kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk"

Transkript

1 Køleklyngenyt No.3, november 2011 Kort nyt Lean Energy får ny direktør P eter G edb jerg, t i d l i g e r e V P f r a DONG Energy UK, er pr. 1. november 2011 tiltrådt som direktør i foreningen Lean Energy, der driver de to nationale klyngeinitiativer Lean Energy Cluster og Køleklyngen KVCA. Sekretariatet byder Peter hjertelig velkommen og ser frem til det fremtidige samarbejde. Læs mere i indstik side 7. Nye kølekurser i kalenderen Vi har nu en ny runde kølekurser i kalenderen. Kurserne er både gentagelser af gamle kendinge men også et par nye tiltag, som vi glæder os til at sætte i søen. Første kursus ligger i december 2011, og de resterende kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk Besøgsmøde hos Hydro K V C A o g H y d r o inviterer til besøgsmøde den 8. december Her er temaet Alternative materialer i Køleteknikken. Fokus vil være på Aluminium samt de muligheder og udfordringer der ligger i at skifte fra kobber til alternative materialer. Også plastmaterialer vil være på dagsordenen ved mødet. Program bliver offentliggjort på kvca.dk Årets Julefrokost den 6. december I år inviterer Lean Energy de to klynger Køleklyngen og Lean Energy Cluster til fælles julefrokost. Temaet for dagen er Muligheder og synergi mellem initiativerne Køleklyngen og Lean Energy Cluster. Her vil vi gerne diskutere, hvordan vi skaber innovation imellem de to klynger. Dette giver også mulighed for at møde vores nye direktør Peter Gedbjerg og afstemme forventninger. Program bliver offentliggjort på kvca.dk Advansor på amerikanske hænder KVCA medlem Advansor har været igennem en rivende udvikling for at kunne nå frem til den position, de befinder sig i i dag. En udvikling fra 2 til 30 ansatte på fem år hvor det ifølge Advansor især er væksten i engelske supermarkeder, som har været afgørende. Advansor er blevet overtaget af det amerikanske firma Hill Phoenix. Det har givet ekstra kræfter i organisationen. Med overtagelsen forventer Advansor, at de kan positionere sig endnu tungere på det europæiske marked for CO2 supermarkedsløsninger. /MLL Fra off shore vindmøller til klyngesekretariat Leder To uger inde i mit nye job er jeg stadig på den mest stejle del af læringskurven og skal nok afholde mig fra nogen form for programerklæring. Jeg er dog kommet til den erkendelse, at en væsentlig forudsætning for at nå målene for klyngesamarbejdet både i KVCA og i LEC er, at vi i sekretariatet har nær kontakt til og forståelse for vore medlemmer, projektpartnere og andre interessenter. Jeg vil derfor sætte stor pris på at få mulighed for uformelt at møde så mange som muligt og vil tillade mig at invitere mig selv på en kop kaffe ved først givne lejlighed. Jeg vil specielt være interesseret i at høre om erfaringerne omkring klyngesamarbejdet i KVCA regi for at have det som ballast ved mine møder med kredsen bag LEC. Det bliver spændende at høre om jeres forventninger til teknologiudviklingen inden for jeres felt og hvilke udfordringer, det stiller jer over for. Jeg vil gerne i fremtiden kunne bære disse tanker på et overordnet plan rundt mellem virksomhederne som et supplement til vore øvrige match making aktiviteter. Allerede i løbet af de første to uger har jeg oplevet spændet mellem de verdener, der samles i Lean Energy. Fra meget konkrete tekniske problemstillinger i projekter og virksomheder over uddannelses- og forskningsverdenens akademia til de specielle vilkår og termer, der er virkeligheden i den offentlige verden, der finansierer en stor del af vore aktiviteter. Lean Energy s succes afhænger i høj grad af om vi i sekretariatet kan medvirke til at formidle samarbejde og bygge bro imellem de tre verdener. Jeg synes, at sekretariatet har gode forudsætninger for at løse disse opgaver og ser frem til en spændende tid. /Peter Gedbjerg Fortsat udvikling Det er glædeligt, at vi nu har fået Peter om bord. Herfra skal der lyde et varmt velkommen. Jeg ser frem til at fortsætte den positive udvikling, vi er inde i efter strategarbejdet, der blev præsenteret for et år siden. Den positive udvikling det sidste år skyldes ikke mindst at URS meget velvilligt stillede Gustav Nebel til rådighed som konstitueret sekretariatsleder. Gustav har med stor energi og dygtighed ledet sekretariatet og sikret, at de interne processer er i overensstemmelse med de krav som vore samarbejdspartnere forventer. Jeg har sat stor pris på samarbejdet med Gustav og håber, at URS og Gustav også fremover vil have mulighed for at støtte KVCA og Lean Energy. /Henning H. Kristensen KøleVirksomhedsCenter Alsion 1 Nyhedsbrev Køleklyngenyt, november 2011

2 No.3, november 2011 KVCA I SPÆNDINGSFELT MELLEM TILLID OG INNOVATION Hen over foråret 2011 skrev fire virksomhedsøkonomer fra Roskilde Universitet et bachelorprojekt i samarbejde med KVCA. De studerende skulle undersøge, hvad tillid betyder for innovationen mellem parter i et klyngesamarbejde. De studerende belyste i undersøgelsen, at tillidsfulde relationer både kan styrke og svække innovation. Frugtbare relationer KVCA var et meget oplagt eksempel for vores undersøgelse, da man netop har et erklæret formål om at øge fortroligheden mellem medlemmerne samtidigt med, at innovationsevnen skal styrkes, forklarer studerende, Joakim Østergaard. I undersøgelsen peger de studerende på, at tillid mellem virksomheder kan åbne op for nye og kreative input. Denne form for tillid er forankret i modpartens kompetencer, og relationen er præget af nysgerrighed. Modsat kan tillid i en relation blive så personligt forankret, at aktørerne ikke længere er åbne for kritiske refleksioner udefra, og derfor begrænses muligheden for at skabe forandringer og innovation. Enighed om samarbejdets formål? Interviews med sekretariatet og udvalgte medlemmer i klyngen viste, at netop balancen mellem innovation og tillid er meget aktuel i KVCA. I vores interview med Mikkel Larsen-Ledet fra KVCA blev vi opmærksomme på, at innovation var omdrejningspunktet for KVCA s aktiviteter. Ved at belyse hvilken type tillid der præger bestemte relationer i klyngen, har vi også kunnet se, at måden de interne tillidsrelationer udvikles på, hænger tæt sammen med udviklingen af et succesfuldt innovationssamarbejde, forklarer Joakim Østergaard. Et afgørende aspekt for at klyngen kan udvikle stærke tillidsbånd og samtidigt styrke innovationsevnen er, at aktørerne opbygger fælles forventninger til samarbejdets formål. Men ud fra de forskellige interviews fandt de studerende frem til, at aktørernes forventninger til hinanden og til KVCA s overordnede formål ikke var i tydelig overensstemmelse. De studerende har derfor vurderet, at der er brug for at tydeliggøre, hvilke forventninger klyngens forskellige aktører har til samarbejdet. Hvis formålet er, at samarbejdet skal generere innovation, så bør man internt være enige om denne sammenhæng. Selvfølgelig kan innovation også udvikles ved at øge konkurrencen, men det er jo ikke formålet med KVCA, siger Joakim Østergaard. /Morten Skøtt, Nikolaj Træholt, Lasse Berg og Joakim Østergaard. Forlængelse af EU-støtte til Køleklyngen KVCA ansøgte i 2007 Syddansk Vækstforum om støtte til udviklingen af Køleklyngen igennem den Europæiske fond for regionaludvikling. Projektets udformning og sammensætningen af partnerskaren i KVCA gav nogle udfordringer i forhold til regelsættet for sådanne projekter. Dette betød, at vi måtte omformulere nogle af aktiviteterne i projektet, inden det endelig tilsagn kunne gives i Projektet har et samlet budget på 5,8 mio. kroner med støtte på 2,9 mio. kr. Det var planlagt til at løbe frem til den 31. december Forlængelsesanmodning I mellemtiden har vi i KVCA dog indset, at vi på det resterende halve år ikke kan nå at få alle aktiviteter ført til dørs. Derfor har vi anmodet om en projektforlængelse, som vi netop har fået godkendt. Ligesom ved det indledende tilsagn, er det den store velvilje fra Syddansk Vækstforum og Erhvervs - og Byggestyrelsen, som har gjort denne forlængelse mulig. Der skulle endnu engang kompenseres fra det eksisterende regelsæt. Dette betyder at projektet nu løber frem til den 28. februar Hovedaktiviteterne i projektet 1. Klyngeanalyse Frembringelse af data til at kunne identificere klyngens interessenter. 2. Kompetenceudvikling Højne klyngens kompetencer inden for termisk relaterede discipliner. 3. Forskning Sikre Danmarks førende position inden for energieffektiv køleteknik. 4. Innovation Facilitere innovationsprojekter inden for køleteknik. 5. Netværk Styrke og udbygge netværk og videndeling i klyngen. I den forgangne projektperiode har KVCA gennemført mange af de lovede aktiviteter. Det er helt tydeligt, at netværk og videndeling har været den største aktivitet. KVCA har gennemført ikke mindre end 48 faglige dagsarrangementer, hvor klyngens medlemmer har taget tid ud af deres travle hverdag for at bidrage til netværket og videndelingen. Samtidig er det lykkedes os at opstarte en termisk ingeniør kandidatlinje på SDU i Sønderborg. De studerende vælger benhårdt blandt de mange uddannelsesretninger, og der skulle derfor 2 forsøg til, inden det første hold kunne starte i september CPR registrering er overflødig Vi kan med øjeblikkelig virkning stoppe den kontroversielle indsamling af CPR-numre ved vore KVCA arrangementer. Det har tidligere været et krav at identificere deltagere på CPR numre, men registreringen er nu erstattet af en adresse. I den digitale verden er en lige så god til at identificere virksomhedernes medarbejdere som deres CPR-nummer er. Derfor vil der for fremtiden kun være krav om underskrift, når I deltager ved et af vores kommende arrangementer. Årsagen er igen en konstruktiv dialog med EBST og PWC som gør, at vi kan slippe for dette onde. KøleVirksomhedsCenter Alsion 2 Nyhedsbrev Køleklyngenyt, september 2011

3 No.3, november 2011 Plug and play regulering af kølesystemer. Udtrykket "plug and play" stammer fra computerindustrien. De har i mange sammenhænge formået at gøre tilføjelse af ny hardware så let som en leg. Samme målsætning bør måske være mere fremtrædende, når vi udvikler regulatorer i køleindustrien. Hvorfor ikke tilbyde samme service i køleprodukter? Der ligger en stor ingeniørmæssig udfordring i at tilføre regulatorer så meget intelligens, at de kan operere fuldt autonomt og automatisk tilpasse sig den givne situation. I et projekt, sponsoreret af Aalborg Universitet og Danfoss A/S, har Kasper Vinther, PhD studerende ved Aalborg Universitet, taget denne udfordring op. Køleanlæg er ofte sammensat ud fra en bred vifte af sensorer, fordampere, kondensatorer, kompressorer, osv., hvilket kræver en betydelig mængde manuel indstilling af dedikerede regulatorer. Denne indstillingsindsats er dyr, især i mindre kundespecifikke applikationer, men samtidig er den nødvendig for en energioptimal operation af køleanlægget. Regulatorerne bliver traditionelt indstillet af køle- og kontrolspecialister, der har til opgave at optimere systemets ydeevne. Problemet er, at disse specialister ofte genbruger parameterværdier fra tidligere systemer i håb om, at det nye køleanlæg fungerer godt med disse indstillinger. Dette virker nogle gange, men kan være langt fra optimalt. Tidskonstanter i systemerne kan variere fra sekunder til minutter, fordi hvert system er forbundet med forskellige optimale arbejdspunktsbetingelser og kølebehov. Desuden kan indstillingsprocessen være tidskrævende, og der er en risiko for at ødelægge især kompressoren, hvis man ikke er forsigtig. Hensigten med Kaspers projekt er at udvikle reguleringsalgoritmer, der kan virke i en bred vifte af køleanlæg. samtidig skal de installeres som "plug and play" uden behov for manuel indstilling. Ideen er, at regulatoren selv skal fange særlige kendetegn ved systemet gennem en kombination af store og små signaltests, der kan justere sine parametre automatisk. Kasper forklarer, at kvalitativ viden Figur: Et ventil-styresignal overlejret med en sinus er brugt i en af metoderne til at styre overhedningen i fordampere kun ved at se på forvrængningen af selv samme signal på udgangstemperaturen når sinussen passerer ulineariteten. Figuren illustrerer hvordan forvrængningen i et arbejdspunkt er lige stor til begge sider (rød), og henholdsvis forvrænget mere til den ene og anden side i arbejdspunkter placeret på hver side af det første (blå og grøn). Simuleringen er fortaget på et ulineært første ordens system med tidsforsinkelse. om ulineariteterne i køleanlægssystemerne bør udnyttes i mere dedikerede metoder til regulering af systemer med ukendte parametre. Modelbaserede m e t o d e r k a n v æ r e m e g e t a r - bejdspunktsafhængige og systemspecifikke. Ifølge Kasper giver de dedikerede metoder også potentielt mulighed for at reducere den nødvendige mængde af sensorer i systemet. Netop nu arbejder jeg, i samarbejde med Danfoss, på patenterede metoder der gør det muligt at styre overhedningen i fordampere kun ved brug af en enkelt temperatursensor. Det vil for det første gøre det muligt at spare en tryksensor væk. Desuden er det også muligt at lave fejltolerant regulering, hvis man har en sensor og gerne vil have noget at falde tilbage på, hvis den går i stykker. Foreløbig er Kaspers arbejde mundet ud i tre mulige metoder, der alle har en høj grad af plug and play. De udnytter henholdsvis forskelle i variansen set på udgangstemperaturen, den ulineære forstærkning fra ventil åbningsgrad til udgangstemperatur og aktiv monitorering og løbende systemidentifikation til at opnå optimal fyldning af fordampere. Udvikling af plug and play regulering af køleanlæg vil lette opstartsfasen drastisk og potentielt give en mere optimal drift af køleanlæg, og reducere risikoen for fejl, fortæller Kasper. Det er dog vigtigt at tænke robusthed med i designet fra starten. Så undgår du fornemmelsen af, at du har købt en plug and pray regulator frem for en plug and play regulator. Ny adjunkt indenfor køleteknik på DTU DTU Mekanik har ansat Wiebke Brix som ny adjunkt ved Sektion for Termiske Energisystemer pr Wiebke Brix har i sit speciale arbejdet med modellering af to-fasestrømninger i fordampere. I sin nye stilling vil hun fortsætte sit arbejde med detaljeret modellering og simulering af varmevekslere i køleanlæg og varmepumper. Hun underviser desuden i kurset Køleteknik, som er et kursus på kandidatniveau. KøleVirksomhedsCenter Alsion 3 Nyhedsbrev Køleklyngenyt, september 2011

4 No.3, november 2011 Arrangementer 2011 og starten af december Lean Energy Julefrokost Tema: Synergi mellem KVCA og Lean Energy 8. december Besøgsmøde hos Hydro tema: Alternative materialer i køleteknikken 15. december Kursus: Køleteori Introduktion til klassisk køleteknik 5-6. januar Kursus: Grundlæggende Køleteknik Teori + praksis niveau 1 i Hadsten januar DTU 3 ugers kursus Studerende i minipraktik hos medlemmerne 20. januar DTU Studerende præsenterer minipraktik januar Kursus: Grundlæggende Køleteknik Teori + praksis niveau 2 i Hadsten 8. februar Kursus: CO2 som kølemiddel Teori + praksis i Hadsten 9. februar Kursus: Simulering af køleanlæg Teori + praksis i Hadsten Februar Marts Seminar om internationalt netværk Tema: Dansk IIR-medlemskab m.fl. Udviklingsworkshop Tema: Cold Chain (Mere information på Internationalt kølemiddelseminar Det var en udsøgt fornøjelse i september at kunne invitere til KVCA Kølemiddelseminar for et rekordhøjt antal deltagere. Ikke færre end 45 deltagere blev opdateret med "Sidste nyt inden for kølemidler". Her var indlægsholdere fra både Tyskland, Belgien, England og Danmark. De helt store spørgsmål kom på bordet. Og vi er glade for den velvilje, som eksperterne viste ved at være indlægsholdere på dagen. De forskellige Indlæg kredsede om sidste nyt inden for lovgivningen på området og udvalgte teknologiske emner. På lovgivningssiden var fokus på de seneste og planlagte stramninger på kølemidler med miljøeffekter. På teknologisiden var fokus på de nye muligheder, den teknologiske udvikling og ændret lovgivning, har skabt. Som ved alle KVCA arrangementer, var netværkstid højt prioriteret. Det viste sig, at den livlige snak imellem indlæggene, gjorde det svært at trække deltagerne tilbage fra netværkspauserne. Den efterfølgende middag gav yderligere mulighed for netværkssnak imellem deltagerne. Alt i alt var dette Kølemiddelseminar en stor succes, og vi takker for de mange roser både før, under og efter arrangementet. Medlemmer kan, som altid, hente materiale fra arrangementet på kvca.dk i medlemsområdet. Har du ikke et login, kan du rekvirere et fra hjemmesiden. ECO-Design Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var den hårde kerne, som mødtes til ECO-designseminar i slutningen af september hos KVCA i Sønderborg. De bærende faglige kræfter ved seminaret var Energistyrelsen og Teknologiske Institut. Bjarke Hansen fra Energistyrelsen satte rammen for den offentlige danske indsats på energieffektive teknologier. Det var selvfølgelig med fokus på den andel, som er relevant for køletekniske produkter. Per Henrik Pedersen fra Teknologisk Institut præsenterede specifikke elementer af ECO-design direktivet. Han fokuserede på Lots relateret til køletekniske produkter og de resultater og formuleringer, der har betydning for de danske producenter. De deltagende virksomheder udnyttede muligheden for at få diskuteret deres individuelle udfordringer med at forstå og tolke direktivet. /MLL Kontakt KVCA KVCA Alsion 2, DK 6400 Sønderborg / Medlems-input Dette nyhedsbrev er Køleklyngens talerør. Vi vil opfordre medlemmerne til at udnytte dette til at kommunikere nyheder og lignende. Derfor, hvis du sidder inde med en klyngerelevant historie, så send den til - så kommer den med i næste udgave af KØLEKLYNGENYT. Støttet af: KøleVirksomhedsCenter Alsion 4 Nyhedsbrev Køleklyngenyt, september 2011

5 Lean Energy Cluster nyhedsbrev, november 2011 INDSTIK til Køleklyngenyt no.3, november 2011 Erhvervsledere bag nationalt sats på energieffektivitet 12 toneangivende erhvervsledere er blevet bestyrelsesmedlemmer for den nationale forening Lean Energy. Foreningen skal sikre en løbende udvikling af klimateknologi og nye energieffektive løsninger. De nye løsninger skal øge eksportvæksten og skabe flere arbejdspladser. /RB Fra venstre: Kim Christensen, Per Michael Johansen, Bjarne Korshøj, Søren Stjernqvist, Jørgen Mads Clausen, Peter Rathje, Niels Møller Jensen, Henning Kristensen, Peter Nymand, Anders Stouge og Claus Madsen. Nøglen til en fremtidig dansk produktion ligger i høj grad gemt i flere energieffektive løsninger. Sådan siger Jørgen Mads Clausen, formanden i den nye bestyrelse for foreningen Lean Energy. Foreningen huser to klyngeinitiativer Lean Energy Cluster og KVCA. Den nye bestyrelsessammensætning giver et klart signal om, at energieffektivitet er et stort satsningsområde for danske virksomheder. Klyngerne Lean Energy Cluster og Køleklyngen, KVCA arbejder for at hjælpe danske virksomheder til at udvikle nye innovative energiløsninger, der kan give flere arbejdspladser og øget eksportvækst. De to klynger er et bevis på, at nøglen til fremtidig vækst for danske virksomheder er at indgå i fælles samarbejder på tværs af virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører. Region Syddanmark har igennem mange år oparbejdet en særlig styrkeposition inden for energieffektivitet. Dette skyldes i høj grad produktionsvirksomheder som Danfoss, Linak og Lodam, der alle arbejder med at udvikle teknologier og løsninger, der kan reducere energiforbruget, skabe øget eksportvækst og nye arbejdspladser. Den viden, som disse virksomheder besidder, skal udnyttes i endnu højere grad og være med til, at mindre/ mellemstore virksomheder formår at være konkurrencedygtige på markedet. Bestyrelsesmedlemmer i foreningen Lean Energy Jørgen Mads Clausen (formand) Niels Møller Jensen Søren Stjernqvist Peter K Nymand Bjarne Korshøj Brian Seeberg Larsen Peter Rathje Anders Stouge Henning Kristensen Claus Madsen Kim Christensen Per Michael Johansen Organisationsdiagram Bestyrelsesformand Danfoss Adm. Dir Grundfos Adm. Dir. Teknologisk Institut Adm. Dir. Maersk Container Ind. Adm. Dir. Vattenfall Adm. Dir. COWI Adm. Dir. ProjectZero Vicedirektør Dansk Energi Direktør, Lodam Electronics Adm. Dir. ABB Direktør, Danfoss Dekan, Professor, SDU Citat: Carl Holst, Regionsrådsformand, Region Syddanmark Det glæder mig, at så mange stærke kræfter står bag foreningen Lean Energy. Det er med til at tydeliggøre, at der er al mulig grund til at satse på energieffektivitet som fremtidens vækstområde. Citat: Bjarne Korshøj, Adm. Direktør, Vattenfall og formand, Lean Energy Cluster Styregruppe Vi har skabt klyngeinitiativet Lean Energy Cluster for at sikre en konstant udvikling og produktion af energiteknologi og energiløsninger. Her hjælper vi mindre og mellemstore virksomheder med at modne nye idéer, vi hjælper dem med at afsøge markedet for medfinansieringsmuligheder og vi giver dem et stærkt netværk, der kan være med til at realisere deres idéer. KøleVirksomhedsCenter Alsion 5 Indstik til Køleklyngenyt, november 2011

6 Lean Energy Cluster nyhedsbrev, november 2011 INDSTIK til Køleklyngenyt no.3, november 2011 Kloge hjerner på E-days E-days blev afholdt med stor succes på Alsion den 26. oktober Mere end 120 studerende fra SDU i Sønderborg og Odense og 20 forskellige virksomheder fik gavn af hinandens kompetencer inden for områderne klimateknologi og energieffektivitet. Region Syddanmark har akut mangel på højtuddannet arbejdskraft flere højtuddannede flyttede fra området i 2010 end der kom til. Derfor satser det nationale klyngeinitiativ Lean Energy Cluster og Syddansk Universitets KarriereCenter på et nyt koncept - E-days. En markedsplads af virksomheder og studerende, hvor virksomhederne vil spotte deres kommende ansatte inden for områderne klimateknologi og energieffektivitet. De studerende fik på det første Edays arrangement mulighed for at møde potentielle arbejdsgivere og demonstrere forskellige projektidéer og forsøgsopstillinger. Virksomhederne fik mulighed for at markedsføre sig selv og demonstrere deres energieffektive løsninger og teknologier. Samtidig fik de et langt større rekrutteringsgrundlag til de stillinger, de skal have besat i fremtiden. InnoCamp vinderne fik hver en ipad En af dagens højdepunkter var en InnoCamp, hvor studerende fik mulighed for, i konkurrence mod hinanden, at løse en konkret udfordring for en virksomhed. Dagens udfordring kom fra Lodam Electronics A/S i Sønderborg. De stu- KøleVirksomhedsCenter Alsion 6 Indstik til Køleklyngenyt, november 2011 derende skulle give forslag til, hvordan man i fremtiden kan skabe energieffektive klimasystemer på skoler. Vindergruppen kom med en idé til det selvlærende ventilationssystem. Infrarøde kameraer og planter der skifter farve skulle stimulere brugerne til at opnå det optimale indeklima. De studerende ville monitorere brugsmønstret af klasselokaler, så ventilationssystemet kunne planlægge køle- og varmebehov. Gruppen formåede at præsentere deres komplicerede løsning på en klar og forståelig måde. De blev derfor belønnet med en ipad hver. Dommerkomiteen bestod af repræsentanter fra SDU, Lean Energy Cluster, IDEA Entrepreneurship Centre og Lodam Electronics A/S. Et match mellem studerende og virksomheder Op til arrangementet og i løbet af dagen havde de deltagende virksomheder identificeret projektidéer, som studerende fra SDU i Odense og Sønderborg kan arbejde videre med i de kommende semestre. E-days projekterne er helt konkrete problemstillinger inden for temaet effektiv energianvendelse, som virksomhederne gerne vil have løst. På dagen viste studerende fra forskellige studieretninger interesse for 13 ud af de i alt 16 projekter. Disse projektidéer skal føre til nye projektsamarbejder mellem virksomheder og studerende. En af de deltagende virksomheder på dagen var ikke i tvivl om vigtigheden af et arrangement som E-days. Nøglen til en fremtidig konkurrenceevne ligger i høj grad gemt i flere energieffektive løsninger. Virksomhederne har brug for studerende, der har lyst til at arbejde med fremtidens klimateknologi. Derfor er det essentielt, at de studerende allerede nu har et godt kendskab til, hvilke problematikker og udfordringer, virksomhederne står med. Som virksomhed er vi heller ikke altid bevidst om, hvilke kompetencer de studerende rent faktisk besidder, og hvordan vi kan bruge dem. sagde Kristian Strand, CEO Lodam Electronics A/S. /RB

7 Lean Energy Cluster nyhedsbrev, november 2011 INDSTIK til Køleklyngenyt no.3, november 2011 Peter Gedbjerg er pr. 1. november 2011 blevet ansat som direktør i foreningen Lean Energy, der driver de to nationale klyngeinitiativer Lean Energy Cluster og Køleklyngen KVCA. Han kommer senest fra en stilling som Vice President i Dong Energy UK. Ny direktør i Lean Energy Stor erfaring i at etablere partnerskaber Den nye direktør Peter Gedbjerg (58 år) har haft en lang karriere inden for energibranchen. Senest kommer han fra en stilling som Vice President i Dong Energy, UK. Her har han haft ansvaret for 4 offshore vindemølleparker samt etableret partnerskaber med videninstitutioner, offentlige aktører og politiske instanser for at sikre øget fokus på bæredygtige energiformer, forskning og uddannelse. Peter Gedbjergs evne til at bygge bro og sikre et fælles fokus kommer i højsædet i den nye stilling. Her skal han få virksomheder til at arbejde sammen, bringe viden fra forskningsinstitutioner i spil og skaffe økonomiske midler til at udvikle nye innovative projekter for. Vi er glade for, at Peter Gedbjerg har sagt ja til stillingen som direktør i foreningen Lean Energy, siger Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for foreningen Lean Energy. Peter har en bred erfaring og et rigt netværk inden for energisektoren, som vi har brug for i Lean Energy. Vi ønsker at skabe fundamentet for, at interessenter kan udvikle, fremstille og sælge energieffektive løsninger. Virksomhederne skal have en lettere adgang til at skabe innovative løsninger, og de skal have mulighed for at afprøve deres løsninger via test- og demonstrationsfaciliteter. Det kræver tekniske kvalifikationer og gode organisations- og kommunikationsevner at stå i spidsen for en sådan organisation. Derfor mener vi, at Peter Gedbjerg er den rigtige mand til jobbet. Peter Gedbjerg er uddannet civilingeniør, og har suppleret sin uddannelse med en master i Environmental og Energy Law. Hans tunge erfaringsgrundlag kombineret med den teoretiske uddannelse har givet ham ekspertise i alt fra teknologi, over organisatorisk håndværk til lobbyisme og kommunikation. Peter Gedbjerg vil sammen med en bestyrelse bestående af 12 toneangivende erhvervsledere sikre det fortsatte fokus på udvikling af energieffektive løsninger. /RB 20 mio. kr. til nye innovationsprojekter Syddansk Vækstforum har afsat 20 mio. kr. til nye projekter, der skal sætte skub i samarbejde mellem offentlige og private aktører. Formålet med puljen er at understøtte mindre og kortvarige projektforløb af max 1 års varighed. Hvert projekt kan blive støttet med op til 1,5 mio. kr. Der gives støtte til projekter inden for Syddansk Vækstforums indsatsområder: Bæredygtig energi Sundhed og velfærdsinnovation Oplevelseserhverv Hvilke projekter bliver støttet? Projekterne skal dels øge kvaliteten af den offentlige service men også skabe nye forretningsmuligheder for virksomhederne. Det kunne eksempelvis være: Afprøvning af udstyr, produkter og koncepter for at afdække brugerens behov. Afprøvning/test/demonstration for at skabe grundlag for en gennemarbejdet business case. Køb af ekstern konsulentbistand til eks. udarbejdelse af business case. Dokumentation af energieffektive mekatroniske systemer. Tilpasning af produkt til brugerens behov. Der er ikke allokeret specifikke midler til hvert af områderne energi, velfærd eller oplevelse. Det betyder i princippet, at energiområdet kan modtage alle 20 mio. kr. i støtte, hvis de rigtige projekter ansøger. Sådan ansøger du? Har du idéer til relevante projekter, så kontakt projektleder Christian Boysen på telefon eller send en på /CB KøleVirksomhedsCenter Alsion 7 Indstik til Køleklyngenyt, november 2011

8 Lean Energy Cluster nyhedsbrev, november 2011 INDSTIK til Køleklyngenyt no.3, november 2011 KøleVirksomhedsCenter Alsion 8 Indstik til Køleklyngenyt, november 2011

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug

LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 147 Offentligt LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug Teknologier der kan effektivisere vores

Læs mere

Marts 2010. LEC besøgsrunde. LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17

Marts 2010. LEC besøgsrunde. LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17 Marts 2010 LEC besøgsrunde LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17 Dagsorden Styrker og muligheder Introduktion til Lean Energy Cluster (LEC) LEC under udvikling... Vil I være med? LEC Key Account Managers

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Ledelsens beretning Generalforsamling 30. april 2009

Ledelsens beretning Generalforsamling 30. april 2009 Åbning & valg af dirigenten Generalforsamling i KVCA Alsion i Sønderborg, torsdag den 30. april 2009 kl. 14.00 ca. 16.30. Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægternes 8 (for Foreningen): 1)

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Temadag 3. september 2007 på Teknologisk Institut, Århus

Temadag 3. september 2007 på Teknologisk Institut, Århus Århus, august 2007 HVM/hjo Temadag 3. september 2007 på, Århus Køleløsninger efter 1. januar 2007 Hvilke kølemidler og hvilke løsninger? Kommerciel køl Varmepumper Aircondition/chillere Hvilke løsninger

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn Lindoe Offshore Renewables Center Navn email Billede Vision LORC skal være verdens førende center for viden, test og demonstration på området for vedvarende, offshore energi. Mission LORC skaber vækst

Læs mere

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør You ve Got The POWER Bliv energi-ingeniør Hele verden er ved at revolutionere den måde, vi producerer og bruger energi på. Min ambition er, at Danmark er med forrest i feltet, når det gælder kampen mod

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Udviklingsgruppen for intelligent energi omkostningseffektivisering under Innovationsnetværket VE Net inviterer til workshop.

Læs mere

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.221.232,51kr. 3.902.272,57 kr. Ansøger

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Aabenraa Kommune løber med årets Welfare Tech Award

Aabenraa Kommune løber med årets Welfare Tech Award Aabenraa Kommune løber med årets Welfare Tech Award http://www.welfaretech.dk/nyheder/2017/april/aabenraa-kommune-loeber-med-aarets... Side 1 af 4 Forside > Nyheder > Aabenraa Kommune løber med årets Welfare

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 Syddansk OPI-pulje 2015-2017 Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 1 Formål med puljen At få flere produkter over vejen fra prototype til markedet At bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport for syddanske

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Vi forbinder idé, partnere og finansiering

Vi forbinder idé, partnere og finansiering biopro UdVikling af fremtidens bioteknologiske produktion CASE overvågning af strømforbrug CASE gvoir mobilt kæmpebassin CASE lynhurtig test til at spore bakterier i drikkevand CASE lifeline mobilløsning,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan 2016-2020 2 Velkommen til Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan I Fagcenter for Socialpsykiatri er visionen at skabe fremtidens velfærd,

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Teknologisk Institut. Danmarks førende innovationsinstitut

Teknologisk Institut. Danmarks førende innovationsinstitut Teknologisk Institut Danmarks førende innovationsinstitut Indholdsfortegnelse Teknologisk fakta 3 Divisioner og fagområder på Teknologisk Institut 5 Vi styrker danske virksomheder og samfundet generelt

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021

CUNECO PROJEKT 17021 CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 SDU i Sønderborg Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 Agenda Syddansk Universitet og Det Tekniske Fakultet kort sagt Dialog med

Læs mere

Historien om den videnbaserede energisektor

Historien om den videnbaserede energisektor Historien om den videnbaserede energisektor Formålet med denne historiefortælling er at vise, at da elsystemet blev udviklet var sektoren kendetegnet ved en meget høj grad af tværfaglighed. Den danske

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Torsdag den 1. marts 2012 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET VÆRE

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Håber på gevinst til klyngen

Håber på gevinst til klyngen 27-09-2016, Fyens Stiftstidende, Sektion 0 (Business-Fyn), Side 8, Knud Raasthøj raast@fyens.dk, 746 ord Håber på gevinst til klyngen For administrerende direktør i den velfærdsteknologiske klynge Welfare

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Fornyelsesfonden kort fortalt

Fornyelsesfonden kort fortalt Fornyelsesfonden mio. kr. Fornyelsesfonden kort fortalt Politisk aftale i 2009 om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010 2012 Fonden råder over 760 mio. kr. fra 2010-2012

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Det Nationale Bioøkonomipanel

Det Nationale Bioøkonomipanel Det Nationale Bioøkonomipanel Lasse Juul-Olsen Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Temadag om grøn bioraffinering nye muligheder 31. August 2017 Det Nationale Bioøkonomipanel 2013-2016 Se i øvrigt

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller KKR Syddanmark november 2014 Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller 1 Kort om SDEO Formål: vækst, innovation og udvikling i Syddanmark Målgruppe: virksomheder, regionen, kommuner, offentlige institutioner,

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA W ORLDWIDE Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere