres ønsker, afdækker udviklingsbehovet. Hvad får I ud af en Uddannelsesplanlægning? I kommer på forkant med morgendagens kompetencekrav I får højnet konkurrenceevne gennem øget kvalitet, øget effektivitet og større fleksibilitet I kan anvende velovervejede uddannelsesplaner for samtlige medarbejdere ved ordrenedgang o. lign. Og erfaringen viser, at I får mere tilfredse medarbejdere Vi gennemgår hele virksomhedens udviklingsbehov, og målretter udviklingsplanen mod hver enkelt medarbejders kompetencebehov. Systematisk uddannelsesplanlægning er for alle faggrupper i en virksomhed. Den tager udgangspunkt i såvel virksomhedens strategi, mål og planer, som medarbejderens ønsker og interesser. Kort sagt, vi hjælper med at finde ud af: Hvor står I nu? Hvad ønsker I i fremtiden? Og hvordan kommer I derhen! I får det hele som en samlet oversigt, der giver et godt overblik og er lige til at gå til. Vore uddannelseskonsulenter kommer gerne på besøg i jeres virksomhed. Kontakt EUC Syd for at aftale en tid eller for yderligere information om konkrete kurser. Kontakt: Afdelingschef: Elisabeth Ibing Holm Mobil tlf eller lokal nummer På de næste sider kan du se hvilke kurser du har mulighed for at deltage i frem til april. 3

4 Energivejlederkurser Bliv energivejleder og få en god forretning ved at formidle ideen om energibesparelser og fordele herved til dine kunder. En energivejleder er en håndværker, der er i stand til at give en helhedsvurdering af, hvor det kan betale sig at sætte ind for at spare på energien - frem for at kigge på enkelte komponenter eller bygningsdele hver for sig Der er to varianter af kurserne. Ét, som er specielt målrettet VVS-installatører, elinstallatører og lignende virksomheder. Her hedder kurset Energivejledning installationer, mens den anden variant, Energivejledning klimaskærm, er specielt målrettet personer, der hovedsagelig arbejder med klimaskærmen såsom tømrer-, murer- og glarmestervirksomheder. Begge kurser kombinerer deltagernes bygnings- eller installationstekniske viden med nye løsningsmuligheder inden for energieffektivisering og -besparelser til gavn for den enkelte kunde og bygningsejer. Som deltager får du samtidig bedre forudsætninger for øget aktivitet i din virksomhed. På kurset vil du gennem cases og eksempler arbejde med forslag til energispareløsninger. Du vil få lejlighed til at bringe dine egne erfaringer i spil og drøfte aktuelle problemstillinger med ligesindede og eksperter inden for de enkelte områder. Du vil endvidere blive opdateret på de væsentligste bygnings- og installationstekniske områder. NYT NYT NYT Forberedende energikurser inden for eget fagområde, der klæder håndværkeren på til Energivejlederuddannelsen. Tilmelding er nødvendig og skal ske til Afdelingschef Elisabeth Ibing Holm Tlf eller 4

5 Energivejleder Vidste du, at mere end halvdelen af alle håndværkere i Sønderborg-området er uddannede til at vejlede sine kunder til den helt rigtige energiløsning, når de skal renovere deres bolig? Med en energivejlederuddannelse kan du hjælpe dine kunder med at få en lavere varmeregning, et bedre indeklima eller forøge boligens værdi på lang sigt. Charlie Lemtorp, Energivejleder. 5

6 ZERObyg Energitjek, tekniske installationer (VVS+EL) Deltageren kan foretage et energitjek med henblik på at opnå energibesparelser inden for el, vand, varme og ventilation i bygninger, hvori der indgår tekniske installationer. Deltageren kan udarbejde konsekvensberegninger af energibesparelser og vejlede kunden om tilskudsordninger i forbindelse med miljø- og energiforbedrende, grøn energi samt miljørigtig energi. Deltageren har kendskab til, hvorledes der sikres en optimal integration af de tekniske installationer og komponenter, som anvender varme, aircondition og ventilation, samt til gældende lovgivning på området. Bygningsreglementet - energi Deltageren kan udføre opslag i Bygningsreglementet og kan på baggrund af Bygningsreglementets bestemmelser vurdere specifikke problemstillinger i forbindelse med udførelse af byggetekniske opgaver. Uddannelsen omhandler følgende emner: Energiforbrug. Kundeservice (Bygningshåndværkerens takt og tone) Ved byggeopgaver kan deltagerne betjene og tale med kunder på en hensigtsmæssig måde, således at kunden oplever at have fået en god service. Deltagerne kan i den forbindelse indgå i dialog med kunden med henblik på at afstemme kundens forventninger til arbejdets udførelse og herunder sikre, at kunden er indforstået med omfang og kvalitet af det aftalte, og at ændringer heri kan medføre prisændring. Deltagerne kan herudover tage de nødvendige hensyn ved færdsel i kundens hjem, herunder hensyn til ryddelighed, rengøring og aftalt mødetid. Endelig kan deltagerne vejlede kunden i brug og vedligehold af den udførte opgave. LEAN Effektivisering af byggeprocessen Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere Lean produktionsoptimering. Dette sker med indsigt i de fem Lean principper samt opnået kendskab til et udvalg af Lean værktøjer omkring om spildtyper og flow. 6

7 Tilmelding skal ske via Energitjek, tekniske installationer (VVS+EL) 2 dage feb Bygningsreglementet - energi 0,5 dag Udbydes senere Bygningshåndværkerens takt og tone (Kundeservice) 0,5 dag 7.Feb Produktionsoptimering for operatører (LEAN Effektivisering af byggeprocessen) 1 dag 5.Feb. 7

8 Energikurser for byggebranchen Tjek på vandinstallationer Deltageren kan på baggrund af en grundig teoretisk viden om de nye projekteringsregler for vandinstallationer og i kraft af sit kendskab til nye reglementer, norm og anvisninger sikre vandinstallationer mod tilbagestrømning og foretage forebyggelse mod legionella. Endvidere under hensyn til vandkvaliteten foretage rigtige materialesammensætning. Deltageren kan endvidere foretage reparation af eksisterende vandinstallationer og isolering samt kvalitetssikre arbejdet. Automatiske anlæg, energioptimering Deltageren opnår viden om bæredygtighed på automatiske produktionsanlæg, og kan foretage analyse af energiforbruget på et automatisk produktionsanlæg specielt på teknologierne elektrisk, hydraulisk/ pneumatisk og mekanisk forbrug, herunder komme med tekniske løsningsforslag til energioptimering. Deltageren opnår viden omkring hvilke muligheder, der findes for ekstern konsulent bistand i forbindelse med energioptimering på automatiske produktionsanlæg. Deltagerne skal kunne foretage beregninger på besparelsesmuligheder, samt foretage dataopsamling og præsentation af data. Energitjek, tekniske installationer Deltageren kan foretage et energitjek med henblik på at opnå energibesparelser inden for el, vand, varme og ventilation i bygninger, hvori der indgår tekniske installationer. Deltageren kan udarbejde konsekvensberegninger af energibesparelser og vejlede kunden om tilskudsordninger i forbindelse med miljø- og energiforbedrende, grøn energi samt miljørigtig energi. Deltageren har kendskab til, hvorledes der sikres en optimal integration af de tekniske installationer og komponenter, som anvender varme, aircondition og ventilation, samt til gældende lovgivning på området. Belysning, energioptimering af belysningsanlæg Deltageren kan selvstændigt udfærdige en vedligeholdelsesplan samt udvælge energirigtige lyskilder og armaturer, og kan beregne effektbehov og energiforbrug på såvel nye som eksisterende belysningsanlæg. Deltageren kan udfærdige et driftsbudget for et givet belysningsanlæg, samt opstille anlægsbudget med henblik på optimalforrentning. Deltageren kan anvende BR 95, SBI 184 og DS

9 LED-belysning, dimensionering, installation og vedligehold På kurset får deltageren kendskab til forskellige typer LED belysningskilder, forskellige typer sokler samt LED-belysningskilders opbygning og virkemåde, forsyning til LED enheden, herunder dimensionering af installationen og installation samt mærkning af armatur. Deltageren vil ligeledes få kendskab til farvegengivelse/ra-værdier og dæmpning af LED lyskilde. Kurset giver forståelse i LED teknologien i forhold til nuværende lyskilder, herunder hvor LED har sin optimale anvendelse og økonomien LM/W i forbindelse med LED, og udskiftning til LED efter andre belysningskilder. Varmepumper Efter dette kursus kan deltageren installere, funktionsafprøve, fejlfinde og udføre service på varmepumpeanlæg. Med udgangspunkt i eksisterende varmeanlæg, kan deltageren vejlede kunden om korrekt valg af energisystem. Deltageren får indgående kendskab til forskellige varmepumpesystemer og deres funktion og ikke mindst til de mange delelementer, der indgår i installationen. Kurset omfatter endvidere gældende lovgivning på området samt udarbejdelse af brugervejledninger til kunden. Tilmelding skal ske via Tjek på vandinstallationer 2 dage feb Automatiske anlæg, energioptimering 5 dage Energitjek, tekniske installationer 2 dage 5.feb. + 6.feb Belysning, energioptimering af belysningsanlæg 2 dage Udbydes senere LED-belysning, dimensionering, installation og vedligehold 2 dage Udbydes senere Varmepumper - Lundsbjerg, Aabenraa 3 dage Feb. 9

10 Salg, kommunikation og service for byggebranchen Kundeservice Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau. Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder. Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt. Anvendelse af præsentationsprogrammer Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov. Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Deltageren kan varetage kundekontakten i forbindelse med salg af virksomhedens produkter og services. Deltageren kan varetage den indledende kontakt til kunden på en positiv måde, lytte til kundens behov og forventninger, og gennemføre salg, herunder bruge teknikker til at afslutte salg. Deltageren kan desuden afslutte kontakten på en positiv måde. Kommunikation i teams Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Deltageren kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kan deltageren beskrive informationsstrømme i virksomheden. Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation. 10

11 Videndeling og læring for medarbejdere På baggrund i viden om forudsætninger for videndeling og læring kan deltageren medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. Deltageren kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau. Kampagnekursus: Salg af energisparende installationer Deltageren kan på baggrund af sin El og VVS-faglige viden om tekniske installationer udføre grundige observationer af de tekniske installationer i kundens bygning. Observationer der skaber basis for dialog med kunden og give deltageren viden om muligheder for mersalg. Deltageren kan i forbindelse med reparations og installationsopgaver hos kunden vurdere muliglighederne for mersalg. Deltageren kan gennem dialog analysere kundens behov for energisparende installationer og fortage salg, hvor det har størst værdi for kunden. Deltageren forstår vigtigheden af at videregive relevante observationer og oplysninger om kundens behov til baglandet i sin virksomhed samt kan forklare de økonomiske besparelser kunden opnår ved at købe energisparende tekniske installationer og ad den vej opnå salg til glæde for kunden Kundeservice 3 dage Feb Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 dage Udbydes senere Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 dage Feb Kommunikation i teams 3 dage Feb marts Videndeling og læring for medarbejdere 3 dage Feb Kampagne kursus: Salg af energisparende installationer 2 dage Udbydes senere 11

12 12

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Indhold Forord 4 Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5 Bygningsautomatik 7 Energikurser 9 Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Robotkurser 16 Salg og service 18 Styring og regulering 19 It- og

Læs mere

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1 Kompetencer og uddannelser Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1: Kompetencer og uddannelser Fremtidens byggeri er bæredygtigt Omlægningen af Danmark til et

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl. 13 14.30 Emne: Forslag til dagsorden Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Indstilling:

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Energieffektivt Byggeri

Energieffektivt Byggeri Temamagasin udgivet af CLEAN Forår 2015 Energieffektivt Byggeri - nøglen til grøn vækst Grøn Erhvervsvækst Giver værdi på bundlinien ZERObyg Akademi Efteruddannelse fremmer forretningsmulighederne Transform

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere