kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk"

Transkript

1 Køleklyngenyt No.3, november 2011 Kort nyt Lean Energy får ny direktør P eter G edb jerg, t i d l i g e r e V P f r a DONG Energy UK, er pr. 1. november 2011 tiltrådt som direktør i foreningen Lean Energy, der driver de to nationale klyngeinitiativer Lean Energy Cluster og Køleklyngen KVCA. Sekretariatet byder Peter hjertelig velkommen og ser frem til det fremtidige samarbejde. Læs mere i indstik side 7. Nye kølekurser i kalenderen Vi har nu en ny runde kølekurser i kalenderen. Kurserne er både gentagelser af gamle kendinge men også et par nye tiltag, som vi glæder os til at sætte i søen. Første kursus ligger i december 2011, og de resterende kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk Besøgsmøde hos Hydro K V C A o g H y d r o inviterer til besøgsmøde den 8. december Her er temaet Alternative materialer i Køleteknikken. Fokus vil være på Aluminium samt de muligheder og udfordringer der ligger i at skifte fra kobber til alternative materialer. Også plastmaterialer vil være på dagsordenen ved mødet. Program bliver offentliggjort på kvca.dk Årets Julefrokost den 6. december I år inviterer Lean Energy de to klynger Køleklyngen og Lean Energy Cluster til fælles julefrokost. Temaet for dagen er Muligheder og synergi mellem initiativerne Køleklyngen og Lean Energy Cluster. Her vil vi gerne diskutere, hvordan vi skaber innovation imellem de to klynger. Dette giver også mulighed for at møde vores nye direktør Peter Gedbjerg og afstemme forventninger. Program bliver offentliggjort på kvca.dk Advansor på amerikanske hænder KVCA medlem Advansor har været igennem en rivende udvikling for at kunne nå frem til den position, de befinder sig i i dag. En udvikling fra 2 til 30 ansatte på fem år hvor det ifølge Advansor især er væksten i engelske supermarkeder, som har været afgørende. Advansor er blevet overtaget af det amerikanske firma Hill Phoenix. Det har givet ekstra kræfter i organisationen. Med overtagelsen forventer Advansor, at de kan positionere sig endnu tungere på det europæiske marked for CO2 supermarkedsløsninger. /MLL Fra off shore vindmøller til klyngesekretariat Leder To uger inde i mit nye job er jeg stadig på den mest stejle del af læringskurven og skal nok afholde mig fra nogen form for programerklæring. Jeg er dog kommet til den erkendelse, at en væsentlig forudsætning for at nå målene for klyngesamarbejdet både i KVCA og i LEC er, at vi i sekretariatet har nær kontakt til og forståelse for vore medlemmer, projektpartnere og andre interessenter. Jeg vil derfor sætte stor pris på at få mulighed for uformelt at møde så mange som muligt og vil tillade mig at invitere mig selv på en kop kaffe ved først givne lejlighed. Jeg vil specielt være interesseret i at høre om erfaringerne omkring klyngesamarbejdet i KVCA regi for at have det som ballast ved mine møder med kredsen bag LEC. Det bliver spændende at høre om jeres forventninger til teknologiudviklingen inden for jeres felt og hvilke udfordringer, det stiller jer over for. Jeg vil gerne i fremtiden kunne bære disse tanker på et overordnet plan rundt mellem virksomhederne som et supplement til vore øvrige match making aktiviteter. Allerede i løbet af de første to uger har jeg oplevet spændet mellem de verdener, der samles i Lean Energy. Fra meget konkrete tekniske problemstillinger i projekter og virksomheder over uddannelses- og forskningsverdenens akademia til de specielle vilkår og termer, der er virkeligheden i den offentlige verden, der finansierer en stor del af vore aktiviteter. Lean Energy s succes afhænger i høj grad af om vi i sekretariatet kan medvirke til at formidle samarbejde og bygge bro imellem de tre verdener. Jeg synes, at sekretariatet har gode forudsætninger for at løse disse opgaver og ser frem til en spændende tid. /Peter Gedbjerg Fortsat udvikling Det er glædeligt, at vi nu har fået Peter om bord. Herfra skal der lyde et varmt velkommen. Jeg ser frem til at fortsætte den positive udvikling, vi er inde i efter strategarbejdet, der blev præsenteret for et år siden. Den positive udvikling det sidste år skyldes ikke mindst at URS meget velvilligt stillede Gustav Nebel til rådighed som konstitueret sekretariatsleder. Gustav har med stor energi og dygtighed ledet sekretariatet og sikret, at de interne processer er i overensstemmelse med de krav som vore samarbejdspartnere forventer. Jeg har sat stor pris på samarbejdet med Gustav og håber, at URS og Gustav også fremover vil have mulighed for at støtte KVCA og Lean Energy. /Henning H. Kristensen KøleVirksomhedsCenter Alsion 1 Nyhedsbrev Køleklyngenyt, november 2011

2 No.3, november 2011 KVCA I SPÆNDINGSFELT MELLEM TILLID OG INNOVATION Hen over foråret 2011 skrev fire virksomhedsøkonomer fra Roskilde Universitet et bachelorprojekt i samarbejde med KVCA. De studerende skulle undersøge, hvad tillid betyder for innovationen mellem parter i et klyngesamarbejde. De studerende belyste i undersøgelsen, at tillidsfulde relationer både kan styrke og svække innovation. Frugtbare relationer KVCA var et meget oplagt eksempel for vores undersøgelse, da man netop har et erklæret formål om at øge fortroligheden mellem medlemmerne samtidigt med, at innovationsevnen skal styrkes, forklarer studerende, Joakim Østergaard. I undersøgelsen peger de studerende på, at tillid mellem virksomheder kan åbne op for nye og kreative input. Denne form for tillid er forankret i modpartens kompetencer, og relationen er præget af nysgerrighed. Modsat kan tillid i en relation blive så personligt forankret, at aktørerne ikke længere er åbne for kritiske refleksioner udefra, og derfor begrænses muligheden for at skabe forandringer og innovation. Enighed om samarbejdets formål? Interviews med sekretariatet og udvalgte medlemmer i klyngen viste, at netop balancen mellem innovation og tillid er meget aktuel i KVCA. I vores interview med Mikkel Larsen-Ledet fra KVCA blev vi opmærksomme på, at innovation var omdrejningspunktet for KVCA s aktiviteter. Ved at belyse hvilken type tillid der præger bestemte relationer i klyngen, har vi også kunnet se, at måden de interne tillidsrelationer udvikles på, hænger tæt sammen med udviklingen af et succesfuldt innovationssamarbejde, forklarer Joakim Østergaard. Et afgørende aspekt for at klyngen kan udvikle stærke tillidsbånd og samtidigt styrke innovationsevnen er, at aktørerne opbygger fælles forventninger til samarbejdets formål. Men ud fra de forskellige interviews fandt de studerende frem til, at aktørernes forventninger til hinanden og til KVCA s overordnede formål ikke var i tydelig overensstemmelse. De studerende har derfor vurderet, at der er brug for at tydeliggøre, hvilke forventninger klyngens forskellige aktører har til samarbejdet. Hvis formålet er, at samarbejdet skal generere innovation, så bør man internt være enige om denne sammenhæng. Selvfølgelig kan innovation også udvikles ved at øge konkurrencen, men det er jo ikke formålet med KVCA, siger Joakim Østergaard. /Morten Skøtt, Nikolaj Træholt, Lasse Berg og Joakim Østergaard. Forlængelse af EU-støtte til Køleklyngen KVCA ansøgte i 2007 Syddansk Vækstforum om støtte til udviklingen af Køleklyngen igennem den Europæiske fond for regionaludvikling. Projektets udformning og sammensætningen af partnerskaren i KVCA gav nogle udfordringer i forhold til regelsættet for sådanne projekter. Dette betød, at vi måtte omformulere nogle af aktiviteterne i projektet, inden det endelig tilsagn kunne gives i Projektet har et samlet budget på 5,8 mio. kroner med støtte på 2,9 mio. kr. Det var planlagt til at løbe frem til den 31. december Forlængelsesanmodning I mellemtiden har vi i KVCA dog indset, at vi på det resterende halve år ikke kan nå at få alle aktiviteter ført til dørs. Derfor har vi anmodet om en projektforlængelse, som vi netop har fået godkendt. Ligesom ved det indledende tilsagn, er det den store velvilje fra Syddansk Vækstforum og Erhvervs - og Byggestyrelsen, som har gjort denne forlængelse mulig. Der skulle endnu engang kompenseres fra det eksisterende regelsæt. Dette betyder at projektet nu løber frem til den 28. februar Hovedaktiviteterne i projektet 1. Klyngeanalyse Frembringelse af data til at kunne identificere klyngens interessenter. 2. Kompetenceudvikling Højne klyngens kompetencer inden for termisk relaterede discipliner. 3. Forskning Sikre Danmarks førende position inden for energieffektiv køleteknik. 4. Innovation Facilitere innovationsprojekter inden for køleteknik. 5. Netværk Styrke og udbygge netværk og videndeling i klyngen. I den forgangne projektperiode har KVCA gennemført mange af de lovede aktiviteter. Det er helt tydeligt, at netværk og videndeling har været den største aktivitet. KVCA har gennemført ikke mindre end 48 faglige dagsarrangementer, hvor klyngens medlemmer har taget tid ud af deres travle hverdag for at bidrage til netværket og videndelingen. Samtidig er det lykkedes os at opstarte en termisk ingeniør kandidatlinje på SDU i Sønderborg. De studerende vælger benhårdt blandt de mange uddannelsesretninger, og der skulle derfor 2 forsøg til, inden det første hold kunne starte i september CPR registrering er overflødig Vi kan med øjeblikkelig virkning stoppe den kontroversielle indsamling af CPR-numre ved vore KVCA arrangementer. Det har tidligere været et krav at identificere deltagere på CPR numre, men registreringen er nu erstattet af en adresse. I den digitale verden er en lige så god til at identificere virksomhedernes medarbejdere som deres CPR-nummer er. Derfor vil der for fremtiden kun være krav om underskrift, når I deltager ved et af vores kommende arrangementer. Årsagen er igen en konstruktiv dialog med EBST og PWC som gør, at vi kan slippe for dette onde. KøleVirksomhedsCenter Alsion 2 Nyhedsbrev Køleklyngenyt, september 2011

3 No.3, november 2011 Plug and play regulering af kølesystemer. Udtrykket "plug and play" stammer fra computerindustrien. De har i mange sammenhænge formået at gøre tilføjelse af ny hardware så let som en leg. Samme målsætning bør måske være mere fremtrædende, når vi udvikler regulatorer i køleindustrien. Hvorfor ikke tilbyde samme service i køleprodukter? Der ligger en stor ingeniørmæssig udfordring i at tilføre regulatorer så meget intelligens, at de kan operere fuldt autonomt og automatisk tilpasse sig den givne situation. I et projekt, sponsoreret af Aalborg Universitet og Danfoss A/S, har Kasper Vinther, PhD studerende ved Aalborg Universitet, taget denne udfordring op. Køleanlæg er ofte sammensat ud fra en bred vifte af sensorer, fordampere, kondensatorer, kompressorer, osv., hvilket kræver en betydelig mængde manuel indstilling af dedikerede regulatorer. Denne indstillingsindsats er dyr, især i mindre kundespecifikke applikationer, men samtidig er den nødvendig for en energioptimal operation af køleanlægget. Regulatorerne bliver traditionelt indstillet af køle- og kontrolspecialister, der har til opgave at optimere systemets ydeevne. Problemet er, at disse specialister ofte genbruger parameterværdier fra tidligere systemer i håb om, at det nye køleanlæg fungerer godt med disse indstillinger. Dette virker nogle gange, men kan være langt fra optimalt. Tidskonstanter i systemerne kan variere fra sekunder til minutter, fordi hvert system er forbundet med forskellige optimale arbejdspunktsbetingelser og kølebehov. Desuden kan indstillingsprocessen være tidskrævende, og der er en risiko for at ødelægge især kompressoren, hvis man ikke er forsigtig. Hensigten med Kaspers projekt er at udvikle reguleringsalgoritmer, der kan virke i en bred vifte af køleanlæg. samtidig skal de installeres som "plug and play" uden behov for manuel indstilling. Ideen er, at regulatoren selv skal fange særlige kendetegn ved systemet gennem en kombination af store og små signaltests, der kan justere sine parametre automatisk. Kasper forklarer, at kvalitativ viden Figur: Et ventil-styresignal overlejret med en sinus er brugt i en af metoderne til at styre overhedningen i fordampere kun ved at se på forvrængningen af selv samme signal på udgangstemperaturen når sinussen passerer ulineariteten. Figuren illustrerer hvordan forvrængningen i et arbejdspunkt er lige stor til begge sider (rød), og henholdsvis forvrænget mere til den ene og anden side i arbejdspunkter placeret på hver side af det første (blå og grøn). Simuleringen er fortaget på et ulineært første ordens system med tidsforsinkelse. om ulineariteterne i køleanlægssystemerne bør udnyttes i mere dedikerede metoder til regulering af systemer med ukendte parametre. Modelbaserede m e t o d e r k a n v æ r e m e g e t a r - bejdspunktsafhængige og systemspecifikke. Ifølge Kasper giver de dedikerede metoder også potentielt mulighed for at reducere den nødvendige mængde af sensorer i systemet. Netop nu arbejder jeg, i samarbejde med Danfoss, på patenterede metoder der gør det muligt at styre overhedningen i fordampere kun ved brug af en enkelt temperatursensor. Det vil for det første gøre det muligt at spare en tryksensor væk. Desuden er det også muligt at lave fejltolerant regulering, hvis man har en sensor og gerne vil have noget at falde tilbage på, hvis den går i stykker. Foreløbig er Kaspers arbejde mundet ud i tre mulige metoder, der alle har en høj grad af plug and play. De udnytter henholdsvis forskelle i variansen set på udgangstemperaturen, den ulineære forstærkning fra ventil åbningsgrad til udgangstemperatur og aktiv monitorering og løbende systemidentifikation til at opnå optimal fyldning af fordampere. Udvikling af plug and play regulering af køleanlæg vil lette opstartsfasen drastisk og potentielt give en mere optimal drift af køleanlæg, og reducere risikoen for fejl, fortæller Kasper. Det er dog vigtigt at tænke robusthed med i designet fra starten. Så undgår du fornemmelsen af, at du har købt en plug and pray regulator frem for en plug and play regulator. Ny adjunkt indenfor køleteknik på DTU DTU Mekanik har ansat Wiebke Brix som ny adjunkt ved Sektion for Termiske Energisystemer pr Wiebke Brix har i sit speciale arbejdet med modellering af to-fasestrømninger i fordampere. I sin nye stilling vil hun fortsætte sit arbejde med detaljeret modellering og simulering af varmevekslere i køleanlæg og varmepumper. Hun underviser desuden i kurset Køleteknik, som er et kursus på kandidatniveau. KøleVirksomhedsCenter Alsion 3 Nyhedsbrev Køleklyngenyt, september 2011

4 No.3, november 2011 Arrangementer 2011 og starten af december Lean Energy Julefrokost Tema: Synergi mellem KVCA og Lean Energy 8. december Besøgsmøde hos Hydro tema: Alternative materialer i køleteknikken 15. december Kursus: Køleteori Introduktion til klassisk køleteknik 5-6. januar Kursus: Grundlæggende Køleteknik Teori + praksis niveau 1 i Hadsten januar DTU 3 ugers kursus Studerende i minipraktik hos medlemmerne 20. januar DTU Studerende præsenterer minipraktik januar Kursus: Grundlæggende Køleteknik Teori + praksis niveau 2 i Hadsten 8. februar Kursus: CO2 som kølemiddel Teori + praksis i Hadsten 9. februar Kursus: Simulering af køleanlæg Teori + praksis i Hadsten Februar Marts Seminar om internationalt netværk Tema: Dansk IIR-medlemskab m.fl. Udviklingsworkshop Tema: Cold Chain (Mere information på Internationalt kølemiddelseminar Det var en udsøgt fornøjelse i september at kunne invitere til KVCA Kølemiddelseminar for et rekordhøjt antal deltagere. Ikke færre end 45 deltagere blev opdateret med "Sidste nyt inden for kølemidler". Her var indlægsholdere fra både Tyskland, Belgien, England og Danmark. De helt store spørgsmål kom på bordet. Og vi er glade for den velvilje, som eksperterne viste ved at være indlægsholdere på dagen. De forskellige Indlæg kredsede om sidste nyt inden for lovgivningen på området og udvalgte teknologiske emner. På lovgivningssiden var fokus på de seneste og planlagte stramninger på kølemidler med miljøeffekter. På teknologisiden var fokus på de nye muligheder, den teknologiske udvikling og ændret lovgivning, har skabt. Som ved alle KVCA arrangementer, var netværkstid højt prioriteret. Det viste sig, at den livlige snak imellem indlæggene, gjorde det svært at trække deltagerne tilbage fra netværkspauserne. Den efterfølgende middag gav yderligere mulighed for netværkssnak imellem deltagerne. Alt i alt var dette Kølemiddelseminar en stor succes, og vi takker for de mange roser både før, under og efter arrangementet. Medlemmer kan, som altid, hente materiale fra arrangementet på kvca.dk i medlemsområdet. Har du ikke et login, kan du rekvirere et fra hjemmesiden. ECO-Design Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var den hårde kerne, som mødtes til ECO-designseminar i slutningen af september hos KVCA i Sønderborg. De bærende faglige kræfter ved seminaret var Energistyrelsen og Teknologiske Institut. Bjarke Hansen fra Energistyrelsen satte rammen for den offentlige danske indsats på energieffektive teknologier. Det var selvfølgelig med fokus på den andel, som er relevant for køletekniske produkter. Per Henrik Pedersen fra Teknologisk Institut præsenterede specifikke elementer af ECO-design direktivet. Han fokuserede på Lots relateret til køletekniske produkter og de resultater og formuleringer, der har betydning for de danske producenter. De deltagende virksomheder udnyttede muligheden for at få diskuteret deres individuelle udfordringer med at forstå og tolke direktivet. /MLL Kontakt KVCA KVCA Alsion 2, DK 6400 Sønderborg / Medlems-input Dette nyhedsbrev er Køleklyngens talerør. Vi vil opfordre medlemmerne til at udnytte dette til at kommunikere nyheder og lignende. Derfor, hvis du sidder inde med en klyngerelevant historie, så send den til - så kommer den med i næste udgave af KØLEKLYNGENYT. Støttet af: KøleVirksomhedsCenter Alsion 4 Nyhedsbrev Køleklyngenyt, september 2011

5 Lean Energy Cluster nyhedsbrev, november 2011 INDSTIK til Køleklyngenyt no.3, november 2011 Erhvervsledere bag nationalt sats på energieffektivitet 12 toneangivende erhvervsledere er blevet bestyrelsesmedlemmer for den nationale forening Lean Energy. Foreningen skal sikre en løbende udvikling af klimateknologi og nye energieffektive løsninger. De nye løsninger skal øge eksportvæksten og skabe flere arbejdspladser. /RB Fra venstre: Kim Christensen, Per Michael Johansen, Bjarne Korshøj, Søren Stjernqvist, Jørgen Mads Clausen, Peter Rathje, Niels Møller Jensen, Henning Kristensen, Peter Nymand, Anders Stouge og Claus Madsen. Nøglen til en fremtidig dansk produktion ligger i høj grad gemt i flere energieffektive løsninger. Sådan siger Jørgen Mads Clausen, formanden i den nye bestyrelse for foreningen Lean Energy. Foreningen huser to klyngeinitiativer Lean Energy Cluster og KVCA. Den nye bestyrelsessammensætning giver et klart signal om, at energieffektivitet er et stort satsningsområde for danske virksomheder. Klyngerne Lean Energy Cluster og Køleklyngen, KVCA arbejder for at hjælpe danske virksomheder til at udvikle nye innovative energiløsninger, der kan give flere arbejdspladser og øget eksportvækst. De to klynger er et bevis på, at nøglen til fremtidig vækst for danske virksomheder er at indgå i fælles samarbejder på tværs af virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører. Region Syddanmark har igennem mange år oparbejdet en særlig styrkeposition inden for energieffektivitet. Dette skyldes i høj grad produktionsvirksomheder som Danfoss, Linak og Lodam, der alle arbejder med at udvikle teknologier og løsninger, der kan reducere energiforbruget, skabe øget eksportvækst og nye arbejdspladser. Den viden, som disse virksomheder besidder, skal udnyttes i endnu højere grad og være med til, at mindre/ mellemstore virksomheder formår at være konkurrencedygtige på markedet. Bestyrelsesmedlemmer i foreningen Lean Energy Jørgen Mads Clausen (formand) Niels Møller Jensen Søren Stjernqvist Peter K Nymand Bjarne Korshøj Brian Seeberg Larsen Peter Rathje Anders Stouge Henning Kristensen Claus Madsen Kim Christensen Per Michael Johansen Organisationsdiagram Bestyrelsesformand Danfoss Adm. Dir Grundfos Adm. Dir. Teknologisk Institut Adm. Dir. Maersk Container Ind. Adm. Dir. Vattenfall Adm. Dir. COWI Adm. Dir. ProjectZero Vicedirektør Dansk Energi Direktør, Lodam Electronics Adm. Dir. ABB Direktør, Danfoss Dekan, Professor, SDU Citat: Carl Holst, Regionsrådsformand, Region Syddanmark Det glæder mig, at så mange stærke kræfter står bag foreningen Lean Energy. Det er med til at tydeliggøre, at der er al mulig grund til at satse på energieffektivitet som fremtidens vækstområde. Citat: Bjarne Korshøj, Adm. Direktør, Vattenfall og formand, Lean Energy Cluster Styregruppe Vi har skabt klyngeinitiativet Lean Energy Cluster for at sikre en konstant udvikling og produktion af energiteknologi og energiløsninger. Her hjælper vi mindre og mellemstore virksomheder med at modne nye idéer, vi hjælper dem med at afsøge markedet for medfinansieringsmuligheder og vi giver dem et stærkt netværk, der kan være med til at realisere deres idéer. KøleVirksomhedsCenter Alsion 5 Indstik til Køleklyngenyt, november 2011

6 Lean Energy Cluster nyhedsbrev, november 2011 INDSTIK til Køleklyngenyt no.3, november 2011 Kloge hjerner på E-days E-days blev afholdt med stor succes på Alsion den 26. oktober Mere end 120 studerende fra SDU i Sønderborg og Odense og 20 forskellige virksomheder fik gavn af hinandens kompetencer inden for områderne klimateknologi og energieffektivitet. Region Syddanmark har akut mangel på højtuddannet arbejdskraft flere højtuddannede flyttede fra området i 2010 end der kom til. Derfor satser det nationale klyngeinitiativ Lean Energy Cluster og Syddansk Universitets KarriereCenter på et nyt koncept - E-days. En markedsplads af virksomheder og studerende, hvor virksomhederne vil spotte deres kommende ansatte inden for områderne klimateknologi og energieffektivitet. De studerende fik på det første Edays arrangement mulighed for at møde potentielle arbejdsgivere og demonstrere forskellige projektidéer og forsøgsopstillinger. Virksomhederne fik mulighed for at markedsføre sig selv og demonstrere deres energieffektive løsninger og teknologier. Samtidig fik de et langt større rekrutteringsgrundlag til de stillinger, de skal have besat i fremtiden. InnoCamp vinderne fik hver en ipad En af dagens højdepunkter var en InnoCamp, hvor studerende fik mulighed for, i konkurrence mod hinanden, at løse en konkret udfordring for en virksomhed. Dagens udfordring kom fra Lodam Electronics A/S i Sønderborg. De stu- KøleVirksomhedsCenter Alsion 6 Indstik til Køleklyngenyt, november 2011 derende skulle give forslag til, hvordan man i fremtiden kan skabe energieffektive klimasystemer på skoler. Vindergruppen kom med en idé til det selvlærende ventilationssystem. Infrarøde kameraer og planter der skifter farve skulle stimulere brugerne til at opnå det optimale indeklima. De studerende ville monitorere brugsmønstret af klasselokaler, så ventilationssystemet kunne planlægge køle- og varmebehov. Gruppen formåede at præsentere deres komplicerede løsning på en klar og forståelig måde. De blev derfor belønnet med en ipad hver. Dommerkomiteen bestod af repræsentanter fra SDU, Lean Energy Cluster, IDEA Entrepreneurship Centre og Lodam Electronics A/S. Et match mellem studerende og virksomheder Op til arrangementet og i løbet af dagen havde de deltagende virksomheder identificeret projektidéer, som studerende fra SDU i Odense og Sønderborg kan arbejde videre med i de kommende semestre. E-days projekterne er helt konkrete problemstillinger inden for temaet effektiv energianvendelse, som virksomhederne gerne vil have løst. På dagen viste studerende fra forskellige studieretninger interesse for 13 ud af de i alt 16 projekter. Disse projektidéer skal føre til nye projektsamarbejder mellem virksomheder og studerende. En af de deltagende virksomheder på dagen var ikke i tvivl om vigtigheden af et arrangement som E-days. Nøglen til en fremtidig konkurrenceevne ligger i høj grad gemt i flere energieffektive løsninger. Virksomhederne har brug for studerende, der har lyst til at arbejde med fremtidens klimateknologi. Derfor er det essentielt, at de studerende allerede nu har et godt kendskab til, hvilke problematikker og udfordringer, virksomhederne står med. Som virksomhed er vi heller ikke altid bevidst om, hvilke kompetencer de studerende rent faktisk besidder, og hvordan vi kan bruge dem. sagde Kristian Strand, CEO Lodam Electronics A/S. /RB

7 Lean Energy Cluster nyhedsbrev, november 2011 INDSTIK til Køleklyngenyt no.3, november 2011 Peter Gedbjerg er pr. 1. november 2011 blevet ansat som direktør i foreningen Lean Energy, der driver de to nationale klyngeinitiativer Lean Energy Cluster og Køleklyngen KVCA. Han kommer senest fra en stilling som Vice President i Dong Energy UK. Ny direktør i Lean Energy Stor erfaring i at etablere partnerskaber Den nye direktør Peter Gedbjerg (58 år) har haft en lang karriere inden for energibranchen. Senest kommer han fra en stilling som Vice President i Dong Energy, UK. Her har han haft ansvaret for 4 offshore vindemølleparker samt etableret partnerskaber med videninstitutioner, offentlige aktører og politiske instanser for at sikre øget fokus på bæredygtige energiformer, forskning og uddannelse. Peter Gedbjergs evne til at bygge bro og sikre et fælles fokus kommer i højsædet i den nye stilling. Her skal han få virksomheder til at arbejde sammen, bringe viden fra forskningsinstitutioner i spil og skaffe økonomiske midler til at udvikle nye innovative projekter for. Vi er glade for, at Peter Gedbjerg har sagt ja til stillingen som direktør i foreningen Lean Energy, siger Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for foreningen Lean Energy. Peter har en bred erfaring og et rigt netværk inden for energisektoren, som vi har brug for i Lean Energy. Vi ønsker at skabe fundamentet for, at interessenter kan udvikle, fremstille og sælge energieffektive løsninger. Virksomhederne skal have en lettere adgang til at skabe innovative løsninger, og de skal have mulighed for at afprøve deres løsninger via test- og demonstrationsfaciliteter. Det kræver tekniske kvalifikationer og gode organisations- og kommunikationsevner at stå i spidsen for en sådan organisation. Derfor mener vi, at Peter Gedbjerg er den rigtige mand til jobbet. Peter Gedbjerg er uddannet civilingeniør, og har suppleret sin uddannelse med en master i Environmental og Energy Law. Hans tunge erfaringsgrundlag kombineret med den teoretiske uddannelse har givet ham ekspertise i alt fra teknologi, over organisatorisk håndværk til lobbyisme og kommunikation. Peter Gedbjerg vil sammen med en bestyrelse bestående af 12 toneangivende erhvervsledere sikre det fortsatte fokus på udvikling af energieffektive løsninger. /RB 20 mio. kr. til nye innovationsprojekter Syddansk Vækstforum har afsat 20 mio. kr. til nye projekter, der skal sætte skub i samarbejde mellem offentlige og private aktører. Formålet med puljen er at understøtte mindre og kortvarige projektforløb af max 1 års varighed. Hvert projekt kan blive støttet med op til 1,5 mio. kr. Der gives støtte til projekter inden for Syddansk Vækstforums indsatsområder: Bæredygtig energi Sundhed og velfærdsinnovation Oplevelseserhverv Hvilke projekter bliver støttet? Projekterne skal dels øge kvaliteten af den offentlige service men også skabe nye forretningsmuligheder for virksomhederne. Det kunne eksempelvis være: Afprøvning af udstyr, produkter og koncepter for at afdække brugerens behov. Afprøvning/test/demonstration for at skabe grundlag for en gennemarbejdet business case. Køb af ekstern konsulentbistand til eks. udarbejdelse af business case. Dokumentation af energieffektive mekatroniske systemer. Tilpasning af produkt til brugerens behov. Der er ikke allokeret specifikke midler til hvert af områderne energi, velfærd eller oplevelse. Det betyder i princippet, at energiområdet kan modtage alle 20 mio. kr. i støtte, hvis de rigtige projekter ansøger. Sådan ansøger du? Har du idéer til relevante projekter, så kontakt projektleder Christian Boysen på telefon eller send en på /CB KøleVirksomhedsCenter Alsion 7 Indstik til Køleklyngenyt, november 2011

8 Lean Energy Cluster nyhedsbrev, november 2011 INDSTIK til Køleklyngenyt no.3, november 2011 KøleVirksomhedsCenter Alsion 8 Indstik til Køleklyngenyt, november 2011

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Energieffektivt Byggeri

Energieffektivt Byggeri Temamagasin udgivet af CLEAN Forår 2015 Energieffektivt Byggeri - nøglen til grøn vækst Grøn Erhvervsvækst Giver værdi på bundlinien ZERObyg Akademi Efteruddannelse fremmer forretningsmulighederne Transform

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

kolding danmarks vækstcenter

kolding danmarks vækstcenter Forskning, innovation og designudvikling mødes i kolding danmarks vækstcenter Annoncetillæg 2 3 22 kolding danmarks vækstcenter 17 38 40 indhold Det bliver et kraftcenter side 10 49 16 Væksten sker i fællesskabet

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds-

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere