kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk"

Transkript

1 Køleklyngenyt No.3, november 2011 Kort nyt Lean Energy får ny direktør P eter G edb jerg, t i d l i g e r e V P f r a DONG Energy UK, er pr. 1. november 2011 tiltrådt som direktør i foreningen Lean Energy, der driver de to nationale klyngeinitiativer Lean Energy Cluster og Køleklyngen KVCA. Sekretariatet byder Peter hjertelig velkommen og ser frem til det fremtidige samarbejde. Læs mere i indstik side 7. Nye kølekurser i kalenderen Vi har nu en ny runde kølekurser i kalenderen. Kurserne er både gentagelser af gamle kendinge men også et par nye tiltag, som vi glæder os til at sætte i søen. Første kursus ligger i december 2011, og de resterende kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk Besøgsmøde hos Hydro K V C A o g H y d r o inviterer til besøgsmøde den 8. december Her er temaet Alternative materialer i Køleteknikken. Fokus vil være på Aluminium samt de muligheder og udfordringer der ligger i at skifte fra kobber til alternative materialer. Også plastmaterialer vil være på dagsordenen ved mødet. Program bliver offentliggjort på kvca.dk Årets Julefrokost den 6. december I år inviterer Lean Energy de to klynger Køleklyngen og Lean Energy Cluster til fælles julefrokost. Temaet for dagen er Muligheder og synergi mellem initiativerne Køleklyngen og Lean Energy Cluster. Her vil vi gerne diskutere, hvordan vi skaber innovation imellem de to klynger. Dette giver også mulighed for at møde vores nye direktør Peter Gedbjerg og afstemme forventninger. Program bliver offentliggjort på kvca.dk Advansor på amerikanske hænder KVCA medlem Advansor har været igennem en rivende udvikling for at kunne nå frem til den position, de befinder sig i i dag. En udvikling fra 2 til 30 ansatte på fem år hvor det ifølge Advansor især er væksten i engelske supermarkeder, som har været afgørende. Advansor er blevet overtaget af det amerikanske firma Hill Phoenix. Det har givet ekstra kræfter i organisationen. Med overtagelsen forventer Advansor, at de kan positionere sig endnu tungere på det europæiske marked for CO2 supermarkedsløsninger. /MLL Fra off shore vindmøller til klyngesekretariat Leder To uger inde i mit nye job er jeg stadig på den mest stejle del af læringskurven og skal nok afholde mig fra nogen form for programerklæring. Jeg er dog kommet til den erkendelse, at en væsentlig forudsætning for at nå målene for klyngesamarbejdet både i KVCA og i LEC er, at vi i sekretariatet har nær kontakt til og forståelse for vore medlemmer, projektpartnere og andre interessenter. Jeg vil derfor sætte stor pris på at få mulighed for uformelt at møde så mange som muligt og vil tillade mig at invitere mig selv på en kop kaffe ved først givne lejlighed. Jeg vil specielt være interesseret i at høre om erfaringerne omkring klyngesamarbejdet i KVCA regi for at have det som ballast ved mine møder med kredsen bag LEC. Det bliver spændende at høre om jeres forventninger til teknologiudviklingen inden for jeres felt og hvilke udfordringer, det stiller jer over for. Jeg vil gerne i fremtiden kunne bære disse tanker på et overordnet plan rundt mellem virksomhederne som et supplement til vore øvrige match making aktiviteter. Allerede i løbet af de første to uger har jeg oplevet spændet mellem de verdener, der samles i Lean Energy. Fra meget konkrete tekniske problemstillinger i projekter og virksomheder over uddannelses- og forskningsverdenens akademia til de specielle vilkår og termer, der er virkeligheden i den offentlige verden, der finansierer en stor del af vore aktiviteter. Lean Energy s succes afhænger i høj grad af om vi i sekretariatet kan medvirke til at formidle samarbejde og bygge bro imellem de tre verdener. Jeg synes, at sekretariatet har gode forudsætninger for at løse disse opgaver og ser frem til en spændende tid. /Peter Gedbjerg Fortsat udvikling Det er glædeligt, at vi nu har fået Peter om bord. Herfra skal der lyde et varmt velkommen. Jeg ser frem til at fortsætte den positive udvikling, vi er inde i efter strategarbejdet, der blev præsenteret for et år siden. Den positive udvikling det sidste år skyldes ikke mindst at URS meget velvilligt stillede Gustav Nebel til rådighed som konstitueret sekretariatsleder. Gustav har med stor energi og dygtighed ledet sekretariatet og sikret, at de interne processer er i overensstemmelse med de krav som vore samarbejdspartnere forventer. Jeg har sat stor pris på samarbejdet med Gustav og håber, at URS og Gustav også fremover vil have mulighed for at støtte KVCA og Lean Energy. /Henning H. Kristensen KøleVirksomhedsCenter Alsion 1 Nyhedsbrev Køleklyngenyt, november 2011

2 No.3, november 2011 KVCA I SPÆNDINGSFELT MELLEM TILLID OG INNOVATION Hen over foråret 2011 skrev fire virksomhedsøkonomer fra Roskilde Universitet et bachelorprojekt i samarbejde med KVCA. De studerende skulle undersøge, hvad tillid betyder for innovationen mellem parter i et klyngesamarbejde. De studerende belyste i undersøgelsen, at tillidsfulde relationer både kan styrke og svække innovation. Frugtbare relationer KVCA var et meget oplagt eksempel for vores undersøgelse, da man netop har et erklæret formål om at øge fortroligheden mellem medlemmerne samtidigt med, at innovationsevnen skal styrkes, forklarer studerende, Joakim Østergaard. I undersøgelsen peger de studerende på, at tillid mellem virksomheder kan åbne op for nye og kreative input. Denne form for tillid er forankret i modpartens kompetencer, og relationen er præget af nysgerrighed. Modsat kan tillid i en relation blive så personligt forankret, at aktørerne ikke længere er åbne for kritiske refleksioner udefra, og derfor begrænses muligheden for at skabe forandringer og innovation. Enighed om samarbejdets formål? Interviews med sekretariatet og udvalgte medlemmer i klyngen viste, at netop balancen mellem innovation og tillid er meget aktuel i KVCA. I vores interview med Mikkel Larsen-Ledet fra KVCA blev vi opmærksomme på, at innovation var omdrejningspunktet for KVCA s aktiviteter. Ved at belyse hvilken type tillid der præger bestemte relationer i klyngen, har vi også kunnet se, at måden de interne tillidsrelationer udvikles på, hænger tæt sammen med udviklingen af et succesfuldt innovationssamarbejde, forklarer Joakim Østergaard. Et afgørende aspekt for at klyngen kan udvikle stærke tillidsbånd og samtidigt styrke innovationsevnen er, at aktørerne opbygger fælles forventninger til samarbejdets formål. Men ud fra de forskellige interviews fandt de studerende frem til, at aktørernes forventninger til hinanden og til KVCA s overordnede formål ikke var i tydelig overensstemmelse. De studerende har derfor vurderet, at der er brug for at tydeliggøre, hvilke forventninger klyngens forskellige aktører har til samarbejdet. Hvis formålet er, at samarbejdet skal generere innovation, så bør man internt være enige om denne sammenhæng. Selvfølgelig kan innovation også udvikles ved at øge konkurrencen, men det er jo ikke formålet med KVCA, siger Joakim Østergaard. /Morten Skøtt, Nikolaj Træholt, Lasse Berg og Joakim Østergaard. Forlængelse af EU-støtte til Køleklyngen KVCA ansøgte i 2007 Syddansk Vækstforum om støtte til udviklingen af Køleklyngen igennem den Europæiske fond for regionaludvikling. Projektets udformning og sammensætningen af partnerskaren i KVCA gav nogle udfordringer i forhold til regelsættet for sådanne projekter. Dette betød, at vi måtte omformulere nogle af aktiviteterne i projektet, inden det endelig tilsagn kunne gives i Projektet har et samlet budget på 5,8 mio. kroner med støtte på 2,9 mio. kr. Det var planlagt til at løbe frem til den 31. december Forlængelsesanmodning I mellemtiden har vi i KVCA dog indset, at vi på det resterende halve år ikke kan nå at få alle aktiviteter ført til dørs. Derfor har vi anmodet om en projektforlængelse, som vi netop har fået godkendt. Ligesom ved det indledende tilsagn, er det den store velvilje fra Syddansk Vækstforum og Erhvervs - og Byggestyrelsen, som har gjort denne forlængelse mulig. Der skulle endnu engang kompenseres fra det eksisterende regelsæt. Dette betyder at projektet nu løber frem til den 28. februar Hovedaktiviteterne i projektet 1. Klyngeanalyse Frembringelse af data til at kunne identificere klyngens interessenter. 2. Kompetenceudvikling Højne klyngens kompetencer inden for termisk relaterede discipliner. 3. Forskning Sikre Danmarks førende position inden for energieffektiv køleteknik. 4. Innovation Facilitere innovationsprojekter inden for køleteknik. 5. Netværk Styrke og udbygge netværk og videndeling i klyngen. I den forgangne projektperiode har KVCA gennemført mange af de lovede aktiviteter. Det er helt tydeligt, at netværk og videndeling har været den største aktivitet. KVCA har gennemført ikke mindre end 48 faglige dagsarrangementer, hvor klyngens medlemmer har taget tid ud af deres travle hverdag for at bidrage til netværket og videndelingen. Samtidig er det lykkedes os at opstarte en termisk ingeniør kandidatlinje på SDU i Sønderborg. De studerende vælger benhårdt blandt de mange uddannelsesretninger, og der skulle derfor 2 forsøg til, inden det første hold kunne starte i september CPR registrering er overflødig Vi kan med øjeblikkelig virkning stoppe den kontroversielle indsamling af CPR-numre ved vore KVCA arrangementer. Det har tidligere været et krav at identificere deltagere på CPR numre, men registreringen er nu erstattet af en adresse. I den digitale verden er en lige så god til at identificere virksomhedernes medarbejdere som deres CPR-nummer er. Derfor vil der for fremtiden kun være krav om underskrift, når I deltager ved et af vores kommende arrangementer. Årsagen er igen en konstruktiv dialog med EBST og PWC som gør, at vi kan slippe for dette onde. KøleVirksomhedsCenter Alsion 2 Nyhedsbrev Køleklyngenyt, september 2011

3 No.3, november 2011 Plug and play regulering af kølesystemer. Udtrykket "plug and play" stammer fra computerindustrien. De har i mange sammenhænge formået at gøre tilføjelse af ny hardware så let som en leg. Samme målsætning bør måske være mere fremtrædende, når vi udvikler regulatorer i køleindustrien. Hvorfor ikke tilbyde samme service i køleprodukter? Der ligger en stor ingeniørmæssig udfordring i at tilføre regulatorer så meget intelligens, at de kan operere fuldt autonomt og automatisk tilpasse sig den givne situation. I et projekt, sponsoreret af Aalborg Universitet og Danfoss A/S, har Kasper Vinther, PhD studerende ved Aalborg Universitet, taget denne udfordring op. Køleanlæg er ofte sammensat ud fra en bred vifte af sensorer, fordampere, kondensatorer, kompressorer, osv., hvilket kræver en betydelig mængde manuel indstilling af dedikerede regulatorer. Denne indstillingsindsats er dyr, især i mindre kundespecifikke applikationer, men samtidig er den nødvendig for en energioptimal operation af køleanlægget. Regulatorerne bliver traditionelt indstillet af køle- og kontrolspecialister, der har til opgave at optimere systemets ydeevne. Problemet er, at disse specialister ofte genbruger parameterværdier fra tidligere systemer i håb om, at det nye køleanlæg fungerer godt med disse indstillinger. Dette virker nogle gange, men kan være langt fra optimalt. Tidskonstanter i systemerne kan variere fra sekunder til minutter, fordi hvert system er forbundet med forskellige optimale arbejdspunktsbetingelser og kølebehov. Desuden kan indstillingsprocessen være tidskrævende, og der er en risiko for at ødelægge især kompressoren, hvis man ikke er forsigtig. Hensigten med Kaspers projekt er at udvikle reguleringsalgoritmer, der kan virke i en bred vifte af køleanlæg. samtidig skal de installeres som "plug and play" uden behov for manuel indstilling. Ideen er, at regulatoren selv skal fange særlige kendetegn ved systemet gennem en kombination af store og små signaltests, der kan justere sine parametre automatisk. Kasper forklarer, at kvalitativ viden Figur: Et ventil-styresignal overlejret med en sinus er brugt i en af metoderne til at styre overhedningen i fordampere kun ved at se på forvrængningen af selv samme signal på udgangstemperaturen når sinussen passerer ulineariteten. Figuren illustrerer hvordan forvrængningen i et arbejdspunkt er lige stor til begge sider (rød), og henholdsvis forvrænget mere til den ene og anden side i arbejdspunkter placeret på hver side af det første (blå og grøn). Simuleringen er fortaget på et ulineært første ordens system med tidsforsinkelse. om ulineariteterne i køleanlægssystemerne bør udnyttes i mere dedikerede metoder til regulering af systemer med ukendte parametre. Modelbaserede m e t o d e r k a n v æ r e m e g e t a r - bejdspunktsafhængige og systemspecifikke. Ifølge Kasper giver de dedikerede metoder også potentielt mulighed for at reducere den nødvendige mængde af sensorer i systemet. Netop nu arbejder jeg, i samarbejde med Danfoss, på patenterede metoder der gør det muligt at styre overhedningen i fordampere kun ved brug af en enkelt temperatursensor. Det vil for det første gøre det muligt at spare en tryksensor væk. Desuden er det også muligt at lave fejltolerant regulering, hvis man har en sensor og gerne vil have noget at falde tilbage på, hvis den går i stykker. Foreløbig er Kaspers arbejde mundet ud i tre mulige metoder, der alle har en høj grad af plug and play. De udnytter henholdsvis forskelle i variansen set på udgangstemperaturen, den ulineære forstærkning fra ventil åbningsgrad til udgangstemperatur og aktiv monitorering og løbende systemidentifikation til at opnå optimal fyldning af fordampere. Udvikling af plug and play regulering af køleanlæg vil lette opstartsfasen drastisk og potentielt give en mere optimal drift af køleanlæg, og reducere risikoen for fejl, fortæller Kasper. Det er dog vigtigt at tænke robusthed med i designet fra starten. Så undgår du fornemmelsen af, at du har købt en plug and pray regulator frem for en plug and play regulator. Ny adjunkt indenfor køleteknik på DTU DTU Mekanik har ansat Wiebke Brix som ny adjunkt ved Sektion for Termiske Energisystemer pr Wiebke Brix har i sit speciale arbejdet med modellering af to-fasestrømninger i fordampere. I sin nye stilling vil hun fortsætte sit arbejde med detaljeret modellering og simulering af varmevekslere i køleanlæg og varmepumper. Hun underviser desuden i kurset Køleteknik, som er et kursus på kandidatniveau. KøleVirksomhedsCenter Alsion 3 Nyhedsbrev Køleklyngenyt, september 2011

4 No.3, november 2011 Arrangementer 2011 og starten af december Lean Energy Julefrokost Tema: Synergi mellem KVCA og Lean Energy 8. december Besøgsmøde hos Hydro tema: Alternative materialer i køleteknikken 15. december Kursus: Køleteori Introduktion til klassisk køleteknik 5-6. januar Kursus: Grundlæggende Køleteknik Teori + praksis niveau 1 i Hadsten januar DTU 3 ugers kursus Studerende i minipraktik hos medlemmerne 20. januar DTU Studerende præsenterer minipraktik januar Kursus: Grundlæggende Køleteknik Teori + praksis niveau 2 i Hadsten 8. februar Kursus: CO2 som kølemiddel Teori + praksis i Hadsten 9. februar Kursus: Simulering af køleanlæg Teori + praksis i Hadsten Februar Marts Seminar om internationalt netværk Tema: Dansk IIR-medlemskab m.fl. Udviklingsworkshop Tema: Cold Chain (Mere information på Internationalt kølemiddelseminar Det var en udsøgt fornøjelse i september at kunne invitere til KVCA Kølemiddelseminar for et rekordhøjt antal deltagere. Ikke færre end 45 deltagere blev opdateret med "Sidste nyt inden for kølemidler". Her var indlægsholdere fra både Tyskland, Belgien, England og Danmark. De helt store spørgsmål kom på bordet. Og vi er glade for den velvilje, som eksperterne viste ved at være indlægsholdere på dagen. De forskellige Indlæg kredsede om sidste nyt inden for lovgivningen på området og udvalgte teknologiske emner. På lovgivningssiden var fokus på de seneste og planlagte stramninger på kølemidler med miljøeffekter. På teknologisiden var fokus på de nye muligheder, den teknologiske udvikling og ændret lovgivning, har skabt. Som ved alle KVCA arrangementer, var netværkstid højt prioriteret. Det viste sig, at den livlige snak imellem indlæggene, gjorde det svært at trække deltagerne tilbage fra netværkspauserne. Den efterfølgende middag gav yderligere mulighed for netværkssnak imellem deltagerne. Alt i alt var dette Kølemiddelseminar en stor succes, og vi takker for de mange roser både før, under og efter arrangementet. Medlemmer kan, som altid, hente materiale fra arrangementet på kvca.dk i medlemsområdet. Har du ikke et login, kan du rekvirere et fra hjemmesiden. ECO-Design Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var den hårde kerne, som mødtes til ECO-designseminar i slutningen af september hos KVCA i Sønderborg. De bærende faglige kræfter ved seminaret var Energistyrelsen og Teknologiske Institut. Bjarke Hansen fra Energistyrelsen satte rammen for den offentlige danske indsats på energieffektive teknologier. Det var selvfølgelig med fokus på den andel, som er relevant for køletekniske produkter. Per Henrik Pedersen fra Teknologisk Institut præsenterede specifikke elementer af ECO-design direktivet. Han fokuserede på Lots relateret til køletekniske produkter og de resultater og formuleringer, der har betydning for de danske producenter. De deltagende virksomheder udnyttede muligheden for at få diskuteret deres individuelle udfordringer med at forstå og tolke direktivet. /MLL Kontakt KVCA KVCA Alsion 2, DK 6400 Sønderborg / Medlems-input Dette nyhedsbrev er Køleklyngens talerør. Vi vil opfordre medlemmerne til at udnytte dette til at kommunikere nyheder og lignende. Derfor, hvis du sidder inde med en klyngerelevant historie, så send den til - så kommer den med i næste udgave af KØLEKLYNGENYT. Støttet af: KøleVirksomhedsCenter Alsion 4 Nyhedsbrev Køleklyngenyt, september 2011

5 Lean Energy Cluster nyhedsbrev, november 2011 INDSTIK til Køleklyngenyt no.3, november 2011 Erhvervsledere bag nationalt sats på energieffektivitet 12 toneangivende erhvervsledere er blevet bestyrelsesmedlemmer for den nationale forening Lean Energy. Foreningen skal sikre en løbende udvikling af klimateknologi og nye energieffektive løsninger. De nye løsninger skal øge eksportvæksten og skabe flere arbejdspladser. /RB Fra venstre: Kim Christensen, Per Michael Johansen, Bjarne Korshøj, Søren Stjernqvist, Jørgen Mads Clausen, Peter Rathje, Niels Møller Jensen, Henning Kristensen, Peter Nymand, Anders Stouge og Claus Madsen. Nøglen til en fremtidig dansk produktion ligger i høj grad gemt i flere energieffektive løsninger. Sådan siger Jørgen Mads Clausen, formanden i den nye bestyrelse for foreningen Lean Energy. Foreningen huser to klyngeinitiativer Lean Energy Cluster og KVCA. Den nye bestyrelsessammensætning giver et klart signal om, at energieffektivitet er et stort satsningsområde for danske virksomheder. Klyngerne Lean Energy Cluster og Køleklyngen, KVCA arbejder for at hjælpe danske virksomheder til at udvikle nye innovative energiløsninger, der kan give flere arbejdspladser og øget eksportvækst. De to klynger er et bevis på, at nøglen til fremtidig vækst for danske virksomheder er at indgå i fælles samarbejder på tværs af virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører. Region Syddanmark har igennem mange år oparbejdet en særlig styrkeposition inden for energieffektivitet. Dette skyldes i høj grad produktionsvirksomheder som Danfoss, Linak og Lodam, der alle arbejder med at udvikle teknologier og løsninger, der kan reducere energiforbruget, skabe øget eksportvækst og nye arbejdspladser. Den viden, som disse virksomheder besidder, skal udnyttes i endnu højere grad og være med til, at mindre/ mellemstore virksomheder formår at være konkurrencedygtige på markedet. Bestyrelsesmedlemmer i foreningen Lean Energy Jørgen Mads Clausen (formand) Niels Møller Jensen Søren Stjernqvist Peter K Nymand Bjarne Korshøj Brian Seeberg Larsen Peter Rathje Anders Stouge Henning Kristensen Claus Madsen Kim Christensen Per Michael Johansen Organisationsdiagram Bestyrelsesformand Danfoss Adm. Dir Grundfos Adm. Dir. Teknologisk Institut Adm. Dir. Maersk Container Ind. Adm. Dir. Vattenfall Adm. Dir. COWI Adm. Dir. ProjectZero Vicedirektør Dansk Energi Direktør, Lodam Electronics Adm. Dir. ABB Direktør, Danfoss Dekan, Professor, SDU Citat: Carl Holst, Regionsrådsformand, Region Syddanmark Det glæder mig, at så mange stærke kræfter står bag foreningen Lean Energy. Det er med til at tydeliggøre, at der er al mulig grund til at satse på energieffektivitet som fremtidens vækstområde. Citat: Bjarne Korshøj, Adm. Direktør, Vattenfall og formand, Lean Energy Cluster Styregruppe Vi har skabt klyngeinitiativet Lean Energy Cluster for at sikre en konstant udvikling og produktion af energiteknologi og energiløsninger. Her hjælper vi mindre og mellemstore virksomheder med at modne nye idéer, vi hjælper dem med at afsøge markedet for medfinansieringsmuligheder og vi giver dem et stærkt netværk, der kan være med til at realisere deres idéer. KøleVirksomhedsCenter Alsion 5 Indstik til Køleklyngenyt, november 2011

6 Lean Energy Cluster nyhedsbrev, november 2011 INDSTIK til Køleklyngenyt no.3, november 2011 Kloge hjerner på E-days E-days blev afholdt med stor succes på Alsion den 26. oktober Mere end 120 studerende fra SDU i Sønderborg og Odense og 20 forskellige virksomheder fik gavn af hinandens kompetencer inden for områderne klimateknologi og energieffektivitet. Region Syddanmark har akut mangel på højtuddannet arbejdskraft flere højtuddannede flyttede fra området i 2010 end der kom til. Derfor satser det nationale klyngeinitiativ Lean Energy Cluster og Syddansk Universitets KarriereCenter på et nyt koncept - E-days. En markedsplads af virksomheder og studerende, hvor virksomhederne vil spotte deres kommende ansatte inden for områderne klimateknologi og energieffektivitet. De studerende fik på det første Edays arrangement mulighed for at møde potentielle arbejdsgivere og demonstrere forskellige projektidéer og forsøgsopstillinger. Virksomhederne fik mulighed for at markedsføre sig selv og demonstrere deres energieffektive løsninger og teknologier. Samtidig fik de et langt større rekrutteringsgrundlag til de stillinger, de skal have besat i fremtiden. InnoCamp vinderne fik hver en ipad En af dagens højdepunkter var en InnoCamp, hvor studerende fik mulighed for, i konkurrence mod hinanden, at løse en konkret udfordring for en virksomhed. Dagens udfordring kom fra Lodam Electronics A/S i Sønderborg. De stu- KøleVirksomhedsCenter Alsion 6 Indstik til Køleklyngenyt, november 2011 derende skulle give forslag til, hvordan man i fremtiden kan skabe energieffektive klimasystemer på skoler. Vindergruppen kom med en idé til det selvlærende ventilationssystem. Infrarøde kameraer og planter der skifter farve skulle stimulere brugerne til at opnå det optimale indeklima. De studerende ville monitorere brugsmønstret af klasselokaler, så ventilationssystemet kunne planlægge køle- og varmebehov. Gruppen formåede at præsentere deres komplicerede løsning på en klar og forståelig måde. De blev derfor belønnet med en ipad hver. Dommerkomiteen bestod af repræsentanter fra SDU, Lean Energy Cluster, IDEA Entrepreneurship Centre og Lodam Electronics A/S. Et match mellem studerende og virksomheder Op til arrangementet og i løbet af dagen havde de deltagende virksomheder identificeret projektidéer, som studerende fra SDU i Odense og Sønderborg kan arbejde videre med i de kommende semestre. E-days projekterne er helt konkrete problemstillinger inden for temaet effektiv energianvendelse, som virksomhederne gerne vil have løst. På dagen viste studerende fra forskellige studieretninger interesse for 13 ud af de i alt 16 projekter. Disse projektidéer skal føre til nye projektsamarbejder mellem virksomheder og studerende. En af de deltagende virksomheder på dagen var ikke i tvivl om vigtigheden af et arrangement som E-days. Nøglen til en fremtidig konkurrenceevne ligger i høj grad gemt i flere energieffektive løsninger. Virksomhederne har brug for studerende, der har lyst til at arbejde med fremtidens klimateknologi. Derfor er det essentielt, at de studerende allerede nu har et godt kendskab til, hvilke problematikker og udfordringer, virksomhederne står med. Som virksomhed er vi heller ikke altid bevidst om, hvilke kompetencer de studerende rent faktisk besidder, og hvordan vi kan bruge dem. sagde Kristian Strand, CEO Lodam Electronics A/S. /RB

7 Lean Energy Cluster nyhedsbrev, november 2011 INDSTIK til Køleklyngenyt no.3, november 2011 Peter Gedbjerg er pr. 1. november 2011 blevet ansat som direktør i foreningen Lean Energy, der driver de to nationale klyngeinitiativer Lean Energy Cluster og Køleklyngen KVCA. Han kommer senest fra en stilling som Vice President i Dong Energy UK. Ny direktør i Lean Energy Stor erfaring i at etablere partnerskaber Den nye direktør Peter Gedbjerg (58 år) har haft en lang karriere inden for energibranchen. Senest kommer han fra en stilling som Vice President i Dong Energy, UK. Her har han haft ansvaret for 4 offshore vindemølleparker samt etableret partnerskaber med videninstitutioner, offentlige aktører og politiske instanser for at sikre øget fokus på bæredygtige energiformer, forskning og uddannelse. Peter Gedbjergs evne til at bygge bro og sikre et fælles fokus kommer i højsædet i den nye stilling. Her skal han få virksomheder til at arbejde sammen, bringe viden fra forskningsinstitutioner i spil og skaffe økonomiske midler til at udvikle nye innovative projekter for. Vi er glade for, at Peter Gedbjerg har sagt ja til stillingen som direktør i foreningen Lean Energy, siger Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for foreningen Lean Energy. Peter har en bred erfaring og et rigt netværk inden for energisektoren, som vi har brug for i Lean Energy. Vi ønsker at skabe fundamentet for, at interessenter kan udvikle, fremstille og sælge energieffektive løsninger. Virksomhederne skal have en lettere adgang til at skabe innovative løsninger, og de skal have mulighed for at afprøve deres løsninger via test- og demonstrationsfaciliteter. Det kræver tekniske kvalifikationer og gode organisations- og kommunikationsevner at stå i spidsen for en sådan organisation. Derfor mener vi, at Peter Gedbjerg er den rigtige mand til jobbet. Peter Gedbjerg er uddannet civilingeniør, og har suppleret sin uddannelse med en master i Environmental og Energy Law. Hans tunge erfaringsgrundlag kombineret med den teoretiske uddannelse har givet ham ekspertise i alt fra teknologi, over organisatorisk håndværk til lobbyisme og kommunikation. Peter Gedbjerg vil sammen med en bestyrelse bestående af 12 toneangivende erhvervsledere sikre det fortsatte fokus på udvikling af energieffektive løsninger. /RB 20 mio. kr. til nye innovationsprojekter Syddansk Vækstforum har afsat 20 mio. kr. til nye projekter, der skal sætte skub i samarbejde mellem offentlige og private aktører. Formålet med puljen er at understøtte mindre og kortvarige projektforløb af max 1 års varighed. Hvert projekt kan blive støttet med op til 1,5 mio. kr. Der gives støtte til projekter inden for Syddansk Vækstforums indsatsområder: Bæredygtig energi Sundhed og velfærdsinnovation Oplevelseserhverv Hvilke projekter bliver støttet? Projekterne skal dels øge kvaliteten af den offentlige service men også skabe nye forretningsmuligheder for virksomhederne. Det kunne eksempelvis være: Afprøvning af udstyr, produkter og koncepter for at afdække brugerens behov. Afprøvning/test/demonstration for at skabe grundlag for en gennemarbejdet business case. Køb af ekstern konsulentbistand til eks. udarbejdelse af business case. Dokumentation af energieffektive mekatroniske systemer. Tilpasning af produkt til brugerens behov. Der er ikke allokeret specifikke midler til hvert af områderne energi, velfærd eller oplevelse. Det betyder i princippet, at energiområdet kan modtage alle 20 mio. kr. i støtte, hvis de rigtige projekter ansøger. Sådan ansøger du? Har du idéer til relevante projekter, så kontakt projektleder Christian Boysen på telefon eller send en på /CB KøleVirksomhedsCenter Alsion 7 Indstik til Køleklyngenyt, november 2011

8 Lean Energy Cluster nyhedsbrev, november 2011 INDSTIK til Køleklyngenyt no.3, november 2011 KøleVirksomhedsCenter Alsion 8 Indstik til Køleklyngenyt, november 2011

LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug

LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 147 Offentligt LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug Teknologier der kan effektivisere vores

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

2 nye KVCA bestyrelser

2 nye KVCA bestyrelser Køleklyngenyt No.2, juli 2010 2 nye KVCA bestyrelser Generalforsamlingen besluttede efter anbefaling fra den forrige bestyrelse at opdele bestyrelsen i en strategisk bestyrelse for KVCA foreningen og en

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Planning for Low Carbon Cities

Planning for Low Carbon Cities Svendborg besøg 21. juni 2010 Planning for Low Carbon Cities ProjectZero VEJEN MOD NULLET ZEROcarbon Sonderborg/Denmark Peter Rathje Peter Rathje Managing director, ProjectZero ProjectZero program 10.10

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Business College Syd. Allerede fra kl. 14 er der mulighed for at se mange spændende forretningsidéer blandt de 142 deltagere

Business College Syd. Allerede fra kl. 14 er der mulighed for at se mange spændende forretningsidéer blandt de 142 deltagere Business College Syd (Søndre Landevej 30, 6400 Sønderborg) Allerede fra kl. 14 er der mulighed for at se mange spændende forretningsidéer blandt de 142 deltagere 15.00 15.15 Indledning ved Michael Willemar,

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER

ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER FLEX CITIES, TEMADAG, 20. AUGUST 2014 ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER MORTEN HOFMEISTER SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER Status for samarbejde

Læs mere

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik Indlæg med fremtidsperspektiver Teknologi og anvendelse Claus S. Poulsen, Teknologisk Institut, Center for Køle

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

MEDLEMSMØDE 4G DISTRICT ENERGY

MEDLEMSMØDE 4G DISTRICT ENERGY Invitation MEDLEMSMØDE 4G DISTRICT ENERGY - BETYDNING FOR DEN MODERNE BYS INFRASTRUKTUR, OG EFTERFØLGENDE EKSPORTMULIGHEDER NYBORG, 12. JUNI 2014 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere